Strategi B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør Organisationsbestyrelsen og flere medarbejdere i 3B arbejder i øjeblikket på, hvilke mål 3B skal have for fremtiden, og hvor vi som organisation skal lande i I daglig tale kaldet Strategi At have et mål giver udvikling og svar på mange spørgsmål. Det er netop det, Strategi 2015 handler om. Tre team har gennem en kortlægningsfase kigget på forskellige områder af organisationen 3B. Derefter har medarbejderne i strategiprojektet været gennem en analysefase, hvor områderne blandt andet blev kædet sammen med de målsætninger, som organisationsbestyrelsen tidligere har arbejdet med. Analysen mundede ud i en række initiativer, som medarbejderne i projektet har arbejdet med. Indhold i strategiplanen Ud af analysen er der kommet nogle temaer, som organisationsbestyrelsen arbejder videre med. Nogle af temaerne handler om, hvordan vi kan styrke beboerdemokratiet, og hvad kravene er til den gode bolig og den gode service. Andre temaer handler om, hvilken rolle den boligsociale indsats skal spille, og hvordan vi bliver bedre til at følge op på, om vi har nået vores mål og vores opgaver. Der er også temaer, der handler om, om 3B skal vokse, hvor meget, og om vi skal satse mere på at Analysearbejdet i projektgruppen fortsætter, men det handler nu mere og mere om konkrete initiativer, efterhånden som organisationsbestyrelsen afklarer 3B s retning på de forskellige områder. bygge boliger nogle steder end andre. Endelig er der et tema, der handler om image og brand, dvs. hvad vi vil kendes på, og hvordan vi bliver kendt. Nye mål for 3B I løbet af maj bliver vi færdige med at udarbejde strategien, som ifølge tidsplanen Organisationsbestyrelsen arbejder præsenteres på repræsentantskabsmødet nu videre med alle de spørgsmål. De strategiske diskussioner var blandt andet på dagsordenen på mødet den 17. marts og igen den 12. april. den 30. maj. Derefter skal vi arbejde med at nå de nye mål, som organisationsbestyrelsen har sat for 3B. Stiller du op til organisationsbestyrelsen? På repræsentantskabsmødet den 30. maj 2011 er næstformand og fem (?) medlemmer af organisationsbestyrelsen på valg. Ønsker du at stille op - og vil du præsenteres i den folder, der sendes ud til repræsentantskabet - skal du senest den 15. maj 2011 sende en mail med navn og telefonnummer til Og for god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet.

2 Store flyttedag Så er rokaden mellem lokalinspektørerne i fuld gang. Samtidig flytter nogle af lokalinspektørerne kontor. 3B har på baggrund af en evaluering af driftsstrukturen gennemført nogle justeringer, som skal sikre, at lokalinspektørerne bedre får mulighed for at koncentrere sig om deres ledelsesopgave, om tilrettelæggelse af driften og om servicering af beboerdemokratiet. Derudover får de nu bedre rammer for fællesskab om opgaverne og lettere adgang til at udveksle erfaringer med kollegerne. Endelig indføres en vejledende frekvens for aftenmøder for lokalinspektørerne for at sikre, at også de har mulighed for en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. To områder - 14 lokalinspektører Det betyder, at boligafdelingerne fremover fordeles på 14 lokalinspektører i stedet for 15. Samtidig får lokalinspektørerne mere sekretærhjælp, flere samles fysisk i kontorfællesskaber og de vil fremover ledelsesmæssigt høre til to områder ledet af hver sin driftschef. Samtidig»bytter«nogle af lokalinspektørerne rundt og den ene af de nuværende driftschefer bliver driftsprojektchef og vil fremover koncentrere sig om udviklingsopgaver og opgaver, der går på tværs af organisationen. Alt i alt giver det et styrket fagligt miljø og større fællesskab for lokalinspektørerne. /ahz Urbanplanen har fået nyt logo En mangefarvet diamant, der skal signalere ét samlet boligområde det er Urbanplanens nye logo. Urbanplanens nye logo består af seks trekanter, der hver symboliserer en afdeling. P.t. er der kun fem afdelinger i Urbanplanen, men Fællesbestyrelsen og Partnerskabet håber, at de nye 3B-boliger ved siden af Hørgården bliver en del af Urbanplanen. Set i en helhed bliver de seks trekanter en mangefarvet diamant, der skal vise, at Urbanplanen er mangfoldig, af høj værdi, smuk og hårdfør. /cgh Ingen undskyldning for ikke at sende brev til moster Karen Næste gang, du mangler et frimærke, sender du bare en sms, så er du klar til at sende brevet af sted. Du behøver ikke længere tænke på, hvor eller hvornår du finder et frimærke du sms er bare PORTO til Så får du en kode, som du skriver lige dér, hvor du indtil i dag ville sætte et frimærke. Du betaler 8,00 kr. plus almindelig sms-takst for Mobilporto, som gælder til et A-brev på højst 50 gram til modtagere i Danmark. Du kan ikke fortryde dit køb, brevet med koden skal sendes inden for syv døgn, koden kan kun bruges én gang, og dit mobilabonnement/taletidskort skal være dansk og åbent for overtakserede tjenester. Læs mere på Post Danmarks hjemmeside. /ahz 2

3 3B s energi- og miljøpris 2010 Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Ved repræsentantskabsmødet den 25. november 2010 overrakte energiog miljømedarbejder Julie Juhl Jakobsen 3B s energi- og miljøpris 2010 til hele tre afdelinger, nemlig Måløv Park, Folehaven og Poppelvænget. En jury bestående af en repræsentant fra hver af de fire bestyrelsesudvalg har bedømt de indkomne forslag: Ellen Vedelsby, Kursusudvalget Anders Brøgger, Demokrati og trivselsudvalget Dorte Skovgård, Byggeudvalget Monia Stoltz, Forvaltningsudvalget Forslagene er blevet bedømt ud fra følgende kriterier: Den gode historie, som andre afdelingsbestyrelser kan lære af Ekstraordinært projekt med en nyhedsværdi Beboerinddragelse formidling Realiserede energibesparelser. Juryen har begrundet valget af de tre kandidater således: Folehaven vinder på en delt førsteplads kr. Folehaven tildeles præmien for sit mod til at igangsætte pilotprojekter, som andre kan lære og få erfaringer af. Juryen er imponeret over den indsats, Folehaven har gjort for at få deres vaskeri til at fungere på regnvand. Brug af regnvand i vaskeri og til toiletskyl er i fin overensstemmelse med samfundets ønske og behov for at få regnvand ledt uden om det offentlige kloaknet og om muligt brugt til andre formål. Måløv Park vinder den anden førstepræmie på kr. Juryen hæfter sig specielt ved, at afdelingen har etableret en meget flot storskralds- og genbrugsplads samt etableret en byttehytte, som er værd at besøge. Desuden har afdelingen formået på fin vis at inddrage beboerne i de mange miljøaktiviteter, afdelingen har igangsat. Poppelvænget vinder andenpræmien på kr. De ældre i Poppelvænget har set med stor velvilje på, at de har fået installeret lysstyring med akustiske sensorer. Den nye belysning har givet afdelingen en flot økonomisk gevinst. Lige nu overvejer afdelingen, hvordan gevinsten kan anvendes til at igangsætte andre energi- og miljøtiltag. Tillykke til de tre vindere. Vind 3B s energi og miljøpris 2011 Af Julie Juhl Jakobsen, energi- og miljøkonsulent Igen i år udlodder 3B en energi- og miljøpris til den eller de afdelinger, der gør en ekstra energi- og miljøindsats i Er din boligafdeling i gang med nye og spændende energi- og miljøaktiviteter, så er det måske jer, der skal have 3B s energi- og miljøpris Præmien lyder på kr. og kan anvendes frit efter afdelingernes eget ønske til at sætte nye initiativer i gang inden for de rammer, der fremgår af 3B s vedtægter og gældende lovgivning. Alle boligafdelinger i 3B kan deltage, og alle kan indstille en afdeling til modtagelse af prisen. Sådan indstiller du din afdeling En afdeling indstilles ved at udfylde indstillingsskemaet, som ligger på X3B under Energi- og Miljø eller på under menupunktet»om 3B«,»Energi Fristen for aflevering af en indstilling er og Miljø«og»Energi- og miljøpris 2011«. mandag den 12. september Indstillingskemaet kan gemmes på egen Indstillingen sendes til Boligforeningen 3B, Energi- og miljøgruppen, Kron- computer og udfyldes elektronisk. Kontakt eventuelt energi- og miljøgruppen for at få hjælp til at udfylde eller mail prinsessegade 14, 1306 København K indstillingen på mail eller telefon Kopiering i 3B Afdelingsbestyrelserne i 3B kan få kopieret fx nyhedsbreve, fastelavnsinvitationer og lignende hos 3B. 3B tilbyder fx kopiering for 2 kr. pr. side i farve. Det vil sige, det koster 4 kr. for kopiering på begge sider af arket. Vil man gerne have kopieret fx et nyhedsbrev, kan det derfor betale sig at få det trykt som en A4-folder, som er A3-papir foldet på midten. På den måde bruger man kun et stk. A3-papir, og prisen bliver i alt 4 kr. pr. nyhedsbrev. Kontakt hvis I ønsker at gøre brug af tilbuddet. 3

4 Rejsegilde på Amagerfælledvej Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Model af de 53 familieboliger til venstre og bostedet med 75 boliger for socialpsykiatrien til højre. Hele seks talere var på programmet, da der var rejsegilde på de nye boliger på Amagerfælledvej torsdag den 3. marts B er i gang med at bygge et bosted med 75 boliger for socialpsykiatrien og 53 familieboliger efter AlmenBolig+konceptet. Rejsegildet foregik i fælleslokalet på bostedet, og Per Bro, byggechef i 3B, startede med at byde velkommen og glædede sig over, at vi er kommet så langt. Han gjorde det samtidig klart, at der i lokalet skal være en masse socialt med de kommende beboere. Gode forhold for alle Næste taler var Villy Sørensen, formand i 3B, som lod minderne glide tilbage til klimatopmødet i 2009: - Ja, nu står jeg her igen. I 2009 var vi her også, blot i nogle pavilloner. Det var før klimatopmødet, hvor vi præsenterede byggeriets mange gode energielementer. Tidligere lå der nogle kolonihaver her, og der har i den forbindelse været en række beboerdemokratiske udfordringer. Det er vigtigt at få et godt helhedsindtryk med de andre afdelinger, og det er vigtigt at skabe gode forhold for både dem, der allerede bor her og de nye beboere. Det nye det spændende er AlmenBolig+konceptet, som er udviklet af KAB, og som 3B har indgået partnerskabsaftale om. Det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå, for beboerne skal selv lave en del. Samtidig vil vi godt skabe et godt samarbejde mellem de almene boliger og bostedet, fortalte han. Villy Sørensen sluttede med at takke alle de medvirkende og udbringe et trefoldigt leve for byggeriet. Boliger med de rette behov Den tredje på talerstolen var konsulent 4 De nye AlmenBolig+familieboliger er i flere etager og rummelige. Boligerne i bostedet er lyse og funktionelle.

5 Anna-Belinda Fosdal fra Socialforvaltningen, som fortalte, at Socialforvaltningen skal drive bostedet sammen med Center for Autisme og Specialpædagogik. - Det er en utrolig spændende proces, som vi har været med i hele vejen. Stor tak til alle de medvirkende i projektet, sagde hun blandt andet. Derefter gik centerchef Lasse F. Steenland fra Center for Autisme og Specialpædagogik på talerstolen. Også han glædede sig over den gode proces i byggeriet: - Det er en rigtig stor glæde for os at være her i dag det er et skridt videre i processen, nemlig at skabe boliger med den kvalitet, som vi mener, vores beboere skal have. Vi har mange ønsker til indretning, og det har krævet meget af alle, men både arkitekter, ingeniører og håndværkere har taget imod vores råd. Tusind tak til jer for jeres lydhørhed og for at gøre, at vi er her nu. Vi glæder os til at få et hus, der er lavet til vores behov, sluttede Lasse F. Steenland. Håndværkernes fest - Rejsegilde er håndværkernes fest af tradition, indledte direktør Robert Mayer fra Jönsson sin tale og fortsatte: - Vejen har været langt, og jeg har kun hørt godt om den. Processen har været givtig og spændende, også for os, for vi kommer også og arbejder for at skabe værdi for de kommende beboere. Der går 60 håndværkere herude de står ude ved pølsevognen lige nu og spiser pølser men hvis de kan høre mig derude, skal der lyde en stor tak, sagde Robert Mayer, inden han henvendte sig til de fremmødte og spurgte: - Vil I hjælpe mig med at råbe tre hurra for håndværkerne, så de kan høre det? Som sagt så gjort tre høje hurra blev drønet af sted til de spisende håndværkere. En glad arkitekt Arkitekt Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter var sidste person på talerstolen, og han indledte sin tale med at fortælle, at han var en glad arkitekt og at det ellers er sjældent. - Det er svært at være en glad arkitekt det er kun de bedste, der kan blive det. Det er ret fascinerende at få resultatet 1 til 1 hver gang, og jeg er stolt af, at projektet lykkedes. Det var en udfordring at tegne bostedet, da rammen for de 53 almene boliger var givet på forhånd. Beboerrepræsentanter og pædagoger er beboernes stemmer, og jeg vil gerne rose jer for det gode samarbejde. Jeg er kisteglad for at kunne vise jer rundt i det her byggeri, sluttede Søren Rasmussen sin tale. Efter talerne var der rundvisning til en prøvebolig på bostedet og til en almen bolig på 130 m 2. De almene boliger bygges af færdige elementer, fx er badeværelset bygget i Sverige og sat direkte ind i boligen. Det er stadig en byggeplads på Amagerfælledvej, men de mange fremmødte kunne få et godt billede af, hvordan det kommer til at se ud. Lasse F. Steenland, centerchef for autisme og specialpædagogik, roste alle medvirkende for et hus lavet til deres behov. Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter var en glad arkitekt. Det er vigtig at skabe gode forhold både for dem, der allerede bor her, og for de nye beboere, sagde Villy Sørensen, formand i 3B. Pølsevognen var godt besøgt ved rejsegildet. 5

6 Beretning fra et boligsocialt erfamøde Af Ulla Smitt Vanges og Anna-Claudia Erichsen, boligsociale konsulenter og Torsdag den 10. marts var der erfamøde for alle de ansatte, der arbejder med boligsociale indsatser i 3B s afdelinger. Der er i alt 17 plus en håndfuld ansatte fra indsatser, der dækker 3B s afdelinger, men hvor medarbejderne ikke formelt har deres ansættelse i 3B. Denne gang blev mødet holdt på biblioteket i Folehaven. Som hovedregel holdes møderne ude i de områder, der er omfattet af en helhedsplan. Folehaven har en boligsocial helhedsplan, der startede op i 2009 og som udløber i slutningen Projektet består af en børn- og ungeindsats, der overvejende finder sted i en pavillon, som ligger lige over for biblioteket. Deler viden Erfamøderne handler om mange ting. De handler om netværk mellem de ansatte, om at bruge og lære af hinandens erfaringer og om at idégenere og videreudvikle på de projekter, vi hver især arbejder på. Møderne er også tænkt som en anledning til, at de boligsociale, som sidder ude i de lokale projekter, får mulighed for at få nyt fra administrationen i 3B. Det gælder både de lidt mere generelle forhold og tiltag, men selvfølgelig især de emner, der har at gøre med det boligsociale arbejde. Desuden er der ofte et tema på møderne, hvor et eller flere projekter bidrager med et oplæg. De boligsociale konsulenter i 3B, Anna-Claudia og Ulla, indkalder og faciliterer møderne. Gruppen havde i fællesskab valgt, at mødet i Folehaven skulle handle om forlængelse af de eksisterende helhedsplaner og om eventuelle nye helhedsplaner. De fleste af de eksisterende helhedsplaner fungerer godt, og der er et lokalt ønske om at søge om en forlængelse (se faktaboksen). På mødet talte vi en del om, hvad vi oplever, der konkret virker, og hvad vores berettigelse er i områderne. Samarbejde med kommunen Søren Løkke, konsulent på børn- og ungeområdet i Urbanplanen, pointerede, at kommunerne allerede har mange af de samme opgaver og tilbud, som vi påtager os i helhedsplanerne men kommunen har ikke altid samme muligheder, som vi. Her handler det netop om at udnytte og supplere hinandens forskellige muligheder. Eksempelvis har vi med vores tilgang og læring i helhedsplanerne mulighed for at bruge de rigtige indgange til beboerne. I de lokale projekter er vi tæt på beboerne, og derved får vi viden, erfaring og netværk, vi over tid kan give videre til kommunerne. Værestedet i Folehaven Som et velkomment afbræk til et stillesiddende møde gik vi over og så Værestedet i Folehaven, der ligger i kommunens pavillon over for biblioteket. Værestedet er et tilbud til områdets drenge og piger i aldersgruppen og år. Børnene og de unge har selv været med til at indrette pavillonen. Væggene er fortrinsvis malet sorte, lige bortset fra pigetoilettet, der så til gengæld er meget lyserødt. Projektleder Mick Collins og 6

7 ungemedarbejder Caspar (Cas) Wildner fortalte om, hvordan de siden sommeren 2010 har brugt meget tid på at indrette pavillonen. Der er blandt andet indrettet et lille musikstudie og et hyggerum med mulighed for at spille X-Box og se film. Mick og Caspar bruger meget af deres tid på det tætte samarbejde med den lokale ungdomsklub, hvor de fx har planlagt søndagsaktiviteter for de unge. Det næste arrangement bliver VM (Valbymesterskaberne) i bordfodbold. Både skolen, biblioteket og nærpolitiet fortæller, at de kan mærke, at der er kommet mere ro på i Folehaven efter, at Værestedet har fast åbent tre gange om ugen. Efter mødet holdt de ansatte, der arbejder med børn og unge, et møde for at dele erfaringer på netop deres område. Det næste boligsociale erfamøde holdes til sommer, hvor turen går til Høje Gladsaxe. Her skal vi høre mere om, hvad de tre ansatte laver i deres helhedsplan. Boligsociale helhedsplaner En boligsocial helhedsplan er en eller flere indsatser, der er støttet af midler fra Landsbyggefonden. Midlerne er indtil nu blevet uddelt af tre omgange i 2006, og i Med den nye boligaftale fra januar 2011 er der åbnet op for nye ansøgninger, og man kan nu løbende ansøge Landsbyggefonden om flere midler. I Boligforeningen 3B er der boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen, i Egedalsvænge (i et samarbejde med Boligkontoret Danmarks to afdelinger, Skovengen og Byengen/Nordengen tilsammen hedder indsatsen Kokkedal på vej), i Lønstrupgård og Hvidbjergvej i Vanløse, og i Folehaven. Urbanplanen og Kokkedal på vej søger om forlængelse. Indsatsen i Vanløse udløber først i 2013, så her er der lidt tid at løbe på. Indsatsen i Folehaven indtænkes muligvis i en større områdeindsats for Valby. Desuden har 3B en mindre helhedsplan, der afsluttes i 2011, som hedder boligsocial taskforce. Indsatsen omfatter en række af 3B s mindre afdelinger med det fælles kendetegn, at de oplever en række udfordringer relateret til afdelingens børn og unge. Indsatsen forlænges ikke, men tre af afdelingerne Rådmandsbo, Vestergårdsvej og Sangergården 1 og 2 er overført til andre boligforeningers helhedsplaner. Endelig administrerer KAB og AB to andre helhedsplaner, som 3B s Sydhavnsafdelinger og Høje Gladsaxe er omfattet af. Opgør med myter om parallelsamfund og ghettodiskurs Af Mette Gram, Projektleder»Familiekursus for etniske minoriteter«, Partnerskabet, Urbanplanen Både muslimer og ikke-muslimer føler sig stærkere knyttet til deres by end til det danske samfund. Det viser ny rapport. Ved pressemødet på Københavns Rådhus blev de vigtigste resultater og anbefalinger ved rapporten»muslimer i København«offentliggjort. Rapporten er den seneste i serien»muslimer i EUbyer«, hvor muslimer og ikke-muslimer i 11 vesteuropæiske byer er blevet interviewet vedrørende temaer som tilhørsforhold og identitet. Den københavnske undersøgelse er foretaget i bydelen Nørrebro. Tilknytning til lokalområdet Det interessante ved rapporten i forhold til boligområder er, at såvel muslimer som ikke-muslimer udviser stærkere tilknytning til deres kvarter og by end til samfundet som sådan. Det er således lokalområdet, som først og fremmest bør være omdrejningspunkt for integration ikke det nationale. Rapporten understreger dermed, at det er vigtigt, at en bydel arbejder for at understøtte mangfoldighed og at de fleste udfordringer skal løses lokalt. Det bekræfter, at boligsociale aktiviteter har sin berettigelse både nu og fremover. Læs rapporten på www. soros.org/initiatives/home. 7

8 Vandspareforsøg i Hammeltruphus sparer hver beboer for 13 l i døgnet Af Brian Raahauge, energi- og miljøkonsulent Mange penge er allerede sparet ved et vandforsøg i Hammelstruphus i København. Her har beboerne sparet omkring liter vand på syv måneder. I august 2010 startede energi- og miljøgruppen et pilotprojekt med vandsparende tiltag i 3046 Hammelstruphus. Forsøget blev udført i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, leverandør af materialer Tandrup Water Solution, Københavns Energi og selvfølgelig afdelingens varmemester Jørn Christensen. Udskiftning af perlatorer Det gik i al sin enkelthed ud på at se, om man kunne nedbringe vandforbruget ved at skifte perlatorer på blandingsbatterier i køkken og badeværelse samt sætte nyt vandbesparende bruserhoved med ny slange op i alle 46 lejemål. Det væsentlige i dette forsøg var, at komforten skulle forblive den samme, og at forsøget skulle være betalt tilbage i form af besparelse på vandregningen inden for en kort periode. Varmemester Jørn Christensen sørgede for, at der på fire dage midt i august blev skiftet perlatorer og brusere i alle lejemål, og fra september 2010 kunne vi derfor følge detaljeret med i forbruget. Der skal altid være noget, der driller lidt, når man laver sådanne forsøg, og dette var selvfølgelig ingen undtagelse. Det gik rigtig fint de første tre måneder, indtil nogle ventiler stod af i vaskeriet. Det fik forbruget på hovedmåleren til at løbe løbsk. Men da afdelingen er sådan indrettet, at der er bimåler på det varme vand, kunne vi stadig se, at der var en besparelse. Køkkenbatteriet giver med den nye perlator otte liter vand i minuttet, og blandingsbatteriet ved bad/håndvask giver fire liter i minuttet. Den nye bruser giver otte liter i minuttet. Kanal 3B Mange brusebade sparet På de fire måneder, hvor der ikke var en defekt i vaskeriet, kan vi måle, at der har været et fald på mere end 200 m³ vand i forhold til samme måneder året før. Hvis vi samtidig skønner, at faldet er det samme i de måneder, hvor forsøget drillede, ender vi med et fald på over 300 m³. Eller liter rent vand. Dette svarer til mere end 3500 brusebade af fem minutters varighed. Når vi ser på prisen for en m³ vand, som i Københavns Kommune er 36,80 kr., bliver det til godt kr. sparet indtil videre. Det er dog reelt større, da prisen i 2010 var 46,16 kr. pr. m³. Derudover ligger der også en besparelse i opvarmningen af det varme vand, som er faldet med 7,2 % i gennemsnit i hele perioden. Ser man samtidig på liter brugt vand pr. person også kaldet nøgletallet i samme perioder, afslører det endnu mere. Afdelingen er faktisk gået fra 191 liter pr. person i til 178 liter pr. person i Vi følger selvfølgelig forsøget nøje året ud og vender tilbage med en afslutning på historien. Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz, Camilla Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er juni 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 24. maj 2011 Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference november 2011 Repræsentantskabsmøde 30. maj 2011 Bestyrelsesmøder 10. maj, 30. maj, 6. juni og 21. juni 2011 Forretningsudvalg 14. april, 2. maj, 23. maj og 9. juni 2011 Kurser Afdelingens egen hjemmeside sådan 12. maj 2011 Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag til: Birgitte Jeppesen, Intern Service David Mark Cederström, barselsvikar Energi og miljø Camilla Tavlo Christensen, studentermedhjælper Kundeservice Ebbe Juul Jørgensen, barselsvikar Økonomi Pia Marion Hoffensetz, vikar Økonomi Farvel til: Lone Holst, Sekretariatet Johnny Christiansen, Højstensgård Per Fjeldsted, Egedalsvænge Susanne Eicke, HR Dennis Lehnert, Tranehavegård 8

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juli 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde af Villy

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Oktober 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagslys giver det en mindre elregning?

Dagslys giver det en mindre elregning? kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Dagslys giver det en mindre elregning? Af Per Bro, byggechef

Læs mere

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal).

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppemøde Referat Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppen er: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i Egedalsvænge

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL. 17.00 BOLIGFORENINGEN 3B I HAVNEHOLMEN 21 I 1561 KØBENHAVN V DAGSORDEN - PUNKT 3 Fastsættelse af forretningsorden

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Til stede var 95 stemmeberettigede ud af 252 mulige. De 95 repræsenterede til sammen 35 afdelinger. Herudover deltog et antal gæster

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder Omdannelse af almene boligområder -helhedsplaner og boligsociale indsatsområder Helhedsplaner styrk samarbejdet! D. 01. december 2016 Bolig Hjørring Boligorganisationer Boligselskabet Vesterlund (afdeling

Læs mere

Lokal tilfredshed i Sydhavnen

Lokal tilfredshed i Sydhavnen kanal3b Nyhedsbrev NYHEDSBREV FRA BOLIGFORENINGEN 3B 3B FEBRUAR MARTS 2014 2014 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Der er gang i dialogen på formandsmøderne. Lokal

Læs mere

Afbud fra: Ole Månsson Souschef i Center for Familie, Unge og Integration i Fredensborg Kommune Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen

Afbud fra: Ole Månsson Souschef i Center for Familie, Unge og Integration i Fredensborg Kommune Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Styregruppemøde Referat Onsdag 18. feb. 2015 kl. 17.30 19.30 i Skovengens selskabslokale, Skovengen 40 kld. Tilstede: Marianne Lundberg Andersen, formand for styregruppen Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet.

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet. kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Kursen er sat Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Læs mere

Tak for et inspirerende år

Tak for et inspirerende år kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / december 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tak for et inspirerende år Af Steffen Morild, formand for

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

Tak for et spændende og udfordrende år

Tak for et spændende og udfordrende år kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / december 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Husk 3B holder lukket mellem jul og nytår Tak for et spændende

Læs mere

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 24. juni 2009 kl. 18.00

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 24. juni 2009 kl. 18.00 Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 24. juni 2009 kl. 18.00 Til stede var fra start 102 stemmeberettigede ud af 265 mulige. De 102 repræsenterede til sammen 37 afdelinger. Under mødet blev antallet

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Tak for et begivenhedsrigt år

Tak for et begivenhedsrigt år kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tak for et begivenhedsrigt år Af Villy Sørensen, formand

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer...

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKS NYT 02:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to mål: 1. Vi vil løbende

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Vi går lysere tider i møde

Vi går lysere tider i møde kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Fælleskonferencen 2011 Vi går lysere tider i møde Af Steffen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. december 2010 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 28/10 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Erik fra organisationsbestyrelsen blev valgt. 2. Valg af referent Lone Hansen fra afd.22 bestyrelse blev valgt. 3.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl. 16.00, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: (JN) Joan Nielsen (SJ) Steen Johansen TP) Teddy Pedersen (SI) Susse

Læs mere

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER 1 INSPIRATIONSKURSUS FOR AFDELINGSBESTYRELSER I LOKALOMRÅDET AKTIV I BEBOERDEMOKRATIET Ny inspiration Nye kompetencer Vidensdeling Nytænkning Refleksion ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER Hvordan engagerer

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Intenst udvidet bestyrelsesmøde om fremtidige mål

Intenst udvidet bestyrelsesmøde om fremtidige mål kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / September 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Intenst udvidet bestyrelsesmøde om fremtidige mål af Anette

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B 2017 TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL. 17.15 IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge 31-33 I 1780 København V valgavis_2017.indd 1 30-05-2017 13:54:51 INDHOLD SIDE 3 DAGSORDEN SIDE 4 DAGSORDEN

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber

Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber Bilag 4: Handleplan fra Center for Bydesign Handlingsplan / for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber Dato, start 1. 4. 4. Dato, slut Aktivitet Mål Udfører

Læs mere

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl. 15.30, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: Formand Joan Nielsen (JN) Næstformand Steen Johansen (SJ)

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nedsættelse af nye udvalg i BO-VEST Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et redaktionsudvalg til at redigere det nye beboermagasin, som skal udkomme to gange om året, første

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen.

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen. 12.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Referat Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl. 18.30 Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Hans Laustsen, John

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Beslutning DEL planlægges og afvikles som beskrevet i notat vedlagt dagsorden til mødet.

Beslutning DEL planlægges og afvikles som beskrevet i notat vedlagt dagsorden til mødet. Dagsorden Møde i Boligsamarbejdet den 2/4 2014 16.30-18.30 I bestyrelseslokalet hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C. 1. Præsentation ved Jan Johnny Sørensen Fyns politi På baggrund af drøftelse

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 162 af 2. september 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 162 af 2. september 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 163 den 2. oktober 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af møde i Centerrådet for CSB den

Referat af møde i Centerrådet for CSB den Referat af møde i Centerrådet for CSB den 23.8.2011 Tilstede: Referent: Steen Stavngaard, Jesper Storskov, Natascha Soelberg, Lis Jensen, Steffen Ingemann Hansen, Camilla Mia Holm-Jensen, Michael Johannesen,

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere