Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:"

Transkript

1 Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg Fællesarealer Loftrum, cykelskur og kælderrum Affald Fremleje Salg af andelslejligheden Vurderingen Husorden - reglement Vedtægter for andelsboligforeningen Nyttige Adresser Velkommen i andelsboligforeningen Denne lille skrivelse indeholder nogle nyttige informationer, som især nye beboere i andelsboligforeningen kan have glæde af. Herudover har vi valgt at inkludere både husordenen og andelsboligforeningens vedtægter, således at alle relevante oplysninger er samlet ét sted. Da foreningen ikke hvert år udsender en ny folder, har vi valgt at lave en hjemmeside, hvor vores medlemmer kan få de sidste nye oplysninger om foreningen, referater af generalforsamlinger, budgetter og regnskaber. Adressen er Her finder du også den seneste udgave af vores vedtægter, husordensreglementer, råd og vejledninger. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne eller til vores administration. 1

2 Med venlig hilsen Bestyrelsen Lidt om ejendommen Andelsboligforeningen strækker sig fra Duevej 84 til 106, samt de to gule bindingsværks bygninger i baggården. Disse bygningers beboere er altså også andelshavere på samme vilkår som alle andre. Den ene af bindingsværksbygningerne i baggården, hvor der nu er entreprenør virksomhed, har oprindelig været autoværksted. Den anden bindingsværksbygning har tidligere huset en maskinfabrik, siden en sodavandsfabrik, et kunstgalleri, og nu en konsulentvirksomhed. Selve hovedbygningen, som vender ud mod Duevej, er opført i år 1914, og fik 1915 fik en pris af Frederiksberg Kommune for sit arkitektoniske udseende. Pladen er opsat ud på Duevej ved hjørnet mellem nr.88 og 90. Selv i dag er lejlighederne i vores andelsboligforening nogle af de mest attraktive i hovedstadsområdet. Det skyldes primært den ideelle beliggenhed, hvor der er nært til såvel indkøbsmuligheder som rekreative områder. Ejendommen er renoveret i flere etaper. I begyndelsen af 1980 erne er taget og altanerne istandsat. Der er isat nye vinduer overalt i 1986, og så sent som i 1992 er der installeret fjernvarme, samt nye køkkenfaldstammer i I 2004 vedtog generalforsamlingen at få installeret bredbånd i ejendommen. Alle lejligheder er forbundet og det er valgfrit om man ønsker at bruge det. Foreningen ejer installationen, mens at selve driften leveres af Dansk Bredbånd. Installationen foregik i I 2005 vedtog foreningen en 10 års renoveringsplan, hvor foreningen har planlagt hvordan og i hvilken rækkefølge bygningen bliver renoveret. Målet er at vi, når planen er fuldt gennemført, har en bygning der i god stand til de næste mange år. I planen er også indbygget en renoveringsrytme, hvor vi, når vi er færdige, kan sikre at vi hele tiden er i stand til at fastholde vores bygning på et højt renoveringsniveau. Denne plan er opdateret flere gange siden og for nuværende er det arkitektfirmaet: Plan 1 som har ansvaret for den nuværende istandsættelse. Hvem sidder i bestyrelsen? Andelsbolig foreningens bestyrelse består af frivillige andelshavere, som vælges på Andelsbolig foreningens årlige generalforsamling i marts/april måned. År 2012/2013 består 2

3 Bestyrelsen af følgende medlemmer: Formand: Martin Johansson Duevej 94 A (Stor Fabrik) Næstformand: Karin Marker Duevej 84 st. tv. Johnny Hansen Duevej th. Kasper H. Hansen Duevej 104 st. th. Dennis Andreasen Duevej 96 st. th. Ole Højlund Duevej th. Administrator Georg Meyer Henvendelse til bestyrelsen kan ske skriftligt via postkassen i porten eller via Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde, typisk første tirsdag i måneden. Ved mødets start er det muligt for andelshavere at komme med indlæg. Viceværten. For at aflaste bestyrelsen for praktiske anliggender, blev det i 1991 besluttet at etablere en viceværtfunktion i boligforeningen. Vores vicevært tager sig af primært af følgende opgaver i andelsboligforeningen: Trappevask på for og bagtrapper Vedligeholdelse af fællesarealer Snerydning Varmemester opgaver i forbindelse med fjernvarmeanlægget Det er viceværten, man skal kontakte, når man opdager en sprunget pærer, en smadret rude eller andet, der har at gøre med det daglige vedligehold at gøre. 3

4 Det er også viceværten, man skal kontakte, hvis man opdager fugt, problemer med afløb eller skadet murværk. Uden for viceværtens telefontid, kan der lægges besked til viceværten. Akutte problemer udenfor viceværtens telefontid skal en fra bestyrelsen kontaktes. Bestyrelsen tager således stilling til hvad der skal laves indtil viceværten kan besigtige skaden. Ejendommens vicevært hedder Jørn Andersen. Jørn bor ikke i andelsbolig foreningen, men kan træffes på hverdage mellem klokken 8.00 og på mobiltelefon: Alle vedligeholdelsesopgaver o.a. foreningsopgaver, som viceværten skal udføres, skal der udfyldes en arbejdsseddel og lægges i viceværtens postkasse i porten. For at sikre at opgaverne bliver udført og holde kontrol med udgifterne skal en kopi af arbejdssedlen lægges i bestyrelsens postkasse (også i porten). Private opgaver og aftaler med viceværten, er alene en aftale mellem den enkelte og viceværten. Foreningen skal ikke informeres om sådanne aftaler ligesom regninger o.lign. skal foregår direkte imellem viceværten og andelshaveren. Ejendomsadministrationen. Advokat Georg Meyer Nørre Voldgade K. Tlf.: Ejendomsadministrationen tager sig af de administrative forhold omkring foreningen. På vegne af foreningen forstår administrationen afviklingen af køb og salg af andele, bogholderi, opkrævning af boligafgift, samt økonomisk og juridisk rådgivning for bestyrelsen. Administrationen behandler også ansøgninger fra medlemmerne, i sager om ombygninger, fremleje, pantsætning af andele og andre forhold omkring andelen, der ikke vedrør foreningens virke. Bestyrelsen forlægges de sager, der kræver en godkendelse af foreningen, dog undtaget pantsætning, køb og salg af andele. Det er også hos administrationen at regnskaber og referater af generalforsamlinger opbevares. Derfor er det også, der man skal henvende sig, hvis man ønsker yderligere kopier af disse. På foreningen hjemmeside, kan der også hente kopier af disse. Andelsboligforeningen Vores boligforening består af andele - andelslejligheder. Det betyder, at vi hver især har købt en andel af hele ejendommen. Som andelshaver er man en del af fællesskab. Det betyder, at 4

5 det er fællesskabet der bestemmer, og ikke den enkelte andelshaver. I praksis betyder dette, at man ikke kan ændre på fællesskabets beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed. Det betyder også at man, som medlem er forpligtet til at overholde foreningens husordensregler, vedtægter i både ånd såvel som bogstav. I særlige grove tilfælde, nærmere beskrevet i vedtægterne, kan medlemmer der gentagende gange overtræder reglerne blive ekskluderet af foreningen. I mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen, der varetager foreningens interesser. Bestyrelsen er valgt og alle medlemmer er valgbare. Det er bestyrelsen, der træffer beslutninger på vegne af foreningen og det er derfor også bestyrelsen der tage stilling til ansøgninger og praktiske ønsker fra medlemmerne ud fra de regler generalforsamlingen beslutter. I de senere år har foreningen oplevet at enkelte regler og forhold har været uklare. Derfor har bestyrelsen udsendt diverse cirkulærer, som uddyber enkelte regler og paragraffer i vedtægterne. Gældende cirkulærer er blevet omdelt, når disse er trådt i kraft og kan ligeledes hentes via af foreningens hjemmeside og hos administrationen. Endelig har det enkelte medlem en vis forpligtelse til at tage del i eventuelle fællesaktiviteter i foreningens regi. Kabel tv & Internet. Ejendommen har nedlagt sin egen antenneforening i 1993, og i stedet fået indlagt TDC kabeltv. Der er mulighed for at vælge mellem forskellige program pakker. Grundpakken er inkluderet i huslejen, mens pakker udover Grundpakken afregnes direkte med TDC. Man skal derfor henvende sig til TDC, hvis man ønsker TV udover Grundpakken. Foreningen fik i 2005 installeret bredbånd. Forbindelsen giver mulighed for at få optil hele 10mb forbindelser, samt at man kan få IT telefoni. På nuværende tidspunkt er foreningens udbyder Dansk Bredbånd. Foreningen ejer nettet i bygningen, men har intet at gøre med selve forbindelsen til Internettet. Derfor skal man kontakte Dansk Bredbånd. Fjernvarmeanlæg. Andelsboligforeningen har i 1992 fået installeret fjernvarme, samt nye vandledninger og faldstammer i køkkener. Temperaturen styres to steder: i varmecentralen, og på termostatventilerne i den enkelte lejlighed. 5

6 I varmecentralen styres temperaturen i centralvarmeanlægget automatisk i forhold til ude temperaturen. Det vil sige, at temperaturen er høj når det er koldt udenfor, og mindre høj når det er mildt vejr. Temperaturen sænkes desuden en smule om natten. På alle radiatorer er der anbragt en termostat til regulering af rummets temperatur. På håndtaget er trykt tal fra 0-5. Jo højere tal termostaten stilles på, jo mere varme får man. Find frem til det tal der giver en passende temperatur, men luk aldrig ned til under 1, da nogle af radiatorerne er tilsluttet et kredsløb, og lukker man for én, så løber det varme vand ikke frit gennem systemet. Radiatorerne vil ofte være kolde i den nederste del, eller sommetider også på oversiden. Det er tegn på, at termostaten fungerer. Brug af fjernvarme. En del beboere har rettet henvendelse til bestyrelsen eller viceværten angående fjernvarmen. Det har typisk drejet sig om, at den enkelte beboer ikke havde varme nok, eller ikke vidste hvor højt radiatorerne skulle skrues op for at få en fornuftig varme i lejligheden. Allerførst er det vigtigt igen at sige, at her i ejendommen er nogle radiatorer forbundet på en sådan måde, at hvis én radiator er helt lukket, så kan den anden næsten ikke levere noget varme. Sørg derfor altid for at alle radiatorer står på mindst 1. Det vil ikke have nogen væsentlig varme omkostningsmæssig betydning, da termostaten ikke vil slå til før temperaturen er under i rummet. Til gengæld vil der være gennemstrømning, så radiatoren i det andet rum kan levere den ønskede varme. Radiatorernes størrelse er afpasset efter rummets størrelse og beliggenhed. Har du stillet et termostat på 3, bør du som tommelfingerregel have ca. 20 graders varme i rummet. Ejendommen har cirkulationspumpe på fjernvarmeforsyningen samt termostat styring. Dette er et automatisk anlæg som stort set passer sig selv, dog er det under opsyn af viceværten. Er der ting du ikke forstår eller gerne vil have uddybet så ring til viceværten på tlf Brandvarslings anlæg. I ejendommen er der installeret et brandvarslingsanlæg der aktiveres manuelt ved brandtryk på for - og bagtrapper og automatisk af røgdetektorer samme sted, samt i kældre. I tilfælde af at alarmen udløses vil et kraftigt signal kunne høres i hele ejendommen. Hvis det sker, skal man i god ro og orden forlade sin lejlighed og gå i gården eller på gaden. 6

7 Et antal beboere i ejendommen er frivillige brandvarslingsoperatører, og instrueret i at undersøge årsager til alarmer og derefter afstille disse. Dette sker ved hjælp af betjeningspanelet til anlægget, der er placeret i viceværtkælderen under nr. 96. På panelet vil det fremgå, hvor alarmen er aktiveret fra, og før den afstilles skal det undersøges, hvorvidt der er tale om en brand eller blot en fejlalarm. Når årsagen er fastlagt, kan alarmen af stilles. Hvis alarmen er aktiveret ved et brandtryk, skal glasset i trykket skiftes. Nye glas findes oven på panelet. VIGTIGT: Hvis man ikke har det fornødne kendskab til betjeningspanelet, må man under ingen omstændigheder forsøge at betjene dette. Det vil være falsk sikkerhed og kan være forbundet med stor livsfare for ejendommens beboere, hvis man får afbrudt overvågningen ved en fejl. Derfor, lad de frivillige brandvarslingsoperatører om at betjene panelet. Der findes en liste på panelet med deres navne og adresser. Der er for få brandvarslingsoperatører. Målet er 2 beboere pr. opgang, så har man lyst til at blive brandmand, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen. Vær opmærksom på, at ved kraftig røgudvikling under madlavning, skal man åbne vinduer i lejligheden og ikke døren ud til køkkentrappen. I så fald starter alarmen!. Kraftigt støv, f.eks. ved afhøvling af gulve, kan også i visse tilfælde udløse alarmen, så det bør man ligeledes være opmærksom på. Det er vigtigt at der ikke sker fejlalarmer, da disse vil være til stor irritation, og mange beboere vil derfor efterhånden undlade at reagere på alarmer, hvilket kan være fatalt. Bemærk også at anlægget ikke automatisk alarmerer brandvæsenet, så hvis det er påkrævet skal de tilkaldes ved at ringe 112. Fællesarealer. Der er en række mindre fællesarealer tilknyttet andelsboligforeningen. De kan benyttes frit af alle, der bor i foreningen. Græsplænen bagved nr. 84. Valash Park Overdækket terrasse med borde og bænke ved garageanlægget. Hyde Park ved cykelskur nr

8 Arealerne må benyttes frit, og i sommerperioden er der opstillet havemøbler. Den overdækkede terrasse er meget benyttet til fester i sommerhalvåret. Den kan reserveres ved en meddelelse på opslagstavlen under halvtaget ved legepladsen. Ligesom ved fester i lejligheder, gælder de almindelige husordensregler. Dog skal man være ekstra opmærksom, når man holder fest i gården. Gården giver et ekko og derfor kan selv musik i moderat styrke virke meget voldsomt. Efter midnat, skal musik og larm dæmpes. Det er en betingelse at man rydder op umiddelbart bag efter at festen er afsluttet. Det vil sige at man senest dagen har fjernet alle efterladenskaber fra festen. Fællesarealerne må under ingen omstændigheder bruges til hundeluftning o.lign. Andelsboligforeningen råder over 2 havegrill, som står i barnevognsskuret i bag gården. Man er velkommen til at låne disse grill mod opfyldelse af følgende betingelser: Rengøring og returnering efter brug. Loftrum, cykelskur og kælderrum. Som hovedregel vil der være tilknyttet både ét loftsrum eller kælderrum, og ét cykelskur til den enkelte andels lejlighed. Der er nogen andele, der fra gammel tid har to rum. Disse vil efterhånden blive udfaset. Ved køb af en andel, hvortil den tidligere andelshaver havde to rum, kan man derfor ikke forvente at dette vil forsætte. Det afhænger fuldt ud om der er rum nok til alle andele. De ekstra rum, der er, samt tørrer lofterne, er fællesområder. Det er ikke tilladt, at henstille ting eller inddrage disse rum, uden foregående tilladelse fra bestyrelsen. Skulle man midlertidig have behov for ekstra loftsrum skal man henvende sig hos bestyrelsen. Det er heller ikke tilladt at sove, ryge eller benytte loftsrummene og tørrerummene til beboelse eller opbevaring af frysere og ligne elektriske apparater. Det er den enkelte andelshavers pligt, at holde disse rum i rimelig orden. Det er en god idé at påsætte lås på sit loftsrum. Ved fraflytning tilbageholder administrationen et beløb som blandt andet kan dække en eventuel rydning af rummene, hvis det ikke er sket efter overdragelsen. Hvis ikke har ryddet sit loftsrum, ved overdragelsen, foretager foreningen rydningen på sælgers bekostning. Hvis du ikke fik et nummer på dit pulterrum skal du henvende dig hos viceværten. På grund af for høj fugtighed i kældrene under krævede ejendommens 8

9 forsikringsselskab at de blevet ryddet ( ), men resten af ejendommen har stadig kælderrum. Da vi stadig ikke må benytte kælderen i 84-90, er det forsat ikke muligt at give alle to rum, som før i tiden. Cykler skal stilles i cykelstativer eller i andelshaverens cykelskuer. Motorcykler, knallerter og andre transportmidler, der ikke kan stå i cykelskuerne, må ikke stå i gården. Foreningen har lavet et barnevognsskuer, da det af brandmyndighederne ikke er tilladt at have disse stående i opgangene. Dette skal respekteres uanset årsag ellers dækker brandforsikringen ikke. Affald. Andelsboligforeningen har en aftale med renholdningsfirmaet Frederiksberg Renovation om afhentning af husholdningsaffald en gang om ugen. Der er tre steder i baggården mulighed for at aflevere sit affald. Affald sorteres her i 4 kategorier: Husholdningsaffald Flasker - Papir og Storskrald Storskrald er affald fra en normal husførelse, som blot ikke fysisk kan være i en almindelig affaldscontainer. Det kan for eksempel være et gammelt TV, en udtjent briks eller et ødelagt kommodeskab. Der må dog ikke afleveres byggeaffald til storskrald. Dette må man altså selv skaffe af vejen. Storskrald kan kun afleveres ét sted i ejendommen, nemlig i aflukket bag nr. 92 i porten. Farligt affald som maling o.l. kan afleveres til viceværten. Overholdes disse regler fjerner viceværten affaldet for andelshaverens regning. Fremleje. Der kan gives tilladelse til fremleje af lejligheden i op til 2 år. Dog skal andelshaveren søg tilladelse efter cirkulæret vdr. Fremleje (se hjemmesiden). Som hovedregel gives tilladelse, hvis andelsmedlemmet, er midlertidigt bortrejst i forbindelse med arbejde, studier o.lign. I ansøgningen skal ansøger kort redegøre årsagen til ansøgning, med relevant dokumentation. Desuden skal ansøger lave en lejekontrakt, hvor der også fremgår huslejen og de forpligtelser lejeren har og at lejeren er bekendt med foreningens generelle regler. Samtidig er det andelshaverens ansvar at kontrakten overholdes og at foreningen ikke lider 9

10 tab. Eventuel manglende betaling af boligafgift til foreningen medfører sanktioner overfor andelshaveren. Med andre ord, fremlejen er et forhold mellem andelshaver og leje ikke lejer og foreningen. Lejekontrakten skal godkendes af bestyrelsen. Der lægger vægt på at kontrakten ikke indeholder urimelige økonomiske aftaler. Som hovedregel kan der kun forlanges de faktiske boligudgifter + forbrug af vand, varme og el. Der kan accepteres et tillæg, hvis lejligheden udlejes møbleret. Salg af lejlighed. Bestyrelsen vedtog i 1996 at lejligheden ved salg skal vurderes af en uvildig og professionel fagmand, da det giver den største sikkerhed for alle parter. Beslutningen blev konfirmeret af generalforsamlingen samme år. Denne fagmand er Søren Ulf Møller fra firmaet Lejlighedsvurdering.dk. Vurderingen koster naturligvis penge, som køber og sælger skal betale hver en halvdel af. Hvis du skal sælge din lejlighed: Ved overdragelse af andele i forbindelse med ejendommens fraflytning, skal lejligheden som bekendt synes med henblik på fastsættelse af de eventuelle istandsættelsesforpligtelser, som det påhviler den fraflyttende andelshaver at udføre. Ligeledes skal eventuelle forbedringsarbejder prissættes, og senere godkendes af bestyrelsen. Med det sigte at opnå den mest rationelle og hurtigste sagsgang, skal følgende procedure følges: Kontakt administrationen, Anne Hansen, på telefon , så tidligt som muligt, og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål straks. Sælger må IKKE udlevere nøgle til ny ejer/lejer FØR køber er godkendt af foreningen som ny ejer Den fraflyttende andelshaver skal herefter kontakte: Blikkenslager firmaet DIGE VVS, v/ Henrik Dige, Kaløvej 21, 2720 Vanløse, mobil telefon/telefax El- firmaet Svend Lajer & Søn Aut. El-installatør A/S, Vesterbrogade 183, 1800 Frederiksberg C., tlf , telefax

11 Disse firmaer udarbejder VVS- og El-rapport over tilstanden på lejlighedens tekniske installationer. Rapporten vil foreligge indenfor 2 uger. Straks når VVS- og El-rapporten foreligger, kontaktes Søren Ulf-Møller hos Lejlighedsvurdering.dk, Helmsvej 13, 2880 Bagsværd, Tlf.: , der i samråd med andelshaveren aftaler dag og tid for det legale syn af lejligheden, der danner grundlag for udarbejdelse af fraflytningsrapporten til endelig afklaring af det økonomiske retsforhold mellem sælger og køber. Søren Ulf- Møller påser, at en repræsentant fra bestyrelsen deltager i besigtigelsen. Det må påregnes, at Søren Ulf- Møllers rapport vil foreligge i løbet af 2-3 uger. Sagens akter vil herefter tilgå administrationen, der indenfor dage udarbejder den endelige rapport. I tilfælde af at der er afsløret alvorlige mangler og/eller ulovlige installationer, skal disse udbedres. Vores vicevært tilser at udbedringer er udført senest 3 måneder efter overdragelsen. Viceværtens service betales ligeledes af køber og sælger. Det er af stor betydning, at ovennævnte procedure nøje følges, og andelshaverne opfordres til at kontakte administrationen i tvivlstilfælde. Afsluttende skal det oplyses, at den udarbejdede fraflytningsrapport vil være gyldig i 6 måneder, suppleret med en erklæring om uændrede forhold, såfremt overdragelsen ikke finder sted straks efter besigtigelsens afholdelse. Prisen for vurderingen/besigtigelsen er pt. ca. *) kr , hvor køber og sælger betaler hver 50%. Bemærk dog at hvis du alligevel ikke får solgt lejligheden skal du selv betale hele prisen (som så vil være ca. *) kr , da viceværten ikke vil være påkrævet. *) Varierer afhængigt af vurderingens omfang. Vurderingen Selve vurderingen består i, at lejligheden besigtiges af et bestyrelsesmedlem og vurderingsmanden der skal konstatere, at der ikke er foretaget ulovlige installationer, og at opgivne forbedringsarbejder rent faktisk er udført. Sælgeren skal fremlægge dokumentation, regninger, for værdien at de udførte forbedringer. Forbedringer nedskrives i forhold til udførelsesdatoen efter særlig afskrivnings regler, dog i særlige tilfælde med 10% pr. år. Der medtages almindeligvis ikke løsøre i vurderingen, og disses værdi vil derfor normalt ikke figurere på salgspapirene. Men er der tale om større beløb er det klogt at bede vurderingsmanden om at medtage løsøre i vurderingen. 11

12 Der har været eksempler på, at en køber har måtte betale urimelige priser for gamle skabe etc. og det er foreningens politik at stoppe sådanne tiltag. Andelsboligforeningens bestyrelse politianmelder tilfælde af penge under bordet såfremt dette opdages. Det er ulovligt, og tjener ikke nogen i det lange løb. Vurdering og Ombygninger af eller hele lejligheden Grundet nogle meget uheldige situationer, har bestyrelsen indført et cirkulærer (se hjemmesiden), der redegøre for hvilke procedurer der gælder for ombygninger. Som udgangspunkt vedrører det ikke foreningen hvilken ombygninger man ønsker at foretage i lejlighederne, bortset fra ombygninger, der direkte eller indirekte kan påvirke bygningens bærende konstruktioner, ydre eller faste installationer. Dog skal alle lejligheder overholde gældende lovgivning. Såfremt en ombygning kræver godkendelse fra kommune, skal disse indhentes. Ved ombygninger, der kan påvirke bygningen bærende konstruktion, skal andelshaveren indhente en godkendelse fra bestyrelsen uanset godkendelser fra anden myndigheder. Såfremt dette ikke overholdes, kan andelshaveren holders økonomisk ansvarlig for skader, som følge af ombygningen. Den nærmere procedurer er beskrevet i cirkulæret. Afhængigt af ombygningen kan bestyrelsen kræve at der føres tilsyn med ombygningens faser. Dette gælder især på følsomme områder, som badeværelser og køkkeninstallationer. Omkostningerne for de førte tilsyn, samt sagsbehandling, afholdes af andelshaveren. Hvert år til generalforsamlingen vil året gebyr og priser for tilsyn blive offentliggjort og kan hele læses på hjemmesiden. Fra 2006 holder administrationen styr på andelens ombygninger omfattet af cirkulæret. Ombygninger, der ikke er omfattet af cirkulæret er forsat andelshaverens pligt at gemme, tilladelser, kvitteringer m.m. i forhold den senere salgsvurdering. Selv om du ikke skal sælge din lejlighed kan du godt få den vurderet, eventuelle ændringer tjekket, og få fastslået om den overholder gældende lovgivning. Hvis du er i tvivl om du må gøre det ene eller andet i din lejlighed, så ring til viceværten eller teknisk forvaltning på kommunen og spørg dem til råds. Bed om at tale med en arkitekt der ved noget om etageejendomme. Denne service er gratis, men husk at notere hvem du har talt med. Hvis du vil have vurderet en ombygning eller hele lejligheden evt. med henblik på at sælge den senere, så ring til administrationen og fortæl hvad det drejer sig om. Anne Hansen vil så 12

13 fortælle dig hvad du skal gøre. Der skal dog stadig ud over Søren Ulf-Møller deltage en person fra andelsforeningens bestyrelse. Vurderingen koster det samme som omstående og den er gældende i 6 måneder, hvis der ikke er sket forandringer i denne periode. Hvis du sælger herefter skal der foretages en ny vurdering med nye udgifter til følge. Husorden reglement. Navneskilte Beboerne er pligtige til at opsætte navneskilte på entredøren. Der er ikke pligt til at opsætte navne på navnetavlerne i bunden af opgangen. Cykler Cykler skal stilles i cykelskure, og må ikke parkeres i indgangspartierne til trappeopgange, da brandvæsen og ambulancer skal have fri passage. Al cykel og knallertkørsel i gården er forbudt. Barnevogne og barnecykel - anhængere Disse skal parkeres i barnevognsskuret i gården, og må ikke henstå i trappe opgange. Beboerne skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller i besøg værende børn og gæster ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere. Motorkøretøjer Biler må ikke parkeres, således at de generer ind - og udkørsel af porten. Det er ikke tilladt at parkerer sin bil i gården. Har man en garage, skal bilen parkeres der. Benzin må ikke opbevares i garager og kældre m. mere. Knallerter, motorcykler og biler må ikke henstilles i ejendommens port eller gård. Fyrværkeri må ikke antændes i og ved ejendommen. Musik til hverdag bør ikke genere din nabo og musik til fest skal dæmpes kl

14 Have og gård: Høj musik må ikke finde sted. Dæmpet musik i weekenden skal slukkes kl Støj Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres, således at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj, må ikke finde sted før kl og efter kl til hverdag. Støjende adfærd og ophold på trapper er forbudt. Rygning jf. lov om rygning må der ikke ryges på indendørs fællesarealer, herunder trappeopgange og loftsarealer. Det er ligeledes ikke tilladt at efterlade cigaretskodder på fællesarealerne. Tørrefaciliteter - der er flere tørrepladser i gården. Det henstilles til at man ikke lader sit tøj hænge unødigt længe til gene for de øvrige brugere. Renovering af lejligheder etc. I forbindelse med istandsættelse af lejligheder skal trapper afdækkes og rengøres løbende i forløbet. Der må ikke henstå byggematerialer og affald på trappeopgange, for og bagtrapper, loft og kælder, da brandvæsen og ambulancer skal have fri passage. Installation af tekniske hjælpemidler skal være foretaget forskriftsmæssigt. Affald Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted end i de opsatte containere. Stort affald, som ikke fjernes med dagrenovationen, skal beboerne henstille til stort affald. Emballage og affald må ikke anbringes på køkkentrappen. Bankning og tøjtørring Møbel- og tæppebankning, samt udluftning af sengetøj og lignende, må kun finde sted på de af andelsforeningen anviste steder og tider. Tøj må kun tørres på de anviste pladser. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller altaner mod gaden. 14

15 Skader Det er beboernes pligt straks at underrette andelsforeningens vicevært såfremt skader på ejendommen, fare for skader eller lignende konstateres. Dyr Beboerne har adgang til at have hunde og katte som husdyr. Er disse til gene for andre beboere, har bestyrelsen ret til at påpege disse gener over for dyrets/dyrenes ejer og ret til at forlange, at generne ophører. Det er forbudt at fodre fugle, fremmede katte og andre omstrejfende dyr. Forhaver Beboere med forhaver har brugsretten, og er dermed også forpligtiget til at holde haven pæn og i god stand. Græs og ukrudt skal holdes nede, buske og træer skal beskæres således at de ikke forvolder skade på hegn og fortov. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, på andelshaverens regning, at holde haverne, hvis haven misligholdes. Vinduer Det er tilladt at åbne vinduer i opgangene, men de skal lukkes igen! I sne, frost, regn og stormvejr skal alle vinduer på loft og i kælderrum holdes lukkede. Wc-regler Der må kun benyttes toiletpapir i toilettet, og intet andet, som kan tilstoppe afløb, må kastes i wc-skålen. Legeplads og haveanlæg Legeplads og haveanlæg er under beboernes beskyttelse. Væsentlig misligholdelse af nogen del af husordenen kan medføre opsigelse. Husordens-reglementet er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamlingen den 22. April 1980 og rettet den 6. Maj Senest opdateret af bestyrelsen den 3. September Nyttige Adresser Vicevært: 15

16 Jørn Andersen Tlf.: Træffes hverdage mellem kl og Administration: Advokat Georg Meyer Nørre Voldgade København K. Anne Hansen Tlf.: Frederiksberg Kommune: Rådhuset Teknisk forvaltning Tlf.: Vurdering: Lejlighedsvurdering.dk V/ Søren Ulf-Møller Helmsvej Bagsværd Tlf.: Fax.: Håndværkere Hvis du mener der er opstået et problem som ejendommen skal tage sig af, kontakter du viceværten. 16

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere