Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015"

Transkript

1 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% ,6,4,2,8,6,4, ,3 7, 6,9 6,7 6,5 6,3 6, 5,9 5,7 5,5 5, Resumé Økonomi Væksten i USA er ikke prangende, men arbejdsmarkedet ser fortsat stærkt ud. Væksten i Sydeuropa går gradvist fremad. Ny hjælpepakke på vej til Grækenland. Kina devaluerer overraskende deres valuta, hvilket øger risikoen for en global valutakrig. Renter Renterne er faldet lidt mere til ro, og har givetvis bundet ud. Med Grækenland lidt på sidelinjen igen, er det i stedet Kina, der nu rettes fokus imod, grundet devalueringer. USA hæver snart renten, men FED vil dog ikke risikere at gøre det for tidligt. Aktier Resultatet af græsk afstemning og store fald på de kinesiske markeder skaber usikkerhed, men danske aktier klarer sig fornuftigt. Ikke nødvendigvis behov for ændring af porteføljesammensætningen. Valuta Relativt roligt valutamarked, både under og efter de græske begivenheder. EUR styrket en smule over for USD, efter devalueringer i Kina. Konsensusholdning er fortsat USD-styrkelse, men udsættes rentestigning i USA, kan det presse USD for en stund. Andelskassens overordnede forventninger Område Forventninger Begrundelse Aktier Aktiemarkederne har de seneste uger været ramt af først uroen omkring Grækenland, og senest Kina. Det har medført turbolent aktiemarked. Vi er fortsat positive på aktiemarkedet, og fastholder vores forventninger til resten af året. Spekulationerne om et græsk farvel til euroen kan glemmes for en stund. Men mon ikke de dukker op på ny, på et tidspunkt. I nuværende stund er det i stedet Kina, der er kommet i fokus, pga. devalueringer, hvilket øjeblikkeligt har givet sig udslag i kursfald på verdens aktiemarkeder. Vi er dog stadig generelt positive på aktierne i resten af 25. Renter Valuta Renterne har formentlig bundet ud. Der forventes bevægelser i begge retninger en tid endnu. Kinesisk devaluering kan medvirke til at holde renterne nede. Efter evt. amerikansk renteforhøjelse skal rentestigninger også påregnes i Europa. Konsensusforventningen er fortsat, at USD fortsætter den stigende trend gennem hele 25. JPY er sårbar på grund af udvidede obligationsopkøb og manglende inflation. CHF på nye højder efter at kursloftet blev opgivet. Der er forbedringer i den europæiske økonomi renterne er ved at indlede en trendvending. Dette vil en tid endnu udmønte sig i lidt volatile rentebevægelser der givetvis ikke bliver mindre, efter at Kina har devalueret. Vi anser stadig det nuværende lave renteniveau som værende dagligdag en tid endnu - men tror dog også, at vi HAR set bunden for renterne. Når vi måtte konstatere en amerikansk rentestigning (i år?), vil de europæiske renter formodentlig også trække op. Der er en del faktorer, som taler for yderligere USD-styrkelse (bl.a. forventning om rentestigning i september, hvilket er konsensus i markedet). Der er dog også et par områder, som kunne ændre renteforventningerne i USA og som følge heraf også kursforventningerne. Bl.a. skal de månedlige Nonfarm Payrolls ikke afvige for meget fra forventningerne, før FED evt. udsætter tidspunktet for rentestigningen. Efter den uventede fjernelse af kursloftet er der stor usikkerhed om CHF-kursudviklingen. Analyser viser, at CHF er overvurderet, men den tilbagevendte ro omkring Grækenland kan måske atter presse CHF-kursen ned.

2 Økonomi DAB s forventninger til 25 (fhv. progn.) Negativt scenarie Hovedscenarie Positivt scenarie 8, 6, BNP udvikling USA BNP vækst Danmark,4% (,8%) 2,% (,4%) 2,6% (2%) OMXC2 Cap 2% ( %) 3% (%) 4% (2%) USD/DKK kurs 6,27 (6,5) 6,65 (6,38) 7,48 (6,7) CIBOR 6 mdr. rente -,3% (-,4%),25% (,3%),8% (,6%) 4, 2,, -2, -4, årig realkreditrente 2,2% (,95%) 2,8% (2,4%) 3,2% (2,75%) Væksten i USA er ikke prangende USA privatforbrug og disponibel indkomst BNP i USA steg 2,3 % i 2. kvartal, hvor der var ventet en vækst på 2,6 %. Samtidig blev væksten i. kvartal oprevideret til,6 % fra de oprindelige -,2. Samlet set var BNPtallene nogenlunde som ventet, da oprevideringen af. kvartal - på baggrund af en ændret sæsonkorrektion - opvejede den lille skuffelse i 2. kvartal. Arbejdsmarkedet ser dog fortsat stadig stærkt ud. Beskæftigelsen steg i juni med 223. og stigningen var ligeledes over 2. i juli. Det stærke arbejdsmarked må før eller siden medføre højere lønstigninger, hvilket igen vil stimulere de amerikanske forbrugere til at forbruge flere penge. Privatforbruget udgør knap 7% af USA s BNP, og det er således vigtigt at få skubbet gang i privatforbruget i USA. Europa små skridt i den rigtige retning I Europa går det lige så stille fremad trods al balladen om Grækenland. Vækstsignalerne fra bl.a. PMI erne (forventningsindikatorer) indikerer stadig en moderat vækst. Tendensen er, at Sydeuropa får gradvist bedre fat, mens væksttempoet naturligt vil gå lidt ned i Tyskland, hvor opsvinget har været i gang længe. På hjemmefronten i Danmark er udviklingen lidt bedre end for Europa generelt, og vi har nu et forsigtigt opsving. Spaniens BNP voksede som ventet med solide, % kv./kv. i 2. kvartal. Dermed tiltog opsvinget endnu mere i styrke. Det bekræfter, at Spaniens vækst ligger klart i førerfeltet i Europa hjulpet godt på vej af et højt reformtempo og tiltagende optimisme, hvor især det private forbrug er i fremgang Disponibel indkomst Privatforbrug USA Forbrugertillid Grækenland og EU er meget tæt på en aftale om en ny hjælpepakke på 85 mia. EUR. Efter planen skal aftalen vedtages i det græske parlament torsdag 3. august og gennem Eurogruppen fredag den 4. august, så de nationale parlamenter kan nå at ratificere aftalen forud for Grækenlands afdrag til ECB den 2. august. Detaljerne i hjælpepakken er endnu ikke kendte, men det tyder på, at Grækenland har imødekommet EU s krav på en lang række områder. Det mest pressende, set med græske øjne, er at bankerne skal reddes. De er bragt på randen af ruin, fordi regeringen lukkede dem i sommer, og de er kun holdt i live af nødlån, organiseret af den europæiske centralbank. Så de første måske 5 mia. skal fylde pengetankene i de fire største banker. Det næste punkt er at hjælpe bankerne af med dårlige lån, ligesom man så det i Danmark under krisen. Det tredje punkt, som långiverne lægger voldsom stor vægt på, er privatiseringen. Målet er, at der skal skaffes 5 mia. de næste tre år. Det er et punkt, som er omstridt og den græske regeringen har hele tiden været imod. Privatiseringen skal derfor styres af en uafhængig fond, for ingen tror på, at regeringen frivilligt vil fremme projektet. Man havde det samme mål i den anden hjælpepakke, men det lykkedes kun at få en lille smule af projektet sat igennem allerede dengang med dyb modvilje i Athen. EU forbrugertillid og privatforbrug Forbrugertillid Privatforbrug ,5,5 -,5 - -,5-2

3 Økonomi Mistillid til græsk regering Mistilliden til den græske regering er voldsom i både eurolandene og i den internationale valutafond. Derfor skal Athen gennemføre en lang stribe reformer, inden der kommer penge på bordet. Der er tale om hele 35 såkaldte prior actions altså handlinger, der skal føres ud i livet her og nu. Her er en liste over nogle få af dem: Grækenland er en stor søfartsnation, og nu skal skibsfarten bidrage til skatten. Landmændene er hidtil sluppet med 3 % i skat. Det er så billigt, at mange i byerne er registreret som landmænd. Nu skal de af med mere. 2 8 Statsgæld i % af BNP Grækenland Apotekerne er så beskyttet mod konkurrence, at kopimedicin koster meget mere end i andre lande. Det skal der rettes op på. Der gives førtidspension til højre og venstre i Grækenland. Det skal ophøre. Beboerne på de 5. øer slipper med særligt lave skatter. Det skal også ophøre. Pengene fra hjælpepakken vil under alle omstændigheder hurtigt få ben at gå på. Den 2. august skal der betales et afdrag på over 3 mia. EUR til den europæiske centralbank. Og derefter går det slag i slag. Kinas centralbank svækker overraskende valutaen Den kinesiske centralbank har overraskende valgt at devaluere Yuan over for den amerikanske dollar. Den 8. august devaluerede den kinesiske centralbank Peoples Bank of China (PBoC) via en nedjustering af referencekursen for Yuan med,9%, hvilket dagen efter blev fulgt op med yderligere en justering på,6%. Samlet set svarer det reelt til en devaluering på ca. 3,5%. Det er den største devaluering i to årtier. Devalueringen er positivt for den kinesiske økonomi, men det er bekymrende set med globale briller. De seneste økonomiske nøgletal fra Kina har vist klare tegn på en opbremsning i den kinesiske økonomi. Senest har vi set svage handelstal, hvor særligt eksporten var hårdt ramt. Foruden en moderat global efterspørgsel skyldes den svage eksport, at den kinesiske valuta, Yuan, er blevet styrket over en længere periode. Det har gjort det dyrere for andre lande at importere varer fra Kina. Blandt andet derfor har den kinesiske centralbank valgt at devaluere den kinesiske valuta. 3 BNP udvikling Kina, kvartalsvis Den kinesiske centralbank har indtil nu styret valutakursen efter den amerikanske dollar, hvor valutaen har kunnet afvige med +/- 2% i forhold til den centralkurs, som centralbanken dagligt offentliggør. Den kinesiske centralbank har nu valgt at ændre på den praksis. Fremover skal den kinesiske valuta styres ud fra den foregående handelsdags CNY/USD-kurs, og altså ikke længere kun fra centralbankens side. De tilladte daglige udsving er fortsat +/- 2%. Mens devalueringen kan hjælpe den kinesiske økonomi op i fart, vil den forværre konkurrenceevnen og dermed den økonomiske situation i andre lande. Kinesernes træk kan ses som det seneste skud i den globale valutakrig, hvor mange lande forsøger at forbedre deres egen økonomi på bekostning af andres ved at devaluere valutaen. Alle lande kan per definition ikke få en svagere valutakurs på samme tid. Valutakrigen kan derfor føre til, at landene bekæmper hinanden i stedet for at bekæmpe krisen. I det perspektiv er dagens kinesiske devaluering bekymrende set med globale briller. Hvor stort problemet bliver, afhænger både af, hvor meget yderligere kineserne lader Yuan blive svækket, og af hvordan andre lande reagerer på kinesernes tiltag.

4 Aktier Aktier Det, der skal bære aktiemarkedet, er forventningen fra investorernes side til, at virksomheden vil levere de afkast der ventes af markedet. Vi er godt i gang med halvårs-tallene i 25. Opfyldes forventningerne ikke af virksomhederne, så falder hammeren, og aktiekurserne styrtdykker. Vi har set det senest i forbindelse med forrige uges skuffende regnskab fra Novozymes, hvor aktiekursen efterfølgende er faldet med ca. 6 %. Selv klassens duks Novo Nordisk, der opfyldte markedets høje forventninger, har oplevet tilbagegang i aktiekursen siden præsentationen af 2. kvartalsregnskabet d Vi står i skrivende stund med et spændende 2. kvartalsregnskab fra APM Mærsk d. 3. august, hvor vi forventer knap så dårlige tal, som den nuværende kurs indikerer. Vi handler i skrivende stund.88 for en B aktie, der stadig ÅTD er nede med 5,9 % i et C2 Cap, der er steget med 25,59 % i samme periode. Vi får afklaret mere om situationen i APM Mærsk d. 3.8, men har investor ikke APM Mærsk i sin portefølje, så ser vi det stadig som en god mulighed for at købe op til regnskabet. I skrivende stund har vi næsten glemt uroen i Grækenland og nærmest også den seneste turbulens på aktiemarkederne i Kina. P.t. har markedet fokus og sin ubetingede opmærksomhed mod amerikanske nøgletal, og derfor også på hvornår den længe ventede renteforhøjelse i USA kommer. Kinesernes devaluering påvirker ligeledes dette. 8., AP Møller B aktiekurs 6., 4., 2.,., 8., 6., OMXC2 Cap (Danmark) Kina 3., DAX (Tyskland) Der er stor opmærksomhed på Kina. I den forbindelse skal vi skal være opmærksom på, at der tales om to forskellige børser. Der er børsen i Shanghai, og det toneangivende Shanghai Composite, og så er der Hang Seng-indekset i Hongkong. Papirerne på børsen i Shanghai er ikke umiddelbart åbne over for udenlandske investorer modsat Hongkong. Omvendt så er det kun muligt for kinesere at placere deres midler via børsen i Shanghai og ikke på børsen i Hongkong. Denne efterspørgsel fra kineserne er en af grundende til, at de selskaber, der er noteret i Shanghai (S-aktier), har oplevet væsentlige større stigninger og fald end de noterede i papirer i Hongkong (H-aktier). De større udsving i S-aktierne modsat de mindre udsving i H-aktierne kan have betydning for os ved lavere vækst i Kina, hvis den store middelklasse rammes af værditab af deres investeringer i S-aktier i stort omfang. Det vil ikke være vanskeligt at forestille sig, at de vil være tilbageholdende med forbruget, og derved vil uroen indirekte ramme den kinesiske økonomi. Det vil have en effekt på vores del af kloden og vil derved give en påvirkning på de europæiske aktiemarkeder. Den netop gennemførte devaluering af den kinesiske valuta skal være med til at skabe ro på det kinesiske marked og holde snor i vækstforventningerne. Ved redaktionens slutning virker to dage med i alt 3,5 %-points svækkelse af den kinesiske yuan som noget, der på den korte bane åbner op for usikkerheden mht. den spirende vækst i verdensøkonomien, og derfor aktiefald. Lykkes kineserne med devalueringen, vil det umiddelbart understøtte den kinesiske vækst, og derved understøtte aktiemarkedet, når markedet har fordøjet den pludselige og uventede svækkelse af den kinesiske valuta. Vi anbefaler stadig investorer løbende at forholde sig til deres risikoprofil og ikke udelukkende se sig blind på aktier, men investere i både aktier og obligationer. Vores overordnede holdning til aktiemarkedet har ikke ændret sig over sommeren. Vi tror stadig på stigende aktiemarkeder i den resterende del af ,.,., 9., 8., 7., , Shanghai Composite 5.3, 4.8, 4.3, 3.8, 3.3, 2.8, 2.3,.8, , Volatilitet (VIX) 2, 8, 6, 4, 2,,

5 Renter Renter Endnu et afsnit i den græske føljeton er skrevet og Kina får i stedet fokus! Siden udgivelsen af seneste Markedsupdate er der kommet en lidt større grad af afklaring omkring Grækenland. Landet har blandt andet atter fået en aftale i stand med dets kreditorer, efter lang, lang tids tovtrækkeri, og der er vedtaget nye hårde reformer i landet. Afklaringen har medførte en noget roligere måned med hensyn til rentebevægelser, end man ellers har været vant til gennem 25. Dog har Kina pludselig devalueret deres valuta over to omgange (med 3,5 %) over for USD. Det vil kunne presse renterne ned, såfremt de økonomiske markeder konkluderer, at devalueringerne er et udtryk for, at den kinesiske økonomi er hårdere ramt, end man har regnet med. Er renterne bundet ud? 2,5 2, 3 årig swaprente DKK Manglen på voldsomme markedsreaktioner, i tiden med øget usikkerhed omkring Grækenlands skæbne, får os til at tro endnu mere på, at vi vitterligt HAR set bunden af renteniveauerne. Investorerne vurderer altså åbenbart, at Europa kan klare fremtidens udfordringer, med eller uden Grækenlands deltagelse. Og i takt med en forventelig stigende inflation kan aflæses, som følge af ECB s mange økonomiske hjælpe-foranstaltninger, vil renterne begynde at traske med op. Vi vil dermed se en påbegyndt optrend i renterne! Hvad skal låntager? Har vi ret i vores antagelse, skal låntagerne således begynde noget mere seriøst begynde at kigge på de fast forrentede lån. De korte løbetiders lånerenter (eksempelvis F op til F5) vil dog formodentlig ikke ligefrem eksplodere på kort sigt, så lige nu og her er der ikke grund til panik for den låntager, der ligger i disse korte lån. Men som tiden går, forventer vi, at det stille og roligt begynder at blive dyrere at hjemtage de lange løbetider (stigende rente). Så selv om et F5-låns rente lige nu selvfølgelig virker mere tillokkende, end et 3-årigt låns rente gør det, er det ikke sikkert situationen er ligeså tillokkende, når F5 lånet en dag skal refinansieres!,5,,5, ,8 årig statsrente Danmark,6,4,2,,8,6,4,2, Man KAN risikere, at renten om 4-5 år er højere på de kortere løbetider, end de lige nu er på de lange løbetider - på trods af at vi jo allerede har set en stigende rente på de lange løbetider, det seneste lille halve år. En overvejelse af, om ikke et fast forrentet lån er bedre og billigere i det lange løb, er relevant for låntager, hvis der er mange år til at gælden er indfriet. USA kommer først! Men inden vi kommer til at opleve en generelt stigende rente i Europa, skal vi have den første rentestigning i USA! Som tidligere nævnt er vores fornemmelse, at den amerikanske centralbank (FED) kommer til at trække tiden lidt mere, end de økonomiske markeder ellers forventer. FED vil IKKE risikere, at et opsving bliver kvalt som følge af en for hurtig/kraftig rentestigning, og størrelsen af de seneste måneders beskæftigelsestal (Nonfarm Payrolls) som FED holder skarpt øje med har kun lige levet op til analytikernes forventninger (selvom tal på over 2. personer pr. måned må betegnes som godkendt). Det underbygger vores forventning om, at rentestigningen IKKE kommer allerede på september måneds rentemøde i FED. Men mon ikke det trods alt bliver i år

6 Valuta Valuta Vi - og EUR en - er på den anden side af Grækenland Akkurat som valutamarkederne faktisk ikke var specielt volatile under den seneste Grækenland-tumult, var der heller ikke de store, omvæltende valutamæssige reaktioner efter, at en ny aftale blev hevet i land. Vi har således fortsat en USD liggende i intervallet i langt det meste af tiden, med kun få og kortvarige afstikkere fra dén kurs undervejs. Konklusionen må således være, at der er ikke ret meget af forløbet med Grækenland i de seneste måneder, der har overrasket valutamarkederne! Og for hver gang de finansielle markeder skal indkalkulere Grækenland i deres beregninger, virker det som om, at effekten af, hvad der egentlig sker med Grækenland, får mindre og mindre at sige i kalkulerne Hvad kan så rykke rundt på valutamarkedet? Vi forventer, at den næste større (kendte) begivenhed, der kan rykke rundt på tingene, bliver en amerikansk rentestigning. Dén signalværdi, der ligger i, at en centralbank kan tillade sig at hæve renterne, og dermed signalere, at nu er vi forbi krisen, skal absolut ikke undervurderes! I forvejen er markedsrenten højere i USA end i Europa (hvilket betyder, at man får en rentefortjeneste ved at købe USD og finansiere det med salg af EUR), og når først startfløjten fra FED lyder, tror vi, at en mindre snebold-effekt kan sætte ind, og sætte en større købsbevægelse i gang alt afhængig af hvor langt Europa i øvrigt er kommet i dets egne bestræbelser på at få gang i inflation og vækst. Som beskrevet andet sted i denne udgave af Markedsupdate, tror vi dog stadig, at der lige går nogle måneder endnu, før den amerikanske centralbank (FED) kommer ud af busken og hæver renten. Og det kan så undervejs presse USD lidt, i og med at valutamarkederne generelt indpriser, at rentestigningen allerede sker på september måneds rentemøde (7. september). Kina devaluerer. 7,5 Overraskelser US nøgletal og USDDKK kurs,6,4 7,,2 6,5 - -,2 6, -,4 -,6 5,5 USDDKK kurs -,8 Overraskelser US nøgletal 5, -, USA arbejdsløshed og inflation Arbejdsløshedsrate Forbrugerprisudvikling år/år , US deltagelse i arbejdsstyrken 66, 64, 62, 6, 58, 56, 54, Kina besluttede sig i starten af august til at devaluere den kinesiske valuta (CNY) over to omgange, med 3,5% mod USD i bestræbelserne på at få noget mere gang i eksporten. Begrundelsen fra kinesisk side var, at den kinesiske valuta var blevet styrket (for meget), i og med at man til en vis grad holder CNY fast mod USD. USD blev svækket med cirka /2% efterfølgende.,2,,8,6 EU og US 2 årig swaprente,4 Valutakryds Kurs Trend Konsensusforventning aktuelt måned EURDKK 746,26, 746, 746, USDDKK 669,3, 69,74 7,48 JPYDKK 539,6, 5,57 5,57 GBPDKK 45,47,5.65,7.8,6 CHFDKK 686,99 -,82 7,48 69,74 SEKDKK 77,9 -,7 8,22 8,26 NOKDKK 82,7 -,5 84,77 86,95 AUDDKK 492,6 -,7 54,24 54,44 CADDKK 55,27 -,45 53,34 542,35 US SWAP 2Y,2 EU SWAP 2Y ,5 EU og US 2 år renter forward 3 2,5 USA EUR 2,5,5

7 Ansvarsfraskrivelse Nærværende publikation er udarbejdet af Danske Andelskassers Bank A/S alene til orientering. Publikationen er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Danske Andelskassers Bank A/S har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet er korrekt og retvisende. Danske Andelskassers Bank A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i publikationen. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, og analysen bør ikke træde i stedet for udøvelse af eget skøn over, hvorvidt sådanne dispositioner skal foretages. Danske Andelskassers Bank påtager sig intet ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Andelskassers Bank A/S kan have positioner i værdipapirer, valutaer eller andre typer forretninger nævnt i publikationen. Nærværende publikation er markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling. Banken kan ændre de i publikationen offentliggjorte holdninger og forventninger uden varsel. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Danske Andelskassers Bank A/S.

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere