Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014"

Transkript

1 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim El-Khatib Punkt 1: Kl. 19, Søren Freddy Olsen fra YouSee Vi skal have fornyet vores kontrakt med YouSee (eller en anden udbyder). Den nuværende er fra Den aftale vi har nu er uden returvej. Ved indgåelse af ny aftale bliver det med returvej, dvs. at hvis der opstår problemer med signalet i bebyggelsen, vil teknikerne med det samme kunne finde fejlen, f.eks. overgravning af kabler. Ud af vores 997 installationsadresser har 646 aktivt signal. Søren Freddy Olsen fortalte om, de forskellige nye tiltag, som YouSee arbejder med, bl.a. YouSee Clear = ukodet på alle stik i husstanden. Endvidere blev Bland selv kanaler præsenteret. Disse bliver formentlig sat i værk i marts mdr. i år. De koster ikke mere, og der er rigtig mange etniske kanaler. Hvis vi tegner ny kontrakt med YouSee er der 24 mdr.s opsigelse fra begge sider, herefter 9 mdr. Prisen vil per måned blive i grundpakken kr 101,17, mellempakken kr 267,38 og i fuldpakken kr. 371,13 mod nuværende kr. 127,44, kr. 312,08 og kr. 382,90. Der blev også præsenteret bredbånds- og mobilabonnementer. Punkt 2: Pernille Agerbæk orienterer: Det aftales, at Pernille kontakter Domea ang. møde med deres web.afd. De har tilsyneladende udviklet deres hjemmeside system meget. Udover Pernille skal Ole Nielsen, Pia og evt. Ibrahim deltage. Det kan blive meget dyrt at få anskaffet en pavillon til musikklubben Det vi er Vi aftaler, at Pernille også skal prøve at undersøge, hvad der kræves af lydisolering af loftet, vægge og evt. vinduer for at kunne få etableret et øvelokale i kælderen. Fordelen ved at det blev i en kælder er, at der er adgang til tekøkken og toilet. Modsat kan det ikke sælges igen, hvis klubben af en eller anden årsag ophører. Der arbejdes meget ihærdigt på at finde en løsning alle kan blive tilfredse med. Lars Bo fra klubben arbejder også på sagen. Se i øvrigt vedhæftede. Punkt 3: Godkendelse af referat Referat nr. 29, godkendt. Punkt 4: Henvendelser I kontorvagten d. 13. januar Connie og Rita fra Genbrugscentralen søger om at få wc-papir, rengøringsartikler til wc og vask, støvsugerposer, opvaskebørste, tæppetape og alm. tape. De aftales, at de skal gå på ejendomskontoret enten med kvittering og så få pengene eller få pengene på forskud og derefter afleverer kvittering. Ejendomskontoret har fået besked. En beboer henvender sig ang. duebekæmperen. Det har været en stor succes, at de har haft den. Han vil gerne have flere med på idéen i den blok. Det aftales, at Jesper skal prøve at få fat i nogle beboere på 3. sal i blok 1 (Sylen 32-35) for at høre, om de vil være med på idéen. Endvidere taler vi om planer med, at musikklubben Det vi er skal have lokale. De har nu søgt gennem helhedsplanen.

2 Beboeren vil gerne have nogle regler nu for, hvem der evt. skal bruge lokalet sammen med dem, hvordan forsikringen skal være osv. Det aftales, at alle de spørgsmål skal diskuteres, når der er kommet en løsning på, hvor de kan være. Se i øvrigt under punkt 2. Mail: D : Lone Henriksen, Biblioteket, ang. IT-caféen. IT-caféen skal snart helt overgå til os i Gadehavegård. Der skal aftales møde mhp, hvordan de frivillige kan fortsætte. Lone vender tilbage med en dato. D. 15. januar: Carsten Pedersen: På SU-mødet blev det besluttet, at Carsten skal undersøge, om der foreligger en gammel aftale om, at når beboeren fraflytter fra en af de resterende supplementsrum, om dette kan inddrages i den 1-værelses lejlighed ved siden af, hvis beboeren der indvilliger i dét. Carsten vender tilbage på et senere tidspunkt. D. 16. januar: Annett Abildgaard, Domea: Forespørgsel om, hvordan vi ønsker div. kataloger indbundet, om vi har yderligere rettelser. Vi vil gerne have dem i ringbind. Vi skal drøfte, hvad der skal stå med henvisning til hjemmeside og evt. nyt billede af personale/området i husordenskataloget. Pia taler med Annett. D. 17. januar: Cathrine MM: har sendt et oplæg og budget til fastelavn og GHG-dagen. Vi godkender med kr til fastelavn og kr til GHG-dagen. D.19. januar: Ole Nilsen ang. MJ Elektro: firmaet har stadig ikke kunne komme ind i alle lejligheder. Der varsles nu igen. Er beboeren ikke hjemme eller afleverer nøglen til ejendomskontoret skaffes der adgang via låsesmed på beboerens regning. Vi skal have opstartet dørtelefoner og videoovervågning. D. 19. januar: Annett Abildgaard, Domea: Har videresendt en forespørgsel fra David Eriksen fra Altinget. Han vil gerne vide om 1. Har I konkret planer om at sætte familier til dømte ud? 2. Har I overvejelser om at sætte familier til dømte ud? 3. Har I taget principielt stilling til, om I vil benytte Jer af muligheden? Pia besvarer mailen. Nej, Ja, Ja. Tlf. D. 8. januar: Henvendelse fra LokalAvisen Taastrup. De vil gerne skrive en opfølgende artikel på den om utryghed i Gadehavegård. Det er Ibrahim, som har været i kontakt med avisen tidligere, derfor følger han op det. Peter Søhuus, Cowi: Informerede om et møde hos Domea med HTK ang ansøgning til Real Dania om bl.a. renovering incl. lysforhold på Gadehavegårdstien. Det var vores ønske, at en af os fra afd.bestyrelsen skulle deltage i dette møde. Satser på at være med til de kommende møder. Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål a. Hjertestartere i vaskerierne. Vi mener ikke, at det kan hjælpe nogle. Hvis der skulle blive bruge for én, vil det tage for lang til at komme ind i vaskeriet, hvis man altså har sin chipnøgle med. Vi fastholder, at vi skal have en hjertestarter i beboerhuset.

3 b. Udlejning af anneks og selskabslokale på hverdage? Pris? Lene har spurgt, om det kunne blive muligt at leje annekset og/eller selskabslokalet på hverdage. Først fastlæggelse af forskellen mellem at leje og være gæst. Når man køber alt i caféen dvs. mad og drikke, er man gæst. Medbringer man selv mad og/eller drikke lejer man. Det skal være muligt at leje annekset på hverdage fra kl. 8 til 8 til kr Depositum kr Rengøring kr. 300 Der skal gøres opmærksom på, at der ikke er fuld råderet over anretter køkkenet. Leje af salen på hverdage kan ligeledes være fra kl. 8 til 8 til kr Depositum kr Rengøring kr. 500 Der skal gøres opmærksom på, at der ikke er fuld råderet over anretter køkkenet. c. Har rykket bygherrer for dato til at holde møde med de beboere, som har ønsket at være i brugergruppen. d. Rykket Carsten Pedersen for referatet fra det ekstraordinære beboermøde d Det er sendt til underskrivning. Carsten Pedersen rykker for det. e. Vi har stadig ikke modtaget budgetoversigt fra Sportsklubben på nyt køkken. f. Stormøde hos Domea om 2015 mandag d. 27. januar. Alice, Fazilet, Jesper og Pia deltager. g. Møde med Maria fra MM, Sandra fra Sundhed i GHG, Petina fra Børn og Unge og Pia. Børn og Unge lokalet skal i fremtiden også benyttes af familienetværket, og Lene kan henvise besøgende s børn i Caféen til at sidde derinde. Der vil blive lavet hyggekrog og stillet div. tegneredskaber frem til fri rådighed. Brugerne skal selv sørge for at rydde op. Der skal flyttes rundt på en del skabe fra selve lokalet og fra IT-Cafeen og skiftes låse. Dette aftaler Pia med driften. Afd.bestyrelsen har bevilliget op til kr til at købe en reol ud til garderoben til legetøjet inde fra IT-Caféen, så dette bliver et voksen-rum. Maria sørger for at købe reolen. 6. Arrangementer Frokost med de ansatte d. 9. februar kl. 14. På nuværende tidspunkt er der 20 tilmeldte. Der starter en ny ejendomsfunktionær og cafémedhjælper inden. De skal også have inviteres med. Klarsyn d. 25. marts med spisning for tilmeldte. Denne dag holder Caféen lukket. D. 4. februar kl mødes Fazilet, Alice og Pia for at planlægge andre arrangementer. Jesper foreslår noget med at lære at spille i takt. Jesper finder ud af kontaktoplysninger. 7. Status Gadespejl og GHG-nyt Ang. Gadespejl, se Pernilles oplæg. GHG-nyt har deadline d. 14. februar og skal uddeles d. 20. februar. Pia giver Pernille, Tina og Arne besked. Denne gang skal der skrives om: Gadespejlet Alice Dørtelefoner/videoovervågning vi spørger Tina ellers Pia Vandregnskab vi spørger Tina ellers Pia 0-energi-projekt Pia Børn og ungelokalet Pia Hærværkskonto - Pia 8. Kontorvagter og nye mødedatoer Se under vigtige datoer 9. Eventuelt Ingen emner

4 Vigtige datoer: Kontorvagter: Mandag d. 27. januar LUKKET pga udenbys møde Mandag d. 10. februar kl : Alice og Fazilet Mandag d. 24. februar kl : Jesper og Pia Mandag d. 10 marts kl : Alice og Fazilet Bestyrelsesmøder: Tirsdag d. 18. februar kl. 19 Tirsdag d. 18. marts kl. 19 Referent: Pia v. Benzon

5 Oplæg til afdelingsbestyrelsen december 2013: Den nye helhedsplan er nu endelig godkendt af landsbyggefonden. Vi har valgt navnet Det spirer i Gadehavegård bl.a. for at markere en ny start. Vi arbejder pt. på et logo. Ny hjemmeside: Der er indhentet tilbud fra fem forskellige udbydere. Det første tilbud vi har fået ligger på kr. men der skal afholdes et møde. Pernille har igen talt med Domeas web-afdeling og der er ansat en ny webmaster Stine Frank, som vi kan tale med. Gadespejlets redaktion: opstartsmøde 2. februar i Pavillonen med frokost. Det vi er: Musikklubben. Vi har afholdt et møde med Det vi er, og vi har aftalt at gå videre med at undersøge om det er muligt at opstille en Pavillon til øvelokale/klublokale. Evt. kan den stå ved siden af Pavillonen så kan toilet og køkken bruges der. Vi har understreget overfor foreningen, at et evt. øvelokale selvfølgelig skal kunne bruges af alle beboere under ansvar. De ønsker at bestyrelsen opstillet et regelsæt for brug. Der er afholdt møde omkring Børn og unge lokalet i beboerhuset, og det er aftalt at der skal indkøbes en sofa mm. til et hyggehjørne. Alle er positive overfor udviklingen. Caspar arbejder på et skilt over aktiviteter i beboerhuset i A3, som sættes op i huset. Vi udskifter vores printer da den er slidt og da vi har brug for at kunne printe A3. Er der nogen i afdelingen, som har brug for den gamle? PA har bedt Domea om at kunne deltage i ansøgningsarbejdet til Real Dania fonden, hvis det kommer på tale at søge midler der. Budget til årets arrangementer samt milepæle for Beboerambassadører og Beboercafeen. Vi går Tryghedsvandring med fokus på lys, affald, vedligeholdelse af det grønne særligt omkring Gadehavestien i morgen onsdag kl sammen med Ole Nielsen, politiet, Netto og HTK. Vi kommer 3 til frokost med bestyrelsen søndag d. 9. februar.

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere