HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013"

Transkript

1 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

2 FORORD Denne vejregel om tavletyper for midlertidig vejafmærkning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om færdselstavler: Generelt om færdselstavler Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler Undertavler Kant- og baggrundsafmærkning Tavleoversigt Midlertidig vejafmærkning Vejreglen er udført under vejregelgruppen om vejafmærkning, der i perioden havde følgende sammensætning: Civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune (Formand) Civilingeniør Lars Testmann, Rambøll (Fagsekretær) Afdelingsingeniør Ole Helboe Nielsen, Horsens Kommune Civilingeniør Maj-Britt Køppen Andersen, Holbæk Kommune Cand. Scient. Benta Grevelund Karlsson, Københavns Kommune Civilingeniør Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle Politiassistent Carl Aage Christensen, Nordjyllands Politi Teknisk assistent Hanne Brauner Højmark, Vejdirektoratet Afmærkningstekniker Pia Brix, Vejdirektoratet Projektleder Bent Lund Nielsen, Vejdirektoratet Konsulent: Civilingeniør Lars Testmann, Rambøll Væsentlige ændringer er beskrevet i afsnit MAJ 2013

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING HÅNDBOGENS STATUS ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2009 UDGAVEN 5 1 GENERELT Generelle betingelser for midlertidig vejafmærkning Midlertidig annullering af tavler og budskaber 6 2 MIDLERTIDIG VEJVISNING Hvad kan der vejvises til? Generelt Dimensionering af midlertidig tavle Størrelse, udformning, placering i tværprofilet og materialetype Vejvisning på det almindelige vejnet Vejvisere Orienteringstavler Vejvisning på motorveje I 11 - I 13 og I 16 - I 18 Frakørselstavler, som midlertidige færdselstavler J 11 J 13 Vognbane- og orienteringstavler, som midlertidige færdselstavler K 11 Bekræftelsestavle og K 12 Afstandstavle, som midlertidige færdselstavler Rastepladser 14 3 MIDLERTIDIGE FÆRDSELSTAVLER Generelt Størrelse, udformning, placering i tværprofilet og materialetype Tidsperiode Midlertidige advarselstavler A 16,1 Rundkørsel, midlertidig færdselstavle A 19,1 Lyssignal, midlertidig færdselstavle A 20,1 Kø, midlertidig færdselstavle A 36,1 Bump, midlertidig færdselstavle A 43,1,1 Indsnævret vej, midlertidig færdselstavle A 99,1 Anden fare, midlertidig færdselstavle A 99,2 Uheldskryds, midlertidig tavle A 99,3 Uheldsstrækning, midlertidig færdselstavle A 99,4 Ændret vigepligt, midlertidig færdselstavle A 99,5 Nye signaltider, midlertidig færdselstavle Vigepligtstavler, forbudstavler og påbudstavler Midlertidige oplysningstavler E 15 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb E 53,4 Område med fartdæmpning, midlertidig færdselstavle 28 4 MIDLERTIDIG AFMÆRKNING UDFØRT SOM VARIABLE TAVLER 29 MAJ

4 5 MIDLERTIDIGE INFORMATIONS- OG OPLYSNINGSTAVLER VED VEJARBEJDER, FORSØGSSTRÆKNINGER O. LIGN Generelt Informationstavler Information om periode med vejarbejde Information om arbejdets art og varighed eller udstrækning Information om hastighedskontrol Information om forsøgsstrækninger Information om midlertidige breddebegrænsninger Information om midlertidige højdebegrænsninger 33 6 MIDLERTIDIG KØREBANEAFMÆRKNING Generelt Midlertidig gul afmærkning Midlertidige færdselssøm Midlertidige gule ledebjælker 37 BILAG 1 TEGNINGER 39 4 MAJ 2013

5 0 INDLEDNING Håndbogen indeholder vejledninger og krav til udformning af midlertidig vejafmærkning. Almindelige veje omfatter alle veje undtagen motorveje. Når der kun står veje skal dette forstås som almindelige veje. 0.1 HÅNDBOGENS STATUS Håndbogen indeholder vejledninger og bindende bestemmelser. De bindende bestemmelser er vist med grå markering og kildeangivelse som vist i følgende eksempel. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 33: Når signalregulerede kryds uden for tættere bebygget område ombygges til rundkørsler, skal A 16 som midlertidig tavle anvendes i alle tilfarter. Tavlen skal placeres før eventuel diagramorienteringstavle og tavle med forvarsling for vigepligt. Den øvrige tekst har status af vejledninger, gode råd og eksempler. 0.2 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2009 UDGAVEN Alle bekendtgørelsestekster er opdateret som en følge af nye vejafmærkningsbekendtgørelser; bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 802 af 4. juli 2012 og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning nr. 801 af 4. juli MAJ

6 1 GENERELT 1.1 Generelle betingelser for midlertidig vejafmærkning Ved midlertidig vejafmærkning forstås, at afmærkningen kun gælder i en kortere periode, hvorefter den fjernes. Variable tavler anses i denne sammenhæng ikke for at være midlertidig vejafmærkning. Den midlertidige periodes længde er afhængig af ændringens karakter, fx ved vejarbejder, hvor midlertidig kan defineres som perioden for vejarbejdet eller en etape af vejarbejdet. Der bør først etableres midlertidig afmærkning, når ændringen er gældende (undtagen visse informationstavler, jf. afsnit 5.2). Bekendtgørelse om vejafmærkning, 6: Midlertidige færdselstavler opbygges af den aktuelle hovedtavle eventuelt suppleret med en undertavle sat op på en gul baggrundsplade med sort kant. Stk.2 Midlertidige tavler med tekst kan oplyse om forhold ved vejen. Stk. 3. Det er tilladt at bruge følgende hovedtavler som midlertidige færdselstavler: A 16, A 19, A 20, A 36, A 43,1, A 99 og E 53. Kilde: BEK nr. 802 af 4. juli 2012 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 19: Midlertidig afmærkning kan anvendes ved afmærkning af vejarbejder, jf. bilag 4. Stk. 2. Midlertidig afmærkning må derudover kun anvendes, når der i en kortere periode er behov for at give trafikanterne en anden information end normalt, hvorefter den skal fjernes. Stk. 3. Midlertidig vejafmærkning skal først vises, når trafikanterne har behov for informationerne. Stk. 4. Regler for størrelse, skrifttype, udformning og materialetyper for fast vejvisning gælder også for midlertidig vejvisning. Stk. 5. Frakørselsnumre på midlertidige frakørselstavler skal afgrænses af sort konturstreg. Stk. 6. Udformning af midlertidige færdselstavler skal se ud som vist i bilag 4. I øvrigt henvises til beskrivelser i de enkelte kapitler i denne håndbog. Uaktuelle tavler skal dækkes af eller fjernes som angivet i kapitel Midlertidig annullering af tavler og budskaber Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, 7: Den del af en eksisterende afmærkning (navnlig hastighedsbegrænsninger), som ikke skal gælde under vejarbejdet, skal fjernes eller overdækkes effektivt for at undgå at vildlede eller forvirre trafikanterne. Det er dog ikke nødvendigt at fjerne hvid længde- og pilafmærkning, når denne klart annulleres med gul afmærkning på kørebanen. Spærrelinjer, der leder trafikken direkte ind på arbejdsområdet, skal dog altid fjernes. Kilde: BEK nr. 800 af 4. juli MAJ 2013

7 Tavler, som ikke fjernes eller tildækkes helt, forsynes i stedet med en effektiv overstregning eller overkrydsning. Tildækning udføres med ikke gennemskinneligt materiale. Overstregningen bør have en bredde, så den opfattes tydeligt. Normalt med en bredde svarende til mindst den halve versalhøjde af den overkrydsede tekst. Figur 1.1. Tavle med overstregning. Overstregningens bredde er normalt: almindelige vejnet: 7-10 cm motorveje: cm. På E 16 tavler bør overstregning være dobbelt så bred som bredden af de viste veje. Selvklæbende materiale til overstregning kan på nogle tavleflader ødelægge tavlens retrorefleksion, så den tidligere overkrydsning om natten ses som et mørkt kryds på tavlen. På mange forseglede overflader med enkeltlags folie og lak eller antigraffiti folie er problemerne mindre. Ved serigraferede tavler eller folier af sandwichkonstruktion giver det erfaringsmæssigt problemer, hvis der midlertidigt monteres et selvklæbende bånd. I stedet kan overstregningen udføres som udspændt bånd eller fastspændt lægte, afhængig af tavlens type eller størrelse. Figur 1.2. Tavler med ødelagt folie. MAJ

8 2 MIDLERTIDIG VEJVISNING 2.1 Hvad kan der vejvises til? Der kan vejvises til trafikalt begrundede midlertidige mål eller ad midlertidig rute til permanente mål. Med trafikalt begrundet menes for eksempel, at der kan opstå trafikale problemer såfremt der ikke opsættes midlertidig vejvisning. Eksempelvis kan der opstå trafikale problemer, hvis der ikke vejvises midlertidigt i forbindelse med en større koncert, festival eller lignende, med mange tusinde tilskuere. 2.2 Generelt Bekendtgørelse om vejafmærkning, 26, stk. 1: Bestemmelserne i 7-9 finder tilsvarende anvendelse for vejvisningstavler. Kilde: BEK nr. 802 af 4. juli 2012 Bekendtgørelse om vejafmærkning, 28: Midlertidig vejvisning, fx ved vejarbejder, forsøgsstrækninger og vejforlægninger, kan opbygges på følgende måde: 1) Den aktuelle vejvisningstavle udført med gul bund med sort tekst. 2) Som almindelig vejvisningstavle suppleret med en tavle med sort tekst på gul baggrund. 3) Som tavle med sort tekst på gul bund, der oplyser om vejvisning. Stk. 2. På vejvisning efter stk. 1, kan vejvisningsmål være udeladt. Stk. 3. Det er tilladt at bruge følgende vejvisningstavler: F, G, I, J og K som midlertidige vejvisningstavler. Kilde: BEK nr. 802 af 4. juli 2012 Tekster på tavler bør være lette at forstå og kan med fordel udformes, så de kan genbruges. Fx bør der vejvises med teksten Koncert i stedet for kunstnernavn. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, 10: Al afmærkning af et vejarbejde skal fjernes umiddelbart efter arbejdets afslutning. Kilde: BEK nr. 800 af 4. juli 2012 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, 22: Vejvisningen skal bringes i overensstemmelse med den midlertidige situation. Stk. 2. Reglerne for teksthøjde i bilag 1 gælder også for midlertidig afmærkning. Kilde: BEK nr. 800 af 4. juli 2012 Misvisende pilvejvisere bør altid fjernes eller tildækkes effektivt og i fornødent omfang erstattes af midlertidige pilvejvisere. Øvrige vejvisningstavler kan i stedet for udskiftning tilpasses de midlertidige forhold ved tildækning eller overstregning af det misvisende navn med et gult eller orange kryds og placering af navnet det rigtige sted med sort skrift på gul bund. På tabelvejvisningstavler kan man undertiden nøjes med at erstatte den misvisende pil med en sort pil på gul bund. 8 MAJ 2013

9 I mange situationer kan det være hensigtsmæssigt at opsætte midlertidige vejvisningstavler på steder, hvor der ikke i forvejen findes permanente vejvisningstavler. Reglerne findes i vejregler for afmærkning med vejvisningstavler, håndbog: Generelt om vejvisning på almindelige veje. Teksthøjden kan bestemmes ud fra de midlertidige hastighedsforhold. Det vil som regel være hensigtsmæssigt at angive rutenummeret på de midlertidige vejvisningstavler, mens vejvisningsmål og afstand ofte kan udelades Dimensionering af midlertidig tavle En placering af midlertidig tavle over eksisterende tavle kræver eftervisning af standerens styrke. Hvis en ny midlertidig tavle opsættes sammen med en eksisterende tavle på en eftergivelig stander fås en stivere konstruktion. Det kan være et styrkemæssigt og trafiksikkerhedsmæssigt problem. Derfor bør styrke med hensyn til belastning og eftergivelighed dokumenteres inden opsætning. Dette er især vigtigt på steder, hvor der kræves eftergivelige master. Der bør være særlig opmærksomhed på, at de beslag der anvendes midlertidigt, ikke nødvendigvis har samme funktion mht. eftergivelighed. Yderligere oplysning vedrørende masters eftergivelighed fremgår af håndbog om Anvendelse af eftergivelige master. Dimensionering af styrkeforhold fremgår af håndbog om Projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler og håndbog om Projektering af tavleportaler Størrelse, udformning, placering i tværprofilet og materialetype Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 19, stk. 4: Regler for størrelse, skrifttype, udformning og materialetyper for fast vejvisning gælder også for midlertidig vejvisning. Regler for placering i tværprofilet og afstande mellem tavler bør også følges for midlertidig vejvisning. Der henvises til håndbog: Generelt om vejvisning på almindelige veje, håndbog om Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, håndbog om Vejvisning på motorveje med tilhørende tegningsbilag og håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. 2.3 Vejvisning på det almindelige vejnet Vejvisere F 14 Midlertidig pilvejviser Bekendtgørelse om vejafmærkning, 30 F 14 Midlertidig pilvejviser: Kilde: BEK nr. 802 af 4. juli 2012 MAJ

10 Ved midlertidig forstås, at informationen kun gælder i en kort periode, f.eks. i forbindelse med vejarbejde, hvorefter den fjernes. Midlertidige pilvejvisere udføres med gul bund og sort tekst, jf. Bekendtgørelse om vejafmærkning 28 på side 8. F 16 Frakørselsvejviser, som midlertidig færdselstavle Tavlen kan anvendes som selvstændig midlertidig vejvisningstavle. Eksisterende frakørselsvejvisere kan tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af den misvisende information og placering af navnet det rigtige sted med sort skrift på gul bund. Midlertidig vejvisning kan placeres på særskilt tavle oven på eksisterende frakørselsvejviser. F 18 Tabelvejviser, som midlertidig færdselstavle Tavlen kan anvendes som selvstændig midlertidig vejvisningstavle eller deltavle. Eksisterende tabelvejvisere kan tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af den misvisende information og placering af navnet det rigtige sted med sort skrift på gul bund. Deltavler med midlertidig vejvisning anbringes sammen med anden vejvisning for samme retning Orienteringstavler G 11 Portalorienteringstavle, som midlertidig færdselstavle Midlertidig vejvisning på portaltavler placeres på særskilt tavle oven på eksisterende portaltavle. Den midlertidige vejvisning placeres over tavlen med samme retningsangivelse som den midlertidige vejvisning gælder for, jf. ovenstående figur. Eksisterende portaltavle kan tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af den misvisende information. 10 MAJ 2013

11 G 14 Diagramorienteringstavle, som midlertidig færdselstavle Tavlen kan anvendes som selvstændig midlertidig vejvisningstavle. Anvendes tavlen som selvstændig midlertidig tavle kan teksten Omkørsel anvendes. På midlertidige diagramorienteringstavler kan der anvendes de samme forbuds- og oplysningstavler som på permanente diagramorienteringstavler, jf. håndbog om Tavletyper for vejvisning på almindelige veje tegningsbilag. Eksisterende diagramorienteringstavle bør tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af den misvisende information og placering af navnet på vejvisningsmålet det rigtige sted med sort skrift på gul bund. G 15 Vognbaneorienteringstavle, som midlertidig færdselstavle Eksisterende G 15 Vognbaneorienteringstavler kan anvendes som selvstændig midlertidig vejvisningstavle. Anvendes tavlen som selvstændig midlertidig tavle kan teksten Omkørsel anvendes. På midlertidige vognbaneorienteringstavler kan der anvendes de samme forbuds- og oplysningstavler som på permanente vognbaneorienteringstavler, jf. håndbog om Tavletyper for vejvisning på almindelige veje tegningsbilag. Eksisterende vognbaneorienteringstavler kan tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af det misvisende navn og placering af navnet på vejvisningsmålet det rigtige sted med sort skrift på gul bund MAJ

12 G 18 Tabelorienteringstavle, som midlertidig færdselstavle Tavlen kan anvendes som selvstændig midlertidig vejvisningstavle. Eksisterende tabelorienteringstavler kan tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af den misvisende information og placering af navnet på vejvisningsmålet det rigtige sted med sort skrift på gul bund. Deltavler med midlertidig vejvisning bør anbringes sammen med anden vejvisning for samme retning. Før Efter 2.4 Vejvisning på motorveje I 11 - I 13 og I 16 - I 18 Frakørselstavler, som midlertidige færdselstavler Frakørselstavler på motorvej tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af det misvisende navn og placering af det midlertidige navn/rutenummer/frakørselsnummer som selvstændig ny tavle under eller over eksisterende frakørselstavle. Der kan anvendes tekst med midlertidig information på en selvstændig midlertidig tavle, fx Frakørsel spærret. Benyt frakørsel 11. Tavlen placeres normalt på 0 m-tavlen og 500 m-tavlen. 12 MAJ 2013

13 Frakørselstavler på motorveje kan anvendes som selvstændig midlertidig vejvisningstavle. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 19, stk. 5: Frakørselsnumre på midlertidige frakørselstavler skal afgrænses af sort konturstreg J 11 J 13 Vognbane- og orienteringstavler, som midlertidige færdselstavler Midlertidig vejvisning kan placeres på særskilt tavle oven over eksisterende vognbane- og orienteringstavler. Den midlertidige vejvisning placeres over tavlen med samme retningsangivelse som gælder for den midlertidige vejvisning. Vognbane- og orienteringstavler bør tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af den misvisende information. Der kan eventuelt indsættes en blå plade på eksisterende tavle for at afdække det misvisende navn/retningsangivelse K 11 Bekræftelsestavle og K 12 Afstandstavle, som midlertidige færdselstavler Deltavle under K 11 Bekræftelsestavle bør tilpasses de midlertidige forhold ved overstregning af det ikke længere gældende mål eller ved placering af en midlertidig tavle ovenpå de ikke længere gældende mål. Ny deltavle med midlertidig vejvisning anbringes under deltavlen der er overstreget. MAJ

14 2.4.4 Rastepladser Midlertidige ændringer på rastepladser, fx midlertidig lukning af toilet, angives ved overstregning af det piktogram der midlertidigt ikke er gældende for rastepladsen. Der kan eventuelt henvises på deltavle til næste rasteplads med den pågældende funktion. Toilet kan fx være under reparation. Der kan endvidere i forbindelse med vejvisning til en rasteplads med åbent toilet etableres forvarsling til næste rasteplads med åbent toilet, hvis afstanden mellem rastepladserne er længere end der normalt kan forventes. Den længere midlertidige afstand kan fx skyldes midlertidig lukning af næste toilet. Information kan fx være "Næste toilet 100 km". 14 MAJ 2013

15 3 MIDLERTIDIGE FÆRDSELSTAVLER Midlertidige færdselstavler opsættes principielt efter de samme regler som faste tavler, og det vil normalt være en god ide med fastgørelse i jorden. Men i praksis kan den korte funktionstid ofte give anledning til valg af provisoriske opstillingsmetoder. I den forbindelse kontrolleres tavlens stabilitet efter metoden, som beskrives i de bageste opslag i håndbog for Afmærkning af vejarbejder m.v. Hvor det ikke er muligt at opsætte tavlerne i den korrekte afstand fra kørebanen, skal det sikres, at placeringen nær kørebanen ikke udgør en fare. Fx ved at der bag tavlen opsættes en passende tydelig afmærkning fx N 42,3 Kantafmærkningspladser, N 44,1 Markeringscylinder eller N 44,2 Markeringskegle til sikring mod, at trafik fra modsat retning påkører tavlen bagfra, hvor den ikke er reflekterende. Også ved midlertidige tavler er det nødvendigt at sikre sig, at tavlerne opstilles så de ikke dækker for hinanden og at N 42 Kantafmærkningspladser, N 44,1 Markeringscylinder og N 44,2 har en optimal placering og dermed giver en god information. Ved midlertidige forbudstavler er det af hensyn til håndhævelsen vigtigt med en logning, dvs. registrering af et tidspunkt for ændring af restriktionerne. Ændringen vil dermed kunne verificeres enten ved en automatisk logning eller ved manuel notering af tidspunkt for skift. Udover de sædvanlige godkendte tavler kan anvendes visse advarselstavler på gul baggrund for at understrege at forholdene er ændret. 3.1 Generelt Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 3: Før afmærkning etableres eller bestående afmærkning ændres, jf. afsnit I, kapitel 2 og 3, samt afsnit II, skal vejbestyrelsen eller vejmyndigheden indhente samtykke fra politiet, se dog 48, 120 og 131, stk. 5. Et sådant samtykke er dog ikke nødvendigt ved opstilling og ændring af vejvisningstavler, jf. afsnit III, men politiet kan af færdselssikkerhedsmæssige grunde forlange sådan afmærkning fjernet eller ændret. Ved afmærkning med variable tavler skal politiets samtykke også omfatte eventuelle manualer for styring af tavlerne og lignende. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 4: Ved pludselig opstået skade på vej eller bro, kan vejbestyrelsen, vejmyndigheden eller vejejeren uden forudgående samtykke foretage den nødvendige afmærkning. Politiet skal snarest underrettes om forholdet. Visse advarselstavler kan anvendes som midlertidig afmærkning på gul baggrundsplade for at øge opmærksomheden på den midlertidige situation, jf. afsnit 3.2. Lokalkendte trafikanter kan tydeligere gøres opmærksom på ændrede vejforhold med visse advarselstavler på gul baggrund. Restriktionerne har samme gyldighed ved permanente og midlertidige situationer. Derfor vises restriktionerne på samme måde som permanente og midlertidige situationer. Den midlertidige situation kan endvidere tydeliggøres ved brug af gule informationstavler. MAJ

16 3.1.1 Størrelse, udformning, placering i tværprofilet og materialetype Med hensyn til færdselstavlernes størrelse, udformning og materialetyper, henvises til håndbog om Tavleoversigt og håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. samt bilag 1. Jf. også afsnit Tidsperiode For tidsperiode henvises til afsnit for de enkelte tavler. 3.2 Midlertidige advarselstavler Advarselstavlerne A 16, A 19, A 20, A 36, A 43 og A 99 kan anvendes på gul baggrund som midlertidige færdselstavler jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4 (BEK nr. 801 af 4. juli 2012) A 16,1 Rundkørsel, midlertidig færdselstavle Tavlen angiver, at der er etableret en ny rundkørsel, og dermed ændrede vigepligtsforhold i et eksisterende kryds Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 16,1: A 16,1 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 1 med angivelse af den aktuelle afstand. Tavlen bør ikke anvendes på nye veje. I vigepligtskryds der ombygges til rundkørsel bør A 16,1 Ny rundkørsel udelukkende anvendes på den tidligere primærvej. Trafikanterne på primærvejen har modsat sekundærvejene - ikke tidligere været vant til at have vigepligt. Tavlen medvirker til at synliggøre de ændrede vigepligtsforhold overfor lokalkendte trafikanter. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 33: Når signalregulerede kryds uden for tættere bebygget område ombygges til rundkørsler, skal A 16 som midlertidig tavle anvendes i alle tilfarter. Tavlen skal placeres før eventuel diagramorienteringstavle og tavle med forvarsling for vigepligt. Trafikanterne, der er vant til at færdes i et signalreguleret kryds, kører muligvis efter den signalstyring de er vant til, og ændringen kan derfor være overraskende. Tavlen opsættes når vigepligten er ændret og bibeholdes normalt i 3-6 måneder eller svarende til behovet ved et bestemt anlægsar- 16 MAJ 2013

17 bejde. Efter dette tidsforløb anses den almindelige permanente afmærkning af rundkørslen for at være tilstrækkelig. Tavlen placeres m før rundkørslen i åbent land, og ca. 150 m før rundkørslen i byområder. Hvis hastighedsniveauet er højt på strækningen, kan tavlen eventuelt opsættes i begge sider af vejen. Figur 3.1. Eksempel på opsætning af A 16,1. Se også håndbog: Generelt om færdselstavler og håndbog om Rundkørsler i åbent land. MAJ

18 3.2.2 A 19,1 Lyssignal, midlertidig færdselstavle A 19,1 Nyt lyssignal angiver etablering af nyt signalanlæg, hvor der ikke tidligere har været et sådant. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 19,1: A 19,1 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 2 med angivelse af den aktuelle afstand. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 36, stk. 2: Når A 19 bruges som midlertidig tavle skal den altid placeres før eventuel permanent advarsel med A 19 Lyssignal. Tavlen opsættes normalt kun på primærvejen. Tavlen anvendes ikke på nye veje. Tavlen opsættes når signalanlægget er etableret og bibeholdes normalt højst i 3 måneder. Efter dette tidsforløb anses den almindelige permanente afmærkning af signalanlægget for at være tilstrækkelig. Tavlen bør placeres m før krydset i åbent land, og m før krydset i byområder. 18 MAJ 2013

19 Figur 3.2. Eksempel på opsætning af A 19,1. I øvrigt henvises til håndbog: Generelt om færdselstavler og håndbog om Signalregulerede vejkryds i åbent land i serien om Trafikarealer, land A 20,1 Kø, midlertidig færdselstavle Tavlen kø anvendes, hvor der pga. midlertidige forhold, fx vejarbejde eller et større arrangement, er særlig risiko for kødannelser i en kortere periode. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 20,1: A 20,1 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 3 med angivelse af den aktuelle afstand. Tavlen kan anvendes ved vejarbejde. MAJ

20 I almindelighed anvendes A 20 Kø på variabel tavle, der udelukkende aktiveres, når der er detekteret kø forude. Alternativt anvendes A 20,1 Kø, midlertidig tavle. Tavlen placeres i passende afstand før det sted, hvorfra der forventes at være kødannelser. Med passende afstand menes, at vejbestyrelsen må foretage en konkret vurdering i den pågældende situation. Der bør foretages kapacitetsberegninger for at fastlægge afstanden. Se også håndbog om Kapacitet og serviceniveau. Ved vejarbejder, hvor trafiktal er kendt, bør der tillægges en sikkerhedsafstand på 1-2 km. Hvis tavlen placeres langt tilbage (fx 10 km) før et større vejarbejde, indkørslen til en større koncert eller lignende, bør det overvejes at gentage tavlen, fx hver anden km. Den midlertidige tavle kan anvendes i en periode svarende til længden af de midlertidige forhold. Såfremt tidshorisonten er længere end tre måneder anvendes permanent tavle A 20 Kø eller A 20 Kø på variabel tavle. I øvrigt henvises til håndbog: Generelt om færdselstavler A 36,1 Bump, midlertidig færdselstavle Tavlen angiver, at der er etableret midlertidigt bump på strækningen, fx i forbindelse med vejarbejde eller oprydning efter trafikulykke. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 36,1: A 36,1 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 4. Tavlen kan anvendes ved vejarbejde. Midlertidige bump udformes i henhold til katalog over typegodkendte bump og Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger (BEK nr. 381 af 27. maj 2008). Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger, 7: Midlertidigt bump skal være udformet, således, at en fører af en personbil udsættes for en lodret acceleration på højst 0,75 gange tyngdeaccelerationen G, uanset hastigheden. Stk. 2. Midlertidigt bump, som ikke er indeholdt i Katalog over typegodkendte bump, skal godkendes af Vejdirektoratet, medmindre det kan dokumenteres, at det opfylder funktionskravene i stk. 1. Kilde: BEK nr. 381 af 27. maj 2008 Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger, 8: Midlertidigt bump skal afmærkes med tavlen A36 Bump med undertavle med teksten»midlertidigt bump«. Stk. 2. Tavlen skal opstilles ca. 50 m før bumpet. Stk. 3. Tavlen skal fjernes eller tildækkes, når bumpet er fjernet fra kørebanen. Kilde: BEK nr. 381 af 27. maj MAJ 2013

21 Er der en tavlevogn på lokaliteten i forbindelse med et vejarbejde eller oprydning efter trafikulykke, kan tavlen være opsat på tavlevognen. Der henvises i øvrigt til håndbøgerne om Afmærkning af vejarbejder m.m., Katalog over typegodkendte bump, Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning og håndbog om Fartdæmpere i serien Trafikarealer, by A 43,1,1 Indsnævret vej, midlertidig færdselstavle Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 43,1,1: A 43,1,1 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 5 med angivelse af den aktuelle frie bredde. Tavlen kan anvendes ved vejarbejde. Tavlen anvendes hvor vejens frie bredde midlertidigt er mindre end normalt. Tavlen opsættes normalt lige så længe som situation, fx vejarbejdet, pågår. Tavlen bør placeres m før farestedet med problemet i åbent land og m før farestedet i byområder. I øvrigt henvises til håndbog: Generelt om færdselstavler A 99,1 Anden fare, midlertidig færdselstavle Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 99,1: A 99,1 Huller i vejen som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 6. Tavlen kan anvendes ved vejarbejde. MAJ

22 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 59, stk. 3: A 99 Anden fare som midlertidig tavle kan alene bruges til at advare i følgende situationer, jf. bilag 4: 1) A 99,1 Huller i vejen. 2) A 99,2 Uheldskryds. 3) A 99,3 Uheldsstrækning. 4) A 99,4 Ændret vigepligt. 5) A 99,5 Nye signaltider. Tavlen vil ofte være efterfulgt af midlertidig opstilling af C 55 Lokal hastighedsbegrænsning på særskilt tavle og stander (efter godkendelse af politiet). Tavlen bør placeres m før farestedet med problemet i åbent land og m før farestedet i byområder. I øvrigt henvises til håndbog: Generelt om færdselstavler A 99,2 Uheldskryds, midlertidig tavle Vejkryds som vejbestyrelsen via uheldsdata har udpeget som et særligt uheldsbelastet kryds (sort plet), kan som en del af vejbestyrelsens uheldsforebyggende arbejde afmærkes med A 99,2 Uheldskryds. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 99,2: A 99,2 Uheldskryds som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 7. Der må ikke anvendes øvrig information, færdselstavler, logoer eller tekst på tavlen. Der må derfor fx ikke angives nærmere specifikation af antal uheld, alvorlighedsgrad, kollisionsdiagram mv. Tavlen bør kun anvendes i de tilfælde, hvor vejbestyrelsen har besluttet at ombygge krydset til en mere trafiksikker udformning. Tavlen kan således opsættes i perioden fra beslutning om ombygning og frem til at anlægsarbejdet for krydsændringen påbegyndes. Er krydset ikke ombygget efter en periode på 1 år efter opsættelse af tavlen, bør uheldsdata revurderes. Hvis krydset ikke længere kan betegnes som et særligt uheldsbelastet kryds baseret på de seneste 5 års uheldsdata bør det overvejes om tavlen skal nedtages. 22 MAJ 2013

23 Tavlen opsættes normalt kun på primærvejen, men kan opsættes på sekundærvejen, hvis uheldstypen i krydset tilsiger det. Tavlen anvendes normalt kun i åbent land A 99,3 Uheldsstrækning, midlertidig færdselstavle Uheldsbelastede strækninger som vejbestyrelsen via uheldsdata har udpeget som særligt uheldsbelastet kan afmærkes med midlertidig afmærkning. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 99,3: A 99,3 Uheldsstrækning som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 8. Der må ikke anvendes øvrig information, færdselstavler, logoer eller tekst på tavlen. Der må derfor fx ikke angives nærmere specifikation af antal uheld, alvorlighedsgrad, kollisionsdiagram mv. Tavlen bør kun anvendes i de tilfælde, hvor vejbestyrelsen har besluttet at ombygge strækningen til en mere trafiksikker udformning. Tavlen kan således opsættes i perioden fra beslutning om ombygning og frem til at anlægsarbejdet for strækningsændringen påbegyndes. Er strækningen ikke ombygget efter en periode på 1 år efter opsættelse af tavlen, bør uheldsdata revurderes. Hvis strækningen ikke længere kan betegnes som en særligt uheldsbelastet strækning baseret på de seneste 5 års uheldsdata bør tavlen nedtages. Længden af strækningen må angives nederst på tavlen. Tavlen anvendes normalt kun i åbent land A 99,4 Ændret vigepligt, midlertidig færdselstavle Tavlen anvendes udelukkende som forvarsling på lokaliteter, hvor vigepligten er ændret. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 99,4: A 99,4 Ændret vigepligt som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 9 med angivelse af den aktuelle afstand. MAJ

24 Tavlen anvendes kun på den vej, hvor der pålægges en vigepligt. Tavlen placeres ca. 300 m før vigelinjen i åbent land og m i byområder. Afstanden angives på undertavle. Tavlen opsættes når vigepligten er ændret og bibeholdes normalt i 3-6 måneder eller svarende til behovet ved et bestemt anlægsarbejde. Der må ikke være sidevejstilslutninger mellem tavlen og krydset A 99,5 Nye signaltider, midlertidig færdselstavle Tavlen anvendes i signalregulerede kryds, hvor der i lyssignalet er foretaget ændringer af rækkefølgen af signalskift. Tavlen anvendes i de aktuelle tilfarter og opsættes på signalstander. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, A 99,5: A 99,5 Nye signaltider som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 10. Trafikanter der er vant til at færdes efter et bestemt signalskifte i signalregulerede kryds kører efter det kendte signalskifte, og en ændring i signalskiftet kan derfor være overraskende. Tavlen medvirker til at give information om nye signaltider overfor lokalkendte trafikanter. Tavlen opsættes når signalprogrammet er ændret med nye signalskift og bibeholdes normalt i højst 3 måneder. Efter denne periode forventes det at trafikanterne er blevet vant til de nye signaltider. Tavlen placeres på eller i nærheden af signalstander. 24 MAJ 2013

25 3.3 Vigepligtstavler, forbudstavler og påbudstavler Jf. afsnit 3.1 er det ikke tilladt at opsætte vigepligtstavler, forbudstavler og påbudstavler som selvstændige tavler på gul baggrund. 3.4 Midlertidige oplysningstavler Midlertidige oplysningstavler bør kun anvendes, når der i en kortere periode er behov for at sikre trafikanterne en anden information end normalt. Bekendtgørelse om vejafmærkning, 23, vedrørende E 15-16: Anføres en færdselstavle ved en pil, gælder tavlen for den pågældende vognbane. Ved vejarbejde kan tavlerne og eventuelle undertavler udføres med sorte symboler på gul baggrund. Kilde: BEK nr. 802 af 4. juli E 15 Vognbaner ved kryds Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 112: På E 15 skal rabatter angives med sort omgivet af hvid kontur, og længdeafmærkning skal angives med hvidt. E 15 Vognbaner ved kryds som midlertidig tavle anvendes som angivet i håndbog om Oplysningstavler E 16 Vognbaneforløb Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 113, stk. 3: Ved angivelse af rabatter, længdeafmærkning og ved udførelse af midlertidig afmærkning gælder de samme bestemmelser vedrørende streg- og tavlefarver, som anført under E 15 Vognbaner ved kryds. E 16 Vognbaneforløb som midlertidig tavle anvendes som angivet i håndbog om Oplysningstavler. MAJ

26 Der anvendes normalt kun C41 Vognbredde forbudstavle på E 16 vognbaneforløb. For forskellen mellem anvendelse af E 16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning og E 16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift, henvises til bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. Vognbanefletning E 16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning kan kun anvendes, hvis afmærkning på kørebanen fjernes. Vognbaneskift E 16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift anvendes, når den kørende, der skifter vognbane, skal sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre. Andre E 16 kan desuden anvendes ved bl.a. forlægninger og overledning til modsatte kørebane ved vejarbejde. E 16 kan endvidere anvendes med indlagte forbudstavler, hvor restriktionen kun skal gælde pågældende kørespor. 26 MAJ 2013

27 Figur 3.3. Eksempel på anvendelse af E 16 Vognbaneforløb. MAJ

28 3.4.3 E 53,4 Område med fartdæmpning, midlertidig færdselstavle Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 4, E 53,4: E 53,4 Område med fartdæmpning som midlertidig tavle skal for og bagside se ud som vist i figur 11. Tavlen kan anvendes ved vejarbejde. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, 21 stk 3-6: Stk. 3. Ved vejarbejder i kryds eller rundkørsler kan E 53,4 Område med fartdæmpning anvendes, når der arbejdes direkte på det trafikerede areal, eller hvis der er risiko for, at de, der arbejder på vejen, træder ud i det trafikerede areal. Stk. 4. E 53,4 skal tages ned i perioder, hvor der ikke arbejdes på de i stk. 3 nævnte trafikerede arealer. Det gælder dog ikke ved ophold i arbejdet på eller under 30 minutter. Stk. 5. E 53,4 udføres med gul baggrundsplade med bredde 90 cm og højde 120 cm. Tavle E 53, Område med fartdæmpning med bredde 40 cm og højde 50 cm indsættes på baggrundspladen sammen med teksten»folk på vejen«. Tekst skal være udført med Dansk Vejtavleskrift, versalhøjde 12 cm. Z 93 Gult blinksignal monteres midt på baggrundspladens øverste kant. Stk. 6. E 53,4 placeres i alle berørte trafikretninger og mindst 10 m før arbejdsarealet. Zonen skal omfatte alle de trafikretninger, der passerer arbejdsområdet Kilde: BEK nr. 800 af 4. juli MAJ 2013

29 4 MIDLERTIDIG AFMÆRKNING UDFØRT SOM VARIABLE TAV- LER Variable vejtavler er tavler, der kan veksle mellem to eller flere visninger og eventuelt en neutral visning. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 9, stk. 2: Informationerne på variable tavler må ikke være i modstrid med informationerne på faste tavler. Variable tavler kan opsættes midlertidigt eller permanent. Principperne for brugen af variable tavler, herunder forhold omkring opsætning mv. fremgår af håndbog om Variable vejtavler. Midlertidig opsætning af variable tavler ved vejarbejde kan betyde en mere sikker og effektiv opsætning og nedtagning af tavlemateriellet på trafiksvage tidspunkter, og restriktioner, som er bedre tilpasset forløbet af vejarbejdet. MAJ

30 5 MIDLERTIDIGE INFORMATIONS- OG OPLYSNINGSTAVLER VED VEJARBEJDER, FORSØGSSTRÆKNINGER O. LIGN 5.1 Generelt Vedrørende generelle regler for afmærkning af vejarbejder henvises til håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. I nærværende afsnit angives udelukkende regler og vejledninger vedrørende midlertidig information til trafikanterne ved henholdsvis vejarbejder, forsøg samt information om øvrige midlertidige forhold. Vedrørende information via dynamiske tavler henvises til håndbog om Variable vejtavler. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 19, stk. 4: Regler for størrelse, skrifttype, udformning og materialetyper for fast vejvisning gælder også for midlertidig vejvisning. Der henvises i øvrigt til håndbog: Generelt om vejvisning på almindelige veje og supplerende bestemmelser om afmærkning af vejarbejder på statsveje. 5.2 Informationstavler På informationstavler gives informationer om de midlertidige forhold, som ikke kan beskrives med færdselstavler og symboler. Informationen kan være forhåndsinformation, der opstilles nogen tid inden de midlertidige forhold eller forklaringsinformation, som kun er opstillet mens forholdene er gældende. Informationstavler er en del af afmærkningsplanen, som skal godkendes hos vejbestyrelsen/vejmyndigheden Information om periode med vejarbejde Forhåndsinformation har til formål at advare om et forestående arbejde, således at trafikanterne har mulighed for på forhånd at vælge en anden rute eller søge nærmere oplysninger via aviser, Internet eller tekst-tv. Informationstavlerne opsættes efter aftale 1-2 uger før arbejdet påbegyndes. Informationen kan bestå f.eks. af en A39 tavle med angivelse af start og slutdato. Eller udelukkende med tekst, der fx kan være Frakørsel spærret 1/7-1/8". 30 MAJ 2013

31 Tavlerne opsættes inden evt. hastighedsrestriktioner og udføres derfor med stor skrift læsbar ved den tilladte hastighed på strækningen. Af samme grund meget kortfattet Information om arbejdets art og varighed eller udstrækning Forklaringsinformation via tavler har til formål at forklare trafikanterne, hvad arbejdet går ud på, således at trafikanterne bedre kan forstå og følge restriktionerne og vise hensyn til de arbejdende. Oplysning om arbejdets art og karakter kan skabe bedre forståelse for hastighedsrestriktionerne hos trafikanterne. Informationstavlen opstilles i det aktuelle område. Ofte er der hastighedsbegrænsning på stedet, så skriftstørrelsen kan beregnes efter de midlertidige hastighedsgrænser. Alligevel bør antallet af ord normalt begrænses til fire. Er der behov for mere information, bør den deles på flere tavler. F.eks. deles Frakørsel spærret 1/7-1/8. Benyt frakørsel 11" op i to tavler opstillet med f.eks. 50 m mellemrum "Frakørsel 10 spærret" og "Benyt frakørsel 11". "Asfaltarbejde 5 km, arbejdskørsel 2. april til 12. april" deles op i "Asfaltarbejde arbejdskørsel 0-5 km" og datoen angives kun på forhåndsinformationen. Andre eksempler på information kan være: Motorvej åbner maj 2009, Autoværnsarbejde, Broarbejde, Opmåling, Folk på vejen, Tværgående arbejdskørsel. Der skrives ikke navn på bygherre eller entreprenør, men gerne et telefonsymbol og et telefonnummer, hvor trafikanterne kan få aktuel information om generne og give meldinger om f.eks. væltet afmærkning Information om hastighedskontrol Der kan i forbindelse med vejarbejde anvendes midlertidig informationstavle med teksten Fartkontrol,"Radarkontrol" eller "Speedcontrol" med undertekst der angiver strækningslængden Tavlen anvendes, hvis der jævnligt udføres hastighedskontrol på strækningen. Tavlen opsættes normalt 1 km før kontrolstrækningen. MAJ

32 5.2.4 Information om forsøgsstrækninger Midlertidige tavler der informerer om forsøgsstrækninger, fx test af kørebaneafmærkning, er ofte opsat i en længere periode, fx 1 år. Tavlens budskab bør være enkelt og forståeligt, og der bør ikke angives mere end fire ord på tavlen, jf. vejregler for vejvisning, håndbog: Generelt om vejvisning på almindelige veje. Forsøgsstrækninger der anvendes mere end et år bør afmærkes som permanent afmærkning med almindelig advarsels- eller oplysningstavle. Informationstavler opsættes i vejens højre side, normalt ca m før strækningen, hvor ændringen forekommer. På motorveje er strækningen normalt 400 m før ændringen forekommer. Det er normalt ikke nødvendigt at opsætte ophørstavle Information om midlertidige breddebegrænsninger Breddebegrænsningen angives normalt med C 41 Vognbredde. C 41 Vognbredde forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inkl. læs er større end den angivne. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 85: Ved beregningen af den tilladte bredde skal der anvendes en tolerance på 20 cm til faste genstande eller rabat og 40 cm, hvor køretøjer med den største tilladte bredde møder hinanden. Er der sving på den smalle strækning, eller har kørebanen unormal tværhældning, skal tolerancen forøges. Stk. 2. Bredden skal angives i meter med højst én decimal. Stk. 3. Der må ikke angives større køretøjsbredde på tavlen end 2,5 m. Hvis afmærkning af større bredder er nødvendig, skal A 43 med undertavle UA 43 Fri bredde anvendes. I tilfælde hvor der ønskes at informere om, at den frie bredde kun er xx-m, hvis fx mejetærsker eller specialkøretøj ikke kan komme igennem, anvendes A 43,1,1. På tavlen anvendes A 43 Indsnævret vej opsat på gul baggrundsplade med sort kant. Under A 43 tavlen anvendes undertavle UA 43 Fri bredde. Med fri bredde menes således den faktiske bredde der er til rådighed for færdsel, fx mellem sideforhindringer. 32 MAJ 2013

33 Kriterier for projektering af fri bredde fremgår af håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. og håndbog om Forbudstavler. Også under midlertidige forhold bør der være opmærksomhed på, at tilladelsesfrie særtransporter kan have en bredde på op til 3,65 m Information om midlertidige højdebegrænsninger Højdebegrænsninger angives normalt med C 42 Vognhøjde. C 42 Vognhøjde forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inkl. læs er større end den angivne. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 86: C 42 skal anvendes i alle tilfælde, hvor den fri højde over kørebanen er under 4,2 m. Tavlen kan dog udelades på private veje, der ikke er private fællesveje. Stk. 2. Teksten på tavlen skal angive den tilladte køretøjshøjde under det sted, hvor tavlen er placeret. Stk. 3. Højden skal angives i meter med højst én decimal. Der skal altid regnes med en tolerance på mindst 20 cm. Stk. 4. Er det tilladt køretøjer at overskride vejens midtlinje, skal der afmærkes over alle vognbaner. Afmærkning med midlertidige højdebegrænsninger i forbindelse med vejarbejder projekteres i henhold til håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. Vedr. anvendelse af C 42 Vognhøjde skal det bemærkes, at den angivne højde på tavlen ikke nødvendigvis er den faktiske frie højde over kørebanen. Tolerancer og tavleplacering fremgår af håndbog om Forbudstavler. Den normale frie højde er 4,2 m, dog er den normale frie højde 4,5 m på Europaveje og hovedlandeveje. I visse tilfælde kræver arbejdstilsynet en tolerance på 50 cm., jf. håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. Den maksimale angivelse af højdebegrænsning på tavler er 3,9 m, idet lastbilers tilladte højde ikke kan overstige 4,0 m. Kriterier for projektering af fri højde fremgår af håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. og i håndbog om Forbudstavler. MAJ

34 Hvor der arbejdes over vej med begrænset fri højde, og den fri højde er større end 4,0 m, anvendes midlertidige tavler som angivet nedenfor til oplysning om den begrænsede fri højde. Lastbilers tilladte højde er maksimalt 4,0 m, men på grund af dispensationskøretøjer og lastbiler der ulovligt er højere end 4,0 m, skal det undgås, at disse påkører broer og i tunneler. Vedrørende særtransporter og særlige køretøjer henvises til vejreglen vejregler for vejvisning, håndbog om Vejvisning for særlige køretøjer. Figur 5.1. Placering af tavler i forbindelse med midlertidig højdebegrænsning af bro eller lignende. 34 MAJ 2013

35 6 MIDLERTIDIG KØREBANEAFMÆRKNING 6.1 Generelt Vejregler for midlertidig kørebaneafmærkning fremgår af håndbog om Afmærkning af vejarbejder mm. Af hensyn til trafiksikkerheden er det vigtigt, at midlertidig kørebaneafmærkning er tydelig og synlig for trafikanterne. Dette er specielt vigtigt, når føret ikke er optimalt, fx i mørke i kombination med våd vejbane. Den nødvendige synlighed opnås ved tilstrækkeligt reflekterende materiale eller ved at forstærke afmærkningen med færdselssøm med faner eller med ledebjælke. Refleksionsværdien udtrykkes ved RL-værdi. Gul midlertidig afmærkning skal udføres i henhold til udbudsforskrifter for kørebaneafmærkning og DS/EN RL-værdien for gul midlertidig afmærkning skal være mindst 200 candela pr. lux pr. m2. For færdselssøm gælder jf. udbudsforskrifter for kørebaneafmærkning, at retroreflektorens lysstyrkekoefficient R målt i mcd pr. lux skal opfylde type 3 for permanente færdselssøm i henhold til EN Ovennævnte i hhv. til Udbuds- og anlægsforskrifter, Kørebaneafmærkning, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB). Det er leverandørerne der skal eftervise kravene til refleksion mv. 6.2 Midlertidig gul afmærkning Bekendtgørelse om vejafmærkning, 50: Afmærkning på kørebane, cykelsti m.m. er hvid. Gul afmærkning anvendes dog til at angive midlertidig regulering, fx vejarbejde eller vejforlægning, og skal efterkommes forud for hvid afmærkning. Gul afmærkning anvendes endvidere til T 61 Standsningsforbud og T 62 Parkeringsforbud, jf. 55 Blå afmærkning kan anvendes ved S 21 Cykelfelt. Stk. 2. Hvid og gul afmærkning kan suppleres med eller erstattes af færdselssøm eller lignende. Disse kan forsynes med lys eller refleks i samme farve som afmærkningen. Kilde: BEK nr. 802 af 4. juli 2012 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 158, stk. 3: Afmærkning med gult skal udføres på en sådan måde, at den under alle vejr- og lysforhold tydeligt adskiller sig fra eventuel hvid afmærkning på samme strækning. Gul kørebaneafmærkning går forud for hvid. Hvornår den hvide kørebaneafmærkning skal fjernes fremgår af håndbog om Afmærkning af vejarbejder mm. Bemærk, at jf. håndbog om Afmærkning af vejarbejder mm. er det en norm, at hvid spærrelinje skal fjernes, hvis den leder trafikanterne ind i arbejdsområdet. For vognbanelinjer er det en anbefaling. Det skal imidlertid understreges, at det er vigtigt, at afmærkning med gult på kørebanen tydeligt adskiller sig fra eventuel hvid afmærkning på samme strækning. Det er vigtigt, at trafikanterne ikke bliver optisk ledt af gammel hvid afmærkning (eller mærker fra fræsning af gammel afmærkning) der er erstattet af ny gul kørebaneafmærkning. Det er især vigtigt, hvis bilisterne fejlagtigt ledes ind på arbejdsområdet, og på steder, hvor bilisterne skal foretage retningsændringer. MAJ

36 Overstregning af hvide stop- og vigelinjer med overklæbet materiale har meget kort holdbarhed i krydsområder med svingende lastbiler. Nedenstående eksempler viser, hvornår hvid kørebaneafmærkning kan blive på kørebanen, mens der er gul midlertidig kørebaneafmærkning, og hvornår den skal fjernes. Figur 6.1. Eksempel hvor hvid kørebaneafmærkning ikke skal fjernes. (Principskitse der ikke er gældende for konkret afmærkning). Figur 6.2. Eksempel hvor hvid kørebaneafmærkning skal fjernes eller tildækkes. (Principskitse der ikke er gældende for konkret afmærkning). 36 MAJ 2013

37 6.3 Midlertidige færdselssøm Vejregler for anvendelse af færdselssøm (kørebanereflektorer) fremgår af håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. Som supplement hertil skal nedenstående forhold understreges. Færdselssøm anvendes traditionelt til markering af en linje i stedet for almindelig afstribning. Færdselssøm kan desuden anvendes til supplering af afstribning. Færdselssøm kan være: Diffus reflekterende (refleksionsform hvor en lysstråle tilbagekastes fra en flade i mange forskellige retninger) Retroreflekterende (refleksform, hvor en lysstråle kastes tilbage fra en flade i samme retning som indfaldsstråling i en forholdsvis smal stribe) Lyskilder i kørebanen. Færdselssøm bør placeres med en indbyrdes afstand på 0,5 1,0 m, når de anvendes til erstatning for en stribe. For øvrige typer afmærkning, se figur 6.3. Når færdselssøm anvendes til supplering af vognbanelinjer øges afstanden til 7,5 m for tilladt hastighed under 60 km/h og 15 m for tilladt hastighed på eller over 60 km/h. 6.4 Midlertidige gule ledebjælker Ved sammenkobling af en række gule plastikstykker kan der etableres en ledebjælke. De kan fjernes uden at efterlade ar i vejbanens belægning. MAJ

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET FÆRDSELSREGULERING MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet August 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER placeret i fundament, der bærer skilte. forhold/ Skilte forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og øvrige hovedlandevej) Kan

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 802. Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 65 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 66 2 Alment... 66 2.1 Omfang... 66 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Tilbagelagt afstand under læsning af tavler Trafikantens 1 hastighed V p information 2 informationer 3 informationer 4 informationer

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm.

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm. LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm. BESKYTTELSESNIVEAUER VED BEVÆGELIGT VEJARBEJDE VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER Ved standere forstås kombinationer af alle former for standere, portaler og galger, nedgravet i jord eller placeret i fundament, der bærer

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Parkering i. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Parkering i. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Parkering i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Denne folder er beregnet til brug for ABGs afdelinger, det vil sige afdelingsbestyrelser, varmemestre, inspektører m.m. Parkering i Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015 VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders tillæg til håndbog om Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 801 af 04/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR

BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. august 2012 BLN bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR Vejtavlers lystekniske egenskaber Det bemærkes at, krav til Vejtavlers

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde Pia Brix og Kai Sørensen, 7. november 05. Indledning Demonstrationen fandt sted om aftenen

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, 129, stk. 1,

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Danske vejregler for trafikledelsessystemer

Danske vejregler for trafikledelsessystemer Danske vejregler for trafikledelsessystemer Charlotte Vithen, Afdelingsleder i Kompetencecenter for Trafikledelse, Vejdirektoratet. Dorrit Gundstrup, Afdelingsleder i Trafik- og planafdelingen, Vejcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 1194 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere