Byens Arena. gladsaxe.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byens Arena. gladsaxe.dk"

Transkript

1 Bys Ara gladsaxe.dk

2 Indhold Intro sde 1 Bys Ara Høje Gladsaxe - et mødested bevægelse sde 2 Området bymæssge kontekst sde 4 Idé arktektonsk koncept sde 6 Stuatonsplan sde 8 Araer sde 10 Udvalgte araer sde 12 Mål forankrng sde 14 Bys Ara strategsk sammhæng sde 16 Projektets organserng sde 17 Økonom tdsplan for omdannels sde 18 Sktseprojektet er udarbejdet Gladsaxe Kommunes bdrag konkurrc EN GOD OMVEJ oktober Projektet er udarbejdet et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, NIRAS Planlægnng samt Skov & Landskab, Købhavns Unverstet. Layout llustratoner: Gladsaxe Kommune, NIRAS Planlægnng samt Skov & Landskab, Købhavns Unverstet. Oplag: 75 Kontaktperson: Teknsk vcedrektør Maj Gre E-mal: By- Mljøforvaltnng Telefon: Roskæret 39 Mobl: Søborg

3 Bys Ara Bys Ara er crkusara et sted forbundet fest, farver glæde. En ggantsk parkerngsplads omdannes ramme for heroske bedrfter fantastske udfoldelser. Her er der plads de skæve anderledes verd, besøge tage del. Bys Ara byder forskellge oplevelser. Akrobater hjul, der kører h ad d snoede st. Crkelfore araer forskellge materaler byder aktvteter for alle, unge gamle, tykke tynde. Her er net for de aktve lnedansere jonglører, m dem der hellere vl nyde sol synet de legde sle stund. Her mødes famler for at få fælles oplevelser, her flrte d stærke d eller prøve kræfter balancs kunst. Man det, bedst lde samm andre. Ara er et mødested for artster skuere alle sder. Her vælger selv, om træder nd eller betragter. Som crkus, der d mest demokratske kunstform sætter d mneskelge formå ctrum. Her har alle ret et publkum der er plads alle. Her fndes ng vndere eller tabere. Velkomm Bys Ara

4 Bys Ara Høje Gladsaxe - et mødested bevægelse Hvad var det, v vlle? I foråret formulerede v vson: Gladsaxe Kommune vl samarbejde beboere aktører om at skabe et nyt fælles mødested Høje Gladsaxe. V vl omdanne det kommunale parkerngsareal langs de fem højhuse plads, der crkus byder både artster skuere ndfor. Som crkusmljøet skal plads appellere alle aldersgrupper byde nye rammer om fælles oplevelser bevægelse. fordrng at skabe harmonsk plads, der godeser de ge målgruppers behov ønsker. M heldgvs har mers forløb vst, at der er ge fælles præfercer. Det er dem, v nu skal bygge vdere. Fra vsonsoplæg projektsktse V har gnemført ntsv proces vægt at hte nput pladdannels hos ge aktører mulgt: Bys Ara skal være et urbant mødested, der spller samm d marte bebyggelse, de grønne arealer mod syd det store sportråde mod nord. V vl skabe fleksbel plads, der skfter udtryk perler snor byder trygge ndbydde opholdsrum faclteter, der nvterer aktvtet, fungerer ramme om både det spontane det planlagte samvær. Hvor er v nu? Med dne projektsktse er v nået et langt skrdt vdere. V har taget hul udfordrng om at omdanne det lange smalle asfalterede restområde et attraktvt byrum nye aktvteter. M Bys Ara er andet mere d pladdannelse. Bys Ara er proces, der skal brnge Gladsaxe Kommune aktørerne området samm om at forandre. Høje Gladsaxe er nddelt fem bolgdelnger, hver deres bolgblokke frarealer. Næst symbolsk hører de fem højhuse hver sn delng. Beboerne ønsker rammer fælles aktvteter, Fællesdrft Høje Gladsaxe samarbejder om at gnemføre helhedsplan, der blandt andet har formål at knytte de fem delnger tættere samm skabe flere relatoner aktvteter tværs. Det nye fælles frareal foran højhuse skal understøtte helhedsplan. Derfor bygger vson de om et gnemgåde stforløb langs højhuse. Områdets tre skoler, de ge nsttutoner sportsctret er vgtge aktører forhold at skabe lv bevægelse ny forplads. Gladsaxe Kommune ønsker at åbne flere Gladsaxeborgeres øjne for områdets kvalteter. Alt alt er der rgtg ge målgrupper for projektet. V har brugt mer at dække ønsker behov at ndsamle deer. Det er ud- Markedsdag er årlg begvhed Høje Gladsaxe, hvor forældre børn samles omkrng forskellge aktvteter for at skyde crkusug Høje Gladsaxe gang. I år delt Gladsaxe Kommune bod, hvor v nformerede om Bys Ara nvterede alle at tegne, klppe klstre deres ønsker kommde plads. Der var farver, små fotos forskellge aktvteter, stemnnger materaler rådghed, Gerlev Legepark satte lege gang foran bod. Bod var velbesøgt det konkrete resultat blev 19 flotte nsprerde collager, udarbejdet både børn voksne. H over mer har v gnemført Aktøranalyse. V har gnemført ntervews området for at dække, hvordan frarealerne anvdes dag, for at ndsamle ønsker deer kommde plads. Beboerrådgver Høje Gladsaxe bdr at udpege respondter flere aldersgrupper forskellge nteresser: Pædager småbørnsforældre ntegreret dagnsttuton Kvndeklub (kvnder etnsk pakstansk baggrund, de fleste går hjemme dagtmerne) Ældre, der kom frokost d lokale krke Elever lærere fra 10.kl ctret Medlemmer ungdomsklubb Lærer samt elever fra kl Høje Gladsaxe Skole Et gørde elemt process har været dal Beboerdemokratet området. V har gnemført workshop for de fem delngsbestyrelser samt beboerrådgver, projektet er flere gange drøftet Fællesdrfts Forretnngsudvalg både ud borgmesters deltagelse To øverste: Stemnngsblleder fra Markedsdag Nederst: Eksempel et udfyldt arbejdskort fra Markedsdag

5 Jeg ønsker mg et sted hvor jeg cykle stå rulleskøjter. Der skal være net at klatre. Jeg vl gerne have mulghed for at splle petanque gå tur net grønt. Der skal være et sted, hvor bare kgge folk mødes andre rare omgvelser. Gymnastkrnge trapetzer - net der udfordrer mg. Det må gerne være ldt vldt. I slutnng august gnemførte v desud Workshop, hvor repræstanter fra beboerdemokratet, Høje Gladsaxe Skole, Sportsctret de kommunale forvaltnnger var samlet om at konkretsere de gnemgåde træk projektskts for omdannels. D Poltske forankrng har været skret ved at sætte Bys Ara prrammet for Byrådets Orterngsmøde jun. Økonomudvalget har drøftet projektet to gange, borgmester har løbde været nddraget udvklng projektforslaget. Markedsdag ntervews har bdraget forslag forskellge aktvteter Bys Ara. På flade På hjul Indfor et grænset felt På fgur Det Tværfaglge samarbejde har været bærde process. Projektet er forankret By- Mljøforvaltnng deltagelse de to øvrge forvaltnnger, Socal- Sundhedsforvaltnng samt Børne- Kulturforvaltnng, projektgruppe, Drektørgrupp styregruppe. På flad der ske alt. Her samles, danse, lege eller bare slappe. Et spor opfordrer bevægelse. Her cykle, skate, rulleskøjte løbe løbehjul. Feltet danne ramme om lege spl eller et sle ophold. Fgur udfordrer mg. D jeg klatre, jeg opfnder selv mn leg d. Projektgrupp: Teknsk vcedrektør (projektleder) Byplanchef Vej- parkchef Sundhedschef Kultur- frtdschef NIRAS Skov & Landskab, Købhavns Unverstet Markedsdag, aktøranalyse workshops er gnemført tværfaglg arbejdsgruppe, lge det er arbejdsgrupp, der har samarbejdet konsulterne om at omsætte behov ønsker et konkret forslag et koncept for pladdannels. Alt alt har arbejdet projektskts været karakterseret ved høj ntstet. Rgtg ge mnesker har været nvolveret, rgtg ge arrangemter møder har skullet koordneres over kort td. Interess har været stor mnger tder delte m resultatet er projektsktse, alle nvolverede bakker op om. Forslage aktvteter nddeles net, der ske flade, net hjul, net der sker ndfor et grænset felt, net gøre fgur. Flade I Bys Ara vl v have flade, der gver mulghed for ophold leg. Spor Bys Ara skal have et spor, der nsprerer bevægelse ( hjul). Ara V vl arbejde crkelfore araer, der nsprere forskellge lege ophold. Fgur Der skal være fgurer form forskellge klatreskulpturer, nsprerer forskellg brug. I Bys Ara omsættes det elemterne flade, spor, ara fgur

6 Området bymæssge kontekst Det udvalgte område er et større parkerngsareal 1,5 ha, er del anlægget Høje Gladsaxe. Høje Gladsaxe bebyggels er opført åre et klasssk eksempel 1960 ernes store planer montagebygger. Bebyggels er sne marte bolgblokke et vgtgt vartegn for Gladsaxe Kommune. Anlægget består dag fem højhuse tolv lavere blokke samt cter, skole nsttutoner. Høje Gladsaxe lgger d sydlge del Gladsaxe Kommune er omgvet både erhverv famlehuse m attraktv natur sportsfaclteter. Mørkhøj Erhvervskvarter Gladsaxe Gladsaxe Erhvervskvarter Buddnge Bymdte Vandreservor Gladsaxe Sportscter Høje Gladsaxe Rådhus Bblotek Stforbndelse Søborg Blandede bolger Søborg Hovedgade Bydelscter m Syd for bebyggels fndes et stort unkt fredet naturområde, der udgør et fantastsk rekreatvt område, der grænses Hareskovmotorvej kommunegræns Købhavn. På d and sde motorvej lgger bebyggels Tngbjerg. Nord for bebyggels lgger Gladsaxe Sportscter sportshaller, skøjtehal, fodboldstadon svømmehal. Der lgger tre skoler umddelbar knytnng området samt et ndkøbscter, krke bblotek. Mod øst grænses området Gladsaxevej, der er facadeløs, øst herfor er et stort område famlehuse, Maglegårds Kvarter. Endelg støder området mod nordvest op Gladsaxe Erhvervskvarter, der for stor dels vedkommde er under omdannelse ntsve erhverv, m der lgger fortsat del produktonsvrkheder området. Høje Gladsaxes bymæssge kontekst Målestok 1: Gyngemose Park Bolg erhverv Høje Gladsaxe Park Fredet areal Tngbjerg Købhavns Kommune Maglegård Enfamlehuse Utterslev Mose Fakta om Høje Gladsaxe Bebyggels rummer ca alme bolger ca beboere Der bor mart flere and etnsk baggrund d dansk d kommun helhed Der er flere beboere bruttondkomst under kr. langt færre bruttondkomst over kr. d kommun helhed Der bor flere 5-19 årge d kommun helhed Der bor flere årge d kommun helhed Parkerngsarealet er kommunalt ejet lgger foran bebyggels. Med bredde ca. 30 m længde ca. 500 m strækker det sg et bånd langs de fem højhuses nordsde. Arealet lgger et bælte asfalt mellem ndre ydre kørselsvej bebyggels. Det står dag næst ubyttet h danner både funktonel vsuel barrere mellem det organserede sportsanlæg nord for området de grønne arealer syd for højhusbebyggels. Arealets grønne t er beplantet skftevs høje lndetræer tjørn. Det højeste punkt lgger mdt arealet, hvorfra terrænet falder bue mod øst vest Øverste: Afgrænsnng projektareal To nederste: Parkerngsarealet det ser ud dag

7 I Bys Ara skal det grønne anvdes nye måder. I Bys Ara skal d grønne st bndes samm. Have Græs Eng Stforbndelser Grønne områder: En væstlg del Høje Gladsaxes dttet er det grønne elemt. Nord syd for bebyggels er store plejede græsarealer d organserede dræt at fnde. Går yderlgere mod syd skfter det grønne karakter g form d fredede Høje Gladsaxe Park. Tættest bebyggels mod syd har det grønne mere præg prvat have. Med omdannelse parkerngsarealet skal det grønne ndarbejdes et mart elemt ud at være gtagelse karaktertyper, området allerede er rgelgt forsynet. Ster: Et net veje ster forbnder områdets bolgblokke cter, skole nsttutoner. Det nterne stsystem er tænkt ledes, at alle skolebørn bevæge sg fra bolg skole ud at krydse trkeret vej. Forbndels mellem området nord syd for bebyggels er dag svag, da de fem høje blokke danner langsgåde barrere. Med omdannelse parkerngsarealet skal dne forbndelse gøres stærkere, d grønne st der ellers der ved blokke skal trækkes op foran bebyggels, der opnås sammhængde rute. I Bys Ara skal det hårde underlag have and karakter. Bys Ara skal være samlngssted for alle områdets brugere. Parkerngsarealer Cter, skoler, nsttuton, sportsanlæg m.m. Parkerng: Lge de grønne flader er domnerde området er store asfaltflader parkerng marte. Områdets ge ndbyggere servcefunktoner udløser et stort parkerngsbehov. En omdannelse parkerngsarealet skal fortsat gve mulghed for smule parkerng, m udtrykket skal ændres, arealet får and karakter. Funktoner: Høje Gladsaxe er velforsynet cter, skoler nsttutoner. Der har området allerede ge mndre lege- opholdssteder for de kelte heder ud at rumme det store fælles samlngssted. Parkerngsarealet skal varetage dne funkton være et samlngsted for alle områdets brugere kke bare kelt gruppe beboere

8 Idé arktektonsk koncept FLADEN BÅNDET + ARENAER + Projektets udgangspunkt er at gøre et tomt parkerngsareal et levde sted et sted for alle. Arealet er et 500 meter langstrakt asfalteret rum grænset græsbræmme rytmske beplantnnger lndetræer. Bys Ara blver ankomstareal forplads for hele Høje Gladsaxe. Derfor skal stedet fremstå et sammhængde landskabelgt forløb, promadepark bundet samm grønne volumer, et slynget bånd præcse crkulære fgurer. Plads vl fremtræde et mart træk fra de højtlggde lejlgheder, skal derfor parterrehave skabe stærk appellerde vsuel tegnng mod hml. Som underlag for plads lægges et fnt nyt lag asfalt h over hele flad. Flad brnger gadeleg bage uderummet. Her der cykles, rulles, skates, løbes leges. Ved særlge lejlgheder store aktvteter stadon åbnes flad mdlertdgt op parkerng. Et malet bånd danner sammhængde stforbndelse, der slynget bevægelse strækker sg fra d e de d and. Båndet skaber et naturlgt bevægelsesforløb gnem rummet langs de fem højhuse. St kobler sg det øvrge stsystem udgør naturlg god omvej. St gver anlednng sltretur gnem oplevelsesrge nedslag. På flad etableres forskellge crkulære nedslag form araer. Araerne ndrettes varerde ndhold, der fører stemnng nvterer ophold leg. Som crkus er der altd plads både aktør skuer. Området skal være et sted for alle danne rammer om socale møder. De første araer er lunde træer, der gver rytme, fylde volum området. Spredt over området placeres overdækkede araer, der bruges mødesteder plat-

9 Flad Båndet Araer Konceptsktse 1:1.000 forme for optræd spontane aktvteter. Andre araer etableres bløde underlag vertkale skulpturelle elemter, nsprere klatrng, akrobatk leg. Endelg skabes sansehave for at føre et stoflgt grønt præg det urbane udtryk. Araernes varerde ndhold appellerer aktvteter året rundt. Ms båndet er forprrammeret har formål at bnde hele området samm, er araerne selvstændge elemter prrammeres efterhånd behovet opstår. På d måde skres fleksbltet området, det blver mulgt at evaluere de forskellge funktoner over td. De araer er attraktve velfungerde suppleres lgnde araer, ms de der vser sg unteressante skfte ndhold funkton, ud at det går ud over helhed. Byrådet lægger vægt, at Gladsaxe Kommune bdrager d postve udvklng, der er sat gang helhedsplan for Høje Gladsaxe. Bys Ara ndgår større vfte kommunale projekter lokalområdet. Bys Ara skal være et eksempel efterfølgelse, hvordan kommune lokalområde samarbejde om proces, der for få mdler, trn for trn, omdanner parkerngsplads ny plads ge forskellge udtryk anvdelsesmulgheder Pejlemærker for prramlægnng: Sammhængde stforbndelse Araer platform for aktvtet ophold Former skal nsprere kke kun anvdes én aktvtet Plads skal være for alle Plads skal skabe tryghed Plads skal danne socal ramme for ophold

10 -8Overdækket Ara Græsara Trægruppe Malede araer Græsbjerge jonglørbolde Crkusskamler Trægruppe Bane Målskve Trægruppe Hop svng Overdækket Ara Sansehave ST AR T Trægruppe Stuatonsplan

11 -9Høje Gladsaxe Cter Bolgblok Trægruppe Overdækket Ara Vandbassn Hop svng Trægruppe Malede araer Trægruppe Malede araer Golfhuller parkerng Bane Trægruppe Græsara Stuatonsplan 1:1.000 Araerne er nærmere beskrevet de næste sder. STAR T

12 eller faldunderlag. Her ka Der etableres 9 store Trægrupper faldunderlag Overalt båndet placeres Crkusskamler forhndrngsbaner Der etableresdanner 9 store f.eks. etableres akrobatstatver Trægrupper trægrupper sølvpopsmå flytbare skamler er Hop svng trægrupper sølvpoparaerne prrammeres udformet de skalmler f.eks. cykler rulleskøjter. trapetzer svngde ler. ler. dyre optræder crkus. over td. Dne Under ara trægrupp s astfalt Skamlerne er tunge, m klatresøjler, s der bøjer,på hvs ma Under trægrupp græs, sdde moble. De evt. desgnes Golfhuller parkerng består 16 høje søjler,. fordybnn under træerne. Sølvpopklatrer op. Trapetzstat de lyse svagt, danne Overalt båndet placeres græs, højt sdde Målskve er bundet samm Crkusskamler ler er valgt ford de hurtgt I gamle dage var knvkorskellge lysblleder mørke. bund. Der etableres 9 store verne skal placeres, D grupper små skamler er vokser, blver store under træerne. SølvpopSkamlerne bruges atflytbare sters kone omgvet tværgåde stålrør. marte her sdde, klatre hoppes llle bo trægrupper sølvpop- gynge udformet ford de skalmler ler er valgt deparvs hurtgt skfte spller opballoner storskala På båndet males et antal. Og de placeres de hdes Malede araer Her snurre rundt ler. området. Under træerne danner forhndrngsbaner trapetz fart. dyre optræder store crkus. Her k vokser, blver areaner ud defneret ndhold. evt. sættes lamper, d klatre,s spnge knvkastde fra f.eks. cykler jonglørbolde rulleskøjter Under trægrupp Græsbjerge streetgolf Sansehave s der lyser op under Skamlerne er tunge, m marte her Nle blver malet fra start, skulle ramme. V har søjle søjle. om t. gælder om græs, sdde trækronerne d moble. De evt. desgnes spller op storskala andre kommer over td. Crkusskamler Malede areaner gve knvkasters kone Ara er belagt gver fles under træerne. Sølvpopes de lyse svagt, danne området. Under træerne På båndet males et antal I knytnng Nle suppleres ny Der anlægges et antal Malede araer frareaner målskve faldunderlag Overalt båndet placeres små flytpå båndet males Der et antal ud etableres tre malet crkus Ara valgt bænk overdæknng areaner ud defneret ndhold. tværvej ler er ford de hurtgt g forskellge lysblleder evt. sættes lamper, araer omkranses bare skamler er udformet de mørke. prædefneret ndhold. Nle potteplanter. blver matrægruppern funkton, andre store I forblver Nle blver malet fra start, asfalt. Skv rundekommer bænke, gerne p vokser, blver dyre optræder bruges crkus. let store fra start, andre over atre andre kommer skamler over td. Skamlerne at resfelter der lyser op under små græ udefneret. De t males potterne plantes buske lys. Bænke formes lærngslege, Skamlerne er tunge, m moble. td. Nle suppleres bruges ny funknle suppleres ny marte ton, her udefneret. forskellge De højder astfalt laves små sdde, På klatre hoppes trækronerne om t. funkton, andrede forblver evt. desgnes, de lyse andre forblver kunstgræs. asfalt planter dufteeller etableres at smde vandballoner nveauer, klatre Golfhuller parkerngudefneret. De svagt, t males forskellge lysblleder danne t males eller etableres spller op storskala asfalt males. Og defordybnnger placeres de farver. dem. Rundt om bæn- græs bjerge gumm, eller faldunpotterne har bænke asfalt eller etableres Målskve mørke. Skamlerne bruges at gumm, græs ellerknvka faldunderlag. fr fantas. I gamle dage var ke er placeret et antal området. UnderNle træerne gumm, græs eller n bund. Der skalkunne lgge sdde,faldunklatre hoppe. Og omkranses t danner forhndrngsbaner asfalt er d derlag. Nle omkranses sderne stænger, hvor der derlag. Nle omkranses sters kone omgvet de placeres de danner forhnf.eks. bruges hockeybane eller lgn. evt. sættes lamper, hægtes ovedæknnger. lllerulleskøjter. bold fordybnng. f.eks. cykler t drngsbaner f.eks. bruges f.eks. bruges overdæknng sdde rundt omt de Ara cykler rulleskøjter. Der etableres tre crkus store bolde bænk balloner hdes hockeybane eller lgn. der lyser op under Her st fåvandbass flotte hockeybane lgn. duftde buske eller planter. araer omkranses knvkastde d Vandbassn trækronerne om t delhvor omr streetgolf/kuglebane, det Boldbaner Andre araer etableresrunde græs bænke, gerne kla På dsse kelt Græs araer skulle ramme. V har har karakt gælder om at ramme hullet de eller faldunderlag. Her. markerede boldbane lys. Bænke formes Ara bænk overdæknng Baner f.eks. etableres akrobatstatver gve knvkasters kone Hop svng Araerne prrammeres bred ka gver flest pont. I knytnng t trapetzer svngde Andre araer etableres græs Græs araer er der både mulghed forskellge højder over td. Dne ara På båndet males et antal fr malet målskve klatresøjler, dertre bøjer, hvs omkranset Malede araer crkusaraer runde mærkes På dsse kelt markerede baner er sdde o tværveje består 16 eller høje søjler, faldunderlag. Her Der etableres tre crkus klatrer højt op. Trapetzstatbænk overdæknng bænke er platforme for optræd, for at splle basket, der både mulghed for at splle badnveauer, klatre areaner ud defneret ndhold. asfalt. Skv er bundet samm verne skal placeres, spontan felter parkerng. placer dans, møder leg. Bænke mnton mure. Ellertværgåde jonglere stålrør. legeetableres akrobatstatver f.eks. araer omkranses wolleyball, badmnton dem. Rundt om bæn gynge parvs skfte Nle blver malet brugescrkusartst. lærngslege, snurre rundt formes nveausprng, fra start, h es Her trapetz fart. trapetzer runde bænke, gerne klatre, andre klatre dem. bænke spngeeller fra mur. at svngde ke eromkrng placeret et antal kommer over td. at smde vandballoner, hvs m stå der master bære oversøjle søjle. klatresøjler, der bøjer, hvs lys. Bænke formes jonglere eller... stænger, hvor der Nle suppleres ny Ara er belagt dæknng referce crkusteltet. fr fantas. bånd etab forskellge højder faldunderlagklatrer højt op. TrapetzstatSom et ttema ovedæknnger. der placeres lys hægtes funkton, andre forblver Overalt bå Crkusskamler master under bænke. over bass verne skal placeres, nveauer, klatre Der etableres 9 store Trægrupper udefneret. De t males små flytbare s På astfalt laves små. Golfhuller parkerng Vandbassnet lgger d lave gynge parvs skfte fordybnnger males dem. Rundt om bæntrægrupper sølvpopmålskve asfalt eller etableres udformet I gamle dage var knvkadt bund. Der skal kunne lgge Vandbassn del området. Bassnet sters kone omgvet trapetz fart. ke er placeret et antal Boldbaner ler. llle bold fordybnng. gumm, græs eller faldundyre optræ På dsse kelt balloner hdes Her få har karakter spejbassn har stænger,markerede hvor derboldbane knvkastde Under trægrupp s d derlag. Skamlerne er streetgolf/kuglebane, hvor det Nle omkranses Vandbassn Trægrupper skulle ramme. V har bred t hvor gælder om at ramme hullet der hægtes er ovedæknnger. græs, t f.eks. bruges De ka gve knvkasters kone sdde moble. der både mulghed gver flest pont. I knytnng Vandbassnet lggersdde d lave del gå. I bassnet Der etableres 9 store trægrupper fr malet målskve tværveje mærkes under træerne. Sølvpophockeybane lgn. de lyse området. Vandet er et eller elemt, for at splle basket, sølvpopler. Under trægrupp asfalt. Skv felter parkerng. placeres små heller, Hop svng der bådearaerne rummer legemulgheder s græs, bruges er sdde under ford prrammeres lærngslege, de hurtgt ler valgt forskellge lys wolleyball, badmnton samtdg fører området stemnngstræerne. Sølvpopler er valgt, ford de at smde vandballoner hoppe ud sdde over td. vokser, blver store fr store fantas. kvalteter. Bassnet har Dne karakter ara Skamlerne ka vokser, blver mur.hurtgt Eller at, hvs tør. græs Det orange spejbassn etableres bred marte her op storpå astfalt laves små består 16 høje søjler, spller marte Græs her Andre araer etableres sdde, klat jonglere eller... araer t, sdde gå. Under træerne Golfhuller parkerng skala området.spller Vandbassnet lgger d lave bånd etableres bro h fordybnnger males er bundet samm storskala Vandbassn bassnet lgger der faldunderlag. små heller, evt. sættes lamper, der lyserop op under eller Her del området.ibassnet. Og de Boldbaner På dsse kelt hoppe ud over - hvsbassnet. tør. trækronerne om t. har karakter spejbassn har bund. Der skal kunne lgge tværgåde stålrør. området. Under træerne markerede boldbane f.eks. etableres danner forhn bred t hvor bånd Det orange føres akrobatstatver bro h svng er der både mulghed Araerne prrammeres llle bold fordybnng. sdde gå. I bassnet Her snurre rundt over vandet.trapetzer svngde evt. sættes lamper, f.eks. cykler o for at splle basket, placeres små heller, over td. Dne ara wolleyball, badmnton Her få klatre,der bøjer, spngehvs fra der lyser op under hoppe udklatresøjler, sdde mur. Eller at, hvs tør. Det orange består 16 høje søjler, streetgolf/kuglebane, hvor det søjle søjle. trækronerne om t. jonglere eller... klatrer bånd etableres bro hhøjt op. Trapetzstat10 er bundet samm gælder om at ramme hullet der over bassnet. Ara er belagt verne skal placeres, tværgåde stålrør. ARENA ELEMENTER Araer

13 trapetz fart. hægtes ovedæknnger. klatre, spnge fra araer omkranses blver t f Nle malet søjle søjle. runde bænke, gerne hockeybane andre kommer elle o Ara er belagtlys. Bænke formes På båndet males et antal Nle suppleres m Malede araer faldunderlag forskellge højder areaner ud defneret ndhold. funkton, andre for nveauer, klatre Andre araer e Græs araer Nle blver malet fra start, udefneret. De dem.andre Rundt om bæn eller faldund kommer over td. eller asfalt et På astfalt laves små Golfhuller ke ernle placeret et antal f.eks. etableres suppleres ny parkerng græs ellera fordybnnger gumm, males Hop svng I gamle dage var knvkaaraerne prrammeres Målskve stænger, hvor andre der trapetzer funkton, forblver Nle bund. Der skal derlag. kunne lgge over td. Dne ara sters kone omgvet udefneret. hægtes ovedæknnger. klatresøjler, der De t males t f.eb llle bold fordybnng. består 16 høje søjler, Golfhuller parkerng Hop svng balloner hdes op. Tl asfalt eller etableres Her hockeybane fåklatrer højt eller er bundet samm knvkastde d verne skal place I astfalt laves der små fordybnnger Dne ara består 16 høje gumm, græs eller faldun streetgolf/kuglebane, hvor det tværgåde stålrør. males bund. Der skal kunne er bundet samm skullesøjler, ramme. V har gynge gælder om atramme hullet derparvs lgge llle bold fordybnng tværgåde stålrør. Her derlag. Nle omkranses Her snurre rundt gve knvkasters der opstår streetgolf/kuglebane. snurre rundt klatre,kone sprnge fra trapetz fart. araer t f.eks. bruges gver flest pont. IAndre knytnng eta Græs araer klatre, spnge fra Her gælder det om at ramme det hul søjle søjle. Ara er belagt Gr fr faldunderlag malet målskve Sansehave eller faldunde der gver flest pont. I knytnng mærkes hockeybane eller lgn. omkranses delvst tværveje søjle søjle. tværveje mærkes felter bænke ophold. asfalt. Skv felter parkerng.f.eks. etableres ak parkerng. Ara er belagt Hop svng bruges lærngslege, Araerne prrammeres Der anlægges et antal trapetzer s faldunderlag over td. Dne ara at smde vandballoner Andre araer etableres græs Græs araer store potteplanter. I klatresøjler, der bø består 16 høje søjler, fr fantas. eller faldunderlag. Her potterne plantes buskeklatrer højt op. Tra er f.eks. bundet samm På astfalt etableres akrobatstatver verne skal placere planter dufte Golfhuller parkerng tværgåde stålrør. Sansehave Græsareaner fordybnnger trapetzer svngde gynge parvs o Målskve Vandbassnet lgger d lave farver. Potterne har bænke I gamle dage var knvkaher klatresøjler, snurre rundt bund. Der ska der bøjer, hvs trapetz fart. Et antalsderne store potter plantes Andre araer etableres græs Vandbassn del området. Bassnet Boldbaner omgvet sters klatre, spnge fratrapetzstatfarverge duftde buske planter. ellerkelt faldunderlag. Her der kone På dsse lllehar bold for klatrer højt op. har karakter spejbassn sdde rundt om de Potternes brede t fungerer etableres akrobatstatver traballoner hdes søjle der søjle. markerede boldbane Her ma bænk, slå sg ned petzer svngde klatresøjler,verne skal placeres, bred t hvor duftde buske planter. knvkastde d omkrng beplantnngerne nyde maara skfte bøjer, hvs klatrer højt op. Tra- er belagt er der både mulghed streetgolf/kugleb gynge parvs sdde gå. I bassnet teralet helt tæt. At opleve planter petzstatverne skal placeres, skulle ramme. V har faldunderlag for at splle basket, gælder blomster vækst vrke stres gynge parvs skfte trapetz trapetz fart. placeres små heller, om at ra knvkasters kone sde er lge vgtg funkton fart. Græsaraer gve ndewolleyball, badmnton flest pont. uderummet aktvtet. holde hængekøjer svng leg. hoppe ud gver sdde fr malet målskve Græsbjerge jonglørbolde mur. Eller at ehave la Påtværveje astfalt, hvs tør. Det orange asfalt. Skv Golfhuller parkerng jonglere eller... felter parkern bånd etableres fordybnnger broh Målskve bruges lærngslege, I gamle dage var knvkader skal I knytnng over bassnet. bund. Der anlægges et antal at smde vandballoner sters kone omgvet Græsbjerge jonglørbolde etablellle bold fordy trægrupperne storemålskve potteplanter. I fr fantas. ballonerpå hdes Her I knytnng små trægrupperne I gamleplantes dage var knvkasters kone astfalt laves små res græsbjerge, evt. potterne buske Golfhuller parkerng knvkastde d etableres små græsbjerge, evt. omgvet balloner hdes streetgolf/kugleba kunstgræs. Ud planter dufte ramme.fordybnnger males Der etableres 9 store kunstgræs. Ude bjerge rundt knvkastde d skulle Trægrupper skulle ramme. VDer har skal kunne lgge Vandbassnet lgg gælder asfalt erbjerge der kastet store V har gve knvkasters kone fr bund. bolde rundt om at ram farver. Potterne har bænke trægrupper sølvpopknvkasters form runde st flotte farver. Bolmalet målskve gve asfalt. Skv Vandbassn del flest området. llle boldkone fordybnng. gver pont. B I asfalt er der Boldbaner sderne På ler. de klatre eller sdde. kastet bruges lærngslege, at smde dsse kelt fr malet målskve har karakter sp fr fantas. Her få store bolde s formtværveje runde sddevandballoner rundt om demarkerede boldbane Under trægrupp asfalt. Skv bred t hvo streetgolf/kuglebane, hvor det felter parkerng. st flotte farver. Bolde duftde buske erplanter. græs, sdde der både mulghed bruges lærngslege, sdde gå p gælder om at ramme hullet der Sølvpopklatre eller sdde under træerne. for at splle basket, at smdegver vandballoner flest pont. I knytnng. ford de hurtgt placeres små ler er valgt wolleyball, badmnton tværveje fr fantas. mærkes Planer over de 12 forskellge areaner 1:300 vokser, blver store hoppe u mur. Eller at felter parkerng.- 11 marte her, hvs tør. jonglere eller... s lgge spller op storskalavandbassnet bånd etableres ARENA ELEMEN ARENA ELEMENTER

14 Udvalgte araer Vandbassn STA RT Ekssterde trærække Hævet bånd Kant at sdde Ekssterde trærække Plan 1:500 snt 1:125 Vandara: Hvor der er vand er der lv. Derfor etableres én ( sgt gerne flere) araer et lavt cm spejlbassn, soppe eller sejle både. Kant bassnet hæves, sdde rundt om vandet. Det orange bånd føres over bassnet rampe, t udført beton eller træbro. I bassnet lægges store st, hoppe. Både rampe st er at udfordre d drstge; cykle over ud at falde vandet, eller hoppe fra st st ud at få våd sok. Der blver nok at kgge for skuer t. Overdækkede Crkusaraer: Det har været et stort ønske fra beboerne området at få mulghed for at kunne samles under tag. Derfor etableres tre araer rgtge crkusaraer runde bænke mulghed for overdæknng sejldug. I araerne etableres strøm det blver mulgt at slutte muslæg eller lgn. forbndelse optræd. Bænke araerne udføres beton eller lgn, sdde eller klatre dem. Bænke belyses nedefra, araerne opleves smukke trygge opholdssteder, om t. Belægnng araerne være forskellge. Én ara udføres trægulv, er velegnet dans, én udføres betongulv være hævet. Og én belægges fls fornemmels savsmuld eg opleves stærkt. STA RT Ekssterde trærække Overdæknng Bånd malet asfalt Ekssterde trærække Plan 1:500 snt 1:

15 Ekssterde trærække Små græsbjerge Bolde form runde st Bånd malet asfalt Ekssterde trærække Jonglørs Ara: I knytnng trægrupperne etableres et antal mndre græsbakker. Ent græs eller kunstgræs. Ud over området kastes masse runde betonkugler. Kuglerne er runde glaseret flotte farver, nle Plan 1:500 snt 1:125 måske små buler, rller eller andre take mønstre. De er store, at klatre rundt dem overfladerne ndbydde, at må h mærke dem. Her er net for alle sanser. Ekssterde trærække Store potteplanter ST AR T Bånd malet asfalt Ekssterde trærække Plan 1:500 snt 1:125 Sanseara: Hvor de yngre bebyggels ønsker faclteter d aktve bevægelse, er det væstlgt for d ældste del beboerne at have net smukt sanselgt at gå efter. Derfor anlægges et antal araer udformet kæmpepotter bænke, hvor bevæge sg mellem slå sg ned. Det orange bånd løber gnem sansearaerne, både fnde fred samtdg være del fællesskabet. Potterne beplantes duftde farverge buske blomster forskellge højder. F.eks. lavdler, merfuglebuske, tman, jasmn roser. Det er vgtgt, at både potter beplantnng har vs robusthed.

16 Mål forankrng Bys Ara er proces Bys Ara skal splle samm række andre ndsatser, der alle vl bdrage at fastholde udvkle Høje Gladsaxe et godt sted at bo. Det gælder for det første d helhedsplan, de fem bolgdelnger Høje Gladsaxe samarbejder om at gnemføre. For det andet spller Bys Ara samm d ndsats, Gladsaxe Kommune har værksat området. D nye plads skal for eksempel understøtte d gangværde omdannelse Høje Gladsaxe Skole proflskole fokus dræt. I det hele taget har v fokus, at plads skal byde de ge skoler nsttutoner området faclteter, der nvterer at ntegrere leg bevægelse undervsnng børnes samvær. Sdst m kke mndst skal Bys Ara understøtte Gladsaxe Kommunes sundhedspoltk frtds- drætspoltk samt målet om at tænke bys planlægnng samm aktve sunde Gladsaxe. V tror, at vores succes Bys Ara lgger gemt, at v formår at skabe ejerskab d nye plads lokalområdet. Det v kun, hvs pladdannels blver et resultat proces, hvor kommune aktører fra lokalområdet arbejder samm. Derfor er omdannels heller kke tænkt et ntsvt forløb, hvor Gladsaxe Kommune over kort td realserer derefter leverer færdg plads. Tvært mod er Bys Ara proces, der samler de ge parter over td om at skabe forandrng. I første fase omdannels, det vl sge 2011, vl v etablere ny flade et bånd plads samm et antal araer. De første araer vl være trægrupperne samt sansehav for at gve området et grønt præg det urbane udtryk. Samtdg vl v ndarbejde overdækket ara samt araer, der nvterer leg bevægelse. Over td vl v etablere flere araer nyt ndhold nye anvdelsesmulgheder. V rettelægger et forløb over flere år, hvor de tre forvaltnnger repræstanter fra beboere, skoler/ nsttutoner fornger lokalområdet løbde mødes evaluerer, hvordan plads fungerer. Der blve Bys Ara proces, hvor parterne samm tage løbde højde for nye ønsker behov, der måtte opstå blandt områdets brugere. Som udgangspunkt er det tank, at pladss omdannelse vl være debragt nd for tdshorsont tre år. Samarbejdet handler d kke kun om at gnemføre omdannels. Krumtapp samarbejdet vl være løbde dal om, hvordan parterne hver sær bdrage aktvt at gve det nye byrum dttet. D forsknngsbaserede evaluerng Styregrupp har trådt, at der sættes ressourcer de tre forvaltnnger at deltage Syddansk Unverstets evaluerng En god omvej, der har været første dal GIShed om, hvordan de vl blve nddraget arbejdet samm d nterne projektgruppe for Bys Ara. GIS-hed er forankret By- Mljøforvaltnng, varetager projektledels Bys Ara. Målsætnnger Gladsaxe Kommune kke skabe lv d nye plads ale. Derfor er d marte deltagelse lokale aktører fra området dalgruppe gørde, da d understøtter tankegang om, at beboere nsttutoner området skal tage ejerskab selv bdrage aktvt aktvteter arrangemter, der fremme pladss status lokalt samlngssted. Forankrng lokalområdet vl desud være bundet op, at pladdannels udgør et flere kommunale ntatver Høje Gladsaxe. Plads vl for eksempel kunne byde rammer, der spller samm, at lokalområdet rummer hele tre skoler, herunder Høje Gladsaxe Skole, der udvkler drætsprofl, 10 Klasse Ctret, der blandt andet byder drætslnje. V vl nvtere børn personale fra skolerne udformnng nye araer, der fungere spændde bevægelses- lærngsmljøer det fr. V opsler følgde målsætnnger for omdannels: Bys Ara godeser forskellge behov anvdelsesmulgheder. Bys Ara nvterer samvær understøtter aktvteter under helhedsplan for Høje Gladsaxe. Bys Ara byttes aktvteter, der bdrager et sundt, stmulerde oplevelsesrgt lv. Aktvteter bud Bys Ara trækker borgere, kke bor Høje Gladsaxe. Beboerdemokrat fornger bdrager aktvt at skabe lv plads. Hvad vl v måle? I at v tænker Bys Ara proces lge meget fyssk omdannelse, har v fokus, at projektets succes skal måles, om det nye byrum rt faktsk ndtages ara for ophold, bevægelse aktvtet. Derfor opsler Gladsaxe Kommune række mål for, hvlke aktvteter v vl gnemføre nd udgang 2012 for at bdrage at omdanne det ubyttede forareal et byrum dttet:

17 Ekssterde trærække Master et bøjelgt materale Bånd malet asfalt Ekssterde trærække Plan 1:500 Plan 1:500 snt 1:125 masterne svnge mod hnand hvs er rgtg dygtg, svnge sg fra mast mast. Ara etableres et faldunderlag der rækker et godt stykke ud over masterne, det der skal være plads at de svnge langt ud ned. Masteara: Som crkus skal der være elemter, der gver både spændng grn. Masteara opfylder begge dele. Ara består et antal master et bøjelgt materale f.eks. massvt gumm eller glasfber. Masterne er mellem 2 3 meter høje bøje. Mng er, at klatre op Mål: Bys Ara motverer nsprerer moton bevægelse Mål: Gnem arrangemter evts vl v demonstrere pladss anvdelsesmulgheder Aktvteter: Aktvteter: Mål: Beboerdemokratet gnemfører aktvteter Bys Ara blandt andet et led helhedsplans gnemførelse Aktvteter: Plads ndrettes, d byder forskellge mulgheder for bevægelse flere aldersgrupper, omdannels udformes et samarbejde de lokale aktører. Ansvarlg: By- Mljø. Der vejebrnges let gængelg motverde n- formaton om moton sundhed samt om, hvordan plads anvdes gladsaxe.dk. Ansvarlg: By- Mljø, Socal- Sundhed. Der sles motonsvejleder rådghed fastsatte tds- rum plads/ lokalområdet. Ansvarlg: Socal- Sundhed. Der udarbejdes nspratonsark aktvteter lege plads. Arke formdles va hjemmesde, bblotek beboerrådgvnng m.fl. Ansvarlg: Kultur, Frtd Idræt. Partnerskab eller flere områdets fornger om vklng åbne aktvteter for børnefamler plads. Ansvarlg: Kultur, frtd dræt. Skolerne frtds- ungdomsklubb området vkler undervsnngsaktvteter eller evts plads, der tager udgangspunkt streetmovemt eller andre uddørs aktvteter, der trækker unge. Ansvarlg: Skoleområdet Frtds- ungdomsklub- b Høje Gladsaxe. Der vkles mndst to arrangemter eller happngs pr. år sæt kulturelle aktvteter, bevægelse, sundhedsvejlednng bud om sundhedstjek. Ansvarlg: Kultur, frtd dræt samt Socal- Sundhed Der gnemføres et arrangemt plads forbn- delse d årlge Mljøuge uge 38. Ansvarlg: By- Mljø Der etableres dalgruppe, hvor Gladsaxe Kommu- ne samarbejder de fem delngsbestyrelser samt beboerrådgvnng andre aktører området om løbde at evaluere Bys Ara mulgheder for at gnemføre aktvteter plads. Ansvarlg: By- Mljø. Der etableres desud løbde dal Fælles drfts Forretnngsudvalg Høje Gladsaxe om koordnerng aktvteter vurderng, hvordan plads fungerer. Ansvarlg: By- Mljø.

18 Bys Ara strategsk sammhæng Bys Ara er et projekt, der lgger forlængelse Gladsaxe Kommunes overordnede strateg om Aktve sunde Gladsaxe. Af Kommuneplan 2009 fremgår det, at Gladsaxeborgernes mulgheder for bevægelse hverdag skal prorteres højt, at kommun skal være at skabe de nødvdge rammer for, at det sunde valg blver det oplagte valg. Det udmøntes blandt andet følgde mål kommuneplan: I forbndelse byomdannelser større bolgbebyggelser skal bolgnære frarealer være attraktve at bytte aktvteter for beboerne andre kommuns borgere. Målet følges op kommuneplans handlngsprram. Her er det et ndsatråde, at der udvalgte torve pladser skabes mulghed for uddørs aktvteter, der samlet set appellerer alle aldersgrupper. Sundhedspoltk Vson Gladsaxe Kommunes Sundhedspoltk er, at Gladsaxe Kommune er sund kommune sunde borgere, hvor der er mndst mulg sygdom ulykker, forlængelse her er det et mål, at Flere skal være fyssk aktve, herunder skal andel børn unge, der dyrker sport eller dræt frtd stge. Sundhedspoltkk redegør lgeledes for, at Gladsaxe Kommune ønsker at gøre særlg ndsats over for ulghed sundhed. Høje Gladsaxe har negatv socal gradt, målt for eksempel gnemsntlg bruttondkomst, uddannelsesnveau knytnng arbejdsmarkedet. Da v ved, at der er drekte sammhæng mellem socal ulghed ulghed sundhed, har Gladsaxe Kommune fokus at målrette d sundhedsfremmde forebyggde ndsats danne bolgområder. Bys Ara spejler ledes d overordnede strateg om at mndske ulghed sundhed. Gladsaxe Kommune arbejder at udnytte pottalet ved forskellge forebyggelsesstrateger, herunder strukturel forebyggelse. Hsgt strukturel forebyggelse er at gøre det sunde valg det nemme valg. Ved at bygge araer, der nvterer bevægelse, ved at etablere sammhængde stforbndelse, skabes dén sammhæng gængelghed, der skal for at gøre det sunde valg et nemmere valg hverdag. Frtds- Idrætspoltk Gladsaxe Kommune har vson om, at borgerne alle aldre har mulghed for et alsdgt aktvt frtdslv, at borgerne har bred vfte tdssvarde mulgheder, hvor de selv rettelægge deres frtds- drætslv uanset nteresser, td økonom. Det er blandt andet et mål, at kommun udvkler borgernes mulgheder for at bytte byrum natur frtdsaktvteter. Frtds- drætspoltkk er udarbejdet tæt samarbejde række lokale aktører, herunder kke mndst lokale fornger, Byrådet opfordrer fælles ndsats for at omsætte vsoner mål handlng udvklng. Bys Ara vl bdrage at nå de frtds- drætspoltske mål. Der fndes lang række lokale drætsfornger, der bytter lokaler faclteter Høje Gladsaxe Skole Gladsaxe Sportscter. Dem vl v nvtere at bdrage åbne arrangemter plads Stemnngsblleder fra Markedsdag

19 Projektets organserng V vl bære prncpperne d nuværde projektorganserng vdere mplemterngsprocess. Det betyder, at v fortsat bnder projektet op dels tværfaglg organserng Gladsaxe Kommune deltagelse de tre forvaltnnger, dels nddragelse lokalområdets aktører et bærde elemt. Styregruppe Drektørgrupp Ansvarråde: D delge udformnng første fase omdannels. D overordnede fremdrft projektets gnemførelse løbde opfølgnng de opslede målsætnnger mål. D tværfaglge forankrng Gladsaxe Kommune, herunder samspllet kommuns øvrge aktvteter Høje Gladsaxe. Rammer for d vdere omdannelse Bys Ara, herunder budget ressourcetræk. Sekretarat projektledelse By- Mljøforvaltnng, projektansvarlg vcedrektør Maj Gre Ansvarråde: Projekterng anlæg omdannels. Sekretaratsbetjng byråd udvalg, styregruppe, projektgruppe, dalgruppe. Tlrettelæggelse de knyttede konsulters ndsats. Løbde kontakt Fællesdrfts Forretnngsudvalg om projektets fremdrft. Tovholder evaluerng samarbejde Syddansk Unverstet om d forsknngsbaserede evaluerng, herunder vejebrngelse de efterspurgte GIS-data. Intern projektgruppe Gladsaxe Kommune Sammsætnng: By- Mljø: Vcedrektør, Planchef, Vej- parkchef, ntern projektleder Socal sundhed: Sundhedschef, sundhedskonsult Børn kultur: Kultur- frtdschef, frtdskonsult Deltagelse ad hoc: de knyttede konsulter Ansvarråde: Input projekterng omdannels Tlrettelæggelse samarbejdet Dalgrupp Løbde koordnerng aktvteter de tre forvaltnnger, der understøtter målopfyldels Samarbejde Syddansk Unverstet om d forsknngsbaserede evaluerng Vurderng eksterne fnanserngsmulgheder forbndelse de næste faser omdannels Dalgruppe Dalgrupp udgør nøgl projektets forankrng. Det er her, Gladsaxe Kommune etablerer et samarbejde områdets aktører om at skabe Bys Ara. Dalgrupp samler ressourcepersoner, der bdrage at skabe forandrng. Hver sær repræsterer deltagerne et bagland, der spller rolle forhold at skre projektets succes. Sammsætnng: D nterne projektgruppe Gladsaxe Kommune Repræstanter fra de fem delngsbestyrelser Beboerrådgvnng (sekretarat for Helhedsplans projekter) Høje Gladsaxe Skole Marelyst Skole 10. Klasse Ctret Frtds- ungdomsklubb Høje Gladsaxe Børnehuse området Gladsaxe Sportscter Deltagelse ad hoc: de knyttede konsulter Der er ndhtet sagn fra Fællesdrfts Forretnngsudvalg om, at de fem delngsbestyrelser deltager Dalgrupp. Dalgrupp vl løbde kunne udvdes nye deltagere. Ansvarråde: Løbde evaluerng Bys Ara Udvklng deer aktvteter plads Udvklng deer udformnng de næste araer plads Forankrng baglandet arbejde for det brede ejerskab lokalområdet. Konsulter V knytter fortsat NIRAS Planlægnng Bettna Lamm, Skov & Landskab, Købhavns Unverstet, projektet. Det har været god proces at anvde konsulternes faglgheder at oversætte formulerede ønsker déer prncpper koncepter for omdannels, d arbejdsform vl v fortsætte. NIRAS bdrager desud projekterng omdannels. Poltsk forankrng D poltske forankrng Bys Ara vl spejle projektets tværfaglge karakter. De overordnede lnjer projektet, herunder samarbejdet de lokale aktører, vl være forankret Økonomudvalget. Anlæg drft plads er forankret Trk- Teknkudvalget, de ge aktvteter, Gladsaxe Kommune vl værksætte for at nå projektets mål, er forankret dverse øvrge fagudvalg. Bys Ara vl desud være dagsordn et Byrådets Orterngsmøde foråret

20 Økonom tdsplan for omdannels V vl gnemføre omdannels flere faser. I første fase vl v etablere pladss flade bånd samt et antal araer. De første araer vl gve området et grønt præg. Samtdg vl v ndarbejde overdækket ara samt araer, der nvterer leg bevægelse. Første fase gnemføres I de næste faser vl v etablere flere araer nyt ndhold nye anvdelsesmulgheder. Det betyder, at omdannels blver proces over flere år, hvor kommune lokale aktører samm tage løbde højde for nye ønsker behov, der måtte opstå blandt områdets brugere. Som udgangspunkt er det tank, at pladss omdannelse vl være debragt nd for tdshorsont ca. tre år. D overordnede økonomske ramme for gnemførelss første fase 2011 er alt 3 mo. kr. eksl. moms. Her er der sat 1 mo. kr. Det er forudsætnng for projektets gnemførelse, at de resterde 2 mo. kr. fnanseres et skud fra En god omvej. Før selve omdannels går gang, udlægges et nyt sldlag forarealet. Omkostnng her er estmeret ca kr. fnanseres over Trk- Teknkudvalgets Anlægspulje vejvedlgeholdelse for Projektgnemførels omfatter desud gnemførels række aktvteter Bys Ara. Der er tale om aktvteter, stor ustræknng vlle være gnemført under alle omstændgheder blot andre lokalteter kommun. Aktvteterne er knyttet vedtagne poltkker strateger Glad- saxe Kommune fnanseres ledes nd for de relevante fagudvalgs budgetrammer. Drft Beregnnger de årlge udgfter drft plads efter omdannelse forudsætter række detalklarnger, dnu kke er foretaget, da projektet kke er projekteret. V vurderer, at de årlge drftkostnnger, forbundet gnemførels første fase, vl beløbe sg ca kr. Drftkostnngerne fnanseres nd for Trk- Teknkudvalgets budgetramme. De næste faser omdannels Et første estmat fnanserngsbehovet for fuldt gnemført omdannelse oversstemmelse sktseprojektet beløber sg alt 4,9 mo. kr. D delge udformnng Bys Ara vl d ske sæt forslag fra Dalgrupp. Det er derfor mulghed, at eller flere sktserede araer ersattes araer and udformnng karakter. Fnanserng nye araer vl ndgå d løbde prorterng de satte puljemdler Trk- Teknkudvalgets anlægsbudget. Der kommer, at v forvter, at Projekt- Dalgrupperne vl formulere forslag nye, nnovatve araer, v vl kunne fnde ekstern fnanserng. Vl v undersøge mulghederne for at etablere et samarbejde omkrnglggde vrkheder forskellge organsatoner fonde om pladss vdere omdannelse. Overordnet anlægsbudget for første fase omdannels ekskl. moms: Nyt sldlag Erstatnng ekssterde randbeplantnng Tlplantnng, trægrupper Malet epoxtbånd Sansehave Overdækket ara Araer, græsbjerge Ara, hop svng Ara, fr fantas, gumm Malede araer Crkusskamler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Dv. Invtar (faldsbeholdere, bænke mv.) kr. Konsultbstand, projekterng kr. Uforudsete udgfter kr. Deltagelse evaluerng kr. I alt kr. Fnanserngsplan for første fase omdannels: Trk- Teknkudvalgets anlægspulje, vejvedlgeholdelse 2011 Bys Ara, anlægsprojekt under Økonomudvalget 2011*) Tlskud fra En god omvej I alt kr kr kr kr. *) Gladsaxe Kommunes Budget 2011, note 73, Nye ændrede anlægsprojekter under Økonomudvalget

21 Januar - marts 2011: - Projekterng - Bys Ara Byrådets Orterngsmøde - Evtuel deltagelse procesanalyse, Syddansk Unverstet - Effektanalyse: GIS-analyse, E-servey mv. Aprl 2011: - Udbud Maj - august 2011: - Udførelse September 2011: - Åbnngsarrangemt - Arrangemt under Mljøug - Motonsvejleder Bys Ara Oktober 2011: - Dalgrupp etableres - Motonsvejleder Bys Ara 2012: - Inspratonsark om aktvteter Bys Ara - Informaton om moton, sundhed Bys Ara gladsaxe.dk - Dverse kommunalt nterede aktvteter Bys Ara - Kvartalsmøder Dalgrupp - Effektanalyse, Follow-up Tds- handlngsplan for projektets gnemførelse fra sktseprojekt realserng mplemterng.

22

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse 25 års erfarng renoverngsarbejde nybyg Om Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS er en moderne entreprenørforretnng med stor erfarng nden for bæredygtgt energrgtgt

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Det bedste. aktuelle design. Dansk Design Center skifter fokus og ændrer huset radikalt S08

Det bedste. aktuelle design. Dansk Design Center skifter fokus og ændrer huset radikalt S08 annoncllæg september 2012 Producer af Partner Publshng samarbejde med Dansk Desgncter dstrbuer med berlngske Dansk Desgn Cter skfter fokus og ændrer hus radkalt S08 D bedste aktuelle desgn Hvem vandt Dansh

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere