MATEMATIK A-NIVEAU 2g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATEMATIK A-NIVEAU 2g"

Transkript

1 NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål, der hver tillægges 5 point Helhedsindtrykket tillægges 10 point STX0409-MAA-net

2 I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Dette vurderes blandt andet ud fra kravene beskrevet i de følgende fem kategorier: TEKST Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på. NOTATION og LAY-OUT Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden. REDEGØRELSE og DOKUMENTATION Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. FIGURER I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer. KONKLUSION Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation. (Udkast til ændring af Undervisningsvejledningen til Matematik, St)

3 side 1 af 7 Delprøven med formelsamling 2 timer Opgave 1 a) Løs ligningen 5 + 2( 1) = 14. Opgave 2 a) Bestem en forskrift for den lineære funktion, hvis graf går gennem punkterne A (1,3) og B (11, 23). Opgave 3 En parabel er graf for funktionen 2 f( ) = 2 3. a) Løs ligningen 2 2 3= 0. b) Bestem koordinatsættet for parablens toppunkt. Opgave 4 I efteråret 2007 gennemførte alle 1g eleverne på et gymnasium en konditionstest, hvor de fik målt deres kondital. Nedenfor ses en sumkurve, der angiver pigernes kondital. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kondital a) Bestem kvartilsættet for pigernes testresultater (brug gerne vedlagte bilag). Kvinder i års alderen skal have et kondital på 46 eller derover for at være i god form. b) Bestem hvor stor en procentdel af pigerne, der er i god form.

4 side 2 af 7 Opgave 5 Udviklingen i antallet af mobilabonnementer i Danmark i perioden kan beskrives ved følgende model M( ) = 0,395+ 3,492 hvor er antallet af år efter 2000, og M ( ) er antallet af mobilabonnementer (opgjort i millioner). a) Beskriv betydningen af de konstanter, der indgår i modellen. Opgave 6 I en bestemt population af snegle udvikler antallet af snegle sig eksponentielt med tiden. Da man påbegyndte observation af populationen var antallet af snegle 1185, og i tiden derefter voksede antallet af snegle med 12% pr. år. a) Indfør passende variable, og opskriv en model, der beskriver antallet af snegle i populationen som funktion af tiden. Opgave 7 På figuren ses graferne A, B og C for tre forskellige funktioner. Netop en af disse er graf for en eksponentiel udvikling. y A B C a) Argumenter for hvilken af de tre grafer, der er graf for den eksponentielle udvikling. Opgave 8 En funktion f er givet ved f ( ) 2ln( ) 3 = +, 0 >. a) Bestem f ( ). ( ) b) Bestem ligningen for tangenten til grafen for f i punktet P 1, f () 1.

5 side 3 af 7 Opgave 9 I en retvinklet trekant ABC er C ret og A = 30. Punktet D er skæringspunktet mellem AB og cirklen med centrum i B og radius BC, som vist på figuren. B D A a) Bestem vinklerne i trekant BCD, og gør rede for at trekant DAC er ligebenet. C Opgave 10 Et andengradspolynomium, p, er givet ved 2 p( ) a b c = + +, og andengradspolynomiets diskriminant kaldes d. a) Skitsér en mulig graf for p, når a > 0, c < 0 og d > 0, og argumenter for grafens beliggenhed i forhold til koordinatsystemets akser. Opgave 11 På figuren ses grafen for et andengradspolynomium g. Rødderne i andengradspolynomiet er 3 og 5. Funktionen g er den afledede funktion for en funktion f. y g a) Bestem monotoniforholdene for f. Besvarelsen afleveres efter 2 timer

6 side 4 af 7 Delprøven med alle hjælpemidler 3 timer Opgave 12 I trekant ABC er A = 37,2, og sidelængderne b = 5,3 og c = 13,8. a) Tegn en model af trekanten, og bestem længden af siden a. Opgave 13 UN har en række databaser på Data for udviklingen i verdens befolkning fra 1950 til 2005 kan hentes fra forskellige kilder. I bilag 1(Bilag1_UNDataVerdensBefolkning.htm) ligger et uddrag fra UNData. a) Bestem den eksponentielle model, der med god tilnærmelse passer til data, og bestem den årlige procentvise vækst i verdens befolkningstal ifølge modellen. b) Find en pålidelig kilde, som forudsiger verdens befolkningstal i 2050, og vurdér den eksponentielle models pålidelighed ved fremskrivning af verdens befolkningstal.

7 side 5 af 7 Opgave 14 En funktion f er givet ved f( ) = a) Bestem monotoniforhold og ekstrema for f. ( ) b) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P 1, f () 1, og gør rede for at denne tangent har netop ét andet skæringspunkt med grafen for f. Opgave 15 Tema: Tredjegradspolynomier Et tredjegradspolynomium kan have op til 3 rødder, dvs grafen for polynomiet kan have op til 3 skæringspunkter med førsteaksen. Et tredjegradspolynomium med 3 forskellige rødder, r 1, r 2 og r 3, kan skrives på formen p ( ) = a ( r)( r)( r), hvor a er en konstant. y p r 1 r 2 r 3 For et bestemt tredjegradspolynomium p gælder, at grafen for p skærer førsteaksen i de tre punkter ( 2,0), (1,0) og (3,0) samtidigt med, at grafen skærer andenaksen i (0,6). a) Angiv r 1, r 2 og r 3 for p, og opskriv en forskrift for p på formen 3 2 p( ) a b c d =

8 side 6 af 7 Opgave 16 Ved en konditionstest har man målt konditallet for 77 personer. I bilag 2 (Bilag2_Kondital_M_K.htm) findes testresultaterne opdelt efter køn. a) Tegn to boksplot, der viser fordelingen af kondital for henholdsvis mænd og kvinder. b) Beskriv forskellen på kvindernes og mændenes testresultater ud fra de to boksplot, idet kvartilsættene inddrages. Opgave 17 Et kræmmerhus har en sidelængde på 10 cm. Rumfanget af et kræmmerhus kan beregnes ved V = h A, cm h hvor h er kræmmerhusets højde, og A er arealet af den cirkel med radius, der danner kræmmerhusets top. a) Udtryk højden h ved hjælp af og vis, at kræmmerhusets rumfang kan beregnes ved formlen V = π 100, 0< < b) Bestem, så kræmmerhusets rumfang bliver så stort som muligt.

9 side 7 af 7 Opgave 18 Under en luftfærd befinder en luftballon sig mellem to byer A og C. B A 15 km D C Afstanden mellem A og C er 15 km. Vinklen mellem den vandrette linje igennem B og sigtelinjen BA er 31. Vinklen mellem den vandrette linje igennem B og sigtelinjen BC er 35. D er et punkt på vejen mellem A og C. BD står vinkelret på AC. Den vandrette linje igennem B og linjen i gennem A og C er parallelle. a) Bestem længden af BD. Ballonen stiger lodret op til 6000 m s højde. b) Bestem størrelsen af den spidse vinkel som sigtelinjen til C nu danner med vandret. Opgave 19 Ifølge vejdirektoratet er der en sammenhæng mellem reduktion i antallet af personskadeuheld på en vejstrækning og hastighedsnedsættelsen på vejstrækningen som følge af etablering af vejbump. Sammenhængen mellem personskadeuheld (PU) og hastighed (v) er nærmere beskrevet ved en model på hjemmesiden: Modellen kan også findes i bilag 3 (Bilag3_Vejdirektoratet_Rapport_281_Kap_6.pdf). På en bestemt vejstrækning ønsker man at nedsætte antallet af personskadeuheld fra 15 til 12. Hastigheden på strækningen før etablering af vejbump er 60 km/t. a) Bestem, hvad hastigheden ifølge modellen skal være efter etablering af vejbump. På en villavej er der en del personskadeuheld. Hastigheden på strækningen før etablering af vejbump er 50 km/t. b) Bestem, hvor mange procent antallet af personskadeuheld kan nedsættes med, hvis vejen omlægges til legegade med en hastighedsgrænse på 20 km/t.

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere