Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud Charlotte Pike (IA) Fravær Fra forvaltningen Søren Valbak, direktør Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Marie Fleischer, direktør Fællesservice Louise Markussen, sekretær

2 Side 49 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Fra formanden B Fra forvaltningen Orienteringer Forespørgsler A Undersøgelse af behov for ændrede åbningstider i kommunens daginstitutioner B Forslag om afsøgning af nye muligheder og værktøjer for mindrebemidlede borgere i kommunen C Værested i Paamiut for personer med usynlige sygdomme Beslutninger A Projektbeskrivelse til Kostpolitik B World Class 10 skridt fremad Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Høringssvar vedrørende udkast til anordninger og lovforslag om ikrafttrædelsen af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn (familieretspakken) B Renovering af boliger til Familieprojekter C Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling D Takstbetaling for AKO E Harmonisering af skolemadsordningen i Kommuneqarfik Sermersooq Lukkede punkter A Meddelelser B Orientering C Forespørgsel D Lukkede punkt Eventuelt Godkendelse af referat... 60

3 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 02A Fra formanden 02B Fra forvaltningen 3. Orienteringer 4. Forespørgsler 04A Undersøgelse af behov for ændrede åbningstider i kommunens daginstitutioner Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) forslag til Kommunalbestyrelsen J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 2. marts 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende undersøgelse af behovet for ændrede åbningstider i kommunens daginstitutioner. Indstilling Forvaltning for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalget for Børn, Familie og Skole: - at Asii Chemnitz Narups forslag drøftes i Udvalget for Børn, Familie og Skole, og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 2. marts 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende undersøgelse af behovet for ændrede åbningstider i kommunens daginstitutioner. Begrundelse for forslagt: I dag har kommunens daginstitutioner åbningstider der svarer til kontoråbningstider. Men vi ved ikke, om forældrenes pasningsbehov afspejler virksomhedernes. Derfor ønsker jeg undersøgt om der er behov for at ændre på de kommunale daginstitutioners åbningstider, således at de bedre imødekommer behovet hos forældre og dermed virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Kommunalbestyrelsen er enig i, at vi skal arbejde meget målrettet for øgede økonomiske vækstmuligheder i Kommuneqarfik Sermersooq.

4 Side 51 Ved at styrke og videreudvikle gode rammer for nuværende og fremtidige virksomheder, kan og skal vi sikre en mere erhvervsvenlig kommune. Det er helt nødvendigt - også for at skabe nye arbejdspladser. Virksomhedernes fremdrift sikres ikke alene ved gode rammebetingelser på virksomhedsniveau. Kompetente, stabile, loyale og fleksible medarbejdere er en lige så vigtig forudsætning. Mange arbejdspladser producerer enten hele døgnet eller i toholdsskift, som for eksempel fiskeindustrien, sundhedsvæsnet, ældreinstitutioner, fængselsvæsnet, døgninstitutioner for børn/unge og handicappede, ligesom der arbejdes hele året, i weekender og til højtiderne. Omvendt har vore daginstitutioner faste åbningstider fra kl fra mandag til fredag. Med lukket i weekender og i højtiderne. Som en del af ambitionen om at sikre vækst, arbejdspladser og gode erhvervsmuligheder i Kommuneqarfik Sermersooq, er vi nødt til at finde ud af hvordan disse åbningstider stemmer overens med familiernes behov og om der er borgere, der er nødt til at takke nej til jobmuligheder med skæve arbejdstider, fordi de mangler pasning til deres børn. Ligeledes bør vi undersøge forskellige private og offentlige virksomheders erfaringer med rekruttering af arbejdskraft set i forhold til de pasningsmuligheder, som kommunen tilbyder - herunder daginstitutionernes åbningstiders betydning for at kunne rekruttere medarbejdere. Der er uden tvivl mange familier, der ved at hjælpes ad også på tværs af generationerne selv finder gode pasningsløsninger, når far og mor har skæve arbejdstider. Men vi ved også, at den interne flytning i Grønland betyder, at familier bor spredt og de naturlige/familiemæssige netværk har ændret sig, hvorfor vi som kommune har pligt til løbende at vurdere om vores tilbud til børnefamilier også i forhold til dagpasningsområdets åbningstider følger behovene nu og i årene fremover. Jeg foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen beder administrationen om at undersøge hvorvidt der er behov for at tilbyde pasning på andre tidspunkter end mellem kl. 7 og kl. 17. Undersøgelsen bør indbefatte alle relevante aktører, såsom virksomheder og forældre, samt selvfølgelig personalet i daginstitutionerne samt deres faglige organisationer. Det vil endvidere være relevant at indhente arbejdsmarkedskontorernes erfaringer samt erfaringer fra andre lande, herunder hvordan man kan sikre fleksible ordninger, der sikrer hurtig omstilling ved ændrede behov blandt familier og i samfundet. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved Kommunalbestyrelsens beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene

5 Side 52 og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk sekretariat. Tidligere beslutning Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. marts 2015: Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen og sender sagen til videre behandling i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Bilag Ingen 04B Forslag om afsøgning af nye muligheder og værktøjer for mindrebemidlede borgere i kommunen Kommunalbestyrelsesmedlem Naja Lunds (IA) forslag til Kommunalbestyrelsen J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Naja Lund (IA) har den 19. februar 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende nye muligheder og værktøjer for den såkaldte mindrebemidlede gruppe borgere i Kommuneqarfik Sermersooq, som har det svært økonomisk med henblik på at forbedre deres vilkår i fremtiden. Indstilling Forvaltning for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalget for Børn, Familie og Skole: - at Naja Lunds forslag drøftes i Udvalget for Børn, Familie og Skole, og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Naja Lund (IA) har den 19. februar 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende nye muligheder og værktøjer for den såkaldte mindrebemidlede gruppe borgere i Kommuneqarfik Sermersooq, som har det svært økonomisk med henblik på at forbedre deres vilkår i fremtiden. Oversættelse Kommuneqarfik Sermersooq

6 Side 53 Jeg fremlægger hermed forslag til kommunalbestyrelsen om at drøfte og finde forslag til nye muligheder og værktøjer for den såkaldte mindrebemidlede gruppe borgere i Kommuneqarfik Sermersooq, og som har det svært økonomisk, med henblik på at forbedre deres vilkår i fremtiden. Begrundelse: I de seneste år er det blevet mere synligt, at flere borgere i Kommuneqarfik Sermersooq trænger til at blive aflastet med hensyn til deres vilkår. Selvom der, efter kommunernes sammenlægning er realiseret flere tiltag i.f.t. aftale om udligning og mere solidaritet, synes jeg, at det er nødvendigt at vi skal stræbe efter at arbejde for en mere permanent løsning til at forbedre vilkårene for den del af borgerne, der har det svært. Hvordan kan vi sikre, om vi er til gavn for at forbedre vilkårene for flest børn, unge og ældre i fremtiden, kan sikre kontinuitet i vores ydelser? Hvordan kan vi realisere, at alle hjemløse i fremtiden får en bolig? Også med hensyn til dem, der måtte være ramt af andre ulykkelige omstændigheder; jeg synes det er nødvendigt at vi skal kunne lægge/forme en økonomisk strategi for dem i fremtiden. Jeg fremlægger forslaget, således borgere i Kommuneqarfik Sermersooq kan få så vidt muligt på mere ligeværdige grundlag, således der kan ske en velbegrundet løsning på baggrund af de faglige og økonomiske ressourcer. Med håb om positiv opbakning af forslaget. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved Kommunalbestyrelsens beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet Kommunalbestyrelsens beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk sekretariat. Tidligere beslutning Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. marts 2015:

7 Side 54 Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen og sender sagen til videre behandling i Udvalg for Børn Familie og Skole. Bilag Ingen 04C Værested i Paamiut for personer med usynlige sygdomme Kommunalbestyrelsesmedlem Tim Serritzlevs (S) punkt til Kommunalbestyrelsen J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Tim Serritzlev (S) har den 18. januar 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende et værested i Paamiut for personer med usynlige sygdomme. Indstilling Forvaltning for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalget for Børn, Familie og Skole: - at Tim Serritzlevs forslag drøftes i Udvalget for Børn, Familie og Skole, og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Tim Serritzlev (S) har den 18. januar 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende et værested i Paamiut for personer med usynlige sygdomme. Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: I Paamiut er det efterhånden ved at være et problem, at personer med usynlig sygdom i form af for eksempel ADHD og Autisme ingen mødested har, forældrene til personer med usynlig sygdom betragter dette som meget frustrerende. Personer med usynlige sygdomme har behov for ind imellem at have et værested hvor de kan være lidt alene, forstået på den måde, at de mangler et rum hvor de kan få aflastning og i Pamiut mangler denne mulighed til trods for at der er et værested for Børn og Unge men som ikke er egnet til personer med usynlig sygdom, og det er mærkbart, at forældrene til personer med usynlig sygdom betragter denne som meget frustrerende. Og rigtig mange forældre har efterhånden rettet henvendelse med efterlysning om ovennævnte mulighed, jeg er også selv bekendt med problemstillingen da flere og flere har fået støtteperson på og det er mærkbart at der bliver flere og flere med såkaldt usynlig sygdom. Disse personer har ingen steder at gå til når vejret er dårligt og det betyder, at de går ture ud i det fri sammen med deres støtteperson. Jeg er af den opfattelse, at man seriøs skal undersøge hvorvidt det er muligt at etablere et fast værested. Forslag: Daginstitutionen i Paamiut som blev lukket fornylig, B-124, KUUK er velegnet som værested, da det tidligere daginstitution har en passende størrelse med køkken. Forældrene betragter bygningen som velegnet og har således et ønske om, at der bliver etableret et værested i B-124. B-124 er klar til indflytning, det kan planlægges seriøst at huset bliver indrettet og bruges som et værested. Det er som sagt tydeligt, at mange forældre har behov for en bygning som kan indrettes

8 Side 55 som værested til personer med usynlig sygdom. Der har også været et læserbrev i AG i september måned om behovet for et værested i Paamiut. På baggrund af behovet i Paamiut fremsender jeg hermed et dagsordensforslag med henblik på at der arbejdes for etablering af et værested i Paamiut. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved Kommunalbestyrelsens beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. marts 2015: Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen og sender sagen til videre behandling i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Bilag Ingen 5. Beslutninger 05A Projektbeskrivelse til Kostpolitik For daginstitutionsområdet 0-6 årige børn i Kommuneqarfik Sermersooq. J.nr.: Forvaltning Fælles Service, direktør Marie Fleischer, mfle

9 Side 56 Sagsresumé Det nuværende kommunalbestyrelse har ønsket, at der skal være mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme kost for alle, at der skal arbejdes med oplysningsinitiativer om de sunde valg / sund kost. Daginstitutionsafdelingen har så i samarbejd med afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid udarbejde processen for projektet kostpolitik. Formålet med denne politik er, at give daginstitutionerne mulighed for at indtage en sundere og mere varieret kost, samt at give personalet i daginstitutionerne en større viden om sund kost, for at dække barnets behov af næringsstoffer, ud fra dets alder. Alle skal involveres i processen: konsulenterne fra MIA og Fællesservice skal koordinere møderne for ledere, køkkenmedarbejdere og forældre i institutionerne, og fagfolk fra Departement i Sundhed samt Grønlands Idrætsforbund m.m. skal forhøres inden implementering af projektet for alle. Kostpolitik kræves for at danne rammerne for et bedre sundt liv og ernæring, som også er målet for Inuuneritta II. Indstilling Forvaltningen for Børn, Familie og Skole skal over for Udvalget for Børn, Familie og Skole indstille: - At processen for kostpolitik for institutioner for børn i Kommuneqarfik Sermersooq godkendes Sagsfremstilling Det nuværende kommunalbestyrelse har ønsket, at der skal være mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme kost for alle, at der skal arbejdes med oplysningsinitiativer om de sunde valg / sund kost. Børne og familiepolitik fra vil sikre at madordninger i kommunen (skolemad, institutionsmad, mv.) sammensættes ernæringsrigtigt og tillokkende - Kommunen bør medvirke til at kosten der tilbydes i kantiner (arbejdspladser, ungdomsklubber, idrætshaller, svømmehal mv.) er sund, ernæringsrigtig og indbydende sammensat. Daginstitutionsafdelingen har så i samarbejd med afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid udarbejde processen for projektet kostpolitik. Formålet med denne politik er, at give daginstitutionerne mulighed for at indtage en sundere og mere varieret kost, samt at give personalet i daginstitutionerne en større viden om sund kost, for at dække barnets behov af næringsstoffer, ud fra dets alder. Alle skal involveres i processen: konsulenterne fra MIA og Fællesservice skal koordinere møderne for ledere, køkkenmedarbejdere og forældre i institutioner, og fagfolk fra Departement i Sundhed samt Grønlands Idrætsforbund m.m. skal forhøres inden implementering af projektet for alle. Målgruppen i projektet er ledelse og personalet i institutionerne samt forældre som skal danne rammen om sund kost i Kommuneqarfik Sermersooq. Fremgangsmåden vil være at samle repræsentanter fra alle byerne i Kommuneqarfik Sermersooq, og det består af én leder, én køkkenmedarbejder og én forælder. Repræsentanterne holder møder om aften, hvorefter repræsentanter fremlægger for deres bys ledere, køkkenmedarbejdere og forældre. Det fremlagte bliver vurderet og repræsentanterne holder endnu en videokonference/møde, derefter tilbage til vurdering i egen by o.s.v. indtil man bliver enig om produktet. Konsulenterne regner med to fællesmøder gennem videokonferencen.

10 Side 57 Tidsplanen til projektet, vil være færdigt til ultimo september eller ultimo august, da kommunalbestyrelsen som sidste instans skal godkende kostpolitikken. Løsningsforslag faglig vurdering Dags dato har alle daginstitutionerne en eller to køkkenmedhjælpere, og selvom flere og flere har fået en uddannet personale, kræves der en mere varieret kostvaner for vore børn, som til daglig skal vurderes hvor meget kulhydrater, fedt og energi de skal have, som skal være tilpasset til dagens aktivitet. Og grundet længere proces med projektet, er at have forældre med i processen så meget som muligt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Økonomiskmæssig regner forvaltningen ikke med at bruge midler i forbindelse med arbejdet, da vi vil bruge tekniske udstyr, og dermed ikke behøver at tilkalde konsulenten, Margit Weismann, for Sundhed, Forebyggelse og Fritid der er bosiddende i Tasiilaq. Margit og konsulenter i Nuuk (Gustav Martin Brandt og Nike Lyberth-Berthelsen) skal sammen planlægge og udføre møderne med repræsentanterne fra alle byerne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Børne og familiepolitik fra Koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne for valgperioden Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden Inuuritta I+II Det videre forløb Efter implementering af kostpolitikken for alle implicerede i Kommuneqarfik Sermersooq, vil der være en opgradering af køkkenpersonalernes viden og kunnen i form af kurset, i samarbejde med Inuili. Og midlerne vil blive taget fra egen konto. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet, da vi ikke skal bruge større midler end vi har i vores egen konto. Andre bemærkninger Ingen Bilag 1. Projektbeskrivelse til kostpolitik, for børneinstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq. 05B World Class 10 skridt fremad Projektoplæg og fondsansøgning i forbindelse med ipads i Folkeskolen J.nr. Forvaltningen for Børn, Familier og Skole direktør Søren Valbak Sagsresumè

11 Side 58 Forvaltningen fremlægger projektoplæg vedr. Projektoplæg og fondsansøgning i forbindelse med ipads i Folkeskolen. Projektet World Class 10 skrift fremad danner baggrund for en større fondsansøgning, der skal muliggøre en massiv satsning på såvel den teknologiske som den pædagogiske og indholdsmæssige udvikling af vores folkeskole. Indstilling Forvaltningen indstiller overfor Udvalget for Børn, Familie og Skoler: 1. at oplægget godkendes som grundlag for videre udvikling af folkeskolen 2. at det godkendes, at der på baggrund heraf fremsendes ansøgninger til flere fonde om støtte af projektet 3. at der afholdes temamøde om Folkeskolens samlede udviklingsplaner og projektets andel heri Sagsfremstilling Som bilag findes oplægget World Class 10 skridt fremad, hvori forvaltningen beskriver hvorledes ideen om ipads til alle elever ikke blot er et spørgsmål om teknologi, men et udgangspunkt for en samlet udvikling af folkeskolens indhold og pædagogik. Baggrund og vision Resultaterne fra den grønlandske folkeskoles afgangsprøver viser et klart billede af, at mange elever opnår utilfredsstillende resultater i dansk, engelsk og matematik. Andelen af elever, der får klart utilfredsstillende karakterer er i visse fag helt oppe på %. Bygdeelever ser ud til at klare sig markant dårligere i sprogfagene. Undskyldningerne for den manglende udvikling i den grønlandske folkeskole er mange og forældre og lærere skyder ofte skylden på hinanden. Faktisk bruger vi i Grønland utroligt mange ressourcer på folkeskolen og selv om det giver lidt plus på statistikkontoen, så er fornemmelsen stadig, at der kommer utrolig lidt ud af den store investering. Som samfund kan og skal vi gøre noget ved denne problemstilling for at sikre kommunen en fremadrettet positiv udvikling af folkeskolen. World Class projektet er nøglen til dette, som i al sin enkelthed handler om at skabe et fundament et kommunalt samlingspunkt omkring vores børns læring og udvikling frem mod at blive dygtige kritiske verdensborgere. Løsningsforslag faglig vurdering Afhængig af svar fra fondene tilrettelægges konkrete handleplaner og aktiviteter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I tilfælde af eksterne bevillinger vil behov for kommunal medfinansiering kunne tilvejebringes ved om lægning af flere nuværende aktivitetskonti. Bemærkninger fra økonomisk sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstilling Bilag 1. World Class 10 skridt fremad

12 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Høringssvar vedrørende udkast til anordninger og lovforslag om ikrafttrædelsen af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn (familieretspakken) Til orientering J.nr: Forvaltningen for Børn, Familie og Skole - Direktør Søren Valbak/ sval 06B Renovering af boliger til Familieprojekter J.nr /13 Forvaltning for Børn, Familie og Skole Direktør Søren Valbak - sval 06C Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen/LMSR Borgmestersekretariatet, adm. Direktør Steffen Ulrich Lynge/STUL Børn, Familie og Skole, direktør Søren Valbak/SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, direktør Grethe Nielsen/GRNI Anlæg og Miljø, direktør Mike Kristiansen/MIKE Fællesservice, direktør Marie Fleischer/MFLE 06D Takstbetaling for AKO Nyt sammenlagt dagpasningstilbud for klasser. J.nr.: Forvaltningen for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak - SVAL 06E Harmonisering af skolemadsordningen i Kommuneqarfik Sermersooq Udvalget for Børn, Familie og Skole besluttede mandag den 12. januar 2015 at få en redegørelse og forslag til harmonisering for skolemadsordningen i hele Kommuneqarfik Sermersooq. J.nr.: Forvaltningen for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak - SVAL

13 Side Lukkede punkter 07A Meddelelser 07B Orientering 07C Forespørgsel 07D Lukkede punkt J.nr.: ikke officielt Forvaltning for Børn, Familie og Skole Direktør Søren Valbak / SVAL 8. Eventuelt 9. Godkendelse af referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside s 3. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Tilstedeværende: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) (via telefon) Ingvar

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 19. november 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 14. december 2016 kl. 12.00 (Itt.tid 14.00) Medlemmer Poul Hansen (D) (formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Piké (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Steen Lynge (A) Afbud Indkaldt Side

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 14. december 2016 kl. 12.00 (Itt.tid 14.00) Medlemmer Poul Hansen (D) (formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Piké (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Steen Lynge (A) Afbud Steen Lynge (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside Referat Tirsdag den 15. november 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt suppleant Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat: NOTAT Forespørgsler fra politikere til forvaltningen Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indledende bemærkninger I

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Referat Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA)) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen (S) Afbud Ane Egede

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Referat Forside s 3. ordinære møde Referat Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) pr. telefon Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Referat Forside ns 1. ordinære møde Referat Tirsdag, den 9. februar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 248 Dagsorden Møde tirsdag den 1. september 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. december 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere