Evaluering Projekt MIX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Projekt MIX"

Transkript

1 Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede mobilsite findes på Målgruppen for MIXbøger er børn på år. Idéen med projekt MIX er at udvalgte fag- og skønlitterære børnebøger påsættes en QR-kode, der fører til et mobilsite På MIX er der veje til digitale og fysiske tekster, der hermed sættes i relation til bogens emner og inviterer til at udforske verden omkring bogen. MIX fungerer uden meget systematik og søgning. Den indbyggede serendipitet gør, at børnene automatisk falder over noget interessant og uventet og lærer noget nyt, samtidigt med at de får inspiration til at læse mere om det de interesserer sig for. Formål: Formålet med MIX er at styrke børns læselyst samt guide dem til at bruge nettet kompetent på den digitale vej ind i litteraturen. Samt at understøtte børns multimodale kompetencer og faglige læsning og skabe en sammenhæng i bibliotekets samlede tilbud af trykte og digitale medier. Mål: Målet er at friste børn til at udforske den verden, der er omkring gode børnebøger, på en nem og sømløs måde. Viden nås på en ny og sjov måde og formodes at kunne styrke børns faglige læsning. Koblinger til PallesGavebod, synliggør websitet i børns bevidsthed og i det fysiske biblioteksrum. Målgruppe: Projektets målgruppe er børn år. Indholdet målrettes både piger og drenge Formen med smartphones og inddragelse af fagbøger formodes særligt at appellere til drenge. I projektperioden fokuserer vi på børn i de deltagende biblioteker. Når projektet overgår til drift vil målgruppen være børn på alle biblioteker. Sekundær målgruppe: Skolebiblioteker og lærere. Succeskriterier: I projektets løbetid forventes det: 1. at mindst 300 velegnede titler er beriget med kvalitetsvurderede koblinger børn har brugt MIX-bøgerne. 3. Kobling til PalleGavebods kommende Community = oprettelse af Gruppe på PallesGavebod 4. Etablering af Palleklub i hvert af de deltagende biblioteker*. *Oprettelse af bogklub er erstattet af fokus på og aktiviteter rettet mod samarbejde med skoleklasser i Greve og Hvidovre biblioteker. Status ved projektets afslutning 1. Antal MIXede titler 318 titler 2. - Antal børn, der har besøgt MIX ifølge webstatistik anslået: 38 % af 907 unikke brugere* Ca. 345 børn - Antal børn præsenteret for MIX i Ca. 950 børn projektperioden 3. Oprettelse af MIXgruppe - 34 følgere af gruppen PallesGavebod 4. - Etablering af Bogklub 1 på KøgeBibliotekerne - Samarbejdsrelationer med skoler 1 klasse på Greve bibliotek 2 klasser på HvidovreBibliotekerne *Stikprøve fra Køges bibliotekssystem viser at 38 % af udlånt materiale i børnebiblioteket er foretaget på børnelånerkort. Med udgangspunkt i dette drager vi en parallel til webstatistikken. 1

2 Konklusion Udvikling af produkt: MIX mobilsite, indholdsproduktion og markedsføring: Mobilsitet er blevet et æstetisk og funktionelt produkt, der på en meget nem måde kan deles med og bruges af hele landets skole- og folkebiblioteker. Forsinkelsen i den tekniske udvikling har haft betydning og konsekvenser for de efterfølgende aktiviteter i projektet: indholdsproduktion, formidling i børnebiblioteker, inddragelse af børn og samarbejde med skoler. Det har været en gensidig fordel at knytte mobilsitet tæt til PallesGavebod. Mange børnebibliotekarer kender til brugen af CMS, og børnene kan nu få anmeldelser og andet fra PallesGavebod med bogen i hånden PallesGavebod bliver mere synlig i børnenes bevidsthed. Målet på 300 MIXede titler er nået og der kommer stadig flere til, da der nu er 6 biblioteker, der MIXer nye titler. I forhold til markedsføring af MIX i biblioteksrummet, kan vi se, at det er vigtigt at have flot blikfang i børnebiblioteket for at henlede opmærksomheden på et nyt tiltag som MIX. På sigt skal MIX kunne klare sig med produkter, der kan printes ud efterhånden i det enkelte bibliotek. Inddragelse af børn i projektet og MIXevents: I projektets anden etape var planlagt at afprøve forskellige former for at inddrage børn i MIX. Etablering af bogklubber i vores biblioteker, oprettelse af MIX-Gruppe på PallesGavebod samt samarbejde med skoleklasser. Etablering af MIX-Bogklub på Køge Bibliotek MIX-Bogklubben har været en optimal måde at inddrage børn i MIX. MIXtanken fungerer godt som ekstra indslag i en ellers klassisk bogklub. Læseglade børn i en mindre gruppe sammen med en bibliotekar har god mulighed for at spore sig ind på den abstrakte tankegang som MIX kræver. Børnene er begejstrede ambassadører for MIX og deres bogklub. Samarbejde med klasser Vi har gjort os flere erfaringer med samarbejde med skoleklasser fra årgang. Forløbet har typisk været at bibliotekarer, børn og lærere har mødtes over nogle gange, hvor valg af MIXbøger og fremfinding af interessante links har været på programmet. Bibliotekarerne har herefter færdiggjort MIXbøgerne og børnene har været glade for deres andel i processen. Udfordringen ved en større gruppe børn som en skoleklasse er, at ikke alle elever er lige interesserede i opgaven. MIX V.I.P. - arrangementer Der var på budgettet afsat penge til at afholde stort fælles VIP-arrangement for børnene, der bidrog til MIX både til de frie børn på biblioteket og i samarbejde med skolerne. Resultatet blev: KendisMIX samt MarkedsMIX. KendisMIX Antboy-arrangement på Køge bibliotek. KøgeBibliotekerne stod for afholdelse af KendisMIX en aften med besøg af forfatter og børneskuespillere fra den aktuelle, filmatiserede bog - Antboy. Det blev en meget vellykket og velbesøgt aften, hvor børnene fra MIX-klubben var værter og medansvarlige for afviklingen af arrangementet. En opgave, som de var meget bevidste om og glade for. MarkedsMIX på Avedøre bibliotek, HvidovreBibliotekerne: På Avedøre Bibliotek blev afholdt en stor fælles MarkedsMIX-dag. Syv 6. klasser fra hhv. Køge, Greve og Hvidovre deltog i workshops med overskriften: "Andre måder at arbejde med 2

3 litteratur på". Børnene producerede på dagen tekster, som vi præsenterer eksempler på i MIXgruppen på PallesGavebod. Det er en ny rolle for biblioteket, at være vært ved sådan et stort arrangement. Det var en udfordring at skabe sammenhæng mellem MIX, de fysiske bøger, forskellige måder at formidle ord på, samt de faglige mål og trinmål målgruppens børn og lærere opererer med i skolen. Vi synes det lykkedes godt og det gav en god synergi effekt at eleverne kom fra så mange forskellige skoler og klasser. Oprettelse af MIXgruppe på PallesGavebod: Beslutning om at knytte en MIXgruppe på PallesGavebod til MIXprojektet blev taget på et tidspunkt, da vi ikke kendte de faktiske muligheder i en Gruppe. Det virkede jo oplagt at være til stede på PallesGavebod og have muligheden for at være i dialog med børnene. Samtidig er den særlige MIX-vinkel - find ekstramateriale og mer-viden til gode bøger - et unikt indhold til en Gruppe. Desuden kunne vi også gøde bunden til at nå ud til flere børn end vores lokale brugere og opnå en gensidig co-branding effekt med PallesGavebod. Vi har brugt Gruppesiden til at informere mere om MIX og de aktiviteter vi har lavet KendisMIX og MarkedsMIX samt afholdt konkurrencer. I vores egne indlæg har vi eksperimenteret med at invitere børnene til at komme med ideer til bøger, der skal MIXes samt til at eksponere allerede MIXede bøger. Få børn har skrevet indlæg og dialogen med børnene om hvilke bøger, der skal MIXes, og ideer til hvad der vil være interessant at koble på bøgerne er udeblevet. Situationen for de to andre Grupper ser ud til at være nogenlunde mage til. Bibliotekaren inviterer til dialog, mens de få børn, der lægger indlæg på, skriver en anmeldelse af film eller bog, men kommenterer ikke på andres indlæg og svarer ikke på spørgsmål. Vi regner med at arbejde med MIX-Gruppen et stykke tid endnu, men hvis børnene fortsat ønsker at anmelde bøger uden om MIX, så kan de ligeså godt gøre det i Anmeldergruppen, der er en af de andre grupper på PallesGavebod. I projektet har vi således afprøvet forskellige former for aktiviteter, der skulle invitere børnene til at involvere sig og bidrage til MIX. Vi må konstatere at brugerinddragelse i børnebiblioteket er værdifuldt, men svært og meget ressourcekrævende at få til at lykkes vi har oplevet det i dette projekt og i andre sammenhænge. MIX i drift og deling med folke- og skolebiblioteker fremadrettet. Formidling af MIXbøger i børneudlån: MIX har ikke haft lang tid at blive promoveret og skal som alle nye tiltag formidles til brugerne i børnebiblioteket. Mange er positivt interesserede, når de får MIX demonstreret med udlånets ipad. Særligt målgruppens voksne udviser begejstring for muligheden for at få nem inspiration og mer-viden. Statistik på Google-analytics: Det er tydeligt at et site skal formidles og opdages, før det for alvor findes af en brugerskare og MIX har ikke haft lang tid. Statistikken viser 907 unikke besøg i projektperioden til og med udgangen i februar. Vi antager at der er ca. 345 børn blandt de unikke besøg. Vi havde ikke på forhånd tænkt over at Google Analytics ikke kan ikke sige noget om alder på vores brugere, da børn jo ikke selv kan have et mobilabonnement. Vi kan derfor ikke vide, hvor stor en andel af vores brugere på MIXsitet, der reelt er børn. Vi antager at 38 % af brugerne er børn, idet vi drager en parallel til en stikprøve fra Køges bibliotekssystem, der viser at 38 % af udlån i børnebiblioteket foretages på børnelånerkort. 3

4 Forsinkelsen i den tekniske udvikling viser sig her ved at perioden for statistik på brugen af sitet er ret kort knap 6 mdr. Konsekvensen var også en forsinkelse i indholdsproduktion, hvorfor der reelt kun i små 3 måneder har været mange MIXbøger på sitet og til formidling i udlån. I marts er antal unikke besøg steget med 342 til 1249, så det er positivt. Statistikken viser at ca. 20 % har kigget på forsiden og resten har fordelt sig over emnesiderne og titelsiderne. De titler som flest har kigget på er for de ældste børn i målgruppen. Deling med andre folkebiblioteker: MIX er blevet omtalt på Temadage i Region Hovedstaden og på Netværksmøde i Region Sjælland samt i PallesGavebods og BØFAs facebookgruppe. Der har været stor interesse for ideen med MIX blandt børnebibliotekarer. Albertslund, Gentofte og Roskilde biblioteker bidrager allerede med MIXbøger og vi forventer at flere biblioteker vil hente QR-koderne og formidle MIX-bøger i deres udlån. Samarbejde med skoler: Brug af MIX i undervisningen er endnu uopdyrket, men vi ser et stort potentiale i at MIX i fremtiden bliver udbredt på skolerne. Vi oplever at lærerne, læsevejlederne og skolebibliotekarerne har vist stor interesse MIX, og vi håber at de vil tage MIX til sig og ikke mindst finde didaktiske anvendelsesmuligheder til mobilsitet i deres undervisning og vejledning af børnene. Lokalt vil vi i samarbejde med skolebibliotekarerne arbejde videre med, at skolebibliotekarerne kan komme med ønsker til titler, der skal MIX es, dvs. at skolebibliotekerne i højere grad, vil kunne opleve at MIX understøtter deres fysiske samlinger. Lokalt vil vi også inddrage MIX i de allerede eksisterende tilbud som biblioteket tilbyder skolerne fx vil vi i arbejdet med booktalks til eleverne vælge de titler, der allerede er MIX et eller MIXe nye relevante titler til det arbejde. Perspektiver: Projektet MIX er formelt afsluttet nu, og vi har gjort os mange gode erfaringer og ikke mindst fået et godt produkt mobilsitet Vi har fået meget positiv respons fra børn, forældre, lærere og bibliotekarer og er derfor ikke i tvivl om, at projektet er lykkedes, og at vi har udviklet og skabt et godt og brugbart produkt, som vi ser mange muligheder i. Med den korte tid sitet har været klar, er der et stykke vej til det brede kendskab til MIX blandt børn, og udbredelse er nødvendigt, for at man for alvor kan vurdere effekten af MIX som redskab til mere læselyst. På det sparsomme grundlag vi har, vurderer vi dog at MIX fanger nogle børns interesse og giver dem inspiration til mere læsning dette gælder både piger og drenge. Undervejs har vi oplevet flere børn, der gerne vil dele deres læsetips med andre børn via MIX men også erfaret at det skal være i samvær med andre børn og faciliteret af en bibliotekar (det kan dog også være en lærer el.l.). Vi ser inkluderende perspektiver i på samme tid, at kunne ramme to målgrupper med det digitale ekstramateriale på MIX: dels nemme og sjove tekster til de børn, som ikke læser ret meget og dels muligheden for at udfordre de børn, der læser meget, med en ny udvidet læseoplevelse. Vi ser også et potentiale i at bruge MIX som en platform til nye samarbejdsprojekter mellem bibliotek og skole, hvor der arbejdes med formidling af skønlitteratur med henblik på at øge læselysten. I nogen sammenhænge vil det give mening, at det sker i samarbejde med biblioteket. Men vi håber også at vi ved at formidle produktet MIX til skolerne - at de tager det til sig, og selv arbejder videre med, hvordan de ønsker at bruge det i undervisningen. 4

5 Uddybning af aktiviteter: Udvikling af produkt: MIX Mobilsite Udvikling af MIX mobilsite har været den store praktiske og grundlæggende opgave i projekt MIX. Vi er blevet meget tilfredse med produktet et mobilsite, som man først og fremmest tilgår ved at scanne en QR-kode på en udvalgt børnebog. Man kan også bogmærke sitet, så det ligger med ikon på startsiden af tablet eller smartphone og herfra kan man surfe både blandt skiftende titler på forsiden eller man kan vælge blandt forskellige emner/genrer og lade sig inspirere af udvalget. Den enkelte MIXede titel har anmeldelser fra PallesGavebod, mere viden om emner i bogen - med links til internettet og forslag til andre bøger, der ligner - med visning af poster i PallesGavebod. Hvis en relateret bog også er MIXet vil det være MIXet på titlen, som åbner, og der kan således dannes kæder af MIXede bøger på mobilsitet. Mobilsitet er i store træk blevet, som vi ønskede det i forhold til den oprindelige idé. Der er nogle detaljer, hvor vi har måttet tilpasse os til de muligheder, der blev realiteten. Fx at vi har meget få tegn til at beskrive relevansen i et link, som vi har koblet på en bog. Den tekniske udvikling i samfundet: På nogle områder har den tekniske udvikling været med os mange hjemmesider har nu også en mobilvisning, datavisning på mobile platforme er blevet billigere og det forekommer at mange flere børn i vores målgruppe har fået adgang til smartphones og tablets. Hvor vi har været i tvivl om rettighed til at linke dybt til hjemmesiders artikler, har vi spurgt om tilladelse. Fx videnskab.dk., historiefaget.dk, danskedyr.dk, bog.nu m. fl. - alle har været meget positive og givet os lov til at linke direkte. Der hvor udviklingen har været i mod os, er at der er kommet flere reklamer på youtubes, gratis apps og hjemmesider. Problemet med tidligere udviklede flashbaserede hjemmesider eksisterer stadig og bremser for at vi kan vise en del spændende bog-relaterede hjemmesider. Samtidig er der endnu ikke kommet en god afløser til brug på mobile enheder. Generelt synes brugen af QR-koder til formidling af mer-viden ikke blevet mindre i løbet af vores projektperiode, samtidig med at kendskabet til QR-teknologien blandt brugerne er øget. Det forekommer at udbyderne er blevet mere selektive i hvad man tilbyder gennem QR og MIX tilbyder i høj grad mer-viden. Vi erfarede til biblioteksorientering for 4. klasser at hovedparten af børnene kendte QR-koder og hurtigt fangede muligheden i MIX. For slutbrugeren foregår den interaktivitet, der er tilstede via PallesGavebod fx at skrive en anmeldelse på en titel, komme med forslag i MIX-Gruppen eller logge ind med UNI-login for at reservere materiale. I MIXbudgettet er der ikke midler til selvstændig interaktivitet på mobilsitet. Vi havde selv en ide om at ville vise tekstuddrag på børnebøger i MIXprojektet og der var et ønske fra Kulturstyrelsen, at den licens som PallesGavebod betaler til kunne udnyttes, hvis muligt. Vi har fået tilsagn fra Copydan, at mobilsitet kan regnes for at høre til PallesGavebod, så vi kommer under tilladelsen til at vise forsider og tekstuddrag. Ind til videre har vi lagt smagsprøver på titler, hvor vi har kunnet finde tekstuddraget på forlagets hjemmeside eller lign. Pt. er en del af forlagenes tekstuddrag ikke i formater, der kan bruges på mobile enheder. På sigt forventer vi at udviklingen er med os i forhold til dette at der vil komme flere tekstuddrag i egnede formater. 5

6 Smagsprøven bliver for alvor aktuel, hvis man har surfet på mobilsitet og ikke står med den fysiske bog i hånden. Benspænd Hurtigt - efter bevilling af projektstøttemidlerne, gik det op for os, at vi havde været alt for optimistiske med tidsplanen ved kun at sætte jan-marts af til teknisk udvikling. Både folkene bag PallesGavebod og IT-firmaet Konform er mennesker med travle kalendere. Så bare det at få ideer, muligheder og design på plads - så var vi helt henne ved sommerferien før alt var klar til kodning v. Konform. Mobilsitet var klar til at få lagt indhold på i slutningen af september. Her kom det os til gode at vi havde valgt at bruge PallesGavebods CMS, da mange kender til brugen af det i forvejen. Fra i foråret havde vi brugt til styring af ideer og MIXede titler, så vi havde en del indhold, som vi hurtigt kunne lægge på. Først sent i forløbet blev det klart for os, at vi skulle have et domænenavn. mix.dk var ikke ledigt, hvorfor valget faldt på Det kan give anledning til noget navneforvirring at URL og Brand ikke hedder det samme. Men løbet var kørt i forhold til design af logo. Hovedindgangen for børnene til MIX er stadig via QR-koden på en fysisk bog, mens er en arbejdsside og en sekundær indgang til browsing og inspiration. Indholdsproduktion MIXning af bøger Indholdsproduktionen altså udvælgelse af relevante links samt relaterede bøger er en af grundstenene i MIX-projektet. Det er her børnene bliver introduceret til alt den mer-viden bogen kan inspirere til. Alle links vurderes kvalitativt og aldersmæssigt. Det er vigtigt at biblioteket kan stå inde for hvert enkelt link, og der linkes således ikke til sider med kontroversielt eller ikke-børneegnet indhold. Ét af projektets succeskriterier er at mindst 300 titler er beriget med kvalitetsvurderede koblinger (er blevet MIX et). Dette tal er til fulde opnået. Der MIX es både skønlitterære- og faglitterære titler til aldersgruppen år. Undervejs er der arbejdet med vejledninger for at sikre ensartethed i de MIXede titler. Vejledningerne er forberedt til på sigt at kunne deles med andre biblioteker og skolebiblioteker. HvidovreBibliotekerne har valgt, at alle de MIXede bøger skal beriges med emneordet bogmix i søgesystemet. Det er lokale emneord, sådan at de kun kan fremsøges i Hvidovres søgesystem. Tanken med dette er, at man i forbindelse med udstillinger og biblioteksorienteringer let kan fremfinde bøgerne, men også at man kan lave søgninger der kombinerer mere præcise emnesøgninger med MIXede titler. Markedsføring I projektet er der produceret: MIXbannere, MIX-gulvmåtter og roll-up som skal fungere som blikfang i børnebibliotekerne. Desuden er indkøbt et antal bogmærker samt siliconearmbånd, der er meget populære i målgruppen. Bogmærker, Infoflyers og plakater er designet til deling med andre biblioteker, der så selv kan printe ud. Til de deltagende biblioteker har vi fået trykt logo-klistermærker til at sætte på de MIXede bøger sammen med QR-koden, for at gøre brandet synligt. Vi har pakket MIX-merchendise i grønne goodiebags til udlevering på vores to MIX-events, hvilket vakte stor begejstring blandt børnene. Herudover er der udarbejdet tekster, der fungerer som vejledning og reklame og på sigt deles med andre biblioteker på forskellige platforme. Inddragelse af børn: 6

7 Pilotprojekt samarbejde med 5. årgang Herfølge skole sep-okt.på Herfølge Bibliotek Uglen der er fælles folke- og skolebibliotek på Herfølge skole, var det oplagt at lægge et pilotprojekt for at afprøve mulighederne i samarbejdet med børn i skoleklasser. På første møde med klassen blev ideen med MIX præsenteret i et Powerpoint med udgangspunkt i en bog børnene havde læst fælles i klassen. Bøgerne der skulle MIXes blev fordelt blandt børnene. Børnenes opgave til næste møde var at læse deres bog og notere sig ideer til emner i bogen. Ved andet møde med klasserne hjalp alle voksne med at hjælpe grupperne til at vælge og skrive deres fælles ideer til bogens emner på plancher. På tredje møde skulle børnene på ipads finde links til deres valgte emner i bøgerne og sende dem til bibliotekaren. Sidste møde var med fernisering på de MIXede bøger udstillet i biblioteket og afprøvning af QR-koderne med egen smartphone. Pilotprojektets tidsplan blev overholdt på trods af, at mobilsitet ikke var færdigt udviklet. Dvs. at ved de 2 første møder med børnene, kunne vi kun vise PowerPoint-slides om MIX. Det gjorde det svært at forklare børnene ideen i MIX, når de ikke kunne se og afprøve mobilsitet og var en udfordring i pilotprojektet. Vi voksnes oplevelse af MIX på skoleskemaet var, at gruppernes engagement var meget forskelligt og at graden af læseniveau og læseinteresse har stor betydning. Helt generelt oplevede vi også, at det er svært for børnene at tænke abstrakt på den måde, som det at MIXe bøger kræver. Samarbejde med 8. klasse på Greve bibliotek Hovedbiblioteket i Greve ligger i Hundige midt mellem bebyggelserne Askerød og Gersagerparken. I disse bebyggelserne er der en høj koncentration af tosprogede børn. Det ses også på de nærliggende skoler. I Hvidovre og Køge har børneinvolveringen været målrettet klasse, men i Greve valgte vi at satse på en 8. klasse fra lokalområdet. Ifølge læreren var der mange ikke-læsere i denne klasse og vi vurderede, at disse elever kunne have god brug af MIX projektet, da de her kunne arbejde med bøgerne på en ny og anderledes måde. Eleverne blev inviteret op på biblioteket til en booktalk. Her blev de præsenteret for en række skøn- og fagbøger, der ville være oplagte at MIX e. De blev introduceret til og for principperne i MIX. Klassen arbejdede derefter med at læse bøgerne og bibliotekarerne deltog i klassen en formiddag, hvor eleverne fandt relevante links. Efterfølgende har klasselæreren rost projektet. Hun har fortalt at elevernes tilgang til bøgerne var meget positiv og at hun aldrig før havde set dem læse med samme positive tilgang. 6. klasser på gen-besøg på Avedøre bibliotek HvidovreBibliotekerne har haft et ekstra besøg af to 6. klasser på Avedøre Bibliotek, det samme sted som Markeds-Mix blev afholdt. De to klasser var også med på MarkedsMIX og havde i den forbindelse sagt ja til at deltage i en ekstra session med MIX. Klassen fik denne dag en god og grundig introduktion til hvordan børnebibliotekarerne har udvalgt links til bøgerne. Vi snakkede om hjemmesiders troværdighed, etiske problematikker omkring brug af youtube samt kildekritik og brug af faktuelle hjemmesider som fx faktalink.dk, danskedyr.dk og verdensdyr.dk. Det er nu meningen at klasserne hjemme på skolen skal arbejde i grupper med at finde links til bøger, som de gerne vil have MIXet. Når de har fundet de relevante links sender de dem tilbage og de involverede børnebibliotekarer sørger for at berige bøgerne med klassernes fremfundne links. Etablering af MIX-Bogklub på Køge bibliotek Formålet med at starte en bogklub i forbindelse med MIX-projektet var, at vi gerne ville have børnene medinddraget i projektet. 7

8 Vi ville gerne vide, hvordan børnene bruger MIX-sitet, hvad er det, der gør sitet spændende for børnene. ER det Bøger der ligner, Youtubeklip eller faktasiderne? Det ville være lærerigt for os at erfare, hvilke links børn ville vælge, hvis de selv skulle MIXe. Ved at få en børnegruppe knyttet tæt til projektet ville de voksne komme tættere på nutidens børnekultur. MIX af bøger: Børnene er meget interesserede i at være med til at MIXe bøger, og vi har arbejdet en del med formen. Vi ville gerne lægge links ne på sitet under mødet. Det viste sig at det var alt for langsommeligt, børnene mistede koncentrationen, og det blev ikke nogen god oplevelse. I stedet har vi i små grupper med hver sin bog, talt om links, indhold og bøger der ligner. Det er en rigtig god løsning, fordi der kommer flere børn på banen. Her sker der også en inspiration dels mellem børnene dels mellem børn og voksne. Efterfølgende lægger vi links ne på MIX og reklame på MIX-gruppen på PallesGavebod.dk Børnene har mange gode forslag til links, som de voksne ikke lige har tænkt på. F.eks. har de gode ideer til Youtube-klip og små spil. Derudover har de måske en anden fokus på bøger, som vi ikke har. Vi kommer måske ikke så hurtigt i tanke om de småfjollede bøger, som børn jo elsker. På den måde bliver de voksnes titelkendskab udvidet, og vi tager børnenes valg mere alvorligt, når vi erfarer, hvilken glæde de har ved den type bøger. Børnene og MIX-sitet: Selvom børnene i bogklubben bruger og kender MIX, har vi ikke en fornemmelse af at de ofte er inde og undersøge, hvad der sker på sitet. Vi tror ikke at de er inde at tjekke sitet for gode bøger, før de udvælger sig en ny bog til frilæsning. De læser meget den genre de kender i forvejen, de serier de er i gang med og ikke mindst, hvad de får anbefalet af vennerne. MIX-Bogklubben har været en optimal måde at inddrage børn i MIX. MIXtanken fungerer godt som ekstra indslag i en ellers klassisk bogklub. Læseglade børn i en mindre gruppe sammen med en bibliotekar har mulighed for at spore sig ind på den abstrakte tankegang som MIX kræver. Børnene er begejstrede ambassadører for MIX og deres bogklub. MIX V.I.P. - arrangementer Der var på budgettet afsat penge til at afholde stort fælles VIP-arrangement, med noget ekstra til børnene, der bidrog til MIX. Derfor blev der afholdt 2 store events for børn, der på den ene eller anden måde bidrog til MIX: KendisMIX og MarkedsMIX. KendisMIX Antboy-arrangement på Køge bibliotek. Efteråret 2013 havde filmen Antboy premiere. Filmen og Kenneth Bøgh Andersens bøger var lige for vores MIX-målgruppe og kombinationen film/bog skuespiller/forfatter lå godt i tråd med MIX-konceptet. Vi arrangerede derfor en rigtig MIXaften, hvor vi inviterede forfatteren Kenneth Bøgh Andersen og børneskuespillerne Oskar Dietz og Amalie Kruse Jensen der havde hovedrollerne i filmen. Det blev en meget vellykket og velbesøgt aften, der bestod af et MIX af højtlæsning af forfatteren, filmklip og mødet med børneskuespillerne. En aften hvor børnene fra MIX-klubben var værter og medansvarlige for afviklingen af arrangementet. En opgave, som de var meget bevidste om og glade for. MarkedsMIX på Avedøre bibliotek MarkedsMIX blev afholdt torsdag d 6. februar på Avedøre Bibliotek. På dagen deltog de tre biblioteker Hvidovre, Greve og Køge samt klasse børn og lærere fra i alt 7 skoler fra de tre kommuner. MarkedsMIX blev holdt som en markedsdag hvor eleverne arbejdede i forskellige workshops, der alle havde litteratur og ord på nye måder som tema. 8

9 Formålet for dagen var at eleverne fra de tre kommuner fik vist og afprøvet MIX, selv prøvede at finde indhold til sitet, og ikke mindst fik en god dag, hvor de arbejdede med litteratur på nye måder. Dagen bestod af 4 workshops, hvor eleverne hver især skulle deltage i to workshops. Workshop 1: Rap med Oliver Ravn Oliver Ravn lavede sammen med børnene ny rap. Han inddrog børnene i seancen og tog udgangspunkt i deres idéer og tanker. Workshop 2: Skriveværksted Fantasy. Eleverne arbejdede på workshoppen med at skrive deres helt egen korte fantasyhistorie sammen med forfatter Helle Ryding. Workshop 3: Lommefilm. Eleverne skulle selv lave deres egen film på mobiltelefoner. Filmen de lavede byggede over en bog, de havde læst. Workshop 4: LiveMIX. På denne workshop skulle eleverne være med til at lægge nye titler på Ud fra en bog de havde læst, skulle eleverne på internettet finde nogle gode hjemmesider, der omhandler samme store eller små emner, der indgik i bogen. Herefter blev links ne til hjemmesiderne lagt u på bogmix.dk. Det var en god dag med engagerende børn og voksne. Eleverne synes det var sjovt og spændende at arbejde med ord på nye måder. Til alle workshop skulle eleverne forberede sig. Opgaverne var sendt ud på forhånd, og eleverne var adviseret om opgaverne. Det er en ny rolle for biblioteket at være vært ved sådan et stort arrangement. Det er en udfordring at skabe sammenhæng mellem MIX, de fysiske bøger, forskellige måder at formidle ord på samt de faglige mål og trinmål målgruppens børn og lærere opererer med i skolen. Vi synes det lykkedes godt. Det gav en god synergi effekt at eleverne kom fra så mange forskellige skoler og klasser. Oprettelse af MIX-gruppe på PallesGavebod Vi fik ideen til at knytte en MIXgruppe på PallesGavebod til MIXprojektet, på et tidspunkt, da Grupperne stadig var på tegnebrættet. Dvs. at vi ikke kendte de faktiske muligheder i en Gruppe. Det virkede jo oplagt at være til stede på PallesGavebod og have muligheden for at være i dialog med børnene. Samtidig er den særlige MIX-vinkel - find ekstramateriale og mer-viden til gode bøger - et unikt indhold til en Gruppe. Desuden kunne vi også gøde bunden til at nå ud til flere børn end vores lokale brugere og opnå en gensidig co-branding effekt med PallesGavebod. Gruppen blev oprettet i slutningen af november og har nu 40 følgere. Vi har brugt Gruppesiden til at informere mere om MIX og de aktiviteter vi har lavet KendisMIX og MarkedsMIX. I vores egne indlæg har vi eksperimenteret med at invitere børnene til at komme med ideer til bøger, der skal MIXes samt til at eksponere allerede MIXede bøger. Vi har afholdt 3 konkurrencer, hvor spørgsmålene ledte deltagerne til at undersøge MIX nærmere. Præmierne var 3 populære og aktuelle børnebøger, der var MIXet. Der var hhv. 64, 38 og 23 deltagere i konkurrencerne. Vi har opfordret børnene i MIX-bogklubben (Køge) til at følge og kommentere på Gruppen, og det har et par stykker af dem også gjort en enkelt gang. Et par ukendte børn har lagt et par boganmeldelser i gruppen, men ingen børn har kommenteret på nogen indlæg. De seneste indlæg fra vores side har været omtale af en ny MIXet bog med synlig QR-kode. 9

10 Konklusion: Få børn bruger Gruppen ved at oprette indlæg ingen børn kommenterer. Resultatet er manglende dialog. De børn, der har skrevet indlæg har anmeldt en bog uden at forholde sig til MIX-vinklen. MIXvinklen, der på forhånd synes unik, er svær at udbrede, når det er få biblioteker, der formidler MIXbøger med QR-koder i deres udlån. Dialogen med børnene om hvilke bøger, der skal MIXes, og ideer til hvad der vil være interessant at koble på bøgerne er udeblevet. Situationen for de to andre Grupper ser ud til at være nogenlunde mage til. Bibliotekaren inviterer til dialog, mens de få børn, der lægger indlæg på, skriver en anmeldelse af film eller bog, men kommenterer ikke på indlæg og svarer ikke på spørgsmål. Vi faciliterer på MIXgruppen en tid endnu, men hvis børnene udelukkende ønsker at anmelde bøger kan de lige så godt gøre det i Anmeldergruppen. MIX i brug: Formidling af MIXbøger i børneudlån MIX-bøgerne har været udstillet og formidlet i børnebibliotekerne i lille omfang fra og først fra alvor fra medio januar Sammen med bøgerne har der været bogmærker, info-flyer og reklamebanner. Som med alle nye tiltag kræver MIX formidling overfor bibliotekets lånere. Det er ikke mindst vigtigt overfor den svære målgruppe år, der er flygtige og har så mange kulturtilbud. Formidling til børnemålgruppen går generelt ofte via deres voksne forældre, pædagoger og lærere. Mange er interesserede i muligheden for inspiration og mer-viden, når de får MIX demonstreret med udlånets ipad og flere forældre har udtrykt at MIX ville give deres børn et ekstra lag i forhold til læseglæde. 4. klasses biblioteksorientering KøgeBibliotekerne. Ved KøgeBibliotekernes biblioteksorientering for 4. klasser i oktober/november 2013, var der lige akkurat nok indhold på mobilsitet til at MIX kunne indgå. PallesGavebod er centralt indhold i Køges biblioteksorienteringer og vi havde arrangeret et Palleløb, hvor børnene fik stillet opgaverne på posterne via QR-koder. MIX-posten var bemandet og børnene fik information om MIX og en opgave at løse samt kunne prøve MIXbøgerne med bibliotekets ipad. Børnene virkede positive og interesserede og fangede nemt ideen med, at man kunne få mere at vide om bogen via mobilsitets udvalgte ekstramateriale. MIX er meget velegnet som indslag i biblioteksorienteringer for skoleklasser i målgruppen. Statistik fra Google Analytics: Vi har haft Google-analytics på fra starten af oktober 2013, da mobilsitet gik i luften. Der har været sidevisninger, 2515 besøg og 907 unikke brugere på samlet for tilgang til sitet via pc, mobil og tablets. 1/3 af brugerne har besøgt MIX på mobil enhed og ¼ på ipad, mens resten er fra desktop. Vi havde ikke på forhånd tænkt over at Google Analytics ikke kan ikke sige noget om alder på vores brugere, da børn jo ikke selv kan have et mobilabonnement. Vi kan derfor ikke vide, hvor stor en andel af vores brugere på MIXsitet, der reelt er børn. Vi antager at 38 % af brugerne er børn, idet vi drager en parallel til en stikprøve fra Køges bibliotekssystem, der viser at 38 % af udlån i børnebiblioteket foretages på børnelånerkort. Derfor antager vi, at 345 børn har kigget på MIX-sitet i projektperioden. Forsiden er mest besøgt, hvorefter tallene for sidevisning af emner/kategorier på MIX ligger højest med Fantasy og Gamle dage i spidsen. Det kunne tyde på at mange har surfet rundt på sitet uden nødvendigvis at gå ind på mange titler. De titler, der har den højeste sidevisning er de meget populære og kendte bøger som Harry Potter og Skammerens datter samt - den efterår 2013 aktuelle - Julemandens død. 10

11 Derefter er det nogle ungdomsbøger med realistisk, samtidigt indhold, der ligger højt i statistikken. Det kunne tyde på at de ældste læsere i målgruppen flittigst bruger MIX. Forsinkelsen i den tekniske udvikling viser sig her ved at perioden for statistik på brugen af sitet er ret kort knap 6 mdr. Konsekvensen var også en forsinkelse i indholdsproduktion, hvorfor der reelt kun i små 3 måneder har været mange MIXbøger på sitet og til formidling i udlån. MIX i fremtiden: Deling med andre folkebiblioteker MIX blev omtalt på en temadag i Centralbiblioteksregi i Gentofte foråret 2014, hvilket medførte interesse fra flere biblioteker om at bidrage til MIX. Det har resulteret i at Albertslund, Gentofte og Roskilde biblioteker har bidraget med et antal MIXbøger og har haft MIXbøger udstillet i deres børnebiblioteker i slutningen af projektperioden. Projekt Det hemmelige Bibliotek (Silkeborg bibliotek) har også henvendt sig og været interesseret i at inddrage MIX mobilsite. De mangler dog økonomi til at kunne videreudvikle deres app, så det bliver ikke til noget pt. MIX har fået en plads på hvor der ligger informationer om MIX, invitation til at deltage samt bogmærker, flyers og plakat til print. Etiketskabelon til print af logo og QR-koder, samt vejleding er også tilgængelig her. MIX bliver omtalt på netværksmøde i Region Sjælland og i PallesGavebods og BØFAs facebookgruppe. MIX i samarbejdet med skoler Brug af MIX i undervisningen er endnu uopdyrket, men vi ser et stort potentiale i at MIX i fremtiden bliver udbredt på skolerne. Vi oplever at lærerne, læsevejlederne og skolebibliotekarerne har vist stor interesse MIX, og vi håber at de vil tage MIX til sig og ikke mindst finde didaktiske anvendelsesmuligheder til mobilsitet i deres undervisning og vejledning af børnene. I første omgang vil vi arbejde videre på at fortælle om MIX til skolerne. Vi vil skrive en artikel til Folkeskolen.dk lærernes eget fagblad og fortsætte med at formidle det lokalt. Herudover har Center for Undervisning UCC, givet tilsagn om, at de vil formidle MIX til deres brugerskare herunder lærere og vejledere. Vi er også i samtale omkring, hvorvidt fagfolkene på CFU evt. fremover vil være med til at bidrage i arbejdet med at MIX e titler med fokus på de titler som er specielt relevante i undervisningsregi. Lokalt vil vi i samarbejde med skolebibliotekarerne arbejde videre med, at skolebibliotekarerne kan komme med ønsker til titler der skal MIX es, dvs. at skolebibliotekerne i højere grad, vil kunne opleve at MIX understøtter deres fysiske samlinger. Lokalt vil vi også inddrage MIX i de allerede eksisterende tilbud som biblioteket tilbyder skolerne fx vil vi i arbejdet med booktalks til eleverne vælge de titler, der allerede er MIX et eller MIXe nye relevante titler til det arbejde. Vi ser også et potentiale i at bruge MIX som en platform til nye samarbejdsprojekter mellem bibliotek og skole, hvor der arbejdes med formidling af skønlitteratur med henblik på at øge læselysten. Konklusionen er, at mulighederne for skolerne i at bruge MIX er utallige. I nogen sammenhænge vil det give mening, at det sker i samarbejde med biblioteket, men vi håber også at vi ved at formidle produktet MIX til skolerne, at de tager det til sig, og selv arbejder videre med, hvordan de ønsker at bruge det i undervisningen. 11

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Temadag om Palles Gavebod den 26.2 v/jørgen Ledet, Randers Bibliotek Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v.

Temadag om Palles Gavebod den 26.2 v/jørgen Ledet, Randers Bibliotek Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v. Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v. Jørgen Ledet [Hvordan arbejder vi med Palles Gavebod?] [Temaer] [randersbib.dk] dk] [Sommerbogen] g ] [Konkurrencer] [Palles pølsebod]

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter):

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter): Forberedelse: Vi startede med at indkøbe små kufferter og tasker med vidt forskelligt udseende og så vidt muligt med et udseende i tråd med de udvalgte temaer:eks. Mariehønekuffert til naturemne, Kuffert

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Udvikling af det uformelle læringsrum

Udvikling af det uformelle læringsrum et projekt lavet af Herning Bibliotekerne, Hedensted Bibliotekerne og Horsens Kommunes Biblioteker. Marts 2012 april 2013. Støttet af Udviklingspuljen for folke og skolebiblioteker ved Kulturstyrelsen.

Læs mere

Transformativt Bibliotek

Transformativt Bibliotek Transformativt Bibliotek Beskrivelse af projektet Projektet Transformativt Bibliotek er opstået fra en idé om at opnå en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-3 KLASSE, FORÅR 2015

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-3 KLASSE, FORÅR 2015 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-3 KLASSE, FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL FORÅRETS TILBUD Ballerup Bibliotekerne er stolte over at kunne præsentere vores nye skolekatalog for skolerne for foråret

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere