Indkaldelse med dagsorden og bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse med dagsorden og bilag"

Transkript

1 Bestyrelsen Indkaldelse med dagsorden og bilag 30. møde onsdag den 24. juni 2015 kl Mødet afholdes i Cphbusiness City (5. sal, mødelokale Status), Landemærket 11, 1119 København K. Eventuelle afbud venligst til / Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent Greve Jes Damsted Torben Schwabe Annette Larsen Jan-Christian Haxthausen Sophie Hoffmann Christian Munch IMF NMI KIS SØR RBW LBO BGR JDA TSC ALA JCH SH CM Tilforordnede Ole Gram-Olesen rektor, sekretær OGR Gregers Christensen uddannelsesdirektør GC Jacob Jersild ressourcedirektør JJER Gæster Dorte Schmidt kvalitetschef DSC punkt 8 og 9 Bo Steen Larsen områdechef BLA punkt 12 1

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden v/ alle 2. Godkendelse af referat af sidste møde v/alle 3. Orientering ved formanden 4. Orientering ved rektor (bilag 4.1) 5. Budgetopfølgning, 1. kvartal v/jjer (bilag 5.1) 6. Supplerende lejemål i Lyngby v/jjer (bilag 6.1) 7. Internationaliseringsindsats v/gc (bilag 7.1) 8. Kvalitetsstrategi og politik v/dsc (bilag 8.1) 9. Kvalitetsrapport 2014 v/dsc (bilag 9.1) 10. Godkendelse af datoer for bestyrelsens møder i 2016 v/alle (bilag 10.1) 11. Eventuelt v/alle 12. Dagens indslag: Præsentation af programområdet Økonomi og Finans v/bla BILAG 4.1 Orientering ved rektor 5.1 Budgetopfølgning, 1. kvartal 6.1 Supplerende lejemål i Lyngby 7.1 Internationaliseringsindsats Kvalitetssikringsstrategi og -politik 9.1 Kvalitetsrapport Forslag til bestyrelsesmøder i 2016 På vegne af formanden Ole Gram-Olesen Rektor 2

3 Bilag 4.1 Orientering ved rektor Ministeriet og sektoren Fælles om god uddannelse Ministerens oplæg til et fælles forståelsespapir om kvalitet i de videregående uddannelser, som forelå ved sidste bestyrelsesmøde, foreligger nu i sin endelig form - Fælles om god uddannelse -, som blev tiltrådt af universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne i starten af april. Papiret dannede rammen om det årlige uddannelsesmøde på Koldingfjord 8-9. april og er i fin harmoni med erhvervsakademiernes tilgang til relevans og kvalitet i de videregående uddannelser. Ministeriet afventer nu valget, inden der tages videre skridt til udmøntning af papiret. Det endelige papir er vedhæftet mødeindkaldelsen som et særskilt dokument. Dispositionsbegrænsning Ministeriet har netop adviseret en dispositionsbegrænsning på ca. 1 % af det samlede tilskud i Begrænsningen er begrundet i en lavere stigningstakt i lønningerne i forhold til forventet i efteråret Dispositionsbegrænsningen omfatter hele staten, og vi afventer nu den konkrete udmelding. Begrænsningen er nærmere omtalt i bilag 5.1 Budgetopfølgning, 1. kvartal. Studieadministrativt system Uddannelses- og Forskningsministeriet har som tidligere omtalt besluttet, at erhvervsakademierne skal overgå fra EASY C til SIS som studieadministrativt system. Samtidig med overgangen er der iværksat et arbejde omkring udvikling af SIS, der dog først vil blive implementeret efter, at erhvervsakademierne har taget systemet i brug. For Cphbusiness vedkommende er overgangen planlagt til medio Nyt om digital eksamensadministration I forlængelse af regeringens Digitaliseringsstrategi har Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med erhvervsakademierne indgået aftale om anvendelse af systemet Wiseflow til digitalisering af eksamensadministrationen. Systemet er udviklet på Aarhus Universitet og anvendes allerede på professionshøjskolerne. Cphbusiness har ved sommereksamen 2015 gennemført ca. 15 piloteksamener med systemet. Erfaringerne herfra vil blive inddraget i den endelige udrulningsplan, der forventes at være implementeret med udgangen af Ministeriet og Cphbusiness Udbud på Bornholm Serviceøkonomuddannelsen udbydes fra september 2015 i Rønne. Ansøgertallet er relativt lavt. Vi forventer dog, at antallet vil stige frem til fristens udløb, således at endelig beslutning om start kan tages primo juli Vi har fået godkendt udbud af finansøkonomuddannelsen i Rønne med start i Uddannelserne vil blive gennemført i lokaliteter, hvor også uddannelser fra professionshøjskolerne UCC og Metropol gennemføres. Undervisningen vil blive planlagt som blended learning, og et team af undervisere på serviceøkonomuddannelsen i Blågårdsgade er koblet på projektet. 3

4 Besøg fra ministeriet Som et led i en større besøgsrunde til landets videregående uddannelsesinstitutioner havde Cphbusiness i maj besøg af direktør Nils Agerhus og ni kontorchefer fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Besøget var foranlediget af sammenlægningen af de to tidligere styrelser til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Formålet med besøgsrunden er at lære alle institutionerne bedre at kende, og under besøget og rundvisningen på to af Cphbusiness campus præsenterede dele af ledelsen, undervisere og studerende uddrag af de aktiviteter, som Cphbusiness arbejder med, fra strategisk ledelse i en fagprofessionel vidensvirksomhed til indblik i et praksisbaseret forskningsprojekt og nye tiltag inden for digital læring. Cphbusiness Fuldtidsuddannelserne Som søgningen til efterårets hold tegner sig, forventer vi at kunne optage kvalificerede studerende svarende til det budgetterede optag, som ligger ca. 5 % over optaget i Under kvote 2 var søgningen i marts uændret ca i forhold til sidste år. Endeligt søgetal kendes efter ansøgningsfristen til kvote 1 den 5. juni og endeligt optagstal efter udmeldingen fra Den Koordinerede Tilmelding den 29. juli. Deltidsuddannelser Billedet er fortsat en vigende tilgang til de traditionelle åbne hold og stigende tilgang til forløb for virksomheder eller brancher. I første halvår forventes den samlede aktivitet på deltidsuddannelserne at ligge ca. 8 % under budgettet. Der arbejdes aktuelt på en ny vækststrategi for deltidsuddannelserne med henblik på forelæggelse på bestyrelsens strategiseminar i september. Årets Businesspraktik Som noget nyt kårer vi inden sommer forårets bedste praktikforløb. Blandt de ca studerende, som har været i praktik, blev 107 forløb nomineret, og 5 gik videre til finalen, hvor iblandt juryen fandt årets vinder. Resultatet bliver offentliggjort med presse på den 29. juni. Til næste år udbredes konceptet på landsplan således, at det vindende praktikforløb på hvert af de ni akademier til sidst dyster i landsfinalen. Institutionsakkreditering Som vi orienterede om på sidste bestyrelsesmøde, skulle vi primo juni melde ind til Akkrediteringsinstitutionen, hvornår vi ønsker at påbegynde selve akkrediteringen. Efter at Akkrediteringsinstitutionen har forlænget den samlede periode til 2019 samt skærpet kravene til dokumentation af videregående uddannelsers vidensgrundlag, har vi i samråd med formanden og de øvrige akademier, som ikke har påbegyndt akkrediteringsforløbet, valgt at byde ind på foråret Det ændrer ikke ved den interne tidsplan, men giver os yderligere et helt år til at gennemprøve alle rutiner i kvalitetssikringen. Akkrediteringsinstitutionen har gentagne gange understreget, at institutionerne ikke skal påbegynde akkreditering, før de vurderer, at alt er tilstrækkeligt afprøvet og dokumenteret. Denne understregning har især været adresseret til de erhvervsakademier, der ligesom Cphbusiness reelt først er etableret i Forskning og udvikling Som en del af NICE-projektet har der netop været afholdt en konference om god service, hvor mere end 400 fra erhvervet deltog. Projektet kan følges løbende på 4

5 Midtvejskonference 29. april afholdt vi årets midtvejskonference for alle medarbejdere. Temaet var "Transformationens år", hvor vi satte de mange forandringer i organisationen og dens liv i centrum, set gennem medarbejdernes øjne. Konferencen fik en flot respons. Se mere om midtvejskonferencen her. MTU Hvert andet år deltager vi i Ennovas omfattende medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering (MTU), og resultatet forelå primo maj. Overordnet var resultatet pænt, men med variationer fra enhed til enhed og et forventet aftryk af det sidste års omstillingsprocesser. Vi arbejder nu med resultaterne ude i de enkelte enheder og vil frem mod 1. september samle og prioritere de tiltag, dette arbejde vil lægge op til. Vi vil orientere nærmere herom på strategiseminaret i september. Cphbusiness Students Studenterorganisationen arbejder aktuelt med at stable et månedligt nyhedsbrev til alle studerende på benene. I nyhedsbrevet vil der være interviews, nyheder om diverse events og kurser. Det er planen, at der skal skabes annoncepladser i nyhedsbrevet. Cphbusiness Students er også i gang med lave en Movember kalender, hvor der vil være et tema for hver måned. Kalenderen bliver trykt i samarbejde med HK, og de kan købes fra slutningen af september / starten af oktober. Al overskuddet går til Movember Foundation, en global organisation, der sætter fokus på mænds sundhed. Cphbusiness i medierne Eksponeringer lægges løbende på Cphbusiness hjemmeside og intranet. Her er i overskrifter højdepunkterne siden april: PROJEKTAGENTER SØGES! Nyt projekt skal sætte gang i den sociale mobilitet blandt Cphbusiness' studerende. Læs mere her MESTERBOKSER MED FINANSKARRIERE Man skal stå tidligt op, hvis man vil følge med Osama Hadifi, der finder tid til en karriere i bokseringen og i Danske Bank. Læs mere her DI BUSINESS PÅ INKUBATOR-BESØG Slå et slag forbi di.dk, hvor Dansk Industri skriver om iværksætteri og interviewer folk fra bl.a. Cphbusiness og CBS. Læs mere her STUDERENDE I P3 NYHEDER P3 Nyheder har den 26. maj 2015 kl. 8 bragt et indslag om, at flere KVU-studerende tager til udlandet under studiet. Hør indslaget her 5

6 FEM NOMINEREDE TIL ÅRETS BUSINESSPRAKTIK ER NU FUNDET A.P. Møller - Mærsk, Nordea, danbolig, Visma og BioPorto Diagnostics er med i opløbet om prisen som Årets Businesspraktik. Læs mere om årets businesspraktik her MIDTVEJSKONFERENCE 2015: FILM, TANKEKORT OG FEEDBACK Gense indslagene fra årets midtvejskonference, dyk ned i de tankekort, som blev skrevet på dagen og læs feedbacken. Se mere her GYMNASIEELEVER PÅ BROBYGNINGSFORLØB Cphbusiness er med i projektet Karrierefokus for at kvalificere de unges uddannelsesvalg. Læs mere her NETVÆRKSARRANGEMENT HOS INKUBATOREN Der blev hyggesnakket, byttet visitkort og delt erfaringer ved Inkubatorens netværksarrangement torsdag den 23. april. Læs mere om arrangementet her CPHBUSINESS' DRØMMEPANEL-UNDERSØGELSE GIVER STOR MEDIEBEVÅGENHED Politiken satte sammen med bl.a. P3 og Berlingske spot på resultaterne i Cphbusiness' drømmepanelundersøgelse. Læs mere her DIGITAL RELANCERING. KAPITEL 2 Arbejdet med den nye webløsning er gået ind i en ny fase. Læs mere om den nye webløsning her NY HJEMMESIDE SKAL HJÆLPE UNGE MED AT VÆLGE UDDANNELSE Regeringen lancerer i dag et nyt, digitalt værktøj, der skal hjælpe unge uddannelsessøgende med at vælge uddannelse. Læs mere her ØKONOMIUDDANNELSE ER ET PLETSKUD Efter blot 2 år er financial controller blevet et populært valg blandt studerende samtidig roses uddannelsen af erhvervslivet. Læs mere her INTERNATIONAL WEEK 2015 PÅ CPHBUSINESS En hel uge i november hvor vi alle arbejder internationalt. Læs mere her 6

7 Ansvarsforsikring Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde er der tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelse og direktion. Forsikringssummen er kr. 25 mio. Rektors resultatlønskontrakt Der er indgået resultatlønskontrakt med rektor for 2015, jf. sidste bestyrelsesmøde. I forhold til årene før er det kun udvalgte centrale indikatorer fra udviklingskontrakten med ministeriet, der indgår, ligesom de enkelte elementers indbyrdes vægtning er ændret. Kontrakten er indlæst i det følgende. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 COVERNOTE Bilag 5.1 Budgetopfølgning, 1. kvartal Indstilling Følgende budgetopfølgning indstilles til bestyrelsens efterretning. Baggrund Hermed fremlægges budgetopfølgningen for årets første fem måneder. Opfølgningen viser, at Cphbusiness resultat på nuværende tidspunkt er lidt bedre end budgetteret. På næste bestyrelsesmøde vil der blive forelagt en revideret prognose for

13 Budgetopfølgning januar-maj 2015 Der er gennemført en budgetopfølgning for årets første fem måneder, der viser et resultat, som er 5,5 mio. kr. bedre end budgettet, når der tages højde for ændring i periodiseringer. Den gennemførte budgetopfølgning viser et resultatet på knap 40 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. bedre end budgetteret, før der er justeret for ændrede periodiseringer. I forhold til det godkendte budget er der følgende ændringer i periodiseringerne for de første fem måneder: Der er modtaget bygningstaxameter på ca. 2 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket alene skyldes en anderledes periodisering af budgettet Udestående fakturaer for igangværende og afsluttede arbejder på vore bygninger udgør ca. 1 mio. kr. Manglende lønudbetaling for maj måned for deltidsansatte undervisere (sker medio juni), skønsmæssigt 1,5 mio. kr. Manglende udbetaling af den 6. ferieuge udgør ca. 1,5 mio. kr. Ændret afløb på en række centrale lønpuljer på 3 mio. kr. Samlet set er det derfor vurderingen, at akademiet ved udgangen af maj er ca. 5,5 mio. kr. foran budgettet. 13

14 Indtægterne: Taxameterindtægterne på fuldtidsuddannelserne ligger efter vintereksamen på niveau med det budgetterede niveau, jf. den følgende tabel over STÅ ved indberetningen i marts måned: STÅ 1. halvår 2015 (Vintereksamen) Type Uddannelse STÅ Budget Forskel EAK Datamatiker Finansøkonom Handelsøkonom Laborant Logistikøkonom Markedsføringsøkonom Multimediedesigner Serviceøkonom Business Controller Miljøteknolog PBA Innovation og Entreprenørskab International Hospitality Management International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i Finans Softwareudvikling Sportmanagement Webudvikling I alt Der er blevet produceret 54 STÅ færre end budgetteret, hvoraf de 50 er praktik-stå. Målt i kr. vægter de ca. ¼ af en undervisnings-stå. Det forventes, at Cphbusiness med den kommende supplerende indberetning vil realisere budgettet for 1. halvår på fuldtidsuddannelserne. På deltidsområdet er der på nuværende tidspunkt alene indberettet for 1. kvartal. Her udgør Årselevproduktionen følgende, idet der skal gøres opmærksom på, at budgettet er for hele 1. halvår: Indberettede Årselever 1. kvartal 2015, Budget for 1. halvår Område: ÅE Budget Økonomi og Finans Salg og Markedsføring Innovation og Entreprenørskab 6 8 Service og Oplevelse 4 24 IT 5 11 Ledelse og Kommunikation SmartLearning Cphbusiness i alt

15 På de åbne hold på deltidsområdet ligger antallet af deltagere ca. 300 lavere end budgetteret, svarende til 50 årselever, mens de lukkede hold følger budgettet. SmartLearning ligger ca. 10 % over budget på antal deltagere. Samlet forventes deltidsområdet ved udgangen af 1. halvår at ligge 8 pct. under det budgetterede niveau. På den baggrund forventes det, at de samlede indtægter for 1. halvår ligger 1 mio. kr. under det budgetterede niveau. Udgifterne På undervisningens gennemførelse er der til dato registreret et forbrug på 13 pct. svarende til ca. 10 mio. kr. mindre end budgetteret. På fuldtids- og deltidsområderne under et svarer forbruget til det budgetterede, men mindreforbruget er sket på fællesområdet. Det hænger sammen med uforbrugte puljer til diverse formål som udbetaling af særlige feriefridage, lønpuljer mv. Bygningsdriften har samlet set haft et lidt større forbrug end budgetteret. Det skyldes dels nogle budgetteringstekniske forhold, dels at en større del af årets vedligeholdelsesbudget er anvendt i foråret end forventet ved budgetteringen. Det forventes ikke, at bygningsdriften over hele året vil afvige væsentligt fra budgettet. På såvel markedsføring som administration er der et forbrug på ca. 1 mio. kr. mindre end budgettet. For begge områder er der tale om en tidsmæssig forskydning af betalingerne. Udgifterne til forskning- og udviklingsaktiviteter er i budgetopfølgningen betydeligt lavere end budgettet. Det hænger dog til dels sammen med, at Cphbusiness i den eksisterende model for styringen af projekterne kun to gange pr. år laver en egentlig opgørelse af tidsforbrug med tilhørende ompostering af forbruget på projekter. I forbindelse med halvårsregnskabet vil en sådan opgørelse blive gennemført. Samlet vurdering Det er således Cphbusiness opfattelse, at akademiets samlede økonomi ligger 5,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er i lighed med resten af staten for nylig udmeldt en 1 % dispositionsbegrænsning på vores taxametre for hele året. Dette vil skønsmæssigt koste Cphbusiness ca. 2,8 mio. kr. for hele Ministeriet har endnu ikke udmøntet den endelige fordeling af besparelsen. I lyset af ovenstående konklusion er der ikke umiddelbart behov for at træffe omkostningsbegrænsende beslutninger, men dispositionsbegrænsningen vil indgå i udarbejdelsen af prognose for

16 COVERNOTE Bilag 6.1 Supplerende lejemål i Lyngby Indstilling Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at direktionen arbejder videre med henblik på eventuelt at indgå nedenstående supplerende lejemål i Lyngby. Baggrund Udnyttelsen af Cphbusiness ejendom på Nørgaardsvej er med 4350 kvm (ex kælder) til 950 studerende meget høj. Som følge af projektet Nyt Nørgaardsvej arbejder de studerende i projekter, og de enkelte grupper har svært ved at finde plads på trods af, at der gøres meget for at udnytte de eksisterende rammer. Naboejendommen på 456 kvm har gennem et stykke tid været udbudt til leje. Med denne ejendom vil der være mulighed for at etablere et projekthus og dermed skabe bedre projektfaciliteter for de studerende. Den årlige udgift forventes at være på tkr ved en 3-årig lejekontrakt. Der er servitutkrav om anvendelse, der skal afklares, inden der indgås lejekontrakt. 16

17 COVERNOTE Bilag 7.1 Internationaliseringsindsats Indstilling Følgende notat om Cphbusiness internationaliseringsindsats frem til 2017 indstilles til bestyrelsens efterretning og drøftelse. Baggrund Den videre internationalisering af Cphbusiness er et indsatsområde i såvel strategi 2020 Gør viden til værdi som i Udviklingskontrakt med ministeriet og dermed i vort udviklingsprogram for Internationalisering var dagens indslag på sidste bestyrelsesmøde, og på den baggrund blev det aftalt, at vi på dette møde nærmere præsenterer den internationale indsats, som den aktuelt tegner sig. 17

18 Notat om internationaliseringsindsatsen frem til 2017 Baggrund: Afsættet for Cphbusiness internationaliseringsindsats er udover Strategi 2020 og udviklingskontrakten med ministeriet, hvor internationalisering indgår som et pligtmål - også regeringens handlingsplaner om internationalisering, som blev lanceret i henholdsvis 2012 og Handlingsplanerne rummer en række målsætninger og initiativer med fokus på at styrke globale kompetencer hos studerende og undervisere samt fastholdelse af internationale studerende i Danmark. Den mest markante målsætning er, at 50 % af de danske dimittender i 2020 skal have gennemført meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet. Cphbusiness International har på baggrund af Strategi 2020, udviklingskontrakten og handlingsplanerne formuleret fem internationale indsatsområder, der alle udmøntes i konkrete aktiviteter og måltal. De fem indsatsområder 1. Vores dimittender skal besidde solide internationale kompetencer 2. Vores medarbejdere skal udvikle stærke internationale profiler og kompetencer 3. Vores internationale studerende skal tage praktik i Danmark og få job her efter dimission 4. Vi skal styrke vores viden- og uddannelsesstrategiske partnerskaber med universiteter i og uden for Europa 5. Vi skal sørge for bedre faglig integration mellem danske og internationale studerende Ad 1. Vores dimittender skal besidde solide internationale kompetencer I perioden fra skal antallet af danske studerende, der er på studieophold (minimum to uger) eller praktikophold i udlandet, stige fra 15 % til 35 % målt på en dimittendårgang. For at lykkes med den ambitiøse målsætning er der på alle uddannelsesområder i 2015 blevet allokeret ressourcer til en udlandskoordinator, der sammen med Cphbusiness International skal sørge for at styrke informationsindsatsen over for de studerende, så flere studerende bliver bekendte med og motiveres til at gøre brug af mulighederne for at tage i praktik- eller på studieophold i udlandet. Koordinatorerne skal også være med til at udvikle Grab and Go-udvekslingspakker, så det bliver lige så nemt for de studerende at rejse ud som at blive hjemme. I efteråret 2015 nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra Cphbusiness Students, der skal være med til at sikre, at Cphbusiness Internationals indsats er i øjenhøjde og dermed attraktiv for akademiets studerende. Herudover er der allerede taget initiativer til at finde nye samarbejdsuniversiteter i Europa og Nordamerika samt på udvalgte destinationer i Asien (Sydkorea) og Sydamerika (Columbia), som der kan indgås gensidige udvekslingsaftaler med for både studerende og undervisere. Begrundelsen for at satse på de to sidstnævnte lande er fagligheden, sproget og adgangen til assistance fra landenes ambassader, samt det faktum, at der er tale om lande med, som det officielle Danmark satser på inden for en række områder. I Seoul er der udstationeret en dansk uddannelses- og innovationsattaché, der gratis yder en formidabel indsats for at hjælpe Cphbusiness (et ukendt akademi i Korea) ind på det koreanske uddannelsesmarked. På praktikområdet har Cphbusiness International rustet op og vil fra efteråret 2015 udvikle og deltage i interne praktikmesser på akademiet med henblik på at få flere danske studerende til at tage på praktikophold i udlandet - med særligt fokus på Tyskland, som flere studerende end tidligere viser interesse for også i forhold til studieophold. 18

19 Ad. 2 Vores medarbejdere skal udvikle stærke internationale profiler og kompetencer I perioden fra skal antallet af undervisere, der er på fagligt relevant udlandsophold i minimum tre dage stige fra 5 % til 20 %. Kravet om at kunne dokumentere kompetencer inden for internationalisering i forbindelse med lektorkvalificering indvirker positivt i forhold til at komme i mål med den ambitiøse målsætning. Endvidere drøftes undervisernes internationalisering i MUS-samtaler med nærmeste leder, og i Cphbusiness International er man ved at udvikle mere gennemskuelig og præcis information om undervisernes udlandsmuligheder ligesom afdelingen også har bilaterale møder med både undervisere og områdechefer, hvor konkrete udlandsaktiviteter for underviserne fastlægges. For første gang arrangeres der også en International Uge på Cphbusiness (uge 46), hvor alle underviserteams skal tilrettelægge og gennemføre internationale læringsaktiviteter samt inddrage udenlandske gæstelærere primært fra vores partnerinstitutioner. Ad. 3. Vores internationale studerende skal tage praktik i Danmark og få job her efter dimission Der er ikke sat et måltal på, hvor mange dimittender, der skal blive i Danmark. Men Cphbusiness vil gerne ligge over landsgennemsnittet, hvor lidt over halvdelen af dimittenderne ifølge seneste opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fortsat er i Danmark 1 år efter afsluttende eksamen. Cphbusiness International og Studie & Karriere har i foråret 2014 indledt et samarbejde om, hvordan vi sammen kan arbejde målrettet for, at flere af vores internationale studerende tager praktik i Danmark og anspores til at blive i landet og arbejde, når de er dimitteret. Konkrete aktiviteter er fælles karrieremesse og info-møder. Herudover indsamler Cphbusiness International data over de internationale studerendes praktikvalg. I 2014 begyndte Cphbusiness International at afholde såkaldte Afternoon-seminars med det formål at integrere og fastholde de internationale studerende. Der er indtil videre afholdt fire Afternoon-seminars med interne og eksterne oplægsholdere med temaer som How to find a permanent job in Denmark after graduation og How to find a parttime job og Communication with public authorities. Ad. 4. Vi skal styrke vores viden- og uddannelsesstrategiske partnerskaber med universiteter i og uden for Europa Cphbusiness International indgår hvert år en årsplanaftale med de enkelte områdechefer om hvilke konkrete internationale indsatser, der som minimum skal udføres på hvert uddannelsesområde. Et af elementerne i årsplanen er hvilke viden- og uddannelsesstrategiske partnerskaber, der er mest relevante for det enkelte uddannelsesområde. Grundet akademiets størrelse kan vi ikke have hele verden som fokusområde men er nødt til at udvælge lande og typer af internationale samarbejdspartnere strategisk med behørig hensyntagen til, hvad vi kan magte og sikre fremdrift og forankring. Som nævnt under punkt 1 er bl.a. Tyskland, Sydkorea og Columbia i fokus ligesom potentialet i forhold til uddannelsesinstitutioner i New York, Toronto og Seattle undersøges, da akademiet allerede har gode partnere dér. Ad. 5 Vi skal sørge for bedre faglig integration mellem danske og internationale studerende De internationale studerende, der tager en hel uddannelse på Cphbusiness skal bruges bedre som faglig ressource og styrke internationaliseringen af de danske studerende, der ikke selv rejser til udlandet. I efteråret 2014 igangsatte Cphbusiness derfor et projekt, der afsluttes i efteråret Formålet med projektet er at undersøge og vurdere værdien af at have internationale hold bestående af danske og internationale studerende på engelsksprogede forløb. Projektet undersøger, hvad gevinsten ved dette er, herunder hvad det betyder for læringsmål og læringselementer, og hvad det kræver af internationale kompetencer hos underviserne, der skal supportere et sådant internationalt læringsmiljø samt, hvordan det gøres operationaliserbart i de enkelte teams på uddannelserne. Resultaterne skal udbredes til resten af Cphbusiness efter projektets afslutning. 19

20 COVERNOTE Bilag 8.1 Kvalitetsstrategi og -politik Indstilling Følgende kvalitetsstrategi og politik indstilles til bestyrelsens godkendelse. Baggrund Cphbusiness tilgang til kvalitet og sikring af, at kvaliteten fortsat udvikles og fastholdes, er nærmere formuleret i dokumentet Cphbusiness Kvalitetsstrategi og politik. Dokumentet har afsæt i Cphbusiness strategi 2020 Gør viden til værdi og Udviklingskontrakt samt arbejdet med at udvikle organisationen og forberede denne til den kommende institutionsakkreditering. Cphbusiness Kvalitetsstrategi og politik vil være rammesættende for det videre kvalitetsarbejde i organisationen og vil årligt blive evalueret og eventuelt justeret i sammenhæng med udarbejdelse af kvalitetsrapporten til bestyrelsen til forelæggelse på bestyrelsens juni-møde. 20

21 Kvalitetsstrategi og -politik Drøftet i bestyrelsen 24. juni

22 Indhold 1. Mål og rammer for kvalitetsopgaven Sikring af kvalitetsopgaven Kvalitetspolitikken Kvalitetsorganisationen

23 1. Mål og rammer for kvalitetsopgaven Cphbusiness kvalitetsopgave er båret af visionen om at skabe praksisnære uddannelser, der gør viden til værdi. Institutionens kvalitetsstrategi og -politik har således som formål at fastholde organisationens fokus på fortsat at udvikle og fastholde de enkelte uddannelsers kvalitet og relevans med dette sigte. Visionen og dens udmøntning er udtrykt i Strategi Gør viden til værdi, som blev vedtaget af bestyrelsen i starten af Efterfølgende er strategien blevet understøttet af den nye Udviklingskontrakt mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Copenhagen Business Academy Gør viden til værdi. Institutionsstrategien og udviklingskontrakten er således overordnet mål- og rammesættende for kvalitetsopgaven og dermed for Cphbusiness kvalitetsstrategi og -politik. Mål For såvel institutionsstrategien som udviklingskontrakten er succesindikatorerne: a. Flere dimittender i rette job eller videreuddannelse b. Høj gennemførelsesprocent c. Høj studieglæde og loyalitet over for Cphbusiness blandt studerende d. Høj studieintensitet e. Flere danske studerende på studieophold i udlandet f. Høj tilfredshed blandt aftagerne Under disse succesindikatorer er der sat mål, hvor målopfyldelsen år for år dokumenterer institutionens fremdrift i forhold til strategi og udviklingskontrakt. 23

24 Rammer Rammerne for kvalitetsopgaven er Cphbusiness organisation kendetegnet af dens struktur, processer og kultur. Kvalitetsopgaven er forankret i organisationen gennem et system, som skal sikre, at kvaliteten i den enkelte uddannelse til stadighed fastholdes og udvikles mod de givne mål. Denne kvalitetssikring er kort beskrevet i det følgende. 24

25 2. Sikring af kvalitetsopgaven Cphbusiness tilgang til sikring af kvaliteten i den enkelte uddannelse fremgår af institutionens kvalitetspolitik (hvad) og institutionens kvalitetsorganisation (hvordan). Kvalitetspolitikken Kvalitetspolitikken består af seks delpolitikker. Hver delpolitik knytter sig til kvalitetsopgaven hhv. før, under eller efter den studerendes vej gennem et uddannelsesforløb på Cphbusiness: 1. Optag 2. Studiestart 3. Uddannelse og læring 4. Videngrundlag 5. Praktik 6. Beskæftigelse og videreuddannelse For hver delpolitik er fastlagt mål for den pågældende del af kvalitetsopgaven standard for, hvordan opgaven løses indikatorer, som kan vise, hvor godt opgaven løftes. Strukturen i kvalitetspolitikken er tilpasset modellen for institutionsakkreditering således, at der er en direkte kobling mellem de 6 delpolitikker og de akkrediteringskriterier, som går på uddannelsens relevans uddannelsens niveau og indhold uddannelsens videngrundlag. Kvalitetsorganisationen Kvalitetsopgavens forankring i organisationen har en klar og entydig ansvarsplacering hos organisationens ledere af såvel programområder som tværgående centre og funktioner. Desuden er der klare principper og værdier for kvalitetsopgavens udførelse, som enhver i organisationen skal kende til og gøre sit bedste for at efterleve. 25

26 3. Kvalitetspolitikken Delpolitik 1: Optag Cphbusiness arbejder for at optage de studerende, der matcher Cphbusiness uddannelsesprofiler og arbejdsmarkedets behov bedst, og herunder understøtte de potentielle studerendes mulighed for at træffe det rette uddannelsesvalg. Kvalitetsmål Standard Indikatorer 1.1 Cphbusiness har en troværdig og gennemsigtig kommunikation om akademiets uddannelser. Guide for uddannelses- og vejledningsinformation på hjemmeside og i anden ekstern kommunikation. Måling Søgning Optag Frafald 1.2 Ansøgere til Cphbusiness uddannelser opnår den relevante viden og vejledning om deres uddannelsesmuligheder. Guide for studievejledning og informationer. Evaluering 1.3 Cphbusiness har de rette optagelsesformer til at afstemme de faglige krav og studerendes forudsætninger. Procedurer for optagelse under kvote 2. Intro-survey Frafaldsårsager 26

27 Delpolitik 2: Studiestart Cphbusiness arbejder for, at de studerende får den bedst mulige studiestart fagligt som socialt, udvikler en god studieadfærd og derigennem styrker mulighederne for at gennemføre uddannelsen med et tilfredsstillende resultat. Kvalitetsmål Standard Indikator 2.1 De studerende modtager relevant og rettidig information om deres uddannelse og studiestart. Retningslinjer for god studiestart Måling Frafald, 1. studieår 2.2 De studerende får en studiestart, der understøtter faglig og social integration og udvikler en god studieadfærd. Evaluering Intro-survey Frafaldsårsager 27

28 Delpolitik 3: Uddannelse og læring Cphbusiness arbejder for, at alle uddannelser har det rette niveau og indhold og leveres i en form, der fremmer studieglæde og studieintensitet med sigte på det størst mulige læringsudbytte. Kvalitetsmål Standard Indikator 3.1 Alle uddannelser følger de landsdækkende studieordninger og øvrige gældende regler fastsat af ministeriet. Procedure for udarbejdelse af studieordninger Retningslinjer for afholdelse af prøver Klageprocedurer Målinger Gennemførelse Frafald efter 1. studieår Ennova STU Undervisningsevaluering Ennova MTU 3.2 Uddannelserne tilrettelægges, så de studerende får det maksimale læringsudbytte gennem den anvendte pædagogik i et læringsmiljø, der fremmer motivation og studieintensitet. Procedure for årlig studentertrivselsundersøgelse (STU) Procedure for undervisningsevaluering Pædagogisk værdigrundlag Organisatorisk værdigrundlag Evalueringer Uddannelsesevaluering, internt Uddannelsesevaluering, eksternt Frafaldssager Dialog med studenterorganisationen Dialog med de enkelte hold MUS og TUS Procedure for MUS og TUS Procedure for MTU hvert andet år 3.3 Hver uddannelse evalueres årligt internt i sammenhæng med kvalitetsrapporten til bestyrelsen. Procedure for kvalitetsrapport 28

29 3.4 Hver uddannelse evalueres efter en turnusmodel eksternt mindst hver 6. år. Koncept for evaluering af hele uddannelser 3.5 Cphbusiness har fokus på at spotte og fremme entreprenante studerende, med henblik på etablering af egen virksomhed, og understøtte deres afprøvning af nye forretningsidéer i Cphbusiness inkubationsmiljøer. Koncept for inkubationsmiljøer Målinger Inkubationsstatistik Evaluering Inkubationsmiljøer Delpolitik 4: Videngrundlag Cphbusiness arbejder for, at uddannelserne bygger på den nyeste og bedste viden baseret på såvel teori som praksis inden for den enkelte uddannelses felt. Kvalitetsmål Standard Indikatorer 5.1 Det enkelte programområde har en systematisk tilgang baseret på relevant ny viden fra praksis og forskningsmiljøer på områdets faglige felt, som omsættes i uddannelsernes faglige indhold. Vidensløjfen Målinger FoU Kompetenceudvikling 5.2 Undervisere kvalificeres løbende gennem relationsarbejde med virksomheder, deltagelse i Forskning og Udvikling og deltagelse i lektorforløb eller anden intern kompetenceudvikling. Retningslinjer for MUS og TUS Retningslinjer for lektorforløb Evaluering Vidensløjfen MUS og TUS Kompetenceudvikling 29

30 Delpolitik 5: Praktik Cphbusiness arbejder for, at den obligatoriske praktik i fuldtidsuddannelserne giver det størst mulige læringsudbytte i forhold til at koble teori og praksis. Kvalitetsmål Standard Indikatorer 4.1 Den studerende opnår det bedst mulige praktikforløb i forhold til praktikkens læringsmål og egne forudsætninger. Procedurer for praktik - før, under og efter praktikforløb i indland og udland. Målinger Praktikstatistik Afgangsprojekt i samme virksomhed 4.2 Praktikvirksomheden oplever forløbet værdifuldt og stiller sig til rådighed for den studerendes afgangsprojekt og eventuelt videre ansættelse. Evalueringer Praktikevalueringer 30

31 Delpolitik 6. Beskæftigelse og videreuddannelse Cphbusiness arbejder for, at alle uddannelser kan føre til relevant beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Kvalitetsmål Standard Indikator 6.1 Ingen af fuldtidsuddannelserne forudsætter videreuddannelse for at give adgang til arbejdsmarkedet. Guide for vejledning i forbindelse med overgang fra studie til job eller videreuddannelse. Målinger 6.2 Cphbusiness søger at dimensionere optag således, at der ikke uddannes til arbejdsløshed. Standarder under de øvrige delpolitikker. Beskæftigelse Videreuddannelse Ledighed Praktikstatistik Afgangsprojekt i samme virksomhed Evalueringer Dialog med aftagere og organisationer Dialog med dimittender 31

32 4. Kvalitetsorganisationen Cphbusiness organisation er en matrix mellem 7 erhvervsrettede programområder og tværgående centre og funktioner, som skal understøtte programområderne og deres indbyrdes sammenhæng. Alle programområder, centre og funktioner er direkte forankret i direktionen. Aktuelt ser organisationen således ud: 32

33 I hvert programområde har områdechefen det overordnede ansvar for kvaliteten i de uddannelser, som indgår i programområdet understøttet af de tværgående centre og funktioner. Det udførende ansvar er således forankret: Niveau Kvalitetsopgaven (sikre, udvikle og dokumentere kvaliteten af) Udførende ansvar Fag/modul/læringsmål Undervisning Praktik- og hovedopgave vejledning Projekter og cases Øvrige studieaktiviteter Udbud Videngrundlag Tilrettelæggelse og gennemførelse Relevans Uddannelse Udvikling af nye uddannelser Evaluering af eksisterende uddannelser Landsdækkende eksisterende studieordninger Institution Det samlede kvalitetssikringssystem Kvalitetssikringspolitikker og -strategi Undervisere i samarbejde med deres team Områdechef Områdechef Områdechef i samarbejde med kvalitetsenheden Kvalitetsenhed Direktion 33

34 Principper for kvalitetsopgaven Cphbusiness tilgang til kvalitetsopgaven bygger på tesen om den lærende organisation og er: Ledelsesforankret med en klar ansvars- og rollefordeling Systematisk og lærende gennem kvalitetscirklen Baseret på valid ledelsesinformation I tilgangen til kvalitetsopgaven lægges vægt på disse værdier: Etik på højt niveau Cphbusiness er en samfundsvirksomhed, hvilket fordrer en etik på højt niveau. De etiske spørgsmål kan række fra ikke at uddanne til arbejdsløshed over ikke at anvende offentlige midler unyttigt til at levere ydelsen som aftalt eller anvist i lovgivningen eller til ikke at krænke studerendes retssikkerhed. Potentialeledelse Cphbusiness er en fagprofessionel vidensvirksomhed, og det fordrer en ledelse, som kan udvikle og frigive den enkelte medarbejders maksimale potentiale og fastholde det i en varig form drevet af indre motivation mere end ydre belønning. Ingen udvikling uden feedback Uden feedback kan medarbejdere ikke udvikle og anvende deres ressourcer optimalt. Derfor anlægges der en anerkendende ledelsesform, som fremmer dialog, åbenhed og tillid i det daglige samarbejde. Fejl er kilden til ny værdifuld viden Fejl er en værdifuld kilde til ny viden, og gennem den anerkendende ledelsesform fremmes synligheden af svigt med en efterfølgende konstruktiv og fremadrettet tilgang til at undgå gentagelse. Det er vigtigere at gøre de rigtige ting end at gøre tingene rigtigt Handlinger hos den enkelte eller i det enkelte team, som kan fastholde og fremme kvalitet, bygger først og fremmest på klare sigtepunkter og en grundlæggende forståelse af handlingernes betydning for kvaliteten. Der gives derfor store frihedsgrader til selv at agere, samtidig med at sigtepunkter og forståelsesgrundlaget kommunikeres enkelt og klart. Der skal fem til at spille rent, men kun én til at spille falsk I den teambaserede organisation er det ikke nok at tage ansvar for egen indsats. Det er teamet og rollen som organisationsmedlem, der tegner kvaliteten i dagligdagen, og den enkelte har ansvar for både egen og teamets indsats. Tog til tiden Aftaler og frister skal holdes, mails og telefonbeskeder besvares og retningslinjer følges. Derved hjælper den enkelte både sig selv og andre til at undgå stress og holde fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. 34

35 COVERNOTE Bilag 9.1 Kvalitetsrapport 2014 Indstilling Kvalitetsrapport 2014 indstilles til bestyrelsens efterretning og drøftelse. Kvalitetsrapporten er vedhæftet separat i PDF. Baggrund Det er første gang, at bestyrelsen forelægges et samlet billede af kvaliteten i Cphbusiness uddannelser. Rapporten er udarbejdet på baggrund af de indikatorer og målinger, som indgår i institutionens kvalitetssikring med deraf følgende vurderinger og initiativer fra ledelsens side. Kvalitetsrapporten er struktureret efter akkrediteringsmodellen med fokus på de tre uddannelsesrelaterede kriterier: Uddannelsens relevans, uddannelsens niveau og indhold og uddannelsens vidensgrundlag. I forhold til drøftelsen i bestyrelsen har især relevans-kriteriet stor betydning, idet bestyrelsen her er eksponent for det arbejdsmarked, som der uddannes til. 35

36 COVERNOTE Bilag 10.1 Forslag til bestyrelsens møder i 2016 Indstilling Det indstilles til bestyrelsen, at mødeoversigten for bestyrelsesmøder i 2016 godkendes. Baggrund Cphbusiness mødeårshjul planlægges med udgangspunkt i bestyrelsens møder. Formålet er bl.a. at sikre, at bestyrelsens anvisninger implementeres rettidigt i organisationen. Mødeoversigten for 2016 er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens årshjul. 36

37 Forslag til bestyrelsesmøder i 2016 Resultatmøde: 6. april kl Sommermøde: 22. juni kl Bestyrelsesmøde/ strategiseminar: 5. september kl september kl Budgetmøde: 29. november kl inkl. julemiddag 37

Cphbusiness bestyrelse

Cphbusiness bestyrelse Cphbusiness bestyrelse 30. møde i bestyrelsen onsdag den 24. juni 2015 REFERAT Bestyrelsen: Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent

Læs mere

Cphbusiness bestyrelsen

Cphbusiness bestyrelsen Cphbusiness bestyrelsen 33. møde i bestyrelsen torsdag den 26. november 2015 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde

Læs mere

Cphbusiness bestyrelse

Cphbusiness bestyrelse Cphbusiness bestyrelse 29. møde i bestyrelsen tirsdag den 7. april 2015 REFERAT Bestyrelsen: Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent

Læs mere

Cphbusiness bestyrelsen

Cphbusiness bestyrelsen Cphbusiness bestyrelsen 39. møde 20. juni 2017 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Jes Damsted Torben Schwabe Annemette

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Juni 2013/DSC. 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

Juni 2013/DSC. 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT. Bestyrelsen: Juni 2013/DSC 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Jannik Schack Linneman JSL Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette Kreiner

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen: 07.04.2013/DSC 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Ernst Lykke Nielsen, ELN Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette Kreiner

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Indkaldelse med dagsorden og bilag

Indkaldelse med dagsorden og bilag Bestyrelsen Indkaldelse med dagsorden og bilag 29. møde tirsdag den 7. april 2015 kl. 15.00 18.00. Mødet afholdes i Cphbusiness Søerne (lokale CS-421), Nansensgade 19, 1366 København K. Eventuelle afbud

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Bestyrelsesmøde og strategiseminar

Bestyrelsesmøde og strategiseminar Bestyrelsesmøde og strategiseminar onsdag den 31. august 2011 kl. 12.00 20.00 Sophienberg Slot Rungsted Strandvej 219-2960 Rungsted Program 12.00 Frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 15.00 Strategiseminar 18.30

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI

KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI Strategisk guideline for kvalitetssikring af Cphbusiness' uddannelser Om kvalitetssikring på Cphbusiness 4 Kvalitetssikring af Cphbusiness uddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Side 1 af møde 14. september 2017 REFERAT. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde. Side 1 af møde 14. september 2017 REFERAT. Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 40. møde 14. september 2017 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Jes Damsted Torben Schwabe Annemette

Læs mere

(30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

(30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT. Bestyrelsen: (30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Jannik Schack Linneman JSL Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen:

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen: 03.09.2012/DSC 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand Ernst Lykke Nielsen, Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Referat af 11. møde, 22. januar 2014 kl. 15.00 17.00 på Cphbusiness, Landemærket

Referat af 11. møde, 22. januar 2014 kl. 15.00 17.00 på Cphbusiness, Landemærket 22. januar 2014 Cphbusiness HSU Referat af 11. møde, 22. januar 2014 kl. 15.00 17.00 på Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

U d v i k l i n g s p r o g r a m

U d v i k l i n g s p r o g r a m U d v i k l i n g s p r o g r a m 2 0 1 5 Om udviklingsprogrammet Udviklingsprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag 2015 sammen med årets uddannelsesprogram og budget. Udviklingsprogrammet præsenterer

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

23.11.2012 / DSC. 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT. Bestyrelsen:

23.11.2012 / DSC. 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT. Bestyrelsen: 23.11.2012 / DSC 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand Ernst Lykke Nielsen Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Cphbusiness HSU. 5. november 2014. Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket

Cphbusiness HSU. 5. november 2014. Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket 5. november 2014 Cphbusiness HSU Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER

Læs mere

Cphbusiness HSU. 20. august 2014. Referat af 14. møde 20. august 2014 kl. 10.00 12.00 på Cphbusiness, Landemærket

Cphbusiness HSU. 20. august 2014. Referat af 14. møde 20. august 2014 kl. 10.00 12.00 på Cphbusiness, Landemærket 20. august 2014 Cphbusiness HSU Referat af 14. møde 20. august 2014 kl. 10.00 12.00 på Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014 STRATEGI FOR KVALITET 2013 Revideret 2014 Strategi for KVALITET 2 KVALITET PÅ KEA 3 MÅL FOR KEAS KVALITETSARBEJDE 3 KVALITETSKULTUR 4 OVERORDNEDE KVALITETSSTANDARDER PÅ KEA 5 ANSVAR OG ORGANISERING AF

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9 Før tanken ud i livet VIA University College Dato: 8. januar 2015 Journalnr.: U0003-7-03-19-14 Resultatlønskontrakt Kontraktholder: Rektor Harald E. Mikkelsen Aftalepart: Formand Peter Sørensen efter bemyndigelse

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Referat af 16. møde 21. januar 2015 kl. 13.00 15.00 i Cphbusiness City

Referat af 16. møde 21. januar 2015 kl. 13.00 15.00 i Cphbusiness City 21. januar 2015 Cphbusiness HSU Referat af 16. møde 21. januar 2015 kl. 13.00 15.00 i Cphbusiness City I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Thomas Kristian Mark Centerchef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER Copenhagen Business Academy Bestyrelsesmøde og strategiseminar Torsdag den 16. september 2010 REFERATER 1 PROGRAM 12.00 Ankomst og frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 14.15 Pause Særskilt indkaldelse med dagsorden

Læs mere

Distributionslister oversigt

Distributionslister oversigt Distributionslister oversigt Direktorat CPH-DIREKTORAT ADM Studieadministration, Alle CPH-ADM-ALLE* ADM Studieadministration, Ledere CPH-ADM-LED ADM Studieadministration, Backoffice 1 Søerne CPH-ADM-BO1-CS

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation.

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation. Kvalitetspolitik med kvalitetsarbejdet et med kvalitetspolitikken er at skabe et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet og hele institutionen, samt på tværs af de forskellige

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere