Strategi B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør Organisationsbestyrelsen og flere medarbejdere i 3B arbejder i øjeblikket på, hvilke mål 3B skal have for fremtiden, og hvor vi som organisation skal lande i I daglig tale kaldet Strategi At have et mål giver udvikling og svar på mange spørgsmål. Det er netop det, Strategi 2015 handler om. Tre team har gennem en kortlægningsfase kigget på forskellige områder af organisationen 3B. Derefter har medarbejderne i strategiprojektet været gennem en analysefase, hvor områderne blandt andet blev kædet sammen med de målsætninger, som organisationsbestyrelsen tidligere har arbejdet med. Analysen mundede ud i en række initiativer, som medarbejderne i projektet har arbejdet med. Indhold i strategiplanen Ud af analysen er der kommet nogle temaer, som organisationsbestyrelsen arbejder videre med. Nogle af temaerne handler om, hvordan vi kan styrke beboerdemokratiet, og hvad kravene er til den gode bolig og den gode service. Andre temaer handler om, hvilken rolle den boligsociale indsats skal spille, og hvordan vi bliver bedre til at følge op på, om vi har nået vores mål og vores opgaver. Der er også temaer, der handler om, om 3B skal vokse, hvor meget, og om vi skal satse mere på at Analysearbejdet i projektgruppen fortsætter, men det handler nu mere og mere om konkrete initiativer, efterhånden som organisationsbestyrelsen afklarer 3B s retning på de forskellige områder. bygge boliger nogle steder end andre. Endelig er der et tema, der handler om image og brand, dvs. hvad vi vil kendes på, og hvordan vi bliver kendt. Nye mål for 3B I løbet af maj bliver vi færdige med at udarbejde strategien, som ifølge tidsplanen Organisationsbestyrelsen arbejder præsenteres på repræsentantskabsmødet nu videre med alle de spørgsmål. De strategiske diskussioner var blandt andet på dagsordenen på mødet den 17. marts og igen den 12. april. den 30. maj. Derefter skal vi arbejde med at nå de nye mål, som organisationsbestyrelsen har sat for 3B. Stiller du op til organisationsbestyrelsen? På repræsentantskabsmødet den 30. maj 2011 er næstformand og fem (?) medlemmer af organisationsbestyrelsen på valg. Ønsker du at stille op - og vil du præsenteres i den folder, der sendes ud til repræsentantskabet - skal du senest den 15. maj 2011 sende en mail med navn og telefonnummer til Og for god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet.

2 Store flyttedag Så er rokaden mellem lokalinspektørerne i fuld gang. Samtidig flytter nogle af lokalinspektørerne kontor. 3B har på baggrund af en evaluering af driftsstrukturen gennemført nogle justeringer, som skal sikre, at lokalinspektørerne bedre får mulighed for at koncentrere sig om deres ledelsesopgave, om tilrettelæggelse af driften og om servicering af beboerdemokratiet. Derudover får de nu bedre rammer for fællesskab om opgaverne og lettere adgang til at udveksle erfaringer med kollegerne. Endelig indføres en vejledende frekvens for aftenmøder for lokalinspektørerne for at sikre, at også de har mulighed for en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. To områder - 14 lokalinspektører Det betyder, at boligafdelingerne fremover fordeles på 14 lokalinspektører i stedet for 15. Samtidig får lokalinspektørerne mere sekretærhjælp, flere samles fysisk i kontorfællesskaber og de vil fremover ledelsesmæssigt høre til to områder ledet af hver sin driftschef. Samtidig»bytter«nogle af lokalinspektørerne rundt og den ene af de nuværende driftschefer bliver driftsprojektchef og vil fremover koncentrere sig om udviklingsopgaver og opgaver, der går på tværs af organisationen. Alt i alt giver det et styrket fagligt miljø og større fællesskab for lokalinspektørerne. /ahz Urbanplanen har fået nyt logo En mangefarvet diamant, der skal signalere ét samlet boligområde det er Urbanplanens nye logo. Urbanplanens nye logo består af seks trekanter, der hver symboliserer en afdeling. P.t. er der kun fem afdelinger i Urbanplanen, men Fællesbestyrelsen og Partnerskabet håber, at de nye 3B-boliger ved siden af Hørgården bliver en del af Urbanplanen. Set i en helhed bliver de seks trekanter en mangefarvet diamant, der skal vise, at Urbanplanen er mangfoldig, af høj værdi, smuk og hårdfør. /cgh Ingen undskyldning for ikke at sende brev til moster Karen Næste gang, du mangler et frimærke, sender du bare en sms, så er du klar til at sende brevet af sted. Du behøver ikke længere tænke på, hvor eller hvornår du finder et frimærke du sms er bare PORTO til Så får du en kode, som du skriver lige dér, hvor du indtil i dag ville sætte et frimærke. Du betaler 8,00 kr. plus almindelig sms-takst for Mobilporto, som gælder til et A-brev på højst 50 gram til modtagere i Danmark. Du kan ikke fortryde dit køb, brevet med koden skal sendes inden for syv døgn, koden kan kun bruges én gang, og dit mobilabonnement/taletidskort skal være dansk og åbent for overtakserede tjenester. Læs mere på Post Danmarks hjemmeside. /ahz 2

3 3B s energi- og miljøpris 2010 Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Ved repræsentantskabsmødet den 25. november 2010 overrakte energiog miljømedarbejder Julie Juhl Jakobsen 3B s energi- og miljøpris 2010 til hele tre afdelinger, nemlig Måløv Park, Folehaven og Poppelvænget. En jury bestående af en repræsentant fra hver af de fire bestyrelsesudvalg har bedømt de indkomne forslag: Ellen Vedelsby, Kursusudvalget Anders Brøgger, Demokrati og trivselsudvalget Dorte Skovgård, Byggeudvalget Monia Stoltz, Forvaltningsudvalget Forslagene er blevet bedømt ud fra følgende kriterier: Den gode historie, som andre afdelingsbestyrelser kan lære af Ekstraordinært projekt med en nyhedsværdi Beboerinddragelse formidling Realiserede energibesparelser. Juryen har begrundet valget af de tre kandidater således: Folehaven vinder på en delt førsteplads kr. Folehaven tildeles præmien for sit mod til at igangsætte pilotprojekter, som andre kan lære og få erfaringer af. Juryen er imponeret over den indsats, Folehaven har gjort for at få deres vaskeri til at fungere på regnvand. Brug af regnvand i vaskeri og til toiletskyl er i fin overensstemmelse med samfundets ønske og behov for at få regnvand ledt uden om det offentlige kloaknet og om muligt brugt til andre formål. Måløv Park vinder den anden førstepræmie på kr. Juryen hæfter sig specielt ved, at afdelingen har etableret en meget flot storskralds- og genbrugsplads samt etableret en byttehytte, som er værd at besøge. Desuden har afdelingen formået på fin vis at inddrage beboerne i de mange miljøaktiviteter, afdelingen har igangsat. Poppelvænget vinder andenpræmien på kr. De ældre i Poppelvænget har set med stor velvilje på, at de har fået installeret lysstyring med akustiske sensorer. Den nye belysning har givet afdelingen en flot økonomisk gevinst. Lige nu overvejer afdelingen, hvordan gevinsten kan anvendes til at igangsætte andre energi- og miljøtiltag. Tillykke til de tre vindere. Vind 3B s energi og miljøpris 2011 Af Julie Juhl Jakobsen, energi- og miljøkonsulent Igen i år udlodder 3B en energi- og miljøpris til den eller de afdelinger, der gør en ekstra energi- og miljøindsats i Er din boligafdeling i gang med nye og spændende energi- og miljøaktiviteter, så er det måske jer, der skal have 3B s energi- og miljøpris Præmien lyder på kr. og kan anvendes frit efter afdelingernes eget ønske til at sætte nye initiativer i gang inden for de rammer, der fremgår af 3B s vedtægter og gældende lovgivning. Alle boligafdelinger i 3B kan deltage, og alle kan indstille en afdeling til modtagelse af prisen. Sådan indstiller du din afdeling En afdeling indstilles ved at udfylde indstillingsskemaet, som ligger på X3B under Energi- og Miljø eller på under menupunktet»om 3B«,»Energi Fristen for aflevering af en indstilling er og Miljø«og»Energi- og miljøpris 2011«. mandag den 12. september Indstillingskemaet kan gemmes på egen Indstillingen sendes til Boligforeningen 3B, Energi- og miljøgruppen, Kron- computer og udfyldes elektronisk. Kontakt eventuelt energi- og miljøgruppen for at få hjælp til at udfylde eller mail prinsessegade 14, 1306 København K indstillingen på mail eller telefon Kopiering i 3B Afdelingsbestyrelserne i 3B kan få kopieret fx nyhedsbreve, fastelavnsinvitationer og lignende hos 3B. 3B tilbyder fx kopiering for 2 kr. pr. side i farve. Det vil sige, det koster 4 kr. for kopiering på begge sider af arket. Vil man gerne have kopieret fx et nyhedsbrev, kan det derfor betale sig at få det trykt som en A4-folder, som er A3-papir foldet på midten. På den måde bruger man kun et stk. A3-papir, og prisen bliver i alt 4 kr. pr. nyhedsbrev. Kontakt hvis I ønsker at gøre brug af tilbuddet. 3

4 Rejsegilde på Amagerfælledvej Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Model af de 53 familieboliger til venstre og bostedet med 75 boliger for socialpsykiatrien til højre. Hele seks talere var på programmet, da der var rejsegilde på de nye boliger på Amagerfælledvej torsdag den 3. marts B er i gang med at bygge et bosted med 75 boliger for socialpsykiatrien og 53 familieboliger efter AlmenBolig+konceptet. Rejsegildet foregik i fælleslokalet på bostedet, og Per Bro, byggechef i 3B, startede med at byde velkommen og glædede sig over, at vi er kommet så langt. Han gjorde det samtidig klart, at der i lokalet skal være en masse socialt med de kommende beboere. Gode forhold for alle Næste taler var Villy Sørensen, formand i 3B, som lod minderne glide tilbage til klimatopmødet i 2009: - Ja, nu står jeg her igen. I 2009 var vi her også, blot i nogle pavilloner. Det var før klimatopmødet, hvor vi præsenterede byggeriets mange gode energielementer. Tidligere lå der nogle kolonihaver her, og der har i den forbindelse været en række beboerdemokratiske udfordringer. Det er vigtigt at få et godt helhedsindtryk med de andre afdelinger, og det er vigtigt at skabe gode forhold for både dem, der allerede bor her og de nye beboere. Det nye det spændende er AlmenBolig+konceptet, som er udviklet af KAB, og som 3B har indgået partnerskabsaftale om. Det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå, for beboerne skal selv lave en del. Samtidig vil vi godt skabe et godt samarbejde mellem de almene boliger og bostedet, fortalte han. Villy Sørensen sluttede med at takke alle de medvirkende og udbringe et trefoldigt leve for byggeriet. Boliger med de rette behov Den tredje på talerstolen var konsulent 4 De nye AlmenBolig+familieboliger er i flere etager og rummelige. Boligerne i bostedet er lyse og funktionelle.

5 Anna-Belinda Fosdal fra Socialforvaltningen, som fortalte, at Socialforvaltningen skal drive bostedet sammen med Center for Autisme og Specialpædagogik. - Det er en utrolig spændende proces, som vi har været med i hele vejen. Stor tak til alle de medvirkende i projektet, sagde hun blandt andet. Derefter gik centerchef Lasse F. Steenland fra Center for Autisme og Specialpædagogik på talerstolen. Også han glædede sig over den gode proces i byggeriet: - Det er en rigtig stor glæde for os at være her i dag det er et skridt videre i processen, nemlig at skabe boliger med den kvalitet, som vi mener, vores beboere skal have. Vi har mange ønsker til indretning, og det har krævet meget af alle, men både arkitekter, ingeniører og håndværkere har taget imod vores råd. Tusind tak til jer for jeres lydhørhed og for at gøre, at vi er her nu. Vi glæder os til at få et hus, der er lavet til vores behov, sluttede Lasse F. Steenland. Håndværkernes fest - Rejsegilde er håndværkernes fest af tradition, indledte direktør Robert Mayer fra Jönsson sin tale og fortsatte: - Vejen har været langt, og jeg har kun hørt godt om den. Processen har været givtig og spændende, også for os, for vi kommer også og arbejder for at skabe værdi for de kommende beboere. Der går 60 håndværkere herude de står ude ved pølsevognen lige nu og spiser pølser men hvis de kan høre mig derude, skal der lyde en stor tak, sagde Robert Mayer, inden han henvendte sig til de fremmødte og spurgte: - Vil I hjælpe mig med at råbe tre hurra for håndværkerne, så de kan høre det? Som sagt så gjort tre høje hurra blev drønet af sted til de spisende håndværkere. En glad arkitekt Arkitekt Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter var sidste person på talerstolen, og han indledte sin tale med at fortælle, at han var en glad arkitekt og at det ellers er sjældent. - Det er svært at være en glad arkitekt det er kun de bedste, der kan blive det. Det er ret fascinerende at få resultatet 1 til 1 hver gang, og jeg er stolt af, at projektet lykkedes. Det var en udfordring at tegne bostedet, da rammen for de 53 almene boliger var givet på forhånd. Beboerrepræsentanter og pædagoger er beboernes stemmer, og jeg vil gerne rose jer for det gode samarbejde. Jeg er kisteglad for at kunne vise jer rundt i det her byggeri, sluttede Søren Rasmussen sin tale. Efter talerne var der rundvisning til en prøvebolig på bostedet og til en almen bolig på 130 m 2. De almene boliger bygges af færdige elementer, fx er badeværelset bygget i Sverige og sat direkte ind i boligen. Det er stadig en byggeplads på Amagerfælledvej, men de mange fremmødte kunne få et godt billede af, hvordan det kommer til at se ud. Lasse F. Steenland, centerchef for autisme og specialpædagogik, roste alle medvirkende for et hus lavet til deres behov. Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter var en glad arkitekt. Det er vigtig at skabe gode forhold både for dem, der allerede bor her, og for de nye beboere, sagde Villy Sørensen, formand i 3B. Pølsevognen var godt besøgt ved rejsegildet. 5

6 Beretning fra et boligsocialt erfamøde Af Ulla Smitt Vanges og Anna-Claudia Erichsen, boligsociale konsulenter og Torsdag den 10. marts var der erfamøde for alle de ansatte, der arbejder med boligsociale indsatser i 3B s afdelinger. Der er i alt 17 plus en håndfuld ansatte fra indsatser, der dækker 3B s afdelinger, men hvor medarbejderne ikke formelt har deres ansættelse i 3B. Denne gang blev mødet holdt på biblioteket i Folehaven. Som hovedregel holdes møderne ude i de områder, der er omfattet af en helhedsplan. Folehaven har en boligsocial helhedsplan, der startede op i 2009 og som udløber i slutningen Projektet består af en børn- og ungeindsats, der overvejende finder sted i en pavillon, som ligger lige over for biblioteket. Deler viden Erfamøderne handler om mange ting. De handler om netværk mellem de ansatte, om at bruge og lære af hinandens erfaringer og om at idégenere og videreudvikle på de projekter, vi hver især arbejder på. Møderne er også tænkt som en anledning til, at de boligsociale, som sidder ude i de lokale projekter, får mulighed for at få nyt fra administrationen i 3B. Det gælder både de lidt mere generelle forhold og tiltag, men selvfølgelig især de emner, der har at gøre med det boligsociale arbejde. Desuden er der ofte et tema på møderne, hvor et eller flere projekter bidrager med et oplæg. De boligsociale konsulenter i 3B, Anna-Claudia og Ulla, indkalder og faciliterer møderne. Gruppen havde i fællesskab valgt, at mødet i Folehaven skulle handle om forlængelse af de eksisterende helhedsplaner og om eventuelle nye helhedsplaner. De fleste af de eksisterende helhedsplaner fungerer godt, og der er et lokalt ønske om at søge om en forlængelse (se faktaboksen). På mødet talte vi en del om, hvad vi oplever, der konkret virker, og hvad vores berettigelse er i områderne. Samarbejde med kommunen Søren Løkke, konsulent på børn- og ungeområdet i Urbanplanen, pointerede, at kommunerne allerede har mange af de samme opgaver og tilbud, som vi påtager os i helhedsplanerne men kommunen har ikke altid samme muligheder, som vi. Her handler det netop om at udnytte og supplere hinandens forskellige muligheder. Eksempelvis har vi med vores tilgang og læring i helhedsplanerne mulighed for at bruge de rigtige indgange til beboerne. I de lokale projekter er vi tæt på beboerne, og derved får vi viden, erfaring og netværk, vi over tid kan give videre til kommunerne. Værestedet i Folehaven Som et velkomment afbræk til et stillesiddende møde gik vi over og så Værestedet i Folehaven, der ligger i kommunens pavillon over for biblioteket. Værestedet er et tilbud til områdets drenge og piger i aldersgruppen og år. Børnene og de unge har selv været med til at indrette pavillonen. Væggene er fortrinsvis malet sorte, lige bortset fra pigetoilettet, der så til gengæld er meget lyserødt. Projektleder Mick Collins og 6

7 ungemedarbejder Caspar (Cas) Wildner fortalte om, hvordan de siden sommeren 2010 har brugt meget tid på at indrette pavillonen. Der er blandt andet indrettet et lille musikstudie og et hyggerum med mulighed for at spille X-Box og se film. Mick og Caspar bruger meget af deres tid på det tætte samarbejde med den lokale ungdomsklub, hvor de fx har planlagt søndagsaktiviteter for de unge. Det næste arrangement bliver VM (Valbymesterskaberne) i bordfodbold. Både skolen, biblioteket og nærpolitiet fortæller, at de kan mærke, at der er kommet mere ro på i Folehaven efter, at Værestedet har fast åbent tre gange om ugen. Efter mødet holdt de ansatte, der arbejder med børn og unge, et møde for at dele erfaringer på netop deres område. Det næste boligsociale erfamøde holdes til sommer, hvor turen går til Høje Gladsaxe. Her skal vi høre mere om, hvad de tre ansatte laver i deres helhedsplan. Boligsociale helhedsplaner En boligsocial helhedsplan er en eller flere indsatser, der er støttet af midler fra Landsbyggefonden. Midlerne er indtil nu blevet uddelt af tre omgange i 2006, og i Med den nye boligaftale fra januar 2011 er der åbnet op for nye ansøgninger, og man kan nu løbende ansøge Landsbyggefonden om flere midler. I Boligforeningen 3B er der boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen, i Egedalsvænge (i et samarbejde med Boligkontoret Danmarks to afdelinger, Skovengen og Byengen/Nordengen tilsammen hedder indsatsen Kokkedal på vej), i Lønstrupgård og Hvidbjergvej i Vanløse, og i Folehaven. Urbanplanen og Kokkedal på vej søger om forlængelse. Indsatsen i Vanløse udløber først i 2013, så her er der lidt tid at løbe på. Indsatsen i Folehaven indtænkes muligvis i en større områdeindsats for Valby. Desuden har 3B en mindre helhedsplan, der afsluttes i 2011, som hedder boligsocial taskforce. Indsatsen omfatter en række af 3B s mindre afdelinger med det fælles kendetegn, at de oplever en række udfordringer relateret til afdelingens børn og unge. Indsatsen forlænges ikke, men tre af afdelingerne Rådmandsbo, Vestergårdsvej og Sangergården 1 og 2 er overført til andre boligforeningers helhedsplaner. Endelig administrerer KAB og AB to andre helhedsplaner, som 3B s Sydhavnsafdelinger og Høje Gladsaxe er omfattet af. Opgør med myter om parallelsamfund og ghettodiskurs Af Mette Gram, Projektleder»Familiekursus for etniske minoriteter«, Partnerskabet, Urbanplanen Både muslimer og ikke-muslimer føler sig stærkere knyttet til deres by end til det danske samfund. Det viser ny rapport. Ved pressemødet på Københavns Rådhus blev de vigtigste resultater og anbefalinger ved rapporten»muslimer i København«offentliggjort. Rapporten er den seneste i serien»muslimer i EUbyer«, hvor muslimer og ikke-muslimer i 11 vesteuropæiske byer er blevet interviewet vedrørende temaer som tilhørsforhold og identitet. Den københavnske undersøgelse er foretaget i bydelen Nørrebro. Tilknytning til lokalområdet Det interessante ved rapporten i forhold til boligområder er, at såvel muslimer som ikke-muslimer udviser stærkere tilknytning til deres kvarter og by end til samfundet som sådan. Det er således lokalområdet, som først og fremmest bør være omdrejningspunkt for integration ikke det nationale. Rapporten understreger dermed, at det er vigtigt, at en bydel arbejder for at understøtte mangfoldighed og at de fleste udfordringer skal løses lokalt. Det bekræfter, at boligsociale aktiviteter har sin berettigelse både nu og fremover. Læs rapporten på www. soros.org/initiatives/home. 7

8 Vandspareforsøg i Hammeltruphus sparer hver beboer for 13 l i døgnet Af Brian Raahauge, energi- og miljøkonsulent Mange penge er allerede sparet ved et vandforsøg i Hammelstruphus i København. Her har beboerne sparet omkring liter vand på syv måneder. I august 2010 startede energi- og miljøgruppen et pilotprojekt med vandsparende tiltag i 3046 Hammelstruphus. Forsøget blev udført i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, leverandør af materialer Tandrup Water Solution, Københavns Energi og selvfølgelig afdelingens varmemester Jørn Christensen. Udskiftning af perlatorer Det gik i al sin enkelthed ud på at se, om man kunne nedbringe vandforbruget ved at skifte perlatorer på blandingsbatterier i køkken og badeværelse samt sætte nyt vandbesparende bruserhoved med ny slange op i alle 46 lejemål. Det væsentlige i dette forsøg var, at komforten skulle forblive den samme, og at forsøget skulle være betalt tilbage i form af besparelse på vandregningen inden for en kort periode. Varmemester Jørn Christensen sørgede for, at der på fire dage midt i august blev skiftet perlatorer og brusere i alle lejemål, og fra september 2010 kunne vi derfor følge detaljeret med i forbruget. Der skal altid være noget, der driller lidt, når man laver sådanne forsøg, og dette var selvfølgelig ingen undtagelse. Det gik rigtig fint de første tre måneder, indtil nogle ventiler stod af i vaskeriet. Det fik forbruget på hovedmåleren til at løbe løbsk. Men da afdelingen er sådan indrettet, at der er bimåler på det varme vand, kunne vi stadig se, at der var en besparelse. Køkkenbatteriet giver med den nye perlator otte liter vand i minuttet, og blandingsbatteriet ved bad/håndvask giver fire liter i minuttet. Den nye bruser giver otte liter i minuttet. Kanal 3B Mange brusebade sparet På de fire måneder, hvor der ikke var en defekt i vaskeriet, kan vi måle, at der har været et fald på mere end 200 m³ vand i forhold til samme måneder året før. Hvis vi samtidig skønner, at faldet er det samme i de måneder, hvor forsøget drillede, ender vi med et fald på over 300 m³. Eller liter rent vand. Dette svarer til mere end 3500 brusebade af fem minutters varighed. Når vi ser på prisen for en m³ vand, som i Københavns Kommune er 36,80 kr., bliver det til godt kr. sparet indtil videre. Det er dog reelt større, da prisen i 2010 var 46,16 kr. pr. m³. Derudover ligger der også en besparelse i opvarmningen af det varme vand, som er faldet med 7,2 % i gennemsnit i hele perioden. Ser man samtidig på liter brugt vand pr. person også kaldet nøgletallet i samme perioder, afslører det endnu mere. Afdelingen er faktisk gået fra 191 liter pr. person i til 178 liter pr. person i Vi følger selvfølgelig forsøget nøje året ud og vender tilbage med en afslutning på historien. Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz, Camilla Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er juni 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 24. maj 2011 Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference november 2011 Repræsentantskabsmøde 30. maj 2011 Bestyrelsesmøder 10. maj, 30. maj, 6. juni og 21. juni 2011 Forretningsudvalg 14. april, 2. maj, 23. maj og 9. juni 2011 Kurser Afdelingens egen hjemmeside sådan 12. maj 2011 Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag til: Birgitte Jeppesen, Intern Service David Mark Cederström, barselsvikar Energi og miljø Camilla Tavlo Christensen, studentermedhjælper Kundeservice Ebbe Juul Jørgensen, barselsvikar Økonomi Pia Marion Hoffensetz, vikar Økonomi Farvel til: Lone Holst, Sekretariatet Johnny Christiansen, Højstensgård Per Fjeldsted, Egedalsvænge Susanne Eicke, HR Dennis Lehnert, Tranehavegård 8

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet.

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet. kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Kursen er sat Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14 Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Monia På Tværs - i Holstebro og i København

Monia På Tværs - i Holstebro og i København Kanal3B Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2008 Monia På Tværs - i Holstebro og i København Af Anette Hertz, Kommunikationschef Monia Stoltz, formand for afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge, fortalte

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber

Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber Bilag 4: Handleplan fra Center for Bydesign Handlingsplan / for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber Dato, start 1. 4. 4. Dato, slut Aktivitet Mål Udfører

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Boligsocialnet Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Nøgletal Ca. 6100 boliger i 52 afdelinger Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer Repræsentantskab med 119 medlemmer Afdelingsbestyrelser med 225

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere