A/B Hedebygade December 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Hedebygade 16-18 December 2009"

Transkript

1 A/B Hedebygade December

2 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder... 5 Fest... 5 Flytning... 5 Fremleje... 5 Fælleslokale... 5 Fælleslokale regler... 6 Grill... 6 Gård... 6 Hjemmeside... 6 Husdyr... 7 Information... 7 Intern venteliste... 7 Manglende overholdelse af regler... 7 Komfurer... 7 Opbevaring / loftsrum... 7 Rygning... 7 Salg af lejlighed... 7 Skrald... 7 Storskrald... 8 Støj... 8 Trappevask... 8 TV... 8 Varme... 8 Vaskeri... 8 Vedligehold af den enkelte lejlighed... 8 Vicevært

3 Dette er en pjece til nye og gamle beboere om husregler, information mv. Indledningsvist findes en kort beskrivelse af foreningen, herefter beskrives forskellige områder er der noget du syntes mangler i pjecen, så kontakt bestyrelsen Om AB A/B Hedebygade er stiftet i år 1988 og består af 4 opgange, nr. 16, 16a, 16b og 18. En andelsboligforening er en forening, der er stiftet med det formål at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i. Andelsboligforeningen ejer ejendommen. Andelshaverne - foreningens medlemmer ejer hver en del af foreningens formue og har ret til at bo i en af boligerne. Derfor skal vi passe godt på huset. Det er vores alles ansvar. Andelsboligforeningen har en bestyrelse på 5 personer, disse vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar/marts. Bestyrelsesmedlemmerne får ikke penge for det arbejde, de udfører, men de kan få et beløb til telefongodtgørelse. Endvidere går bestyrelsen ud og spiser en gang om året. Bestyrelsen holder som oftest møde en gang om måneden, alle bestyrelsesmøder er åbne og andelshavere må gerne deltage. Det er muligt at få bestyrelsen til at behandle et spørgsmål ved enten selv at møde op eller ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Referater fra bestyrelsesmøder opsættes på opslagstavlerne i opgangene samt i vaskeriet. Når du har oplyst din mailadresse til bestyrelsen, får du også tilsendt referat elektronisk. Alle betaler lige til fællesudgifter og vedligeholdelse, betalingen til denne foregår gennem boligafgiften. For at holde boligafgiften nede er det besluttet at vi har arbejdsdage og selv varetager trappevasken. Ved manglende deltagelse på arbejdsdage eller trappevask betaler man en bod. Ansvarlighed Vi har alle et ansvar, for hinanden og for foreningen. Det betyder, at man skal tænke over, hvordan man handler, og huske, at ikke alle har samme grænser som en selv. At tænke over ens handlinger betyder bl.a., at det er åbenlyst, at man ikke placerer poser, der indeholder madaffald eller eks. pizzaæsker, i kælderen - affaldet A/B Hedebygade Velkommen til Andelsboligforeningen Hedebygade rådner med lugtgener og potentielt rotter til følge, og ingen af os ønsker rotter i ejendommen. ADSL Vi har i foreningen fælles internet, der giver alle mulighed for billigt at være på nettet. Det koster for tiden 100 kr. om måneden. For at blive tilsluttet skal man tilmelde sig ordningen. Tilmeldingsseddel findes på Her kan du også finde information om opsætning mv. Husk at netstikket er det højre stik i dåsen ved tv-stik. Husk også at vise hensyn ved download af store filer (dette bør foregå om natten), da vi alle skal kunne komme på nettet! Altan Altanerne skal vedligeholdes iht. den udleverede vedligeholdelsesvejledning. Vejledningen er også at finde på foreningens hjemmeside. Bemærk særligt, at der ikke må stilles kobberprodukter, eller produkter behandlet med kobber på altanen, da kobberen vil gå i forbindelse med den aluminium, altanen er lavet af. For at undgå pletter/mærker, bør der generelt ikke stilles potter etc. direkte på altanen - de skal klodses op på fx lister med plastknopper ned mod altanbunden. Generelt skal der i forbindelse med brugen af altanen vises hensyn til omgivelserne. Brugen af altanen udsender støj tilsvarende, som hvis man sad i gården, og der gælder derfor de samme retningslinjer vedr. fester. Da altanerne ikke har tagrender, vil vand løbe ned på altanerne nedenunder. Der må derfor ikke hældes større mængder vand ud over altanen. Det er tilladt at lægge belægning på altanen, dog må denne ikke fastgøres med skruer i altanen, ligesom det skal sikres, at regnvand kan løbe bort og at altanbunden har mulighed for at tørre. Det er tilladt at ophænge altankasser både på yder- og indersiden af altanen. Ophængningen skal dog være forsvarligt foretaget, og bør løbende efterses, for at undgå at kasserne kan falde ned. Opsættes altankasser skal det sikres, at jord etc. ikke kan løbe ud gennem huller i bunden m.v. Det er tilladt at opsætte afdækning af altanen, enten i form af en matteret glasplade eller sejldug. Vælges det at opsætte sejldug skal den være i en af de godkendte farver (se nedenfor). 3

4 Det er tilladt at grille på altanen, såfremt reglerne vedr. grill overholdes. Altan beklædning Altanerne må beklædes med enten matteret glas eller med sejldug. Anvendes sejldug skal det være i en godkendt farve. Der er godkendt følgende farver (alle fra Dickson 6319 NUAGES Dickson 7133 NATUREL Dickson 6687 FORET Arbejdsdage Der afholdes 5-8 arbejdsdage i løbet af et år. Antallet af dage afhænger af de arbejdsopgaver, der er det pågældende år. Dagene fordeles således, at der både er lørdage og søndage. Af eksempler på arbejdsopgaver, der laves på arbejdsdagene, kan nævnes: Istandsættelse af trappeopgange, vaskeri og fælleslokale samt vask af vinduer på trapperne og hovedrengøring af disse. Alle andelshavere skal deltage 3 arbejdsdage pr. år, og på arbejdsdagene serveres frokost og drikkevarer. Arbejdsdagen starter kl. 10 og slutter omkring klokken 14. Bagtrappe Vores bagtrapper er smalle og er også vores brandtrapper. Der må derfor ikke henstilles ting på bagtrapperne hverken skrald eller andre effekter. Det er et gammelt hus Det er et gammel hus, så det er meget lydt. Så man skal være opmærksom på, at man kan høre sine naboer. Så man bør vise almindeligt hensyn, for eksempel tage de højhælede af, når man går rundt i sin lejlighed. Hvis man ved, at man skal lave larm, have gæster/fester, bore osv., bør man advare sine naboer, og hvis man synes at naboen larmer for meget, kan man jo lige ringe på og sige det. Hvis der er meget larm, er man så velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Ekstern venteliste Hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at flytte ind i vores forening, har vi en ekstern venteliste. Det koster 200 kr. at blive skrevet op på listen. Når man står på ventelisten, bliver man jævnligt kontaktet for at bekræfte sin interesse. Farvekoder I forbindelse med byfornyelsen kan det oplyses, at alle nye døre i lejligheder har følgende farve: Karmfarve er lys råhvid, glans 25 fra Hyggros. Dette skulle svare til farvekoden S0502Y Fest Alle holder fester ind i mellem, men da der er meget lydt i vores ejendom, skal man vise hensyn til naboer og dæmpe larmen efter kl. 24. I stedet for at holde festen i din lejlighed, kan den også afholdes i fælleslokalet. Hvis du holder fest i din lejlighed, kan det også være en god ide at informere naboer med en seddel eller andet, således at de ikke regner med, at de skal lave noget som kræver ro. Flytning Ved fraflytning af lejligheden skal denne rengøres, skrald og affald fjernes. Du skal tømme dit loftsrum samt eventuelle effekter, du har stående i kældre etc. Du er selv ansvarlig for at framelde dig el og gas, samt aflæse disse. Det gør du ved at kontakte Dong / Københavns Energi. Aflæsning af vand og varme sætter vores administrator i værk, når de modtager flyttepapirer. Fremleje Man har fra den dag, man bliver medlem af foreningen, mulighed for at fremleje sin lejlighed op til 3 måneder hvert år. I særlige tilfælde (se vedtægter) kan man fremleje i 6 måneder hvert år. Efter man har haft sin lejlighed 1 år, har man mulighed for at fremleje lejligheden 2 år (3 år ved udstationering se vedtægter). Efter at have fremlejet sin lejlighed skal man bo et år i foreningen uden fremleje, for at kunne fremleje igen. Uagtet om man fremlejer eller kun lejer et værelse ud skal bestyrelsen orienteres, dvs. have en kopi af den aftale, der er indgået. Fælleslokale Vi har i foreningen et fælleshus, dette er placeret på 1. sal i baghuset. I baghuset afholdes de fleste af foreningens fællesarrangementer. Det er også muligt for alle beboere at bruge lokalet til fester etc.. Det kan du leje gratis pt. + depositum kr I fælleslokalet er der opvarmning, køleskabe og service til 30 personer. Husk at holde vinduerne lukket ved fester og at overholde reglerne for brug af baghus. Kontakt den baghusansvarlige, hvis du ønsker at anvende fælleslokalet. Fælleslokale regler Reglerne for brug af fælleslokaler er at der under festen:

5 1) At der ikke festes eller tisses i gården 2) At der ikke spilles uacceptabelt høj musik efter midnat, og vinduerne skal være lukkede efter midnat, hvis der spilles musik 3) At tage hensyn til de andre beboere i ejendommen Og at der dagen efter festen senest kl. 18 er: 1) Fejet og vasket gulv, både i lokalet, på trappen og i vaskeriet 2) Gjort rent i køleskabet 3) Udluftet grundigt 4) Fjernet flasker og ryddet op 5) Stillet inventar på plads 6) Skruet ned for radiatoren 7) Erstattet evt. manglende/ødelagt inventar 8) Rydde op i gården og på gaden (se efter flasker, skod, flag mm.) Oprydningen skal godkendes af bestyrelsen, og skader på baghus og gård, som er opstået ved festen, skal erstattes. Grill For brugen af grill gælder følgende regler: Griller skal altid placeres mindst 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende. Traditionelle griller, dvs. griller af begrænset størrelse, som bl.a. forhandles i supermarkeder og byggemarkeder, kan anvendes på altanerne under følgende forudsætninger: 1. Grillen placeres på et ikke brændbart underlag og i passende afstand fra overflader og emner, der kan brænde. 2. I griller til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter. 3. Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lignende. Der må ikke anvendes optændingsvæske. 4. Gasgriller skal placeres og anvendes efter producentens anvisning, og der skal anvendes gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg. 5. Sørg for at have vand til slukning i nærheden. 7. Forlad ikke grillen før den er slukket. Traditionelle griller kan i øvrigt anvendes i gården under de i 1-5 nævnte forudsætninger. Optændingsvæske (lampeolie) kan dog anvendes, såfremt grillen er placeret mindst 2 m fra overflader og emner, der kan brænde. NB! Optændingsvæske må aldrig hældes på en grill, der har været tændt og stadig er varm. Benzin, sprit og lignende må aldrig anvendes som optændingsvæske. Større griller, dvs. griller som er beregnet til en større brugerkreds, må ikke anvendes på altaner og må ikke anvendes i gården tættere end 5 m fra bygningerne. Når man har grillet skal man sikre, at børn og dyr ikke kan komme til at brænde sig på asken. Ligeledes har man pligt til, senest den efterfølgende dag, at rengøre grills placeret i gården. Gård Vores gård er en fællesgård, der deles med de andre ejendomme i karreen. Gården styres overordnet af gårdlavet se mere om gårdlav og opholdsregler for gården i særskilt papir. Brug gerne gården til solbadning og grillparty, men fest med måde og stop kl. 22. Brug i stedet festlokalet. Ryd op i gården, sæt stole på plads og fjern cigaretskod. I baghuset har vi et låst skur. Dette rum er fortrinsvist til motoriserede køretøjer, barnevogne etc. Nøglen til cykelskuret er den samme som til porten og vaskeriet. Husk at låse skuret efter dig. Cykler i gården skal stilles i et cykelstativ eller i skuret. Cykler må ikke stilles i porten, midt i gården og op ad husmurene. Hjemmeside Foreningen har en hjemmeside, hvor du har mulighed for at finde forskellige nyttige informationer herunder en elektronisk udgave af denne pjece. Husdyr Det er tilladt at holde én hund eller kat som husdyr. Dyrene må ikke luftes i gården eller løbe uledsagede rundt på trapperne. Dyrenes efterladenskaber skal smides i passende poser i mobilsuget. Information I alle hovedindgange samt i vaskeriet er der en opslagstavle. Hold øje med information / opslag på denne. Her kan du bl.a. læse sidste bestyrelsesreferat, se hvem der er ansvarlig for forskellige arbejdsområder i bestyrelsen, samt se hvornår du næste gang skal vaske trappe. I vaskeriet hænger der en postkasse, hvor det er muligt at placere forslag til bestyrelsen. Intern venteliste Hvis du ønsker at flytte til en anden/ større lejlighed, har du mulighed for at blive skrevet på den interne venteliste.

6 Lejligheder, der skal sælges, kommer på den interne venteliste før end de kommer på den eksterne. Se mere under salg af lejlighed. Manglende overholdelse af regler Gentagne og grove brud på husordenen, både fra andelshaveres og eventuelle lejeres side, er misligholdelse, og kan føre til eksklusion af andelshaveren eller ophævelse af lejeaftale. Den enkelte er her ansvarlig for, at såvel han selv, som hans husstand, gæster m.v. overholder husordensbestemmelserne. Overtrædes husordenen af en beboer, må bestyrelsen kræve, at de beboere, som følger sig generet, indgiver en skriftlig klage med angivelse af hvad og hvem der klages over, samt hvornår og hvordan brud på husordenen er sket. Bestyrelsen må herefter straks skriftligt forlange af den pågældende beboer, at vedkommende efterlever husordensbestemmelserne, og anføre, at gentagelsestilfælde vil føre til eksklusion hhv. ophævelse. Komfurer I forbindelse med byfornyelsen fik vi mange nye komfurer. Disse komfurer er betalt gennem byfornyelses (og dermed af AB gennem de lån der er optaget), og må derfor ikke medtages ved flytning. Da AB fortsat ikke vedligeholder og udskifter komfurer, vil eventuelle nye komfurer andelshavere køber, alt efter type, være enten løsøre eller tilpasset løsøre. Hvis man køber et nyt komfur, må man gerne tage dette med, når man flytter. Der skal imidlertid stadigt i lejligheden være mulighed for at lave mad, dvs. der skal være tilslutningsmulighed for komfur (enten EL eller gas). Husk at alle tilslutninger/fratagninger i forbindelse med gas skal være udført af en autoriseret VVS er. Opbevaring / loftsrum Med din lejlighed følger et loftsrum, sørg for det er aflåst. Og skriv en seddel med dit navn og sæt det på døren til dit rum (ellers risikerer du at bestyrelsen tømmer dit rum). Hvis du har flere ting, end der er plads til på loftet, er det efter aftale med bestyrelsen også muligt at placere ting i kælderen her må dog ikke stå ting af stof /beklædt med stof, da der er fugtigt. Alle ting placeret i kældrene skal også være forsynet med navn, da det ellers formodes at være storskrald. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på tapperne samt i vaskeriet. Har du gæster, og ønsker du ikke, at de ryger i din lejlighed, må de gå ned i gården. Salg af lejlighed Hvis du vil sælge din lejlighed skal du aflevere en opsigelse samt en opgørelse over dine forbedringer til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for den opgang du bor i. Der er 3 måneders salgsvarsel til udgangen af en måned, men bestyrelsen vil gøre alt hvad der er muligt for at sælge den tidligere, hvis det er muligt. Du skal huske at tømme dit loftsrum, hvis du flytter fra andelsforeningen. Overordnet set er rækkefølgen for salg af lejligheder følgende 1) Bytte af lejlighed / salg til søskende, forældre eller børn i lige linie 2) Nabolejlighed til sammenlægning 3) Intern venteliste 4) Ekstern venteliste For yderligere detaljer se vedtægterne. Skrald Vores skraldeordning er mobilsug. Her skal du smide almindelig husholdningsaffald ud (15 liters poser). Dog ikke flasker og aviser. Se særskilt information vedrørende dette. Flasker kan afleveres ved container ved Super Best eller Enghave plads. Storskrald Har du ting som skal smides ud og som ikke passer ind i mobilsuget (ikke fødevarer o.l.), så er dette storskrald. Storskrald placeres i det afmærkede storskralderum i den lange smalle gård. Placer tingene således, at det er til at komme ind og ud af rummet. Rummet tømmes ugentligt, så er der helt fyldt så vent til det er tømt med at stille derned. Elektronikaffald placeres i den ene ende af storskralderummet. Støj Ejendommen er meget lydt. Erhvervsmæssig og privat brug af musikinstrumenter, båndafspillere, grammofon, radio, TV m.v. må på intet tidspunkt genere ejendommens øvrige beboere. Andelshaverne skal udvise hensyn i forbindelse med støjende adfærd og ordentligvis orientere omkringboende, før nødvendig støjende adfærd udfoldes. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 21.

7 Trappevask Trappevasken i de forskellige opgange går på tur mellem de forskellige andelshavere i opgangen. Trapperne vaskes hver anden uge, hvad betyder at den enkelte andelshaver skal vaske trapper 2-3 gange om året. Det er både for- og bagtrapper, der skal vaskes. Når du skal vaske trapper, skal trappen først fejes, hvorefter der vaskes. I vaskeriet er der kost, spand, moppe og sæbe til brug ved trappevasken. Efter trappen er vasket skal du huske at skrive det på sedlen, der hænger på opslagstavlen i opgangen. TV Foreningen har kabel-tv fra TDC Kabel-tv, betalingen af dette foregår via huslejen. Det er ikke muligt at framelde sig kabel-tv, da vi har en samlet aftale for hele foreningen. Betalingen af kabeltv foregår pr. lejlighed. Hvis der er sammenlagt lejligheder reguleres tv bidraget hvert år i januar, således at en sammenlagt lejlighed kun tæller for én lejlighed. Varme Vores ejendom er opvarmet af fjernvarme. Der er varme i radiatorerne fra oktober til juni (alt efter vejret). Husk at lufte ud i radiatorerne (en ikke udluftet radiator klukker). I modsatte ende af termostaten på radiatoren sidder der en ventil. Drej på denne indtil der kommer luft/vand ud, brug en skål til at opsamle det beskidte vand. Når der kun kommer vand ud, er radiatoren korrekt udluftet. Det anbefales at indstille alle termostater til samme temperatur i alle rum. Vaskeri I baghuset findes vaskeriet, hvor alle andelshavere har mulighed for at vaske tøj. Der hænger på væggen i vaskeriet et tidsbestillingssystem, hvor man bestiller tid til vask. En vask koster 15 kr. og tørretumling 5 kr. for en halv time. Brug helst flydende sæbe i maskinerne, da det mindsker de ressourcer, der skal anvendes på at rengøre maskinerne. Brug lige penge (maskinen giver ikke penge tilbage, der kan anvendes 20,10, 5, 2 og 1 kroner) og brug disse inden 5 minutter efter indkast.(ellers slettes beløbet). Bemærk at man kun kan betale for en vask/tørretumling ad gangen. Har du mistet penge ved en fejl på maskinerne, kontakt vicevært for at få penge tilbage. Tøj skal ikke stå i vaskeriet i længere tid, da der således ikke bliver plads til at andre kan vaske tøj. Tøj der ligger i længere tid i vaskeriet bliver smidt ud jf. opslag i vaskeriet Hvis der 30 minutter efter en vasketid er i gang ikke er sat nogen vask over, har andre mulighed for at vaske i stedet. I vaskeriet er der desuden toilet og håndvask. Disse kan anvendes i forbindelse med brug af fælleslokalet, når man sidder i gården etc. Det er vigtigt at huske at døren ind til vaskeriet ikke må stå åben, med mindre man holder øje med den. Vedligehold af den enkelte lejlighed Husk at vedligeholde din lejlighed. Check installationer, rens armaturer og afløb, rengør udsugning i badeværelset (kan reguleres for kraftigere udsugning ved at dreje på den) og emhætten jævnligt. Det er dit ansvar som andelshaver at vedligeholde det indvendige af lejligheden. Manglende vedligeholdelse vil blive påtalt og skulle udbedres, når du flytter. Vicevært Vi har i foreningen en vicevært, denne tager sig af eks. skift af pærer. Så er der gået en pære på trappen eller er en dør gået i stykker kontakt altid viceværten. Viceværten er derimod ikke ansvarlig for at hjælpe med ting inde i den enkelte lejlighed (eks. kontakter der ikke fungerer, pakninger der er utætte etc.), her skal du selv kontakte vvs, elektriker mm.

8 HUSKESEDDEL TIL BAGHUSET Når I fester i baghuset skal du/i huske: Efter festen skal du/i huske At der ikke må festes eller tisses i gården At der ikke må spille uacceptabelt høj musik efter midnat, og vinduerne skal være lukkede efter midnat, hvis der spilles musik At tage hensyn til de andre beboere i ejendommen At feje og vaske gulvet grundigt, både på trappen og i lokalet At gøre rent i køleskabet og lade det stå åbent At udlufte grundigt At fjerne flasker og rydde op At stille inventar på plads At skrue ned for radiatoren At erstatte evt. ødelagt/manglende inventar God fest Bestyrelse

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har

Læs mere

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside Råd og vejledning August 2012, 3. udgave Først og fremmest: Velkommen som beboer i andelsboligforeningen Jagtvej 167-Teglværksgade 2-12. Vores bygning er over 100 år gammel og rummer ca. 125 beboere. Denne

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere