A/B Hedebygade December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Hedebygade 16-18 December 2009"

Transkript

1 A/B Hedebygade December

2 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder... 5 Fest... 5 Flytning... 5 Fremleje... 5 Fælleslokale... 5 Fælleslokale regler... 6 Grill... 6 Gård... 6 Hjemmeside... 6 Husdyr... 7 Information... 7 Intern venteliste... 7 Manglende overholdelse af regler... 7 Komfurer... 7 Opbevaring / loftsrum... 7 Rygning... 7 Salg af lejlighed... 7 Skrald... 7 Storskrald... 8 Støj... 8 Trappevask... 8 TV... 8 Varme... 8 Vaskeri... 8 Vedligehold af den enkelte lejlighed... 8 Vicevært

3 Dette er en pjece til nye og gamle beboere om husregler, information mv. Indledningsvist findes en kort beskrivelse af foreningen, herefter beskrives forskellige områder er der noget du syntes mangler i pjecen, så kontakt bestyrelsen Om AB A/B Hedebygade er stiftet i år 1988 og består af 4 opgange, nr. 16, 16a, 16b og 18. En andelsboligforening er en forening, der er stiftet med det formål at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i. Andelsboligforeningen ejer ejendommen. Andelshaverne - foreningens medlemmer ejer hver en del af foreningens formue og har ret til at bo i en af boligerne. Derfor skal vi passe godt på huset. Det er vores alles ansvar. Andelsboligforeningen har en bestyrelse på 5 personer, disse vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar/marts. Bestyrelsesmedlemmerne får ikke penge for det arbejde, de udfører, men de kan få et beløb til telefongodtgørelse. Endvidere går bestyrelsen ud og spiser en gang om året. Bestyrelsen holder som oftest møde en gang om måneden, alle bestyrelsesmøder er åbne og andelshavere må gerne deltage. Det er muligt at få bestyrelsen til at behandle et spørgsmål ved enten selv at møde op eller ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Referater fra bestyrelsesmøder opsættes på opslagstavlerne i opgangene samt i vaskeriet. Når du har oplyst din mailadresse til bestyrelsen, får du også tilsendt referat elektronisk. Alle betaler lige til fællesudgifter og vedligeholdelse, betalingen til denne foregår gennem boligafgiften. For at holde boligafgiften nede er det besluttet at vi har arbejdsdage og selv varetager trappevasken. Ved manglende deltagelse på arbejdsdage eller trappevask betaler man en bod. Ansvarlighed Vi har alle et ansvar, for hinanden og for foreningen. Det betyder, at man skal tænke over, hvordan man handler, og huske, at ikke alle har samme grænser som en selv. At tænke over ens handlinger betyder bl.a., at det er åbenlyst, at man ikke placerer poser, der indeholder madaffald eller eks. pizzaæsker, i kælderen - affaldet A/B Hedebygade Velkommen til Andelsboligforeningen Hedebygade rådner med lugtgener og potentielt rotter til følge, og ingen af os ønsker rotter i ejendommen. ADSL Vi har i foreningen fælles internet, der giver alle mulighed for billigt at være på nettet. Det koster for tiden 100 kr. om måneden. For at blive tilsluttet skal man tilmelde sig ordningen. Tilmeldingsseddel findes på Her kan du også finde information om opsætning mv. Husk at netstikket er det højre stik i dåsen ved tv-stik. Husk også at vise hensyn ved download af store filer (dette bør foregå om natten), da vi alle skal kunne komme på nettet! Altan Altanerne skal vedligeholdes iht. den udleverede vedligeholdelsesvejledning. Vejledningen er også at finde på foreningens hjemmeside. Bemærk særligt, at der ikke må stilles kobberprodukter, eller produkter behandlet med kobber på altanen, da kobberen vil gå i forbindelse med den aluminium, altanen er lavet af. For at undgå pletter/mærker, bør der generelt ikke stilles potter etc. direkte på altanen - de skal klodses op på fx lister med plastknopper ned mod altanbunden. Generelt skal der i forbindelse med brugen af altanen vises hensyn til omgivelserne. Brugen af altanen udsender støj tilsvarende, som hvis man sad i gården, og der gælder derfor de samme retningslinjer vedr. fester. Da altanerne ikke har tagrender, vil vand løbe ned på altanerne nedenunder. Der må derfor ikke hældes større mængder vand ud over altanen. Det er tilladt at lægge belægning på altanen, dog må denne ikke fastgøres med skruer i altanen, ligesom det skal sikres, at regnvand kan løbe bort og at altanbunden har mulighed for at tørre. Det er tilladt at ophænge altankasser både på yder- og indersiden af altanen. Ophængningen skal dog være forsvarligt foretaget, og bør løbende efterses, for at undgå at kasserne kan falde ned. Opsættes altankasser skal det sikres, at jord etc. ikke kan løbe ud gennem huller i bunden m.v. Det er tilladt at opsætte afdækning af altanen, enten i form af en matteret glasplade eller sejldug. Vælges det at opsætte sejldug skal den være i en af de godkendte farver (se nedenfor). 3

4 Det er tilladt at grille på altanen, såfremt reglerne vedr. grill overholdes. Altan beklædning Altanerne må beklædes med enten matteret glas eller med sejldug. Anvendes sejldug skal det være i en godkendt farve. Der er godkendt følgende farver (alle fra Dickson 6319 NUAGES Dickson 7133 NATUREL Dickson 6687 FORET Arbejdsdage Der afholdes 5-8 arbejdsdage i løbet af et år. Antallet af dage afhænger af de arbejdsopgaver, der er det pågældende år. Dagene fordeles således, at der både er lørdage og søndage. Af eksempler på arbejdsopgaver, der laves på arbejdsdagene, kan nævnes: Istandsættelse af trappeopgange, vaskeri og fælleslokale samt vask af vinduer på trapperne og hovedrengøring af disse. Alle andelshavere skal deltage 3 arbejdsdage pr. år, og på arbejdsdagene serveres frokost og drikkevarer. Arbejdsdagen starter kl. 10 og slutter omkring klokken 14. Bagtrappe Vores bagtrapper er smalle og er også vores brandtrapper. Der må derfor ikke henstilles ting på bagtrapperne hverken skrald eller andre effekter. Det er et gammelt hus Det er et gammel hus, så det er meget lydt. Så man skal være opmærksom på, at man kan høre sine naboer. Så man bør vise almindeligt hensyn, for eksempel tage de højhælede af, når man går rundt i sin lejlighed. Hvis man ved, at man skal lave larm, have gæster/fester, bore osv., bør man advare sine naboer, og hvis man synes at naboen larmer for meget, kan man jo lige ringe på og sige det. Hvis der er meget larm, er man så velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Ekstern venteliste Hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at flytte ind i vores forening, har vi en ekstern venteliste. Det koster 200 kr. at blive skrevet op på listen. Når man står på ventelisten, bliver man jævnligt kontaktet for at bekræfte sin interesse. Farvekoder I forbindelse med byfornyelsen kan det oplyses, at alle nye døre i lejligheder har følgende farve: Karmfarve er lys råhvid, glans 25 fra Hyggros. Dette skulle svare til farvekoden S0502Y Fest Alle holder fester ind i mellem, men da der er meget lydt i vores ejendom, skal man vise hensyn til naboer og dæmpe larmen efter kl. 24. I stedet for at holde festen i din lejlighed, kan den også afholdes i fælleslokalet. Hvis du holder fest i din lejlighed, kan det også være en god ide at informere naboer med en seddel eller andet, således at de ikke regner med, at de skal lave noget som kræver ro. Flytning Ved fraflytning af lejligheden skal denne rengøres, skrald og affald fjernes. Du skal tømme dit loftsrum samt eventuelle effekter, du har stående i kældre etc. Du er selv ansvarlig for at framelde dig el og gas, samt aflæse disse. Det gør du ved at kontakte Dong / Københavns Energi. Aflæsning af vand og varme sætter vores administrator i værk, når de modtager flyttepapirer. Fremleje Man har fra den dag, man bliver medlem af foreningen, mulighed for at fremleje sin lejlighed op til 3 måneder hvert år. I særlige tilfælde (se vedtægter) kan man fremleje i 6 måneder hvert år. Efter man har haft sin lejlighed 1 år, har man mulighed for at fremleje lejligheden 2 år (3 år ved udstationering se vedtægter). Efter at have fremlejet sin lejlighed skal man bo et år i foreningen uden fremleje, for at kunne fremleje igen. Uagtet om man fremlejer eller kun lejer et værelse ud skal bestyrelsen orienteres, dvs. have en kopi af den aftale, der er indgået. Fælleslokale Vi har i foreningen et fælleshus, dette er placeret på 1. sal i baghuset. I baghuset afholdes de fleste af foreningens fællesarrangementer. Det er også muligt for alle beboere at bruge lokalet til fester etc.. Det kan du leje gratis pt. + depositum kr I fælleslokalet er der opvarmning, køleskabe og service til 30 personer. Husk at holde vinduerne lukket ved fester og at overholde reglerne for brug af baghus. Kontakt den baghusansvarlige, hvis du ønsker at anvende fælleslokalet. Fælleslokale regler Reglerne for brug af fælleslokaler er at der under festen:

5 1) At der ikke festes eller tisses i gården 2) At der ikke spilles uacceptabelt høj musik efter midnat, og vinduerne skal være lukkede efter midnat, hvis der spilles musik 3) At tage hensyn til de andre beboere i ejendommen Og at der dagen efter festen senest kl. 18 er: 1) Fejet og vasket gulv, både i lokalet, på trappen og i vaskeriet 2) Gjort rent i køleskabet 3) Udluftet grundigt 4) Fjernet flasker og ryddet op 5) Stillet inventar på plads 6) Skruet ned for radiatoren 7) Erstattet evt. manglende/ødelagt inventar 8) Rydde op i gården og på gaden (se efter flasker, skod, flag mm.) Oprydningen skal godkendes af bestyrelsen, og skader på baghus og gård, som er opstået ved festen, skal erstattes. Grill For brugen af grill gælder følgende regler: Griller skal altid placeres mindst 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende. Traditionelle griller, dvs. griller af begrænset størrelse, som bl.a. forhandles i supermarkeder og byggemarkeder, kan anvendes på altanerne under følgende forudsætninger: 1. Grillen placeres på et ikke brændbart underlag og i passende afstand fra overflader og emner, der kan brænde. 2. I griller til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter. 3. Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lignende. Der må ikke anvendes optændingsvæske. 4. Gasgriller skal placeres og anvendes efter producentens anvisning, og der skal anvendes gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg. 5. Sørg for at have vand til slukning i nærheden. 7. Forlad ikke grillen før den er slukket. Traditionelle griller kan i øvrigt anvendes i gården under de i 1-5 nævnte forudsætninger. Optændingsvæske (lampeolie) kan dog anvendes, såfremt grillen er placeret mindst 2 m fra overflader og emner, der kan brænde. NB! Optændingsvæske må aldrig hældes på en grill, der har været tændt og stadig er varm. Benzin, sprit og lignende må aldrig anvendes som optændingsvæske. Større griller, dvs. griller som er beregnet til en større brugerkreds, må ikke anvendes på altaner og må ikke anvendes i gården tættere end 5 m fra bygningerne. Når man har grillet skal man sikre, at børn og dyr ikke kan komme til at brænde sig på asken. Ligeledes har man pligt til, senest den efterfølgende dag, at rengøre grills placeret i gården. Gård Vores gård er en fællesgård, der deles med de andre ejendomme i karreen. Gården styres overordnet af gårdlavet se mere om gårdlav og opholdsregler for gården i særskilt papir. Brug gerne gården til solbadning og grillparty, men fest med måde og stop kl. 22. Brug i stedet festlokalet. Ryd op i gården, sæt stole på plads og fjern cigaretskod. I baghuset har vi et låst skur. Dette rum er fortrinsvist til motoriserede køretøjer, barnevogne etc. Nøglen til cykelskuret er den samme som til porten og vaskeriet. Husk at låse skuret efter dig. Cykler i gården skal stilles i et cykelstativ eller i skuret. Cykler må ikke stilles i porten, midt i gården og op ad husmurene. Hjemmeside Foreningen har en hjemmeside, hvor du har mulighed for at finde forskellige nyttige informationer herunder en elektronisk udgave af denne pjece. Husdyr Det er tilladt at holde én hund eller kat som husdyr. Dyrene må ikke luftes i gården eller løbe uledsagede rundt på trapperne. Dyrenes efterladenskaber skal smides i passende poser i mobilsuget. Information I alle hovedindgange samt i vaskeriet er der en opslagstavle. Hold øje med information / opslag på denne. Her kan du bl.a. læse sidste bestyrelsesreferat, se hvem der er ansvarlig for forskellige arbejdsområder i bestyrelsen, samt se hvornår du næste gang skal vaske trappe. I vaskeriet hænger der en postkasse, hvor det er muligt at placere forslag til bestyrelsen. Intern venteliste Hvis du ønsker at flytte til en anden/ større lejlighed, har du mulighed for at blive skrevet på den interne venteliste.

6 Lejligheder, der skal sælges, kommer på den interne venteliste før end de kommer på den eksterne. Se mere under salg af lejlighed. Manglende overholdelse af regler Gentagne og grove brud på husordenen, både fra andelshaveres og eventuelle lejeres side, er misligholdelse, og kan føre til eksklusion af andelshaveren eller ophævelse af lejeaftale. Den enkelte er her ansvarlig for, at såvel han selv, som hans husstand, gæster m.v. overholder husordensbestemmelserne. Overtrædes husordenen af en beboer, må bestyrelsen kræve, at de beboere, som følger sig generet, indgiver en skriftlig klage med angivelse af hvad og hvem der klages over, samt hvornår og hvordan brud på husordenen er sket. Bestyrelsen må herefter straks skriftligt forlange af den pågældende beboer, at vedkommende efterlever husordensbestemmelserne, og anføre, at gentagelsestilfælde vil føre til eksklusion hhv. ophævelse. Komfurer I forbindelse med byfornyelsen fik vi mange nye komfurer. Disse komfurer er betalt gennem byfornyelses (og dermed af AB gennem de lån der er optaget), og må derfor ikke medtages ved flytning. Da AB fortsat ikke vedligeholder og udskifter komfurer, vil eventuelle nye komfurer andelshavere køber, alt efter type, være enten løsøre eller tilpasset løsøre. Hvis man køber et nyt komfur, må man gerne tage dette med, når man flytter. Der skal imidlertid stadigt i lejligheden være mulighed for at lave mad, dvs. der skal være tilslutningsmulighed for komfur (enten EL eller gas). Husk at alle tilslutninger/fratagninger i forbindelse med gas skal være udført af en autoriseret VVS er. Opbevaring / loftsrum Med din lejlighed følger et loftsrum, sørg for det er aflåst. Og skriv en seddel med dit navn og sæt det på døren til dit rum (ellers risikerer du at bestyrelsen tømmer dit rum). Hvis du har flere ting, end der er plads til på loftet, er det efter aftale med bestyrelsen også muligt at placere ting i kælderen her må dog ikke stå ting af stof /beklædt med stof, da der er fugtigt. Alle ting placeret i kældrene skal også være forsynet med navn, da det ellers formodes at være storskrald. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på tapperne samt i vaskeriet. Har du gæster, og ønsker du ikke, at de ryger i din lejlighed, må de gå ned i gården. Salg af lejlighed Hvis du vil sælge din lejlighed skal du aflevere en opsigelse samt en opgørelse over dine forbedringer til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for den opgang du bor i. Der er 3 måneders salgsvarsel til udgangen af en måned, men bestyrelsen vil gøre alt hvad der er muligt for at sælge den tidligere, hvis det er muligt. Du skal huske at tømme dit loftsrum, hvis du flytter fra andelsforeningen. Overordnet set er rækkefølgen for salg af lejligheder følgende 1) Bytte af lejlighed / salg til søskende, forældre eller børn i lige linie 2) Nabolejlighed til sammenlægning 3) Intern venteliste 4) Ekstern venteliste For yderligere detaljer se vedtægterne. Skrald Vores skraldeordning er mobilsug. Her skal du smide almindelig husholdningsaffald ud (15 liters poser). Dog ikke flasker og aviser. Se særskilt information vedrørende dette. Flasker kan afleveres ved container ved Super Best eller Enghave plads. Storskrald Har du ting som skal smides ud og som ikke passer ind i mobilsuget (ikke fødevarer o.l.), så er dette storskrald. Storskrald placeres i det afmærkede storskralderum i den lange smalle gård. Placer tingene således, at det er til at komme ind og ud af rummet. Rummet tømmes ugentligt, så er der helt fyldt så vent til det er tømt med at stille derned. Elektronikaffald placeres i den ene ende af storskralderummet. Støj Ejendommen er meget lydt. Erhvervsmæssig og privat brug af musikinstrumenter, båndafspillere, grammofon, radio, TV m.v. må på intet tidspunkt genere ejendommens øvrige beboere. Andelshaverne skal udvise hensyn i forbindelse med støjende adfærd og ordentligvis orientere omkringboende, før nødvendig støjende adfærd udfoldes. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 21.

7 Trappevask Trappevasken i de forskellige opgange går på tur mellem de forskellige andelshavere i opgangen. Trapperne vaskes hver anden uge, hvad betyder at den enkelte andelshaver skal vaske trapper 2-3 gange om året. Det er både for- og bagtrapper, der skal vaskes. Når du skal vaske trapper, skal trappen først fejes, hvorefter der vaskes. I vaskeriet er der kost, spand, moppe og sæbe til brug ved trappevasken. Efter trappen er vasket skal du huske at skrive det på sedlen, der hænger på opslagstavlen i opgangen. TV Foreningen har kabel-tv fra TDC Kabel-tv, betalingen af dette foregår via huslejen. Det er ikke muligt at framelde sig kabel-tv, da vi har en samlet aftale for hele foreningen. Betalingen af kabeltv foregår pr. lejlighed. Hvis der er sammenlagt lejligheder reguleres tv bidraget hvert år i januar, således at en sammenlagt lejlighed kun tæller for én lejlighed. Varme Vores ejendom er opvarmet af fjernvarme. Der er varme i radiatorerne fra oktober til juni (alt efter vejret). Husk at lufte ud i radiatorerne (en ikke udluftet radiator klukker). I modsatte ende af termostaten på radiatoren sidder der en ventil. Drej på denne indtil der kommer luft/vand ud, brug en skål til at opsamle det beskidte vand. Når der kun kommer vand ud, er radiatoren korrekt udluftet. Det anbefales at indstille alle termostater til samme temperatur i alle rum. Vaskeri I baghuset findes vaskeriet, hvor alle andelshavere har mulighed for at vaske tøj. Der hænger på væggen i vaskeriet et tidsbestillingssystem, hvor man bestiller tid til vask. En vask koster 15 kr. og tørretumling 5 kr. for en halv time. Brug helst flydende sæbe i maskinerne, da det mindsker de ressourcer, der skal anvendes på at rengøre maskinerne. Brug lige penge (maskinen giver ikke penge tilbage, der kan anvendes 20,10, 5, 2 og 1 kroner) og brug disse inden 5 minutter efter indkast.(ellers slettes beløbet). Bemærk at man kun kan betale for en vask/tørretumling ad gangen. Har du mistet penge ved en fejl på maskinerne, kontakt vicevært for at få penge tilbage. Tøj skal ikke stå i vaskeriet i længere tid, da der således ikke bliver plads til at andre kan vaske tøj. Tøj der ligger i længere tid i vaskeriet bliver smidt ud jf. opslag i vaskeriet Hvis der 30 minutter efter en vasketid er i gang ikke er sat nogen vask over, har andre mulighed for at vaske i stedet. I vaskeriet er der desuden toilet og håndvask. Disse kan anvendes i forbindelse med brug af fælleslokalet, når man sidder i gården etc. Det er vigtigt at huske at døren ind til vaskeriet ikke må stå åben, med mindre man holder øje med den. Vedligehold af den enkelte lejlighed Husk at vedligeholde din lejlighed. Check installationer, rens armaturer og afløb, rengør udsugning i badeværelset (kan reguleres for kraftigere udsugning ved at dreje på den) og emhætten jævnligt. Det er dit ansvar som andelshaver at vedligeholde det indvendige af lejligheden. Manglende vedligeholdelse vil blive påtalt og skulle udbedres, når du flytter. Vicevært Vi har i foreningen en vicevært, denne tager sig af eks. skift af pærer. Så er der gået en pære på trappen eller er en dør gået i stykker kontakt altid viceværten. Viceværten er derimod ikke ansvarlig for at hjælpe med ting inde i den enkelte lejlighed (eks. kontakter der ikke fungerer, pakninger der er utætte etc.), her skal du selv kontakte vvs, elektriker mm.

8 HUSKESEDDEL TIL BAGHUSET Når I fester i baghuset skal du/i huske: Efter festen skal du/i huske At der ikke må festes eller tisses i gården At der ikke må spille uacceptabelt høj musik efter midnat, og vinduerne skal være lukkede efter midnat, hvis der spilles musik At tage hensyn til de andre beboere i ejendommen At feje og vaske gulvet grundigt, både på trappen og i lokalet At gøre rent i køleskabet og lade det stå åbent At udlufte grundigt At fjerne flasker og rydde op At stille inventar på plads At skrue ned for radiatoren At erstatte evt. ødelagt/manglende inventar God fest Bestyrelse

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Ejerforeningen Vejlbyparken Blok C Skejbygårdsvej 48-62 8240 Risskov

Ejerforeningen Vejlbyparken Blok C Skejbygårdsvej 48-62 8240 Risskov Ejerforeningen Vejlbyparken Blok C Skejbygårdsvej 48-62 8240 Risskov Ordensregler Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 2.0 Ordensregler: 1. Husfred. 2. Trapper og kælder... 10 3. Altaner, terrasser,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 Husorden For Samvirkende Boligselskab Askholm Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4 Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2016 Gem den - den er go at ha Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?... 3 Bestyrelsen... 3 Vaskeri... 3 Tørrerum... 4 Cykelkælder... 4 Hvordan

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

HUSORDEN LYKKESHOLMS ALLÉ AFD. VIBY J

HUSORDEN LYKKESHOLMS ALLÉ AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 AFD. 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Indhold Generelt... 3 1. Affaldshåndtering... 4 2. Badeværelse og toilet... 4 3. Dybfrysere i skure udhuse... 4 4. Fodring af fugle... 4 5. Fyrværkeri... 5

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December 2016 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere