1. HVEM 2. HVAD 3. HVOR 4. EFFEKT 5. HVORNÅR Hvem er målgruppen? Medie, kommunikationskanal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. HVEM 2. HVAD 3. HVOR 4. EFFEKT 5. HVORNÅR Hvem er målgruppen? Medie, kommunikationskanal"

Transkript

1 Vejledning om krav til kommunikationsarbejde Informer om jeres projekt! 1. Indledning EU-Kommissionen tillægger kommunikationsarbejdet i Interreg-projekter høj prioritet. Ved hjælp af kommunikationsarbejde skal der informeres om anvendelsen, nytteværdien og effekten af de støttemidler, der står til rådighed i programmet. Af samme grund foreligger der for alle godkendte Interreg-projekter en klar forpligtelse til at formidle deres arbejde, aktiviteter og samtlige resultater ved strategisk kommunikationsarbejde til interesserede, offentligheden og beslutningstagere. Helt konkret betyder det, at der i ansøgningsskemaet indgår en særlig arbejdspakke 9.2. Kommunikationsarbejde. I denne arbejdspakke skal det enkelte projekt nøje beskrive, med hvilke foranstaltninger der bidrages til kommunikationsarbejdet. Arbejdspakke 9.2. er en obligatorisk del af ansøgningen og gennemførelsen af projektet, og kommunikationsarbejdet er således et integreret arbejdsområde i ethvert Interregprojekt. Arbejdspakken skal som en fast del af projektet bidrage til, at der allerede i starten af projektet tages højde for kommunikationsarbejde og kommunikationsforanstaltninger. Projektarbejdet, støtten fra Interreg og de opnåede resultater skal kommunikeres tidssvarende, målrettet og forståeligt. Potentialet ligger i succeshistorierne i de enkelte projekter og dermed også i jeres projekt! I denne vejledning om krav til kommunikationsarbejde beskrives de konkrete krav til projekternes kommunikationsarbejde i form af obligatoriske foranstaltninger, og der nævnes flere forslag som inspiration til kommunikationsarbejdet. På programmets hjemmeside kan I altid finde yderligere nyttige informationer og dokumenter. Interreg-sekretariatet står til rådighed ved eventuelle spørgsmål. 2. Første skridt Det er meget vigtigt, at kommunikationen er bevidst og tilpasset målgrupperne. En gennemtænkt kommunikationsstrategi vil være en hjælp til, at I kommer godt fra start (med jeres projekt). I skal allerede i begyndelsen gøre jer tanker om følgende: 1. HVEM 2. HVAD 3. HVOR 4. EFFEKT 5. HVORNÅR Hvem er målgruppen? Målgruppe 1... Målgruppe 2 Målgruppe 3 Hvad er budskabet/emnet? Medie, kommunikationskanal Hvad skal der opnås? Hvornår skal foranstaltningen begynde og slutte? 1. Hvem er projektets målgruppe? Hvem interesserer sig for projektet? Hvem er vigtig for projektet? Hvem vil projektet nå med målrettet kommunikation? 2. Hvad vil projektet kommunikere til målgruppen/målgrupperne? Et budskab, et resultat, information om et arrangement osv.? 3. Hvor og hvordan vil projektet nå målgruppen/målgrupperne? Ved onlinemedier, printmedier eller møder? Hvordan supplerer foranstaltningerne hinanden? Der skal tages højde for mulighederne ved envejs- og Side 1 af 7

2 tovejskommunikation Hvilken effekt skal der opnås med kommunikationen? Eller hvad skal målgruppen/målgrupperne gøre som reaktion på kommunikationen? Er formålet med kommunikationen øget viden, påvirkning af holdninger og adfærd, en opfordring til at handle? 5. Start og afslutning på en foranstaltning. Nogle foranstaltninger forløber parallelt eller er baseret på hinanden. 3. Programlogo og støttehenvisning (obligatorisk) 3.1. Programlogo Det er obligatorisk at placere programlogoet på samtlige kommunikationsforanstaltninger i projektet. Programlogoet skal placeres synligt og iøjnefaldende. Dette indebærer, at programlogoet skal stå i et passende forhold til det pågældende PR-produkt og ikke må være mindre end eventuelle andre logoer. Programlogoet kan downloades på programmets hjemmeside. Med hensyn til korrekt anvendelse af programlogoet og muligheden for at kombinere et projektlogo og/eller et projektnavn med programlogoet henvises til dokumentet Logomanual til Interreg-projekter Støttehenvisning Som led i alle informations- og kommunikationsforanstaltninger i projektet skal der gøres opmærksom på støtten fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der henvises til støtten dels med en synlig placering af programlogoet og dels med følgende sætning: Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Undtagelsesvis kan der ses bort fra støttehenvisningen. Dette gælder dog kun for mindre reklamemateriale, hvor teksten bliver ulæselig (fx kuglepenne og mindre artikler). På projektets hjemmeside skal programlogoet og støttehenvisningen placeres på forsiden, så det kan ses ved første øjekast (uden at scrolle). På projektets hjemmeside skal der gøres opmærksom på Interregstøtten med følgende sætning: Projektnavn er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på I et skriftligt indlæg, eksempelvis en artikel eller en pressemeddelelse, skal der altid henvises til støtten fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i brødteksten. 4. Corporate design Et corporate design, med andre ord den visuelle identitet, omfatter projektets samlede, ensartede fremtoning. I bør overveje, om et corporate design vil være en fordel for projektet. Til corporate design hører 1 Begrebet envejskommunikation beskriver en ensidig kommunikation. En afsender formidler et budskab, får (og forventer) ikke nogen reaktion fra modtageren. Begrebet tovejskommunikation beskriver derimod kommunikation mellem afsender og modtager, idet afsenders og modtagers roller i kommunikationsprocessen skifter. Side 2 af 7

3 blandt andet identificering af et logo, farver og elementer, der løber som en rød tråd gennem kommunikationsforanstaltningerne og garanterer en genkendelseseffekt for projektet. Fotos, tegninger, mindre grafik osv. indgår ligeledes heri. Det er muligt at kombinere et projektlogo eller -navn med programlogoet og udvikle et corporate design, som er baseret herpå. Med hensyn til yderligere informationer henvises til dokumentet Logomanual til Interreg-projekter på hjemmesiden. 5. Oversigt over kommunikationsforanstaltninger For altid at have et overblik over aktuelle og planlagte kommunikationsaktiviteter arbejder Interreg Deutschland-Danmark med nedenstående figur. Figuren går ikke i detaljer, men viser i denne form, hvilke kommunikationskanaler, der skal anvendes, planlægges og vedligeholdes. Figuren kan efter individuelle tilpasninger også være nyttig for jeres arbejde i projektet. Corporate design Print Nyhedsbrev Merchandise Sociale medier Kommunikationsstrategi Arrangementer Hjemmeside Pressen Målgruppe HVEM Budskab HVAD Form HVORDAN I det følgende præsenteres de obligatoriske kommunikationsforanstaltninger samt andre relevante aktiviteter i detaljer. Overvej, hvilke foranstaltninger der er relevante for jeres projekt, og vær opmærksom på, at foranstaltningerne supplerer hinanden og er målrettede. 6. Onlinemedier 6.1. Projektets hjemmeside (obligatorisk) Hjemmesiden er projektets visitkort, som er synlig og tilgængelig for alle målgrupper. Derfor er det vigtigt, at der ved planlægningen og gennemførelsen af projektet tages højde for ressourcer til vedligeholdelse af Side 3 af 7

4 hjemmesiden. Et godkendt Interreg-projekt er forpligtet til at etablere og vedligeholde sin egen hjemmeside. Det betyder, at projektets hjemmeside skal have sit eget domæne. En underside på en projektpartners hjemmeside accepteres ikke som projektets egen hjemmeside. På projektets hjemmeside skal der blandt andet være en kort beskrivelse af projektet, som omhandler mål og resultater og fremhæver den finansielle støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og den Europæiske Union. Det skal fremgå tydeligt på hjemmesiden, at projektet finansieres af midler fra Interreg Deutschland- Danmark (se pkt. 3. Programlogo og støttehenvisning) Sociale medier Sociale medier får større og større betydning i kommunikationsarbejdet, da der via dette medie kan nås flere og andre målgrupper end eksempelvis via hjemmesiden. Det er ikke obligatorisk at anvende sociale medier, men det anbefales, da sociale medier er i stand til at formidle informationer og nyheder meget hurtigt og bredt. Sociale medier er her-og-nu-medier, et hurtigt medie, som muliggør tovejskommunikation. Anvend synergieffekterne, som opstår, når andre projekter og interessenter liker, deler eller kommenterer jeres projekt. Sociale medier er som regel gratis, men vedligeholdelsen af siden/siderne kan være tidskrævende. Denne form for kommunikation kræver en målrettet indsats, men giver til gengæld mange muligheder og kan hurtigt medføre en høj kendskabsgrad. Hvis I beslutter at anvende sociale medier, skal I overveje omhyggeligt, hvilket medie I vil anvende fx Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube. Tag højde for, hvilke sociale medier der anvendes i Danmark og Tyskland og på hvilken måde. Og gør jer tanker om valg af sprog, hyppighed af indlæggene og indhold Nyhedsbrev For til stadighed at sikre opmærksomheden på projektet hos interesserede er det en god idé med regelmæssige mellemrum at udsende et nyhedsbrev. I et nyhedsbrev kan målgruppen/målgrupperne informeres om projektets aktiviteter, projektets fremdrift og resultater. Et nyhedsbrev kan udsendes via projektets hjemmeside, i form af en tekst i en eller en vedhæftet pdf til en . For at nyhedsbrevet opfylder sit formål skal det på forhånd fastlægges, hvor tit det skal udsendes. Vælger I fx at udsende nyhedsbrevet en gang i kvartalet, så sørg for altid at udsende det på samme tidspunkt. Såfremt I ikke kan eller vil afse ressourcer til jeres eget nyhedsbrev, er I velkommen til at bruge mulighederne i programmets nyhedsbrev (se pkt Nyhedsbrev Interreg Deutschland-Danmark). Endvidere er det muligt at fortælle regelmæssigt om projektets aktiviteter i projektpartnernes eksisterende nyhedsbreve Multimedia Suppler jeres kommunikation i tekstform eksempelvis med korte videoklip, lydoptagelser, animationer osv. Tag hånd om målgruppen/målgrupperne, og vær opmærksom på, at der findes andre muligheder for at Side 4 af 7

5 kommunikere end i tekstform. Billeder og grafik kan supplere tekst og gør det ofte lettere at læse den og forstå indholdet det gælder både for printmedier og for onlinemedier. 7. Printmedier 7.1. Poster (obligatorisk) Godkendte Interreg-projekter er forpligtet til at placere en projektposter (minimumsstørrelse A3) med informationer om projektet og om støtten fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling på et synligt og iøjnefaldende sted, eksempelvis i indgangsområdet i en bygning eller et kontor. Vær opmærksom på, at programlogoet og støttehenvisningen er placeret korrekt (se pkt. 3. Programlogo og støttehenvisning). Tag endvidere højde for projektets corporate design, hvis der er et sådant (se pkt. 4. Corporate design). Anvend posteren til at gøre opmærksom på jeres projekt i alle situationer og ved arrangementer Informationsmaterialer Der kan fremstilles og anvendes forskellige informationsmaterialer med henblik på at markedsføre projektet. Trykte materialer som flyere, postkort og brochurer giver mange muligheder for at beskrive projektet og præsentere det visuelt. Hvis projektet skal præsenteres ved mange arrangementer, er det værd at overveje at anskaffe en messestand med messevæg eller roll-ups. En professionel messevæg eller en roll-up i overensstemmelse med corporate design, informationer og/eller billeder fra projektet skaber med sikkerhed opmærksomhed. På standen kan I invitere interesserede til samtaler og fremlægge flere informationsmaterialer. Yderligere merchandise, eksempelvis kuglepenne eller bolsjedåser, er velegnet til at kommunikere projektet på forskellig måde og ved forskellige arrangementer og skabe opmærksomhed. Men måske er også helt (a)typiske og interessante merchandiseprodukter egnet til jeres projekt, som genspejler projektets karakter og retter opmærksomheden på projektet. Sørg for altid at have visitkort ved hånden. Visitkort er et vigtigt middel til at få kontakt Pressearbejde (obligatorisk) Der skal tilstræbes en udførlig mediedækning. Gør pressen opmærksom på projektet ved at udsende pressemeddelelser målrettet. Inden et projektarrangement er det en god idé at udsende en invitation til pressen på den måde gør I journalister opmærksom på arrangementet og måske tager de imod invitationen. Forbered under alle omstændigheder en pressemeddelelse, som I kan udsende til pressen efter arrangementet gerne med et foto fra arrangementet. Jeres mailingliste til pressen skal indeholde mediehuse i hele programregionen, på dansk og på tysk side. Derfor er det en god idé at udforme pressetekster på både dansk og tysk. Derudover kan indlæg eller artikler i fagtidsskrifter ligeledes være relevante. Måske lykkes det også at gøre de regionale tv-stationer opmærksom på jeres projekt. Side 5 af 7

6 8. Arrangementer 8.1. Opstartsarrangement og afslutningsarrangement (obligatorisk) Det godkendte projekt er forpligtet til ved projektets start at organisere en større informationsforanstaltning. Ved et opstartsarrangement skal der gøres opmærksom på projektet og på Interreg-støtten. Ved afslutningen af projektet skal projektet rundes af ved et afslutningsarrangement. Ved dette arrangement skal de konkrete resultater af projektet som resultat af Interreg-støtten præsenteres. Arrangementernes format og omfang skal svare til projektets volumen og derudover henvende sig til målgruppen/målgrupperne Deltagelse i eksterne arrangementer Ud over at gennemføre egne projektarrangementer er det lige så relevant at deltage i eksterne arrangementer. Det anbefales i hele projektperioden at have et tæt samarbejde med andre aktører/projekter for at udnytte muligheden for at præsentere projektet ved eksterne arrangementer. Dette kan eksempelvis være i form af indlæg, markedsføring (stand med materialer) osv. På den måde når projektet også andre målgrupper, udvider netværket og udfører kommunikationsarbejde. Et tilbagevendende arrangement er European Cooperation Day (EC-Day). I ugen omkring den 21. september markeres og fejres det grænseoverskridende samarbejde i hele Europa med store og mindre arrangementer. EC-Day er bare et eksempel blandt mange på en platform til at præsentere jeres projekt Netværk Anvend under alle omstændigheder projektets netværk og projektpartnernes, supporternes og multiplikatorernes netværk. Det kan tilrådes at udnytte de synergieffekter, som opstår, når andre fortæller om projektet at støtte andre og at blive støttet! 9. Samarbejde med Interreg-administrationen (obligatorisk) Interreg-projekterne skal også være i fokus på programmets hjemmeside. Projekterne er forpligtet til at give Interreg-sekretariatet aktuelle informationer og indlæg på dansk og tysk samt på engelsk, som sikrer, at der til hver en tid er forståelige og aktuelle informationer om projektet til rådighed for offentligheden Nyhedsbrev Interreg Deutschland-Danmark Interreg Deutschland-Danmark udsender en gang om måneden et nyhedsbrev til over 621 modtagere (status september 2015). Nyhedsbrevet er også en platform for alle Interreg-projekter. Hvis I vil gøre brug af denne mulighed, skal projektet indsende informative, aktuelle indlæg af høj kvalitet, på dansk og på tysk, til Interreg-sekretariatet. Vedlæg gerne et foto, som vi må anvende. Projekternes indlæg offentliggøres i nyhedsbrevet efter aftale og gennemsyn i Interreg-sekretariatet Dokumentation over for Interreg-administrationen (obligatorisk) Projektet er forpligtet til at fremsende årsrapporter og i givet fald statusrapporter til Interregadministrationen for at dokumentere projektets forløb, projektets arbejde og fremdrift. Sammen med en årsrapport og i givet fald en statusrapport medsendes også et udvalg af bilag til kommunikationsarbejdet, fx Side 6 af 7

7 flyere, pressemeddelelser, postere osv. 10. Sprog Kommunikationsarbejdet i projektet skal altid gennemføres på dansk og tysk. Vær opmærksom på at kommunikere på en letforståelig måde. Tag hensyn til målgruppen ved om muligt at undgå fagudtryk og kun anvende dem dér, hvor det giver mening. Sørg for at indholdet og resultaterne af jeres projekt også er forståelige for udenforstående. Sørg for at sproget i kommunikationsforanstaltningerne svarer til det anvendte medie, målgruppen og de kulturelle forhold. Side 7 af 7

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vejledning om krav til kommunikationsarbejde Informer om jeres projekt! 1. Indledning EU-Kommissionen tillægger kommunikationsarbejdet i Interreg-projekter høj prioritet. Ved hjælp af kommunikationsarbejde

Læs mere

Logo manual til Interreg-projekter

Logo manual til Interreg-projekter Logo-manualen 1 er et værktøj til dig som projektaktør, når du skal finde ud af, hvordan programmets logo og EU s støttehenvisning bruges og placeres korrekt. Derudover beskriver manualen, hvilke muligheder

Læs mere

Logo manual til Interreg-projekter

Logo manual til Interreg-projekter Logo-manualen 1 er et værktøj til dig som projektaktør, når du skal finde ud af, hvordan programmets logo og EU s støttehenvisning bruges og placeres korrekt. Derudover beskriver manualen, hvilke muligheder

Læs mere

Logo manual til Interreg-projekter

Logo manual til Interreg-projekter Logo manual til Interreg-projekter Logo-manualen 1 er et værktøj til dig som projektaktør, når du skal finde ud af, hvordan programmets logo og EU s støttehenvisning bruges og placeres korrekt. Derudover

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 2. Overordnede mål... 5 3. Målgrupper... 5 4. Strategiske tilgange... 5 5. Sprog... 6 6. Corporate design... 6 6.1. Programlogo

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikation i Interreg-projekter. Lise Moltved Kommunikationsansvarlig Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak København, 6. september

Kommunikation i Interreg-projekter. Lise Moltved Kommunikationsansvarlig Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak København, 6. september Kommunikation i Interreg-projekter Lise Moltved Kommunikationsansvarlig Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak København, 6. september 2016 12.45-14.40 Hvem er vi? Hvem er I? Hvad skal vi i dag? Hvad skal

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Primær kontaktperson Add Up Media & PR Kim Martin Sørensen E- mail: kim@addupmedia.dk Telefonnr.:

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Sådan får I jeres historie i pressen

Sådan får I jeres historie i pressen Sådan får I jeres historie i pressen Jeres arrangement til Dansk Naturvidenskabsfestival er en oplagt anledning til at synliggøre jeres institution og fortælle om jeres aktiviteter i medierne. Derudover

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for FrikirkeNet

Kommunikationsstrategi for FrikirkeNet Kommunikationsstrategi for FrikirkeNet Kommunikationsstrategien skal angive retningen for, hvordan vi bliver en stærk og troværdig aktør i medie-, kirke- og politiklandskabet. Samtidig skal strategien

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Facebook til Medborgerskabsudvalget

Facebook til Medborgerskabsudvalget Facebook til Medborgerskabsudvalget Siden oprettes og lanceres umiddelbart efter den 18. juni. Opgaven løses af sekretariatet Færdselsreglerne for siden er de samme som er gældende for øvrige Facebooksider

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair marie@ingerfair.dk Hvem er I? Navn Hvad laver I Hvorfor er I på kurset Hvordan bruge I selv sociale medier? Sociale Medier i Danmark https://www.youtube.com/watch?v=axudlxyyawq

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS VI BLIVER VED - TIL DU ER I JOB Siden 1989 er langt over 50.000 mennesker kommet godt videre i deres karriere med støtte fra os, og det gør du også. Vi fortsætter nemlig,

Læs mere

Designmanual for Helhedsplanens projekter

Designmanual for Helhedsplanens projekter Designmanual for Helhedsplanens projekter Udarbejdet af Mediehus Vollsmose December 2009 1 Formål Designmanual for Helhedsplanen i Vollsmose henvender sig til projektledere og medarbejdere, der er ansat

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011 Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg Hvadskalvitaleom? vi Hvorfor udsende nyhedsbreve? Kom godt fra start Best practise Mailinglister og markedsføring Virker dit nyhedsbrev? Hvorfor e-nyhedsbreve?

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Halsstrækkende grafisk design

Halsstrækkende grafisk design Halsstrækkende grafisk design Fokuser på de signaler, din grafiske identitet udsender til eksisterende og potentielle kunder. Generelt om Stormes Grafisk Stormes Grafisk er en lille og nærværende grafisk

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan april byernes synliggørelse af klimaindsats 1:1. Klima indsats

Kommunikationsstrategi og handlingsplan april byernes synliggørelse af klimaindsats 1:1. Klima indsats Kommunikationsstrategi og handlingsplan april 2008 6-byernes synliggørelse af klima Kommunikationsstrategi april 2008 Randers Kommune Tankegang as vanebrydende visuel kommunikation Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011

Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011 Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011 1 Indledning Malling Skole står over for et større ombygningsprojekt. Ombygningen er omfattende og vil dermed berøre alle, der har deres daglige

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere