RETTE. Sådan når du ud til den. person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTE. Sådan når du ud til den. person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris"

Transkript

1 Et magasin om informationslogistik fra Strålfors # Sådan når du ud til den RETTE person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris 4 5 Et tættere samarbejde giver et bedre resultat 8 9 Prøvesvar med det samme E-fakturaer til kunderne Pengeløst sportsarrangement

2 leder Når du ud til din kunde på den rette facon? 3 At tale med sine kunder handler i dag i høj grad om smart kommunikation at virksomheden vælger den rette kanal til den rette person på det rette tidspunkt for at nå frem med budskabet så effektivt som muligt. Men vejen er lang, og der er mange forhindringer. Det er krævende at samle og effektivisere sine kundedatabaser for at kunne kommunikere effektivt med kunderne. For at løse kommunikationsbehov af denne type er skræddersyede løsninger og et tæt samarbejde med alle leverandører påkrævet. Strålfors besidder en unik kompetence, som gør, at vi kan tilbyde dig en helhedsløsning uanset teknologi og materiale. Hvis du lader os om at sørge for informationslogistikken, kan du koncentrere dig om din kernevirksomhed det du er bedst til. I dette nummer af Infolog Magazine kan du blandt andet læse om, hvordan Lindex ved at vælge Strålfors som samarbejdspartner har taget skridtet fuldt ud og er blevet et modeforetagende. En velfungerende informationshåndtering bidrager til at drive udviklingen fremad. Vi ser også på det britiske marked, som regnes for at være et par år forud i forhold til de nordiske lande inden for traditionel direct marketing. Her er masseforsendelsens tid forbi, og de individuelle breve og opbygning af relationer i centrum. Strålfors har gennem de seneste år investeret i de værktøjer, der er nødvendige til fremtidens kommunikation, både digitale og fysiske. Nu er det op til dig at fortælle os, hvordan du ønsker, at resultatet skal se ud. Til syvende og sidst er det dine behov, som afgør, hvordan vi løser processen. Steinar Høistad divisionschef Information Logistics Tilpasning af teknologien er nøglen til fremgang Behovet for informationslogistik er hastigt stigende i hele verden. Og Ljungby er blevet et centrum for udviklingen. Efterspørgslen efter uddannede informationslogistikere er stor. Om ti år er det informationslogistik, som skaber et ny produktivitetsboom. 3 Voksende informationsmængder er i færd med at blive en flaskehals i udviklingen af både private og offentlige virksomheder. Hvis informationsmængden skal effektiviseres, så er informationslogistik et must. Derfor findes Center for informationslogistik, CIL, i Ljungby.»Vi er resultatet af et initiativ fra erhvervslivet i regionen. Lige siden begyndelsen i 2001 har erhvervslivet været en bærende kraft i udviklingen af vores virke. Ikke mindst Strålfors har spillet en vigtig rolle,«fortæller Magnus Hellgren, administrerende direktør for CIL. CIL har siden 2001 kørt uddannelsen inden for informationslogistik, først en masteruddannelse for erhvervsdrivende derefter en treårig grunduddannelse på handelshøjskoleniveau.»vi mærker en meget stor efterspørgsel efter de informationslogistikere, som vi har uddannet. De havner ofte i kvalificerede stillinger i de virksomheder, hvor de ansættes,«siger Magnus Hellgren. Metode til effektivisering af flowet Han har styr på de studerende, som har gennemført uddannelsen og ved, at de både er tilfredse med deres uddannelse og velfungerende i virksomhederne. På CIL defineres informationslogistik som en metode til effektivisering af informationsflowet ved at sætte en logistisk vinkel på dette flow. I dag findes information i rigelige mængder. Der kan tjenes mange penge på at styre informationsflowet til den rette person på det rette sted og i den rette situation. Her er valg af kanal også utrolig vigtigt.»at organisere informationsflowet så effektivt som muligt er ikke kun et teknisk spørgsmål, men også et spørgsmål om logistik, et spørgsmål om at organisere flowet,«siger Magnus Hellgren. Han synes, det er mærkeligt, at mange længerevarende uddannelser fokuserer på det grundlæggende tekniske niveau, og at interessen for tilpasning af den nye teknologi er så ringe. Man kommer ikke specielt langt med ettaller og nuller.»men hvis man kan finde en smart måde at tilpasse de tekniske kundskaber på, f.eks. inden for informationslogistik, kan man hente enorme effektiviseringsgevinster. Om ti år er det informationslogistik, som skaber det næste produktivitetsboom,«mener han. På internationalt plan er Sverige langt fremme, når det gælder informationslogistik, men også her kan der gøres meget endnu. En branche i vækst Efterspørgslen på informationslogistikere fra Ljungby er stor, og det hænger ikke kun sammen med en voksende branche.»vi har formet uddannelsen, så den finder sted i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder og direkte på arbejdspladserne. Derfor tilpasses uddannelsen til de behov for effektivisering, der er i de virksomheder, som de studerende kommer til at arbejde i,«fortæller Magnus Hellgren. Denne måde at køre en uddannelse på har vist sig at være ideel og har også medført, at nye uddannelsesbehov er blevet defineret i kontakt med virksomhederne. Nye uddannelser har set dagens lys, og en helt ny uddannelse i internationalt industrielt salg planlægges at starte i efteråret 2008.»Per Samuelson, som er koncernchef i Strålfors og viceordførende i CIL, fortalte, at det er svært at rekruttere kvalificerede sælgere til internationale virksomhed. Mange unge uddanner sig for at arbejde med markedsføring på et strategisk plan, men få kan virkelig sælge,«siger Magnus Hellgren. Den nye uddannelse bliver treårig og kommer til at indeholde både praktik og studier på et udenlandsk universitet. På samme måde som inden for informationslogistik skal den nye uddannelse være rettet imod nytænkning og nye løsninger på praktiske problemer.»teorier bliver først rigtig interessante, når de kan bruges i praksis,«siger Magnus Hellgren. Der kan tjenes mange penge på at styre informationen til den rette person på det rette sted og i den rette situation. 3 Magnus Hellgren er administrerende direktør for Center for informationslogistik, CIL, i Ljungby. CIL i Ljungby 3 Center for informationslogistik, CIL, drives som et aktieselskab. 3 CIL har en række partnervirksomheder som deltager og er med til at forme uddannelsen. Nogle af dem er også repræsenteret i CIL s bestyrelse. 3 Lærerne ved CIL kommer fra Växjö universitet samt handelshøjskolerne i Halmstad og Jönköping. 3 Der er 85 studerende på CIL p.t. TENDENSER 2 INFOLOG INFOLOG 3

3 DANMARK NORDEA Et tættere samarbejde giver et bedre resultat Sverige Nordea vil styrke samarbejdet med sine strategiske samarbejdspartnere. Som et led i det arbejde besøgte repræsentanter fra Nordea s koncernledelse Strålfors produktionssite i Brøndby uden for København i slutningen af august. Nordea 3 Nordea har cirka 10 millioner kunder, over kontorer og en førende position inden for internettjenester med 4,8 millioner e-kunder. 3 Nordeaaktien er noteret på børsen i Stockholm, Helsingfors og København. 3 Strålfors indledte samarbejdet med Nordea i Nordeas vision er at blive anset for at være den førende bank i Norden.»Vi vil skabe den absolut bedste værdi for vores kunder og aktionærer. For at kunne gøre det kræves loyale medarbejdere, professionelle eksterne partnere og en gensidig forståelse for, hvad der kræves. Jeg håber, at kombinationen af det, vi har at tilbyde, og en fortsat dialog med vores partnere kan hjælpe os med at imødekomme og til og med overgå kundernes forventninger,«skrev Markku Pohjola, vicekoncernchef hos Nordea, i forbindelse med et stort partnerseminar i Stockholm i september.»vi har allerede i dag et godt samarbejde med Nordea og deres øvrige partnere. Vi hjælper Nordea med i alt 250 millioner tryksager, som pakkes i omkring 130 millioner kuverter. Nu handler det om at knytte endnu tættere kontakter mellem virksomhederne,«fortæller Henrik Sørensen, chef for International Sales Informationslogistik hos Strålfors.»Vi optimerer hele tiden vores løsninger og detaljer i produktionen sammen med Nordea, og et endnu tættere samarbejde gør det lettere for os at se de forskellige behov, som kan opstå,«fortsætter Henrik Sørensen.»Uden vores kunders interesse og samarbejde kan vi ikke udvikle os og blive en bedre leverandør.«høj værdi i fysisk kommunikation En del af den kommunikation, som i dag finder sted på papir, vil i fremtiden blive overført til andre medier.»men vi må ikke glemme, at værdien af den fysiske kommunikation fortsat er meget høj,«påpeger Henrik Sørensen. Det bekræfter ikke mindst den hurtige udvikling inden for digitalt 4-farvetryk, som giver yderligere en dimension i virksomhedens kundekommunikation. Inden længe kan Strålfors trykke lige så store mængder 4-farvetryk, som man i dag kan trykke i sort/hvid. For en bank som Nordea kan det for eksempel betyde mere overskuelige kontoudtog, individuelle billedløsninger på personlige breve og en bedre målgruppeog interessekommunikation.»det kan være alt fra grafer og illustrationer over transaktionerne i banken til billederne af din private bankrådgiver eller din bankfilial,«forklarer Henrik Sørensen og fortsætter:»vi ved, at mennesker i almindelighed reagerer bedre på billeder end på bogstaver. Det her er en stor mulighed, men det kræver også meget af os, som arbejder med det.«srm giver fuld sporbarhed Under besøget hos Strålfors i produktions-sitet i Brøndby fik Markku Pohjola en grundig gennemgang af sikkerhedssystemet SRM, som Strålfors har udviklet. SRM står for Strålfors Reliable Mailing og har medført en markant forbedring af produktionskvaliteten. Systemet sikrer, at brevforsendelser, som er i overensstemmelse med kundens data, kommer videre til postdistributøren. De kuverter, der ikke klarer de strenge kriterier for godkendelse, sorteres automatisk fra før den manuelle sortering. SRM giver fuld sporbarhed helt ned på forsendelsesniveau. Kontrakten med Nordea gælder for alle de nordiske lande. Og der er flere kunder, der agerer på samme måde.»vi får flere og flere kunder, der agerer på et større marked, og som samtidig stræber efter tættere relationer. Derfor er det vigtigt for os hos Strålfors, at vi også følger med på det område,«siger Henrik Sørensen. Med et større marked følger udfordringer som f. eks. at kommunikere på forskellige sprog og forstå forskellige kulturer. Strålfors har egen virksomhed i syv lande og store produktions sites i alle nordiske lande.»vi tilbyder kunden sikkerhed. Hvis produktionen af en eller anden årsag er nede i et af vores sites, kan vi hurtigt og sikkert flytte produktionen og således sikre leveringen.vi kan både agere globalt og lokalt. Som international aktør ser vi helheden, samtidig med at vi på lokalt niveau har en finger på pulsen,«siger Henrik Sørensen. 3 Markku Pohjola fra Nordea får en rundvisning i produktionen i Brøndby af Henrik Sørensen, chef for International Sales Informationslogistik på Strålfors. Til højre, Steinar Høistand, divisionschef hos Strålfors Informationslogistik. 4 INFOLOG INFOLOG 5

4 tendenser Skræddersyede løsninger er branchens fremtid 3 Grant Bloomfield er managing director hos det Strålfors-ejede DPS Direct Mail i det sydlige London. Inden for traditionel direct marketing anses Storbritannien for at have et forspring på 4-5 år sammenlignet med de nordiske lande. Så hvad sker der på det britiske marked i dag? 3»Jeg ser tre vigtige tendenser hos vores kunder: Virksomhederne foretager flere og flere masseforsendelser, de lægger stadig større vægt på såkaldt retention mailing, og de er mere og mere tilbøjelige til at anvende flere mediekanaler til deres forsendelser. Forsendelsen af store mængder tryksager til mange modtagere er på vej væk,«siger Grant Bloomfield, managing director for det Strålfors-ejede DPS Direct Mail i den sydlige London. Virksomheden, der arbejder inden for direct marketing, skal hele tiden være opdateret og hele tiden kende til de nyeste tendenser. En aktuel britisk undersøgelse viser, at forsendelserne for første gang overstiger de traditionelle breve.»den store forskel i dag sammenlignet Total fleksibilitet fra maskiner til produktion er utrolig vigtigt. med tidligere er, at der er betydelig flere data at arbejde med. Mange af vores kunder ønsker at kommunikere med deres vigtigste kunder via skræddersyede løsninger,«siger Grant Bloomfield.»Lad os tage British Gas som et eksempel på, hvordan man skaber tættere relationer. De sender som regel individuelle breve ud til deres vigtigste virksomhedskunder, i alt I hvert brev er der et visitkort med et farvebillede af virksomhedens kontaktperson. Men eftersom der er 166 kontaktpersoner i alt, er der sandsynligvis nogle der stopper, mens andre gifter sig og skifter navn eller bliver klippet og farver håret.«derfor skal der være et hurtigt og effektivt system, som kan håndtere dette, det vil sige digitalt 4-farvetryk. Det til trods for den store prisforskel, der stadigvæk er sammenlignet med sort/hvid digitalt tryk.»det handler fortsat ikke om store mængder for denne type opgaver sammenlignet med sort/hvidt tryk. Men der er mange virksomheder, der synes, at investeringen i den nye reklame er vigtigere end udgiften,«siger Grant Bloomfield og nævner Thompson Travel og Carphone Warehouse. Det er altså kunder, som virksomhederne synes, at det er værd at kommunikere med til en højere pris.»de er ofte mere opmærksomme og værd at nå ud til, eftersom de bruger flere penge,«mener Grant Bloomfield. 3 Er der andre markeder for digitalt 4- farvetryk?»vi ser en stigning på markedet, men er fortsat hæmmet af omkostningerne. Jeg tror ikke på en stor stigning, før prisniveauet sænkes radikalt,«siger Grant Bloomfield. En anden årsag til, at denne teknologi ikke har vundet fuldt indpas, er kvaliteten af de data, som direct marketing-bureauerne har at arbejde med. Det forholder sig faktisk sådan, at denne type forsendelse kan skade en virksomheds gode navn, hvis den fejler.»her i år sendte Ford et personligt digitalt trykt brev til prins Charles. På første linje stod der Dear Mr Charles, vil du købe en Ford Focus? Og det blev selvfølgelig en stor nyhed, som kom i alle formiddagsaviser,«fortæller Grant Bloomfield. En ny slags marked Nu, hvor markedet har skiftet fokus, er aktørerne også tvunget til at skifte fod. Eftersom adressemæglernes kunder ikke længere ønsker at købe almindelige adresselister, er de begyndt at gå sammen med virksomheder, der er specialiseret i databehandling og dataanalyser.»i dag tjener vi ikke kun penge på at sende brev til alle, som vi tror, ønsker at modtage tilbuddet. Vi tjener også penge på retention mailing, på at sørge for, at uønskede breve ikke kommer frem,«siger Grant Bloomfield. 3 Privatpersoner har i dag mulighed for at fravælge direct marketing. Virksomheder betaler DPS Direct Mail for at få hjælp til at sikre, at deres kommunikation ikke havner det forkerte sted. Teknologien giver kunden mulighed for at foretage små, målrettede forsendelser med optimal træfsikkerhed. DPS Direct Mail 3 DPS er et 100 procen datterselskab af Strålfors. 3 DPS har kapacitet til personaliserede forsendelser hver time. 3 Af vigtige kunder hos DPS kan bl.a. nævnes Centrica, Stonebridge, Vodafone og Selfridges. Som privatperson har du i dag mulighed for at fravælge direct marketing-reklamer eller opringning af telefonsælgere, så virksomhederne betaler for, at deres kommunikation ikke havner det forkerte sted.»virksomhederne ønsker heller ikke at sende information til personer, som er afgået ved døden eller er flyttet. Forkert information til den forkerte person fører alt for ofte til dårlig publicity,«siger Grant Bloomfield. Korrektur i browseren Han ser store muligheder i Strålfors nye one-to-one-system til direct marketing, hvor alt lige fra grundbudskab til forsendelse samles på en og samme platform. Som kunde vælger du selv model, format og budskab online. Du læser selv korrektur, angiver volumen og forsendelsesformat. Du får prisen direkte på skærmen, og alt gemmes til senere opfølgning. Alt går hurtigt, og du har den fulde kontrol.»det er et helhedsflow, fra design af budskabet til distribution. Fra dit skrivebord til kundens køkkenbord, helt enkelt,«siger Grant Bloomfield. Teknologien giver kunden mulighed for at foretage små, målrettede og personlige forsendelser med optimal træfsikkerhed. Det spiller ingen rolle, om man vil sende , SMS eller almindelige tryksager. Eller en kombination af flere for den sags skyld.»ølmærket Guiness kørte f.eks. en kampagne for nylig, hvor virksomheden mailede til en målgruppe, som derefter selv kunne vælge, hvilken kanal de ville modtage budskabet igennem.«3 Hvordan ser du på fremtiden?»det gælder hele tiden om at holde alle bolde i luften samtidig. Total fleksibilitet inden for alle områder fra maskiner til produktion er utrolig vigtigt. I kombination med god timing,«siger Grant Bloomfield.»Men det vigtigste er som altid at vi kan holde, hvad vi lover vores kunder,«siger Grant Bloomfield. 6 INFOLOG INFOLOG 7

5 SVERIGE Når hjertets forkammer flimrer, og det er nødvendigt at medicinere med det blodfortyndende middel Waran, er det vigtigt, at doseringen er korrekt. Den hurtigste vej fra prøvetagning på sygehuset via analyse til doseringsanvisning går via Strålfors. Avanceret register håndterer prøvesvar inden for sygehusvæsenet Vi indkalder patienterne til prøvetagning gennem det samme system. 3 Uppsala Clinical Research Center, UCR, arbejder med klinisk forskning, prøvetagning og kvalitetsudvikling. Her kører bl.a. Auricula, et webbaseret register for patienter med hjerteflimmer.»behandlingsresultater opfølges i Auricula, analyseres og danner grundlag for kommende medicinering,«siger Patrik Holmqvist, projektleder for Auricula. Grunden til, at den rette medicindosering er så vigtig, er, at det blodfortyndende middel Waran kan give bivirkninger, som f.eks. blødninger. Nogle gange får patienter så store doser, at det får en livstruende effekt. Kvalitetssikrer doseringen Nu kan afdelingerne via Auricula kvalitetssikre doseringen af Waran. Når patienten får taget prøver, overføres prøveresultatet direkte til systemet. Computeren analyserer prøven ud fra tidligere resultater og kommer med en anvisning til ordination. Sygehuspersonalet godkender anvisningen eller justerer den om nødvendigt.»systemet kan aldrig erstatte personalet,«siger Patrik Holmqvist. Når doseringsanvisningen er blevet godkendt, går den via UCR s computer i Uppsala direkte videre til en computer hos postvæsenet senest kl hver dag. Anvisningen udskrives, kuverteres og lander i patientens postkasse dagen efter. Allerede i dag kan systemet mere end at sørge for, at patienten får en doseringsordination i brevsprækken.»vi indkalder f.eks. patienterne til prøvetagning gennem det samme system. Det er også muligt at tilføje en recept i kuverten eller en informationsfolder,«fortæller Henning Österlund, systemudvikler hos UCR. Egnet til både store og små sygehuse Det er også muligt at anvende systemet til andre sygdomme, hvor resultatet af prøvetagninger danner grundlag for dosering af medicin.»en fordel ved systemet er, at det fungerer lige så godt på store sygehuse, som Umas i Malmø, som på mindre sygehuse. Det kan også udvides til at omfatte en øget kommunikation mellem sygehuset og patienterne,«siger Andreas Lecerof, systemudvikler hos UCR. Resultatet af Auricula er bedre kvalitet af behandlingen, tidsbesparelser og forenkling af rutinerne. I dag er Auricula i brug efter et par års udviklingsarbejde i tæt samarbejde mellem medicinsk ekspertise og systemudviklere. Anvendelsen af systemet er endnu ikke så udbredt. Flere kommuner overvejer at tilslutte sig. Og udbygningsmulighederne er stort set uendelige. 3 Efter godkendelse går doseringsanvisningen via UCR r computer i Uppsala direkte til en computer hos postvæsenet senest kl hver dag. 3 Brevet udskrives, kuverteres og er ude i patientens brevsprække dagen efter. Hjerteflimmer»Flere kunder end UCR drager nytte af, at vi kan tilbyde en rationel kunde proces.«sven Borgmästars hos Strålfors ser mange muligheder for at rationalisere store kommunikationsflow med høje krav til kvaliteten. 3E-brev-web er navnet på den tjeneste, som UCR benytter. Den medfører, at kunden kan overføre store mængder information til Strålfors og postvæsenet via internettet. Herefter udskrives brevene, og de pakkes og distribueres automatisk til modtagerne dagen efter. Hidtil er UCR s breve blevet trykt ved postvæsenets anlæg i Årsta i den sydlige Stockholm. Produktionen flyttes til efteråret 3 Cirka en procent af Sveriges befolkning rammes af hjerteflimmer. 3 Blandt dem over 70 år har cirka 10 procent problemer med hjerteflimmer. til Tomteboda i Solna, hvor man investerer stort i nyt udstyr. Blandt andet udvides muligheden for at kommunikere med mange i 4-farvetryk.»Vi kan også tilbyde løsninger, når vi udskriver og sender breve i andre lande, hvis det er nødvendigt,«siger Sven Borgmästars. Fælles for alle anlæg er et højt sikkerhedsniveau. Uvedkommende kan ikke få adgang til f.eks. medicinske ordinationer. Processen bliver mere effektiv Når det gælder UCR og brevene til patienter med hjerteflimmer, skal brevene trykkes og sendes i fysisk form, men der er også mulighed for at kombinere forsendelserne med forskellige former for digital kommunikation.»vi kan tilbyde løsninger, hvor kunderne frit kan vælge mellem at kommunikere med deres kunder via fysisk brev, via eller via SMS. Fælles for alle løsningerne er, at vores kunders proces bliver mere effektiv,«siger Sven Borgmästars. 3 Hjerteflimmer behandles normalt med det blodfortyndende lægemiddel Waran. 3 Hvert år foretages der to millioner Waran-ordinationer i Sverige.»Vi tilbyder en rationel kundeproces«3 Sven Borgmästars. Læs mere på sverige 8 INFOLOG INFOLOG 9

6 FINLAND Database gør det nemmere for landmanden Landbrugene får 3 Esa Hannula og Gun Karell. Hvert år får finske landmænd flere millioner sider registerudtog om deres kreaturer både via post og på elektronisk facon. Gennem Lantbrukets Datacentral har landbrugene en fælles database, hvis statistik de kan bruge som beslutningsgrundlag i det daglige arbejde. 3 ProAgria Lantbrukets Datacentral, er Finlands førende producent af it-tjenester og programmer til husdyrsektoren. Blandt de største kunder hører det finske Jord- og skovbrugsministerium og levnedsmiddelsikkerhedsrådet EVIRA og ProAgrias egen rådgivningsvirksomhed til landbrugene.»allerede på et tidligt tidspunkt forsynede vi landbrugene i Finland med dataterminaler, som gjorde det muligt at kommunikere med vores centrale database. I 2003 indførte vi et pc-baseret system med et nyt og økonomisk program, som er meget nyttigt for landbruget, der har brug for et grundlag til beslutningen,«fortæller Esa Hannula, administrerende direktør for Lantbrukets Datacentral. Et godt grundlag til rationelle beslutninger Ved hjælp af oplysninger fra datacentralen kan landmændene ikke kun se en statistik over køernes malkning, men også holde styr på faktorer som fodertilgang, fortjeneste af de forskellige dele samt en række oplysninger. De får helt enkelt et godt grundlag til rationelle beslutninger.»at vi har en fælles database, som er åben for alle kunder inden for rådgivningen, ud over databasen for det officielle kreaturregister, gør det også lettere for landmændene. Det betyder, at via rapporteringen til os går oplysningerne videre til både det officielle kreaturregister og til registeret for landbrugets rådgivningsorganisationer,«fortæller Gun Karell, key account manager hos Lantbrukets Datacentral. Kommunikationen mellem landbrugene sker på flere forskellige måder: med almindeligt brev, via computerne, via internettet, men også ved hjælp af telefoner. Ankomsttidspunktet for inseminatoren til gården, sendes f.eks. via SMS til landmandens mobiltelefon. Lantbrukets Datacentral modtager årligt hen omkring 11 millioner bevægelser. Inden for Lantbrukets Datacentral udvikles der hele tiden nye tjenester, som skal gøre det nemmere for kunderne.»vi udvikler også helt nye produkter til landbruget og er nu i gang med at introducere kameraovervågningsudstyr til stalde. På den måde kan vi spare landmændene for mange skridt. De kan fra hjemmet eller et andet sted overvåge f. eks. en ko, der skal kælve,«fortæller Esa Hannula. I Finland udvikles der også nye systemer til digital øremærkning af køer, som gør det lettere for alle, ikke mindst slagterierne aktive landmænd Lantbrukets Datacentrals database modtager årligt ca. 11 millioner hændelser. 94 procent kommer via de elektroniske kanaler, og den andel øges. Datacentralens program bruges i dag af mere end landmænd. En del af kommunikationen med landbrugene kan dog inden længe lægges over til digitale medier. Det gælder myndighedernes kommunikation med landbrugene omkring oplysninger til det centrale kreaturregister, som sker via omfattende brevforsendelser, der indeholder aktuel information og blanketter over gårdens dyrebevægelser i registerperioden og selve registersituationen, som landbrugene skal kontrollere og efter behov korrigere. Desuden skal visse blanketter opbevares fysisk på gården i en bestemt periode. 3 Lantbrukets Datacentral A/S 3 Lantbrukets Datacentral AB startede sin virksomhed i 1960 erne som en edb-afdeling i Inseminatorforeningernes forbund. 3 Virksomheden blev udskilt som selvstændig virksomhed i Datacentralen har siden 2002 været et selskab inden for ProAgria-koncernen. 3 Omsætningen i 2006 var 7,3 millioner euro, og virksomheden har 63 ansatte. et godt grundlag til rationelle beslutninger. 3»Førhen stod vi selv for alle disse forsendelser, som kan bestå af op til 500 sider til de største gårde. Så blev gangene her på kontoret fyldt med kuverter og blanketter, og det blev meget nemt kaotisk,» fortæller Gun Karell. Derfor står Strålfors nu for alle brevforsendelser til landbrugene. Strålfors udskriver, kuverterer og sender. Desuden klarer Strålfors en del af den elektroniske arkivering. Herudover sendes insemineringssektorens indberetninger over kviers inseminering og helbred to gange årligt. Antallet af sider, som Strålfors arkiverer for Lantbrukets Datacentral, er cirka en million pr. år.»med Strålfors hjælp har vi fået komplicerede systemer til at fungere på en tilfredsstillende måde. Antallet af reklamationer er meget lille,«fortæller Gun Karell. Service, som styrker tilliden Hun er tilfreds med, at Strålfors udviser stor fleksibilitet, også i den travle ferieperiode. Som eksempel nævner hun, at en kunde hos Lantbrukets Datacentral i slutningen af juni meddelte, at de hurtigt ville have et bilag til alle kreaturgårde i Finland. I midten af juli var det ude hos landbrugene.»en sådan service styrker tilliden til samarbejdspartneren,«mener Gun Karell. Hun er også tilfreds med Strålfors automatiske overvågningssystem.»hvis jeg skal nævne noget, der er mindre godt, er det, at der er for få konkurrenter til Strålfors i Finland. Det betyder, at vi synes, at prisniveauet er forholdsvis højt,«siger Gun Karell. Strålfors og Lantbrukets Datacentral har også regelmæssige møder, hvor der følges op på produktionen. Her deltager både det administrative og tekniske personale, og de problemer, der opstår, diskuteres og løses hurtigt. 3 Jussi Latvala på Strålfors pakker kuverter til Lantbrukets Datacentral. 10 INFOLOG INFOLOG 11

7 »Vi gør det, vi sverige er gode til«lindex er gået fra at være en beklædningsvirksomhed til at være et modeforetagende. Et af værktøjerne til at opnå dette har været Lindex Club med medlemmer.»i Lindex Club får vores kunder hjælp med tip til, hvordan de kan opbygge deres garderobe,«siger Johan Gente, chef for klubben. 3 Johan Gente. Lindex Club 3 Klubben har medlemmer i Sverige, Norge og Finland procent af alle svenske kvinder er med i Lindex Club. 3 Lindex har 350 butikker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Letland og Litauen. 3 Lindex er en børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Göteborg. 3 I julen 2005 fik medlemmerne i Lindex Club en julehilsen via mobiltelefonen. Afsenderen var Emma Wiklund, topmodel og medlem i Lindex bestyrelse.»hilsenen blev godt modtaget. Vi fik mange positive reaktioner og ikke en eneste negativ. Der er kvinder, der fortsat husker, at de er blevet ringet op af en supermodel,«fortæller Johan Gente. Det er svært at vurdere den betydning Emma Wiklund har haft for Lindex hurtige rejse fra en beklædningsvirksomhed til et modeforetagende. Telefonsamtalen fra Emma Wiklund er typisk for, hvordan Lindex Club fungerer. Tanken er, at der tages afsæt i kunden og hendes behov, og ikke i Lindex i første omgang. Der er lagt et stort stykke arbejde i at finde ud af, hvilke ønsker og forventninger svenske kvinder har til et modeforetagende. Kunden kan selv vælge»derfor har vi ikke konstrueret et stort og kompliceret pointsystem. Og vi har ingen specielle tilbud på specielle varer, som vi har udvalgt. I stedet får kunden en rabatkupon og kan selv vælge, hvilke varer den skal bruges til,«fortæller Johan Gente. At kunden selv kan vælge, hvilket tøj hun får rabat på, har været en god ide. Rabatkuponerne udnyttes godt. At Lindex ikke ønsker at arbejde med lokkepriser er også naturligt, når man tænker på den nye position som modeforetagende. Kunderne skal vide, at de altid får godt modetøj for deres penge, uanset hvad de vælger. De skal vælge tøj, de kan lide, ikke fordi tøjet sælges ekstra billigt. Ved at lytte til kundernes ønsker til Lindex ved man, at de vil have hjælp med gode råde til, hvordan de opbygger en garderobe.»derfor satser vi meget på at give kvinderne gode råd om forskellige kombinationsmuligheder. Det, vi sender til vores medlemmer, minder om et almindeligt modeblad. Det giver os også mulighed for at vise vores bredde. Hvis nogen f.eks. vil kombinere et par sorte bukser med en top, kan vi vise en række muligheder,» siger Johan Gente. Faktura i slutningen af måneden Medlemmerne i Lindex Club kan også få et medlemskort, som fungerer som betalingskort i Lindex-butikker. Tidligere var det muligt for en kunde at vælge tøj midt på måneden, når der måske ikke var så meget tilbage på kontoen. Derefter kunne hun komme tilbage og købe det, når lønnen var blevet udbetalt.»nu, hvor vi er blevet et modeforetagende, er risikoen for, at det tøj, som kunden har sat sig for at købe, er udsolgt i morgen, høj. Derfor har medlemmerne i kundeklubben mulighed for at betale med deres klubkort og derefter få en faktura i slutningen af måneden,» fortæller Johan Gente. Strålfors sikrer forsendelsen Resultatet af Lindex måde at arbejde med kundeklubben på er rigtig godt. Kundeklubben har på en meget positiv måde bidraget til at opbygge Lindex varemærke. Logistikken omkring kundeklubben er omfattende med store mængder forsendelser af f.eks. rabatkuponer, medlemskort og fakturaer.»håndteringen af logistikken omkring dette er ikke noget, vi skal give os i kast med hos Lindex. Vi skal gøre det, vi er gode til være et modeforetagende,» siger Johan Gente. At den rette kunde får den rette forsendelse er bydende nødvendigt for at bevare kundeklubmedlemmernes store tillid til Lindex. 12 INFOLOG INFOLOG 13

8 Smart kommunikation for mere effektive e-fakturaer Chess i Bergen har de seneste fem år været Norges hurtigst voksende mobilvirksomhed. Med omkring kunder og en ambition om at levere smarte, enkle og billige mobilabonnementer kræves pålidelige samarbejdspartnere. Vi ønsker, at kunden selv skal kunne betale og se fakturaerne via internettet. 3 Inden længe overføres Chess kundekommunikation til Strålfors DMværktøj. Så får mobilvirksomheden et vigtigt værktøj, som de i dag mangler for at kunne kommunikere med deres kunder så effektivt som muligt.»det ser vi frem til. En af vores målsætninger er at blive bedst til at yde service til vores kunder, og så har vi brug for leverandører, som kan leve op til dette,«siger Arve Andreassen, ansvarlig for drift, it og produktudvikling hos mobilvirksomheden. Chess ønsker en traditionel kundetjeneste i et e-miljø. Et elektronisk flow med -fakturaer og fremover også e-fakturaer er en fordel, eftersom det mindsker arbejdsindsatsen og samtidig giver en bedre økonomi.»men den vigtigste årsag til, at vi vil gå denne vej, er, at vores kunder ønsker det sådan. At det samtidig er med til og forstærker vores virksomheds lavprisprofil er selvfølgelig også en fordel. Kundefordele og forretningsidé går hånd i hånd,«siger driftschefen Berik Bjerk. De fleste sætter pris på -fakturaer Over 90 procent af Chess kunder er privatkunder. Hovedgruppen er mellem 20 og 29 år.»det er yngre mennesker, som ikke er hjemme ret meget. Mange opholder sig udenlands, og de fleste sætter pris på e- mail-fakturaerne,«siger Berit Bjerk. 50 procent af Chess kunder har i dag -faktura, et tal, som man håber, vil stige med det nye system. Der er også en 3 I Norge er det meget almindeligt at større virksomheder flytter til Oslo. Chess er stolt over at have foretaget en omvendt rejse. abonnementsform, som kræver fakturaer.»vi ønsker, at kunden selv skal kunne betale og se fakturaerne samt holde styr på det aktuelle forbrug og andre tjenester. Vores kunder ønsker at varetage deres fakturaer og abonnementsspørgsmål, når de selv har tid. Det er på den måde vores relation vokser,«siger Berit Bjerk. Rammer kunden en gang om måneden Chess er unik i Norge, fordi virksomheden sælger en stor del af sine abonnementer uden bindingsperiode. Det er en stor udfordring, eftersom nordmænd skifter mobilabonnement hver måned.»vi har egentlig kun ét produkt, som rammer alle vores kunder direkte fakturaen. Vi sender den ud én gang om måneden, og så skal den komme frem til den rette person i rette tid. Desuden skal den se godt ud, og den må heller ikke være for dyr,«siger Arve Andreassen. Hvis kunderne ikke betaler fakturaen i tide, pålægger Chess en afgift på 54 kroner, når de sender påmindelsen ud.»det er ikke noget, vi ønsker, skal ske det ønsker vores kunder selvfølgelig heller ikke,«forklarer Berit Bjerk.»Men i dag kan vi ikke se, hvilke kunder der har modtaget mailen, eftersom det system, vi bruger, mangler en ordentlig rapportfunktion.«derfor sender Chess en SMS ud til alle kunder for at påminde om fakturaen.»det koster os mange penge, samtidig med at vi bruger en del af vores kunders tillid. Uaviserede SMS og kan skabe irritation hos nogle. Selvom informationskanalerne og tilbuddene er der, er det altid en balancegang. Tilliden til os som leverandør er det vigtigste, ellers mister vi vores kunder,«siger Berit Bjerk. Bedre opfølgning på vej I det nye system er det muligt at følge op på forsendelsen og hente specifikke logfiler via en internetgrænseflade. Forsendelsen får desuden en højere kvalitet. Chess får bedre styr på, hvem der modtager en forsendelse, og hvem der ikke gør.»vi sender en af sted med et unikt hyperlink. Lige så snart det aktiveres på vores server, ved vi, at en er kommet frem,«siger Arve Andreassen. Det nye system vil også sende et almindeligt brev til dem, der ikke får e- mail-fakturaen, automatisk.»og vi vil kunne se, om kunderne går videre til Mine sider eller til et kampagnetilbud. Det er en anden fordel,«siger Berit Bjerk.»I fremtiden vil vi også kunne pakke abonnementsløsninger og tilbud på en helt anden måde. Distribution og muligheden for at sælge smart og effektivt øges også. Det gælder om at gøre brug af mulighederne,«mener Arve Andreassen. 3»Vi lancerer os som folkets mobiloperatør, og så er det en fordel at sidde i Bergen et stykke fra magtens centrum,«siger Arve Andreassen og Berit Bjerk. Chess Communication A/S 3 Chess er en af Norges hurtigst voksende mobilvirksomheder med næsten kunder. 3 Norges 4,7 millioner indbyggere har i alt 5 millioner mobilabonnementer. 3 Chess omsætter for 1 milliard norske kroner. 3 Virksomheden er helejet af TeliaSonera og har hovedkontor i Bergen. NORGE 14 INFOLOG INFOLOG 15

9 nyheder 3 Hans Johansson, ejer af Alfing i Älmhult. Göthe Parkanders pris gik til Alfing i Älmhult 3 Han begyndte med et højrør, to ansatte og ingen kunder. I dag er Alfing en profitabel virksomhed med 60 ansatte og en omsætning på 84 millioner. Hans Johansson, Alfings ejer, er årets modtager af Göthe Parkanders pris.»jeg havde så dårlige karakterer, at ingen ville ansætte mig. Så måtte jeg blive iværksætter,«jokede Hans Johansson, da han modtog prisen. I 1993 købte han Alfing, der var gået konkurs. Virksomheden havde ikke nogen lysende fremtid, men Hans Johansson og hans kone Kerstin så en fremtid for virksomheden. De fik hurtigt vendt udviklingen, og har i de seneste år investeret omkring 50 millioner i en ny maskinpark. I dag står Alfings eget sortiment af auditoriestole for omkring 30 procent af produktionen. De øvrige 70 procent består af samleproduktion af komplette produkter baseret på plader og rør.»maskinindustrien i Sverige har en fremtid. Nu skal vi satse på at vokse,«siger Hans Johansson til prisuddelingen. Göthe Parkanders pris blev indstiftet i 2004 for at hædre foretagsomme personer i Kronobergs kommune. Personer, der via deres virksomhed i praksis har udvist ægte entreprenørskab, hvilket også kendetegner Göthe Parkanders livsgerning. Prisen er på kroner. Driftighed og mod er kendetegnende for prismodtageren siger juryen i deres begrundelse bag årets 2007-pris. Dobbelt så mange SMSadviseringer i det seneste år 3 Den svenske e-handel viser fortsat en stærk udvikling her i andet kvartal, ifølge e-barometeret fra det svenske Post- og handelsinstitut, HUI. Salg over internettet steg i årets andet kvartal med 21 procent. Men selvom salget er steget kraftigt, så er tilvæksten i andet kvartal det lavest målte, siden e-barometerets målinger blev påbegyndt i SMS-adviseringer er blevet fordoblet Men sammenlignet med den traditionelle detailhandel er salgsstigningen mere end dobbelt så høj. 73 procent af de svenske virksomheder vurderer, at salget vil stige i det kommende halvår.»undersøgelsen viser, at dem, der handler over internettet, stiller høje krav til leveringskvaliteten. Vi ser også, at brugen af SMS-adviseringer er blevet fordoblet i løbet af det seneste år,«siger Erik Olsson, administrerende direktør og koncernchef for det svenske postvæsen. 82 % 3 Følgende spørgsmål blev stillet i undersøgelsen: Hvor stor en andel af jeres leverancer, vurderer du, bliver adviseret via SMS? Over 80 procent af virksomhederne angiver, at 25 procent af leverancerne adviseres via SMS. At de fleste virksomheder gør brug af SMS-advisering, dog i en relativ lille udstrækning, tyder på, at dette er en tjeneste i fremmarch. 8 % E-barometeret, 2. kvartal Salg over internettet steg i andet kvartal med 21 procent sammenlignet med andet kvartal i SMS-advisering er en tjeneste i fremmarch. Det er vigtigst for kunden, at varen leveres hurtigt og til døren. 3 Ved afhentning af bestilte pakker besøger to ud af fem kunder (41,8 procent) udleveringsstedet på hverdage efter klokken 18 Traditionelt adviseres leverancen via brevpost. Men allerede for nogle år siden kunne man få SMS-advisering som supplement. Når varen er færdig til afhentning på udleveringsstedet, sendes en meddelelse til kundens mobiltelefon via SMS. Fordelen er, at kunden kan spare en dag og få sine bestilte varer tidligere, noget som langt de fleste forbrugere påskønner. Hurtighed og fleksibilitet er nøglen Men trods de tekniske muligheder og enkeltheden omkring fremgangsmåden med SMS-advisering anvendes metoden i en relativ lille udstrækning hos e-barometerets respondenter.»hurtighed og fleksibilitet er nøglekomponenter, hvis e-handlen skal fungerer godt nu og i fremtiden. Derfor holder vi hele tiden øje med alternative leveringsmetoder og udvikler dem efter kundernes behov og livsmønster,«siger han. HUI følger sammen med det svenske postvæsen og foreningen Svensk distancehandel den svenske detailhandels udvikling inden for e-handel. Oplysningerne til det aktuelle e-barometer er blevet indhentet i juli 2007 og bygger på et udvalg af cirka virksomheder med salg over internettet. 6 % 5 % I fire uger i sommeren deltog over piger og drenge i Sveriges største sportsbegivenhed i Himmelstalundsområdet i Norrköping. Fodbold tiltrak med deltagere flest sportsudøvere.»det her var den største og den bedste sommer hidtil,«fortæller Stadiums projektleder Fredrik Andersson. Pengeløs ungdomslejr på Stadium SVERIGE 16 INFOLOG INFOLOG 17

10 sverige 3 Til Stadium Sports Camp kommer der omkring unge om ugen for at træne i nogle af de 15 hovedsportsgrene fodbold, ishockey, basket, håndbold, indendørs hockey, bandy, tennis, golf, atletik, svømning, bordtennis, brydning, gymnastik, dans og multi (et miks af de forskellige hovedsportsgrene).»stadium ønsker at inspirere til et aktivt, sjovt og sundt liv, og en god måde at gøre det på, er gennem denne type aktiviteter,«siger Fredrik Andersson. Blev interesseret i kortsystemet på et tidligt tidspunkt Allerede i 1995, da arrangementet blev planlagt den første gang, ville Stadium tage ansvar for de unges penge.»dengang gav forældrene penge til os ved indtjekningen, og vi kunne holde styr på alt via et computeriseret system. Det var tungt at håndtere rent administrativt,«fortæller Fredrik Andersson og fortsætter:»derfor blev vi tidligt interesseret i, hvordan man kunne løse håndteringen så nemt som muligt. Vi viste Strålfors, hvordan vi håndterede pengene ved et kundemøde, og de kom med en række forskellige løsninger på problemet. På den måde lagde vi os fast på det system, vi kører i dag.«for at gøre indkøbene nemmere og undgå, at en masse penge cirkulerer rundt, får alle deltagerne hver sit magnetkort.»kortsystemet er baseret på samme basissystem som vores andre Stadiumkort. Dette kort har bare flere funktioner,«siger Fredrik Andersson. 3 Hvad kan de unge gøre med kortet?»de yngste børn synes, det er sjovt at bruge kortet. For dem er det lidt som at lege voksen. De kan gå i kiosken og købe sodavand og slik. Eller de kan købe mad i cafeteriet. Desuden er der en lille Stadium-butik i området med et tilpasset sortiment.en vare, som altid sælger godt, er vores t-shirts, som tages frem specielt til Sports Camp. I år solgte vi styk,«siger Fredrik Andersson. Der er ingen andre arrangementer af denne type, der tilbyder en lige så avan- 3 Fredrik Andersson er projektleder for Stadium Sports Camp. Stadium Sports Camp 3 I dag er der omkring 100 Stadium-butikker i Sverige, Danmark og Finland. 3 Stadiumbutikkerne ejes og drives af moderselskabet Stadium AB i Norrköping. 3 Stadium Sports Camp begyndte i 1995 og er Sveriges største sportsarrangement for unge. Arrangørerne er Stadium, Norrköpings kommune og idrætsforeningerne i Norrköping. 3 Deltagerne kommer fra hele landet, især fra storbyerne, men også fra vores nabolande. Læs mere på ceret betalingsløsning, og der er mange fordele:»vi har styr på arrangementet, de unge synes, det er fedt at betale med kort, og forældrene synes, at det er meget praktisk. Det gør det også nemmere for os rent organisatorisk,«siger Fredrik Andersson. Nu kan projektlederne bruge mindre tid på bogføring og kontrol og mere tid på arrangementet.»den eneste ulempe, jeg kan se, er, at nogle børn handler for meget og derfor skylder væk, hvilket får forældrene til at sætte spørgsmålstegn ved vores datasystem. Så udskriver vi gerne en oversigt over indkøbene og viser dem til forældrene, når de er sammen med barnet. Så fedter barnet gerne for sine forældre,«siger Fredrik Andersson og griner. Magnetkortet blev brugt som betalingsmiddel for andet år i træk. I år var det første gang, at forældrene kunne foretage indbetalinger direkte på kortet.»pengene sættes ind, når de unge kommer til arrangementet. Forældrene kan også fylde ekstra på under arrangementet, hvis det er nødvendigt,«fortæller Fredrik Andersson. Mange forældre var urolige, inden arrangementet gik i gang. Hvad ville der ske, hvis deres barn tabte kortet? Kan de så slet ikke købe noget?»der var en del, der tabte kortet i sommer, men der var ingen, der mistede penge,«fortæller Fredrik Andersson. Lige så snart kortet forsvinder, kontakter barnet kontoret, som spærrer kortet, indtil den rette person har det igen. Og hvis man ikke finder kortet, udstedes der et nyt til samme person.»systemet har fungeret rigtig godt. Og den nye funktion i år at man kan spærre kortet og bruge det igen, når det dukker op har været en stor hjælp. Det har sparet os meget tid,«siger Fredrik Andersson. 3 Har I nogen ønsker for fremtiden?»det ville være godt med flere og nemmere måder at indsætte penge på. En automatisk løsning for forældrene via internetbanken eller en hjemmeside kunne vi godt tænke os,«siger Fredrik Andersson. 3 Hvad sker der, hvis der overføres penge, når arrangementet er slut?»vi har en bank på området, hvor barnet kan hæve og sætte penge ind på kortet. Hvis der er noget til overs efter ugen, kan de hæve pengene der.«3 Philip Akestam, Joel Berg og Pontus Johansson synes både om kortet og Sports Camp. Det er samme system som for vores andre Stadiumkort. Det har bare flere funktioner 18 INFOLOG INFOLOG 19

11 NOTITSER Sænk omkostningerne for dine brevforsendelser 3 Har du nogensinde spekuleret over, hvordan du kunne sænke dine distributionsomkostninger? Med enkle midler kan du opnå besparelser på din distribution på 5-10 procent pr. år. Ved at samle dine forsendelser i større enheder kan der ofte opnås store rabatter hos distributørerne. Du kan relativt nemt samle forsendelserne gennem nogle dage ved at angive, ved hvilken mængde eller hvilken dato forsendelserne skal sendes af sted. En anden måde er muligheden for at putte flere breve til samme modtager i samme kuvert. På den måde kan dine kunder se, at I er bevidste om omkostningsniveauet og miljøet. Kunden får kun ét brev fra jer. En tredje måde er at tilbyde kunderne, at de selv kan bestemme, hvordan de ønsker at modtage forsendelserne. Du kan tilbyde dine kunder muligheden for at modtage information via brev, e- mail eller internetbanken. For hver forsendelse, der finder sted via de elektroniske kanaler, sparer du de fysiske distributionsomkostninger. 3 Under Solheim Cup uden for Halmstad stod Strålfors for entrebilletter og sponsorrettigheder gennem et system med smarte kort. Her slår Juli Inkster fra USA s hold ud fra et af hullerne. Smarte kort bag Solheim Cup 2007 Postens betalingsløsning alternativ til en netbutik 3 Det er blevet betydeligt nemmere for svenske virksomheder at sælge i Norden og i resten af Europa. Strålfors tilbyder Postens betalingsløsning sammenkædningen mellem din og dine kunders bank.»vi hjælper dig med at sikre betalinger via internettet og postordre og du slipper for at vente på pengene,«fortæller Anders Berggren på Strålfors epayment. Systemet omfatter valgfrihed i forbindelse med udenlandske valutaer, adgang til banker i Norden og Nordeuropa, grænseoverskridende betalinger med sikkerhed, risikoreduktion og advarselssystem til bedragerier på internettet. Betalingsløsningen er licenseret til Verify by Visa og MasterCard Secure Code og følger den tavshedspligt og sikkerhed, som bankerne kræver til licensering.»vi er en partner inden for e-handel, og internetbetalinger er vores tjeneste. Vi tilbyder færdigintegrerede, gennemtestede og prissatte løsninger sammen med webbureauer og forretningssystemer og postvæsenets distribution,«siger Anders Berggren. Med postvæsenets legitimationskontrol ved udlevering af pakker bliver denne e- handelsløsning meget sikker.»vores løsninger omfatter de funktioner, du har brug for, til at føle dig tryg, uanset om du bruger internetbetalinger, kontantbetalinger, kortbetalinger, ordrebetalinger via telefon, fax, brev eller e- mail, når du gør forretninger,«siger Anders Berggren. OM Magasinet Infolog Magazine udgives af Strålfors AB. Ansvarshavende utgiver: Martin Sterner 3 Den september 2007 mødtes 24 af verdens bedste damegolfspillere i Sverige i The 2007 Solheim Cup. Årets konkurrence var den tiende af sin slags siden begyndelsen i 1990 i Lake Nona Golf Club i Florida. Solheim Cup er en af verdens mest prestigefyldte konkurrencer, hvor Europa kæmper mod USA. Dette års vært var Halmstads golfklub med banen i Tylösand. Det blev USA, som vandt for anden gang i træk, hvilket betyder, at amerikanerne i alt har 7 førstepladser mod Europas 3. På det europæiske hold er næsten hele Norden repræsenteret med Linda Wessberg, Annika Sörenstam, Sophie Gustafson og Maria Hjorth fra Sverige, Suzann Pettersen fra Norge og Iben Tinning fra Danmark. Helen Alfredson fra Sverige var kaptajn for holdet. Strålfors var en af de officielle leverandører og stod for billetsystemet, som bl.a. omfatter internetsalg, callcenter og et kontrolsystem. Hovedproduktet er et smartkort, der giver den besøgende adgang til forskellige dele af konkurrenceområdet, afhængigt af hvilken type indgangsbillet der er indløst. Kortet anvendes også flittigt af sponsorerne til at overføre mad, drikke og andre rettigheder til deres besøgende. Det næste Solheim Cup finder sted i 2009 på Rich Harvest Farms i Illinois, USA. EU kræver, at Sverige sløjfer postmomsen 3 Ifølge en EU-regel fra 1970 erne skal posttjenester være fritaget for moms. Det er ikke tilfældet i Sverige, hvilket EU-kommissionen ikke bryder sig om, da den mener, at medlemslandenes forskellige momsregler gør, at konkurrencen skævvrides. Nu opfordres Sverige til at sløjfe momsen. I modsat fald kan sagen havne ved EU-domstolen. Det samme gælder for Storbritannien og Tyskland.»Det er kun rimeligt, at alle medlemslande i EU har samme momssats. Det ville være godt for vores kunder, hvis momsen på posttjenester i Sverige blev fjernet,«siger Susanne Flyckt, chef for Posten AB s Regulatory Affairs. En ændring af momsen kan blive en langtrukken politisk affære.»det er svært at sige, hvordan det bliver i fremtiden, men vi håber, at alle medlemslande i EU får samme spilleregler frem over,«siger Susanne Flyckt. Tekst: Peter Johnsson & Lars Edqvist Foto: Brita Nordholm, Ulf Lundin, Cata Portin, Jonas Ljungdahl, Morten Medgaard, Peter Johnsson, Ewa Levau, Scanpix & Matton. Tryk: Form & produktion: Adresse: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern til Posten AB, er en it-fokuseret Business-to-Business-virksomhed med grafisk tradition, der tilbyder helhedsløsninger inden for området informationsoverførsel. Strålfors udvikler, producerer og leverer systemer, tjenester og produkter til effektiv kommunikation af forretningskritisk information. Koncernen, som omsætter for 3,5 milliarder svenske kroner, driver forretning i 8 lande og har omkring ansatte. Infolog Magazine udgives af Strålfors AB

10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder. Hvordan får du succes med e-handel i udlandet?

10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder. Hvordan får du succes med e-handel i udlandet? 10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder Hvordan får du succes med e-handel i udlandet? Stærk vækst for e-handlen i Norden Optimistiske forbrugere og virksomheder har tillid til, at e-handlen fortsætter

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Trends og tendenser indenfor penge og IT

Trends og tendenser indenfor penge og IT Fremtidens Bank Trends og tendenser indenfor penge og IT En it-innovativ sektor Fire bud på fremtidens bank High Performance Business Kampen om itmedarbejderne Finanssektoren udvikler løbende nye og spændende

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere