TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55."

Transkript

1 TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

2 Lederen I december 2010 oplevede vi det uheldige, at en af baldakinerne, der er opsat i forbindelse med projektet i nicherne ved opgangene, faldt ned. Boligorganisationerne har efterfølgende tiltrådt forligsskitsen da Landsbyggefonden har indvilget i at betale den andel, som beboerne skulle betale. På nuværende tidspunkt afventer vi at udbedringsarbejderne påbegyndes. Keld Fredericia Formand Stig Torp Kaspersen Formand Meddelelser der vedrører SAB På afdelingsmødet i april 2012 i afdeling 1 var der fremsat forslag om, at udgifterne på grund af hærværket på butikstorvet, Ruten 6, blev delt på alle afdelinger i Tingbjerg. Et af argumenterne var, at det er indgangen til Tingbjerg og beboerne i afdeling 1 føler, at det er uretfærdigt, at deres afdeling alene skal bære udgiften. Bestyrelsen lovede at undersøge om det er lovligt da de enkelte afdelinger er selvstændige økonomiske enheder. Bestyrelsen har efterfølgende fået oplyst, at det ikke er muligt at dele udgifterne med andre afdelinger, da udgifter, der vedrører en afdeling skal betales af den pågældende afdeling, da der skal være en fuldstændig afgrænsning af økonomien imellem boligafdelingerne. Den eneste mulighed herudover er, hvis boligorganisationen giver penge fra dispositionsfonden, men det kræver særlige forhold. Budgetterne for perioden 1/ til 31/ blev godkendt på afdelingsmøder i april Desværre er der huslejestigning i afdeling 1 hvorimod de øvrige afdelinger hvilede økonomisk i sig selv. Bestyrelsen har endnu engang bedt administrationen om, at økonomien i SABs 5 afdelinger bliver gennemgået. Der henvises i øvrigt til referaterne fra afdelingsmøderne, der er trykt andetsteds i bladet. Med hensyn til kommunens krav om at lejerforeningen ikke længere opfylder betingelserne for at have afdelingsbestyrelsesbeføjelser, fremlagde bestyrelsen på afdelingsmøderne i april 2012 forslag til oprettelse af 1 fælles afdelingsbestyrelse, der vælges på et fælles afdelingsmøde for alle 5 afdelinger. Det blev af bestyrelsen nævnt at der vil blive udarbejdet forslag til vedtægter om hvordan den fremtidige bestyrelse skal vælges og som noget nyt, at bestyrelsen også har et rådighedsbeløb, der betales over afdelingerne. Bestyrelsen vil informere om sagens stade fremover. Boligorganisationerne har besluttet, at der skal opføres et kulturhus i Tingbjerg. Det bygges på en af kommunen udmatrikuleret grund. Der skal derfor nedsættes byggeudvalg og når huset til sin tid tages i drift også et udvalg, der skal stå for driften. Selvom der, på det fælles afdelingsmøde hvor huset blev vedtaget af nogle afdelinger, blev lovet fra både en tilstedeværende borgerrepræsentant og en kommunal embedsmand, at det ville være omkostningsfrit for beboerne, fremsatte kommunen forslag om månedligt bidrag fra beboerne. Landsbyggefonden har givet tilsagn om at betale beboernes bidrag i de første 20 år. Til den tid vil det være muligt for SAB at sælge sin del af huset. Der er i skrivende stund ikke noget nyt i sagen. Bydelsmødrene i Tingbjerg modtog den 22/ KAB-prisens 1. pris på kr ,00 for deres indsats i Tingbjerg. Prisen uddeles hvert år til enten beboergrupper eller enkeltpersoner, der i deres afdeling/afdelinger har ydet en indsats for deres medbeboere. Bestyrelserne er glade for, at bydelsmødrene har fået denne påskønnelse for det arbejde de udfører i hverdagen og herfra skal lyde et stort tillykke med prisen. Beboerne bedes være opmærksomme på, at FSBs bestyrelseskontor har ferielukket fra den 9. juli til den 27. juli og SABs bestyrelseskontor har ferielukket i perioden 2. juli 2012 til 27. juli Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at FSB ikke har aftenåbent den 3. juli. Stof til næste nummer Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 14. august. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Meddelelser fælles fra FSB og SAB Bestyrelserne har fået oplyst, at stort set alle ombyggede lejligheder i Helleborg og Hækkevold er udlejet. Indflytningen vil finde sted fra 15. juli 2012 i Hækkevold 9-15 og fra 15. august 2012 i Helleborg Beboerne bedes være opmærksomme på, at Helleborg og Hækkevold op til indflytningen, stadig kan være lukket for trafik. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB 2

3 Havemøbler på svalegangene Ejendomskontoret har på baggrund af en forespørgsel på afdelingsmødet i november 2011 undersøgt mulighederne for at bruge svalegangene som en slags altan med mulighed for at placere havemøbler m.m. på disse. Overordnet set er svalegangene at betragte som flugtveje. København Kommune har dog givet tilladelse til, at der kan placeres f.eks. havemøbler under følgende forudsætninger: Havemøblernes placering må under ingen omstændigheder blokkere indgangen til lejligheden og selve svalegangen. Det betyder at det kun er det yderste stykke svalegang helt ude ved gavlene der opfylder Københavns Kommunes krav til placering af havemøbler m.m. De eneste områder i Tingbjerg som opfylder disse betingelser er bebyggelsen på Arkaderne Bebyggelserne på stikvejene på Ruten hvor der jo også er svalegange kan desværre ikke opfylde Københavns Kommunes forudsætninger, hvorfor tilladelsen ikke er gældende her. Med venlig hilsen Johnny Priess Driftssouschef Vask af kældergange Ejendomskontoret er opstartet med maskinel vask af kældergange. Det er målet at alle kældergange skal vaskes 1 gang i kvartalet. Med venlig hilsen Ejendomskontoret Kære beboere Jeg fik min dør sparket ind mellem 15:30 og 19:15. På grund af det skete vil jeg opfordre til, at vi passer på hinandens lejligheder, så får de det sværere ved at bryde ind. Når det ringer på dørtelefonen, så lad være med at lukke op, hvis de ikke siger hvem det er, hvis de siger reklamer, så lyt om de kommer noget i brevkasserne, hvis ikke så undersøg det. På den her måde, kan vi undgå, at lukke tyveknægte ind i opgangen. En anden ting, som også vil gøre det sværere at bryde ind. Få monteret en ekstra lås i sparke højde nederst på døren Det kunne jo være dig det gik ud over næste gang. En ældre dame, er lige blevet overfaldet og fra stjålet sin taske, så vi skal lære at passe bedre på hinanden, det kan gøres på den måde, at når man står ved gadedøren, eller før, så ring på din mobil til dem der er hjemme, eller en i blokken, så de kan holde øje med dig. Vi skal gøre det rigtig svært for de lyssky personer, som huserer herude. Jeg får monteret en ekstra lås af et firma, som hedder låsebilen.dk, de gør det for 1100 kr. incl. kørsel og montering. Med venlig hilsen H Nielsen Videoovervågning På afdelingsmødet i november sidste år blev det vedtaget i afdeling II at opsætte videoovervågning på P-pladsen ved Åkandevej 45. Baggrunden for denne beslutning skulle søges i det permanente hærværk, mange beboeres biler blev udsat for, ved at parkere på området. Videoanlægget er nu færdigt og sat i drift. Videoanlægget er, udover normale optagelsesteknikker, bl.a. udført med bevægelsessensorer, som ved aktivering tænder lys i videokameraernes focus, således at et handlingsforløb kan indfanges i den mørke tid af døgnet. Jeg håber I bliver glade og tilfredse for jeres videoanlæg, men mest tilfreds bliver jeg ved, at hærværket stopper. Tillykke med anlægget. Ejendomskontoret Johnny Priess 3

4 Afslutning af TV-Tingbjerg I Tingbjergbladet, nr. 3/2011 havde tidligere kasserer for TVT Pernille Høholt et læserbrev i bladet. PH oplyste, at TVT nu var afviklet og TVTs lokaler var ryddet samt at gamle bånd m.v. var gemt for eftertiden. Det blev endvidere oplyst, at der var et beløb, ca. kr tilbage, og at disse midler ville bestyrelserne anvende til et endnu ikke fastlagt formål. Har man fundet ud af formålet? Det undrer mig lidt, at kassereren ikke oplyste det nøjagtige beløb, men angav et ca.-beløb, endvidere at der i Tingbjergbladet tidligere har været oplyst, at der har været et voksende underskud. Bestyrelsen oplyste i nr. 4/2009, at underskuddet for året 2005 var kr. Jeg har i Tingbjergbladet nr. 1/2010 opstillet et regnskab der viste gælden for 2007 var kr kr. og i 2008 var dette underskud vokset til kr. Ingen af disse tal er tilbagevist af bestyrelsen. Beløbene er udregnet p.gr. af regnskaberne for TVT udleveret til mig på afdelingskontoret. Kom dog frem med det endelige afviklingsregnskab så alle myter kan manes i jorden. At TVT lokaler er ryddet og at alt er opgjort undrer ligeledes. Går man forbi lokalerne i dag hænger der stadig opslag i vinduet hvorpå der søges hjælpere til TVT. At der ligeledes henstår visne potteplanter i vinduet bekræfter heller ikke påstanden om, at lokalerne er ryddet. Jeg kunne foreslå, at de ca blev anvendt til rengøring og istandsættelse af lokalerne, så beboerne ikke kommer til at betale derfor én gang til. Hvad har boligselskabet og afdelingsbestyrelserne tænkt, at de tomme lokaler skal bruges til? Så længe de står tomme belaster de jo lejerne i afdelingerne så vi i den sidste ende kommer til at betale. Vore huslejer er store nok i forvejen. Bidrager vi fortsat til TVT? Jeg har ikke set på min huslejekvittering at huslejen er faldet. Jeg synes også, at afdelingskontoret skulle få ryddet omkring TVT-bygningen. Der vokser efeu op ad vinduerne og vinduerne i kælderen er totalt dækket af efeu. Bedet foran trænger også til en gevaldig omgang. Nielsen, Langhusvej 81 Demokrati? Ved en afstemning for år tilbage, hvor alle afdelinger i Tingbjerg skulle tage stilling til om der skulle være et kulturhus i Tingbjerg, blev det før afstemningen udtrykkeligt oplyst, at alle afdelinger skulle være enige, ellers blev der ikke noget kulturhus. Det blev endvidere pointeret, at kulturhuset ikke ville belaste beboerne økonomisk. Afstemning blev afholdt og alle afdelinger med undtagelse af afdeling 50/FSB stemte for. Da en af afdelingerne stemte imod skulle der ikke være et kulturhus. I øvrigt var det slet ikke Landsbyggefonden der ville skyde ca. 23 millioner ind, men boligselskaberne der havde fået lånegaranti ved Landsbyggefonden Kommunen, Landsbyggefonden og boligselskaberne blev i fællig enige om at ignorere afstemningsresultatet og besluttede at kulturhuset skulle bygges. Man ville bare udelade afdeling 50/FSB for indflydelse idet vi jo havde stemt imod. Der blev på mødet hvor beboerne skulle stemme nævnt, at beboerne ikke skulle belastes økonomisk. Det viser sig nu at være en sandhed med modifikationer, idet beboerne ikke er friholdt, men at udgiften de næste 20 år bare bliver afholdt af Landsbyggefonden. Hvad så derefter? I øvrigt er landsbyggefondens midler jo lejernes egne penge, idet en del af vores månedlige husleje indbetales til Landsbyggefonden. At afd. 50/FSB må være friholdt for udgifter også efter 20 år er vel indlysende? At kulturhuset er planlagt at skulle ligge midt i afd.50/fsb område er da at føje spot til skade, De får alle de små og store problemer der vil kunne opstå med evt. uroligheder og det parkeringskaos der vil kunne forekomme. Kulturhuset er jo ikke kun for beboere i Tingbjerg, men for alle beboere i København der måtte have lyst til at komme. Nielsen, Langhusvej 81 COVER, det nydanske ord kan vel efterhånden anvendes om Tingbjergbladet. Det er blevet et cover for Tingbjerg Times. Indlæggene fra vore afdelingsbestyrelser samt oplysninger fra vore boligselskaber er blevet noget tyndbenede. Hvorfor kommer der ikke et resume af emner der har været behandlet på diverse bestyrelsesmøder og udvalgsog underudvalgsmøder? Hvorfor ikke benytte mulighederne når de er der. Det ville måske få beboerne til at interessere sig mere for arbejdet i bestyrelserne. Emnerne kan da ikke være fortrolige alle sammen. At vi har fået en fælles lederrubrik har da gjort formanden for afdelingsbestyrelsen/fsb helt mundlam. Der sker tilsyneladende kun noget i SAB og nogle få fælles ting i de to boligselskaber. Ingen kommentarer fra vores formand. Hvis der ikke fremtidig kommer mere fra boligselskaber og bestyrelser vil jeg foreslå at Tingbjergbladet ophører og at Tingbjerg Times selv betaler for deres cover. Jeg bad på sidste afdelingsmøde den nyvalgte bestyrelse om at overveje om det nu er den rette formand vi har. Jeg mener det ikke. Det kommende afdelingsmøde giver beboerne lejlighed til at få en ny på posten idet formanden er på valg i år. Nielsen, Langhusvej 81 (Svar på læserbrevene side 5) 4

5 Svar til P.E. Nielsen på læserbreve Tak for dine læserbreve, som jeg hermed vil svare dig på! Angående dit læserbrev dateret d. 7. juli 2009 i blad nr. 4/2009, kontaktede vi dig med henblik på et møde. På mødet ville vi tale tingene igennem vedr. regnskaberne som du appellerede over i dit læserbrev. Vi modtog en mail fra dig, hvor du ikke ønskede at deltage, da du mente, at det skulle i bladet. Du har igen fremsendt læserbrev vedr. TVT s regnskaber, som du stiller dig tvivlende overfor. De underskud/gæld du omtaler, er udlæg fra fsb til ubetalte regninger og løn. Det er sådan, at når man får bevilget tilskud fra Kulturministeriet, udbetales det kvartalsvis, sidste kvartal udbetales således i 1. kvartal af det nye år. Hvilket også fremgår af regnskaberne. Pernille Høholt, vil svare dig yderligere vedr. regnskaberne. Nej, vi bidrager ikke fortsat til TVT, da stationen lukkede d. 31. december De ,- der før gik ind i driften af TVT, bliver nu overført til driften, således at huslejestigninger bliver mindre. Vi har fået henvendelser vedr. TVT s lokaler fra flere beboere, om de kunne låne lokalerne til forskellige aktiviteter. Dette har afdelingsbestyrelsen sagt nej til, da de ikke forventede at betale husleje. Man prøver, at få det udlejet til erhvervslejemål, som det har været hidtil. Vedr. kulturhuset, må jeg give dig ret i dit indlæg. Det er sådan, at ingen bestyrelsesmedlemmer der bor i afdeling 50 kan sidde i udvalget, da afdeling 50 har stemt nej. Vi har fået oplyst, at vores nye hjemmeside vil være klar omkring juli måned indeværende år. Stationen er nedlagt, alt er sagt op og beboer betalingen er for længst stoppet. Der var et regnskab som krævede en autoriseret revisor, så det var heldigt at der var penge på kontoen til det. Så nu er der blot at sige: Tingbjerg Indtil da kan beboerne læse bestyrelsens referater på Lejerforeningen SAB s hjemmeside: dk/index.htm I det sidste afsnit i læserbrevet nævner du, at du ikke syntes jeg er den rette formand, dette vil jeg undlade at svare på! Jeg håber du har fået svar dine spørgsmål! Formand Keld Fredericia var først med lokal-tv og den æra varede i 25 år. Til orientering kan jeg meddele, at efter at have betalt revisor er der pr ,09 på kontoen. Pernille Høholt den sidste kasserer i TVT. Trappevask i Tingbjerg Alliance+ skal udfører følgende på trapper: Ugentlig nedfejning/vask af trappeløb (ikke under måtter) Månedligt aftørring af lamper/balustre/gelændre/vindueskarme. Trappeplan: Mandag: Skolesiden 1 21 Mandag: Terrasserne Helleborg 1 15 Mandag: Hækkevold + Tingbjerg Ås + Vestgavl + Gavlhusvej Bygårdsstræde Tirsdag: Langehusvej Midtfløjene Tirsdag: Ruten Åkandevej Tirsdag: Solgavl + Fuglegavl + Bygårdsstræde Tårnhusstræde Tirsdag/fredag: Ruten 8A Vaskerier: Mandag/torsdag: Tingbjerg Ås, Vestgavl, Vingegavl, Stengavl, Solgavl, Fuglegavl, Trappegavl, Virkefeltet, Grostedet, Gavlhusvej, Bygårdsstræde 22, Tårnhusstræde 23, Terrasserne 31, Hækkevold 7 15, Arkaderne, Langhusvej Tirsdag/fredag: Ruten, Åkandevej, Midtfløjene, Skolesiden, Terrasserne , Bygårdsstræde , Tårnhusstræde , Langhusvej , Helleborg Onsdag: Trappegavl + Stengavl + Grostedet Torsdag: Ruten Torsdag: Tårnhusstræde Bygårdsstræde Torsdag: Vingegavl + Gavlhusvej Virkefeltet Fredag: Arkaderne Fredag: Gavlhusvej Langhusvej

6 SAB S A B NYT Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1 tirsdag den 24. april Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Behandling af øvrige indkomne forslag 4. Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse 5. Eventuelt 6. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigen Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Områdechef Flemming Stenhøj Andersen, driftschef Søren R Andersen Økonomimedarbejder Marie Louise Kielberg Bæk, samt driftkonsulent Johnny Priess. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Herefter blev der nedsat et stemmeudvalg bestående af: Kurt Jespersen, Kim Hansen og Birgit Beck. Ad. 3. Indkomne forslag Forslag om en fælles afdelingsbestyrelse, som skal erstatte Lejerforeningsbestyrelsen. Stig Kaspersen motiverede forslaget. Forslaget stilles, da den nuværende ordning, hvor Lejerforeningens bestyrelse også er afdelingsbestyrelse ikke kan bibeholdes, da der ikke længere er et tilstrækkeligt antal medlemmer i lejerforeningen. Det er meningen, at der skal vælges én fælles afdelingsbestyrelse i januar måned. Bestyrelsen vælges blandt beboerne uanset afdeling. Bestyrelsen vælges for to år. Bestyrelsen anbefaler at forsamlingen stemmer ja til forslaget. Per Gellner: Hvilken rolle får Lejerforeningen fremover? Stig/ Bjarne: Hvad der skal ske med lejerforeningen er op til Lejerforeningens medlemmer, og der bliver indkaldt til lejerforeningens generalforsamling som vanligt i marts måned. Kurt Jespersen: Hvad er tidsrammen? Stig Kaspersen: Hvis beboerne stemmer ja til forslaget, vil sagen blive behandlet i SABs organisationsbestyrelse. Herefter vil der i efteråret blive udarbejdet vedtægter og i januar vil der blive valgt en ny afdelingsbestyrelse. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 42 stemmer. Forslag om ikke at genskaffe strygeruller Stig redegjorde for forslaget. Else spurgte om det er muligt at have en fælles rulle i nogle lokaler. Flere var kede af at undvære rullerne. Flere spurgte om rullerne bliver skrottet, når de skal reparereres. Stig /Bjarne: Småreparationer vil blive gennemført fremover, men når rullerne ikke kan repareres mere, så vil de blive skrottet. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget om at skrotte rullerne, når de er udtjente blev vedtaget med 36 stemmer Ingen stemmer imod. Forslag om at udgifter til renholdelse og vedligeholdelse på Lille Torv betales af alle afdelinger Birgit Bech motiverede sit forslag. Der er kun 318 lejemål til at betale for Lille Torv, som er indgangen til hele Tingbjerg. Hvis afdeling 1 godkender forslaget, kan det fremsættes som forslag i de øvrige afdelinger til efterårets møder. Stig Kaspersen: Stig har talt med KAB om, hvordan det er muligt at dele udgifterne ud på 5 afdelinger. Spørgsmålet behandles i juridisk afdeling. Stig kontakter forslagsstiller, når der kommer svar fra juridisk afdeling. Kurt Jespersen: Institutioner, FSB og Utterslevhuse burde også bidrage. Per Gellner: Godt forslag. Stig: De øvrige afdelinger vil blive orienteret på afdelingsmødet onsdag. Stig vil orientere om udfaldet af sagsbehandlingen i juridisk afdeling i Tingbjerg Bladet. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forsamlingen gav enstemmigt samtykke til at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. (42 stemmer) Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse. Maja gennemgik budgettet. Der påregnes en lejeforhøjelse på , hvilket medfører en lejeforhøjelse på 5,13 % årlig. Det skyldes bl.a. større udgifter til ejendomsskatter, til henlæggelse, større bidrag til boligorganisationen samt større udgifter til ekstraordinære udgifter. Herefter gennemgik Johnny Priess de vigtigste vedligeholdelsesarbejder som omfatter bl.a. udkradsning af fuger, renovering af udvendige trappetrin og skimmelsvamp. Birgit Bech efterlyste maling af opgange. Johnny Priess: Maling af opgange er desværre udskudt på grund af økonomi. Fru Pasdior: Opgangene trænger meget og de er meget deprimerende at se på. Søren R Andersen: Det har været nødvendigt at spare på budgettet, og det er gået ud over det visuelle, da der er andre opgaver, der er nødvendige at lave. Fru Pasdior: Kunne man ikke droppe udskiftning af porttelefonerne. Stig K: Nøglesystemet vil skulle udskiftes, derfor har man valgt at etablere elektronisk adgangskontrol i de renoverede boligblokke. Kurt: Opgangene bliver meget slidt af, at der er så stor udskiftning blandt beboerne. Herefter var der en kort snak om ulovlig fremleje. Hvis man har mistanke om ulovlig fremleje, kan man kontakte ejendomskontoret eller bestyrelsen, som så vil gå videre med sagen til KAB. Birgit Bech havde en række spørgsmål til det store budget. Bl.a. hvorfor udgifterne til særlige aktiviteter er steget. Marie Louise: Det skyldes et tilskud til den sociale helhedsplan. Hvorfor er der sket en stigning i drift af ejendomskontor? Marie Louise: Stigningen skyldes husleje varme og el. Herefter blev budgettet sat til afstemning Budgettet blev enstemmigt vedtaget med 40 stemmer. 2 stemmer undlod. Ad. 5 Eventuelt Under evt. var der en række spørgsmål Kurt Jespersen foreslog, at man laver en anderledes opstilling til de kommende afdelingsmøder, så lærredet kommer tættere på de fremmødte. Forslaget er taget til efterretning. Birgit Bech: Det er et problem med store vogne foran vinduerne. BB ønsker et forbud mod parkering af store vogne foran beboernes vinduer. Ifølge politivedtægten må der ikke holde lastbiler. Bjarne: hvis de vejer under 3500 kg er det ikke lastbiler. Birgit Bech havde desuden spørgsmål til forsikringsdækning af døre ved indbrud. BB havde modtaget en regning for skader på dør, som hun fik at vide at hendes egen forsikring skulle dække. BB: Andre der har haft indbrud, har ikke fået sådanne regninger? Søren R Andersen lovede at undersøge forholdene omkring forsikring ved indbrud. En beboer spurgte om hortensiabedet ved Terrasserne 17 bliver sat i stand. Søren R Andersen undersøger sagen. En beboer nævnte, at der ofte er meget overfyldte containere ved Terrasserne 15. Skraldet kommer tilsyneladende fra kiosken. Fru Pasdior supplerede med, at der også er meget skrald ved grønthandlerens container. Ejendomskontoret og bestyrelsen arbejder med sagen. Bjarne Jacobsen: Vi tager fat i kiosken for at få løst problemet. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 21 6

7 SAB S A B NYT Referat fra afdelingsmødet i afd. 2,3,4 og 5 onsdag den 25. april Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Behandling af øvrige indkomne forslag 4. Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse 5. Eventuelt 6. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigen Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Områdechef Flemming S Andersen, driftchef Søren R Andersen driftkonsulent Johnny Priess og økonomimedarbejder Marie Kielberg Bæk. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg På grund af få deltagere, blev der ikke nedsat et stemmeudvalg. Ad. 3 Indkomne forslag Stig K motiverede forslag om en fælles afdelingsbestyrelse. Stig gennemgik oplæg, som også blev omdelt. Hvis forslaget bliver vedtaget på mødet, vil det skulle behandles i organisationsbestyrelsen og derefter skal der udarbejdes vedtægter således, at der kan vælges en afdelingsbestyrelse på et fælles afdelingsmøde i januar. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i samtlige afdelinger. På mødet var afdelingerne repræsenteret som følger: afd. 2: 6 stemmer, afd. 3: 12 stemmer, afd. 4: 2 stemmer og afdeling 5: 4 stemmer. Herefter orienterede Stig om et forslag, der har været behandlet på afdelingsmødet i afdeling 1. Forslaget gik ud på, at de øvrige afdelinger skal være med til at betale for vedligeholdelse af Lille Torv. Stig K har imidlertid fået svar fra juridisk afdeling om at det ikke er en mulighed. Stig motiverede forslag om en principbeslutning vedr. skrotning af ruller, når de er udtjente. Johnny orienterede om brug af strygeruller og hvad det vil koste hvis man skal genanskaffe en rulle. Der var på mødet udbredt enighed om, at rullerne ikke bliver brugt ret meget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i alle afdelinger. Rullerne bliver således stående til de er udtjente. Der vil stadig blive udført service og småreparationer. Når rullerne bliver skrottet vil der ikke blive købt nye. Stig orienterede om det forslag der blev stillet på efterårets møder. Man har nu fået en pris på, hvad en udgang fra kælderen til det grønne område ved Åkandevej vil koste. Der er angivet en pris på ca Hvis beboerne ønsker denne løsning bedes de udarbejde et nyt forslag. Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse. Marie Louise Kielberg Bæk (MKB) fremlagde budgettet for afdeling 2. Budgettet udviser en lejenedsættelse på svarende til 0,98 % årligt. Lejenedsættelsen skyldes bl.a. mindre udgifter til ekstraordinære udgifter, renholdelse og energiforbrug. Der vil være en stigning i antennebudgettet på 4 kr. Johnny gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder som bl.a. består i udkradsning af fuger, rensning af udtrækskanaler og installation af nøglebriksystem. Antennebidraget stiger med 4 kr. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 6 stemmer. En beboer spurgte om der er noget nyt vedr. internet. Johnny P svarede at de nye kontrakter er ved at være på plads og at der fremover vil være mulighed for at få individuel båndbredde. I løbet af ganske få uger skulle der være en endelig aftale på plads som omfatter bl.a. SAB Tingbjerg, og Utterslevhuse, og FSB. MKB fremlagde budgettet for afdeling 3. Der budgetteres med en lejeforhøjelse på svarende til 2,45 % årligt. De væsentligste årsager til stigningen skyldes bl.a. forøgede udgifter til: ejendomsskatter, større udgifter til henlæggelser og beboeraktiviteter. Antennebidraget stiger med 2 kr. Johnny gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder som bl.a. består i maling af trappegange, udskiftning af faldstammer og etablering af nøglebriksystem. De vigtigste poster er: Vedligeholdelse af trappetrin ved hoveddøre, nøglebriksystemer, udskiftning af skodder og maling af trappeopgange. Nystrand: Dørpumper trænger til at blive repareret/justeret. Johnny Priess: Ejendomskontoret er opmærksomt på det. Nystrand: Ejendomsfunktionærerne sætter til tider kiler i dørene og får ikke lukket dem igen. Ejendomskontoret tager sig af sagen. Nystrand: Jalousiskodder er meget grimme. Skal de ikke med i budgettet? Johnny Priess fortalte at mange er rådne, men at der nu bliver opsat et prøvefelt Ruten hvor der sættes nye skodder op. Nystrand: Kan man ikke vaske skodderne ned, eller højtryksrense dem? Stig K: Spørgsmålet er om man kan højtryksrense dem uden at der kommer vand ind i lejligheden. Søren R Andersen: Ejendomskontoret vil i samarbejde med bestyrelsen se om man kan få en afrensning ind i det kommende budget. Michael Nielsen: De bør nedtages og sprøjtelakeres. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 12 stemmer. MKB fremlagde budgettet for afdeling 4. Der budgetteres med en lejeforhøjelse på 0 kr. Antenne bidraget forbliver uændret. De største ændringer i forhold til sidste budget er større udgifter til ejendomsskatter og henlæggelser og mindre udgifter til renholdelse. Johnny gennemgik de vigtigste vedligeholdelsesarbejder som b.la. er reparation af vinduer og kælderdøre, nøglebriksystem og udskiftning af ventilatorer. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 2 stemmer. MKB fremlagde budgettet for afdeling 5 Der budgetteres med en lejeforhøjelse på 0 kr. De største ændringer i forhold til sidste års budget er større udgifter til ejendomsskatter, og ekstraordinære udgifter og mindre udgifter til energiforbrug, og bidrag til SAB. Michael Nielsen: Det er ikke rimeligt, at de beboere der selv skal købe køleskab og komfur er med til at betale for de andres køleskabe og komfurer. Michael Nielsen: Elevatorer bør lukkes. Johnny medgav at der er en speciel situation i afd. 5, hvor de ny renoverede lejligheder ikke er inkl. Køleskab og komfur. Stig K.: Der er stadig køleskab og komfurer i de øvrige lejeligheder. Michael Nielsen ønskede flere midler afsat til videokameraer ved Arkaderne. Johnny Priess: Hvis man har et ønske om flervideokameraer må man stille det som forslag. Herefter udtrykte Michael Nielsen stor utilfredshed med bestyrelsen og forlod mødet. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 2 stemmer. Ad. 5 Eventuelt Nystrand roste bestyrelsen for hurtigt at tage hånd om nogle problemer han var kommet med. Nystrand kommenterede i øvrigt bordopstillingen. Det som vises på overhead skal være større. Bjarne svarede hertil, at det samme forslag blev fremlagt på mødet i afdeling 1 og at bestyrelsen vil ændre det til næste gang. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 21 7

8 BEBOERFORENINGENS FSB s BESTYRELSE Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th. Bestyrelsesmedlemmer: Tom Christensen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Leif Jørgensen Grostedet 3, 1.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Ole Nielsen Grostedet 2, 2.mf. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Peter Eierdal Tingbjerg Ås 13, 2.th. Sheikh Mohammad Saleem Gavlhusvej 23, 2.tv. Sekretær i beboerforeningen Anne Michelini KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen FSB: Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl Tirsdag kl Fredag lukket Udlejning af selskabslokaler: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket FSB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon December December November November Oktober Oktober September September August August Juli Juli Juni Juni Maj Maj April April Marts Marts Februar Februar Januar Januar Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra ugen hvor lejedato falder. Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra reserveringsdagen. Udlejningskalender for FSB selskabslokaler Udlejningskalender for SAB selskabslokaler LEJERFORENINGENS BESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Gisela Neumeyer, kasserer Ruten 93, 2.D Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv. Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Per Silberg Ruten 83, st.th. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Else Jørgensen Bygårdstræde 14, 1. th. Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Sekretær i Lejerforeningen: Karin Hansen KONTORTIDER Lejerforeningen: Midtfløjene 16, tlf Mandag til torsdag kl samt tirsdag kl Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl Tlf SAB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon Litotryk København A/S

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere