Introduktion til PowerPoint 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til PowerPoint 2000"

Transkript

1 Introduktion til PowerPoint 2000 Principperne PowerPoint er et Microsoft-program, der bruges til at oprette "præsentationer": der kan være tale om: skærmpræsentationer til understøttelse af mundtligt oplæg enten styret af oplægsholderen (vha. mus eller tastatur) eller vha. prædefineret tidsindstilling selvstændige skærmpræsentationer (info-kiosk), som kører enten ved at brugeren aktiverer knapper eller automatisk iht. prædefinerede tidsindstillinger transparenter på baggrund af udskrevne dias Webbaserede præsentationer enten statiske eller dynamiske En PowerPoint-præsentation består af et antal dias, der vises kronologisk, og som indeholder tekst og/eller multimodale elementer (billeder, animationer/video clips, lyd) til understøttelse af et mundtligt oplæg PowerPoint understøtter præsentationen, men gør ingen underværker: det gør ikke pr. definition oplægsholderen spændende at høre på det egner sig ikke til alle slags oplæg du kan finde gode tips til det at holde oplæg hos Presenters Online Indholdsfortegnelse Brugerfladen Arbejdsgangen Det enkelte dias Skabeloner Tegneværktøjer Diasshowet Udskrivning Animationer Ud på Webbet Hjælp!

2 Brugerfladen Brugerfladen i PP minder en del om det, man er vant til fra andre Office-programmer, og især i Word. Den største forskel er, at man i PP arbejder med begrebet "dias" i stedet for "side". En PP-præsentation består af et antal dias, som man opretter ét ad gangen. Visningstyperne Når du arbejder i PowerPoint navigerer du mellem forskellige visningstyper, som du kan vælge fra menuen Vis eller fra den lille værktøjslinie nederst til venstre (se figur 1). Figur 1: Visningstyper Normal :Under denne visning samles 3 tidligere adskilte visningstyper (version 97): dias (gul), disposition (rød) og noter (blå, se figur 2) på samme skærmbillede. Dispositionsvisningen viser teksten på de enkelte dias (som i øvrigt kan eksporteres til Word og udskrives). Diasvisningen viser det aktuelle (markerede) dias. Endelig har du - under Noter - mulighed for at skrive det du skal huske at sige i forbindelse med din præsentation (læs mere om det under Udskrivning). Størrelsen på de enkelte områder kan ændres ved at trække i rammerne. Størrelsen ændres i øvrigt automatisk, hvis man vælger Dispositionsvisning eller Diasvisning vha. de små ikoner nederst til venstre (figur 1). Figur 2: forskellige områder i Normal visning Diassortering : hvis du vil have overblik over præsentationen, ændre rækkefølgen af diasene eller skjule enkelte dias, skal du skifte til Diassorteringsvisning. For at ændre rækkefølgen klikker du på det dias, du gerne vil flytte, trækker det hen til det sted, du vil flytte det til, og slipper musetasten. For at skjule et eller flere dias, højreklikker du på det/dem og vælger Skjul. Derved vil de(t) ikke blive vist under Diasshow. Her kan du også vælge, hvilke overgange der skal være mellem diasene (læs mere om det under Diasovergange). Diasshow : når du vil afvikle din præsentation, vælger du Diasshow. Mens du arbejder med din præsentation, er det en god idé at kontrollere løbende, hvordan præsentationen ser ud i diasshow - især hvis du bruger animationer. Diasmasteren De formateringer, der gælder alle dias og de grafiske elementer, der skal indgå på samtlige dias, skal indsættes på "diasmasteren". Derved slipper du for at formatere et dias ad gangen. Vælg Vis>Master>Diasmaster: her kan du se et typisk dias, som består af forskellige områder, der kan formateres efter ønske: Titelområde (hvor overskriften står) Objektområde (hvor punktopstillingen, tabellen eller diagrammet står)

3 Datoområde (hvor datoen står) Sidefodsområde (hvor man f.eks. kan skrive forfatterens navn og titel) Diasnummerområde (hvor diasnummeret kan angives) For at formatere et område (dvs. bestemme skrifttypen, -størrelsen, -farven osv.) skal du markere det ved at klikke på områdets kant, så kanten kommer til at ligne den, der er vist i figur 3. Derefter kan du vælge fra menuen Formater, hvordan området skal formateres (f.eks. Skrifttype, Afsnit...) Figur 3 Man kan kun operere med én diasmaster. Til gengæld kan man ud over diasmasteren oprette en titelmaster, som kun gælder titeldiaset. Det er en god idé, hvis titeldiaset adskiller sig væsentlig fra de andre dias. Titelmasteren er først tilgængelig, når du har oprettet en diasmaster: vælg Vis>Master>Titelmaster. Grafik på masteren: Hvis du vil indsætte grafik på diasmasteren (f.eks. et logo), vælger du Indsæt>Billede>Fra fil... Læg mærke til, at du ikke må stå i et felt. Klik på et blankt sted for at sikre dig, at du ikke har markeret noget felt, inden du prøver at indsætte grafik. Du kan selvfølgelig også "copy-paste" grafik fra andre applikationer, f.eks. hvis du vil kopiere et billede fra en Webside over i din præsentation: Når du står i browseren (f.eks. Internet Explorer), højreklikker du på det billede, du gerne vil kopiere og vælger Kopier. Derefter skifter du tilbage til PowerPoint, højreklikker og vælger Sæt ind. Vupti! Når du fører markøren over billedet, kan du se en 4-doblet pil. Den betyder, at du nu kan flytte billedet ved at trække i det med musen Hvis du fører markøren hen over en af firkanterne omkring billedet, dukker der en dobbeltpil op: den kan du trække i med musen for at gøre billedet større eller mindre. Dato, sidefod og diasnummer: Hvis du gerne vil have tekst nederst på alle dias, f.eks. datoen, dit navn eller diasnummeret, kan du vælge Vis>Sidehoved og sidefod..., mens du står i masteren. Her kan du sætte flueben i de felter, du gerne vil aktivere og udfylde dem med deres indhold, f.eks. dit navn i feltet Sidefod. Figur 4: Sidehoved og sidefod Nu ved du nok om principperne og brugerfladen i PowerPoint. Du er klar til at gå i gang med din første præsentation!

4 Arbejdsgangen I gang med PowerPoint Når man starter PowerPoint for at oprette en ny præsentation, bliver man præsenteret for 3 muligheder: Guiden Autoindhold", hvor man bliver guidet igennem hele præsentation, både hvad angår form og indhold Designskabelon, hvor man får mulighed for at vælge mellem forskellige design/farvetemaer Tom præsentation, hvor man selv skal gøre det hele fra bunden. Figur 1 I en indlæringssituation kan det være en god idé at vælge Tom præsentation for at lære programmets opbygning og muligheder at kende. Det er i øvrigt altid muligt at vælge en designskabelon til sidst, når man er færdig med at skrive indholdet, så på den måde er det aldrig for sent! Autolayout Hver gang du opretter et nyt dias, bliver du spurgt om, hvilken slags layout der skal være på diaset. Til det første dias foreslår programmet layoutet Titeldias. Til de næste dias foreslås Opstilling med punkttegn som standard. Du skal vælge det layout, der passer bedst til det dias, du skal i gang med, men du er på ingen måde bundet af det, du vælger: du kan altid slette eller tilføje felter på det pågældende dias. Autolayout er en hjælp, og på ingen måde en begrænsning. Hvis du vil have fuld frihed, kan du vælge Tomt dias. Figur 2: Vælg et autolayout

5 Det enkelte dias De forskellige objekter på diaset Hvert dias består af en række forskellige objekter, afhængigt af hvilket autolayout du vælger. Det kan f.eks. være: tekstbokse grafiske elementer andre objekter som tabeller, diagrammer o.l. Alle objekter kan flyttes og deres størrelse kan ændres: Klik på objektets kant, således at rammen bliver synlig (se figur 1) For at flytte objektet tager du fat et sted på kanten og trækker For at ændre størrelsen tager du fat i en af firkanterne på kantens side eller hjørne og trækker Du kan selv tilføje tekstbokse efter behov: klik på Figur 1 Meningen er, at du skal klikke i de pågældende objekter og udfylde dem med indhold: Klik en enkelt gang i tekstbokse Dobbeltklik på andre typer af objekter for at indsætte indhold Læg mærke til, at grafiske elementer som f.eks. billeder kan hentes direkte ind på et dias. Der behøves ingen pladsholder. Du skal bare klikke et tomt sted på diaset og vælge Indsæt>Billede>Fra fil... eller hente billedet fra et andet åbent program vha. "copy-paste"- metoden. PP kan håndtere alle almindelige grafikformater, og ikke mindst internetformaterne GIF og JPEG. Punktopstillinger Det mest almindelige layout på dias er punktopstillinger, fordi det giver et godt overblik over det præsenterede emne, og lægger op til at man begrænser sig til stikord i stedet for hele sætninger. Man kan arbejde med op til 5 forskellige niveauer (det er rigeligt: 3 er nok!) Hver gang man trykker på returtasten, kommer der et nyt punkt i samme niveau Du kan skifte niveau ved hjælp af de grønne pile i værktøjslinjen Formatering (figur 2) [Bemærk: hvis de grønne pile ikke er synlige, skal du vælge Vis>Værktøjslinjer>Formatering]: pil til højre, hvis du vil gå ned til et lavere niveau pil til venstre, hvis du vil tilbage til et højere niveau å Figur 2

6 Hvis du vil skifte linje uden at få et nyt punkt, skal du trykke Shift+Retur Videre til det næste dias Når det første dias er færdigt, indsætter man det næste: vælg Indsæt>Nyt dias... (eller Ctrl+M). Hvis det næste dias skal ligne det forrige, kan man for at spare tid vælge Indsæt>Dupliker dias, hvorved man får en kopi af det aktuelle dias, som så kan redigeres. For at slette et dias vælger man Rediger>Slet dias. Vær opmærksom på, at det er det aktive dias (det, der er synligt eller markeret), der så bliver slettet.

7 Skabeloner Eksisterende skabeloner Hvis du vil gøre dine præsentationer lidt mere attraktive på en hurtig og effektiv måde, kan du bruge en af de eksisterende designskabeloner. Vælg Formater>Anvend designskabeloner... og vælg blandt listen. Du kan ændre farveskemaet (den kombination af 8 farver, der bruges på diasene) eller nøjes med baggrundsfarven: Vælg hhv. Formater>Farveskema... eller Formater>Baggrund... En designskabelon gælder samtlige dias i præsentationen, uanset om du vælger den fra det enkelte dias eller fra diasmasteren, hvorimod det er muligt at vælge forskellige farveskemaer og/eller baggrunde i løbet af en præsentation. Egne skabeloner Hvis du gerne vil genbruge et design, som du selv har oprettet, er det en god idé at gemme det som designskabelon. Det betyder, at du vil kunne vælge det næste gang du opretter en ny præsentation, på lige fod med de eksisterende skabeloner: Opret en skabelon ud fra en eksisterende præsentation: Åbn den præsentation, der skal danne grundlag for skabelonen (gerne en kopi, for sikkerheds skyld) Skift til Diassortering, markér alle dias (Ctrl+A) og vælg Rediger>Slet dias Når alle dias er slettet, vælger du Filer>Gem som (og IKKE kun "Gem"!!) Giv din designskabelon et godt navn, som betegner det, det skal bruges til. Under Filtype: vælger du Designskabelon (*.pot). Derved skiftes automatisk til mappen Skabeloner på din harddisk. Klik på Gem. Nu har du en skabelon, som du vil kunne vælge fra listen under Generelt næste gang du vælger Filer>Ny.

8 Tegneværktøjerne Tegneværktøjerne i PowerPoint er intet andet end fantastiske. Her har du mulighed for at tegne de mest indviklede skemaer på en let og effektiv måde, og vha. den simple "copypaste"-metode, kan disse skemaer og diagrammer kopieres til andre applikationer. Al tegning tager udgangspunkt i Tegning-værktøjslinjen, som normalt er placeret nederst på skærmen. Hvis den ikke er synlig, kan den hentes frem ved at vælge Vis>Værktøjslinjer>Tegning Hvis man er i tvivl om, hvad de forskellige ikoner kan bruges til, skal man nærme sig med markøren, og lige som med alle værktøjslinjer vil en gul etikette fortælle, hvad det pågældende værktøj kan bruges til. Autofigurer Autofigurer er vektorgrafik-objekter, der kan bruges til at tegne alt fra firkanter til hjerter, parenteser, lyn, buede streger, computere osv.: vælg den figur, du vil tegne fra menuen Autofigurer og tegn den derefter på diaset. Du bestemmer selv størrelsen. Fordelen ved vektorgrafik er nemlig, at objekterne kan skaleres efter ønske, uden at kvaliteten bliver forringet. De mest almindelige autofigurer (streger, pile, rektangler og ellipser) kan vælges direkte fra Tegning-værktøjslinjen. Tips: hvis man tegner en rektangel, mens man holder Shift nede, bliver den til en kvadrat. På samme måde får man en cirkel, hvis man tegner en ellipse, mens man holder Shift nede. Hvis man i stedet for holder Ctrl-tasten nede, bliver autofiguren centreret omkring det punkt, man tager udgangspunkt i. Man kan også kombinere Shift og Ctrl: Derved opnår man begge effekter samtidig. Læg særlig mærke til den type autofigurer, der hedder Forbindelser: de kan forbinde alle andre autofigurer med hinanden på en hurtig og effektiv måde. Prøv det: Tegn to tekstbokse eller rektangler Vælg Autofigurer>Forbindelser og vælg en af dem Placer derefter markøren på en af tekstboksene: straks dukker der små blå firkanter op omkring boksen. Klik på én af de blå firkanter for at markere forbindelsens startpunkt, træk derefter musen til den anden boks og klik på en af de blå firkanter, der kommer frem omkring boksen. Når du slipper musetasten, har du en fast forbindelse mellem boksene. Det kan du kontrollere ved at flytte en af de forbundne bokse. Afprøv det! Justering For at placere autofigurerne korrekt på diaset, har du en række funktioner til disposition under menuen Tegning på værktøjslinjen: Du kan justere objekter og/eller gruppere dem: Markér flere objekter ved at omringe dem med musen eller ved at klikke på det

9 ene, holde Shift nede og klikke på de andre Når objekterne er markeret, kan du vælge Tegning>Juster eller fordel og den justering, der passer til formålet. På samme måde kan du gruppere flere objekter, så de kan flyttes eller forstørres/formindskes samlet. Du kan rotere alle autofigurer (men desværre ikke almindelige billeder) ved at markere dem og vælge Tegning>Roter eller spejlvend og den rotering, der passer til formålet. Endelig kan du under Tegning>Rækkefølge vælge, om et objekt skal stå foran eller bagved et andet. Som udgangspunkt er det den kronologiske rækkefølge, der afgør om et objekt står foran eller bagved et andet: hver gang man tegner eller henter et nyt objekt, kommer det til at ligge foran de andre. Formateringsværktøjer Alle de autofigurer du tegner kan du formatere vha. værktøjerne længst til højre på værktøjslinjen: her kan du angive fyldfarven her kan du angive stregfarven her kan du angive skriftfarven her kan du vælge stregtykkelse her kan du vælge stregtype her kan du vælge piltype her kan du vælge skyggeeffekter her kan du vælge 3d-effekter Andre objekter WordArt giver dig mulighed for at skrive tekst med særlige effekter. Clipart er vektorgrafik-tegninger, der kan indsættes på diasene og skaleres efter ønske.

10 Diasshowet For at starte diasshowet vælger du Vis>Diasshow eller klikker på ikonet nederst til venstre. For at afbryde showet trykker på Esc-tasten (øverst til venstre på tastaturet). Det kan være en god idé at afslutte sit diasshow med et sort dias. Enten kan man lave et sort dias og placere det sidst i præsentationen, eller man kan vælge en bestemt indstilling under Funktioner>Indstillinger>Vis>Diasshow>Afslut med sort dias. Fordelen er, at man kan nå at slukke for projektoren, inden man kommer ud af Diasshow-visning og tilbage til Normal visning. Mens du afvikler diasshowet, har du adgang til en lille menu, der bliver synlig, når du bevæger musen. Fra den menu kan du hente en del hjælp til bl.a. navigation. Du kan også benytte genvejstaster, som gør det lidt mere elegant at navigere rundt (du finder en samlet oversigt under Hjælp i den føromtalte menu - du kan også se den her) De væsentligste genvejstaster For at gå frem kan du bruge mellemrumstasten, returtasten eller pil til højre eller ned. Du kan også klikke diskret på musetasten, hvis det er nemmere. For at gå tilbage klikker du på Backspace (Tilbage), pil til venstre eller op. For at gøre skærmen hvid, trykker man på W (for White); for at komme tilbage trykker man på W igen. Tilsvarende B for at gøre skærmen sort (for Black). For at hoppe til et bestemt dias taster man diasnummeret efterfulgt af Retur. Tips: Hvis man vil vise et andet program (f.eks. noget på en hjemmeside) uden at afbryde showet, kan man hoppe mellem de åbne programmer vha. Alt+Tab. Alternativt kan man trykke på Windows-tasten for at fremkalde Start-menuen og proceslinjen.

11 Genvejstaster under diasshowet Tilbage til kurset

12 Udskrivning Når man i PowerPoint vælger Filer>Udskriv, kan man under Udskriftsområde angive, hvilken del af præsentationen man ønsker at udskrive: Hvis diasene skal udskrives på transparenter, skal man vælge Dias, hvorved diasene udskrives et dias pr. side. Hvis man skal bruge uddelingskopier (=handouts), kan man angive hvor mange dias pr. side man ønsker. Vælger man 3, vil der være plads til noter (se figur 1). Ligeledes kan man udskrive sine egne noter til støtte under diasshowet. Endelig har man mulighed for at udskrive sin disposition, således at alt indhold i ens præsentation kan udskrives på en mere papirøkonomisk måde end de føromtalte måder. Figur 1: uddelingskopier

13 Animationer Animationer er hjørnestenen i PowerPoints slagkraft, og er måske også det element, der kræver mest omhu og tilbageholdenhed hos oplægsholderen. De multimodale muligheder, der ligger i programmet, skal nemlig ikke overdrives, for risikoen for at flytte fokus fra indholdet til formen lurer lige om hjørnet. Der er grundlæggende to måder at animere sin præsentation på: vha. brugerdefinerede animationer på de enkelte dias og vha. diasovergange mellem diasene. Animationer kan være tidsindstillet, så de kører automatisk efter en tidsplan, eller de kan være indstillet til at afvente oplægsholderens signaler (museklik). Brugerdefinerede animationer Her skal man igen overveje, om indstillingerne skal foretages på de enkelte dias eller centralt på diasmasteren. Det vil typisk være en god idé at bestemme sine animationer i masteren, for dermed at sikre en høj grad af ensartethed i løbet af præsentationen. Uanset hvilken metode man vælger, er fremgangsmåden den samme: Når man vælger Diasshow> Brugerdefineret animation..., dukker der en dialogboks op, hvor man kan vælge, hvilke elementer der skal animeres, og om det skal ske automatisk eller ved klik med musen (figur 1). For hvert element skifter man til fanebladet Effekter (figur 2) for at vælge, hvordan elementet skal animeres, f.eks. om det skal glide ind fra venstre og evt. om der skal knyttes en lyd til (man kan vælge blandt de eksisterende lydeffekter eller tilføje nye - i Wav-format) Under Visning af tekst skal man angive, om hvert punkt i en punktopstilling skal vises samlet, eller ord for ord, eller endda bogstav for bogstav. Her kan man også vælge hvilket afsnitsniveau, animationen skal grupperes efter: vælger Figur 1: Valg af de elementer, der skal animeres Figur 2: Effekter og gruppering efter afsnitsniveau

14 man 1. niveau, vil alle underpunkter under punkt 1 vises samtidig. Hvis det element, der skal animeres, er et diagram, kan man tilføje særlige effekter under fanebladet Diagrameffekter. Diasovergange Det er også muligt at animere overgangene mellem de forskellige dias: det bedste sted at gøre det er under Diassorteringsvisning, hvor man har overblik over samtlige dias. Markér det eller de dias, hvis overgang skal animeres: Ctrl+A for at markere alle Klik på et dias, hold Shift nede og klik på et andet dias for at markere alle de dias mellem de to valgte dias Hold Ctrl-tasten nede og klik på de enkelte dias, du gerne vil markere Vælg Diasshow>Diasovergang for at fremkalde en dialogboks (figur 3) Afprøv de forskellige muligheder og afslut med Anvend hhv. Anvend på alle afhængigt af, hvad du ønsker. Kontrollér resultatet under Diasshow. Igen: spar på lydeffekterne!

15 Ud på Webbet Med Office 2000-versionen er det blevet ufatteligt let at gemme en PowerPoint-præsentation til Webbet: Vælg Filer>Gem som Webside... Giv HTML-filen et navn, vælg en mappe på en Webserver, og PowerPoint klarer resten: Der bliver automatisk genereret en Webside med 2 rammer: den ene til dispositionen og den anden til at vise det enkelte dias Vha. frem og tilbageknapper nederst på siden kan man navigere mellem diasene Man kan også aktivere diasshowet vha. knappen nederst til højre, hvorved showet bliver vist, som om det blev afviklet i PowerPoint, med alle animationer, lydeffekter osv. FANTASTISK! Hjælp! Hjælpefunktionen Vær opmærksom på, at hjælpefunktionen i PowerPoint er ualmindelig god. Alt hvad du har brug for, finder du under Hjælp>Microsoft PowerPoint Hjælp eller ved at trykke på F1 Hvis du har adgang til Office-cd'en, kan du endda få en introduktion til programmet ved at søge på "onlineselvstudium" i hjælpefunktionen Endelig kan du spørge din Office-assistent (figur 2) ved at klikke på den. Figur 2

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Programmer: Microsoft PowerPoint 2007 Anvendelse: Grundlæggende IT Supplerende stof Almen Voksenuddannelse December 2009 Præsentation med PowerPoint

Læs mere

PowerPoint 2000 - Videregående

PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående til Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Copyright 2001 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PowerPoint XP 2002. - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark 2005 www.noah2900.dk

PowerPoint XP 2002. - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark 2005 www.noah2900.dk PowerPoint XP 2002 - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark 2005 www.noah2900.dk Indholdsfortegnelse PowerPoint: flotte præsentationer... 3 Opret en ny præsentation... 4 Brug designskabelon... 5

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

PowerPoint 2007 Grundlæggende

PowerPoint 2007 Grundlæggende PowerPoint 2007 Grundlæggende Velkommen på vores PowerPoint kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse

PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 En oversigt... 2 Opgaveruden... 3 Ny præsentation... 3 Udklipsholder... 4 Indsæt multimedieklip... 4 Diaslayout... 5 Designskabeloner...

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

POWERPOINT 2010 GRUNDLÆGGENDE

POWERPOINT 2010 GRUNDLÆGGENDE POWERPOINT 2010 GRUNDLÆGGENDE Velkommen på vores PowerPoint kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Tastevejledning Valgmodul 3

Tastevejledning Valgmodul 3 Tastevejledning Valgmodul 3 PowerPoint, Office 2000 Indholdsfortegnelse Indstilling af menuer... 3 Den lineære præsentation... 4 Start af PowerPoint... 4 Skærmsidens opbygning... 4 En ny præsentation startes...5

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007 PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 En oversigt... 2 Menulinien... 3 Ny præsentation... 3 Udklipsholder... 3 Indsæt multimedieklip... 4 Layout... 4 Temaer...

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Powerpoint 2000. - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark, 2004 www.noah2900.dk

Powerpoint 2000. - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark, 2004 www.noah2900.dk Powerpoint 2000 - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark, 2004 www.noah2900.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forskellige versioner af programmet... 3 Powerpoint: flotte præsentationer...

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Billede (fanebladet)...5 Størrelse...5 Streger og farver...6 Skygge...7

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0. Version: 97 Copyright 1999 by F.M.T. F.M.T.

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere