Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud: Grete Schødts, Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budget politiske og strategiske rammer Socialudvalget - Årsberetning Fritvalgspriser 2013 vedr. praktisk bistand, personlig pleje og madservice - samt efterregulering for Hesselager Plejecenter - Regnskab Strandlyst Plejecenter - Regnskab Sygekassens Hjem - Regnskab Regnskaber 2012 for anvendelse af arve under Socialudvalgets område Registrering af magtanvendelse i 2012 på ældreområdet Demens - årsrapport Brug af robotstøvsugere/selvkørende støvsugere på ældreområdet Anbefalinger vedr. projekt Nye veje til aktivt liv, april Uddeling af midler fra arven efter Otto Münster Beretning om magtanvendelse Tilsyn med sociale tilbud Svendborg Kommunes boligstrategi Til efterretning...47

2 Socialudvalget s møde den Budget politiske og strategiske rammer 13/5984 Beslutningstema: Drøftelse af udvalgets politikker og strategier med kobling til økonomi i forbindelse med budget 2014 processen. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetproceduren 2014 er der lagt op til, at udvalget inden for de eksisterende økonomiske rammer drøfter egne politikker, strategier og indsatser. Indholdet for denne proces kunne være: Drøftelse af udvalgte politikker med kobling til mål og resultater. Administrationen foreslår foreløbigt nedenstående tre politikker: Færre akutte indlæggelser på ældreområdet Nye veje til aktivt liv Bolighandlingsplan på ældreområdet Det kan oplyses, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter Det nære sundhedsvæsen. Forslag til udvidelsesønsker drift & anlæg Plan for aktivt medborgerskab I maj/juni afholdes der fælles fagudvalgsmøder, hvor udvalgene drøfter eventuelle tværgående tiltag. Økonomiske konsekvenser: Ingen på nuværende tidspunkt. Indstilling: Administrationen indstiller: til drøftelse. Beslutning i Socialudvalget den : Drøftet. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 2. Socialudvalget - Årsberetning

3 Socialudvalget s møde den /2802 Beslutningstema: Socialudvalgets bidrag til regnskabet, og dermed årsberetning 2012, er udarbejdet. Sagsfremstilling: Udvalgets samlede regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Heraf vedrører 8,6 mio. kr. serviceudgifter og 2,5 mio. kr. indkomstoverførsler. Sidstnævnte tilgår Kassen. Mindreforbruget på 8,6 mio. kr. fordeler sig med 1,8 mio. kr. på ældreområdet, 4,4 mio. kr. på socialområdet og 2,4 mio. kr. på sekretariatet. Jf. Svendborg Kommunes overførselsregler, overføres mindreforbruget til Dog overføres der 1,5 mio. kr. af takstinstitutionernes mindreforbrug til takstregulering samt 1,7 mio. kr. vedrørende statsligt finansierede projekter til Derudover tilgår 0,9 mio. kr. af sekretariatets mindreforbrug vedrørende de almene ældreboliger til indkomstoverførselsområdet i Af mindreforbruget i 2014 på 4,5 mio. kr. tilgår 0,6 mio. kr. takstregulering på takstinstitutionsområdet, 0,1 mio. kr. tilgår Ældrerådet og de selvejendes samlede merforbrug på 0,3 mio. kr. tilgår disse. Således er der reelt 4,1 mio. kr. til disponering i Det vedtagne budget er i årets løb øget med 3,0 mio. kr., hvilket dækker over mange udsving, men kan hovedsageligt forklares ved trepartsmidler til voksen elevløn, organisationspulje, barselspuljemidler og negativ tillægsbevillinger vedrørende mindreforbrug på demografi fra Barn til Voksen samt vundet mellemkommunal ankesag. På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der ønskes overført til Overførslen vedrører bl.a. færdiggørelse af opførelse af nye boliger på Trappebæksvej samt renovering af boligerne på Tvedvej. Der henvises i øvrigt til vedlagte bidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver udvalgets regnskabsresultat. Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - SU driftoverførsel R2012 Åben - SU anlægsoverførsel R2012 Åben - Årsberetning SU 26

4 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 3. Fritvalgspriser 2013 vedr. praktisk bistand, personlig pleje og madservice - samt efterregulering for /9191 Beslutningstema: Fritvalgspriser 2013 vedrørende praktisk hjælp, personlig pleje og madservice samt efterregulering vedrørende Sagsfremstilling: Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, Kapitel 16, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriserne vedr. praktisk bistand, personlig pleje samt madservice på ældreområdet. Priserne er beregnet på baggrund af regnskab I forlængelse af beregningen opgøres eventuel efterregulering i forhold til de private leverandører for 2012 i henhold til 91, stk. 9. Praktisk bistand og pleje: Der skal som minimum beregnes timepriser for praktisk bistand og personlig pleje på henholdsvis hverdage og ubekvemme tider. I Svendborg Kommune beregnes priser for praktisk bistand, som leveres på hverdage i dagtimerne, og personlig pleje på hverdage, aften, nat og weekend. Det giver en hensigtsmæssig styringsmulighed og en mere korrekt afregning. Vejledende kommunal takst gældende pr. 1. januar 2013 Kommunal takst ex. moms 2013 pris Praktisk bistand 233 Personlig pleje - hverdag 287 Personlig pleje aften 429 Personlig pleje weekend 378 Personlig pleje nat 631 Den kommunale udgift fremgår af vedlagte bilag. Vejledende privat takst gældende pr. 1. januar 2013 Privat takst ex. moms 2013 pris Praktisk bistand 307 Personlig pleje - hverdag 361 Personlig pleje aften 503 Personlig pleje weekend 453 Personlig pleje nat 705 Forskellen på den kommunale takst og private takst er driftsudgifter og overhead. Madservice: 27

5 Socialudvalget s møde den Den vejledende pris for madservice beregnes på baggrund af regnskab 2012 og fremskrives til 2013-niveau. Beregningerne viser, at den vejledende 2013-pris stiger med 0,50 kr. til 42,50 kr. ex. moms for en hovedret. Det lovgivningsmæssige loft for en hovedret er 48 kr. i Vejledende madpriser gældende pr. 1. maj Vejledende pris ex moms Hovedret 42 42,50 Lille hovedret 38 38,50 Biret 13 13,00 Hovedret + biret 55 55,50 Økonomiske konsekvenser: Ifølge lov om Social Service skal kommunerne efterregulere de private leverandører, såfremt timeprisen eller taksten viste sig beregnet for lavt. Regulering af private leverandører af praktisk bistand: Den faktiske timepris i 2012 for praktisk bistand er 307 kr. for private leverandører, hvilket er 3 kr. lavere end den vejledende pris. Der skal således ikke ske en efterregulering af de private leverandører af praktisk bistand. Regulering af private leverandører af madservice: Den faktiske pris pr, hovedret for 2012 er kr. 42,37 kr., hvilket afrundet til hele kr. er 42 kr. Da den vejledende pris for 2012 var 42 kr. skal der ikke ske en efterregulering af de private leverandører af madservice. Lovgrundlag: Lov om Social Service kapitel 16. Indstilling: Administrationen anbefaler, at: Ovenstående vejledende priser vedrørende praktisk bistand og personlig pleje for 2013 godkendes Der ikke foretages nogen efterregulering af private leverandører af praktisk bistand for 2012 Ovenstående vejledende priser vedrørende mad for 2013 godkendes Der ikke foretages nogen efterregulering af private leverandører af madservice for 2012 Bilag: Åben - Fritvalgsnotat 2013 Beslutning i Socialudvalget den : Anbefalingen følges. 28

6 Socialudvalget s møde den Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 4. Hesselager Plejecenter - Regnskab /9265 Beslutningstema: Hesselager Plejecenter Regnskab Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Hesselager Plejecenter. Revisionen har ikke givet anledning til nogen bemærkninger. Materialet beror på sagen. I forhold til budgettet på kr. ex. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. ex. moms. Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget ønskes overført til driftstilskuddet for Hesselager Plejecenter for budgetåret 2014, til anskaffelse af inventar som har været sparet væk tidligere år. Indstilling: Administrationen anbefaler Socialudvalget, at: det reviderede regnskab 2012 godkendes mindreforbruget indstilles til overførsel til Hesselager Plejecenters budget 2014 Beslutning i Socialudvalget den : Anbefalingen følges. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 5. Strandlyst Plejecenter - Regnskab /9266 Beslutningstema: Strandlyst Plejecenter Regnskab Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Strandlyst. Revisionen har ikke givet anledning til nogen bemærkninger. Materialet beror på sagen. 29

7 Socialudvalget s møde den I forhold til budgettet på kr. ex. moms udviser regnskabet et merforbrug på kr. ex. moms. Merforbruget reduceres delvist af mindreforbruget fra 2011 på kr kr. som er overført til budget Økonomiske konsekvenser: Merforbruget ønskes overført til driftstilskuddet for Strandlyst Plejecenter for budgetåret Indstilling: Administrationen anbefaler Socialudvalget, at: det reviderede regnskab 2012 godkendes merforbruget indstilles til overførsel til Strandlyst Plejecenters budget 2014 Beslutning i Socialudvalget den : Anbefalingen følges. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 6. Sygekassens Hjem - Regnskab /50907 Beslutningstema: Sygekassens Hjem Regnskab 2012 Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Sygekassens Hjem. Revisionen har ikke givet anledning til nogen bemærkninger. Materialet beror på sagen. I forhold til budgettet på kr. ex. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. ex. moms. Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget ønskes overført til driftstilskuddet for Sygekassens Hjem for budgetåret 2014 Indstilling: Administrationen anbefaler Socialudvalget, at: det reviderede regnskab 2012 godkendes mindreforbruget indstilles til overførsel til budget 2014 for Sygekassens Hjem. 30

8 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Anbefalingen følges. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 7. Regnskaber 2012 for anvendelse af arve under Socialudvalgets område 10/18261 Beslutningstema: Socialudvalgets godkendelse af /orientering om regnskaber for aktiviteter i 2012 afholdt af midler fra arven fra: Christian Jørgensen på Ollerup Plejecenter Anna Nielsen, Wandallshaven Einer Marius Larsen, Stenstrup Plejehjems Beboerlegat Egon Johannes Kruse, Hesselager Plejecenter Sagsfremstilling: Ifølge beslutning i Socialudvalget i april 2011, skal udvalget godkende regnskaber for afholdte midler fra arven efter Christian Jørgensen fra Ollerup plejecenter og Anna Larsen, Wandallshaven samt orienteres om regnskab for Stenstrup Plejehjems beboerlegat. Desuden har den selvejende institution, Hesselager Plejecenter, i 2012 modtaget en arv på kr. efter en beboer, Egon Johannes Kruse. Anvendelsen af arven fra Egon Johannes Kruse er til udvalgets orientering. Gennemgang af regnskabet foretages af den selvejende institutions revisor. Endvidere administrerer Socialudvalget arven efter Otto Henning Münster, hvor midlerne skal tilgå ældre borgere i det gamle Ulbølle Sogn. Socialudvalget har i 2013 godkendt en procedure mht. udmøntningen af arven med en årlig ansøgningsfrist - og efterfølgende godkendelse af hhv. aktiviteterne og regnskaber i udvalget. Den første ansøgningsrunde er foråret Der aflægges således ikke regnskab for arven for Christian Jørgensen/Ollerup Plejecenter: Der er i 2012 givet administrativt tilsagn til køb af partytelt og klapbord til brug af beboerne på plejecenteret. I alt er der afholdt udgifter i 2012 for: kr. Ovenstående udgifter er afholdt inden for arvens bestemmelser. Anna Nielsen/Wandallshaven: Der har ikke været afholdt udgifter for arvens restmidler i Stenstrup Plejehjems beboerlegat: 31

9 Socialudvalget s møde den Der er i 2012 afholdt udgifter til underholdning samt køb af lydanlæg. I alt er der afholdt udgifter i 2012 for: kr. Svendborg Kommunes økonomiafdeling har gennemgået regnskabet og påset, at udgifterne er afholdt inden for arvens bestemmelser. Egon Johannes Kruse: Der har i 2012 været afholdt udgifter til køb af inventar. I alt har der været afholdt udgifter i 2012 for: kr. Økonomiske konsekvenser: Christian Jørgensen/Ollerup Plejecenter: Arven udgør efter regnskabsaflæggelse: kr. Anna Nielsen/Wandallshaven: Arven udgør: kr. Stenstrup Plejehjems beboerlegat: Arven udgør efter regnskabsaflæggelse: kr. Egon Johannes Kruse: Arven udgør efter regnskabsaflæggelse: kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at: Regnskab for Christian Jørgensen/Ollerup Plejecenter godkendes Regnskabet for Stenstrup Plejehjems Beboerlegat tages til efterretning Regnskabet for Egon Johannes Kruse, Hesselager Plejecenter, tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingen følges. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 8. Registrering af magtanvendelse i 2012 på ældreområdet 13/8591 Beslutningstema: Godkendelse af registrering af magtanvendelse i 2012 på ældreområdet. Sagsfremstilling: 32

10 Socialudvalget s møde den Enhver form for magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter i Lov om Social Service skal registreres og indberettes til det politiske udvalg. Magtanvendelse indberettes løbende fra ældreområdet til Myndighedsafdelingen, der samler indberetningerne og én gang årligt fremlægger det for det politiske udvalg. Magtanvendelse kan anvendes hos voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Myndighedsafdelingen i Svendborg Kommune er myndighed for Langeland og Ærø Kommune på magtanvendelsesområdet. Der vedlægges derfor også materiale fra Langeland kommune. I 2012 har der ikke været ansøgninger eller indberetninger fra Ærø Kommune. Svendborg Kommune 126 i Lov om Social Service, Akut fastholdelse og føren: Der er modtaget 4 indberetninger. 126a i Lov om Social Service, Fastholdelse i hygiejnesituationer: Der er modtaget 22 indberetninger om fastholdelse i hygiejnesituationer. Der er giver afslag på to ansøgninger, da de ikke var omfattet af Lov om Magtanvendelse. 127 i Lov om Social Service, Tilbageholdelse i boligen: Der er modtaget 1 indberetninger vedr i Lov om Social Service, Beskyttelsesmidler: Der er modtaget 1 indberetning om anvendelse af beskyttelsesmidler. Langeland Kommune 126a i Lov om Social Service, Fastholdelse i hygiejnesituationer: Der er modtaget 1 indberetninger om fastholdelse i hygiejnesituationer. Der er givet 1 afslag om fastholdelse i hygiejnesituationer. Indstilling: Administrationen anbefaler, at registreringen af indberetninger tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 9. Demens - årsrapport

11 Socialudvalget s møde den /8998 Beslutningstema: Årsrapport Demenskoordination i Svendborg Kommune Sagsfremstilling: I denne årsrapport beskrives aktiviteter og initiativer på demensområdet i Svendborg Kommune i samt udviklingsmål for Resumé 2012 Henvendelser fra borgere Antallet af demente borgere som er udredt via Demensklinikkerne, og som Demenskoordinatorerne har haft kontakt til, er steget fra 131 demente borgere i 2007, til 387 i Tilbud til pårørende og andre interesserede Der har været afholdt 1 temaeftermiddag for borgere med en demenssygdom samt deres pårørende. Yderligere er der i samarbejde med Demensklinikken OUH afviklet undervisningsforløb på 2 eftermiddage for pårørende til mennesker med demens. Der er 2 pårørendegrupper i kommunen, som det opleves, at der er god kvalitet i arbejdet med. I anledning af Den internationale Alzheimers Dag har der været afholdt Åbent hus i de to demensdagcentre, Aldersroklubben og Ørbækvej 17C. Frivillige på demensområdet I sommeren 2012 startede ældresagen en Demenscafe på Bryghuset. Formålet er at mennesker med en hukommelsessygdom og deres familie kan komme et sted, hvor hyggeligt samvær er i fokus. Uddannelse af personale Kommunens personale i hjemmeplejen og på plejecentrene uddannes i samarbejde med SOSU Fyn i demens. Alle medarbejdere har som min. et 5 dages uddannelsesforløb. Medarbejdere som arbejder i bofællesskaber og aktivitetscentre for mennesker med demens har som min. 15 dages uddannelsesforløb. Der har i 34

12 Socialudvalget s møde den været i alt 125 medarbejdere på demenskursus. Som en overbygning på ovenstående demensuddannelser afvikles tre uddannelsesforløb for Nøglepersoner på Demensområdet. Nøglepersonsuddannelsen er af 15 dages varighed, og afvikles i AMU regi. Der er i 2012 i alt uddannet 75 nøglepersoner. I uge blev det første opkvalificeringsforløb gennemført for 25 sygeplejersker i Svendborg Kommune. Til de afholdte Temaeftermiddage for alle medarbejdere, var der desværre ikke den store tilslutning til i Udviklingsmål 2013 Supervision og faglig vejledning for medarbejdere, der arbejder med pårørendegrupper og medarbejdere, som i det daglige har pårørendearbejde som kerneområde. Supervision og faglig vejledning til ledere og medarbejdere i komplekse plejeforløb. Opkvalificering for sygeplejersker og trænende terapeuter i Svendborg Kommune. Temadag vedr. seksualitet for demensnøglepersoner, sygeplejersker, sektionsledere og afdelingschefer. Temadag for personale i hjemmeplejen og plejeog demenscentre. Temadag om demens for besøgsvenner og frivillige i Svendborg Kommune. Temadag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Temaeftermiddage for pårørende til mennesker med demens. Implementering af velfærdsteknolog i relation til mennesker med demens, herunder udarbejdelse at guideline på demenshjælpemidler. Indstilling: Administrationen anbefaler, at: 35

13 Socialudvalget s møde den Årsrapporten tages til efterretning. Bilag: Åben - Demens Årsrapport 2012 Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 10. Brug af robotstøvsugere/selvkørende støvsugere på ældreområdet 12/22852 Beslutningstema: I forbindelse med budgetforliget for 2014 er det i Socialudvalget besluttet, at der skal effektiviseres med kr i år 2014 og fra 2015 kr , ved implementering af brug af robotstøvsugere/selvkørende støvsugere på ældreområdet. Administrationen er anmodet om, at fremkomme med en model for dette. Sagsfremstilling: I dag tilbydes borgere i Svendborg Kommune, der er visiteret til støvsugning, at de kan låne en selvkørende støvsuger som et hjælpemiddel, i stedet for at modtage manuel støvsugning. Dette er en del af projekt Nye veje til aktivt liv. Der er aktuelt 74 borgere der har lånt en selvkørende støvsugere stigning fra 49 brugere i august 2012 til 74 brugere i marts Øvrige borgere modtager hjælp til støvsugning ca. hver 14. dag. Serviceniveauet på praktisk bistand foreslås fremadrettet ændret således: Borgere hvor ydelsen støvsugning indgår, anvises til at benytte en selvkørende støvsuger, som de selv anskaffer. Borgere der benytter selvkørende støvsuger vil, hvor det vurderes aktuelt, kunne få manuel støvsugning hver 4. uge. Borgere der ikke vil kunne klare sig med selvkørende støvsuger og eventuelt hjælp til manuel støvsugning hver 4. uge, vil fortsat modtage hjælp til støvsugning ved behov, som hovedregel hver 14. dag. Det vil typisk være svagtseende, demente og andre borgere med komplekse problemer, der har behov for manuel støvsugning. Borgere der benytter selvkørende støvsugere vil kunne søge om tilskud til, at købe en selvkørende støvsuger som et forbrugsgode, efter servicelovens 113. Borgeren vil her kunne få 50% refunderet på købet af en selvkørende støvsuge, dog maksimalt kr. 750,-. Når et hjælpemiddel gives 36

14 Socialudvalget s møde den med tilskud som forbrugsgode, er hjælpemidlet borgerens ejendom, og borgeren er ansvarlig for vedligehold skift og batterier. Hjælpemidlet kan kun gives som forbrugsgode en gang. Økonomiske konsekvenser: Modellen sikrer implementering af besparelse på kr i år 2014 og fra 2015 kr på Socialudvalgets område. Lovgrundlag: Lov om Social Service 83, 84, 85, 88, samt 113. Indstilling: Administrationen anbefaler, at: Serviceniveauet på støvsugning ændres som beskrevet i ovenstående Kvalitetsstandard for praktisk bistand godkendes Implementering påbegyndes i forbindelse med revurderinger fra dd Høringssvar fra ældrerådet vil forelægge på mødet. Bilag: Åben - Kvalitetsstandard "Praktisk hjælp" april 2013 Beslutning i Socialudvalget den : Anbefalingen følges. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 11. Anbefalinger vedr. projekt Nye veje til aktivt liv, april /9384 Beslutningstema: Der skal træffes beslutninger om projekt Nye Veje til aktivt liv, i forhold til hvilke dele af projektet der skal sættes i daglig drift, samt projektets fremtid. Sagsfremstilling: Socialudvalget besluttede i februar 2011, at der skulle iværksættes et 2 årigt rehabiliteringsprojekt på ældreområdet. Projektet Nye veje til aktivt liv skal efter den oprindelige plan afsluttes med udgangen af juni Der er formuleret følgende formål med projektet: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp 37

15 Socialudvalget s møde den Der er arbejdet med projektet i 3 faser: Borgere som henvender sig første gang Fase 1 I forhold til borgere som henvender sig første gang startede projektet Siden da har 1036 nye borgere henvendt sig til Svendborg kommune for at få hjemmehjælp. Ca. 80% af de borgere som henvender sig første gang, har fået tilbud om at være med i projekt Nye veje til aktivt liv. Af de borgere, der har afsluttet et rehabiliteringsforløb i nye veje, er ca. 72% blevet selvhjulpne. Ca. 10% har haft brug for at henvende sig om hjælp igen, og har fået flere tilbud. I forhold til borgere som henvender sig første gang, vurderer 69,4% af borgerne, at de har fået en bedre helbredstilstand efter forløbet, objektivt vurderes 50% til at have fået det bedre fysisk. Ledelsen vurderer, at denne fase skal implementeres til daglig drift fra Serviceniveauet foreslås således ændret, så at alle borgere der henvender sig til Svendborg Kommune for at få til personlig hjælp eller praktisk bistand, fremadrettet får et rehabiliteringstilbud efter 86, inden de eventuelt kan visiteres til 83. I forhold til drift af projektet, har det vist sig, at organiseringen med projektterapeuter organiseret sammen med visitatorerne i myndighedsafdelingen, og 1 rehabiliteringssektion i hver hjemmeplejeafdeling har fungeret hensigtsmæssigt. Placeringen af rehabiliteringssektionerne i hjemmeplejen er optimal i forhold til at sikre daglig drift og fokus på rehabilitering i hele hjemmeplejen. Ledelsen anbefaler derfor, at der oprettes 2 rehabiliteringssektioner, 1 i hver afdeling. I forhold til den ene sektion vil sektionslederstillingen kunne finansieres via sammenlægning af øvrige sektioner. I forhold til den anden sektion anbefales, at vi ansætter en sektionsleder midlertidigt i 1 ½ år. Herefter vurderes på den samlede organisering på rehabiliterings- og ældreområdet. Borgere på plejecentre- fase 2 I forhold til borgere på plejecentre startede projektet Der har det første år været arbejdet med kulturændringer på alle kommunens plejecentre, med henblik på, at få rehabilitering til at medvirke til, at give borgeren en bedre livskvalitet. Der er arbejdet med, at sætte de enkelte borgere i fokus en uge af gangen, for at arbejde med lige præcis disse borgeres potentialer i forhold til rehabilitering. Der er foretaget en stikprøve vurdering af udvalgte borgeres fysiske funktionsniveau- det vurderes at ca. 70% af borgerne, i højere eller lavere grad har fået det bedre i rehabiliteringsforløbet Det er planlagt at der fremadrettet arbejdes med følgende delprojekter: o Kulturprojekt o Fokusuger o Ældrebolig projekt o Gæsteboligprojekt 38

16 Socialudvalget s møde den Det anbefales at projektet forlænges til udgangen af 2014, men henblik på afprøvning og videreudvikling af nye metoder til at arbejde rehabiliterende på plejecentrene, og implementering af ovenstående delprojekter. Borgere der i forvejen har hjælp fase 3 I forhold til borgere der i forvejen har hjælp er projektet startet Aktuelt er projektet i drift i 4 ud af hjemmeplejens 9 sektioner, der er planlagt opstart i yderligere 2 sektioner den I forhold til de borgere der er med i forløbet (87 borgere), er der gennemsnitligt et fald i timetal på ca. 20%. Det viser sig at efter en 3 måneders periode, har borgerne fået lidt mere hjælp igen, svarende til et fald på 15%. Der er målt på livskvalitet hos ca. halvdelen af borgerne. Ca. halvdelen af disse borgere oplever, at de har fået bedre livskvalitet ved, at være med i projektet. Det vurderes som en vigtig faktor, at der på denne måde også arbejdes med kulturen i hjemmeplejen, i forhold til, generelt at have et rehabiliterende fokus. Det anbefales at projektet / fase 3 forlænges til udgangen af 2014, men henblik på udrulning til alle sektioner, til aftenvagter og sygepleje. Der skal i perioden arbejdes med afprøvning og videreudvikling af nye metoder til at arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen. Samlet set har der været et fald i borgerantal i projektperioden. I forhold til fremskrivningen/forventede antal brugere ved udgangen af 2012 er der et fald på 300 borgere. Til at understøtte projektet har der været arbejdet med implementering af velfærdsteknologi formidling af projektet, uddannelse af personale Disse tiltag har været afgørende for, at sikre projektets succes, og det anbefales fortsat at arbejde med disse elementer. Høringssvar fra ældrerådet vil forelægge på mødet. Økonomiske konsekvenser: Det er i forbindelse med udmøntning af budgetforliget 2014 besluttet i Socialudvalget, at projektet skal sikre en besparelse på 3,2 mio. pr. år. Det er en forudsætning at forlængelsen af projektets fase 2 og 3 skal afholdes indenfor eksisterende budget. Lovgrundlag: 39

17 Socialudvalget s møde den Lov om Social Service 83 og 86. Indstilling: Administrationen anbefaler at tilbuddet i Fase 1 permanentgøres. Det vil betyde, at alle borgere der henvender sig til Svendborg Kommune for at få personlig hjælp eller praktisk bistand, som udgangspunkt får et rehabiliteringstilbud efter 86, inden de visiteres til hjemmehjælp efter 83 At projekt nye veje for fase 2 og fase 3 forlænges til udgangen af 2014 således at der i Svendborg Kommune arbejdes rehabiliterende på plejecentrene og i hjemmeplejen At organiseringen af det nye rehabiliteringstilbud evalueres i sammenhæng med evalueringen af fase 2 og 3 i efteråret Bilag: Åben - Evalueringsrapport "Projekt Nye Veje" Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingen følges. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 12. Uddeling af midler fra arven efter Otto Münster 13/9213 Beslutningstema: Der skal tages stilling til de indkomne ansøgninger til midler efter arven fra Otto Münster, Ulbølle. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har arvet ca kr. fra Otto Münster. Ifølge testamentet skal midlerne benyttes til sociale foranstaltninger til ældre mennesker i det gamle Ulbølle Sogn. På baggrund af borgermøde i november 2012 med deltagelse af såvel borgere som politikere, og en anbefaling fra den arbejdsgruppe, som blev nedsat i forbindelse med borgermødet, har Socialudvalget vedtaget en procedure for uddelingen af midlerne fra arven. Proceduren i sin helhed er vedlagt se bilag. I 2013 skal midlerne uddeles for første gang. Ifølge proceduren skal Socialudvalget tage stilling til ansøgningerne og herved uddele midler for indeværende år. 40

18 Socialudvalget s møde den Der er fremkommet tre ansøgninger til midlerne. (Ansøgningsfrist den 22. marts 2013.) Tabel 1 - Ansøgninger Kort beskrivelse Formål Målgruppe Budget af indhold 1. Bustur til Gl. Avernæs og til Frøbjerg Festspil inkl. efterfølgende fællesspisning Socialt og kulturelt samvær Alle ældre mennesker i det gamle Ulbølle Sogn kr. 2. Månedlig aktivitetsdag (6 gange i 2013) 3 Underholdning med Merete Beltoft og Lars Grand ved årets torvedag inkl. teltleje og transport Socialt og kulturelt samvær Socialt og kulturelt samvær Alle ældre mennesker i det gamle Ulbølle Sogn Alle ældre mennesker i det gamle Ulbølle Sogn kr. (der vil også være egenbetaling) kr. Ifølge proceduren for arven skal modtagerne af midler føre regnskab med brugen af midlerne. Regnskaberne skal efterfølgende godkendes af Socialudvalget i Økonomiske konsekvenser: Godtages alle tre ansøgninger vil den resterende arv være ( kr. minus kr.) kr. Lovgrundlag: Juridisk afdeling har taget stilling til ansøgningerne og vurderer, at de er i overensstemmelse med testamentets ordlyd og formål samt i øvrigt i overensstemmelse med lov om social service mv. Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af: Hvilke ansøgninger, der skal imødekommes Hvor stort beløb, de enkelte ansøgere skal modtage Bilag: Åben - Ansøgning fra Lotte Soele. Ulbølle borgerforening Åben - Ansøgning fra Poul Muus Ulbølle Forsamlingshus Åben - Ansøgning fra Paul Mohr Åben - Procedure vedr. frigivelse af midler fra Otto Münsters arv Beslutning i Socialudvalget den : De tre indkomne ansøgninger imødekommes. 41

19 Socialudvalget s møde den Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 13. Beretning om magtanvendelse /1026 Beslutningstema: Beretning om magtanvendelse 2012 Sagsfremstilling: I henhold til bekendtgørelse nr. 789 af er kommunerne forpligtet til én gang årligt at udarbejde en beretning om brug af magt i forhold til borgere der bor på sociale tilbud i eller uden for kommunen. Svendborg Kommunes årsberetning omfatter anvendelse af magt på kommunens egne sociale tilbud samt tilbud drevet af Langeland og Ærø kommuner, jf. det forpligtende samarbejde. For regionale tilbud gælder, at indberetninger behandles af regionen, og handlekommunen orienteres efterfølgende. Årsberetningen indeholder derfor også en orientering om magtanvendelse på regionale tilbud beliggende i Svendborg Kommune. Beretning bilægges. Indstilling: Administrationen anbefaler, at beretningen tages til efterretning. Bilag: Åben - Beretning 2012 Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. beretning om magtanvendelse Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 14. Tilsyn med sociale tilbud /21922 Beslutningstema: Orientering om tilsynsrapporter på det sociale område Sagsfremstilling: 42

20 Socialudvalget s møde den I henhold til retssikkerhedsloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. På voksenområdet er der valgt ét tilsynskoncept for de private tilbud og ét andet for de kommunale tilbud. - Private tilbud Svendborg Kommune har i lighed med de andre fynske kommuner valgt at udlicitere godkendelse og tilsyn med private tilbud til Faaborg-Midtfyn Kommune. - Kommunale tilbud For de kommunale tilbud er valgt et todelt tilsynskoncept, hvor kommunens Socialfaglige Center udfører de anmeldte tilsyn, og hvor Revas APS udfører stikprøvevis uanmeldte tilsyn. I 2012 er der gennemført 24 anmeldte tilsyn og 5 uanmeldte tilsyn. Formålet med tilsynene er at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til, ud fra gældende lovgivning og det serviceniveau, der er fastsat i kommunens kvalitetsstandarder. Tilsynet gennemføres som en kombination af dialog med brugerne og personalet, og observationer med henblik på at indsamle de informationer, som er nødvendigt for, at målet med tilsynet kan nås. Tilsynsrapporterne er struktureret ud fra følgende temaer: målgruppe, fysiske forhold, psykiske forhold og sociale forhold. Konklusion Såvel det eksterne som det interne tilsyn udtrykker generelt set tilfredshed med kommunens tilbud. Overordnet set er der en god sammenhæng mellem kommunens udmeldte serviceniveau og den faglige indsats på tilbuddene. Socialfagligt Center påpeger i deres tilsyn, at der generelt mangler opdaterede handleplaner på kommunens støttecentre til handicappede borgere. Desuden påpeges der mangler i forhold til opdatering af fagsystem samt placering af fysiske dokumenter. Der er efterfølgende iværksat handlinger for at imødekomme tilsynets anbefalinger og påpegede mangler. Deadline for dette er senest udgangen af maj måned Høringssvar fra brugerråd, Handicapråd og Rådet for socialt udsatte borgere forelægges på mødet. Ny tilsynsreform Regeringen har vedtaget en ny tilsynsreform, der træder i kraft fra 1. november Der etableres 5 tilsynscentre, et i hver region, der overtager tilsynsforpligtigelsen. I Region Syddanmark er det Faaborg- Midtfyn Kommune der overtager opgaven. 43

21 Socialudvalget s møde den Tilsynsreformen medfører et nyt tilsynskoncept, både hvad angår omfang og indhold. Det endelige tilsynskoncept er endnu ikke udarbejdet. Der planlægges derfor en udvalgsorientering om det fremadrettede tilsyn i efteråret 2013, når det nye tilsynskoncept er færdigt. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Tilsynsrapporterne tages til efterretning. Bilag: Åben - Afrapporteringsskema Anemonen 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema ABC 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Bryggerlunden 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Bryghuset 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Cafe Aroma 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Egensevej 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema FABU 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema FABV 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema FCS 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Gl.Skårupvej 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema GVS 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Hjørnet 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema HMC 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Lyøvej 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Ryttervej 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Skovbrynet 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Skovsbovej docx Åben - Afrapporteringsskema Solsikkevej 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Storkehaven 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Søndergade 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Vestereng 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Fruerlunden 2012.docx Åben - Afrapporteringsskema Skovsbovej docx Åben - Afrapporteringsskema Kærvej 2012.docx Åben Fruerlunden, Svendborg Kommune - Social, uanmeldt tilsyn.pdf Åben På Hjørnet, Svendborg Kommune.pdf Åben Skovsbovej 103, Svendborg Kommune - Social, uanmeldt tilsyn.pdf Åben Bryghuset, Svendborg Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Åben Grønnemoseværkstederne, Svendborg Kommune - Social, uanmeldt tilsyn.pdf Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. tilsyn med sociale tilbud 2012 Åben - Høringssvar fra Rådet for socialt udsatte borgere Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 44

22 Socialudvalget s møde den Svendborg Kommunes boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Kultur, Erhverv og Udvikling Som led i implementeringen af styringsreformen for den almene boligsektor havde Svendborg Kommune inviteret de almene boligorganisationer til et fælles dialogmøde mandag d. 24. september Samtlige boligorganisationer deltog ved administration samt organisationsbestyrelsesmedlemmer. Fra Svendborg Kommune deltog borgmester og formænd for udvalget for kultur og plan, udvalget for børn og unge, socialudvalget samt udvalget for miljø og teknik. På mødet blev Svendborg Kommunes kommende boligstrategi drøftet. Det blev aftalt, at Svendborg Kommune skulle udarbejde et første udkast til strategien, som skulle drøftes på et nyt fællesmøde med de almene boligorganisationer i maj måned På den baggrund er nu udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for den kommende boligstrategi. Sagsfremstilling: Styringsreformen for den almene boligsektor er affødt af sektorens voksende udfordringer. Udfordringerne betyder bl.a. i Svendborg Kommune, at der pt. er udfordringer med tomme boliger, tendenser til øget omfang af udsatte boligområder, stigende renoverings- eller fremtidssikringsbehov mv.. Samtidig er en øget opmærksom på de kommunaløkonomiske ricisi i den sammenhæng, her primært betragtet som tilførsel af kommunal grundkapital og kommunal garantistillelse ved nybyggeri samt lånoptagning ved renoveringssager. Den almene boligsektor kan i en række forhold håndteres isoleret, men i væsentlige sammenhænge i forhold til udbud og efterspørgsel må sektoren vurderes inden for en samlet betragtning af det lokale boligmarked i Svendborg Kommune; dvs. ejerboliger og udlejning. Det er derfor vurderingen, at en samlet boligstrategi for Svendborg Kommune vil give en strategisk platform til at overveje fremtidige dispositioner på tværs af kommunens lokalområder; idet et nybyggeri et sted vil kunne medføre overudbud af boliger med mindre boligmassen reduceres eller tilpasses et andet behov et andet sted. Boligstrategien tager således afsæt i den aktuelle udvikling af boligmarkedet med faldende mobilitet, ændret behov og stigende vanskeligheder ved at afsætte og udleje boliger. Således vil en boligstrategi sætte rammer for udvikling af fremtidige bæredygtige projekter. Tids- og procesplan Målet er gennem dialog og inddragelse af en række interessenter og målgrupper at udarbejde et beslutningsgrundlag for en boligstrategi inden udgangen af Arbejdet med boligstrategien er opdelt i fire faser. Første fase frem til ultimo maj har fokus på rammesætning af boligstrategien gennem drøftelse og beslutning heraf i de politiske udvalg samt udarbejdelse af 45

23 Socialudvalget s møde den analysedel og inddragelse af den almene boligsektor i arbejdet med boligstrategien. Således forelægges rammer for boligstrategien og tids- og procesplan til drøftelse og godkendelse i samtlige politiske udvalg i april måned. Desuden gennemføres styringsdialogmøder med hver af de almene boligorganisationer frem til medio marts. Samtidig udarbejdes den indledende analysedel. Disse grundlag sammenfattes til et første udkast til boligstrategi, der drøftes med boligorganisationerne samlet på et fællesmøde ultimo maj måned. I anden fase fra maj frem til september inddrages interessenter fra det private boligmarked, såvel fra lejer som ejerside samt investorer, bygherre, entreprenører mv. I tredje fase i september måned udarbejdes andet udkast til boligstrategi og interessenter, primært uden for Svendborg Kommune, som inddrages fra et strategisk perspektiv i forhold til bosætning. Fjerde fase udgør den endelige beslutningsfase, hvor strategien fremlægges til drøftelse og beslutning i samtlige politiske udvalg og byrådet i oktober måned. Rammer Boligstrategien indgår i strategisk sammenhæng med andre vedtagne strategier og visioner for Svendborg Kommune. Skitse hertil vedlægges i form af et strategikort; bilag 1. Selve boligstrategien vil tage form som et dash-board svarende til vækststrategien samt et understøttende notat af 4-5 sider, der favner og beskriver sammenhænge mellem analysedelene. Et dashboard er en enkelt side, der på samme måde som et instrumentpanel giver et hurtigt overblik over strategiens væsentligste elementer. Desuden vil der, hvor det er relevant blive udarbejdet mindre baggrundsnotater til det nævnte notat. Den foreløbige disposition for boligstrategiens analyse/datadel udgør nedenstående dele Udmøntning af kommuneplanen og lokalområder samt strategiske byudviklingsprojekter Identifikation af præmisser for en fremtidig efterspørgsel (demografi, flyttemønstre, megatrends mv.) Beskrivelse af eksisterende boligmasse med fokus på attraktion - fremtidssikring, identifikation af tomgang, prisniveau, grønne/rekreative nærområder og natur Behov og krav til specialiserede boliger (udsatte, ældre, handicappede m.fl.) Velfærdsopgaven billige og gode boliger til alle (herunder den boligsociale anvisning) Det regionale perspektiv og sammenhæng med andre vedtagne politikker og mål. 46

24 Socialudvalget s møde den Indstilling: Direktionen anbefaler at udvalget drøfter sagen m.h.p. at godkende rammer, tids- og procesplan for boligstrategien. Bilag: Åben - 1. skitse til boligstrategi Beslutning i Socialudvalget den : Rammer, tids- og procesplan godkendt. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Jens Munk (DF) stemmer imod. 16. Til efterretning 13/7616 Beslutningstema: Til efterretning. Sagsfremstilling: 1. Orientering ved udvalgsformanden 2. Orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Orientering ved administrationen a. Boligventeliste, januar kvartal 2013 Bilag: Åben - Boligventeliste 1. kvartal 2013 Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. 47

25 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 48

26 Bilag: 2.1. SU driftoverførsel R2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 08. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56978/13

27 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Drift og overførselsindkomst Socialudvalget Politikområde og funktion Stednr. eller gruppering Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Overførsel til 2013: Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt Overførsel til budget 2014: Takstinstitutioner: Takstinsitutioner i alt

28 Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Områder der ikke overføres til 2013 eller 2014 I alt Afstemning pr.: Restbudget i ØS: Skema i alt Difference

29 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Drift og overførselsindkomst Socialudvalget Overførsel til 2013: Tekst Nettobeløb Politikområde i alt ionspåtegning) Alkoholforebyggelse i kommunen Gratis prævention til stofmisbrugere Udsatteråd i Svendborg Kommune Alkohol Bostøtteforløb til hjemløse Utilsigtede hændelser Indretning af rygekabine på fagudvalget under ét) Fruerlunden pengegaver fra brugere Bilag 1 - takstinstitutioner - afvigelse på 5% Bilag 2 - støttecentre - afvigelse på 5% Sekretariatet: Boliger (5.30) overføres til Indkomstoverførselsområdet (forventet varmeregnskab) Overførsel til budget 2014: Bilag 1 - takstregulering til Bilag 2 - takstregulering til Bilag 1 - afvigelser i overhead

30 å fagudvalget under ét) Ældreområdet: Heraf: Selvejende: Strandlyst Hesselager Sygekassens Hjem Ældrerådet Ældreområdet restbeløb - fælles pulje Socialområdet Bilag 1 - afvigelser i overhead Socialområdet restbeløb - fælles pulje Sekretariatet råder der ikke overføres til 2013 eller 2014: Indkomstoverførsler: Kontante ydelser Refusion Særlig Dyre Enkeltsager - social og ældre

31 Registreringskonto Se bilag Se bilag

32 Kassen Kassen Kassen

33 Bilag: 2.2. SU anlægsoverførsel R2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 08. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56983/13

34 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Anlæg Socialudvalget Politikområde og funktion Stednr. eller gruppering Overførsel til 2013: Overførsel til 2013 i alt Projekter der afsluttes i 2012 og ikke overføre

35 Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2013 Afstemning pr.: Restbudget i ØS: Skema i alt Difference

36 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Anlæg Socialudvalget Tekst Udgifter Socialudvalget Overførsel til 2013: Sekretariatet Tilbud til ældre og handicappede - Ældreboliger Trappebæksvej - boliger Tilbud til ældre og handicappede - Pleje og omsorg m.v. Vindeby Pilevej - servicearealer Trappebæksvej - servicearealer Mærskgården udbygning - renovering Mærskgården udbygning - (overført fra VP mindreforbrug) Tvedvej renovering Bolighandlingsplanen Støtte til frivilligt socialt arbejd og øvrige sociale formål Myndighedskrav på det sociale område Renoveringsudgifter - ejendomme under SU s område Ekstraarbejder Projekter der afsluttes i 2012 og ikke overføres til 2013: Socialudvalget Sekretariatet Tilbud til ældre og handicappede - Ældreboliger Vindeby Pilevej - boliger

37 r ikke søges overført til

38 Indtægter Netto Registrerings- Kvalitetskonto fondsmidler X X X X x X :

39

40 Bilag: 2.3. Årsberetning SU Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 08. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32300/13

41 Side 1 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Socialudvalget Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet sam reducere udgifterne. I forhold til nye borgere, viser projektet, at ca 80% er egnede til at være med i projektet og heraf bliver 72% selvhjulpne. Projektet evalueres i marts og løber til juni Fortløbende anvendes ny teknologi til såvel at sikre smartere arbejdsgange som til at sikre bedre livskvalitet for borgerne. Der anvendes bla. loftlifte og mobile lifte, gives tilbud om automatiske vaske- og tørretoiletter, robotstøvsugere, hjælpemidler til støttestrømper og øjendrypning. Desuden er projektet Tale til tekst startet i forhold til dokumentation samt afprøvning og udvikling af elektroniske låsesystemer. Fortsat samarbejdet med ældreområdet i Langeland og FOA, AOF og Jobcenteret i Svendborg omkring jobrotationsprojektet. I de første 8 måneder af 2012 har 27 ledige fra Svendborg Kommune fået job som rotationsvikarer. Heraf er 4 optaget på SOSU uddannelsen i Udmøntet fastholdelses- og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel og uddelt Arbejdsglædens Pris til medarbejdere, der har gjort en ekstra indsats for trivslen. Videreført seniorlivspolitikken ved bl.a. at indgå samarbejde med Marselisborg Centret og 24 andre kommuner omkring projektet Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg. Desuden bliver det tænkt ind i projektet Nye Veje til aktivt liv. Arbejdet videre med sund og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere med særligt fokusområde i 2012 på uddannelse af SUPER BRUGERE, der alle har været på 6 dages uddannelsesforløb. Produceret hovedretter i Det Gode Madhus. Leveret timers praktisk bistand og pleje. En boligmasse på 306 ældreboliger og 563 plejeboliger. Socialområdet I 2012 har socialområdet: Arbejdet videre med bolighandlingsplan herunder ombygning og renovering af boligerne på Trappebæksvej og Tvedvej. Desuden er antallet af midlertidige boliger til handicappede og sindslidende udvidet med 5 boliger og boliger til handicappede udvidet med ekstra 8 boliger. Der har i 2012 været særligt fokus på frivilligt socialt arbejde, bl.a. ved at etablere og drive et Frivillighus. Der er i budgetforliget 2012 afsat ekstra kr. årligt til at understøtte det frivillige sociale arbejde, herunder Frivillighuset. Haft fortsat fokus på overgange fra Barn til Voksen bl.a. sikret større sammenhæng og helhed i indsatsen. På baggrund af erfaringerne fra Udsatte Team, er den udegående og opsøgende sagsbehandlerfunktion styrket for de svageste borgere ved ansættelse af en opsøgende sagsbehandler.

42 Side 2 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 524,5 536,0 541,1 539,3-1,8 Myndighedsafdelingen 124,3 233,5 135,7 134,1-1,6 Hjemmepleje Øst 69,4 21,1 69,8 67,4-2,4 Hjemmepleje Vest 71,0 23,7 69,5 69,4-0,1 Plejecenter Øst 135,3 130,5 135,2 138,0 2,8 Plejecenter Vest 124,5 127,2 130,9 130,4-0,5 Socialområdet exl. takstinstitutioner 228,1 257,8 253,5 251,3-2,2 Socialfagligt center 210,7 237,8 229,1 226,8-2,3 Handicap 4,7 6,5 9,5 10,1 0,6 Psykiatri 9,1 10,0 11,1 10,8-0,3 Misbrug 3,6 3,5 3,8 3,6-0,2 Socialområdet incl. takstinstitutioner 215,1 246,9 244,9 240,5-4,4 Takstinstitutioner -13,0-10,9-8,6-10,8-2,2 Sekretariatet -8,3-13,9-14,0-16,4-2,4 Serviceudgifter i alt 731,3 769,0 772,0 763,4-8,6 Indkomstoverførsler 3,9-4,8-4,7-7,2-2,5 Socialudvalget i alt 735,2 764,2 767,3 756,2-11,1 Heraf overføres til ,5 Anlæg: Socialudvalget 24,0 4,0 15,0 11,8-3,2 Anlæg i alt 24,0 4,0 15,0 11,8-3,2 Heraf overførs til 2013 Socialudvalget i alt 755,3 773,0 787,0 775,2-14,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

43 Side 3 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje (0,3%) 1,7 Barselspulje midler 2,0 Mindreforbrug på demografpuljen fra Barn til Voksen -3,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - diabetes (netto) 0,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - generelt 0,5 Indkøbs og Udbudsbesparelser -0,2 Diverse reguleringer (f.eks.telefoni) 0,2 Omfordeling af tolkebudgettet til B&U, KP og AU -0,9 Trepartsmidler til voksen elevløn 3,8 Overførsel fra 2011 vedr. statsfinansierede projekter 1,5 Ekstraordinær indtægt vedr. vundet mellemkommunal sag- tilgår råderumspulje -2,8 Tillægsbevilling til ældreboliger vedr. tomgangshusleje 1,7 Bidrag fra div. Udvalg til Tilgængelighedspuljen - lette og bedre adgang for handicappede 0,2 Unge & Rusmidler - SFU`s bidrag til etablering af ungeenhed 0,1 Finansiering af deponeringen på Faaborgvej/Hjemmeplejen -1,5 Lånetilpasning Vindeby Pilevej -0,3 Driftsbevillinger i alt 3,0 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,4 Bevilling til Trappebæksvej 7,4 Anvendelse af Vindeby Pilevej mindreforbrug (servicearealer) til deponering -0,8 Anlægsbevillinger i alt 11,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes Socialudvalgets regnskab på serviceudgifterne på 763,4 mio. kr. med september forventningen, fremgår det, at det faktiske regnskab er 3,5 mio. kr. lavere end forventet. Det skyldes hovedsageligt en forbedring på takstinstitutionsområdet samt færre udgifter forbrugt i de statslige projekter end forventet pr. september. I forbindelse med regnskab 2011, blev der restancebogført 3,5 mio. kr. vedrørende to ankesager, hvor det var forventningen, at sagerne ville blive afgjort i Svendborg Kommune vandt den mellemkommunale ankesag på 2,8 mio. kr. Dette beløb blev efterfølgende givet som en negativ tillægsbevilling pr. september, dvs. tilgået Kassen. Der er ikke faldet nogen afgørelse i den anden sag endnu, hvorfor de 0,7 mio. kr. er tilgået udvalgets drift. Desuden fik sekretariatet pr. september en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til de stigende udgifter til tomgangshusleje på det almene ældreboligområde. Dermed har Socialudvalget samlet set fået en negativ tillægsbevilling på netto 1,1 mio. kr. siden september. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Sammenholdes udvalgets korrigerede budget på 772,0 mio. kr. med regnskabet, fremgår det, at Socialudvalget har et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne.

44 Side 4 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Mindreforbruget på 8,6 mio. kr. fordeler sig som følgende: Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært vedrører: fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. merforbrug på hjælpemidler på 4,9 mio. kr. merforbrug på plejevederlag på 0,7 mio. kr. merforbrug på SOSU-uddannelserne på 1,4 mio. kr. mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på puljen vedr. dyre enkeltsager & statsrefusion mindreforbrug på projektet Jobrotation på 1,3 mio. kr. mindreforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 0,2 mio. kr. Socialområdets budget har et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., der primært vedrører: mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistancer (BPA) ordninger på 0,8 mio. kr. mindreforbrug på takstinstitutionerne på 2,2 mio. kr. mindreforbrug på behandling af misbrugere på 2,0 mio. kr. mindreforbrug på statsfinansierede projekter på 1,7 mio. kr. merforbrug på ophold i botilbud på 1,6 mio. kr. merudgift til forsorgscentre på 0,7 mio. kr. Sekretariatet har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært vedrører: mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 2,8 mio. kr. mindreforbrug på boliger på 0,9 mio. kr. merforbrug på administrationen på 1,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter på 0,2 mio. kr. til IT-udstyr/systemer og 0,5 mio. kr. på inventar/kontorhold. Af Socialudvalgets samlede mindreforbrug på 8,6 mio.kr, skal de ca. 1,7 mio. kr. overføres til 2013 til de statsfinansierede projekter. Desuden skal 1,5 mio. kr. af takstinstitutionernes mindreforbrug på 2,2 mio. kr. overføres til drift i Hertil kommer, at de almene ældreboligers mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. overføres til indkomstoverførselsområdet i 2013, hvor boligerne fremadrettet er placeret jf. Indenrigsministeriets nye konteringsregler. Således overføres der i alt 3,2 mio. kr. til serviceudgifterne og 0,9 mio. kr. til indkomstoverførselsområdet i 2013 De resterende 4,5 mio. kr. overføres til Heraf tilgår godt 0,6 mio. kr. til takstregulering på takstinstitutionsområdet og endelig skal ca. 0,1 mio. kr. overføres til Ældrerådet og de selvejendes samlede merforbrug på 0,3 mio. kr. tilgå disse. Således er der reelt godt 4,1 mio. kr. til disponering i 2014 se nedenstående oversigt. Mindreforbrug 2012: 8,6 mio. kr. Overførsel til 2013: Takstinstitutioner (drift) Statslige projekter Boligernes mindreforbrug (flyttes til Indkomstoverførselsområdet) Overførsel til 2014: Takstinstitutioner (takstregulering) Selvejende institutioner + Ældrerådet Mindreforbrug til disponering i ,5 mio. kr. -1,7 mio. kr. -0,9 mio. kr. -0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. 4,1 mio. kr.

45 Side 5 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Indkomstoverførselsområdet har et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der fordeler sig med 1,4 mio. kr. på kontakte ydelser til sociale formål og 1,1 mio. kr. vedrørende statsrefusion særligt dyre enkeltsager. Mindreforbruget tilgår Kassen. Desuden overføres boligernes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra serviceudgifterne til indkomstoverførselsområdet i 2013 jf. ovenstående. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring I 2012 har Socialudvalgets anlægsbudget primært været fordelt til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej, til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej samt til renoveringen af boliger på Tvedvej. I august 2012 blev slutregnskabet for Vindeby Pilevej forelagt udvalget. Slutregnskabet viste et mindreforbrug på den kommunale del (servicearealer) på 0,8 mio. kr. ex. moms og 1,1 mio. kr. incl. moms på boligdelen. Førstnævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. er overført til deponering vedrørende nye lokaler til Hjemmepleje Vest. Der overføres en indtægt på 1,1 mio. kr. til 2013, hvilket svarer til det statslige tilskud til servicearealerne. Indtægten forventes primo Ultimo marts 2012 bevilgede Byrådet 8,6 mio. kr. til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der er finansieret af drifts mindreforbruget fra Boligerne forventes indflytningsklare og projektet forventes afsluttet i april Der er samlet set overført 2 mio. kr. til Der er ligeledes overført 0,4 mio. kr. til 2013 vedrørende renovering af boligerne på Tvedvej. Desuden overføres der knap 1,0 mio. kr. til primært renoveringspuljen, hvor udgifterne først falder i En manglende tilretning af anlægsbudgettet til renovering af badeværelser på Mærskgården i 2011, betyder nu at der overføres 0,2 mio. kr. til 2013, således så budgettet svarer til den oprindelige bevilling. Tilretningen finansieres af Vindeby Pilevej mindreforbruget, dvs. af kassen. Der overføres samlet set 2,5 mio. kr. af Socialudvalgets anlægsbudget til Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 0,2 mio. kr. på hjemmeplejens- og plejecentrenes løn og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 4,2 mio. kr., 2,6 mio. kr. på puljen til dyre enkeltsager incl. statsrefusion samt 1,3 mio. kr. på projektet Jobrotation, der modsvares af et merforbrug på 4,9 mio. kr. på hjælpemidler, 1,4 mio. kr. på SOSU uddannelserne og 0,7 mio. kr. på plejevederlag. Hjælpemiddelområdets merforbrug er steget væsentligt i 2012, hvilket hovedsageligt skyldes ekstraordinære udgifter til indretning af hjælpemiddeldepotet samt stigende udgifter til især høreapparater og boligindretning.

46 Side 6 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Hvad nåede vi i 2012? Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Befolkningsudviklingen og udviklingen i medarbejdersammensætningen gør det fortsat nødvendigt med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune. For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Strategien er at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. Målet med strategien er, at: Sikre at ældreområdet er en attraktiv arbejdsplads have tilfredse medarbejdere, der trives have et godt arbejdsmiljø have lavt sygefravær, som minimum på nuværende niveau Ældreområdet vil nå målene via: Måling af medarbejdertrivsel med efterfølgende handleplaner for arbejdsmiljøet. Uddeling af Arbejdsglædens Pris til medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen. Mentoruddannelse for nyuddannet personale og elever. Lederevaluering og -samtaler for sektionsledere. Kommunens tilbud om diplom- og projektlederuddannelse suppleres med tilbud specielt til Ældreområdets ledere Et kulturprojekt med fokus på at vedligeholde og skabe god kultur. Projektet vedr. rekruttering- og fastholdelse har betydet, at der er foretaget mere strategiske overvejelser i forhold til rekruttering. Der vil igen for 2012 blive udarbejdet en årsrapport for det foregående år, som skal lægge op til en statusvurdering i forhold til såvel udvikling som behov for revurdering eller yderligere initiativer. Kostpolitik sund mad Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på ernæring for at fremme ældres sundhed, funktionsniveau og trivsel. At have fokus på mad og måltider hele døgnet Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling. Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner Veje til målet: Der vælges årligt et fokusområde gældende for hele ældreområdet Alle borgere der er visiteret til personlig pleje tilbydes årligt ernæringsscreening Der gennemføres en gang årligt en borgerundersøgelser i.f.t. kostpolitikken for borgere på ældreområdet.

47 Side 7 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Der afholdes 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere omkring Kostpolitikken. I 2012 var fokusområdet uddannelse af SUPER brugere og samarbejdet med de kost- og ernæringsfaglige Alle SUPER brugere har i 2012 gennemgået 6 dages uddannelse Temaeftermiddagene havde fokus på uddannelse og samarbejde Tilfredshedsundersøgelsen bliver gentaget i starten af Fokus området for 2013 er endnu ikke fastlagt. Seniorlivspolitik Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Fokus på seniorpolitikken fortsætter ind i Den overordnede seniorpolitik er et element i fremtidens udvikling af ældreområdet. Målet er at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form af tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil samt at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed og forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed Seniorpolitikken beskriver mål og indsatser inden for hvert af de ovenstående emner. Status for målopfyldelse: Rehabiliteringstilbud til borgere med hjertekarsygdomme, KOL, diabetes og kræft. Etablering af sygeplejeklinikker. 12 demensboliger og 8 gæsteboliger er indviet på Vindeby Pilevej. Implementering af gæsteboligprojektet samt kurser for personalet ift. rehabiliteringstankegangen. Beskrivelse af sygeplejerskeprofiler for at styrke og udvikle sygepleje i kommunen. Proaktiv demenspolitik Projekt Nye Veje til aktivt liv (Se nedenfor) er med til at sikre fortsat udvikling af ældreområdet. Svendborg Kommune er i samarbejde med Marselisborg Centret og 24 andre kommuner med i projekt "Ensomt eller aktivt ældreliv - et frivilligt valg". I projektet skal vi i fællesskab udvikle nye ideer og afprøve forskellige måder at få flere ældre med i foreninger og fastholde dem, som allerede er der. Målet er at øge livskvaliteten gennem forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre. Det skal ske bl.a. gennem understøttelse af et aktivt ældreliv i kommunernes frivillige foreninger og organisationer. Målene i seniorlivspolitikken vil blive tænkt og arbejdet ind i enhver sammenhæng, hvor det er relevant. Områderne, som politikken beskriver, er alle i udvikling, og Svendborg Kommune støtter og medvirker til denne udvikling. Ældrerådet har på sit møde vurderet, at seniorlivspolitikken fortsat indeholder de elementer der er relevante for et godt seniorliv, og at det fortsat er en politik der er relevant at inddrage i arbejdet på ældreområdet. Ældrerådet finder det ikke aktuelt relevant at evaluere på seniorlivspolitikken.

48 Side 8 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Bolighandlingsplan Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Det er målet, at Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Leve op til ventelistegarantien Administrationen har en sammenhængende plan for udbygning af boligmassen på ældreområdet, som til stadighed opdateres for at give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Svendborg Kommune har siden indførelse af ventelistegarantien pr kunnet overholde lovkravet om, at ingen borgere på garantiventeliste til pleje- og demensboliger må vente over 2 måneder. Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier. Vi ønsker at bruge teknologien, hvor det giver mening. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen. Social og Sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil arbejde med velfærdsteknologi ved at, Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samkører ligeledes med velfærdsteknologien og indeholder for Social og Sundhed: Telemedicinsk sårbehandling Telemedicin Fjernbehandling af kronikere i eget hjem Analyse af best practice ved digital rehabilitering Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort MedCom meddelelser Kommunerne på Sundhed.dk Fælles Sprog III på ældre- og sundhedsområdet Der er nedsat en velfærdsteknologiarbejdsgruppe i Social og Sundhed. Gruppens opgave er at: Koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag Medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter Dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag Der er i iværksat en række konkrete projekter og initiativer Borgere, hvor det er relevant, tilbydes i stedet for rengøringshjælp en robotstøvsuger Automatiske vaske- og tørretoiletter, kan monteres i borgerens hjem Hjælpemidler til støttestrømper, øjendrypning og lignende anvendes hvor det er relevant Forflytninger via loftlifte og mobile loftlifte betjent af én person Opstart af projekt omkring Tale til tekst i forhold til dokumentation på ældreområdet

49 Side 9 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Afprøvning og udvikling af elektronisk låsesystem i hjemmeplejen Ansøgninger til div. fonde ift. velfærdsteknologiske løsninger. Innovationsprojekt i forhold til skærmløsninger for ældre Nye veje til aktivt liv Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. I Svendborg Kommune var der i borgere over 70 år der fik hjemmehjælp. Dette svarer til 24 % af alle borgere i denne aldersgruppe. Hvis det fortsat er 24 % af de +70-årige, der modtager hjemmehjælp i 2025, vil antallet være borgere. I løbet af 15-årig periode sker der således en fordobling af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp. På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre ressourcekrævende måde. Der har i de senere år været øget fokus på mulighederne for rehabilitering og velfærdsteknologi, og der er i flere af landets kommuner sat konkrete projekter i gang, med rigtig gode resultater. Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011 at Nye Veje til aktivt liv skulle være et af Socialudvalgets fokusområder i resten af byrådsperioden. Formålet er: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Der er nedsat en projektorganisation med styregruppe, projektgruppe og 5 arbejdsgrupper, der arbejder med projektet velfærdsteknologi, visitation/træningspakker, uddannelse, formidling rehabilitering på plejecentre. Projektet er gået i drift pr Der er lavet en tidsplan der indebærer at der startes med nye borgere i hjemmeplejen, dernæst plejecenterborgere og til sidst eksisterende borgere i hjemmeplejen. Projektet afsluttes som projekt i juni Projektet viser, at ift nye borgere, er 80% egnede til at være med i projektet, og af dem bliver 72% selvhjulpne. Der er udarbejdet hjemmeside hvor projektet kan følges. Evaluering vil forelægge ultimo marts Rotationsprojektet I efteråret 2011 startede ældreområdet i Langeland og Svendborg sammen med FOA, AOF og jobcentret i Svendborg et jobrotationsprojekt. Der blev søgt LBR-midler til at gennemføre projektet og gøre erfaringer, som skal danne grundlag for en fremtidig organisering. Kort om jobrotation: Jobrotation er en ordning, hvor virksomheder sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Jobrotation er en beskæftigelsespolitisk ordning, der giver gevinster for alle involverede interessenter: Virksomhederne: får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen, reducerer deres omkostninger for uddannelse og styrket deres rekrutteringsgrundlag.

50 Side 10 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget De ansatte: får efteruddannelse på fuld løn, øger deres mulighed for at fastholde deres job og opnår ofte øget arbejdsglæde og selvtillid. De ledige vikarer: får nye kompetencer, øger deres markedsværdi, får ofte ordinært job i forlængelse af jobrotationsprojektet, får udvidet deres netværk og dermed styrket deres jobsøgning. Formål med projektet: At udvikle jobrotationsordning som en del af en rekrutterings, fastholdelses- og kompetenceudviklingsmodel for ansatte i ældreområdet i Svendborg og Langeland Kommune. At ufaglærte social- og sundhedshjælpere i Svendborg og Langeland Kommune gennem jobrotation får tilbud om SOSU-hjælperuddannelsen på SOSU-skolen At et antal forsikrede og ikke-forsikrede ledige i matchgruppe 1 gennemgår forløb, der opkvalificerer dem til at kunne varetage en række funktioner i ældreplejen. Ordningen er bygget op således, at der opstartes oplæringskurser klar til plejen 2 gange årligt for ledige, der hvis de gennemfører tilfredsstillende vil blive tilbudt ansættelse som jobrotationsvikarer for de medarbejdere, der ønsker uddannelse på SOSU-skolen. Der opstartes ligeledes uddannelse på SOSUskolen 2 gange årligt. I 2012 startede 2 hold Klar til plejen med 28 deltager pr. hold. Heraf 20 fra Svendborg pr. hold. Klar til plejen er et 4 måneders forløb, hvor de ledige følger en mentor i ældreområdet og således oplæres i færdigheder indenfor plejen. I forløbet er der 3 x 1 uges skolegang fordelt over de 4 måneder. 5 er optaget på SOSU-uddannelsen efter klar til plejen-forløbet og har derfor ikke været i spil til et jobrotationsjob. I de første 8 måneder af 2012 har 27 ledige i Svendborg Kommune fået job som jobrotationsvikarer. De første jobrotationsforløb er ved at være afsluttede (ultimo februar) og heraf er 4 optaget på SOSUuddannelsen på marts 2013 holdet. Der er nu opbygget en organisering som betyder, at jobrotationsprojektet fortsætter efter projektperiodens ophør. Der vil forsat starte 2 hold klar til plejen årligt og blive ansat et antal jobrotationsvikarer i stedet for ansatte, som går på SOSU-uddannelse.

51 Side 11 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Regnskab 2012 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer (opstart 1. september 2011) Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2012 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Forbuget i 2012 er på timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Udgiften til projekt Nye Veje i 2011 var forholdsmæssigt mindre i 2011 end i Dette skyldes, udgiften i 2012 er med helårseffekt, mens den i 2011 alene vedrører 4 måneder. Desuden er indsatsen i projekt Nye Veje til et aktivt liv øget i perioden. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere (1) Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen

52 Side 12 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i december Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Regnskab 2012 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere og antal timer af praktisk hjælp fra private leverandører imidlertid været uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 20% af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2012 er andelen: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit pr. kvartal 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandørers andel af praktisk hjælp 21,6% 22,4% 23,1% 23,0% Stigningen i den private andel fra 1. kvartal til 3. kvartal 2012, skyldes ikke flere timer til private leverandører, men en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Udviklingen fra 3. til 4. kvartal viser et stort set uændret niveau. Fra 3. til 4. kvartal 2012 er timetallet til praktisk hjælp faldet for både kommunalt såvel som privat leverede timer. Faldet af timer skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv. Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet 1, Regnskab Udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 88,6 94,8 89,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0 Beregnet service indeks 86,9 94,2 90,5 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 88,6% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger knap 2,0% over Hele Landet 1 Kilde: ECO Nøgletal, AKF, regnskab 2011.

53 Side 13 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på knap 87% i forhold til landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 2,5 1,8 2,4 2,7 Pleje og omsorg 90,6 101,5 92,8 96,7 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 9,4 9,2 9,3 9,2 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 102,5 112,5 104,6 108,6 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommune bruger næsten 10% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og knap 6% færre personaler end Hele Landet. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 12% færre personaler end Sammenligningsgruppen og knap 7% færre end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg med 2,5 personaler pr ældre over 67 år, er på niveau med Region Syddanmark og til dels Hele Landet, men næsten 40% højere end Sammenligningsgruppen. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialområdet har et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Socialfaglig Center har et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., heraf er 1,7 mio. kr. fra de statsfinansierede projekterer. De takstfinansierede institutioner har et samlet overskud på 2,2 mio. kr. Af dette overskud overføres afvigelser på op til 5 % af beregningsgrundlaget til Budget Afvigelser over 5 % indgår som takstregulering i De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Statsfinansierede projekter Behandling af misbrugere Borgerstyret personlig assistance (BPA) Merforbrug: Midlertidig og længerevarende Botilbud Ophold på forsorgscentret Beløb -2,2 mio. kr. -1,7 mio. kr. -2,0 mio. kr. -0,8 mio. kr. Beløb 1,6 mio. kr. 0,7 mio. kr.

54 Side 14 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Hvad nåede vi i 2012? Social bolighandlingsplan Det er Svendborg Kommunes målsætning at kunne tilbyde en bred og differentieret vifte af boligtilbud, der sikrer målgruppen mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt. For at sikre tilstrækkelig kapacitet på området er der udarbejdet en bolighandlingsplan for det sociale område. Bolighandlingsplanen giver et samlet overblik over kommunens behov for boliger til handicappede, sindslidende og socialt udsatte borgere. I bolighandlingsplanen er der opstillet følgende mål: 1. udvide antallet af midlertidige boliger til handicappede 2. udvide antallet af midlertidige boliger til sindslidende 3. etablere 6-8 boliger til handicappede borgere med behov for en længerevarende boforanstaltning 4. renovere husvildeboligerne på Trappebæksvej og Tvedvej 5. udvide antallet af boliger til socialt udsatte borgere, der ikke kan bo i tæt bynær beboelse, 3-5 boliger Status på udmøntningen Boliger til handicappede og sindslidende borgere Der opføres 12 nye længerevarende handicapboliger. Boligerne opføres i tilknytning til eksisterende boliger på Ryttervej. Boligerne forventes færdige omkring sommer I 2012 er antallet af midlertidige boliger til handicappede og sindslidende borgere udvidet. Der er etableret et nyt støttecenter til sindslidende borgere på Høje Bøge Vej 5 med plads til 5 borgere. Til huset er der ligeledes tilknyttet borgere, der modtager ydelser i egen bolig. Der er samtidigt sket en udvidelse af midlertidige boliger til handicappede borgere på i alt 8 boliger 2 boliger på Stubbevangen, 4 boliger på Enghavevej og 2 boliger på Teglbakken. Udvidelsen er sket ved overtagelse af boliger fra andre kommunale områder. Trappebæksvej og Tvedvej Renoveringen af boligerne på Tvedvej er gennemført i Opførelsen af nye boliger på Trappebæksvej er igangsat i De forventes indflytningsklare pr. 1. april Frivilligt socialt arbejde Socialudvalget har besluttet at sætte særlig fokus på frivilligt socialt arbejde i resten af byrådsperioden. I den forbindelse er der i budgetforliget for 2012 afsat kr. årligt til understøttelse af det frivillige sociale arbejde. Midlerne er afsat i en frivilligpulje, der bl.a. skal sikre udmøntningen af kommunens Frivilligpolitik. Hovedparten af puljen er afsat til etablering og drift af et af et frivillighus på Havnegade. De øvrige midler er afsat til de frivillige sociale foreninger. Det har blandt andet betydet, at det har været muligt at bevillige midler til etablering af en gældsrådgivning i Svendborg. Udsatte team Erfaringerne fra Udsatte Team viser, at en udgående og opsøgende sagsbehandlerfunktion øger fleksibiliteten og kvaliteten i sagsbehandlingen for de svageste borgere. Muligheden for øget tilstedeværelse på væresteder og i borgerens eget hjem virker fremmende for sagsbehandlingen. Erfaringerne fra Udsatte Teamet er i 2012 implementeret i Socialafdelingen. I den forbindelse er der ansat en opsøgende sagsbehandler i afdelingen i Socialfagligt Center.

55 Årsregnskab 2012 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2012: 85 socialpædagogisk bistand Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. udg Gns. udg , BPA , Misbrug , døgn 103 Beskyttet beskæftigelse , , Samværstilbud 107 Midlertidig botilbud , Længerevarende , botilbud Sidste 2 kolonner er den gennemsnitlige årlige myndighedsudgift i 2011 og 2012 pr. foranstaltning i kr. ECO Nøgletal for tilbud til voksne med særlige behov. Regnskab Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse Samlet * - Sammenligningsgruppen Morsø, Svendborg, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred, Lolland. Samlet udgift for områderne, som primært dækker det specialiserede socialområde, viser at Svendborg Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen - og højere end Region Syddanmark og hele landet. Udgiften til Behandling af stofmisbrugere er høj i forhold til sammenligningskommuner og andre kommuner. Årsagen hertil er primært, at der i Svendborg Kommune er forholdsvis mange borgere i misbrugsbehandling. Derudover har kommunen en stor huslejeudgift i behandlingscenter for voksen. Side 15 af 17 Acadresag:

56 Side 16 af 17 Acadresag: Årsregnskab 2012 Socialudvalget Løbende priser ECO Nøgletal - udvikling i Svendborg Regnskab 2010 Regnskab 2011 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse Samlet Den positive udvikling skyldes lavere udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance, hvor antal sager er reduceret. På øvrige områder er den samlede udgift uændret fra 2010 til Sekretariatet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært skyldes de mellemkommunale betalinger på 2,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på de almene ældreboliger. I den anden retning trækker et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på administrationen, hvilket bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter til IT/EDB systemer på 0,2 mio. kr., og inventar/kontorhold på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget på de almene ældreboliger på 0,9 mio. kr. skyldes forbrugsafgifter (aconto-reguleringer), der vedrører 2012, men som ikke var afregnet ved regnskabsafslutningen. Pr. januar 2013 flyttes det almene ældrebolig område fra serviceudgifterne til indkomstoverførselsområdet, hvorfor de 0,9 mio. kr. fra 2012 flyttes til indkomstoverførselsområdet i Pr. september fik sekretariatet en samlet netto tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., hvilket omfatter tilførsel af 1,7 mio. kr. til stigende udgifter til tomgangshusleje i de almene ældreboliger. Desuden afleverede udvalget 2,8 mio. kr. vedrørende den mellemkommunale ankesag, som Svendborg Kommune vandt. De væsentligste årsager til sekretariatets mindreforbrug: Mindreforbrug: Mellemkommunale betalinger Almene ældreboliger Merforbrug: Administration Beløb -2,8 mio. kr. -0,9 mio. kr Beløb 1,3 mio. kr.

57 Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 17 af 17 Acadresag:

58 Bilag: 3.1. Fritvalgsnotat 2013 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 08. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 62383/13

59 NOTAT Vejledende Prisberegning på fritvalg 2013 Siden indførelsen af fritvalgs ordningen 1. januar 2003 er der blevet beregnet fritvalgs priser til brug for afregning med de private og kommunale leverandører. I dag bliver sektionerne i Hjemmepleje Øst og Vest afregnet for det antal timer som leveres til borgeren. I 2013 fortsættes med den organisering, som blev udformet under kommunesammenlægningen og derfor afregnes der i fem forskellige kategorier Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred Svendborg Den. 12. marts 2013 Økonomiafdelingen Dokmla Tlf Praktisk hjælp Personlig pleje hverdag Personlig pleje aften Personlig pleje weekend Personlig pleje nat Acadre sagsnr. 13/9191 I henhold til lov om Social Service 91, stk. 9 har kommunalbestyrelsen pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Prisberegningen for 2013 omfatter derfor lige som i 2012, både en beregning af de faktiske priser for 2012 samt vejledende priser for I den faktiske pris for 2012 blev beregningen foretaget på timer, mens der i 2011 blev udført timer i beregningen. Der er altså afholdt 5,7% færre timer i I 2011 kunne sektionerne samlet set afholde udgifterne indenfor deres budgetter. Den samlede afvigelse pr. time er -5,14 kr. Den vejledende pris for 2012, har som nævnt, blandt andet været udgangspunkt for afregningen med de kommunale leverandører. Beregningen af den faktiske pris for 2012 betyder at de private leverandører ikke skal efterreguleres, da den vejledende pris for 2012 er højere en den faktiske pris for Der er kun leverandører af praktisk bistand i Svendborg Kommune.

60 Den vejledende timepris for 2013 består af: Kr. pr. time ex. Moms Privat takst Kommunal udgift Kommunal takst Praktisk hjælp Pleje hverdag Pleje aften Pleje weekend dag Pleje nat Kommunal takst: Skal dække de direkte lønudgifter til praktisk hjælp og pleje leveret af kommunens sektioner. Kommunal udgift: Kommunal takst tillagt forbrug til ledere, driftsudgifter og administration m.v. Privat takst (total kommunal udgift): Kommunal takst tillagt overhead (udgifter til fællesadministrationen).

61 Bilag: 9.1. Demens Årsrapport 2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 08. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 60233/13

62 Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2012 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Lisbeth Drasbek Karoline Raundahl Side 1 af 18

63 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 3 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 5 Organisering af demensområdet...side 7 Målopfyldelse aktiviteter i 2012.side 9 Udviklingsmål indsatser i side 10 Bilag 1..side 12 Bilag 2 side 17 Side 2 af 18

64 Indledning Formålet med årsrapporten er at beskrive demensområdet i Svendborg Kommune og give læseren et indblik i de forskellige opgaver, aktiviteter, samt i de fremtidige mål for udvikling. På landsplan anslås det at danskere har en demenssygdom. Fremskrivningerne tyder på, at der om 30 år vil være ca. dobbelt så mange mennesker med en demenssygdom. Næsten mennesker, svarende til ca. hver 10. dansker, lever i dag som pårørende til et menneske med demens. Beregninger viser, at sygdommen i dag koster samfundet 9-15 milliarder kroner om året. Demenssygdomme er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark, og der findes ingen helbredelsesmuligheder. Samarbejdsaftalen i Region Syddanmark på demensområdet er godkendt i august Samarbejdsaftalen er en aftale mellem praksisudvalget, den regionale demensindsats og regionens 22 kommuner. Formålet med aftalen er at sætte fokus på en klar arbejdsdeling og sektorovergange i demensindsatsen i Region Syddanmark, og sikre regionens borgere et ensartet tilbud uanset bopæl. Den National Handleplan på demensområdet blev udgivet af Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i december Handleplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra Socialministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner. Handleplanen har til formål at sikre Det gode Demensforløb, og der er peget på syv områder, hvor demensindsatsen med fordel kan udvikles yderligere. Den gode demenspleje I Svendborg Kommune tager sit afsæt i Svendborg Kommunes Demenspolitik, i Samarbejdsmodellen og i Den nationale Handleplan. Fremskrivning af demensforekomst i Svendborg Kommune kan læses på næste side. Side 3 af 18

65 Fremskrivning af Demens i Side 4 af 18

66 Demenspolitik i Svendborg Kommune Forord I Danmark har ca personer en demenssygdom, og hvert år får ca personer stillet diagnosen demens. Det er vigtigt med en tidlig indsats med henblik på udredning, så behandling og tilbud om støtte kan iværksættes hurtigst muligt. Demens er en alvorlig sygdom, ikke kun for den som rammes af sygdommen, men også i høj grad for de pårørende. Kvalificeret og tilpasset støtte og opbakning, aktiviteter, pleje og omsorg til den demente og de pårørende er vigtig, for at de kan klare hverdagen så godt som muligt. Svendborg Kommune har underskrevet samarbejdsaftalen på demensområdet på Fyn, der ligesom gældende lovgivning på området stiller en række udfordringer, som naturligvis skal implementeres i den samlede indsats. Målgruppe Borgere med demenssymptomer Borgere med konstateret demens Pårørende Personale Frivillige Målsætning At borgeren bevarer personlig identitet og færdigheder, familiær netværk og livskvalitet længst muligt At borgeren og dennes pårørende kan mestre situationen med demens i hverdagen bedst muligt At borgeren og de pårørende oplever respekt, ligeværdighed og sammenhæng i opgaveløsninger Dette søges opnået ved: At prioritere forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats højt At pleje, omsorg, støtte og aktiviteter tager udgangspunkt i tilstedeværende funktionsniveau, ønsker, behov, livshistorie og vaner At pårørende har mulighed for at få rådgivning og støtte individuelt, på pårørendeskoler, i pårørendegrupper eller øvrige tiltag Side 5 af 18

67 At der etableres bruger- og pårørenderåd på demensafsnit At personalet har uddannelse samt personlige og faglige kvalifikationer, og at de til stadighed udvikler viden og kompetencer inden for området At frivillige medinddrages, og får den støtte, undervisning og vejledning, der er behov for i forhold til at kunne udgøre et supplement til de pårørende og plejepersonalet Servicetilbud Alle borgere i Svendborg Kommune kan modtage informationsmateriale vedr. demens Alle borgere i Svendborg Kommune har mulighed for vejledning, undervisning og støtte vedr. demenssymptomer, tidlig opsporing, udredning, pleje- og behandlingsmuligheder samt øvrige aktuelle tilbud fra region, kommune og frivillige organisationer Hjemmebesøg af demenskonsulent i forbindelse med demensudredning, opfølgning efter behov med henblik på støtte, vejledning, undervisning og iværksættelse af eventuelle tiltag under hele sygdomsforløbet Borgere med demens og deres pårørende møder som hovedregel personale, som har uddannelse i demens, og som er kvalificeret til at udføre de opgaver, de stilles overfor Hjemmehjælp i form af praktisk bistand og/eller personlig pleje efter behov. Det tilstræbes, at der tilknyttes 2 kontaktpersoner, og at der kommer så få forskellige personaler i hjemmet som muligt Hjemmesygepleje efter behov Dagcentertilbud, hvor aktiviteterne er tilrettet borgere med demens Afløsning/aflastning i hjemmet efter en individuel, konkret vurdering af den pårørendes samlede situation og behov Gæsteophold i et af kommunens plejecentre i en afgrænset periode En plejebolig, hvor såvel de fysiske rammer som pleje- omsorg og aktiviteter er tilrettet borgere med demens Ved flytning sikres kontinuitet og sammenhæng gennem et tæt samarbejde mellem kontaktpersonerne i hjemmet og personalet i plejeenheden Vejledning og støtte til den demente i forhold til deltagelse i samtalesamværsgrupper Vejledning og støtte til pårørende i forhold til deltagelse i pårørendegrupper-/pårørendeskole/informationsmøder Vejledning og støtte til etablering af besøgsven Side 6 af 18

68 Organisering af demensområdet Demensudviklings- og koordineringsgruppen (DUK), er repræsenteret af sektionsledere fra hjemmeplejen og plejecentrene, en repræsentant fra hjælpemiddelafdelingen og de trænende terapeuter samt kommunens to demenskonsulenter. Gruppens opgaver er til stadighed at udvikle demensområdet i Svendborg Kommune for såvel medarbejdere som borgere. Repræsentanter fra DUK deltager årligt i henholdsvis demensdagene i København og årsmøde for demenskoordinatorer i Danmark. Indholdet i disse seminarer er seneste forskning på demensområdet, nyt lovstof, pleje-og omsorgsmæssige projekter m.v. Her hentes bl.a. viden og inspiration til planlægning og afvikling af Demensdagene i Svendborg Kommune samt øvrige temadage for medarbejdere og pårørende. Der er i foråret 2012 udarbejdet en kompetenceplan på demensområdet. Bilag 1. Der er ansat 2 demenskonsulenter på henholdsvis 37 og 30 timer/uge, som refererer til myndighedschefen. Det er demenskonsulenternes ansvar at koordinere den samlede indsats på demensområdet i Svendborg Kommune. Demenskonsulenterne arbejder i tæt samarbejde med sektionsledere og øvrige medarbejdere fra hjemmepleje, plejecentre og dagcentre i relation til udvikling/uddannelse, implementering og opgaveløsninger. Demenskonsulentens overordnede opgaver Det er demenskonsulentens opgave at være medvirkende til, at Svendborg Kommunes Demenspolitik udmøntes i praksis. Det være sig overfor den demente borger, dennes familie, medarbejderne i ældreområdet samt relevante samarbejdspartere. Det er demenskonsulentens opgave at tage initiativer til udvikling på demensområdet til gavn for demente borgere, pårørende, personale og til samfundet i øvrigt. Demenskonsulenten skal sikre implementering af Samarbejdsaftalen på Demensområdet og medvirke til fortsat udvikling i demensnetværket. Demenskonsulenten er myndighedsperson på Lov om Magtanvendelse, i Svendborg, Ærø- og Langeland Kommune, og skal sikre at ny lovgivning implementeres. Side 7 af 18

69 Demenskonsulenten skal være vidensperson for det øvrige plejepersonale på demensområdet og rådgive, vejlede og supervisere i komplekse plejeforløb. Demenskonsulenten skal være kontaktperson for henvendelser udefra, fra demente borgere og deres pårørende, fra praktiserende læger, Gerontopsykiatrisk team, Demensklinikken SHF m.v. Borgerrelaterede opgaver Demenskonsulenten skal stå til rådighed med råd og vejledning på demensområdet ved henvendelser fra borgere, pårørende, naboer m.v. Demenskonsulenten skal ifølge samarbejdsmodellen besøge samtlige personer, der får stillet en demensdiagnose. Hvert besøg afsluttes med en aftale om støtte og vejledning til familien i det videre forløb. Demenskonsulenten skal fungere som konsulent for visitator m.fl. og deltage i hjemmebesøg sammen med øvrige fagpersoner. Demenskonsulenten skal visitere og anvise demente borgere til demensbolig. Side 8 af 18

70 Målopfyldelse aktiviteter i 2012 Alle borgere, som er udredt for en hukommelsessygdom tilbydes hjemmebesøg af demenskonsulenten. Afhængig af kompleksiteten og den enkelte families behov tilbydes opfølgende besøg, og vi oplever, at denne faglige støtte, vejledning og koordinering er medvirkende til at sikre kvalitet i indsatsen. Antallet af demente borgere som er udredt via Demensklinikkerne, og som vi har haft kontakt til, er steget fra 131 demente borgere i 2007, 268 i 2009, 379 i 2011 og 387 i Kompetenceudvikling for medarbejdere i ældreplejen. For at kunne leve op til demenspolitikken er det vigtigt, at medarbejdere i Svendborg Kommune til stadighed har den nødvendige faglige viden og kompetence i relation til opgaveløsninger. I samarbejde med SOSU Fyn uddanner Svendborg Kommune personalet i demens. Alle medarbejdere har som min. et 5 dages uddannelsesforløb. Medarbejdere som arbejder i bofællesskaber og aktivitetscentre for mennesker med demens har som min. 15 dages uddannelsesforløb. Der har i 2012 været i alt 125 medarbejdere på demenskursus. Som en overbygning på ovenstående demensuddannelser har vi siden 2011 afviklet tre uddannelsesforløb for Nøglepersoner på Demensområdet. Nøglepersonsuddannelsen er af 15 dages varighed, og afvikles i AMU regi. Der er i 2012 i alt uddannet 75 nøglepersoner. Formålet med nøglepersonsuddannelsen er at tilgodese det stigende antal af demensramte familier og opkvalificere medarbejdernes kompetencer. I uge blev det første opkvalificeringsforløb gennemført for 25 sygeplejersker i Svendborg Kommune. Der var meget gode tilbagemeldinger fra alle deltagere. Planlægning er foregået i samarbejde med SOSU Fyn, de sygeplejefaglige ansvarlige sektionsledere og demenskonsulenterne. Kurset er af 1 uges varighed. Det er planlagt to kurser i 2013 i uge Temaeftermiddage for alle medarbejdere var der desværre ikke den store tilslutning i Side 9 af 18

71 Temaeftermiddage for borgere i Svendborg Kommune. Temaeftermiddag den på Danhostel, for borgere med en demenssygdom samt deres pårørende. Se bilag 2. Efteråret 2012 afvikledes et undervisningsforløb på 2 eftermiddage for pårørende til mennesker med demens. Undervisningsforløbet var tilrettelagt i samarbejde med Demensklinikken på OUH. Der var meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Øvrige tilbud. Der er 2 pårørendegrupper i kommunen, hvoraf den ene er målrettet børn af mennesker med demens. Møderne planlægges og afholdes af sygeplejersker med erfaring i arbejdet med demente mennesker og deres pårørende, og vi oplever, at der er god kvalitet i pårørendearbejdet. Åbent hus i de to demensdagcentre, Aldersroklubben og Ørbækvej 17C. I anledning af Den internationale Alzheimers Dag. Frivillige. I sommeren 2012 startede ældresagen en Demenscafe på Bryghuset. Formålet er at mennesker med en hukommelsessygdom og deres familie kan komme et sted, hvor hyggeligt samvær er i fokus. Demenscafeen holder åbent mandage i ulige uger fra Udviklingsmål indsatser i Supervision og faglig vejledning for medarbejdere, der arbejder med pårørendegrupper og medarbejdere, som i det daglige har pårørendearbejde som kerneområde. Supervision og faglig vejledning til ledere og medarbejdere i komplekse plejeforløb. Temadag om demens for besøgsvenner og frivillige i Svendborg Kommune. Side 10 af 18

72 Opkvalificering for sygeplejersker og trænende terapeuter i Svendborg Kommune. Kurset afholdes i uge 10 og 40. Temadag vedr. seksualitet for demensnøglepersoner, sygeplejersker, sektionsledere og afdelingschefer. Temadag for personale i hjemmeplejen og pleje- og demenscentre. Temaeftermiddage for pårørende til mennesker med demens. Et undervisningsforløb som er tilrettelagt i samarbejde med Demensklinikken på OUH. Implementering af velfærdsteknolog i relation til mennesker med demens, herunder udarbejdelse at guidline på demenshjælpemidler. Temadag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Karoline Raundahl og Lisbeth Drasbek Demenskonsulenter Svendborg Kommune Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bilag 2: Kompetenceplan for demensområdet i Svendborg Kommune Temaeftermiddag for borger og pårørende Side 11 af 18

73 Bilag 1 Kompetenceplan på demensområdet Svendborg Kommune Hvem Kontaktpersonen Uddannelsesmæssig baggrund Ansvars- og kompetence Social- og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent med minimum 1 uges uddannelse i demens. I demensdagcentre og i demensboliger minimum 3 ugers uddannelse i demens Som beskrevet i stillings- og funktionsbeskrivelsen. Kontaktpersonen er den faste hjælper og støtte for den demente og dennes pårørende i hverdagen. Kontaktpersonen observerer Funktionsniveau og behov for justeringer i hjælpen. Den demente person og dennes pårørendes evne til at mestre situationen. Ændringer i den demente persons tilstand. Kontaktpersonen drøfter med jævne mellemrum den demente borger og de pårørendes livssituation i plejegruppen med henblik på at optimere indsatsen. Kontaktpersonen vurderer i samråd med nøgleperson, sektionsleder og/eller sygeplejerske om der er behov for kontakt til andre faggrupper som demenskonsulent, egen læge, demensklinikken, gerontopsyk. m.v. (Se bilag 3 og 4 i samarbejdsmodellen). Side 12 af 18

74 Hvem Uddannelsesmæssig baggrund Ansvars- og kompetence Nøgleperson Social- og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent med minimum 3 ugers uddannelse i demens + nøglepersonuddannelse i demens Som beskrevet i stillings- og funktionsbeskrivelsen. Nøglepersonen sikrer opfølgning af demensforløb i sektionen. Nøglepersonen drøfter med jævne mellemrum de demente borgere og de pårørendes livssituation m.h.p. vurdering af behov for støtte og vejledning til kontaktpersonen, behov for hjemmebesøg af nøgleperson, supervision ved hjælp af ballonmodellen m.v. Nøglepersonen vurderer i samråd med kontaktperson, sektionsleder og/eller sygeplejerske om der er behov for kontakt til andre faggrupper som demenskonsulent, egen læge, demensklinikken, gerontopsyk. m.v. (Se bilag 3 og 4 i samarbejdsmodellen). Side 13 af 18

75 Hvem Uddannelsesmæssig baggrund Ansvars- og kompetence Sygeplejerske Uddannet sygeplejerske Gennemført opkvalificeringsforløb i demens i Svendborg Kommune Som beskrevet i stillings- og funktionsbeskrivelsen og i sygeplejerskeprofilen Sygeplejersken er medansvarlig for at virkeliggøre Svendborg Kommunes Demenspolitik. Borgere som i forvejen ikke modtager sygepleje eller ydelse fra hjemmeplejen Efter henvendelse fra demensklinikken er sygeplejersken ansvarlig for iværksættelse, observation og opfølgning i relation til den medicinske behandling. Sygeplejersken har en koordinerende rolle i forhold til de borgere, som modtager ydelse fra hjemmeplejen Sikre fokus på kontinuitet i pleje omsorgen. Ansvarlig for tilrettelæggelse af plejen Dialog med nøgle- og kontaktpersoner i plejegruppen Ansvarlig for at borgerplan/borgeraftal er er ajourført Vejledning og supervision til nøgleog kontaktpersoner i plejegruppen Kontakt til andre faggrupper som demenskonsulent, egen læge, demensklinikken, gerontopsyk. Side 14 af 18

76 Hvem Uddannelsesmæssig baggrund Ansvars- og kompetence Demenskonsulent Sygeplejerske med uddannelse i demens på diplomniveau Som beskrevet i stillings- og funktionsbeskrivelsen Demenskonsulenten besøger alle borgere, som har fået stillet en demensdiagnose via demensklinikken demenssymptomer, og har behov for støtte til udredning demenssymptomer og ikke ønsker udredning Demenskonsulenten er borgerens og de pårørendes kommunale kontaktperson, indtil der henvises til ydelser indenfor hjemmeplejen. Demenskonsulenten koordinerer indsatsen og sikrer kontakt til relevante samarbejdspartnere. Demenskonsulenten står til rådighed med støtte og vejledning til plejepersonale i komplekse plejesituationer. Demenskonsulenten er konsulent og myndighedsperson i juridiske anliggender Demenskonsulenten er konsulent i visitationssager hos mennesker med demens. Demenskonsulenten visiterer borgere med demens til demensboliger. Demenskonsulenten anviser ældre- pleje- og demensboliger til borgere med demens. Side 15 af 18

77 Materialet er udarbejdet af: Demenskonsulenterne Lisbeth Drasbek og Karoline Raundahl i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af: Sektionsleder Yvonne Stensdal, sektionsleder Berit Klit Larsen, sygeplejerske Bodil Kaastrup, sygeplejerske Annette Nielsen, nøgleperson Maria Madsen samt nøgleperson Cecilie Nielsen. Godkendt i chefgruppen August Karoline Raundahl, demenskoordinator Side 16 af 18

78 Bilag 2 Temadag om demens I Svendborg Kommune Den 26. Januar 2012 kl Danhostel Svendborg, Vestergade 45 Program : Velkommen ved demenskonsulenterne I Svendborg Kommune : Hvad er demens? ved gerontopsyk. overlæge Rolf Bang Olsen : Pause : På gensyn min kære Om at flytte sin ægtefælle i plejebolig ved Erik Hansen : Kærlighedslivet med demens ved sexolog Rikke Thor : Spørgsmål og afrunding af dagen Deltagelse er gratis Der kan købes kaffe og kage i pausen Ingen tilmelding mød bare op! Med venlig hilsen Demenskonsulenterne i Svendborg Kommune Side 17 af 18

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

1. Forpligtende samarbejder. Social- og Sundhedsområdet... 90 2. Udehold Grønnemoseværkstedet... 91

1. Forpligtende samarbejder. Social- og Sundhedsområdet... 90 2. Udehold Grønnemoseværkstedet... 91 Tillægsdagsorden Underudvalg for Ældre og Handicap's møde Onsdag den 29-11-2006 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Deltagere: Ulla Larsen, Medhat Khattab, Jeppe Ottosen, Birthe Skovgård, Masoum Moradi, Karen

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-04-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-04-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-04-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere