Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013"

Transkript

1 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse DONG S jordlægning af elledninger i København og tilslutning til huset. Vigerslev Havesforstads Aktionsplan! Graveprocedure. National kampagne for klimatjek! Grundejeren.dk medvirker i landskampagnen og støtter et fælles villaprojekt i Vanløse. Få et gratis klimatjek er kampagnens slagnummer. Kampagnepartnernes kommentarer. Amager vil ikke være et soppebassin. Tips og råd... Medlemmernes favoritsneryddere! Åbne breve! Godt nytår! 23 Jul/nytår

2 Fakta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmødet: Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2011 for Valby og Omegns Byggeforening Kommunalplaner Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for GF Sundbyvang Vand og kloak Hans Bo Larsen Valgt i 2011 for GF Utterslevhøj Naturforhold & redaktionsudvalg Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2011 for Brønshøj Præstegårds GF Skilte, veje & snerydning Jørn Palm Valgt i 2012 for GF Søndervang Vedtægter Leif Petersen Valgt i 2011 for GF Søndervang Bydelsudpegede medlemmer: Næstformand: Birgit Philipp Udpeget af Valby bydel Jura Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Valgte bestyrelsessuppleanter: Inge-Merete Feilberg Valgt i 2011 for Vejforeningen af 11/ Michael Christensen Valgt i 2012 for Danas Park Valgte revisorer: 1. Per Rahbek 2012 for Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen 2011 for GF Søndre Hanssted Suppleant: Bent Roloff 2012 for GF Ulriksdal Medlemsforeninger Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Hans Bo Larsen, Hanne Skovsgaard og Erik Honoré. Fotografer: Jan Mørch, Erik Honoré Erik Jønsson og Per Stengade Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2100 Sundbyerne Fredenshøj GF Italiensvej Nordøst GF Lykkehøj GF Møllely GF Odin GF Strandengen GF Sundbyvang GF Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal GF Vestre Solvang GF 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej GF Utterslevhøj GF Ankeret GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Frilands Allé GF Gl. Østengaard GF Hestehaven GF Højmark GF Kirsebærparken 1 GF Kløverbladet GF Lyset GF Nordre Hanssted GF Nybovej GF Ny Østergaard Villaby GF Strandlyst GF Søholm GF Søholm Park GF Søndervang GF Søndre Hanssted GF Trekantens Vejlaug Ulriksdal GF Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggeforening Vigerslev Haveforstad GF Boeslunde GF Brønshøjgårds Haveby GF Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård GF Brønshøj Præstegårdsø Danas Park GF Enighedens Vejlaug Frederikssundsvej 333 EF Holcks Plads Husum Haveby GF Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby GF Lille Husum GF Solhøj GF Søgaard GF Vejforeningen af 11/ Bakke Allé GF Bakkedal GF Damhussøen GF, Fossgården GF Frederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien GF Katrinedal GF Kildeåens Haveby GF Kirkestiens Villakvarter GF Kæragervej GF Langkærvej/Ledagersti GF Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 GF Ofea Plads GF Slotsherrens Bro GF Thorupgårdens Haveby GF Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby GF Vanløse Ny Villakvarter GF Vanløse Stationsby GF Aabakken GF 2

3 Institutionen Bent Andersen Mindeord for Bent, der bakkede kraftigt op om det københavnske grundejersamarbejde! Den 5. november døde fhv. formand for Vanløse Grundejersammenslutning (VGS) Bent Andersen 78 år gammel, og Vanløse mistede en stor personlighed, et lunt, varmt og hjælpsomt menneske, et videnscenter, en sparringspartner, en ildsjæl og i det københavnske grundejersamarbejde et fyrtårn. Bent Andersen levede i allerhøjeste grad, i sit lokale engagement, op til VGS s formålsparagraf om at medvirke i - og samarbejde med - de lokale foraer, som beskæftiger sig med bydelens udvikling. Samt at søge de bredest mulige løsninger til gavn for hele Vanløse med inddragelse af flest mulige borgere. Da Vanløse Lokaludvalg skulle fremstille sin første bydelsplan var, Bent meget optaget af, at bydelsplanen blev andet og mere end den fysiske planlægning, og henviste til den engelske - og i hans øjne - mere korrekte benævnelse Culturel Planning. Han havde utrolig stor interesse for sin bydel, dens historiske spor og ikke mindst miljøet. Bent brugte rigtig mange kræfter på at inddrage brugerne af de grønne områder i pleje- og fredningsplanerne for parkerne. Netop hans evne til at organisere et fællesskab om en sag, kombineret med hans idé om et fungerende nærdemokrati, kom til udtryk i mange sammenhænge og altid under devisen Plads til alle og gensidig respekt. Bent Andersens viden og indsigt gjorde ham til en efterspurgt rådgiver, hvor han som en yderst sympatisk samtalepartner forstod kunsten at lytte og at finde ind til benet. Mange foreninger fik lige vendt deres sag eller projekt hos Bent og fik sat helikopterperspektivet på. Også den enkelte, som var kommet i klemme i systemet, kunne hente hjælp hos ham. Selv om det elskelige og rummelige menneske Bent Andersen ikke længere er iblandt os vil han stadig være en stor inspirationskilde i arbejdet med Vanløses fortsatte udvikling, og de frø han plantede vil gro videre. I stor taknemmelighed Bestyrelserne i Vanløse Grundejersammenslutning, Enggruppen, Danmarks Naturfredningsforening i Vanløse, Grundejeren.dk, Vanløsebasen, arbejdsgrupperne i Vanløse Lokaludvalg og helt sikkert på vegne af mange flere. Bent Andersens spændende bog om Damhussøen og dens historie er allerede et klenodie for mange borgere i både Vanløse, Brønshøj og Rødovre. Herses han ved Enggruppens træf på Damhusengen. Han var formand i VGS fra 1981 til 2001, hvor han bl. a. udarbejdede Grundejerenes ABC. Også i sit otium var han aktiv og stiftede i sammen med sin hustru, Gerda Andersen - Vanløses store internetportal Vanløsebasen. Så er vinteren over os igen! Mens dette nummer af grundejeren skrives færdigt vælter sneen ned udenfor. De varslede klimaændringer, der forudsiger 30% mere årlig nedbør, er ikke kun et sommerfænomem med skybrud og langvarigt regnvejr. Størstedelen af nedbøren vil nemlig falde i vinterperioden. Kønt ser det da også ud med den nyfaldne sne og det hvide landskab. Men det er en udfordring for grundejerne, der har pligten til holde fortov og den halve kørebane ryddet. Mange foreninger har sparet den fælles rydning af vejene væk og overladt til medlemmerne selv at rydde. Og fortovene er grundejerne flinke til at rydde, mens det ligger lidt tungere med kørebanen. Det er den enkelte grundejers ansvar at der sneryddes - ifølge privatvejsloven - og det kan blive dyrt at undlade snerydningen. Dertil kommer besværet med affaldsafhentningen. Når de private fællesveje er som skøjtebaner kan skraldevognen skride ud i de parkerede biler, hvilket afholder dem fra at køre på vejene. Andre tunge køretøjer har den samme frygt, men de kommer frem ved at smide det ene hjulsæt op på fortovet. Nå, men snart kommer DONG og graver, og så får vi vel rettet det fortov op? Og DONG, deres opgravninger og hvordan man forholder sig - er i øvrigt dette blads hovedindhold. 3

4 Mødet om DONG s jordlægning af el Der var i Vanløse Kulturstation den 21. november mødt 70 grundejerforeningsrepræsentanter op til mødet om DONG s opgravninger. Her bød Grundejeren.dk s næstformand Birgit Philipp velkommen og ridsede baggrunden for mødet op. Når DONG og deres underleverandører går i gang med sådan en kæmpeopgave som jordlægningen af el, fremtræder det tydeligt, at der er nogle begrænsninger mht. vejejernes rettigheder, sagde hun. Vi er stærkt afhængige af kommunens tilsyn, idet grundejerne senere hen ellers vil komme til at skulle bøde for evt. fejl og mangler. I andre kommuner har man været forberedt med en udvidelse af tilsynet, der alene skulle kontrollere DONG s gravearbejder, mens der i København kun foretages sporadiske stikprøvekontroller. Når foreningerne selv påpeger problemer i forbindelse med retableringen, må man konstatere, at vi ikke har meget at skulle have sagt. Det er alene et forhold mellem DONG og kommunen. Fagkundskaben Ekstern lektor ved DTU/Byg Jan M. Jansen gennemgik regler for ledningsgravninger, der hviler på tre grundpiller. 1. Ifølge vejloven har forsyningsvirksomhedene selvfølgelig en ret til at grave i vejene. Men de er vejens gæster og skal derfor følge spillereglerne. 2. Ifølge Privatvejsloven er de tilstødende grundejere ejere af vejen. Men det er vejbestyrelsen (kommunen), der sikrer at spillereglerne overholdes. Bygherren har en betydelig informationspligt. 3. Iflg standardregulativ for gravearbejder skal der søges om gravetilladelse hos kommunen, som stiller en række krav til gravning og retablering. Der skal indgives oplysninger om tidspunkt for start og afslutning på arbejdet. Ved afslutningen har vejbestyrelsen 10 dages frist til at gøre indsigelser mod evt. fejl og mangler. Herefter er der en garantiperiode på 2 år, hvor det ifølge Jan M. Jansen så er med omvendt bevisbyrde. Han gennemgik også vejkassens opbygning og forklarede, at de forskellige lag, som vejen er opbygget af, skal selekteres ved opgravningen, såldes at disse lag ved retableringen tilbagelægges, hvor de hører til. Der er selvfølgelig også regler for det materiale, der anbringes omkring ledningerne samt for komprimeringsgraden. Jan M. Jansen opfordrede grundejerne til at gennemfotografere de berørte områder, inden de graves op, idet området efter endt arbejde minimum skal være i samme stand som inden arbejdets påbegyndelse. Da DONG er en privat virksomhed, kan grundejerne ikke gøre krav på at få kvalitetessikringsrapporter eller udliciteringsbetingelserne at se. 4 Grundejerforeningen Utterslevhøj GF er en de foreninger i Brønshøj, som har konstateret fejl, og som derfor kontaktede kommunens tilsyn, der stoppede arbejdet og forlangte visse forbedringer. Tilsynet har absolut reageret, men spørgsmålet er, om kommunen har de fornødne ressourcer til at føre et effektivt tilsyn. Vore politikere Den konservative Jakob Næsager og socialdemokraten Lars Weiss lovede at tage sagen op i Teknik- og Miljøudvalget for at se, om tilsynet kunne skærpes. Også en hurtigere meddelelse til grundejerne om en færdigmelding, så de 10 dages indsigelsesfrist kan udnyttes optimalt, vil man tage op.

5 Jakob Næsager opfordrede til at foretage den nødvendige fotodokumentation i grundejernes egen interesse. Han opfordrede også til, at grundejerne i København samlede sig om en kandidat, som ved valg til DONGs bestyrelse kunne indvælges i den brugerejede forsyningsvirksomhed og varetage grund-ejernes interesser. Grundejeren.dk har tidligere været repræsenteret i DONG, men ved sidste valg brugte alt for få grundejere deres mulighed for indflydelse, hvorfor vi pt. ikke er repræsenteret. Svaret fra Københavns Kommune på Grundejeren.dk s åbne brev var faldet mange for brystet, idet man syntes, det var en smule arrogant. Og Lars Weiss erkendte, at tonen i svaret visse steder var uheldig. F.eks. at svaret på krav om indblik i DONG s samlede tidsplaner besvares med Alle grundejere kan i dag ved selvsyn se, om der hænger ledninger i luften. Hvis det er tilfældet, kommer DONG og graver dem ned. Det giver den maksimale tidshorisont til at forberede sig på gravearbejdet. at loven er sådan indrettet, at kommunen ikke har nogen sanktionsmuligheder, når ledningsejerne ikke overholder de tidsfrister, som de har tilladelse til at grave indenfor. Københavns Kommunes tilsyn Det skal understreges, at grundejerne har en fin dialog med Københavns Kommunes tilsyn, der efter bedste evne forsøger at holde snor i DONG. Men de burde vel nok som i andre kommuner have haft tilført midlertidige ressourcer til et skærpet tilsyn under så store anlægsarbejder som DONG s jordlæg-ning af el. Jakob Næsager (C) Medlem af BR samt Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune undersøgte for nogle år siden muligheden for, at pålægge ledningsejerne en graveafgift. Vi troede, at kommunen søgte at dække de økonomiske udgifter ind på de efterreparationer, som ofte følger i kølvandet på på gravearbejderne. Men ifølge Lars Weiss var det ment som en bøde ved overskridelse af tidsplanerne. Grundejeren.dk Når der amodes om tidsplaner er det jo fordi grundejernes planlagte vej- og fortovsrenoveringer afbrydes af jordlægningen og derfor skal justeres. Vi må erkende, at det er DONG, der bestemmer musikken i denne sag, sagde Jakob Næsager, og Lars Weiss tilføjede, Birgit Philipp opfordrede grundejerforeningerne til at meddele sig til Grundejeren.dk om de problemer, de måtte have haft ved opgravningerne, så vi kan få et overblik over situationen og evt rette en samlet hevendelse til Teknik- og Miljøudvalget. 5 Lars Weiss (A) Medlem af BR samt Teknik- og Miljøudvalget

6 Når DONG skal føre strøm ind til huset! Ny stikledning ført op bag nedløbsrør og samlet i dåse med gammel stikledning. Går der luftledninger ind til din ejendom, modtager du brev fra DONG. Her har du mulighed for at aftale med DONG, hvornår de skal komme og se på, hvor dit nye stikkabel skal tilsluttes. Her har jeg desværre set eksempler på, at man har skæmmet ejendommen ved at lægge kablet op midt på en facade. Hvis man derimod havde lagt det op på siden af huset - under udhænget - og boret det ind på trappe eller loft, så havde det ikke skæmmet huset. Husk på, at du skal se på det resten af den tid, du ejer huset, så vær kritisk. Når kabellægningen er færdig, overtager du stikledningen fra afgangssiden af sikringerne i kabelskabet på vejen og har den fremtidige vedligeholdelse. Har du kun 2 ledninger ind (230 volt) og ønsker 3 x 400 volt, skal du henvende dig til din autoriserede el-installatør, som opsætter ny målertavle og udfører de installationer, der skal til. Du kan også Så gå ud og se på din ejendom og gør få flyttet målertavlen til kælderen, men alt dette er for din egen regning. dig klart, hvor du vil have kablet op. Der er også mulighed for få kablet ført ind i kælderen - og herfra op til måleren Erik Jønsson Kirkestiens Villakvarter, Vanløse på 1. sal. Ny stikledning på facade Ny stikledning midt på facade Ny stikledning samlet med gammel stik- Ny stikledning ført op bag nedløbsrør og ledning i dåse boret ind i skunk 6

7 Vigerslev Haveforstads aktionsliste vedr. DONGs nedgravning af el-ledninger Formålet med denne aktionsliste er at sikre at fortove og kørebane afleveres som minimum i samme stand efter DONGs forestående nedgravning af el-kabler i vores veje. Dette søges sikret af grundejerforeningen gennem et godt samarbejde med Københavns Kommune og det rådgivende ingeniørfirma (Kemp & Lauritzen). Forslag til aktionspunkter 1. Tidlig forberedelse Check på DONGs hjemmeside, hvornår de planlægger at nedgrave el-ledninger i vores veje Check om vejbelysning laves samtidig med nedgravning af elledninger Diskussion af og beslutning om, hvorvidt andet arbejde skal udføres samtidig, fx udskiftning af fliser Aftale hvordan vi får dokumenteret (fotograferet) alle fortove (evt. også veje?), inden DONG går i gang med gravearbejdet. Kontakte Københavns Kommune (vejmyndigheden) ang: o Hvordan Københavns Kommunes kontrol af arbejdet fungerer o Hvordan Københavns Kommune kan hjælpe, hvis grundejerforeningen ser problemer under arbejdets udførelse o Hvordan Københavns Kommune gennemfører vejsyn ved arbejdets afslutning, og hvordan grundejerforeningen kan blive inddraget 2. Lige inden gravearbejdet Udføre dokumentationsarbejdet Med Københavns Kommune sikre, at processen for kontrol og endeligt vejsyn er gensidigt forstået og accepteret Med det rådgivende ingeniørfirma (Kemp & Lauritzen) aftale/diskutere, hvordan et samarbejde kan opstartes bl.a. ang: o Specifikationer for arbejdets udførelse (under fliser, under asfalt, krydsning af fortov) o Proces for arbejdets udførelse (diskuter evt. de problemer, vi har hørt om) o Hvordan checker og dokumenterer Kemp & Lauritzen samt DONG det udførte arbejde o Aftal en proces, hvis vi opdager, at arbejdet ikke bliver udført efter de givne specifikationer (ringe, sende billeder, eller...?) o Aftale hvordan grundejerforeningen inddrages ved vejsyn ved arbejdets afslutning, således at vores synspunkter og en eventuel liste med fejl medgives ved arbejdets færdigmelding Vigtigt: Grundejerforeningen skal opbygge et godt forhold og samarbejde med både Københavns Kommune og Kemp & Lauritzen, inden arbejdet starter. 3. Under gravearbejdet Checke at arbejdet udføres efter de givne specifikationer Dokumentere arbejdet Følge den aftalte proces, hvis der opstår problemer 4. Efter gravearbejdet Når arbejdet er færdigmeldt, er der 10 dage fra denne dato, hvor det er vigtigt, at grundejerforeningen påviser mangler, fordi i denne periode er det bygherren, der skal bevise, at der ikke er begået fejl. Efter disse 10 dage er der såkaldt omvendt bevisbyrde, hvilket betyder, at det er grundejerforeningen, der skal bevise, at bygherren har begået fejl. Grundejerforeningen deltager i afleveringsforretning for opsamling af afvigelser Der indsendes en eventuel liste med fejl inden 10 dage efter færdigmelding. Efterfølgende gennemgang for kontrol af mangellistens udførelse Efter 1 år - Gennemgå fortovene sammenligne med dokumentationen for tilstanden inden gravearbejdet m.m. Inden 2 år (garantien er 2 år) Gennemgå fortovene sammenligne med dokumentationen for tilstanden inden gravearbejdet m.m. 7

8 Grundejerforeningens tilsynsopgaver ved opgravning og retablering af fortove Formål: At sikre at fortove og kørebane afleveres af bygherren i samme stand som før opgravningen og at arbejdet er udført i god overensstemmelse med gravetilladelsens bestemmelser. Tilsynets nødvendige faglige forudsætninger: Kendskab til almindeligt jord- og flisearbejde se punkt 1 på næste side Kendskab til de regelsæt og normer der skal overholdes i henhold til gravetilladelsens bestemmelse se punkt 2 på næste side Arbejdsopgaver før opgravningen: Efter indkaldelse fra DONG at gennemgå fortove og arealer, hvor opgravningen skal gennemføres, sammen med DONG, den tilsynsførende fra Københavns Kommune samt underentreprenøren (UE) Affotografere fortovene og graveområder (det samme gør både DONG og UE) Arbejdsopgaver under opgravningen og retableringen: Sikre grundejerforeningen dokumentation på fortovenes tilstand før opgravningen, eventuelt suppleret med prøvegravninger med fotodokumentation, som viser bærelagets tykkelse og sammensætning. DONG og UE skal gennemføre en forundersøgelse, hvor funktionskravene til etablering og retablering af ledningsgraven klarlægges og beskrives (DS 475, 2.3.1). En kopi af denne vil være et godt redskab i tilsynets videre arbejde. Etablere et løbende samarbejde med den tilsynsførende fra Københavns Kommune (KKT), som kan gribe ind, hvis arbejdet ikke udføres efter de gældende regelsæt betinget i gravetilladelsen. Der tages det nødvendige antal fotos af arbejdsprocesserne til at kunne dokumentere eventuelle afvigelser. Da et gravehold typisk opgraver formiddag og tildækker om eftermiddagen, er det på disse tidspunkter, at tilsynet kan konstatere, om arbejdet udføres efter normerne. Tag også fotos der viser komprimeringsprocessen med dens eventuelle mangler Føre notater over de observerede uregelmæssigheder - afvigelser i forhold til funktionskravene under ovenstående punkt 4 Snarest muligt efter observationen tages kontakt til den kommunale tilsynsførende for at forelægge afvigelserne i arbejdet og få processen ændret/kvalificeret Gennemføre afleveringsforretning med DONG, KKT samt UE for opsamling af afvigelser. Efterfølgende tilsvarende gennemgang for kontrol af mangellistens udførelse. Orienter løbende bestyrelsen i grundejerforeningen også om mangler i det udførte arbejde. BEMÆRKNINGER TIL 0VEN- STÅENDE ARBEJDSBESKRIVELSE Ad 1. Rigtig retablering udgivet af Vejdirektoratet, Vejteknisk institut, er en rigtig god pixibog på 23 små sider, som indeholder de basale, elementære oplysninger for tilsynet. Prisen med forsendelse er 105,62 kr. og kan bestilles på Kommuneforlaget A/S telefon Kan anbefales til alle der er deltagere i tilsynsopgaver. Det altoverskyggende problem er, at Dongs entreprenører ikke nødvendigvis overholder anvisningerne i dette lille hæfte. DONGS tilsyn er fokuseret på andre opgaver end at vejlede graveholdene og kommunens tilsyn er kun lejlighedsvis på tilsyn. Grundejerforeningens tilsyn kan derfor løfte tilsynsopgaven meget væsentlig og understøtte kommunens tilsyn med fotos og observationer på gravestederne. Ad 2. Af gravetilladelsen givet af Københavns Kommune fremgår det, at Standardvilkår for ledningsarbejder, DS 475 etablering af ledningsanlæg i jord, AAB, Vejreglerne i udbuds- og anlægsforskrifter samt Vejafmærkningsbekendtgørelsen ledningsgrave skal overholdes. DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (og vej m.v.). Kan købes hos Dansk Standard, telefon pris ca. 830,- (for 51 sider). AAB Ledningsgrave (AAB), Brolægning (AAB), Jordarbejder (AAB) samt udbudsforskrift ledningsgrave kan hentes på Det kommunale tilsyn har begrænsede muligheder for at gennemtvinge et løft af en fejludført nedgravning og retablering. Se Standardvilkår for ledningsarbejder i og over vej, dec Kan hentes på Derud over kan der være en praksis i det kommunale regi der gør, at man ser gennem fingre med generelle afvigelser i kvaliteten af arbejderne. Det være sig komprimering, separation af opgravede materialer til genbruges i bærelag osv.. Se til eks. Ledningspakken en status af civilingeniør Flemming Berg, Vejdirektoratet, på asp.vejtid.dk, 2. sidste afsnit: Afslutningsvis Hans Bo Larsen 8

9 Den rigtige retablering! Fra Vejdirektoratets pjece (Pixi-bog fra Kommunalforlaget A/S) 1. Indledning Hvert år udføres der, i forbindelse med ledningsarbejder, gravearbejder i danske kørebaner, cykelstier og fortove. Udgifterne hertil løber op i mange millioner kroner. Gennem en faglig forsvarlig retablering efter gravearbejderne kan der spares penge og ærgrelser for alle involverede parter. Rigtig retablering 3. udgave 3. oplag 2010 Vejdirektoratet, Vejteknisk institut KL, FULS (fællesudvalget vedr. ledningsejersamarbejde), Entreprenørforeningen og Transportministeriet. Skader på ledninger kan medføre store erstatningskrav og alvorlige konsekvenser for samfundet. Den som graver har ansvaret. Det er formanden, der skal give dig oplyningerne. Kemikalieforurenet jord kan være farlig. Hvis der er el-kabler skal du huske sikentreprenøren, der står for gravearbejdet kerhedsaftanden. Selv ledninger/kabler og retableringen, kan spare samfundet for med lille spænding kan være farlige. mange penge ved at lade arbejdet udføre Hvis du støder på advarselsbånd eller afså professionelt som muligt. dæningsmateriale, er du inden for sikkererfaringer peger på, at der ikke altid sker hedsafstanden. Stands straks graveen korrekt etablering. Årsagen er, at en arbejdet og kontakt din formand/tilsynsrække spilleregler ikke overholdes. Du førende/ledningsejer/teknisk forvalter medansvarlig for, at retableringen sker ning. så godt som muligt til gavn for dit firma Ved gravning i områder med gasrør og vejmyndighederne - kommunerne. gælder særlige regler. F.eks. skal frigravede gasrør understøttes effektivt. Det er vigtigt at kontakte gasselskabet. Skal du grave i vejarealer, skal du inden du begynder arbejdet, være opmærksom på: - Afmærkning - Trafiktæthed og evt. omkørsel - Hastighed - Sikkerhedsaftand - Synlig påklædning (veste) Indhold: Indledning Sikkerhed Den rigtige retablering Graven åbnes Deponering Fyldmateriale Komprimeringsteknik Tilfyldningsmateriale - Ledningszone - Fyldzone - Befæstelseszone 8. Eksemplerne viser, hvordan man undgår forhold, der ofte fører til skader - sætninger, revner o.l. - på vejbelægninger efter ledningsarbejder. Lukning af graven 9. Specielt om fliser - Optagning - Lægning 10. Huskeliste Vil du vide mere Sikkerhed Husk inden du begynder et gravearbejde, at få oplyst, om der findes: - Telefonkabel - Elkabler - Antennekabel - Gasrør - Kloak - Vandrør - Fjernvarmerør - m. fl. i det område, hvor du skal grave. Er du i tvivl om den sikerheds- og sundhedsmæssige udførsel af arbejdet: Denne folder er en praktisk vejledning i Brug din sikkerhedsrepræsentant. retablering. Formålet er er udbrede kendskabet til de teknikker, der er fundamentale for gode retableringsarbejder. 9

10 5. Deponering Materialerne skal deponeres således: Før gravearbejdet påbegyndes. Grus anbringes for sig Sand anbringes for sig Ler anbringes for sig Husk at beskytte mod vejrlig - Asfalt kasseres/køres til genbrug - Knækkede fliser kasseres/køres til genbrug - Dynd og tørv kasseres 3. Den rigtige etablering Gravearbejdet skal helst genopbygges så vej eller fortov bliver som før: - Samme besfæstelse - Samme fyldlag - Samme komprimering -men det ikke altid muligt i praksis. 6. Fyldmateriale Undgå: Frosne materialer Opblødte materialer 4. Graven åbnes Sådan gøres det Organiske materialer (tørv og dynd) Brug rigtigt fyldmateriale Enten: Husk: Altid afstivning ved gravedybde over 1,70 cm. Er skaden sket: Skær asfaltkant tilbage og begynd forfra 10 - Rigtigt deponeret grus - Rigtigt deponeret sand - Rigtigt deponeret ler eller evt. erstatningsgrus. Spørg den tilsynsførende.

11 7. Komprimeringsteknik Komprimering Forkert komprimereing Korrekt komprimering Komprimeringsudstyr: Ca. halvt så bredt som gravens bredde. Ikke for bred Komprimeringsslag Ikke for smal Lige midt imellem Komprimeringslagets tykkelse: mellem 2,5 og 6 gange største kornstørrelse dog højst 20 cm. Ikke for tørt Ikke for vådt Lige midt imellem Husk! Komprimeringen bliver ikke bedre end det dårligst komprimerede lag 8. Tilfyldning Ledningszone Fyldzone Materialer Enskornet sand kan nedvandes Lagtykkelse afpasses efter skærende ledninger. 11

12 Lægning af fliser Befæstelseszone Genbug materialer, hvis det er muligt. Ellers bruges standardgrus. Komprimer med tynde lag, under 20 cm., Chaussésten: mindst 2,5 gange større, højst 6 gange Lægges med overhøjde 30 mm. og stamstørre end diameter på største korn- pes til overhøjde 3 mm. størrelse i materialet. Små fliser = mindre end 50x50 cm. Komprimeret, stabilt grus Fuger tilløbes med sand, til de er helt tilløbet 11. Huskeliste Før gravearbejdet -Er der udført vejsyn -Er der udført prøvegravning, hvis krævet -Har du oplysninger om: -Oplukningsbredde og graveprofil -Genbrug -Vejens beskaffenhed 9. Lukning af graven 10. Specielt om fliser -Fremmede ledninger Evt. tilbageskæring af asfalt, hvis: Optagning -Kontrolforanstaltninger - Asfaltkant er beskadiget bagkant og fortov -Specielle forhold (afmærkning, vand, - - der ikke er fri og ubeskaforurening e.l. diget banket på mindst -Retableringens lagvise opbygning Enkelt flise kan optages, hvis du kan 5 cm. bevare banketter intakte Under gravearbejdet Gruslag udlægges, komprimeres og afrettes Undgå grus ved asfaltkant Fri og ubeskadiget banket, mindst 5 cm. Asfaltkant renses for støv og slam. (evt. trykluft) Planlagt gravearbejde -Pas på gravkanter -Pas på fri banket -Anvend materialer med rigtigt vandindhold -Indbyg små lag ad gangen -Brug rigtigt komprimeringsudstyr -Kontroller materialer om nødvendigt -Kontroller komprimering -Få resultater fra kontrol -Rengør asfaltkanter inden klæbning -Klæb asfaltkanter i fuld dybde -Udlæg asfalt med rigtig temperatur Tør asfaltkant klæbes i fuld dybde Før og under gravearbejdet Asfaltkant udlægges, komprimeres i et eller flere lag 12. Vil du vide mere -Overhold sikkerhedsreglerne Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Guldalderen Hedehusene Ny klæbning Nyt asfaltlag udlægges og komprimeres helt til kant Asfalt fjernes normalt, hvis den er - mindre end 50 cm. bred - mindre end 3 cm. tyk - beskadiget 12 Telefon: Fax:

13 Grundejeren.dk og skybrudsplaner Grundejeren.dk medvirker i flere foraer vedrørende klimatilpasning hos grundejerne. Stor national LAR-kampagne På de følgende sider kan man bl. a. læse om den nationale LAR-kampagne, som iværksættes i foråret 2013, men med tyvstart den 26. november i år. Miljøminister Ida Auken har nedsat en task force gruppe under Naturstyrelsen, der med et panel af eksperter og branchefolk, hvor også Grundejeren.dk er repræsenteret, hurtigt blev enige om, at det var afgørende nødvendigt med en rådgivning til husejerne. Det er så blevet til et tilbud om et gratis klimatilpasningstjek. Og det er rigtig godt, at der nu for alvor sættes fokus på de mange problemer, der er en følge af de klimaændringer, som de fleste efterhånden ikke længere er i tvivl om er undervejs. Og det kan Miljøministerens kampagne i høj grad være med til at understrege. Københavns skybrudsplaner København har nu fået vedtaget en ambitiøs skybrudsplan. Den er en udløber af Københavns Klimatilpasningsplan. Skybrudsplanen beskriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales for den del af klimatilpasningen, der handler om skybrud. Med planen tages der et stort skridt mod at beskytte København mod voldsom regn, som det vi oplevede i august 2010 og i juli i Parallelt med indsatsen for at beskytte København mod oversvømmelser fra skybrud bliver der arbejdet for at sikre byen mod stormflod, hvor havvand bliver presset ind over land. Der bliver også arbejdet på at bruge regnvand på nye måder i byen, for vand er som bekendt en ressource, vi skal passe på. Støtte til privat LAR-projekt Ud over at deltage i Naturstyrelsens LAR-panel støtter Grundejeren.dk også et privat villaprojekt i Vanløse med deltagelse af 30 ejendomme. Formålet med projektet er at få udarbejdet en professionel projektbeskrivelse som grundlag for et LAR projekt, hvor følgende væsentlige ting afklares: - Muligheden for at etablere store fælles LAR løsninger i grønne områder. - Mulighederne for individuelle LAR løsninger som led i store fælles projekter. - Mulighederne for at nedsive vejvand fra private fællesveje sammen med tagvand. - Økonomiske fordele ved store fælles LAR-løsninger m/u nedsivning af vejvand. - Nedsivningshastigheden under de aktuelle geologiske forhold i Vanløse. - Analyser for miljøfremmede stoffer fra tagbelægninger i nedsivningsvandet. - Undersøgelser af beboernes holdninger til LAR løsninger før og efter etablering. Hvem får gavn af projektet? Grundejere, andelsboligforeninger og lejeboligforeninger, der er udsatte for oversvømmelser som følge af ekstremregn, og som ønsker aktivt at forebygge oversvømmelser via LAR (Lokal afledning af regnvand). Dette drejer sig om en meget stor del af villakvarterernes befolkning, hvilket følger direkte af alle de boliger, som var berørt af regnhændelsen 2. juli Geologiske undersøgelser I november måned blev der på Bangsbo Plads foretaget boreprøver på udvalgte grunde og i fællesanlægget midt i villakvarteret. Jordprøverne er nu sendt til analyse og over vinteren samt i foråret bliver der så jævnligt pejlet på grundvandstand og på nedsivningshastigheden i den fede lerede jord. Til sommer skal der så gerne foreligge et resultat, som beboerne så kan tage bestik af og herefter beslutte, hvordan løsningen på fællesprojektet skal gribes an. Grundejeren.dk støtter dette projekts forundersøgelse sammen med Vanløse Lokaludvalg og Arbejdernes Landsbank, og resultater - fra start til slut - vil blive offentliggjort løbende i bladet. Bydeleundersøgelser I sidste nummer omtalte vi Vanløse Lokaludvalgs og Grundejersammenslutningens skybrudsundersøgelse af deres bydel med over 1000 svar fra grundejerne, der danner grundlag for en præcis kortlægning af bydelens vand- og vildveje. Andet steds i dette nummer omtales en tilsvarende undersøgelse foretaget af lokaludvalgene Amager Øst og Vest, Miljøpunktet og Sundbyernes Grundejerfællesskab. 9 boreprøver (4-6 meter ned) i det grønne fællesanlæg og på udvalgte grunde hos de omkringliggende grundejere. Nu analyseres der og måles løbende. 13

14 Få gratis klimatjek af din bolig vand- og vildveje Ny landsdækkende kampagne for klimatilpasning. Miljøministeren indgår aftale med fagfolk om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge.selvom de fleste har set billeder fra København, Aarhus, Aalborg, Svendborg og mange andre steder, hvor veje og gader er forvandlet til kanaler, har de færreste gjort noget for at klimasikre boligen. Forsikringsselskabet Codan har gjort op, at fire ud af fem danskere endnu ikke har investeret i tiltag for at sikre huset mod ekstremt vejr. Men fire ud af 10 boligejere er blevet mere villige til at foretage klimasikrende investeringer, end de var for fem år siden. Det er baggrunden for, at miljøminister Ida Auken nu har samlet flere brancher og indgået en aftale om at tilbyde danskerne et gratis klimatilpasningstjek af boligen. Tjekket er første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige oversvømmelser. Det kan være rigtig svært at overskue, hvor man skal begynde, når man skal sikre sin bolig mod oversvømmelser. Heldigvis er der en masse fagfolk, der har helt styr på, hvordan man undgår, at vandet vælter ind i huset. Jeg håber, at et gratis klimatilpasningstjek vil give flere boligejere mod på opgaven, siger miljøminister Ida Auken. Danske Anlægsgartnere, De Grønne Kloakentreprenører, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri, Kloakmestrenes TV-inspektion og Danske Maskinstationer og Entreprenører tilbyder det gratis klimatilpasningstjek. Herudover har Boligejernes videnscenter BOLIUS en ekstra grundig gennemgang af hjemmet fra kælder til kvist, som kan bestilles mod betaling. Regningen er vokset De seneste år er regningen for skader efter skybrud og voldsomme regnvejr bare steget og steget. Fra en gennemsnitlig udbetaling på kroner pr. anmeldt skade i 2009 til kroner året efter til hele kroner i Det viser tal fra Forsikring & Pension. Skybrudsskaderne i 2011 udløste i alt erstatninger for 6,2 mia. kroner.- Hvis jeg skulle vælge mellem at skovle vand ud af kælderen og rydde op i våde fotoalbums eller få et klimatilpasningstjek, ved jeg godt, hvad jeg ville vælge. Hvis man aktivt går ind og gør noget for at klimasikre sin bolig, har man samtidig noget at forhandle med forsikringsselskabet om, næste gang præmien skal fastsættes, siger Ida Auken. Ud over at sætte skub i klimasikringen af danske boliger skal de gratis tjek hjælpe til fyldte ordrebøger hos håndværkere og fagfolk og på den måde bidrage til flere grønne jobs. Den 23. november åbner en ny hjemmeside, hvor borgere kan få gode råd og mere viden om klimatilpasningstjekket. 14

15 Kommentarer fra kampagnepartnerne Skybruddet forrige år var også en øjenåbner for forsikringsbranchen, som siden har investeret betydelige summer i bedre information og varsling om ekstremt vejr. Den information kommer nu klimatilpasningskampagnen til gode. Både forsikringsselskaberne og kunderne har en interesse i at forebygge, hvor det er muligt, og vi er selvfølgelig parate til at tage en dialog med de kunder, som investerer i at klimatilpasse deres bolig. Forebyggende tiltag er i længden den bedste og billigste løsning for alle, og dertil kommer de store personlige omkostninger, som kan være forbundet med oprydning, vandskader på møbler, tøj, arvestykker og lignende ejendele med affektionsværdi, som jo ikke kan erstattes med en pose penge. udtaler underdirektør Torben Weis Garne fra forsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring & Pension. Forsikringsbranchen har efter skybrud i 2010 og 2011 intensiveret oplysningsarbejdet på klimaområdet. Der er bl.a. udarbejdet den gratis app HusetsVejralarm, som kan hjælpe danskerne med tidlig storm- og skybrudsvarsling og giver gode råde om forebyggelse Underdirektør Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension, Mail: Klimasikring af boligen kræver den rigtige viden, så man i hvert enkelt tilfælde kan finde den rigtige skræddersyede løsning. Regnvand kan både være en resurse og en plage, men med den rigtige viden kan en investering i klimatilpasning både give færre sorger, bedre økonomi og bedre indeklima, udtaler adm. dir i Boligejernes Videncenter (Bolius) Ulrik Heilmann, som opfordrer danskerne til at søge viden og solid faglig rådgivning, inden de kaster sig ud i større klimatilpasningsprojekter. Klimasikring og håndtering af regnvand handler både om bolig (inden døre) og matrikel (udendørs), så problem og løsning afhænger både af faktorer som boligens og grundens beskaffenhed, jordbundsforhold og beliggenheden og så selvfølgelig ejerens ønsker til resultatet. Derfor bidrager både Bolius, Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre, Danske Anlægsgartnere og Haveselskabet, Grundejerforeninger m.fl. med input til kampagnens nye borgervenlige site og en garanti for, at anlægsgartnere og kloakmestre sidder klar ved telefonerne, når borgerne ringer for enten at få et gratis klimatjek eller købe et 360 graders klimaeftersyn hos nogle af de uafhængige fagfolk. Adm. Dir. Ulrik Heilmann, Bolius, Mobil: Mail: Fakta om Husets VejrAlarm Forebyggelse kan være både langsigtet og kortsigtet, men hvis uvejret nærmer sig, er det altid rart at vide i god tid, så man kan tage sine forholdsregler. Med den gratis applikation Husets Vejr- Alarm fra Forsikring & Pension kan du komme på forkant med skybruds- og stormvarsler, få gode forebyggelsesråd og viden om, hvad du gør, hvis skaden er sket. Du kan læse mere om Husets VejrAlarm på: temaer/klima/klimaviden/sider/ forsikringsvejret.aspx Applikationen kan downloades fra App Store eller Androidzoom App Store: Android: android_applications/weather/husetsvejralarm_cjsho.html 15

16 Amager vil ikke være et soppebassin Det er den 2. juli Himlen åbner sig over København. Regnen vælter ned, og hurtigt er gader, skakter og kældre oversvømmede, og meget står ikke til at redde. Hele byen er ramt. Ikke mindst de beboere på det flade Amager i Københavns Kommune. Jeg har installeret en højvandslukker, da jeg to gange har haft en meters vand i hele kælderen på 112 m2. D. 2/7 blev vandet presset ind bl.a. ved fjernvarmerørene. Det var nærmest som et vandfald fra de to rør, fortæller en grundejer i en undersøgelse lavet i juni 2012 af Amagers to lokalpolitiske udvalg kaldet lokaludvalg. Sammenlagt med flere andre alvorlige regnhændelser de senere år sætter skybruddet i sommeren 2011 tykke streger under behovet for at klimatilpasse København. Behovet forstærkes af prognoser for fremtidens vejr, der peger på mere ekstreme regnskyl om sommeren, mere nedbør om vinteren, flere storme og stigende vandstand i havene. Derfor vil både borgere, politikere og kommune gerne i gang med klimatilpasningen. Udfordringen er hvordan? Ny skybrudsplan i København Københavns Kommune har netop afsluttet en høring af en ny skybrudsplan, der fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, sådan at de ikke gør skade. Kommunen forventer, at det vil tage ca. 20 år at gennemføre tiltagene i planen. Grundideen er, at kloakkerne skal aflastes, ved at noget af vandet ledes uden om kloakkerne, fx via nedsivning. Resultatet skal både løse regnvandsproblemer og samtidig gøre byen grønnere. Og der er brug for både kommune- og borgerkræfter, hvis dette skal lykkes. Borgere og grundejere er vigtige medspillere Amagers to lokaludvalg gennemførte i juni 2012 en borgerundersøgelse efter skybruddet d. 2. juli Undersøgelsen giver indblik i de regnvandsproblemer og -løsninger grundejerne på Amager har og ser for sig. 600 borgere fra hele Amager deltog. 75 procent af deltagerne havde problemer ved skybruddet, hvoraf over 80 procent havde oversvømmede kældre. Over halvdelen af alle deltagere i undersøgelsen har gennemført tiltag for at forebygge problemer, mens 25 procent er i gang eller overvejer. Deltagerne i undersøgelsen efterspurgte opsøgende rådgivning om, hvordan regnvand kan udnyttes i husholdningen, samt om andre løsninger, herunder faskiner. I undersøgelsen blev deltagerne også spurgt om, hvorvidt de mente, at grundejerforeningerne med bistand fra kommunen kunne være omdrejningspunkt for indsatser om, hvorledes husejere kan forebygge oversvømmelser, udnytte regnvand og /eller nedsive regnvandet lokalt for at aflaste kloaknettet? Et flertal svarede ja. Der står altså mange husejere på spring for at undgå oversvømmelser ved at lede vandet væk fra kloakken. Og grundejerforeningerne kunne blive en brik i det samlede klimatilpasningsarbejde i København. Mange beboere er nemlig opmærksomme på de ulemper, det kan give, hvis det kun er den enkelte grundejer, der iværksætter en løsning for sig selv. En deltager i undersøgelsen siger: Projekt klimavenlig villavej Thing & Wainø Ellen Højgaard Jensen

17 Det er egoistisk at lave enkeltløsninger. Når en grundejer sikrer sig, får alle andre hans vand. Det er skruen uden ende. Man må tænke større! Ingen kommunale planer for Amager En skybrudsplan er en måde at tænke stort på. Og planen for København indeholder mange gode og nødvendige tiltag. Desværre bare ikke nogen på Amager, trods store oversvømmelser de senere år. Konsekvensen er umiddelbart, at borgere og virksomheder på Amager selv står med opgaven at sikre deres boliger og lokalmiljø mod såvel hverdagsregn som skybrud. Er de klar til handling? Ja, det er de. Men der er grænser for, hvad borgere og virksomheder i sig selv kan opnå. En ny rapport fra DTU s Institut for Vand- og Miljøteknologi peger på, at det er både for dyrt og for ineffektivt at bede parcelhusejerne om at grave faskiner ned for at håndtere de stigende mængder regn. Særligt ved skybrud kan faskiner ikke gøre den store forskel. Og på Amager ligger grundvandet mange steder på højt, at faskiner slet ikke kan anbefales. Handling både lokalt og kommunalt Derfor har lokaludvalgene på Amager sammen skrevet et projektforslag til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om hvilke kommunale tiltag og demo-projekter, lokaludvalgene anbefaler for bydelen. Tiltag, som skal virke i samarbejde mellem kommune og lokale aktører. Og lokaludvalgene er allerede gået i samarbejde med det lokale miljøkontor Miljøpunkt Amager og Sundbyernes Grundejer Fællesskab (SGF), der repræsenterer 100 foreninger og ca husstande. For hverken lokaludvalg eller borgere på Amager vil vente med hænderne i skødet på, at der sker noget. Sammen med kommunen ønsker lokaludvalgene at tænke løsningerne sammen på tværs af veje, private haver, offentlige bygninger, kloakker osv. For at undgå, at en af Københavns største bydele forvandler sig til et gigantisk soppebassin, hver gang det virkeligt regner. Se mere om undersøgelsen: Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager på: Øvrige links: Amager Vest Lokaludvalg: Amager Øst Lokaludvalg Sundbyernes Grundejerfællesskab: Miljøpunkt Amager: For yderligere oplysninger: Erhardt Franzen: (Amager Vest Lokaludvalg) Claus Knudsen: (Miljøpunkt Amager) Mere om DONG og opgravningerne Vi har fået en del henvendelser i form af forespørgsler, breve og fyldige mailkorrespondencer fra Brønshøj/NV, der er ret enslydende. Her en kort meddelelse til DONG og grundejerforening. Flere tilkendegivelser på bagsiden Til Dong kundesupport Ved denne mail er jeg ikke længere erstatningsansvarlig for personskade i form af faldulykker eller lignende der sker på vores fortorv (matrikkel 1721 Brønshøj). Årsagen er de meget ujævnt lagte fliser i vores fortov, som skyldes et utroligt fagligt dårligt stykke arbejde udført af DONG eller underleverandør, hvilket nu efter frosten har sat ind, har medført at 6 fliser har rejst sig mellem 2-4 cm. Erstatningsansvar kan igen påfalde undertegnede (iflg. udertegnedes forsikringsselskab), når skaderne på fortorvet på matriklen er udbedret af forsageren. Familien Freltofte Til Bestyrelsen af Utterslevhøj Grundejerforening Vi har nu selv haft fat i DONG en del gange vedr. opgravning af fortorv og måden det er forgået med rimelig succes. Nu er arbejdet afsluttet uden for vores matrikel (Storkebakken 7) og det ser ganske enkelt forfærdeligt ud. Samtlige af vores fliser ligger nu med op til 2 cm mellemrum, så nu kan jeg resten af min tid på Storkebakken ikke bestille andet end at fjerne ukrudt. Problemet er at de er startet med at lægge fliserne fra midten af vejen og ikke fra enden af vejen, så de har skullet justere med forøget mellemrum mellem fliserne. Dertil er mange af kanterne ødelagt på fliserne, der er mange ujævnheder i forhold til inden opgravningen. Er det noget bestyrelsen tager sig af eller er det noget vi selv skal ordne med DONG? Venlig hilsen Fam. Freltofte Storkebakken 7 17

18 Tips, råd og tests på nettet... bolius.dk Så meget kan vejsalt skade Vejsalt er danskernes foretrukne tømiddel, når sne og is lægger sig på fortove og havestier. Men vejsalt kan skade alt fra havefliser til planter og grundvand. Se her, hvad du kan bruge i stedet. Vejsalt (natriumklorid) er det mest benyttede tømiddel i Danmark. Og vejsalt ER effektivt mod is, og det er billigt - men det er også en stor belastning for træer, hæk, jord og grundvand. Derfor kan det være en god idé at overveje alternativer. Det kan vejsalt skade - Træer, hække og andre planter vejsalt ødelægger planternes evne til at optage næring, giver svidningsskader, udtørrer deres celler og slår i værste fald planterne ihjel. - Havefliser vejsalt nedbryder beton, fliser og asfalt. - Jorden vejsalt mindsker mængden af luft og vand i jorden, fortrænger andre næringsstoffer og ændrer jordens surhedsgrad (ph-værdi). - Grundvandet vejsalt belaster grundvandet, søer og vandhuller. - Biler, cykler og hegn Vejsalt får metal på fx biler, cykler og hegn til at ruste. - Dit gulv udover at give grimme rande på dit fodtøj, kan vejsalt ødelægge dit gulv, hvis det slæbes ind i huset under fodtøjet. Brug svanemærkede tømidler Informationscenter for Miljø & Sundhed råder til, at du vælger svanemærkede tømidler frem for det traditionelle vejsalt. - Der findes flere forskellige slags salte, og nogle er mere miljøbelastende end andre. Vælger man svanemærkede tømidler, er man sikker på, at de er blandt de mest miljøvenlige på markedet, siger Jacob Sørensen, miljøingeniør hos Informationscenter for miljø og sundhed. - Flere større byggemarkeder sælger fx produktserien IsFri, som er et svanemærket tømiddel. Et andet svanemærket produkt er Ice & Dust Awa. Naboens store træer Spørgsmål Naboens høje gran og fyr står ca. 2 meter fra skel og er i dag over 25 meter høje. Disse træer svajer faretruende under storm med fare for at vælte ned i vort hus, som ligger ca 10 meter fra træerne. "Hegnsynet" udtaler, at der ikke er noget at gøre. Kan dette være rigtigt, da det vel er bedre at handle rettidigt? Birger K. Svar Kære Birger K. Ja, det er rigtigt, at der er ingen regler eller love, der siger, at du som husejer kan stille krav om, at din nabo fælder et enkeltstående træ, der står på hans grund - dog må træets grene ikke være til fare for andre. Det kan være en idé at blive enig med naboen om at få en gartner til at kigge på træerne og vurdere risikoen og eventuelt beskære dem. Det vil være din egen husforsikring, der skal dække, hvis naboens træ vælter og laver skader på dit hus. Men hvis naboen for eksempel vidste, at træet var råddent, og alligevel ikke har gjort noget, så kan dit forsikringsselskab gøre regres mod naboens forsikringsselskab. Sådan tjekker du din grund og undgår oversvømmelse Det kræver ikke nødvendigvis store ændringer i hus og have at forhindre fugt og oversvømmelse i din bolig. Men der er nogle få, vigtige ting, du skal være opmærksom på. Se her 5 ting du skal tjekke på din grund. 1. Du skal rense tagrenderne mindst 2 gange om året, sommer og efterår. Har du høje træer i haven, bør du gøre det oftere. Mange af de blade og skidt, som falder ned i tagrenden, bliver ført ned i tagnedløbet (nedløbsrøret). Bliver tagnedløbet stoppet, vil vandet flyde over i tagrenden og ud igennem samlingerne i tagnedløbet. Derfor er det vigtigt at spule tagnedløbene et par gange om året. Det kan du gøre med en almindelig haveslange. 2. Rens tagbrøndene - de små brønde, hvor tagnedløbene ender. Hvis blade og skidt fra tagrenderne stopper tagbrøndene til, ender regnvandet på jorden langs husets sokkel. Sørg derfor for, at tagbrøndene er rensede. Du kan selv rense dem, eller du kan få en kloakmester til at rense dem. Han kan så samtidig spule kloakrørene, så du er sikker på, der er frit løb fra tagbrønd og ud til kloakken. 3. Gennemgå alle brønde på grunden Tjek, om der er revner i siderne og i bunden af brøndene. Brøndene skal være nogenlunde rene uden for meget skidt i bunden. Opdager du revner, skal du kontakte en kloakmester og evt. dit forsikringsselskab 4. Tjek, om terrænet falder væk fra huset Gå en tur rundt om huset og tjek, om terrænet falder væk eller ind mod huset. Er der fald ind mod huset, vil vandet samle sig og opfugte sokkel og kælderydervægge. Selv mindre fordybninger i terrænet tæt på huset kan give fugtig sokkel. Faldet væk fra huset skal være på mindst 20 promille, dvs. at terrænet skal falde med 2 cm for hver meter. Terrænet skal i hvert fald have fald på de 3 meter, der ligger nærmest huset, men gerne mere. 5. Tjek belægningen i haven Har du meget tætte fliser i haven, kan regnvand ikke komme væk og vil samle sig og løbe af på det sted, hvor faldet på fliserne ender på et samlet sted. Er der i stedet græs, vil vandet sive ned over et større område. Har du fliser tæt på boligen, skal du tjekke, at der er fald væk fra huset. Du kan også vælge en belægning, som tillader regnvandet at trænge ned i jorden. Læs mere på Bolius.dk 18

19 Snerydningsvirksomheder Grundejerne mødtes d. 10. oktober med bl. a. de snerydningsfirmaer, som anbefales og bruges af medlemmerne selv. Her er en kort præsentation af firmaerne. Snevagten A/S Med Snevagten A/S har du garanti for, at din virksomhed altid er ryddet og saltet, inden dine medarbejdere møder om morgenen. Vi har i mere end ti år leveret professionel snerydning og saltning til det danske erhvervsliv og har i dag opbygget en ekspertise og knowhow, de færreste kan matche. Og som det eneste danske snerydningsfirma tilbyder vi både prisgaranti og tilfredshedsgaranti. Brug prisberegneren og få straks en vejledende pris på snerydning. Indtast oplysningerne i de forskellige felter og tryk beregn så får du prisen med det samme. Snevagten A/S Bjerringbrovej 46, 2610 Rødovre Tlf.: Winterservice Danmark Hvad enten dit behov for vinterservice er snerydning med sneplov, kost, saltning, de-icing eller bortkørsel af sne, så har vi udstyret og det rigtige team. Vi er det eneste firma i landet med automatisk fotodokumentation, og vi har selv udviklet software og mobilapplikationer, specifikt til vinter-service-branchen. Gangsti til Krogebjergparken fra Kildeløbet Vores koncept går ud på at levere markedets bedste service med fuld dokumentation. Det er vores erfaring at vi har færre udkald end andre firmaer på markedet. Typisk vil du kunne spare helt op til 50% på antallet af saltninger. Winterservice Danmark Koldinggade 29, 2100 Ø. Tlf.: Kirkegaard A/S står i dag for snerydning og Grøn service hos en lang række virksomheder, Andelsbolig- og Ejerforeninger, samt Boligselskaber. Vi har stor erfaring, og vores ansatte er motiverede. Vi står derfor til rådighed med den fornødne ekspertise og kan sætte ind med de rigtige midler på det helt rigtige tidspunkt. I forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse modtager vi løbende vejrmeldinger og disponerer ud fra disse. Vi påtager os derfor ansvaret for, at der er saltet og ryddet til det aftalte tidspunkt, og vi fakturerer kun efter udført arbejde. Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S Fabriksparken 44, 2600 Glostrup Tlf.: Friis rengøring Vi har siden 1987 holdt snavset væk fra virksomhederne, og har siden da været i en rivende udvikling. Vi står i dag stærkt på det danske marked, takket være loyale kunder. Vores fornemste opgave er at hjælpe kunderne med den daglige rengøring, ejendomsservice, interne flytninger, trappevask, kantinedrift, snerydning, rengøring efter håndværkere, rengøring af skurvogne, vinduespolering og facaderens/vask samt højtryksspuling. Vi kan også løse andre opgaver for Deres virksomhed. Friis Rengøring Aps Park Allé , 2605 Brøndby Tlf.: Racoon Racoon har siden 1998 leveret rengøring, snerydning og ejendoms-service til mere end 200 tilfredse bolig- og grundejerforeninger. Vi har også stor ekspertise inden for pasning af grønne områder og belægningsarbejde. Vi benytter faglært arbejdskraft til alle opgaver, så du kan trygt lægge din næste opgave hos os. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for Dem. (Racoon var ikke med til mødet, men er anbefalet af flere ejendomme. Racoon Fjeldhammervej 17, 2610 Rødovre Tlf.: Medlemsforeningerne har prøvet forskellige sneryddere gennem årene, og nogle er tilfredse, og andre er det ikke, hvilket resulterede i et møde med de 4 virksomheder, som bruges af tilfredse foreninger. De tre første virksomheder byder på snerydning som en hovedbeskæftigelse, selv om de også har grønne, håndværksmæssige og andre opgaver på programmet. Også NCC var inviteret, men var forhindret. Friis og Racoon rydder også sne hos grundejerforeninger, men er først og fremmest anbefalet af boligforeninger med deres pakkeløsninger, der dækker flere funktioner som grøn service, rengøring og håndværksopgaver. 19

20 Åbent brev til Københavns politikere fra Utterslevhøj DONG og makkeren Kemp & Lauritzen er set med bukserne på! Har storebror DONG sat sig på tilsynet med veje i Københavns kommune eller ser kommunen mellem fingrene på kvaliteten af gammel vane? Status i vores område lugter fælt af, at kommunens tilsyn mangler beføjelser og resurser for at kunne pålægge bygherren en acceptabel udførelse. Når vi, der betaler anlæggelse og vedligeholdelse af de private fællesveje, ønsker fortove der ligner det de var før DONG rykkede ind, lyttes der og rettes ind efter DONG og ikke efter hr. Jensen, som ikke kan forstå, at DONG kan slippe godt fra at molestere hans nye fortov. Han kan blot konstatere, at det igen var DONG der havde bukserne på og ikke København Kommunes tilsyn. Det samme, men med andre ord, kunne 2 velkendte politiker Lars Weiss (S) og Jakob Næsager (K), som begge sidder i kommunens Teknik- og Miljøudvalg, nikke genkendende til på et netop afholdt åbent møde i grundejeren.dk. Det var selvfølgeligt beskæmmende for os vejejere, at måtte vende hjem og fortsætte med afbetalingen på vores store fortovslån uden at kunne løfte en helt rimelig forventning til DONGs graveretablering. Retfærdigvis skal det med, at politikerne lovede at tage budskaberne med hjem til Teknik- og Miljøudvalget. Vi ser nu frem til, at vi i ejer-, lejer- og grundejerforeningerne kan få ændret regulativerne, så vi, i en ikke for fjern fremtid, sidder med ved bordet, når DONG graver fortovene op. Grundejeren.dk har med et åbent brev til Københavns Kommune den 24. oktober fremlagt sine ønsker, der som et minimum må være grundejernes krav. I det store arbejde med nedgravning af elledninger og udskiftning af gadelys, der over de kommende år skal rulles gennem hele København, har DONG påtaget sig en stor opgave. Uheldigvis med en makker, der prioriterer penge langt højere end arbejdets kvalitet. Eller i bedste fald ikke kan styre og oplære de udenlandske gravefolk og el folk til et acceptabelt niveau. I vores lille område var et enkelt hus ved at futte af, da hovedkontakten blev aktiveret efter omlægningen. Andre har måttet sige farvel til deres køleskabe og fjernsyn, som på et splitsekund kom på listen til storskrald. Vi må vi bede om at få klædt kommunens tilsyn og de private fællesvejes beboere rigtigt på, så må Dong og Kemp & Lauritzen gerne beholde beklædningen på rette plads - for vores skyld. Hans Bo Larsen, formand for GF Utterslevhøj Grundejeren.dk, Sekretariatet, Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse. Fortovsuregelmæssigheder på Havrevej Vi har fået en hel del breve med stort set samme indhold fra foreninger i Brønshøj. Her bringer vi et af dem. Når I synes, jeres fortove ser forfærdelige ud efter Dongs besøg, så skulle I tage en smuttur til Brønshøj og gå forbi mit hus på Havrevej nr. 10. Der vil I se et fortov, hvor fliserne er forskubbet op og ned - hvor erstatningsfliser har hvide pletter, er ridsede af graveredskaber eller har knækkede hjørner (ud for Havrevej nr. 4). Oven i det falder det svært for en pæn vejforening at skrue bissen på og kræve retten til et pænt fortov efter DONGs besøg, da dokumentationen ofte kun findes i DONGs billedarkiv - og derfor opstår spørgsmålene: er den rids nu også forårsaget af DONGs arbejdsredskaber? - var den flise nu ikke knækket før? - ligger de dårligere end før? De klagere over fliselægningen, der er heldige er dem, der havde ukrudt eller græs langs fliserne, da DONG gravede, for her kan det tydeligt ses, at ukrudtsgrænsen er ændret. Det havde vi, men trods tydelig forrykning, nægtes alligevel opretning mv. Nå - men summa sumarum. Jeg (ligesom sikkert mange foruden mig) har opgivet at få ordnet mine fliser tilfredsstillende. Mine kolleger i bestyrelsen har ikke rigtig lyst til at tage den svære kamp med DONG, for de mener det er svært at bevise, hvordan fliserne så ud før. Og det er det da også - så derfor opgiver jeg. Vi overvejer, om ikke vi på et tidspunkt selv skal bekoste en omlægning af vores fortovsfliser, for - sådan som de ser ud nu, bliver det svært at skovle sne, og helhedssynet af vores fine hus daler, når fortovet går som Kong Volmers... Men I, som stadig har kampgejst - god kamp. Inge-Merete 20

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur 15. august 2010 2. juli 2011 15. august 2011 2 Disposition 1. Tilpasning til hverdagsregn 2. Tilpasning til skybrud 3. Implementeringsplan

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ http://tommesensvej.dk initiativgruppen@tommesensvej.dk Referat fra møde i InSide den 3. november 2016 Der var mødt 18 beboere fra Tommesensvej. Derudover deltog fra Initiativgruppen:

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

_rk. a2ot2 *uffihro. 7tt/// otttt / /z VIL DUVIDE MERE? f4iljøministeriet. af din bolig. www.klimatilpas.nu

_rk. a2ot2 *uffihro. 7tt/// otttt / /z VIL DUVIDE MERE? f4iljøministeriet. af din bolig. www.klimatilpas.nu VIL DUVIDE MERE? f4iljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu Københavns Kommune Læs mere om metoder til lokal afledning af regnvand. www.kk.dk/lar

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING En række områder i Danmark har i sommeren 2011 været ramt af monsterregnvejr,

Læs mere

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune PAS PÅ TRÆERNE VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune November 2016 0. Generelt 0.1 Gravetilladelsen er det juridiske grundlag, der sætter rammen for grave- og anlægsarbejder på offentlige

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Odder Spildevand har i afholdt to velbesøgte informationsmøder i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i de to byer. Ca. 90 mennesker

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser Guldborgsund Forsyning Landene i Europa risikerer langt mere ekstremvejr på grund af klimaændringer

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/15428-10 Side 1/5 Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Vejdirektoratet har behandlet din

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Tidsplan 4. Udførelsesmæssige forhold,

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 01-09-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag Søndermarken

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere