Strategi B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør Organisationsbestyrelsen og flere medarbejdere i 3B arbejder i øjeblikket på, hvilke mål 3B skal have for fremtiden, og hvor vi som organisation skal lande i I daglig tale kaldet Strategi At have et mål giver udvikling og svar på mange spørgsmål. Det er netop det, Strategi 2015 handler om. Tre team har gennem en kortlægningsfase kigget på forskellige områder af organisationen 3B. Derefter har medarbejderne i strategiprojektet været gennem en analysefase, hvor områderne blandt andet blev kædet sammen med de målsætninger, som organisationsbestyrelsen tidligere har arbejdet med. Analysen mundede ud i en række initiativer, som medarbejderne i projektet har arbejdet med. Indhold i strategiplanen Ud af analysen er der kommet nogle temaer, som organisationsbestyrelsen arbejder videre med. Nogle af temaerne handler om, hvordan vi kan styrke beboerdemokratiet, og hvad kravene er til den gode bolig og den gode service. Andre temaer handler om, hvilken rolle den boligsociale indsats skal spille, og hvordan vi bliver bedre til at følge op på, om vi har nået vores mål og vores opgaver. Der er også temaer, der handler om, om 3B skal vokse, hvor meget, og om vi skal satse mere på at Analysearbejdet i projektgruppen fortsætter, men det handler nu mere og mere om konkrete initiativer, efterhånden som organisationsbestyrelsen afklarer 3B s retning på de forskellige områder. bygge boliger nogle steder end andre. Endelig er der et tema, der handler om image og brand, dvs. hvad vi vil kendes på, og hvordan vi bliver kendt. Nye mål for 3B I løbet af maj bliver vi færdige med at udarbejde strategien, som ifølge tidsplanen Organisationsbestyrelsen arbejder præsenteres på repræsentantskabsmødet nu videre med alle de spørgsmål. De strategiske diskussioner var blandt andet på dagsordenen på mødet den 17. marts og igen den 12. april. den 30. maj. Derefter skal vi arbejde med at nå de nye mål, som organisationsbestyrelsen har sat for 3B. Stiller du op til organisationsbestyrelsen? På repræsentantskabsmødet den 30. maj 2011 er næstformand og fem (?) medlemmer af organisationsbestyrelsen på valg. Ønsker du at stille op - og vil du præsenteres i den folder, der sendes ud til repræsentantskabet - skal du senest den 15. maj 2011 sende en mail med navn og telefonnummer til Og for god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet.

2 Store flyttedag Så er rokaden mellem lokalinspektørerne i fuld gang. Samtidig flytter nogle af lokalinspektørerne kontor. 3B har på baggrund af en evaluering af driftsstrukturen gennemført nogle justeringer, som skal sikre, at lokalinspektørerne bedre får mulighed for at koncentrere sig om deres ledelsesopgave, om tilrettelæggelse af driften og om servicering af beboerdemokratiet. Derudover får de nu bedre rammer for fællesskab om opgaverne og lettere adgang til at udveksle erfaringer med kollegerne. Endelig indføres en vejledende frekvens for aftenmøder for lokalinspektørerne for at sikre, at også de har mulighed for en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. To områder - 14 lokalinspektører Det betyder, at boligafdelingerne fremover fordeles på 14 lokalinspektører i stedet for 15. Samtidig får lokalinspektørerne mere sekretærhjælp, flere samles fysisk i kontorfællesskaber og de vil fremover ledelsesmæssigt høre til to områder ledet af hver sin driftschef. Samtidig»bytter«nogle af lokalinspektørerne rundt og den ene af de nuværende driftschefer bliver driftsprojektchef og vil fremover koncentrere sig om udviklingsopgaver og opgaver, der går på tværs af organisationen. Alt i alt giver det et styrket fagligt miljø og større fællesskab for lokalinspektørerne. /ahz Urbanplanen har fået nyt logo En mangefarvet diamant, der skal signalere ét samlet boligområde det er Urbanplanens nye logo. Urbanplanens nye logo består af seks trekanter, der hver symboliserer en afdeling. P.t. er der kun fem afdelinger i Urbanplanen, men Fællesbestyrelsen og Partnerskabet håber, at de nye 3B-boliger ved siden af Hørgården bliver en del af Urbanplanen. Set i en helhed bliver de seks trekanter en mangefarvet diamant, der skal vise, at Urbanplanen er mangfoldig, af høj værdi, smuk og hårdfør. /cgh Ingen undskyldning for ikke at sende brev til moster Karen Næste gang, du mangler et frimærke, sender du bare en sms, så er du klar til at sende brevet af sted. Du behøver ikke længere tænke på, hvor eller hvornår du finder et frimærke du sms er bare PORTO til Så får du en kode, som du skriver lige dér, hvor du indtil i dag ville sætte et frimærke. Du betaler 8,00 kr. plus almindelig sms-takst for Mobilporto, som gælder til et A-brev på højst 50 gram til modtagere i Danmark. Du kan ikke fortryde dit køb, brevet med koden skal sendes inden for syv døgn, koden kan kun bruges én gang, og dit mobilabonnement/taletidskort skal være dansk og åbent for overtakserede tjenester. Læs mere på Post Danmarks hjemmeside. /ahz 2

3 3B s energi- og miljøpris 2010 Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Ved repræsentantskabsmødet den 25. november 2010 overrakte energiog miljømedarbejder Julie Juhl Jakobsen 3B s energi- og miljøpris 2010 til hele tre afdelinger, nemlig Måløv Park, Folehaven og Poppelvænget. En jury bestående af en repræsentant fra hver af de fire bestyrelsesudvalg har bedømt de indkomne forslag: Ellen Vedelsby, Kursusudvalget Anders Brøgger, Demokrati og trivselsudvalget Dorte Skovgård, Byggeudvalget Monia Stoltz, Forvaltningsudvalget Forslagene er blevet bedømt ud fra følgende kriterier: Den gode historie, som andre afdelingsbestyrelser kan lære af Ekstraordinært projekt med en nyhedsværdi Beboerinddragelse formidling Realiserede energibesparelser. Juryen har begrundet valget af de tre kandidater således: Folehaven vinder på en delt førsteplads kr. Folehaven tildeles præmien for sit mod til at igangsætte pilotprojekter, som andre kan lære og få erfaringer af. Juryen er imponeret over den indsats, Folehaven har gjort for at få deres vaskeri til at fungere på regnvand. Brug af regnvand i vaskeri og til toiletskyl er i fin overensstemmelse med samfundets ønske og behov for at få regnvand ledt uden om det offentlige kloaknet og om muligt brugt til andre formål. Måløv Park vinder den anden førstepræmie på kr. Juryen hæfter sig specielt ved, at afdelingen har etableret en meget flot storskralds- og genbrugsplads samt etableret en byttehytte, som er værd at besøge. Desuden har afdelingen formået på fin vis at inddrage beboerne i de mange miljøaktiviteter, afdelingen har igangsat. Poppelvænget vinder andenpræmien på kr. De ældre i Poppelvænget har set med stor velvilje på, at de har fået installeret lysstyring med akustiske sensorer. Den nye belysning har givet afdelingen en flot økonomisk gevinst. Lige nu overvejer afdelingen, hvordan gevinsten kan anvendes til at igangsætte andre energi- og miljøtiltag. Tillykke til de tre vindere. Vind 3B s energi og miljøpris 2011 Af Julie Juhl Jakobsen, energi- og miljøkonsulent Igen i år udlodder 3B en energi- og miljøpris til den eller de afdelinger, der gør en ekstra energi- og miljøindsats i Er din boligafdeling i gang med nye og spændende energi- og miljøaktiviteter, så er det måske jer, der skal have 3B s energi- og miljøpris Præmien lyder på kr. og kan anvendes frit efter afdelingernes eget ønske til at sætte nye initiativer i gang inden for de rammer, der fremgår af 3B s vedtægter og gældende lovgivning. Alle boligafdelinger i 3B kan deltage, og alle kan indstille en afdeling til modtagelse af prisen. Sådan indstiller du din afdeling En afdeling indstilles ved at udfylde indstillingsskemaet, som ligger på X3B under Energi- og Miljø eller på under menupunktet»om 3B«,»Energi Fristen for aflevering af en indstilling er og Miljø«og»Energi- og miljøpris 2011«. mandag den 12. september Indstillingskemaet kan gemmes på egen Indstillingen sendes til Boligforeningen 3B, Energi- og miljøgruppen, Kron- computer og udfyldes elektronisk. Kontakt eventuelt energi- og miljøgruppen for at få hjælp til at udfylde eller mail prinsessegade 14, 1306 København K indstillingen på mail eller telefon Kopiering i 3B Afdelingsbestyrelserne i 3B kan få kopieret fx nyhedsbreve, fastelavnsinvitationer og lignende hos 3B. 3B tilbyder fx kopiering for 2 kr. pr. side i farve. Det vil sige, det koster 4 kr. for kopiering på begge sider af arket. Vil man gerne have kopieret fx et nyhedsbrev, kan det derfor betale sig at få det trykt som en A4-folder, som er A3-papir foldet på midten. På den måde bruger man kun et stk. A3-papir, og prisen bliver i alt 4 kr. pr. nyhedsbrev. Kontakt hvis I ønsker at gøre brug af tilbuddet. 3

4 Rejsegilde på Amagerfælledvej Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Model af de 53 familieboliger til venstre og bostedet med 75 boliger for socialpsykiatrien til højre. Hele seks talere var på programmet, da der var rejsegilde på de nye boliger på Amagerfælledvej torsdag den 3. marts B er i gang med at bygge et bosted med 75 boliger for socialpsykiatrien og 53 familieboliger efter AlmenBolig+konceptet. Rejsegildet foregik i fælleslokalet på bostedet, og Per Bro, byggechef i 3B, startede med at byde velkommen og glædede sig over, at vi er kommet så langt. Han gjorde det samtidig klart, at der i lokalet skal være en masse socialt med de kommende beboere. Gode forhold for alle Næste taler var Villy Sørensen, formand i 3B, som lod minderne glide tilbage til klimatopmødet i 2009: - Ja, nu står jeg her igen. I 2009 var vi her også, blot i nogle pavilloner. Det var før klimatopmødet, hvor vi præsenterede byggeriets mange gode energielementer. Tidligere lå der nogle kolonihaver her, og der har i den forbindelse været en række beboerdemokratiske udfordringer. Det er vigtigt at få et godt helhedsindtryk med de andre afdelinger, og det er vigtigt at skabe gode forhold for både dem, der allerede bor her og de nye beboere. Det nye det spændende er AlmenBolig+konceptet, som er udviklet af KAB, og som 3B har indgået partnerskabsaftale om. Det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå, for beboerne skal selv lave en del. Samtidig vil vi godt skabe et godt samarbejde mellem de almene boliger og bostedet, fortalte han. Villy Sørensen sluttede med at takke alle de medvirkende og udbringe et trefoldigt leve for byggeriet. Boliger med de rette behov Den tredje på talerstolen var konsulent 4 De nye AlmenBolig+familieboliger er i flere etager og rummelige. Boligerne i bostedet er lyse og funktionelle.

5 Anna-Belinda Fosdal fra Socialforvaltningen, som fortalte, at Socialforvaltningen skal drive bostedet sammen med Center for Autisme og Specialpædagogik. - Det er en utrolig spændende proces, som vi har været med i hele vejen. Stor tak til alle de medvirkende i projektet, sagde hun blandt andet. Derefter gik centerchef Lasse F. Steenland fra Center for Autisme og Specialpædagogik på talerstolen. Også han glædede sig over den gode proces i byggeriet: - Det er en rigtig stor glæde for os at være her i dag det er et skridt videre i processen, nemlig at skabe boliger med den kvalitet, som vi mener, vores beboere skal have. Vi har mange ønsker til indretning, og det har krævet meget af alle, men både arkitekter, ingeniører og håndværkere har taget imod vores råd. Tusind tak til jer for jeres lydhørhed og for at gøre, at vi er her nu. Vi glæder os til at få et hus, der er lavet til vores behov, sluttede Lasse F. Steenland. Håndværkernes fest - Rejsegilde er håndværkernes fest af tradition, indledte direktør Robert Mayer fra Jönsson sin tale og fortsatte: - Vejen har været langt, og jeg har kun hørt godt om den. Processen har været givtig og spændende, også for os, for vi kommer også og arbejder for at skabe værdi for de kommende beboere. Der går 60 håndværkere herude de står ude ved pølsevognen lige nu og spiser pølser men hvis de kan høre mig derude, skal der lyde en stor tak, sagde Robert Mayer, inden han henvendte sig til de fremmødte og spurgte: - Vil I hjælpe mig med at råbe tre hurra for håndværkerne, så de kan høre det? Som sagt så gjort tre høje hurra blev drønet af sted til de spisende håndværkere. En glad arkitekt Arkitekt Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter var sidste person på talerstolen, og han indledte sin tale med at fortælle, at han var en glad arkitekt og at det ellers er sjældent. - Det er svært at være en glad arkitekt det er kun de bedste, der kan blive det. Det er ret fascinerende at få resultatet 1 til 1 hver gang, og jeg er stolt af, at projektet lykkedes. Det var en udfordring at tegne bostedet, da rammen for de 53 almene boliger var givet på forhånd. Beboerrepræsentanter og pædagoger er beboernes stemmer, og jeg vil gerne rose jer for det gode samarbejde. Jeg er kisteglad for at kunne vise jer rundt i det her byggeri, sluttede Søren Rasmussen sin tale. Efter talerne var der rundvisning til en prøvebolig på bostedet og til en almen bolig på 130 m 2. De almene boliger bygges af færdige elementer, fx er badeværelset bygget i Sverige og sat direkte ind i boligen. Det er stadig en byggeplads på Amagerfælledvej, men de mange fremmødte kunne få et godt billede af, hvordan det kommer til at se ud. Lasse F. Steenland, centerchef for autisme og specialpædagogik, roste alle medvirkende for et hus lavet til deres behov. Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter var en glad arkitekt. Det er vigtig at skabe gode forhold både for dem, der allerede bor her, og for de nye beboere, sagde Villy Sørensen, formand i 3B. Pølsevognen var godt besøgt ved rejsegildet. 5

6 Beretning fra et boligsocialt erfamøde Af Ulla Smitt Vanges og Anna-Claudia Erichsen, boligsociale konsulenter og Torsdag den 10. marts var der erfamøde for alle de ansatte, der arbejder med boligsociale indsatser i 3B s afdelinger. Der er i alt 17 plus en håndfuld ansatte fra indsatser, der dækker 3B s afdelinger, men hvor medarbejderne ikke formelt har deres ansættelse i 3B. Denne gang blev mødet holdt på biblioteket i Folehaven. Som hovedregel holdes møderne ude i de områder, der er omfattet af en helhedsplan. Folehaven har en boligsocial helhedsplan, der startede op i 2009 og som udløber i slutningen Projektet består af en børn- og ungeindsats, der overvejende finder sted i en pavillon, som ligger lige over for biblioteket. Deler viden Erfamøderne handler om mange ting. De handler om netværk mellem de ansatte, om at bruge og lære af hinandens erfaringer og om at idégenere og videreudvikle på de projekter, vi hver især arbejder på. Møderne er også tænkt som en anledning til, at de boligsociale, som sidder ude i de lokale projekter, får mulighed for at få nyt fra administrationen i 3B. Det gælder både de lidt mere generelle forhold og tiltag, men selvfølgelig især de emner, der har at gøre med det boligsociale arbejde. Desuden er der ofte et tema på møderne, hvor et eller flere projekter bidrager med et oplæg. De boligsociale konsulenter i 3B, Anna-Claudia og Ulla, indkalder og faciliterer møderne. Gruppen havde i fællesskab valgt, at mødet i Folehaven skulle handle om forlængelse af de eksisterende helhedsplaner og om eventuelle nye helhedsplaner. De fleste af de eksisterende helhedsplaner fungerer godt, og der er et lokalt ønske om at søge om en forlængelse (se faktaboksen). På mødet talte vi en del om, hvad vi oplever, der konkret virker, og hvad vores berettigelse er i områderne. Samarbejde med kommunen Søren Løkke, konsulent på børn- og ungeområdet i Urbanplanen, pointerede, at kommunerne allerede har mange af de samme opgaver og tilbud, som vi påtager os i helhedsplanerne men kommunen har ikke altid samme muligheder, som vi. Her handler det netop om at udnytte og supplere hinandens forskellige muligheder. Eksempelvis har vi med vores tilgang og læring i helhedsplanerne mulighed for at bruge de rigtige indgange til beboerne. I de lokale projekter er vi tæt på beboerne, og derved får vi viden, erfaring og netværk, vi over tid kan give videre til kommunerne. Værestedet i Folehaven Som et velkomment afbræk til et stillesiddende møde gik vi over og så Værestedet i Folehaven, der ligger i kommunens pavillon over for biblioteket. Værestedet er et tilbud til områdets drenge og piger i aldersgruppen og år. Børnene og de unge har selv været med til at indrette pavillonen. Væggene er fortrinsvis malet sorte, lige bortset fra pigetoilettet, der så til gengæld er meget lyserødt. Projektleder Mick Collins og 6

7 ungemedarbejder Caspar (Cas) Wildner fortalte om, hvordan de siden sommeren 2010 har brugt meget tid på at indrette pavillonen. Der er blandt andet indrettet et lille musikstudie og et hyggerum med mulighed for at spille X-Box og se film. Mick og Caspar bruger meget af deres tid på det tætte samarbejde med den lokale ungdomsklub, hvor de fx har planlagt søndagsaktiviteter for de unge. Det næste arrangement bliver VM (Valbymesterskaberne) i bordfodbold. Både skolen, biblioteket og nærpolitiet fortæller, at de kan mærke, at der er kommet mere ro på i Folehaven efter, at Værestedet har fast åbent tre gange om ugen. Efter mødet holdt de ansatte, der arbejder med børn og unge, et møde for at dele erfaringer på netop deres område. Det næste boligsociale erfamøde holdes til sommer, hvor turen går til Høje Gladsaxe. Her skal vi høre mere om, hvad de tre ansatte laver i deres helhedsplan. Boligsociale helhedsplaner En boligsocial helhedsplan er en eller flere indsatser, der er støttet af midler fra Landsbyggefonden. Midlerne er indtil nu blevet uddelt af tre omgange i 2006, og i Med den nye boligaftale fra januar 2011 er der åbnet op for nye ansøgninger, og man kan nu løbende ansøge Landsbyggefonden om flere midler. I Boligforeningen 3B er der boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen, i Egedalsvænge (i et samarbejde med Boligkontoret Danmarks to afdelinger, Skovengen og Byengen/Nordengen tilsammen hedder indsatsen Kokkedal på vej), i Lønstrupgård og Hvidbjergvej i Vanløse, og i Folehaven. Urbanplanen og Kokkedal på vej søger om forlængelse. Indsatsen i Vanløse udløber først i 2013, så her er der lidt tid at løbe på. Indsatsen i Folehaven indtænkes muligvis i en større områdeindsats for Valby. Desuden har 3B en mindre helhedsplan, der afsluttes i 2011, som hedder boligsocial taskforce. Indsatsen omfatter en række af 3B s mindre afdelinger med det fælles kendetegn, at de oplever en række udfordringer relateret til afdelingens børn og unge. Indsatsen forlænges ikke, men tre af afdelingerne Rådmandsbo, Vestergårdsvej og Sangergården 1 og 2 er overført til andre boligforeningers helhedsplaner. Endelig administrerer KAB og AB to andre helhedsplaner, som 3B s Sydhavnsafdelinger og Høje Gladsaxe er omfattet af. Opgør med myter om parallelsamfund og ghettodiskurs Af Mette Gram, Projektleder»Familiekursus for etniske minoriteter«, Partnerskabet, Urbanplanen Både muslimer og ikke-muslimer føler sig stærkere knyttet til deres by end til det danske samfund. Det viser ny rapport. Ved pressemødet på Københavns Rådhus blev de vigtigste resultater og anbefalinger ved rapporten»muslimer i København«offentliggjort. Rapporten er den seneste i serien»muslimer i EUbyer«, hvor muslimer og ikke-muslimer i 11 vesteuropæiske byer er blevet interviewet vedrørende temaer som tilhørsforhold og identitet. Den københavnske undersøgelse er foretaget i bydelen Nørrebro. Tilknytning til lokalområdet Det interessante ved rapporten i forhold til boligområder er, at såvel muslimer som ikke-muslimer udviser stærkere tilknytning til deres kvarter og by end til samfundet som sådan. Det er således lokalområdet, som først og fremmest bør være omdrejningspunkt for integration ikke det nationale. Rapporten understreger dermed, at det er vigtigt, at en bydel arbejder for at understøtte mangfoldighed og at de fleste udfordringer skal løses lokalt. Det bekræfter, at boligsociale aktiviteter har sin berettigelse både nu og fremover. Læs rapporten på www. soros.org/initiatives/home. 7

8 Vandspareforsøg i Hammeltruphus sparer hver beboer for 13 l i døgnet Af Brian Raahauge, energi- og miljøkonsulent Mange penge er allerede sparet ved et vandforsøg i Hammelstruphus i København. Her har beboerne sparet omkring liter vand på syv måneder. I august 2010 startede energi- og miljøgruppen et pilotprojekt med vandsparende tiltag i 3046 Hammelstruphus. Forsøget blev udført i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, leverandør af materialer Tandrup Water Solution, Københavns Energi og selvfølgelig afdelingens varmemester Jørn Christensen. Udskiftning af perlatorer Det gik i al sin enkelthed ud på at se, om man kunne nedbringe vandforbruget ved at skifte perlatorer på blandingsbatterier i køkken og badeværelse samt sætte nyt vandbesparende bruserhoved med ny slange op i alle 46 lejemål. Det væsentlige i dette forsøg var, at komforten skulle forblive den samme, og at forsøget skulle være betalt tilbage i form af besparelse på vandregningen inden for en kort periode. Varmemester Jørn Christensen sørgede for, at der på fire dage midt i august blev skiftet perlatorer og brusere i alle lejemål, og fra september 2010 kunne vi derfor følge detaljeret med i forbruget. Der skal altid være noget, der driller lidt, når man laver sådanne forsøg, og dette var selvfølgelig ingen undtagelse. Det gik rigtig fint de første tre måneder, indtil nogle ventiler stod af i vaskeriet. Det fik forbruget på hovedmåleren til at løbe løbsk. Men da afdelingen er sådan indrettet, at der er bimåler på det varme vand, kunne vi stadig se, at der var en besparelse. Køkkenbatteriet giver med den nye perlator otte liter vand i minuttet, og blandingsbatteriet ved bad/håndvask giver fire liter i minuttet. Den nye bruser giver otte liter i minuttet. Kanal 3B Mange brusebade sparet På de fire måneder, hvor der ikke var en defekt i vaskeriet, kan vi måle, at der har været et fald på mere end 200 m³ vand i forhold til samme måneder året før. Hvis vi samtidig skønner, at faldet er det samme i de måneder, hvor forsøget drillede, ender vi med et fald på over 300 m³. Eller liter rent vand. Dette svarer til mere end 3500 brusebade af fem minutters varighed. Når vi ser på prisen for en m³ vand, som i Københavns Kommune er 36,80 kr., bliver det til godt kr. sparet indtil videre. Det er dog reelt større, da prisen i 2010 var 46,16 kr. pr. m³. Derudover ligger der også en besparelse i opvarmningen af det varme vand, som er faldet med 7,2 % i gennemsnit i hele perioden. Ser man samtidig på liter brugt vand pr. person også kaldet nøgletallet i samme perioder, afslører det endnu mere. Afdelingen er faktisk gået fra 191 liter pr. person i til 178 liter pr. person i Vi følger selvfølgelig forsøget nøje året ud og vender tilbage med en afslutning på historien. Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz, Camilla Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er juni 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 24. maj 2011 Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference november 2011 Repræsentantskabsmøde 30. maj 2011 Bestyrelsesmøder 10. maj, 30. maj, 6. juni og 21. juni 2011 Forretningsudvalg 14. april, 2. maj, 23. maj og 9. juni 2011 Kurser Afdelingens egen hjemmeside sådan 12. maj 2011 Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag til: Birgitte Jeppesen, Intern Service David Mark Cederström, barselsvikar Energi og miljø Camilla Tavlo Christensen, studentermedhjælper Kundeservice Ebbe Juul Jørgensen, barselsvikar Økonomi Pia Marion Hoffensetz, vikar Økonomi Farvel til: Lone Holst, Sekretariatet Johnny Christiansen, Højstensgård Per Fjeldsted, Egedalsvænge Susanne Eicke, HR Dennis Lehnert, Tranehavegård 8

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B I nr. 14 I december 2014 50 års jubilæum på Händelsvej Søagerpark nu leverandør til Københavns Zoo Urbanplanen på museum Indhold 3 Glædelig jul og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Heidis spiselige have

Heidis spiselige have Oktober 2013 Heidis spiselige have side 4 Guld i containeren side 6 Grønne terrasser side 10 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kursen skal sættes Målsætningssætningsprogrammet er et

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere