Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2"

Transkript

1 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed 7. Fusionen i Medindflydelse 9. Strukturreformen 10.Arbejdssituation og ledelse 2

3 Forskerundersøgelsen Resultater for Spor 2 Arbejdstid

4 1. Arbejdstid Professorer og lektorer arbejder flest timer. En del grupper oplever at arbejde 37 timer. 1.1 Antal arbejdstimer om ugen fordelt på aktiviteter og stilling Stilling Forskning Undervisning Formidling Administration Ansøgning Andet Total Professor (n=5) Lektor (n=3) Seniorforsker (n=49) Senior-rådgiver (n=11) Projektforsker/forsker (n=12) Forskningsass. (sektorforskning)(n=3) Post.doc. (n=4) Ph.d.-stipendiat (n=2) Andet (n=13) Alle (n=102)

5 1. Arbejdstid Man bruger i gennemsnit 41 timer om ugen på arbejdet. Dette er lidt færre end for spor 1. Der bruges i særlig grad tid på forskning, men også formidling, 1.2 Antal arbejdstimer om ugen fordelt på aktiviteter og hovedanalysegrupper Stilling Forskning Undervisning Formidling Administration Ansøgning Andet Total Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=68) Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=21) Alle (n=89)

6 1. Arbejdstid 5 af alle er enige eller meget enige i, at den ugentlige arbejdstid er acceptabel, mens 27% er uenige eller helt uenige i, at den ugentlige arbejdstid er acceptabel. Professorer mm. er mest uenige i, at samlede arbejdstid er acceptabel, idet 50% er enige i, at arbejdstiden er acceptabel, mens 29% er uenige eller helt uenige i, at arbejdstiden er acceptabel. Blandt de er kun 13% uenige eller meget uenige i, at den ugentlige arbejdstid er acceptabel, og 7 er enige eller helt enige i, at den er acceptabel. Tallene svarer hermed til svarene i spor 1 for sammenlignelige grupper af ansatte. 1.3 Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel Alle (n=120) 5% 22% 18% 41% 1 Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 9% 13% 52% 22% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 5% 25% 20% 38% 12% 6

7 1. Arbejdstid 61% svarer, at de er enige eller meget enige i, at de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver. 1 er uenige eller meget uenige heri. Der er ikke forskel på grupperne. Svarene ligner meget svarene i spor 1, idet der dog i spor 1 er en lidt større andel af professorerne mm. der er enige i, at de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver. 1.4 Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver Alle (n=119) 1% 13% 2 35% 26% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 26% 17% 39% 17% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 1% 10% 26% 3 28% 7

8 1. Arbejdstid I forhold til arbejdstidsregistrering viser svarene, at 3% er meget uenige i, at der på deres arbejdsplads er arbejdstidsregistrering, og yderlige 8% er uenige. 75% er enige eller meget enige i, at der er arbejdstidsregistrering. Svarene er meget forskellige fra spor 1, hvor kun en meget lille andel har arbejdstidsregistrering, men harmonerer meget med svarene i spor 3, hvor der ligeledes er en meget stor andel, der har arbejdstidsregistrering. 1.5 På min arbejdsplads har vi tidsregistrering Alle (n=119) 3% 8% 26% 59% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 17% 7 Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 3% 8% 5% 28% 55% 8

9 1. Arbejdstid 61% af samtlige forskere er uenige eller meget uenige i, at de har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering og overarbejdstidsbetaling. 26% er enige eller meget enige i, at det har de. Svarene varierer ikke så meget. I forhold til spor 1, har lidt flere en fast aftale for afspadsering mm, idet 80% ikke har en aftale i spor 1. I forhold til spor 3 er det dog lidt færre, der har en aftale, i det 42% oplever at have en fast aftale. 1.6 Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling Alle (n=119) 28% 33% 13% 18% 8% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 22% 35% 9% 17% 17% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 29% 32% 15% 19% 5% 9

10 1. Arbejdstid 58% er enige eller meget enige i, at de bruger for meget tid på administration. Det gælder i lidt højere grad professorer mm. Idet 61% er enige, mens 4 af de andre ansatte er enige i, at de bruger for meget tid. 16% finder ikke, at de bruger for meget tid på administration. Det gælder i særlig grad projektforskere mm. Svarene harmonerer med svarene i de øvrige spor. 1.7 Jeg bruger for meget af min tid på administration Alle (n=120) 3% 13% 26% 36% 22% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 22% 30% 22% 22% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 3% 11% 25% 39% 22% 10

11 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Løn

12 2. Løn Overordnet set er 48% enige eller meget enige i, at deres lønniveau svarer til deres kompetencer. 22% er hverken enige eller uenige, og 30% er uenige eller helt uenige i, at lønniveauet svarer til de kompetencer og arbejdsopgaver, de har. Professorer mm. er mest enige i, at lønniveauet svarer til kompetencerne. Man er lidt mere enige i, at lønniveauet svarer til kompetencerne i spor 2 end i spor Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver Alle (n=119) 26% 22% 4 Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 35% 26% 30% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 2 21% 47% 12

13 2. Løn På spørgsmålet om, hvorvidt lønpolitikken er udformet efter objektive kriterier, svarer 42% af de adspurgte, at det er de uenige eller meget uenige i. 21% er enige eller meget enige i, at lønpolitikken er udformet efter objektive kriterier. 37% er hverken enige eller uenige. Der er kun lille variation i svarene, og svarene svarer i øvrigt meget til svarene i spor 1 og Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier Alle (n=119) 3% 39% 37% 18% 3% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 43% 30% 26% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 3% 38% 39% 17% 13

14 2. Løn 40% af alle er uenige eller meget uenige i, at de har indsigt i deres kollegers løn herunder tillæg. 4 angiver, at de er enige eller meget enige i, at de har denne indsigt. Flere professorer mm. angiver at have indsigt i kollegernes løn inklusiv tillæg. Svarene harmonerer meget godt med svarene i spor 3, mens man i spor 1 angiver at have langt mindre indsigt i løn og tillæg. 2.3 Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg Alle (n=119) 15% 25% 16% 28% 16% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 22% 35% 17% 17% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 1 23% 16% 30% 18% 14

15 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Belastning og stress

16 3. Belastning og stress I alt er 31% - eller lige knapt hver tredje er enige eller meget enige i, at de er så stressede, at det går ud over deres arbejdsevne. 38% er uenige eller meget uenige i, at det er tilfældet. Der er meget lille forskel på svarene hos de forskellige grupper af forskere. 33% af professorerne mm. er enige eller helt enige i at være stressede, mens det gælder for 21% af de øvrige. Svarene ligner besvarelserne i spor 1, mens andelen, der er så stressede, at det går ud over arbejdsevnen i spor 3, er Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne Alle (n=119) 8% 30% 30% 2 7% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 13% 35% 30% 17% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 7% 29% 30% 26% 7% 16

17 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Forskning og forskningsfinansiering

18 4. Forskning og forskningsfinansiering For 86% af alle stilles der krav om, at de skal indtjene deres løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm. Der er kun lille variation mellem grupperne. Andelen der skal indtjene deres løn via eksterne midler i spor 2, er således langt større end spor 1, hvor det gælder at 25% skal indtjene løn via eksterne midler, og også højere end for de ansatte i spor 3, hvor det gælder for 47% 4.1 Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? Ja Nej Alle (n=123) 86% 1 Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=25) 80% 20% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=98) 88% 12% 18

19 4. Forskning og forskningsfinansiering Gennemsnitlig skal der indtjenes 87% af forskernes løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm. Andelen varierer kun lidt mellem grupperne. Adspurgt hvor meget af sin forskning, man finder acceptabelt at finansiere via eksterne midler, angives i gennemsnit 42%. Svarene harmonerer med svarene i spor 1 og 3. 30% af ens forskningstid opleves at være sammenhængene, idet professorerne mm. oplever lidt mindre sammenhængende forskningstid end de øvrige ansatte Angivprocentandelenaf... Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=98) Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=25) Alle (n=123) 86% 91% 87% 27% 39% 30% 41% 46% 42% forskning, som er sammenhængende forskningstid af din løn, som skal indtjenes via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.?... af din forskning, som du finder acceptabel, at skulle finansiere eksternt? 19

20 4. Forskning og forskningsfinansiering Kun 6% af alle adspurgte finder, at det er positivt eller meget positivt at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler. 68% finder, at der er negativt eller meget negativt. Der er relativ stor enighed blandt de forskellige forskere om dette. Svarene harmonerer med svarene fra spor 1 og Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? Meget positivt Positivt Hverken eller Negativt Meget negativt Alle (n=121) 1% 5% 26% 38% 30% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=24) 0% 25% 42% 29% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 1% 5% 27% 37% 30% 20

21 4. Forskning og forskningsfinansiering 80% af alle er enige eller meget enige i, at der er en øget konkurrence om midlerne, og kun 6% er uenige eller meget uenige heri. Blandt professorer mm. er 81% enige eller meget enige i, at der er en øget konkurrence. Hos de øvrige er 70% enige eller meget enige. Tallene harmonerer med svarene i spor 1 og Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde Alle (n=120) 3% 3% 16% 42% 38% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 26% 48% 22% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 3% 2% 13% 40% 41% 21

22 4. Forskning og forskningsfinansiering 68% af alle er enige eller meget enige i, at de bruger for meget tid på at søge eksterne midler, mens 9% er uenige eller meget uenige. Tallene varierer kun lidt mellem grupperne. I forhold til spor 1 og 3 er langt flere enige eller meget enige i, at de bruger for meget tid på at søge eksterne midler. Det gælder for 4 af de ansatte i spor 1 og 3 af de ansatte i spor Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler Alle (n=120) 3% 6% 23% 37% 31% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 30% 43% 17% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 3% 6% 22% 35% 3 22

23 4. Forskning og forskningsfinansiering af alle de adspurgte er meget uenige i, at de er bekymrede for fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsgren, og yderligere 19% er uenige heri. Omvendt er 58% enige eller meget enige i, at de er bekymrede. Svarene varierer relativt meget, idet professorerne mm. i højere grad er enige i, at de er bekymrede. Det gælder 63%, mens det gælder 26% af de øvrige ansatte. Andelen, der er bekymrede i spor 2, er noget større, end andelen der er bekymrede i spor 1. I spor 1 er 51%bekymrede, og det er her professorerne der i mindre grad er bekymrede i forhold til de øvrige ansatte. I spor 3 er kun 28% enige eller meget enige i, at de er bekymrede. 4.6 Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren Alle (n=119) 19% 20% 33% 2 Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 9% 48% 17% 17% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 3% 13% 21% 36% 27% 23

24 4. Forskning og forskningsfinansiering På spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at agere mere taktisk i dag end for to år siden i forhold til ens arbejdssituation, svarer samlet set 13%, at det er de uenige eller meget uenige i. 29% er meget enige i, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i dag, og 37% er enige. Der er kun lille variation i svarene hos de forskellige grupper. Svarene svarer overens med svarene i spor 1 og Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden Alle (n=119) 3% 10% 21% 37% 29% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 39% 30% 22% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 2% 11% 17% 39% 31% 24

25 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Arbejdspålæg

26 5. Arbejdspålæg 32% har oplevet at modtage et pålæg om at udføre en konkret opgave flere gange indenfor de seneste to år, og yderligere 8% har oplevet det en gang. Der er kun lille variation i svarene. I forhold til spor 1, er der en del flere i spor 2 der har fået et pålæg flere gange, da det kun gælder 16% i spor 1, mens yderligere 1 har oplevet det en gang 5.1 Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Ved ikke Alle (n=119) 32% 8% 5 6% Projektforsker/forskningsassistent/post.doc/ph.d (n=23) 26% 57% 13% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådgiver (n=96) 33% 9% 53% 26

27 5. Arbejdspålæg Arbejdspålægget har i særlig grad handlet om, at man skulle udføre myndighedsopgaver/ myndighedsbetjening, samt at man skulle forske indenfor et bestemt felt. Dette oplever i særlig grad de yngre forskere. For de ansatte i spor 2 handlede arbejdspålæg i særlig grad om undervisning. 5.2 Har pålægget handlet om? Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådgiver Projektforsker/forskningsassistent/post.doc/ph.d Alle 100% 71% 75% 20% 43% 23% 12% 29% 15% 49% % 12% 15% 15% 1 15% Forskning på et bestemt felt (n=11) At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) (n=7) Udførelse af myndighedsopgaver/- betjening (n=36) Ansøge eksterne midler (n=21) At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt (n=7) Undervisning (n=41) 27

28 5. Arbejdspålæg 42% oplever at arbejdspålægget i nogen grad har hindret dem i at forske i det, de selv fandt mest påtrængende og relevant, og yderligere 17% oplever, at det i høj grad har hindret dem. Der er kun lille variation i svarene. I spor 1 var der 53%, der ikke mente, at et arbejdspålæg havde hindret dem i at forske i det, de fandt mest påtrængende og 41% der fandt, at det havde det i nogen eller høj grad. Der er således tilsyneladende flere af de ansatte i spor 2, der oplever et arbejdspålæg som begrænsende. 5.3 Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? Nej Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Ved ikke Alle (n=48) 40% 42% 17% 2% Projektforsker/forskningsassistent/post.doc/ph.d (n=7) 43% 29% 29% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådgiver (n=41) 39% 4 15% 2% 28

29 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Forskningsfrihed

30 6. Forskningsfrihed 30% af de adspurgte finder, at deres forskningsfrihed er blevet mindre indenfor de sidste 2 år. 3% finder, at den er blevet større, mens 67% finder, at den er uændret. Der er kun lille variation i svarene hos de forskellige forskergrupper. Svarene stemmer også overens med svarene i spor 1 og spor Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? Min forskningsfrihed er blevet mindre Min forskningsfrihed er uændret Min forskningsfrihed er blevet større Alle (n=119) 30% 67% 3% Projektforsker/forskningsassistent/post.doc/ph.d (n=23) 35% 61% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådgiver (n=96) 29% 69% 2% 30

31 6. Forskningsfrihed Blandt de 30% der mener, at deres forskningsfrihed er blevet mindre indenfor de sidste 2 år, angiver 78% at en årsag til dette kan være større konkurrence om forskningsmidlerne eller mangel på tid til at forske (7). 83% peger på manglen på bevillinger som årsag til, at friheden i forskningen er blevet mindre. Styring fra dekanens, institutleders eller rektors side nævnes kun af ca % som årsag til mindre forskningsfrihed. Mangel på forskningstid, bevillinger og større konkurrence nævnes i særlig grad af professorer mm, mens universitetets strategi i særlig grad nævnes af de øvrige ansatte. Svarene er meget identiske med svarene i spor % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 29% 25% 13% 1 13% Institutlederens styring (n=36) 6.2 Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådgiver Projektforsker/forskningsassistent/post.doc/ph.d Alle Dekanens styring (n=36) 25% 25% 25% Rektors styring (n=36) 41% 75% 49% Universitetets strategi (n=35) 89% 63% 83% Mangel på bevillinger (n=36) 82% 82% 7 78% 63% 50% Mangel på Større konkurrence forskningstid (n=35) om forskningspenge (n=36) 31

32 6. Forskningsfrihed På spørgsmålet om, hvorvidt man har følt sig mere styret i sin forskning indenfor de sidste 2 år, svarer 30%, at det er de enige eller meget enige i er tilfældet. 3 er uenige eller meget uenige i, at de har følt sig mere styret, og 36% er hverken enige eller uenige i, at de er blevet mere styret i deres forskning indenfor de sidste to år. Det er i lidt højere grad projektforskere mm der angiver, at de hverken er enige eller uenige i, at de er blevet mere styret i deres forskning. Svarene stemmer overens med svarene i spor 1 og Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år Alle (n=120) 10% 2 36% 17% 13% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 48% 26% 17% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 11% 29% 33% 1 12% 32

33 6. Forskningsfrihed På spørgsmålet om, hvorvidt man har medvirket til at lave udredninger på politisk kontroversielle områder, er 49% enige eller meget enige i, at de har medvirket til dette. 27% er uenige eller meget uenige. Svarene varierer meget lidt blandt de ansatte i spor 2. Svarene er meget identiske med svarere i spor Jeg har medvirket til at lave udredninger/myndighedsbetjening på politisk kontroversielle områder Alle (n=119) 9% 18% 2 38% 11% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 9% 17% 30% 39% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 9% 18% 23% 38% 13% 33

34 6. Forskningsfrihed 12% har oplevet en leder korrigere en rapport, men 79% er uenige eller meget uenige i, at have oplevet en leder korrigere i en rapport af hensyn til kunden. Lidt flere af de yngre forskere har dog oplevet dette. Tallene stemmer overens med svarene i spor Jeg har inden for de sidste tre år oplevet, at en leder har korrigeret en afrapportering, hvor det mere skete for at stille kunden/rekvirenten tilfreds end af hensyn til fagligheden Alle (n=119) 45% 3 9% 9% 3% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 30% 26% 17% 22% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 48% 35% 7% 6% 3% 34

35 6. Forskningsfrihed 4 er enige eller meget enige i, at man konkurrerer mere med private konsulentfirmaer end for 2 år siden, mens 19% er uenige eller meget uenige. Der er meget lille variation i svarene hos de ansatte i spor 2, og også lille forskel i forhold til svarene blandt de ansatte i spor Vi konkurrerer mere med private konsulentfirmaer i dag end for to år siden Alle (n=119) 6% 13% 37% 32% 12% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 13% 43% 35% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 7% 1 35% 31% 13% 35

36 6. Forskningsfrihed 60% er enige eller meget enige i, at man i sektorforskningsinstitutterne ikke laver bestillingsforskning, og 12% er uenige eller meget uenige. Der er dog stor forskel på svarene hos henholdsvis professorerne mm. og de øvrige ansatte. 67% af professorerne mm. er enige eller meget i, at man ikke laver bestillingsarbejde, mens det gælder 26% af de øvrige ansatte, som til gengæld svarer at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. På det overordnede plan ligner svarene i spor 3 svarene i spor 2, i det man også i spor 3 er overvejende enige eller meget enige i, at man ikke laver bestillingsarbejde i sektorforskningen. 6.7 Påstanden om, at sektorforskningen laver bestillingsforskning i kontroversielle sager -dvs. at resultaterne er delvis givne på forhånd -har slet ikke noget på sig Alle (n=119) 2% 10% 29% 28% 32% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 22% 52% 13% 13% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 2% 7% 23% 31% 36% 36

37 6. Forskningsfrihed 38% er uenige eller meget uenige i, at institutterne af økonomiske grunde er nødt til at påtage sig myndighedsopgaver, som man af faglige grunde burde sige nej til. 2 er enige eller meget enige i, at det er tilfældet. Svarene er meget identiske med svarene i spor 3, og også meget ens på tværs af de ansatte i spor Institutionerne er af økonomiske grunde nødt til påtage sig myndighedsopgaver, som vi af faglige grunde burde sige nej til Alle (n=119) 12% 26% 38% 18% 6% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 22% 57% 13% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 15% 27% 33% 20% 5% 37

38 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Fusionen i 2007

39 7. Fusionen i % oplever at fusionen i 2007 samlet set har forbedret arbejdsbetingelserne, mens 69% ikke mener det er tilfældet. Det er kun blandt professorerne mm. at en mindre andel føler det har været en fordel. Ingen af de øvrige ansatte finder det har været en fordel. 7.1 Oplever du, at fusionen af universitetet/sektorforskning i 2007 samlet set har forbedret dine arbejdsbetingelser? Ja Nej Ved ikke Jeg var ikke ansat inden 2007 Alle (n=119) 9% 69% 13% 8% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 61% 17% 22% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 11% 71% 13% 5% 39

40 7. Fusionen i % angiver at de har fået mere forskningsfrihed efter at deres sektorforskningsinstitut blev fusioneret under universitetet, mens 50% er uenige eller helt uenige heri. Det er kun blandt professorerne mm. at man finder nogle der oplever at have fået mere forskningsfrihed. 7.2 Jeg har fået mere forskningsfrihed efter at min sektorforskningsinstitution er blevet fusioneret under universitetet Alle (n=119) 16% 3 45% 2% 3% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 9% 35% 57% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 18% 3 43% 2% 3% 40

41 7. Fusionen i 2007 Af de 11 der oplever, at fusionen har været en forbedring, angiver 82%, at fusionen har givet mere volumen i forhold til nye samarbejdsparter, 6 oplever, at det har givet rum til bedre forskningskvalitet, mens 46% finder, at fusionen har givet større gennemslagskraft indenfor deres felt. 82% 7.3 Fusionen har været en forbedring, fordi? - Angiver procentandel -Bemærk kun en stillingskategori har svaret på disse spørgsmål 6 Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=11) 46% 18% 18% 9% 9% Fusionen har givet mere volumen med nye samarbejdspartnere Fusionen har givet bedre rum til bedre forskningskvalitet Fusionen har givet større gennemslagskraft for mit felt Den har betydet bedre koordination Nærmeste leder er bedre til at sikre mine interesser i forhold til systemet ovenfor Der bruges ikke så meget tid på møder Den har frigjort mere tid til forskning 41

42 7. Fusionen i 2007 Blandt de der oplever, at fusionen ikke har været en forbedring, angiver godt 80%, at det administrative arbejde ikke er blevet mindre, at presset på at skaffe bevillinger er blevet for stort, at den ikke har givet mere tid til forskning og at der tages beslutninger hen over hovedet på de ansatte. Også oplevelsen af, at arbejdspladsen er blevet for uoverskuelig og at der træffes beslutninger uden faglig begrundelse, opleves af mange. 7.4 Fusionen har ikke forbedret arbejdspladsen, fordi? Hovedgrunde -Andel der er enig eller meget enig i udsagnet Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=68) Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=14) Alle (n=82) 90% 79% 88% 85% 86% 86% 87% 8 82% 79% 81% 72% 66% 6 66% 65% 62% 63% 61% 50% 50% Det administrative arbejde er ikke blevet mindre Presset på at skaffe eksterne bevillinger er blevet for stort Den har ikke skaffet mere tid til forskning Der tages flere beslutninger hen over hovedet på os Der tages for mange beslutninger uden faglig begrundelse Min arbejdsplads er blevet uoverskuelig Den har ikke skaffet mere tid til formidling 42

43 7. Fusionen i 2007 Andre forhold der peges på af de ansatte, der ikke finder, at fusionen har været en fordel, er usikkerhed i ansættelsen, at lederen ikke har føling med arbejdet på gulvet, at der er for lidt koordination med mere. 7.5 Fusionen har ikke forbedret arbejdspladsen, fordi? Andre grunde -Andel der er enig eller meget enig i udsagnet Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=68) Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=14) Alle (n=82) 79% 6 57% 59% 57% 57% 57% 57% 60% 53% 56% 53% 50% 53% 35% Den har ikke skaffet mere tid til rådgivning/myndighedsbetjening Der er for lidt koordination Jeg oplever usikkerhed i min ansættelse Der er forskelsbehandling mellem uniansatte og os, der udfører sektorforskning Lederen har ingen føling med arbejdet på gulvet 43

44 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Medindflydelse

45 8. Medindflydelse 56% er uenige eller meget uenige i, at det videnskabelige personale trækkes nok ind i instituttets beslutninger, mens 25% er enige eller meget enige i, at personalet inddrages nok i beslutningerne i instituttet. Der er kun meget lidt variation i svarene. Svarene er meget identiske med svarene i spor 1, mens man i spor 3 er mere enige i, at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt. 8.1 Hvor enig eller uenig er du i, at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt i instituttets/afdelingens beslutninger? Alle (n=119) 17% 39% 20% 22% 3% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 17% 30% 26% 26% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 17% 41% 19% 21% 3% 45

46 8. Medindflydelse I spørgeskemaet angives tre forslag til, hvorledes man kan inddrage det videnskabelige personale mere i beslutningerne. 59% er enige eller meget enige i, at en måde at inddrage de ansatte mere er ved at oprette et institutråd med beslutningsmyndighed over forskningsstrategi og budget. Det er i mindre grad professorerne og i højere grad de øvrige ansatte, der mener, at et sådan institutråd er en god ide. 8.2 Hvordan bør de ansatte inddrages mere? Via oprettelse af institutråd med beslutningsmyndighed over forskningsstrategi og budget Alle (n=66) 0% 12% 29% 45% 1 Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=11) 0% 18% 55% 27% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=55) 0% 15% 31% 4 11% 46

47 8. Medindflydelse 49% er enige eller meget enige i, at en måde at inddrage de ansatte mere er ved at de ansatte vælger institutlederen/forskningslederen, så denne føler ansvar for de ansatte. Det er i mindre grad professorerne og i højere grad de øvrige ansatte, der mener, at det at de ansatte vælger lederen, er en god ide. 8.3 Hvordan bør de ansatte inddrages mere? De ansatte bør vælge institutlederen/forskningslederen, så denne føler ansvar for de ansatte Alle (n=65) 0% 11% 40% 29% 20% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=10) 0% 30% 40% 30% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=55) 0% 13% 42% 27% 18% 47

48 8. Medindflydelse 55% er enige eller meget enige i, at en måde at inddrage de ansatte mere er ved, at de ansatte kan afsætte en leder, der ikke har opbakning hos personalet. Det er i lige høj grad professorerne mm. og de øvrige ansatte, der mener, at det at de ansatte kan afsætte lederen, er en god ide. Samlet for de tre forslag til, hvordan man inddrage de ansatte mere, gælder, at de har opbakning fra lige omkring 50% af de ansatte i spor 2. Til sammenligning gælder det, at disse forslag har opbakning fra godt 70% i spor 1 og 25-40% blandt de ansatte i spor 3. Hvorvidt man synes, at det er en god ide, hænger meget tæt sammen med, hvorvidt man finder, at de ansatte ikke inddrages nok. 8.4 Hvordan bør de ansatte inddrages mere? De ansatte bør kunne afsætte en leder, der ikke har opbakning hos personalet Alle (n=65) 2% 15% 28% 35% 20% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=10) 0% 10% 40% 20% 30% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=55) 2% 16% 25% 38% 18% 48

49 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Strukturreformen

50 9. Strukturreformen Overordnet set svarer 86%, at der på deres institut er igangsat en større strukturreform indenfor de sidste år. 12% siger nej til dette, og 3% ikke ved, om der igangsat en sådan reform. Dette stemmer overens med svarene fra spor På mit universitet/institut er der inden for de sidste år igangsat en større strukturreform? Ja Nej Ved ikke Alle (n=119) 86% 12% 3% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 83% 9% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 86% 13% 1% 50

51 9. Strukturreformen Blandt de 86% der har svaret ja til, at der er igangsat en strukturreform indenfor de seneste par år, er 67% uenige eller meget uenige i, at reformen er fagligt motiveret. 16% er enige eller meget enige i, at dette er tilfældet. Der er ikke forskel på besvarelserne. Svarene fra spor 1 og spor 2 er næsten identiske. 9.2 Reformen er fagligt motiveret Alle (n=103) 28% 39% 18% 15% 1% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=18) 26% 47% 11% 16% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=84) 28% 37% 19% 15% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 51

52 9. Strukturreformen Blandt de 86% der har svaret ja til, at der er igangsat en strukturreform indenfor de seneste par år, er 50% uenige eller meget uenige i, at reformen er fornuftig. 18% er enige eller meget enige i, at dette er tilfældet. Der er meget lille forskel i svarene hos de enkelte ansatte, og svarene er også enslydende med svarene fra de ansatte i spor Reformen er fornuftig Alle (n=103) 23% 27% 31% 17% 1% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=19) 16% 32% 37% 16% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=84) 25% 26% 30% 18% 1% 52

53 9. Strukturreformen Blandt de 86% der har svaret ja til, at der er igangsat en strukturreform indenfor de seneste par år, er 8% uenige eller meget uenige i, at reformen har været topstyret af ledelsen. 85% er enige eller meget enige i, at dette er tilfældet. Der er næsten ingen variation i svarene hos de forskellige forskergrupper, og svarene er meget identiske med svarene fra de ansatte i spor Reformen har været topstyret af Alle (n=103) 5% 3% 7% 29% 56% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=18) 0% 37% 63% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=84) 6% 8% 27% 55% 53

54 9. Strukturreformen Blandt de 86% der har svaret ja til, at der er igangsat en strukturreform indenfor de seneste par år, er 75% uenige eller meget uenige i, at reformen vil betyde en administrativ aflastning. 9% er enige eller meget enige i, at dette er tilfældet. Andelen af personer, der er hverken er enige eller uenige i, at reformen vil betyde en administrativ aflastning, er størst blandt de yngre ansatte såsom ph.d. er mm. Svarene er meget identiske med svarene fra spor Reformen vil betyde en administrativ aflastning Alle (n=103) 36% 39% 17% 5% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=19) 21% 53% 16% 11% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=84) 39% 36% 17% 2% 6% 54

55 9. Strukturreformen Blandt de 86% der har svaret ja til, at der er igangsat en strukturreform indenfor de seneste par år, er 47% uenige eller meget uenige i, at reformen vil blive en succes efter indkøringen. 1 er enige eller meget enige i, at reformen vil blive en succes. Der er næsten ingen forskel på svarene hos de ansatte i spor 2, ligesom svarene er næsten identiske med svarene i spor Jeg tror på, at reformen vil blive en succes efter en indkøring Alle (n=103) 18% 29% 39% 1 0% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=18) 0% 50% 39% 11% 0% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=84) 21% 25% 39% 1 0% 55

56 Forskerundersøgelsen Resultater spor 2 Arbejdssituation og ledelse

57 10. Arbejdssituation og ledelse Samlet set gælder det, at 6% er meget enige i, at de er tilfredse med deres arbejdssituation, og yderligere 33% er enige. Omvendt er 5% meget uenige i, at de er tilfredse med deres arbejdssituation, og 28% er uenige. Professorerne mm. har i lidt højere grad angivet et svar i midten, idet de hverken er enige eller uenige i, at de er tilfredse med deres arbejdssituation. Overordnet set er svarene næsten identiske med svarene i spor 1, mens lidt flere i spor 3 (66%) er enige eller meget enige i, at de er tilfredse med deres leder Jeg er tilfreds med min arbejdssituation Alle (n=119) 5% 28% 29% 33% 6% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 39% 9% 43% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 6% 25% 33% 30% 5% 57

58 10. Arbejdssituation og ledelse 2 af alle de adspurgte er meget enige i, at de er tilfredse med deres nærmeste leder. 40% er enige i, at de er tilfredse. 21% er omvendt uenige eller meget uenige i, at de er tilfredse med deres nærmeste leder. Svarene er ret ensartet hos de ansatte i spor 2, og svarer til svarene i spor 1 og Jeg er tilfreds med min nærmeste leder Alle (n=120) 8% 13% 15% 40% 2 Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 0% 13% 13% 35% 39% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 9% 13% 15% 41% 21% 58

59 10 Arbejdssituation og ledelse 33% af forskerne er meget uenige i, at de holder mus-samtaler med deres institutleder, og yderligere 15% er uenige heri. Til sammenligning er 42% enige eller meget enige i, at de afholder mus-samtaler. Der er lidt færre af de yngre forskere (ph.d er mm), der er meget uenige i, at de holder mus-samtaler, men derudover er besvarelserne meget ens. Svarene er også meget identiske med svarene i spor 1. I forhold til svarene fra de ansatte i spor 3 gælder det, at 9 er enige eller meget enige i, at de holder mus-samtale med deres leder Jeg holder mus-samtale med min institutleder Alle (n=119) 33% 15% 10% 27% 15% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 22% 13% 13% 30% 22% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 35% 16% 9% 26% 1 59

60 10. Arbejdssituation og ledelse Samlet set er 43% uenige eller meget uenige i, at deres leder er med til at sikre, at arbejdsopgaver kan nås indenfor acceptabel arbejdstid, mens 15% er enige eller meget enige i, at det kan de godt. Det er i lidt højere grad professorerne mm. der oplever, at institutlederen ikke er med til at sikre, at man kan nå opgaverne. Svarene minder meget om svarene fra spor 1, mens der er flere i spor 3, der oplever at lederen er med til at sikre at man kan nå sine arbejdsopgaver indenfor acceptabel arbejdstid Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid Alle (n=119) 13% 30% 41% 11% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 9% 17% 43% 26% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 15% 33% 41% 7% 60

61 10. Arbejdssituation og ledelse 12% er meget enige eller enige i, at de føler for meget kontrol af deres arbejde fra institutlederens/dekanens side. Omvendt er 2 meget uenige i, at der er for meget kontrol fra institutlederen/dekanens side, og yderligere 42% er uenige heri. Svarene varierer ikke så meget, og de er også meget enslydende med svarene fra de ansatte i spor 1samt spor Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanens side Alle (n=120) 2 42% 23% 8% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 17% 57% 13% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=97) 26% 38% 25% 7% 61

62 10. Arbejdssituation og ledelse 18% er meget enige i, at deres leder giver dem indflydelse på vægtningen af deres opgaver. Yderligere 38% er enige i dette. Omvendt er der 1 der er uenige eller meget uenige i, at de får indflydelse på vægtningen af deres opgaver. I forhold til svarene i spor 3, er der lidt flere i spor 2, som svarer, at de hverken er enige eller uenige. Det gælder 30% og kun 10% af de ansatte i spor Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver Alle (n=119) 10% 30% 38% 18% Projektforsker/Forsk.ass./post.doc/ph.d. (n=23) 43% 39% 9% Professor/lektor/seniorforsker/seniorrådg. (n=96) 11% 27% 38% 20% 62

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for universitetslærere Spor 1

Forskerundersøgelsen. Resultater for universitetslærere Spor 1 Forskerundersøgelsen Resultater for universitetslærere Spor 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR R E SULTATER AF K O MMUNEUNDERSØGELSE 1 Metode Valg af respondenter I kommuneundersøgelsen har sigtet været at afdække erfaringer samt holdninger til løndannelsen blandt ledere på det strategiske niveau

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 Afsnit A, E, F, G og H er gældende for alle videnskabelige medarbejdere

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og Anne Rytter Hansen CASA Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere