ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL."

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. OPDATERING PÅ VICEVÆRTSERVICE SAMT RENHOLD

2 ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. BORUPS ALLE KØBENHAVN N ATT. HR. FORMAND LARS JÆGERFELD KRISTOFFERSEN VEDR. EJENDOMMEN ÅGADE / SKOTTERUPGADE / BORUPS ALLE / BORUPS PLADS. Dato Kære Lars Jægerfeld Kristoffersen, I henhold til behageligt møde fremsendes hermed den opdaterede og reviderede arbejdsplan og aftale. VICEVÆRTSERVICE: DAGLIGE OPGAVER MANDAG TIL FREDAG: Fast kontortid mandag og torsdag kl Løbende advisering af leverandørfakturaer samt indsættelse af udgifter i excel regneark. Kontrol tilsyn og evt. justering af varmecentral fyrkælder. Rengøring kontrol opfyldning af forbrugsartikler etc. af vaskeri. Rengøring af fællesbaderum/toilet. Løbende fejning / oprydning af gård og gade. Graffiti / hærværk informere bestyrelsen om graffiti samt andet hærværk samt dokumentation med digitalt foto. Tømning af 7 stk. skraldespande i gården, samt tømning af krukker til cigaretskodder. Renhold / vanding af bede. Håndtering / rekvirering / kontrol af håndværkere. Løbende informering til bestyrelsen/beboere af relevante informationer om ejendommens tilstand / og nødvendige reparationer der bør foretages iht. generalforsamlingen okt Løbende informering til bestyrelsen om affald på trapper og lignende overtrædelser af den gældende husorden. Diverse klart definerede små reparationer, eksempelvis dryppende vandhaner, løbende toiletter, justering af dørpumper, løbende radiatorer etc. efter aftale. Tilsyn / organisering af renovation og storskrald. Kælderhalse fejes / samt hovedtrapper eftergås for fjernelse af affald etc. 3 gange pr. uge mandag / onsdag / fredag. FASTE UGENTLIGE OPGAVER: Aflæsning af forbrugsmålere. Udslamning af varmtvandsbeholdere. Eftersyn af skraldesugsgrubber udføres.

3 Kontoret rengøres 1 gang pr. uge hver fredag. Lugning. Græsklipning af græsplæner i gård samt ud for Aagade FASTE OPGAVER UDFØRT HVER 14. DAG: Lyskilder på hele ejendommen gennemgås og defekte lyskilder udskiftes. Ved beboerkontakt omkring defekte lyskilder vil dette blive rettet straks. (forbrug af lyskilder faktureres ekstra eller indkøbes på andelsboligforeningens regning) Kontrol af at trapper / lofter / kældre er fri for affald / barnevogne / div. effekter / cykler etc. samt fjernelse af affaldet. Evt. fjernelse af affald vil koste 200 kr. pr. gang inkl. moms med fotodokumentation der bliver sendt til Advokatkontor Grubbe & Anderskouv, som afregner med lejeren/andelshaveren. FASTE MÅNEDLIGE OPGAVER: Fast kontortid 1.ste mandag i måneden kl Deltagelse i bestyrelsesmøde (som afspadseres) for gensidig informationsdeling, dialog og samarbejde mellem bestyrelse og viceværtfirma. Udfyldelse af ELO rapport. Aflæsning af varmecentral. Rensning af afløb og filtre i baderum. Rensning af regnvandsbrønde. FAST KVARTALSMÆSSIG OPGAVE: Rensning af udluftning fra vaskeri i gården. HALVÅRLIGE OPGAVER: Beskæring af buskbeplantning. ÅRLIGE OPGAVER: Gødskning af bede 1 gang pr. sæson (maj måned). Eftersyn af højvandslukker udføres maj måned (gården i april). EFTER BEHOV UDFØRES: Indhentning af tilbud fra eksterne håndværkere til fremlæggelse for bestyrelsen til godkendelse Cykeloprydning med forudgående advisering/markering. Løbende fjernelse af affald fra kælderarealer samt aflåsning af ubenyttede loft- og kælderrum. Fejning / rens af skakter / skorstensriste i kældrene og kældervinduesristene. Fejning af 2 stk. skraldesugsgrubber. Udskiftning af batterier i røgalarmerne. Smøring / justering af låse, døre og dørpumper / port etc. Ajourføring / ophængning af beskeder til beboerne via tavler eller hvad der aftales med bestyrelsen. Bortkørsel af grønt affald. Kælder og loft gennemgås og ryddes op. Glatførebekæmpelse. (faktureres ekstra / særskilt) Viceværten som bliver tilknyttet jeres andelsboligforening vil naturligvis have den nødvendige og fornødne uddannelse for at kunne udføre de ovennævnte opgaver, ligesom han vil have blik for hurtigt at spotte evt. fejl og mangler ved ejendommen og sørge for at ejendommen altid fremstår indbydende og pæn. Samtidig vil viceværten ikke være påvirket af enten alkohol eller andre

4 rusmidler i arbejdstiden, heller ikke i forbindelse med kontakt til beboere i arbejdsmæssige forhold, dette vil blive betragtet som brud på aftalen mellem os og A/B Aagade 136 m.fl. Tilbuddet er baseret på 30 timer ugentligt viceværtarbejde som ovenfor beskrevet og viceværten vil være fast på ejendommen alle ugens hverdage ml. kl (mandag pga. kontortid om aftenen). *I kontortiden vil viceværten foretage det nødvendige administrative arbejde, herunder rekvirering af håndværkere, information til ejendommens beboere omkring faste håndværkere, holde styr på nøgler og vaskekort/vaskebrikker etc. Derudover vil der viceværten i kontortiden godkende leverandørfakturaer samt notere på fakturaen hvem der skal betale. Derudover besvares forespørgsler fra hhv. beboere og bestyrelse. Såfremt I vælger vort firma til at udføre opgaven vil vi gøre vores bedste for at samarbejdet mellem beboere / bestyrelse og vort firma bliver konstruktivt og fleksibelt og vil vi sørge for velkvalificerede afløsere når den faste mand er på ferie / syg. Ovenstående viceværtservice kan vi tilbyde udført mod et fast vederlag af: kr pr. måned. Glatførebekæmpelse kan vi tilbyde mod et fast vederlag af kr. 370 pr. time (hele døgnet inkl. helligdage / weekender etc.). Vejsalt er ikke inkluderet og koster kr. 55 for 25 kg. Generelle takster: Kr. 245 pr. time fra kl Kr. 370 pr. time fra kl Kr. 600 pr. udkald uden for den aftalte tid viceværten er på ejendommen. Juletræ: Bestilling af 4 meter højt juletræ 1. november. Juletræet opsættes midt på græsplænen i gården med lysdioder som tilkobles juletræsholderen dette arbejde er udført senest d. 15. november. 1. februar nedtages juletræet igen og bortkøres. Opgaven udføres på timebasis af kr. 245 pr. time. Beløbene er ekskl. moms, men inkl. samtlige omkostninger for arbejdets gennemførelse, herunder arbejdsløn, lovpligtige forsikringer, maskiner og materiel, vareforbrug etc. Dog ved timelønsopgaver hvor der er et dyrt vareforbrug vil dette blive tillagt faktura. Omkring opsigelse foreslår vi et gensidigt varsel på 3 måneder for begge parter. Omkring døgnvagtordningen udleveres der pr. opstartsdatoen et fast mobiltelefonnummer til brug for andelsboligforeningen. Det koster kr. 600 pr. gang at ringe til døgnvagten (tidsrum ). Såfremt der er opstået spørgsmål til tilbuddet står vi naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger. Det skulle være os en fornøjelse at samarbejde med jeres andelsboligforening omkring denne opgave. Med venlig hilsen Jørgen Friis A/S Ejendomsservice Jesper Friis

5 ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. BORUPS ALLE KØBENHAVN N ATT. HR. FORMAND LARS JÆGERFELD KRISTOFFERSEN VEDR. EJENDOMMEN ÅGADE / SKOTTERUPGADE / BORUPS ALLE / BORUPS PLADS. Dato Kære Lars Jægerfeld Kristoffersen, I henhold til behageligt møde dags dato har vi hermed fornøjelsen af at fremsende tilbud på renhold af jeres andelsboligforening beliggende på Nørrebro. Vi kan i den forbindelse tilbyde jer følgende: TRAPPEVASK / VINDUESPOLERING: 9 trapper fejes og vaskes fra 4.sal til gadedør og 9 trapper fejes og vaskes fra 2.sal til gadedør inkl. måttepartier 1 gang pr. uge. 18 køkkentrapper fejes og vaskes fra 5.sal til kælderetage 1 gang pr. måned. Vinduespolering af hovedtrapper og kontor udføres 2 gange pr. år. (april og oktober) Vinduespolering af bagtrapper samt vaskeri udføres 1 gang pr. år. (april) Rengøring kan vi tilbyde mod et fast vederlag af kr pr. måned. Vinduespolering kan vi tilbyde mod et fast vederlag af kr. 656 pr. måned. HOVEDRENGØRING AF HOVED- OG BAGTRAPPER: Afvask af vaskbare flader, ikke vaskbare flader nedfejes. Gadedør (dør til gård loft på bagtrapper) afvaskes på begge sider. Trappeløb og reposer vaskes med grundrens og der gives plejebehandling efterfølgende. Gelændere og balustre afvaskes. Vinduesrammer og karme afvaskes. Lamper afvaskes. Postkasser på hovedtrapper afvaskes. Ovenstående kan vi tilbyde mod et vederlag af: kr for alle trapperne.

6 Beløbene er ekskl. moms, men inkl. samtlige omkostninger for arbejdets gennemførelse, herunder arbejdsløn, lovpligtige forsikringer, vareforbrug etc. Omkring prisregulering foretages d. pr. 1. januar 2014 første gang, og derefter fast hver d. 1. januar. Prisreguleringen foretages iht. indekset fra Danmarks Statistik. Omkring opsigelse foreslår vi et gensidigt varsel på 3 måneder for begge parter. Såfremt der er opstået spørgsmål til tilbuddet står vi naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger. Det skulle være os en fornøjelse at samarbejde med jeres andelsboligforening omkring denne opgave. Med venlig hilsen Jørgen Friis A/S Ejendomsservice Jørgen Friis

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 ØKONOMIOVERSIGT Faste services: Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00 SAMLET VEDERLAG PR. MÅNED Kr. 1.531,00 Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 Ekstraopgaver: Vederlag vedr.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere