DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer"

Transkript

1 DANSK GOLF UNION Rundt på banen - golf for juniorer vejledning til UNDERVISNINGSBOG

2 Indholdsfortegnelse IntroduktIOn 4 Et golfhul 5 teestedet 8 Through the green 12 Hazarder 19 Green 23 test dig selv 27 NOTATER 29 3 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

3 Introduktion Dansk Golf Unions undervisningsprojekt består af en undervisningsbog: "Rundt på banen golf for juniorer" og en vejledning til undervisningsbogen. Undervisningsbogen er målrettet juniorer i golfklubben, som skal i gang med golf. Undervisningsbogen kan købes enkeltvis eller som klassesæt, der består af 20 eksemplarer af undervisningsbogen samt et trykt eksemplar af vejledningen til undervisningsbogen. Du køber disse gennem Dansk Golf Union (DGU). Vejledningen til undervisningsbogen findes også i en pdf-version. Den kan downloades på DGU s hjemmeside. Denne vejledning vil hjælpe dig med at forstå de tanker, der ligger bag opgaverne i undervisningsbogen og forhåbentlig give masser af inspiration til undervisningen af juniorerne i klubben. Undervisningsbogen indleder med en overordnet gennemgang af et golfhul, dernæst illustreres de fire områder, der er repræsenteret ved ethvert golfhul på en golfbane. I takt med at juniorerne kommer igennem bogen kommer juniorerne hele vejen rundt på golfbanen. Undervejs er der opgaver og øvelser, som er forsøgt levendegjort med tegninger og illustrationer. Du skal som instruktør selvfølgelig også bidrage til gennemgangen og illustrationen af de forskellige øvelser og opgaver. Undervisningsbogen starter med at gennemgå et golfhul i sin helhed og derefter de fire hovedområder på golfbanen: Through the green Golfhul hele vejen fra teested til green Teestedet hvor man begynder et golfhul Through the green alt det der ikke er teested, green eller hazarder Hazarder områder med vand eller med sand Green tætklippet græs med et flag. Her slutter et golfhul Til hvert tema er der en vejledning, der giver råd om, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, desuden er undervisningens mål beskrevet. Du får også oplysninger om, hvilke golfregler du kan bruge i din undervisning. Desuden finder du relevante supplerende/repeterende praktiske opgaver, der løses ude på golfbanen. Teestedet Green Hazarder Rundt på banen - golf for juniorer indeholder også: Pæleregler Test og quizzer med facitlister Vandregler Diplomforslag Dropperegler Om væske på golfturen Scorekortet Ordbog Disse kan gennemgås efter behov. Quizzerne i bogen er primært tænkt som hjælp til underviseren til, hvad der skal læres. Quizzerne kan være en slags test. Da facitlisterne findes i bogen kan de jo bruges som en "test selv". Quizzerne kan måske også bruges til en fælles drøftelse. Vi anbefaler, at et team på to personer gennemfører undervisningen, fordi man rigtig mange steder skal demonstrere regler og instruere deltagerne i de praktiske opgaver. noter TIL PrAKTIsK opgave: HazardEr 4 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog det LænGsTe HoLe In one nogensinde TILHører bob MuTerA. HAn fik rekorden På et HuL ned Ad bakke, det VAr HuL nr. 10 På MIrAcLe GoLf course I omaha nebraska HuLLeT MåLTe 429 MeTer. HAZARD Notater Der er plads til notater. Disse sider kan bruges som huskeseddel til informationer om f.eks. lokale regler.

4 Et golfhul UNDervISNINg Gennemgang af et golfhuls fire hovedområder. Indlæring af golfudtryk. Forklaring af forskelllen på par 3-hul, par 4-hul og par 5-hul. Forklar de golfudtryk, der knytter sig til et golfhul. Deltagerne skal på en banevandring i fællesskab placere skilte på de korrekte steder. Temaet kan sandsynligvis klares på første lektion. Quizzen kan afslutte temaet. Underviseren skal sikre, at deltagerne har mulighed for at besvare quizzen. Tilrettelæggelse Med illustrationerne på side fire og side fem i "Rundt på banen - golf for juniorer" som grundlag drøfter man disse sammen med golfspillerne. I forlængelse af gennemgangen begynder man de praktiske opgaver. Mål Golfudtrykkene skal være deltagerne bekendt. Man skal forstå begreberne par 3-hul, par 4-hul og par 5-hul. 5 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

5 et golfhul: VEJLEDNING VEJLEDNING til tegning side 4 GOLFHUL Through the green Illustrationens udtryk defineres. Det er vigtigt at få begrebet "Trough the green" ind i bevidstheden. Teestedet Green Hazarder VEJLEDNING til tegning side 5 golfudtryk Gennem samtale beskriver man i fællesskab de forskellige golfudtryk på illustrationen på side 5. 6 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

6 et golfhul: praktiske opgaver opgave til tegning side 5 banevandring Der udarbejdes skilte med alle golfudtryk fra golfhulsplanchen på side fem. Man sender begynderne ud på udvalgte huller for at placere skiltene korrekt. Man går en fællesrunde og kontrollerer placeringerne. Det kan være en god ide at tage digitale fotos til efterbehandling (computer-print-plancher). Teestedsmarkeringer piger* Teestedsmarkeringer drenge* Teestedet Teestedmarkeringer* Vandhazard = gule pæle* Parallel vandhazard = røde pæle* Fairwaybunker Greenbunker Green Flag* Fairway Semirough Rough Areal under reparation = blå pæle Areal under reparation = blå pæle med sort top Flytbar forhindring Ikke flytbar forhindring Tilfældigt vand Out of bouncepæle = hvide pæle* Afstandsmarkering 150 m *markerer tilføjelser i forhold til teksterne i illustrationen på side 5. opgave til side 6 mål et golfhul Mål fra gul teested til midt på green Mål et par 3-hul Mål et par 4-hul Mål et par 5-hul Brug eventuelt et meterhjul eller et par tove på 25 m og 1 m. Skriv tallene ned på side seks i "Rundt på banen - golf for juniorer". 7 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

7 Teestedet UNDervISNINg Golfspillerne skal vide, hvordan en golfmatch påbegyndes. De etiketteregler, der bruges på et teested, skal kendes. Ude på teestedet gennemgås, i dialog med deltagerne, det relevante stof for teestedet. Efter en lille pause er det tid til at gå til et andet teested, hvor de praktiske opgaver løses. Temaet kan sandsynligvis klares på en lektion. Man skal sikre, at deltagerne har mulighed for at besvare quizzerne. Tilrettelæggelse Undervisningen foregår ude på teestedet, og man gennemgår i dialog med deltagerne det pædagogisk bearbejdede stof fra side syv til side ti. Man kan også gennemgå stoffet i et lokale i klubhuset eller kombinere de to metoder. De praktiske opgaver runder temaet af. Mål Golfspillerne skal vide, hvordan et teested er opbygget og kende dets grænser. De skal vide, hvordan en match sættes i gang. Det er vigtigt, at golfspillerne kender teestedets mange etiketteregler. Quizzernes indhold skal være gennemgået, og deltagerne skal kunne besvare quizzerne. 8 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

8 teestedet: her finder du reglerne side 7 Regler At tee'e en bold: På græsset, på en tee eller en "sandforhøjning" TeesteDSMARKeRINger må ikke flyttes: Slagspil 2 straffeslag Bolden falder af tee ved adressering må tee'es om ingen straffeslag. Bolden falder af tee ved et slag slaget tæller, og fortsæt med bolden, hvor den ligger spille en bold uden for teested: Slagspil 2 straffeslag. Spil fra forkert teested samme regler Bolden ligger uden for teested, når hele bolden ligger udenfor. Definition Golfreglerne side 39 Bolden bør mærkes. 6-5 Markøren fører din score. 6-6 SIDe 8 Etikette Om at slå ud. For en sikkerheds skyld: Vent! Golfreglerne side 23 Regler Hvem slår først på første teested: Hvis ingen startliste, så lodtrækning. 10-2a side 9 Etikette De væsentligste regler for god opførsel på teestedet: Vis hensyn. Golfreglerne side Regler Du får honnøren på et hul, når du har spillet bedst på foregående hul. 10-2a side 10 Etikette Spille med fortrinsret på banen. Golfreglerne side Regler Højst 14 køller med på en runde. 4-4a I slagspil får man 2 straffeslag pr. hul for overtrædelse - dog højst 4 straffeslag. 4-4b 9 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

9 teestedet: praktiske opgaver Byg et teested Man skal bruge 4 pløkker 15 m. snor 1 kølle 2 teestedsmarkeringer Byg et teested som en rektangel. placer bolden korrekt Sæt fire bolde på det nybyggede teested som vist på tegningen. Spørgsmål til spillerne: Er alle bolde placeret korrekt? OPSTIllINGSMULIGHEDER Placer boldene på et teested: En på græsset. En på en forhøjning. En på en tee. 10 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

10 teestedet: praktiske opgaver operation mærkning Alle skriver et personligt mærke på en medbragt bold. LodtræKNINg Hvad gør man, når man ikke har en startliste? Sæt en tee i græsset. Kast bolde hen mod tee'en. Ejeren af bolden nærmest tee'en starter med at slå den første bold, den der er næsttættest slår som nummer to og så fremdeles. Lad deltagerne være kreative i at finde en sjov lodtrækningsform. indholdet i en bag Lad deltagerne foreslå, hvad der er allermest nødvendigt at have med i en bag. Du har medbragt det, som du synes er vigtigst at have med på en runde, og så sammenligner I indholdet til slut. 11 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

11 Through the green UNDervISNINg Dropperegler 1-6 er væsentlige. Flytbare/ikke flytbare forhindringer præsenteres. Regler for området gennemgås. Etikettereglerne skal repeteres, da de skal kunne huskes. Det anbefales at gennemgå bogens stof ude på banen. Temaet er så stort, at vi anbefaler tre lektioner. De praktiske opgaver deles til to lektioner Sørg for, at deltagerne er bekendt med det stof, der bruges i quizzerne. Tilrettelæggelse Undervisningen ude på banen bygger på bogens mange instruktive situationer fra side 13-18, hvor deltagerne kan aktiveres med opgaver. Man kan også undervise efter bogen på skolebænken eller kombinere de to undervisningsformer. Dette tema er stort, og de mange praktiske opgaver, som afslutter temaet, kan godt tage ekstra tid. I dette tema vil du i undervisningen støde på seks af de syv forskellige måder at droppe bolden på. Når du møder droppene fra 1-6 kan der hentes hjælp på side 33 og 34 i undervisningsbogen. Mål At spillerne kan droppereglerne 1-6, samt de etikketter, der findes på området. De skal vide, hvad flytbare/ ikke-flytbare forhindringer er. De skal kunne besvare de tilhørende quizzer. 12 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

12 through the green: her finder du reglerne side 13 Regler Den, der er længst fra hullet slår altid først. Reglen gælder også, hvis en bold på green er længere væk end bolden på fairway. 10-2b Prøvesving må foretages overalt på banen. Et prøvesving er ikke et træningsslag. 7-2 NOTE 1 Hvis man i slagspil spiller en forkert bold pådrages to straffeslag. Ret fejlen ved at spille korrekt fra det oprindelige sted. Ejeren af den forkerte bold genplacerer denne. 15-3b side 14 EtIKette Alle skal være opmærksomme på golfbanen. En bold med høj hastighed er meget farlig. Tag også hensyn til greenkeeperen. Golfreglerne side 23 Regler Sucker på fairway - det eneste sted, man bruger drop 1. Ved sucker i rough bruges drop 4, 5, 6 - eller spil bolden, som den ligger. 28 En vandpyt er tilfældigt vand på fairway brug drop b Reglen gælder også for rough. side 15 Regler: DEFINITIONER: Løse naturgenstande Sten, blade, grene m.m. På fairway er sand og jord ikke løse naturgenstande. Golfreglerne side Løse naturgenstande må fjernes uden straf, men hvis bolden bevæger sig, så tæller et straffeslag. 23-1, 18-2a DEFINITIONER: flytbare forhindringer Blå, gule og røde pæle er flytbare forhindringer. Hvide pæle er ikke flytbare. En slange, coladåse eller noget lignende (altså tilvirkede ting) - må flyttes. Hvis bolden flytter sig, skal den genplaceres uden straf. 24-1a Affaldsspanden - et af de få tilfælde, hvor man bruger drop 2 - (en bold på eller i en flytbar forhindring). Bolden løftes og forhindringen fjernes. 24-1b Hvis en ikke flytbar forhindring er til gene for spillet, så brug drop Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

13 through the green: her finder du reglerne side 16 Regler: Man må erklære en bold uspillelig overalt på banen. 2 Man må ikke give råd til andre spillere end sin partner. 8-1 Hvis en bold kan være tabt andre steder end i en hazard, kan man spare tid ved at spille en provisorisk bold. Man skal huske at fortælle, at den er provisorisk side 17 regler: Hvis bolden er væk i et areal under reparation, slipper man billigere, end hvis den er væk andre steder på banen SIDE 18 etikette: Tabt bold. Golfreglerne side 24 regler: Hvis bolden ikke er fundet efter fem minutter, så brug drop c Hvis der er ventende spillere bagved, så vink igennem efter et halvt minut. 14 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

14 through the green: praktiske opgaver hvis tur er Det? Placer to bolde A (på green) og B (på fairway) i forskellig afstand fra flaget, som vist på tegningen. Hvem slår først? Altid den, der er længst fra flaget. 10-2b ens bolde Læg to ens bolde på fairway. Det sker, at bolde lander tæt ved hinanden. Hvad kan man lære af det? 6-5 forkert bold Det giver to straffeslag at slå et eller flere slag med en forkert bold. Om at rette fejlen. 15-3b 15 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

15 through the green: praktiske opgaver find de rigtige droppemåder Deltagerne får til opgave at placere de fire bolde som vist på tegningen. Sucker fairway DROP 1 Hvis du vil droppe, hvilke drop vil du da vælge? NB: Ved sucker i rough bruges ofte, men fejlagtigt drop 3. Sucker rough DROP 4, 5 eller 6 Vandpyt fairway DROP 3 Vandpyt rough DROP 3 HvORDAN spiller MAN videre? Pælen må løftes Deltagerne placerer boldene i de otte tegnede situationer. Pælen må ikke løftes Deltagerne skal gøre rede for, hvordan de vil klare at spille videre. Dåsen må flyttes Brug drop 3 Bladene må fjernes Sandet må ikke fjernes Drop 3 Drop 2 Ikke flytbar forhindring Flytbar forhindring 16 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

16 through the green: praktiske opgaver BOLDEN ER VÆK I AREAL UNDER RepARATION En bold er muligvis blevet væk i et areal under reparation. Hvis du finder bolden, hvad så? Sæt et x på kortet, hvor du finder bolden. Sæt derefter et x, hvor du vil spille bolden fra. Hvis du ikke finder bolden, hvad så? Sæt et x der, hvor du vil spille en ny bold fra. Fremstil et autentisk orienteringskort af egen bane. BOLDEN ER VÆK I et SKOvOMRÅDE En bold er muligvis væk i et skovområde. Hvis du finder bolden, hvad gør du? Sæt et x på kortet, hvor du finder bolden. Sæt et x, hvor du vil spille bolden fra. Hvis du ikke finder bolden, hvad gør du så? Sæt et x på kortet på det sted, hvor du vil spille en ny bold. Fremstil et autentisk orienteringskort af egen bane. 17 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

17 through the green: praktiske opgaver Om at bruge drop 4, 5 og 6 Du placerer fem bolde, der bør erklæres uspillelige, og det gør du så. Deltagerne skal vise, at de kan bruge drop 4, 5 og 6. TIDSforneMMelse Du gemmer et antal bolde, som skal være svære at finde. Deltagerne skal finde alle boldene. Deltagerne afleverer ure og mobiltelefoner. Når de tror, at de har ledt i fem minutter, skal de stoppe søgningen. husk materialer 18 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

18 Hazarder UNDervISNINg Golfspillerne skal nu have forståelse for droppereglerne, for vandhazarder, bunkerregler samt bunkeretiketten gennemgås. Vi anbefaler to moduler. Prøvestoffet i quizzerne skal være bekendt. Undervisning ved vandhazard og bunker, hvor der vil være rig mulighed for, at deltagerne tager del i gennemgangen af reglerne. De praktiske opgaver er repeterende. Vær opmærksom på, at orienteringsopgaven kan tage tid, hvis deltagerne enkeltvis må klare opgaven. TILRettelæggelSE Undervisningen foregår ved vandhazard og bunker. Da temaet ikke er så stort, er det til gengæld væsentligt, at deltagerne er aktive og ser reglerne anvendt i praksis. Bogens tegninger kan efterfølgende give et overblik. De praktiske opgaver er repetitions- og orienteringsopgaver. MÅL Man skal forstå, at en bunker skal plejes. Dropperegler ved vandhazarder er meget vigtige, og her er det første gang, at dropperegel 7 præsenteres, så giv den lidt ekstra tid. Golfspillerne skal have mulighed for at kunne besvære quizzen, og alle quizspørgsmålene skal være gennemgået. 19 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

19 hazarder: her finder du reglerne side 21 Vil du vide mere om vandhazard og parallel vandhazard? Golfreglerne side regler: Tegningerne er så instruktive, at undervisningen umiddelbart kan foregå fra grundbogen men se og brug også drop 4, 5 og 7 i dropperegelafsnittet: Rundt på banen - golf for juniorer side 34 NB: Man skal være sikker på, at bolden er i hazard, ellers kan man kun bruge drop 5. side 22 Tag en snak om, hvordan riven skal placeres - hvad siger jeres greenkeeper? Vil du vide mere om at adressere eller om bunkere? Golfreglerne side regler: Man må fjerne blade, græs, lyng osv. for at finde bolden Hvis det er nødvendigt at løfte bolden for at identificere den, er dette tilladt At spille en forkert bold i en bunker/vandhazard giver to straffeslag. 15-3b Man må ikke grounde i en bunker/vandhazard. Det giver to straffeslag. 13-4b Løse naturgenstande må ikke flyttes i bunker/vandhazard. Det giver to straffeslag. 13-4c En coladåse er derimod tilvirket - og derfor en flytbar forhindring. Den må flyttes uden straf. 24-1a 20 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

20 hazarder: praktiske opgaver at droppe i en bunker Læg en uspillelig bold i en bunker. Lad deltagerne vise, hvordan man bruger drop 4, 5 eller 6 i den situation. Kun drop 5 er uden for bunkeren. hensyn til en bunker Drøft hvordan man går hen til bolden mest hensigtsmæssigt. 1 eller 2? Forklar også: At man ikke træder kanter ned. At man går den korteste vej ind til bolden og ud igen. At det er let at få fat i riven. Og endelig: Hvorfor man river. 21 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

21 hazarder: praktiske opgaver om at grounde Lad en deltager vise, hvordan man grounder en kølle. Bolden er væk i en VANDHAZARD En bold er blevet væk. Hvis du finder bolden, hvad gør du? Vil du spille den ja/nej? Hvis nej, hvilket drop vil du bruge? Hvis du ikke finder bolden, hvad gør du? Hvilket drop vil du bruge? Fremstil et autentisk orienteringskort af egen bane. 22 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

22 Green UNDervISNINg Alle relevante golf- og etiketteregler skal gennemgås og opleves ude på banen. Vi anbefaler to moduler. Omsorg for banen. Gennemgang af regler. Prøvestoffet i quizzerne skal være bekendt. Den praktiske opgave er, at der udleveres et papirtryk af (praktisk opgave side 21). Opgaven løses skriftligt og måske enkeltvis. TILRettelæggelSE Undervisningen udendørs bør disponeres, fordi der er rigtig mange typer af informationer, der er vigtige for golfspillerne at få med: omsorg for green, hensyn til andre, golfvogne, reparation af green og regler. Her er det godt, at man er to om undervisningen. Den praktiske opgave er speciel, da det mest er regler, der bliver behandlet. MÅL Spillerne skal kende alle emner, der dukker op i den tilhørende quiz. Deltagerne skal demonstrere, at de kan bruge regler og etikette. 23 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

23 green: her finder du reglerne side 25, 26, 27 og 28 DEFINITION: Green Golfreglerne side 27 etikette: Hvor viser tegningerne noget om etikette/god opførsel? TEGNINGERNE VISER NOget OM AT: køre mellem green og bunker køre på forgreen placere sin bag fornuftigt skygge for puttelinjen lægge flagstangen ned læne sig op ad putteren bruge picthfork træde på puttelinjen sætte flaget på plads notér ikke scoren, mens du er på greenen. regler: Reglerne er tegnet instruktivt, så en gennemgang af tegningerne, vil lære nybegynderen de væsentligste regler om greenen. FølgeNDe regler er anvendt: Bold på green. DEFINITIONER Golfreglerne side 32 Ramme flag udefra. 17-3c Ramme flag indefra. 17-3c Løse naturgenstande. 16-1a Rense bold. 16-1b Tilfældigt vand. 25-1b (iii) 24 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

24 green: PRAKTISK OpgAve - kopi til deltagerne Praktisk opgaveark udfyldes af deltagerne i dialog med underviserne efterhånden som situationerne bliver demonstreret. Straffeslag: Hvordan spilles videre? Straffeslag: Hvordan spilles videre? Straffeslag: Hvordan spilles videre? Straffeslag: Hvordan spilles videre? Straffeslag: Hvordan spilles videre? Straffeslag: Hvordan spilles videre? Straffeslag: Hvordan spilles videre? Bold på green: ja / Nej Bold på green: ja / Nej 25 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

25 green: facitliste til praktisk opgave Opgaven er at være i dialog med deltagerne, mens man demonstrerer situationerne. Deltagerne skal skrive deres svar på det udleverede opgaveark. Bolden rammer flaget. Det giver et straffeslag. Bolden spilles, som den ligger. Bolden rammer en medspiller. Det giver et Straffeslag. Bolden spilles, som den ligger. Bolden rammer en modspiller. Det giver et straffeslag. Bolden spilles, som den ligger. Bolden rammer flaget. Det giver et straffeslag. Bolden spilles, som den ligger. En bold udefra rammer flaget. Det giver ingen straffeslag. Bolden spilles, som den ligger. En bold rammer en anden bold. Det giver et straffeslag. Den ramte bold genplaceres, mens spillers bold bliver liggende. En bold udefra rammer en bold på green. Det giver ingen straffeslag. Den ramte bold genplaceres, spillers bold bliver liggende. En bold er på green, bare den rører green. 26 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog En bold på er på green, bare den rører green.

26 Test dig selv Anvendte regler og definitioner til Test dig selv. TEESTEDet 1A R 6-5 1B R 6-5 1C R 6-6 2A R 10-2a 2B R Nej, man skal forholde sig i ro. Etikette. 4 Nej. Stil den ved siden af. Etikette. 5 Står bag ved den, der slår. Etikette. 6 R R R R A Nej 10B R 11-4 FAIRWAY I 1 R 10-2b 2 R 24-1a 3a R b Definition. 4 R R I tordenvejr skal man straks søge læ inden døre. Af hensyn til lynnedslag, må man ikke stilles sig under et træ. FAIRWAY II 1 Maks. 5 min. Definition side R R Tørven skal lægges tilbage og trykkes ned. Etikette. 5 R 28 a,b og c 6 Ja, når den bare rører ved greenoverfladen. Definition side Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

27 7 R Definition. Areal under reparation. 9 R 28 a, b, og c 10 Definition. Areal under reparation. 11 R4-3a. 12 R 4-4 FAIRWAY III 1 Ødelægger bunkerkanten. 2 R 24-1a 3 R R 28 a, b, og c 5 R R 18-2b 7 Den der spiller på hullet med det højeste nummer, har forkørselsret. Etikette. 8 Afstanden til greenen. 9 Røde pæle markerer parallel vandhazard. GReeN 1 Han har spillet hullet færdigt. 2a R b R c R R 16-1i 4 R Hvordan et nedsalgsmærke rettes rigtigt op. 28 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

28 NOTATER 29 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

29 30 Rundt på banen - golf for juniorer - vejledning til UNDERviSningSbog

30 w Overskrift ISBN Rundt på banen - golf for juniorer - Brøndby vejledning Stadion til UNDERviSningSbog 20, 2605 Brøndby. Tel: Fax: Dansk Golf Union Web:

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILLEFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 SECTION REGLER INDLEDNING: Væskebalance,

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport Regelundervisning 1 Oversigt 1. Introduktion 2. Regelbøgerne 3. Gennemgang af et golfhul 4. Fore 5. Påklædning. 6. Kaninprøve 7. Begynderkort 1 / prøvemedlemskort. 8. Begynderprogram 2. 9. Begynderturneringer

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILleFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 Section REGLER Indledning: Væskebalance,

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Hovedsponsor: INDLEDNING 4 INDLEDNING ETIKETTE 5 DROPPEREGLER 2 REGLER 28 TEESTEDET 34 HAZARDER 39 THROUGH THE 49 ETIKETTE DROP REGLER TEESTEDET

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Dansk Golf Union Gældende fra januar 2016. Tekst og idé: Hans Henrik Bergenser ISBN: 978-87-91886-05-8 INDLEDNING 4 INDLEDNING

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist D A N S K G O L F U N I O N Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Golfregler et uddrag teksthæfte til kursist 1 H O V E D S P O N S O R Bemærkninger til materialet Det er ikke uden en vis betænkelighed,

Læs mere

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor: GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION Hovedsponsor: GODE RÅD, NÅR DU SKAL BRUGE POWER POINT Giv tilhørerne tid til at se og læse, hvad der er kommet på skærmen. Hvis der er meget tekst, så inddel

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor: GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER Hovedsponsor: BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med at korte ned på og forenkle golfreglerne, og vi har i arbejdsgruppen

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 11. september 2015 Arrangør: PI Nordsjælland Nordsjælland Open 2015 Nordsjællands Politi Idrætsforening byder kollegaer, sportsudøvere, dommere, tilskuere

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE En hurtig guide til Golfreglerne 15 EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE Denne guide giver simple forklaringer på almindeligt forekommende Regelsituationer. Den er ikke en erstatning for Golfreglerne, som

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere

Teksthæfte til kursist

Teksthæfte til kursist GOLFREGLER - ET UDDRAG Regelkomiteen Teksthæfte til kursist Golfregler - et uddrag 4. udgave / DGU / 2004 1 BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET. Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008 NYE OG GAMLE REGLER MM. AGENDA. Gennemgang, diskussion og lynquiz De nye golfregler De nye handicapregler Golf reglerne - 7. marts Regelsituationer på vores egen bane En 10 min. lynquiz Gennemgå lynquiz

Læs mere

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts Regelopdatering Seniorklubben Torsdag d. 26 marts Dropperegler Hvem må droppe bolden? Hvordan droppes bolden? Hvornår skal bold droppes - og hvornår skal den placeres.. Hvor droppes korrekt - og hvornår

Læs mere

Alssund Golfklub. Bane Guide

Alssund Golfklub. Bane Guide Alssund Golfklub Bane Guide Alssund Golfklub - Bane Guide Velkommen Velkommen til Alssunds Golfklubs bane. Vi glæder os over, at du har valgt at spille golf her, og håber du nyder banen og naturen. Banen

Læs mere

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB Pris 30 kr Velkommen til JELLING GOLFKLUB Baneguide 2016 SYN LIG HED er en tillidssag TRYK, WEB OG DEKO Vi guider din virksomhed til sejer BSM Reklame Boeskærvej 11A, 2. sal, 7100 Vejle www.bsm-reklame.dk

Læs mere

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Tirsdag den 19. april 2016 Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Klager over aftenens indslag afleveres her ved regelentusiast Flemming Engelhardt J 1 PROGRAM Et par konkrete regler,

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub VEJLENING TIL TEORIPRØVE Prøven består af 30 spørgsmål. Spørgsmålene er opdelt i 3 grupper. Spørgsmål 1 2 er Etikette spørgsmål Spørgsmål 3 er spørgsmål om efinitioner

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB Forest / sand F o r es t / S a n d e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r Konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc

Læs mere

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane Hul 1. Så er I klar til runden. Din medspiller slår et dejligt, langt slag lidt i venstre med retning mod området med høj rough. Han slår sidenhen en provisorisk bold, da han ikke kan være sikker på at

Læs mere

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015 Golfreglerne Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015 og Amatørreglerne 2012 2015 A RULES OF GOLF SCOTLAND, 1744. WITH A SIMPLE BELIEF IN FAIRNESS, A GROUP OF MEN ESTABLISHED THE RULES OF GOLF.

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Velkommen til. Himmelbjerg Golf Club

Velkommen til. Himmelbjerg Golf Club Velkommen til Bakbjergvej 7 8653 Them tlf. 87 98 31 00 mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk Side 2 Velkommen til Vi vil med dette lille hæfte gerne byde dig velkommen i, og håber du må få

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 25. april 2014 Arrangør: Odense-PI Velkommen til Fyn og til Fyn Open i golf Myter om golf har der i årenes løb været mange af. Golf er for de rige og Golf er kun

Læs mere

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011 - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar 2008 31. udgave

Læs mere

Fyn Open den 29. april 2016

Fyn Open den 29. april 2016 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI Fyn Open den 29. april 2016 Velkommen til Fyn Som ny politidirektør for Fyns Politi, er det mig en stor fornøjelse, at få lov at byde Jer velkommen til Fyn Open

Læs mere

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor:

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor: Hovedsponsor: KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP ISBN 978-87-91886-14-0 Udgiver: Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tel: 4326 2700 Mail:

Læs mere

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GÆLDENDE FRA JANUAR 2016 OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40 IN PLATINUM GOLFREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse

Læs mere

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Trelleborg Golfklubs bane Oksebrovej 13 4200 Slagelse Arrangør: PI Slagelse Dansk Politiidrætsforbund Lad os sammen slå et slag for Slagelse Endnu engang har

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Silkeborg Forord af politidirektør Jens Kaasgaard Jeg vil gerne ønske Silkeborg Politis Idrætsforening

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen Hillerød Golf Klub Velkommen VELKOMMEN TIL HILLERØD GOLF KLUB Vores bane måler 5367 / 5247 / 4879 / 4443 meter, men det vil snart opdages, at den har kvaliteter, der belønner det præcision frem for længde.

Læs mere

LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter

LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter 7. LOKALE REGLER Fastsættelse af lokale regler Lokale reglers indhold Markeringer på banen Ordensforskrifter Fastsættelse af lokale regler Formål Indhold af lokalt regelsæt Fastsættelseskompetence DGU

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 3. maj 2013 Arrangør: PI-Odense Velkommen til Fyn Open 2013 Som formand for Odense politi s Idrætsforening er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til det

Læs mere

Ree Golfklub Regel- og handicapudvalget

Ree Golfklub Regel- og handicapudvalget Akkumuleret referat Opdateret juli 2013. Årshjul Oversigt over tilbagevendende opgaver, som udvalget skal tage sig af eller bidrage til. Budget Årsberetning Årsregulering af handicap Efterse Lokale Regler

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

fo r es t / fo r e s t Lokal regler

fo r es t / fo r e s t Lokal regler Forest / Forest fo r es t / fo r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dka i gl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerte r t e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB Forest x 2-tabel.indd 1 17/12/14 11.06

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul.

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul. Hul 1 TEE B gul. Fra TEE stedet kan du se flaget på green, men pas på bunker i højre side umiddelbart før green, samt på out of bound ved asfaltvejen i venstre side af fairway. Hul 2 TEE C hvid. Fra TEE

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 12. september 2014 Arrangør: PI Nordsjælland Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2014 Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere,

Læs mere

GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1.

GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. GOLFREGLERNE som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar 2004 30. udgave pr. 1. januar 2004 Copyright 2003 Royal and

Læs mere

Dansk Baneguide. Asserbo GOLF CLUB

Dansk Baneguide. Asserbo GOLF CLUB Dansk Baneguide Asserbo GOLF CLUB Velkommen til Asserbo Golf Club Asserbo Golf Club er én af Danmarks ældste klubber. Anlæg af banen blev påbegyndt i 1944, og den 7. juli 1946 blev en 7 hullers bane indviet

Læs mere

Blåvandshuk Golfcenter

Blåvandshuk Golfcenter BANEGUIDE kr. 20,- Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter I sommeren 1994 blev vor 18-hullers golfbane officielt indviet, og den fremstår i dag som et komplet golf anlæg med en 9-hullers par-3 bane, driving

Læs mere

Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub

Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub Roskilde Golf Klub har en målsætning om at skabe en god klub med et socialt foreningsliv for både medlemmer og gæster. Vi har en bane, et klubhus med tilhørende

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: LILLE GRØNT GOLF KØREKORT Når du har gennemført pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Lille Grønne Golf Kørekort. Det giver

Læs mere

Søllerød Golfklubs Cross-Country Baneguide

Søllerød Golfklubs Cross-Country Baneguide Søllerød Golfklubs Cross-Country Baneguide Score kort: Matchen er en Two-ball Bestball, stableford over 12 huller, dvs. at hver spiller på holdet spiller sin egen bold. Holdets bedste score (inkl. opnåede

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

DANSK GOLF UNION GOLF. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? - I TEGNINGER OG BOBLER 2

DANSK GOLF UNION GOLF. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? - I TEGNINGER OG BOBLER 2 DANSK GOLF UNION GOLF - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? SPILleFORMER ETIKETTE REGLER - I TEGNINGER OG BOBLER 2 Indledning: Væskebalance, Spilleformer

Læs mere

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB Forest / Forest f o r est / f o r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dk iagl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerrtte e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl

Læs mere

BEGYNDERMAPPEN 2017 BU 2017

BEGYNDERMAPPEN 2017 BU 2017 BEGYNDERMAPPEN 2017 BU 2017 Indhold: Begynderudvalget side 1 Begynder mandage side 2 Obligatorisk undervisning for sæson 2017 side 3 Betaling / priser side 4 Dress code side 5 Golfkørekort side 5 Par 3

Læs mere

Aars Golfklubs Elitehold

Aars Golfklubs Elitehold Aars Golfklubs Elitehold Nr. 7 Side 1. Kampreferat fra Eliteholdenes kampe i weekenden lørdag den 25. og søndag den 26. april. Sidste weekend påbegynde elitetruppen i Aars Golfklub matcherne i Danmarksturneringen.

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016

Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016 Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016 Velkommen som kaninfører i Brøndby Golfklub. Med dette kaninførernotat forsøger vi at beskrive kaninførerrollen i Brøndby Golfklub. Kaninførernotatet skal ses som en

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky Lokale regler Midlertidige lokale regler Konverteringstabeller GOLF CLUB Lokale regler for Lübker Golf Club Banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds Gule pæle/markeringer: Vandhazard Røde

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Mere end bare short game!

Mere end bare short game! Mere end bare short game! DGU Short Game - Mere end bare short game! I Dansk Golf Union ønsker vi kontinuerligt at forbedre forholdene for de danske golfklubber. Dette blandt andet gennem aktiviteter,

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: RØDT GOLF KØREKORT Når du har bestået pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Røde Golf Kørekort. Det giver dig ret til at

Læs mere

Velkommen til medlemsmøde. Velkomst v. Formand William Grahn.

Velkommen til medlemsmøde. Velkomst v. Formand William Grahn. Velkommen til medlemsmøde Velkomst v. Formand William Grahn. Banen Kristian Ravn Laumann orienterer. Præsentation af bunkerplan Skov arbejde Hul 15 gul teested Opretning af teesteder Fyrlunden i venstre

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KROLF TIL KROLF

INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KROLF TIL KROLF VELKOMMEN TIL KROLF INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KROLF TIL KROLF www.dai-sport.dk - En verden af gode oplevelser DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

BaneGuide. Silkeborg Golf Club

BaneGuide. Silkeborg Golf Club BaneGuide Silkeborg Golf Club NYT SHOPPING CENTER I ESBJERG VI LAVER BÅDE SMÅT OG STORT TEL +45 4020 3232 MAIL@SKOVHUSARCHITECTS.DK Generelle informationer Generelle informationer LOKALE LOKALE REGLER

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering. Hvad er det for en turnering?... 2 Banens længde.... 3 Bunkerriven. Hvor skal den ligge?... 4 Flaget.... 5 Hvem bestemmer hvor

Læs mere

B E G Y N D E R M A P P E S Æ S O N

B E G Y N D E R M A P P E S Æ S O N B E G Y N D E R M A P P E S Æ S O N 2 0 1 3 Version 2 af 3. maj 13 1 Golfsæsonen år 2013 VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB OG INTRODUKTIONEN TIL DIN NYE SPORT Al begyndelse er som bekendt svær. Det

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

Ree Golfklub, Baneudvalget Opgaveoversigt 2014

Ree Golfklub, Baneudvalget Opgaveoversigt 2014 Greens Flagplaceringer Bolden skal kunne ligge stille 3 fod omkring flaget, f.eks. 6. hul Opgradering af forklæder Gøde og efterså med rødsvingel, som har en bedre bæreevne Bunkers Ensartede bunkers Efterfylde

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner Hovedsponsor: indhold Hensynet til sikkerheden Ingen 100 procents garanti Golfbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor langt slår en spiller? Banens topografi

Læs mere

PUBLIKATIONER OG ANDRE TRYKSAGER Priserne er inkl. moms, men ekskl. porto.

PUBLIKATIONER OG ANDRE TRYKSAGER Priserne er inkl. moms, men ekskl. porto. Det samme gælder din opsparing Sparinvest er igen kåret som Danmarks bedste investeringsforening. Det er vi glade for. Men størst er glæden naturligvis for de investorer, der har fået væksten at mærke.

Læs mere