VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL CLUB MOJO"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr , Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo ( Club Mojo ). Du accepterer denne aftale, når du køber dit abonnement på Mojo Mobile, ved at klikke accepter, og denne aftale indeholder de generelle betingelser og vilkår for et medlemskab af Club Mojo ( Aftalen ). Du har ikke mulighed for at have et abonnement hos Mojo Mobile uden også at være medlem af Club Mojo. Club Mojo er en gratis mobil loyalitetsklub, som giver dig et væld af fordele. Som medlem af Club Mojo vil du modtage tilbud, som er særligt skræddersyet til dig, ligesom du kan optjene point, som du kan bruge til at deltage i konkurrencer med og en masse andre ting. Du kan læse mere om Club Mojo nedenfor og på vores hjemmeside: Idet Club Mojo er en ydelse, som ejes og udbydes af Mojo Mobile, gælder de Generelle Betingelser for Levering og Drift af Mojo Mobiles Tjenester [https://mojomobile.dk/kundeservice/kundeservice/betingelser.asp] ( Abonnementsvilkårene ) også for din brug af Club Mojo. Dertil gælder betingelserne i denne Aftale. GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR 1 Oprettelse og registrering 1.1 I forbindelse med din oprettelse af et mobilabonnement hos Mojo Mobile og dit medlemskab i Club Mojo, skal du registrere en række grundlæggende brugeroplysninger om dig selv jf. Abonnementsvilkårene afsnit 2.A. Du indestår for, at de oplysninger, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende, ligesom du accepterer at ville opdatere dine oplysninger for at sikre, at de forbliver korrekte og fyldestgørende. Du kan læse mere om Mojo Mobiles behandling af dine personlige oplysninger i vores Privatlivspolitik [https://mojomobile.dk/kundeservice/kundeservice/betingelser.asp]. 1.2 Ved oprettelse af dit abonnement, skal du blandt andet afgive din adresse, og du accepterer ved denne Aftale, at al information vedrørende Club Mojo og Mojo Mobile kan sendes pr. til den adresse, som du har angivet eller per SMS til det telefonnummer, som er tilknyttet dit mobilabonnement. 1.3 Du bliver ved oprettelsen af dit abonnement hos Mojo Mobile ligeledes tildelt en brugerkonto ( Mojo Mobile Konto ), som bruges, når du betaler dine regninger, og når du køber indholdstakserede tjenester gennem Club Mojo. 2 Produkter og tjenester 2.1 Club Mojo vil tilbyde alle abonnenter hos Mojo Mobile og medlemmer af Club Mojo fordelagtige tilbud og har derfor indgået aftaler med en række samarbejdspartnere ( Partnere ). Vores Partnere tilbyder via Club Mojo deres produkter og tjenester til dig, så du let kan købe disse direkte via Club Mojo. Listen over Partnere opdateres løbende, snarest muligt og efter bedste evne og kan til enhver tid findes tilgængelig på vores hjemmeside, [https://mojomobile.dk/fordele.asp]. C (5)

2 2.2 De fordele, du modtager som medlem af Club Mojo afhænger af, hvilket abonnement du har tegnet hos Mojo Mobile. Alle abonnenter får fordele ved at være medlem af Club Mojo, men hvis du har tegnet et Advanced abonnent hos Mojo Mobile, er dine fordele flere og større. Når du bliver tilbudt et produkt eller en tjeneste gennem Club Mojo, udbydes disse under først til mølle princippet. Hverken Club Mojo, Mojo Mobile eller vores Partnere kan garantere, at der er nok til alle. Dette først til mølle princip gælder for alle tilbud, som udbydes til enten alle eller kun til særligt udvalgte abonnenter, uafhængigt af typen af tilbud eller formen hvori tilbuddet udbydes. 3 Mojo Point 3.1 Du kan via Club Mojo optjene point ved at deltage i særlige quizzer og ved svare på de spørgsmål, som Club Mojo stiller dig eller ved på anden måde at reagere på særlige opfordringer, du modtager fra Mojo Mobile ( Mojo Point ). Det vil altid fremgå af quizzen, spørgsmålene eller andre opfordringer, om besvarelsen giver dig Mojo Point. Hvor mange Mojo Point du modtager, afhænger af quizzen eller opfordringen. Du er ikke forpligtet til at reagere på Mojo Mobiles henvendelser, svare på spørgsmålene eller på anden vis deltage i konkurrencer. 3.2 Dine Mojo Point opgøres løbende og senest 30 dage efter optjeningstidspunktet på din Mojo Mobile Konto. Dine optjente Mojo Point er personlige og kan ikke overdrages til andre. 3.3 Dine opsparede Mojo Point, kan benyttes til at deltage i flere konkurrencer og quizzer, som udbydes af Club Mojo. Ind i mellem og alene på Mojo Mobiles foranledning kan du gennem Club Mojo blive tilbudt at veksle dine Mojo Point til varer eller ydelser. Mojo Point har ingen økonomisk værdi, og du kan således ikke bruge Mojo Point til at betale for din telefonabonnement eller til at betale for de produkter eller tjenester, du køber af vores Partnere gennem Club Mojo. Så snart dine Mojo Point er brugt bortfalder din ret til Mojo Pointene, og din opgørelse vil blive tilsvarende reduceret, dog senest 30 dage fra forbrugstidspunktet. 3.4 Hvis dit medlemskab af Club Mojo ophører, uanset årsag, bortfalder enhver ret til de opsparede Mojo Point, ligesom der ikke betales nogen form for godtgørelse for de tabte point. Bruge du ikke dine optjente Mojo Point bortfalder de automatisk efter 18 måneder. Du skal selv via din Mojo Mobile Konto holde øje med, hvornår dine Mojo point udløber, idet du ikke vil få selvstændig besked om dette. 4 Club Mojo køb 4.1 Som medlem af Club Mojo har du mulighed for at købe forskellige indholdstakserede varer og tjenester. Sådanne varer og tjenester kan være sædvanlige mobile tjenester og ydelser som eksempelvis ringetoner, mv., der leveres direkte på din telefon, men det kan også være andre typer af varer og tjenester som ikke leveres på mobiltelefonen, som eksempelvis billetter og gavekort. Vores Partnere leverer disse varer og ydelser direkte til dig jf. afsnit 2.1, og Mojo Mobile er derfor ikke part i og kan ikke gøres ansvarlig for dine køb, fortrydelsesret, mangler eller lignende. Du er ikke automatisk tilmeldt nogen tjenester. Prisen for varer eller tjenester vil altid vises på skærmen i direkte sammenhæng med varen eller tjenesten før en endelige handel gennemføres. 4.2 Ved at acceptere denne Aftale, erklærer du dig indforstået med, at dine handlinger, elektroniske angivelser og meddelelser er udtryk for dit samtykke og hensigt til at blive forpligtet af og betale for aftaler om køb enten hos Mojo Mobile eller hos Partnere, hvorefter Mojo Mobile er berettiget til at overføre din betaling til den valgte Partner. Betaling sker i C (5)

3 henhold til Tillægsvilkårene til Abonnementsvilkårene afsnit 7. På din faktura vil dit køb således fremgå som en forbrugstakseret tjeneste, idet enhver betaling sker ved overtakserede SMS er. 4.3 Din overførsel til en Partner anses for endelig, når du har trykket på køb. Din fortrydelsesret afhænger herefter af den pågældende Partners forretningsbetingelser. 4.4 Du er indforstået med, at Club Mojo alene formidler Partnernes tilbud, og du er indforstået med, at det ikke er Club Mojo, der udbyder disse tilbud, og at Club Mojo ikke er ansvarlig for indholdet og rigtigheden af disse tilbud. Af samme grund er Club Mojo heller ikke ansvarlig for de varer og tjenester, som du køber gennem din Mojo Mobile Konto via Club Mojo. Den enkelte Partner er alene ansvarlig for ethvert køb foretaget af dig på din Mojo Mobile Konto. Enhver Partner har egne betingelser og vilkår for returnering af varer, annullering af ordrer, garantier, refundering osv., og det er dit ansvar at undersøge disse forretningsbetingelser, før du bruger din Mojo Mobile Konto til at betale for produkter eller ydelser hos en Partner. Har du spørgsmål til markedsføring, aftaleindgåelse, levering eller indholdet af den ydelse eller vare, som du har købt, skal du kontakte Partneren direkte. Club Mojo kan aldrig blive ansvarlig for prisfejl, vareknaphed eller andre fejl og mangler i markedsføringsmaterialer eller ved varer eller ydelser, som du har købt. Partneren hæfter desuden selvstændigt overfor dig, såfremt Partneren går konkurs eller af andre årsager ikke lever varen eller ydelsen til tiden eller overhovedet. 4.5 Hvis du er forbruger, vil Købelovens regler om mangler og reklamation dog altid være gældende mellem Partnerne og dig. Du skal dog være særligt opmærksom på, at køb af billetter ikke er omfattet af fortrydelsesretten i henhold til lov om visse forbrugeraftaler 17 stk. 2 jf. 9 stk. 2 nr. 2a. Dette gælder kun billetter, hvor det fremgår af billetten eller aftalen du har indgået, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Dette kunne fx være koncertbilletter, flybilletter, busbilletter mv. 4.6 Du kan maksimum købe varer eller tjenester for kr. pr. dag. 4.7 Mojo Mobile vil desuden spærre din konto i tilfælde af mistanke om misbrug eller snyd, eller ved overskridelse af den aftale maksimale forbrugsgrænse angivet ovenfor i punkt 4.6. Spærres din Mojo Mobile Konto kan du kontakte Mojo Mobiles kundeservice på telefonnummer [ ]. Du kan desuden selv spærre din Mojo Mobile Konto ved henvendelse til vores kundeservice. 5 Garanti og ansvar 5.1 Mojo Mobile bestræber sig på, at Club Mojo fungerer uden fejl og mangler. De nærmere regler for hvad du kan gøre, hvis der opstår fejl, som Mojo Mobile er skyld i, finder du i Abonnementsvilkårene. Her kan du også se, under hvilke omstændigheder Mojo Mobile kan være erstatningsansvarlig overfor dig. 5.2 På Club Mojo vil der kunne være links til andre hjemmesider. Hvis du klikker på disse links, forlader du Club Mojo. Du er indforstået med, at Mojo Mobile ikke er ansvarlig for indhold på sådanne hjemmesider, og at andre forretningsbetingelser og lignende kan være gældende. Mojo Mobile er ikke ansvarlige for Partneres adfærd, hvorfor Mojo Mobile under ingen omstændigheder er erstatningsansvarlig for tab, du måtte lide, som følge af dit forhold til en Partner eller tredjemand, uanset om du har fundet denne person via Mojo Mobile. 5.3 Når du foretager køb af varer eller ydelser skal du ikke altid bruge et kodeord for at få adgang til at gøre køb. Dette betyder at du ikke hæfter for andre misbrug af din mobiltelefon, C (5)

4 idet du alene kan blive ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af dit SIM-kort samt Pin- og Pukkoder, jf. Betalingstjenestelovens Club Mojo kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andre beslægtede tab eller skader, såsom men ikke begrænset til driftstab, datatab, tabt fortjeneste, mv. 5.5 Ansvarsbegrænsninger og fraskrivelser i denne Aftale finder anvendelse, i det omfang gældende dansk ret tillader det. Lovbestemte ufravigelige rettigheder, som er særligt tillagt forbrugere i dansk ret, begrænses således ikke ved accepten af denne Aftale. 6 Misligholdelse, opsigelse og ophør 6.1 De nærmere betingelser og regler for hvornår Mojo Mobile må afbryde din forbindelse til Mojo Mobile og dermed Club Mojo finder du i Abonnementsvilkårene afsnit 14. Dertil kommer enhver utilbørlig opførsel som du udviser i opsatte fora på mojomobile.dk, der ligeledes vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af dine forpligtelser overfor Mojo Mobile. 6.2 Opsiger du dit medlemsskab af Club Mojo vil dette betyde, at du også opsiger dit Mojo Mobile Abonnement. De to tjenester hænger sammen, og hvis du ønsker at opsige begge dele, kan du gøre dette efter reglerne om opsigelse i Abonnementsvilkårene. Har du spørgsmål til opsigelse, kan du altid kontakte os på 6.3 Mojo Mobile har desuden ret til at opsige, ændre, slette eller suspendere din brug af og adgang til Club Mojo uden varsel. Mojo Mobile er ikke ansvarlig for konsekvenserne af en sådan handling. I tilfælde af opsigelsen af din Mojo Mobile Konto tilbagebetales indsatte midler fra din Mojo Mobile Konto jf. abonnementsvilkårene afsnit Hvis Mojo Mobile vælger at nedlægge, lukke eller fundamentalt ændre Club Mojo konceptet, har Mojo Mobile enhver ret hertil. Mojo Mobile vil i dette tilfælde give dig besked senest 30 dage før ophør, således at du vil kunne forholde dig til dette bedst muligt, idet Mojo Mobile gør opmærksom på, at alle optjente Mojo Point mister deres værdi og bortfalder ved ophøret af Club Mojo. 7 Immaterielle rettigheder 7.1 Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller bemyndige kopiering af hele eller dele af software ejet af Mojo Mobile, herunder softwaren til Club Mojo. Du er indforstået med, at du ikke vil krænke, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde konvertere Mojo Mobiles software til almindelig læselig eller maskinlæselig form. Du erklærer endvidere ikke at ville assistere andre heri. 7.2 Mojo Mobile ejer rettighederne til varemærket Club Mojo og Mojo Mobile. Andre varemærker vist på Club Mojo kan være varemærker, som tilhører Mojo Mobile eller tredjemand. En accept af denne Aftale, giver dig ikke ret til at benytte varemærker tilhørende Mojo Mobile eller tredjemand uden skriftligt forudgående samtykke fra rette indehaver. Det samme gør sig gældende for andre immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder og designrettigheder. C (5)

5 8 Andre bestemmelser 8.1 Denne Aftale begrænser ikke de lovbestemte rettigheder, som er særligt tillagt forbrugere i dansk ret. 8.2 Club Mojo forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for brugen af Club Mojo på et hvilket som helst tidspunkt. Club Mojo vil underrette dig om eventuelle ændringer, næste gang du logger ind på din Club Mojo eller per alt efter ændringernes karakter. 8.3 Mojo mobile og Club Mojo kan til enhver tid kontaktes på telefonnummer: [ ] eller pr. eller Derudover kan breve sendes til [Mojo Mobile - Postboks 201 Sletvej Tranbjerg ]. 9 Lovvalg 9.1 Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende dansk lov. Rette værneting ved konflikter vil være dit værneting eller Mojo Mobiles, Københavns Byret. C (5)

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere