G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive brugt til at se lidt tilbage og meget frem! Det gør VenøPosten ved her på forsiden at give nogle glimt fra 2011 og af de aktiviteter, der blev sat i gang og de resultater, der blev opnået. Venøboerne har ikke nået alt, hvad der var planlagt. Dertil har ressourcerne været for begrænsede og konstateringen af, at ting ta r tid gælder også for os. På negativsiden tæller den tilsyneladende konstante uenighed mellem øens beboerforening og grundejerforeningen. Den kommer frem i lyset, når emnet fx er efterskole og naturplan. Inde i bladet kan triste eksempler læses på debatsiden. Kavalkaden neden for afbilder nogle af de positive aktiviteter, der heldigvis har vist, at venøboere kan bidrage til fremdrift for Venø. Bedst, når de gør det sammen. Også 2012 bliver et hårdt arbejdsår. Her er listen med eksempler på opgaver, der skal have endnu et skub fremad i 2012, og som VenøPosten er bekendt med: Halbyggeriet, profilbeskrivelser for Venø, naturplan, Venøtårnet, Venø Serviceselskab, kollektivt solcelleanlæg, bosætningsinitiativer og kirkerenovering. VenøPosten inviterer til debat og forslag. / VenøPosten Jan Bendix Færgelaug stiftet Sol-/jordvarme Nye lejer på ø og Kleppen Millionprojekt afleveret Redningskranse/førstehjælp Fornyelse af Ny folder fra syd til nord på øen Forbedret sejlplan Forbindelse til omverdenen G o d t n y t å r!

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , AT VORDE KRISTEN For ca. 20 år siden kom et ændringsforslag til Fadervor. Man fik mulighed for at erstatte to ord. I stedet for det gamle vorde kunne man sige blive, og i stedet for det gamle thi, kunne man nu sige for i de to sætninger Helliget vorde dit navn og Thi dit er riget Det er helt op til den enkelte præst at vælge, hvilke ord han eller hun foretrækker. Straks efter forslaget dannede der sig en stor gruppe af folk, det hævdede, at ordet vorde burde fastholdes. Vorde-klubben blev de pudsigt nok kaldt! Til orientering afholder klubben ikke generalforsamling; der er ingen vedtægter; man er medlem, blot man anvender ordet. Jeg er medlem, og med hensyn til thi så er det af kosmetiske og sproghistoriske grunde. Dansk er et lille europæisk sprog, og ordet thi er ved at glide ud. Det er en skam, for ordet thi er et stærkt ladet ord, der også bruges i retssale, når en dom skal forkyndes. Men ikke blot er der domafsigelse i ordet. Det udtrykker også et ønske eller håb om, at noget må blive på en bestemt måde. Der er simpelthen mere vidde og betydning i thi end i det dagligdagsagtige for. Med hensyn til ordet vorde så er det også svundet i brug. Dog kan man stadig meningsfuldt anvende betegnelsen. Fx de vordende konfirmander eller virksomheden er i sin vorden, o.l. Ordet at vorde har desuden den styrke, at det har to betydninger i sig. Det betyder både at være og at blive. Derfor kan blive ikke fuldt ud erstatte vorde, som udtrykker noget, der allerede er og dog endnu ikke er kommet til fuld udfoldelse. For sådan er det at være et kristent menneske. På den ene side tilhører man en religion, som man både er blevet døbt til og blevet konfirmeret i. Måske endda også viet i en kristen kirke, og engang skal der være en gejstlig medvirken ved ens begravelse. Set fra den vinkel er det at være kristen noget, man er. Men på den anden side, så er der den afgørende detalje ved den kristne religion, at kristen, det kan man nok være, men ikke én gang for alle! For faktisk er det noget man altid er på vej til at blive. Man kan være nok så meget døbt, nok så meget konfirmeret osv., men derfor kan man sagtens opføre sig helt igennem ukristeligt. Hvad vi alle sammen udmærket ved. Det etiske ved ens livsførelse er noget, der til stadighed udfordrer én, så længe man lever og ganske uanset ens dåbsattest, så derfor er det at være kristen noget, man altid er på vej til. Og kristendommen er en religion med en usædvanlig høj grad af selvkritik, thi den stiller hele tiden kritiske og borende spørgsmål til én selv. Just når man tror at have sit på det tørre, så pibler der vand ind fra anden side. Hvad enhver kan overtydes om blot ved at læse Jesu lignelser. Her er der jo stort set ingen, der går ram forbi, hvis de tror om sig selv, at de har den rette livsførelse. Desuden gælder det, at det rige, Jesus forkyndte, netop er et vordende rige. For riget er noget, der allerede er, men dog endnu ikke er kommet til fuld udfoldelse. Også af den grund er ordet værd at fastholde. / Per Mikkelsen 2

3 DET SKER SPORSKIFTE OG DOG! Per Mikkelsen (foto) fylder 60 år i januar. Samtalen med det vordende fødselsdagsbarn handler ikke om at være præst på Venø. Per synes, at de små 4½ års tjeneste på øen er for kort tid til at gøre status over det ganske særlige arbejde, som han har det godt med. Beslutningen om at kaste mig ud i teologistudiet i en høj alder var måske ikke så dramatisk, Arkivfoto som mange kunne tænke, svarer Per på spørgsmålet om, hvorfor han i 2001 sagde farvel til 18 års forstanderjob på Rovvig Efterskole på Mors. Per er uddannet lærer fra seminariet i Herning med religion og historie som linjefag. Min læreruddannelse gav imidlertid ingen merit til teologistudiet i Århus, så det var bare med at grave sig ned i græsk, hebræisk, religionshistorie og meget mere. Men sandt at sige så fik jeg derved faktisk større respekt for universitetsinstitutionen. Mine medstuderende var bort set fra et par stykker væsentlig yngre, så min deltagelse i fester var stærkt begrænset. Jeg skulle klare mig på SU og brugte flittigt af Karins jobindtægter samtidig med, at vi byggede hus om, så der var nok at se til. Interessen for religion har jeg selvfølgelig med fra seminaret og før det fra min far og mor. Men jeg har også gået i profetskole, som jeg vil kalde den indflydelse, som præsten Erik Hesselager i sognet på Mors har haft på min måde at tænke kirke på. I min tid som forstander blev jeg kirkesanger i hans kirke. Fra min plads på kirkebænken fik jeg både understøttet og renset ud i de Grundtvigske tanker og fik gentænkt mine egne forestillinger om livet. Hesselager lagde vægt på, at der skal tømmer i arbejdet, det har jeg taget til mig. Vi skal bruge teksterne, salmerne og teologien i vores dagligdag. Jeg interesserer mig for, hvad vi i vores tid kan lære af mere end 2000 års historie. På seminariet kom jeg tæt på de store danske religionsfilosoffer Løgstrup og Sløk. Deres tankesæt har betydet meget for mig siden. Der er mange fælles træk mellem det at være forstander på en efterskole og det at være præst. I begge roller er der en forpligtelse til at formidle livsoplysning på måder, som forstås og accepteres af dem, man er i kontakt med. Sagt uden for dagsordnen, så ligner skolebestyrelser og menighedsråd også lidt hinanden! Idéen med Venøtårnet, som du spørger til, er ikke så fjern, som nogle tror! Jeg har altid godt kunnet lide at se verden lidt fra oven, det være sig fra små sportsflyvere, fra fyrtårne, osv. Da jeg kom til Venø og hørte om, at det tidligere i historien havde været muligt at se størstedelen fra den ene ende til den anden, så foreslog jeg, at vi fandt en måde at gengive den oplevelse. Limfjorden og Venø er værd at kikke på også fra oven. 4½ år på Venø har givet både Per selv og Venø inspiration. Til lykke med de 60 og tak! / VenøPosten Jan Bendix VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf , Karin Christensen (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus Kan lejes af Børnehusets medlemmer. 1 dags leje: 250 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Se mere om Venø på: 3

4 DET SKETE Færgetrafik i november Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne TRADITIONEN TRO! Eleverne på Venø Efterskole inviterede venøboerne på julehygge i december. Det blev både til værelsesbesøg og til en større optræden af Musik- og Dramalinjernes elever (og lærere). Der var fart over feltet. Gæster og øvrige elever blev gjort til medvirkende både i afsyngelsen af julens sange og i vanskelige (!) gættelege. Humøret var højt og julen på vej. Tak for initiativet. / VenøPosten Red. PÅ VEJEN MED OPLYSNING OG NETVÆRK! Struer Bibliotek fortalte i VenøPostens decemberudgave om sin bogbil, som betjener Venø om tirsdagen. Bogbilen erstatter den aldrende og dyre bogbus, som hidtil har passet os. Bibliotekar Kaj Rasmussen (foto), som er Foto: Jan Bendix bogbilens faste mand, har budt VenøPosten indenfor og fortalt om bogbilens muligheder og begrænsninger. Det er 25 år siden, at Kaj sidst var på landevejene for biblioteket. Dengang var han på den sydlige rute, der betjener bl.a. Hjerm-området. Nu tager Kaj sig af den nordlige rute og er ved at danne sig et indtryk af venøboernes ønsker og behov. Bogbilen har ikke mange reolmetre at tilbyde, men den giver adgang til en verden af viden på stort set alle medier. Hvad der ikke er med af bibliotekets kæmpesamlinger kan bestilles i bogbilen eller over nettet. Kaj glæder sig over, at alle aldersgrupper har besøgt bogbilen i den korte periode, han har siddet ved rattet eller bag den lille praktiske servicedisk, der netop giver plads til pc en og miniprinteren, som skriver lånesedler og kvitteringer ud. Venø adskiller sig fra nogle af bogbilens andre stoppesteder ved bl.a. at have sine fem læsekredse, som får materiale fra det kørende bibliotek. Det er mange litteraturinteresserede pr. kvadratkilometer på Venø! Let rødmende må redaktøren erkende, at han ikke var vidende om de mange muligheder, som biblioteket tilbyder venøboerne. Er der blandt læserne nogle, der har det på samme måde, så tag et kig på og prøv biblioteket af, hvad enten det gælder almindelige bøger, lydbøger, film, cd er, danske og udenlandske aviser eller ordbøger. Det er også den kanal, der kan bruges til at bestille bøger til levering ved næste besøg af bogbilen. Kan vi ikke selv finde vej i mængderne af information, så er Kaj Rasmussen parat hver tirsdag eftermiddag året rundt. Flittig brug af bogbilen sikrer, at den fortsat er på vejen. / VenøPosten Red. Foto: Jan Bendix NÅR VANDET STÅR HØJT! Der var mange bildæk, der fik vandet at føle den 10. december, da vandstandsrekorderne blev tangeret. Her er et par skumle fotos fra lejligheden. Selv Havstokken var truet denne gang og landevejen på Kleppen viste sig som soppebassin. / VenøPosten Red. Fotos: Jan Bendix 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN INFOTAVLEN PÅ KLEPPEN Energigruppen har et par bemærkninger til den seneste tids ændringer i indholdet på informationstavlen. Det første og positive er, at der er udarbejdet og programmeret software til at vise færgeafgange. Programmet har kørt i en periode, og der viste sig at være nogle få fejl i visse visninger. Der arbejdes på at få fjernet dem lige for tiden. Der har i en periode været problemer med at sende SMS til skiltet for de, der har adgang til denne service. Det er løst nu, men det vurderes, om der skal en endnu bedre løsning til. Vi har desværre måttet lukke siden, hvor alle kunne indlæse informationer til tavlen. Vi har været udsat for misbrug af muligheden i form af informationer, som ikke har været passende for den idé, som NOE og vi har haft med tavlen. Vi er skuffede over, at den servicemulighed har været misbrugt. Jeg håber og forventer, at vi i januar kan vende tilbage med funktionen for færgeafgange og en sikker adgang for SMS-adgangen for godkendte brugere. Søren Hindkjær kan kontaktes, hvis du har informationer, du ønsker bragt på skiltet. Søren har nu to sider til rådighed. / Energigruppen Frede Kristensen NY I KOMMUNENS FÆRGE-UDVALG På VenøBoens seneste bestyrelsesmøde og på baggrund af den nyvalgte bestyrelse blev det besluttet, at Uffe Lundby indtræder i Struer Kommunes rådgivende udvalg om færgedriften: Venøsund Færgefart. Kommunens politikere og embedsmænd benytter udvalget til at drøfte rammerne for driften og praktiske forhold for færgens brugere. Kontakt derfor Uffe, hvis der er spørgsmål eller gode idéer til driften. Det hjælper overfartsledelsen, og det er med til at sikre, at særstandpunkter afvejes i forhold til venøboernes generelle interesser. Blandt de øvrige emner, der blev drøftet, var spørgsmålet om, hvorvidt de uddannede førstehjælpsfolk på Venø kan medvirke i 112-arbejdet. Det er en model, der anvendes på et par af vores kollega-øer i Sammenslutningen af Danske Småøer. Referaterne fra Venø- Boens bestyrelsesmøder kan i øvrigt læses på foreninger/venoeboen inden for to uger efter mødernes afholdelse. / VenøBoen Anker F. Jensen ÆNDRET DATO FOR MØDE OM ENERGI I decembernummeret bragte vi en kort omtale af det møde, som Energigruppen holder i januar. Af praktiske grunde har vi flyttet mødet til onsdag den 17. januar kl. 19:30 i Havnehuset. Vi har følgende punkter på dagsordnen: Orientering om Energigruppens arbejde Gennemgang af den gennemførte brugerundersøgelse Særlige forhold med hensyn til anskaffelse af solcellesystemer Det videre arbejde med at opnå energibesparelser og reducere CO2-forbruget. Vi håber, at mange venøboere har lyst til at være med til at høre om og diskutere indsatsen indtil nu og til at planlægge de videre initiativer. / Energigruppen Morten Gjern Foto: Jan Bendix 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN SMAG PÅ HAVET, HEDEN OG FJORDEN! Det er overskriften i brochuren, der samler oplysninger om 30 producenter i Vestjylland, der producerer regionale fødevarer til de (lidt) kræsne forbrugere. Hæftet er samlet af VIFU Videncenter for Fødevareudvikling og Sekretariatet for Gourmet Vest. Igennem de seneste år er der i det vestjyske og eksempelvis også på Bornholm gjort en indsats for at udvikle og producere egnsprodukter med særpræg. Venø kartofler & lam er blandt de producenter, der henvender sig til kvalitetsbevidste forbrugere, som vil gøre nogle af deres måltider til en særlig oplevelse. COMPAS 2012 MINIGUIDE VENØ MED IGEN Turistforeningerne i Struer, Lemvig og Holstebro er også i år gået sammen om at udgive den tresprogede brochure, der fortæller om steder, der er værd at se, overnatte, spise osv. I udgaven er Venø repræsenteret af følgende: Venø Billedværksted/Venø B&B Venø Færgefart Venø kartofler & lam Venø Kirke Venø Klit Camping Miniguiden udkommer i mere end eksemplarer og opsættes blandt andet i kommunens infostandere. Bag Compas står Forhåbentlig vil områdets turister blive inspireret til at tage turen til Venø, når de er på egnen. / VenøPosten Red. IKKE-EKSISTERENDE MOBILDÆKNING TDC Det er ikke nogen hemmelighed, at opstillingen af Telia-masten har gjort mange venøboere misundelige på de, der har deres mobilabonnement hos Telia. VenøBoen har fået henvendelser fra mange af de forbindelsesløse. Ønsker TDC-abonnenter at være med i en fælles henvendelse til TDC om problemerne, så kontakt mig via mail: og jeg vil sørge for en samlet kontakt til TDC om emnet. De formelle regler på området er, at TDC kan opsætte deres egen antenne på Telia-masten, sådan som fx Telenor har gjort. Det er alene et spørgsmål om, TDC kan se idéen i det. Telenor -forbindelsen forventes koblet på områdets øvrige netværk i løbet af foråret. Nu er det ikke længere infrastrukturen, der er problemet men teleudbydere, der afgør, om deres kunder skal kunne komme i kontakt med omverden. / VenøBoen Anker F. Jensen Brochuren fås hos producenterne og på områdets turistkontorer. Læs mere på / VenøPosten Red. AFLÆSNING AF VANDMÅLER Husk at indberette den årlige aflæsning af vandmåleren senest den 8. januar på eller ved at returnere aflæsningskortet med posten. Bemærk at der tillægges et gebyr på kr. 375, hvis indberetningen ikke modtages rettidigt. Kontakt undertegnede på tlf eller hvis der er spørgsmål i forbindelse med aflæsningen. / Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær 6

7 VENØ KONTAKTER 2012 ENERGIGRUPPEN Dennis Borbjerggaard Morten Gjern Riisvej 9, Venø, 7600 Struer Tlf / Skafti Halldórsson (gruppens konsulent/energirådgiver) Fælledvej 17, 7600 Struer Tlf / Ryan Jensen Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / Frede Kristensen VENØBOEN venoe.dk/foreninger/venoeboen Anker F. Jensen (formand) Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Søren Lang Hindkjær (kasserer) Riisvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Bodil Anker-Møller (sekretær) Havstokken 22E, Venø, 7600 Struer Tlf / Karin Christensen Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Uffe Lundby (færgeudvalg) Strømmen 14, Venø, 7600 Struer Tlf / Ove Bjerre-Pedersen Strømmen 8, Venø, 7600 Struer Tlf / Aase Askanius Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer Tlf / Jan Bendix (suppleant) Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Niels Villadsen (suppleant) Gl. Bremdalvej 2, 7600 Struer Tlf / VENØ BORGER OG GRUNDEJERFORENING Peter Henriksen (formand) Tangvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf / / Anders Ulfkjær (næstformand) Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer Tlf / Hans L. Pedersen (kasserer) Klitten 4, Venø, 7600 Struer Tlf Karl Wedel Pedersen Præstevænget 111, 7430 Ikast Tlf / Otto Kiørboe Sarpsborgparken 46, 7600 Struer Tlf / Ole Krogh Lønningen 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Anette Skovhøj (suppleant) Tangvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS Flemming Damgaard (formand) Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer Tlf / Ingrid Skadhede (næstformand) Vigen 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Helle Gjern (kasserer) Riisvej 9, Venø, 7600 Struer Tlf Antoinette Jensen Lønningen 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Johanne Bendix Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Mette Pedersen (suppleant) Revlen 5, Venø, 7600 Struer Tlf VENØ EFTERSKOLE Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer Tlf / Erik Poulsen (forstander) Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer Tlf / Anders Albæk Christiansen (viceforstander) Tlf / VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE Peter Petersen (formand) Riisvej 14, Venø, 7600 Struer Tlf / Alice Frederiksen (næstformand) Havstokken 1, 7600 Struer Tlf / Jens Karl Madsen Herningvej 43, 7800 Skive Tlf / Kai Lykke Christensen Havstokken 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Per Mygind Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer Tlf Bent Rønnest Duevej 19, Bremdal, 7600 Struer Tlf / Gitte Børsting Nørskovvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Svend Lundsberg (suppleant) Grønningen 19, 7600 Struer Tlf Lilly Møller (suppleant) Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / 7

8 VENØ KONTAKTER 2012 VENØ ERHVERVSKLUB Lars Vangsgaard (kontaktperson) Havstokken 1, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ FOREDRAGSGRUPPE Kirsten Jensen (kontaktperson) Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Dorte Sauer (formand) (roning) Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer Tlf / Laila Mejlholm Olsen (næstformand) (børneaktiviteter) Klitten 17, Venø, 7600 Struer Tlf Anne Thusgaard (kasserer) Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer Tlf Dorthe Pedersen (sekretær) Riisvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf Søren Hindkjær (svømning, løb) Riisvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf Jonna Stenkjær (damegymnastik) Kimmingen 1, Venø, 7600 Struer Tlf VENØ HAVN Niels Jensen (formand) Havstokken 18, Venø, 7600 Struer Tlf / / Peter Henriksen (kasserer) Tangvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf / / Flemming Haagensen Tangvej 3, Venø, 7600 Struer Tlf / / Kai Lykke Christensen Havstokken 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Helle Vibeke Lyng Tjørne Allé 6, Asp, 7600 Struer Tlf / Lauritz Thy Kimingen 14, Venø, 7600 Struer Tlf / Claus Lund Jensen Engvej 28, 7490 Aulum Tlf / Margaret L. Vestergaard (suppleant) Nørrevænget 10, Fjelstervang, 6933 Kibæk, tlf / VENØ MENIGHEDSRÅD Ove Bjerre-Pedersen (formand) Strømmen 8, Venø, 7600 Struer Tlf / / Per Mikkelsen (næstformand) Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Susanne Marie Jensen (kasserer) Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer Tlf / / Ellen Marie Hylleberg (kirkeværge) Riisvej 24, Venø, 7600 Struer Tlf / / Helle Stensgaard Karlsen (sekretær) Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer Tlf / / Kirsten Yde (kontaktperson) Vigen 3, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ MUSIKFORENING Grethe Munk-Andersen (formand) Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Marianne Pedersen (kasserer) Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer Tlf / Lilly Møller Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / Helga Knudsen Tranevej 7, Bremdal, 7600 Struer Tlf / Per Mikkelsen Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Axel Steenkjær Revlen 7, Venø, 7600 Struer Tlf VENØ VANDVÆRK venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk Finn Rantzau Nielsen (formand) Riisvej 11, Venø, 7600 Struer Tlf / Kjeld Jensen (næstformand) Klitten 3B, Venø, 7600 Struer Tlf / Søren Lang Hindkjær (kasserer) Riisvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Henning Christensen Sibeliusvej 25, Lind, 7400 Herning Tlf Villy Christensen Park Allé 101, 7600 Struer Tlf Anders Ulfkjær (suppleant) Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer Tlf / Ryan Jensen (daglig drift) Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / Se mere om Venø på: 8

9 DET SKER VENØ SVØMNING VINTERSÆSON Svømning fortsætter efter nytår på det sædvanlige tidspunkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand og med en dybde på mellem 60 og 90 cm. Priserne for at deltage i svømning er følgende: Voksne: kr. 200,- for 10 gange / kr. 25,- pr. gang Børn: kr. 110,- for 10 gange / kr. 15,- pr. gang Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf eller senest den 6. januar. Hvis man ikke ønsker at være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra gang til gang. Efter nytår er der svømning disse 10 lørdage: den 7., 14. og 21. januar den 4., 11. og 25. februar den 3., 10., 17. og 24. marts / Venø GIF - Søren Lang Hindkjær FÆLLESSPISNING OG BANKOSPIL Venø GIF gentager på opfordring vores hyggelige fællesspisning med efterfølgende bankospil. Derfor inviterer vi alle venøboere, små som store, til dette i spisesalen på Venø Efterskole: fredag den 20. januar kl. 18:00. Prisen er for voksne 70,- kr., børn 30,- kr., bankoplader 10,- kr. Drikkevarer kan købes. Da vi skal vide, hvor mange vi skal lave mad til, bedes I tilmelde jer på eller til Dorte Sauer på tlf en sms er helt fint. Hvis man kun har lyst til at deltage i bankospillet, så er man velkommen til at møde op til dette. / Venø GIF Laila Mejlholm Olsen PÅ EGNE BEN! Venø Børne- og Ungdomshus står fra 1. januar 2012 på egne ben. Den hidtidige aftale med Struer Kommune om fast leje af huset er ophørt. Derfor har bestyrelsen besluttet at ændre på taksterne for benyttelsen af børnehuset. Udlejningspriserne bliver følgende: 1 dags leje: 250 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Leje af huset aftales med Antoinette Jensen på tlf eller Vi forventer i vinter at omdele materiale om "Det nye Børnehus". / Venø Børne og Ungdomshus Flemming Damgaard FREDAGSKLUB Der er fredagsklub følgende fredage i 1. halvår: Den 27. januar, 24. februar, 30. marts, 27. april, 25. maj og 29. juni. Se opslag før hver dato. / Venø Børne- og Ungdomshus Flemming Damgaard PILEFLET Venø Borger- og Grundejerforening har fundet en instruktør, som kan introducere interesserede deltagere i pileflet. Hvis der er interesse for dette, kunne det foregå over 3-5 eftermiddage i februar-marts fx i Havnehuset. Der er plads til maksimum seks deltagere, og kursusprisen vil ligge på omkring kr. 200 (til dækning af færge og kørsel). Hvis du er interesseret, så kontakt Peter Henriksen på tlf eller Hans L. Pedersen på tlf snarest muligt og senest den 15. januar. / Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen 9

10 DEBAT NATURPLAN, OPFØLGNING VenøBoen har taget initiativ til udarbejdelse af en naturplan for Venø, med det formål at kortlægge den eksisterende natur, og udarbejde en rapport, som kan bruges til inspiration til forbedring af den eksisterende natur samt evt. etablering af ny natur. Naturplanen har ydermere det formål at gøre Venø mere attraktiv for nye fastboende, erhverv samt turister, altså en intensivering af indbyggertallet på Venø. Venø Borger- og Grundejerforening reflekterede på invitationen om deltagelse i arbejdet ved at udpege to bestyrelsesmedlemmer, som sammen med Jan Bendix fra VenøBoen skulle udgøre et planlægningsudvalg i opstartsfasen. Der blev indkaldt til beboermøde den 8. november og inviteret repræsentanter fra den tekniske/ miljømæssige del af Struer Kommunes administration, politikere samt Naturstyrelsen. Der var ca. 40 fremmødte, og renset for de inviterede personer og tilrettelæggerne var der ca. 30 venøboere tilstede. Der blev fremlagt et par inspirerende indlæg af Biolog Tina Pedersen, Struer Kommune og Skovridder Thomas Borup Svendsen, Naturstyrelsen, hvorefter der var diskussion ved bordene med det formål at få defineret venøboernes ønsker og forventninger til en måske kommende naturplan for Venø. Desværre var der meget få konkrete ønsker til planen udover opgradering af vandrestier, evt. med indlagte momenter, så de kunne udgøre motionsstier. Et andet tema var bekæmpelse af hybenroser og det tredje, bekæmpelse af mosegrise forslag som ikke behøver en naturplan, men kunne løses på foreningsbasis. Grundet den beskedne tilslutning samt de relative få ønsker til naturplanen, som Jan Bendix trods dette ønsker at gennemføre i fuld skala, har Venø Borgerog Grundejerforening valgt at trække sine repræsentanter i samarbejdet om udarbejdelse af Venø Naturplan. Foreningen finder det ikke rimeligt at anvende ressourcer på et ambitiøst projekt, som flertallet af venøboere tilsyneladende ikke har et ønske om. / Venø Borger- og Grundejerforening Anders Ulfkjær og Otto Kiørboe Red.: Der henvises til decembernummeret for referat af beboermødet og det efterfølgende møde mellem de to foreningers repræsentanter se foreninger/venoeboen. ER DET AT FÅ SIN VILJE ELLER FÅ EN HAL? Inden Venø Efterskole blev bygget, var der fra en del venøboere modvilje, men da skolen blev en realitet, var der fra modstanderne derimod en vilje til at sikre, at det skulle være den bedst mulige skole på den bedste placering. Der kom fra modstandernes side to forslag: 1. Engen mellem havnen og skoven. Den ejedes af Sønderriis, Nørreriis og Øster Nørskov. De tre lodsejere var villige til på rimelige vilkår at sælge. Til en maritim efterskole var placeringen nok ikke ringe valgt. 2. Laust Bjerre på Sønderskov ville sælge fra vejen ned mod badestranden (4-5 hektar). Ja, og så kunne de for øvrigt få skoven nord for vejen med (1-2 hektar). Prisen? Ja, hvad kunne de betale, men de måtte i givet fald få det forærende!! Efterskolen havde altså, inden der blev bygget, haft to gode alternative placeringer med store udvidelsesmuligheder og masser af plads. Skolen vidste, at naboerne til den valgte grund på Nørskovvej ikke var til sinds at afgive jord til fremtidige udvidelser men der skulle skolen være! Nu er Efterskolen her, og det er da heldigvis en sund og god skole, og alle er vel enige om, at de mangler en hal. Man går nu mod en ekspropriation med henvisning til almenvellet = venøboerne. For venøboerne kan det være fuldstændigt ligegyldigt, hvor hallen er placeret lige fra færgelejet i syd til Nørskov i nord. For Efterskolen vil det nok være bedst med en nær placering. Christian Kjær har tilbudt Efterskolen flere alternative placeringer. Et par stykker er for en udenforstående absolut ikke dårlige og heller ikke umulige. Så tag da imod tilbuddet, hvis det stadig står ved magt, efter den nedladende omtale i VenøPosten. Christian Kjær kommer med et tilbud om en placering uden problemer, så hvorfor gøre ham til prügelknabe? Der er i Danmark stadig et begreb, der hedder privat ejendomsret. Tag imod tilbuddet og kom i gang! Hvad dælen nøler I efter! (Citat: Tordenskjold, Marstrand 1719). / Hans L. Pedersen, Klitten 4, Venø Red.: Hverken lodsejere eller Venø Efterskole afgør endelig beliggenhed. Det gør myndighedstilladelsen. De nævnte muligheder kunne ikke opnå den. 10

11 DET SKER KLASSISK A LA FOLKEMUSIK Den 22. januar kl. 15:00 på Nørskov Den første koncert i 2012 er med en trio, som kalder sig Fiolministeriet. De tre musikere: Kirstine Sand, Kirstine Elise Pedersen og Ditte Fromseier har udviklet deres eget musikalske univers med udgangspunkt i deres instrumenter: Violin, bratsch og cello. Men den klassiske kombination får et twist i trioens anvendelse, så musikken lægger sig tæt op af folkemusikkens verden. Den ene af musikerne spiller således også guitar og synger, og resultatet bliver et spændende mix af rå energi og smukke melodier og sange. Programmet er en blanding af gamle traditionelle dansemelodier, sange af Carl Nielsen, Oehlenschläger samt traditionelle klassiske stykker. For yderligere information kan man besøge gruppens hjemmeside I Venø Musikforening vil vi gerne ønske alle et godt nytår og håber, at mange har lyst til at høre musik spillet live i ægte kammermusikalsk stil. Vi glæder os til at byde indenfor. / Venø Musikforening Grethe Munk-Andersen ÅBNINGSTIDER I JANUAR Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Venø Havnehus Åbent: mandag-fredag fra kl. 14:00-18:00 lørdag-søndag fra kl. 14:00-16:00. Der kan desuden åbnes efter aftale. Tlf , mobil Venø Billedværksted FOREDRAG MED NIELS KRØJGAARD Onsdag den 8. februar kl. 19:30 på Venø Efterskole Okkult manipulation en del af vores dagligdag Vi bliver dagligt mødt af mange indtryk og budskaber langt flere end vi kan forholde os til. Mange lader uhindret indtrykkene rodfæste sig, men i virkeligheden er langt fra alle budskaber uskyldige meddelelser. Nyreligiøse bevægelser og okkultisme er populært som aldrig før, og selvom vi som rationelt tænkende væsener ikke mener, at vi er modtagelige for påvirkning af det overnaturlige, sker det alligevel dagligt. Det er grunden til, at jeg (red.: Niels Krøjgaard) har udviklet foredraget Findes der mere mellem himmel og jord?. En aften i nysgerrighedens tegn: Foredrager handler om det okkulte og det overnaturlige. Med kritiske øjne ser vi nærmere på fremgangsteologi, clairvoyance, astrologi, spådomme og andre overnaturlige fænomener. Foredraget: Findes der mere mellem himmel og jord forholder sig til, hvor let vi i virkeligheden lader os manipulere af uforklarlige fænomener. Både gennem sekter og okkulte personer, men også gennem tv-programmer om det overnaturlige bliver vi dagligt manipuleret med i større og mindre grad. Foredraget slutter med diskussion og debat, så deltagerne går hjem med et nuanceret billede af, hvilke konsekvenser det har, når det okkultes manipulation lykkes. Arrangementet er åbent for alle. / Venø Efterskole Erik Poulsen Åbent efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Åbent fra den 14. januar og hver lørdag mod forudbestilling senest samme dag kl. 14:00. Andre dage åbent mod forudbestilling af større og mindre selskaber - dog min. 12 personer. Bordbestilling: tlf

12 VENØ I JANUAR Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten februar 2012 bedes sendt til: Foto: Preben Friis senest den 25. januar i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 23. januar. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Fotograf: Preben Friis Trykning: Jan Bendix a/s Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red. 1. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 6. januar Tilmelding til Venø Svømning 8. januar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 8. januar Sidste frist for aflæsning af vandmålere 10. januar kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 15. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 15. januar Tilmelding til pileflet 17. januar kl. 19:30 Informationsmøde v/ Energigruppen, Havnehuset 20. januar kl. 18:00 GIF: Fællesspisning og bankospil, Efterskolen 22. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 22. januar kl. 15:00 Koncert: Fiolministeriet, Nørskov 27. januar Fredagsklub, Børnehuset 29. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen Lektiecafé: Mandage kl. 16:15 i Børnehuset Venø Svømning: Den 7., 14. og 21. januar GIF tirsdagsgåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 12

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING Juli 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver

Læs mere

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø,

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix Januar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Godt nytår! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON!

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON! Februar 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø EGON! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Maj 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø???? Foto: Jan Bendix HVAD NU? Venø Campings fremtid har været det store samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev kendt for et par

Læs mere

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen April 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Kai Rostrup Jensen VENØBOERNE VENTER SPÆNDT! Havnehuset har, som det kan læses i dette nummer af VenøPosten, fået nye forpagtere.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard Marts 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan

Læs mere

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014)

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014) April 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØS PRIS Mel.: På min lysegrønne ø Alle gæster fra fjern og nær, glæd jer, jeg vil fortælle jer alt om tiden, ja, lige siden at verden

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude! April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

November 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR

November 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR November 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard SPOR VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD!

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Juni 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Jeg elsker den brogede verden., det er første linje i Højskolesangbogens sang nr. 97.Men nu er verden lige

Læs mere

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Oktober 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36!

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! August 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! Forsidebilledet er denne gang en tegning af den mobilmast, som teleselskabet Telia opsætter i løbet

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul!

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! December 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

April 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

April 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø April 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø H. C. Andersen (2. april 1805-4. august 1875) Papirklip. (Trykt med tilladelse fra Odense Bys Museer) VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere