Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012"

Transkript

1 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ) Michael Olsen (MO) og Ole Fischer (OF) Peter Grass (PG) og Tina Milton (TM) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse / ændringer til dagsorden Der er kommet et par ekstra punkter Udsættelsen, 3.4 Klage over boldspil, 3.5 Gardarobeskabe ved tredjesalslejlighederne, 3.6 Grill i SA, 3.7 Lån af foreningens telte, 3.8 Restance, 3.9 Brugsret til gårdene, 3.10 Vand står op ad gulvafløb, 5.3 Omlægning af lån, Etablering af skur til handicapscooter til beboer samt 5.3 Omlægning af lån. 2. Referat 2.1 Godkendelse af referat nr. 1 Der var et antal rettelser. Referatet er nu godkendt. 2.2 Opfølgning på referat nr Tre ulovlige fremlejemål: 1. En andelshaver har fremlejet udenom boligforeningen. OF opkrævede fremlejeafgift. Lejeren er nu fraflyttet. Lejer undrer sig bl.a. over, at han skal betale en fremlejeafgift på 15%. OF bedes lave en afdragsordning eller andet, der kan gøre det let for andelshaver at betale. Lejer spørger også, om han selv skal finde køber, hvilket er tilfældet, ligesom han selv bestemmer udbudsprisen i henhold til håndbogen. Der er foretaget vurdering. 2. Misligholdelse af lejemål. Beboeren har fået lov at forlænge et antal gange. Beboeren har ikke meddelt fremleje, og har ikke betalt de 15%. Til information er en nabo interesseret i at købe lejligheden. OF bedes i dette tilfælde indkræve fremlejeafgift, og bedes som standard indkræve restancen. Der kan i dette tilfælde forlænges til 1/7-13. GODKENDT Til information godkendes fremleje generelt kun for 1 år af gangen. Fremleje det 1. år godkendes automatisk. Fremleje det 2. år skal op på et møde, da der skal foreligge en særlig begrundelse en godkendelse. I begge tilfælde skal bestyrelsen underskrive dokument med godkendelse af fremlejen. Forlængelse ud over 2 år godkendes aldrig med samme fremlejer (bemærk, forældrekøb er ikke fremleje), da denne ellers kan blive boende i lejligheden og andelshaver derved ikke længere har rådighed over andelen og ikke kan sælge den. Forlængelse med anden fremlejer udover en 2-årig periode godkendes næsten aldrig fordi det vurderes, at andelshavers interesse for at bo i foreningen ikke længere er til stede, og skiftende fremlejere har heller ikke samme tilhørsforhold til foreningen, som vi der bor her til daglig. Men der kan være undtagelser, så disse tilfælde skal også op på et bestyrelsesmøde. Side 1 af 6

2 3. Ejeren bor et andet sted, og lejeren har boet i lejligheden i mere end to år, men skulle være fraflyttet ud efter 1. januar Dette er vedkommende ikke, men sagen ligger hos OF. 3. Beboerhenvendelser 3.1 Kælderleje Beboeren, som på daværende tidspunkt var bestyrelsesmedlem, afgav i sin tid sit kælderrum og tog sig i stedet et større kælderrum, som bestyrelsen forstår det, uden at sørge for papirarbejdet. Prisen er i alle tilfælde højere end beboeren forventede, og han vil derfor gerne betale mindre for sit nuværende rum eller have ét i standardstørrelse. Reglerne er sådan, at der er et kælderrum pr. lejlighed (3,7 m2). Prisen handler ikke om lejligheden er sammenlagt eller ej, men om hvor stort kælderrummet er. Beboeren blev opkrævet for kælderrummet eks. m2.arealet for et standardkælderrum, hvilket betales over boligafgiften. Beboeren bliver opkrævet beløbet idet bestyrelsen finder det rimeligt, at reglerne følges, og der kan derfor ikke gives rabat. Reglerne lyder, at der skal være et kælderrum pr. lejlighed. Da der pt. ikke er noget kælderrum af standardstørrelse ledigt, vil vi forsøge at finde ét, og beboeren vil få tilbudt et standardrum, når ét bliver ledigt. Han er velkommen til at opsige, men vi kan først tilbyde ham et andet, når muligheden er der. Bestyrelsen talte om at størrelsen på leje af kælderrum kan bringes op, men det er ikke noget, der blev drøftet i dybden på dette møde. Én løsning på denne situation er at spørge XXXXXX, om hun er villig til at tage det store kælderrum, således at XXXXXX kan få et standardrum. Kan første løsningsmulighed ikke lade sig gøre, kan en anden løsning være, at der bliver opsat to døre og en skillevæg i det store kælderrum. Bliver det aktuelt, undersøger MO prisen for denne løsning. Det andet kælderrum kan afsættes til listen. UD nævner i forbindelse med opdateringen af håndbogen, at det fremgår i salgsmaterialet, at der er råderet over et kælderrum. Dette skal præciseres (TØ og PG), og der bør stå, at alle har krav på ét kælderrum på (3,7 m2). UD kontakter beboeren og siger, at vi på nuværende tidspunkt ikke finder, at prisen for lejemålet skal nedsættes. Vi vil forsøge at anvise et nyt kælderrum. Beboeren bedes indgive en skriftlig opsigelse. Bemærk, der er tre måneders opsigelse for både udlejer og lejer. MO taler med XXXXXX, hvis beboeren i XXXXXX er interesseret i denne løsning. 3.2 Cykeludvalget Etablering af MC-parkering i TO (TM) Cykelstativerne i TO blev flyttet. Der er nu kun plads til fem cykler. Resten er plads til motorcykler og knallerter. Der er tale om at gøre plads ved at flytte hegnet. Venter til næste møde. 3.3 Udsættelsen af X (ref. 1 pkt ) Der er gået 20 dage siden sagen blev lukket med, at han fik 14 dage til at fraflytte. Efterfølgende har han søgt Processbevillingsnævnet om friproces. Iflg. hans advokat har sagen principiel betydning. Måske får han sagen for højesteret. Uanset hvad, siger OF, bliver beboeren sat ud. MO får at vide, når dette er sket. Hvis der sker noget relevant for øvrige beboere i ejendommen, får disse besked. Side 2 af 6

3 3.4 Klage over boldspil (ref. 1 pkt. 6.4) Det handler om børn, der spiller vildt og uden hensyn til plæner og beboere. Beboere får en dårlig oplevelse, og plænerne bliver ødelagt. Problematikken vil i næste nyhedsbrev blive gengivet med budskabet, at boldspil skal ske med hensyn til andre beboere og til plæner. Udover teksten i nyhedsbrevet er et forslag, at der flyttes rundt på målene. Det anbefales desuden af UD, at vi generelt strammer op på reglerne i Håndbogen (TØ og PG). 3.5 Skabe ved tredjesalslejlighederne (ref. 1 pkt. 6.1) MO orienterede bestyrelsen om skabene ved tredjesalslejlighederne. Skabet koster inkl. moms, hvis det stilles op af tilbudsgiver. Tømrer- og snedkerarbejde er inkluderet, men køber skal selv spartle og male. MO kontakter kommunen for at høre, om løsningen er tilladt. Er løsningen tilladt, skal et tilbud sendes ud til beboere på 3. sal. 3.6 Grill i Sandbygård (ref. 1. pkt. 6.2) Beboer foreslår at få bygget en permanent grill i Sandbygård som erstatning for en nu nedslidt grill. Bestyrelsen ser det som en god idé med en ny grill, og ser helst at der investeres i en mobil grill. UD henvender sig til beboerne og spørger, om de kan komme med konkrete forslag. TØ undersøger, hvad en Kæmpe-Weber koster. 3.7 Fødselsdagsfest i TO Beboere ønsker at låne to af foreningens havetelte i den forbindelse. Dette er ikke muligt, da teltene kun er til foreningens brug. Til foreningsarrangementer og til beredskabet ifb.m. skybrud og lignende. UD melder tilbage, at de ikke må låne foreningens telte. Vælger de at sætte eget telt op, må det være oppe fra kl. 12 den ene dag til kl. 12 den næste jf. håndbogen. 3.8 Restance for boligafgift Beboeren er i restance for marts, april og maj. Sagen er begæret til inkasso. Lejligheden er til salg, og beboeren er fraflyttet. 3.9 Alle beboere har brugsret til gårdene En beboer er ærgerlig over at de beboere, som har direkte udgang til gården, benytter arealerne foran havedøren som egne terrasser. UD vender tilbage til beboeren med beskeden om, at alle må benytte alle møbler og arealer i gårdene. Dette har været en tilbagevendende diskussion i tidligere bestyrelser. Løsningsforslag bringes op ved næste bestyrelsesmøde Vand står op af gulvafløb på badeværelset Tænder beboeren for blandingsbatteriet på badeværelset, løber gulvafløbet over. Der er ikke fald nok på gulvet, så vandet står op af afløbet. Det kræver en ny vandlås og gulvet skal derfor op. Side 3 af 6

4 Først forsøger vi at sætte os ind i historikken. Hvornår er det sket. Har dé fået lavet noget, eller har foreningen. MO undersøger, hvornår det er lavet og på hvis foranledning. 4. Oplæg fra MO 4.1 Orientering 4.2 Status på kloak- og faskineprojekt Der er møde onsdag d. 13/6 kl. 14:00 imellem A4-arkitekter, kloakfirmaet AZT og MO. Iflg. A4 tillades der ikke tilbageløbstop i kloakkerne i etageejendomme. MO sender bestyrelsen teksten. Som det er nu, samles både vand fra taget, fra gårdarealerne og fra kloakker ét sted. I første omgang forsøger man at få overfladevandet væk. Det nye, der kan gøres, er at alle kloakkerne bores ud under bygningen og ud under plænerne foran bygningen på AG. I forslaget står der også, at nogle kloakker helt lukkes af. Man vil desuden, ifb.m kældrene på AG, sætte et ekstra trin, man skal over, således at vandet ikke løber over så let som nu. 4.3 Status på pergolaen i AN MO afventer tilbud fra håndværkere. De er muligvis klar til næste møde. 4.4 Udskiftning af varmtvandsrør Tager vi op ved næste møde. 4.5 Varmeblæsere / Isolerig af garager Tager vi ved næste møde. 4.6 Nøglesystem Com-X Er der endnu ikke noget tilbud på. 4.7 Arbejdskontrakt for Sebastian Søndberg Forventedes afsluttet d. 6. juni. 4.8 Tidsur til de ansatte Anordningen kan købes hos smarttid.dk, og kan gratis prøves af i 30 dage. Man kører en brik henover en anordning og trykker koden for fx snerydning og større projekter så som sokkelarbejde. Det er MO, der indtaster sygdom. Månedens registreringer meddeles til Dorte Bjeldstrand (hos OF), der sørger for at lønudbetalingen foregår korrekt. Tidsforbrug fordelt på specifikke opgaver er derfor let at holde styr på. Startpakken koster og indeholder TAG-læser, tags til medarbejderne (15 stk. er inkluderet i prisen), Microsoft-database, support med mere. Derefter koster det 20 kr. pr. medarbejder og 140 kr. pr. administrative medarbejder pr. måned. MO sendte linket rundt og sørger for, vi får det på prøve. 4.9 MUS i juni MO afholder MUS-samtaler i Juni. UD spørger, om der er styr på APVen. PH nævner, at MUSen er en del af APVen, som bestyrelsesmedlemmer kan læse op på ved interesse Renholdelse af vaskekældre Den tidligere bestyrelse bad om at få undersøgt, hvad det koster at sætte kost og fejebakke op, for at hjælpe beboere til selv at rydde op i vaskekældrene. Det vil koste kr. for alle vaskekældre, hvilket bestyrelsen mener er noget dyrt. Side 4 af 6

5 Der er tidligere blevet opsat papirsposer, hvilket måske har fået nogen til at tro, at affald nu blev fjernet af ASTs ansatte. Brugere af vaskekældrene skal gøres opmærksom på, at de selv skal holde orden i kældrene. Et forslag lyder på, at sedlerne på dørene skal opdateres, så det er tydeligt at se, at de stadig gælder. Dette vender vi tilbage til Salgsdatoer Der var to salg torsdag d. 7. juni. SV, TØ og PH deltog Etablering af skur til handicap-scooter AG0141 Etablering af skur til handicap-scooter til sundheds og omsorgsforvaltningen i TO. Forslaget lyder på, at man bagved skuret i TO kan opsætte et lille skur, således at scooteren kan få strøm, som brugeren selv betaler for. Kommunen etablerer skuret, og i reglen bliver skuret stående, når brugeren ikke længere benytter det Spørgsmål til MO Der efterspørges opdaterede brandsedler. MO kontakter brandvæsnet, om vi kan få et antal opdaterede brandsedler. Der bliver spurgt til placeringen af boksen til opsamling af sparepærer i TO. Boksen står for enden af skralderummet. 5. Oplæg fra bestyrelsen 5.1 Orientering 5.2 Økonomisk oversigt (PH) Økonomisk oversigt for april 2012 blev gennemgået. SV og PH vil løbende holde Økonomi-møder og vil i den forbindelse undersøge muligheden for at ændre på kontoplanen og herunder bede Dorte flytte bogførte vedligeholdelsesudgifter over til genopretning/projekter, således at et mere retvisende billede af foreningens omkostningsfordeling kan ses. Mht. ref. 1s punkter 5.16 og MO skal spørge bestyrelsen, om der må gives penge til et festudvalg eller lignende, uanset beløbet. MO ligger en kopi af fakturaer på kontoret. 5.3 Omlægning af lån Der anbefales at vi giver OF mandat til at omlægge lånet, hvis det er en fordelagtig løsning. Ved omlægning af lån kan vi måske spare om året. Der kan komme billigere lånemuligheder, men indenfor 3 mdr. skal vi have taget stilling. PH anbefaler en principbeslutning om at, i tilfælde af at der pludselig skal tages stilling, så er beslutningen allerede truffet, uden at sagen tages op igen. Bestyrelsen er enige om, at OF må omlægge lånet til 3% på 20 år såfremt bedre ikke fås. 5.4 Mobilabonnement til de ansatte (SV) Til orientering. Vi er nu kunder hos Telenord, men da sælgere fra Telia tilbød at sende et tilbud lod vi dem gøre det. Det de sendte var imidlertid ikke et tilbud men en kontrakt. Telia mener, de har givet os et tilbud, og at MO har underskrevet kontrakten digitalt. Iflg. Side 5 af 6

6 kontrakten skulle vi bl.a. være interesseret i at overdrage de gamle telefoner til Telia. Vi er ikke interesseret i tilbuddet, men Telia vil ikke annullere købet. OF er inde over sagen. 5.5 Spørgsmål vedr. administrator (CB/TM) Udskydes til næste møde. 5.6 Altaner (CB) CB har ringet til altan.dk og fået at vide, at Thomas Dalkjær fra altan.dk har sendt tilbud til den tidligere bestyrelse. Normalt gælder et tilbud i tre måneder, men i dette tilfælde står februar-tilbuddet stadig. Først til næste forår kan de gå i gang med byggeriet, idet sagen først skal godkendes af kommunen og altanerne produceres. Hvis vi laver en aftale med Solbjerg, kan vi måske spare noget på byggepladsen. CB og PG tager kontakt til Solbjerg mhp. et samarbejde om at få mængderabat på altanerne. CB og PG sender noget ud til os andre, og derefter kan der formentlig sendes noget ud til beboerne. 5.7 Nyhedsbrev (TM) Der er et par rettelsesforslag til nyhedsbrevet. Disse noteres og gives videre til TM. 5.8 Fordeling af opgaver Overføres til næste møde. 5.9 Spørgsmål til bestyrelsen Der spørges, om næste møde kan starte tidligere. Det aftales derfor at næste møde starter kl. 17: Orientering / Eventuelt Referent, Rie Kornum, 5. juni 2012 Side 6 af 6

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere