AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012"

Transkript

1 ISSN AUTISMEBLADET Nr. 1 Januar 2012 FOKUS PÅ AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME LAN Demetrious Haracopos, psykolog, forfatter, forhenværende leder af Sofieskolen og Center for Autisme, modtager af Autisme prisen, foredragsholder og meget mere, afgik ved døden den 28. december n Når noget slutter skal vi andre fortsætte i det nye år... 2 n Landsforeningen Autisme og sekretariatet... 4 n Aspergerforeningen... 4 n Autism Europe... 5 n Sommerhøjskole n Der er mange måder at støtte på!... 8 n Struktureret ferie på Malta... 9 n Nyt autismecenter vil hjælpe familier, inden det går galt n Et par friske, uvildige øjne, når sagen går i hårdknude n En fælles og flot oplevelse n Pres på midler i Sofiefonden n Samrådet sikrer sin fremtid n Auktion n Landsforeningens kursusforløb i Grønland n Forkortelser og betegnelser på autismeområdet n Autisme- og ADHD specifikke hjemmesider og portaler, primært foreninger og organisationer n Se, hvad der sker i din kredsforening n Kontakt Landsforeningen Autisme n Bagsidetanker Pædagogisk journal... 32

2 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er protektor for Landsforeningen Autisme. Kolofon Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme. Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktionsudvalg: Elisabeth Sandell, Morten Carlsson og Annette Lund Dreyer Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Kommende udgivelser n Nr udkommer i uge 8 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 17. januar n Nr udkommer i uge 12 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 21. februar n Nr udkommer i uge 16 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 13. marts n Nr udkommer i uge 22 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 24. april n Nr udkommer i uge 26 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 30. maj n Nr udkommer i uge 36 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 14. august Annoncering Det er kun Landsforeningen Autismes egne virksomheder og institutioner, som kan annoncere i medlemsbladet. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Rabat Ved samtidig bestilling af mindst 3 annoncer i samme kalenderår gives 10% rabat på ovenstående priser. Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. Når noget slutter skal vi andre fortsætte i det nye år Morten Carlsson, formand LA Demetrious Haracopos, psykolog, forfatter, forhenværende leder af Sofieskolen og Center for Autisme, modtager af Autismeprisen, foredragsholder og meget mere, afgik ved døden den 28. december ved afslutningen af det gamle år. Demetrious sloges i de senere år med sygdom, men fortsatte sit virke indtil det sidste. Han var en ener, som igennem 40 år har haft uvurderlig betydning for børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser i Danmark, men også i andre lande. Demetrious virkede altid glad og med menneskeligt overskud. Hans indføling med børn med vanskeligheder og hans evne til at rådgive forældre vil blive husket og værdsat. Demetrious efterlader et tomrum, som jeg ikke har fantasi til at se, hvordan vi fylder ud. Hans betydning for hele autismeområdet og ikke mindst for Landsforeningen Autisme var vital, og vi er mange, som er ham meget taknemmelige. Vores tanker går til Sussi og børnene. Vi lover at tage handsken op og arbejde videre i Demetrious ånd. 2 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

3 Når noget slutter skal vi andre fortsætte i det nye år Demetrious, min ven! Jeg og»lille«lasse sender en hilsen til dig, hvor du end er. Kig ned til os, og vi vil gøre dig stolte. Vi ved, at din linje og holdninger til at respektere det enkelte barn, dets ressourcer og udviklingsmuligheder samt entydig medinddragelse af pårørende er den rigtige vej. Vi vil ikke lade os vildlede af mørkemænd, kvaksalvere eller lykkeriddere, men holde fast. Tak for gode stunder, gode råd og håbet, du gav os. Vi skal videre Nytåret indvarslede ikke nødvendigvis en ny tid politisk ej heller nye muligheder. Efter folketingsvalget havde mange nok håbet på, at der på trods af finanskrise og økonomiske tilpasninger ville være et nyt syn på velfærden, på borgernes retssikkerhed og ikke mindst på kommunernes evne til at administrere deres opgaver. Desværre virker det, som om regering og folketing kører videre i samme gænge. De taler pænt om de handicappede og deres familier, men ændrer ikke væsentligt på forholdene. I stedet ligger man under for Kommunernes Landsforenings (KL) pres. Denne 5. statsmagt tryner alle i nedskæringernes tegn. De ødelægger mulighederne for en reel dialog med borgerne, de gennemtvinger en uigennemtænkt inklusion, de fratager os rettigheder, og de gemmer sig bag hinanden. Hvad blev der af moderne visioner, langsigtede løsninger, kreative forslag i samarbejdet med borgerne frem for hetz, kontrol og udstilling af de svageste? Desværre er der heller ikke nye tider på autismeområdet. Antallet af børn, der diagnosticeres med ASF, og dermed familier, der bliver berørt, er fortsat i stigning. Det er en udfordring, som ingen tager alvorligt. Landsforeningen vil i det nye år forsøge at råbe Folketinget og ministrene op. Vi har behov for en national handlingsplan, og Landsforeningen har ideerne til, hvordan arbejdet kan gribes an og visionerne for nogle af løsningerne er. Man må så håbe, at nogen vil lytte efter denne gang, når vi spørger pænt. Medlem nummer og Jubilæumsår 2012 I Landsforeningen er der intet nyt... på den gode måde. Vi får fortsat flere medlemmer, flere aktiviteter og udvikler nye projekter. Med det nye år har vi rundet medlem nummer og kan se frem til vores 50 års jubilæumsår. Hovedbestyrelsen har besluttet at kanalisere midler ud til kredsforeningerne, således at hovedparten af vores jubilæumsaktiviteter vil blive afholdt lokalt. I slutningen af året håber vi at afholde en jubilæumsreception samtidig med, at vi er flyttet ind i det nye fælles domicil i Høje Tåstrup. Der bliver rigeligt at tage fat på godt nytår! PS: Den opmærksomme læser vil have opdaget, at bladet har fået et rigtigt navn. Vi har overtaget navnet fra Videnscentret i forbindelse med lukningen af deres magasin. Vi forventer for øvrigt at indgå en aftale med Videnscenter for Handicap- og Socialpsykiatri om at bringe artikler og andre indslag, som oprindeligt var i centrets blad. Håber, alle vil tage godt imod navnet; det virker naturligt, at det nu er vores. Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 3

4 Landsforeningen Autisme og sekretariatet Af Elisabeth Sandell Landsforeningen Autismes øverste ledelse er repræsentantskabet, som mødes hvert år i oktober. Repræsentantskabets medlemmer, som er valgt på de enkelte kredsforeningers generalforsamlinger, vælger hovedbestyrelsens 10 medlemmer samt formanden. Det er hovedbestyrelsens opgave at sikre, at de beslutninger, som tages på repræsentantskabet, bliver ført ud i livet. Hovedbestyrelsens medlemmer kan du finde i kontaktlisten bagest i bladet. Hovedbestyrelsen arbejder, ligesom kredsforeningernes bestyrelser, på frivillig basis og mødes 6 8 gange årligt. På sekretariatet i Herlev arbejder en række medarbejdere med servicering af medlemsskaren såvel som med vejledning og information. Jette Bennetzen har som vigtigste opgave at holde styr på det voksende antal medlemmer, som melder sig ind eller skifter adresse, samt at sikre, at alle betaler deres kontingent til tiden. Lisbeth Haagensen er ansvarlig for, at regnskab og bogføring er i orden. Lars Grønlund og Rebecca Rant står for kursusafdelingen og arrangerer kurser, sommerhøjskole og den årlige SIKON-konference. Lise Schmidt-Nielsen skaffer sponsorater og søger fondsmidler til foreningens mange aktiviteter. Ulla Kjer varetager socialrådgiverfunktionen ved både telefoniske og skriftlige henvendelser. Herudover er en række frivillige tilknyttet sekretariatet og træder til både med opgaver i det daglige, og når det brænder på. Aspergerforeningen Af Aage Sinkbæk er en forening for mennesker med Aspergers syndrom. Pårørende og andre interesserede kan blive støttemedlemmer. Vi er nu over 650, og antallet vokser hastigt. Mange mennesker med Asperger har brug for at møde andre i samme situation, udveksle erfaringer og støtte hinanden. Det kan føles som en lettelse at opdage, at andre har haft oplevelser, som ligner ens egne. 4 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

5 Et af foreningens formål er derfor at oprette lokale mødesteder. Vi har p.t. fire mødesteder i henholdsvis København, Århus, Odense og Herning. Vi eksperimenterer meget med mødeformen med foredrag, diskussions aftener m.m. Vi agter at starte flere ny mødesteder op i det kommende år. Bestyrelsen lytter gerne til forslag til nye mødesteder. Ud over mødestederne har vi vores hjemmeside som i den kommende sæson vil blive tilføjet et medlemsforum. Vi har desuden en foreningsfolder og folderen»aspergers syndrom hos voksne«. Folderne kan bestilles hos Landsforeningens sekretariat eller downloades elektronisk fra vores hjemmeside. Autism Europe Af Heidi Thamestrup Europa kan samarbejde, når blot sagen er tilpas vigtig. Landsforeningen Autisme har meldt sig ind i det europæiske samarbejde»autism Europe«. Autism Europe er en alliance af forældre til børn/ unge og voksne med autisme og af mennesker, der selv lever med en autisme spektrum forstyrrelse. Andre organisationer, institutioner og interessenter kan melde sig ind i Autism Europe som tilknyttede eller støttende medlemmer med begrænset indflydelse. Kun et lands hovedorganisation på autismeområdet, i vores tilfælde Landsfore ningen Autisme, kan opnå fuldt medlemsskab. Autism Europe blev grundlagt i 1983; organisationen består af 80 europæiske foreninger og institutioner fordelt på 30 forskellige lande i Europa. Autism Europes erklærede mål er at fremme forhold og rettigheder for mennesker med autisme samt deres pårørende. indsats og i kroner, og vi laver en afvejning af, hvorvidt vi kommer til at bidrage til de andre medlemslandes metoder og arrangementer, og om vi selv kommer til at høste en tilsvarende viden eller idéer, der kan være nyttige for medlemmer af Landsforeningen Autisme. I dette tilfælde er det lidt mere kompliceret, for der er lande i Europa, hvor synet på mennesker med autisme og deres familier er fundamentalt anderledes end her hos os. Der er lande, hvor man laver horrible forsøg med børn og voksne med autisme på et uvidenskabeligt og uetisk niveau med påskud som f.eks. at fremme deres indlæring. Den slags tager vi afstand fra i Danmark, og den slags viser os mere end noget andet, at der er brug for et massivt solidarisk forældresamarbejde i Europa på tværs af grænser. Landsforeningen Autisme tiltrådte Autism Europe 15. oktober Når vi går ind i et samarbejde med andre forældreorganisationer i Europa, er der rigtig mange ting i spil. Vi har overvejelser om, hvad et samarbejde kommer til at koste os i Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 5

6 Sommerhøjskole 2012 En uge med faglige oplæg, undervisning samt læring og øvelser i socialt samvær for hele familien n At give familien en god fælles oplevelse i rammer med ligestillede, og hvor alle får erfaringer, som man kan bygge videre på, når man kommer hjem n At møde andre ligestillede familier og danne netværk og venskaber Af Af Rebecca Rant & Lars Grønlund, Kursussekretariatet Tidspunkt Lørdag den 30. juni lørdag den 7. juli 2012 Sted Vigsø Feriecenter, Nordjylland Målgruppe Familier med barn/børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Sommerhøjskolen er tilrettelagt, så den henvender sig både til familier, der er med for første gang, og til familier, der har deltaget tidligere. Sommerhøjskolen er kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme. Formål n At give hele familien nye redskaber, teoretiske såvel som praktiske og pædagogiske, så familien kan blive bedre til at håndtere hverdagen Program Ugen er bygget op med et kursusmodul hver formiddag (onsdag dog undtaget), hvor forældre og børn har hvert sit program. Om eftermiddagen er der mulighed for at deltage i forskellige fællesaktiviteter, hvis man har lyst. Forældrene deltager i forskellige workshops, som de har valgt på forhånd. Der vil være workshops både for forældre til nydiagnosticerede børn/unge og for forældre, hvis barn har haft diagnosen i årevis. Der vil være workshops, der henvender sig både til forældre med højtfungerende børn/unge og til forældre med børn/unge på et tidligt udviklingstrin. Enkelte workshops vil have et generelt indhold, som henvender sig til alle forældre, andre vil være af mere specifik karakter. Programmet vil blive offentliggjort på SIKON s hjemmeside, så snart det foreligger. 6 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

7 Sommerhøjskole 2012 Børnene er opdelt i grupper med børn med ASF og grupper med søskende. Grupper er også dannet efter alder og for ASF-børnene også efter funktionsniveau. Aktiviteterne for børnene rækker fra forskellige værksteder til udnyttelse af områdets faciliteter. De unge omfatter både søskende og de højtfungerende med ASF i alderen år. De unge deltager i ungdomslejren, som har sit eget aktivitetsprogram. For de unge, der har behov for mere støtte end den i ungdomslejren, tilbydes en anden gruppe med større personalenormering. Oplægsholderne, der underviser og står for workshops, er enten fagfolk eller forældre med særlige kompetencer inden for det område, de beskæftiger sig med. Pædagogisk personale i både børne- og ungdomsgrupperne har alle erfaring med autismeområdet, og de fleste har deltaget i Sommerhøjskolen flere gange. Pris Kr ,- for en familie på op til 4 personer. For familier med mere end 4 personer tillægges kr ,- pr. ekstra person. Prisen dækker ophold i eget hus, undervisning, undervisnings materiale samt aktiviteter for børnene, mens forældrene er til undervisning. I prisen indgår ikke forplejning og heller ikke udgifter i forbindelse med udflugter. For deltagelse i ungdomslejren tillægges kr. 725,- pr. person. På hjemmesiden kan man læse og printe en udvidet beskrivelse af Sommerhøjskolen, herunder de konkrete workshops og aktiviteter i ugens løb. Disse kan vedlægges ansøgningen til kommunen som dokumentation. Tilmeldingsprocedure Der er åbent for tilmelding til Sommerhøjskolen i 2012 i én uge. Herefter foretages en vurdering blandt alle tilmeldte. Vurderingen foretages ud fra børnene og deres alder, diagnose og funktionsniveau samt fordelingen af unge til ungdomslejren. Kort efter får alle tilmeldte besked om, hvorvidt de er kommet med på årets sommerhøjskole. Vigtige datoer i 2012 Mandag den 23. januar: Åbnes for tilmeldinger på hjemmesiden, kl. 12. Mandag den 30. januar: Lukkes for tilmeldinger kl. 12. Fredag den 17. februar: Alle tilmeldte får besked om, hvorvidt de er optaget eller ej. Mandag den 7. maj: Sidste frist for ændring/ afmelding uden betaling. Tilmelding Tilmelding sker via hjemmesiden fra mandag den 23. januar kl. 12 til mandag den 30. januar kl. 12. Kontakt For yderligere oplysninger eller spørgsmål om Sommerhøjskolen kan man kontakte Lars Grønlund på eller på telefon Tilskud Der er mulighed for at søge dækning af Sommerhøjskolen ifølge Lov om Social Service, 41. Kontakt jeres sagsbehandler i kommunen, og søg om at få dækket udgifterne til Sommerhøjskolen. Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 7

8 Der er mange måder at støtte på! Bliv sponsor Få en sponsoraftale med Landsforeningen Autisme, og vær med til at støtte vores arbejde. Bliv en del af Team Autisme Team Autisme er en løsning for virksomheder, der gerne vil støtte gennem længere tid og være med til at muliggøre iværksættelsen af nye initiativer. Giv et bidrag Du kan støtte ved at donere et beløb til Landsforeningen dette gør du ved at indbetale på Landsforeningens konto husk at skrive navn ved donation. Find bidrag til Lauritz.com Beskrivelse af mulighederne på side 20 i dette blad. Bliv medlem Hvis du ikke allerede er det i forvejen det koster kun kr. 300,- om året. Tank penge Få et OK Benzinkort, og tank penge til Landsforeningen Autisme. Støt gennem CBB Tilmeld dit CBB mobilabonnement til en CBB forening. Det bliver ikke dyrere, men 6% af det, du taler for, går til Landsforeningen. For at tilmelde dig en CBB forening, skal du logge ind på Mit CBB. Her kan du søge blandt alle de oprettede foreninger og finde Landsforeningen. For at støtte, kontakt Lise Schmidt-Nielsen på eller på tlf Donér jeres kompetencer Hvis din virksomhed arbejder med ydelser, som Landsforeningen Autisme kan drage nytte af, kan I henvende jer til Landsforeningen Autisme. Bliv frivillig Du kan også hjælpe ved at blive frivillig i Landsforeningen Autisme. Donér i forbindelse med ydelser Ved salg af jeres produkter eller ydelser kan I vælge at lade en del af overskuddet ved salget gå til Landsforeningen Autisme. 8 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

9 Struktureret ferie på Malta Af Elisabeth Sandell Hvornår er turen? Landsforeningen Autisme arrangerer også i 2012 en ferietur til Malta med FolkeFerie.dk som teknisk arrangør. Ferieugen byder på et spækket aktivitetsprogram, som bliver planlagt med hensynstagen til deltagernes alder og funktionsniveau, og som ledes af Landsforeningen Autismes erfarne pædagogiske medarbejdere samt FolkeFerie.dk s dygtige guider. Det varierede udbud af aktiviteter giver et godt grundlag for familierne til at mødes, og her skabes mange netværk, som holder længe efter hjemkomsten. Vi tager af sted i uge 38 med afgang lørdag d. 17. september fra Kastrup og Billund. Der er mulighed for at forlænge turen med en uge på egen hånd enten før eller efter. Hvad koster turen? Pris pr. voksen varierer mellem kr ,- afhængigt af antallet af personer i bungalowen, og børn koster kr ,-, hvis der minimum er 2 fuldt betalende voksne i bungalowen. Dette inkluderer: flyrejse t/r med morgenfly, mad ombord på flyveturen, transport t/r til Mellieha Holiday Centre, ophold i bungalow samt Landsforeningen Autismes aktivitetsprogram. Vi bor på Mellieha Holiday Centre, hvor den store pool fungerer som en magnet for vores børn og unge. Her kan de boltre sig, mens de voksne får en snak på bassinkanten. På området er der desuden legeplads, tennisbane og minigolfbane, og stranden ligger kun få minutters gang væk. Bungalowerne er store og rummelige med kombineret spisekøkken og stue, to soveværelser og badeværelse. Der hører egen lukket gårdhave til hver bungalow, og fra tagterrassen kan man nyde udsigten over havet og Mellieha by. Vil man lave mad selv, har stedets supermarked det meste i dagligvarer, og herudover har Mellieha Holiday Centre tre restauranter. Ca. 10 min. gang langs med stranden finder man en række lokale restauranter, som frister med alt fra pizza til fisk til den lokale specialitet kanin. Herudover kan tilkøbes afbestillingsforsikring, morgenmad/halv- eller helpension samt Club Lux. Alle bungalower har trådløst internet samt aircondition som tilkøb. FolkeFerie.dk har givet os dette gode tilbud, og der arbejdes desuden på gennem fondsmidler at sætte prisen yderligere ned. Vil du vide mere om turen? Yderligere oplysninger samt tilmeldingsskema kan fås hos Elisabeth Sandell, tlf eller Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 9

10 Nyt autismecenter vil hjælpe familier, inden det går galt Jyder og fynboer har fået deres eget center for autisme: Autismecenter Vest i Herning, som tilbyder rådgivning og viden til familier og fagpersoner. Af journalist Eva Isager Formålet er at rådgive om og udbrede viden om autisme. Rådgivningen er rettet mod Når et ungt menneske med autisme fylder 18 år, er det tilsyneladende ofte en stor overraskelse for bopælskommunen. Fødselsdagen indebærer, at kommunen skal have nye boog uddannelsestilbud klar til den unge, men i mange tilfælde er der ingen tilbud.»det er et af eksemplerne på, hvor vi kan yde støtte og rådgivning«, siger projektleder Bodil Vilmand-Olsen, Autismecenter Vest. Centret er en nyetableret selvstændig driftsenhed under Landsforeningen Autisme og stod klar 1. november. personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser, deres pårørende og fagpersoner. Formidlingen af viden skal især ske til fagpersoner og pårørende, men også til embedsmænd og politikere. Centret beskæftiger sig med hele spektret inden for autisme samt alle aldre og funktionsniveauer.»et stigende antal mennesker får stillet en diagnose inden for autismespektret. Dermed vokser behovet for rådgivning og vejledning af familierne og for efteruddannelse af fagpersoner«, siger Bodil Vilmand-Olsen.»Vi håber, at kommunerne vil henvise til os. De ved i hvert fald, at vi er her«. 10 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

11 Nyt autismecenter vil hjælpe familier, inden det går galt Centret lejer sig ind på landejendommen Langvadbjerg i udkanten af Herning. Gården ejes af Langvadbjerg Fonden under Kredsfore ningen MidtVest. På ejendommen holdes der møder og foredrag, og projektlederen har sit kontor her, men aktiviteterne kan også foregå i marken, for eksempel hvis en familie ønsker en bisidder ved møder i kommunen. Til en begyndelse er Bodil Vilmand-Olsen den eneste fastansatte. Hun trækker på et korps af 20 erfarne konsulenter i form af psykologer, sagsbehandlere, familieterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Projektlederen er næstformand i Kredsforeningen MidtVest.»Derefter kan vi forhåbentlig få midler fra forskellige fonde. Måske også fra nogle kommuner, fordi vi er med til at tage fat i familierne, inden det går galt for dem. Betalingen for vores tilbud skulle også gerne give overskud i sig selv. Der er et kæmpebehov for et center som vores med professionelle folk, der kan være med til at give mennesker med autisme og deres pårørende et bedre liv«. Kæmpebehov for center Blandt centrets ydelser er vejledning til forældre til nydiagnosticerede børn om, hvordan familierne kommer videre. Eller hjælp til en familie med at løse op for en sag, der er gået i hårdknude i kommunen. Eller støtte til den 18-årige og de pårørende til at finde ordentlige bo- og uddannelsestilbud til den unge. Fagpersoner har mulighed for sparring, videndeling og netværk i centret. Det nye autismecenter udfører nogle af de samme opgaver som Center for Autisme i København, men jyske og fynske familier vil helst undgå den lange transport. Desuden er provinskommunerne tilbageholdende med at dække transportudgifter til København, forklarer Bodil Vilmand-Olsen. Driften det første år bliver dækket af en bevilling fra Landsforeningen Autisme på kr. Vi håber, at kommunerne vil henvise til os, siger projektleder Bodil Vilmand-Olsen fra Autismecenter Vest. Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 11

12 Et par friske, uvildige øjne, når sagen går i hårdknude Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan være med til at få dialogen mellem borger og kommune i gang igen. Af journalist Eva Isager for eksempel ved at henvise til en tidligere afgørelse fra Ankestyrelsen«, siger Thomas Holberg, konstitueret centerleder i DUKH. Hvis ens sag er kørt af sporet i det offentlige system, kan Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, også kaldet DUKH, være en løsning. DUKH tilbyder rådgivning til mennesker med fysiske og psykiske handicap i forbindelse med sagsbehandling på handicapområdet. Hjælpen er neutral og gratis. Meningen med DUKH er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Også kommunerne kan i visse tilfælde hente hjælp hos DUKH, der er en selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet og er skrevet ind i Serviceloven.»Vi bliver typisk bedt om at gå ind i en sag af en borger, som føler sig uretfærdigt behandlet. Vi holder dog hverken med kommunen eller med borgeren og kan heller ikke ændre en afgørelse. Vi kigger på lovgivningen med vores faglige briller og giver om nødvendigt borgeren redskaber til at komme videre, DUKH får stadigt flere henvendelser, og i år er antallet det største nogensinde. Ikke mindst på autismeområdet er der bud efter DUKH. Fra januar til oktober 2011 fik DUKH i alt 980 henvendelser om sager med børn med handicap, og de 185, altså 18,8 procent, drejede sig om børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. På voksenområdet kom der 1572 henvendelser, hvoraf 57 eller 3,6 procent gjaldt autismeområdet. Sagsbehandlere kender DUKH Hvorfor tror du, I får så mange henvendelser på autismeområdet, især når det gælder børn?»vores hypotese er, at der er tale om ofte usynlige handicap, som det kan være sværere for en sagsbehandler at sætte sig ind i end for eksempel, hvis et barn er lam og sidder i kørestol. En anden forklaring kunne være, at der er tale om relativt nye diagnoser, som kommunerne måske ikke har så meget erfaring med«. 12 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

13 Et par friske, uvildige øjne, når sagen går i hårdknude I princippet er mange af vores ydelser nøjagtigt de samme, men vi har nok en anden adkomst til at gå ind i sager. Vi er jo ikke en medlemsorganisation, som skal repræsentere borgeren, men en anden offentlig part, som sagsbehandlerne kender på forhånd. Hvad kan DUKH, som for eksempel Landsforeningen Autismes egen socialrådgiver ikke kan?»i princippet er mange af vores ydelser nøjagtigt de samme, men vi har nok en anden adkomst til at gå ind i sager. Vi er jo ikke en medlemsorganisation, som skal repræsentere borgeren, men en anden offentlig part, som sagsbehandlerne kender på forhånd«. Ofte bliver DUKH inddraget i en sag på grund af dårlig kommunikation mellem borger og myndighed. Når en socialrådgiver eller jurist fra DUKH tager med til møde med sagsbehandleren, har det i mange tilfælde effekt.»vores status som uvildig part er med til at få en dialog i gang, men vi gør også en stor indsats for ikke at virke bedrevidende«. Thomas Holberg fremhæver, at borgerne altid skal henvende sig til deres kommune, før de kontakter DUKH.»Kommunen har ifølge loven pligt til at vejlede borgerne. Men hvis du af en eller anden grund ikke kan få denne vejledning i kommune, så kan du kontakte DUKH«, siger han. Vores status som uvildig part er med til at få en dialog i gang mellem borger og myndighed, siger konstitueret leder af DUKH Thomas Holberg. (Foto: DUKH) t DUKH er en landsdækkende, gratis konsulentordning på handicapområdet under Indenrigsog Socialministeriet. DUKH har eksisteret siden På eller tlf kan du få mere at vide. Fra hjemmesiden er der blandt andet adgang til en netrådgivning til brug ved mere enkle sager. Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 13

14 En fælles og flot oplevelse Landsforeningens medlemmer fik nisser for alle pengene og fællesskab, da de overværede Eventyrteatrets julemusical. Af journalist Eva Isager jublede, råbte og klappede, og der manglede heller ikke noget i»en Skærnissenats Drøm«. Vådt overtøj og forblæste frisurer hørte med, da børn og voksne lørdag den 3. december myldrede i Tivoli for at se Eventyrteatrets julemusical. Landsforeningen Autisme havde for ottende gang arrangeret forestillingen, og foreningens protektor, prinsesse Marie, overværede forestillingen. Et større opbud af pressefolk fulgte prinsessen lige fra hovedindgangen. Det barske decembervejr stod i skarp kontrast til julehyggen i Glassalen, hvor prinsessen sammen med 950 børn og deres pårørende fulgte med i eventyret om nissepigen og nissedrengen, som fik hinanden efter at være gået så grueligt meget igennem. Publikum Flotte sange og danse afløste hinanden, og det hele var tilsat humor, som fik latteren frem hos store og små. Eventyrteatrets skuespillere er børn og unge, som førte sig professionelt frem i fantastiske kostumer. Den slags oplevelser kan der være langt imellem for en familie med et barn med autisme. Det skriver familien Paulsen fra Vejle gerne under på. Familien består af Louise og Michael Paulsen med børnene Mads på syv år, som har infantil autisme, og Anders på seks år. Bedsteforældrene Lis Mogensen og Jørgen Gang var i teatret med fire børnebørn, fra venstre Liv på otte år, Julie på otte år, Lea på fem år og Jakob på fem år. Jørgen Gang arbejder som pædagog med børn med autisme. (Foto: Martin Mathiesen) t 14 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

15 En fælles og flot oplevelse t Otte-årige Sofie Marion, som til dagligt går på Sofieskolen i Bagsværd, var ikke spor nervøs, da hun skulle overrække prinsesse Marie blomster. (Foto: Martin Mathiesen)»Vi er lige blevet medlemmer af Landsforeningen, så det er første gang, vi ser Eventyrteatrets forestilling. Vi tænkte, at det kunne være en god måde at blive introduceret til foreningen på, og måske kunne vi møde ligesindede. Det er sædvanligvis svært med fælles oplevelser for familien, men her var en oplagt mulighed«, siger Michael Paulsen. Hans kone, Louise, supplerer:»i et almindeligt teater får man alle de her øjne, når ens barn er uroligt, men her gør det ikke noget«. Og enkelte urolige elementer var der da ind imellem. Forestillingen varede præcis en time, men efter 50 minutter havde en pige fået nok:»hvornår er det færdigt jeg er sulten«, råbte hun til sin mor. Madpakken blev trukket frem, og så klarede pigen de sidste minutter, inden et storstilet nissebryllup sluttede en eventyrlig forestilling og dag af. s Familien Paulsen bestående af de to popcornspisende børn Mads (til venstre) og Anders samt Louise og Michael fik en flot fælles oplevelse i Eventyrteatret. (Foto: Martin Mathiesen) Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 15

16 Pres på midler i Sofiefonden Stigende antal ansøgninger får fonden til at prioritere projekter med større rækkevidde. Hver en krone, som kommer ind i Sofiefonden, kommer ud at arbejde igen til gavn for mennesker med autisme. Det har hundredevis af store og små projekter nydt godt af i årenes løb. Fordelingen af midler er dog blevet en vanskelig opgave, for der er langt fra penge nok i kassen til at dække behovet. Af journalist Eva Isager Bestyrelsesformand Thomas Holm forklarer, at behovet bliver stadigt større, mens midlerne fortsat er beskedne kroner er, hvad Sofiefonden har at gøre godt med om året.»fonden får et stigende antal ansøgninger, især fordi vores målgruppe er blevet større. Når mennesker med autisme bliver ældre, kan de få særlige behov, som samfundet ikke tidligere har fokuseret på. Samtidig sætter kommunerne færre projekter i gang på 16 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

17 Pres på midler i Sofiefonden t vores område på grund af den økonomiske krise. Fonden støtter dog ikke driftsopgaver, som kommunerne bør løse«, fastslår Thomas Holm. Støtte til gode ældreboliger Midlerne kommer især fra overskud af driften af fondens ejendomme. De bruges af mennesker med autisme, der bor, arbejder eller uddanner sig her. En lille del af indtægterne stammer fra gaver og arv. Et af de senest støttede projekter har givet et kvalificeret grundlag for at bygge gode boliger til ældre med autisme. Modelprogrammet er blevet til i samarbejde med Landsforeningen Autisme og Realdania. Sidstnævnte har primært støttet økonomisk, mens fonden har lagt en betydelig arbejdsindsats i opgaven. Fonden har blandt andet også støttet et forskningsprojekt om autisme og aldring, projekter til forberedelse af Beskæftigelsescenter for Unge i Herlev og en efterskole ved Odder samt to forskellige dokumentarfilm med fokus på autisme.»de mange ansøgninger bevirker, at vi i højere grad må prioritere mere generelle initiativer med større rækkevidde. Vores rolle Skoleinspektør Kaj Kristiansen, Krabbeshus Heldagsskole i Skive, modtog i november Steen Langebæk Prisen 2011 for sin særlige indsats for mennesker med autisme. Prisen hører under Sofiefonden. (Privatfoto) er at være katalysatorer. Vi skal skabe det økonomiske fundament for projekter, men initiativet er op til andre«.»fonden har været på en lang rejse siden oprettelsen i 1968«, siger Thomas Holm.»Mennesker med autisme har fået bedre vilkår, men der opstår hele tiden huller. Dem vil vi være med til at fylde ud«. SOFIEFONDEN Sofiefonden er en selvejende institution oprettet i 1968, oprindeligt for at støtte Sofieskolens arbejde. Fonden støtter projekter til gavn for mennesker med autisme, herunder oprettelse og drift af boliger, uddannelse og beskæftigelse. Fonden støtter også forskning, udviklingsprojekter og udgivelse af publikationer til gavn for handicapgruppen. Sofiefonden har støttet oprettelsen af Center for Autisme. Under fonden hører Steen Langebæk Prisen, opkaldt efter fondens tidligere formand. Legatet uddeles i portioner på kr. til en person, som gør en særlig indsats for at fremme indlevende, professionel og hjælpsom adfærd i forhold til mennesker med autisme. I år er legatet tildelt skoleinspektør Kaj Kristiansen, Krabbeshus Heldagsskole. Læs mere på Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 17

18 Samrådet sikrer sin fremtid Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme har fået ny virksomhedsform og nyt navn, men formålet er det samme. Af journalist Eva Isager somhedsform skal sikre, at vi også i fremtiden kan udvikle vores mange aktiviteter inden En af landets største udbydere af kurser og konferencer på autismeområdet, Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme, er i gang med et hamskifte, der skal give rådet et mere professionelt tilsnit. for kurser og konferencer og drive foretagendet som en forretning på almindelige markedsvilkår«, siger Samrådets formand, skoleinspektør på Krabbeshus Heldagsskole Kaj Kristiansen Bestyrelsen er blevet udvidet til 9 for at kunne dække bredt på hele autismeområdet. Til det formål er den hidtidige forening omdannet til en erhvervsdrivende fond og har fået navnet Den Erhvervsdrivende Fond Samrådet. Samtidig er der ansat en direktør. Det er en støt voksende mængde aktiviteter, der har gjort den nye organisering af Samrådet nødvendig. Aktiviteterne foregår fortsat rundt om på landets skoler, bo- og beskæftigelsessteder samt kursuscentre, mens administrationen holder til i lejede lokaler på Krabbeshus Heldagsskole i Skive.»Dagene med fire bestyrelsesmedlemmer, som gør hele arbejdet, er slut. Den nye virk- Samrådet er blevet et brand Foreningen Samrådet blev dannet i 1989 for at imødekomme et stort behov for kvalificerede uddannelsestilbud til personale inden for autismeområdet. Kurser i TEACCHprogrammet blev fra første færd Samrådets varemærke, og tusinder har siden da været igennem intensiv træning. I 1990 erne fik Samrådet eneret på TEACCH-kurser i Danmark. De seneste år har Samrådet arbejdet tæt sammen med Studio III i England om kurser i håndtering af problemskabende adfærd. 18 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

19 Kurserne, som er en voksende del af virksomheden, bliver også solgt til andre faggrupper end personale inden for autismeområdet. Hvert år i november står Samrådet bag en autismekonference i Skive for fagpersoner. En lang række anerkendte fagfolk fra ind- og udland har i tidens løb været på konferencens talerstol.»samrådet har givetvis haft stor indflydelse på den pædagogiske udvikling inden for autismeområdet i Danmark, Norge og Sverige. Vores navn er blevet et brand, som forbindes med høj faglighed, både nationalt og internationalt, og nu har vi sikret, at udviklingen kan fortsætte«, siger Kaj Kristiansen. I forbindelse med omorganiseringen er Samrådets aktiviteter blevet udvidet med Autismeforlaget, som Landsforeningen Autisme har drevet de seneste to år. Mere information om Samrådet hos direktør Thorbjørn Andersson, tlf Samrådets hjemmeside, er under opbygning. Den Erhvervsdrivende Fond Samrådet har fået nyt logo i forbindelse med omorganiseringen. t Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 19

20 Auktion 2012 Vi gentager succesen og holder auktion på Lauritz.com igen i 2012 Auktionen begynder den 19. marts og slutter på den internationale autismedag den 2. april. Lauritz.com donerer igen i år både køber- og sælgersalær oven i salget fra auktionen. Vi skal bruge DIN hjælp til at overgå resultatet fra Sidste år blev auktionen en stor succes, fordi enkelte frivillige hjalp til og skaffede mange donationer til auktionen. Nogle satte sig ned og skrev mails til alle virksomheder, de kunne komme i tanke om og DET gav pote! Der kom donationer fra Trip Trap, LE Klint, Kokkeriet, House Doctor, Anders And og Co. og mange andre steder takket være den frivillige indsats. Andet du kan gøre: Landsforeningen Autisme får ikke bare muligheden for at samle penge ind til vores aktiviteter, vi øger foreningens synlighed udadtil. Har du spørgsmål, en donation eller andet, så skriv eller ring til Lise Schmidt-Nielsen på eller Praktisk Donationer skal have en værdi på over kr. 1000,-. Det skal være nye varer, med mindre du har en original Asger Jorn, du vil donere. Donationer skal være sekretariatet i hænde senest 1. marts. n Spørg din nabo n Spørg dine venner n Tænk på din egen arbejdsplads kunne de eventuelt donere? Så hjælp os med at gøre auktionen i 2012 til et brag af en auktion og jubilæumsåret til året, hvor vi slår alle rekorder. Gode idéer til mulige donationer er også velkomne. Vi skal op på ca. 100 donationer i år sidste år nåede vi kun 60 trods det hårde arbejde og de mange gavmilde virksomheder så lad os tage udfordringen op sammen. 20 Nr. 1 Januar 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskatalog 2012 Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskataloget 2012 v/lars Grønlund & Rebecca Rant, Kursussekretariatet

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Temadage i Horsens 3. og 4. oktober Tilmelding til: e mail: Telefon:

Temadage i Horsens 3. og 4. oktober Tilmelding til: e mail: Telefon: Temadage i Horsens 3. og 4. oktober 2008 Sted: Højvanghallen, Højvangskolen Højvangsallé 20 Tilmelding til: e mail: buskjp@horsens.dk Telefon: 76 29 40 50 Layout og tryk: Grafisk Horsens Kommune, marts

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Autisme og Aspergers Syndrom

Autisme og Aspergers Syndrom Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Autisme og Aspergers Syndrom Information til forældre BUPA - Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Psykiatricenter Midt Kolding Når jeres barn har fået stillet diagnosen

Læs mere

Hvad kan I forvente? Sociallovgivningen. Sociallovgivningen ikke bare én lov. Go between. Èn indgang med mange veje

Hvad kan I forvente? Sociallovgivningen. Sociallovgivningen ikke bare én lov. Go between. Èn indgang med mange veje Sociallovgivningen Go between Èn indgang med mange veje Konsulent firma med speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning mail: dh@dorthehoelck.dk

Læs mere

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Lindholm Brygge 2-4 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Kursuskataloget 2013

Kursuskataloget 2013 Kursuskatalog 2013 Grundkursus i autisme Teenagere med ASF Børn og unge med ASF og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Diagnostisk kursus

Læs mere

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET.

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. Bo Hejlskov Elven Ovenstående citat kan godt være svært at forholde sig til og endda virke provokerende, især hvis man står i adfærdsproblemer til halsen.

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Videnskabende netværk om autisme og aldring

Videnskabende netværk om autisme og aldring Baggrund for projekt autisme og aldring Hverken på nationalt eller internationalt plan findes der viden om mennesker med autismespektrumforstyrrelser og aldring. En viden, som medarbejdere på bo- og beskæftigelsestilbud

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Søndag, 1/7 Fælles oplæg Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Hvis man på Google skriver ordet autism får man 15 millioner hits.

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Oplæg om DUKH Dansk Forening for Albinisme 17. september 2016 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH

Læs mere

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Hvad har vi hørt om TEACCH Umoderne! Det bruger man ikke mere? De lærer jo ikke at være sammen med andre på den måde Virker det? Ufleksibelt og besværligt!

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere