og medarbejderindflydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og medarbejderindflydelse"

Transkript

1 L ea og medarbejderindflydelse n

2 Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon September 2009 Layout: Lise Trampedach Oplag: 5000 stk. Tryk: Hellbrandt Trykcenter Redaktion: Bjarne Kjær (DJ), Ole Larsen og Claus Krogh-Hansen ISBN/EAN CO-Meddelelse nr. 2009/093

3 Forord Lean er for længst rykket ind på danske arbejdspladser både i produktionsvirksomheder og i administrationsog servicevirksomheder. Danske virksomheder har altid arbejdet med forbedringer i produktiviteten, der skal være med til at sikre den danske konkurrenceevne på et globaliseret marked. Skal nye produktionsformer blive en succes, forudsætter det, at medarbejderne tages med på råd fra allerførste fase. Erfaringerne viser, at Lean kan blive en gevinst for alle, men resultatet afhænger i høj grad af medarbejdernes opbakning til Lean-processen. Det er derfor helt afgørende, at medarbejderne, lige fra de tillidsvalgte til den enkelte medarbejder ude i den fjerneste krog af virksomheden, involveres. Hvis Lean trækkes ned over hovedet på de ansatte uden de har indflydelse, er der stor risiko for, at det mislykkes. En sådan fremgangsmåde kan skabe frygt, usikkerhed og modstand. Mange tillidsrepræsentanter er i dag hårdt presset og står usikre over for Lean og virksomhedernes krav om mere effektiv produktion. Med denne pjece vil vi gerne bidrage til at give tillidsrepræsentanter og andre interesserede et bedre grundlag til at gå med i processen og sikre, at Lean bliver indført på en måde, så de ansatte bliver hørt og får indflydelse på udmøntningen af Lean. Arne Sørensen Daglig leder CO-industri

4 Lean Lean i danske fremstillingsvirksomheder I alle danske virksomheder arbejdes der konstant med forbedringer af produktiviteten og kundetilfredshed. Ikke alene for at sikre større produktivitet og økonomisk gevinst, men også for at klare sig i en stadig mere globaliseret verden og sikre en fortsat produktion og dermed arbejdspladser i Danmark. Work smarter not harder er blevet det slogan, der for alvor er slået igennem i de seneste år. Og i nogle danske virksomheder har det betydet lettede arbejdsgange og dermed en mindre stresset hverdag. I et sygefraværsprojekt lavet i samarbejde med Dansk Industri viste det sig på en virksomhed, at medarbejderne fik en mere struktureret hverdag ved indførelsen af Lean og at det på den pågældende virksomhed gav mindre sygefravær. Tal fra Teknologisk Institut viser, at mellem 60 og 80 procent af de danske fremstillingsvirksomheder i dag arbejder med Lean i større og mindre grad eller med systemer, der bygger på Lean. Ligeledes viser en undersøgelse, som Mediehuset Ingeniøren gennemførte i 2008, at 36 procent af ingeniørforeningens medlemmer arbejder i virksomheder, der har iværksat et eller flere Lean-projekter. Ifølge undersøgelsen omfatter det hovedsagelig industrivirksomheder. Dansk Industri lavede i 2005 en undersøgelse, der viste, at næsten to tredjedele af DI s medlemsvirksomheder var i gang med eller havde planlagt at gå i gang med en eller anden form for Lean-projekter. Og selv om Lean for alvor først brød igennem i Danmark i 2004, skønnes det nu, at tre ud af fem produktionsvirksomheder arbejder med Lean eller tilsvarende systemer. Erfaringer fra en lang række virksomheder viser, at Lean kan blive en gevinst for alle parter, og der er talrige eksempler på, at der er en klar sammenhæng mellem succes med Lean og graden af medarbejderindflydelse. Jo mere medarbejderne er med fra starten, jo større er succesraten, hvor Lean gavner medarbejdere, kunder og virksomhedens økonomiske resultat. Erfaringer viser, at en af grundene til manglende resultater ved indførelse af Lean er, at resultaterne ikke fastholdes.

5 Hvad er Lean? Lean eller Lean-produktion er en forretningsfilosofi, der er opstået på de japanske Toyota-bilfabrikker i 1960 erne. Selve begrebet er navngivet af de amerikanske forskere James Womack og Daniel Jones i 90 erne i forbindelse med en analyse af den amerikanske bilindustri, der på mange måder haltede langt efter den japanske bilindustri. De fandt ud af, at Toyotas produktion var langt billigere og langt mere effektiv end hos de amerikanske og europæiske bilproducenter, fordi Toyota i hele deres virksomhed havde indført et system, der minimerede spild. Filosofien har oprindeligt taget udgangspunkt i produktionsopgaver, der løses i faste og mekaniske processer. Det vil især sige samlebåndsarbejde, automatiseringer og intern struktur. Toyota Production System (TPS), som Lean er baseret på, er at opretholde et mere effektivt produktionsflow, tilpasset ønsket om at skabe værdi for kunderne. Det er normalt også det der refereres til, når både private og offentlige danske virksomheder indfører Lean i håbet om at kunne forenkle og effektivisere produktionsprocessen. Lean er engelsk og betyder mager/slank. Der findes ikke et dækkende dansk ord, der helt beskriver betydningen af Lean. Derfor anvendes også det engelske begreb i Danmark. Og da store dele af filosofien bag Lean er opstået dels i Japan og dels i USA og Storbritannien, er mange af begreberne omkring produktionsmetoderne japanske og engelske.

6 Lean De 5 principper i Lean Grundtanken bag Lean er at eliminere alle former for spild og skabe mere værdi for kunderne med færre ressourcer. Og dermed også en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de materielle og menneskelige ressourcer. Lean bygger på 5 grundlæggende principper: 1. Identificer de værdiskabende aktiviteter for kunden. Lav kun det kunden vil betale for 2. Kortlæg værdistrømmen og reducer ikke-værdiskabende aktiviteter. - Fjern spild 3. Skab flow i værdistrømmen. Lad produkterne flyde gennem processerne med færrest mulige stop 4. Indfør træk (Pull). Gør produktionen trækstyret, så det er interne og eksterne kunder, der bestemmer hvad og hvornår der skal produceres 5. Stræb efter det perfekte og gennemfør løbende forbedringer. Arbejd med at skabe løbende forbedringer (Kaizen) Med udgangspunkt i disse 5 principper kan man bruge en række Lean-værktøjer. Nogle af værktøjerne kendes i forvejen, andre er nye. Lean ses af mange som gammel vin på nye flasker, men grundlæggende er der tale om en god portion sund fornuft, nogle få værktøjer og metoder samt ikke mindst vilje og tålmodighed. Lean på dansk: Medarbejderinddragelse I USA og Asien er der en helt anderledes topstyret ledelsesform, end i Vesteuropa. Det vil sige, at alle beslutninger store som små træffes af en chef. Hvorimod de fleste lande i Vesteuropa arbejder ud fra en ledelsesform, hvor informationsstrømmen typisk går fra bunden og op til ledelsen. Grundideen bag en dansk Lean-model er en meget høj grad af medarbejderinvolvering, der bygger på aftaler og lovgivning. Det er: Overenskomster Samarbejdsaftalen Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelse om medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer

7 Overenskomster I overenskomsterne findes der regler for tillidsrepræsentanter og regler omkring tillidsrepræsentanternes adgang til at have indflydelse på arbejdsforhold m.m. Overenskomster understøttes normalt af et lokalaftale-kompleks, som tager forbehold for virksomhedsspecifikke forhold. En del tillidsrepræsentanter på virksomheder, hvor der er indført Lean, har brugt lokalaftaler til at lave klare spilleregler for, hvordan Lean indføres i virksomheden og måden den enkelte medarbejder bliver involveret og berørt af implementeringen af Lean. Som eksempel kan nævnes, at der indgås aftaler om, hvordan der laves arbejdsbeskrivelser, om der må bruges foto, video osv., og hvordan den form for materiale må bruges. Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalens kapitel 3 siger: Inddragelse af Samarbejdsudvalget skal ske på så tidligt et tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Samarbejdsaftalen Formålet med Samarbejdsaftalen er at styrke virksomhedens konkurrenceevne og styrke de ansattes arbejdstilfredshed. Begge formål er ligeværdige og tillægges i Samarbejdsaftalen samme værdi, man kan ikke tale om det ene uden at have det andet in mente. I Samarbejdsaftalens kapitel 2 omkring information og høring fastslås det, at det påhviler virksomhedens ledelse i forbindelse med bl.a. større ændringer og omlægninger at informere om påtænkte ændringer/ omlægninger på så tidligt et tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Samarbejdsaftalen gælder også for virksomheder med under 35 ansatte.

8 Lean Dette gentages i kapitel 3 omkring arbejdsform i Samarbejdsudvalget, hvor der står: Inddragelse af samarbejdsudvalget skal ske på så tidligt et tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Før der træffes beslutning om indførelse af Lean i virksomheden, skal det drøftes i Samarbejdsudvalget. Det er vigtigt, at Samarbejdsudvalget får en diskussion om: Hvorfor indføre Lean? Hvad er målet? Hvad gør man, hvis nogle medarbejdere bliver overflødige? Skal vi ændre på lokalaftalen? Hvad skal vi bruge evt. gevinst ved Lean til? Ved at få disse ting på plads før man går i gang med at indføre Lean, får man fjernet en del af den usikkerhed, man mødes med, når der indføres Lean. Med andre ord får Lean-implementeringen en lettere gang på jorden, og ikke mindst opstår der ejerskab til Lean hos både medarbejdere og ledelse. I Samarbejdsudvalget skal man også have en drøftelse af, hvordan inddragelse af medarbejdere i hele implementeringen af Lean skal ske og om dette evt. skal støttes af lokalaftaler, som bliver lavet iht. Industriens Overenskomst 8 og Industriens Funktionæroverenskomst 23. En lang række af Lean-værktøjerne forudsætter, at medarbejderne bliver inddraget og at de deltager positivt og aktivt for at sikre det fulde udbytte af brugen af værktøjet. Det gælder både i analyse-delen og ikke mindst ved driften af de nye standarder. Endelig er der mellem Dansk Industri og CO-industri indgået en aftale om, at Samarbejdsudvalget skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og dermed se på, hvordan Lean påvirker den enkelte medarbejders trivsel. Grebet af værktøjer Mange, der begynder fx på Lean-kurser, bliver så grebet af de mange værktøjer og teknikker, at de næsten glemmer, at der også er mennesker med. Når konsulentfirmaer og andre underviser i Lean, undervises der stort set udelukkende i værktøjer, mens menneskene og medarbejderindflydelse stort set ikke er på dagsordenen.

9 Arbejdsmiljøloven I arbejdsmiljølovgivningen er der en række områder, der sikrer, at sikkerhedsgrupper og sikkerhedsorganisation skal inddrages i forandringsprocesser. Sikkerhedsgruppen skal inddrages ved planlægning af: ændring i arbejdets organisering udvidelse eller ombygning af afdelingen anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler herunder indførelse af ny teknologi indkøb af stoffer og materialer herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige stoffer (At-vejledning F ) Sikkerhedsudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx: udvidelse eller ombygning af virksomheden anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler indførelse af ny teknologi indkøb og brug af stoffer og materialer nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder (At-vejledning F ) Arbejdsgiveren skal sikre, at sikkerhedsudvalg og -grupper kan deltage i virksomhedens planlægning, når den vedrører deres områder, herunder i den vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, der efter lovgivningen skal finde sted gennem en arbejdspladsvurdering. Arbejdsgiveren har pligt til at gøre sikkerhedsorganisationens medlemmer bekendt med alle oplysninger, der har betydning for arbejdsmiljøet inden for sikkerhedsudvalgets og sikkerhedsgruppernes område. (At-vejledning F ) Opfølgning CO-industri har været på en virksomhed, hvor man bruger tavler til at fortælle om alle forbedringer, der er sket. Og hvor man rangerer indsats omkring det psykiske arbejdsmiljø på linje med tekniske forbedringer. Samtidig følger man op på tingene, fx med en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø. Derved kommer mennesker lige så meget i fokus som teknikken.

10 Lean Planlægning af faste arbejdssteders indretning Ved nyindretning af arbejdspladser og ved væsentlige ombygninger skal der allerede i planlægningsfasen tages hensyn til arbejdsmiljøet i den senere drift. Derfor skal der ved projekteringen klarlægges, hvilke aktiviteter der skal foregå på arbejdspladsen. Det omfatter de arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der vil blive anvendt, og hvilke krav der stilles til disse ifølge arbejdsmiljølovgivningen. De overordnede krav til arbejdspladsen retter sig mod: indretning og dimensionering renholdelse og vedligeholdelse bygningskonstruktioner og -materialer Der bør derfor være et tæt samarbejde mellem den projekterende, arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen. Meget af den viden, der er nødvendig for en god planlægning, skal hentes hos brugerne af det færdige projekt. Det gælder især arbejdsstedets detailindretning, dvs. de enkelte arbejdsrums placering, de enkelte arbejdspladsers indbyrdes placering og indretningen af de enkelte arbejdspladser. (At-vejledning A ) Medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer I aktieselskaber, anpartsselskaber og fonde med mere end 35 ansatte kan et flertal af medarbejderne kræve, at der bliver valgt medarbejdere med plads i virksomhedens bestyrelse. Gennem arbejdet i bestyrelsen vil medarbejdervalgte have indflydelse på virksomhedens strategier og dermed på, under hvilke forudsætninger Lean indføres og udmøntes i den enkelte virksomhed. Arbejdsmiljøloven kræver, at de ansatte gennem sikkerhedsorganisationen skal inddrages allerede i planlægningsfasen af ændringer i den måde, arbejdet er organiseret på. Sikkerhedsorganisationen skal også inddrages i planlægningsfasen af nye maskiner og tekniske hjælpemidler. Det samme gælder, hvis der er tale om udvidelse eller ombygning af virksomheden eller afdelingen og ved indkøb af stoffer og materialer.

11 CO-industri og Lean CO-industri bakker op om Samarbejdsaftalens formål: at styrke konkurrenceevne og medarbejdertrivsel. Her er Lean en af måderne at styrke konkurrenceevne på, men selvfølgelig skal styrket konkurrenceevne og medarbejdertrivsel gå i spand sammen. CO-industri mener, at man ikke kan se på det ene uden at have det andet med. Det betyder, at medlemmerne i Samarbejdsudvalget og sikkerhedsudvalget skal have reel indflydelse på beslutningerne om de fremtidige forandringsprocesser, som virksomheden står over for, og ikke bare møde en allerede truffet beslutning om Lean. Hvis man ikke føler, man får den rette indflydelse på beslutninger om den type forandringsprocesser, kan man rekvirere bistand fra CO-industri, som kan vurdere sagen i forhold til Samarbejdsaftalen og Arbejdsmiljøloven. Når der indføres Lean i virksomhederne, skal det ske med så stor en grad af medarbejderinvolvering på alle niveauer som overhovedet muligt, spændende fra tillidsvalgte til den enkelte medarbejder ude i den fjerneste krog af virksomheden. Det er også særdeles vigtigt, at man får skabt de fornødne kompetencer hos den enkelte medarbejder, så vedkommende kan løse de nye opgaver, han eller hun bliver stillet over for. Samarbejdsudvalget bør understøtte, at medarbejderne får de fornødne kompetencer. Det kan bl.a. ske ved at nedsætte et uddannelsesudvalg, der kan medvirke til uddannelsesplanlægning og systematisk kompetenceudvikling/efteruddannelse. I virkeligheden gælder det om at sikre større produktivitet og øget kundetilfredshed og dermed være med til at sikre fortsat produktion og at der er råd til ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark.

12 Lean 6 gode råd til tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten Her er 6 bud på ting du skal være opmærksom på ved indførelse af Lean. 1. Sørg for at Lean giver dig og dine kolleger en lettere arbejdsdag (work smarter not harder) 2. Afklar hvordan gevinster ved indførelse af Lean skal fordeles 3. Hold øje med det psykiske arbejdsmiljø, fx stress, manglende social kontakt, trivsel m.m. 4. Undgå at det fysiske arbejdsmiljø lider skade, fx EGA m.m. 5. Lav evt. lokalaftaler til at støtte implementeringen af Lean 6. Kontakt dit forbund for at få hjælp (kan henvise til CO-industri) Lean-grundideer En af hovedideerne bag Lean er at undgå eller begrænse spild. Der tales om 3 hovedgrupper af spild: Muda, Mura og Muri. Muda beskriver/omfatter syv former for spild: *For meget ventetid fx i forbindelse med maskintid så der opstår kødannelser Mere effektiv produktion uden afbrydelser Ingen naturlige pauser, pusterum i produktionen *Overproduktion fx at der produceres mere end næste operation er klar til. Det kan eksempelvis betyde, at produktet må lægges på lager og måske senere kasseres eller sælges med tab Sparet økonomi i mellemlagre, forbrug af plads minimeres m.m. Usikkerhed hos medarbejdere p.g.a. manglende lager til uforudsete hændelser

13 *Unødvendig transport transport af varer eller materialer rundt i virksomheden Fjernelse af unødig transport, penge/tid sparet Mindre social kontakt *Overbearbejdning ved at gøre produktet bedre (og dyrere) end nødvendigt Tid og penge sparet på ikke at producere med højere kvalitet end krævet af kunderne Medarbejdernes lyst til at gøre arbejdet så godt som muligt (faglig stolthed) *For store lagre lagerbeholdninger i og uden for produktionen. Der er tale om spild, hvis der produceres varer, der reelt ikke er efterspørgsel til og som derfor lægges på lager Penge og plads sparet når lagre minimeres Forståelse for at man ikke lige har et sikkerhedslager til pludselige ordrer *Unødvendige bevægelser (af mennesker, arme og ben). Fx kan materialer til produktionen ligge for langt fra produktionsstedet Sparet tid, mere effektiv produktion, fjerne unødvendige/belastende løft Manglende bevægelse, mere EGA og manglende social kontakt *For mange fejl så produktet skal kasseres eller genbearbejdes Sparet tid på ombearbejdning og dårlig kvalitet

14 Lean Mura arbejder med procesvariation som spild. Mura er afstanden mellem de ambitioner man har, og de ressourcer man vælger at indsætte for at nå disse. Muri er baseret på filosofien work smarter not harder. Stressede medarbejdere laver fejl, giver øget sygefravær, større risiko for ulykker og personaleomsætning. Det hjælper ikke meget, at man laver en god proces om indførelse af Lean, som minimerer unødige bevægelser, hvis man står tilbage med mere ensidigt, gentaget arbejde (EGA) eller nedslidningsskader med sygemeldinger som resultat. Derfor skal man huske at vurdere alle konsekvenser ved indførelsen af Lean, også de menneskelige konsekvenser. Det vil ligeledes være spild, hvis man ikke sørger for at have folk med den rette uddannelse til at udføre opgaverne. Det er en klassiker, at man indfører Lean, men så ikke får alle medarbejdere uddannet til at løse opgaverne eller at have medarbejdere med kvalifikationer, som man ikke bruger. Andre centrale Lean-begreber er: Cyklustid Tiden hvor et produkt gennemløber en proces, målt ved observation. Det benævnes også som den tid det tager at udføre alle arbejdsfunktioner før disse gentages. Værdiskabende tid Den tid, der bruges til forædling af produktet, som kunden betragter som værdiskabende og er grunden til, at kunden vælger dette produkt frem for et andet. Det betegnes også som de operationer, kunden er parat til at betale for. Ikke-værdiskabende tid er transport, funktioner og egenskaber, som kunden ikke kommer til at benytte, samt i nogen grad kontrol, reparationer m.m. Ikke-værdiskabende tid kan deles i 2 hovedgrupper: *nødvendig ikke-værdiskabende tid (nødvendigt spild) personlig tid ferie frokost m.m. *Ikke nødvendig ikke-værdiskabende tid (overflødigt spild) det vil typisk være elementerne i Muda

15 Gennemløbstid Den tid det tager for et produkt at bevæge sig gennem en hel proces eller værdikæde. Tiden omfatter alle tider i forbindelse med håndtering og ventetider. Om der vælges en proces, en værdikæde eller produktets livscyklus afhænger af værdikædetegningen. Lean-værktøjer Vi vil her kort give en introduktion til nogle af de centrale Lean-værktøjer: 5S 5S bygger på følgende fem grundelementer, der alle har til formål at opnå en velorganiseret og opryddet arbejdsplads: 1. Seiri = Sorter værktøjer, materialer m.v. Behold det nødvendige, fjern det unødvendige 2. Seiton = Styr på tingene/strukturer Sæt alting på plads og marker arealer, arbejdspladser osv. Målet er, at alt det nødvendige er lige ved hånden og alt andet er fjernet 3. Seiso = Systematisk rengøring/skrub og skur Arbejdspladsen skal systematisk holdes fri for skidt og møg hele tiden. 4. Seiketsu = Standardiser og skab sammenhæng Alt skal standardiseres, og standarderne skal gøres synlige, så afvigelser straks opdages. Og informationer skal bredes ud så ingen skal lede efter data, værktøj m.m. 5. Shitsuke = Selvdisciplin/skab vaner Procedurer og standarder skal overholdes, vedligeholdes og forbedres regelmæssigt. Skaber orden, vide, hvor værktøjer findes, kun have det nødvendige og ikke mere, minimere fejl Kan give bedre fysisk arbejdsmiljø Modstand mod at smide væk Modstand mod faste standarder Alt lige ved hånden (ingen naturlige break/pusterum)

16 Lean Kundestyret produktion JIT Just in Time JIT eller kundestyret ordreproduktion sigter på, at produktionen organiseres stramt efter kundens efterspørgsel. Det vil sige, at der kun produceres de varer, der er bestilt. Det betyder, at virksomhederne ikke skal binde kapital i lagre, da der kun sættes gang i den produktion som kunden har bestilt. Omstilling af produktionen til at være ordreproducerende er et af de mest anvendte værktøjer i arbejdet med at trimme virksomhederne og i virkeligheden grundtanken bag Lean-produktion. Målsætningen er, at der arbejdes fejlfrit i samme tempo i hele produktionskæden inklusive underleverandører m.m. Frigøre økonomi ved kun at lave noget der er bestilt Usikkerhed ved ikke at have lagre, stress ved pludselige store ordrer Løbende forbedringer KAIZEN Kaizen er et japansk begreb og betyder løbende forbedringer i mange små skridt hen mod det perfekte, uden nye investeringer. Der er ikke tale om et egentligt værktøj, men snarere en grundidé. Ideen består i, at medarbejderne på alle niveauer fra medarbejdere til ledere hele tiden kommer med nye ideer til forbedringer i det daglige arbejde. Enten i form af en forslagskasse eller en opslagstavle. Altid med dialog og tilbagemelding. Og nok så afgørende er det, at ideerne skal tages alvorligt. På den måde skabes en forbedringskultur, hvor formålet er at effektivisere og komme dyre og uhensigtsmæssige led i produktionen til livs. Målet er at øge værdien af produktionen ved at minimere spild, fejl og lignende. Samtidig med at der kommer forslag til forbedringer, skal der laves en plan for opfølgning. Hele ideen bag Kaizen dør hurtigt, hvis medarbejderne føler, at deres ideer og forslag ikke bliver taget alvorligt og ikke bliver fulgt op. Medinddragelse af alle medarbejdere Give muligheder for at holde processen i gang At få indarbejdet ændringerne, gjort dem til hverdag inden nye ændringer

17 Signalkort KANBAN Kanban betyder på japansk signalkort. Det er et system til at forenkle styringsforløbet i en produktion, lagerstyring m.m. ved kun at producere det antal varer, der er behov for, til rette tid og sted. Det vil være med til at organisere produktionen efter efterspørgslen. Når en vare sendes af sted fra virksomheden eller til næste led i produktionen sikrer Kanban-systemet, at der automatisk gives besked om at en ny og tilsvarende vare skal sættes i produktion. Systemet skal begrænse materialehåndteringen og mængden af varer i produktion og på lager. Det anvendes mest i virksomheder med standard-produktion og stabilt produktionsniveau. Mulighed for at producere i mindre serier Få accept af mindre mellemlagre Hurtige omstillinger SMED SMED står for Single digit Minute Exchange of Die hurtige omstillinger. Det er en metode til at lave hurtige omstillinger på minuttal, der kan beskrives med et enkelt tal, dvs. under 10 minutter. Systemet går ud på, at værktøjet placeres rigtigt første gang med styring. Der er tale om en standardisering af værktøjer samtidig med, at man forbereder omstillinger så meget som muligt. Systemet bruges i virksomheder, der ønsker mindre seriestørrelser og enkeltproduktioner tilpasset kundernes efterspørgsel. Sparet tid ved omstilling, mere effektiv produktion, mulighed for at køre mindre seriestørrelser Få ændret adfærd omkring omstilling af maskiner Værdistrømsanalyse VSM/VCM VSM (Value Stream Mapping) eller VCM (Value Chain Mapping) værdistrømsanalyse (værdikædeanalyse) bruges til at skabe overblik og analysere aktivitets- og informationsstrømme i en virksomheds værdikæde og produktionsflow fra start til slut.

18 Lean Der skabes dermed et grafisk overblik over hele produktionen. I modsætning til en egentlig procesanalyse sker kortlægningen af virksomhedens værdistrømme ud fra kundens perspektiv, dvs. hvad der skaber værdi for kunden, ligesom den også omfatter administrationsdelen. Derved også et overblik over produktionen så alle ikke-værdiskabende led som spild og uhensigtsmæssige rutiner blotlægges og kan fjernes.. At skabe overblik med brug af et stykke papir At man bliver teknikfikseret, at skelne mellem nødvendigt spild og overflødigt spild Flow At skabe flow, få varer i produktionen til at flyde igennem produktionen uden stop. Det vil i praksis betyde, at man arbejder med at afpasse de enkelte operationer, så der ikke opstår ventetid og dermed ophobninger eller mangler i flowet. I arbejdet med at skabe flow, bruger man ofte at lave U-celler, som er en opstilling af maskiner så tæt på hinanden, at man kan undgå transport mellem de forskellige enheder, og som samtidig giver mulighed for at en operatør kan betjene flere maskiner. Som navnet siger er der ofte tale om at stille maskinerne op i en U-formet celle. Sikre at der ikke sker stop i produktionen, der produceres kun det der skal bruges For stor fokus på takttider, ingen muligheder for personlig tid Målstyring tavlemøder Når man arbejder med at forbedre processer, er det altid en god idé at arbejde med tal og data i fuld synlighed, da det er der man typisk vil opnå et større engagement fra medarbejderne. Tavlemøderne afholdes oftest i mindre grupper, netop for at understøtte den lærende og udviklende proces, samt man kan skabe fælles fokus på indsatsområder. Det er vigtigt, at man på tavlemøder kommer rundt om hele processen, altså ikke kun Lean, men også hvordan mennesker trives.

19 Er en god metode til at inddrage alle medarbejdere At lære de ansatte hvordan man afholder tavlemøder (også mellemledere), At få alle fokusområder med og ikke kun produktionstekniske Fejlsikring Poka-Yoke Poka-Yoke er nogle teknikker, der skal sikre, at der ikke opstår uagtsomme menneskelige fejl. Ideen med Pokayoke er at bruge operatørens erfaring og intelligens, så deres opmærksomhed kan anvendes på bedre ting end at overvåge en proces, som kunne have været overvåget automatisk. Det kan enten ske som en automatisk fejlsikring eller bare et signal om, at der er opstået en fejl. At frigøre medarbejdernes evner til mere spændende arbejdsopgaver Udstyrseffektivitet OEE Med udstyrseffektivitet fokuserer man både på at udnytte maskinernes effektivitet samt at minimere fejl. Det beregnes ud af tre parametre: Den tilgængelige operationstid, som er den tid maskinen er sat til nominelt. Herfra trækkes så den tid, der er medgået til nedbrud, op- og omstilling, ventetid og pauser. Dette giver så den faktiske præstationstid. Faktisk præstationstid reduceres med den tid, der går til små stop, tomgangskørsel og hastighedstab. Det vil så udgøre netto produktionstiden, den reduceres så igen med den tid, der går med fejl og ændringer under produktionen. Den tid, der er tilbage, er den effektive produktions tid i procent af planlagt produktionstid. Hvis man bruger OEE, sker det ofte på det man kalder flaskehals-maskiner, da der vil være en større værdi i at forbedre processerne omkring disse maskiner. Få styr på produktionen

20 Lean Fordele/ulemper Siden Lean for alvor rykkede ind på danske arbejdspladser for en halv snes år siden har fordele og ulemper været diskuteret. Er Lean vejen til at modernisere og fremtidssikre organisationer og virksomheder, hvor man finder frem til de arbejdsgange, der giver den højeste værdi for kunderne med færrest mulige ressourcer? Eller bygger Lean på et stærkt forældet menneskesyn og er det komplet udueligt som et ledelsesværktøj? Her er nogle af mulighederne og udfordringerne i Lean: argumenterne for og imod Lean. : Sikrer arbejdspladser/job Mere afvekslende job Mere sikre arbejdspladser Mere indflydelse på jobbet Bedre og billigere produkter Bedre arbejdsmiljø Bedre støtte fra ledelse og kolleger Vedvarende forandringsproces Mere samarbejde Fokus på kunderne Økonomisk gevinst Øget medarbejderglæde Større produktivitet Engagerede medarbejdere Bedre styr på arbejdstempo Mere arbejde på tværs Øge indtjeningen

21 : Mere ensidigt gentaget arbejde Dårligere psykisk arbejdsmiljø Dårligere miljø Mere pres på medarbejderne Mere stress Færre små pauser Højere arbejdstempo Kostbar i forhold til gevinsten Øget kontrol Topstyring og mangelfuld information Systemet frem for mennesker Afskedigelser/besparelser Forældet menneskesyn Bremser sociale samspil/netværk Stopper nytænkning og udvikling Utryghed i ansættelsen Varig proces Når man arbejder med Lean er det vigtigt at huske, at det er en varig proces, man sætter i gang. Der er ikke nemme gevinster at hente. Man skal være varsom med at lave såkaldte quick fix-løsninger. De holder ikke og forvirrer kun medarbejderne, da opnåede resultater ikke når at rodfæste sig inden man finder på nye tiltag. Processen skal være afstemt sådan, at forbedringerne kan nå at blive den nye norm.

22 Lean Konsulentbistand Målet med CO-industris indsats omkring Lean er at klæde tillidsrepræsentanterne på, så de er bedre rustet til at gå ind i diskussion med virksomhedernes ledelse. Ud over fyraftensmøder og kurser tilbyder CO-industri konsulenttjeneste til tillidsrepræsentanterne, hvor CO-industris konsulenter kommer ud til virksomhederne og får en snak med tillidsrepræsentanterne. Mange tillidsrepræsentanter er i dag hårdt presset, og mange står måske usikre over for Lean og de nye krav, der kommer fra ledelserne på virksomhederne om stadig mere effektiv produktion. Derfor vil CO-industri være med til at gøre tillidsrepræsentanterne bedre rustet til at gå med i processen og sikre, at Lean bliver indført på en måde, så de ansatte bliver hørt og får indflydelse fra start. Konsulenter Hvis man vil arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, kan samarbejdskonsulenterne fra Dansk Industri og CO-industri hjælpe den enkelte virksomhed med at kortlægge og udarbejde handlingsplan for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Bøger/publikationer om Lean: 5S bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd. LEAN Produktion Forbundet Træ-Industri-Byg. Effektiv Produktion for at bevare arbejdspladser i Danmark Dansk Metal. Lær at se kortlæg dine værdistrømme for at skabe værdi og fjerne spild af Mike Rother og John Shook. Dansk Industri. God leanledelse i administration og service af Thomas Fischer, Mikkel Eriksen og Lasse Mønsted. Børsens Forlag. LEAN Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation af James Womack og Daniel Jones. S&S Sound Ideas. Lean Solutions. How Companies and Customers Can Create Value and Wealth Together af James Womack og Daniel Jones. Lean Enterprise Institute. Lean uden grænser? Lean i offentlige og private virksomheder af Jan Stentoft Arlbjørn, Merete Nørby, Birgitte Norlyk, Karsten Wiborg og Nanna Holm. Forlaget Academica. Lean: Implementering i danske virksomheder Niels Ahrtengot, Michel Leck, Thomas B. Christiansen. Børsens Forlag The Maschine that changed the World James Womack, Daniel Ross og Daniel T. Jones

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Arbejdsmiljøpolitik CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Spild i virksomheden 2 Overproduktion Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

drift med lønsomme Det er det, Lean kan hjælpe bedrifterne med.

drift med lønsomme Det er det, Lean kan hjælpe bedrifterne med. Lean skaber værdi på kvægbedrifter Bedrifterne er blevet større og har fået flere medarbejdere. Det stiller helt anderledes krav til overblik og kommunikation i den daglige ledelse for at opnå en rationel

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming. Klepp Torsdag d. 16. november 2011. Klepp 17 nov 2011 1

Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming. Klepp Torsdag d. 16. november 2011. Klepp 17 nov 2011 1 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming Klepp Torsdag d. 16. november 2011 1 TPS opstår TPS udvikles til et system TPS implementeres i andre regioner TPS som Lean bliver

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder

Lean forklaret for sjuskehoveder Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 07-09-2007 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hvad siger forskningen om lean og arbejdsmiljø

Hvad siger forskningen om lean og arbejdsmiljø Hvad siger forskningen om lean og arbejdsmiljø Peter Hasle Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø Oplæg på formidlingsmøde d. 25.01.07 1 Fører lean til stress eller bedre arbejdsmiljø? 2 Forhistorien:

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof 1 DATAFANGST Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst Af Kim Rønhof 1 2 Der er således 3 begreber i dagens oplæg Lean(e) Kvalitetsarbejde Og Datafangst 3 Først hvad er lean? Lean handler

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem Et lønsystem fungerer godt, når medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, og det har den effekt, virksomheden ønsker. Et lønsystem bør stemme overens med virksomhedens

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Godt håndværk siden 1975. Byggeri Øst og vest. 632 medarbejdere ( 161 funk., 471 - tømrer, murer, blikkenslagere, malere, stillads, jord/beton/kloak).

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere