Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:"

Transkript

1 Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg Fællesarealer Loftrum, cykelskur og kælderrum Affald Fremleje Salg af andelslejligheden Vurderingen Husorden - reglement Vedtægter for andelsboligforeningen Nyttige Adresser Velkommen i andelsboligforeningen Denne lille skrivelse indeholder nogle nyttige informationer, som især nye beboere i andelsboligforeningen kan have glæde af. Herudover har vi valgt at inkludere både husordenen og andelsboligforeningens vedtægter, således at alle relevante oplysninger er samlet ét sted. Da foreningen ikke hvert år udsender en ny folder, har vi valgt at lave en hjemmeside, hvor vores medlemmer kan få de sidste nye oplysninger om foreningen, referater af generalforsamlinger, budgetter og regnskaber. Adressen er Her finder du også den seneste udgave af vores vedtægter, husordensreglementer, råd og vejledninger. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne eller til vores administration. 1

2 Med venlig hilsen Bestyrelsen Lidt om ejendommen Andelsboligforeningen strækker sig fra Duevej 84 til 106, samt de to gule bindingsværks bygninger i baggården. Disse bygningers beboere er altså også andelshavere på samme vilkår som alle andre. Den ene af bindingsværksbygningerne i baggården, hvor der nu er entreprenør virksomhed, har oprindelig været autoværksted. Den anden bindingsværksbygning har tidligere huset en maskinfabrik, siden en sodavandsfabrik, et kunstgalleri, og nu en konsulentvirksomhed. Selve hovedbygningen, som vender ud mod Duevej, er opført i år 1914, og fik 1915 fik en pris af Frederiksberg Kommune for sit arkitektoniske udseende. Pladen er opsat ud på Duevej ved hjørnet mellem nr.88 og 90. Selv i dag er lejlighederne i vores andelsboligforening nogle af de mest attraktive i hovedstadsområdet. Det skyldes primært den ideelle beliggenhed, hvor der er nært til såvel indkøbsmuligheder som rekreative områder. Ejendommen er renoveret i flere etaper. I begyndelsen af 1980 erne er taget og altanerne istandsat. Der er isat nye vinduer overalt i 1986, og så sent som i 1992 er der installeret fjernvarme, samt nye køkkenfaldstammer i I 2004 vedtog generalforsamlingen at få installeret bredbånd i ejendommen. Alle lejligheder er forbundet og det er valgfrit om man ønsker at bruge det. Foreningen ejer installationen, mens at selve driften leveres af Dansk Bredbånd. Installationen foregik i I 2005 vedtog foreningen en 10 års renoveringsplan, hvor foreningen har planlagt hvordan og i hvilken rækkefølge bygningen bliver renoveret. Målet er at vi, når planen er fuldt gennemført, har en bygning der i god stand til de næste mange år. I planen er også indbygget en renoveringsrytme, hvor vi, når vi er færdige, kan sikre at vi hele tiden er i stand til at fastholde vores bygning på et højt renoveringsniveau. Denne plan er opdateret flere gange siden og for nuværende er det arkitektfirmaet: Plan 1 som har ansvaret for den nuværende istandsættelse. Hvem sidder i bestyrelsen? Andelsbolig foreningens bestyrelse består af frivillige andelshavere, som vælges på Andelsbolig foreningens årlige generalforsamling i marts/april måned. År 2012/2013 består 2

3 Bestyrelsen af følgende medlemmer: Formand: Martin Johansson Duevej 94 A (Stor Fabrik) Næstformand: Karin Marker Duevej 84 st. tv. Johnny Hansen Duevej th. Kasper H. Hansen Duevej 104 st. th. Dennis Andreasen Duevej 96 st. th. Ole Højlund Duevej th. Administrator Georg Meyer Henvendelse til bestyrelsen kan ske skriftligt via postkassen i porten eller via Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde, typisk første tirsdag i måneden. Ved mødets start er det muligt for andelshavere at komme med indlæg. Viceværten. For at aflaste bestyrelsen for praktiske anliggender, blev det i 1991 besluttet at etablere en viceværtfunktion i boligforeningen. Vores vicevært tager sig af primært af følgende opgaver i andelsboligforeningen: Trappevask på for og bagtrapper Vedligeholdelse af fællesarealer Snerydning Varmemester opgaver i forbindelse med fjernvarmeanlægget Det er viceværten, man skal kontakte, når man opdager en sprunget pærer, en smadret rude eller andet, der har at gøre med det daglige vedligehold at gøre. 3

4 Det er også viceværten, man skal kontakte, hvis man opdager fugt, problemer med afløb eller skadet murværk. Uden for viceværtens telefontid, kan der lægges besked til viceværten. Akutte problemer udenfor viceværtens telefontid skal en fra bestyrelsen kontaktes. Bestyrelsen tager således stilling til hvad der skal laves indtil viceværten kan besigtige skaden. Ejendommens vicevært hedder Jørn Andersen. Jørn bor ikke i andelsbolig foreningen, men kan træffes på hverdage mellem klokken 8.00 og på mobiltelefon: Alle vedligeholdelsesopgaver o.a. foreningsopgaver, som viceværten skal udføres, skal der udfyldes en arbejdsseddel og lægges i viceværtens postkasse i porten. For at sikre at opgaverne bliver udført og holde kontrol med udgifterne skal en kopi af arbejdssedlen lægges i bestyrelsens postkasse (også i porten). Private opgaver og aftaler med viceværten, er alene en aftale mellem den enkelte og viceværten. Foreningen skal ikke informeres om sådanne aftaler ligesom regninger o.lign. skal foregår direkte imellem viceværten og andelshaveren. Ejendomsadministrationen. Advokat Georg Meyer Nørre Voldgade K. Tlf.: Ejendomsadministrationen tager sig af de administrative forhold omkring foreningen. På vegne af foreningen forstår administrationen afviklingen af køb og salg af andele, bogholderi, opkrævning af boligafgift, samt økonomisk og juridisk rådgivning for bestyrelsen. Administrationen behandler også ansøgninger fra medlemmerne, i sager om ombygninger, fremleje, pantsætning af andele og andre forhold omkring andelen, der ikke vedrør foreningens virke. Bestyrelsen forlægges de sager, der kræver en godkendelse af foreningen, dog undtaget pantsætning, køb og salg af andele. Det er også hos administrationen at regnskaber og referater af generalforsamlinger opbevares. Derfor er det også, der man skal henvende sig, hvis man ønsker yderligere kopier af disse. På foreningen hjemmeside, kan der også hente kopier af disse. Andelsboligforeningen Vores boligforening består af andele - andelslejligheder. Det betyder, at vi hver især har købt en andel af hele ejendommen. Som andelshaver er man en del af fællesskab. Det betyder, at 4

5 det er fællesskabet der bestemmer, og ikke den enkelte andelshaver. I praksis betyder dette, at man ikke kan ændre på fællesskabets beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed. Det betyder også at man, som medlem er forpligtet til at overholde foreningens husordensregler, vedtægter i både ånd såvel som bogstav. I særlige grove tilfælde, nærmere beskrevet i vedtægterne, kan medlemmer der gentagende gange overtræder reglerne blive ekskluderet af foreningen. I mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen, der varetager foreningens interesser. Bestyrelsen er valgt og alle medlemmer er valgbare. Det er bestyrelsen, der træffer beslutninger på vegne af foreningen og det er derfor også bestyrelsen der tage stilling til ansøgninger og praktiske ønsker fra medlemmerne ud fra de regler generalforsamlingen beslutter. I de senere år har foreningen oplevet at enkelte regler og forhold har været uklare. Derfor har bestyrelsen udsendt diverse cirkulærer, som uddyber enkelte regler og paragraffer i vedtægterne. Gældende cirkulærer er blevet omdelt, når disse er trådt i kraft og kan ligeledes hentes via af foreningens hjemmeside og hos administrationen. Endelig har det enkelte medlem en vis forpligtelse til at tage del i eventuelle fællesaktiviteter i foreningens regi. Kabel tv & Internet. Ejendommen har nedlagt sin egen antenneforening i 1993, og i stedet fået indlagt TDC kabeltv. Der er mulighed for at vælge mellem forskellige program pakker. Grundpakken er inkluderet i huslejen, mens pakker udover Grundpakken afregnes direkte med TDC. Man skal derfor henvende sig til TDC, hvis man ønsker TV udover Grundpakken. Foreningen fik i 2005 installeret bredbånd. Forbindelsen giver mulighed for at få optil hele 10mb forbindelser, samt at man kan få IT telefoni. På nuværende tidspunkt er foreningens udbyder Dansk Bredbånd. Foreningen ejer nettet i bygningen, men har intet at gøre med selve forbindelsen til Internettet. Derfor skal man kontakte Dansk Bredbånd. Fjernvarmeanlæg. Andelsboligforeningen har i 1992 fået installeret fjernvarme, samt nye vandledninger og faldstammer i køkkener. Temperaturen styres to steder: i varmecentralen, og på termostatventilerne i den enkelte lejlighed. 5

6 I varmecentralen styres temperaturen i centralvarmeanlægget automatisk i forhold til ude temperaturen. Det vil sige, at temperaturen er høj når det er koldt udenfor, og mindre høj når det er mildt vejr. Temperaturen sænkes desuden en smule om natten. På alle radiatorer er der anbragt en termostat til regulering af rummets temperatur. På håndtaget er trykt tal fra 0-5. Jo højere tal termostaten stilles på, jo mere varme får man. Find frem til det tal der giver en passende temperatur, men luk aldrig ned til under 1, da nogle af radiatorerne er tilsluttet et kredsløb, og lukker man for én, så løber det varme vand ikke frit gennem systemet. Radiatorerne vil ofte være kolde i den nederste del, eller sommetider også på oversiden. Det er tegn på, at termostaten fungerer. Brug af fjernvarme. En del beboere har rettet henvendelse til bestyrelsen eller viceværten angående fjernvarmen. Det har typisk drejet sig om, at den enkelte beboer ikke havde varme nok, eller ikke vidste hvor højt radiatorerne skulle skrues op for at få en fornuftig varme i lejligheden. Allerførst er det vigtigt igen at sige, at her i ejendommen er nogle radiatorer forbundet på en sådan måde, at hvis én radiator er helt lukket, så kan den anden næsten ikke levere noget varme. Sørg derfor altid for at alle radiatorer står på mindst 1. Det vil ikke have nogen væsentlig varme omkostningsmæssig betydning, da termostaten ikke vil slå til før temperaturen er under i rummet. Til gengæld vil der være gennemstrømning, så radiatoren i det andet rum kan levere den ønskede varme. Radiatorernes størrelse er afpasset efter rummets størrelse og beliggenhed. Har du stillet et termostat på 3, bør du som tommelfingerregel have ca. 20 graders varme i rummet. Ejendommen har cirkulationspumpe på fjernvarmeforsyningen samt termostat styring. Dette er et automatisk anlæg som stort set passer sig selv, dog er det under opsyn af viceværten. Er der ting du ikke forstår eller gerne vil have uddybet så ring til viceværten på tlf Brandvarslings anlæg. I ejendommen er der installeret et brandvarslingsanlæg der aktiveres manuelt ved brandtryk på for - og bagtrapper og automatisk af røgdetektorer samme sted, samt i kældre. I tilfælde af at alarmen udløses vil et kraftigt signal kunne høres i hele ejendommen. Hvis det sker, skal man i god ro og orden forlade sin lejlighed og gå i gården eller på gaden. 6

7 Et antal beboere i ejendommen er frivillige brandvarslingsoperatører, og instrueret i at undersøge årsager til alarmer og derefter afstille disse. Dette sker ved hjælp af betjeningspanelet til anlægget, der er placeret i viceværtkælderen under nr. 96. På panelet vil det fremgå, hvor alarmen er aktiveret fra, og før den afstilles skal det undersøges, hvorvidt der er tale om en brand eller blot en fejlalarm. Når årsagen er fastlagt, kan alarmen af stilles. Hvis alarmen er aktiveret ved et brandtryk, skal glasset i trykket skiftes. Nye glas findes oven på panelet. VIGTIGT: Hvis man ikke har det fornødne kendskab til betjeningspanelet, må man under ingen omstændigheder forsøge at betjene dette. Det vil være falsk sikkerhed og kan være forbundet med stor livsfare for ejendommens beboere, hvis man får afbrudt overvågningen ved en fejl. Derfor, lad de frivillige brandvarslingsoperatører om at betjene panelet. Der findes en liste på panelet med deres navne og adresser. Der er for få brandvarslingsoperatører. Målet er 2 beboere pr. opgang, så har man lyst til at blive brandmand, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen. Vær opmærksom på, at ved kraftig røgudvikling under madlavning, skal man åbne vinduer i lejligheden og ikke døren ud til køkkentrappen. I så fald starter alarmen!. Kraftigt støv, f.eks. ved afhøvling af gulve, kan også i visse tilfælde udløse alarmen, så det bør man ligeledes være opmærksom på. Det er vigtigt at der ikke sker fejlalarmer, da disse vil være til stor irritation, og mange beboere vil derfor efterhånden undlade at reagere på alarmer, hvilket kan være fatalt. Bemærk også at anlægget ikke automatisk alarmerer brandvæsenet, så hvis det er påkrævet skal de tilkaldes ved at ringe 112. Fællesarealer. Der er en række mindre fællesarealer tilknyttet andelsboligforeningen. De kan benyttes frit af alle, der bor i foreningen. Græsplænen bagved nr. 84. Valash Park Overdækket terrasse med borde og bænke ved garageanlægget. Hyde Park ved cykelskur nr

8 Arealerne må benyttes frit, og i sommerperioden er der opstillet havemøbler. Den overdækkede terrasse er meget benyttet til fester i sommerhalvåret. Den kan reserveres ved en meddelelse på opslagstavlen under halvtaget ved legepladsen. Ligesom ved fester i lejligheder, gælder de almindelige husordensregler. Dog skal man være ekstra opmærksom, når man holder fest i gården. Gården giver et ekko og derfor kan selv musik i moderat styrke virke meget voldsomt. Efter midnat, skal musik og larm dæmpes. Det er en betingelse at man rydder op umiddelbart bag efter at festen er afsluttet. Det vil sige at man senest dagen har fjernet alle efterladenskaber fra festen. Fællesarealerne må under ingen omstændigheder bruges til hundeluftning o.lign. Andelsboligforeningen råder over 2 havegrill, som står i barnevognsskuret i bag gården. Man er velkommen til at låne disse grill mod opfyldelse af følgende betingelser: Rengøring og returnering efter brug. Loftrum, cykelskur og kælderrum. Som hovedregel vil der være tilknyttet både ét loftsrum eller kælderrum, og ét cykelskur til den enkelte andels lejlighed. Der er nogen andele, der fra gammel tid har to rum. Disse vil efterhånden blive udfaset. Ved køb af en andel, hvortil den tidligere andelshaver havde to rum, kan man derfor ikke forvente at dette vil forsætte. Det afhænger fuldt ud om der er rum nok til alle andele. De ekstra rum, der er, samt tørrer lofterne, er fællesområder. Det er ikke tilladt, at henstille ting eller inddrage disse rum, uden foregående tilladelse fra bestyrelsen. Skulle man midlertidig have behov for ekstra loftsrum skal man henvende sig hos bestyrelsen. Det er heller ikke tilladt at sove, ryge eller benytte loftsrummene og tørrerummene til beboelse eller opbevaring af frysere og ligne elektriske apparater. Det er den enkelte andelshavers pligt, at holde disse rum i rimelig orden. Det er en god idé at påsætte lås på sit loftsrum. Ved fraflytning tilbageholder administrationen et beløb som blandt andet kan dække en eventuel rydning af rummene, hvis det ikke er sket efter overdragelsen. Hvis ikke har ryddet sit loftsrum, ved overdragelsen, foretager foreningen rydningen på sælgers bekostning. Hvis du ikke fik et nummer på dit pulterrum skal du henvende dig hos viceværten. På grund af for høj fugtighed i kældrene under krævede ejendommens 8

9 forsikringsselskab at de blevet ryddet ( ), men resten af ejendommen har stadig kælderrum. Da vi stadig ikke må benytte kælderen i 84-90, er det forsat ikke muligt at give alle to rum, som før i tiden. Cykler skal stilles i cykelstativer eller i andelshaverens cykelskuer. Motorcykler, knallerter og andre transportmidler, der ikke kan stå i cykelskuerne, må ikke stå i gården. Foreningen har lavet et barnevognsskuer, da det af brandmyndighederne ikke er tilladt at have disse stående i opgangene. Dette skal respekteres uanset årsag ellers dækker brandforsikringen ikke. Affald. Andelsboligforeningen har en aftale med renholdningsfirmaet Frederiksberg Renovation om afhentning af husholdningsaffald en gang om ugen. Der er tre steder i baggården mulighed for at aflevere sit affald. Affald sorteres her i 4 kategorier: Husholdningsaffald Flasker - Papir og Storskrald Storskrald er affald fra en normal husførelse, som blot ikke fysisk kan være i en almindelig affaldscontainer. Det kan for eksempel være et gammelt TV, en udtjent briks eller et ødelagt kommodeskab. Der må dog ikke afleveres byggeaffald til storskrald. Dette må man altså selv skaffe af vejen. Storskrald kan kun afleveres ét sted i ejendommen, nemlig i aflukket bag nr. 92 i porten. Farligt affald som maling o.l. kan afleveres til viceværten. Overholdes disse regler fjerner viceværten affaldet for andelshaverens regning. Fremleje. Der kan gives tilladelse til fremleje af lejligheden i op til 2 år. Dog skal andelshaveren søg tilladelse efter cirkulæret vdr. Fremleje (se hjemmesiden). Som hovedregel gives tilladelse, hvis andelsmedlemmet, er midlertidigt bortrejst i forbindelse med arbejde, studier o.lign. I ansøgningen skal ansøger kort redegøre årsagen til ansøgning, med relevant dokumentation. Desuden skal ansøger lave en lejekontrakt, hvor der også fremgår huslejen og de forpligtelser lejeren har og at lejeren er bekendt med foreningens generelle regler. Samtidig er det andelshaverens ansvar at kontrakten overholdes og at foreningen ikke lider 9

10 tab. Eventuel manglende betaling af boligafgift til foreningen medfører sanktioner overfor andelshaveren. Med andre ord, fremlejen er et forhold mellem andelshaver og leje ikke lejer og foreningen. Lejekontrakten skal godkendes af bestyrelsen. Der lægger vægt på at kontrakten ikke indeholder urimelige økonomiske aftaler. Som hovedregel kan der kun forlanges de faktiske boligudgifter + forbrug af vand, varme og el. Der kan accepteres et tillæg, hvis lejligheden udlejes møbleret. Salg af lejlighed. Bestyrelsen vedtog i 1996 at lejligheden ved salg skal vurderes af en uvildig og professionel fagmand, da det giver den største sikkerhed for alle parter. Beslutningen blev konfirmeret af generalforsamlingen samme år. Denne fagmand er Søren Ulf Møller fra firmaet Lejlighedsvurdering.dk. Vurderingen koster naturligvis penge, som køber og sælger skal betale hver en halvdel af. Hvis du skal sælge din lejlighed: Ved overdragelse af andele i forbindelse med ejendommens fraflytning, skal lejligheden som bekendt synes med henblik på fastsættelse af de eventuelle istandsættelsesforpligtelser, som det påhviler den fraflyttende andelshaver at udføre. Ligeledes skal eventuelle forbedringsarbejder prissættes, og senere godkendes af bestyrelsen. Med det sigte at opnå den mest rationelle og hurtigste sagsgang, skal følgende procedure følges: Kontakt administrationen, Anne Hansen, på telefon , så tidligt som muligt, og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål straks. Sælger må IKKE udlevere nøgle til ny ejer/lejer FØR køber er godkendt af foreningen som ny ejer Den fraflyttende andelshaver skal herefter kontakte: Blikkenslager firmaet DIGE VVS, v/ Henrik Dige, Kaløvej 21, 2720 Vanløse, mobil telefon/telefax El- firmaet Svend Lajer & Søn Aut. El-installatør A/S, Vesterbrogade 183, 1800 Frederiksberg C., tlf , telefax

11 Disse firmaer udarbejder VVS- og El-rapport over tilstanden på lejlighedens tekniske installationer. Rapporten vil foreligge indenfor 2 uger. Straks når VVS- og El-rapporten foreligger, kontaktes Søren Ulf-Møller hos Lejlighedsvurdering.dk, Helmsvej 13, 2880 Bagsværd, Tlf.: , der i samråd med andelshaveren aftaler dag og tid for det legale syn af lejligheden, der danner grundlag for udarbejdelse af fraflytningsrapporten til endelig afklaring af det økonomiske retsforhold mellem sælger og køber. Søren Ulf- Møller påser, at en repræsentant fra bestyrelsen deltager i besigtigelsen. Det må påregnes, at Søren Ulf- Møllers rapport vil foreligge i løbet af 2-3 uger. Sagens akter vil herefter tilgå administrationen, der indenfor dage udarbejder den endelige rapport. I tilfælde af at der er afsløret alvorlige mangler og/eller ulovlige installationer, skal disse udbedres. Vores vicevært tilser at udbedringer er udført senest 3 måneder efter overdragelsen. Viceværtens service betales ligeledes af køber og sælger. Det er af stor betydning, at ovennævnte procedure nøje følges, og andelshaverne opfordres til at kontakte administrationen i tvivlstilfælde. Afsluttende skal det oplyses, at den udarbejdede fraflytningsrapport vil være gyldig i 6 måneder, suppleret med en erklæring om uændrede forhold, såfremt overdragelsen ikke finder sted straks efter besigtigelsens afholdelse. Prisen for vurderingen/besigtigelsen er pt. ca. *) kr , hvor køber og sælger betaler hver 50%. Bemærk dog at hvis du alligevel ikke får solgt lejligheden skal du selv betale hele prisen (som så vil være ca. *) kr , da viceværten ikke vil være påkrævet. *) Varierer afhængigt af vurderingens omfang. Vurderingen Selve vurderingen består i, at lejligheden besigtiges af et bestyrelsesmedlem og vurderingsmanden der skal konstatere, at der ikke er foretaget ulovlige installationer, og at opgivne forbedringsarbejder rent faktisk er udført. Sælgeren skal fremlægge dokumentation, regninger, for værdien at de udførte forbedringer. Forbedringer nedskrives i forhold til udførelsesdatoen efter særlig afskrivnings regler, dog i særlige tilfælde med 10% pr. år. Der medtages almindeligvis ikke løsøre i vurderingen, og disses værdi vil derfor normalt ikke figurere på salgspapirene. Men er der tale om større beløb er det klogt at bede vurderingsmanden om at medtage løsøre i vurderingen. 11

12 Der har været eksempler på, at en køber har måtte betale urimelige priser for gamle skabe etc. og det er foreningens politik at stoppe sådanne tiltag. Andelsboligforeningens bestyrelse politianmelder tilfælde af penge under bordet såfremt dette opdages. Det er ulovligt, og tjener ikke nogen i det lange løb. Vurdering og Ombygninger af eller hele lejligheden Grundet nogle meget uheldige situationer, har bestyrelsen indført et cirkulærer (se hjemmesiden), der redegøre for hvilke procedurer der gælder for ombygninger. Som udgangspunkt vedrører det ikke foreningen hvilken ombygninger man ønsker at foretage i lejlighederne, bortset fra ombygninger, der direkte eller indirekte kan påvirke bygningens bærende konstruktioner, ydre eller faste installationer. Dog skal alle lejligheder overholde gældende lovgivning. Såfremt en ombygning kræver godkendelse fra kommune, skal disse indhentes. Ved ombygninger, der kan påvirke bygningen bærende konstruktion, skal andelshaveren indhente en godkendelse fra bestyrelsen uanset godkendelser fra anden myndigheder. Såfremt dette ikke overholdes, kan andelshaveren holders økonomisk ansvarlig for skader, som følge af ombygningen. Den nærmere procedurer er beskrevet i cirkulæret. Afhængigt af ombygningen kan bestyrelsen kræve at der føres tilsyn med ombygningens faser. Dette gælder især på følsomme områder, som badeværelser og køkkeninstallationer. Omkostningerne for de førte tilsyn, samt sagsbehandling, afholdes af andelshaveren. Hvert år til generalforsamlingen vil året gebyr og priser for tilsyn blive offentliggjort og kan hele læses på hjemmesiden. Fra 2006 holder administrationen styr på andelens ombygninger omfattet af cirkulæret. Ombygninger, der ikke er omfattet af cirkulæret er forsat andelshaverens pligt at gemme, tilladelser, kvitteringer m.m. i forhold den senere salgsvurdering. Selv om du ikke skal sælge din lejlighed kan du godt få den vurderet, eventuelle ændringer tjekket, og få fastslået om den overholder gældende lovgivning. Hvis du er i tvivl om du må gøre det ene eller andet i din lejlighed, så ring til viceværten eller teknisk forvaltning på kommunen og spørg dem til råds. Bed om at tale med en arkitekt der ved noget om etageejendomme. Denne service er gratis, men husk at notere hvem du har talt med. Hvis du vil have vurderet en ombygning eller hele lejligheden evt. med henblik på at sælge den senere, så ring til administrationen og fortæl hvad det drejer sig om. Anne Hansen vil så 12

13 fortælle dig hvad du skal gøre. Der skal dog stadig ud over Søren Ulf-Møller deltage en person fra andelsforeningens bestyrelse. Vurderingen koster det samme som omstående og den er gældende i 6 måneder, hvis der ikke er sket forandringer i denne periode. Hvis du sælger herefter skal der foretages en ny vurdering med nye udgifter til følge. Husorden reglement. Navneskilte Beboerne er pligtige til at opsætte navneskilte på entredøren. Der er ikke pligt til at opsætte navne på navnetavlerne i bunden af opgangen. Cykler Cykler skal stilles i cykelskure, og må ikke parkeres i indgangspartierne til trappeopgange, da brandvæsen og ambulancer skal have fri passage. Al cykel og knallertkørsel i gården er forbudt. Barnevogne og barnecykel - anhængere Disse skal parkeres i barnevognsskuret i gården, og må ikke henstå i trappe opgange. Beboerne skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller i besøg værende børn og gæster ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere. Motorkøretøjer Biler må ikke parkeres, således at de generer ind - og udkørsel af porten. Det er ikke tilladt at parkerer sin bil i gården. Har man en garage, skal bilen parkeres der. Benzin må ikke opbevares i garager og kældre m. mere. Knallerter, motorcykler og biler må ikke henstilles i ejendommens port eller gård. Fyrværkeri må ikke antændes i og ved ejendommen. Musik til hverdag bør ikke genere din nabo og musik til fest skal dæmpes kl

14 Have og gård: Høj musik må ikke finde sted. Dæmpet musik i weekenden skal slukkes kl Støj Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres, således at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj, må ikke finde sted før kl og efter kl til hverdag. Støjende adfærd og ophold på trapper er forbudt. Rygning jf. lov om rygning må der ikke ryges på indendørs fællesarealer, herunder trappeopgange og loftsarealer. Det er ligeledes ikke tilladt at efterlade cigaretskodder på fællesarealerne. Tørrefaciliteter - der er flere tørrepladser i gården. Det henstilles til at man ikke lader sit tøj hænge unødigt længe til gene for de øvrige brugere. Renovering af lejligheder etc. I forbindelse med istandsættelse af lejligheder skal trapper afdækkes og rengøres løbende i forløbet. Der må ikke henstå byggematerialer og affald på trappeopgange, for og bagtrapper, loft og kælder, da brandvæsen og ambulancer skal have fri passage. Installation af tekniske hjælpemidler skal være foretaget forskriftsmæssigt. Affald Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted end i de opsatte containere. Stort affald, som ikke fjernes med dagrenovationen, skal beboerne henstille til stort affald. Emballage og affald må ikke anbringes på køkkentrappen. Bankning og tøjtørring Møbel- og tæppebankning, samt udluftning af sengetøj og lignende, må kun finde sted på de af andelsforeningen anviste steder og tider. Tøj må kun tørres på de anviste pladser. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller altaner mod gaden. 14

15 Skader Det er beboernes pligt straks at underrette andelsforeningens vicevært såfremt skader på ejendommen, fare for skader eller lignende konstateres. Dyr Beboerne har adgang til at have hunde og katte som husdyr. Er disse til gene for andre beboere, har bestyrelsen ret til at påpege disse gener over for dyrets/dyrenes ejer og ret til at forlange, at generne ophører. Det er forbudt at fodre fugle, fremmede katte og andre omstrejfende dyr. Forhaver Beboere med forhaver har brugsretten, og er dermed også forpligtiget til at holde haven pæn og i god stand. Græs og ukrudt skal holdes nede, buske og træer skal beskæres således at de ikke forvolder skade på hegn og fortov. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, på andelshaverens regning, at holde haverne, hvis haven misligholdes. Vinduer Det er tilladt at åbne vinduer i opgangene, men de skal lukkes igen! I sne, frost, regn og stormvejr skal alle vinduer på loft og i kælderrum holdes lukkede. Wc-regler Der må kun benyttes toiletpapir i toilettet, og intet andet, som kan tilstoppe afløb, må kastes i wc-skålen. Legeplads og haveanlæg Legeplads og haveanlæg er under beboernes beskyttelse. Væsentlig misligholdelse af nogen del af husordenen kan medføre opsigelse. Husordens-reglementet er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamlingen den 22. April 1980 og rettet den 6. Maj Senest opdateret af bestyrelsen den 3. September Nyttige Adresser Vicevært: 15

16 Jørn Andersen Tlf.: Træffes hverdage mellem kl og Administration: Advokat Georg Meyer Nørre Voldgade København K. Anne Hansen Tlf.: Frederiksberg Kommune: Rådhuset Teknisk forvaltning Tlf.: Vurdering: Lejlighedsvurdering.dk V/ Søren Ulf-Møller Helmsvej Bagsværd Tlf.: Fax.: Håndværkere Hvis du mener der er opstået et problem som ejendommen skal tage sig af, kontakter du viceværten. 16

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden 1-6070 Tranehavegård

Husorden 1-6070 Tranehavegård Husorden 1-6070 Tranehavegård Revideret den 19. september 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor be bo erne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting.

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. september 1976

Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. september 1976 Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. 1 Affald Det er forbudt at bruge trapper, gård, kældergange, loftsgange, port samt tørrelofter til henstilling af enhver form for effekter, affald

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Femte Maj Plads

Husorden Femte Maj Plads Husorden Femte Maj Plads Affald Altaner Ansvar Antenne Auktion Bad/toilet Beboerrum Cykler/barnevogne Alt affald skal lægges i poser, som lukkes forsvarligt inden de anbringes i affaldsbeholderne. Altaner

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden Ved Rosenhaven

Husorden Ved Rosenhaven Husorden 1-3061 Ved Rosenhaven Vedtaget på afdelingsmøde den 8. september 2015 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

I mange tilfælde vil man kunne hente råd og vejledning hos viceværten.

I mange tilfælde vil man kunne hente råd og vejledning hos viceværten. Husordensreglerne er lavet for at have et officielt sæt spilleregler for rimelig adfærd i ejendommen. De supplerer foreningens vedtægter vedrørende eksklusion, hvilket blandt andet kan hænde, når: " et

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt Husorden afd. 11 HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere