KommuneKredit BRIK Plus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KommuneKredit BRIK Plus 2011"

Transkript

1 KommuneKredit BRIK Plus 2011 En af de stærkeste trends de sidste år har været udflytning af produktionsopgaver fra vesten til udviklingslandene. BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) fremstår som de stærkeste og mest modne i gruppen af udviklingslande alle med høje vækstrater. Investering i aktier fra Emerging Markets landene har historisk en højere risiko end fx europæiske aktier. Derfor er det attraktivt at kombinere aktieeksponeringen med en hovedstolsgaranti. Det er Danske Banks vurdering, at aktier fra BRIK landene, samt Latinamerika, vil være en attraktiv investering over de næste 3 år. Nye aktieindekserede obligationer Danske Bank udbyder derfor en ny aktieindekseret obligation hvor kursudviklingen følger udviklingen i et underliggende aktieindeks. Det underliggende aktieindeks BRIK Plus indekset er et ligevægtet indeks bestående af et russisk (Russian Depositary Receipts Index), et indisk (DBIX Deutsche Börse India Index), et kinesisk (FTSE Xinhua China 25 Index) og et latinamerikansk (Standard & Poor s Latin America 40 Index) aktieindeks. Indekset er et såkaldt prisindeks, hvilket betyder, at udbytter ikke medtages i indeksets værdi. Investering i obligationerne vil derfor over tid give et lavere afkast end en direkte investering i de underliggende aktier. Tegningsperioden er fra den 19. juni til den 4. juli 2008, begge dage inklusive. Tegningen kan lukkes før tid. Tegningskursen er 110 franko kurtage. Kursudviklingen på obligationerne afhænger af udviklingen i indekset. Udstederen, KommuneKredit, garanterer dog en indfrielseskurs på mindst 100, hvis du beholder obligationerne til udløb. Der er fastsat et loft for afkastet i BRIK Plus indekset over hele løbetiden, da loftet er med til at gøre obligationerne billigere. Læs mere om loft, afkast og risikoforholdene under afsnittet Afkast- og risikoforhold. Aktieindeksets historiske kursudvikling Grafen viser den historiske udvikling i de fire aktieindeks i BRIK Plus indekset for perioden fra den 30. maj 2003 til og med den 30. maj 2008 uden hensyntagen til loft. Grafen er indekseret med kurs 100 pr. 30. februar 2003 baseret på kurser fra Bloomberg S&P LatAm 40 Russian Depo (EUR) DBIX India (USD) FTSE Xinhua 25 Den følgende graf viser 5 års historik, fra 30. maj 2003 til 30. maj 2008, for afkastet før skat på en 3 årig investering i BRIK Plus indekset med loftet på 50 procent (indikativt). Afkastet på en 3-årig investering med et loft på 60 procent (indikativt) har over de seneste 5 år i gennemsnit ligget med et periode afkast på 50 procent, svarende til et årligt afkast på 14,47 procent p.a. før omkostninger som udgør 0,83 procent p.a., baseret på kurser fra Bloomberg. 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Den historiske udvikling er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Begrænset risiko De aktieindekserede obligationer er et alternativ til traditionel aktieinvestering, hvis du ønsker at få del i aktiernes mulige høje afkast, men ikke vil investere i dem, fordi risikoen er for stor. Med de aktieindekserede obligationer får du mulighed for at få del i aktiernes potentielle afkast, samtidig med at du på forhånd kender risikoen, da KommuneKredit garanterer en indfrielseskurs på mindst 100 ved udløb. Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon Fax

2 Fakta: KommuneKredit BRIK Plus Udsteder KommuneKredit Udstedelseskurs 110 franko kurtage Omkostninger 2,5 procent (0,83 procent p.a. ved ejertid på 3 år) Valuta Danske kroner (DKK) Udløbsdato Den 11. juli 2011 Kuponrente Ingen (nulkuponobligation) Underliggende indeks 25 procent Russian Depositary Receipts Index, 25 procent DBIX Deutsche Börse India Index, 25 procent FTSE Xinhua China 25 Index og 25 procent Standard & Poor s Latin America 40 Index Min. indfrielseskurs Kurs 100 Maks. Indfrielseskurs Kurs 165 (indikativt) (ud fra markedsforholdene pr. 18. juni i Informationsmaterialet indikativt fastsat til kurs 160) Det maksimale loft bliver endeligt fastsat af Danske Bank senest den 9. juli Loftet kan ikke fastsættes under 40 procent. Er det underliggende uændret indfries obligationen til kurs 105 Stykstørrelse DKK Valør Den 11. juli 2008 Startværdi på indeks 11. juli 2008 Slutværdi på indeks 20. juni 2011 Tegningsperiode Den 19. juni til den 4. juli 2008 (begge dage inklusive) (tegningen kan lukkes før tid) Fondskode DK Beregning af afkast Stigningen i aktieindekset er givet ved forskellen mellem start- og slutværdien på aktieindekset. For at dette produkt skal give et positivt afkast, skal forskellen mellem start- og slutværdien på det underliggende aktieindeks være på mere end 5 procent. Afkast- og risikoforhold Obligationerne er stående lån, der ikke giver rente. Et eventuelt afkast bestemmes af, hvor meget kursen på det underliggende aktieindeks stiger eller falder der medregnes imidlertid højst en stigning på 60 procent (indikativt - loftet fastsættes endeligt senest den 9. juli 2008). Falder indekset i forhold til startværdien, er du sikret en indfrielseskurs på 100, hvis du beholder obligationerne til udløb. Men du mister overkursen på obligationen. Hvis du sælger obligationen, før den udløber, er du ikke garanteret en minimumskurs. Vi anbefaler derfor, at du som udgangspunkt beholder obligationerne til udløb og at din investeringshorisont er tre år eller derover. Obligationerne er således ét samlet produkt, der økonomisk set består af en nulkuponobligation og en option på udviklingen i det underliggende aktieindeks. I tabellen kan du se beregningseksempler på afkastet før skat med loftet på 60 procent ved forskellige udviklinger i aktierne. BRIK Plus ændring i % Kurstillæg pr. stk. Indfrielsesbeløb pr. stk. Årligt afkast i pct. før skat +70% 650, ,47% +60% 650, ,47% +50% 550, ,11% +40% 450, ,65% +30% 350, ,06% +20% 250, ,35% +10% 150, ,49% Uændret 50, ,54% -5% 0, ,13% -10% 0, ,13% Alternativt afkast Køber du i stedet en statsobligation med samme løbetid vil du få et årligt afkast på ca. 4,51 procent. (Kilde: Bloomberg pr. den 26. maj 2008] Årlige omkostninger Hvis de samlede omkostninger, herunder indtjening til banken fordeles over hele løbetiden, udgør de ca. 0,83 procent p.a. af hovedstolen. Opdeling af tegningskursen 0 % -obligation 86,70 % Option 20,80 % Omkostninger 2,50 % Tegningskurs 110,00 % Børsnotering Obligationerne søges noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen, og Danske Bank tilstræber, men garanterer ikke, at tilbyde købs og salgskurser i obligationen gennem hele løbetiden. Køb og salg sker til den dagspris, der gælder på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Danske Bank påtager sig intet ansvar for, om den faktiske kursdannelse følger udviklingen i den teoretiske værdi af de aktieindekserede obligationer. Betingelser for udstedelsens gennemførsel Loftet fastlægges senest den 9. juli 2008 ud fra de gældende markedsforhold. Vilkårene, som er beskrevet her, er derfor også kun foreløbige. Hvis loftet ikke kan fastsættes til 40 procent eller derover, aflyses udstedelsen. Endvidere har udsteder en ret til at aflyse udstedelsen, hvis der tegnes for et nominelt beløb, som er mindre end DKK

3 Den nye vækstmotor i den globale økonomi BRIK er blevet en populær samlet betegnelse for Brasilien, Rusland, Indien og Kina - de fire største Emerging Markets lande. Befolkningsmæssigt repræsenterer de fire BRIK - lande mere end 40 procent af verdens befolkning med Kina og Indien, som de to klart største lande med befolkninger på henholdsvis 1,3 mia. og 1,1 mia. På grund af det lavere velstandsniveau fylder BRIK noget mindre i verdensøkonomien - godt 20 procent målt på BRIK - landenes andel af verdens samlede BNP. Kinas økonomi er den klart største blandt BRIK - landene. BRIK - landene får større og større betydning for den globale økonomi. Det skyldes først og fremmest at væksten i BRIK - landene er markant højere end i eksempelvis USA og EU. I det igangværende årti har væksten i BRIK - landene foreløbigt være godt tre gange større end i USA og EU. Den højere vækst i BRIK - landene i dette årti dækker over, at Kina har været i stand til at fastholde sine meget høje vækstrater fra 90erne, hvorimod Brasilien, Rusland og Indien alle har oplevet væsentlig højere vækst i dette årti. Den høje vækst i de senere år skyldes dels gunstige konjunkturer, dels at der er sket strukturelle økonomiske forbedringer i BRIK - økonomierne. BRIK - landene er i stigende grad blevet vækstdynamoen i den globale økonomi. I det igangværende årti er næsten 40 procent af den globale vækst kommet fra BRIK - landene. I både 2008 og 2009 vil vi formentlig opleve at næsten 50 procent af den globale vækst kommer fra BRIK - landene i takt med at væksten forventes at falde i USA og Europa i kølvandet på den igangværende finansielle krise og de stærkt stigende oliepriser. BRIK - landenes stigende økonomiske betydning er en af de store strukturelle ændringer, der i øjeblikket sker i verdensøkonomien. Når vi skal forklare, hvorfor olie- og råvarepriserne fortsat kan stige, når væksten falder i USA og Europa, har vi nok her en af de væsentligste forklaringer. Den langsigtede historie for BRIK - landene er forholdsvis klar. Væksten vil fortsat være relativ høj og de vil få større og større betydning for den globale økonomi. På kort sigt vil der naturligvis eksistere en del usikkerhed i lyset af den igangværende finansielle uro og vækstnedgangen i USA og dele af Europa. BRIK - plus landene vil ikke være immune over for den lavere vækst i USA og Europa. Væksten forventes derfor at falde en smule i 2008 og Men vækstnedgangen vil være relativ beskeden, fordi væksten i BRIK - landene som helhed i øjeblikket understøttes af en stærk indenlandsk efterspørgsel. Højere inflation er det der i øjeblikket bekymrer de politiske beslutningstagere i BRIK - landene mest ikke lavere vækst. Når det er sagt, så er der naturligvis risiko for, at den globale vækstnedgang bliver så voldsomt, at det for alvor vil påvirke BRIK - landene. Rusland og Latinamerika vil eksempelvis være meget følsomme overfor en vækstnedgang som udløser store fald i olie- og råvarepriserne. Kina Det af BRIK - landene som er mest følsom overfor en nedgang i eksporten. Nedgangen i eksporten har dog ind til videre været beskeden og den indenlandske efterspørgsel har været stærk. Væksten er i øjeblikket i overkanten af det holdbare og stigende inflation det største problem. I Kina vil der blive gennemført pengepolitiske stramninger for at få væksten ned på et mere holdbart niveau. Lavere vækst i eksporten vil ikke nødvendigvis være negativt for Kina, da det kan hjælpe med til at få væksten ned på et mere holdbart niveau. Indien Væksten er aftagende som følge af de pengepolitiske stramninger der er gennemført i de seneste par år. Alligevel er inflationen på det seneste skudt i vejret primært på grund af stigende fødevarepriser. Indiens primære styrke er de store økonomiske reformer der er gennemført i økonomien siden starten af 90erne, som har givet et investeringsboom og kørt Indien på plads til måske at blive det næste store højvækstmarked efter Kina. På negativ-siden er tempoet i reformerne gået væsentlig ned i tempo med udsigt til parlamentsvalg inden for det næste år. Det vil være meget negativt, hvis der bliver stillet spørgsmålstegn ved en fortsættelse af reformpolitikken Rusland Høje oliepriser er både en velsignelse og en forbandelse for Rusland, men i øjeblikket mest en velsignelse. Stigende oliepriser har betydet et solidt overskud på både de offentlige finanser og betalingsbalancens løbende poster. En del af olieindtægterne er dog kastet ud i økonomien og har betydet en ekstraordinær stærk vækst i privatforbruget og investeringerne og et stigende inflationspres. Der er ikke gennemført væsentlige strukturelle forbedringer i økonomien, dog har Premierminister Vladimir Putin lovet skattelettelser til energisektoren for at stimulere investeringerne i den kapacitetsbelastede sektor. Den største risiko for Rusland er et stort fald i oliepriserne, som hurtigt kan udløse store underskud både på betalingsbalancens løbende poster og de offentlige finanser. Latinamerika I de senere år er der kommet en politisk stabilitet og disciplin i den økonomiske politik, som ellers ikke tidligere har kendetegnet Brasilien. Det har betydet en forbedring af både de offentlige finanser og betalingsbalancens løbende poster. Stigende råvarepriser har også været et klart plus for Brasilien. I lighed med Rusland har det medvirket til en meget stærk vækst i den indenlandske efterspørgsel og et 3

4 stigende inflationspres. Brasilien vil derfor være sårbar over for store prisfald på råvarer. I forhold til Rusland har Brasilien dog en væsentlig bedre diversificeret økonomi. I Mexico er der ligeledes sket strukturelle forbedringer over de seneste par år, hvor administrationen har gennemført en række vigtige reformer. Den politiske stabilitet er også i den grad blevet forbedret. I den resterende del af Latinamerika er billedet lidt mere broget, men regionen understøttes i den grad af stigende råvarepriser. Udsteder Investorer har en modpartsrisiko på KommuneKredit. KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, og de hæfter solidarisk for alle forpligtelser. KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody s Investors Service Inc. og har fået den højest opnåelige rating på Aaa og kreditratingen AAA af Standard & Poor s samme kreditvurdering som den danske stat. Skattemæssige forhold Beskrivelsen af de skattemæssige forhold i dette faktaark gælder kun for investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, og den dækker udelukkende de generelle regler. Særregler og detaljer omtales ikke her. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark eller opholder sig her i mindst seks måneder, samt selskaber, fonde m.v., der er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. Skattemæssigt behandles obligationerne efter samme regler som finansielle kontrakter. Kursgevinster og tab på obligationerne opgøres efter lagerprincippet, hvilket blandt andet betyder, at urealiserede kursgevinster og tab opgøres år for år. Det indebærer blandt andet, at investor skal betale skatten af en gevinst, selv om gevinsten ikke realiseres. Personer Kursgevinst er skattepligtig, mens kurstab kun kan modregnes eller fratrækkes efter særlige regler. Skattepligtige kursgevinster, samt -tab der kan fratrækkes, medregnes i kapitalindkomsten. Tab kan som udgangspunkt kun modregnes i gevinster på andre finansielle kontrakter, herunder visse strukturerede obligationer udstedt den 4. maj 2005 eller senere. Et eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til modregning i senere indkomstår. I visse tilfælde kan tabet dog fratrækkes direkte i kapitalindkomsten. Tab kan således fratrækkes i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs samlede beskattede nettogevinster på andre finansielle kontrakter og visse strukturerede obligationer udstedt den 4. maj 2005 eller senere, dog ikke tidligere indkomstår end Obligationerne kan anskaffes for midler i virksomhedsskatteordningen. Selskaber, fonde m.v. Kursgevinster og -tab medregnes i den skattepligtige indkomst. Pensionsmidler Hele afkastet beskattes med 15 procent i pensionsafkastskat. Kursgevinster og -tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Obligationen kan uden begrænsninger købes for pensionsmidler i pengeinstitutter. Er børsnotering ikke sket inden et år fra udstedelsen, skal obligationerne straks afhændes fra pensionsdepotet. Beskatning af udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige i Danmark af afkastet af obligationen. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Læs mere i Informationsmaterialet Dette faktaark skal kun ses som en forenklet udgave af det offentliggjorte Informationsmateriale som er offentliggjort på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Informationsmaterialet og de for obligationerne gældende vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette faktaark og Informationsmaterialet, gælder beskrivelsen i Informationsmaterialet. Søg rådgivning Investering i obligationen medfører en risiko, og vi anbefaler derfor, at du søger uafhængig rådgivning om juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, der knytter sig til netop dine individuelle forhold. 4

5 Flere oplysninger Ønsker du flere oplysninger om obligationen, er du velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver i Danske Bank. Her kan du også få udleveret Informationsmaterialet inkl. tegningsblanketten og aflevere tegningsblanketten. De følgende informationer er inkluderet I henhold til aftaler med udbyderne af de fire aktieindeks: RDX (Russian Depositary Index) er beregnet i realtid og udviklet og stillet til rådighed af Wiener Börse AG. Forkortelsen for indekset er varemærkebeskyttet i henhold til ophavsretslovgivningen. Beskrivelsen af reglerne for og sammensætningen af RDXindekset er tilgængelig på som er Wiener Börse AGs indeksportal. På baggrund af en licensaftale med Wiener Börse AG, har vi som udbyder af finansielle produkter fået tildelt en simpel licens til at benytte RDX-indekset. Obligationerne er hverken sponsoreret, markedsført eller solgt eller på anden måde understøttet af Deutsche Börse AG (Licensgiveren"). Licensgiveren giver ingen eksplicitte eller implicitte garantier eller erklæringer, hverken med hensyn til de resultater, der opnås som følge af brugen af DBIX Deutsche Börse India-indekset (Indekset) og/eller af Indeksets varemærke eller med hensyn til Indeksets værdi på et givent tidspunkt eller en given dato eller med hensyn til et hvilket som helst andet forhold. Indekset beregnes og publiceres af Licensgiveren. Licensgiveren kan ikke over for tredjepart gøres ansvarlig for fejl i Indekset. Hverken Licensgiverens tilvejebringelse af eller bevilling af licens til at benytte Indekset skal opfattes som en anbefaling til at investere fra Licensgiverens side, og dette er ej heller forbundet med nogen form for garanti for eller holdning til en investering i obligationerne. "Standard & Poor's ", "S&P ", "S&P Latin America 40", "Standard & Poor's Latin America 40" er Standard & Poors varemærker. Standard & Poors er en division af McGraw-Hill Companies, Inc. KommuneKredit har fået licens til at benytte disse varemærker. Obligationerne er ikke sponsoreret, endosseret, solgt eller markedsført af Standard & Poors. Standard & Poors fremsætter ingen erklæringer i forhold til, om det er tilrådeligt at investere i produktet. FTSE/Winhua China 25-indekset er beregnet på vegne af FTSE/Xinhua Index Limited (FXI). FXI sponsorerer, endosserer eller markedsfører ikke dette produkt og har ikke nogen som helst tilknytning til dette og påtager sig ikke noget ansvar i relation til produktets udstedelse, forvaltning eller handel med produktet. - KommuneKredit har opnået fuld licens fra FXI til at benytte ophavs- og databaserettigheder i forbindelse med udviklingen af dette produkt. FTSE er et varemærke, som er ejet i fællesskab af London Stock Exchange plc og Financial Times Limited. 富 時 指 數 er et varemærke ejet af FTSE International Limited. Xinhua og 新 華 er varemærker for tjenesteydelser og varemærker ejet af Xinhua Finance Limited. FXI har licens til at benytte samtlige varemærker.. Danske Bank A/S, CVR-nr København 5

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere