Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord."

Transkript

1 Elevhåndbog Lyngby Gymnasium Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord. Jeg byder dig hjerteligt velkommen til Lyngby Gymnasium. Lyngby Gymnasium er et projektorienteret innovationsgymnasium, som arbejder med at skabe værdi for andre. Vi vil give dig de bedste faglige kompetencer og studiekompetencer i et innovativt tværfagligt studiemiljø, hvor du bliver maksimalt udfordret. Vi lægger vægt på, at skolen er et sted, hvor du er glad for at komme, hvor du får venner for livet, og hvor du har mulighed for at tilegne dig kompetencer og viden, som du kan drage nytte af i et fremtidigt job eller uddannelse. En skole er mere end undervisning og lektier. For at få en vellykket skolegang er det også vigtigt at engagere sig i fællesskabet, både i klassen og på skolen som helhed. Det håber vi, at du vil. I denne elevhåndbog finder du en række informationer i alfabetisk rækkefølge, som har med din daglige skolegang at gøre. De bedste hilsner - og held og lykke med de kommende 3 år! Camilla Rye Vicerektor, Leder af Lyngby Gymnasium. 1

2 Indholdsfortegnelse Administrationen... 4 Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)... 4 Bedømmelse og karakterer... 5 Biblioteket og studiecenter... 6 Bus... 6 Bøger... 6 Egenbetaling... 6 Elevråd... 7 Elevtrivsel... 7 Evaluering af undervisningen... 7 Fag... 7 Feriekalender Gymnasiecampus... 9 Klage over undervisningen... 9 Klasselærere og mentorer MinSide.knord.dk Lektier Oprykning til næste klassetrin Optagelser af undervisning Psykologhjælp Masterclass Morgensamlinger Møde- og afleveringspligt Mødetider Rabat på transport Regler og forventninger til brug af ipads i undervisningen Religiøse ytringer Rusmiddelpolitik Rygepolitik Skema Skriftligt arbejde Specialpædagogisk støtte Statens Uddannelsesstøtte (SU) Studiekort Studieregler

3 Studieplan Studieretninger Studieture Studievejledning Sygdom Trådløst netværk Tyveri Vejledning om videregående uddannelser Værdigrundlag

4 Administrationen Skolens kontor er bemandet på hverdage fra kl , dog fredag kl I receptionen finder du: Charlotte L. Jacobsen. Tlf: (direkte) mail: De to uddannelsessekretærer og vores kontorelever tager sig af alt vedr. skema, planlægning af eksamen, fravær og meget mere: Githa Eskebo tlf: (direkte) mail: Susanne Holm tlf: (direkte) mail: Helle Dinesen (kontorelev) tlf.: (direkte) Felicia Stage (kontorelev) tlf: (direkte) mail: Adresse Skolens adresse er: Hjortehøjsvej Kongens Lyngby Tlf Fax E- mail: Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) For at støtte særligt talentfulde unge sender skolen efter ansøgning elever til ATU. Projektet er et tilbud til elever i Hovedstadsområdet, der har lyst til at få intellektuelle udfordringer sideløbende med deres ungdomsuddannelse. Intellektuel nysgerrighed Stor faglig dygtighed i de fleste fag Evne til hurtig og effektivt at lære nyt Evne til kritisk og kreativ tænkning Koncentrationsevne Selvstændige holdninger Evne til at formidle viden til andre Personligt overskud 4

5 Hvis du kan nikke genkendende til nogle af ovenstående egenskaber, bør du overveje at søge om at blive indstillet til ATU. Du skal søge på en særlig blanket, der kan downloades på ATU s hjemmeside. Ansøgningen skal sendes til Lone Holm senest den 15. november Du kan læse mere om ATU på hjemmesiden: Bedømmelse og karakterer Tre gange om året bliver der givet karakterer. I begyndelsen af november og slutningen af februar gives der terminskarakterer. I maj gives årskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer. Terminskaraktererne bliver fulgt op af mundtlige evalueringssamtaler med lærerne. Ligeledes vil din mentor og du være i dialog, om karaktererne svarer til dine ønsker og sammen lægge en plan for, hvordan dine målsætninger og nye mål kan nås. Du får karakterer efter 7- trinsskalaen. For at bestå din studentereksamen skal du have mindst 2 i gennemsnit. På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, eksaminanden har gennemført faget. I prøvekarakterkolonnen anføres kun karakterer opnået ved de aflagte prøver. Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: Fag på A- niveau tildeles vægten 2 også studieretningsprojektet. Fag på B- niveau tildeles vægten 1,5 også Eksamen i AT. Fag på C- niveau tildeles vægten 1. Studievejledningen sender et karakterbrev til dig, hvis du har under 3,5 i standpunktskarakterer (1. år), under 3,0 (2. år) og under 2,5 (3. år). Du vil herefter blive indkaldt til samtale med din studievejleder. 5

6 Biblioteket og studiecenter Bibliotekar Carsten Rosenkrantz - mail: Åbningstider: alle hverdage Gymnasiebiblioteket er for alle studerende og ansatte på KNord og indeholder en samling af materialer, der er relevant i forhold til gymnasieuddannelser. Formålet med biblioteket er at kunne levere eller verificere den bedste information til et givent formål, enten som ren service, vejleding eller undervisning. Den fysiske samling består af: Udlånsbøger herunder faglitteratur og skønlitteratur hovedsageligt på dansk og engelsk, håndbøger, opslagsværker, ordbøger, dvd er, E- bogslæsere, aviser og tidsskrifter. Lånetiden på almindelige udlånsbøger er 30 dage. Derudover har biblioteket abonnementer på en række relevante databaser, artikelbaser, opslagsværker og I- bøger, som kan tilgås elektronisk. Hver eftermiddag er der studiecafe for interesserede elever. Her vil der være mulighed for at få hjælp og ro til at arbejde inde i biblioteket. Bus Busnumrene 150S, 388, 182 og 183 kører til Gymnasiecampus stoppesteder. Bøger Langt de fleste bøger på Lyngby Gymnasium er I- bøger. Du får adgang til I- bøgerne ved at oprette en MinKonto på Systimes hjemmeside og registrere dig som elev på Lyngby Gymnasium. Egenbetaling For at kunne tilbyde de bedst mulige rammer for undervisningen, har skolen besluttet, at der opkræves et beløb én gang om året fra alle elever. Dette beløb dækker copy- dan afgifter, tilskud til endagsekskursioner i skoletiden, elevabonnementer på udvalgte databaser/programmer til undervisningen og engangsmaterialer til fagene. Alle elever skal betale 250 kr. Beløbet vil blive opkrævet i august/september. Det er ikke muligt at få beløbet tilbagebetalt. 6

7 Elevråd Elevrådet er dit talerør på skolen. Vi har mulighed for at præge forholdene på skolen, hvis vi yder en indsats. Det er derfor vigtigt, at du bakker op om elevrådsarbejdet og engagerer dig i skolens sociale liv og deltager i vores arrangementer. I starten af skoleåret står de gamle elevrødder for en elevråds- introtur. Her vil vi informere om elevrådsarbejdet, og vi vælger medlemmer til forskellige udvalg. Du kan f.eks. blive medlem af: Festudvalget Kulturudvalget Sportsudvalget Informationsudvalget Der er nok at tage fat på, og det er derfor vigtigt, at klasserne i starten af skoleåret vælger repræsentanter til elevrådet. Vores erfaring er, at elevrådsarbejdet er vigtigt for trivslen på skolen. Elevtrivsel Vores elevers trivsel har høj prioritet. Derfor gennemfører vi hvert år en trivselsundersøgelse, hvor vi spørger til elevernes mening om en række forhold på skolen. Vi bruger undersøgelsens resultater til at gøre vores gymnasium endnu bedre. Evaluering af undervisningen Evaluering af undervisningen er vigtigt for at sikre, at alle elever får medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse. Undervisningen evalueres løbende mundtligt, og en gang årligt foretages en elektronisk evaluering af undervisningen. Alle evalueringsresultater er genstand for dialog i klasserne. Fag På Stx skelnes der mellem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene optræder på forskellige niveauer, afhængigt af, hvor mange timer der er afsat til det pågældende fag. Fælles for alle studieretninger er følgende fag: Dansk A, Historie A, AT, Almen studieforberedelse AP, almen sprogforståelse (kun i grundforløbet) Engelsk på mindst B- niveau, Matematik, fysik, kemi og biologi på mindst C- niveau, 7

8 NV, Naturvidenskabeligt Grundforløb (kun i grundforløbet) Religion C Oldtidskundskab C, Et fortsættersprog på mindst B niveau (f.eks. tysk eller fransk) eller et begyndersprog på A- niveau (spansk og kinesisk) Et af de tre kreative valgfag; design, musik og mediefag Du skal i løbet af uddannelsen, uanset studieretningen, have mindst 4 fag på A niveau, 3 fag på B niveau og 7 fag på C- niveau. I forbindelse med din beslutning om valgfag vil du blive orienteret af studievejlederne om f.eks. optagelseskrav til de videregående uddannelser visse uddannelser kræver, at ansøgerne har specielle fag på et bestemt niveau. Du vil endvidere få information om fagenes indhold af faglærere, så du får et godt grundlag at vælge ud fra. Du skal være opmærksom på, at der skal melde sig et vist antal elever til et hold, før det kan oprettes. Feriekalender Første mødedag efter sommerferien er mandag den 10. august 2015 kl Efterårsferie d. 12. oktober 16. oktober 2015 begge dage inkl. Juleferie d. 21. december januar 2016 begge dage inkl. Vinterferie d. 15. februar 19. februar 2016 begge dage inkl. Påskeferie d. 21. marts 28. marts 2016 begge dage inkl. Store Bededag d. 22. april 2016 Kristi himmelfarts ferie maj 2016 begge dage inkl. 2. pinsedag d. 16. maj 2016 Sidste skoledag for 3g- klasserne Sidste skoledag for 2g- klasserne Sidste skoledag for 1g- klasserne Sidste alm. skoledag d. 29. maj 2016 Sidste eksamensdag d. 22. juni 2016 Dimensionsfest for 3g- elever den 22. juni 2016 Translokation for 3g elever er den 24. juni 2016 kl NB: Du kan ikke få fri til evt. ferieafholdelse i skoletiden. 8

9 Gymnasiecampus Udover vores 12 gymnasieklasser går der 30 handelsgymnasieklasser på Gymnasiecampus. HHX- klasserne fordeler sig med 10 klasser på hver årgang. Handelsgymnasiet er ligesom vores gymnasium, adgangsgivende til videregående uddannelser, det er opdelt efter studieretninger, og eleverne arbejder, ligesom vi gør, innovativt og tværfagligt. Vi vil løbende samarbejde med Handelsgymnasiet om fælles tværfaglige innovationsprojekter. Klage over undervisningen Først - Tal med din lærer Prøv altid selv at løse problemet med læreren. Det skaber tillid mellem lærer og elev, og det vil påvirke undervisningens forløb positivt. Dette kan ske ved, at du henvender dig personligt til læreren eller ved, at du kommer med din kritik i de løbende mundtlige eller elektroniske undervisningsevalueringer, hvor elever og lærere gensidigt evaluerer hinandens arbejde og undervisningens forløb. Vi oplever ofte, at eleverne har forskellige ønsker til undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og derfor er det vigtigt, at der i klassen sker en forventningsafstemning. Opstår der problemer på andre tidspunkter end ved den løbende evaluering, kan du altid bede læreren om tid i et modul til at behandle problemet i. Dernæst - Tal med skolens leder, Vicerektor Camilla Rye Du kan kun henvende dig anonymt til skolens leder, så længe der er tale en om en vejledning i, hvordan du, kan klage over undervisningen. Som elev kan du ikke anonymt klage over en underviser, da underviseren har ret til at vide, hvem der har klaget over undervisningen. Skolens leder vil altid først foreslå dig at tale med din underviser. Hvis du ikke ønsker selv at henvende dig til læreren, eller hvis du har prøvet og det ikke har hjulpet, henvender lederen sig til læreren. Lederen og læreren aftaler en fremgangsmåde for løsning af problemet. Der lægges stadig vægt på, at der skal skabes et samspil mellem lærer, elev og evt. klassen. Du kan også bede dine forældrene henvende sig til skolens leder Hvis du er under 18 år kan dine forældre, på dine vegne, henvende sig til skolens leder, Camilla Rye Her kan du kan ikke være anonym. Lederen henvender sig direkte til læreren og indgår aftaler til løsninger. Hvis det ikke hjælper - Du kan indlede en klagesag Hvis det viser sig at ovenstående løsninger ikke fører til et tilfredsstillende resultat, indledes der en egentlig klagesag. For at starte en klagesag skal du, mundtligt eller skriftligt, til skolens leder detaljeret bekrive dine klagepunkter, og 9

10 hvad du hidtidigt uden succes har forsøgt for at løse problemerne. I en sådan sag inddrages tillidsmanden på lærerens side. Det er lederens primære opgave at mægle mellem parterne for at nå en løsning, som alle partnere kan være tilfredse med. Klasselærere og mentorer Til hver klasse er der tilknyttet en klasselærer. Klasselæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen. Klasselæreren er endvidere den person, som det er naturligt, at du opsøger, hvis du støder på problemer i løbet af din skolegang. Klasselæreren kan, hvis han/hun finder det formålstjenligt, henvise dig til din studievejleder, som du altid er velkommen til at tage en samtale med. Du kan selvfølgelig også gå direkte til studievejlederen. Alle elever får tilknyttet en mentor. Mentorerne skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb MinSide.knord.dk Du får adgang til vores administrative system Lectio via MinSide.dk. Dit brugernavn og din kode til MinSide får du i introugen. På MinSide finder du en række andre nyttige adgange til f.eks. ordbøger og gratis licenser til Office pakken. Inden du får adgang til MinSide kan du se dit skema uden at være logget ind. Det gør du ved at følge dette link: Derefter finder du dit eget navn på listen over elever. Se nedenstående vejledning 10

11 Når du logger ind på Lectio via MinSide får du adgang til mange flere oplysninger. På forsiden af Lectio kan du f.eks. se alle aktuelle oplysninger om lektier, fraværsårsager, konsultationer, spørgeskemabesvarelser m.m. Du vil ved hvert log- in blive påmindet om væsentlige nyheder og oplysninger, der er relevante for elevens daglige skolegang. Fra linkene på forsiden eller ved at klikke på de relevante menupunkter i kviklink bjælken kan du se dine personlige undervisningsdata. Der linkes også direkte til alle hold og grupper, du er tilknyttet. Fra menupunktet Hovedmenu kan du desuden se øvrige oplysninger om skolens aktiviteter. Lektier Der vil være max. en times lektier pr. dag. Lærerne skriver lektien ind i Lectio senest kl dagen før undervisningen. Derudover skal du afsætte tid til at udarbejde skriftlige opgaver. Det kan variere meget, hvor mange skriftlige opgaver der vil være pr. uge, men som hovedregel vil arbejdsmængden ikke overskride 10 timer pr. uge. Oprykning til næste klassetrin Oprykningen til næste klassetrin er betinget af dit udbytte af undervisningen. Udbyttet af undervisningen og standpunkt vurderes efter hvert skoleår. Du har krav på oprykning til næste klassetrin, når du i karaktergennemsnit har opnået 2,0 eller derover ved afslutningen af et skoleår. De krævede prøver skal være aflagt, herunder årsprøver. Større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende skal være afleveret til tiden. Se afsnittet om fraværsregistrering. 11

12 Optagelser af undervisning På skolen er det ikke accepteret at optage eller filme samtaler/undervisning mellem lærer/elev og elev/elev, med mindre den anden part er blevet gjort opmærksom derpå og har accepteret. Uretmæssig optagelse af samtaler vil blive sanktioneret med skriftlig advarsel og i vil gentagelses- tilfælde medføre bortvisning. Offentliggørelse af ovennævnte samtaler og undervisning er strafbart i henhold til gældende lovgivning. Psykologhjælp Der er tilknyttet en psykolog til skolen, som kan træffes en gang ugentlig, p.t. mandage. Henvendelse om psykologisk hjælp skal rettes til studievejlederne. Der ydes maksimalt 3 samtaler pr. elev. Såfremt psykologen skønner, at en elev har yderligere behov for hjælp, vil psykologen forsøge at finde andre muligheder for hjælp og støtte. Psykologen træffes i lokale 410 Masterclass Skolen afholder et Masterclass- forløb for elever, der har lyst og evner til at deltage i frivillig undervisning, der kræver en ekstra indsats, men som tilfører nogle af vore fag en fordybelsesmulighed samt giver et indblik i videreuddannelses- verdenen. Elever, der ønsker at deltage i et Masterclass forløb, skal aflevere en skriftlig ansøgning til uddannelsesleder Lone Holm Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke(t) fag og/eller emner eleven ønsker at udforske. Sidste frist for ansøgning er den 1. november 2015 Morgensamlinger Datoerne for morgensamlingerne fremgår af Lectio. Formålet med samlingerne er blandt andet at skabe et forum, hvor skolens ledelse, elevrådet og studievejlederne kan informere eleverne om relevante forhold på skolen. Endvidere er der ofte underholdningsindslag af forskellig karakter i form af f.eks. sang, dans, musik og sketches. Møde- og afleveringspligt Du har mødepligt til alle moduler på gymnasiet. Al udeblivelse uanset årsagen tæller som forsømmelse. Du har desuden pligt til at aflevere besvarelser på alle stillede skriftlige opgaver og til de aftalte tidspunkter. Manglende aflevering registrerer skolen som forsømmelse. Du kan følge med i din samlede studieaktivitet på Lectio. Skolen vurderer løbende, om din samlede studieaktivitet er tilfredsstillende. Hvis det skønnes, at dine forsømmelser ikke er acceptable modtager du en skriftlig advarsel. Ved fortsat uacceptabel deltagelse i undervisningen modtager du eventuelt i forbindelse med en personlig samtale anden og sidste skriftlige advarsel om, at din aktivitet skal forbedres. I dette brev bliver du gjort opmærksom på flere mulige konsekvenser, herunder udmeldelse. Du skal 12

13 være opmærksom på, at i særligt alvorlige tilfælde, eller i gentagelsestilfælde, kan sanktioner iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel. Det er meget vigtigt, at du kontakter din studievejleder og din klasselærer, hvis der er private forhold, der har indflydelse på din skolegang. Vi vil gerne hjælpe dig, og vi kan også tage visse hensyn, men det er vigtigt, at du fortæller os, hvis der er en god grund til, at vi må tage et særligt hensyn til dig i en periode. Som udgangspunkt nulstilles fravær ved oprykning til 2. og 3. år, men hvis du har modtaget to advarsler eller en kontrakt det foregående år, bliver fraværet ikke nulstillet og du vil være under skærpet opsyn ved oprykning. Du vil allerede fra skolestart i august blive indkaldt til samtale med din studievejleder. Studievejledningen opgør fraværet periodevist. Perioderne er som anført: Periode 1) Uge Periode 2) Uge Periode 3) Uge 1-9 Periode 4) Uge Periode 5) Status for året eventuel konsekvens for kommende skoleår. Fravær for hele året tages naturligvis også med i den samlede vurdering, men det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er det periodevise fravær, der vægtes. Din studievejleder vil orientere om fravær og fraværsperioder i Lectio, og derfor er det vigtigt, at du læser beskeder, som kommer fra studievejledningen. Der vil altid stå STV i emnefeltet. Du vil også blive indkaldt til samtaler i Lectio, og der er mødepligt til samtaler indkaldt af studievejledningen. Du kan få godskrevet fravær under forudsætning af, at det er skolerelateret. Det betyder, at dit fravær skal skyldes en aktivitet, som direkte har relation til din skolegang. Der godskrives ikke fravær ved fx lægebesøg, sygdom, session og private rejser. Det anbefales, at disse aktiviteter placeres uden for skoletid, og private rejser skal altid foretages i skoleferier. Godskrivning af fravær foretages på kontoret, men først når den involverede lærer har bekræftet forholdet. Mødetider Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul Rabat på transport Du kan søge om tilskud til transport ved at bestille et såkaldt Ungdomskort. Et Ungdomskort koster ca. 300 kr. pr. måned og gælder både i skole- og i ferieperioder. Kortet giver dig ret til frit at benytte tog og bus i alle zoner. Læs mere på: Kortet søges gennem selvbetjeningssystemet: 13

14 Når du søger, skal du have følgende klar: Et vellignende foto af dig selv, som du kan uploade En mailadresse der er aktiv Et NemId i dit navn Navnet på din skole København Nord Det er vigtigt at søge i god tid, (dog tidligst 40 dage før skolestart) så du får dit Ungdomskort inden skolen starter. Du skal regne med 2 ugers behandlingstid, og det er vigtigt af påpege, at du tidligst er berettiget til rabat fra den dato du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet. Regler og forventninger til brug af ipads i undervisningen Den udleverede ipad er Lyngby Gymnasiums ejendom og skal returneres til skolen, når eleven bliver student eller hvis elevens tilknytning til skolen ophører. For at få udleveret ipaden skal elevens forældre underskrive Lyngby Gymnasiums ipad regler. Mere information følger i introforløbet. Det er elevens ansvar, at den udleverede ipad behandles fornuftigt og forsvarligt. Det er elevens eget ansvar at beskytte den udleverede ipad bedst muligt ved brug af et beskyttelseshylster (udleveres af skolen eller købes af eleven selv). Det er elevens ansvar for egen regning at anskaffe følgende apps til ipad en som kræves til undervisningen: 14

15 Derudover vil eleverne også have brug for at indkøbe fag- apps f.eks. avanceret lommeregner og logger- program til de naturvidenskabelige fag. Mere informationen om disse apps følger. Det er tilladt for elevens egen regning at anskaffe sig andre apps eller ekstra udstyr (f.eks. eksternt keyboard). Religiøse ytringer København Nord er en areligiøs skole. Vi tillader derfor ikke religiøse markeringer, og vi indretter ikke kirkerum eller bederum. Rusmiddelpolitik På K Nord s gymnasiecampus har vi en målsætning om at give eleverne et optimalt fagligt og trivselsmæssigt udbytte af uddannelsen. Vi lægger endvidere vægt på at skabe et stimulerende socialt fællesskab ved at afholde elevcafeer, fester m.v., som i trygge rammer kan være med til at give en skole identitet, som vi kan være stolte af. Derfor er det vigtigt at understrege at: Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden. Elever må ikke møde i skole påvirkede af nogen form for rusmidler. 15

16 For en god ordens skyld skal det også nævnes, at euforiserende stoffer selvfølgelig ikke må indtages ved skolens arrangementer og fester. Vi regner i øvrigt også lattergas fra flødeskumspatroner mv. som euforiserende stoffer som man risikerer bortvisning fra skolen for at medbringe. Der udskænkes kun almindelig øl og vin ved arrangementerne. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer ved skolens arrangementer. Baren bemandes med professionelt barpersonale, og der udskænkes selvfølgelig ikke til stærkt berusede personer. Ved studierejser og ekskursioner træffes der på et tidligt tidspunkt aftaler mellem de involverede lærere og klasser om de nærmere regler for turen. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Overtrædelse af regler vil medføre bortvisning og udelukkelse fra skolens sociale arrangementer og fester. Skema For at tilrettelægge undervisningen så alle fag kan byde ind med den optimale undervisning, kan deltage i projekter, tage på udflugter og meget mere, skifter skemaet fra uge til uge. Check derfor løbende på Lectio for at se dit skema og sørg for at have indtastet det rigtige telefonnummer, så du får en sms i tilfælde af aflysninger som følge af akut opstået sygdom. Hvis du planlægger at have erhvervsarbejde, skal du være opmærksom på, at du kan have undervisning til kl Skriftligt arbejde Enhver elev har pligt til at aflevere besvarelser på alle stillede skriftlige opgaver og til de aftalte tidspunkter. Hvis en opgave mod forventning ikke afleveres gives karakteren minus 3. Manglende aflevering registrerer skolen som forsømmelse. Skolen vurderer løbende, om elevens samlede studieaktivitet er tilfredsstillende. Hvis det skønnes at elevens fravær ikke er acceptabelt, modtager eleven en skriftlig advarsel. Ved fortsat uacceptabelt fravær modtager eleven eventuelt i forbindelse med en personlig samtale 2. og sidste skriftlige advarsel om, at fraværet straks skal nedbringes. I dette brev gøres der opmærksom på flere mulige konsekvenser, herunder udmeldelse, ved forsat højt fravær. Du må ikke i forbindelse med skriftlige opgaver anvende citater uden citationstegn og angivelse af kilde. Decideret afskrift af længere passager eller opgaver er ikke tilladt. Hvis du ikke overholder reglerne vedr. opgaveskrivning, vil du i første omgang modtage en skriftlig advarsel, mens gentagelsestilfælde vil medføre alvorligere sanktioner. Specialpædagogisk støtte Hvis du har et handikap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, er der mulighed for at søge om ekstra støtte, så dit studieforløb kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Det er 16

17 vigtigt, at du i starten af skoleåret kontakter din klasselærer og din studievejleder og gør opmærksom på, at dine vanskeligheder giver dig problemer i skolegangen og eventuelt til eksamen. Du kan f.eks. søge om ekstra støtte, hvis du har læsevanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder, synsvanskeligheder eller hørevanskeligheder. Statens Uddannelsesstøtte (SU) En betingelse for at kunne få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU/stipendium) er, at du er studieaktiv. Som elev er du pr. definition studieaktiv, når du deltager aktivt i undervisningen, afleverer skriftlige opgaver rettidigt, aflægger de foreskrevne prøver etc. Det er skolen, der træffer afgørelse, om du lever op til betingelserne for at være studieaktiv. Du kan få SU kvartalet efter det kvartal, hvor du fylder 18 år, dvs. hvis du f.eks. fylder 18 år den 15. januar, kan du få SU fra 1. april. Indtil du fylder 20 år, er beløbets størrelse afhængigt af dine forældres indkomst. SU søges via minsu på For at få adgang til minsu skal du bruge NemId. Har du ikke allerede en NemId, kan du bestille den hos DanID, som sender den gratis med posten. Hvis studievejledningen vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan din SU blive stoppet i en periode, og du vil først igen modtage SU, når dit fravær er bragt i orden. Studiekort Skolen udsteder studiekort til nye elever. Studiekortet er gyldigt, så længe du følger klassen. Studiekortet produceres i forbindelse med fotograferingen medio august. Et nyt kort koster 65 kroner. Kortet anvendes til at: Få udleveret bøger Låne spil og bolde i receptionen Print og kopiering Låne i studiecentret Komme ind til fester Få studierabat i forretninger og på studierejser Legitimation til eksamen Studie- og ordensregler (ændres til en overskrift) Alle elever har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. Se nedenstående. Studieregler Der er mødepligt på gymnasiet. 17

18 Du skal være aktivt til stede ved undervisningen. Det gælder alle former for undervisning: lærerstyret undervisning, gruppearbejde, virtuel undervisning eller selvstændigt arbejde. Ved aktivt til stede skal forstås, at du deltager konstruktivt og på baggrund af en tilfredsstillende forberedelse til de aktiviteter, som undervisningen indebærer. Skriftlige opgaver skal afleveres til tiden. Alle opgaver skal afleveres og have et acceptabelt indhold i forhold til de anvisninger lærer har givet for, at de kan tælle som en afleveret opgave. Du skal deltage i terminsprøver, årsprøver og andre former for prøver. Ordensregler Skolen er for dig, og vi forventer, at du er her for at få en god uddannelse og vil deltage på en måde, som er med til at sikre, at de andre elever også får det. Vi forventer, at du respekterer skolens elever, lærere og andre ansatte. Vi forventer, at du udviser en adfærd, der ikke er til gene for undervisningens gennemførelse. Dette gælder både den måde du taler til andre på, og den måde du handler og opfører dig på. Vi forventer, at du respekterer skolens ejendom, it- udstyr, netværk og undervisningsmidler, og at du ved at udvise omtanke og påpasselighed vil bidrage til deres vedligehold og funktionsduelighed. Dit brug af skolens it- udstyr og netværk skal overholde skolens regler herfor. Vi forventer, at du overholder skolens ryge - og rusmiddelpolitik. Enhver form for vold, trusler, mobning, hærværk, brug af narkotika eller indtagelse af alkohol i skoletiden og ved skolens arrangementer medfører bortvisning og eventuelt udmeldelse af skolen. Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie og ordensregler Hvis skolens ledelse skønner, at du ikke lever op til skolens studie- og ordensregler, kan skolen iværksætte sanktioner. Du kan udelukkes fra udvalgte arrangementer og aktiviteter. Du kan udelukkes fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår. (Udelukkelsen medregnes i dit fravær). Du kan indstilles til eksamen i alle eller i udvalgte fag, der afsluttes i et skoleår, og får derved ikke årskarakterer i pågældende fag, men skal aflægge fagets prøver. Dine prøver i et eller flere fag udskydes til næste skoleår, hvis skolens leder skønner, at du skal have mulighed for at deltage i undervisningen på ny. Du kan bortvises fra skolen. Studieplan På Lectio kan du finde en studieplan, som giver dig et overblik over, hvilke faglige mål og kernestof områder der inddrages i undervisningen i de enkelte fag. Din mestring af de faglige mål og det faglige kernestof er udgangspunktet for din lærers karaktergivning. Det er derfor en meget god ide at undersøge, hvilke krav du skal honorere. 18

19 Studieretninger Studieture For alle studieretninger er der tilrettelagt en introduktionstur samt en faglig relevant studietur i 2g. Max prisen for studieturen er 4000 kr. Dette beløb vil inkludere alle udgifter undtagen kost og shopping. For nogle studieretninger/fag vil der endvidere være indlagt et 14 dages studieophold i udlandet i 3g. Det kan f.eks. være et ophold på en sprogskole. Prisen for en sådan tur forventes maksimalt at være kr. Intro og studieture er alkoholfrie: Der træffes på et tidligt tidspunkt aftaler mellem de involverede lærere og klasser om de nærmere regler for turene. Studievejledning Studievejledningen medvirker til at skabe så gode rammer som muligt uddannelsesmæssigt, fagligt og socialt, så du bliver i stand til at gennemføre din ungdomsuddannelse på normeret tid og med tilfredsstillende faglige resultater til følge. 19

20 Studievejlederne mødes månedligt med klasselærerene, teamkoordinatorerne og ledelsen for at evaluere de enkelte elevers trivsel og faglige udvikling. Studievejleder Nana L. Henriksen kan kontaktes på tlf: (direkte) eller mail: Headspace et tilbud for unge med problemer Har du brug for en samtale om stort eller småt med en anden ung, er headspace et sted, hvor der altid er nogen at snakke med. 150 frivillige unge driver landet over seks centre, hvor man kan komme forbi til en snak. Man kan også maile eller ringe til headspace, som er støttet af Det sociale netværk og en række fonde. Læs mere på Sygdom Ved længere tids sygdom over en uges varighed skal du kontakte din studievejleder pr. mail eller telefonisk. Al udeblivelse uanset årsagen tæller som forsømmelse. Eleverne kan i Lectio anføre årsagerne til deres fravær. Du skal selv betale for lægeerklæringer. Ved 1. og 2. advarsel beder skolen dig ikke normalt om at fremvise lægeerklæring. Har du indgået en Studieaktivitetskontrakt kan en lægeerklæring med en specifik begrundelse for fraværet forlanges fremvist ved sygdom. Hvis du ikke kan deltage i idrætstimer på grund af fysiske og psykiske årsager, i en kortere eller længere periode, vil det også forventes, at du fremviser lægeerklæring. I dette tilfælde forlanges det, at lægeerklæringen redegør for følgende: a) Hvilke bevægelser eller aktiviteter du ikke kan eller må lave; b) Den præcise årsag til at du ikke kan deltage i nogle former for idræt; c) I hvilken periode du skal skånes for at udføre dele af den praktiske undervisning. Trådløst netværk Elever og lærere kan få adgang til de trådløse netværk KNORD med det samme brugernavn og kode som de bruger til at logge ind på MinSide. Brugernavn og kode udleveres ved skolestart. Tyveri I tilfælde af tyveri på skolens område dækker skolens forsikring ikke. 20

21 Vejledning om videregående uddannelser Studievalg København mail: Værdigrundlag Lyngby gymnasium, er et gymnasium hvor undervisning og organisation sikrer, at eleverne lærer mest muligt og lærer at identificere, analysere og finde nye løsninger på virkelige problemer Lyngby Gymnasium er en del af uddannelsesorganisationen København Nord (K Nord) På KNORD lægger vi vægt på fornyelse: Derfor håber vi, at du vil møde frem med lyst til at prøve noget nyt, ligesom vi som skole hele tiden skal forny os. Vi lægger vægt på respekt: Derfor er det vores mål at fastholde et godt forhold mellem elever og lærere samt øvrige personale, som bygger på gensidig respekt og tolerance. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor alle kan komme til orde og bidrage aktivt og positivt til undervisningen. Vi lægger vægt på ihærdighed: Derfor vil vi opfordre dig til at møde stabilt og til tiden. Vi lægger endvidere vægt på, at aftaler om afleveringsfrister for skriftligt arbejde overholdes, og at du ikke giver op over for eventuelle faglige problemer, men selv prøver at komme frem til problemløsninger, inden du søger hjælp. En stx uddannelse kræver daglig indsats såvel i skolen som hjemme. 21

Velkommen til Handelsgymnasiet på København Nord Lyngby

Velkommen til Handelsgymnasiet på København Nord Lyngby Velkommen til Handelsgymnasiet på København Nord Lyngby Jeg byder dig velkommen til handelsgymnasiet på København Nord i Lyngby, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil bestræbe os

Læs mere

Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på

Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på Jeg byder dig hjerteligt velkommen til handelsgymnasiet på København Nord i Lyngby, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil give dig de bedste

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord.

Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord. Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord. Jeg byder dig hjerteligt velkommen til Lyngby Gymnasium. Lyngby Gymnasium er et projektorienteret innovationsgymnasium, som arbejder med at skabe værdi for andre.

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Elevhåndbog. Skol 201

Elevhåndbog. Skol 201 Elevhåndbog for hg 2014 2015 pr. januar 2015 Elevhåndbog hg KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 14 2015 0 Indholdsfortegnelse Elevhåndbog hg... 0 Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund...

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på

Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på Jeg byder dig hjerteligt velkommen til handelsgymnasiet på København Nord i Lyngby, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil give dig de bedste

Læs mere

Intromøde den 17. juni 2015

Intromøde den 17. juni 2015 Intromøde den 17. juni 2015 1. Velkomst 2. Lyngby Gymnasiums profil 3. Hvem er I? 4. Ipads og I-bøger 5. Mød dine klassekammerater 6. Praktiske informationer til forældrene Lyngby Gymnasium Et gymnasium

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studie- og ordensregler for KNord hhx & stx: Gældende fra efter høring i foråret 2016 bl.a. på bestyrelsesmøde

Studie- og ordensregler for KNord hhx & stx: Gældende fra efter høring i foråret 2016 bl.a. på bestyrelsesmøde Studie- og ordensregler for KNord hhx & stx: Gældende fra 1-8-2016 efter høring i foråret 2016 bl.a. på bestyrelsesmøde 4-4-2016. Som elev på KNord har du pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser STX For unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Hvem kan søge? Har du en dokumenteret diagnose inden for autismespektret? Så kan du søge om optagelse på vores STX-linje for unge med en autismespektrumforstyrrelse.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere