Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015"

Transkript

1 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% ,6,4,2,8,6,4, ,3 7, 6,9 6,7 6,5 6,3 6, 5,9 5,7 5,5 5, Resumé Økonomi Væksten i USA er ikke prangende, men arbejdsmarkedet ser fortsat stærkt ud. Væksten i Sydeuropa går gradvist fremad. Ny hjælpepakke på vej til Grækenland. Kina devaluerer overraskende deres valuta, hvilket øger risikoen for en global valutakrig. Renter Renterne er faldet lidt mere til ro, og har givetvis bundet ud. Med Grækenland lidt på sidelinjen igen, er det i stedet Kina, der nu rettes fokus imod, grundet devalueringer. USA hæver snart renten, men FED vil dog ikke risikere at gøre det for tidligt. Aktier Resultatet af græsk afstemning og store fald på de kinesiske markeder skaber usikkerhed, men danske aktier klarer sig fornuftigt. Ikke nødvendigvis behov for ændring af porteføljesammensætningen. Valuta Relativt roligt valutamarked, både under og efter de græske begivenheder. EUR styrket en smule over for USD, efter devalueringer i Kina. Konsensusholdning er fortsat USD-styrkelse, men udsættes rentestigning i USA, kan det presse USD for en stund. Andelskassens overordnede forventninger Område Forventninger Begrundelse Aktier Aktiemarkederne har de seneste uger været ramt af først uroen omkring Grækenland, og senest Kina. Det har medført turbolent aktiemarked. Vi er fortsat positive på aktiemarkedet, og fastholder vores forventninger til resten af året. Spekulationerne om et græsk farvel til euroen kan glemmes for en stund. Men mon ikke de dukker op på ny, på et tidspunkt. I nuværende stund er det i stedet Kina, der er kommet i fokus, pga. devalueringer, hvilket øjeblikkeligt har givet sig udslag i kursfald på verdens aktiemarkeder. Vi er dog stadig generelt positive på aktierne i resten af 25. Renter Valuta Renterne har formentlig bundet ud. Der forventes bevægelser i begge retninger en tid endnu. Kinesisk devaluering kan medvirke til at holde renterne nede. Efter evt. amerikansk renteforhøjelse skal rentestigninger også påregnes i Europa. Konsensusforventningen er fortsat, at USD fortsætter den stigende trend gennem hele 25. JPY er sårbar på grund af udvidede obligationsopkøb og manglende inflation. CHF på nye højder efter at kursloftet blev opgivet. Der er forbedringer i den europæiske økonomi renterne er ved at indlede en trendvending. Dette vil en tid endnu udmønte sig i lidt volatile rentebevægelser der givetvis ikke bliver mindre, efter at Kina har devalueret. Vi anser stadig det nuværende lave renteniveau som værende dagligdag en tid endnu - men tror dog også, at vi HAR set bunden for renterne. Når vi måtte konstatere en amerikansk rentestigning (i år?), vil de europæiske renter formodentlig også trække op. Der er en del faktorer, som taler for yderligere USD-styrkelse (bl.a. forventning om rentestigning i september, hvilket er konsensus i markedet). Der er dog også et par områder, som kunne ændre renteforventningerne i USA og som følge heraf også kursforventningerne. Bl.a. skal de månedlige Nonfarm Payrolls ikke afvige for meget fra forventningerne, før FED evt. udsætter tidspunktet for rentestigningen. Efter den uventede fjernelse af kursloftet er der stor usikkerhed om CHF-kursudviklingen. Analyser viser, at CHF er overvurderet, men den tilbagevendte ro omkring Grækenland kan måske atter presse CHF-kursen ned.

2 Økonomi DAB s forventninger til 25 (fhv. progn.) Negativt scenarie Hovedscenarie Positivt scenarie 8, 6, BNP udvikling USA BNP vækst Danmark,4% (,8%) 2,% (,4%) 2,6% (2%) OMXC2 Cap 2% ( %) 3% (%) 4% (2%) USD/DKK kurs 6,27 (6,5) 6,65 (6,38) 7,48 (6,7) CIBOR 6 mdr. rente -,3% (-,4%),25% (,3%),8% (,6%) 4, 2,, -2, -4, årig realkreditrente 2,2% (,95%) 2,8% (2,4%) 3,2% (2,75%) Væksten i USA er ikke prangende USA privatforbrug og disponibel indkomst BNP i USA steg 2,3 % i 2. kvartal, hvor der var ventet en vækst på 2,6 %. Samtidig blev væksten i. kvartal oprevideret til,6 % fra de oprindelige -,2. Samlet set var BNPtallene nogenlunde som ventet, da oprevideringen af. kvartal - på baggrund af en ændret sæsonkorrektion - opvejede den lille skuffelse i 2. kvartal. Arbejdsmarkedet ser dog fortsat stadig stærkt ud. Beskæftigelsen steg i juni med 223. og stigningen var ligeledes over 2. i juli. Det stærke arbejdsmarked må før eller siden medføre højere lønstigninger, hvilket igen vil stimulere de amerikanske forbrugere til at forbruge flere penge. Privatforbruget udgør knap 7% af USA s BNP, og det er således vigtigt at få skubbet gang i privatforbruget i USA. Europa små skridt i den rigtige retning I Europa går det lige så stille fremad trods al balladen om Grækenland. Vækstsignalerne fra bl.a. PMI erne (forventningsindikatorer) indikerer stadig en moderat vækst. Tendensen er, at Sydeuropa får gradvist bedre fat, mens væksttempoet naturligt vil gå lidt ned i Tyskland, hvor opsvinget har været i gang længe. På hjemmefronten i Danmark er udviklingen lidt bedre end for Europa generelt, og vi har nu et forsigtigt opsving. Spaniens BNP voksede som ventet med solide, % kv./kv. i 2. kvartal. Dermed tiltog opsvinget endnu mere i styrke. Det bekræfter, at Spaniens vækst ligger klart i førerfeltet i Europa hjulpet godt på vej af et højt reformtempo og tiltagende optimisme, hvor især det private forbrug er i fremgang Disponibel indkomst Privatforbrug USA Forbrugertillid Grækenland og EU er meget tæt på en aftale om en ny hjælpepakke på 85 mia. EUR. Efter planen skal aftalen vedtages i det græske parlament torsdag 3. august og gennem Eurogruppen fredag den 4. august, så de nationale parlamenter kan nå at ratificere aftalen forud for Grækenlands afdrag til ECB den 2. august. Detaljerne i hjælpepakken er endnu ikke kendte, men det tyder på, at Grækenland har imødekommet EU s krav på en lang række områder. Det mest pressende, set med græske øjne, er at bankerne skal reddes. De er bragt på randen af ruin, fordi regeringen lukkede dem i sommer, og de er kun holdt i live af nødlån, organiseret af den europæiske centralbank. Så de første måske 5 mia. skal fylde pengetankene i de fire største banker. Det næste punkt er at hjælpe bankerne af med dårlige lån, ligesom man så det i Danmark under krisen. Det tredje punkt, som långiverne lægger voldsom stor vægt på, er privatiseringen. Målet er, at der skal skaffes 5 mia. de næste tre år. Det er et punkt, som er omstridt og den græske regeringen har hele tiden været imod. Privatiseringen skal derfor styres af en uafhængig fond, for ingen tror på, at regeringen frivilligt vil fremme projektet. Man havde det samme mål i den anden hjælpepakke, men det lykkedes kun at få en lille smule af projektet sat igennem allerede dengang med dyb modvilje i Athen. EU forbrugertillid og privatforbrug Forbrugertillid Privatforbrug ,5,5 -,5 - -,5-2

3 Økonomi Mistillid til græsk regering Mistilliden til den græske regering er voldsom i både eurolandene og i den internationale valutafond. Derfor skal Athen gennemføre en lang stribe reformer, inden der kommer penge på bordet. Der er tale om hele 35 såkaldte prior actions altså handlinger, der skal føres ud i livet her og nu. Her er en liste over nogle få af dem: Grækenland er en stor søfartsnation, og nu skal skibsfarten bidrage til skatten. Landmændene er hidtil sluppet med 3 % i skat. Det er så billigt, at mange i byerne er registreret som landmænd. Nu skal de af med mere. 2 8 Statsgæld i % af BNP Grækenland Apotekerne er så beskyttet mod konkurrence, at kopimedicin koster meget mere end i andre lande. Det skal der rettes op på. Der gives førtidspension til højre og venstre i Grækenland. Det skal ophøre. Beboerne på de 5. øer slipper med særligt lave skatter. Det skal også ophøre. Pengene fra hjælpepakken vil under alle omstændigheder hurtigt få ben at gå på. Den 2. august skal der betales et afdrag på over 3 mia. EUR til den europæiske centralbank. Og derefter går det slag i slag. Kinas centralbank svækker overraskende valutaen Den kinesiske centralbank har overraskende valgt at devaluere Yuan over for den amerikanske dollar. Den 8. august devaluerede den kinesiske centralbank Peoples Bank of China (PBoC) via en nedjustering af referencekursen for Yuan med,9%, hvilket dagen efter blev fulgt op med yderligere en justering på,6%. Samlet set svarer det reelt til en devaluering på ca. 3,5%. Det er den største devaluering i to årtier. Devalueringen er positivt for den kinesiske økonomi, men det er bekymrende set med globale briller. De seneste økonomiske nøgletal fra Kina har vist klare tegn på en opbremsning i den kinesiske økonomi. Senest har vi set svage handelstal, hvor særligt eksporten var hårdt ramt. Foruden en moderat global efterspørgsel skyldes den svage eksport, at den kinesiske valuta, Yuan, er blevet styrket over en længere periode. Det har gjort det dyrere for andre lande at importere varer fra Kina. Blandt andet derfor har den kinesiske centralbank valgt at devaluere den kinesiske valuta. 3 BNP udvikling Kina, kvartalsvis Den kinesiske centralbank har indtil nu styret valutakursen efter den amerikanske dollar, hvor valutaen har kunnet afvige med +/- 2% i forhold til den centralkurs, som centralbanken dagligt offentliggør. Den kinesiske centralbank har nu valgt at ændre på den praksis. Fremover skal den kinesiske valuta styres ud fra den foregående handelsdags CNY/USD-kurs, og altså ikke længere kun fra centralbankens side. De tilladte daglige udsving er fortsat +/- 2%. Mens devalueringen kan hjælpe den kinesiske økonomi op i fart, vil den forværre konkurrenceevnen og dermed den økonomiske situation i andre lande. Kinesernes træk kan ses som det seneste skud i den globale valutakrig, hvor mange lande forsøger at forbedre deres egen økonomi på bekostning af andres ved at devaluere valutaen. Alle lande kan per definition ikke få en svagere valutakurs på samme tid. Valutakrigen kan derfor føre til, at landene bekæmper hinanden i stedet for at bekæmpe krisen. I det perspektiv er dagens kinesiske devaluering bekymrende set med globale briller. Hvor stort problemet bliver, afhænger både af, hvor meget yderligere kineserne lader Yuan blive svækket, og af hvordan andre lande reagerer på kinesernes tiltag.

4 Aktier Aktier Det, der skal bære aktiemarkedet, er forventningen fra investorernes side til, at virksomheden vil levere de afkast der ventes af markedet. Vi er godt i gang med halvårs-tallene i 25. Opfyldes forventningerne ikke af virksomhederne, så falder hammeren, og aktiekurserne styrtdykker. Vi har set det senest i forbindelse med forrige uges skuffende regnskab fra Novozymes, hvor aktiekursen efterfølgende er faldet med ca. 6 %. Selv klassens duks Novo Nordisk, der opfyldte markedets høje forventninger, har oplevet tilbagegang i aktiekursen siden præsentationen af 2. kvartalsregnskabet d Vi står i skrivende stund med et spændende 2. kvartalsregnskab fra APM Mærsk d. 3. august, hvor vi forventer knap så dårlige tal, som den nuværende kurs indikerer. Vi handler i skrivende stund.88 for en B aktie, der stadig ÅTD er nede med 5,9 % i et C2 Cap, der er steget med 25,59 % i samme periode. Vi får afklaret mere om situationen i APM Mærsk d. 3.8, men har investor ikke APM Mærsk i sin portefølje, så ser vi det stadig som en god mulighed for at købe op til regnskabet. I skrivende stund har vi næsten glemt uroen i Grækenland og nærmest også den seneste turbulens på aktiemarkederne i Kina. P.t. har markedet fokus og sin ubetingede opmærksomhed mod amerikanske nøgletal, og derfor også på hvornår den længe ventede renteforhøjelse i USA kommer. Kinesernes devaluering påvirker ligeledes dette. 8., AP Møller B aktiekurs 6., 4., 2.,., 8., 6., OMXC2 Cap (Danmark) Kina 3., DAX (Tyskland) Der er stor opmærksomhed på Kina. I den forbindelse skal vi skal være opmærksom på, at der tales om to forskellige børser. Der er børsen i Shanghai, og det toneangivende Shanghai Composite, og så er der Hang Seng-indekset i Hongkong. Papirerne på børsen i Shanghai er ikke umiddelbart åbne over for udenlandske investorer modsat Hongkong. Omvendt så er det kun muligt for kinesere at placere deres midler via børsen i Shanghai og ikke på børsen i Hongkong. Denne efterspørgsel fra kineserne er en af grundende til, at de selskaber, der er noteret i Shanghai (S-aktier), har oplevet væsentlige større stigninger og fald end de noterede i papirer i Hongkong (H-aktier). De større udsving i S-aktierne modsat de mindre udsving i H-aktierne kan have betydning for os ved lavere vækst i Kina, hvis den store middelklasse rammes af værditab af deres investeringer i S-aktier i stort omfang. Det vil ikke være vanskeligt at forestille sig, at de vil være tilbageholdende med forbruget, og derved vil uroen indirekte ramme den kinesiske økonomi. Det vil have en effekt på vores del af kloden og vil derved give en påvirkning på de europæiske aktiemarkeder. Den netop gennemførte devaluering af den kinesiske valuta skal være med til at skabe ro på det kinesiske marked og holde snor i vækstforventningerne. Ved redaktionens slutning virker to dage med i alt 3,5 %-points svækkelse af den kinesiske yuan som noget, der på den korte bane åbner op for usikkerheden mht. den spirende vækst i verdensøkonomien, og derfor aktiefald. Lykkes kineserne med devalueringen, vil det umiddelbart understøtte den kinesiske vækst, og derved understøtte aktiemarkedet, når markedet har fordøjet den pludselige og uventede svækkelse af den kinesiske valuta. Vi anbefaler stadig investorer løbende at forholde sig til deres risikoprofil og ikke udelukkende se sig blind på aktier, men investere i både aktier og obligationer. Vores overordnede holdning til aktiemarkedet har ikke ændret sig over sommeren. Vi tror stadig på stigende aktiemarkeder i den resterende del af ,.,., 9., 8., 7., , Shanghai Composite 5.3, 4.8, 4.3, 3.8, 3.3, 2.8, 2.3,.8, , Volatilitet (VIX) 2, 8, 6, 4, 2,,

5 Renter Renter Endnu et afsnit i den græske føljeton er skrevet og Kina får i stedet fokus! Siden udgivelsen af seneste Markedsupdate er der kommet en lidt større grad af afklaring omkring Grækenland. Landet har blandt andet atter fået en aftale i stand med dets kreditorer, efter lang, lang tids tovtrækkeri, og der er vedtaget nye hårde reformer i landet. Afklaringen har medførte en noget roligere måned med hensyn til rentebevægelser, end man ellers har været vant til gennem 25. Dog har Kina pludselig devalueret deres valuta over to omgange (med 3,5 %) over for USD. Det vil kunne presse renterne ned, såfremt de økonomiske markeder konkluderer, at devalueringerne er et udtryk for, at den kinesiske økonomi er hårdere ramt, end man har regnet med. Er renterne bundet ud? 2,5 2, 3 årig swaprente DKK Manglen på voldsomme markedsreaktioner, i tiden med øget usikkerhed omkring Grækenlands skæbne, får os til at tro endnu mere på, at vi vitterligt HAR set bunden af renteniveauerne. Investorerne vurderer altså åbenbart, at Europa kan klare fremtidens udfordringer, med eller uden Grækenlands deltagelse. Og i takt med en forventelig stigende inflation kan aflæses, som følge af ECB s mange økonomiske hjælpe-foranstaltninger, vil renterne begynde at traske med op. Vi vil dermed se en påbegyndt optrend i renterne! Hvad skal låntager? Har vi ret i vores antagelse, skal låntagerne således begynde noget mere seriøst begynde at kigge på de fast forrentede lån. De korte løbetiders lånerenter (eksempelvis F op til F5) vil dog formodentlig ikke ligefrem eksplodere på kort sigt, så lige nu og her er der ikke grund til panik for den låntager, der ligger i disse korte lån. Men som tiden går, forventer vi, at det stille og roligt begynder at blive dyrere at hjemtage de lange løbetider (stigende rente). Så selv om et F5-låns rente lige nu selvfølgelig virker mere tillokkende, end et 3-årigt låns rente gør det, er det ikke sikkert situationen er ligeså tillokkende, når F5 lånet en dag skal refinansieres!,5,,5, ,8 årig statsrente Danmark,6,4,2,,8,6,4,2, Man KAN risikere, at renten om 4-5 år er højere på de kortere løbetider, end de lige nu er på de lange løbetider - på trods af at vi jo allerede har set en stigende rente på de lange løbetider, det seneste lille halve år. En overvejelse af, om ikke et fast forrentet lån er bedre og billigere i det lange løb, er relevant for låntager, hvis der er mange år til at gælden er indfriet. USA kommer først! Men inden vi kommer til at opleve en generelt stigende rente i Europa, skal vi have den første rentestigning i USA! Som tidligere nævnt er vores fornemmelse, at den amerikanske centralbank (FED) kommer til at trække tiden lidt mere, end de økonomiske markeder ellers forventer. FED vil IKKE risikere, at et opsving bliver kvalt som følge af en for hurtig/kraftig rentestigning, og størrelsen af de seneste måneders beskæftigelsestal (Nonfarm Payrolls) som FED holder skarpt øje med har kun lige levet op til analytikernes forventninger (selvom tal på over 2. personer pr. måned må betegnes som godkendt). Det underbygger vores forventning om, at rentestigningen IKKE kommer allerede på september måneds rentemøde i FED. Men mon ikke det trods alt bliver i år

6 Valuta Valuta Vi - og EUR en - er på den anden side af Grækenland Akkurat som valutamarkederne faktisk ikke var specielt volatile under den seneste Grækenland-tumult, var der heller ikke de store, omvæltende valutamæssige reaktioner efter, at en ny aftale blev hevet i land. Vi har således fortsat en USD liggende i intervallet i langt det meste af tiden, med kun få og kortvarige afstikkere fra dén kurs undervejs. Konklusionen må således være, at der er ikke ret meget af forløbet med Grækenland i de seneste måneder, der har overrasket valutamarkederne! Og for hver gang de finansielle markeder skal indkalkulere Grækenland i deres beregninger, virker det som om, at effekten af, hvad der egentlig sker med Grækenland, får mindre og mindre at sige i kalkulerne Hvad kan så rykke rundt på valutamarkedet? Vi forventer, at den næste større (kendte) begivenhed, der kan rykke rundt på tingene, bliver en amerikansk rentestigning. Dén signalværdi, der ligger i, at en centralbank kan tillade sig at hæve renterne, og dermed signalere, at nu er vi forbi krisen, skal absolut ikke undervurderes! I forvejen er markedsrenten højere i USA end i Europa (hvilket betyder, at man får en rentefortjeneste ved at købe USD og finansiere det med salg af EUR), og når først startfløjten fra FED lyder, tror vi, at en mindre snebold-effekt kan sætte ind, og sætte en større købsbevægelse i gang alt afhængig af hvor langt Europa i øvrigt er kommet i dets egne bestræbelser på at få gang i inflation og vækst. Som beskrevet andet sted i denne udgave af Markedsupdate, tror vi dog stadig, at der lige går nogle måneder endnu, før den amerikanske centralbank (FED) kommer ud af busken og hæver renten. Og det kan så undervejs presse USD lidt, i og med at valutamarkederne generelt indpriser, at rentestigningen allerede sker på september måneds rentemøde (7. september). Kina devaluerer. 7,5 Overraskelser US nøgletal og USDDKK kurs,6,4 7,,2 6,5 - -,2 6, -,4 -,6 5,5 USDDKK kurs -,8 Overraskelser US nøgletal 5, -, USA arbejdsløshed og inflation Arbejdsløshedsrate Forbrugerprisudvikling år/år , US deltagelse i arbejdsstyrken 66, 64, 62, 6, 58, 56, 54, Kina besluttede sig i starten af august til at devaluere den kinesiske valuta (CNY) over to omgange, med 3,5% mod USD i bestræbelserne på at få noget mere gang i eksporten. Begrundelsen fra kinesisk side var, at den kinesiske valuta var blevet styrket (for meget), i og med at man til en vis grad holder CNY fast mod USD. USD blev svækket med cirka /2% efterfølgende.,2,,8,6 EU og US 2 årig swaprente,4 Valutakryds Kurs Trend Konsensusforventning aktuelt måned EURDKK 746,26, 746, 746, USDDKK 669,3, 69,74 7,48 JPYDKK 539,6, 5,57 5,57 GBPDKK 45,47,5.65,7.8,6 CHFDKK 686,99 -,82 7,48 69,74 SEKDKK 77,9 -,7 8,22 8,26 NOKDKK 82,7 -,5 84,77 86,95 AUDDKK 492,6 -,7 54,24 54,44 CADDKK 55,27 -,45 53,34 542,35 US SWAP 2Y,2 EU SWAP 2Y ,5 EU og US 2 år renter forward 3 2,5 USA EUR 2,5,5

7 Ansvarsfraskrivelse Nærværende publikation er udarbejdet af Danske Andelskassers Bank A/S alene til orientering. Publikationen er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Danske Andelskassers Bank A/S har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet er korrekt og retvisende. Danske Andelskassers Bank A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i publikationen. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, og analysen bør ikke træde i stedet for udøvelse af eget skøn over, hvorvidt sådanne dispositioner skal foretages. Danske Andelskassers Bank påtager sig intet ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Andelskassers Bank A/S kan have positioner i værdipapirer, valutaer eller andre typer forretninger nævnt i publikationen. Nærværende publikation er markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling. Banken kan ændre de i publikationen offentliggjorte holdninger og forventninger uden varsel. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Danske Andelskassers Bank A/S.

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19. 19. juni 2015, uge 25 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 26. september 2014, uge 39 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,3%

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere