Evaluering Projekt MIX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Projekt MIX"

Transkript

1 Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede mobilsite findes på Målgruppen for MIXbøger er børn på år. Idéen med projekt MIX er at udvalgte fag- og skønlitterære børnebøger påsættes en QR-kode, der fører til et mobilsite På MIX er der veje til digitale og fysiske tekster, der hermed sættes i relation til bogens emner og inviterer til at udforske verden omkring bogen. MIX fungerer uden meget systematik og søgning. Den indbyggede serendipitet gør, at børnene automatisk falder over noget interessant og uventet og lærer noget nyt, samtidigt med at de får inspiration til at læse mere om det de interesserer sig for. Formål: Formålet med MIX er at styrke børns læselyst samt guide dem til at bruge nettet kompetent på den digitale vej ind i litteraturen. Samt at understøtte børns multimodale kompetencer og faglige læsning og skabe en sammenhæng i bibliotekets samlede tilbud af trykte og digitale medier. Mål: Målet er at friste børn til at udforske den verden, der er omkring gode børnebøger, på en nem og sømløs måde. Viden nås på en ny og sjov måde og formodes at kunne styrke børns faglige læsning. Koblinger til PallesGavebod, synliggør websitet i børns bevidsthed og i det fysiske biblioteksrum. Målgruppe: Projektets målgruppe er børn år. Indholdet målrettes både piger og drenge Formen med smartphones og inddragelse af fagbøger formodes særligt at appellere til drenge. I projektperioden fokuserer vi på børn i de deltagende biblioteker. Når projektet overgår til drift vil målgruppen være børn på alle biblioteker. Sekundær målgruppe: Skolebiblioteker og lærere. Succeskriterier: I projektets løbetid forventes det: 1. at mindst 300 velegnede titler er beriget med kvalitetsvurderede koblinger børn har brugt MIX-bøgerne. 3. Kobling til PalleGavebods kommende Community = oprettelse af Gruppe på PallesGavebod 4. Etablering af Palleklub i hvert af de deltagende biblioteker*. *Oprettelse af bogklub er erstattet af fokus på og aktiviteter rettet mod samarbejde med skoleklasser i Greve og Hvidovre biblioteker. Status ved projektets afslutning 1. Antal MIXede titler 318 titler 2. - Antal børn, der har besøgt MIX ifølge webstatistik anslået: 38 % af 907 unikke brugere* Ca. 345 børn - Antal børn præsenteret for MIX i Ca. 950 børn projektperioden 3. Oprettelse af MIXgruppe - 34 følgere af gruppen PallesGavebod 4. - Etablering af Bogklub 1 på KøgeBibliotekerne - Samarbejdsrelationer med skoler 1 klasse på Greve bibliotek 2 klasser på HvidovreBibliotekerne *Stikprøve fra Køges bibliotekssystem viser at 38 % af udlånt materiale i børnebiblioteket er foretaget på børnelånerkort. Med udgangspunkt i dette drager vi en parallel til webstatistikken. 1

2 Konklusion Udvikling af produkt: MIX mobilsite, indholdsproduktion og markedsføring: Mobilsitet er blevet et æstetisk og funktionelt produkt, der på en meget nem måde kan deles med og bruges af hele landets skole- og folkebiblioteker. Forsinkelsen i den tekniske udvikling har haft betydning og konsekvenser for de efterfølgende aktiviteter i projektet: indholdsproduktion, formidling i børnebiblioteker, inddragelse af børn og samarbejde med skoler. Det har været en gensidig fordel at knytte mobilsitet tæt til PallesGavebod. Mange børnebibliotekarer kender til brugen af CMS, og børnene kan nu få anmeldelser og andet fra PallesGavebod med bogen i hånden PallesGavebod bliver mere synlig i børnenes bevidsthed. Målet på 300 MIXede titler er nået og der kommer stadig flere til, da der nu er 6 biblioteker, der MIXer nye titler. I forhold til markedsføring af MIX i biblioteksrummet, kan vi se, at det er vigtigt at have flot blikfang i børnebiblioteket for at henlede opmærksomheden på et nyt tiltag som MIX. På sigt skal MIX kunne klare sig med produkter, der kan printes ud efterhånden i det enkelte bibliotek. Inddragelse af børn i projektet og MIXevents: I projektets anden etape var planlagt at afprøve forskellige former for at inddrage børn i MIX. Etablering af bogklubber i vores biblioteker, oprettelse af MIX-Gruppe på PallesGavebod samt samarbejde med skoleklasser. Etablering af MIX-Bogklub på Køge Bibliotek MIX-Bogklubben har været en optimal måde at inddrage børn i MIX. MIXtanken fungerer godt som ekstra indslag i en ellers klassisk bogklub. Læseglade børn i en mindre gruppe sammen med en bibliotekar har god mulighed for at spore sig ind på den abstrakte tankegang som MIX kræver. Børnene er begejstrede ambassadører for MIX og deres bogklub. Samarbejde med klasser Vi har gjort os flere erfaringer med samarbejde med skoleklasser fra årgang. Forløbet har typisk været at bibliotekarer, børn og lærere har mødtes over nogle gange, hvor valg af MIXbøger og fremfinding af interessante links har været på programmet. Bibliotekarerne har herefter færdiggjort MIXbøgerne og børnene har været glade for deres andel i processen. Udfordringen ved en større gruppe børn som en skoleklasse er, at ikke alle elever er lige interesserede i opgaven. MIX V.I.P. - arrangementer Der var på budgettet afsat penge til at afholde stort fælles VIP-arrangement for børnene, der bidrog til MIX både til de frie børn på biblioteket og i samarbejde med skolerne. Resultatet blev: KendisMIX samt MarkedsMIX. KendisMIX Antboy-arrangement på Køge bibliotek. KøgeBibliotekerne stod for afholdelse af KendisMIX en aften med besøg af forfatter og børneskuespillere fra den aktuelle, filmatiserede bog - Antboy. Det blev en meget vellykket og velbesøgt aften, hvor børnene fra MIX-klubben var værter og medansvarlige for afviklingen af arrangementet. En opgave, som de var meget bevidste om og glade for. MarkedsMIX på Avedøre bibliotek, HvidovreBibliotekerne: På Avedøre Bibliotek blev afholdt en stor fælles MarkedsMIX-dag. Syv 6. klasser fra hhv. Køge, Greve og Hvidovre deltog i workshops med overskriften: "Andre måder at arbejde med 2

3 litteratur på". Børnene producerede på dagen tekster, som vi præsenterer eksempler på i MIXgruppen på PallesGavebod. Det er en ny rolle for biblioteket, at være vært ved sådan et stort arrangement. Det var en udfordring at skabe sammenhæng mellem MIX, de fysiske bøger, forskellige måder at formidle ord på, samt de faglige mål og trinmål målgruppens børn og lærere opererer med i skolen. Vi synes det lykkedes godt og det gav en god synergi effekt at eleverne kom fra så mange forskellige skoler og klasser. Oprettelse af MIXgruppe på PallesGavebod: Beslutning om at knytte en MIXgruppe på PallesGavebod til MIXprojektet blev taget på et tidspunkt, da vi ikke kendte de faktiske muligheder i en Gruppe. Det virkede jo oplagt at være til stede på PallesGavebod og have muligheden for at være i dialog med børnene. Samtidig er den særlige MIX-vinkel - find ekstramateriale og mer-viden til gode bøger - et unikt indhold til en Gruppe. Desuden kunne vi også gøde bunden til at nå ud til flere børn end vores lokale brugere og opnå en gensidig co-branding effekt med PallesGavebod. Vi har brugt Gruppesiden til at informere mere om MIX og de aktiviteter vi har lavet KendisMIX og MarkedsMIX samt afholdt konkurrencer. I vores egne indlæg har vi eksperimenteret med at invitere børnene til at komme med ideer til bøger, der skal MIXes samt til at eksponere allerede MIXede bøger. Få børn har skrevet indlæg og dialogen med børnene om hvilke bøger, der skal MIXes, og ideer til hvad der vil være interessant at koble på bøgerne er udeblevet. Situationen for de to andre Grupper ser ud til at være nogenlunde mage til. Bibliotekaren inviterer til dialog, mens de få børn, der lægger indlæg på, skriver en anmeldelse af film eller bog, men kommenterer ikke på andres indlæg og svarer ikke på spørgsmål. Vi regner med at arbejde med MIX-Gruppen et stykke tid endnu, men hvis børnene fortsat ønsker at anmelde bøger uden om MIX, så kan de ligeså godt gøre det i Anmeldergruppen, der er en af de andre grupper på PallesGavebod. I projektet har vi således afprøvet forskellige former for aktiviteter, der skulle invitere børnene til at involvere sig og bidrage til MIX. Vi må konstatere at brugerinddragelse i børnebiblioteket er værdifuldt, men svært og meget ressourcekrævende at få til at lykkes vi har oplevet det i dette projekt og i andre sammenhænge. MIX i drift og deling med folke- og skolebiblioteker fremadrettet. Formidling af MIXbøger i børneudlån: MIX har ikke haft lang tid at blive promoveret og skal som alle nye tiltag formidles til brugerne i børnebiblioteket. Mange er positivt interesserede, når de får MIX demonstreret med udlånets ipad. Særligt målgruppens voksne udviser begejstring for muligheden for at få nem inspiration og mer-viden. Statistik på Google-analytics: Det er tydeligt at et site skal formidles og opdages, før det for alvor findes af en brugerskare og MIX har ikke haft lang tid. Statistikken viser 907 unikke besøg i projektperioden til og med udgangen i februar. Vi antager at der er ca. 345 børn blandt de unikke besøg. Vi havde ikke på forhånd tænkt over at Google Analytics ikke kan ikke sige noget om alder på vores brugere, da børn jo ikke selv kan have et mobilabonnement. Vi kan derfor ikke vide, hvor stor en andel af vores brugere på MIXsitet, der reelt er børn. Vi antager at 38 % af brugerne er børn, idet vi drager en parallel til en stikprøve fra Køges bibliotekssystem, der viser at 38 % af udlån i børnebiblioteket foretages på børnelånerkort. 3

4 Forsinkelsen i den tekniske udvikling viser sig her ved at perioden for statistik på brugen af sitet er ret kort knap 6 mdr. Konsekvensen var også en forsinkelse i indholdsproduktion, hvorfor der reelt kun i små 3 måneder har været mange MIXbøger på sitet og til formidling i udlån. I marts er antal unikke besøg steget med 342 til 1249, så det er positivt. Statistikken viser at ca. 20 % har kigget på forsiden og resten har fordelt sig over emnesiderne og titelsiderne. De titler som flest har kigget på er for de ældste børn i målgruppen. Deling med andre folkebiblioteker: MIX er blevet omtalt på Temadage i Region Hovedstaden og på Netværksmøde i Region Sjælland samt i PallesGavebods og BØFAs facebookgruppe. Der har været stor interesse for ideen med MIX blandt børnebibliotekarer. Albertslund, Gentofte og Roskilde biblioteker bidrager allerede med MIXbøger og vi forventer at flere biblioteker vil hente QR-koderne og formidle MIX-bøger i deres udlån. Samarbejde med skoler: Brug af MIX i undervisningen er endnu uopdyrket, men vi ser et stort potentiale i at MIX i fremtiden bliver udbredt på skolerne. Vi oplever at lærerne, læsevejlederne og skolebibliotekarerne har vist stor interesse MIX, og vi håber at de vil tage MIX til sig og ikke mindst finde didaktiske anvendelsesmuligheder til mobilsitet i deres undervisning og vejledning af børnene. Lokalt vil vi i samarbejde med skolebibliotekarerne arbejde videre med, at skolebibliotekarerne kan komme med ønsker til titler, der skal MIX es, dvs. at skolebibliotekerne i højere grad, vil kunne opleve at MIX understøtter deres fysiske samlinger. Lokalt vil vi også inddrage MIX i de allerede eksisterende tilbud som biblioteket tilbyder skolerne fx vil vi i arbejdet med booktalks til eleverne vælge de titler, der allerede er MIX et eller MIXe nye relevante titler til det arbejde. Perspektiver: Projektet MIX er formelt afsluttet nu, og vi har gjort os mange gode erfaringer og ikke mindst fået et godt produkt mobilsitet Vi har fået meget positiv respons fra børn, forældre, lærere og bibliotekarer og er derfor ikke i tvivl om, at projektet er lykkedes, og at vi har udviklet og skabt et godt og brugbart produkt, som vi ser mange muligheder i. Med den korte tid sitet har været klar, er der et stykke vej til det brede kendskab til MIX blandt børn, og udbredelse er nødvendigt, for at man for alvor kan vurdere effekten af MIX som redskab til mere læselyst. På det sparsomme grundlag vi har, vurderer vi dog at MIX fanger nogle børns interesse og giver dem inspiration til mere læsning dette gælder både piger og drenge. Undervejs har vi oplevet flere børn, der gerne vil dele deres læsetips med andre børn via MIX men også erfaret at det skal være i samvær med andre børn og faciliteret af en bibliotekar (det kan dog også være en lærer el.l.). Vi ser inkluderende perspektiver i på samme tid, at kunne ramme to målgrupper med det digitale ekstramateriale på MIX: dels nemme og sjove tekster til de børn, som ikke læser ret meget og dels muligheden for at udfordre de børn, der læser meget, med en ny udvidet læseoplevelse. Vi ser også et potentiale i at bruge MIX som en platform til nye samarbejdsprojekter mellem bibliotek og skole, hvor der arbejdes med formidling af skønlitteratur med henblik på at øge læselysten. I nogen sammenhænge vil det give mening, at det sker i samarbejde med biblioteket. Men vi håber også at vi ved at formidle produktet MIX til skolerne - at de tager det til sig, og selv arbejder videre med, hvordan de ønsker at bruge det i undervisningen. 4

5 Uddybning af aktiviteter: Udvikling af produkt: MIX Mobilsite Udvikling af MIX mobilsite har været den store praktiske og grundlæggende opgave i projekt MIX. Vi er blevet meget tilfredse med produktet et mobilsite, som man først og fremmest tilgår ved at scanne en QR-kode på en udvalgt børnebog. Man kan også bogmærke sitet, så det ligger med ikon på startsiden af tablet eller smartphone og herfra kan man surfe både blandt skiftende titler på forsiden eller man kan vælge blandt forskellige emner/genrer og lade sig inspirere af udvalget. Den enkelte MIXede titel har anmeldelser fra PallesGavebod, mere viden om emner i bogen - med links til internettet og forslag til andre bøger, der ligner - med visning af poster i PallesGavebod. Hvis en relateret bog også er MIXet vil det være MIXet på titlen, som åbner, og der kan således dannes kæder af MIXede bøger på mobilsitet. Mobilsitet er i store træk blevet, som vi ønskede det i forhold til den oprindelige idé. Der er nogle detaljer, hvor vi har måttet tilpasse os til de muligheder, der blev realiteten. Fx at vi har meget få tegn til at beskrive relevansen i et link, som vi har koblet på en bog. Den tekniske udvikling i samfundet: På nogle områder har den tekniske udvikling været med os mange hjemmesider har nu også en mobilvisning, datavisning på mobile platforme er blevet billigere og det forekommer at mange flere børn i vores målgruppe har fået adgang til smartphones og tablets. Hvor vi har været i tvivl om rettighed til at linke dybt til hjemmesiders artikler, har vi spurgt om tilladelse. Fx videnskab.dk., historiefaget.dk, danskedyr.dk, bog.nu m. fl. - alle har været meget positive og givet os lov til at linke direkte. Der hvor udviklingen har været i mod os, er at der er kommet flere reklamer på youtubes, gratis apps og hjemmesider. Problemet med tidligere udviklede flashbaserede hjemmesider eksisterer stadig og bremser for at vi kan vise en del spændende bog-relaterede hjemmesider. Samtidig er der endnu ikke kommet en god afløser til brug på mobile enheder. Generelt synes brugen af QR-koder til formidling af mer-viden ikke blevet mindre i løbet af vores projektperiode, samtidig med at kendskabet til QR-teknologien blandt brugerne er øget. Det forekommer at udbyderne er blevet mere selektive i hvad man tilbyder gennem QR og MIX tilbyder i høj grad mer-viden. Vi erfarede til biblioteksorientering for 4. klasser at hovedparten af børnene kendte QR-koder og hurtigt fangede muligheden i MIX. For slutbrugeren foregår den interaktivitet, der er tilstede via PallesGavebod fx at skrive en anmeldelse på en titel, komme med forslag i MIX-Gruppen eller logge ind med UNI-login for at reservere materiale. I MIXbudgettet er der ikke midler til selvstændig interaktivitet på mobilsitet. Vi havde selv en ide om at ville vise tekstuddrag på børnebøger i MIXprojektet og der var et ønske fra Kulturstyrelsen, at den licens som PallesGavebod betaler til kunne udnyttes, hvis muligt. Vi har fået tilsagn fra Copydan, at mobilsitet kan regnes for at høre til PallesGavebod, så vi kommer under tilladelsen til at vise forsider og tekstuddrag. Ind til videre har vi lagt smagsprøver på titler, hvor vi har kunnet finde tekstuddraget på forlagets hjemmeside eller lign. Pt. er en del af forlagenes tekstuddrag ikke i formater, der kan bruges på mobile enheder. På sigt forventer vi at udviklingen er med os i forhold til dette at der vil komme flere tekstuddrag i egnede formater. 5

6 Smagsprøven bliver for alvor aktuel, hvis man har surfet på mobilsitet og ikke står med den fysiske bog i hånden. Benspænd Hurtigt - efter bevilling af projektstøttemidlerne, gik det op for os, at vi havde været alt for optimistiske med tidsplanen ved kun at sætte jan-marts af til teknisk udvikling. Både folkene bag PallesGavebod og IT-firmaet Konform er mennesker med travle kalendere. Så bare det at få ideer, muligheder og design på plads - så var vi helt henne ved sommerferien før alt var klar til kodning v. Konform. Mobilsitet var klar til at få lagt indhold på i slutningen af september. Her kom det os til gode at vi havde valgt at bruge PallesGavebods CMS, da mange kender til brugen af det i forvejen. Fra i foråret havde vi brugt til styring af ideer og MIXede titler, så vi havde en del indhold, som vi hurtigt kunne lægge på. Først sent i forløbet blev det klart for os, at vi skulle have et domænenavn. mix.dk var ikke ledigt, hvorfor valget faldt på Det kan give anledning til noget navneforvirring at URL og Brand ikke hedder det samme. Men løbet var kørt i forhold til design af logo. Hovedindgangen for børnene til MIX er stadig via QR-koden på en fysisk bog, mens er en arbejdsside og en sekundær indgang til browsing og inspiration. Indholdsproduktion MIXning af bøger Indholdsproduktionen altså udvælgelse af relevante links samt relaterede bøger er en af grundstenene i MIX-projektet. Det er her børnene bliver introduceret til alt den mer-viden bogen kan inspirere til. Alle links vurderes kvalitativt og aldersmæssigt. Det er vigtigt at biblioteket kan stå inde for hvert enkelt link, og der linkes således ikke til sider med kontroversielt eller ikke-børneegnet indhold. Ét af projektets succeskriterier er at mindst 300 titler er beriget med kvalitetsvurderede koblinger (er blevet MIX et). Dette tal er til fulde opnået. Der MIX es både skønlitterære- og faglitterære titler til aldersgruppen år. Undervejs er der arbejdet med vejledninger for at sikre ensartethed i de MIXede titler. Vejledningerne er forberedt til på sigt at kunne deles med andre biblioteker og skolebiblioteker. HvidovreBibliotekerne har valgt, at alle de MIXede bøger skal beriges med emneordet bogmix i søgesystemet. Det er lokale emneord, sådan at de kun kan fremsøges i Hvidovres søgesystem. Tanken med dette er, at man i forbindelse med udstillinger og biblioteksorienteringer let kan fremfinde bøgerne, men også at man kan lave søgninger der kombinerer mere præcise emnesøgninger med MIXede titler. Markedsføring I projektet er der produceret: MIXbannere, MIX-gulvmåtter og roll-up som skal fungere som blikfang i børnebibliotekerne. Desuden er indkøbt et antal bogmærker samt siliconearmbånd, der er meget populære i målgruppen. Bogmærker, Infoflyers og plakater er designet til deling med andre biblioteker, der så selv kan printe ud. Til de deltagende biblioteker har vi fået trykt logo-klistermærker til at sætte på de MIXede bøger sammen med QR-koden, for at gøre brandet synligt. Vi har pakket MIX-merchendise i grønne goodiebags til udlevering på vores to MIX-events, hvilket vakte stor begejstring blandt børnene. Herudover er der udarbejdet tekster, der fungerer som vejledning og reklame og på sigt deles med andre biblioteker på forskellige platforme. Inddragelse af børn: 6

7 Pilotprojekt samarbejde med 5. årgang Herfølge skole sep-okt.på Herfølge Bibliotek Uglen der er fælles folke- og skolebibliotek på Herfølge skole, var det oplagt at lægge et pilotprojekt for at afprøve mulighederne i samarbejdet med børn i skoleklasser. På første møde med klassen blev ideen med MIX præsenteret i et Powerpoint med udgangspunkt i en bog børnene havde læst fælles i klassen. Bøgerne der skulle MIXes blev fordelt blandt børnene. Børnenes opgave til næste møde var at læse deres bog og notere sig ideer til emner i bogen. Ved andet møde med klasserne hjalp alle voksne med at hjælpe grupperne til at vælge og skrive deres fælles ideer til bogens emner på plancher. På tredje møde skulle børnene på ipads finde links til deres valgte emner i bøgerne og sende dem til bibliotekaren. Sidste møde var med fernisering på de MIXede bøger udstillet i biblioteket og afprøvning af QR-koderne med egen smartphone. Pilotprojektets tidsplan blev overholdt på trods af, at mobilsitet ikke var færdigt udviklet. Dvs. at ved de 2 første møder med børnene, kunne vi kun vise PowerPoint-slides om MIX. Det gjorde det svært at forklare børnene ideen i MIX, når de ikke kunne se og afprøve mobilsitet og var en udfordring i pilotprojektet. Vi voksnes oplevelse af MIX på skoleskemaet var, at gruppernes engagement var meget forskelligt og at graden af læseniveau og læseinteresse har stor betydning. Helt generelt oplevede vi også, at det er svært for børnene at tænke abstrakt på den måde, som det at MIXe bøger kræver. Samarbejde med 8. klasse på Greve bibliotek Hovedbiblioteket i Greve ligger i Hundige midt mellem bebyggelserne Askerød og Gersagerparken. I disse bebyggelserne er der en høj koncentration af tosprogede børn. Det ses også på de nærliggende skoler. I Hvidovre og Køge har børneinvolveringen været målrettet klasse, men i Greve valgte vi at satse på en 8. klasse fra lokalområdet. Ifølge læreren var der mange ikke-læsere i denne klasse og vi vurderede, at disse elever kunne have god brug af MIX projektet, da de her kunne arbejde med bøgerne på en ny og anderledes måde. Eleverne blev inviteret op på biblioteket til en booktalk. Her blev de præsenteret for en række skøn- og fagbøger, der ville være oplagte at MIX e. De blev introduceret til og for principperne i MIX. Klassen arbejdede derefter med at læse bøgerne og bibliotekarerne deltog i klassen en formiddag, hvor eleverne fandt relevante links. Efterfølgende har klasselæreren rost projektet. Hun har fortalt at elevernes tilgang til bøgerne var meget positiv og at hun aldrig før havde set dem læse med samme positive tilgang. 6. klasser på gen-besøg på Avedøre bibliotek HvidovreBibliotekerne har haft et ekstra besøg af to 6. klasser på Avedøre Bibliotek, det samme sted som Markeds-Mix blev afholdt. De to klasser var også med på MarkedsMIX og havde i den forbindelse sagt ja til at deltage i en ekstra session med MIX. Klassen fik denne dag en god og grundig introduktion til hvordan børnebibliotekarerne har udvalgt links til bøgerne. Vi snakkede om hjemmesiders troværdighed, etiske problematikker omkring brug af youtube samt kildekritik og brug af faktuelle hjemmesider som fx faktalink.dk, danskedyr.dk og verdensdyr.dk. Det er nu meningen at klasserne hjemme på skolen skal arbejde i grupper med at finde links til bøger, som de gerne vil have MIXet. Når de har fundet de relevante links sender de dem tilbage og de involverede børnebibliotekarer sørger for at berige bøgerne med klassernes fremfundne links. Etablering af MIX-Bogklub på Køge bibliotek Formålet med at starte en bogklub i forbindelse med MIX-projektet var, at vi gerne ville have børnene medinddraget i projektet. 7

8 Vi ville gerne vide, hvordan børnene bruger MIX-sitet, hvad er det, der gør sitet spændende for børnene. ER det Bøger der ligner, Youtubeklip eller faktasiderne? Det ville være lærerigt for os at erfare, hvilke links børn ville vælge, hvis de selv skulle MIXe. Ved at få en børnegruppe knyttet tæt til projektet ville de voksne komme tættere på nutidens børnekultur. MIX af bøger: Børnene er meget interesserede i at være med til at MIXe bøger, og vi har arbejdet en del med formen. Vi ville gerne lægge links ne på sitet under mødet. Det viste sig at det var alt for langsommeligt, børnene mistede koncentrationen, og det blev ikke nogen god oplevelse. I stedet har vi i små grupper med hver sin bog, talt om links, indhold og bøger der ligner. Det er en rigtig god løsning, fordi der kommer flere børn på banen. Her sker der også en inspiration dels mellem børnene dels mellem børn og voksne. Efterfølgende lægger vi links ne på MIX og reklame på MIX-gruppen på PallesGavebod.dk Børnene har mange gode forslag til links, som de voksne ikke lige har tænkt på. F.eks. har de gode ideer til Youtube-klip og små spil. Derudover har de måske en anden fokus på bøger, som vi ikke har. Vi kommer måske ikke så hurtigt i tanke om de småfjollede bøger, som børn jo elsker. På den måde bliver de voksnes titelkendskab udvidet, og vi tager børnenes valg mere alvorligt, når vi erfarer, hvilken glæde de har ved den type bøger. Børnene og MIX-sitet: Selvom børnene i bogklubben bruger og kender MIX, har vi ikke en fornemmelse af at de ofte er inde og undersøge, hvad der sker på sitet. Vi tror ikke at de er inde at tjekke sitet for gode bøger, før de udvælger sig en ny bog til frilæsning. De læser meget den genre de kender i forvejen, de serier de er i gang med og ikke mindst, hvad de får anbefalet af vennerne. MIX-Bogklubben har været en optimal måde at inddrage børn i MIX. MIXtanken fungerer godt som ekstra indslag i en ellers klassisk bogklub. Læseglade børn i en mindre gruppe sammen med en bibliotekar har mulighed for at spore sig ind på den abstrakte tankegang som MIX kræver. Børnene er begejstrede ambassadører for MIX og deres bogklub. MIX V.I.P. - arrangementer Der var på budgettet afsat penge til at afholde stort fælles VIP-arrangement, med noget ekstra til børnene, der bidrog til MIX. Derfor blev der afholdt 2 store events for børn, der på den ene eller anden måde bidrog til MIX: KendisMIX og MarkedsMIX. KendisMIX Antboy-arrangement på Køge bibliotek. Efteråret 2013 havde filmen Antboy premiere. Filmen og Kenneth Bøgh Andersens bøger var lige for vores MIX-målgruppe og kombinationen film/bog skuespiller/forfatter lå godt i tråd med MIX-konceptet. Vi arrangerede derfor en rigtig MIXaften, hvor vi inviterede forfatteren Kenneth Bøgh Andersen og børneskuespillerne Oskar Dietz og Amalie Kruse Jensen der havde hovedrollerne i filmen. Det blev en meget vellykket og velbesøgt aften, der bestod af et MIX af højtlæsning af forfatteren, filmklip og mødet med børneskuespillerne. En aften hvor børnene fra MIX-klubben var værter og medansvarlige for afviklingen af arrangementet. En opgave, som de var meget bevidste om og glade for. MarkedsMIX på Avedøre bibliotek MarkedsMIX blev afholdt torsdag d 6. februar på Avedøre Bibliotek. På dagen deltog de tre biblioteker Hvidovre, Greve og Køge samt klasse børn og lærere fra i alt 7 skoler fra de tre kommuner. MarkedsMIX blev holdt som en markedsdag hvor eleverne arbejdede i forskellige workshops, der alle havde litteratur og ord på nye måder som tema. 8

9 Formålet for dagen var at eleverne fra de tre kommuner fik vist og afprøvet MIX, selv prøvede at finde indhold til sitet, og ikke mindst fik en god dag, hvor de arbejdede med litteratur på nye måder. Dagen bestod af 4 workshops, hvor eleverne hver især skulle deltage i to workshops. Workshop 1: Rap med Oliver Ravn Oliver Ravn lavede sammen med børnene ny rap. Han inddrog børnene i seancen og tog udgangspunkt i deres idéer og tanker. Workshop 2: Skriveværksted Fantasy. Eleverne arbejdede på workshoppen med at skrive deres helt egen korte fantasyhistorie sammen med forfatter Helle Ryding. Workshop 3: Lommefilm. Eleverne skulle selv lave deres egen film på mobiltelefoner. Filmen de lavede byggede over en bog, de havde læst. Workshop 4: LiveMIX. På denne workshop skulle eleverne være med til at lægge nye titler på Ud fra en bog de havde læst, skulle eleverne på internettet finde nogle gode hjemmesider, der omhandler samme store eller små emner, der indgik i bogen. Herefter blev links ne til hjemmesiderne lagt u på bogmix.dk. Det var en god dag med engagerende børn og voksne. Eleverne synes det var sjovt og spændende at arbejde med ord på nye måder. Til alle workshop skulle eleverne forberede sig. Opgaverne var sendt ud på forhånd, og eleverne var adviseret om opgaverne. Det er en ny rolle for biblioteket at være vært ved sådan et stort arrangement. Det er en udfordring at skabe sammenhæng mellem MIX, de fysiske bøger, forskellige måder at formidle ord på samt de faglige mål og trinmål målgruppens børn og lærere opererer med i skolen. Vi synes det lykkedes godt. Det gav en god synergi effekt at eleverne kom fra så mange forskellige skoler og klasser. Oprettelse af MIX-gruppe på PallesGavebod Vi fik ideen til at knytte en MIXgruppe på PallesGavebod til MIXprojektet, på et tidspunkt, da Grupperne stadig var på tegnebrættet. Dvs. at vi ikke kendte de faktiske muligheder i en Gruppe. Det virkede jo oplagt at være til stede på PallesGavebod og have muligheden for at være i dialog med børnene. Samtidig er den særlige MIX-vinkel - find ekstramateriale og mer-viden til gode bøger - et unikt indhold til en Gruppe. Desuden kunne vi også gøde bunden til at nå ud til flere børn end vores lokale brugere og opnå en gensidig co-branding effekt med PallesGavebod. Gruppen blev oprettet i slutningen af november og har nu 40 følgere. Vi har brugt Gruppesiden til at informere mere om MIX og de aktiviteter vi har lavet KendisMIX og MarkedsMIX. I vores egne indlæg har vi eksperimenteret med at invitere børnene til at komme med ideer til bøger, der skal MIXes samt til at eksponere allerede MIXede bøger. Vi har afholdt 3 konkurrencer, hvor spørgsmålene ledte deltagerne til at undersøge MIX nærmere. Præmierne var 3 populære og aktuelle børnebøger, der var MIXet. Der var hhv. 64, 38 og 23 deltagere i konkurrencerne. Vi har opfordret børnene i MIX-bogklubben (Køge) til at følge og kommentere på Gruppen, og det har et par stykker af dem også gjort en enkelt gang. Et par ukendte børn har lagt et par boganmeldelser i gruppen, men ingen børn har kommenteret på nogen indlæg. De seneste indlæg fra vores side har været omtale af en ny MIXet bog med synlig QR-kode. 9

10 Konklusion: Få børn bruger Gruppen ved at oprette indlæg ingen børn kommenterer. Resultatet er manglende dialog. De børn, der har skrevet indlæg har anmeldt en bog uden at forholde sig til MIX-vinklen. MIXvinklen, der på forhånd synes unik, er svær at udbrede, når det er få biblioteker, der formidler MIXbøger med QR-koder i deres udlån. Dialogen med børnene om hvilke bøger, der skal MIXes, og ideer til hvad der vil være interessant at koble på bøgerne er udeblevet. Situationen for de to andre Grupper ser ud til at være nogenlunde mage til. Bibliotekaren inviterer til dialog, mens de få børn, der lægger indlæg på, skriver en anmeldelse af film eller bog, men kommenterer ikke på indlæg og svarer ikke på spørgsmål. Vi faciliterer på MIXgruppen en tid endnu, men hvis børnene udelukkende ønsker at anmelde bøger kan de lige så godt gøre det i Anmeldergruppen. MIX i brug: Formidling af MIXbøger i børneudlån MIX-bøgerne har været udstillet og formidlet i børnebibliotekerne i lille omfang fra og først fra alvor fra medio januar Sammen med bøgerne har der været bogmærker, info-flyer og reklamebanner. Som med alle nye tiltag kræver MIX formidling overfor bibliotekets lånere. Det er ikke mindst vigtigt overfor den svære målgruppe år, der er flygtige og har så mange kulturtilbud. Formidling til børnemålgruppen går generelt ofte via deres voksne forældre, pædagoger og lærere. Mange er interesserede i muligheden for inspiration og mer-viden, når de får MIX demonstreret med udlånets ipad og flere forældre har udtrykt at MIX ville give deres børn et ekstra lag i forhold til læseglæde. 4. klasses biblioteksorientering KøgeBibliotekerne. Ved KøgeBibliotekernes biblioteksorientering for 4. klasser i oktober/november 2013, var der lige akkurat nok indhold på mobilsitet til at MIX kunne indgå. PallesGavebod er centralt indhold i Køges biblioteksorienteringer og vi havde arrangeret et Palleløb, hvor børnene fik stillet opgaverne på posterne via QR-koder. MIX-posten var bemandet og børnene fik information om MIX og en opgave at løse samt kunne prøve MIXbøgerne med bibliotekets ipad. Børnene virkede positive og interesserede og fangede nemt ideen med, at man kunne få mere at vide om bogen via mobilsitets udvalgte ekstramateriale. MIX er meget velegnet som indslag i biblioteksorienteringer for skoleklasser i målgruppen. Statistik fra Google Analytics: Vi har haft Google-analytics på fra starten af oktober 2013, da mobilsitet gik i luften. Der har været sidevisninger, 2515 besøg og 907 unikke brugere på samlet for tilgang til sitet via pc, mobil og tablets. 1/3 af brugerne har besøgt MIX på mobil enhed og ¼ på ipad, mens resten er fra desktop. Vi havde ikke på forhånd tænkt over at Google Analytics ikke kan ikke sige noget om alder på vores brugere, da børn jo ikke selv kan have et mobilabonnement. Vi kan derfor ikke vide, hvor stor en andel af vores brugere på MIXsitet, der reelt er børn. Vi antager at 38 % af brugerne er børn, idet vi drager en parallel til en stikprøve fra Køges bibliotekssystem, der viser at 38 % af udlån i børnebiblioteket foretages på børnelånerkort. Derfor antager vi, at 345 børn har kigget på MIX-sitet i projektperioden. Forsiden er mest besøgt, hvorefter tallene for sidevisning af emner/kategorier på MIX ligger højest med Fantasy og Gamle dage i spidsen. Det kunne tyde på at mange har surfet rundt på sitet uden nødvendigvis at gå ind på mange titler. De titler, der har den højeste sidevisning er de meget populære og kendte bøger som Harry Potter og Skammerens datter samt - den efterår 2013 aktuelle - Julemandens død. 10

11 Derefter er det nogle ungdomsbøger med realistisk, samtidigt indhold, der ligger højt i statistikken. Det kunne tyde på at de ældste læsere i målgruppen flittigst bruger MIX. Forsinkelsen i den tekniske udvikling viser sig her ved at perioden for statistik på brugen af sitet er ret kort knap 6 mdr. Konsekvensen var også en forsinkelse i indholdsproduktion, hvorfor der reelt kun i små 3 måneder har været mange MIXbøger på sitet og til formidling i udlån. MIX i fremtiden: Deling med andre folkebiblioteker MIX blev omtalt på en temadag i Centralbiblioteksregi i Gentofte foråret 2014, hvilket medførte interesse fra flere biblioteker om at bidrage til MIX. Det har resulteret i at Albertslund, Gentofte og Roskilde biblioteker har bidraget med et antal MIXbøger og har haft MIXbøger udstillet i deres børnebiblioteker i slutningen af projektperioden. Projekt Det hemmelige Bibliotek (Silkeborg bibliotek) har også henvendt sig og været interesseret i at inddrage MIX mobilsite. De mangler dog økonomi til at kunne videreudvikle deres app, så det bliver ikke til noget pt. MIX har fået en plads på hvor der ligger informationer om MIX, invitation til at deltage samt bogmærker, flyers og plakat til print. Etiketskabelon til print af logo og QR-koder, samt vejleding er også tilgængelig her. MIX bliver omtalt på netværksmøde i Region Sjælland og i PallesGavebods og BØFAs facebookgruppe. MIX i samarbejdet med skoler Brug af MIX i undervisningen er endnu uopdyrket, men vi ser et stort potentiale i at MIX i fremtiden bliver udbredt på skolerne. Vi oplever at lærerne, læsevejlederne og skolebibliotekarerne har vist stor interesse MIX, og vi håber at de vil tage MIX til sig og ikke mindst finde didaktiske anvendelsesmuligheder til mobilsitet i deres undervisning og vejledning af børnene. I første omgang vil vi arbejde videre på at fortælle om MIX til skolerne. Vi vil skrive en artikel til Folkeskolen.dk lærernes eget fagblad og fortsætte med at formidle det lokalt. Herudover har Center for Undervisning UCC, givet tilsagn om, at de vil formidle MIX til deres brugerskare herunder lærere og vejledere. Vi er også i samtale omkring, hvorvidt fagfolkene på CFU evt. fremover vil være med til at bidrage i arbejdet med at MIX e titler med fokus på de titler som er specielt relevante i undervisningsregi. Lokalt vil vi i samarbejde med skolebibliotekarerne arbejde videre med, at skolebibliotekarerne kan komme med ønsker til titler der skal MIX es, dvs. at skolebibliotekerne i højere grad, vil kunne opleve at MIX understøtter deres fysiske samlinger. Lokalt vil vi også inddrage MIX i de allerede eksisterende tilbud som biblioteket tilbyder skolerne fx vil vi i arbejdet med booktalks til eleverne vælge de titler, der allerede er MIX et eller MIXe nye relevante titler til det arbejde. Vi ser også et potentiale i at bruge MIX som en platform til nye samarbejdsprojekter mellem bibliotek og skole, hvor der arbejdes med formidling af skønlitteratur med henblik på at øge læselysten. Konklusionen er, at mulighederne for skolerne i at bruge MIX er utallige. I nogen sammenhænge vil det give mening, at det sker i samarbejde med biblioteket, men vi håber også at vi ved at formidle produktet MIX til skolerne, at de tager det til sig, og selv arbejder videre med, hvordan de ønsker at bruge det i undervisningen. 11

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE EVALUERINGSRAPPORT MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE Indhold Indledning... 2 Metode... 4 Arbejdspladsbibliotekerne... 5 Kort beskrivelse... 5 Målgrupper...

Læs mere

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bib forum F O R B I B L I OT E K E R N E I R E G I O N H OV E D S TA D E N Et drivhus for morgendagens ledere Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bogbidder

Læs mere

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen EVALUERING 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul 1 2011 Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere