Beboerinformation. Måløv Park maj Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning

2 Nyt om køkkenmoderniseringen Økonomi Der har været holdt licitation om de køkkenmodeller, der indebærer nye køkkenelementer (1x, 1y og 1z). Model 2 og 3 hviler på et tilbud fra en anden entreprenør, som har specialiseret sig i modernisering af eksisterende skabe. Resultatet af licitationen fremgår af skemaet nedenfor, og ligger pænt i tråd med det skøn vi tidligere har meldt ud. Model Overslag Licitation Tilbud Huslejestign/md Huslejestign/md december april i 12 år i 4 år 1x kr kr. 480 kr. 1y kr kr. 600 kr. 1z kr kr. 620 kr kr kr. 350 kr kr. 250 kr. To øvrige firmaer som havde givet tilsagn om at medvirke til licitationen, lå hhv. 14% og 90% over i pris. Et fjerde firma fremkom ikke med et tilbud overhovedet. Tidsplan Den videre tidsplan for køkkenmoderniseringen kan på nuværende tidspunkt ikke meldes entydigt ud med datoer, da der er en række usikkerhedsmomenter. Det vi pt. har fået meddelt er ridset op nedenfor, og gælder de tre modeller, 1x, 1y og 1z, der indebærer nye køkkenelementer. 1. Den 22. maj vil der blive bestilt 3 prøvekøkkener, et for hver af de 3 modeller. Disse vil blive opsat hos 3 beboere der har indvilliget i det. Opsætningen vil være færdiggjort i løbet af august, men det er ikke nu muligt at sige om det bliver midt i eller sidst i måneden. 2. En uge efter prøvekøkkenerne er opsat vil der komme en 2 ugers periode hvor disse kan besigtiges efter en plan for åbningstider som vil blive meldt ud. Midt i besigtigelsesperioden vil der blive afholdt et præsentationsmøde i fælleshuset, hvor køkkenentreprenøren får lejlighed til at præsentere nogle af de variationer han kan byde på. 3. Efter besigtigelsesmødet vil der være en periode på op til 6½ uge, hvor beboere der ønsker en af de 3 nyt-køkkenmodeller kan holde et møde med entreprenøren på dennes præsentationssted med henblik på at træffe individuelle valg. Der skal udformes tilbud som skal godkendes af beboeren og boligforeningen, og der skal udformes et tillæg til lejekontrakten som skal godkendes af beboeren. 4. Når alle tilbud og lejekontrakter er i hus, vil elementerne blive bestilt og produktionen af komponenter går i gang. Produktionen kan tage op til 6½ uge. Afdelingsbestyrelsen forsøger dog at tale for at bestillingen til fabrikken kan splittes op i to, så der kan foregå en midtvejsbestilling. 5. Først herefter kan arbejdet i de enkelte boliger gå i gang. Der vil blive udført to køkkener pr. uge. Afdelingsbestyrelsen 2

3 Fisketurene på Sundet Som det bliver nævnt i beretningen må vi konstatere at tilslutningen til de to årlige fisketure med kutteren JAWS har været stadig aftagende. På den sidste tur her i maj var tilmeldingerne nede på 10 og to dage før turen sprang 3 fra på grund af udsigten til regn. Det blev ikke regn, men vi kom altså kun 7 af sted. Da bådreservationen er økonomisk bindende kan vi godt afmelde turen, men båden skal betales alligevel. Kun skipper kan aflyse med begrundelse i vejrforholdene. Vi ville således kun spare transporten, og det syntes vi ikke kunne begrunde at de 7 standhaftige skulle snydes for turen. Vi har besluttet at stille en ny bådreservation i bero indtil vi har fået en afklaring af interessen for en fortsættelse af arrangementerne. Vi synes både prisen for at deltage og placeringen på kalenderen skulle give gode muligheder for et hyggelig samvær på Øresund for både børn og voksne, så vi håber der igen vil komme en større tilslutning. Hvis du har det sådan at du dine børn gerne vil med på disse ture med Måløv Park på Sundet, men på grund af økonomi, tidspunkt på dagen, årstiden eller noget helt fjerde fravælger det, så vær rar at sende en mail til bestyrelsen om dine synspunkter. Vi håber det kan give den nødvendige afklaring. Send mailen til Arne En dyr fest I marts blev der afholdt en ungdomsfest med deltagere i fælleshuset, der endte med at blive en meget dyr fornøjelse for lejeren. Uvist af hvilken grund eskalerede festlighederne og udviklede sig til slagsmål med deraf følgende voldsomt hærværk. Beboere i området blev generet af urolighederne og tilkaldte politiet. Der måtte ikke mindre end fire hundepatruljer til at stoppe balladen og et professionelt firma til at rydde op og gøre rent. Efterfølgende kunne skaderne gøres op: et smadret toilet, smadrede døre og vinduer, smadret service i alt blev det til en regning på kr., der er sendt videre til lejeren af fælleshuset. Lejeren har fået 5 års karantæne på at leje fælleshuset, ikke mindst fordi støjmåleren var bevidst saboteret og fordi vedkommende ikke var tilstede under festen. I afdelingsbestyrelsen synes vi det er rart at have et fælleshus, og vi vil selvfølgelig gerne have, det holder nogle år endnu. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at pointere: at lejeren af fælleshuset dvs. den person, der har skrevet under på lejekontrakten altid skal være til stede i huset under hele festen/arrangementet man må ikke afdække støjmålerne, der er opsat for at forhindre, at musikken bliver så høj, at den generer de omkringboende 3

4 det er ikke tilladt at afholde private, kommercielle arrangementer i fælleshuset. Dvs., at fester, der afholdes med henblik på at give fortjeneste, ikke er tilladte. det kræver en bevilling fra politiet, hvis man vil sælge øl og alkohol til en åben fest. Som en direkte konsekvens af den voldsomme fest fremsætter vi et forslag til afdelingsmødet om at reglerne og udlejningskontrakten for leje af fælleshuset ændres. Forslaget indebærer, at varmemesteren som tilsynsførende kan møde op og kontrollere forholdene under festen. Surt men i denne situation og efter denne hændelse synes vi kontrol er bedre end tillid. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens beretning FB Fusion mellem 3B s 3 boligorganisationer er nu blevet besluttet. Afdelingsbestyrelsens medlemmer har på et delegeretmøde stemt for fusionen. Som beboere vil I dermed få adgang til flere boliger i Herlev og i Københavns Kommune. FB s afdelinger i Måløv kom igennem med et ønske om at den kommende bestyrelse bliver lidt større, og dermed forhåbentlig lidt bredere end der oprindeligt var lagt op til. En følge af fusionen er at regnskabsåret kommer til at følge kalenderåret og at det årlige afdelingsmøde flyttes til september. I år holdes to møder. Det budget der behandles her i maj er en simpel forlængelse på 3 mdr. af det budget der blev vedtaget sidste år, så det kommer til at gælde år 07 ud. Et nyt budget for år 08 er til behandling til september. Under indkomne forslag har afdelingsbestyrelsen et bud på hvordan overgangen håndteres rent valgmæssigt. Lokalområdet Der er nu, som varslet i sidste beretning, blevet etableret et Østerhøjudvalg under Måløv Bylaug, og vi deltager i det. Herudover har vi sendt et brev til Kommunen, hvor vi bakker op om de forældre, der ønsker at der stadig skal være en fritidsordning på byggerarealet, og efterlyser igen den langtidsplan for byggerområdet vi er blevet stillet i udsigt. Skillevægge Vi har nu fået en aftale med Kommunen om nedtagning af skillevægge på 1.sal. Reglerne er udsendt i en beboerinformation og findes på vores hjemmeside. Udover prøvesagen er der endnu ingen der har benyttet sig af tilbudet. Vi opfordrer beboere der allerede har nedtaget en skillevæg til at benytte sig af muligheden for at komme fri af den retableringsforpligtelse der ellers gælder ved fraflytning. 4

5 Køkkenmodernisering Der er nu afholdt licitation på køkkenmoderniseringen. Priserne var gennemgående en anelse bedre end de overslag der var i det materiale der blev uddelt i december måned. Køkken-moderniseringen blev principielt besluttet på sidste afdelingsmøde i maj, og omkring 1. juli overgav afdelingsbestyrelsen sagen til 3B s byggesagsafdeling. Herefter er alting gået meget langsomt, men med en ekstern rådgivers hjælp er det nu lykkedes at få afholdt licitation. Det næste der skal ske er at der udføres 3 prøvekøkkener, hvorefter de interesserede kan holde møde med entreprenøren for mere detaljerede valg. Sidste år vedtog vi at der kunne optages lån på op til kr. pr køkken. For at give en lille smule mere luft til individuelle tilvalg foreslår afdelingsbestyrelsen denne grænse hævet til kr. pr. køkken jf. indkomne forslag. Nyt skur overfor vaskeriet På sidste afdelingsmøde blev det vedtaget at opføre et skur i stedet for det faldefærdige halvtag overfor vaskeriet. Der er holdt licitation på sagen, og vi har fået en pris på ca kr. Arbejdet går i gang snarest. Belægning Kort efter sidste afdelingsmøde var belægningsarbejdet i prøveområdet ved Klakkebjerg færdigt. Vi synes det stort set er vellykket, og foreslår at det danner skole for fremtidige arbejder jf. indkomne forslag. Maling af vinduer/døre Maling af sydvendte vinduer/vinduespartier er afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Denne sommer beder vi to malerfirmaer lave hver en kort prøverække på øst- og vestvendte facader med henblik på at give en pris på maling af disse næste malesæson. Kulturgruppen Kulturgruppen har afholdt sommerfest, fastelavn og 8 filmforevisninger hvor den ene var en del af et særligt julearrangement. Afdelingsbestyrelsen har fået et nyt oplæg fra kulturgruppen. Heri ridses det op at tilslutningen til Kino Knasten har været vigende, og det foreslås at antallet af filmforevisninger reduceres til 3-4, og at der derudover laves 1-2 musikarrangementer med spisning og 1-2 arrangementer målrettet børn og unge. Afdelingsbestyrelsen har reageret positivt på oplægget og afventer en nærmere fastlæggelse af indhold og budgetter. Fisketure på sundet Som de fleste ved, har Måløv Park de sidste snart mange år afholdt 2 årlige fisketure med kutteren Jaws på Øresund; en om foråret i maj og en om efteråret i oktober. Her må vi konstatere at deltagelsen er vigende med et absolut lavpunkt i dette forår. Derfor har vi i samråd med arrangørerne besluttet foreløbig ikke at reservere båd til efteråret. Vi håber på at der vil vise sig en ny interesse for den fælles fisketur, så vi igen kan gennemføre disse hyggelige og sjove arrangementer hvor Måløv Parkere i alle aldre er sammen på sundet i nogle timer. 5

6 Grønt udvalg I perioden er vores gartner, Michael Buhl Jensen blevet ansat, og Michaels indsats har været koncentreret om at få pasningen ind i en god gænge og samle op på hængepartier. Det mener vi er i gang med at lykkes. Til gengæld har det grønne udvalg og afdelingsbestyrelsen været tilbageholdende med større nytiltag. Legepladsudvalg Siden sidste afdelingsmøde er der indtrådt tre nye beboere i legepladsudvalget. Efter indstilling fra udvalget er der besluttet at renover to lokallegepladser, at erstattet det spiralformede rutsjerør på den store legeplads med en tilsvarende stålmodel og tilføre den store legeplads 2 nye snurre-vippe indretninger. Tiltagene er endnu ikke realiseret. IT-udvalg IT-udvalget har indhentet tilbud på en netværksløsning til afdelingen, som så vidt muligt skulle være fremtidssikret, i den udstrækning det kan lade sig gøre indenfor IT-verdenen. Som teknologien er nu, ser det ud til at være en løsning baseret på fiberkabler, som kan etableres på flere forskellige måder, som i større eller mindre grad opfylder fremtidens forventede behov. Afhængig af løsning, ligger priserne omkring kr. per lejemål. Det svarer til en huslejestigning på mellem 75 og 105 kr., som vel at mærke skal betales af alle og kommer oven i et eventuelt internetabonnement. På et sådant netværk kan der leveres højhastigheds internet, TV og telefoni. Baseret på tilgængelige tal (fx fra Dong Energy) og et konkret tilbud har vi konkluderet følgende: 1. Priserne på TV kan være svære at sammenligne. En grundpakke/mellempakke/fuldpakke indeholder sædvanligvis ikke de samme programmer fra selskab til selskab, men for pakker med nogenlunde samme indhold er der ikke nogen besparelse i forhold til gældende priser for TDC kabeltv. Dette skyldes formentlig at priserne stort set er bestemt af priserne for de enkelte programmer der indgår i pakkerne. 2. Prismæssigt er internetprodukterne på samme niveau som allerede tilgængelige abonnementer på markedet. Forskellen er dog at man for de samme penge typisk får en væsentligt hurtigere forbindelse på fibernet, og en meget hurtigere upload forbindelse end det er muligt at få med fx ADSL. 3. De fleste udbydere på fibernet tilbyder et billigt fastnet telefonabonnement sammen med internet. En lignende ydelse kan man dog få på andre måder i dag, fx sammen med et ADSL abonnement eller som et tilkøb til mobilabonnement. Udvalgets samlede konklusion er at der ikke kan opnås en nævneværdig samlet besparelse på de månedlige ydelser for internet, TV og telefoni. På internetsiden vil man dog kunne opnå en væsentlig forbedring af kapaciteten for alle beboere. Det alene mener vi i udvalget dog ikke kan retfærdiggøre den relativt store investering, som oven i købet, efter vores opfattelse, ikke med nogen rimelighed kan afskrives over en periode længere end 10 år. Udvalget er indstillet på at fortsætte og holde nøje øje med udviklingen for det tilfælde at forholdene ændrer sig til fordel for etablering af et bolignetværk. 6

7 Affaldsudvalg Vi har igennem mange år haft en storskraldsordning, hvor storskrald hver 14. dag afhentes udenfor husene. Der er blevet nedsat et affaldsudvalg med deltagelse af interesserede beboere, ejendomsfunktionærerne og bestyrelsen. Udvalget har undersøgt alternativer, og er nået frem til at en central genbrugsplads, hvor beboere selv bringer deres storskrald ned, vil medføre en række fordele. Udvalget er nået frem til et foreløbigt forslag, som indebærer en videoovervåget plads (oplagspladsen ved varmemesterkontoret), hvor hver husstand vil få sin egen brik der kan bruges til at få adgang på alle tidspunkter. På pladsen vil det være mulig at låne en trækvogne, ved at bestille den hos Flemming efter samme model som boremaskinen. Endelig vil det fortsat være muligt at få hjælp til at flytte større ting. Det er udvalgets formodning at vi hermed kan få en ordning, der vil medføre en pænere og sikrere bebyggelse, samtidig med at vi på længere sigt vil kunne spare penge, og ejendomsfunktionærerne vil kunne bruge deres tid mere konstruktivt. Udvalget ønsker under beretningsdiskussionen at få en markering af om afdelingsmødet ønsker man skal gå videre med forslaget, og om der evt. skal fremlægges et konkret beslutningsforslag til september. Lysudvalg Lysudvalget blev efter forslag fra salen nedsat på sidste afdelingsmøde. Udvalget vil komme med forslag til ændring af den belysning der i dag er de runde kupler. Både for at spare energi og fordi standerne trænger til udskiftning eller renovering. Udvalget er begyndt at arbejde i foråret, og ser lige nu på forskellige løsninger der benytter LED (lysdioder) som lyskilde. Det er et spændende projekt der forhåbentlig vil blive synligt i løbet af det kommende år, i form af en eller flere teststandere i området. Det er håbet at vi kan få både smukkere og bedre lys, samtidig med at vi opnår en væsentlig energibesparelse. Afdelingsbestyrelsen 7

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere