Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen."

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind Dencker (DF) Spørgsmål S: Ministeren bedes redegøre for, hvordan mobildækningen er i landets yderdistrikter, hvor der er registreret mobilhuller, og hvad regeringen vil gøre for at få disse mobilhuller dækket. Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. [Mobildækning i yderområderne] Lad mig begynde med den del af spørgsmålet, der vedrører, hvordan mobildækningen er i landets yderområder. Erhvervsstyrelsens kortlægning af mobil-taledækningen viser, at vi i Danmark generelt har en god digital infrastruktur, også i internationalt perspektiv, og den samlede dækning stiger. Der var i 2013 en samlet udendørs tale-dækning på 99,2 pct., hvis der er tale om en telefon med god antennekvalitet. For en telefon med mindre god antennekvalitet var dækningen 96 pct. i 2013.

2 2/8 Samtidig viser Mobilkortlægningen dog, at der findes steder uden dækning, altså mobilhuller, og at områderne med mindre god taledækning oftere er i yderområderne. Desuden er Mobilkortlægningen behæftet med usikkerhed, idet den er beregnet på baggrund af indrapporteringer fra mobilselskaberne. Derfor kan der være forskel på det, man som forbruger oplever, og det kortlægningen viser. I 2013 lavede Erhvervsstyrelsen desuden en særskilt undersøgelse, hvor man fulgte op på kommunernes indmeldinger om 417 steder med dårlig dækning. Undersøgelsens hovedresultater var, at oplevelsen af, om der var dækning de pågældende steder eller ej, i høj grad afhang af valget af mobilselskab og valget af mobiltelefon. Til gengæld var det yderst begrænset, hvor mange mobilhuller, der kunne identificeres, forstået som områder, hvor der ikke er mobilsignal fra noget selskab. Ud over denne enkeltstående undersøgelse laver vi ikke særskilte opgørelser over udviklingen i yderområder. [Regeringens indsats] Dækningen forbedres løbende, men der er stadig lokale områder rundt om i landet, hvor både bredbånds- og mobiltale-dækningen ikke er tilfredsstillende. Samtidig

3 3/8 stiller vores stærkt stigende anvendelse af mobildata krav til fortsat udbygning af nettene. Jeg vil derfor nu vende mig til, hvad regeringen gør for at forbedre dækningen i hele Danmark. [Dækningskrav i 800MHz-frekvensauktionen] Udbygning af den digitale infrastruktur tager tid, så der går ofte flere år, fra vi træffer beslutning om noget, til vi kan se resultaterne i praksis. Ét sted, hvor vi begynder at se resultaterne af vores indsats, er de dækningskrav, som regeringen stillede i forbindelse med auktionen over 800 MHz-frekvenserne i Dækningskravene betyder, at TDC senest i 2015 skal tilbyde mobilt bredbånd med minimum 10 megabit per sekund download i de 207 postnumre, som har dårligst dækning. Udbygningen er i fuld gang, og flere steder har det allerede betydet væsentlige forbedringer for både mobildata og mobiltale. Denne indsats for at forbedre forholdene for dem med dårligst dækning er noget, vi vil bygge videre på, ved de kommende frekvensauktioner i 2016 og 2018.

4 4/8 [Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark] En anden ting jeg vil nævne er regeringen omfattende udspil, Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fra sidste år. Her er i alt 22 konkrete initiativer, der styrker bredbånd og mobildækning ikke mindst i landdistrikterne og de tyndt befolkede områder af landet. Initiativerne i udspillet har tre ben: 1. For det første skaber vi gode rammer for, at teleselskaberne fortsat investerer i udbygningen af mobilnettene. 2. For det andet styrker vi det offentliges rolle i forhold til at fremme mobildækning, bl.a. gennem dækningskrav. 3. Og for det tredje skaber vi større gennemsigtighed på markedet, så forbrugerne kan træffe et aktivt valg. [1. Gode rammer for teleselskabernes investeringer] Først i forhold til at skabe gode rammer for at selskaberne fortsat investerer i en udbygning af mobilnettet. Her har vi gennem en ændring af planloven gjort det nemmere at få tilladelse til at udbygge mobilnettet i landområder, således at der ikke længere kræves landzonetilladelse til etablering af mobilantenner på eksisterende master og bygninger. Samtidig har vi ændret teleloven, så der kan fastsættes en meget lav lejepris for grunde til mobilmaster i tyndt-

5 5/8 befolkede områder, hvor det ellers ikke kunne betale sig for teleselskaberne at investere. Det er en mulighed, som en række kommuner allerede har taget i brug. [2. Styrkelse af det offentliges rolle] For så vidt angår det offentliges rolle, gjorde vi det med bredbånds- og mobiludspillet klart, at kommuner og regioner kan stille dækningskrav, når de køber ind til egne institutioner og medarbejdere. Derved kan kommuner og regioner spille en aktiv rolle i at fremme bredbånd og mobildækning lokalt. Et konkret resultat er, at 65 kommuner tidligere i år tilsluttede sig en ny rammeaftale om mobiltale gennem Statens og Kommunernes Indkøb. Aftalen indeholder både billigere priser og væsentlig stærkere dækningskrav end tidligere aftaler. Herudover er en række kommuner gået i gang med at forberede kommunale indkøb med dækningskrav til forbedring af bredbånds- og mobildækning. Det arbejde understøtter vi med hjælp og vejledning, hvis kommunerne efterspørger det. Endelig har regeringen bl.a. som en del af sommerens vækstpakke samlet afsat lånepuljer på 150 mio. kr. i årene , som kommunerne kan søge i forbindelse

6 6/8 med deres meromkostninger ved at stille dækningskrav i yderområder. Den første lånepulje på 50 mio. kr. er allerede disponeret. Den giver 8 kommuner mulighed for at igangsætte projekter i yderområder, der kan give bedre mobildækning og hurtigere internet. Der er ansøgningsfrist for sidste del af puljen i februar [3. Aktive forbrugere] Endelig har vi med regeringsudspillet sat fokus på, at forbrugerne skal have mulighed for at træffe et kvalificeret valg. Det gælder både, når de skal købe mobiltelefon, og når de skal købe mobilabonnement. Med hensyn til mobiltelefoners antennekvalitet er der meget stor forskel på de bedste og de dårligste. Studier fra Aalborg Universitet viser, at antennerne i de bedste telefoner klarer sig 10 gange bedre end de dårligste. Det er vigtigt at forbrugerne har denne information. Derfor arbejder vi for, at der indføres en mærkningsordning på EU-plan for mobiltelefoners antennekvalitet. Et andet vigtigt parameter for den enkelte forbruger er, at man køber sit mobilabonnement hos et mobilselskab, der tilbyder dækning dér, hvor man bruger sin telefon mest.

7 7/8 Derfor skal vi have en bedre mobilkortlægning, så den enkelte forbruger får overblik over hvilke selskaber, der giver den bedste dækning i netop hans lokalområde. Erhvervsstyrelsen samarbejder derfor med teleselskaberne, kommunerne og regionerne om at udvikle en ny og mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning. Målet er, at forbrugeren for første gang får mulighed for at se de forskellige udbyderes dækning helt ned på den enkelte adresse. Jeg forventer, at vi omkring årsskiftet er klar med en ny hjemmeside, hvor denne information gøres frit tilgængelig på nettet. Dermed bliver det let for forbrugerne at vælge det selskab, der giver den bedste løsning, netop der hvor de bor. [Indendørs dækning signalforstærkere] Når vi taler mobildækning generelt, er det som oftest udendørs dækning. Det skyldes, at den indendørs dækning afhænger af mange faktorer som fx byggematerialerne, husets isoleringsgrad, om der er kælder mv. Man kan derfor godt måle dækning i den konkrete bygning, man befinder sig i, men det er ikke praktisk muligt at kortlægge indendørs dækning på samme måde som udendørs dækning.

8 8/8 Generelt er det vurderingen, at op til 70 pct. af trafikken i mobilnettene kommer fra indendørs brug. Og vi ved, at bygninger generelt dæmper signalerne, så selv med god udendørs dækning kan det halte indenfor. For at imødegå denne udfordring giver mobilselskaberne i fx Sverige forbrugerne mulighed for at bruge såkaldte signalforstærkere, der kan give en markant forbedret indendørs dækning til en pris ned til 1400 danske kroner. Mobilselskaberne i Danmark tilbyder imidlertid ikke danske forbrugere tilsvarende løsninger, hvilket jeg har givet udtryk for, er meget utilfredsstillende. Jeg har derfor bedt Erhvervsstyrelsen om snarest - sammen med mobilselskaberne - at finde en løsning, så brugen af signalforstærkere i private hjem også bliver en mulighed i Danmark. Det tror jeg vil give en mærkbar forskel i dækningen i mange hjem. [Afslutning] Det var et udpluk af de mange initiativer, regeringen har taget for at forbedre mobildækningen i hele Danmark. Og som tidligere annonceret vil regeringen i efteråret fremlægge en vækstplan for IKT på baggrund af arbejdet i det nedsatte vækstteam. Tak for ordet.

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere