MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr Bo Klercke Stud nr: Helle Risager Grubbe Stud nr: Lars Bo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr. 20090871 Bo Klercke Stud nr: 20101813 Helle Risager Grubbe Stud nr: 20101814 Lars Bo"

Transkript

1 1

2 2 Indhold Indledning:... 3 Anvendt teknologi i spillet:... 4 Sms som en del af spillet:... 4 Mulige praktiske og tekniske forhindringer... 6 Spilkoncept og gameplay:... 6 Gameplay... 7 Læringsteoretiske overvejelser... 8 Overvejelser om didaktisk model Formål og mål med spillet: Læringsforudsætninger: Rammefaktorer: Overvejelser om det spildidaktiske design: Modaliteter Modaliteternes anvendelse Modaliteter og læring Centrale spildynamikker: Spildynamikker der indgår i spillet: Tid: Levels: Opgaveløsning: Online udvidelse Litteratur: Bilag:... 24

3 3 Indledning: Vores erfaring som lærere er, at nutidens unge kræver varieret, handlingsorienteret undervisning med egen aktiv deltagelse. Det kan efter vores mening bl.a. opnås ved at benytte læringsspil. Ifølge den socialkonstruktivistiske læringsteori giver den aktive kreative deltagelse gode muligheder for, at der rent faktisk også finder en læring sted (Hermansen, 2005, s. 88 ff). Der er her tale om en læring, der efter Williamsons udsagn har transfer-værdi ud over spilrammen: Dét, der gør epistemiske spil specielle er, at de er baseret på, hvad vi allerede ved om hvordan folk lærer at være innovative tænkere, og hvordan den slags tænkning er brugt til at løse virkelige problemer i verden uden for spillet (Williamson, 2006). Som det fremgår af (Williamson, 2009, s. 40), kan spil være meget engagerende som læremiddel. Læringsspil indeholder efter vores opfattelse følgende elementer: Konkurrence Aktiverende idet eleverne skal kommunikere deres viden for at løse spillets opgaver. Eleverne tvinges til at forholde sig til det faglige indhold Eleverne bliver medskabere af læremidlet og føler dermed ejerskab Mulighed for en kreativ tilgang til det faglige stof Collaborativ tilgang til læring Vi tager udgangspunkt i følgende definition af læringsspil: Læringsspil er undervisningsmateriale der danner kontekstualiserede simulationer, der involverer frugtbare tænkning, brug af sproglig interaktion og dermed øger elevernes engagement (Sørensen, 2007). Brugen af digitale medier i undervisningen giver mulighed for at spillene kan indeholde multimedieindslag hvilket ikke er muligt i et traditionelt spil af pap og papir. I tider med fokus på læringsstile, gennemførselsprocenter og den enkeltes udbytte af undervisningen, er det væsentligt, at underviseren varierer formidlingen af stoffet.

4 4 Anvendt teknologi i spillet: Mobiltelefonen er et medie, som vores primære målgruppe - elever i erhversuddannelserne EUD 1, er fortrolighed med at bruge, og vi tror, at det vil skabe yderligere motivation, engagement og læring at inddrage telefonens multimedieredskaber i en undervisningsmæssig sammenhæng. Ved at inddrage mobiltelefonien i konceptet ønsker vi endvidere at bidrage til større mobilitet og interaktivitet i undervisningen. Mobiltelefonen som kommunikationskanal understøtter steduafhængighed, og vil derfor give mulighed for at inddrage et større geografisk område i undervisningssituationen. Sms som en del af spillet: Antallet af afsendte SMS'er er steget eksplosivt gennem de seneste år. Især blandt børn og unge har SMS'en fundet sin plads som den mest benyttede kommunikationsteknologi over hovedet. Figur 1: SMS-kommunikationen vokser hurtigere end tale[1] 1 EUD er forkortelse for Erhvervsuddannelserne

5 5 Figur 2: Stærkt stigende MMS-kommunikation[2] Pr. 31. december 2008 var der mobilabonnementer i Danmark. Sammenlignet med 1997, altså 11 år tidligere, var der mobilabonnementer i Danmark. Med andre ord en forskel på abonnementer, eller en stigning på 475 %. Forskellen svarer nogenlunde til antallet af borgere i Danmark og ganske vist har mange mennesker i dag to telefoner firmatelefoner, etc. men noget tyder alligevel på, at penetrationsgraden af mobiltelefoner er grænsende til 100 %. I 2. halvår af 2008 blev der i Danmark sendt millioner sms er, hvilket svarer til 926 sms er pr. kunde, eller 154 sms er om måneden. For yderligere statistik se her: Ikke desto mindre er SMS'en som medie et overset fænomen i undervisningen. Det forsøger vi at gøre op med her, idet mediet inddrages som et aktivt element i spilforløbet. At undervisningen foregår på elevernes medie skulle også gerne betyde, at eleverne bliver mere engagerede, når de kan mærke relevansen.

6 6 Mulige praktiske og tekniske forhindringer: Selv om SMS en er meget udbredt, er der formodentlig stor forskel på, hvem det er, der i den grad har taget SMS en til sig. Eleverne er utvivlsomt trænede SMS ere, mens lærerne nok har et lidt andet forhold til denne teknologi. Rent pædagogisk skal læreren overvinde tidligere tiders modstand mod mobiltelefonens tilstedeværelse i undervisningen. Fra at være et forstyrrende element, skal telefonen nu bruges aktivt til at lære med. Hvis man ønsker at benytte mobiltelefonen som undervisningsmiddel bør skolen enten indkøbe et antal mobiltelefoner, som eleverne kan låne, eller betale den faktiske omkostning, der er forbundet med brugen af telefonen i undervisningssammenhæng. Prisen for én enkelt sms ligger i dag på øre, men ethvert teleselskab med respekt for sig selv, tilbyder fri sms for maksimum 100 kr. om måneden. Vi antager, at langt hovedparten af eleverne har et abonnement med fri SMS, og da eleverne arbejder i grupper, vil problemet med betaling være minimalt. Der ud over vil det være en fordel for læreren at råde over en SMS-server eller service. En del skoler har allerede en SMS-server, men at inddrage den i forbindelse med undervisning, vil sandsynligvis være forbundet med et hav af tekniske problemer for den almindelige lærer. Der til kommer, at prisen for at sende én SMS ligger i niveau med teleselskabernes normale priser. Et godt alternativ til dette vil være den gratis SMS- server [3], der kan installeres på lærerens egen pc. Der kræves der intet udover en mobiltelefon med Windows Mobile og et USB-stik. Modtagne SMS er sendt til mobiltelefonen kan opsamles i et regneark, hvilket gør efterbehandlingen noget lettere, og samtidig kan der i regnearket indsættes regler der smager på indholdet og selektivt sender en svar-sms, fx med faste intervaller. Der kan ligeledes opsættes regler, så der kan sendes hændelsesstyrede SMS er. Spilkoncept og gameplay: Produktet kan bl.a. anvendes i undervisningsprojekter, hvor der vil være en gevinst i at sende personer ud i felten og indsamle viden og erkendelse. Og hvor et samarbejde med kammerater, som samtidig har online adgang til andre tungere researchkilder, kan kvalificere den del af projektarbejdet, der foregår i felten.

7 7 Gameplay: Spillet kan spilles af mindst 2 hold, alt afhængig af tid og disponible computere. Hvert hold (der er delt op i 2 - et mobilt team, der er ude i felten, og et stationært team, der sidder hjemme ved en computer, tilkoblet internettet) har på forhånd fået udstukket en rute som nu gennemløbes og på udvalgte steder, er der indlagt en række opgaver, som der skal rapporteres tilbage på. Alle stationære team sidder i samme lokale - dette øger intensiteten i opgaveløsningen, da kommuniaktionen med det mobile team kan afsløre løsninger på det modsatte hold. Det skal foregår enten via sms, mms, optagelse af lyd, video eller samtale. Opgaverne kan enten være i form af fysiske poster i terrænet eller stillet af det stationære team når det mobile team når de på ruten markerede punkter. Der er her lagt tjekspørgsmål ind, som har til formål at verificere den rigtige geografiske placering. De fremsendte informationer danner nu baggrund for en research på internet/bøger eller andre tilgængelige kilder hos det stationære team. De giver feedback til kammeraterne i felten, og forsyner de dem med manglende brikker, som kan øge erkendelserne eller kvaliteten af de indsamlede informationer og dermed svare på spørgsmålene. For at kunne komme videre til næste post/spørgsmål, skal der svares rigtigt på spørgsmål om nogle geografiske kendetegn. Det er med andre ord vigtigt at ruten gennemløbes korrekt for at holdet kan kmme videre til næste post og ikke kollidrer med andre hold på ruten - på den måde oplever holdet også at der sker en progression i selve løbet og dette opretholder dermed også konkurrenceelementet og for nogle motivationen i spillet. I det fysiske møde med nye spændende omgivelser og mennesker vil mobiltelefonens diktafon kunne bruges til interview, kameraet til optagelse af både billeder og videostumper, og det trådløse netværk til at sende optagelserne hjem til projektrummet. Hertil kommer den væsentlige kommunikation i telefonrøret mellem det mobile team og det stationære team, hvor researchede informationer fra det stationære hold skal formidles, og hvor de forhandler om de næste trin i processen med at samle de væsentlige indtryk, ind eller svare på de indlagte spørgsmål.

8 8 Når ruten er gennemløbet, de forskellige spørgsmål er besvaret og informationer indsamlet, samles holdet igen på skolen, hvor der nu i plenum evalueres og gives point. Det er først ved evalueringen af de indsamlede svar, at spillet for alvor kan afgøres, da der i denne evaluering lægges op til at læreren i opsamlingen på spillet kan tage udgangspunkt i de berørte fagområder. Læringsteoretiske overvejelser: Spillet er designet som et spil, hvor læring skabes i praksisfællesskab med udgangspunkt i elevernes erfaringer og oplevelser. Spillet sætter med andre ord den erfaringsbaserede læring i samspil med den socialkonstruktivistiske opfattelse af videnstilegnelse som en konstruktion der opstår mellem deltagere i en læringssituation (Dolin, 2001, s. 204). Den erfaringsbaserede læring er beskrevet i flere modeller. Den mest kendte er Kolb s læringscirkel der opererer med fire faser i en cirkulær proces: Konkret oplevelse Reflekterende observation Abstrakt begrebslliggørelse Aktiv eksperimenteren (Dolin, 2001, s ) Levin og Dewey har beskrevet samme læringsproces, hvor et markant fællestræk er at udgangspunktet for læringen er oplevelsen / erfaringen / impulsens stærke drivkraft som motivation for læring (Illeris, 2000, s ). Dewey udtrykker erfaringens betydning for læringen således: Et gram erfaring er bedre end et ton teori, simpelthen fordi det først er i erfaringen, at enhver teori opnår en vital og verficerbar betydning. (Dewey, 1916 / 2005, s. 161) Ved at tilrettelægge spillet således at en gruppe elever sendes ud i den virkelige verden for at indsamle data, vil vi starte læringsprocessen med en konkret oplevelse / erfaring, der dels kan virke som drivkraft og motivation for læringen og dels igangsætte den refleksive proces som er beskrevet i bl.a. Kolbs læringscirkel.

9 9 Ved at den ene gruppe af elever skal bevæge sig ud og gå eller løbe rundt og opsøge forskellige data, medtages kroppen ligeledes som en del af læringsprocessen. Et aspekt der kan have stor betydning for motivationen for den del af deltagerne (måske især drengene) som kan have svært ved udelukkende at lære ved at sidde på en stol og modtage undervisning. Dewey beskriver kroppens inddragelse i læringssituationer således: Selv om de lektier der skal læres, skal læres ved hjælp af bevidstheden, må nogle kropslige aktiviteter tages i brug..der tales om sanserne som kundskabens porte og døre. Med inddragelsen af verden omkring eleverne vil deres sanser og krop uundgåeligt blive en del af læringsprocessen. Dermed er en vigtig intention med spillet at eleverne oplever at ny dør (eller gerne en ladeport) til kundskab og viden åbnes i løbet af spiloplevelsen. Den reflekterende observation efter den konkrete oplevelse opnås i spillet ved at den ene gruppe elever, vha. mobiltelefonen, videregiver deres erfaringer til gruppen i f.eks. klasseværelset. Denne del af spillet har den betydning at læringsprocessen således ikke forløber i det enkelte individ, men deles så at sige i praksisfællesskabet mellem de to grupper. Den ene gruppes erfaringer bliver således genstand for den anden gruppes refleksioner over observationen. Gruppen i klasseværelset kan vha. af en assimilativ læringsproces, knytte observationen til kendt viden fra et konkret fagområde og komme frem til en abstrakt begrebsdannelse ved at sætte erfaringen i spil med kendt teori. Man kan også tilrettelægge spillet således at observationen ikke knytter sig til allerede kendt viden, men at gruppen i klasseværelset skal opsøge ny viden der kan begrebsliggøre erfaringen. Et eksempel kunne være: Opgaven er at måle højden på et træ. Den ene gruppes opgave er at finde et træ i nærheden. Når træet er fundet skal de, vha. mobiltelefonen, give besked til gruppen i klasseværelset om hvor træet er, hvordan forholdene omkring træet er osv..

10 10 Gruppen i klassen får til opgave at reflektere over oplysningerne, sætte det relation til allerede kendt teori eller opsøge ny viden om hvordan træers højde måles. Oplevelsen har dermed gennem en assimilativ læringsproces ført til en teoretisk begrebsliggørelse, som kan omsættes i aktiv eksperimenteren. Den aktive eksperimenteren kan bestå i at gruppen i klassseværelset kommunikerer metoden til højdemålingen til gruppen udenfor, med anvisninger om hvad de konkret skal gøre for at foretage målingen, eller om de evt. skal finde nye data (et andet træ) pga. omgivelserne ikke tillader målingen af træets højde. I dette spil vil den erfaringsbaserede læringsproces således ikke forløbe i det enkelte individ men processen vil forløbe på skift i praksisfællesskabet mellem de to grupper. Læringsmæssigt kan man anføre den kritik at den enkelte elev ikke får trænet og oplevet en individuel sammenhængende læringsprocess med at komme fra konkret oplevelse til aktiv eksperimenteren. På den anden side kan spillet have lighed med andre kolaborative processer, som f.eks. projektarbejde, hvor de forskellige opgaver i projektet uddelegeres til gruppens medlemmer. Set ud fra den synsvinkel kunne spillet bruges som en anderledes introduktion til projektarbejdets læreproces. Hvis begge grupper skulle prøve såvel den erfaringsrelaterede som den refleksive del af spillet, kunne det tilrettelægges således at grupperne skiftes til at være erfaringssamlere og erfaringsbearbejdere. Overvejelser om didaktisk model: Spillet skal betragtes som et læringsspil og skal som sådan didaktiseres som et hvert andet undervisningsforløb. Når spil skal anvendes finder vi det relevant at medtage de aspekter, der medtages i andre didaktiske sammenhænge. Spillet bygger på et socialkonstruktivistisk læringsyn. Dette læringssyn finder vi repræsenteret i Hiim og Hippes relationsmodel (Hiim & Hippe, 1997), hvor der anvendes en bred forståelse af didaktik, der tager hensyn til seks indbyrdes afhængige faktorer i undervisningsplanlægningen. Relationsmodellens er designet til undervisningsbrug og indeholder således ikke didaktiske aspekter omkring spilafvikling og didaktisering af læringen i spil.

11 11 I artiklen Didactic Design for Business Games af Thomas Duus Henriksen og Timo Lainema præsenteres to modeller for didaktisering af spil. En kombination inspireret af Hiim og Hippes relationsmodel og de to nævnte spildidaktiske modeller finder vi fyldestgørende når det aktuelle spil skal didaktiseres. Vi vil medtage tre af faktorerne fra Hiim og Hippes relationsmodel: Mål Læringsforudsætninger Rammefaktorer De tre øvrige faktorer: Indhold, læreprocesser og vurdering finder vi indlejret i de to didaktiske modeller for spil og vil derfor blive medtaget i diskussionen af hvilken model vi vil anvende i det aktuelle spil. Formål og mål med spillet: Her beskrives det overordnede formål og mål med spillet. Det mere specifikke formål og mål med selve spillet kan ses under afsnittet om centrale spildynamikker i spillet. Det overordnede formål med spillet er at pakke det faglige indhold ind i en anden og mere moderne indpakning for at variere undervisningen. En anden del af formålet med spillet er at give eleverne en god oplevelse mens de deltager aktivt i undervisningen. Spil er også velegnet til at arbejde med nogle af de personlige kompetencer, som findes i målene for en del af EUD 2 -uddannelserne. Mange undervisere er tilbøjelige til at fokusere på de fag-faglige kompetencer. Det overordnede mål med spillet er bl.a. at gøre undervisningen mere tidssvarende. Vi forestiller os, at spillet indgår som ét af flere læremidler i et tema. Fx faget Stil, form og farve på tømreruddannelsen, hvor eleverne bl.a. lærer om byggestile og arkitektur. Der skal præsenteres noget teoretisk undervisning (initialviden), som skal give eleverne en grundlæggende viden, de kan trække på, når de spiller spillet. 2 EUD er forkortelse for Erhvervs Uddannelser

12 12 Læringsforudsætninger: Den primære målgruppe for dette spil er elever på EUD-uddannelserne. Altså typisk unge mennesker i alderen år. Den sekundære målgruppe er deres undervisere, som sikkert er den vanskeligste del at håndtere. I mangel af bedre har vi kigge i rapporten It i erhvervsuddannelserne [4], der tegner et billede af i hvilket omfang lærerne inddrager it i undervisningen og dermed nok også i hvilken grad, de føler sig klædt på til opgaven.

13 13 Det forudsættes at eleverne kan betjene alle funktioner i mobiltelefonen, som er nødvendige for at kunne indsamle de forskellige data? Evt. programmer til online streaming må introduceres af læreren og kræver derfor en lærervejledning (program findes til stort set alle mobiltelefoner) - Hvis gps inddrages vil kun et mindre antal telefoner understøtte dette, og skal det kombineres med google maps kræver det så meget trafik at det bliver problematisk at lade eleverne selv betale (datatrafik). Sms i begrænset mængde er derimod ikke noget problem, idet de fleste har betalt for ubegrænset antal. Spillet relateres til emner der understøtter et konkret fagområde. Fagene på ungdomsudd. er ret pressede, og lærerne svære at motivere for noget der ikke direkte understøtter faget - tværfaglighed er et stort set ukendt begreb - så derfor skal spillet direkte understøtte fagets faglighed, altså fagbegreber i en ny kontekst Ved holddannelse skal læreren være opmærksom på, at deltagelse kræver fysisk aktivitet og at holdene evt. skal sammensættes under hensyntagen til dette. Rammefaktorer: I den didaktiske planlægning af spillet foreslår vi at læreren i overvejelserne om hvilke rammefaktorer der er gældende for didaktiseringen af spillet overvejer nedenstående spørgsmål:

14 14 Er alle elever i besiddelse af mobiltelefoner, der har de nødvendige funktioner? Skal skolen udlevere mobiltelefoner? Er andre nødvendige tekniske hjælpemidler tilstede (computere på skolen etc.) Har man de rette rammer for dataindsamling på skoleområdet eller skal spillet foregå et andet sted? Skal spillet opfylde krav fra elevplaner eller andre officielle papirer. Overvejelser om det spildidaktiske design: Som tidligere nævnt vil vi didaktisere spillet med en kombination af Hiim og Hippes relationsmodel og en spildidaktisk model. I artiklen Didactic Design for Business Games (Henriksen 2009) beskrives to modeller: modellen og TiA modellen. Den vigtigste forskel på de to modeller beskrives således: The key difference between the model is a) whether the game-session is left undisturbed from other didactic activities or not; b) the emphasis on providing the participants with a particular perspective at particular times I modellen vil deltagerne således gennemgå en refleksionrunde eller èn omgang I Kolbs læringscirkel, mens deltagerne I TiA modellen vil gennemgå flere refleksionsrunder, idet spillet afbrydes flere gange for at reflektere over læringen i spillet. Fordelen ved TiA modellen er at man kan igangsætte refleksionsrunder i forskellige faser af spillet. I det aktuelle spil kunne det være efter f.eks. første indsamling af data. Her kunne spillet stoppes og man kunne drøfte med eleverne, hvordan læringen i spillet opleves på dette tidspunkt. Ligeledes kunne næste refleksionsrunde iværksættes, når gruppen i klasseværelset er kommet frem til hvilken aktiv eksperimenteren der skal igangsættes. Dette kunne give værdifuld viden om elevernes læring for læreren og det kunne være medvirkende til bevidstgørelse af egne læreprocesser hos eleverne. De tilbagevendende refleksionsrunder for de elever der er ude, kan være en udfordring af didaktisere. Man kunne benytte sig af mobiltelefonerne til denne del. F.eks. i form af spørgeskemaer sendt ud på telefonerne, som skulle have til formål at igansætte refleksion over læreprocessen. Ulempen ved TiA modellen er at spilflowet afbrydes flere gange og spilfornemmelsen hermed afbrydes. I artiklen er de to modeller beskrevet i forbindelse med organisations-

15 15 spil, hvor man må formode det er voksne der spiller og det kan måske gøre en forskel for accepten af at blive afbrudt i spillet. I det aktuelle spil er det fortrinsvis unge, der spiller og man kan forvente at det at bevare spilflowet er vigtigt for denne målgruppes motivation for at forsætte spillet og at de gentagne refleksionsrunder ville føles konstrueret midt i spillet. På trods af TiA modellens åbenlyse læringsmæssige fordele, vil vi anvende modellen i didaktiseringen af spillets afvikling. Primært begrundet i at bevare spilflowet, som må skønnes at indeholde en væsentlig motivationsfaktor for målgruppen. Spillet ville således skulle afvikles med en generel introduktion til spillet, herefter spilafholdelse og afslutning med en refleksionsdebat med eleverne om det læringsmæssige udbytte af at spille spillet. Modaliteter: Da arenaen er det omkringliggende samfund er platformen fri. De modale elementer (kommunikationsformerne) er tilgængelig I en digital form afledt af de muligheder, som mobiltelefonerne (håndholdte enheder) giver. Deltagerne kan vælge at kommunikere med hinanden via tegn og gesturer og under anvendelse af de tekniske muligheder, som mobiltelefonerne og sms giver. De modale elementer kan være medier som lyd og billed ekspliciteret fra disse enheder. Video streamet direkte til fx YouTube eller lukket forum - kan ske tidstro hvilket kan udnyttes i opgaverne. Modaliteternes anvendelse: Til brug for den samlede kontekst handlingen og den samlede ønskværdige dramaturgi kan der via sms fremsendes tekster med indhold af hypertekst, som deltagerne kan aktivere, for således at indhente yderligere informationer til brug for opgaveløsningen. Hypertekster kan linke til tekst eller andre hypermedier indenfor lyd og billedobjekter, Hvis der I spillet indtænkes en rollefordeling på henholdsvis en gruppe I marken og en gruppe med en styrende funktion på hjemmebasen kan denne sidste udemærket defineres som

16 16 en modalitet, idet den via sms bidrager til det samlede input af information som deltagerne modtager. Hjemmebasen kan således dramaturgisk påvirke deltagerne i marken, når disse gennemfører opgaven. Også eksterne statister placeret på ruten kan defineres som modale elementer, der kognitivt kan påvirke deltagerne. Denne opdeling i en digital og menneskelig modalitet ekspliciterer May og Kristensen (2003, s. 2), når de anvender begrebet habitater. De definerer begrebet habitat som en ting, der karakteriseres ved at være: En afgrænset lokalitet med beboere Et habitat understøtter disse beboere ved at være indrettet og opføre sig på en måde, der tillader dets beboere at interagere og få deres behov opfyldt. Habitaten er således et udvidet arena begreb der både forstås digitalt og menneskeligt i relation til kognition. Habitaten er i relation til projeket det virtuelle projektrum og/eller skolens område, hvor både teknik og mennesker kan indgå logistisk overkommeligt i det samlede forløb. Beboerne er i sig selv defineret som ting, der kan handle autonomisk og med initativ. Således kan beboeren være et system menneske og system. Beboeren kan derved i relation til denne kontekst være en mobiltelefon med modaliteter, opkoblet til netværk med mulighed for sms og samtale. Beboeren omtales hyppigst som den menneskelige deltager men kan også som nævnt indgå i form af et ikke menneskeligt element. Derved en ny vinkel på HCI begrebet og dets aktive elementer. Beboer og habitat påvirker hinanden gensidigt og tilpasser sig hinanden. Diskussionen af graden af modalitet kan således indeholde overvejelser af, hvordan sådanne påvirkninger kan tænkes at finde sted og hvorfor. Nedenstående tabel (Bødker og Andersen, 2004) viser hvilke forbindelser, der kan indgå imellem beboerne i habitatet og den type af information som habitatet understøtter. Der skelnes jf. ovenstående imellem digitale og ikke digitale modaliteter, der kan indgå i den samlede kommunikation til påvirkning af deltagerne. Ovenstående digitale modaliteter

17 17 som billede, tekst og lyd indgår i tabellens venstre side og inddragelsen af menneskelige statister i højre side. Tabellen skelner imellem modaliteter som input eller output. Input(ind) udgøres i vores forslag eksempelvis af deltagernes aflæsning af mobiltelefonens skærmbilleder, dens lyde og andre visuelle signaler men output(ud) kan ske via mobiltelefonens tastatur. Med teknikkens fortsatte udvikling kan skellet mellem out- og indput tænkes at blive mindre markant i takt med mulighederne for stemmestyring og bevægelsespåvirkninger til brug for funktionsstyring af den enkelte mobiltelefon, pda etc.). Også andre ikke-digitale og ikke-menneskelige modaliteter kan indgå jf. nedenstående skema. I området Ikke-digital information kan udemærket indtænkes modaliteter af ikonisk eller anden markeringsmæssig værdi - eksempelvis skilte, budskaber og farver. Alle sanser kan således indtænkes i forløbet, og det giver også mulighed for at indfri ønsket om at processen kan tilpasses budgettet. Der er således ikke fokus på en nødvendigvis digital modalitetsportefølje men en tilpasning af modaliteterne til opnåelse af såvel fagmål og eksempelvis læringsstil. Tabel/ Habitates understøttelse af dets beboeres informations og kommunikationsbehov. Modaliteter og læring: I en epistemisk og narrativ sammenhæng kunne elevernes muligheder for reflektion og eksperimentering jvf. læringsafsnittet, være at anvende modaliteter, der jf. ovenstående skema var en bricolage af modaliteter (ikke digital/ud) eksempelvis apps(applikationer), der i deres opbygning rummer opgaver, der kan stimulere såvel reflektion og som eksperiment. De begrænsninger som er knyttet til modellen som beskrevet i læringsafsnittet - specielt på mulighederne for et iterativt spilflow, kunne formodentlig tilføres via apps, der i deres funktionalitet og narrativitet gav deltagerne muligheder for frit at vælge

18 18 forskellige løsninger og indfaldsvinkler til den samlede opgave. Således kunne deltagerne også påvirke udfald af handlinger og opgavens samlede udfald - med andre ord rum til eksperiment og reflektion - og gerne stilladseret af opgaver med et konstruktivistisk grundlag - erkendelsen af valg kunne således være socialt konstrueret og fortolkningen af opgaver skete i interaktion i grupper. Således kunne især gruppedynamikker i skoleklasser/ grupper aktiveres og om muligt styrkes. Centrale spildynamikker: For at spillet skal matche vores didaktiske ramme og ikke mindst vores faglige mål for spillet generelt, er det vigtigt at indtænke en række spildynamiske trædesten, som gør det lettere for os som didaktiske designere, at udvikle spillet, men i høj grad også for både lærere og elever at gennemskue regler og gameplay. Hastighed: I vores spil spiller man både på tid og rigtighed, men i høj grad også på kvaliteten af de indsamlede reflektioner som sendes hjem til det stationære team ved hjælp af sms, video, mms eller lydoptagelser. Der er i spildesignet lagt op til forskellige scenarier i forhold til, hvordan læreren kan designe både spørgsmål, den måde eleverne skal reflektere på, og ikke mindst hvordan, den afsluttende evaluering og pointgivning skal foregå. Tager vi udgangspunkt i et scenarie, der går ud på at en opgave skal løses kvalitativt - på tid, ved hjælp af sms-kommuniaktion, bliver man nødt til at tage fat i den assimilative læreproces som beskrives i ovenstående læringsafsnit, hvor kollaborationen mellem hjemmegruppen og gruppen i marken bygger på problemløsning af en initial (men måske ikke så present) viden. Spildynamikker der indgår i spillet: Tid: Uanset hvordan vi vender og drejer tingene, kan vi ikke komme udenom tidsfaktoren.

19 19 Men vi kan fra spil til spil afgøre om tiden skal have en afgørende faktor i selve gameplay et! Vi forestiller os at et spil skal gennemføres på ca for også at holde kadencen. Man kan altså indenfor 2 x 45 minutter gennemføre et spil af fornuftig længde. Levels: Vi har valgt at putte levels ind i spildynamikken, forstået på den måde, at eleverne fra post til post kan se, at spørgsmålene bliver sværere og sværere, eller en tand mere omfattende. Dette øger konkurrence-elementet, da grupperne indbyrdes og direkte kan sammenligne hinanden progression - det er specielt det stationære team der kan fortælle, hvor de andre hold er på ruten, og hvilket level de er nået til. Opgaveløsning: Det er vigtigt for spillets progression, at opgaverne løses for at komme videre? Der er dog designet et antal bagdøre i spillet, der tilgodeser de lidt svagere elever, der ellers ikke ville være kommet længere end til første spørgsmål/opgave. Det vil i dette tilfælde være den pågældende lærer der sørger for at det svage hold kommer videre på ruten ved at give hints. Hints skal på den måde hjælpe eleverne til at komme videre. Det er vitalt for spillets gennemførelse & succes, samt eleverne læringsudbytte - at spillet så vidt muligt rammer rigtigt i forhold til det faglige niveau. Omvendt er der et antal bonusspørgsmål/opgaver som den dygtige gruppe kan løse på vejen til en ny opgave. Ved at lægge hints og bonusspørgsmål ind i spillet undervejs, giver det læreren nogle håndtag til at diffentiere spillet, men det gør det samtidig også sværere at gennemskue og sammenligne for spillets deltagere. Online udvidelse: Spillet kan umiddelbart spilles, udelukkende vha. en mobiltelefon. Spillet kunne også suppleres med en online del der kunne udmøntes som følger:

20 20 Brugerne, skal før spilstart, registrere sig, så der kan gemmes information om antal gennemførte missioner, indsamlede informationer, billeder/video/lyd, kommunikationen mellem mobilt og stationært team, og for spildesigneren (læreren) at se om deltagerne har løst de opgaver, de er blevet stillet. Programmet skal være enkelt at downloade og installere til sin mobile enhed, og kompatibel med rigtig mange modeller, så man som bruger ikke skal føle sig udenfor, hvis ikke man har den rigtige model. Der kan dog være forskel i brugerfladen på de enkelte enheder, da ingen enheder er ens designet skærm, tastatur, touch, wifi, 3g, gps, mobil, smartphone, tablet eller bærbar. Den mobile enhed kan ikke fremstille missioner/løb, men udelukkende løse opgaver og missioner. De nye tablets som ipad, Samsung Galaxy Tab m.fl. kan dog begge dele. Efter logon på en stationær pc kan der oprettes missioner indeholdende poster, opgaver og skatte. Missionerne bliver lavet ved hjælp af kort fra Google Earth, hvorpå der indsættes poster med indhold og beskrivelse af, hvordan opgaven skal løses fx via sms, mms eller ved mundtlig kommunikation. Derudover kan der smides forskellige former for skatte, der kan indsamles under turen og indløses ved spillestop. Disse skatte er ikke obligatoriske under turen, men kan indsamles som ekstra bonus. Hver mission har en onlinehitliste hvor spillerne kan se, hvem der var hurtigst, svarede rigtigst, og indsamlede flest skatte undervejs.

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb I maj måned 2008 tog jeg kontakt til uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland med et ønske om at gennemføre et to måneders

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

15-11-2013. Screencast-O-Matic. Mads Kronborg 30110110 Lasse Skærbæk 30290819 Rikke Duus 30100406 Maria Taagholt 30110107

15-11-2013. Screencast-O-Matic. Mads Kronborg 30110110 Lasse Skærbæk 30290819 Rikke Duus 30100406 Maria Taagholt 30110107 15-11-2013 Screencast-O-Matic Mads Kronborg 30110110 Lasse Skærbæk 30290819 Rikke Duus 30100406 Maria Taagholt 30110107 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undervisningsforløb... 3 Dannelsessyn... 4 Læringssyn...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet

En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet AD-ugen 46-2013 Didaktiske overvejelser En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet Vi har valgt at anskue vores læringssyn som værende

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik

Principper for en sundhedspædagogik Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland KKR SJÆLLAND Titel: Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN

Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN 2016 Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN Indhold Indledning... 2 Den didaktiske relationsmodel... 2 Læringsforudsætninger... 2 Rammefaktorer...

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Delprojekt i edidaktik

Delprojekt i edidaktik Delprojekt i edidaktik Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform. Formål Formålet med delprojektet er at arbejde med øget elevaktivering i læringsprocessen.

Læs mere

Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video

Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video 1. Introside PR side om forløbet. Hvad er det vigtigt at slå på? IT i undervisningen erstatning eller supplement? Differentiering og repetition med

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur DANSK, 8. - 9. KLASSE NÅR FACEBOOK DIDAKTISERES OG BRUGES SOM MIDDEL TIL FORTOLKNING AF SKØNLITTERATUR IT lærernetværk, region Nord

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen rev. d. 10.2.2016 Pædagogisk Råd Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen udvikler sig kontinuerligt

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog

Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Indledning... 2 Problemstilling... 2 Metode... 3 Bestemmelser omkring samarbejdet mellem lærer og pædagog... 3 Voldum

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere