Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen"

Transkript

1 Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1

2 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU 11 Forsikring 11 Folkeregisteret 13 Visum og opholdstilladelse 13 Vaccinationer 14 Hjemkomst til Danmark 15 Evaluering og formidling 15 2

3 Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold i udlandet kan give dig unikke, interkulturelle kompetencer, samtidig med at du får en oplevelse for livet. Så grib verden! Ophold i udlandet Hvis du vil udfordre dig selv i mødet med andre kulturer, kan du vælge at tage en del af din uddannelse i udlandet på et praktik eller studieophold. Du kan tage til Norden, Europa eller fjernere himmelstrøg valget er dit. Du kan vælge selv at arrangere opholdet eller benytte dig af uddannelsernes faste samarbejdsaftaler rundt om i verden. Uanset hvilken form du vælger, skal du være indstillet på selv at yde en stor indsats i planlægningen af opholdet, og du bør starte i rigtig god tid gerne 1-1½ år i forvejen. Muligheder og krav Hos University College Lillebælt er der mange muligheder for at komme på et studieophold eller tage en praktikperiode i udlandet. Hvis du rejser ud som led i din uddannelse hos University College Lillebælt opnår du nogle fordele, hvis du rejser til en partnerinstitution, som vi i forvejen samarbejder med. Her kan du benytte dig af de rammer, kontakter og aftaler, som allerede findes mellem os og uddannelsesstederne i udlandet. På den måde skal du ikke selv sørge for lige så meget i forbindelse med planlægningen af dit udlandsophold. Hvis du derimod vælger selv at arrangere dit udlandsophold, skal du selv kontakte uddannelsesinstitutionen inden du kontakter det ønskede kliniske undervisningssted i udlandet. Du skal sørge for at planlægge dit ophold samt huske at undersøge, hvilke krav din egen uddannelse stiller til opholdets faglige indhold for, at opholdet udløser merit, når du kommer hjem igen. Bl.a skal det kliniske undervisningssted godkendes. Kontakt den internationale koordinator på din uddannelse for at høre mere. Orienter dig på Uanset om du benytter dig af University College Lillebælts partnere eller selv arrangerer dit udlandsophold, skal du være opmærksom på følgende: 3

4 Du kan få hjælp fra den internationale koordinator på din uddannelse til at finde et uddannelsessted i udlandet. Der skal laves en formel aftale, der sikrer dig, at dit udlandsophold er meritgivende og studierelevant. Hvis dit udlandsophold forhåndsgodkendes, giver det merit i din danske uddannelse, så du ikke forlænger din samlede studie tid. Under opholdet skal du gennemføre eksaminer eller aflevere opgaver m.m. for at få merit for udlandsopholdet. Du skal generelt forvente at følge den evalueringsform, der eksisterer på værtsinstitutionen ved studieophold og en tilpasset evalueringsform ved klinisk undervisning. University College Lillebælts partnerinstitutioner har i flere tilfælde kurser og semestre på engelsk, som er skræddersyede til udenlandske studerende. Du skal ikke betale studieafgift (tuition fee), hvis dit ophold indgår i en Erasmusaftale eller en Nordplus-aftale mellem University College Lillebælt og den udenlandske institution. Hvis du skal studere på en udenlandsk institution, som University College Lillebælt IKKE er partner med, vil der i nogle lande skulle betales studieafgift. I de tilfælde kan du måske modtage et udlandsstipendium fra den danske stat, som svarer til det tilskud University College Lillebælt ville få fra staten, hvis du var blevet hjemme. Du kan læse mere om udlandsstipendium på og efterfølgende kontakte din internationale koordinator. Du har mulighed for at søge stipendier som tilskud til rejseudgifter og/eller leveomkostninger i udlandet. Det kan eksempelvis være fra Erasmus programmet eller fra Nordplus programmet læs mere under afsnittet om Økonomi under udlandsophold. Ergoterapeutuddannelsen har i øjeblikket ingen Nordpuls aftaler. Du kan få SU, mens du er i udlandet, hvis du i forvejen er SU-berettiget. I nogle tilfælde tilbydes du et sprogkursus inden studieopholdet. 4

5 Hvorfor tage på udlandsophold? Først og fremmest fordi det er en oplevelse for livet! Gennem et udlandsophold får du en enestående mulighed for at leve og bo i en anden kultur. Samtidig opnår du et indgående kendskab til andre uddannelsesmæssige, faglige, arbejdsmæssige og kulturelle forhold. Derudover styrker du dine egne faglige, sproglige, interkulturelle, internationale og personlige kompetencer. Du lærer, hvor anderledes tingene kan gøres, læres og opfattes, og du ser måske din egen måde at gøre tingene på i et andet lys. Udlandsopholdet bliver indskrevet i dit eksamensbevis, hvor potentielle fremtidige arbejdsgivere vil kunne se, at du har nogle helt særlige kompetencer. Et gennemført udlandsophold vidner om modenhed, fleksibilitet, personligt drive, selvstændighed og evnen til at stå på egne ben. Det er kompetencer, som tæller i den virkelige verden, og som efterspørges af arbejdsgiverne. Især de interkulturelle og internationale kompetencer kan få stor betydning i dit fremtidige job også på det danske arbejdsmarked. Udover udlandsophold tilbyder nogle uddannelser valgfrie internationalt orienterede semestre, som har særligt fokus på internationale problemstillinger og emner indenfor netop din uddannelse. Hvis du vælger sådan et forløb sammen med et udlandsophold, vil du få en stærk international toning af din uddannelse. 5

6 Hvorhen på udlandsophold? Når du skal vælge, hvilket land du vil tage dit udlandsophold i, kan du med fordel tale med den internationale koordinator på din uddannelse. Hun/han kan informere dig om de internationale samarbejdspartnere, din uddannelse har, og hvor dine ønsker til fagligt indhold bedst kan imødekommes. Hun/han vil også tale med dig om dine sproglige kompetencer, og hvordan de matcher det land, du gerne vil til. Ergoterapeutuddannelsen internationale samarbejdspartnere: Univercity College Cork, Cork, Irland Universitat de Víc, VIC, Spanien Hogschool Gent, Gent, Belgien Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol FGH, Innsbruck, Østrig Zürcher Hochschule für Angevandte Wissenschaften ZHAW, Winterthur, Schweitz Hvornår kan du komme på udlandsophold? Et udlandsophold vil oftest finde sted på 5., 6. eller 7. semester i din uddannelse. Studieophold kan dog aftales på andre moduler. Det er et krav, at du har mindst ét 6

7 års tilfredsstillende studier bag dig, når du skal af sted, for at sikre at du har den nødvendige faglige ballast. De fleste studerende tager på udlandsophold i tre til fire måneder, men nogle tager et helt semester, og andre vælger et kortere udlandsophold. Det er også muligt i visse perioder at deltage i et 14 dages intensive course, som er 14 dages fælles studieforløb hos internationale samarbejdspartnere. Her deltager både studerende og undervisere. Du kan høre nærmere om de forskellige muligheder for udlandsophold hos din internationale koordinator. Hvordan foregår processen? Overvejelser Først er det vigtigt at overveje muligheder og konsekvenser ved at tage på udlandsophold. Hvad er dine ønsker og forventninger til et udlandsophold, og hvad kan du selv gøre for at få det bedste ud af opholdet? Du kan tænke over følgende: Har jeg råd til at tage på udlandsophold? Kan jeg nøjes med min SU, eller skal jeg søge legater? Kan jeg undvære min kæreste og familie i en længere periode? Er jeg nødt til at fremleje min bolig, mens jeg er i udlandet? Hvad vil jeg opnå fagligt ved at tage på udlandsophold, og hvad kunne jeg have lært derhjemme? Kan jeg allerede tale sproget, der hvor mit udlandsophold foregår, eller er det en god ide at tage sprogkurser? Vil jeg fortryde det, hvis jeg ikke tager på udlandsophold, når nu chancen er der, og jeg kan få merit og min SU med? Kan jeg acceptere, at meget vil være anderledes på et udlandsophold, og at jeg får et andet output end det, jeg ville have fået derhjemme? Muligheder og forventninger 7

8 Du kan forvente, at din uddannelses internationale koordinator vil vejlede dig om dine konkrete muligheder, om hvornår udlandsophold er en mulighed i netop din uddannelse, hvilke internationale partnere, der er faste aftaler med, ansøgningsprocedurer og optagelse samt vejledning under selve udlandsopholdet. Du vil også få information om en del praktiske forhold, f.eks. visum, forsikring og hvordan du finder en bolig eller din int. koordinator vil hjælpe dig i gang med at undersøge disse forhold. Du kan forvente at skulle aflevere en begrundet ansøgning om, hvorfor netop du skal i betragtning til et udlandsophold. Der vil højst sandsynligt også blive kigget på dine karakterer samt faglige og sociale kompetencer. Ansøgning Den internationale koordinator har faste kontaktpersoner hos sine samarbejdspartnere, som hun/han vil tale med, hvis du ansøger om optagelse hos en af disse. Koordinatoren vil hjælpe dig med at gøre din ansøgningsprocedure mere overskuelig og vil informere dig om, hvad der konkret er dit ansvar. Koordinatoren kan også fortælle dig om merit og hvilke evalueringsformer, der vil være gældende. 8

9 Uddannelsesaftale Learning Agreement eller Training Agreement Hvis dit ønske om udlandsophold imødekommes, og du bliver optaget på institutionen/praktikstedet i udlandet, skal du have en uddannelsesaftale eller kontrakt, som underskrives af University College Lillebælt, dig selv og værtsinstitutionen. Formålet er at sikre, at alle parter er indforståede med det faglige indhold i dit udlandsophold, og du får overblik over, hvad du kan forvente at lære. Tjekliste til udlandsophold Hvad? Hvem? Hvornår? 1 Hvad vil du gerne have ud af et udlandsophold? Overvej dine ønsker/interesser i forhold til valg af land, herunder sprog, kultur, fremtidsplaner osv. Check også din studieordning, så du kenderfagenes/praktikkens placering og indhold. Den studerende. Ca. 1½ år før det pågældende semester. 2 Undersøg dine konkrete muligheder for udlandsophold: studie, projektarbejde, klinisk undervisning, individuelt forløb eller studietur? Check materialer vedr. udlandsophold på fronter specifikt gældende for dit hold Check retningslinjer for de forløb du overvejer 3 Check ansøgnings- og godkendelses procedurer og krav for studerende og legater. Den studerende kontakter den internationale koordinator og drøfter mulighederne. Den studerende kontakter international koordinator og laver konkrete aftaler om det videre forløb. 4 Find den rette Den studerende vælger Følger 6 mdr.- 1½ år før du gerne vil på udlandsophold. 1½ år før du gerne vil på udlandsophold. 9

10 uddannelsesinstitution/praktiksted, som både du og den internationale koordinator kan stå inde for. Uddannelsesinstitution og klinisk undervisningssted skal godkendes. Herefter skal der ansøges om studie-/praktikophold hos værtsinstitutionen. 5 Gennemførsel af udlandsopholdet. Forbered dig grundigt. Mød op på værtsinstitutionen i god tid og vær aktiv under dit udlandsophold. Overhold retningslinjer, procedurer og deadlines hos værtsinstitutionen. Hold kontakt med UCL - check din UCL mail jævnligt. 6 Hjemkomst til UCL. Underret din internationale koordinator om din hjemkomst. Overhold krav om afrapportering, så beståede fag/praktikophold kan meriteres. Dokumentation for MRSA screening efter hjemkomst afleveres. Check krav. institution. Den internationale koordinator er behjælpelig med ansøgningsprocessen/forhåndsgodkendelse af fag/praktik. Den studerende. Den studerende samarbejdspartnerens ansøgningsfrister. Minimum 6 måneder før, hvis der kræves visum eller opholdet er selvarrangeret. Under opholdet. Efter opholdet Økonomien under udlandsophold Hvis du generelt opfylder betingelserne for SU-støtte, så vil du kunne modtage SU under dit udlandsophold. Hvis du skal på udlandsophold i Europa, vil det være muligt at søge om et Erasmus stipendium. Her skal du mindst være af sted i tre måneder og max 12 måneder. Du vil modtage ca. 250 euro pr. måned, du er af sted. Kontakt din internationale koordinator for at høre mere. Hvis du modtager et legat til dit udlandsophold, er University College Lillebælt forpligtigede til at indberette legatet til Skat, selvom legater til udlandsophold er skattefrie. Beløbet vil dog indgå i din samlede årsindtægt. 10

11 Du kan søge om generelle legater på under Uddannelse og ellers holde dig orienteret om legater i din lokale avis eller i Legathåndbogen. Udlandsstipendium Som noget nyt kan du måske få et udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet, hvis visse betingelser er opfyldte. Udlandsstipendiet gives kun, hvis der skal betales studieafgift på den udenlandske uddannelsesinstitution og er et tilskud til denne. Stipendiet har en maksimum grænse og svarer højst til det beløb, som et dansk uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Du kan således ikke få udlandsstipendium, hvis du skal på udlandsophold hos en af University College Lillebælts partnerinstitutioner, hvor der netop ikke skal betales studieafgift. Skal du på studieophold i forbindelse med din danske uddannelse, kan du få udlandsstipendium i op til to år (svarende til 120 ECTS-point). Samtidig får du din SU med til udlandet. Det er en forudsætning, at opholdet er fuldt meritgivende, og at du har SU-klip tilbage. Læs mere om betingelserne for at få et udlandsstipendium på SU-styrelsens hjemmeside Forsikring under udlandsophold 11

12 Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i en række forhold vedrørende forsikring, inden du rejser ud. Især skal du være opmærksom på, om du er dækket i forhold til: Sygdom og hjemtransport Ansvar (hvis du fx forårsager skade på andres ting eller på andre personer) Personlige ejendele og bagage Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade) Afhængig af dine private forsikringer kan du allerede være dækket ind på nogle af disse områder. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dine policer grundigt for at få klarhed over, hvilke forsikringer du mangler. Med undtagelse af de nordiske lande er du som studerende ikke dækket af det gule sygesikringskort i tilfælde af sygdom, når du rejser til udlandet. Rejser du indenfor EU kan du anskaffe dig det blå sygesikringskort (EU sygesikringsbeviset) hos din kommune for at få adgang til behandling på samme vilkår som landets egne borgere. Rejser du udenfor EU, er det nødvendigt med en privat rejseforsikring. Det er dog strengt nødvendigt, at du i alle tilfælde sørger for forsikring i forbindelse med hjemtransport, da det ikke er indeholdt i hverken det gule eller blå sygesikringskort. Du kan finde mere information om forsikringer på følgende hjemmesider: Du skal tale om forsikring med din internationale koordinator, hvis du og skal i klinisk undervisning. Forsikringsforholdene skal være i orden og dokumenteres før Training Agreement underskrives af Ergoterapeutuddannelsen. Ofte vil du 12

13 automatisk være forsikret på dit udenlandske praktikophold, hvis du er medlem af din respektive fagforening. Folkeregisteret Hvis du skal være på udlandsophold i mindre end 6 måneder, kan du forblive registreret med bopæl i Danmark. Det kræver dog, at du fortsat har fuld rådighed over din bolig herhjemme - den må således ikke være fremlejet. Hvis du skal være væk et halvt år eller mere, eller hvis du ved kortere ophold ikke bibeholder din bolig herhjemme, har du pligt til at framelde dig Folkeregisteret. Du skal så være opmærksom på at blive registreret i systemet igen, når du kommer hjem. Visum og opholdstilladelse Rejser du til et nordisk land, skal du ikke have opholdstilladelse, men du skal melde flytning på Folkeregistret og medbringe internordiske flyttepapirer, hvis dit ophold varer mere end seks måneder. Rejser du til et andet EU-land, skal du have opholdstilladelse, hvis du skal opholde dig i landet i mere end tre måneder. Det er altid en god ide at få opholdstilladelsen, inden du tager af sted. Se nærmere oplysninger i materialet fra værtsuniversitetet eller check Styrelsen for International Uddannelses vejledning under Før du rejser på Rejser du til et land uden for EU eller Norden, vil det ofte være nødvendigt at have et visum. Check Udenrigsministeriets hjemmeside Udenlandske visum- og pasregler, som du finder under Borgerservice og Før din rejse på for at orientere dig om forholdene. Ofte skal du betale et gebyr for at få det udstedt. Det kan tage flere måneder, så beregn god tid. Vedlæg pas, dokumentation for økonomisk formåen samt attestation for, at du er optaget på institutionen, eller din praktikkontrakt. Bemærk også, at nogle lande kræver, at man har et pas, der er gyldigt et halvt år efter det hjemrejsetidspunkt, man har angivet. 13

14 Du kan rette henvendelse til International Enhed, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning. Kontakt Søren Ulriksen på for nærmere aftale eller send en mail til Vaccinationer m.m. På som er Statens Serum Instituts hjemmeside, kan du orientere sig om nødvendige vaccinationer. For rådgivning om netop dit udlandsophold kan det være en god idé at kontakte din egen læge i god tid før afrejse for nærmere information. Spørg også din internationale koordinator om der er særlige krav til vaccinationer, der hvor du skal hen. Hvis du tager medicin, som du skal have med, kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig på Udenrigsministeriets hjemmeside under Borgerservice. Der kan være varierende vaccinationskrav i samarbejdspartnernes sundhedssystemer. Det betyder, at den studerende kun kan påbegynde den kliniske undervisning, hvis de krævede vaccinationer dokumenters. Dens studerende skal sørge for at vaccinationskravene er overholdt og selv medbringe dokumentationen. Efter hjemkomst skal den studerende aflevere dokumentation for MSRA screenings resultat til studiesekretær, og følge behandling, hvis positiv. Hjemkomst til Danmark Når dit studie- eller praktikophold afsluttes, er det vigtigt, at du kan dokumentere dine aktiviteter efter hjemkomst til University College Lillebælt, for at de kan meritoverføres. Det er typisk dokumentation i form af et eksamensbevis eller et diplom/kursusbevis fra værtsinstitutionen, hvilket som regel sendes direkte til dig eller til den internationale koordinator på din uddannelse. Husk at bede om dokumentation fra værtsinstitutionen i udlandet, hvis det ikke sker automatisk. I forbindelse med klinisk undervisning, individuelt forløb og studietur følges retningsliner for dokumentation af disse. 14

15 Evaluering og formidling Når du er kommet tilbage til University College Lillebælt efter dit udlandsophold, kan du forvente at skulle udfylde et evalueringsskema eller skrive en rejsebeskrivelse om dit udlandsophold, som andre kan få glæde af at læse. Ergoterapeutuddannelsen holder en evalueringssamtale med dig for at afklare dit læringsudbytte og lære af dine erfaringer gode som dårlige. Der vil blive lyttet til dig. Andre gange vil du blive opfordret til at deltage i ergoterapi for alle eller møde med studerende på din uddannelse, hvor de erfaringer du som udrejsende studerende har med dig hjem, kan komme i spil og blive videregivet til kommende udrejsende studerende eller til dem fra dit studie, der ikke selv har været på udlandsophold. Du skal betragte dig selv som en ambassadør for udlandsophold, der har opnået nogle resultater, har fået nye kompetencer og fornyet faglig viden. Som institution sætter University College Lillebælt stor pris på, at du har gennemført studie/praktik i udlandet, og vi håber at du vil tage udfordringen op og fortælle din historie. Interesseret? Hvis du har flere spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om mulighederne for at komme på udlandsophold på netop din uddannelse, kan du kontakte din internationale koordinator. Med mere generelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte International Enhed. For inspiration og dialog med andre studerende, der enten har været eller drømmer om at komme på udlandsophold, kan du besøge 15

16 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT INTERNATIONAL ENHED Rømersvej 3 DK Odense V Telefon Tilpasset Ergoterapeutuddannelsen International koordinator Grethe E. Nielsen August

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studieophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt Internationalt netværk

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet - En forsikringsvejledning for studerende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Praktisk information bangkok

Praktisk information bangkok Praktisk information bangkok Praktisk information - BangkoK Praktisk information - Udveksling til Bangkok (12 uger) Kort om Thailand Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Praktik i udlandet Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Februar 2013 Indhold Elevens tjekliste inden udrejse:... 2 Elevens ophold i praktik i udlandet:... 4 Ved tilbagekomst til Danmark...

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos UCL. Vi er glade for at du vil

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

UDLANDSOPHOLD WHAT TO DO?

UDLANDSOPHOLD WHAT TO DO? WHAT TO DO? BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET 1. Afklaring 8. Ansøgning om merit 2. Forhåndsgodkendelse 7. Under udlandsopholdet 3. Ansøgning til AU 6. Housing

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan 1 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Odense og Svendborg Individuel studieplan Forberedelse til udrejsende studerende i modul 6, 8, 11 og 12 Navn (studerende): Hold Tlf.nr. Email.add. Skype add. Navn (vejleder):

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Udkast til lokalt tillæg

Udkast til lokalt tillæg Udkast til lokalt tillæg 6. Internationalisering August 2010 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 5 Internationalisering i fysioterapeutuddannelsen i VIA UC Formålet med internationalisering

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

MEDICIN UDLANDSOPHOLD

MEDICIN UDLANDSOPHOLD 3. NOVEMBER 2014 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Regler, frister og procedurer Muligheder Finansiering Spørgsmål Reformen Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 3. november 2015 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 26. oktober 2016 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

Beskrivelse af plan for kvalitetsikring af internationale relationer i pædagoguddannelsen.

Beskrivelse af plan for kvalitetsikring af internationale relationer i pædagoguddannelsen. Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Oprettelsesdato 18-okt-2013 Udarbejdet af ELWA Dokumentnavn 131118 Internationalt område K 8 Beskrivelse af plan for kvalitetsikring af internationale relationer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER abroad Study PROGRAM Forhåndsgodkendelse af fag. Søge optagelse ved det udenlandske universitet. BSS Travel Grant

Læs mere

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet:

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Land: Spanien Periode: Fra:17.09.13 Til:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Ingeniørhøjskolen Aarhus

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Ingeniørhøjskolen Aarhus US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Ingeniørhøjskolen Aarhus Navn på universitet i udlandet: Universitat de Politécnica de Catalunya Land: Spanien Periode: Fra: 01.10.13 Til: 01.02.14

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Dramaturgi Navn på universitet i udlandet: University of Kent, Canterbury Land: England Periode: Fra: 30 September 2013 Til: 20 December 2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Opgavefordeling ved praktik i udlandet for social- og sundhedsassistenter

Opgavefordeling ved praktik i udlandet for social- og sundhedsassistenter Opgavefordeling ved praktik i udlandet for social- og sundhedsassistenter Finansieringsform Vi arbejder med internationalisering under to forskellige finansieringsmuligheder: -ordningen, hvor arbejdsgiveren

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i Architectural Engineering (Byggeri på ASE) Navn på universitet i udlandet: University College London Land: London, England Periode:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: Sebtember 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

INTERNATIONALE AKTIVITETER

INTERNATIONALE AKTIVITETER INTERNATIONALE AKTIVITETER for skoleåret 2017 / 2018 STUDIE- OG PRAKTIKOPHOLD Som elev på EUX Business har du mulighed for at tage et studieophold i England eller USA à 4 ugers varighed. AALBORG HANDELSSKOLE

Læs mere

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Algarve Universitet Land: Portugal Periode: Fra:01/08-2012 Til: 01/01-2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, kultur og litteratur (almen linje)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, kultur og litteratur (almen linje) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, kultur og litteratur (almen linje) Navn på universitet i udlandet: Universität Leipzig Land: Tyskland Periode: Fra: 3/3-13 Til: 3/8-13

Læs mere

Modtog du praktisk hjælp af værtsuniversitetet? (fx afhentning i lufthavn, hjælp til boligsøgning, hjælp til indskrivning og lignende) Nej

Modtog du praktisk hjælp af værtsuniversitetet? (fx afhentning i lufthavn, hjælp til boligsøgning, hjælp til indskrivning og lignende) Nej Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Idehistorie Navn på universitet i udlandet: Freie Universität Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1.2.2013 Til: 1.9.2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Universitat de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: feb 2012 Til: juli 2012 Udvekslingsprogram: ERASMUS Hvorfor

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

MEDICIN UDLANDSOPHOLD

MEDICIN UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2014 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Regler, frister og procedurer Muligheder Finansiering Spørgsmål Reformen Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Udlandsophold 2009/2010

Udlandsophold 2009/2010 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Vejledning i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde i at tilrettelægge og gennemføre praktikophold i udlandet for en elev

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Det var et fint forløb. Gode tyskkundskaber har ikke desto mindre været en vigtig forudsætning!

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Det var et fint forløb. Gode tyskkundskaber har ikke desto mindre været en vigtig forudsætning! US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og kultur Navn på universitet i udlandet: Freie Universität Land: Tyskland Periode: Fra:September 2012 Til:April 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk psykologi (IUP) Navn på universitet i udlandet: Institute of Education University of London Land: UK Periode: Fra:1 okt (29. sep)

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Aarhus BSS International

Aarhus BSS International Aarhus BSS International Informationsmøde om udlandsophold for jura studerende 27. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 134

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Periode: Fra:Marts (Var på sprogkursus hos Uni Leipzig i marts, men studiestart var i april) Til:August

Periode: Fra:Marts (Var på sprogkursus hos Uni Leipzig i marts, men studiestart var i april) Til:August US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur - erhvervslinje Navn på universitet i udlandet: Universität Leipzig Land: Tyskland Periode: Fra:Marts (Var på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016 Udvekslingsophold Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende Mandag den 24. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET. Internationalt Center AARHUS UNIVERSITET

Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET. Internationalt Center AARHUS UNIVERSITET Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET Internationalt Center 1 HVORFOR LÆSE I UDLANDET? International baggrund og bedre karrieremuligheder på det globale arbejdsmarked Internationalt netværk Fremmedsprog

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet Land: Holland Periode: Fra: August 2013 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

International strategi

International strategi INTERNATIONALISERING International strategi 2015-2020 Pædagoguddannelserne Odense, Svendborg og Jelling Muligheder og udfordringer i det multikulturelle samfund! Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision...

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere