Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015"

Transkript

1 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% ,6,4,2,8,6,4, ,3 7, 6,9 6,7 6,5 6,3 6, 5,9 5,7 5,5 5, Resumé Økonomi Væksten i USA er ikke prangende, men arbejdsmarkedet ser fortsat stærkt ud. Væksten i Sydeuropa går gradvist fremad. Ny hjælpepakke på vej til Grækenland. Kina devaluerer overraskende deres valuta, hvilket øger risikoen for en global valutakrig. Renter Renterne er faldet lidt mere til ro, og har givetvis bundet ud. Med Grækenland lidt på sidelinjen igen, er det i stedet Kina, der nu rettes fokus imod, grundet devalueringer. USA hæver snart renten, men FED vil dog ikke risikere at gøre det for tidligt. Aktier Resultatet af græsk afstemning og store fald på de kinesiske markeder skaber usikkerhed, men danske aktier klarer sig fornuftigt. Ikke nødvendigvis behov for ændring af porteføljesammensætningen. Valuta Relativt roligt valutamarked, både under og efter de græske begivenheder. EUR styrket en smule over for USD, efter devalueringer i Kina. Konsensusholdning er fortsat USD-styrkelse, men udsættes rentestigning i USA, kan det presse USD for en stund. Andelskassens overordnede forventninger Område Forventninger Begrundelse Aktier Aktiemarkederne har de seneste uger været ramt af først uroen omkring Grækenland, og senest Kina. Det har medført turbolent aktiemarked. Vi er fortsat positive på aktiemarkedet, og fastholder vores forventninger til resten af året. Spekulationerne om et græsk farvel til euroen kan glemmes for en stund. Men mon ikke de dukker op på ny, på et tidspunkt. I nuværende stund er det i stedet Kina, der er kommet i fokus, pga. devalueringer, hvilket øjeblikkeligt har givet sig udslag i kursfald på verdens aktiemarkeder. Vi er dog stadig generelt positive på aktierne i resten af 25. Renter Valuta Renterne har formentlig bundet ud. Der forventes bevægelser i begge retninger en tid endnu. Kinesisk devaluering kan medvirke til at holde renterne nede. Efter evt. amerikansk renteforhøjelse skal rentestigninger også påregnes i Europa. Konsensusforventningen er fortsat, at USD fortsætter den stigende trend gennem hele 25. JPY er sårbar på grund af udvidede obligationsopkøb og manglende inflation. CHF på nye højder efter at kursloftet blev opgivet. Der er forbedringer i den europæiske økonomi renterne er ved at indlede en trendvending. Dette vil en tid endnu udmønte sig i lidt volatile rentebevægelser der givetvis ikke bliver mindre, efter at Kina har devalueret. Vi anser stadig det nuværende lave renteniveau som værende dagligdag en tid endnu - men tror dog også, at vi HAR set bunden for renterne. Når vi måtte konstatere en amerikansk rentestigning (i år?), vil de europæiske renter formodentlig også trække op. Der er en del faktorer, som taler for yderligere USD-styrkelse (bl.a. forventning om rentestigning i september, hvilket er konsensus i markedet). Der er dog også et par områder, som kunne ændre renteforventningerne i USA og som følge heraf også kursforventningerne. Bl.a. skal de månedlige Nonfarm Payrolls ikke afvige for meget fra forventningerne, før FED evt. udsætter tidspunktet for rentestigningen. Efter den uventede fjernelse af kursloftet er der stor usikkerhed om CHF-kursudviklingen. Analyser viser, at CHF er overvurderet, men den tilbagevendte ro omkring Grækenland kan måske atter presse CHF-kursen ned.

2 Økonomi DAB s forventninger til 25 (fhv. progn.) Negativt scenarie Hovedscenarie Positivt scenarie 8, 6, BNP udvikling USA BNP vækst Danmark,4% (,8%) 2,% (,4%) 2,6% (2%) OMXC2 Cap 2% ( %) 3% (%) 4% (2%) USD/DKK kurs 6,27 (6,5) 6,65 (6,38) 7,48 (6,7) CIBOR 6 mdr. rente -,3% (-,4%),25% (,3%),8% (,6%) 4, 2,, -2, -4, årig realkreditrente 2,2% (,95%) 2,8% (2,4%) 3,2% (2,75%) Væksten i USA er ikke prangende USA privatforbrug og disponibel indkomst BNP i USA steg 2,3 % i 2. kvartal, hvor der var ventet en vækst på 2,6 %. Samtidig blev væksten i. kvartal oprevideret til,6 % fra de oprindelige -,2. Samlet set var BNPtallene nogenlunde som ventet, da oprevideringen af. kvartal - på baggrund af en ændret sæsonkorrektion - opvejede den lille skuffelse i 2. kvartal. Arbejdsmarkedet ser dog fortsat stadig stærkt ud. Beskæftigelsen steg i juni med 223. og stigningen var ligeledes over 2. i juli. Det stærke arbejdsmarked må før eller siden medføre højere lønstigninger, hvilket igen vil stimulere de amerikanske forbrugere til at forbruge flere penge. Privatforbruget udgør knap 7% af USA s BNP, og det er således vigtigt at få skubbet gang i privatforbruget i USA. Europa små skridt i den rigtige retning I Europa går det lige så stille fremad trods al balladen om Grækenland. Vækstsignalerne fra bl.a. PMI erne (forventningsindikatorer) indikerer stadig en moderat vækst. Tendensen er, at Sydeuropa får gradvist bedre fat, mens væksttempoet naturligt vil gå lidt ned i Tyskland, hvor opsvinget har været i gang længe. På hjemmefronten i Danmark er udviklingen lidt bedre end for Europa generelt, og vi har nu et forsigtigt opsving. Spaniens BNP voksede som ventet med solide, % kv./kv. i 2. kvartal. Dermed tiltog opsvinget endnu mere i styrke. Det bekræfter, at Spaniens vækst ligger klart i førerfeltet i Europa hjulpet godt på vej af et højt reformtempo og tiltagende optimisme, hvor især det private forbrug er i fremgang Disponibel indkomst Privatforbrug USA Forbrugertillid Grækenland og EU er meget tæt på en aftale om en ny hjælpepakke på 85 mia. EUR. Efter planen skal aftalen vedtages i det græske parlament torsdag 3. august og gennem Eurogruppen fredag den 4. august, så de nationale parlamenter kan nå at ratificere aftalen forud for Grækenlands afdrag til ECB den 2. august. Detaljerne i hjælpepakken er endnu ikke kendte, men det tyder på, at Grækenland har imødekommet EU s krav på en lang række områder. Det mest pressende, set med græske øjne, er at bankerne skal reddes. De er bragt på randen af ruin, fordi regeringen lukkede dem i sommer, og de er kun holdt i live af nødlån, organiseret af den europæiske centralbank. Så de første måske 5 mia. skal fylde pengetankene i de fire største banker. Det næste punkt er at hjælpe bankerne af med dårlige lån, ligesom man så det i Danmark under krisen. Det tredje punkt, som långiverne lægger voldsom stor vægt på, er privatiseringen. Målet er, at der skal skaffes 5 mia. de næste tre år. Det er et punkt, som er omstridt og den græske regeringen har hele tiden været imod. Privatiseringen skal derfor styres af en uafhængig fond, for ingen tror på, at regeringen frivilligt vil fremme projektet. Man havde det samme mål i den anden hjælpepakke, men det lykkedes kun at få en lille smule af projektet sat igennem allerede dengang med dyb modvilje i Athen. EU forbrugertillid og privatforbrug Forbrugertillid Privatforbrug ,5,5 -,5 - -,5-2

3 Økonomi Mistillid til græsk regering Mistilliden til den græske regering er voldsom i både eurolandene og i den internationale valutafond. Derfor skal Athen gennemføre en lang stribe reformer, inden der kommer penge på bordet. Der er tale om hele 35 såkaldte prior actions altså handlinger, der skal føres ud i livet her og nu. Her er en liste over nogle få af dem: Grækenland er en stor søfartsnation, og nu skal skibsfarten bidrage til skatten. Landmændene er hidtil sluppet med 3 % i skat. Det er så billigt, at mange i byerne er registreret som landmænd. Nu skal de af med mere. 2 8 Statsgæld i % af BNP Grækenland Apotekerne er så beskyttet mod konkurrence, at kopimedicin koster meget mere end i andre lande. Det skal der rettes op på. Der gives førtidspension til højre og venstre i Grækenland. Det skal ophøre. Beboerne på de 5. øer slipper med særligt lave skatter. Det skal også ophøre. Pengene fra hjælpepakken vil under alle omstændigheder hurtigt få ben at gå på. Den 2. august skal der betales et afdrag på over 3 mia. EUR til den europæiske centralbank. Og derefter går det slag i slag. Kinas centralbank svækker overraskende valutaen Den kinesiske centralbank har overraskende valgt at devaluere Yuan over for den amerikanske dollar. Den 8. august devaluerede den kinesiske centralbank Peoples Bank of China (PBoC) via en nedjustering af referencekursen for Yuan med,9%, hvilket dagen efter blev fulgt op med yderligere en justering på,6%. Samlet set svarer det reelt til en devaluering på ca. 3,5%. Det er den største devaluering i to årtier. Devalueringen er positivt for den kinesiske økonomi, men det er bekymrende set med globale briller. De seneste økonomiske nøgletal fra Kina har vist klare tegn på en opbremsning i den kinesiske økonomi. Senest har vi set svage handelstal, hvor særligt eksporten var hårdt ramt. Foruden en moderat global efterspørgsel skyldes den svage eksport, at den kinesiske valuta, Yuan, er blevet styrket over en længere periode. Det har gjort det dyrere for andre lande at importere varer fra Kina. Blandt andet derfor har den kinesiske centralbank valgt at devaluere den kinesiske valuta. 3 BNP udvikling Kina, kvartalsvis Den kinesiske centralbank har indtil nu styret valutakursen efter den amerikanske dollar, hvor valutaen har kunnet afvige med +/- 2% i forhold til den centralkurs, som centralbanken dagligt offentliggør. Den kinesiske centralbank har nu valgt at ændre på den praksis. Fremover skal den kinesiske valuta styres ud fra den foregående handelsdags CNY/USD-kurs, og altså ikke længere kun fra centralbankens side. De tilladte daglige udsving er fortsat +/- 2%. Mens devalueringen kan hjælpe den kinesiske økonomi op i fart, vil den forværre konkurrenceevnen og dermed den økonomiske situation i andre lande. Kinesernes træk kan ses som det seneste skud i den globale valutakrig, hvor mange lande forsøger at forbedre deres egen økonomi på bekostning af andres ved at devaluere valutaen. Alle lande kan per definition ikke få en svagere valutakurs på samme tid. Valutakrigen kan derfor føre til, at landene bekæmper hinanden i stedet for at bekæmpe krisen. I det perspektiv er dagens kinesiske devaluering bekymrende set med globale briller. Hvor stort problemet bliver, afhænger både af, hvor meget yderligere kineserne lader Yuan blive svækket, og af hvordan andre lande reagerer på kinesernes tiltag.

4 Aktier Aktier Det, der skal bære aktiemarkedet, er forventningen fra investorernes side til, at virksomheden vil levere de afkast der ventes af markedet. Vi er godt i gang med halvårs-tallene i 25. Opfyldes forventningerne ikke af virksomhederne, så falder hammeren, og aktiekurserne styrtdykker. Vi har set det senest i forbindelse med forrige uges skuffende regnskab fra Novozymes, hvor aktiekursen efterfølgende er faldet med ca. 6 %. Selv klassens duks Novo Nordisk, der opfyldte markedets høje forventninger, har oplevet tilbagegang i aktiekursen siden præsentationen af 2. kvartalsregnskabet d Vi står i skrivende stund med et spændende 2. kvartalsregnskab fra APM Mærsk d. 3. august, hvor vi forventer knap så dårlige tal, som den nuværende kurs indikerer. Vi handler i skrivende stund.88 for en B aktie, der stadig ÅTD er nede med 5,9 % i et C2 Cap, der er steget med 25,59 % i samme periode. Vi får afklaret mere om situationen i APM Mærsk d. 3.8, men har investor ikke APM Mærsk i sin portefølje, så ser vi det stadig som en god mulighed for at købe op til regnskabet. I skrivende stund har vi næsten glemt uroen i Grækenland og nærmest også den seneste turbulens på aktiemarkederne i Kina. P.t. har markedet fokus og sin ubetingede opmærksomhed mod amerikanske nøgletal, og derfor også på hvornår den længe ventede renteforhøjelse i USA kommer. Kinesernes devaluering påvirker ligeledes dette. 8., AP Møller B aktiekurs 6., 4., 2.,., 8., 6., OMXC2 Cap (Danmark) Kina 3., DAX (Tyskland) Der er stor opmærksomhed på Kina. I den forbindelse skal vi skal være opmærksom på, at der tales om to forskellige børser. Der er børsen i Shanghai, og det toneangivende Shanghai Composite, og så er der Hang Seng-indekset i Hongkong. Papirerne på børsen i Shanghai er ikke umiddelbart åbne over for udenlandske investorer modsat Hongkong. Omvendt så er det kun muligt for kinesere at placere deres midler via børsen i Shanghai og ikke på børsen i Hongkong. Denne efterspørgsel fra kineserne er en af grundende til, at de selskaber, der er noteret i Shanghai (S-aktier), har oplevet væsentlige større stigninger og fald end de noterede i papirer i Hongkong (H-aktier). De større udsving i S-aktierne modsat de mindre udsving i H-aktierne kan have betydning for os ved lavere vækst i Kina, hvis den store middelklasse rammes af værditab af deres investeringer i S-aktier i stort omfang. Det vil ikke være vanskeligt at forestille sig, at de vil være tilbageholdende med forbruget, og derved vil uroen indirekte ramme den kinesiske økonomi. Det vil have en effekt på vores del af kloden og vil derved give en påvirkning på de europæiske aktiemarkeder. Den netop gennemførte devaluering af den kinesiske valuta skal være med til at skabe ro på det kinesiske marked og holde snor i vækstforventningerne. Ved redaktionens slutning virker to dage med i alt 3,5 %-points svækkelse af den kinesiske yuan som noget, der på den korte bane åbner op for usikkerheden mht. den spirende vækst i verdensøkonomien, og derfor aktiefald. Lykkes kineserne med devalueringen, vil det umiddelbart understøtte den kinesiske vækst, og derved understøtte aktiemarkedet, når markedet har fordøjet den pludselige og uventede svækkelse af den kinesiske valuta. Vi anbefaler stadig investorer løbende at forholde sig til deres risikoprofil og ikke udelukkende se sig blind på aktier, men investere i både aktier og obligationer. Vores overordnede holdning til aktiemarkedet har ikke ændret sig over sommeren. Vi tror stadig på stigende aktiemarkeder i den resterende del af ,.,., 9., 8., 7., , Shanghai Composite 5.3, 4.8, 4.3, 3.8, 3.3, 2.8, 2.3,.8, , Volatilitet (VIX) 2, 8, 6, 4, 2,,

5 Renter Renter Endnu et afsnit i den græske føljeton er skrevet og Kina får i stedet fokus! Siden udgivelsen af seneste Markedsupdate er der kommet en lidt større grad af afklaring omkring Grækenland. Landet har blandt andet atter fået en aftale i stand med dets kreditorer, efter lang, lang tids tovtrækkeri, og der er vedtaget nye hårde reformer i landet. Afklaringen har medførte en noget roligere måned med hensyn til rentebevægelser, end man ellers har været vant til gennem 25. Dog har Kina pludselig devalueret deres valuta over to omgange (med 3,5 %) over for USD. Det vil kunne presse renterne ned, såfremt de økonomiske markeder konkluderer, at devalueringerne er et udtryk for, at den kinesiske økonomi er hårdere ramt, end man har regnet med. Er renterne bundet ud? 2,5 2, 3 årig swaprente DKK Manglen på voldsomme markedsreaktioner, i tiden med øget usikkerhed omkring Grækenlands skæbne, får os til at tro endnu mere på, at vi vitterligt HAR set bunden af renteniveauerne. Investorerne vurderer altså åbenbart, at Europa kan klare fremtidens udfordringer, med eller uden Grækenlands deltagelse. Og i takt med en forventelig stigende inflation kan aflæses, som følge af ECB s mange økonomiske hjælpe-foranstaltninger, vil renterne begynde at traske med op. Vi vil dermed se en påbegyndt optrend i renterne! Hvad skal låntager? Har vi ret i vores antagelse, skal låntagerne således begynde noget mere seriøst begynde at kigge på de fast forrentede lån. De korte løbetiders lånerenter (eksempelvis F op til F5) vil dog formodentlig ikke ligefrem eksplodere på kort sigt, så lige nu og her er der ikke grund til panik for den låntager, der ligger i disse korte lån. Men som tiden går, forventer vi, at det stille og roligt begynder at blive dyrere at hjemtage de lange løbetider (stigende rente). Så selv om et F5-låns rente lige nu selvfølgelig virker mere tillokkende, end et 3-årigt låns rente gør det, er det ikke sikkert situationen er ligeså tillokkende, når F5 lånet en dag skal refinansieres!,5,,5, ,8 årig statsrente Danmark,6,4,2,,8,6,4,2, Man KAN risikere, at renten om 4-5 år er højere på de kortere løbetider, end de lige nu er på de lange løbetider - på trods af at vi jo allerede har set en stigende rente på de lange løbetider, det seneste lille halve år. En overvejelse af, om ikke et fast forrentet lån er bedre og billigere i det lange løb, er relevant for låntager, hvis der er mange år til at gælden er indfriet. USA kommer først! Men inden vi kommer til at opleve en generelt stigende rente i Europa, skal vi have den første rentestigning i USA! Som tidligere nævnt er vores fornemmelse, at den amerikanske centralbank (FED) kommer til at trække tiden lidt mere, end de økonomiske markeder ellers forventer. FED vil IKKE risikere, at et opsving bliver kvalt som følge af en for hurtig/kraftig rentestigning, og størrelsen af de seneste måneders beskæftigelsestal (Nonfarm Payrolls) som FED holder skarpt øje med har kun lige levet op til analytikernes forventninger (selvom tal på over 2. personer pr. måned må betegnes som godkendt). Det underbygger vores forventning om, at rentestigningen IKKE kommer allerede på september måneds rentemøde i FED. Men mon ikke det trods alt bliver i år

6 Valuta Valuta Vi - og EUR en - er på den anden side af Grækenland Akkurat som valutamarkederne faktisk ikke var specielt volatile under den seneste Grækenland-tumult, var der heller ikke de store, omvæltende valutamæssige reaktioner efter, at en ny aftale blev hevet i land. Vi har således fortsat en USD liggende i intervallet i langt det meste af tiden, med kun få og kortvarige afstikkere fra dén kurs undervejs. Konklusionen må således være, at der er ikke ret meget af forløbet med Grækenland i de seneste måneder, der har overrasket valutamarkederne! Og for hver gang de finansielle markeder skal indkalkulere Grækenland i deres beregninger, virker det som om, at effekten af, hvad der egentlig sker med Grækenland, får mindre og mindre at sige i kalkulerne Hvad kan så rykke rundt på valutamarkedet? Vi forventer, at den næste større (kendte) begivenhed, der kan rykke rundt på tingene, bliver en amerikansk rentestigning. Dén signalværdi, der ligger i, at en centralbank kan tillade sig at hæve renterne, og dermed signalere, at nu er vi forbi krisen, skal absolut ikke undervurderes! I forvejen er markedsrenten højere i USA end i Europa (hvilket betyder, at man får en rentefortjeneste ved at købe USD og finansiere det med salg af EUR), og når først startfløjten fra FED lyder, tror vi, at en mindre snebold-effekt kan sætte ind, og sætte en større købsbevægelse i gang alt afhængig af hvor langt Europa i øvrigt er kommet i dets egne bestræbelser på at få gang i inflation og vækst. Som beskrevet andet sted i denne udgave af Markedsupdate, tror vi dog stadig, at der lige går nogle måneder endnu, før den amerikanske centralbank (FED) kommer ud af busken og hæver renten. Og det kan så undervejs presse USD lidt, i og med at valutamarkederne generelt indpriser, at rentestigningen allerede sker på september måneds rentemøde (7. september). Kina devaluerer. 7,5 Overraskelser US nøgletal og USDDKK kurs,6,4 7,,2 6,5 - -,2 6, -,4 -,6 5,5 USDDKK kurs -,8 Overraskelser US nøgletal 5, -, USA arbejdsløshed og inflation Arbejdsløshedsrate Forbrugerprisudvikling år/år , US deltagelse i arbejdsstyrken 66, 64, 62, 6, 58, 56, 54, Kina besluttede sig i starten af august til at devaluere den kinesiske valuta (CNY) over to omgange, med 3,5% mod USD i bestræbelserne på at få noget mere gang i eksporten. Begrundelsen fra kinesisk side var, at den kinesiske valuta var blevet styrket (for meget), i og med at man til en vis grad holder CNY fast mod USD. USD blev svækket med cirka /2% efterfølgende.,2,,8,6 EU og US 2 årig swaprente,4 Valutakryds Kurs Trend Konsensusforventning aktuelt måned EURDKK 746,26, 746, 746, USDDKK 669,3, 69,74 7,48 JPYDKK 539,6, 5,57 5,57 GBPDKK 45,47,5.65,7.8,6 CHFDKK 686,99 -,82 7,48 69,74 SEKDKK 77,9 -,7 8,22 8,26 NOKDKK 82,7 -,5 84,77 86,95 AUDDKK 492,6 -,7 54,24 54,44 CADDKK 55,27 -,45 53,34 542,35 US SWAP 2Y,2 EU SWAP 2Y ,5 EU og US 2 år renter forward 3 2,5 USA EUR 2,5,5

7 Ansvarsfraskrivelse Nærværende publikation er udarbejdet af Danske Andelskassers Bank A/S alene til orientering. Publikationen er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Danske Andelskassers Bank A/S har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet er korrekt og retvisende. Danske Andelskassers Bank A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i publikationen. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, og analysen bør ikke træde i stedet for udøvelse af eget skøn over, hvorvidt sådanne dispositioner skal foretages. Danske Andelskassers Bank påtager sig intet ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Andelskassers Bank A/S kan have positioner i værdipapirer, valutaer eller andre typer forretninger nævnt i publikationen. Nærværende publikation er markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling. Banken kan ændre de i publikationen offentliggjorte holdninger og forventninger uden varsel. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Danske Andelskassers Bank A/S.

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 14. august 2015, uge 33 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,0%

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere