ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING"

Transkript

1 Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT , 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: november 14, 28 Wind1 Att: Peter Poulsen Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Lasse Svenningsen, EMD-DK Rapport_energiberegning_Rudmose.doc

2 Indholdsfortegnelse: Beregnet energiproduktion for 4 Siemens SWT ,3MW møller, 8m nav, Katrineholms piber, Næstved Kommune... 3 Baggrund for beregningen... 4 Kallibrering af vind model Beregningsresultat... 7 Appendix: Appendix A WindPRO PARK beregning Om denne rapport: Dette er en minimal rapport der kun beskriver de væsentligste forhold omkring energiproduktionsberegningen en mere omfattende fuldt dokumenterende beregningsrapport kan leveres om ønsket. eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, tel: fax: , 2

3 Beregnet energiproduktion for 4 Siemens SWT ,3MW møller, 8m nav, Katrineholms piber, Næstved Kommune. Projekt: Katrineholms piber 9,2 MW 4 Stk. kw Rotor Nav Siemens SWT ,6 8 MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) 13% 3.83 Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 2% 59 Forventet netto salg P(5) Vurderet usikkerhed *3) 8% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(9) 9% P(95) 95% Noter: *2) *3) *4) Model korrektion skyldes dels ændring af vindindeksniveau i 26, dels luftmassefylde metode, normalt ca.1% fradrag, men det er de eksisterende møller nær placeringen der styrer modelkorrektion endeligt på plads, og den kan typisk afvige fra 5% - 15% fradrag. Her er Indikationen fra reference møllerne af justeringen 13%. Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne mølle, (3% rådighed + 2% el tab). Usikkerheden med den metode og det datagrundlag der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. De 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving. I ovenviste tabel ses hovedresultater samt noter vedr. beregningen. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(9) den produktion man med 9% sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(9) således være en 1% risiko for at resultatet bliver ringere end P(9) værdien. Men der vil tilsvarende også være en 9% chance for, at den er bedre end beregnet. Bemærk at der ikke er indregnet eventuelle tab som følge af skyggestop, støjreduktion o.lign. Produktionen er regnet som årligt gennemsnit over 2 år.

4 Baggrund for beregningen Beregningen omfatter fire nye møller placeret som vist på kortet i Figur 1. Møllerne er 4 Siemens SWT kw møller med 92,6 m rotor diameter og deres effektkurve er bekræftet af Siemens. Møllerne er beregnet ved normal drift mode. Der findes i området et antal eksisterende møller inden for en radius af 6 km som vist på kortet. Ud over de viste er registreret et antal mindre møller. Disse er ikke inkluderet i beregningerne. Det efterlader 12 møllegrupper i området: 5 kw 4 kw 225 kw 15 kw 6 kw 66 kw 55 kw 6 kw 18 kw 2 kw 6 kw 75 kw NORDTANK - Fuglebjerg MICON - Fuglebjerg VESTAS - Krummerup NORDTANK - Haldagerlille B MICON - Krummerup VESTAS - Fuglebjerg NORDTANK - Førslev MICON - Hashøj DANWIN - Kirkerup WINCON - Gimlinge BONUS - Sludstrup MICON - Skælskør Figur 1. Oversigtskort. Røde symboler er nye møller, blå symboler er eksisterende møller.

5 For samtlige møller er beregnet med mindst 2 km radius for ruhedsklassificering og 5 km radius for 5 m højdekurver. WAsP vind-flow modellen fra Risø er anvendt i beregningen. Der er medregnet enkelte lægivere med standard værdier (1 m høje hegn med porøsitet på 3%), da der ikke er foretaget besøg på stedet. Disse forventes, at have en marginal indflydelse på beregningen. Vindgrundlaget er standard vindstatistikken for Danmark med den lokale landsdelskorrektion. De tre 6 kw Krummerup møller tæt ved den nye møllepark vil blive fjernet og deres indflydelse er derfor ikke medregnet. Kalibrering af vindmodel. Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Resultatet kan ses i Figur 2. Kontrolberegning , 12, , , 6 9, Godhed, index Årlig produktion, MWh/år , 2 Beregnet produktion Faktisk vindkorrigeret produktion 75 kw MICON - Skælskør 75 kw NEG MICON - Eggeslevmagle 6 kw MICON - Gimlinge 6 kw BONUS - Sludstrup 6 kw MICON - Gimlinge 6 kw MICON - Vemmeløse 2 kw WINCON - Gimlinge 6 kw MICON - Hashøj 18 kw DANWIN - Kirkerup 6 kw MICON - Hashøj 6 kw MICON - Hashøj 55 kw NORDTANK - Førslev 6 kw MICON - Krummerup 66 kw VESTAS - Fuglebjerg 6 kw MICON - Krummerup 6 kw MICON - Krummerup 15 kw NORDTANK - Haldagerlille B 15 kw NORDTANK - Haldagerlille B 15 kw NORDTANK - Haldagerlille B 15 kw NORDTANK - Haldagerlille B 5 kw NORDTANK - Hårslev By Og S 4 kw MICON - Fuglebjerg 225 kw VESTAS - Krummerup 4 kw MICON - Fuglebjerg 4 kw MICON - Fuglebjerg 4 kw MICON - Fuglebjerg 5 kw NORDTANK - Fuglebjerg 7, 5 kw NORDTANK - Fuglebjerg Godhed Figur 2. Beregnet produktion sammenlignet med faktisk produktion for referencemøllerne. Godheden angiver forholdet mellem de to. Mange af møllerne står i klynger, der internt har en rimelig homogen godhed. Møllerne er i Figur 3 samlet i disse klynger og godheden er vist. Gennemsnitsgodheden for de enkelte grupper er korrigeret med en HP korrektion (forventet bias i effektkurven) og energi niveauet er justeret ind for at kompensere for afvigelsen fra index 1. Den gældende vurdering er, at anvendelse af den danske vindstatistik bør kombineres med en nedjustering på mellem 5 og 15% på produktionen.

6 Disse operationer er vist i Figur 3 og Figur 4. Det bemærkes her, at der er grupper, der afviger ganske radikalt fra den beregnede produktion. Det drejer sig især om de små møller Haldagerlille B og Kirkerup, der overvurderes med henholdsvis 15% og 13%, samt den middelstore Førslev mølle, der undervurderes med 22%. Disse afvigelser skyldes formentlig for de to førstes vedkommende, at de er små og følsomme overfor mindre fejl i modellen og desuden er ældre møller. Førslev møllens afvigelse står i så stor kontrast til de øvrige resultater for de middelstore møller, at det formentlig skyldes en fejl konkret ved møllen, som ikke har noget med vindmodellen at gøre. Tages disse afvigere ud, kan modellen justeres ned med 13% til en gennemsnits godhed på 99. Dette er lidt under 1, men forsvares ved at næsten alle de middelstore møller tæt omkring placeringen for Katrineholms Piber mølleparken alle ligger lidt over 1 i godhed. Det er et problem i kontrolberegningen, at alle omkring liggende møller er relativt små, især i navhøjde. Der er derfor lagt større vægt på de middelstore møller i forhold til de små møller. Desuden er niveauet lagt således at de fleste af de middelstore møller underpredikteres lidt. Standardafvigelsen i godhed når afvigerne fjernes er på 4,3%. Godhed 5 kw 4 kw 225 kw 15 kw 6 kw 66 kw 55 kw 6 kw 18 kw 2 kw 6 kw 75 kw NORDTANK - Fuglebjerg MICON - Fuglebjerg VESTAS - Krummerup NORDTANK - Haldagerlille B MICON - Krummerup VESTAS - Fuglebjerg NORDTANK - Førslev MICON - Hashøj DANWIN - Kirkerup WINCON - Gimlinge BONUS - Sludstrup MICON - Skælskør 87,3 84,3 85, 73,8 89, 87, 13, 9,7 74, 75, 86, 91,5 HP korrigeret godhed 89,7 9,6 86,7 73,8 87,3 83,7 16,2 88,9 75,5 78,9 82,7 87,1 Justeret godhed (13%) 13,1 14,1 99,7 84,8 1,3 96,2 122,1 12,2 86,8 9,7 95, 1,2 Afvigelse fra 1-3,1% -4,1%,3% 15,2% -,3% 3,8% -22,1% -2,2% 13,2% 9,3% 5,% -,2% Figur 3. Godhed for de 12 møllegrupper justeret med HP korrektion og en beregningsjustering på 13%.

7 Kontrol beregning opdelt i klynger 13, 2,% 15,% 12, 1,% 5,%,% 1, -5,% 9, -1,% Afvigelse fra 1 Godhed, index 11, Godhed HP korrigeret godhed -15,% 8, -2,% Afvigelse fra 1 75 kw MICON - Skælskør 6 kw BONUS - Sludstrup 2 kw WINCON - Gimlinge 18 kw DANWIN - Kirkerup 6 kw MICON - Hashøj 55 kw NORDTANK - Førslev 66 kw VESTAS - Fuglebjerg 6 kw MICON - Krummerup 15 kw NORDTANK - Haldagerlille B 225 kw VESTAS - Krummerup 4 kw MICON - Fuglebjerg -25,% 5 kw NORDTANK - Fuglebjerg 7, Justeret godhed (13%) Figur 4. Tabellen i figur 3 vist grafisk. Beregningsresultat Med den valgte beregningsopstilling er den beregnede årlige produktion over 2 år for de fire møller MWh/år. Der regnes med 3% rådighedstab og 2% elektriske tab. Da elektriske tab og et forventet 1% rådighedstab allerede indgår i kalibreringen med referencemøllerne skal kun 2% trækkes fra. Usikkerheden anslås til at være normal. Der er 5% usikkerhed alene for langtids-vindniveauet. Derudover spreder referencemøllerne lidt over 4%. Der er tillagt usikkerhed på grund af den store forskel i navhøjde mellem den nye møllepark og de eksisterende reference møller. Den samlede usikkerhed er vurderet til 8%. Se detaljer vedr. beregningen i vedlagte WindPRO beregningsudskrifter.

8 APPENDIX A

9 Projekt: Katrineholms Piber, EMD PARK - Hovedresultat Beregning: Katrineholms piber Skyggevirkningsmodel eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. N.O. Jensen (RISØ/EMD) WindPRO version Beta Nov 28 Udskrevet/Side :25 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 1 DK-922 Aalborg Ø Thomas Sørensen Beregnet: :42/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,233 kg/m3 til 1,237 kg/m3 Kote for navhøjde over havoverflade 115, m til 147, m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 8, C til 8,2 C Tryk ved møller 995,3 hpa til 999,2 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant,75 Vindstatistikker DK DANMARK '92.wws Landsdelskorrektion,94 Mølleplaceringer UTM ED5 Zone: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse UTM ED5 Zone: 32 [m] 1 Ny , Siemens SWT !O... 2 Ny , Siemens SWT !O... 3 Ny , Siemens SWT !O... 4 Ny , Siemens SWT !O... Nøgletal for højden 8, m over terræn Terræn UTM ED5 Zone: 32 Ny mølle Målestok 1:5. Terrændata Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel vindhast. Ækvivalent ruhed [kwh/m2] [m/s] A EMD beregning WAsP (RVEA11 1,,, 13) ,3 1,3 Beregnet årlig produktion for møllepark Årlig energiproduktion Park Kapacitetsfaktor for Mølle kombination Resultat Justering-13,% Virkningsgrad Middel mølleproduktion Resultat Justering-13,% [MWh] [MWh] [%] [MWh] [%] [%] Vindmøllepark 29.25, ,9 97, ,6 36,3 31,6 Beregnet årlig energi for hver af 4 nye parkmøller med en samlet effekt på 9,2 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Power, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering-13,% Virkningsgrad Middel rated af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja Siemens SWT ,6 8, EMD Level - - SIEMENS 2.3 MW, 17, db , ,9 7,3 2 A Ja Siemens SWT ,6 8, EMD Level - - SIEMENS 2.3 MW, 17, db , ,7 7,3 3 A Ja Siemens SWT ,6 8, EMD Level - - SIEMENS 2.3 MW, 17, db , ,4 7,2 4 A Ja Siemens SWT ,6 8, EMD Level - - SIEMENS 2.3 MW, 17, db , , 7,2 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

10 Projekt: Katrineholms Piber, EMD eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Beta Nov 28 Udskrevet/Side :25 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 1 DK-922 Aalborg Ø Thomas Sørensen Beregnet: :42/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: Katrineholms pibermølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,233 kg/m3-1,237 kg/m3 Retningsanalyse Sektor N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 1 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 613,8 992, , ,6 2.77, , ,2 4.26,1 6.24, , , 711, ,4 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 1, -,7-3,9-1,6-7,9 1,4 4,1-1,2-17,3-18,8-4,3 2,9-55,3 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 167,1,,,, 96, 55,8,,,, 53,8 822,6 Resulterende energiproduktion [MWh] 447,8 991, ,3 2.11, ,5 1.24, ,4 4.24, , ,3 2.49,7 66, ,5 Specifik energi [kwh/m2] 1.86 Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%],2 -,1 -,3 -,5 -,3,1,2, -,3 -,3 -,2,4 -,2 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 27,2,,,, 7,2 25,8,,,, 7,5 2,7 Udnyttelse [%] 25,1 33,7 26,9 33,9 31,4 3,2 25,1 27,8 27, 26,6 27,7 29,8 28,1 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning 4 2 Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

11 Projekt: Katrineholms Piber, EMD PARK - Effektkurveanalyse eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Beta Nov 28 Udskrevet/Side :25 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 1 DK-922 Aalborg Ø Thomas Sørensen Beregnet: :42/ Beregning: Katrineholms pibermølle: 1 - Siemens SWT !O! Level - - SIEMENS 2.3 MW, 17, db , Navhøjde: 8, m Navn: Level - - SIEMENS 2.3 MW, 17, db Kilde: SIEMENS Kilde/dato Oprettet af Oprettet Ændret Stopvindhastighed Effektregulering Ct-kurvetype [m/s] EMD , Pitch Brugerdefineret HP-kurve sammenligning - Bemærk: For standard luftmassefylde og weibull k parameter = 2 Vmiddel [m/s] HP-værdi [MWh] Siemens SWT !O! nav: 8, m (1.1) [MWh] Checkværdi [%] Tabellen viser sammenligningen mellem årlig energiproduktion beregnet på basis af simplificerede "HP-Kurver" som antager at alle møller kører nogenlunde ens - kun specifik effekt (kw/m^2) og enkelt/dobbelt generator eller stall/pitch bestemmer de beregnede værdier. Produktioner er uden parktab. For flere detaljer, spørg Energistyrelsen om projektrapport J.nr /-16, eller se WindPRO manual kapitel Metoden er forbedret i EMD rapporten "2 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 23. Anvend tabellen til at se om den givne effektkurve er rimelig - hvis checkværdien er mindre end -5%, er effektkurven sandsynligvis for optimistisk pga. usikkerhed i effektkurvemålingen. Effektkurve Oprindelige data fra Windcat, Luftmassefylde: 1,225 kg/m3 Vindhastighed Effekt Ce Vindhastighed Ct-kurve [m/s] [kw] [m/s] 1,,, 1,, 2,,, 2,, 3,,, 3,, 4, 65,,25 4,,81 5, 18,,35 5,,84 6, 352,,4 6,,83 7, 59,,42 7,,85 8, 96,,43 8,,86 9, 1.38,,43 9,,87 1, 1.767,,43 1,,79 11, 2.85,,38 11,,67 12, 2.234,,31 12,,45 13, 2.283,,25 13,,34 14, 2.296,,2 14,,26 15, 2.299,,16 15,,21 16, 2.3,,13 16,,17 17, 2.3,,11 17,,14 18, 2.3,,9 18,,12 19, 2.3,,8 19,,1 2, 2.3,,7 2,,9 21, 2.3,,6 21,,7 22, 2.3,,5 22,,7 23, 2.3,,4 23,,6 24, 2.3,,4 24,,5 25, 2.3,,3 25,,5 Effekt, Cp og Energi som funktion af Vindhastighed Data anvendt i beregning, Luftmassefylde: 1,237 kg/m3 Vindhastighed Effekt Ce Interval Energi Akk. energi Relativ [m/s] [kw] [m/s] [MWh] [MWh] [%] 1,,,,5-1,5,,, 2,,, 1,5-2,5,,, 3,,, 2,5-3,5 1,5 1,5,1 4, 65,7,25 3,5-4,5 57,1 67,5,9 5, 181,8,35 4,5-5,5 157, 224,6 3, 6, 355,6,4 5,5-6,5 31, 534,6 7,2 7, 596,,42 6,5-7,5 55,6 1.4,2 14, 8, 915,2,43 7,5-8,5 72,6 1.76,8 23,6 9, 1.319,1,43 8,5-9,5 916, ,1 35,9 1, 1.779,,43 9,5-1,5 1.24,2 3.71,3 49,6 11, 2.95,6,38 1,5-11,5 987, ,1 62,9 12, 2.241,6,31 11,5-12,5 834, ,9 74,1 13, 2.286,9,25 12,5-13,5 641, ,5 82,7 14, 2.296,,2 13,5-14,5 462, 6.627,5 88,9 15, 2.299,,16 14,5-15,5 316, ,1 93,1 16, 2.3,,13 15,5-16,5 27, ,5 95,9 17, 2.3,,11 16,5-17,5 13, ,6 97,7 18, 2.3,,9 17,5-18,5 78, ,8 98,7 19, 2.3,,8 18,5-19,5 45, 7.44,7 99,3 2, 2.3,,7 19,5-2,5 24, ,6 99,7 21, 2.3,,6 2,5-21,5 13, ,8 99,8 22, 2.3,,5 21,5-22,5 6, ,5 99,9 23, 2.3,,5 22,5-23,5 3, ,8 1, 24, 2.3,,4 23,5-24,5 1, ,5 1, 25, 2.3,,4 24,5-25,5, , 1, Effektkurve Data anvendt i beregning,5 Effekt- og Cp-kurve Ce Ct 2.,4,8 1.8 Effekt [kw] ,3,2,6,4 6 4,1, Vindhastighed [m/s] Vindhastighed [m/s] 2 25 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

12 Projekt: Katrineholms Piber, EMD eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. PARK - Vinddata analyse Beregning: Katrineholms pibervinddata: A - EMD beregning; Navhøjde: 8, Placeringskoordinater UTM ED5 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '92.wws Landsdelskorrektion,94 WindPRO version Beta Nov 28 Weibull data Udskrevet/Side :25 / 4 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 1 DK-922 Aalborg Ø Thomas Sørensen Beregnet: :42/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] N 6,35 5,64 1,873 3,6 6,67 1,865 3,5 1 NNØ 6,63 5,88 1,896 5,3 7,11 1,938 5,2 2 ØNØ 6,82 6,12 1,592 6,5 7,15 1,585 6,4 3 Ø 8,2 7,11 2,396 7,7 8,44 2,392 7,7 4 ØSØ 8,63 7,65 2,393 8,9 8,91 2,392 8,9 5 SSØ 7,48 6,62 2,72 5,6 7,47 2,58 5,5 6 S 7,34 6,5 2,135 8,6 7,34 2,128 8,7 7 SSV 9,5 8,2 2,244 12,5 9,12 2,248 12,6 8 VSV 9,86 8,75 2,494 15,9 9,95 2,495 16, 9 V 9,94 8,82 2,482 13,8 1,6 2,482 13,8 1 VNV 8,84 7,83 2,158 7,5 8,95 2,152 7,4 11 NNV 6,28 5,6 1,717 4,1 6,6 1,78 4,2 Alle 8,47 7,5 2,111 1, 8,64 2,118 1, *)8,19 *)7,25 *) Landsdelskorrektion er indregnet Weibull fordeling Energi rose (kwh/m2/år) 1 Reference Nuværende placering 9 8 NNV N 75 NNØ Fordeling [%] V VNV ØNØ Ø Vindhastighed [m/s] 2 25 VSV SSV ØSØ SSØ Reference: A=8,64;k=2,118;Vmiddel=7,7 m/s Nuværende placering: A=8,47;k=2,111;Vmiddel=7,3 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering VNV NNV N NNØ ØNØ VNV NNV N 15 12,5 1 7,5 5 2,5 NNØ ØNØ V Ø V 5 1 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

13 Projekt: Katrineholms Piber, EMD PARK - Parkeffektkurve Beregning: Katrineholms piber eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Beta Nov 28 Udskrevet/Side :25 / 5 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 1 DK-922 Aalborg Ø Thomas Sørensen Beregnet: :42/ Effekt Vindhastighed Frie Parkmøller N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV møller [m/s] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw],5 1,5 2,5 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 26,5 27,5 28,5 29,5 Parkeffektkurven er som en vindmølles effektkurve. Den giver sammenhængen mellem en given vindhastighed foran parken og parkens samlede effekt. Parkeffektkurven medtager altså parktabene men IKKE terrænbetingede ændringer af vinden gennem mølleparken. Måling af en parkeffektkurve er ikke så simpel som en almindelig effektkurve. Det skyldes at parkeffektkurven afhænger af vindretningen og at samme vindhastighed normalt ikke vil optræde i hele parken (kun i meget fladt ikke-komplekst terræn). Parkeffektkurven er altså ikke beregnet til validering af målinger. Det ville kræve mindst 4 målemaster rundt om parken og et meget fladt terræn, og selv da vil valideringen være meget usikker. En anden park effektkurve model (PPV) som kan benyttes i komplekst terræn er tilgængelig i WindPRO. Hvad kan parkeffektkurven bruges til: 1. Til produktions prognose systemer, baseret på prognosedata for vindhastighed og retning, vil parkeffektkurven være et effektivt værktøj til at forudsige effekten. 2. Til beregning af varighedskurver, der siger hvor ofte en given effekt vil optræde. Parkeffektkurven kan her anvendes sammen med den gennemsnitlige vindfordeling for parken i navhøjde. Den gennemsnitlige vindfordeling kan eventuelt findes udfra Weibull parametre for hver mølleposition. Disse kan findes i udskriftsmenuen Resultater til fil i Park resultat som kan gemmes til fil eller kopieres til udklipsholder og sættes ind i regneark. 3. Beregning af vind energi index baseret på PARK produktionen (se nedenfor) 4. Estimering af den forventede PARK produktion for en eksisterende møllepark - baseret på vind målinger som er målt ved mindst to målemaster ved to sider af mølleparken. Masterne skal bruges til at finde fritvindshastigheden. Fritvindshastigheden bruges til simulering af den forventede energiproduktion med PARK effektkurven. Denne procedure kan kun forventes at fungere i ikke-komplekts terræn. I komplekst terræn er der en anden PARK effektkurve model der kan benyttes (PPV-modellen). Den findes også i WindPRO. Note: Bemærk: I menuen Resultater til fil findes også Vindhastigheder indeni møllepark. Disse kan via regneark anvendes til at finde reduktioner i vindhastigheder inde i parken som følge af skyggevirkningen fra vindmøllerne. WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

14 Projekt: Katrineholms Piber, EMD PARK - Mølleafstande Beregning: Katrineholms piber eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Mølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 35, 2 35, 322 3,5 2 35, 1 35, 322 3,5 3 35, 4 67, 322 3,5 4 67, 3 35, 322 3,5 WindPRO version Beta Nov 28 Udskrevet/Side :25 / 6 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 1 DK-922 Aalborg Ø Thomas Sørensen Beregnet: :42/ Ny mølle Målestok 1:5. Terrændata WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

15 WindPRO version Beta Nov 28 Projekt: Udskrevet/Side Katrineholms Piber, EMD eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :25 / 7 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 1 DK-922 Aalborg Ø Thomas Sørensen Beregnet: :42/ PARK - Large Google map Beregning: Katrineholms piberfil: Large Google map.bmi m Kort: Large Google map, Udskriftsmålestok 1:5., Kortcentrum UTM ED5 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Terrændata WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Ovnbøl, Varde,, DANMARK 12 MW Vindmølleprojekt 4 x Siemens SWT 3,0 MW/101 Ø 89,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 4 Siemens SWT- -3,0-101 vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde:

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Brugerlicens: Beregnet: 12-11-2015 :49/3.0.629 VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Vindmølletype Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Afstand til kamera A B C D

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer:

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer: relevante havområde. et et baseret på 10 års målinger (1987-1996) fra følgende meteorologiske stationer: åstrup (ca 8 km nord for Vejle) (38%) Gniben (på spidsen af Sjællands Odde) (41%) eldringe (Fyn)

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport.

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport. Slutrapport. Vindressourcekort for Danmark. Vindressourcekort for Danmark. 1 1. Indledning 1 2. Vinddata 2 3. Terrændata 2 3.2. Digitalt ruhedskort. 2 3.3 Digitale højdekurvekort. 4 4. Beregningninger

Læs mere

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød 19. februar 2015 Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller på Lillerød Renseanlæg Allerød Kommune har sendt Forsyningens

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Sådan kan man regne på husstandsmøller:

Sådan kan man regne på husstandsmøller: Sådan kan man regne på husstandsmøller: Andreas Bechmann (DTU Wind) & Morten Thøgersen (EMD) Danmarks Vindmølleforening, 9/9 2016 Fredericia Sådan kan man regne på husstandsmøller: 1. Beregningsværktøjet

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan MD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, Ved eventuelle krav, som følge af denne

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen NOTAT Dato 23022016 Dok.nr. 36878/16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen FORUDSÆTNINGER FOR KOMMUNENS VINDMØLLEPLAN OG STATUS FOR REALISERING AF VINDMØLLEPLANEN FEBRUAR 2016 Forudsætninger for vindmølleplanen

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (. samling) EPU alm. del - Bilag Offentligt Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program 09-09-00 6:08 / og udskrift

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Fakta om forringelse af møllernes produktion i tid og inddragelse af Merra og EMD_ConWx model vinddata til kalibrering af vindindeks niveauet.

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist.

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Forudsætninger: funktioner (matematik) og primære vindsystemer

Læs mere

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009 Projekt:

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009 Projekt: WindPRO version.6..5 n 009 Udskrevet/Side 05.05.0 :8 / Brugerlicens: Beregnet: 05.05.0 :7/.6..5 VISUAL - Hovedresultat Beregning: 5 x E-8/.0MW mølle A Fra fyret B vikvåg kai Målestok :50 000 Kamera C Vindeltrapp

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S Ny metodik til vindberegning Hvordan man ved hjælp af nye vinddata fra Meto Scala modeller vil kunne lave vindberegninger mere præcist fremover. Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny energiberegnings

Læs mere

WindPRO 2 version Apr 2007 Project:

WindPRO 2 version Apr 2007 Project: 9 k møller (4 stk) forudsiges meget fint, tilsvarende gælder for de 7 Ryå 1 k møller, yderligere % for usikkerhed, kan resultat - 1% i udskrift anvendes som udgangspunk for indpro 2 version 2..7.8 Apr

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Nyt vindenergi indeks for Danmark

Nyt vindenergi indeks for Danmark Nyt vindenergi indeks for Danmark Af Per Nielsen, EMD februar 2004 Nyt vindenergi indeks for Danmark... Af Per Nielsen, EMD februar 2004... Data kilder... Beregningsmetode(r)...2 Beregning af vindindeks

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af 97 Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 opdateret 7. oktober 2014 og 28. august 2015 Projekt

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere