TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55."

Transkript

1 TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

2 Lederen I december 2010 oplevede vi det uheldige, at en af baldakinerne, der er opsat i forbindelse med projektet i nicherne ved opgangene, faldt ned. Boligorganisationerne har efterfølgende tiltrådt forligsskitsen da Landsbyggefonden har indvilget i at betale den andel, som beboerne skulle betale. På nuværende tidspunkt afventer vi at udbedringsarbejderne påbegyndes. Keld Fredericia Formand Stig Torp Kaspersen Formand Meddelelser der vedrører SAB På afdelingsmødet i april 2012 i afdeling 1 var der fremsat forslag om, at udgifterne på grund af hærværket på butikstorvet, Ruten 6, blev delt på alle afdelinger i Tingbjerg. Et af argumenterne var, at det er indgangen til Tingbjerg og beboerne i afdeling 1 føler, at det er uretfærdigt, at deres afdeling alene skal bære udgiften. Bestyrelsen lovede at undersøge om det er lovligt da de enkelte afdelinger er selvstændige økonomiske enheder. Bestyrelsen har efterfølgende fået oplyst, at det ikke er muligt at dele udgifterne med andre afdelinger, da udgifter, der vedrører en afdeling skal betales af den pågældende afdeling, da der skal være en fuldstændig afgrænsning af økonomien imellem boligafdelingerne. Den eneste mulighed herudover er, hvis boligorganisationen giver penge fra dispositionsfonden, men det kræver særlige forhold. Budgetterne for perioden 1/ til 31/ blev godkendt på afdelingsmøder i april Desværre er der huslejestigning i afdeling 1 hvorimod de øvrige afdelinger hvilede økonomisk i sig selv. Bestyrelsen har endnu engang bedt administrationen om, at økonomien i SABs 5 afdelinger bliver gennemgået. Der henvises i øvrigt til referaterne fra afdelingsmøderne, der er trykt andetsteds i bladet. Med hensyn til kommunens krav om at lejerforeningen ikke længere opfylder betingelserne for at have afdelingsbestyrelsesbeføjelser, fremlagde bestyrelsen på afdelingsmøderne i april 2012 forslag til oprettelse af 1 fælles afdelingsbestyrelse, der vælges på et fælles afdelingsmøde for alle 5 afdelinger. Det blev af bestyrelsen nævnt at der vil blive udarbejdet forslag til vedtægter om hvordan den fremtidige bestyrelse skal vælges og som noget nyt, at bestyrelsen også har et rådighedsbeløb, der betales over afdelingerne. Bestyrelsen vil informere om sagens stade fremover. Boligorganisationerne har besluttet, at der skal opføres et kulturhus i Tingbjerg. Det bygges på en af kommunen udmatrikuleret grund. Der skal derfor nedsættes byggeudvalg og når huset til sin tid tages i drift også et udvalg, der skal stå for driften. Selvom der, på det fælles afdelingsmøde hvor huset blev vedtaget af nogle afdelinger, blev lovet fra både en tilstedeværende borgerrepræsentant og en kommunal embedsmand, at det ville være omkostningsfrit for beboerne, fremsatte kommunen forslag om månedligt bidrag fra beboerne. Landsbyggefonden har givet tilsagn om at betale beboernes bidrag i de første 20 år. Til den tid vil det være muligt for SAB at sælge sin del af huset. Der er i skrivende stund ikke noget nyt i sagen. Bydelsmødrene i Tingbjerg modtog den 22/ KAB-prisens 1. pris på kr ,00 for deres indsats i Tingbjerg. Prisen uddeles hvert år til enten beboergrupper eller enkeltpersoner, der i deres afdeling/afdelinger har ydet en indsats for deres medbeboere. Bestyrelserne er glade for, at bydelsmødrene har fået denne påskønnelse for det arbejde de udfører i hverdagen og herfra skal lyde et stort tillykke med prisen. Beboerne bedes være opmærksomme på, at FSBs bestyrelseskontor har ferielukket fra den 9. juli til den 27. juli og SABs bestyrelseskontor har ferielukket i perioden 2. juli 2012 til 27. juli Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at FSB ikke har aftenåbent den 3. juli. Stof til næste nummer Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 14. august. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Meddelelser fælles fra FSB og SAB Bestyrelserne har fået oplyst, at stort set alle ombyggede lejligheder i Helleborg og Hækkevold er udlejet. Indflytningen vil finde sted fra 15. juli 2012 i Hækkevold 9-15 og fra 15. august 2012 i Helleborg Beboerne bedes være opmærksomme på, at Helleborg og Hækkevold op til indflytningen, stadig kan være lukket for trafik. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB 2

3 Havemøbler på svalegangene Ejendomskontoret har på baggrund af en forespørgsel på afdelingsmødet i november 2011 undersøgt mulighederne for at bruge svalegangene som en slags altan med mulighed for at placere havemøbler m.m. på disse. Overordnet set er svalegangene at betragte som flugtveje. København Kommune har dog givet tilladelse til, at der kan placeres f.eks. havemøbler under følgende forudsætninger: Havemøblernes placering må under ingen omstændigheder blokkere indgangen til lejligheden og selve svalegangen. Det betyder at det kun er det yderste stykke svalegang helt ude ved gavlene der opfylder Københavns Kommunes krav til placering af havemøbler m.m. De eneste områder i Tingbjerg som opfylder disse betingelser er bebyggelsen på Arkaderne Bebyggelserne på stikvejene på Ruten hvor der jo også er svalegange kan desværre ikke opfylde Københavns Kommunes forudsætninger, hvorfor tilladelsen ikke er gældende her. Med venlig hilsen Johnny Priess Driftssouschef Vask af kældergange Ejendomskontoret er opstartet med maskinel vask af kældergange. Det er målet at alle kældergange skal vaskes 1 gang i kvartalet. Med venlig hilsen Ejendomskontoret Kære beboere Jeg fik min dør sparket ind mellem 15:30 og 19:15. På grund af det skete vil jeg opfordre til, at vi passer på hinandens lejligheder, så får de det sværere ved at bryde ind. Når det ringer på dørtelefonen, så lad være med at lukke op, hvis de ikke siger hvem det er, hvis de siger reklamer, så lyt om de kommer noget i brevkasserne, hvis ikke så undersøg det. På den her måde, kan vi undgå, at lukke tyveknægte ind i opgangen. En anden ting, som også vil gøre det sværere at bryde ind. Få monteret en ekstra lås i sparke højde nederst på døren Det kunne jo være dig det gik ud over næste gang. En ældre dame, er lige blevet overfaldet og fra stjålet sin taske, så vi skal lære at passe bedre på hinanden, det kan gøres på den måde, at når man står ved gadedøren, eller før, så ring på din mobil til dem der er hjemme, eller en i blokken, så de kan holde øje med dig. Vi skal gøre det rigtig svært for de lyssky personer, som huserer herude. Jeg får monteret en ekstra lås af et firma, som hedder låsebilen.dk, de gør det for 1100 kr. incl. kørsel og montering. Med venlig hilsen H Nielsen Videoovervågning På afdelingsmødet i november sidste år blev det vedtaget i afdeling II at opsætte videoovervågning på P-pladsen ved Åkandevej 45. Baggrunden for denne beslutning skulle søges i det permanente hærværk, mange beboeres biler blev udsat for, ved at parkere på området. Videoanlægget er nu færdigt og sat i drift. Videoanlægget er, udover normale optagelsesteknikker, bl.a. udført med bevægelsessensorer, som ved aktivering tænder lys i videokameraernes focus, således at et handlingsforløb kan indfanges i den mørke tid af døgnet. Jeg håber I bliver glade og tilfredse for jeres videoanlæg, men mest tilfreds bliver jeg ved, at hærværket stopper. Tillykke med anlægget. Ejendomskontoret Johnny Priess 3

4 Afslutning af TV-Tingbjerg I Tingbjergbladet, nr. 3/2011 havde tidligere kasserer for TVT Pernille Høholt et læserbrev i bladet. PH oplyste, at TVT nu var afviklet og TVTs lokaler var ryddet samt at gamle bånd m.v. var gemt for eftertiden. Det blev endvidere oplyst, at der var et beløb, ca. kr tilbage, og at disse midler ville bestyrelserne anvende til et endnu ikke fastlagt formål. Har man fundet ud af formålet? Det undrer mig lidt, at kassereren ikke oplyste det nøjagtige beløb, men angav et ca.-beløb, endvidere at der i Tingbjergbladet tidligere har været oplyst, at der har været et voksende underskud. Bestyrelsen oplyste i nr. 4/2009, at underskuddet for året 2005 var kr. Jeg har i Tingbjergbladet nr. 1/2010 opstillet et regnskab der viste gælden for 2007 var kr kr. og i 2008 var dette underskud vokset til kr. Ingen af disse tal er tilbagevist af bestyrelsen. Beløbene er udregnet p.gr. af regnskaberne for TVT udleveret til mig på afdelingskontoret. Kom dog frem med det endelige afviklingsregnskab så alle myter kan manes i jorden. At TVT lokaler er ryddet og at alt er opgjort undrer ligeledes. Går man forbi lokalerne i dag hænger der stadig opslag i vinduet hvorpå der søges hjælpere til TVT. At der ligeledes henstår visne potteplanter i vinduet bekræfter heller ikke påstanden om, at lokalerne er ryddet. Jeg kunne foreslå, at de ca blev anvendt til rengøring og istandsættelse af lokalerne, så beboerne ikke kommer til at betale derfor én gang til. Hvad har boligselskabet og afdelingsbestyrelserne tænkt, at de tomme lokaler skal bruges til? Så længe de står tomme belaster de jo lejerne i afdelingerne så vi i den sidste ende kommer til at betale. Vore huslejer er store nok i forvejen. Bidrager vi fortsat til TVT? Jeg har ikke set på min huslejekvittering at huslejen er faldet. Jeg synes også, at afdelingskontoret skulle få ryddet omkring TVT-bygningen. Der vokser efeu op ad vinduerne og vinduerne i kælderen er totalt dækket af efeu. Bedet foran trænger også til en gevaldig omgang. Nielsen, Langhusvej 81 Demokrati? Ved en afstemning for år tilbage, hvor alle afdelinger i Tingbjerg skulle tage stilling til om der skulle være et kulturhus i Tingbjerg, blev det før afstemningen udtrykkeligt oplyst, at alle afdelinger skulle være enige, ellers blev der ikke noget kulturhus. Det blev endvidere pointeret, at kulturhuset ikke ville belaste beboerne økonomisk. Afstemning blev afholdt og alle afdelinger med undtagelse af afdeling 50/FSB stemte for. Da en af afdelingerne stemte imod skulle der ikke være et kulturhus. I øvrigt var det slet ikke Landsbyggefonden der ville skyde ca. 23 millioner ind, men boligselskaberne der havde fået lånegaranti ved Landsbyggefonden Kommunen, Landsbyggefonden og boligselskaberne blev i fællig enige om at ignorere afstemningsresultatet og besluttede at kulturhuset skulle bygges. Man ville bare udelade afdeling 50/FSB for indflydelse idet vi jo havde stemt imod. Der blev på mødet hvor beboerne skulle stemme nævnt, at beboerne ikke skulle belastes økonomisk. Det viser sig nu at være en sandhed med modifikationer, idet beboerne ikke er friholdt, men at udgiften de næste 20 år bare bliver afholdt af Landsbyggefonden. Hvad så derefter? I øvrigt er landsbyggefondens midler jo lejernes egne penge, idet en del af vores månedlige husleje indbetales til Landsbyggefonden. At afd. 50/FSB må være friholdt for udgifter også efter 20 år er vel indlysende? At kulturhuset er planlagt at skulle ligge midt i afd.50/fsb område er da at føje spot til skade, De får alle de små og store problemer der vil kunne opstå med evt. uroligheder og det parkeringskaos der vil kunne forekomme. Kulturhuset er jo ikke kun for beboere i Tingbjerg, men for alle beboere i København der måtte have lyst til at komme. Nielsen, Langhusvej 81 COVER, det nydanske ord kan vel efterhånden anvendes om Tingbjergbladet. Det er blevet et cover for Tingbjerg Times. Indlæggene fra vore afdelingsbestyrelser samt oplysninger fra vore boligselskaber er blevet noget tyndbenede. Hvorfor kommer der ikke et resume af emner der har været behandlet på diverse bestyrelsesmøder og udvalgsog underudvalgsmøder? Hvorfor ikke benytte mulighederne når de er der. Det ville måske få beboerne til at interessere sig mere for arbejdet i bestyrelserne. Emnerne kan da ikke være fortrolige alle sammen. At vi har fået en fælles lederrubrik har da gjort formanden for afdelingsbestyrelsen/fsb helt mundlam. Der sker tilsyneladende kun noget i SAB og nogle få fælles ting i de to boligselskaber. Ingen kommentarer fra vores formand. Hvis der ikke fremtidig kommer mere fra boligselskaber og bestyrelser vil jeg foreslå at Tingbjergbladet ophører og at Tingbjerg Times selv betaler for deres cover. Jeg bad på sidste afdelingsmøde den nyvalgte bestyrelse om at overveje om det nu er den rette formand vi har. Jeg mener det ikke. Det kommende afdelingsmøde giver beboerne lejlighed til at få en ny på posten idet formanden er på valg i år. Nielsen, Langhusvej 81 (Svar på læserbrevene side 5) 4

5 Svar til P.E. Nielsen på læserbreve Tak for dine læserbreve, som jeg hermed vil svare dig på! Angående dit læserbrev dateret d. 7. juli 2009 i blad nr. 4/2009, kontaktede vi dig med henblik på et møde. På mødet ville vi tale tingene igennem vedr. regnskaberne som du appellerede over i dit læserbrev. Vi modtog en mail fra dig, hvor du ikke ønskede at deltage, da du mente, at det skulle i bladet. Du har igen fremsendt læserbrev vedr. TVT s regnskaber, som du stiller dig tvivlende overfor. De underskud/gæld du omtaler, er udlæg fra fsb til ubetalte regninger og løn. Det er sådan, at når man får bevilget tilskud fra Kulturministeriet, udbetales det kvartalsvis, sidste kvartal udbetales således i 1. kvartal af det nye år. Hvilket også fremgår af regnskaberne. Pernille Høholt, vil svare dig yderligere vedr. regnskaberne. Nej, vi bidrager ikke fortsat til TVT, da stationen lukkede d. 31. december De ,- der før gik ind i driften af TVT, bliver nu overført til driften, således at huslejestigninger bliver mindre. Vi har fået henvendelser vedr. TVT s lokaler fra flere beboere, om de kunne låne lokalerne til forskellige aktiviteter. Dette har afdelingsbestyrelsen sagt nej til, da de ikke forventede at betale husleje. Man prøver, at få det udlejet til erhvervslejemål, som det har været hidtil. Vedr. kulturhuset, må jeg give dig ret i dit indlæg. Det er sådan, at ingen bestyrelsesmedlemmer der bor i afdeling 50 kan sidde i udvalget, da afdeling 50 har stemt nej. Vi har fået oplyst, at vores nye hjemmeside vil være klar omkring juli måned indeværende år. Stationen er nedlagt, alt er sagt op og beboer betalingen er for længst stoppet. Der var et regnskab som krævede en autoriseret revisor, så det var heldigt at der var penge på kontoen til det. Så nu er der blot at sige: Tingbjerg Indtil da kan beboerne læse bestyrelsens referater på Lejerforeningen SAB s hjemmeside: dk/index.htm I det sidste afsnit i læserbrevet nævner du, at du ikke syntes jeg er den rette formand, dette vil jeg undlade at svare på! Jeg håber du har fået svar dine spørgsmål! Formand Keld Fredericia var først med lokal-tv og den æra varede i 25 år. Til orientering kan jeg meddele, at efter at have betalt revisor er der pr ,09 på kontoen. Pernille Høholt den sidste kasserer i TVT. Trappevask i Tingbjerg Alliance+ skal udfører følgende på trapper: Ugentlig nedfejning/vask af trappeløb (ikke under måtter) Månedligt aftørring af lamper/balustre/gelændre/vindueskarme. Trappeplan: Mandag: Skolesiden 1 21 Mandag: Terrasserne Helleborg 1 15 Mandag: Hækkevold + Tingbjerg Ås + Vestgavl + Gavlhusvej Bygårdsstræde Tirsdag: Langehusvej Midtfløjene Tirsdag: Ruten Åkandevej Tirsdag: Solgavl + Fuglegavl + Bygårdsstræde Tårnhusstræde Tirsdag/fredag: Ruten 8A Vaskerier: Mandag/torsdag: Tingbjerg Ås, Vestgavl, Vingegavl, Stengavl, Solgavl, Fuglegavl, Trappegavl, Virkefeltet, Grostedet, Gavlhusvej, Bygårdsstræde 22, Tårnhusstræde 23, Terrasserne 31, Hækkevold 7 15, Arkaderne, Langhusvej Tirsdag/fredag: Ruten, Åkandevej, Midtfløjene, Skolesiden, Terrasserne , Bygårdsstræde , Tårnhusstræde , Langhusvej , Helleborg Onsdag: Trappegavl + Stengavl + Grostedet Torsdag: Ruten Torsdag: Tårnhusstræde Bygårdsstræde Torsdag: Vingegavl + Gavlhusvej Virkefeltet Fredag: Arkaderne Fredag: Gavlhusvej Langhusvej

6 SAB S A B NYT Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1 tirsdag den 24. april Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Behandling af øvrige indkomne forslag 4. Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse 5. Eventuelt 6. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigen Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Områdechef Flemming Stenhøj Andersen, driftschef Søren R Andersen Økonomimedarbejder Marie Louise Kielberg Bæk, samt driftkonsulent Johnny Priess. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Herefter blev der nedsat et stemmeudvalg bestående af: Kurt Jespersen, Kim Hansen og Birgit Beck. Ad. 3. Indkomne forslag Forslag om en fælles afdelingsbestyrelse, som skal erstatte Lejerforeningsbestyrelsen. Stig Kaspersen motiverede forslaget. Forslaget stilles, da den nuværende ordning, hvor Lejerforeningens bestyrelse også er afdelingsbestyrelse ikke kan bibeholdes, da der ikke længere er et tilstrækkeligt antal medlemmer i lejerforeningen. Det er meningen, at der skal vælges én fælles afdelingsbestyrelse i januar måned. Bestyrelsen vælges blandt beboerne uanset afdeling. Bestyrelsen vælges for to år. Bestyrelsen anbefaler at forsamlingen stemmer ja til forslaget. Per Gellner: Hvilken rolle får Lejerforeningen fremover? Stig/ Bjarne: Hvad der skal ske med lejerforeningen er op til Lejerforeningens medlemmer, og der bliver indkaldt til lejerforeningens generalforsamling som vanligt i marts måned. Kurt Jespersen: Hvad er tidsrammen? Stig Kaspersen: Hvis beboerne stemmer ja til forslaget, vil sagen blive behandlet i SABs organisationsbestyrelse. Herefter vil der i efteråret blive udarbejdet vedtægter og i januar vil der blive valgt en ny afdelingsbestyrelse. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 42 stemmer. Forslag om ikke at genskaffe strygeruller Stig redegjorde for forslaget. Else spurgte om det er muligt at have en fælles rulle i nogle lokaler. Flere var kede af at undvære rullerne. Flere spurgte om rullerne bliver skrottet, når de skal reparereres. Stig /Bjarne: Småreparationer vil blive gennemført fremover, men når rullerne ikke kan repareres mere, så vil de blive skrottet. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget om at skrotte rullerne, når de er udtjente blev vedtaget med 36 stemmer Ingen stemmer imod. Forslag om at udgifter til renholdelse og vedligeholdelse på Lille Torv betales af alle afdelinger Birgit Bech motiverede sit forslag. Der er kun 318 lejemål til at betale for Lille Torv, som er indgangen til hele Tingbjerg. Hvis afdeling 1 godkender forslaget, kan det fremsættes som forslag i de øvrige afdelinger til efterårets møder. Stig Kaspersen: Stig har talt med KAB om, hvordan det er muligt at dele udgifterne ud på 5 afdelinger. Spørgsmålet behandles i juridisk afdeling. Stig kontakter forslagsstiller, når der kommer svar fra juridisk afdeling. Kurt Jespersen: Institutioner, FSB og Utterslevhuse burde også bidrage. Per Gellner: Godt forslag. Stig: De øvrige afdelinger vil blive orienteret på afdelingsmødet onsdag. Stig vil orientere om udfaldet af sagsbehandlingen i juridisk afdeling i Tingbjerg Bladet. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forsamlingen gav enstemmigt samtykke til at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. (42 stemmer) Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse. Maja gennemgik budgettet. Der påregnes en lejeforhøjelse på , hvilket medfører en lejeforhøjelse på 5,13 % årlig. Det skyldes bl.a. større udgifter til ejendomsskatter, til henlæggelse, større bidrag til boligorganisationen samt større udgifter til ekstraordinære udgifter. Herefter gennemgik Johnny Priess de vigtigste vedligeholdelsesarbejder som omfatter bl.a. udkradsning af fuger, renovering af udvendige trappetrin og skimmelsvamp. Birgit Bech efterlyste maling af opgange. Johnny Priess: Maling af opgange er desværre udskudt på grund af økonomi. Fru Pasdior: Opgangene trænger meget og de er meget deprimerende at se på. Søren R Andersen: Det har været nødvendigt at spare på budgettet, og det er gået ud over det visuelle, da der er andre opgaver, der er nødvendige at lave. Fru Pasdior: Kunne man ikke droppe udskiftning af porttelefonerne. Stig K: Nøglesystemet vil skulle udskiftes, derfor har man valgt at etablere elektronisk adgangskontrol i de renoverede boligblokke. Kurt: Opgangene bliver meget slidt af, at der er så stor udskiftning blandt beboerne. Herefter var der en kort snak om ulovlig fremleje. Hvis man har mistanke om ulovlig fremleje, kan man kontakte ejendomskontoret eller bestyrelsen, som så vil gå videre med sagen til KAB. Birgit Bech havde en række spørgsmål til det store budget. Bl.a. hvorfor udgifterne til særlige aktiviteter er steget. Marie Louise: Det skyldes et tilskud til den sociale helhedsplan. Hvorfor er der sket en stigning i drift af ejendomskontor? Marie Louise: Stigningen skyldes husleje varme og el. Herefter blev budgettet sat til afstemning Budgettet blev enstemmigt vedtaget med 40 stemmer. 2 stemmer undlod. Ad. 5 Eventuelt Under evt. var der en række spørgsmål Kurt Jespersen foreslog, at man laver en anderledes opstilling til de kommende afdelingsmøder, så lærredet kommer tættere på de fremmødte. Forslaget er taget til efterretning. Birgit Bech: Det er et problem med store vogne foran vinduerne. BB ønsker et forbud mod parkering af store vogne foran beboernes vinduer. Ifølge politivedtægten må der ikke holde lastbiler. Bjarne: hvis de vejer under 3500 kg er det ikke lastbiler. Birgit Bech havde desuden spørgsmål til forsikringsdækning af døre ved indbrud. BB havde modtaget en regning for skader på dør, som hun fik at vide at hendes egen forsikring skulle dække. BB: Andre der har haft indbrud, har ikke fået sådanne regninger? Søren R Andersen lovede at undersøge forholdene omkring forsikring ved indbrud. En beboer spurgte om hortensiabedet ved Terrasserne 17 bliver sat i stand. Søren R Andersen undersøger sagen. En beboer nævnte, at der ofte er meget overfyldte containere ved Terrasserne 15. Skraldet kommer tilsyneladende fra kiosken. Fru Pasdior supplerede med, at der også er meget skrald ved grønthandlerens container. Ejendomskontoret og bestyrelsen arbejder med sagen. Bjarne Jacobsen: Vi tager fat i kiosken for at få løst problemet. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 21 6

7 SAB S A B NYT Referat fra afdelingsmødet i afd. 2,3,4 og 5 onsdag den 25. april Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Behandling af øvrige indkomne forslag 4. Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse 5. Eventuelt 6. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigen Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Områdechef Flemming S Andersen, driftchef Søren R Andersen driftkonsulent Johnny Priess og økonomimedarbejder Marie Kielberg Bæk. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg På grund af få deltagere, blev der ikke nedsat et stemmeudvalg. Ad. 3 Indkomne forslag Stig K motiverede forslag om en fælles afdelingsbestyrelse. Stig gennemgik oplæg, som også blev omdelt. Hvis forslaget bliver vedtaget på mødet, vil det skulle behandles i organisationsbestyrelsen og derefter skal der udarbejdes vedtægter således, at der kan vælges en afdelingsbestyrelse på et fælles afdelingsmøde i januar. Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i samtlige afdelinger. På mødet var afdelingerne repræsenteret som følger: afd. 2: 6 stemmer, afd. 3: 12 stemmer, afd. 4: 2 stemmer og afdeling 5: 4 stemmer. Herefter orienterede Stig om et forslag, der har været behandlet på afdelingsmødet i afdeling 1. Forslaget gik ud på, at de øvrige afdelinger skal være med til at betale for vedligeholdelse af Lille Torv. Stig K har imidlertid fået svar fra juridisk afdeling om at det ikke er en mulighed. Stig motiverede forslag om en principbeslutning vedr. skrotning af ruller, når de er udtjente. Johnny orienterede om brug af strygeruller og hvad det vil koste hvis man skal genanskaffe en rulle. Der var på mødet udbredt enighed om, at rullerne ikke bliver brugt ret meget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i alle afdelinger. Rullerne bliver således stående til de er udtjente. Der vil stadig blive udført service og småreparationer. Når rullerne bliver skrottet vil der ikke blive købt nye. Stig orienterede om det forslag der blev stillet på efterårets møder. Man har nu fået en pris på, hvad en udgang fra kælderen til det grønne område ved Åkandevej vil koste. Der er angivet en pris på ca Hvis beboerne ønsker denne løsning bedes de udarbejde et nyt forslag. Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til godkendelse. Marie Louise Kielberg Bæk (MKB) fremlagde budgettet for afdeling 2. Budgettet udviser en lejenedsættelse på svarende til 0,98 % årligt. Lejenedsættelsen skyldes bl.a. mindre udgifter til ekstraordinære udgifter, renholdelse og energiforbrug. Der vil være en stigning i antennebudgettet på 4 kr. Johnny gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder som bl.a. består i udkradsning af fuger, rensning af udtrækskanaler og installation af nøglebriksystem. Antennebidraget stiger med 4 kr. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 6 stemmer. En beboer spurgte om der er noget nyt vedr. internet. Johnny P svarede at de nye kontrakter er ved at være på plads og at der fremover vil være mulighed for at få individuel båndbredde. I løbet af ganske få uger skulle der være en endelig aftale på plads som omfatter bl.a. SAB Tingbjerg, og Utterslevhuse, og FSB. MKB fremlagde budgettet for afdeling 3. Der budgetteres med en lejeforhøjelse på svarende til 2,45 % årligt. De væsentligste årsager til stigningen skyldes bl.a. forøgede udgifter til: ejendomsskatter, større udgifter til henlæggelser og beboeraktiviteter. Antennebidraget stiger med 2 kr. Johnny gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder som bl.a. består i maling af trappegange, udskiftning af faldstammer og etablering af nøglebriksystem. De vigtigste poster er: Vedligeholdelse af trappetrin ved hoveddøre, nøglebriksystemer, udskiftning af skodder og maling af trappeopgange. Nystrand: Dørpumper trænger til at blive repareret/justeret. Johnny Priess: Ejendomskontoret er opmærksomt på det. Nystrand: Ejendomsfunktionærerne sætter til tider kiler i dørene og får ikke lukket dem igen. Ejendomskontoret tager sig af sagen. Nystrand: Jalousiskodder er meget grimme. Skal de ikke med i budgettet? Johnny Priess fortalte at mange er rådne, men at der nu bliver opsat et prøvefelt Ruten hvor der sættes nye skodder op. Nystrand: Kan man ikke vaske skodderne ned, eller højtryksrense dem? Stig K: Spørgsmålet er om man kan højtryksrense dem uden at der kommer vand ind i lejligheden. Søren R Andersen: Ejendomskontoret vil i samarbejde med bestyrelsen se om man kan få en afrensning ind i det kommende budget. Michael Nielsen: De bør nedtages og sprøjtelakeres. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 12 stemmer. MKB fremlagde budgettet for afdeling 4. Der budgetteres med en lejeforhøjelse på 0 kr. Antenne bidraget forbliver uændret. De største ændringer i forhold til sidste budget er større udgifter til ejendomsskatter og henlæggelser og mindre udgifter til renholdelse. Johnny gennemgik de vigtigste vedligeholdelsesarbejder som b.la. er reparation af vinduer og kælderdøre, nøglebriksystem og udskiftning af ventilatorer. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 2 stemmer. MKB fremlagde budgettet for afdeling 5 Der budgetteres med en lejeforhøjelse på 0 kr. De største ændringer i forhold til sidste års budget er større udgifter til ejendomsskatter, og ekstraordinære udgifter og mindre udgifter til energiforbrug, og bidrag til SAB. Michael Nielsen: Det er ikke rimeligt, at de beboere der selv skal købe køleskab og komfur er med til at betale for de andres køleskabe og komfurer. Michael Nielsen: Elevatorer bør lukkes. Johnny medgav at der er en speciel situation i afd. 5, hvor de ny renoverede lejligheder ikke er inkl. Køleskab og komfur. Stig K.: Der er stadig køleskab og komfurer i de øvrige lejeligheder. Michael Nielsen ønskede flere midler afsat til videokameraer ved Arkaderne. Johnny Priess: Hvis man har et ønske om flervideokameraer må man stille det som forslag. Herefter udtrykte Michael Nielsen stor utilfredshed med bestyrelsen og forlod mødet. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 2 stemmer. Ad. 5 Eventuelt Nystrand roste bestyrelsen for hurtigt at tage hånd om nogle problemer han var kommet med. Nystrand kommenterede i øvrigt bordopstillingen. Det som vises på overhead skal være større. Bjarne svarede hertil, at det samme forslag blev fremlagt på mødet i afdeling 1 og at bestyrelsen vil ændre det til næste gang. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 21 7

8 BEBOERFORENINGENS FSB s BESTYRELSE Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th. Bestyrelsesmedlemmer: Tom Christensen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Leif Jørgensen Grostedet 3, 1.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Ole Nielsen Grostedet 2, 2.mf. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Peter Eierdal Tingbjerg Ås 13, 2.th. Sheikh Mohammad Saleem Gavlhusvej 23, 2.tv. Sekretær i beboerforeningen Anne Michelini KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen FSB: Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl Tirsdag kl Fredag lukket Udlejning af selskabslokaler: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket FSB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon December December November November Oktober Oktober September September August August Juli Juli Juni Juni Maj Maj April April Marts Marts Februar Februar Januar Januar Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra ugen hvor lejedato falder. Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra reserveringsdagen. Udlejningskalender for FSB selskabslokaler Udlejningskalender for SAB selskabslokaler LEJERFORENINGENS BESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Gisela Neumeyer, kasserer Ruten 93, 2.D Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv. Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Per Silberg Ruten 83, st.th. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Else Jørgensen Bygårdstræde 14, 1. th. Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Sekretær i Lejerforeningen: Karin Hansen KONTORTIDER Lejerforeningen: Midtfløjene 16, tlf Mandag til torsdag kl samt tirsdag kl Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl Tlf SAB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon Litotryk København A/S

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00 Afdeling II, III, IV og V Onsdag den 8.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00 35828_Tingbjerg 2-14 14/03/14 12:34 Side 1 TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Afdeling II, III, IV, V Tirsdag den

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på 33298_Tingbjerg 1-13 04/02/13 13:00 Side 1 TINGBJERG En dag i januar Nr. 1 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Generalforsamling i Lejerforeningen afholdes

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr.1 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Bestyrelserne ønsker vores beboere et godt nytår. I begyndelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 18. november 2015 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 20. november 2013 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

TINGBJERG. Nr. 1 2015 58. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr. 1 2015 58. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr. 1 2015 58. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Afdelingsmøderne for SABs 5 afdelinger om budgetterne for perioden 1/8-2015 til 31/7-2016 finder

Læs mere

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang TINGBJERG Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer Nr. 3 2016 59. årgang Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Efterårets afdelingsmøder om afdelingernes

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v.

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v. Afdelingsbestyrelsen SAB Tingbjerg Midtfløjene 16-2700 Brønshøj * - Kontortid: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00 samt tirsdag kl.17.00-18.00 Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod.

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod. TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen SAB og FSB afholder stor fælles LØR Fælles indmarch for børn og voksne kl. 14.00 PROGRAM Indmarch Velkomst Lodtrækning Julesange Julemand Juice Godteposer og gaver Salg:

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten Onsdag den 8. februar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Horsensvej 37A Referat Deltagere Helga Elsborg, formand Lisbeth Haargaard, bestyrelsesmedlem Otto Ejsing, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr. 3 2015 58. årgang

TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr. 3 2015 58. årgang TINGBJERG Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3 Nr. 3 2015 58. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Der pågår for tiden møder med

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere