Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta."

Transkript

1 Bestil venligst direkte på Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat 8 fortsat 9 fortsat 10 fortsat 11 Tallene 12 Procentregning 13 fortsat 14 fortsat 15 Cirkeldiagrammer 16 Blandet tekstopgaver 17 fortsat 18 Pythagoras 19 fortsat 20 fortsat 21 Afstandsformlen 22 Handelsregning 23 fortsat 24 Afstande og fart 25 fortsat 26 Tip 13 rigtige (Blandede opgaver) 27 Blandede opgaver (Rep.) 28 Areal (Parallelogram) 29 fortsat (Trapetz) 30 fortsat (Rombe/cirkel) 31 fortsat (Cirkel) 32 Rumfang (Kasse) Konsulenter, som har udarbejdet materialet: Lars Gerner Skovbo Privatskole Peter Schomacker Havdrup Skole 33 Rumfang (Cylinder) 34 Rumfang (Kegle Kugle) 35 Massefylde 36 Kvadratrod 37 fortsat 38 Potens 39 fortsat 40 Perspektivtegning 41 Isometrisk tegning 42 Frontperspektiv 43 Kantperspektiv 44 Statistik og sandsynlighed 45 Statik 46 fortsat 47 fortsat 48 Tema: Idræt 49 fortsat 50 fortsat 51 fortsat 52 Tema: Fliser 53 fortsat 54 Tema: Terningen 55 fortsat 56 fortsat 57 Blandede opgaver 58 Tema: Sommerferie i Spanien 59 fortsat 60 fortsat 61 fortsat 62 Tema: Vand 63 fortsat 64 Målestok

2 Valuta Valuta (pengeværdi) er betalingsmidler til at betale med, når I skal rejse til udlandet. De sidste par år er det blevet lettere, da mange af EU s lande er gået over til den fælles valuta euro. Kurs: Kursen er den pris, som du skal betale for 100 styk af det andet lands penge. F.eks. vil 100 US-dollars koste 583,12 kr. (Se kurslisten). Der er to måder at regne med valuta på. 1) Hvor meget koster et bestemt antal af det andet lands penge (f.eks. dollars) i danske kroner? Eks.: Du vil købe 300 schweizerfranc. Kurs 480. Hvor meget koster de? 2) Hvor mange af det andet lands penge (f.eks. dollars) kan jeg få for et bestemt beløb i d.kr.? Eks.: Du har 800 kr. som du vil veksle til norske kroner. Kurs 89. Hvor mange N.kr får du? Beregn priserne i danske kr.: Kurs 82. Brødrister Foodprocessor Mikrobølgeovn kr. kr. kr. Støvsuger Kaffekande kr. kr. 2 Forlaget Delta

3 1) Lise går i banken og køber 500 euro. Hvor meget skal hun betale, når banken tager et vekslegebyr på kr. 30,00? kr 2) Per skal på ferie i Europa. Han skal besøge Frankrig, Spanien og England. Han har betalt hotel og rejse hjemmefra og har 7000 kr. til lommepenge, som han skal i banken og købe valuta for. Han vil købe 700 euro. Hvor mange engelske pund (nærmeste hele antal) kan han få med, når han også skal betale vekslegebyret på 30,00 kr.? Tekstopgaver med valuta og andre regningsarter A) Urmageren på Lilletorv køber 85 ure hjem fra Schweiz for i alt schweizerfranc. Giv et begrundet bud på, hvor meget han skal sælge et ur for i sin butik, når der skal beregnes moms på 25 %, og urmageren skal tjene 30 %. B) Hvor meget er 400 dollars mere værd end 200 engelske pund for en dansker, som veksler det hele i banken? C) Tre gode venner Anders, Bo og Charlie tjener tilsammen 4000 euro under et ophold i Spanien. De skal dele pengene på den måde, at Bo får dobbelt så meget som Anders og 200 euro mere end Charlie. Hvor mange danske kroner får hver især? D) Her kan du se hvordan US-dollaren varierede fra januar 2004 til februar (Afrundede tal). 3) Hr. Nielsen har længe haft lyst til at købe et nyt fjernsyn. Det skal være et af de nyeste og bedste på markedet. Prisen er kr. Han har hørt, at et fjernsyn magen til sælges billigere i Tyskland. Hvor mange euro mener du højst at Hr. Nielsen skal betale for fjernsynet syd for Grænsen, for at man kan tale om en god handel? euro 4) En plantageejer eksporterede juletræer til England. Prisen var 6000 kr./ 100 stk. Hvor mange engelske pund indbragte salget? Aflæs kurserne, så godt du kan, og skriv dem i skemaet. Beregn prisen for en flyvebillet til 680 $ da kursen a) var højst kr. b) var lavest kr. REMA 9 3

4 Ligninger For at løse en ligning, kræver det, at man kan en bestemt fremgangsmåde. Man må gøre med en ligning, hvad man vil bare man gør det samme på begge sider af lighedstegnet indenfor de 4 regningsarter : addition (lægge sammen), subtraktion (trække fra), multiplikation (gange) og division (dividere). Her kommer nu 5 eksempler på løsning af ligninger med stigende sværhedsgrad: 1) 4x = 20 man finder x ved at dividere med 4 (tallet foran x) på begge sider x = 5 2) 4x + 4 = 16 x-erne skal stå alene vi trækker derfor 4 fra på begge sider 4 x = 12 (derefter samme som 1) x = 3 3) 4x 4 = 16 x-erne skal stå alene vi lægger 4 til på begge sider 4 x = 20 (derefter samme som 1) x = 5 4) 4x 6 = 2x + 8 saml x-erne på den samme side vi trækker 2x fra på begge sider 2x = 14 x = 7 5) 9 + 8(-2-3x) = -5(2+x) (x + 15) gang ind i parenteserne x = -10 5x x 15 reducer så meget som muligt -7 24x = - 6x 25 resten som i 4-7 = 18x = 18x 1 = x Løs disse ligninger i dit hefte: 1) 9x + 13 = 4 2) 5x - 1 = 14 3) x = 30 4) x = 2 5) 7x - 10 = 25 16) 2x + 3 = x ) 4x - 3 = 2x ) 3x + 8 = 8x ) 4x + 3 = x 20) 6x - 5 = 11-2x 6) 4x = x 7) 3x = x ) 10x = 4x ) 3x = 30-2x 10) 2x = 21 - x 26) 3(2x + 5) + 2(x - 8) = 7 21) 3(x + 3) = 25 - x 22) 4(x - 1) = 9 + 2x 23) x + 2 = 2(2x - 5) 24) 15 - x = 2(2x + 5) 25) 5x - 7 = 4(x + 1) 27) 10(8x - 12) +8(5x - 15) = 0 28) 5(x + 8) - 3(x - 8) = 4(x + 8) - 3x 29) 6(x - 4) + 3(x + 7) - 2(2x + 4) = -1 30) 15(x - 8) -7(x + 4) = 3(3 + 8x) - 20x ) 2 + x = 1 + 2x 12) 5 - x = 6-2x 13) 6x - 1 = 5x ) 2x + 8 = 3x ) 3x - 3 = x Forlaget Delta

5 Kontrol: Lav prøve Man kan altid sikre sig, at en ligning er korrekt løst ved at lave prøve. I ligningen 40 6 x = 5 x + 7 fås løsningen x = 3. Kontrol: sæt 3 ind på x s plads i ligningen: 40 6 (3) = 5 (3) = = 22 Da det samme tal fremkommer på begge sider af lighedstegnet, kan du betragte løsningen som korrekt. Prøv at lave kontrol i 10 af de ligninger, du lige har regnet. (Vælg selv.) Ligninger som opgaveløsere En ligning er et værktøj, som vi bruger til at løse mange forskellige problemer med i matematikken. Eksempel: Per har tjent nogle penge. Ole har tjent 3 gange så mange som Per. Tilsammen har de tjent 128 kr. Hvor mange penge har hver dreng tjent? Tag udgangspunkt i en af drengene her Per. Vi ved ikke hvad han har tjent, så vi tildeler ham x kroner. Så skal Ole tildeles 3x kroner, og tilsammen har de tjent 128 kr. Prøv selv i dit hefte: x + 3x = 128 4x = 128 x = 32 ( Per har så tjent 32 kr. og Ole 96 kr.(tre gange så mange)) 1) På byens autoværksted har ejeren, mekanikeren og lærlingen startet en spilleklub. En dag er de meget heldige, da de vinder kr. i Lotto. Hvor mange penge skal hver især have, når de skal dele i forhold til deres indskud, hvor ejeren har indbetalt 4 gange så meget som lærlingen og dobbelt så meget som mekanikeren? 2) Niels, Bo og Hans samler på frimærker, og de tre drenge har tilsammen 1098 mærker. Bo har dobbelt så mange som Niels, og Hans har 48 flere end Bo. Hvor mange frimærker har hver af drengene? 3) Susanne, Pia og Lars er søskende. De vil holde 50 års fødselsdag til sommer for det fylder de nemlig tilsammen. Lars er den ældste. Han er tre gange så gammel som Susanne. Pia er 5 år ældre end Susanne. Hvor gamle er hver af de tre søskende? I et senere afsnit i bogen omkring Den rette linje, skal I bruge mere med ligninger. REMA 9 5

6 Den rette linjes ligning Nu skal du beregne y-værdierne i følgende funktioner og indtegne de rette linjer: Teori Direkte afbildning af den rette linje uden brug af x og y-værdier. Standardfunktionen for den rette linje er : y = ax + b a-værdien kaldes linjens hældningstal, og b-værdien viser liniens skæringspunkt med y-aksen i punktet (0,b) Lav et koordinatsystem i dit hefte. Lad os se på den rette linje med forskriften : y = 2x + 3. (a=2 og b=3) Start altid med at afsætte punktet (0,b) i dette tilfælde (0,3) i koordinatsystemet. Fra dette punkt skal du koncentrerer dig om hældningstallet (a-værdien). Du bevæger dig altid 1 ud til højre fra dit afsatte punkt og går a (her 2) op (hvis a er et negativt tal går du a ned) og du skulle så være i punktet med koordinatsættet (1,5). Herfra går du igen 1 til højre og a (her 2) op og skulle gerne lande i punktet (2,7). Nu har du tre punkter og kan tegne en ret linje. Se på de rette linjer du tegnede i koordinatsystemet på denne side og kontroller, om du ville kunne tegne disse linjer direkte ind i koordinatsystemet. 6 Forlaget Delta

7 Aflæsning og beregning af skæringspunkter To rette linjer vil enten have et skæringspunkt eller være parallelle. I koordinatsystemet på foregående side indtegnede du fire rette linjer. Som du kan aflæse, har linjerne m): y= x - 2 og o): y= 2x + 2 skæringspunktet (-4,-6). Dette skæringspunkt skal du nu lære at beregne. Skæringspunktet mellem to linier er der, hvor de to linjer er ens derfor sætter vi nu forskrifterne lig med hinanden og løser den fremkomne ligning: Vi har nu beregnet førstekoordinaten og sætter denne (-4) ind i forskrifterne i stedet for x, og i begge tilfælde bliver y= - 6, og så er vi sikre på at have beregnet skæringspunktet til (-4,-6). Det vi har gang i her, kaldes også ligningssystemer. To ligninger, hvor der er to ubekendte, kaldes et ligningssystem. Et ligningssystem kan løses grafisk ved at tegne linjerne i et koordinatsystem og aflæse skæringspunktet eller ved at beregne skæringspunktet. I dit hefte skal du nu både tegne og aflæse men også beregne skæringspunkterne mellem de to rette linjer i følgende opgaver: 1) y = 2x 6 og y = - x + 6 4) y = x + 4 og y = x + 6 2) y = x + 2 og y = 2x 1 5) y = x + 4 og y = 4x - 7 3) y = -2x + 4 og y = - x 2 Parallelle linier Indtegn i dit hefte følgende to rette linjer : y = 3x + 4 og y = 3x 5 Som du kan se, er linierne parallelle. Begge linjer har nemlig hældningstallet (a-værdien) 3. To rette linier er parallelle, når de har samme hældningstal Vinkelrette linjer x - 2 = 2x = x Indtegn i dit hefte følgende to rette linjer : y = - 2x + 3 og y = x 2 Som du kan se står linjerne vinkelrette på hinanden. Det gør de fordi produktet (når man ganger) af linjernes hældningstal er -1. To rette linjer står vinkelret på hinanden, når produktet af deres hældningstal er -1. I nedenstående opgaver skal du finde ud af hvilke linjer, der er parallelle og hvilke linjer, der står vinkelrette på hinanden. REMA 9 7

8 Beregning af forskriften for en ret linje ud fra to givne punkter Vi ved nu at a-værdien (hældningstallet) er 2. b-værdien findes ved at bruge den fundne a-værdi og sætte denne ind ovenfor. I begge ligninger bliver b=1. Nu har vi begge værdier (a=2 og b=1) og har derfor forskriften y= 2x + 1 for den rette linje, der går igennem punkterne (-2,-3) og (2,5). Prøv nu selv i dit hefte. Find ved beregning forskrifterne for de 5 rette linjer, som går igennem: 1) (1,8) og (3,12) 4) (3,4) og ( 9,6) 2) (1,-9) og (5,1) 5) (2,1) og (10,5) 3) (2,4) og (6,6) Vi skal nu beregne forskriften for den rette linje (y= ax + b) ud fra to givne punkter (-2,-3) og ( 2,5). Vi skal simpelt hen finde ud af, hvad den rette linje, der går igennem disse punkter hedder. Tegn de to punkter i et koordinatsystem, og I vil se, at linjen skærer y-aksen I punktet (0,1) og har hældningen 2. Derfor er forskriften y= 2x + 1 De to punkter (x,y) = (-2, -3) og (x,y) = (2, 5) sættes nu ind i standardforskriften (y=ax+b) for den rette linje på følgende måde : ( x= - 2 og y= -3) og (x=2 og y=5) y = ax + b y = ax + b -3 = - 2a + b 5 = 2a + b ( vi indsætter x og y værdierne) a = b 5 2a = b (vi isolerer b) a = 5 2a ( som to ligninger med to ubekendte) 4a = 8 a = 2 Kontrol : Indtegn punkterne i et koordinatsystem og se, om det passer med dine forskrifter. 8 Forlaget Delta

9 Blandede opgaver (Brug kladdeheftet) Regn i dit hefte følgende opgaver, som alle har med de foregående sider at gøre. 1) Sammen med koordinatsystemets to akser, danner den rette linje med forskriften y= 2x+6 en retvinklet trekant. Tegn trekanten og beregn dens areal. 2) Indtegn følgende tre linjer : a) y = 2x + 6 b) y = - x + 3 c) y = x Hvilke skæringspunkter har linjerne. (Både aflæsning og beregning). De tre linjer danner en trekant. Beregn arealet af denne trekant, 3) Peter går med ugeaviser. Han får en fast løn på 50 kr. og derudover 0,25 kr. pr. avis. Prøv at opstille en forskrift for den funktion, der viser Peters løn (y) ved omdeling af (x) aviser. Indtegn funktionen i et koordinatsystem 4) To 9. klasser skulle på en 8 timers bustur rundt i Jylland. Klassens lærere indhentede to tilbud. Byens Busser sagde, det ville koste et fast beløb på 3000 kr. + 5 kr. pr. kørt kilometer. Oles Gule Busser skulle ikke have et fast beløb, men prisen pr. kilometer var her 10 kr. a) Gør nogle overvejelser over hvilket tilbud der er bedst. b) De to tilbud kan skrives på følgende måde: Byens Busser : y = 5x Oles Gule Busser: y =10x Indtegn de to linjer i et k-system (x: antal kilometer y : samlet pris) c) Hvad kan du fortælle nu ( skæringspunkt mange kilometer/ få kilometer)? d) Lærerne vælger Ole s Gule Busser. Hvor meget koster turen pr. elev, når turen bliver på 525 km, og der i alt er 40 elever? 5) Søren Olsen var lige blevet ansat som sælger. Foruden sin faste løn skulle han også have kilometerpenge for at køre i sin egen bil. Firmaet tilbød, at han enten kunne få statens takst på 3,10 kr. pr. kilometer (feb. 2010), eller et fast beløb på 810 kr. om ugen og så kun 1,35 kr. pr. kilometer. a) Opstil en forskrift (y=ax+b), for hver af de to muligheder (x er antal kilometer) b) Indtegn de to rette linjer i et koordinatsystem c) Hvad fortæller linjernes skæringspunkt? d) Hvilken ordning vil du råde sælger Olsen til at vælge? 6) To linjer m og n har samme b-værdi: b = 2 og står vinkelret på hinanden. m skærer x-aksen i (4,0). a) Indtegn de to linjer i et koordinatsystem. b) Find forskriften for n. c) Beregn arealet af den trekant, som linjerne og x-aksen danner. REMA 9 9

10 10 Forlaget Delta

11 Tallene Uligheder Skriv alle de tal, der passer i uligheden. Et tals divisorer Skriv alle de tal, som går op i: 12: 1 30: 4 64: 7 20: 2 42: 5 72: 8 22: 3 51: 6 86: 9 Brøker - decimaltal Disse brøker er ægte brøker (skriv bogstav): Find værdien af alle brøker og skriv dem som decimaltal: a: b: c: d: e: f: g: h: Forkort disse brøker Beregn værdierne Primtal Skriv alle primtallene mellem 0 og 30. REMA 9 11

12 Procentregning I har tidligere arbejdet med opgaver som : Find 30 % af 200 kr. Her kender vi procenten (30) og helheden (200 kr.) og skal finde delen, som jo bliver 60 kr. Her i REMA 9 skal vi arbejde videre med procentregning og se på sammenhængen i procentregning mellem procent, delen og helheden. Først en lille historie og en opstilling til brug ved procentregning: I 9. klasse på Byskolen går der 25 elever. Der er 10 drenge og 15 piger, så drengene er i mindretal, da kun 40 % af eleverne er drenge og 60% er piger. I denne lille historie har vi alle begreberne med. Helheden er de 25 elever (alle = 100 %) og delen(e) er 10 drenge/15 piger og procenterne er 40 % drenge/60 % piger. Det hele er regnet ud! Historien er taget med for at vise at der er sammenhæng og at mange opgaver med procent går ud på at finde den ukendte, når de to andre er kendt. er den opstilling som du kan bruge, når du arbejder med denne type opgaver. 1) Antal drenge er ukendt. Vi får spørgsmålet: I en klasse er der 25 elever, heraf er de 40 % drenge. Hvor mange drenge er der i klassen? 2) Procenten er ukendt. Vi får spørgsmålet: I en klasse er der 25 elever. Der er 10 drenge. Hvor mange procent af eleverne er drenge? 3) Helheden er ukendt. I en klasse er der 10 drenge, og drengene udgør 40 % af eleverne. Hvor mange elever er der i klassen? Prøv at regne ovenstående tre opgaver selvom du kender svarene fra eksemplet ovenfor. 12 Forlaget Delta

13 Brug Procentopstillingen når du skal udfylde nedenstående skema: Opgave: Prøv selv i dit hefte at lave 6 små tekstopgaver med tallene i skemaet som hjælp. (Se eks. under skemaet). Eksempel : Tobias havde været med til at samle flasker for i alt 600 kr. Han skulle have 30 %. Hvor mange penge skulle Tobias have? Procentregning II En anden meget brugt opgavetype vedr. procentregning er den, hvor man skal finde stigningen eller tallet efter stigningen. Find ud af hvad der egentlig bliver spurgt om og svar på det, der bliver spurgt om. Erfaringerne med opgaver vedr. procentregning, er at eleverne svarer på noget andet, end det opgaven spørger om. Eksempel 1: Oles timeløn var 60 kr. Han ville stige 5 % til næste år. Hvad ville hans nye timeløn blive? Her vil nogle elevers svar på opgaven være 3 kr. Men det var jo ikke stigningen, men den nye timeløn, der blev spurgt om, så det korrekte svar er selvfølgelig 63 kr. Eksempel 2: I 9. B har 35 % af de 20 elever gummisko på. Hvor mange elever har andet fodtøj på? Her ville en del elever igen, med svaret 7, svare forkert på spørgsmålet. Svaret er (20-7) = 13 elever, som også kunne findes ved at sige 65 % af 20 = 13. Dette med at læse opgaverne forkert gælder selvfølgelig ikke dig. Se igen på eksempel 1 ovenfor. Opgaven kan regnes på to måder. Mange elever ville først finde lønstigningen ( 5 % af 60 kr. = 3 kr.) og så lægge stigningen til den gamle løn (60 kr. + 3 kr.) for at finde den nye løn på 63 kr. Der er imidlertid en genvej, hvor man kan finde den nye løn hurtigere. hvor brøken angiver procenttallet (p) i decimalform. Så skulle vores opgave hedde ( 1 + 0,05) x 60 = 63 kr. Denne form er at foretrække i de opgaver, hvor man ikke skal koncentrere sig om stigningen. REMA 9 13

14 Udfyld nedenstående tabel: Opgave : Prøv selv at lave nogle små tekstopgaver med tallene i skemaet som hjælp. Eksempel: En fodboldtrøje kostede 400 kr. Næste uge ville den stige 30 %. Hvor meget ville trøjen blive dyrere, og hvad ville den koste i næste uge?. Procentdiagrammer Man kan lave mange illustrationer med procentdiagrammer. I REMA 8 arbejdede I med 10x10 diagrammer, og nu skal vi se på cirkeldiagrammer. Et cirkeldiagram viser den procentvise fordeling ligesom 10x10 diagrammet gør det. Forskellen er den at 1 tern i 10x10 diagrammet = 1 %, mens 3,6 grader = 1 % i et cirkeldiagram, da en cirkel jo er 360 o. Når du skal lave et cirkeldiagram skal du først finde den procentvise fordeling af hver del der indgår og derefter gange med 3,6, så med lidt omskrivning af den tidligere opstilling fås: da delen divideret med helheden jo giver procentforholdet skrevet som decimaltal. 14 Forlaget Delta

15 Opgave: I en 9. klasse går der 25 elever. Der er 5 af eleverne, der er enebørn, 10 af eleverne har en søskende, 6 har to søskende, og de sidste 4 har tre søskende. Lav først nedenstående tabel færdig og lav derefter både et 10x10 diagram og et cirkeldiagram. Brug dem, der er tegnet. Udfyld skemaet. Vis den %-vise fordeling fra skemaet Vis den %-vise fordeling fra skemaet her i kvadratdiagrammet. her i cirkeldiagrammet. Aflæs %-erne og tegn det tilsvarende cirkeldiagram. REMA 9 15

16 1) Indsamlingen i den lokale kirke ved julegudstjenesten gav 1560 kr. Man håbede næste år, at der ville blive samlet 15 % mere ind. Hvor meget håbede man på, at næste års indsamling ville give? 2) Pers forældre betalte hver måned 850 kr., for at Per kunne gå i SFO. Næste år ville dette beløb stige med 12 %. Hvor meget mere skulle Pers forældre betale om måneden? 3) I 2003 boede der 6550 mennesker i Ejby. I 2004 var tallet steget til 7040 mennesker. Hvor stor var den procentvise stigning? 4) I fodboldklubbens juniorafdeling er der 40 spillere. 30 % af disse sparker bedst med venstre ben. Hvor mange af juniorafdelingens spillere foretrækker at sparke med højre ben? 5) I 9. A er der 26 elever. 14 af disse elever har et job efter skoletid. Hvor mange procent af klassens elever har et job efter skoletid? 6) I en anden 9. klasse får 12 af eleverne lommepenge af deres forældre, det svarer til 48 procent. Hvor mange elever er der i den klasse? 7) I kommunen er der i alt 140 elever som går i 9 klasse. 35 af disse elever skal til næste år på efterskole. 42 skal på gymnasiet mens 28 skal starte på en anden uddannelse. Resten af kommunens elever skal fortsætte i 10. klasse. Hvor stor en procentdel af dette års 9. klasseelever fortsætter i 10. klasse? 8) I Storeby kommune har man lavet en opgørelse over, hvad unge fra år er i gang med, af job eller uddannelse. Det viser sig, at 10 % stadig går i grundskolen (folke-, privat eller efterskole), 25 % er i arbejde og 60 % er i gang med et uddannelsesforløb. Resten har hverken arbejde eller er under uddannelse. Lav både et 10*10 diagram og et cirkeldiagram over denne fordeling i dit hefte. 9) På byens største arbejdsplads Cementfabrikken Mørtel arbejder der 450 mennesker. Sidste år var tallet kun 380. Hvor mange procent flere er der blevet ansat i forhold til sidste år? Af de 450 mennesker bor de 120 i selve byen og 140 andre i resten af kommunen. Der kommer 150 fra en af nabokommunerne, mens resten bor endnu længere væk. Lav i dit hefte et cirkeldiagram, der viser fordelingen af, hvor fabrikkens arbejdere bor henne. 10) I dette år går der 260 elever på kommuneskolen i Sogneby kommune. Kommunen kan se på børnetallet, at elevtallet hvert år vil stige med 7 %. Hvor mange elever går der på skolen om 6 år? (Lommeregneren kan sammen med den tidligere lærte opstilling (1+p/100) regne det hurtigt ud) 11) Der er udsalg i byens boghandel. Den meget spændende kriminalroman Mandens hjerte kostede før julehandlen 200 kr., men blev i december måned sat op med 25 %, så den kostede 250 kr at købe til jul. Under januarudsalget blev bogen sat 25 % ned. Hvad kostede bogen under udsalget? 12) Prisen på en liter benzin steg fra 7,50 kr til 9,00 kr. Hvor mange % steg den med? Derefter faldt prisen til 8,46 kr. Hvor mange % faldt prisen med? 16 Forlaget Delta

17 13. En BMW 320 har en motor på 155 HK. Man kan også få den med 180 HK. Hvor mange % er den motor større end den mindre? 14. En fladskærm kostede 8200 kr. Året efter kunne man få den samme skærm for 5740 kr. Hvor mange % var prisen faldet? 15. I en håndboldkamp scorede RHK 32 mål. Lars lavede 8 mål og Peter 6 mål. Hvor mange % af målene lavede Lars og Peter hver? (nærmeste hele tal) Modstanderne lavede 10 mål i 1. halvleg og 12 i 2. halvleg. Hvor mange % af modstandernes mål blev scoret i 1. og i 2. halvleg? (nærmeste hele tal) REMA 9 17

18 Afstande i et Koordinatsystem Pythagoras - Afstandsformlen Afstande mellem to punkter i et koordinatsystem kan findes på følgende måder: a) ved at måle Denne bruger vi kun til kontrol. b) ved at beregne Pythagoras bruge afstandsformlen. Afsæt de to punkter (10,3) og (-4,-2) Hvis I måler afstanden mellem de to afsatte punkter i ovenstående koordinatsystem med jeres lineal, er afstanden ca. 15 cm. I det følgende skal vi prøve at beregne afstanden og få den meget mere præcis på to forskellige metoder. Pythagoras sætning Den græske matematiker Pythagoras, som levede for over 2500 år siden, er mest kendt for Pythagoras sætning : I den retvinklede trekant ABC gælder følgende regel: 18 Forlaget Delta

19 Det er naturligvis lige meget, hvor og hvordan trekanten ligger. Opgaver: Prøv selv. Beregn hypotenusen i følgende retvinklede trekanter, hvis kateterne er: Hvad kan Pythagoras sætning så bruges til i koordinatsystemet på foregående side? Her skal vi så kunne beregne afstanden mellem punkterne (10,3) og (-4,-2). Vi bruger den rette linje mellem de to punkter som hypotenusen i et retvinklet trekant og tegner så de to kateter. Dette gøres ved at tegne en ret linje fra (-4,-2) til (10, -2) og så en ret linje fra (10,-2) til (10,3). Så er der dannet en retvinklet trekant. Beregn så hypotenusen, når kateterne, som du kan se, er henholdsvis 14 cm og 5 cm. Opgaver: I dit hefte tegner du et koordinatsystem (enhederne på akserne = 1 cm) og beregner ved hjælp af ovenstående fremgangsmåde afstandene mellem punkterne: 1) (1, -8) og (8,3) 2) ( -3,3) og (8, -5) 3) ( 1,1) og (5,4) 4) I dit koordinatsystem (enhed 1 cm) afsættes følgende punkter (4,5) og (7,1) og (2,-2). Disse tre punkter danner en trekant. Beregn trekantens omkreds (to decimaler). 5) Beregn arealet af din tegnede trekant. Hvad får du? Du har jo tidligere målt afstanden til 15 cm. REMA 9 19

20 Det er sjældent, alle tre sider i en retvinklet trekant bliver hele tal. Her er vist, hvordan du så kan gøre. Beregn længden af MN. (1 decimal) Beregn længden af AB. (1 decimal) 20 Forlaget Delta

21 Afstandsformlen En anden beregningsmetode, hvormed man kan finde afstanden mellem to punkter i et koordinatsystem, er afstandsformlen og afstanden mellem de to punkter kan beregnes uden hjælp af et koordinatsystem. Afstanden mellem punkterne A og B i et koordinatsystem kan beregnes ved hjælp af Opgave: Prøv selv. Brug afstandsformlen til at finde afstanden mellem følgende punkter med koordinaterne: Vi prøver med de kendte punkter fra koordinatsystemet, som indledte dette kapitel. Det vil sige, vi skal beregne afstanden mellem punkterne A=(-4,-2) og B=(10,3). Vi vælger punkt A som (x 1,y 1 ) og punkt B som (x 2,y 2 ) Hvad hvis vi vælger omvendt? Så (x 1,y 1 ) = (-4,-2) og (x 2,y 2 ) = (10,3). disse x og y værdier sættes ind i afstandsformlen. Det passer jo fint med det tidligere opnåede resultat. 1) (8,-5) og (-3,3) 2) (5,4) og (1,1) 3) (1,-8) og (1,4) 4) (6, 1) og (-5,-3) Kontrol : indtegn punkterne i et koordinatsystem i dit hefte og mål efter. REMA 9 21

22 Handelsregning Før vi går i gang med handelsregning, er der lige nogle begreber vi skal have styr på. En vare købes (købspris), og dertil kommer nogle ekstraudgifter til f.eks. pakning og forsendelse (omkostninger). Lægges disse to tal sammen, har vi de samlede udgifter. Køberen skal jo gerne tjene på handlen, så til de samlede udgifter lægges et beløb (fortjenesten). Det kan være et fast beløb, eller en procentdel af de samlede udgifter. Hermed fremkommer salgsprisen. Hertil lægges momsen (en skat, som pålægges alle varer og tjenesteydelser og som er på 25 % af de samlede udgifter). Derved fremkommer den egentlige salgspris den pris som forbrugeren skal betale(butikspris). Eksempel: Møbelhandleren køber et sofabord hos fabrikken for 500 kr. Til pakning og forsendelse regnes med 100 kr. Hvad bliver butiksprisen, når møbelhandleren vil tjene 300 kr. på sofabordet? 22 Forlaget Delta

23 Handelsregning 1. HERKØB bestilte hos en tysk fabrik 80 støvsugere, som han skulle betale 78 euro pr. stk. (Kurs = 745) Forsendelsesomkostningerne blev 1602 kr. a) Hvor meget blev de samlede omkostninger? Han ville have en fortjeneste på 360 kr. pr. stk. b) Hvor meget kostede 1 støvsuger nu? (Nærmeste hele kr.) c) Til dette beløb skulle han lægge 25% moms. Hvor stor blev slutprisen i butikken? 2. FRUGTKOMPAGNIET købte 600 kasser appelsiner i Spanien for 2,5 euro pr. kasse. (Kurs 740). a) Hvor meget blev det i danske kr.? Hver kasse indeholdt 12 kg appelsiner. b) Hvor meget havde FRUGTKOMPAGNIET betalt for 1 kg appelsiner i DKK.? Appelsinerne blev puttet i net med 2 kg i hver. Imidlertid måtte man kassere 15% af appelsinerne. c) Hvor mange kg blev kasseret? d) Hvor mange net med 2 kg blev det til? Omsætninger 3) IMPEX købte i Kina 4600 cykler for 38 USdollar pr. stk. (Kurs 580). a) Hvor stor var købsprisen i DKK? Transporten til Danmark blev 35,50 kr. pr. cykel. En forsikring under transporten blev 0,8% af købsprisen i DKK. b) Hvor meget blev IMPEX omkostninger? c) Hvor store blev de samlede udgifter? (Nærmeste hele kr.) IMPEX solgte 2650 af cyklerne videre til en forretningskæde i Sverige for 420 SEK. pr. stk. (Kurs 88). d) Hvor meget fik IMPEX for cyklerne? Resten af cyklerne blev solgt i Danmark for 890 kr. pr. stk. e) Hvor meget fik IMPEX ind for cyklerne i alt? REMA 9 23

24 Afstande og gennemsnitsfart Længdemålene meter og kilometer er de benævnelser, vi bruger, når vi skal måle afstande ved f.eks. et løb, en cykeltur eller en køretur i familiens bil. Som oftest er der en tidsfaktor med hvor hurtigt vi kan gennemføre det, vi er i gang med. Så kan vi regne gennemsnitsfarten ud. Der er jo meget sjældent tale om en konstant fart. Det kan være i meter pr. sekund (m/s) eller endnu mere brugt kilometer i timen (km/t). 1 kilometer = 1000 meter 1 time = 60 minutter = 3600 sekunder Når vi skal finde gennemsnitsfarten. er det afstanden divideret med tiden. Eksempel: En 80 kilometer cykeltur bliver gennemført på 5 timer. Gennemsnitsfarten må være 80 kilometer: 5 timer = 16 km/t. Nu er det ikke altid tallene er så pæne. Nedenfor ser du nogle opstillinger over, hvordan du altid vil kunne finde gennemsnitsfarten: Ovenstående opstilling kan bruges til de opgaver, hvori tallene ikke er så pæne. Eksempel: Opgave 1) Opgave 2) Opgave 3) Opgave 4) Jens cykler 54 kilometer og 350 meter på 2 timer og 48 minutter. Find gennemsnitsfarten Sælger Nielsen kører turen fra Frederikshavn til Odense på 3 timer. Hvad er hans gennemsnitsfart, når turen er på 306 km? Til idrætsdagen løber Ole 3 kilometer på 16 minutter. Hvad er hans gennemsnitsfart? Fra København til Madrid er der 2558 km. Flyveturen tog 3 timer og 19 minutter. Hvad var flyets gennemsnitsfart? Meteorologen lover, at vinden vil blæse med 7 m/s i morgen. Hvad svarer det til i km/t? Hvad med 20 m/s? 35 m/s? Opgave 5) Hvilket tal kan man gange med for at omregne m/s til km/t? og hvorfor? Opgave 6) Gennemsnitsfarten på bilturen hjem fra Frankrig var 85 km/t. Hvor mange timer og minutter tog turen når der var 1558 km? 24 Forlaget Delta

25 Her ser du afgangstiderne for et IC-tog fra København til Århus. Aflæs tiderne (så godt du kan), og skriv dem i skemaet. Et godstog starter kl fra Århus og er i Nyborg kl Indtegn togets rute, idet det ikke stopper undervejs. Mellem hvilke to byer passerere de to tog hinanden? Mellem og Der er 268 km mellem Købnehavn og Århus. Med hvilken gennemsnitsfart har IC-toget kørt? km/t Der er 30 km fra Roskilde til København. Et tog er fra Roskilde på vej mod København med 60 km/t. En bi flyver samtidig fra København langs skinnerne mod Roskilde med 30 km/t. Hvor lang tid går der, før toget rammer bien? REMA 9 25

26 Tip 13 rigtige (Blandede opg.) 26 Forlaget Delta

27 Blandede opgaver. 1. a) Hvor mange cm 2 er det grå felt? cm 2 b) Hvor mange % er det? % 4. 20% af et beløb er 25 kr. Beløbet er: kr. 5. 6x + 5 = 23 x = 6. 10x + 1 = 66 - x x = a = 2 b = 5 Beregn værdien af: 7a. P = 4a - b P = 2. a) Hvor mange cm 2 er det grå felt? cm 2 b) Hvor mange % af figuren er det? % 3. a) Hvor mange cm 2 er det grå felt? cm % af 2400 kr = kr. 7b. Q = 6a - b - 3 Q = 8. Gennemsnittet af disse 3 tal er ,5 + 0,8 + 9 = 5, 8, x x = 9. 3 tal: x, (x + 1), (x + 2) har et gennemsnit på 8. x = 10. Skriv alle de tal, der går op i Primtallene er tal med kun 2 divisorer. Skriv alle primtallene mellem 20 og Skriv de 2 næste tal i rækken: 2, 3, 5, 8, 13,, ,6 = 16. Et tog afgår fra Århus Det er i København Turen tog t min 17. Skriv koordinaterne til: A: 18. Arealet af trekant ABC er: cm 2 B: C: REMA 9 27

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Regning med enheder... 67 Sammensætning af regnearterne... 7 Brøker... 7 Procent... 76 Bogstavregning... 86 Geometri... 90 Statistik... 0 Funktioner og koordinatsystemer...

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere

Gruppeopgaver 8. 11. klasse. Matematik. Gruppeopgaver for 8. 11. klasse. Matematik Side 1

Gruppeopgaver 8. 11. klasse. Matematik. Gruppeopgaver for 8. 11. klasse. Matematik Side 1 Matematik Gruppeopgaver for 8. 11. klasse Matematik Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Lærerark Lærervejledning til gruppeopgaver side 3 Lærerark til Turister og hoteller side 5 Lærerark

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Matematik. på AVU. Opgaver til niveau G

Matematik. på AVU. Opgaver til niveau G Matematik på AVU Opgaver til niveau G Indholdsfortegnelse Grundlæggende regning og talforståelse... Regning med enheder... 9 Sammensætning af regnearterne... Brøker og forholdstal... 7 Procentregning...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Matematik. Eksperimenter med. 7.- 9. klasse

Matematik. Eksperimenter med. 7.- 9. klasse Matematik Eksperimenter med 7.- 9. klasse Eksperimenter med matematik 7.- 9. klasse Første udgave. 1. oplag november 2010 ISBN 978-87-90386-23-8 Skrevet af Søren Østergaard og Anny Overgaard Copyright

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Prøv selv at tegne dit klasseværelse.

Prøv selv at tegne dit klasseværelse. Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse Elevhæfte Forord Indhold Håndværkerne har bygget og bygger stadigvæk vores samfund: Mureren laver badeværelser og bygger huse. Anlægsstruktøren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere