PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale."

Transkript

1 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken Slangerup Tlf Fax Internet: juni 2007 Kundenr Policenr Her er din nye police på din Lystfartøjsforsikring for motorbåd Nu har vi ændret din Lystfartøjsforsikring for motorbåd, og du får her din nye police. På policen kan du se, hvad forsikringen dækker, og hvornår den træder i kraft. Forsikringen lever forhåbentlig op til dine forventninger; men jeg vil bede dig om at læse policen igennem og se efter, om dækningen svarer til det, vi har aftalt. Hvis du ikke er helt tilfreds med forsikringen, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål og kommentarer, er du meget velkommen til at ringe til Leif Christensen på tlf Få Codans nyhedsbrev Husk, at du kan have glæde af Codans elektroniske nyhedsbrev. Vi sender det 6 gange om året, og det indeholder mange artikler om boligen, bilen og båden, f.eks. om vedligeholdelse, skadeforebyggelse og vinter- og sommerklargøring. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på Venlig hilsen Kim Bøjesen Regionsdirektør PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale. COD PE 01

2 Police Udskrevet: 27. juni 2007 Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken Slangerup Lystfartøjsforsikring for motorbåd Policenr Produktnr. LY1-E Forsikringen dækker: Fabrikat...: RUBBER DUCK CAPE 42 Navn...: IKKE OPLYST Skrognr....: MGL Byggeår...: 2005 Materiale...: GUMMI Motor...: MERCURY 25 HK Motornr...: F25ELRC F25ELRC Policens udstedelsesdato: 11. maj 2007 Din forsikring omfatter: Dækninger: I kraft fra: Ansvarsdækning Kaskodækning Ulykkesdækning Forsikringssummer (utakseret): Båd inkl. maskineri/inventar: kr. Ulykkesdækning: Ved dødsfald: Ved invaliditet: kr kr. Øvrige forhold for forsikringen: Sejladsområdet er anført i forsikringsbetingelserne. Sejladsperioden er fra den 1. april til den 31. marts. Båden må henligge i vandet fra den 1. april til den 14. september. Forsikringen dækker dog henliggen i vandet i hele sejladsperioden, hvis båden ligger i en godkendt havn (havneklasse A). Bådens hjemhavn: PÅ LAND MED SEJLADS - havneklasse D. Nautisk eksamen: Nej. Forsikringen er tegnet efter den særlige aftale med Frederikssund Sejlklub, som du er medlem af. Ophører dit medlemsskab af Frederikssund Sejlklub, eller ophører Codans aftale med Frederikssund Sejlklub, fortsætter dit forsikring på Codans almindelige vilkår fra førstkommende hovedforfald. Præmiebetaling og indeksregulering: Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Præmieforfaldsdatoen er 1. maj. Hovedforfald for forsikringen er 1. maj. Præmie er beregnet på grundlag af summarisk lønindeks 144,20 og indeksreguleres en gang om året. Den helårlige præmie er ved policens udstedelse kr. + statsafgift 620 kr. i alt kr. Stempelafgiften er berigtiget efter stempellovens 70. Side PN 02

3 Police Udskrevet: 27. juni 2007 Selvrisikotrin: Forsikringen har 7 selvrisikotrin. Selvrisikobeløbene på de 7 trin er: Trin Kaskoskade: Selvrisiko kr kr kr kr kr kr. 7 0 kr. Ved policens udstedelse den, , er De placeret på trin 4. Deres selvrisiko reguleres efter følgende regler: Ved Skadefri sejlads: Efter et års skadefri sejlads, efter udstedelsen af denne police, rykker De et trin frem, indtil De er på trin 7. Ændring af trin sker på forsikringens hovedforfaldsdag. Deres hovedforfaldsdag er den 1. maj. Ved Skade: Hvis De får en skade, rykker De på skadedagen 2 trin tilbage. Hvis De på skadedagen allerede står på trin 1, bliver De stående et forsikringsår ekstra. Hvis De er på trin 2, rykker De til trin 1. Forsikringsår: Råd og vejledning: Har De sejlet skadefrit siden forsikringens start, er Deres forsikringsår tiden fra den 1. maj til den 1. maj året efter. Har De haft en skade, ændres Deres forsikringsår, så forsikringsåret bliver tiden fra skadedagen til samme dag året efter. Har De haft flere skader, er det altid den seneste skade der ligger til grund for Deres forsikringsår. Hvis du får brug for råd eller vejledning vedrørende din forsikring, kan du henvende dig til: Leif Christensen, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Tlf Hvis du får en skade, skal du henvende dig til: Codan Forsikring A/S, HK Skade, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Du kan ringe på nummer: Codan giver 24 timers Skadeservice i samarbejde med ISS. Du kan trygt ringe på nummeret hele døgnet, hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp. Side

4 Police Udskrevet: 27. juni 2007 Retshjælp: Dækningssummen for retshjælpsdækningen er pr forhøjet fra kr. til kr. pr. forsikringsbegivenhed. Fra første hovedforfaldsdag efter (se under afsnittet om præmiebetaling) ændres selvrisikoen til 10% af de samlede omkostninger ved hver instans. Minimumsselvrisikoen forhøjes fra 500 kr. ved 1. instans og kr. ved 2. instans til minimum kr. pr. instans. Side PN 03

5 Police Udskrevet: 27. juni 2007 Side

6 Police Udskrevet: 27. juni 2007 Særlige betingelser: Sikringsklausul Uden for godkendt havn Båden skal være overdækket med presenning eller kaleche, når den henligger uden for godkendt havn og uden mandskab ombord. Sikringsklausul Tyveri I sejladstiden skal løst inventar, herunder sejl, personlige effekter, reservegods og ikke fastgjort redningsudstyr, opbevares i lukket og aflåst kahyt eller stuverum når båden forlades. Uden for sejladstiden, skal påhængsmotor, navigationscomputer, VHF-radio, løst inventar, herunder sejl, personlige effekter, reservegods, redningsudstyr og lignende, hjemtages og opbevares i lukket og aflåst rum. Sikringsklausul Påhængsmotor Påhængsmotorens fastgørelsesbeslag m.v. skal være i forsvarlig stand, og når motoren benyttes, skal den være fastgjort til skroget med en wire, kæde eller lignende. Når påhængsmotoren ikke benyttes, skal den opbevares i lukket og aflåst kahyt eller stuverum, eller være låst forsvarligt fast til båden. Klausul 10 - Selvrisiko ved fortøjningsskader - fortøjningsskader i havn i tiden 16. november til 31. marts reguleres med den på policens anførte selvrisiko, dog mindst trin 4. Tyveri og hærværk dækkes kun fra lukket og aflåst rum.når båden deltager i stævner og træningslejre er udenfor klubben, dækkes tyveri hvis båden er fastlåst til bro eller lignende. Side PN 04

7 Police Udskrevet: 27. juni 2007 Side

8 Ansvarsdækning for motorbåde Generelt For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codans motorbådsforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 1. Erstatningsansvar ved brug af båden I sejladsperioden, der er anført på policen, omfatter ansvarsdækningen de sikredes erstatningsansvar for skader, der sker ved brug af båden, såvel ved sejlads, som når båden er på land. Uden for sejladsperioden omfatter ansvarsdækningen alene skader, der sker, mens båden er på land. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? 2. Skader under transport Skader, der sker under transport med skib, bil, trailer eller tog i og uden for Danmark. 3. Skader på egne ting Skader på ting, som tilhører Dem eller personer, der bruger eller befinder sig i båden. 4. Skader på ting i varetægt Skader på ting, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 1 og 2 nævnte personers varetægt. Fx som lån, leje eller opbevaring. 5. Skader under vandskisport Skader, der sker ved vandskisport. 6. Skader nævnt i fællesbestemmelserne Skader, der er nævnt i fællesbestemmelsernes pkt Forsikringssummer 7. Erstatningsbeløb Ansvarsdækningen dækker med indtil følgende summer ved hver enkelt skade: - 10 mio. kr. ved skader på personer - 2 mio. kr. ved skader på ting. Codan skal godkende 8. Udgifter til erstatningssag Ud over de nævnte beløb dækkes udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne udgifter skal dog altid aftales med Codan på forhånd. Renter af erstatningsbeløb er også dækket. Produktnr.: LY1-E Side PN 05

9 Kaskodækning for motorbåde (Gælder kun hvis det fremgår af Deres police) 5. Proviant m.m. Generelt For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codans motorbådsforsikring. Hvilke ting er dækket? 1. Båden med almindeligt udstyr, dvs.: - bådens skrog, - maskineri, - inventar og reservegods, der er sædvanligt for bådtypen. Fx: kaleche, cockpitpresenning, tovværk, anker, ankerkæde, pumpe, lanterne, navigationsudstyr, kikkert (højst kr.), nødvendigt reparationsværktøj (højst kr.), fastmonteret radio eller telefon, ildslukker,varmeapparat, køleskab, kahytsudstyr, redningsbælte og -vest og fastgjort redningsflåde. Hvilke ting er ikke dækket? 2. Personlige effekter Personlige effekter, som tilhører Dem eller personer, der bruger eller befinder sig i båden. Det kan fx være dyr, pelsværk, briller, gummibåd, armbåndsure, transistorradioer, tv, fotoudstyr, fiskegrej, jagtudstyr og beklædningsgenstande. Kan meddækkes efter særlig aftale med Codan. 3. Skibs- og slæbejolle Skibs- og slæbejolle med tilbehør. Kan meddækkes efter særlig aftale med Codan. 4. Trailer, brændstof, reservegods m.m. Trailer, brændstof, reservedele og -tilbehør, som normalt ikke er om bord under sejlads. Det kan fx være reserveskrue eller -tank eller udstyr til vinteropbevaring, fx vinterpresenning. Proviant, herunder drikkevarer, tobak og medicin. 6. Kunstgenstande Kunstgenstande, fx malerier, antikviteter og ægte tæpper. 7. Penge, smykker m.m. Smykker, rede penge, kontokort, værdipapirer og lignende. Hvad omfatter kaskodækningen 8. Kaskodækningen omfatter direkte følger af: - Sejlads i sejladsperioden, se pkt Brand, se pkt Tyveri, se pkt Andre særligt nævnte skader, der medføret beskadigelse af båden, se pkt Kaskoforsikringen omfatter desuden: Retshjælp, se pkt. 18. Sejladsskader 10. Under sejlads i sejladsperioden omfatter dækningen: - skader, der sker på skroget på grund af en ulykkelig hændelse. - skader, der sker fordi båden synker, kæntrer, strander, støder på grund eller kolliderer. - tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag. - bjærgeløn. 11. Under sejlads i sejladsperioden omfatter dækningen ikke: - skader, der skyldes, at båden ikke er i sødygtig stand eller behørigt udrustet og bemandet. - skader, der skyldes is, sne eller frost. - skader, der skyldes klimapåvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning), råd, svamp, alder. - skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, rotter, mus, glasfiberpest (osmose), fabrika- Produktnr.: LY1-E Side

10 tions-, materiale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet af en garantiordning. - skader, der skyldes, at båden ikke har været under regelmæssigt og effektivt tilsyn. - skader, der sker fordi båden ikke har været forsvarligt fortøjet, eller at fortøjnings- og ankergrej ikke har været forsvarligt. - skader, der skyldes, at de sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter. - skader, der skyldes, at båden har været i vandet uden for den sejladsperiode, der står på Deres police. - skader opstået i og isoleret til bådens maskineri. - skader, nævnt under fællesbestemmelsernes pkt tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. Brand Ved brand forstås ild, der selv er i stand til at brede sig. 12. Ved brandskade omfatter dækningen hele året: Skader, som skyldes brand, eksplosion eller lynnedslag. 13. Ved brandskade omfatter dækningen ikke: - skader, der skyldes, at sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter. - skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, fabrikations-, materiale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet af en garantiordning. - skader, der skyldes, at båden ikke er i sødygtig stand eller behørigt udrustet og bemandet. - skader, der skyldes svidning, smeltning eller kortslutning. - skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. Tyveri 14. Ved tyveri og hærværk omfatter dækningen hele året: Skader, som skyldes tyveri eller hærværk. 15. Ved tyveri og hærværk omfatter dækningen ikke: - skader, der skyldes, at båden ikke har været under regelmæssigt og effektivt tilsyn. - tyveri af genstande, der fjernes fra båden uden anvendelse af vold, eller som alene er beskyttet af kaleche eller presenning. - skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. Særlige nævnte skader 16. Ud over sejlads- brand- og tyveriskader omfatter dækningen: - skader, der sker på skroget på grund af en ulykkelig hændelse, mens båden står på land. - Skader, der sker på grund af, at båden vælter eller støder sammen med en anden båd eller en anden (fast) genstand, mens båden står på land. Det er dog en betingelse, at afstivningsanordning og -måde har været forsvarlig. - ulykkelige hændelser, der sker under transport på land i Danmark. Det er dog en betingelse, at transportmiddel- og måde har været forsvarlig. - Skader der sker under bådens ophaling eller søsætning. Det er dog en betingelse, at ophaling/søsætning er sket forsvarlig. 17. Ved særlige nævnte skader omfatter dækningen ikke: - skader, der skyldes, at båden ikke har været under regelmæssigt og effektivt opsyn. - skader, der skyldes, at sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter. - skader som ridser og skrammer, der er sket under transport på land. - skader, der skyldes klimapåvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning), råd, svamp, alder. - skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, rotter, mus, glasfiberpest (osmose), fabrikations- materiale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet af en garantiordning. - skader, der skyldes is, sne eller frost. - skader, der skyldes, at båden har været anbragt på åben kyst, sådan at søen har kunnet nå den. - skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. Produktnr.: LY1-E Side PN 06

11 Retshjælp Det, der nedenfor er anført om retshjælpsdækningens dækningsområde er kun en ufuldstændig beskrivelse. Der findes et særligt sæt forsikringsbetingelser for retshjælpsdækning, som De kan få hos Codan eller Forsikringsoplysningen. Får De brug for retshjælp, skal De have en advokat til at føre sagen for Dem, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Codan og oplyse, om De har mulighed for fri proces. 18. Hvilke omkostninger er dækket? Sagsomkostninger i visse private retstvister, som De er part i som ejer eller bruger af den forsikrede båd, er dækket med op til kr. (inkl. moms) for hver forsikringsbegivenhed. Der gælder en selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de samlede sagsomkostninger. Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de samlede sagsomkostninger. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. Produktnr.: LY1-E Side

12 Ulykkesdækning (Gælder kun hvis det fremgår af Deres police) Generelt For ulykkesdækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codans motorbådsforsikring. Hvad omfatter ulykkesdækningen? 1. Dødsfald inden et år efter ulykkestilfældet Når et ulykkestilfælde, se pkt. 5, er direkte årsag til, at den forsikrede dør, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, udbetales den fastsatte forsikringssum for dødsfald. Hvis der er udbetalt erstatning for invaliditet for det samme ulykkestilfælde, fradrages dette beløb i udbetalingen. 2. Erstatning ved død Hvis De ikke skriftligt har meddelt Codan andet, udbetales forsikringssummen til Deres nærmeste pårørende. 3. Ulykkestilfælde, der medfører mindst 5 % invaliditet Når et ulykkestilfælde, se pkt. 5, er direkte årsag til, at den forsikredes generelle medicinske invaliditet fastsættes til en invaliditetsgrad på mindst 5 %, udbetales der erstatning for den fastsatte invaliditetsgrad. Ved fastsættelsen af invaliditetsgraden tages der ikke hensyn til særlige ulemper og den tilskadekomnes personlige livsførelse. Hvis skaden er omfattet af invaliditetstabellen under pkt. 8, anvendes de der anførte procentsatser. I alle andre tilfælde ansættes invaliditetsgraden i forhold til forringelsen af den tilskadekomnes evne til at udføre almindeligt arbejde, og uden at der tages hensyn til dennes erhverv, eller til særlige ulemper i den tilskadekomnes personlige livsførelse. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte invaliditetsgrad. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkesdagen. 4. Erstatning ved invaliditet Erstatningen udbetales til den tilskadekomne. Er den tilskadekomne et barn, og overstiger erstatningen kr., tilfalder 10% af udbetalingen dog indehaveren af forældremyndigheden. Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes efter reglerne om umyndiges midler. Hvilke ulykkestilfælde er dækket? 5. Ulykkestilfælde ved sejlads med båd Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, som er indtruffet under sejlads med den båd, der er angivet i policen. Ulykkestilfælde som indtræffer, mens den forsikrede opholder sig om bord på båden, mens den ligger i havn eller for anker, samt skader opstået mens forsikrede går ombord i eller i land fra båden, anses også for at være opstået under sejlads. Forsikringen gælder kun under sejlads med både, der udelukkende anvendes til lystsejlads. Som ulykkestilfælde betragtes: - en tilfældig - af forsikredes vilje uafhængig - pludselig - udefra kommende indvirkning på legemet - som har en påviselig beskadigelse af dette til følge. 6. Drukneulykker Drukneulykker betragtes som ulykkestilfælde. Hvilke ulykkestilfælde er ikke dækket? 7. Der udbetales ikke erstatning ved: - Død eller invaliditet, der skyldes skader nævnt under pkt i fællesbestemmelserne. - Død eller invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom. - Død eller invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Produktnr.: LY1-E Side PN 07

13 - Død eller invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. - Død eller invaliditet, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. - Død eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet som følge af, at båden ikke var sødygtig og behørigt udrustet og bemandet. - Død eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtrukket hvis båden benyttes uden forsikringstagerens vidende og vilje, samt ulykkestilfælde overgået personer, som i erhvervsøjemed befinder sig ombord på båden med henblik på forhandling, reparation, service, transport eller lignende. - Død eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet som følge af, at føreren af båden var under selforskyldt beruselse eller under dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer, medmindre sikrede godtgør, at den tilskadekommende ikke vidste, at føreren var således påvirket. - Død eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet under deltagelse og træning i motorbådsløb og vandskisport. - Død eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet under selvstændig sejlads med anden båd, herfra dog undtaget sejlads med jolle, gummibåd eller tilsvarende, der tilhører den af forsikringen omfattede båd og som sejler under dennes kommando. Fastsættelse af invaliditetsgraden 8. Invaliditetstabel Invaliditetsgraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Ved fastsættelsen af invaliditetsgraden tages der ikke hensyn til den tilskadekomnes erhverv, eller til særlige ulemper i den tilskadekomnes personlige livsførelse. Et uddrag af méntabellen er vist nedenfor: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne % Tab af øjeæble eller synet på et øje... 20% Tab af hørelse på begge ører... 75% Tab af hørelse på et øre... 10% Tab af tommel... 25% Tab af tommelens yderste led... 12% Tab af pegefinger... 10% Tab af pegefingers to yderste led... 10% Tab af pegefingers yderste led... 5% Tab af langfinger... 10% Tab af langfingers to yderste led... 8% Tab af ringfinger... 8% Tab af ringfingers to yderste led... 5% Tab af lillefinger... 8% Tab af lillefingers to yderste led... 5% Tab af hele benet... 65% Tab af fod... 30% Tab af alle tæer på fod... 10% Tab af storetå og mellemfodsben... 8% Tab af storetå... 5% Højre Venstre Tab af hele armen... 70% 65% Tab af hånden... 60% 55% Tab af tommel og mellemhåndsben... 30% 25% 9. Højeste invaliditetsgrad Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. 10. Bestående invaliditet En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, giver ikke ret til erstatning. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Tillægserstatning 11. Tillægserstatning fra 20 % invaliditet Medfører ulykkestilfældet en invaliditetsgrad på 20 % eller derover, udbetaler Codan en tillægserstatning efter følgende tabel: Produktnr.: LY1-E Side

14 Invaliditets- Tillægs- Samlet grad erstatning erstatning i procent af forsikringssummen % % % Nedsættelse fra det 57. år Tillægserstatningen nedsættes med 1/10 årligt fra det fyldte 57. år, således at tillægserstatningen helt er bortfaldet ved det fyldte 66. år. Hvilken periode omfatter dækningen? 13. Sejladstiden Hvis andet ikke fremgår af Deres police, dækker forsikringen kun i sejladstiden, som er fra den 1. april til den 15. november hvert år (begge dage incl.). Forhold, der skal iagttages ved skade Codan har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne og til at lade denne undersøge af en læge, valgt af Codan. Codan betaler de lægeattester, som selskabet forlanger. 15. Anmeldelse af skader og dødsfald Enhver skade skal straks anmeldes til Codan. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Hvis et ulykkestilfælde har medført døden, skal Codan oplyses om dette inden 48 timer, og Codan er berettiget til at kræve obduktion. Hvordan beregnes erstatningen? 16. Forsikringsydelse på skadetidspunktet Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringsydelsens størrelse ved skadens indtræden. 17. Aldersregulering af forsikringsydelse Fra den dato, hvor en forsikret person fylder 67 år, nedsættes forsikringsydelsen med 1/10 årligt i 5 år, således at forsikringsydelsen er nedsat til halvdelen fra den dato, hvor forsikrede fylder 71 år. Nedsættelsen medfører ingen ændring af præmien. 18. Erstatning, hvis der er tegnet anden forsikring Forsikringens ydelser udbetales uafhængt af eventuelle andre forsikringsydelser, der kommer til udbetaling som følge af den forsikredes tilskadekomst. 14. Lægebehandling Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. Produktnr.: LY1-E Side PN 08

15 Fællesbestemmelser for Codans motorbådsforsikring Generelt Ud over disse betingelser gælder de ufravigelige regler i Lov om Forsikringsaftaler samt 'Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934'. Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren m.fl. Motorbådsforsikringen omfatter Dem, som forsikringstager, og enhver, som med Deres tilladelse bruger båden. Ulykkesdækningen omfatter højst 6 personer på samme tid om bord i den på policen angivne båd. 2. Ny ejer Hvis båden skifter ejer, dækkes den ny ejer i 2 uger efter ejerskiftet, hvis den ny ejer ikke selv har forsikret båden. Ulykkesdækningen kan ikke overføres til den nye ejer af den afhændede båd uden Codan på forhånd har godkendt det. Hvor dækker forsikringen? 3. Sejladsområde Hvis Deres sejladsområde er ændret i forhold til nedennævnte, fremgår det af Deres police. Forsikringen dækker i danske, svenske, norske og tyske farvande samt Østersøen og Vesterhavet, dog ikke vest for linjen 7 grader østlig længde og ikke nord for linjen 61 grader nordlig bredde. De indre tyske vandveje syd for linjen 52 grader nordlig bredde er ikke omfattet af sejladsområdet. Hvis Søfartsstyrelsen har tildelt båden et sejladsområde, er det en betingelse for dækningen, at dette ikke overskrides. Hvad dækker forsikringen ikke? 4. Krig, o.l. Skader, der skyldes krig, terrorhandlinger, oprør, borgerlige uroligheder eller skader, der skyldes udløsning af atomenergi eller radioaktivitet. 5. Naturkatastrofer Skader, der skyldes jordskælv og andre naturkatastrofer. 6. Ekspropriation Skader, der skyldes ekspropriation, beslaglæggelse eller lignende foranstaltninger fra myndighedernes side. 7. Transport uden for Danmark Skader, der sker under transport med skib, bil, trailer eller tog uden for Danmark. 8. Ulovlig brug Skader, der sker, fordi båden har været brugt til ulovligt formål. 9. Erhverv og udlejning Skader, der sker, fordi båden har været brugt erhvervsmæssigt, fx til udlejning. 10 Forsæt, spiritus e.l. Skader, der skyldes handlinger, der foretages af de sikrede med vilje eller under påvirkning af spiritus, narkotika, medicin eller lignende. 11. Racerbådsløb Skader, der sker under racerbådsløb. 12. Uden for sejladsperioden Skader, der skyldes, at båden har sejlet uden for den sejladsperiode, der er anført på Deres police. 13. Henliggen i vandet Skader, der skyldes, at båden har ligget i vandet uden for den periode, der er anført på Deres police. Produktnr.: LY1-E Side

16 14. Uden for godkendt havn Skader, der sker, fordi båden ligger uden for en godkendt havn og uden søkyndigt mandskab i perioden 15. september til 31. marts. Hvis De kommer ud for en skade 15. Afværgelse af skader Når der sker en skade, er det de sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Codan har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 16. Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til Codan om nødvendigt pr. telefon, telefax, telex eller telegram. 17. Udfyldelse af skadeanmeldelse Der skal indsendes en skadeanmeldelse, som fås hos det nærmeste Codan Skadecenter. Skadeanmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Skadeanmeldelsen skal sendes til Codans Hovedkontor: Codan Forsikring Gammel Kongevej København V Telefon Anmeldelse til politiet Hvis De har købt kaskodækning,skal tyveri og hærværk straks meldes til politiet 19. Besigtelse Codan skal have mulighed for at besigte skaden, før reparation sættes i gang. 20. Forsikring i andet selskab I skadetilfælde skal De straks give Codan besked, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der også er tegnet forsikring i et andet selskab, gælder det samme forbehold for denne forsikring. Selskaberne betaler så erstatningerne forholdsmæssigt. Hvordan opgøres erstatningen? 21. To former for erstatning Codan kan enten lade skaden reparere eller udbetale kontant erstatning. 22. Reparation og transport fra skadested Codan betaler udgifterne til en forsvarlig reparation og nødvendige transportomkostninger til den nærmeste kvalificerede reparatør. Codan betaler kun udgifter til en midlertidig reparation, hvis det giver en besparelse ved den endelige reparation. Codan betaler ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid. 23. Lakering og maling Codan betaler kun erstatning for lakering og maling af det beskadigede område. 24. Reparationsstedet Codan har ret til at bestemme, hvor båden skal repareres. 25. Skader på maskineri / påhængsmotor Codan kan vælge at betale kontant erstatning i stedet for at reparere, når en forsvarlig reparation af maskineri/påhængsmotor er dyrere end handelsværdien. Erstatningen beregnes på baggrund af handelsværdien på skadetidspunktet. 26. Nyværdierstatning Påhængsmotor, kaleche, presenning, inventar, almindeligt reservegods og personlige ejendele erstattes med nyværdi, hvis skaden sker inden et år efter anskaffelsen. Det er dog en betingelse, at effekterne var fabriksnye ved anskaffelsen. Erstatningen kan ikke overstige handelsværdien på skadestidspunktet. 27. Erstatning efter 1 år Sker skaden senere, trækkes 10 % af nyværdien fra, for hvert efterfølgende påbegyndt år. Erstatningen kan ikke overstige handelsværdien på skadestidspunktet. Produktnr.: LY1-E Side PN 09

17 28. Erstatning for skader på kaleche og presenning Erstatning for skader på kaleche og presenning kan ikke overstige 25 % af bådens handelsværdi. 29. Forringelse af handelsværdi m.m. Hvis båden efter reparationen har mistet værdi, særlige kvalifikationer til kapsejlads eller har skønhedsfejl, betaler Codan ikke erstatning for dette. 30. Udbetaling af erstatning ved reparation Ved reparationer bliver erstatningen udbetalt, når reparationen er afsluttet, og De har godkendt og sendt reparationsregningen og lignende til Codan. Codan udbetaler erstatningen senest 14 dage efter, De har indsendt den nødvendige dokumentation til vurdering af skaden. Erstatningen kan ikke overstige handelsværdien på skadetidspunktet. Totalskade 31. Erstatning for totaltab De har ret til erstatning for totaltab, når båden: - er gået helt til grunde. - er stjålet og ikke blevet fundet inden 2 måneder efter, at Codan har modtaget Deres skadeanmeldelse. - er forulykket og vil blive for dyr at bjærge. - er blevet beskadiget, sådan at det ikke kan betale sig at sætte den i stand. 32. Forlis Ved bådens forlis kan Codan beslutte, at De skal have udbetalt erstatning efter reglerne om totalskade. Herefter hæfter Codan ikke for direkte og indirekte omkostninger ved bjærgningsforanstaltninger, som De lader udføre efter, at Codan har meddelt Dem, at forsikringen er ophørt. 33. Udbetaling af erstatning ved totaltab Codan udbetaler erstatningen senest 14 dage efter De har indsendt den nødvendige dokumentation til vurdering af skaden. Når der udbetales erstatning for totaltab ophører Deres forsikring. Codan har ret til præmie indtil den første hovedforfaldsdato efter skaden. Erstatningen beregnes på bagrund af bådens handelsværdi på skadetidspunktet. Erstatningen kan dog ikke overstige den forsikringssum, som er anført på policen. Selvrisiko 34. Selvrisiko Størrelsen af Deres selvrisiko fremgår på policen. Selvrisiko er den del af en skade, De selv skal betale. 35. Selvrisiko ved ansvarsskader, totaltab og udbetaling af bjærgeløn Der er ikke selvrisiko ved ansvarsskader, totaltab og udbetaling af bjærgeløn. 36. Selvrisiko ved tyveri og hærværk på påhængsmotor Der er en ekstra selvrisiko på 500 kr ved udbetaling af erstatning som følge af tyveri og hærværk på påhængsmotor. 37. Selvrisiko for retshjælp For skader, der hører under retshjælpsdækningen, gælder der en særlig selvrisiko, se under kaskodækningens pkt. 18. Forsikringsbetingelser og tarif 38. Ændring af forsikringsbetingelser og tarif Hvis Codans forsikringsbetingelser eller tarif ændres, kan Codan fra enhver forfaldsdato gennemføre tilsvarende ændringer for denne forsikring. Indeksregulering er ikke ændring af tarif. I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren blive frit stillet, således at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagerens accept. Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og præmieændringer fortsætter forsikringen med de ændrede vilkår/præmie, hvis forsikringstageren Produktnr.: LY1-E Side

18 betaler præmien for ny betalingsperiode. Hvis præmien ikke betales, bortfalder forsikringen. Risikoforandring. 39. Risikoforandring Codan skal underrettes hvis: - der sker forandringer på båden, som medfører en ændret forsikringsrisiko, fx ændring af bådens konstruktion, motorinstallation el. lign, - forsikringstageren anskaffer sig en anden båd i stedet for den i policen angivne, - sejladstiden og/eller tiden for henliggen ændres i forhold til det der fremgår af policen, - sejladsområdet udvides i forhold til det der fremgår af policen, Codan træffer da bestemmelse om på hvilke vilkår, forsikringen evt. kan fortsætte. 40. Undladelse af at anmelde risikoforandringer Såfremt forsikringstageren undlader at anmelde forhold, omtalt under pkt. 39, hæfter Codan i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, som Codan mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været anmeldt. 41. Besigtelse Codan har til enhver tid ret til at besigte den forsikrede båd. Betaling 42. Betaling af præmien m.m. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Codan sender inden forfaldsdagen en anmodning om betaling til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer. Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Selskabet er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr samt morarenter. Ved manglende rettidig betaling af den første præmie er den almindelige opsigelsesregel i forsikringsaftaleloven fraveget. Codan kan - herudover - beregne sig et gebyr for udskrivning af dokumenter, herunder policer og andre serviceydelser. Codan forbeholder sig ret til at ændre de nævnte gebyrer for serviceydelser, hvis betalingerne ikke dækker Codans udgifter. Codan offentliggør generelle forhøjelser på selskabets hjemmeside Forhøjelsen gennemføres først for ydelser, der opkræves, efter at forhøjelsen har været tilgængelig på Codans hjemmeside i én måned. Indeksregulering 43. Årlig regulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af det summariske lønindeks, der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Reguleringen af præmien sker fra årets første forfald. Præmien ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det på policen anførte indekstal reguleret med 3/4 af den procent, som indekstallet det foregående år var højere/lavere end basisindekset. Den i Retshjælpsforsikringen nævnte erstatningssum indeksreguleres ikke. Hvis indeksreguleringen et år medfører en stigning i præmien på mere end 10% af præmien det foregående år, har De ret til at opsige forsikringen. Det skal ske skriftligt inden 14 dage efter, De har fået opkrævningen af præmien, og senest 14 dage inden opsigelsen skal træde i kraft. 44. Ulykke Præmien ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det på policen anførte indekstal. - Forsikringsydelserne reguleres fra 1. januar. - Præmien reguleres fra årets første præmieforfaldsdag. Produktnr.: LY1-E Side PN 10

19 45. Andet indeks Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Trinregulering 46. Forsikring med trinregulering Hvis De har tegnet en forsikring med trinregulering, står det på Deres police. Forsikringens ophør 47. Fornyelse og opsigelse Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikrikringsperiodes udløb. Hvis Codans forsikringsbetingelser eller tarif ændres gælder dog særlige regler, se pkt. 38. Opsigelsen skal ske med mindst en måneds varsel. 48. Ophør af ulykke Ulykkesdækningen ophører, når forsikringstageren sælger den båd, som er anført i policen. Ved erhvervelse af anden båd, se fællesbestemmelserne pkt Opsigelse efter skade Efter en skade kan både De og Codan dog opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt - inden 1 måned efter, at skaden enten er blevet betalt eller afslået. Værneting 50. Sagsanlæg ved udenlandske domstole Codan og sikrede er enige om, at retsplejelovens regler om værneting ikke giver adgang til at anlægge sag mod Codan ved udenlandske domstole. Lovgivning og Ankenævn 51. Lovgivning og klageinstans For aftalen gælder dansk lovgivning herunder eksisterende lov om forsikringsaftaler. Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Codan om forsikringenm og fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V Telefon mellem kl og Særligt klageskema Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a) Codans Hovedkontor eller regionskontor b) Ankenævnets sekretariat c) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Telefon mellem kl Voldgift Ved en evt. uoverensstemmelse omkring en skades opgørelse kan forsikringstager kræve, at skaden opgøres endeligt af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstager og Codan vælger hver sin vurderingsmand, og inden sagen påbegyndes vælger de en opmand. Ved en evt. uenighed herom udpeges opmanden af Det Danske Voldgiftsinstitut. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om opgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med Policens bestemmelser, herunder de skadesopgørelsesprincipper, der er fastsat af Forsikring og Pension. Voldgiftsretten beslutter selv, hvordan voldgiftens omkostninger skal fordeles, og begrunder i sin kendelse, hvorledes resultatet nås. Efter enhver parts begæring skal voldgiftsretten fremlægge de beregninger, der ligger til grund for kendelsen. Produktnr.: LY1-E Side

20 Aftales en voldgiftsafgørelse efter at uoverensstemmelsen er opstået, er aftalen bindende for begge parter. Produktnr.: LY1-E Side PN 11

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer Ansvarsdækning for sejlbåde Generelt For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Trekroners sejlbådsforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 1. Erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for lystfartøjsforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lystbådforsikring for motorbåd

Lystbådforsikring for motorbåd Lystbådforsikring for motorbåd Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner motorbådsforsikring. * Se ordforklaring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Lystbådforsikring for sejlbåd

Lystbådforsikring for sejlbåd Lystbådforsikring for sejlbåd Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Lystbådforsikring for sejlbåd

Lystbådforsikring for sejlbåd Lystbådforsikring for sejlbåd Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Bådforsikring. Version 2158002

Bådforsikring. Version 2158002 Bådforsikring Version 2158002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit 16-21 Side 10 Ansvarsforsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring

Påhængskøretøjsforsikring Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Påhængskøretøjsforsikring. Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere