Pr Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik"

Transkript

1 Pr Afdelingsoverblik 1

2 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger, som investorer og samarbejdspartnere oplever som nemme, aktive, individuelle og innovative. For os er disciplin og samarbejde nøgleord, når vi skal finde de gode investeringer. Aktiv forvaltning gør en forskel Vi tror på, at kombinationen af aktiv forvaltning af vores porteføljer, et stærkt teamsamarbejde mellem vores porteføljemanagere og en disciplineret udvælgelsesproces giver de bedste resultater for vores investorer. Derfor har vi udviklet vores egne investeringsprocesser, som bygger på en kvantitativ udvælgelse af interessante investeringsmuligheder og en kvalitativ analyse, hvor porteføljemanagerne med deres viden og erfaring foretager til- og fravalg blandt investeringsmulighederne for afdelingernes porteføljer. En bred palet af muligheder Vi tilbyder mere end 30 investeringsmuligheder fra afdelinger med traditionelle aktier og obligationer til emerging marketafdelinger og hedgeafdelinger i Kapitalforeningen. Afdelingerne har forskellige investeringspolitikker og dermed også forskellige risici forbundet med investeringen. Afdelingerne i denne brochure er udbyttebetalende, undtagen de tre hedgeafdelinger og vores fire Pensionsplejeafdelinger. Vores palet af afdelinger spænder over: Etablerede markeder Indeksobligationer Emerging market-aktier Virksomhedsobligationer Emerging market-obligationer Blandede aktier og obligationer Traditionelle obligationer Hedgeafdelinger Vigtig information Denne brochure og dele heraf er ikke et salgstilbud eller en opfordring til køb af investeringsbeviser, men alene en del af den generelle markedsføring af Investeringsforeningen og Kapitalforeningen. Fund Management A/S og de administrerede foreninger er under tilsyn af Finanstilsynet. Oplysningerne i denne folder er udelukkende rettet til investorer i Danmark. Tidligere afkast, kursudvikling eller prognoser for fremtidige afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast, kursudvikling eller prognoser. Kursen på og afkast af en investering kan falde såvel som stige, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Vær opmærksom på, at investering i hedgeafdelinger, som kan geare (låne til) deres investering, indebærer øgede tabs- og modpartsrisici, der kan føre til negative afkast og til afdelingens konkurs. Før et eventuelt køb af investeringsbeviser henstiller vi til, at gældende Central investorinformation/væsentlig investorinformation, prospekter og vedtægter for den relevante afdeling nøje gennemlæses. Dokumenterne samt øvrig information om de enkelte afdelinger, herunder risici, findes på jyskeinvest.dk. Rettigheder til informationerne tilhører, og enhver form for videredistribution eller gengivelse er forbudt uden kildeangivelse. Vi tilstræber, at oplysningerne er så korrekte som mulig. Men vi påtager os ikke ansvar herfor. Der tages forbehold for ændringer i markedsforhold, afkast, udbytter, kurser, rentesatser, gebyrer, priser og andre betalinger, skatteforhold samt for tryk- og slåfejl mv. Inden du beslutter dig for at købe investeringsbeviser i en af vores afdelinger, bør du kontakte en investeringskyndig rådgiver, som kan tage højde for dine individuelle økonomiske og skattemæssige forhold. 2

3 Denne brochure kan hjælpe dig med at få et overblik over de afdelinger, som Fund Management A/S udbyder gennem Investeringsforeningen samt Kapitalforeningen. Afdelingsoverblikket indeholder faktuelle oplysninger om afdelinger og opdateres som udgangspunkt halvårligt. Du kan bl.a. læse om afdelingens investeringsfokus og afkast samt om investeringshorisont og årlig omkostningsprocent (ÅOP). Oplysningerne i brochuren kan ikke betragtes som investeringsrådgivning. Vi opfordrer dig i stedet til at søge individuel investeringsrådgivning samt til at læse prospekt/investoroplysninger, faktaark samt Central investorinformation/væsentlig investorinformation, som findes på vores hjemmeside jyskeinvest.dk. Der er også risici Vi har fokus på risiko det bør du også have. Du kan læse mere om risici på side 2 i denne brochure og i prospektet under beskrivelsen af den enkelte afdeling, specielt i afsnittene Risikofaktorer, Risikorammer og Den typiske investor, og generelt i afsnittene Generelt om risikorammer og Risici ved investeringer i nye markeder. Du kan også læse om risikofordelingen mellem afdelingerne i tabellen på denne side. Risikofordelingen er målt ved de årlige standardafvigelser. Husk at afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Risikoindikator Samme eller mere Volatilitet (%) Mindre end 1 0 0,5 2 0, Standardafvigelsen skal ligge i andet interval i 18 uger, før risikoindikatoren skiftes. Standardafvigelsen er beregnet på fem års ugentlige data. Hvis afdelingen har eksisteret i mindre end fem år, sker beregningen dog på månedlige observationer. Afdelingerne Hedge Markedsneutral Obligationer, Hedge Markedsneutral Aktier og FX Alpha fremgår ikke af tabellen til højre. Tidligere eller simulerede standardafvigelser kan ikke anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige standardafvigelser. Læs mere om risiko i prospektet/investoroplysninger på jyskeinvest.dk Afdeling Standard- Risikoafvigelse indikator (1-7) Tyrkiske Aktier 28,08 % 7 Russiske Aktier * 24,91 % 7 Indiske Aktier 23,50 % 7 Brasilianske Aktier * 20,88 % 6 Kinesiske Aktier 20,68 % 6 Latinamerikanske Aktier 20,44 % 6 Nye Aktiemarkeder 18,15 % 6 Fjernøsten Aktier 17,33 % 6 Japanske Aktier 16,58 % 6 Danske Aktier 16,33 % 6 Europæiske Aktier 16,04 % 6 USA Aktier 14,37 % 5 Favorit Aktier 14,30 % 5 Globale Aktier 13,93 % 5 Aktier Lav Volatilitet * 13,77 % 5 Pensionspleje - Vækst * 10,41 % 5 Globale Aktier Special * 9,92 % 5 Obligationer og Aktier 8,30 % 4 Nye Obligationsmarkeder Valuta 7,96 % 4 Pensionspleje - Balanceret * 6,46 % 4 Nye Obligationsmarkeder 6,44 % 4 Virksomhedsobligationer 5,49 % 4 Indeksobligationer * 4,99 % 3 Højt Ratede Virksomhedsobligationer * 4,68 % 3 Obligationer Engros * 3,43 % 3 Pensionspleje - Stabil * 3,42 % 3 Pensionspleje - Dæmpet * 3,34 % 3 Favorit Obligationer 2,97 % 3 Lange Obligationer 2,62 % 3 Korte Obligationer 1,13 % 2 Kilde: FundCollect pr * Da afdelingen ikke har eksisteret i fem år eller har skiftet investeringsprofil inden for de sidste fem år, er der suppleret med data fra benchmark. 3

4 Aktier Aktier etablerede markeder Favorit Aktier DK Globale Aktier DK Globale Aktier Special DK Aktier Lav Volatilitet DK Europæiske Aktier DK Danske Aktier DK USA Aktier DK Japanske Aktier DK ,38-2,22 11,02 20,74 4,95 Investerer i en globalt sammensat aktieportefølje. Porteføljen vil typisk bestå af selskaber. Afdelingen vil kunne afvige markant fra regions- og sektorfordelingen på de globale aktiemarkeder. Porteføljen består primært af aktier i store og mellemstore virksomheder. 22,62-2,64 12,95 20,16 7,83 Investerer i en globalt sammensat aktieportefølje, hvor investeringerne er spredt på flere regioner, lande, selskaber og sektorer. 15,15-3,58 12,95 20,35 8,50 Investerer i en globalt sammensat portefølje af aktier. Dog investeres der ikke i selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer ,31 6,30 Investeringsfokus: Investerer i en globalt sammensat aktieportefølje, som forventes at have en lavere volatilitet (udsving) end det globale aktiemarked. Porteføljen vil typisk bestå af selskaber. 16,44-9,26 18,79 23,35 6,51 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Europa. 26,24-21,50 23,28 34,23 18,34 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Danmark. 23,30 5,73 10,32 27,09 7,93 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i USA. 23,90-7,75 5,82 18,63 0,43 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Japan. 0,69 DKK feb ,69 DKK jun ,64 DKK mar ,69 DKK dec ,69 DKK jun ,68 DKK mar ,69 DKK mar ,76 DKK jun-97 6 Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Kilde: * Se mere om risikoindikator på side 3. ** Administrationsomkostninger i procent, se herom i prospektet/investoroplysninger under Generelt om nøgletal. *** Læs en uddybende beskrivelse af afdelingen i prospektet/investoroplysninger og Central investorinformation/væsentlig investorinformation på jyskeinvest.dk Dækker en periode på mindre end 12 måneder. 4

5 Aktier Aktier nye markeder Nye Aktiemarkeder DK Fjernøsten Aktier DK Latinamerikanske Aktier DK Russiske Aktier DK Kinesiske Aktier DK Indiske Aktier DK Tyrkiske Aktier DK Brasilianske Aktier DK ,11-14,97 15,96-9,11 7,57 Investerer i aktier fra nye aktiemarkeder som Latinamerika, Fjernøsten, Østeuropa og Afrika. Der investeres i selskaber spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. 24,87-14,48 21,02 5,26 7,24 Investerer fortrinsvis i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Fjernøsten, eksklusiv Japan. 22,60-16,27 9,27-14,55 5,56 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Latinamerika. 25,68-24,93 16,03-5,38-8,19 Russiske Aktier investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Rusland. Eller selskaber som indgår i afdelingens benchmark. 14,65-16,26 20,29-4,19-3,01 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Kina, inklusiv Hongkong. 32,54-36,28 22,60-7,58 25,25 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Indien. 26,92-33,76 63,33-28,07 19,64 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Tyrkiet. 14,67-17,55 3,74-19,13 10,12 Investerer i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller har over 50% af deres aktiviteter (omsætning eller produktion) i Brasilien. 0,69 DKK mar ,72 DKK mar ,76 DKK mar ,89 DKK mar ,73 DKK okt ,70 DKK dec ,74 DKK jul ,72 DKK jan-10 6 Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Kilde: * Se mere om risikoindikator på side 3. ** Administrationsomkostninger i procent, se herom i prospektet/investoroplysninger under Generelt om nøgletal. *** Læs en uddybende beskrivelse af afdelingen i prospektet/investoroplysninger og Central investorinformation/væsentlig investorinformation på jyskeinvest.dk Dækker en periode på mindre end 12 måneder. 5

6 obligationer Obligationer traditionelle Favorit Obligationer DK Korte Obligationer DK Lange Obligationer DK Indeksobligationer DK Obligationer Engros DK Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer DK Højt Ratede Virksomhedsobligationer DK Obligationer nye markeder Nye Obligationsmarkeder DK Nye Obligationsmarkeder Valuta DK ,92 1,33 8,83-1,21 4,94 Investerer i en globalt sammensat portefølje af både højtforrentede obligationer og obligationer med en høj kreditværdighed. Obligationerne kan være udstedt af både realkreditinstitutter, stater, organisationer og virksomheder. Mindst 75% af formuen vil altid være investeret i danske kroner eller valutakurssikret over for danske kroner. 2,33 3,58 2,97 1,15 1,87 Investerer udelukkende i fast eller variabelt forrentede danske og udenlandske obligationer og skatkammerbeviser, i pantebreve med pant i fast ejendom, forsynet med garanti af bank, sparekasse eller forsikringsselskab samt i indeksobligationer. 4,55 8,32 5,13-0,23 4,50 Investerer udelukkende i fast eller variabelt forrentede danske obligationer, udenlandske fast eller variabelt forrentede obligationer for max. 25% af formuen og indeksobligationer. Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. 3,29-2,34 4,56-5,15 4,37 Investerer i danske og udenlandske indeksobligationer med hovedvægten på obligationer udstedt af europæiske udstedere. Afdelingen investerer primært i indeksobligationer udstedt af stater og realkreditinstitutter. - 8,70 5,40-0,27 4,72 Investerer i obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat eller danske realkreditinstitutter. Der kan i mindre udstrækning investeres i udenlandske statsobligationer med en høj kreditværdighed, og som er denomineret i euro. 12,79-2,90 17,62 6,46 5,48 Investerer i en portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler vil blive investeret i obligationer med en rating under investmentgrade. 3,70 1,33 11,84 1,97 5,03 Investerer fortrinsvis i en portefølje af obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer, der er denomineret i EUR, og som har investmentgrade rating. 10,98 5,82 16,48-6,95 8,19 Investerer i obligationer udstedt af eller garanteret af lande fra de nye obligationsmarkeder som Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Investeringer i lokalvalutaer på de nye markeder vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. 17,77-1,51 19,59-12,15 5,58 Investerer i obligationer, der er udstedt i lokalvalutaer fra de nye obligationsmarkeder som Latinamerika, Asien, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. 0,45 DKK jun ,19 DKK jun ,29 DKK jan ,28 DKK maj ,18 DKK mar ,60 DKK nov ,43 DKK jul ,59 DKK okt ,60 DKK jul-05 4 Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Kilde: * Se mere om risikoindikator på side 3. ** Administrationsomkostninger i procent, se herom i prospektet/investoroplysninger under Generelt om nøgletal. *** Læs en uddybende beskrivelse af afdelingen i prospektet/investoroplysninger og Central investorinformation/væsentlig investorinformation på jyskeinvest.dk Afdelingen har krav om minimumsindskud på kr. Dækker en periode på mindre end 12 måneder. 6

7 Øvrige afdelinger Øvrige afdelinger Pensionspleje Dæmpet DK Pensionspleje Stabil DK Pensionspleje Balanceret DK Pensionspleje Vækst DK Obligationer og Aktier DK ,42 5,53 0,36 2,73 Investerer i en portefølje af obligationer. Afdelingen kan investere op til 30% af formuen i højrenteobligationer. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for danske kroner dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. - 4,11 7,27 3,57 3,74 Investerer i en portefølje af obligationer og aktier, med hovedvægten på obligationer. Afdelingens investeringer i globale aktier vil være spredt på flere regioner, lande og sektorer. - 2,00 9,58 9,51 4,66 Investerer i en portefølje af obligationer og aktier, typisk med en nogenlunde ligelig vægtning. Afdelingens investeringer i globale aktier vil være spredt på flere regioner, lande og sektorer. - -1,76 12,19 14,27 4,99 Investerer i en global portefølje af obligationer og aktier med hovedvægten på aktier. Afdelingens investeringer i globale aktier vil være spredt på flere regioner, lande og sektorer. 14,75 0,60 9,11 12,93 6,56 Investerer i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje med hovedvægten på aktier. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Porteføljen består primært af aktier i store og mellemstore virksomheder. Obligationerne vil primært være danske fast eller variabelt forrentede obligationer, men udenlandske obligationer kan også indgå. 0,31 DKK okt ,47 DKK okt ,72 DKK okt ,89 DKK okt ,52 DKK jun-88 4 Hedge Kapitalforeningen se risikorammer i Investoroplysninger på jyskeinvest.dk Hedge Markedsneutral Aktier DK Hedge Markedsneutral Obligationer DK FX Alpha DK ,52 1,41-3,87-0,42 3,79 Investerer primært i en globalt sammensat portefølje af korte og lange positioner inden for aktier, aktieswaps, finansielle futures og afledte finansielle instrumenter. Må anvende gearing. 16,30 4,59 2,00 6,83 1,04 Investerer primært i en globalt sammensat portefølje af korte og lange positioner inden for obligationer, valuta og afledte finansielle instrumenter. Må anvende gearing. -3,80 3,28 3,47 4,21 0,69 Investerer primært i en globalt sammensat portefølje af valuta, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og afledte finansielle instrumenter. Må anvende gearing. 0,73 DKK maj ,60 DKK jul ,63 DKK aug-08 3 Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Kilde: * Se mere om risikoindikator på side 3. ** Administrationsomkostninger i procent, se herom i prospektet/investoroplysninger under Generelt om nøgletal. *** Læs en uddybende beskrivelse af afdelingen i prospektet/investoroplysninger og Central investorinformation/væsentlig investorinformation på jyskeinvest.dk Dækker en periode på mindre end 12 måneder. 7

8 Fund Management A/S Investment Management & Clients Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg Tlf Fax jyskeinvest.dk D50bro4/JB/07.14 Investeringsforeningen (CVR-nr ) og Kapitalforeningen (CVR-nr ). 8

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest - Offentliggørelse af opdateret prospekt på grund af nyetablering af afdelingen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL med forventet første handelsdag

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Prospekt Jyske Invest

Prospekt Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT SALGSPROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 20. marts 2014. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 20. marts 2014. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 20. marts 2014. Bestyrelsens beretning 2013 blev et mere blandet år for vores investorer end 2012. Hvor stort set alle afdelinger i Jyske Invest havde positive afkast i 2012,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.00 i Jyske Invests lokaler Vestergade

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Sparinvest Nye Aktiemarkeder

Sparinvest Nye Aktiemarkeder Sparinvest Nye Aktiemarkeder Med Sparinvest Nye Aktiemarkeder får du en ny mulighed for at investere bredt i selskaber fra de nye markeder rundt om i verden Sparinvest Nye Aktiemarkeder investerer i 22

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest For den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere