Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2"

Transkript

1 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2

2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade København V Tlf.: Affald Containerhaven (genbrugsplads) Rundforbivej 174, 2850 Nærum Telefon Åben alle dage Lukket: 24., 25., 31. december og 1. januar Telefon/åbningstid: Mandag fredag, kl Vores administrator: Carsten Dollerup: Vagttelefon: Prøv først at få fat i viceværten (se Vicevært), eller bestyrelsesformanden (se 'Hjemmeside') for I Ejerforeningens vedtægter står at Almindeligt køkkenaffald fjernes ved foreningens foranstaltning, hvorimod alt andet affald ved det pågældende medlems egen foranstaltning skal fjernes og for dennes egen regning. Almindeligt husholdningsaffald anbringes i affaldsbeholderen, i forseglet plastpose. Mælkekartoner skal tømmes og trykkes sammen inden de kommer i affaldsposen. Brugte bleer må ikke smides direkte i affaldsposerne, men skal lægges i plastposer, som forsegles tæt. Bemærk! Vi har for tiden ikke noget rum til storskrald, men det får vi forhåbentlig igen, når et nye affaldssystem engang kommer på plads. Indtil da beder vi beboerne så vidt muligt selv transportere affaldet over til containerhaven, se ovenfor. Er det ikke muligt, så ring til viceværten, Christianshavns Ejendomsservice på tlf , og aftal, hvornår han kan hente det og køre det på containerpladsen. Mindre papkasser kan indtil videre foldes sammen og anbringes i skralderummet. Altankasseholdere Kattegrus må ikke smides direkte i affaldsposerne, men skal puttes i plastposer, som forsegles tæt. Papkasser skal foldes sammen, så de fylder mindst muligt, og anbringes i skralderummet. Aviser og blade samt flasker og glas er ikke almindeligt husholdningsaffald og må ikke kasseres i affaldsposer eller stilles i skralderummene. Brug kommunens beholdere, der er placeret på parkeringspladsen nord for Skodsborg Strandvej 157 (ved købmanden). Rester af gammel maling er ikke storskrald. Dem skal man selv aflevere i containerhaven eller hos farvehandleren. Det samme gælder brugte batterier. Byggeaffald af enhver art er ikke storskrald. Der henvises til containerhaven på Rundforbivej. Ang. nøgle, se 'Nøgle til kældre mm.' Sørg for, at altankassen sidder godt fast. Foruden altankasseholderen, bind selve altankassen fx fast til gelænderet med et stykke stærk snor eller ståltråd. Falder en altankasse ned, og der sker ting- eller personskade, skal lejlighedens ejer/lejer eller dennes forsikring dække. 2

3 Bad og toilet Tilstoppede afløb ud til faldstammen, utætte vandhaner/ cisterner, defekte radiatorventiler og al andet VVS-arbejde repareres for lejlighedens ejers regning. Tilstoppede afløb må IKKE renses med afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, da det kan forårsage endnu værre forstoppelse, som kun kan fjernes ved udskiftning af rørene. Se også Reparationer af el og VVS. Barne- og klapvogne Bestyrelsen Badning bør så vidt muligt undgås i tidsrummet Barne- og klapvogne kan henstilles under trappen på eget ansvar. Hvis der er plads, kan de også stilles i cykelkældrene. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges op til 2 suppleanter. Se i øvrigt 'Generalforsamling' og ejerforeningens vedtægter og foreningens hjemmeside (se 'Hjemmeside'). Bygningsændringer Cykler Alle bygningsændringer af væsentlig karakter, så som fjernelse af skillevægge, ændring af loftskonstruktioner, udvidelse af toiletrum med ændring af faldstamme osv., samt indgreb i dele, der ligger uden for den enkelte lejlighed, skal godkendes af de kommunale bygningsmyndigheder, og i en række situationer også af ejerforeningen. Sørg for, at der forinden udførelse af sådanne ændringer i din/jeres lejlighed foreligger en skriftlig tilladelse for at undgå eventuelle senere besværligheder. Nærmere oplysninger/vejledninger kan fås hos administrator. Cykler må kun hensættes i de dertil indrettede cykelkældre eller i de ved opgangene monterede cykelstativer. Cykler må ikke parkeres op af murværket, i opgange, kældergange eller under kældertrapper. Flasker og glas Fodring Fremleje Generalforsamling Ang. nøgle, se 'Nøgle til kældre mm.' Se 'Affald'. Der er ikke tilladt at fodre fugle og andre dyr, da det kan tiltrække rotter. I tilfælde af udlejning af en lejlighed skal lejekontrakten godkendes af bestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, i september eller oktober måned. Forslag til generalforsamlingen kan fremsendes til bestyrelsen året rundt, dog senest 2 uger før generalforsamlingen. Indsend forslag i god tid, så bestyrelsen kan behandle forslaget / indhente relevante tilbud etc., så der kan tages umiddelbar beslutning på generalforsamlingen. 3

4 Grill Hjemmeside Hobbyrum Husdyr Knallerter Kælderdøre Kælderrum Larmende værktøj Læskærme på altaner Meddelelser Musik Kul-grill er forbudt, gas- og el-grill er tilladt på altanerne, såfremt røgen ikke generer andre beboere. Foreningens hjemmeside med bl.a. bestyrelsens medlemmer og mødereferater samt lokalinformation har internetadressen Password fås hos bestyrelsen eller viceværten. I kælderen Solgårdsvej 5, er der et hobbyrum, der frit kan anvendes. Medbring selv værktøj, og husk at rydde op efter dig. Der skal foreligge skriftlig tilladelse, som skal søges hos bestyrelsen, før man anskaffer sig hund, kat eller andre husdyr. Der kan ifølge ejerforeningens vedtægter kun gives tilladelse til anskaffelse af ét mindre husdyr. Hvis tilladelse gives, må dyrene ikke være til gene for de øvrige beboere. D.v.s.: Husk plastikposen, når hunden luftes, og husk, at hunden skal være i snor på ejendommens arealer. Bestyrelsen vil til enhver tid kunne tilbagekalde tilladelsen, såfremt husdyret efter bestyrelsens skøn er til gene for andre beboere grundet støj, griseri eller manglende snor. Kattegrus skal være forsvarligt indpakket, når det kastes i affaldssækken. Knallerter må af brandhensyn ikke henstilles i kælderrum eller i cykelkælder. Både de ud- og indvendige kælderdøre skal altid være låst, da det er branddøre og pga. risikoen for indbrud mm. Beboerne er forpligtede til at holde de til lejligheden hørende kælderrum forsvarligt aflåst af hensyn til brandsikkerhed. Det er ikke tilladt at henstille genstande i kældergangene. Henstillede genstande vil blive fjernet, hvis muligt for ejerens regning. Støjende værktøj må kun benyttes hverdage mellem klokken 8 og 18 samt søn- og helligdage mellem 11 og 17. Må kun opsættes og for ejerens regning, hvis de ikke generer udsigten for andre beboere, og de ikke kan forårsage personeller tingskade ved nedstyrtning. Ejeren er ansvarlig for alle evt. skader. Meddelelser kan opsættes på de dertil opsatte opslagstavler i opgangene eller fremsendes til optagelse på hjemmesiden. Skru ned for musikken kl. 22:00 på hverdage og søndage. Fredage og lørdage kl. 01:00. Skal du have fest, så orienter dine naboer også i naboopgangen eller inviter dem med. 4

5 Nøgle til kældre mm. Ombygning, samt ind- og udflytning Parkering Radio og TV Rengøring v/mr. Butler Reparationer af el og VVS Liste: Se te.htm. Selskabelighed, fester etc. Nøgle til opgangs-hoveddøre, kælderindgange, vaske- og tørrerum, affaldsrum og cykelkældre fås ved henvendelse til viceværten. Ved forurening i forbindelse med ind- og udflytning eller renovering skal rengøring af trapper og andre fællesarealer omgående foretages af vedkommende beboer, da oprydning/ rengøring ellers vil blive udført for lejlighedens ejers regning. Undgå venligst skader på mur- og træværk, men skulle det ske, så kontakt bestyrelsen, så skaden kan blive udbedret. Udvendige ændringer kræver tilladelse fra bestyrelsen. Anhængere, campingvogne, automobiler over 3500 kg totalvægt, ikke indregistrerede biler o.l. må ikke parkeres på de parkeringsarealer, der hører til Skodsborg Solgård, medmindre de er en nødvendig del af igangværende håndværksarbejde eller flytning. Det er kun tilladt at parkere foran egen garage, og kun så de andre kan komme ind og ud. Det er ikke tilladt at køre eller parkere på højen Solgårdsvej 1-7. Solgårdsvej indtil trappen ved 157A er brandvej. Det er derfor ikke tilladt at parkere heller ikke på fortovet ud for Solgårdsvej 2-6 og trappen. Det er ikke tilladt at parkere foran skralderum, eller så vinduer dækkes (vandret fra underkant). Der er fællesantenneanlæg med parabol og antenne. Liste over TV kanaler findes på hjemmesiden og fås hos administrator. Der må ikke udføres eller etableres andre synlige jord- og antenneforbindelser (inkl. parabol) end de fælles eksisterende. Fejning og vask af trapper sker ca. 1 gang per uge. Aftørring af paneler, vindueskarme, elmålerskabe mm.: Hver måned. Vinduespolering af fællesarealernes vinduer sker én gang i kvartalet, kældervinduerne dog kun hvert halve år. Der må kun anvendes autoriserede momsregistrerede håndværkere, helst med byggegarantiordning, til reparation, renovering og ombygning af vådrum og el-installationer. Ved problemer med VVS eller el-installationer se foreningens liste i kolonnen tv. TV-anlæget inkl. stik og ledninger i lejlighederne må KUN repareres af Gundsø Digital TV, mobil Se 'Musik'. 5

6 Solgårdens historie Bygget Biledet viser forrest Solgården med Bager og Conditori Monsir. Bagved Solgården og Solhøj (Solgårdsvej 1-7). Det kan være en god idé at kigge i tingbogen, hvor man kan følge ejendommens historie fra den blev udstykket, bebygget etc. Desuden står der noget om det på hjemmesiden, og der findes bøger om Skodsborgs historie. Fotograf: Thomas Børresen Telefon / ADSL / mm. Termoruder Trapper Vaskerier og tørrekældre Der er ikke tilladt at trække nye ledninger på bygningsgavle og facader uden bestyrelsens tilladelse. Punkterede termoruder betales af ejerforeningen (kontakt viceværten eller formanden). Alle andre skader på termoruder er en forsikringssag. Reposer, opgange, trapper, vaskerum, tørrerum og kælderarealer er fællesareal, og al henstilling af fodtøj, aviser, samt oplagring af møbler er ikke tilladt. Disse arealer skal holdes ryddede af hensyn til trappevask samt af brand- og sikkerhedsmæssige årsager. Der er vaskeri i kælderen Solgårdsvej 7 og Skodsborg Strandvej 157A og tørrekælder ved disse samt Solgårdsvej 2. Alle ejere og lejere har modtaget vaskekreditkort. Nye ejere skal bestille et via administrationsselskabet. Betaling opkræves sammen med fællesomkostningerne. Det kan være hensigtsmæssigt selv at notere, hvornår man har vasket, så er man sikker på, at regningen er korrekt. Ang. nøgle, se 'Nøgle til kældre mm.' Vedligeholdelse Vedtægter Vasketur reserverer man ved at skrive sig på der lister, der er opsat i vaskekældrene, og hvor reglerne for brug af disse også findes. Vaskekældrene rengøres med jævne mellemrum, men husk selv at fjerne sæberester, rense filtre etc., når du bruger maskinerne. Vedligeholdelse af den enkelte lejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelsen omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. Se dog bagsiden for vedligehold, der betales af Ejerforeningen. Det er en god ide at gennemlæse vedtægterne for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, der er udleveret af administrationsselskabet i forbindelse med købet af lejligheden. Hvis du ikke har fået et eksemplar, så kontakt administrationsselskabet eller hent det på hjemmesiden. 6

7 Vicevært Chr.havns Ejendomsservice Otto Mallings Gade 6 st. tv København Ø Tlf.: Mobil: / Telefontid: Ma.-fr. 8:00-9:00 VVS-arbejde Viceværtens opgaver: Sikre økonomisk lønsom drift. Sikre tilstrækkelig varme og varmt vand. Kontrollere varmeforbrug. Udføre mindre reparationer og justeringer. Rekvirere nødvendig fagkyndig bistand. Tilstræbe reparation udført udenfor varmesæsonen. Føre opsyn, overholdelse af husorden. Sikre overholdelse af parkeringsrestriktion. Renholde udenomsplads, gade, fortov, stier, renovationsrum, p-pladser, lyskasser, kloak, kældergange, ramper, gennemgange, fjerne evt. ukrudt m.v. Udføre græsslåning, hækklipning, pasning af bede, beskæring, afrette kanter. Lukke og aftappe vandledninger i frostperioder. Foretage små reparationer - herunder smøring af hængsler, justering af dørpumper m.v. Rekvirere håndværkere samt kontrol, rykke og afslutte. Fast træffetid på telefon. Tilkald på vagttelefon. Udskifte pærer, lysrør m.v. i alle fælles belysningsarmaturer. Indstilling af trappeautomater. Bringe påklagede forhold i orden - evt. via selskabet. Omdele indbetalingskort og skrivelser m.v. Forevise lejemål for nye lejere/ejere. Udføre renholdelse af vaske- og tørrerum. Udføre andet arbejde som pålægges af selskabet. Diverse måleraflæsninger I forbindelse med udskiftning og reparation af vandinstallationer, herunder cisterne, vandhaner mv., er det ofte nødvendigt, at der lukkes for forsyningsledningerne til din/jeres lejlighed. Ofte er hovedafspærringsventilerne placeret i aflåste rum, som kun viceværten har nøgle til. Man skal derfor i så god tid som muligt at kontakte ejendommens vicevært for at meddele, hvad der påtænkes udført, og hvilke forsyningsledninger, der eventuelt skal afspærres. Generelt skal sådanne arbejder finde sted på hverdage mellem klokken og Som bekendt er det ulovligt selv at udføre reparationer på og udskiftninger af el- og vandinstallationer, idet kun autoriserede virksomheder har tilladelse hertil. I de fleste tilfælde kan det være en fordel at benytte ejendommens sædvanlige VVS-installatør (Brdr. Jensen, Hjortekær, tel ). Lejlighedsejere betaler selv for alle VVS- installationer og reparationer bortset fra fælles stigrør/faldstammer og udskiftning af vandhanepakninger og reparation af mekanismen i et toilet, der løber. Efter ændringer i vand- og varmeinstallationen skal der være indsat tilgængelige lokale afspærringsventiler ("Ballofix'er"), der fungerer. 7

8 Ejerforeningen Solgården Hvem skal betale? Problem Ejerfor. Ejer Lejer* Dades* Anlægsinstallationer i fællesareal Antenneanlægsinstallationer i lejlighed?? Dørskilte, istandsatte trappeopgange + første navn Dørskilte, udskiftning af navn El-installation, efter måler og før HFI-relæ El-installation, før måler El-installation, måler, kun reparation, ikke udvidelse eller nyanskaffelse Fryser - vedligeholdelse/udskiftning? Gulvafløb - rensning? Gulvafløb udskiftning/reparation, oprindelige gulve Efter modernisering Komfur vedligeholdelse/udskiftning? Køleskab - vedligeholdelse/udskiftning? Låse og nøgler, fællesområder Nøgler, fællesområder, ekstra-/erstatningsnøgle Låse og nøgler, lejligheder Opgangs-navnetavler Opvaskemaskine vedligeholdelse/udskiftning Radiator - udskiftning ved gennemtæring Radiator ventiler, termostater og varmemålere Ruder, ituslåede - forsikring () Ruder, punkterede Rør fælles stigstrenge og faldrør (også forlængelser til 2. sal) Rør - øvrige rør i lejlighed Sanitære installationer Utætheder på badeværelse, kun oprindelige??? Efter modernisering Utætte toiletcisterner og vandarmaturer Reparationing Udskift- Vandhaner og cisterne m.m. udskiftning Vaskemaskine vedligeholdelse/udskiftning? = vurderes på stedet * Dades er den oprindelige ejer før udstykningen af ejendommen i ejerlejligheder, som stadig ejer nogle lejelejligheder i ejendommen. Kolonnerne Lejer og Dades gælder kun Dades egne lejligheder. Vedligeholdelse af den enkelte lejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelsen omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. 8

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere