Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016"

Transkript

1 VOKSNE MED SINDSLIDELSE Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål 1 Angstforeningen Selvhjælpsgrupper Der søges om tilskud til 9 selvhjælpsgrupper på. Evt. tidligere bevillinger Ansøgt beløb Forvaltningens kommentarer kr. i kr. Forventer at nå Frb. borgere Endelig anbefaling Benzorrådgivningen Landsforeningen SIND Drift af rådgivning og information Benzorrådgivningen henvender sig til borgere, der er blevet afhængige af sove- og nervemedicin (Benzodiazepin afhængige) frb.borgere er brugere af benzodiazepiner, heraf er halvdelen langtidsbrugere og afhængige af medicinen kr. i kr kr er til lokaleleje (100kr/ møde på diakonissestiftelsen ca 8-9 møder pr måned) 3. Depressionsforeningen Lokalforening Frb. Der søges tilskud til; opstart af nye selvhjælpsgrupper, deltage med stand på arrangementer, oplysningskampagne samt kurser til frivillige kr. i kr. Der søges om flerårig bevilling frb borgere til selvhjælpsgrupper på flerårig bevilling Idrætsforeningen Kæmperne 5. Landsforeningen Bedre Psykiatri Der søges tilskud til udgifter til leje af træningshal for at kunne tilbyde idræt og motion til psykisk sårbare personer. Der søges tilskud til pårørendegrupper samt foredrags- og oplysningsaftener. Oplysningskampagne skal nå ml personer på frb kr kr. Der søges om flerårig bevilling + samskabelses projekt ml. Frb Sundhedscenter, væresteder, Frb Hospital, Psykiatrisk Center, DGI Frivillige træningsvenner kr kr. Har over 100 medlemmer i lokalforeningen Bedre Psykiatri 80 % af medlemmerne er bosat i Frb Kommune Accept på flerårig bevilling

2 VOKSNE MED SINDSLIDELSE 6. (LMS) Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade Drift af aktivitetshuset Stuen48 mm. 7. LAP/Vendepunkter Medlemsaktiviteter Der søges tilskud til at drive aktivitetshuset Studen 48, samt til diverse rådgivningsaktiviteter, herunder opstart af SMS og audiovisuel rådgivning Der søges tilskud til medlemsaktiviteter til mennesker med sindslidelser kr kr. I 2014 havde LMS 116 henvendelser fra borgere i Frb Kommune og de regner med en stigning pga. udvidelse af sms rådgivning og audiovisuelle samtaler. kr. i kr. Ca. 45 borgere, men støtte til flerårig projekt (nr. 11) 8. Netværksstedet Thorvaldsen Det brugerstyrede aktivitetssted 9. Radioti Lokalradioen Radioti 10. SIND Aktiviteter for mennesker med psykisk sårbarhed Der søges tilskud til sociale aktiviteter, undervisningstilbud, cafe o.lign. Netværkstedet er 100% brugerstyret aktivitetssted for psykisk sårbare mennesker Drift af lokalradio målrettet mennesker med psykosociale lidelser. Der søges midler til supervision af 2 nye frivillige psykologer, til debatmøder og IT-undervisning, motions- og kosthold mv. mhp at bryde ensomhed og understøtte en meningsfuld tilværelse kr kr Værestedet får omkring i driftstilskud fra Kommune kr. i kr 20 frivillige er tilknyttet. Uvist hvor mange Frb. borgere der lytter med, da der hverken er medlemskontingent, registrering el.lign kr. i kr Nogle aktiviteter er drop in, nogle kræver tilmelding. Har venteliste på nogle aktiviteter Vendepunkter Recovery Lab Flerårig Samskabelsesprojekt Der søges midler til at understøtte, at psykisk sårbare borgere i større grad inkluderes i fællesskaber og på arbejdsmarkedet. Vendepunkter fik i kr. til drift af projekt vendepunkter 2016: : : Søger flerårig aftale med samskabelsesperspe ktiv vedr. recovery kompetenceudvikling sforløb som supplement til eksisterende socialpsykiatriske og Accept af flerårig bevilling i

3 12. Værestedet Drys Ind Fortsat drift af værestedet Der søges tilskud til at opretholde aktiviteter og sociale arrangementer til psykisk sårbare og ensomme mennesker Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 arbejdsmarkedsretted e kommunale tilbud Har i forvejen udarbejdet en samarbejdsaftale med Soltoppen kr kr

4 VOKSNE MED HANDICAP Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål 13. Dansk blindesamfund opstart af nyt projekt: Vi ser lyst på fremtiden! Hvad ser du? 14. Dansk Epilepsiforening, Kreds København Netværksaktiviteter for voksne, børn og unge med epilepsi Der søges om tilskud til kampagne/ markedsføring af Dansk Blindesamfunds aktiviteter til unge synshandicappede. Foreningen har ikke tidligere gjort en selvstændig indsats for at nå den unge målgruppe. Der søges om tilskud til at afholde arrangementer hvor børn og voksne kan styrke deres netværk, med andre der har samme problemer i hverdagen og får inspiration og støtte til at takle dem. Evt. tidligere bevillinger Ansøgt beløb Forvaltningens kommentarer kr. i 2015 kr Har mål om at nå unge synshandicappede pr. måned. Der er ansøgt om driftsmidler fra kr. i kr. Deltagere omkr. 20 (15 frb. borgere.). Endelig anbefaling Døveforeningen af 1886 Frivillighed, social forebyggelse og kultur af og for døve 16. Foreningen af døvblinde Netværk, hjælp til selvhjælp 17. Hjernesagen København/ Driftsudgifter til centret 18. House of Hearing Rådgivningstilbud Der søges tilskud til at afholde sociale og kulturelle aktiviteter på tegnsprog. Der søges tilskud til hjælp til selvhjælp, opbygge netværk og bryde døvblindes og synshørehæmmedes isolation. Der søges tilskud til driftsudgifter til Centret med tilhørende skole på Lyshøjgårdsvej 43 Der søges tilskud til foreningens almindelige rådgivningstilbud kr kr. De frivillige er oftest selv døve i kr. 10 borgere + 2 frivillige kr. i kr. 200 medlemmer på Kommune kr. i kr. 50 frb. borgere pr. måned Høreforeningen Der søges tilskud til annoncering, rådgivning og arrangementer kr. i kr. 25 brugere pr måned 7-10 frivillige 20. Parkinsonforeningen Der søges tilskud til at etablere en aktivitetsgruppe for parkinson ramte på Frb kr. i kr Mål: 80 (ud af 100) personer på frb

5 VOKSNE MED HANDICAP 21. Scleroseforeningen 22. Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) aktiviteter Der søges tilskud til sociale og faglige arrangementer. Afholde arrangementer, uddanne og rekruttere frivillige kr Forventer personer kr. i (over to år ) Søger flerårig aftale men ikke samskabelse. på flerårig

6 SOCIALT UDSATTE Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål 23. Club24 hjemmeside + markedsføring 24. CSM Øst Rådgivning og værested 25. Cafe paraplyens frivillige (KFUM) Kompetencecamp 26. Frelsens Hær Omsorgstjenesten Der søges tilskud til design og produktion af ny hjemmeside samt til markedsføring af aktiviteter. Målgruppen er ædru alkoholikere, pårørende og mennesker med interesse for kemisk afhængighed. Der søges om frivillig anonym rådgivning af mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen samt værestedsfunktion med aktiviteter bla oprettelse af kreativt værksted Kompetencecamp på 25 frivillige og 3 ansatte. Der søges tilskud til måltider/forplejening, rådgivning og økonomisk hjælp, aktiviteter (juleaften, herreklub), kompetenceudvikling og rekruttering af frivillige 27. Frivilligcenter SR-Bistand Socialjuridisk rådgivning, gældsrådgivning, psykologisk rådgivning samt selvhjælpsgrupper. Der søges tilskud til køb af faglitteratur og undervisning af frivillige Evt. tidligere bevillinger Ansøgt beløb Forvaltningens kommentarer kr. Foreningen har 847 medlemmer, hvoraf 39 er bosiddende på Frb kr. i kr. CSM-Øst er en selvejende institution. Forventer med det nye værested at have kontakt til 30 brugere fra Frb. pr. måned kr. i kr. Cafe Paraplyen får også driftstilskud fra Kommune kr. i kr. Ca.100 brugere om måneden. Mange hjemløse brugere - fra kbh/frb. Har tæt samarbejde med Frb hjemløseenhed, der henviser hjemløse til omsorgstjenesten kr. 78 henvendelser fra Frb. borgere i 2014 Endelig anbefaling Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning Forbrugerrådet Tænk søger tilskud til at udvikle et budget-redskab, der skal hjælpe de frivilliges arbejde for socialt udsatte borgere. - 1 kr. Forventer at 10 frb. borgere pr måned vil henvende sig i rådgivningen., men i dialog omkring samarbejde med eksisterende gældsrådgivninger på 6

7 SOCIALT UDSATTE 29. Fødevarebanken Rekruttering, fastholdelse, uddannelse og koordinering af frivilliggrupper Fødevarebanken indsamler sunde overskudsfødevarer fra fødevarebranchen og videredistribuerer dem til væresteder, kvindekrisecentre og andre tilbud til socialt udsatte. Der søges tilskud rekruttering, fastholdelse, uddannelse og koordinering af fødevarebankens frivilliggrupper kr kr. Indsamler fødevarer til 5 organisationer på med samlet ca. 210 daglige brugere (pr. ultimo september 2015) Kirkernes Integrationstjeneste Støtte- og kontaktpersoner 31. Kirkens Korshær The Extra Mile 32. København Vineyard Frivilligpleje som grundsten i vores arbejde 33. LivaRehab 34. Mødestedet Den brogede verden (KFUM) 35. Projekt Hjemløs mad og omsorg til byens hjemløse Driftsudgifter Der søges tilskud til aktiviteter og opkvalificering af frivillig der er støtteog kontaktpersoner for nigerianske prostituerede kvinder i København og Der søges tilskud til rekruttering og uddannelse af frivillige mentorer samt til opkvalificering af hjemløse EU-borgere mhp at få dem på arbejdsmarkedet, herunder at afdække boligløsning for den enkelte. Der søger midler til deltidslønning til frivilligkoordinator, kursus, materialer, transportudgifter. Målgruppen for arbejdet er udenlandske kvinder i prostitution Der søges tilskud til drift af rådgivningsaktiviteter til voksne med følger fra prostitution og/eller sexuelle overgreb. Der søges tilskud til fortsat drift og udvikling af Mødestedet på Hattensens Allé der tilbyder fællesskab og aktiviteter for udsatte borgere. Der søges tilskud til driftsudgifter mm til en forening, der tilbyder gratis mad og omsorg til byens hjemløse Nyt projekt i Kirkernes Integrationstjeneste kr. Nyt projekt - Søger ingen andre midler Nyt projekt kr. Søger flerårig aftale Indsatsen vil dreje sig om udarbejdelse af CV og netværk og forståelse af danske arbejdskultur og regler i kr. 60 frivillige laver opsøgende arbejde og sociale aktiviteter. Det forventes at være i kontakt med kvinder på bordeller om måneden kr. i kr. Forventer kontakt med 5-10 frb. borgere kr. i kr. Forventer 425 besøgende om måneden primært fra kr. i kr. 24 er betalende støttemedlemmer med bopæl i kommunen på flerårig aftale

8 SOCIALT UDSATTE 36. OMBOLD gadefodbold for udsatte og hjemløse gadefodboldaktiviteter 37. Røde Kors Hovedstaden Familienetværk et tilbud til sårbare familier 38. SAND Hovedstaden Drift af aktiviteter 39. SAND Hovedstaden Hjemløsekor Der søges tilskud til drift og udvikling af aktiviteter; gadefodbold for udsatte og hjemløse, der har begrænsede muligheder for at deltage i idrætsaktiviteter inden for det etablerede foreningsliv, herunder etablering af asfaltliga. Der søges midler til at drive familienetværket, herunder fejring af traditioner og højtider. Der søges bl.a tilskud til oplysningsarbejde og rådgivning for hjemløse. Der søges tilskud til drift af koraktiviteter for hjemløse. 40. Værestedet Hellebro Der søges tilskud til at udvide åbningstiderne for unge hjemløse og udsatte, så de har et værested hele dagen. (dag og aften indtil kl 22.00) kr. i kr. Søger flerårig aftale med samskabelsesperspektiv kr. i kr. Forventer at være i kontakt med personer fra frb i løbet af en måned i kr. Efter SAND s vurdering findes der ca hjemløse i Hovedstadsområdet i kr. 5 faste sangere, men en stor andel hjemløse, som ikke identificeres Nystartet værested i sydhavnen (april 2015) kr. Det vurderes ikke, at ville komme frb borgere til gavn med et værested i Sydhavnen Accept af flerårig aftale

9 FLYGTNINGE OG INTEGRATION Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål 41. Bydelsmorforeningen Driftsudgifter mm 42. Center for Forebyggelse af Eksklusion - AnmeldHad udvikling af ny platform (hjemmeside/mobil-app) 43. Center for Forebyggelse af Eksklusion - mentorkorps opstart af mentorkorps 44. Center for Forebyggelse af Eksklusion - Trosspillet 45. Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) Ung-til-ung 46. Integrations Forening (FIF) Cafe Cadeau Der søges tilskud til driftsudgifter i forbindelse med Bydelsmorforeningens aktiviteter Der søges tilskud til at videreudvikle portalen AnmeldHad.dk. Ny hjemmeside + mobilapplikation Der søges midler til opstart af mentorkorps målrettet børn&unge + Forældre mhp at øge integration i Danmark Udvikling af spil, der sammenholder 3 verdensreligioner kristendom, jødedom og islam Der søges tilskud til sociale aktiviteter mhp at øge integrationen af unge flygtninge i alderen Der søges tilskud til Drop In Centret samt aktiviteter, som rådgivning, besøgsvenner og drift. Evt. tidligere bevillinger Ansøgt beløb Forvaltningens kommentarer kr. i kr. Projektet er i kontakt med ca. 30 brugere om måneden og har frivillige ny kr. Ansøgt i Københavns Kommune Endelig anbefaling ny kr. Søger flerårig aftale på flerårig aftale ny 1 kr. Ikke tydeligt hvilke parter, der deltager i spiludvikling og uklar målgruppe kr. Gruppen Ung til. Ung er ny og der derfor ikke regnskab fra samskabelsespulje fra 18 i kr. Der søges flerårig bevilling (ikke samskabelse) Accept flerårig Integrations Forening (FIF) Kontaktfamilier til flygtninge i kommune 48. Foreningen af pensionister og ældre personer fra Bosnien Hercegovina Der søges tilskud til forsættelse af hhv den gode modtagelse og kontaktfamilier til asylansøgere og aktivitets og netværksaftener for nyankomne flygtninge Der søges tilskud til foreningens driftsudgifter blandt andet tolkning i kontakt med danske institutioner 2/3 dele af medlemmer forstår ikke Dansk kr kr. FIF forventer kontakt til 20 flygtninge med 10 frivillige på projektet kr kr. Foreningen er i kontakt med ca. 30 personer, hvoraf en stor del kommer fra krigen i Bosnien- Hercegovina

10 FLYGTNINGE OG INTEGRATION 49. Indvandrernes seniorklub Der søges midler til at fremme en sund livsstil, både socialt, fysisk og psykisk blandt ældre kr. i kr. Søger flerårig aftale Søger endvidere kr gn 79 i både frb + kbh, overlap med Interkulturel Kvinderåd Rådgivning Der søges tilskud til foreningens telefonrådgivning til etniske minoritetskvinder og deres familier. Endvidere ønsker foreningen at oprette selvhjælpsgrupper hvor kvinder i samme situation kan mødes og bruge hinanden. Har søgt 79, der vurderes til at være overlap ny kr. Anonym telefonrådgivning. Får ca henv./md, flest i alderesn år. Størsteparten vurderes at være bosiddende i hovedstadsområdet. Også søgt kbh kommune Muhabet / København (nr. Muhabet i nye omgivelser 52. Mødestedet Kirkens flygtninge og Indvandrerarbejde Rådgivning og netværksskabende aktiviteter Der søges tilskud til at drive værestedet for psykisk syge og traumatiserede mennesker med fokus på flygtninge og indvandrere. Hovedaktiviteterne er fællesskab om at lave og spise mad sammen, lektiehjælp til børn og voksne samt brobygger ml brugerne og det offentlige system. Der søges tilskud til rådgivning og netværkssamarbejde blandt flytninge og indvandrer på kr kr. 15 frb.borgere bruger værestedet dagligt eller ugentligt. Muhabet er flyttet til Nørrebro. kr. i kr. årligt Søger flerårig aftale med samskabelsesperspe ktiv Har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Kbh, fordi de arbejder med samskabelse på flerårig 10

11 FLYGTNINGE OG INTEGRATION 53. Røde Kors Integration 54. Sabaah Sociale aktiviteter 55. Sevdah aktiviteter Der søges tilskud til: -venskabsfamilier - midlertidig forældremyndighedsindehaver -sprogtræning i modtagerklasse (nyt) - karriereguiden (nyt) Der søges tilskud til sociale aktiviteter. Foreningens formål er at forbedre vilkårene for LGBT personer med anden etnisk baggrund Der søges tilskud til kor, sociale aktiviteter og humanitære aktiviteter (til opstart af venskabsfamilier) Forventer kontakt med ca 85frb borgere/mdt. 50 frivillige tilknyttet Spørger ikke ind til deltagernes bopæl grundet anonymitet, men flere aktiviteter vil foregå på Ny forening kr Ny forening med bred grundet for bred målgruppe, men i dialog med dem om eksisterende integrationsaktiviteter

12 PERSONER UDENFOR ELLER PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål Evt. tidligere Ansøgt Forvaltningens bevillinger beløb kommentarer 56. Landsforeningen af fleks- Udvidelse af foreningens bisidderkorps Ny på kr borgere bruger og skånejobbere bisidderordningen pr måned. Forstærkelse af bisidderordning 57. Powerjobsøgerne Der søges tilskud til aktiviteter målrettet Ny forening kr. Mulighed for, v/ Cafe at gøre nydanskere samarbejde med Cadeau arbejdsmarkedsparate jobcentret Endelig anbefaling

13 BØRN OG UNGE Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål 58. Astma- Allergiforeningen Luftballon 59. Børns vilkår Rådgivning 60. Børns voksenvenner Venskaber ml ensomme børn og voksne 61. Cyberhus Frivillig online rådgivning for udsatte børn og unge på 62. Dansk Præmaturforening Opstart: Rådgivning til pædagoger og lærere til for tidligt fødte børn Der søges tilskud til at undervise børn i brugen af deres medicinske præparater, så deres handicap ikke skaber en begrænsning for børnenes hverdag Der søges tilskud til rådgivning for børn og unge Der søges om tilskud til at etablere venskaber mellem børn/familier med spinkelt voksennetværk og frivillige. Gratis og anonym online rådgivning til børn og unge gennem chatrådgivning, brevkasse og ung-til-ung debat Der søges tilskud til driftsudgifter Der søges tilskud til at producere pjecer til 12 skoler og 52 dagsinstitutioner på der skal styrke medarbejdernes kompetencer til at støtte for tidlig fødte børn gennem institutions- og skolelivet. Evt. tidligere bevillinger Ansøgt beløb Forvaltningens kommentarer kr. i kr. I 2015 var der 1 frb. barn. I 2016 vil to børn og en frivillig være frb. Borgere. Samlet deltager 60 børn og 35 frivillige kr. i kr. Forventer af 455 rådgivninger vil være til børn, unge og voksne fra Frb kr kr. Der matches ca. 5-7 børn med en voksen om året. Venskaberne er langvarige kr kr. Har haft 515 henvendelser fra frb.borgere om måneden i kr. i kr. De skriver at der er 7 frivillige involverede, men ikke hvordan de er involveret. Endelig anbefaling Matematikcenter Lektiehjælp i matematik 64. MobSquad (Red Barnet Ungdom) Mobbeforebyggelse for folkeskolens mellemtrin Der søges tilskud til at drive lektiecafe på 3 udd.institutioner på Frb., drift af webportal webmatematik.dk samt årlig eksamenscafe Der søges tilskud til uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige. kr ,64 kr. MobSquad er nyt på, men kører andre steder i landet Tilbyder 6 timers lektiehjælp i matematik om ugen. Forventer brugere fra kr. Nyt på Frb, men projektet kører andre steder i landet. Planlægger 16 skolebesøg. 13

14 BØRN OG UNGE 65. Mødrehjælpen Afholdelse af børnefødselsdage/den rullende kagemand 66. Ungdommens Røde Kors Lektiecafe 67. Ungdommens Røde kors Skoleforløb i frivillighed og socialt engagement Der søges tilskud til afholdelse af børnefødselsdage for sårbare børnefamilier på niveau med kammeraternes Der søges tilskud til drift og videreudvikling af lektiecafeen Danmarksgården samt opstart og drift af lektiecafe i Solbjerg Have Der søges tilskud til opstart medborgerskabsprojekt for udskolingselever på folkeskoler og erhvervsskoler på, herunder rekruttering og uddannelse af frivillige. Der planlægges 6 skoleforløb over to år. Søgte til sommerophold sidste år kr. årligt Flerårig, ikke samskabende Afholder ca 50 børnefødselsdage om året Ny ansøger kr. Der forventes deltagere pr åbning pr lektiecafe, men det kan variere meget. Nyt projekt på 1 kr. Der søges om flerårig aftale i 2016 og 2017 forventer at starte 6 forløb på to folkeskoler og en erhvervsskole, dvs. ca 360 elever flerårig (600kr pr fødselsdag) på flerårig aftale

15 ÆLDRE Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål Evt. tidligere bevillinger Ansøgt beløb Forvaltningens kommentar 68. Club 60+ Etablering af nyt socialt netværk - kr. Der skønnes 100 Club60+ for mænd i København og medlemmer, men Netværk til mænd forholder sig ikke til antallet af frb.borgere 69. Danske Seniorer kunst på tværs af generationer 70. Domusklubben Julesammenkomst 71. Aktive seniorer Todages tur til Møn 72. Seniorer besøgsvenner Der søges tilskud til opstart af nyt projekt, hvor 2 generationer (65+ og fritidshjem/klub ca 6-12 år) bygger kunstværk mhp på at skabe relationer, venskaber og historier på tværs. Der søges om midler til social sammenkomst Der søges tilskud til at gennemføre en todages tur til Møn Der søges tilskud til besøgsvenner, ledsagelse, gåture, stolemotion kr. i kr. Har søgt kr. Egenbetaling udgør Foreningen har 64 medlemmer kr. i kr. En tur til Møn vurderes ikke til at være en del af de aktiviteter, som prioriteres af 18 puljen kr. i kr. 13 medlemmer på Endelig anbefaling ikke socialt udsat målgruppe Københavns Frikirke Seniorsamling Der søges tilskud til opstart af seniorcafe med undervisning af ipad/tablet kr. Der er relativt meget missionær-formål over det. 74. Idræt i dagtimerne 75. Madklubben Bette Drift Der søges tilskud til at kunne lave idræt i dagtimerne, herunder badminton, billard, vandgymnastik mv. Der søges tilskud til husleje til socialt samvær som fællesspisning og bankoaftener. Akaciegården hjælper administrativt med at projektet kan køre. Beboerne på Betty Nansens Allé kommer og spiser. De frivillige laver mad og i fællesskab laver de arrangementer (svarende til andelen af frb borgere søgte ) kr. 212 medlemmer på kr. Søger flerårig aftale, men henvisning til spisepulje, som udmøntes i ny ansøgningsrunde primo

16 ÆLDRE 76. OK-Kram 77. OK-Kram Sommerklub for ældre Samarbejde med andre foreninger Der søges tilskud til at holde åbent i juli mdr for enlige og ensomme ældre på Frb mhp at forebygge ensomhed. Der søges tilskud til fortsat samarbejde med andre frivillige sociale foreninger kr. i 2015 Der blev også søgt 79 midler i kr. 79 tilskud i 2015: kr 1 kr ældre borgere Har søgt kr. Har søgt 79, der vurderes ikke til at være overlap Pensionistklubben Stormly køb af udstyr 79. Røde Kors ensomhedsbekæmperne 80. Røde Kors vågetjenesten Køb af hjertestarter samt kursus, ipad og borde Der søges tilskud til tur- og besøgstjeneste, samt telefon- og tryghedsopkald Der søges tilskud til supervision og kompetenceudvikling af frivillige i vågetjenesten kr. i 2015 kr. Har søgt 79, der vurderes til at være overlap i 2014 pga. 79 overlap kr. Søger fra 79, der vurderes at være overlap kr. Har samarbejdsaftale med s plejehjem 81. Samvirkende menighedsplejer Der søges om tilskud til foreningens aflastnings- og demenstjeneste kr i kr. Har søgt 79, delvis overlap Demenstjeneste 82. Samvirkende Menighedsplejer Bisidder og Handymantjenester for udsatte ældre 83. Samvirkende Menighedsplejer Besøg- og netværksaktiviteter for ensomme ældre 84. Samvirkende Meningshedsplejer Der søges tilskud til drift og undervisning af foreningens frivillige kan støtte ældre og førtidspensionister uden netværk eller familie med at løse praktiske udfordringer. Besøgstjenesten er målrettet ældre, som bor alene, enten i eget hjem eller på plejehjem/ -centre. Der søges tilskud til planlægning og afvikling af aktiviteter Der søges tilskud til at forebygge ufrivillig ensomhed gennem samtaler og deltagelse i aktiviteter sorgstøtte til ældre 85. SeniorCentret Sct. Josef Der søges tilskud til at fortsætte koraktiviteter samt til at styrke og i kr. Har søgt 79, delvis overlap kr. i kr. Har søgt 79, der vurderes ikke til at være overlap kr. i Har søgt 79, men vurderes til ikke at være overlap i kr De forventede omkostninger er delt , overlap med 79 16

17 rekruttering og aktiviteter 86. SERA træf Sociale arrangementer 87. Ældre Sagen rekruttere flere frivillige (førstehjælpskursus, temadag og Socialt samvær samt udflugter til forskellige kulturelle aktiviteter Drift af eksisterende aktiviteter, herunder transport til aktiviteter Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 med 2, da der søges Kbh kommune. Har søgt kr. i kr Søger flerårig bevillinger (sags.nr 21) kr. i Søger 79 og der vurderes til at være overlap på flerårig aftale

18 ØVRIGE Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål Evt. tidligere bevillinger 88. AIDS-fondet kr Der søges tilskud til faglig opdatering kr i 2014 Undervisning og og kvalificering af frivillige, som betjener kvalificering af frivillige AIDS-Fondets rådgivningstelefon: telefonrådgivere AIDS-Linien 89. Dansk Fibromyalgi Forening aktiviteter 90. Dansk Kvindesamfunds krisecenter Supervision og undervisning af frivillige Der søges tilskud til udgifter til sociale arrangementer, årlig sundhedsmesse samt årligt medlemsmøde. Søger tilskud til faglige og sociale aktiviteter for frivillige samt undervisning. Ansøgt Forvaltningens beløb kommentar kr. Detaljeret budget over deludgifter. Ud af 34 frivillige er 12 bosat i Frb. kommune 5300 kr. i kr. Der søges om flerårlig bevilling til årlig stand på messe. Ca 15 deltagere pr aktivitet kr kr. 34 frivillige, som er målgruppen for dette projekt, er bosat i Kommune Endelig anbefaling på flerårig aftale Diabetesforeningen Et godt liv med diabetes og en fremtid uden Der søges tilskud til eksisterende og nye projekter, herunder; Synliggørelse af lokalforeningens aktiviteter, forebyggelse af aktiviteter og diabetes på, Oprettelse af ny diabetescafe samt tværgående samarbejde ml diabetesforeningen og Sundhedscenter kr i kr. Målgruppen er lokalforeningens 1000medl på frb. 92. Diakonissestiftelsen Gejst og medborgerskab 93. Forældre Fonden Rådgivervirksomhed, Kollegiehus og førstehjælpslejligheder 94. HIV danmark Mentorordning Opstart af en række aktiviteter for at øge medborgerskab og rekruttere nye frivillige Rådgivning, vedligeholdelse af kollegiehus + 2 førstehjælpslejligheder på Uddannelse af mentorer, supervision + mødeaktivitet Nyt projekt kr. Forventer kontakt til 160 personer fra Frb via debataftener og 1000 følgere på digitale medier fra Frb til vedligeholdelse af lejemål kr. Kontakt til 20 forældre og 30 børn fra Frb kr i 2015 kr. 15 frivillige 5 frb borgere pr mdr

19 ØVRIGE 95. Kafe Knud (Hiv-danmark) drift af cafe/værested Der søges tilskud at drive en cafe/værested for personer der har eller er i berøring med Hiv kr. i kr. 56 frb borgere mdt forventes at benytte tilbuddet. Søger også kbh. plejer at få fra kbh HIV Danmark Patientforening Frivillige til at betjene HIV- Danmarks sekretariat Der søges midler til at drive sekretariatet, herunder lokale. kr. i 2013 kr. Søgt i ministerier og kbh kommune frb. borgere Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoners aktiviteter (LGBT) Der søges tilskud til rådgivning, besøgstjeneste, selvhjælpsgrupper og værested for LGBT-grupper kr. i kr. Forventer at være i kontakt med 400 Frb i løbet af en måned Lungeforeningen på Frb aktiviteter Der søges tilskud til opstart af - KOL-kor, som et ønske fra medlemmer - Oplægsholdere - annoncering Ny fusion ml. Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk kr. I 2015 var der 150 medlemmer af den landsdækkende Lungeforening på Mænds mødesteder på 100. Nyreforeningen København/ aktiviteter 101. Osteoporoseforeningen 102. Voldsramte kvinder professionel krisehjælp Der søges tilskud til opstart af et mødested for mænd mhp at øge ligheden i sundhed mellem mænd og kvinder. Konceptet er nyt på Frb, men velkendt andre steder i landet Der søges tilskud til informationsmøder på hospitaler, mere motion samt sociale arrangementer herunder særlig fokus på unge medlemmer. Information om forebyggelse, behandlingsmuligheder. Div. foredrag, møder og selvhjælpsgrupper Der søges tilskud til aflønning af en psykoterapeut til gruppen af voldsramte kvinder fra Ny kr. Lignende koncepter i Stevns, Billund og Århus har mellem mænd tilknyttet. Ikke prioriteret målgruppe for kr i kr. 115 medlemmer er frb.borgere kr. i 2015 kr. 50 (300 medlemmer i Frb.kommune) Søgt om i anden kommune kr. i kr. Der er ikke et tydeligt frivillig-element i ansøgningen, men de søgte og fik samme

20 103. Åben konfliktrådgivning på Information og annonceindsats Der søges tilskud til informations og annonceringsindsats om gratis og anonym konfliktrådgivning. Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 beløb sidste år kr. i kr. Beløbet i 2015 til samme indsats

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter 2 ADHD Foreningen Lokalafd. Aktiviteter, kurser m.m. 3 Angstforeningen

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags -nr. Forening/organisation Ansøgningens hovedformål 1 AIDS-Linien Der søges om tilskud til sociale

Læs mere

Fordeling af 18-puljen for frivilligt socialt arbejde 2017

Fordeling af 18-puljen for frivilligt socialt arbejde 2017 IGANGVÆRENDE PARTNERSKABSAFTALER frb 1 2 3 4 OMBOLD Vendepunkter Recovery Lab Recovery kompetenceudviklingsforløb Idrætsforeningen Kæmperne Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte Café Cadeau Café

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 %

Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 % KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2 Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 % Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Frivillige indsatser. Aktivitetsoversigt over det frivillige arbejde på sundheds- og omsorgsområdet i 2016 VOKSNE MED SINDSLIDELSE

Frivillige indsatser. Aktivitetsoversigt over det frivillige arbejde på sundheds- og omsorgsområdet i 2016 VOKSNE MED SINDSLIDELSE Frivillige indsatser VOKSNE MED SINDSLIDELSE Nr. Forening/Organisation Sociale- og omsorgsgivende aktiviteter Sundhedsfremmende aktiviteter 1 Angstforeningen Selvhjælpsgrupper og rådgivning for personer

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper.

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. NOTAT 29-10-2015 Bilag 2: Oversigt over afslag og reduktioner over 35% Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. Sagsnr. 2015-0028663

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

STRATEGI Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde

STRATEGI Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde STRATEGI 2015-17 Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde I Røde Kors Hovedstaden arbejder vi pro-aktivt for Indsatser i det sociale arbejde skabe inkluderende fællesskaber måle nytteværdien af vores indsats

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Brohusklubben

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008.

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Nr. Ansøger Att. Ansøgt beløb Bemærkning Aktivitet Målgruppe 1 Lokalkomite i 19.000 kr. ønskes Fik tildelt

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Fordeling af 18-puljen - efterår 2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fordeling af 18-puljen - efterår 2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse Fordeling af 18-puljen - efterår 2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse (Beløb i kr.) Ansøger nr. Forening Projektets målgruppe Ansøgningens formål Ansøgt beløb Tildelt beløb 1. Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier:

Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier: Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier: Ansøgers navn: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) Ansøgers e-mail adresse: me@spiseforstyrrelser.dk

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Sera Træf Adresse:

Læs mere

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012 Ind- og udgåede dokumenter, journaliseret fra d. 01-12-2014 til d. 07-12-2014 Senior- og Socialforvaltningen for Social- og Sundhedsområdet Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsløbenr.

Læs mere

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue Foreninger for Ældre Ingen ansøgninger Ansøgere Misbrugere og socialt udsatte 1 KRIS (Kristen terapi og rådgivning for incestofte og seksuelt misbrugte) Kris søger midler til oplysning og forebyggende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Puljestyring Fordelte tilskud,tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 07.18.19.50 j.nr. Virksomhed Projekttitel Tilskud

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere