2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2300 København S www.ab-amagerbro.net"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 24. februar 2009, kl Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser fra bestyrelsen Administration: Der er i perioden den 4. februar februar 2009 overdraget 10 stk. lejligheder. Vi er nu oppe på i alt 12 sammenlægninger ud af de i alt aftalte 15 stk. 3 stk. lejlighed er under administration. 2 stk. til fremleje. Det vil sige, at vi nu har i alt 191 andelslejemål + ejendomskontoret. Siden sidst: Bestyrelsen har modtaget brev fra Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, om opskrivning af ejendommens anskaffelsessum - tilskudsdeklaration. Kommunen har godkendt 16,3 mio. kroner til facaderenoveringen og 27,4 mio. kroner på de arbejder, der er udført på ejendommen gennem tiderne. Sidste nyt fra Københavns Kommune, ejendomsvurderingen er på 89 mio. kr., hvis vi skal købe os fri af tilskudsdeklarationen med Københavns kommune, koster det ca. 43 mio. kr., det er vores opskrivning af ejendommen trukket fra ejendomsvurderingen. Se bilag, hvor der er beregning på hvad det vil koste hvis vi skal frikøbe vores deklaration. Christiania- og ladcykler må om sommeren indtil videre stilles i gården langs gårdfacaden. I vinterhalvåret vil Christiania- og ladcykler kunne stå under sommerpavillonen ved grillen. Dette gælder ikke barnevogne og andre cykler. Vores lejede kabeltv TDC/YouSee, til tv og webspeed, som er monteret i alle lejligheder er til opsigelse i år 2009 med 9 måneders varsel. Bestyrelsen vil undersøge hvad der findes af alternativer på markedet i øjeblikket, og herefter holde møde med TDC/YouSee. Udførte projekter 2008/2009 Gårdrenovering udført af NCC med ny asfalt. Under arbejdet blev det konstateret, at der var defekte kloakker. Dette betød en merudgift, men til gengæld er vores kloakker nu tætte. Asfalteringen gav også nogle problemer, men arbejdet er nu afsluttet. Nyt linoleum på 3 hovedtrapper, så vi nu er oppe på 6. De andre trapper vil blive udført over de næste par år. Nyt automatisk lys i sommerpavillonen. Flere cykelstativer på gaden ved porten. Basketballplader med kurve og net på fodboldbanen. Ny farveprinter på ejendomskontoret. Opdateret husorden på vores hjemmeside, kan udleveres på ejendoms- og varmemesterkontor i kontortiden. Se også vores hjemmeside: 1

2 Nye partytelte til gårdfest. Facaderenovering og isolering, 1 års gennemgang med Enemærke & Petersen og bestyrelsen, der blev konstateret en del revnedannelser, som en konsulent fra Rockwool har vurderet skulle laves med efterfølgende reparationer. Til foråret skal der udtages en prøve af facaden, der vil blive sendt til undersøgelse, så det kan konstateres hvad der skal gøres. Underkanten på gårdfacaden er nogle steder blevet ødelagt af rulleskøjter og skateboard. Dette er meget beklageligt, vi må opfordre til forældrene at holde øjemed deres børn når de opholder sig i gården. Bestyrelsen indhenter tilbud på pudsning af facaden og montering af stålkanter på undersiden af facadeisoleringen. DV-planer 2009 (drift og vedligehold): Nyt linoleum på hovedtrapperne (vil ske løbende, når der er økonomi til det.) Hver trappe koster ca kr.). Etablering af HPFI relæ på ejendommens elinstallationer. Udskiftning af punkterede ruder vil varmemesteren stå for i samarbejde med ejendommens snedker. Postkasser ved indgangen på hovedtrapperne (det er et lovkrav). Skal monteres inden udgangen af Tilbud modtaget. Reparation af gårdfacaden med stålplader på den nederste del af vægbeklædningen. Efter aftale og tilbud fra Enemærke & Petersen. Nye blomsterkummer. Vi forsøger at få et tilskud fra kommunen til at skabe et hyggeligere miljø i gården. Låsesystemet på vores hoveddøre, skure og loftsrum er slidte, der er alt for mange nøgler i omløb. Tilbud modtaget Fastelavnsfest: God underholdning til fastelavnsfesten i år, bestyrelsen vil gennemføre et tilsvarende arrangement til næste år. Gårdfest: Tak til de fremmødte der trodsede regnen, frokosten regnede væk, der var til gengæld en del andelshavere der havde fundet vej til vores nye telte/pavilloner med fadøl, musik og danseunderunderholdning. Halloween: Arrangement med udhuling af græskar på tørrepladserne var et godt initiativ, fra en andelshaver som måske skal prøves igen. Ny varmemester: Jacky Chambrin er efter endt prøvetid, ansat den 1. december som varmemester i Boligforeningen Amagerbro. Info HFI/HPFI relæ i alle lejligheder er et lovkrav. Energistyrelsen har via regeringen pålagt alle danske hjem at der skal være installeret HFI/HPFI relæ. Det betyder, at de andelshavere, der ikke er i besiddelse af et HFI eller HPFI relæ, skal have opsat et HPFI relæ. Dette skulle være udført senest d. 1. juli Det er heldigvis ikke ret mange andelshavere i vores ejendom, der ikke som minimum har et HFI relæ. Udskiftning skal betales af den enkelte andelshaver. Andelshaveren kan selv kontakte en elinstallatør eller tage kontakt til Varmemesteren, der kan være behjælpelig med at ind hente et tilbud fra ejendommens elinstallatør. Der er tidligere uddelt materiale til alle andelshavere om dette. Derudover oplyser forsikringsoplysningen, at manglende HFI/HPFI relæ kan føre til at 2

3 forsikringsselskabet ikke vil udbetale erstatning, hvis det kan bevises, at en brand eller ulykke ikke var opstået, hvis et HFI- eller HPFI-relæ var installeret. Bestyrelsen vil med varmemesteren gennemgå regnskaberne på lejlighederne, dem der ikke har et HFI eller HPFI relæ registreret i regnskabet, vil få en påmindelse af bestyrelsen. Arbejdsopgaver til opgangsrepræsentanterne: Det ønskes at I holder øje med følgende: Køkkentrappevask hver/anden tirsdag, hovedtrappevask hver fredag, vindueskarme og fodpaneler skal fejes og vaskes. Slikpapir og tyggegummi. Sko, skraldeposer og andre effekter på trapperne. Trappernes tilstand ved ud- og indflytning. Navneskilte og måtter. Larm og støjende adfærd på trapperne. Manglende lys. Kælder- og loftsdøre der er åbne. Vinduer på tørreloftet skal være lukket, og lyset slukket. Brandalarm ved 5. sal kontrolleres og afprøves. Høj musik eller andre støjgener fra lejlighederne Holde øje med fremmede personer i opgangene, (lejlighederne). Meddelelser fra opgangsrepræsentanterne skal ske skriftligt til varmemester eller bestyrelsen Tak til alle opgangsrepræsentanter for udført arbejde. Spørgsmål til Meddelelser fra bestyrelsen Postkasser vil give rod på trapperne. Svar: Bestyrelsen overvejer at sætte en skrå kant øverst, så reklamer ikke kan lægges ovenpå. Hvad vil det koste med låsebrikker i stedet for nøgler? Svar: Bestyrelsen vil undersøge dette. Hvis låsebrikker er dyrere end nøgler kunne man eventuelt skifte etapevis ligesom vi gør med linoleum på trapperne. Svar: Bestyrelsen undersøger. Tagrender slutter ikke tæt til væg ved HBV 13: Svar: Varmemesteren ser på det. Der kommer hele tiden nye former for lys der kan spare på energien. Diodelys (LLD) er på vej, så det kan godt svare sig at vente med at installere nye ting. Svar: Bestyrelsen takker for informationen. 2. Meddelelser fra kassereren Henning (kassereren) gennemgik regnskabet for Der blev et overskud på ca kr. Spørgsmål til Meddelelser fra kassereren Kan man håbe på at kabel tv kan blive billigere, nu hvor bindingsperioden er ovre? Svar: Bestyrelsen vil forhandle med TDC. 3

4 3. Meddelelser fra repræsentanter HBV 1 Der mangler navneskilte på køkkendøre. Svar: Det er kun på hoveddørene at bestyrelsen og Post Danmark kræver navneskilte, men bestyrelsen synes det er en god ide. Der er affald på trappen ved 5. sal. Svar: Varmemesteren ser på det. Lagner for vinduerne. Svar: Bestyrelsen opfordrer til at beboerne ikke bruger lagner som gardiner, men sørger for at sætte persienner eller rigtige gardiner op. Tilsvarende opfordrer bestyrelsen til at vindueskarme ikke bruges som hylder så det ser grimt ud for dem der bor overfor. Det dunker i vandrørerne når der bruges vand. Det lyder som om det kommer fra 5. sal. Svar: Varmemesteren ser på det. HBV 3 HBV 5 HBV 7 Gennemgå barnevognsrummet. Svar: Varmemesteren vil sætte sedler på for at konstatere hvilke der ikke bruges. Andelshaverne opfordres til at fjerne de effekter der ikke længere benyttes. HBV 9 Det varmevand varierer i temperatur. Meget rust i vandet. Er der nyt vedr. hovedrengøring? Svar: Varmemesteren ser på det. Der ligger stadigvæk brandbart materiale på loftet. Svar: Varmemesteren ser på det. Trappevasken er rigtig god på hovedtrappen, men det kniber lidt på køkkentrappen. Svar: det er positivt med hovedtrappen. Køkkentrapen bliver kun vasket hver 14. dag, så her kan vi ikke forvente den samme standard. HBV 11 Kan der monteres en skidtsamler på stigestrengen i kælderen, så vi undgår det oppe i vores armaturer i køkkener og bad? Svar: Bestyrelsen vil overveje dette og indhente priser. Hoveddøren lukker ikke ordentligt. Svar: Varmemesteren høvler lidt af døren. Hvor lang tid løber vores aftale med TDC omkring Kabel TV? Svar: Er omtalt tidligere i referatet. HBV 13 Rygning og skodning af cigaretter på køkkentrappen er ikke tilladt! Svar: Disse regler skal overholdes og set gælder selvfølgelig også hovedtrappen. Er det muligt at få ryddet op i cykelskurene, så de bliver anvendelige? Svar: Ja, det sker ca. 2 gange pr. år. I knallertskuret er det ene hjørne fyldt med uanvedelige gamle knallerter. Svar: Bestyrelsen og varmemesteren ser på det. 4

5 VSP 9 Børnene går på trapperne med rulleskøjter på. Svar: Dette er ikke tilladt da det ødelægger trapperne (der er tydelige tegn på trapperne). VSP 11 Hvem har ansvaret for et utæt tag eller loftrum der giver vandskade i lejlighederne? Svar: Bestyrelsen er ansvarlig for at taget er i orden, men fygesne kan man ikke gardere sig imod. VSP 13 Endelig en vinter med varme i lejligheden. Svar: Det lyder godt. Hvorfor bliver kabel TV jævntligt afbrudt? Svar: Den ene gang skyldtes det at DONG ENERGY skiftede en fordeler. En anden gang skyldtes en overgravning af et kabel. Planlagte afbrydelser forsøger TDC at informere om. Andelshaverne opfordres til at fejlmelde hos TDC, når de opdager nedbrud. Gelændret er flækket på 5. sal. Svar: Varmemesteren der på det. En andelshaver fra VSP 13 havde afleveret et brev med nogle emner som andelshaveren ønskede blev diskuteret på repræsentantskabsmødet. Følgende punkter blev diskuteret: - Mange nedbrud på TV signaler og bredbåndet fra YouSee (TDC). Kan bestyrelsen gøre noget? Svar: Andelshaverne opfordres til at fejlmelde til YouSee (TDC), når de konstaterer en fejl. Fejlene berører i 99% af alle tilfælde et større geografisk område, så en bedre serviceaftale vil ikke hjælpe. - Hvad er opgangsrepræsentanternes holdning til at vi arbejder hen imod at ejendommen bliver mere miljøvenlig? Svar: Opgangsrepræsentanterne støtter naturligvis en miljøvenlig ejendom, men mener også at bestyrelsen arbejder for dette. Se tidligere omtale under Spørgsmål til Meddelelser fra bestyrelsen. - Forslag om at alle udvendige vinduer pudses af ejendommens vinduespudser? Svar: Opgangsrepræsentanterne gik ikke umiddelbart ind for forslaget. Bestyrelsen nævnte at omkostningen naturligvis ville blive lagt på huslejen. - Forslag om at ventelister bliver lagt på nettet beskyttet af et password? Svar: Bestyrelsen nævnte at den årlige genopskrivning kan påvirke hvor man står på ventelisten og at det derfor altid er godt at bestyrelsen kan give en mundtlig orientering. Tilsvarende skal der tages højde for beskyttelse af persondataloven. Opgangsrepræsentanterne bakkede op om at fortsætte den nuværende ordning. VSP 15 VSP 17 VSP 19 VSP 21 5

6 VSP 23 VSP 25 UPL 12 En lejlighed bliver beboet af en ikke andelshaver. Svar: Bestyrelsen følger op. Problemer med det varme vand i højre side af lejligheden. Svar: Varmemesteren ser på det. Bliver der gjort opmærksom på når der lukkes for det varme vand? Svar: Ja, normalt skal andelshaver sætte seddel op et par dage i forvejen, når der er tale om et planlagt arbejde. Hvis det er ejendommen der står for arbejdet vil varmemesteren sætte en seddel op. God vicevært. Svar: Tak. Vandet på badeværelset skal løbe ca 5 minutter før det bliver varmt, det gælder kun om morgenen. Problemet har stået på i 2 3 måneder. Svar: Varmemesteren der på det. 4. Eventuelt Ingen ting. Liste over opgangsrepræsentanter pr. marts 2009 HBV 1 HBV 3 HBV 5 HBV 7 HBV 9 HBV 11 HBV 13 VSP 9 VSP 11 VSP 13 VSP 15 VSP 17 VSP 19 VSP 21 VSP 23 VSP 25 UPL 12 Keld Skov Betina Nielsen Olschansky Edel Sørensen Britt Frederiksen Torben Hansen Allan Klausen Britta Kilde Johnny Sørensen Inge Lassen Thomas Gamst Benny Rasmussen Ania Jensen Thomas Eeg Peter Poulsen Jette Skou Larsen Mogens Larsen 6

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere