Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen"

Transkript

1 Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1

2 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU 11 Forsikring 11 Folkeregisteret 13 Visum og opholdstilladelse 13 Vaccinationer 14 Hjemkomst til Danmark 15 Evaluering og formidling 15 2

3 Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold i udlandet kan give dig unikke, interkulturelle kompetencer, samtidig med at du får en oplevelse for livet. Så grib verden! Ophold i udlandet Hvis du vil udfordre dig selv i mødet med andre kulturer, kan du vælge at tage en del af din uddannelse i udlandet på et praktik eller studieophold. Du kan tage til Norden, Europa eller fjernere himmelstrøg valget er dit. Du kan vælge selv at arrangere opholdet eller benytte dig af uddannelsernes faste samarbejdsaftaler rundt om i verden. Uanset hvilken form du vælger, skal du være indstillet på selv at yde en stor indsats i planlægningen af opholdet, og du bør starte i rigtig god tid gerne 1-1½ år i forvejen. Muligheder og krav Hos University College Lillebælt er der mange muligheder for at komme på et studieophold eller tage en praktikperiode i udlandet. Hvis du rejser ud som led i din uddannelse hos University College Lillebælt opnår du nogle fordele, hvis du rejser til en partnerinstitution, som vi i forvejen samarbejder med. Her kan du benytte dig af de rammer, kontakter og aftaler, som allerede findes mellem os og uddannelsesstederne i udlandet. På den måde skal du ikke selv sørge for lige så meget i forbindelse med planlægningen af dit udlandsophold. Hvis du derimod vælger selv at arrangere dit udlandsophold, skal du selv kontakte uddannelsesinstitutionen inden du kontakter det ønskede kliniske undervisningssted i udlandet. Du skal sørge for at planlægge dit ophold samt huske at undersøge, hvilke krav din egen uddannelse stiller til opholdets faglige indhold for, at opholdet udløser merit, når du kommer hjem igen. Bl.a skal det kliniske undervisningssted godkendes. Kontakt den internationale koordinator på din uddannelse for at høre mere. Orienter dig på Uanset om du benytter dig af University College Lillebælts partnere eller selv arrangerer dit udlandsophold, skal du være opmærksom på følgende: 3

4 Du kan få hjælp fra den internationale koordinator på din uddannelse til at finde et uddannelsessted i udlandet. Der skal laves en formel aftale, der sikrer dig, at dit udlandsophold er meritgivende og studierelevant. Hvis dit udlandsophold forhåndsgodkendes, giver det merit i din danske uddannelse, så du ikke forlænger din samlede studie tid. Under opholdet skal du gennemføre eksaminer eller aflevere opgaver m.m. for at få merit for udlandsopholdet. Du skal generelt forvente at følge den evalueringsform, der eksisterer på værtsinstitutionen ved studieophold og en tilpasset evalueringsform ved klinisk undervisning. University College Lillebælts partnerinstitutioner har i flere tilfælde kurser og semestre på engelsk, som er skræddersyede til udenlandske studerende. Du skal ikke betale studieafgift (tuition fee), hvis dit ophold indgår i en Erasmusaftale eller en Nordplus-aftale mellem University College Lillebælt og den udenlandske institution. Hvis du skal studere på en udenlandsk institution, som University College Lillebælt IKKE er partner med, vil der i nogle lande skulle betales studieafgift. I de tilfælde kan du måske modtage et udlandsstipendium fra den danske stat, som svarer til det tilskud University College Lillebælt ville få fra staten, hvis du var blevet hjemme. Du kan læse mere om udlandsstipendium på og efterfølgende kontakte din internationale koordinator. Du har mulighed for at søge stipendier som tilskud til rejseudgifter og/eller leveomkostninger i udlandet. Det kan eksempelvis være fra Erasmus programmet eller fra Nordplus programmet læs mere under afsnittet om Økonomi under udlandsophold. Ergoterapeutuddannelsen har i øjeblikket ingen Nordpuls aftaler. Du kan få SU, mens du er i udlandet, hvis du i forvejen er SU-berettiget. I nogle tilfælde tilbydes du et sprogkursus inden studieopholdet. 4

5 Hvorfor tage på udlandsophold? Først og fremmest fordi det er en oplevelse for livet! Gennem et udlandsophold får du en enestående mulighed for at leve og bo i en anden kultur. Samtidig opnår du et indgående kendskab til andre uddannelsesmæssige, faglige, arbejdsmæssige og kulturelle forhold. Derudover styrker du dine egne faglige, sproglige, interkulturelle, internationale og personlige kompetencer. Du lærer, hvor anderledes tingene kan gøres, læres og opfattes, og du ser måske din egen måde at gøre tingene på i et andet lys. Udlandsopholdet bliver indskrevet i dit eksamensbevis, hvor potentielle fremtidige arbejdsgivere vil kunne se, at du har nogle helt særlige kompetencer. Et gennemført udlandsophold vidner om modenhed, fleksibilitet, personligt drive, selvstændighed og evnen til at stå på egne ben. Det er kompetencer, som tæller i den virkelige verden, og som efterspørges af arbejdsgiverne. Især de interkulturelle og internationale kompetencer kan få stor betydning i dit fremtidige job også på det danske arbejdsmarked. Udover udlandsophold tilbyder nogle uddannelser valgfrie internationalt orienterede semestre, som har særligt fokus på internationale problemstillinger og emner indenfor netop din uddannelse. Hvis du vælger sådan et forløb sammen med et udlandsophold, vil du få en stærk international toning af din uddannelse. 5

6 Hvorhen på udlandsophold? Når du skal vælge, hvilket land du vil tage dit udlandsophold i, kan du med fordel tale med den internationale koordinator på din uddannelse. Hun/han kan informere dig om de internationale samarbejdspartnere, din uddannelse har, og hvor dine ønsker til fagligt indhold bedst kan imødekommes. Hun/han vil også tale med dig om dine sproglige kompetencer, og hvordan de matcher det land, du gerne vil til. Ergoterapeutuddannelsen internationale samarbejdspartnere: Univercity College Cork, Cork, Irland Universitat de Víc, VIC, Spanien Hogschool Gent, Gent, Belgien Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol FGH, Innsbruck, Østrig Zürcher Hochschule für Angevandte Wissenschaften ZHAW, Winterthur, Schweitz Hvornår kan du komme på udlandsophold? Et udlandsophold vil oftest finde sted på 5., 6. eller 7. semester i din uddannelse. Studieophold kan dog aftales på andre moduler. Det er et krav, at du har mindst ét 6

7 års tilfredsstillende studier bag dig, når du skal af sted, for at sikre at du har den nødvendige faglige ballast. De fleste studerende tager på udlandsophold i tre til fire måneder, men nogle tager et helt semester, og andre vælger et kortere udlandsophold. Det er også muligt i visse perioder at deltage i et 14 dages intensive course, som er 14 dages fælles studieforløb hos internationale samarbejdspartnere. Her deltager både studerende og undervisere. Du kan høre nærmere om de forskellige muligheder for udlandsophold hos din internationale koordinator. Hvordan foregår processen? Overvejelser Først er det vigtigt at overveje muligheder og konsekvenser ved at tage på udlandsophold. Hvad er dine ønsker og forventninger til et udlandsophold, og hvad kan du selv gøre for at få det bedste ud af opholdet? Du kan tænke over følgende: Har jeg råd til at tage på udlandsophold? Kan jeg nøjes med min SU, eller skal jeg søge legater? Kan jeg undvære min kæreste og familie i en længere periode? Er jeg nødt til at fremleje min bolig, mens jeg er i udlandet? Hvad vil jeg opnå fagligt ved at tage på udlandsophold, og hvad kunne jeg have lært derhjemme? Kan jeg allerede tale sproget, der hvor mit udlandsophold foregår, eller er det en god ide at tage sprogkurser? Vil jeg fortryde det, hvis jeg ikke tager på udlandsophold, når nu chancen er der, og jeg kan få merit og min SU med? Kan jeg acceptere, at meget vil være anderledes på et udlandsophold, og at jeg får et andet output end det, jeg ville have fået derhjemme? Muligheder og forventninger 7

8 Du kan forvente, at din uddannelses internationale koordinator vil vejlede dig om dine konkrete muligheder, om hvornår udlandsophold er en mulighed i netop din uddannelse, hvilke internationale partnere, der er faste aftaler med, ansøgningsprocedurer og optagelse samt vejledning under selve udlandsopholdet. Du vil også få information om en del praktiske forhold, f.eks. visum, forsikring og hvordan du finder en bolig eller din int. koordinator vil hjælpe dig i gang med at undersøge disse forhold. Du kan forvente at skulle aflevere en begrundet ansøgning om, hvorfor netop du skal i betragtning til et udlandsophold. Der vil højst sandsynligt også blive kigget på dine karakterer samt faglige og sociale kompetencer. Ansøgning Den internationale koordinator har faste kontaktpersoner hos sine samarbejdspartnere, som hun/han vil tale med, hvis du ansøger om optagelse hos en af disse. Koordinatoren vil hjælpe dig med at gøre din ansøgningsprocedure mere overskuelig og vil informere dig om, hvad der konkret er dit ansvar. Koordinatoren kan også fortælle dig om merit og hvilke evalueringsformer, der vil være gældende. 8

9 Uddannelsesaftale Learning Agreement eller Training Agreement Hvis dit ønske om udlandsophold imødekommes, og du bliver optaget på institutionen/praktikstedet i udlandet, skal du have en uddannelsesaftale eller kontrakt, som underskrives af University College Lillebælt, dig selv og værtsinstitutionen. Formålet er at sikre, at alle parter er indforståede med det faglige indhold i dit udlandsophold, og du får overblik over, hvad du kan forvente at lære. Tjekliste til udlandsophold Hvad? Hvem? Hvornår? 1 Hvad vil du gerne have ud af et udlandsophold? Overvej dine ønsker/interesser i forhold til valg af land, herunder sprog, kultur, fremtidsplaner osv. Check også din studieordning, så du kenderfagenes/praktikkens placering og indhold. Den studerende. Ca. 1½ år før det pågældende semester. 2 Undersøg dine konkrete muligheder for udlandsophold: studie, projektarbejde, klinisk undervisning, individuelt forløb eller studietur? Check materialer vedr. udlandsophold på fronter specifikt gældende for dit hold Check retningslinjer for de forløb du overvejer 3 Check ansøgnings- og godkendelses procedurer og krav for studerende og legater. Den studerende kontakter den internationale koordinator og drøfter mulighederne. Den studerende kontakter international koordinator og laver konkrete aftaler om det videre forløb. 4 Find den rette Den studerende vælger Følger 6 mdr.- 1½ år før du gerne vil på udlandsophold. 1½ år før du gerne vil på udlandsophold. 9

10 uddannelsesinstitution/praktiksted, som både du og den internationale koordinator kan stå inde for. Uddannelsesinstitution og klinisk undervisningssted skal godkendes. Herefter skal der ansøges om studie-/praktikophold hos værtsinstitutionen. 5 Gennemførsel af udlandsopholdet. Forbered dig grundigt. Mød op på værtsinstitutionen i god tid og vær aktiv under dit udlandsophold. Overhold retningslinjer, procedurer og deadlines hos værtsinstitutionen. Hold kontakt med UCL - check din UCL mail jævnligt. 6 Hjemkomst til UCL. Underret din internationale koordinator om din hjemkomst. Overhold krav om afrapportering, så beståede fag/praktikophold kan meriteres. Dokumentation for MRSA screening efter hjemkomst afleveres. Check krav. institution. Den internationale koordinator er behjælpelig med ansøgningsprocessen/forhåndsgodkendelse af fag/praktik. Den studerende. Den studerende samarbejdspartnerens ansøgningsfrister. Minimum 6 måneder før, hvis der kræves visum eller opholdet er selvarrangeret. Under opholdet. Efter opholdet Økonomien under udlandsophold Hvis du generelt opfylder betingelserne for SU-støtte, så vil du kunne modtage SU under dit udlandsophold. Hvis du skal på udlandsophold i Europa, vil det være muligt at søge om et Erasmus stipendium. Her skal du mindst være af sted i tre måneder og max 12 måneder. Du vil modtage ca. 250 euro pr. måned, du er af sted. Kontakt din internationale koordinator for at høre mere. Hvis du modtager et legat til dit udlandsophold, er University College Lillebælt forpligtigede til at indberette legatet til Skat, selvom legater til udlandsophold er skattefrie. Beløbet vil dog indgå i din samlede årsindtægt. 10

11 Du kan søge om generelle legater på under Uddannelse og ellers holde dig orienteret om legater i din lokale avis eller i Legathåndbogen. Udlandsstipendium Som noget nyt kan du måske få et udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet, hvis visse betingelser er opfyldte. Udlandsstipendiet gives kun, hvis der skal betales studieafgift på den udenlandske uddannelsesinstitution og er et tilskud til denne. Stipendiet har en maksimum grænse og svarer højst til det beløb, som et dansk uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Du kan således ikke få udlandsstipendium, hvis du skal på udlandsophold hos en af University College Lillebælts partnerinstitutioner, hvor der netop ikke skal betales studieafgift. Skal du på studieophold i forbindelse med din danske uddannelse, kan du få udlandsstipendium i op til to år (svarende til 120 ECTS-point). Samtidig får du din SU med til udlandet. Det er en forudsætning, at opholdet er fuldt meritgivende, og at du har SU-klip tilbage. Læs mere om betingelserne for at få et udlandsstipendium på SU-styrelsens hjemmeside Forsikring under udlandsophold 11

12 Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i en række forhold vedrørende forsikring, inden du rejser ud. Især skal du være opmærksom på, om du er dækket i forhold til: Sygdom og hjemtransport Ansvar (hvis du fx forårsager skade på andres ting eller på andre personer) Personlige ejendele og bagage Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade) Afhængig af dine private forsikringer kan du allerede være dækket ind på nogle af disse områder. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dine policer grundigt for at få klarhed over, hvilke forsikringer du mangler. Med undtagelse af de nordiske lande er du som studerende ikke dækket af det gule sygesikringskort i tilfælde af sygdom, når du rejser til udlandet. Rejser du indenfor EU kan du anskaffe dig det blå sygesikringskort (EU sygesikringsbeviset) hos din kommune for at få adgang til behandling på samme vilkår som landets egne borgere. Rejser du udenfor EU, er det nødvendigt med en privat rejseforsikring. Det er dog strengt nødvendigt, at du i alle tilfælde sørger for forsikring i forbindelse med hjemtransport, da det ikke er indeholdt i hverken det gule eller blå sygesikringskort. Du kan finde mere information om forsikringer på følgende hjemmesider: Du skal tale om forsikring med din internationale koordinator, hvis du og skal i klinisk undervisning. Forsikringsforholdene skal være i orden og dokumenteres før Training Agreement underskrives af Ergoterapeutuddannelsen. Ofte vil du 12

13 automatisk være forsikret på dit udenlandske praktikophold, hvis du er medlem af din respektive fagforening. Folkeregisteret Hvis du skal være på udlandsophold i mindre end 6 måneder, kan du forblive registreret med bopæl i Danmark. Det kræver dog, at du fortsat har fuld rådighed over din bolig herhjemme - den må således ikke være fremlejet. Hvis du skal være væk et halvt år eller mere, eller hvis du ved kortere ophold ikke bibeholder din bolig herhjemme, har du pligt til at framelde dig Folkeregisteret. Du skal så være opmærksom på at blive registreret i systemet igen, når du kommer hjem. Visum og opholdstilladelse Rejser du til et nordisk land, skal du ikke have opholdstilladelse, men du skal melde flytning på Folkeregistret og medbringe internordiske flyttepapirer, hvis dit ophold varer mere end seks måneder. Rejser du til et andet EU-land, skal du have opholdstilladelse, hvis du skal opholde dig i landet i mere end tre måneder. Det er altid en god ide at få opholdstilladelsen, inden du tager af sted. Se nærmere oplysninger i materialet fra værtsuniversitetet eller check Styrelsen for International Uddannelses vejledning under Før du rejser på Rejser du til et land uden for EU eller Norden, vil det ofte være nødvendigt at have et visum. Check Udenrigsministeriets hjemmeside Udenlandske visum- og pasregler, som du finder under Borgerservice og Før din rejse på for at orientere dig om forholdene. Ofte skal du betale et gebyr for at få det udstedt. Det kan tage flere måneder, så beregn god tid. Vedlæg pas, dokumentation for økonomisk formåen samt attestation for, at du er optaget på institutionen, eller din praktikkontrakt. Bemærk også, at nogle lande kræver, at man har et pas, der er gyldigt et halvt år efter det hjemrejsetidspunkt, man har angivet. 13

14 Du kan rette henvendelse til International Enhed, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning. Kontakt Søren Ulriksen på for nærmere aftale eller send en mail til Vaccinationer m.m. På som er Statens Serum Instituts hjemmeside, kan du orientere sig om nødvendige vaccinationer. For rådgivning om netop dit udlandsophold kan det være en god idé at kontakte din egen læge i god tid før afrejse for nærmere information. Spørg også din internationale koordinator om der er særlige krav til vaccinationer, der hvor du skal hen. Hvis du tager medicin, som du skal have med, kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig på Udenrigsministeriets hjemmeside under Borgerservice. Der kan være varierende vaccinationskrav i samarbejdspartnernes sundhedssystemer. Det betyder, at den studerende kun kan påbegynde den kliniske undervisning, hvis de krævede vaccinationer dokumenters. Dens studerende skal sørge for at vaccinationskravene er overholdt og selv medbringe dokumentationen. Efter hjemkomst skal den studerende aflevere dokumentation for MSRA screenings resultat til studiesekretær, og følge behandling, hvis positiv. Hjemkomst til Danmark Når dit studie- eller praktikophold afsluttes, er det vigtigt, at du kan dokumentere dine aktiviteter efter hjemkomst til University College Lillebælt, for at de kan meritoverføres. Det er typisk dokumentation i form af et eksamensbevis eller et diplom/kursusbevis fra værtsinstitutionen, hvilket som regel sendes direkte til dig eller til den internationale koordinator på din uddannelse. Husk at bede om dokumentation fra værtsinstitutionen i udlandet, hvis det ikke sker automatisk. I forbindelse med klinisk undervisning, individuelt forløb og studietur følges retningsliner for dokumentation af disse. 14

15 Evaluering og formidling Når du er kommet tilbage til University College Lillebælt efter dit udlandsophold, kan du forvente at skulle udfylde et evalueringsskema eller skrive en rejsebeskrivelse om dit udlandsophold, som andre kan få glæde af at læse. Ergoterapeutuddannelsen holder en evalueringssamtale med dig for at afklare dit læringsudbytte og lære af dine erfaringer gode som dårlige. Der vil blive lyttet til dig. Andre gange vil du blive opfordret til at deltage i ergoterapi for alle eller møde med studerende på din uddannelse, hvor de erfaringer du som udrejsende studerende har med dig hjem, kan komme i spil og blive videregivet til kommende udrejsende studerende eller til dem fra dit studie, der ikke selv har været på udlandsophold. Du skal betragte dig selv som en ambassadør for udlandsophold, der har opnået nogle resultater, har fået nye kompetencer og fornyet faglig viden. Som institution sætter University College Lillebælt stor pris på, at du har gennemført studie/praktik i udlandet, og vi håber at du vil tage udfordringen op og fortælle din historie. Interesseret? Hvis du har flere spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om mulighederne for at komme på udlandsophold på netop din uddannelse, kan du kontakte din internationale koordinator. Med mere generelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte International Enhed. For inspiration og dialog med andre studerende, der enten har været eller drømmer om at komme på udlandsophold, kan du besøge 15

16 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT INTERNATIONAL ENHED Rømersvej 3 DK Odense V Telefon Tilpasset Ergoterapeutuddannelsen International koordinator Grethe E. Nielsen August

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Udlandsophold 2009/2010

Udlandsophold 2009/2010 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 17. februar 2014. Udlandsophold. Mette G. Thomsen International koordinator

AARHUS UNIVERSITET 17. februar 2014. Udlandsophold. Mette G. Thomsen International koordinator Udlandsophold International koordinator UNI VERSITET STEP BY STEP 1. Afklaring 2. Forhåndsgodkendelse 3. Ansøgning til AU 4. Ansøgning til gæsteuniversitet 5. Før afrejse 6. Når du kommer hjem 2 PROGRAM

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Praktik i udlandet -en

Praktik i udlandet -en PIU Praktik i udlandet -en kæmpechance! Fordi Hvorfor praktik i udlandet? d Du får bedre internationale fremtidsmuligheder Du udvikler større selvstændighed og samarbejdsevne Virksomheder i DK ønsker medarbejdere

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Land: Tyskland Periode: Fra: 01.09.2012 Til:28.02.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Udlandsophold på UNSW i Sydney, foråret 2014

Udlandsophold på UNSW i Sydney, foråret 2014 Udlandsophold på UNSW i Sydney, foråret 2014 Rasmus Buchhave Jensen, Martin Brems Knudsen, Hasse Neve og Rune Grønkjær Jensen; 6. semester, foråret 2014, linje: BT, retning: Bærende konstruktioner. 1.

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik VELKOMMEN EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU? EDU vs. Udveksling Hvilke universiteter repræsenterer EDU? Hvordan gør du? HVEM ER EDU?

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Kære elever på Handelsskolen Viborg Du er nu godt i gang med din uddannelse på Handelsskolen Viborg. Når du er færdig på skolen, skal

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Navn: Tina Heiberg Olsen Uddannelsessted: UC Diakonissestiftelsen, København Hold nr.: s2013 Email: tinaolsen19@gmail.com Tlf. nr.: 28746646 Værts-institution:

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere