RETTE. Sådan når du ud til den. person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTE. Sådan når du ud til den. person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris"

Transkript

1 Et magasin om informationslogistik fra Strålfors # Sådan når du ud til den RETTE person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris 4 5 Et tættere samarbejde giver et bedre resultat 8 9 Prøvesvar med det samme E-fakturaer til kunderne Pengeløst sportsarrangement

2 leder Når du ud til din kunde på den rette facon? 3 At tale med sine kunder handler i dag i høj grad om smart kommunikation at virksomheden vælger den rette kanal til den rette person på det rette tidspunkt for at nå frem med budskabet så effektivt som muligt. Men vejen er lang, og der er mange forhindringer. Det er krævende at samle og effektivisere sine kundedatabaser for at kunne kommunikere effektivt med kunderne. For at løse kommunikationsbehov af denne type er skræddersyede løsninger og et tæt samarbejde med alle leverandører påkrævet. Strålfors besidder en unik kompetence, som gør, at vi kan tilbyde dig en helhedsløsning uanset teknologi og materiale. Hvis du lader os om at sørge for informationslogistikken, kan du koncentrere dig om din kernevirksomhed det du er bedst til. I dette nummer af Infolog Magazine kan du blandt andet læse om, hvordan Lindex ved at vælge Strålfors som samarbejdspartner har taget skridtet fuldt ud og er blevet et modeforetagende. En velfungerende informationshåndtering bidrager til at drive udviklingen fremad. Vi ser også på det britiske marked, som regnes for at være et par år forud i forhold til de nordiske lande inden for traditionel direct marketing. Her er masseforsendelsens tid forbi, og de individuelle breve og opbygning af relationer i centrum. Strålfors har gennem de seneste år investeret i de værktøjer, der er nødvendige til fremtidens kommunikation, både digitale og fysiske. Nu er det op til dig at fortælle os, hvordan du ønsker, at resultatet skal se ud. Til syvende og sidst er det dine behov, som afgør, hvordan vi løser processen. Steinar Høistad divisionschef Information Logistics Tilpasning af teknologien er nøglen til fremgang Behovet for informationslogistik er hastigt stigende i hele verden. Og Ljungby er blevet et centrum for udviklingen. Efterspørgslen efter uddannede informationslogistikere er stor. Om ti år er det informationslogistik, som skaber et ny produktivitetsboom. 3 Voksende informationsmængder er i færd med at blive en flaskehals i udviklingen af både private og offentlige virksomheder. Hvis informationsmængden skal effektiviseres, så er informationslogistik et must. Derfor findes Center for informationslogistik, CIL, i Ljungby.»Vi er resultatet af et initiativ fra erhvervslivet i regionen. Lige siden begyndelsen i 2001 har erhvervslivet været en bærende kraft i udviklingen af vores virke. Ikke mindst Strålfors har spillet en vigtig rolle,«fortæller Magnus Hellgren, administrerende direktør for CIL. CIL har siden 2001 kørt uddannelsen inden for informationslogistik, først en masteruddannelse for erhvervsdrivende derefter en treårig grunduddannelse på handelshøjskoleniveau.»vi mærker en meget stor efterspørgsel efter de informationslogistikere, som vi har uddannet. De havner ofte i kvalificerede stillinger i de virksomheder, hvor de ansættes,«siger Magnus Hellgren. Metode til effektivisering af flowet Han har styr på de studerende, som har gennemført uddannelsen og ved, at de både er tilfredse med deres uddannelse og velfungerende i virksomhederne. På CIL defineres informationslogistik som en metode til effektivisering af informationsflowet ved at sætte en logistisk vinkel på dette flow. I dag findes information i rigelige mængder. Der kan tjenes mange penge på at styre informationsflowet til den rette person på det rette sted og i den rette situation. Her er valg af kanal også utrolig vigtigt.»at organisere informationsflowet så effektivt som muligt er ikke kun et teknisk spørgsmål, men også et spørgsmål om logistik, et spørgsmål om at organisere flowet,«siger Magnus Hellgren. Han synes, det er mærkeligt, at mange længerevarende uddannelser fokuserer på det grundlæggende tekniske niveau, og at interessen for tilpasning af den nye teknologi er så ringe. Man kommer ikke specielt langt med ettaller og nuller.»men hvis man kan finde en smart måde at tilpasse de tekniske kundskaber på, f.eks. inden for informationslogistik, kan man hente enorme effektiviseringsgevinster. Om ti år er det informationslogistik, som skaber det næste produktivitetsboom,«mener han. På internationalt plan er Sverige langt fremme, når det gælder informationslogistik, men også her kan der gøres meget endnu. En branche i vækst Efterspørgslen på informationslogistikere fra Ljungby er stor, og det hænger ikke kun sammen med en voksende branche.»vi har formet uddannelsen, så den finder sted i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder og direkte på arbejdspladserne. Derfor tilpasses uddannelsen til de behov for effektivisering, der er i de virksomheder, som de studerende kommer til at arbejde i,«fortæller Magnus Hellgren. Denne måde at køre en uddannelse på har vist sig at være ideel og har også medført, at nye uddannelsesbehov er blevet defineret i kontakt med virksomhederne. Nye uddannelser har set dagens lys, og en helt ny uddannelse i internationalt industrielt salg planlægges at starte i efteråret 2008.»Per Samuelson, som er koncernchef i Strålfors og viceordførende i CIL, fortalte, at det er svært at rekruttere kvalificerede sælgere til internationale virksomhed. Mange unge uddanner sig for at arbejde med markedsføring på et strategisk plan, men få kan virkelig sælge,«siger Magnus Hellgren. Den nye uddannelse bliver treårig og kommer til at indeholde både praktik og studier på et udenlandsk universitet. På samme måde som inden for informationslogistik skal den nye uddannelse være rettet imod nytænkning og nye løsninger på praktiske problemer.»teorier bliver først rigtig interessante, når de kan bruges i praksis,«siger Magnus Hellgren. Der kan tjenes mange penge på at styre informationen til den rette person på det rette sted og i den rette situation. 3 Magnus Hellgren er administrerende direktør for Center for informationslogistik, CIL, i Ljungby. CIL i Ljungby 3 Center for informationslogistik, CIL, drives som et aktieselskab. 3 CIL har en række partnervirksomheder som deltager og er med til at forme uddannelsen. Nogle af dem er også repræsenteret i CIL s bestyrelse. 3 Lærerne ved CIL kommer fra Växjö universitet samt handelshøjskolerne i Halmstad og Jönköping. 3 Der er 85 studerende på CIL p.t. TENDENSER 2 INFOLOG INFOLOG 3

3 DANMARK NORDEA Et tættere samarbejde giver et bedre resultat Sverige Nordea vil styrke samarbejdet med sine strategiske samarbejdspartnere. Som et led i det arbejde besøgte repræsentanter fra Nordea s koncernledelse Strålfors produktionssite i Brøndby uden for København i slutningen af august. Nordea 3 Nordea har cirka 10 millioner kunder, over kontorer og en førende position inden for internettjenester med 4,8 millioner e-kunder. 3 Nordeaaktien er noteret på børsen i Stockholm, Helsingfors og København. 3 Strålfors indledte samarbejdet med Nordea i Nordeas vision er at blive anset for at være den førende bank i Norden.»Vi vil skabe den absolut bedste værdi for vores kunder og aktionærer. For at kunne gøre det kræves loyale medarbejdere, professionelle eksterne partnere og en gensidig forståelse for, hvad der kræves. Jeg håber, at kombinationen af det, vi har at tilbyde, og en fortsat dialog med vores partnere kan hjælpe os med at imødekomme og til og med overgå kundernes forventninger,«skrev Markku Pohjola, vicekoncernchef hos Nordea, i forbindelse med et stort partnerseminar i Stockholm i september.»vi har allerede i dag et godt samarbejde med Nordea og deres øvrige partnere. Vi hjælper Nordea med i alt 250 millioner tryksager, som pakkes i omkring 130 millioner kuverter. Nu handler det om at knytte endnu tættere kontakter mellem virksomhederne,«fortæller Henrik Sørensen, chef for International Sales Informationslogistik hos Strålfors.»Vi optimerer hele tiden vores løsninger og detaljer i produktionen sammen med Nordea, og et endnu tættere samarbejde gør det lettere for os at se de forskellige behov, som kan opstå,«fortsætter Henrik Sørensen.»Uden vores kunders interesse og samarbejde kan vi ikke udvikle os og blive en bedre leverandør.«høj værdi i fysisk kommunikation En del af den kommunikation, som i dag finder sted på papir, vil i fremtiden blive overført til andre medier.»men vi må ikke glemme, at værdien af den fysiske kommunikation fortsat er meget høj,«påpeger Henrik Sørensen. Det bekræfter ikke mindst den hurtige udvikling inden for digitalt 4-farvetryk, som giver yderligere en dimension i virksomhedens kundekommunikation. Inden længe kan Strålfors trykke lige så store mængder 4-farvetryk, som man i dag kan trykke i sort/hvid. For en bank som Nordea kan det for eksempel betyde mere overskuelige kontoudtog, individuelle billedløsninger på personlige breve og en bedre målgruppeog interessekommunikation.»det kan være alt fra grafer og illustrationer over transaktionerne i banken til billederne af din private bankrådgiver eller din bankfilial,«forklarer Henrik Sørensen og fortsætter:»vi ved, at mennesker i almindelighed reagerer bedre på billeder end på bogstaver. Det her er en stor mulighed, men det kræver også meget af os, som arbejder med det.«srm giver fuld sporbarhed Under besøget hos Strålfors i produktions-sitet i Brøndby fik Markku Pohjola en grundig gennemgang af sikkerhedssystemet SRM, som Strålfors har udviklet. SRM står for Strålfors Reliable Mailing og har medført en markant forbedring af produktionskvaliteten. Systemet sikrer, at brevforsendelser, som er i overensstemmelse med kundens data, kommer videre til postdistributøren. De kuverter, der ikke klarer de strenge kriterier for godkendelse, sorteres automatisk fra før den manuelle sortering. SRM giver fuld sporbarhed helt ned på forsendelsesniveau. Kontrakten med Nordea gælder for alle de nordiske lande. Og der er flere kunder, der agerer på samme måde.»vi får flere og flere kunder, der agerer på et større marked, og som samtidig stræber efter tættere relationer. Derfor er det vigtigt for os hos Strålfors, at vi også følger med på det område,«siger Henrik Sørensen. Med et større marked følger udfordringer som f. eks. at kommunikere på forskellige sprog og forstå forskellige kulturer. Strålfors har egen virksomhed i syv lande og store produktions sites i alle nordiske lande.»vi tilbyder kunden sikkerhed. Hvis produktionen af en eller anden årsag er nede i et af vores sites, kan vi hurtigt og sikkert flytte produktionen og således sikre leveringen.vi kan både agere globalt og lokalt. Som international aktør ser vi helheden, samtidig med at vi på lokalt niveau har en finger på pulsen,«siger Henrik Sørensen. 3 Markku Pohjola fra Nordea får en rundvisning i produktionen i Brøndby af Henrik Sørensen, chef for International Sales Informationslogistik på Strålfors. Til højre, Steinar Høistand, divisionschef hos Strålfors Informationslogistik. 4 INFOLOG INFOLOG 5

4 tendenser Skræddersyede løsninger er branchens fremtid 3 Grant Bloomfield er managing director hos det Strålfors-ejede DPS Direct Mail i det sydlige London. Inden for traditionel direct marketing anses Storbritannien for at have et forspring på 4-5 år sammenlignet med de nordiske lande. Så hvad sker der på det britiske marked i dag? 3»Jeg ser tre vigtige tendenser hos vores kunder: Virksomhederne foretager flere og flere masseforsendelser, de lægger stadig større vægt på såkaldt retention mailing, og de er mere og mere tilbøjelige til at anvende flere mediekanaler til deres forsendelser. Forsendelsen af store mængder tryksager til mange modtagere er på vej væk,«siger Grant Bloomfield, managing director for det Strålfors-ejede DPS Direct Mail i den sydlige London. Virksomheden, der arbejder inden for direct marketing, skal hele tiden være opdateret og hele tiden kende til de nyeste tendenser. En aktuel britisk undersøgelse viser, at forsendelserne for første gang overstiger de traditionelle breve.»den store forskel i dag sammenlignet Total fleksibilitet fra maskiner til produktion er utrolig vigtigt. med tidligere er, at der er betydelig flere data at arbejde med. Mange af vores kunder ønsker at kommunikere med deres vigtigste kunder via skræddersyede løsninger,«siger Grant Bloomfield.»Lad os tage British Gas som et eksempel på, hvordan man skaber tættere relationer. De sender som regel individuelle breve ud til deres vigtigste virksomhedskunder, i alt I hvert brev er der et visitkort med et farvebillede af virksomhedens kontaktperson. Men eftersom der er 166 kontaktpersoner i alt, er der sandsynligvis nogle der stopper, mens andre gifter sig og skifter navn eller bliver klippet og farver håret.«derfor skal der være et hurtigt og effektivt system, som kan håndtere dette, det vil sige digitalt 4-farvetryk. Det til trods for den store prisforskel, der stadigvæk er sammenlignet med sort/hvid digitalt tryk.»det handler fortsat ikke om store mængder for denne type opgaver sammenlignet med sort/hvidt tryk. Men der er mange virksomheder, der synes, at investeringen i den nye reklame er vigtigere end udgiften,«siger Grant Bloomfield og nævner Thompson Travel og Carphone Warehouse. Det er altså kunder, som virksomhederne synes, at det er værd at kommunikere med til en højere pris.»de er ofte mere opmærksomme og værd at nå ud til, eftersom de bruger flere penge,«mener Grant Bloomfield. 3 Er der andre markeder for digitalt 4- farvetryk?»vi ser en stigning på markedet, men er fortsat hæmmet af omkostningerne. Jeg tror ikke på en stor stigning, før prisniveauet sænkes radikalt,«siger Grant Bloomfield. En anden årsag til, at denne teknologi ikke har vundet fuldt indpas, er kvaliteten af de data, som direct marketing-bureauerne har at arbejde med. Det forholder sig faktisk sådan, at denne type forsendelse kan skade en virksomheds gode navn, hvis den fejler.»her i år sendte Ford et personligt digitalt trykt brev til prins Charles. På første linje stod der Dear Mr Charles, vil du købe en Ford Focus? Og det blev selvfølgelig en stor nyhed, som kom i alle formiddagsaviser,«fortæller Grant Bloomfield. En ny slags marked Nu, hvor markedet har skiftet fokus, er aktørerne også tvunget til at skifte fod. Eftersom adressemæglernes kunder ikke længere ønsker at købe almindelige adresselister, er de begyndt at gå sammen med virksomheder, der er specialiseret i databehandling og dataanalyser.»i dag tjener vi ikke kun penge på at sende brev til alle, som vi tror, ønsker at modtage tilbuddet. Vi tjener også penge på retention mailing, på at sørge for, at uønskede breve ikke kommer frem,«siger Grant Bloomfield. 3 Privatpersoner har i dag mulighed for at fravælge direct marketing. Virksomheder betaler DPS Direct Mail for at få hjælp til at sikre, at deres kommunikation ikke havner det forkerte sted. Teknologien giver kunden mulighed for at foretage små, målrettede forsendelser med optimal træfsikkerhed. DPS Direct Mail 3 DPS er et 100 procen datterselskab af Strålfors. 3 DPS har kapacitet til personaliserede forsendelser hver time. 3 Af vigtige kunder hos DPS kan bl.a. nævnes Centrica, Stonebridge, Vodafone og Selfridges. Som privatperson har du i dag mulighed for at fravælge direct marketing-reklamer eller opringning af telefonsælgere, så virksomhederne betaler for, at deres kommunikation ikke havner det forkerte sted.»virksomhederne ønsker heller ikke at sende information til personer, som er afgået ved døden eller er flyttet. Forkert information til den forkerte person fører alt for ofte til dårlig publicity,«siger Grant Bloomfield. Korrektur i browseren Han ser store muligheder i Strålfors nye one-to-one-system til direct marketing, hvor alt lige fra grundbudskab til forsendelse samles på en og samme platform. Som kunde vælger du selv model, format og budskab online. Du læser selv korrektur, angiver volumen og forsendelsesformat. Du får prisen direkte på skærmen, og alt gemmes til senere opfølgning. Alt går hurtigt, og du har den fulde kontrol.»det er et helhedsflow, fra design af budskabet til distribution. Fra dit skrivebord til kundens køkkenbord, helt enkelt,«siger Grant Bloomfield. Teknologien giver kunden mulighed for at foretage små, målrettede og personlige forsendelser med optimal træfsikkerhed. Det spiller ingen rolle, om man vil sende , SMS eller almindelige tryksager. Eller en kombination af flere for den sags skyld.»ølmærket Guiness kørte f.eks. en kampagne for nylig, hvor virksomheden mailede til en målgruppe, som derefter selv kunne vælge, hvilken kanal de ville modtage budskabet igennem.«3 Hvordan ser du på fremtiden?»det gælder hele tiden om at holde alle bolde i luften samtidig. Total fleksibilitet inden for alle områder fra maskiner til produktion er utrolig vigtigt. I kombination med god timing,«siger Grant Bloomfield.»Men det vigtigste er som altid at vi kan holde, hvad vi lover vores kunder,«siger Grant Bloomfield. 6 INFOLOG INFOLOG 7

5 SVERIGE Når hjertets forkammer flimrer, og det er nødvendigt at medicinere med det blodfortyndende middel Waran, er det vigtigt, at doseringen er korrekt. Den hurtigste vej fra prøvetagning på sygehuset via analyse til doseringsanvisning går via Strålfors. Avanceret register håndterer prøvesvar inden for sygehusvæsenet Vi indkalder patienterne til prøvetagning gennem det samme system. 3 Uppsala Clinical Research Center, UCR, arbejder med klinisk forskning, prøvetagning og kvalitetsudvikling. Her kører bl.a. Auricula, et webbaseret register for patienter med hjerteflimmer.»behandlingsresultater opfølges i Auricula, analyseres og danner grundlag for kommende medicinering,«siger Patrik Holmqvist, projektleder for Auricula. Grunden til, at den rette medicindosering er så vigtig, er, at det blodfortyndende middel Waran kan give bivirkninger, som f.eks. blødninger. Nogle gange får patienter så store doser, at det får en livstruende effekt. Kvalitetssikrer doseringen Nu kan afdelingerne via Auricula kvalitetssikre doseringen af Waran. Når patienten får taget prøver, overføres prøveresultatet direkte til systemet. Computeren analyserer prøven ud fra tidligere resultater og kommer med en anvisning til ordination. Sygehuspersonalet godkender anvisningen eller justerer den om nødvendigt.»systemet kan aldrig erstatte personalet,«siger Patrik Holmqvist. Når doseringsanvisningen er blevet godkendt, går den via UCR s computer i Uppsala direkte videre til en computer hos postvæsenet senest kl hver dag. Anvisningen udskrives, kuverteres og lander i patientens postkasse dagen efter. Allerede i dag kan systemet mere end at sørge for, at patienten får en doseringsordination i brevsprækken.»vi indkalder f.eks. patienterne til prøvetagning gennem det samme system. Det er også muligt at tilføje en recept i kuverten eller en informationsfolder,«fortæller Henning Österlund, systemudvikler hos UCR. Egnet til både store og små sygehuse Det er også muligt at anvende systemet til andre sygdomme, hvor resultatet af prøvetagninger danner grundlag for dosering af medicin.»en fordel ved systemet er, at det fungerer lige så godt på store sygehuse, som Umas i Malmø, som på mindre sygehuse. Det kan også udvides til at omfatte en øget kommunikation mellem sygehuset og patienterne,«siger Andreas Lecerof, systemudvikler hos UCR. Resultatet af Auricula er bedre kvalitet af behandlingen, tidsbesparelser og forenkling af rutinerne. I dag er Auricula i brug efter et par års udviklingsarbejde i tæt samarbejde mellem medicinsk ekspertise og systemudviklere. Anvendelsen af systemet er endnu ikke så udbredt. Flere kommuner overvejer at tilslutte sig. Og udbygningsmulighederne er stort set uendelige. 3 Efter godkendelse går doseringsanvisningen via UCR r computer i Uppsala direkte til en computer hos postvæsenet senest kl hver dag. 3 Brevet udskrives, kuverteres og er ude i patientens brevsprække dagen efter. Hjerteflimmer»Flere kunder end UCR drager nytte af, at vi kan tilbyde en rationel kunde proces.«sven Borgmästars hos Strålfors ser mange muligheder for at rationalisere store kommunikationsflow med høje krav til kvaliteten. 3E-brev-web er navnet på den tjeneste, som UCR benytter. Den medfører, at kunden kan overføre store mængder information til Strålfors og postvæsenet via internettet. Herefter udskrives brevene, og de pakkes og distribueres automatisk til modtagerne dagen efter. Hidtil er UCR s breve blevet trykt ved postvæsenets anlæg i Årsta i den sydlige Stockholm. Produktionen flyttes til efteråret 3 Cirka en procent af Sveriges befolkning rammes af hjerteflimmer. 3 Blandt dem over 70 år har cirka 10 procent problemer med hjerteflimmer. til Tomteboda i Solna, hvor man investerer stort i nyt udstyr. Blandt andet udvides muligheden for at kommunikere med mange i 4-farvetryk.»Vi kan også tilbyde løsninger, når vi udskriver og sender breve i andre lande, hvis det er nødvendigt,«siger Sven Borgmästars. Fælles for alle anlæg er et højt sikkerhedsniveau. Uvedkommende kan ikke få adgang til f.eks. medicinske ordinationer. Processen bliver mere effektiv Når det gælder UCR og brevene til patienter med hjerteflimmer, skal brevene trykkes og sendes i fysisk form, men der er også mulighed for at kombinere forsendelserne med forskellige former for digital kommunikation.»vi kan tilbyde løsninger, hvor kunderne frit kan vælge mellem at kommunikere med deres kunder via fysisk brev, via eller via SMS. Fælles for alle løsningerne er, at vores kunders proces bliver mere effektiv,«siger Sven Borgmästars. 3 Hjerteflimmer behandles normalt med det blodfortyndende lægemiddel Waran. 3 Hvert år foretages der to millioner Waran-ordinationer i Sverige.»Vi tilbyder en rationel kundeproces«3 Sven Borgmästars. Læs mere på sverige 8 INFOLOG INFOLOG 9

6 FINLAND Database gør det nemmere for landmanden Landbrugene får 3 Esa Hannula og Gun Karell. Hvert år får finske landmænd flere millioner sider registerudtog om deres kreaturer både via post og på elektronisk facon. Gennem Lantbrukets Datacentral har landbrugene en fælles database, hvis statistik de kan bruge som beslutningsgrundlag i det daglige arbejde. 3 ProAgria Lantbrukets Datacentral, er Finlands førende producent af it-tjenester og programmer til husdyrsektoren. Blandt de største kunder hører det finske Jord- og skovbrugsministerium og levnedsmiddelsikkerhedsrådet EVIRA og ProAgrias egen rådgivningsvirksomhed til landbrugene.»allerede på et tidligt tidspunkt forsynede vi landbrugene i Finland med dataterminaler, som gjorde det muligt at kommunikere med vores centrale database. I 2003 indførte vi et pc-baseret system med et nyt og økonomisk program, som er meget nyttigt for landbruget, der har brug for et grundlag til beslutningen,«fortæller Esa Hannula, administrerende direktør for Lantbrukets Datacentral. Et godt grundlag til rationelle beslutninger Ved hjælp af oplysninger fra datacentralen kan landmændene ikke kun se en statistik over køernes malkning, men også holde styr på faktorer som fodertilgang, fortjeneste af de forskellige dele samt en række oplysninger. De får helt enkelt et godt grundlag til rationelle beslutninger.»at vi har en fælles database, som er åben for alle kunder inden for rådgivningen, ud over databasen for det officielle kreaturregister, gør det også lettere for landmændene. Det betyder, at via rapporteringen til os går oplysningerne videre til både det officielle kreaturregister og til registeret for landbrugets rådgivningsorganisationer,«fortæller Gun Karell, key account manager hos Lantbrukets Datacentral. Kommunikationen mellem landbrugene sker på flere forskellige måder: med almindeligt brev, via computerne, via internettet, men også ved hjælp af telefoner. Ankomsttidspunktet for inseminatoren til gården, sendes f.eks. via SMS til landmandens mobiltelefon. Lantbrukets Datacentral modtager årligt hen omkring 11 millioner bevægelser. Inden for Lantbrukets Datacentral udvikles der hele tiden nye tjenester, som skal gøre det nemmere for kunderne.»vi udvikler også helt nye produkter til landbruget og er nu i gang med at introducere kameraovervågningsudstyr til stalde. På den måde kan vi spare landmændene for mange skridt. De kan fra hjemmet eller et andet sted overvåge f. eks. en ko, der skal kælve,«fortæller Esa Hannula. I Finland udvikles der også nye systemer til digital øremærkning af køer, som gør det lettere for alle, ikke mindst slagterierne aktive landmænd Lantbrukets Datacentrals database modtager årligt ca. 11 millioner hændelser. 94 procent kommer via de elektroniske kanaler, og den andel øges. Datacentralens program bruges i dag af mere end landmænd. En del af kommunikationen med landbrugene kan dog inden længe lægges over til digitale medier. Det gælder myndighedernes kommunikation med landbrugene omkring oplysninger til det centrale kreaturregister, som sker via omfattende brevforsendelser, der indeholder aktuel information og blanketter over gårdens dyrebevægelser i registerperioden og selve registersituationen, som landbrugene skal kontrollere og efter behov korrigere. Desuden skal visse blanketter opbevares fysisk på gården i en bestemt periode. 3 Lantbrukets Datacentral A/S 3 Lantbrukets Datacentral AB startede sin virksomhed i 1960 erne som en edb-afdeling i Inseminatorforeningernes forbund. 3 Virksomheden blev udskilt som selvstændig virksomhed i Datacentralen har siden 2002 været et selskab inden for ProAgria-koncernen. 3 Omsætningen i 2006 var 7,3 millioner euro, og virksomheden har 63 ansatte. et godt grundlag til rationelle beslutninger. 3»Førhen stod vi selv for alle disse forsendelser, som kan bestå af op til 500 sider til de største gårde. Så blev gangene her på kontoret fyldt med kuverter og blanketter, og det blev meget nemt kaotisk,» fortæller Gun Karell. Derfor står Strålfors nu for alle brevforsendelser til landbrugene. Strålfors udskriver, kuverterer og sender. Desuden klarer Strålfors en del af den elektroniske arkivering. Herudover sendes insemineringssektorens indberetninger over kviers inseminering og helbred to gange årligt. Antallet af sider, som Strålfors arkiverer for Lantbrukets Datacentral, er cirka en million pr. år.»med Strålfors hjælp har vi fået komplicerede systemer til at fungere på en tilfredsstillende måde. Antallet af reklamationer er meget lille,«fortæller Gun Karell. Service, som styrker tilliden Hun er tilfreds med, at Strålfors udviser stor fleksibilitet, også i den travle ferieperiode. Som eksempel nævner hun, at en kunde hos Lantbrukets Datacentral i slutningen af juni meddelte, at de hurtigt ville have et bilag til alle kreaturgårde i Finland. I midten af juli var det ude hos landbrugene.»en sådan service styrker tilliden til samarbejdspartneren,«mener Gun Karell. Hun er også tilfreds med Strålfors automatiske overvågningssystem.»hvis jeg skal nævne noget, der er mindre godt, er det, at der er for få konkurrenter til Strålfors i Finland. Det betyder, at vi synes, at prisniveauet er forholdsvis højt,«siger Gun Karell. Strålfors og Lantbrukets Datacentral har også regelmæssige møder, hvor der følges op på produktionen. Her deltager både det administrative og tekniske personale, og de problemer, der opstår, diskuteres og løses hurtigt. 3 Jussi Latvala på Strålfors pakker kuverter til Lantbrukets Datacentral. 10 INFOLOG INFOLOG 11

7 »Vi gør det, vi sverige er gode til«lindex er gået fra at være en beklædningsvirksomhed til at være et modeforetagende. Et af værktøjerne til at opnå dette har været Lindex Club med medlemmer.»i Lindex Club får vores kunder hjælp med tip til, hvordan de kan opbygge deres garderobe,«siger Johan Gente, chef for klubben. 3 Johan Gente. Lindex Club 3 Klubben har medlemmer i Sverige, Norge og Finland procent af alle svenske kvinder er med i Lindex Club. 3 Lindex har 350 butikker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Letland og Litauen. 3 Lindex er en børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Göteborg. 3 I julen 2005 fik medlemmerne i Lindex Club en julehilsen via mobiltelefonen. Afsenderen var Emma Wiklund, topmodel og medlem i Lindex bestyrelse.»hilsenen blev godt modtaget. Vi fik mange positive reaktioner og ikke en eneste negativ. Der er kvinder, der fortsat husker, at de er blevet ringet op af en supermodel,«fortæller Johan Gente. Det er svært at vurdere den betydning Emma Wiklund har haft for Lindex hurtige rejse fra en beklædningsvirksomhed til et modeforetagende. Telefonsamtalen fra Emma Wiklund er typisk for, hvordan Lindex Club fungerer. Tanken er, at der tages afsæt i kunden og hendes behov, og ikke i Lindex i første omgang. Der er lagt et stort stykke arbejde i at finde ud af, hvilke ønsker og forventninger svenske kvinder har til et modeforetagende. Kunden kan selv vælge»derfor har vi ikke konstrueret et stort og kompliceret pointsystem. Og vi har ingen specielle tilbud på specielle varer, som vi har udvalgt. I stedet får kunden en rabatkupon og kan selv vælge, hvilke varer den skal bruges til,«fortæller Johan Gente. At kunden selv kan vælge, hvilket tøj hun får rabat på, har været en god ide. Rabatkuponerne udnyttes godt. At Lindex ikke ønsker at arbejde med lokkepriser er også naturligt, når man tænker på den nye position som modeforetagende. Kunderne skal vide, at de altid får godt modetøj for deres penge, uanset hvad de vælger. De skal vælge tøj, de kan lide, ikke fordi tøjet sælges ekstra billigt. Ved at lytte til kundernes ønsker til Lindex ved man, at de vil have hjælp med gode råde til, hvordan de opbygger en garderobe.»derfor satser vi meget på at give kvinderne gode råd om forskellige kombinationsmuligheder. Det, vi sender til vores medlemmer, minder om et almindeligt modeblad. Det giver os også mulighed for at vise vores bredde. Hvis nogen f.eks. vil kombinere et par sorte bukser med en top, kan vi vise en række muligheder,» siger Johan Gente. Faktura i slutningen af måneden Medlemmerne i Lindex Club kan også få et medlemskort, som fungerer som betalingskort i Lindex-butikker. Tidligere var det muligt for en kunde at vælge tøj midt på måneden, når der måske ikke var så meget tilbage på kontoen. Derefter kunne hun komme tilbage og købe det, når lønnen var blevet udbetalt.»nu, hvor vi er blevet et modeforetagende, er risikoen for, at det tøj, som kunden har sat sig for at købe, er udsolgt i morgen, høj. Derfor har medlemmerne i kundeklubben mulighed for at betale med deres klubkort og derefter få en faktura i slutningen af måneden,» fortæller Johan Gente. Strålfors sikrer forsendelsen Resultatet af Lindex måde at arbejde med kundeklubben på er rigtig godt. Kundeklubben har på en meget positiv måde bidraget til at opbygge Lindex varemærke. Logistikken omkring kundeklubben er omfattende med store mængder forsendelser af f.eks. rabatkuponer, medlemskort og fakturaer.»håndteringen af logistikken omkring dette er ikke noget, vi skal give os i kast med hos Lindex. Vi skal gøre det, vi er gode til være et modeforetagende,» siger Johan Gente. At den rette kunde får den rette forsendelse er bydende nødvendigt for at bevare kundeklubmedlemmernes store tillid til Lindex. 12 INFOLOG INFOLOG 13

8 Smart kommunikation for mere effektive e-fakturaer Chess i Bergen har de seneste fem år været Norges hurtigst voksende mobilvirksomhed. Med omkring kunder og en ambition om at levere smarte, enkle og billige mobilabonnementer kræves pålidelige samarbejdspartnere. Vi ønsker, at kunden selv skal kunne betale og se fakturaerne via internettet. 3 Inden længe overføres Chess kundekommunikation til Strålfors DMværktøj. Så får mobilvirksomheden et vigtigt værktøj, som de i dag mangler for at kunne kommunikere med deres kunder så effektivt som muligt.»det ser vi frem til. En af vores målsætninger er at blive bedst til at yde service til vores kunder, og så har vi brug for leverandører, som kan leve op til dette,«siger Arve Andreassen, ansvarlig for drift, it og produktudvikling hos mobilvirksomheden. Chess ønsker en traditionel kundetjeneste i et e-miljø. Et elektronisk flow med -fakturaer og fremover også e-fakturaer er en fordel, eftersom det mindsker arbejdsindsatsen og samtidig giver en bedre økonomi.»men den vigtigste årsag til, at vi vil gå denne vej, er, at vores kunder ønsker det sådan. At det samtidig er med til og forstærker vores virksomheds lavprisprofil er selvfølgelig også en fordel. Kundefordele og forretningsidé går hånd i hånd,«siger driftschefen Berik Bjerk. De fleste sætter pris på -fakturaer Over 90 procent af Chess kunder er privatkunder. Hovedgruppen er mellem 20 og 29 år.»det er yngre mennesker, som ikke er hjemme ret meget. Mange opholder sig udenlands, og de fleste sætter pris på e- mail-fakturaerne,«siger Berit Bjerk. 50 procent af Chess kunder har i dag -faktura, et tal, som man håber, vil stige med det nye system. Der er også en 3 I Norge er det meget almindeligt at større virksomheder flytter til Oslo. Chess er stolt over at have foretaget en omvendt rejse. abonnementsform, som kræver fakturaer.»vi ønsker, at kunden selv skal kunne betale og se fakturaerne samt holde styr på det aktuelle forbrug og andre tjenester. Vores kunder ønsker at varetage deres fakturaer og abonnementsspørgsmål, når de selv har tid. Det er på den måde vores relation vokser,«siger Berit Bjerk. Rammer kunden en gang om måneden Chess er unik i Norge, fordi virksomheden sælger en stor del af sine abonnementer uden bindingsperiode. Det er en stor udfordring, eftersom nordmænd skifter mobilabonnement hver måned.»vi har egentlig kun ét produkt, som rammer alle vores kunder direkte fakturaen. Vi sender den ud én gang om måneden, og så skal den komme frem til den rette person i rette tid. Desuden skal den se godt ud, og den må heller ikke være for dyr,«siger Arve Andreassen. Hvis kunderne ikke betaler fakturaen i tide, pålægger Chess en afgift på 54 kroner, når de sender påmindelsen ud.»det er ikke noget, vi ønsker, skal ske det ønsker vores kunder selvfølgelig heller ikke,«forklarer Berit Bjerk.»Men i dag kan vi ikke se, hvilke kunder der har modtaget mailen, eftersom det system, vi bruger, mangler en ordentlig rapportfunktion.«derfor sender Chess en SMS ud til alle kunder for at påminde om fakturaen.»det koster os mange penge, samtidig med at vi bruger en del af vores kunders tillid. Uaviserede SMS og kan skabe irritation hos nogle. Selvom informationskanalerne og tilbuddene er der, er det altid en balancegang. Tilliden til os som leverandør er det vigtigste, ellers mister vi vores kunder,«siger Berit Bjerk. Bedre opfølgning på vej I det nye system er det muligt at følge op på forsendelsen og hente specifikke logfiler via en internetgrænseflade. Forsendelsen får desuden en højere kvalitet. Chess får bedre styr på, hvem der modtager en forsendelse, og hvem der ikke gør.»vi sender en af sted med et unikt hyperlink. Lige så snart det aktiveres på vores server, ved vi, at en er kommet frem,«siger Arve Andreassen. Det nye system vil også sende et almindeligt brev til dem, der ikke får e- mail-fakturaen, automatisk.»og vi vil kunne se, om kunderne går videre til Mine sider eller til et kampagnetilbud. Det er en anden fordel,«siger Berit Bjerk.»I fremtiden vil vi også kunne pakke abonnementsløsninger og tilbud på en helt anden måde. Distribution og muligheden for at sælge smart og effektivt øges også. Det gælder om at gøre brug af mulighederne,«mener Arve Andreassen. 3»Vi lancerer os som folkets mobiloperatør, og så er det en fordel at sidde i Bergen et stykke fra magtens centrum,«siger Arve Andreassen og Berit Bjerk. Chess Communication A/S 3 Chess er en af Norges hurtigst voksende mobilvirksomheder med næsten kunder. 3 Norges 4,7 millioner indbyggere har i alt 5 millioner mobilabonnementer. 3 Chess omsætter for 1 milliard norske kroner. 3 Virksomheden er helejet af TeliaSonera og har hovedkontor i Bergen. NORGE 14 INFOLOG INFOLOG 15

9 nyheder 3 Hans Johansson, ejer af Alfing i Älmhult. Göthe Parkanders pris gik til Alfing i Älmhult 3 Han begyndte med et højrør, to ansatte og ingen kunder. I dag er Alfing en profitabel virksomhed med 60 ansatte og en omsætning på 84 millioner. Hans Johansson, Alfings ejer, er årets modtager af Göthe Parkanders pris.»jeg havde så dårlige karakterer, at ingen ville ansætte mig. Så måtte jeg blive iværksætter,«jokede Hans Johansson, da han modtog prisen. I 1993 købte han Alfing, der var gået konkurs. Virksomheden havde ikke nogen lysende fremtid, men Hans Johansson og hans kone Kerstin så en fremtid for virksomheden. De fik hurtigt vendt udviklingen, og har i de seneste år investeret omkring 50 millioner i en ny maskinpark. I dag står Alfings eget sortiment af auditoriestole for omkring 30 procent af produktionen. De øvrige 70 procent består af samleproduktion af komplette produkter baseret på plader og rør.»maskinindustrien i Sverige har en fremtid. Nu skal vi satse på at vokse,«siger Hans Johansson til prisuddelingen. Göthe Parkanders pris blev indstiftet i 2004 for at hædre foretagsomme personer i Kronobergs kommune. Personer, der via deres virksomhed i praksis har udvist ægte entreprenørskab, hvilket også kendetegner Göthe Parkanders livsgerning. Prisen er på kroner. Driftighed og mod er kendetegnende for prismodtageren siger juryen i deres begrundelse bag årets 2007-pris. Dobbelt så mange SMSadviseringer i det seneste år 3 Den svenske e-handel viser fortsat en stærk udvikling her i andet kvartal, ifølge e-barometeret fra det svenske Post- og handelsinstitut, HUI. Salg over internettet steg i årets andet kvartal med 21 procent. Men selvom salget er steget kraftigt, så er tilvæksten i andet kvartal det lavest målte, siden e-barometerets målinger blev påbegyndt i SMS-adviseringer er blevet fordoblet Men sammenlignet med den traditionelle detailhandel er salgsstigningen mere end dobbelt så høj. 73 procent af de svenske virksomheder vurderer, at salget vil stige i det kommende halvår.»undersøgelsen viser, at dem, der handler over internettet, stiller høje krav til leveringskvaliteten. Vi ser også, at brugen af SMS-adviseringer er blevet fordoblet i løbet af det seneste år,«siger Erik Olsson, administrerende direktør og koncernchef for det svenske postvæsen. 82 % 3 Følgende spørgsmål blev stillet i undersøgelsen: Hvor stor en andel af jeres leverancer, vurderer du, bliver adviseret via SMS? Over 80 procent af virksomhederne angiver, at 25 procent af leverancerne adviseres via SMS. At de fleste virksomheder gør brug af SMS-advisering, dog i en relativ lille udstrækning, tyder på, at dette er en tjeneste i fremmarch. 8 % E-barometeret, 2. kvartal Salg over internettet steg i andet kvartal med 21 procent sammenlignet med andet kvartal i SMS-advisering er en tjeneste i fremmarch. Det er vigtigst for kunden, at varen leveres hurtigt og til døren. 3 Ved afhentning af bestilte pakker besøger to ud af fem kunder (41,8 procent) udleveringsstedet på hverdage efter klokken 18 Traditionelt adviseres leverancen via brevpost. Men allerede for nogle år siden kunne man få SMS-advisering som supplement. Når varen er færdig til afhentning på udleveringsstedet, sendes en meddelelse til kundens mobiltelefon via SMS. Fordelen er, at kunden kan spare en dag og få sine bestilte varer tidligere, noget som langt de fleste forbrugere påskønner. Hurtighed og fleksibilitet er nøglen Men trods de tekniske muligheder og enkeltheden omkring fremgangsmåden med SMS-advisering anvendes metoden i en relativ lille udstrækning hos e-barometerets respondenter.»hurtighed og fleksibilitet er nøglekomponenter, hvis e-handlen skal fungerer godt nu og i fremtiden. Derfor holder vi hele tiden øje med alternative leveringsmetoder og udvikler dem efter kundernes behov og livsmønster,«siger han. HUI følger sammen med det svenske postvæsen og foreningen Svensk distancehandel den svenske detailhandels udvikling inden for e-handel. Oplysningerne til det aktuelle e-barometer er blevet indhentet i juli 2007 og bygger på et udvalg af cirka virksomheder med salg over internettet. 6 % 5 % I fire uger i sommeren deltog over piger og drenge i Sveriges største sportsbegivenhed i Himmelstalundsområdet i Norrköping. Fodbold tiltrak med deltagere flest sportsudøvere.»det her var den største og den bedste sommer hidtil,«fortæller Stadiums projektleder Fredrik Andersson. Pengeløs ungdomslejr på Stadium SVERIGE 16 INFOLOG INFOLOG 17

10 sverige 3 Til Stadium Sports Camp kommer der omkring unge om ugen for at træne i nogle af de 15 hovedsportsgrene fodbold, ishockey, basket, håndbold, indendørs hockey, bandy, tennis, golf, atletik, svømning, bordtennis, brydning, gymnastik, dans og multi (et miks af de forskellige hovedsportsgrene).»stadium ønsker at inspirere til et aktivt, sjovt og sundt liv, og en god måde at gøre det på, er gennem denne type aktiviteter,«siger Fredrik Andersson. Blev interesseret i kortsystemet på et tidligt tidspunkt Allerede i 1995, da arrangementet blev planlagt den første gang, ville Stadium tage ansvar for de unges penge.»dengang gav forældrene penge til os ved indtjekningen, og vi kunne holde styr på alt via et computeriseret system. Det var tungt at håndtere rent administrativt,«fortæller Fredrik Andersson og fortsætter:»derfor blev vi tidligt interesseret i, hvordan man kunne løse håndteringen så nemt som muligt. Vi viste Strålfors, hvordan vi håndterede pengene ved et kundemøde, og de kom med en række forskellige løsninger på problemet. På den måde lagde vi os fast på det system, vi kører i dag.«for at gøre indkøbene nemmere og undgå, at en masse penge cirkulerer rundt, får alle deltagerne hver sit magnetkort.»kortsystemet er baseret på samme basissystem som vores andre Stadiumkort. Dette kort har bare flere funktioner,«siger Fredrik Andersson. 3 Hvad kan de unge gøre med kortet?»de yngste børn synes, det er sjovt at bruge kortet. For dem er det lidt som at lege voksen. De kan gå i kiosken og købe sodavand og slik. Eller de kan købe mad i cafeteriet. Desuden er der en lille Stadium-butik i området med et tilpasset sortiment.en vare, som altid sælger godt, er vores t-shirts, som tages frem specielt til Sports Camp. I år solgte vi styk,«siger Fredrik Andersson. Der er ingen andre arrangementer af denne type, der tilbyder en lige så avan- 3 Fredrik Andersson er projektleder for Stadium Sports Camp. Stadium Sports Camp 3 I dag er der omkring 100 Stadium-butikker i Sverige, Danmark og Finland. 3 Stadiumbutikkerne ejes og drives af moderselskabet Stadium AB i Norrköping. 3 Stadium Sports Camp begyndte i 1995 og er Sveriges største sportsarrangement for unge. Arrangørerne er Stadium, Norrköpings kommune og idrætsforeningerne i Norrköping. 3 Deltagerne kommer fra hele landet, især fra storbyerne, men også fra vores nabolande. Læs mere på ceret betalingsløsning, og der er mange fordele:»vi har styr på arrangementet, de unge synes, det er fedt at betale med kort, og forældrene synes, at det er meget praktisk. Det gør det også nemmere for os rent organisatorisk,«siger Fredrik Andersson. Nu kan projektlederne bruge mindre tid på bogføring og kontrol og mere tid på arrangementet.»den eneste ulempe, jeg kan se, er, at nogle børn handler for meget og derfor skylder væk, hvilket får forældrene til at sætte spørgsmålstegn ved vores datasystem. Så udskriver vi gerne en oversigt over indkøbene og viser dem til forældrene, når de er sammen med barnet. Så fedter barnet gerne for sine forældre,«siger Fredrik Andersson og griner. Magnetkortet blev brugt som betalingsmiddel for andet år i træk. I år var det første gang, at forældrene kunne foretage indbetalinger direkte på kortet.»pengene sættes ind, når de unge kommer til arrangementet. Forældrene kan også fylde ekstra på under arrangementet, hvis det er nødvendigt,«fortæller Fredrik Andersson. Mange forældre var urolige, inden arrangementet gik i gang. Hvad ville der ske, hvis deres barn tabte kortet? Kan de så slet ikke købe noget?»der var en del, der tabte kortet i sommer, men der var ingen, der mistede penge,«fortæller Fredrik Andersson. Lige så snart kortet forsvinder, kontakter barnet kontoret, som spærrer kortet, indtil den rette person har det igen. Og hvis man ikke finder kortet, udstedes der et nyt til samme person.»systemet har fungeret rigtig godt. Og den nye funktion i år at man kan spærre kortet og bruge det igen, når det dukker op har været en stor hjælp. Det har sparet os meget tid,«siger Fredrik Andersson. 3 Har I nogen ønsker for fremtiden?»det ville være godt med flere og nemmere måder at indsætte penge på. En automatisk løsning for forældrene via internetbanken eller en hjemmeside kunne vi godt tænke os,«siger Fredrik Andersson. 3 Hvad sker der, hvis der overføres penge, når arrangementet er slut?»vi har en bank på området, hvor barnet kan hæve og sætte penge ind på kortet. Hvis der er noget til overs efter ugen, kan de hæve pengene der.«3 Philip Akestam, Joel Berg og Pontus Johansson synes både om kortet og Sports Camp. Det er samme system som for vores andre Stadiumkort. Det har bare flere funktioner 18 INFOLOG INFOLOG 19

11 NOTITSER Sænk omkostningerne for dine brevforsendelser 3 Har du nogensinde spekuleret over, hvordan du kunne sænke dine distributionsomkostninger? Med enkle midler kan du opnå besparelser på din distribution på 5-10 procent pr. år. Ved at samle dine forsendelser i større enheder kan der ofte opnås store rabatter hos distributørerne. Du kan relativt nemt samle forsendelserne gennem nogle dage ved at angive, ved hvilken mængde eller hvilken dato forsendelserne skal sendes af sted. En anden måde er muligheden for at putte flere breve til samme modtager i samme kuvert. På den måde kan dine kunder se, at I er bevidste om omkostningsniveauet og miljøet. Kunden får kun ét brev fra jer. En tredje måde er at tilbyde kunderne, at de selv kan bestemme, hvordan de ønsker at modtage forsendelserne. Du kan tilbyde dine kunder muligheden for at modtage information via brev, e- mail eller internetbanken. For hver forsendelse, der finder sted via de elektroniske kanaler, sparer du de fysiske distributionsomkostninger. 3 Under Solheim Cup uden for Halmstad stod Strålfors for entrebilletter og sponsorrettigheder gennem et system med smarte kort. Her slår Juli Inkster fra USA s hold ud fra et af hullerne. Smarte kort bag Solheim Cup 2007 Postens betalingsløsning alternativ til en netbutik 3 Det er blevet betydeligt nemmere for svenske virksomheder at sælge i Norden og i resten af Europa. Strålfors tilbyder Postens betalingsløsning sammenkædningen mellem din og dine kunders bank.»vi hjælper dig med at sikre betalinger via internettet og postordre og du slipper for at vente på pengene,«fortæller Anders Berggren på Strålfors epayment. Systemet omfatter valgfrihed i forbindelse med udenlandske valutaer, adgang til banker i Norden og Nordeuropa, grænseoverskridende betalinger med sikkerhed, risikoreduktion og advarselssystem til bedragerier på internettet. Betalingsløsningen er licenseret til Verify by Visa og MasterCard Secure Code og følger den tavshedspligt og sikkerhed, som bankerne kræver til licensering.»vi er en partner inden for e-handel, og internetbetalinger er vores tjeneste. Vi tilbyder færdigintegrerede, gennemtestede og prissatte løsninger sammen med webbureauer og forretningssystemer og postvæsenets distribution,«siger Anders Berggren. Med postvæsenets legitimationskontrol ved udlevering af pakker bliver denne e- handelsløsning meget sikker.»vores løsninger omfatter de funktioner, du har brug for, til at føle dig tryg, uanset om du bruger internetbetalinger, kontantbetalinger, kortbetalinger, ordrebetalinger via telefon, fax, brev eller e- mail, når du gør forretninger,«siger Anders Berggren. OM Magasinet Infolog Magazine udgives af Strålfors AB. Ansvarshavende utgiver: Martin Sterner 3 Den september 2007 mødtes 24 af verdens bedste damegolfspillere i Sverige i The 2007 Solheim Cup. Årets konkurrence var den tiende af sin slags siden begyndelsen i 1990 i Lake Nona Golf Club i Florida. Solheim Cup er en af verdens mest prestigefyldte konkurrencer, hvor Europa kæmper mod USA. Dette års vært var Halmstads golfklub med banen i Tylösand. Det blev USA, som vandt for anden gang i træk, hvilket betyder, at amerikanerne i alt har 7 førstepladser mod Europas 3. På det europæiske hold er næsten hele Norden repræsenteret med Linda Wessberg, Annika Sörenstam, Sophie Gustafson og Maria Hjorth fra Sverige, Suzann Pettersen fra Norge og Iben Tinning fra Danmark. Helen Alfredson fra Sverige var kaptajn for holdet. Strålfors var en af de officielle leverandører og stod for billetsystemet, som bl.a. omfatter internetsalg, callcenter og et kontrolsystem. Hovedproduktet er et smartkort, der giver den besøgende adgang til forskellige dele af konkurrenceområdet, afhængigt af hvilken type indgangsbillet der er indløst. Kortet anvendes også flittigt af sponsorerne til at overføre mad, drikke og andre rettigheder til deres besøgende. Det næste Solheim Cup finder sted i 2009 på Rich Harvest Farms i Illinois, USA. EU kræver, at Sverige sløjfer postmomsen 3 Ifølge en EU-regel fra 1970 erne skal posttjenester være fritaget for moms. Det er ikke tilfældet i Sverige, hvilket EU-kommissionen ikke bryder sig om, da den mener, at medlemslandenes forskellige momsregler gør, at konkurrencen skævvrides. Nu opfordres Sverige til at sløjfe momsen. I modsat fald kan sagen havne ved EU-domstolen. Det samme gælder for Storbritannien og Tyskland.»Det er kun rimeligt, at alle medlemslande i EU har samme momssats. Det ville være godt for vores kunder, hvis momsen på posttjenester i Sverige blev fjernet,«siger Susanne Flyckt, chef for Posten AB s Regulatory Affairs. En ændring af momsen kan blive en langtrukken politisk affære.»det er svært at sige, hvordan det bliver i fremtiden, men vi håber, at alle medlemslande i EU får samme spilleregler frem over,«siger Susanne Flyckt. Tekst: Peter Johnsson & Lars Edqvist Foto: Brita Nordholm, Ulf Lundin, Cata Portin, Jonas Ljungdahl, Morten Medgaard, Peter Johnsson, Ewa Levau, Scanpix & Matton. Tryk: Form & produktion: Adresse: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern til Posten AB, er en it-fokuseret Business-to-Business-virksomhed med grafisk tradition, der tilbyder helhedsløsninger inden for området informationsoverførsel. Strålfors udvikler, producerer og leverer systemer, tjenester og produkter til effektiv kommunikation af forretningskritisk information. Koncernen, som omsætter for 3,5 milliarder svenske kroner, driver forretning i 8 lande og har omkring ansatte. Infolog Magazine udgives af Strålfors AB

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer SVEA Inkasso Klub medlemmer Kontakt: Christian Olsen Telefon: 48 16 94 40 Mobil: 27 52 20 57 E-mail: christian.olsen@sveainkasso.dk 2 (5) Præsentation af Sveakoncernen Svea er et af Nordens største privatejede

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Produkter. Indhold. Side 1 af 15

Produkter. Indhold. Side 1 af 15 Indhold Varer er produkter... 2 Vedligeholdelse af kategorier... 4 Redigering af produktbeskrivelser... 6 Tilføj nyt produkt... 7 Beskrivelser til produkt skærmbilledet... 8 Vis, rediger og slet produkter...

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Smarte virksomheder booker rejser på internettet

Smarte virksomheder booker rejser på internettet Smarte virksomheder booker rejser på internettet NORDENS FØRENDE INTERNETREJSEBUREAU Du kan spare mange penge ved at booke forretningsrejser på internettet. Hos Travellink bliver otte ud af ti forretningsrejser

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet Hovedkonklusioner Danskernes kommunikationsvaner har ændret sig dette gælder både for virksomheder

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere