Uponor Afløbssystem til bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uponor Afløbssystem til bygninger"

Transkript

1 Uponor Uponor afløbssystem 407

2 indhold indhold Uponor afløbssystem Kravspecifikationer Godkendelser og mærkning Installation Dimensionering Uponor afløbssystem

3 Uponor Uponor afløbssystem 409

4 9.1 Uponor afløbssystem til bygninger Uponors rørsystem til afløb i bygninger er stærkt, enkelt og let at håndtere. Et rørsystem, der kan modstå langvarige og kraftige belastninger, og som bidrager til et sundt og attraktivt boligmiljø. Rørsystemet er udviklet i samarbejde med brugere, installatører og råvareleverandører. Det har medført, at Uponor anvender modificeret PP-copolymer til fremstilling af rørene. PP-copolymer kan tåle belastninger fra kemikalier og høje temperaturer. Materialets opbygning sikrer desuden stor slagfasthed, også ved lave temperaturer. Modificeret PP-copolymer har et højt smeltepunkt (ca. 165 C). Det betyder, at Uponors system kan installeres i f.eks. vaskerier, slagterier og mejerier, samt på hospitaler, hvor der stilles store krav til både hygiejne og materialets kvalitet. et har indbygget en naturlig ekspansionsmulighed på indtil 10 mm i muffen for 32, 40 og 50 mm rør og indtil 15 mm for 75 og 110 mm rør. Når installationsvejledningen følges, kan afløbssystemet således tilpasses forhold, hvor afløbsvandets temperatur svinger meget. Ved industriel anvendelse med ekstreme påvirkninger bør Uponor kontaktes for vejledning. Komplet rørsystem Rørene findes i standarddimensionerne 32, 40 og 50 mm i grå og hvid farve, samt 75 og 110 mm i grå farve. Rørene leveres med muffe til alle rør op til og med 2 m s længde og uden muffe til 3 og 5 m rør. Programmet indeholder et bredt udvalg af formstykker og dimensioner til de fleste behov. Bl.a. indeholder afløbssystemet universalovergange, der monteres indvendig i spidsende ved f.eks. afslutning med 110 mm rør ved gulve. 110 mm røret kan skæres af i gulvhøjde, hvorefter rørføringen kan fortsættes med f.eks. 50 mm rør via universalovergang. Støjreduktion I takt med en øget viden om støj fra afløbsinstallationer er bygningsreglementet om støj fra installationer blevet skærpet. Der bliver løbende indført nye og specielt lette bygningskonstruktioner, der i sig selv kan give anledning til støjproblemer. Lovmæssige bestemmelser Norm for afløbsinstallationer, DS 432, beskriver bl.a., hvordan afløbsinstallationer skal udføres for at sikre mod støjgener. Kravene er: At der ikke opstår støj At de ikke medvirker til spredning af støj At lydisoleringsevnen for andre bygningsdele ikke forringes utilladeligt. 410 Uponor afløbssystem

5 I bygningsreglementet om lydforhold findes reglerne for de støjniveauer, som en afløbsinstallation må afgive. Støj i rørsystemet Støjudbredelse via rørsystemet er afhængig af, hvor stive rørene og deres samlinger er. Det er derfor vigtigt at udforme systemet, således at støj så vidt muligt ikke opstår. Ved den første skitseprojektering er det afgørende at sikre, at afløbssystemet kan designes og udføres, så der kræves færrest mulige lydtekniske foranstaltninger. Et rørsystem, der opfylder de aktuelle korrosionstekniske, brandtekniske og afløbstekniske krav, er ikke altid det system, som giver de færreste støjproblemer. Ofte vil løsningen være et kompromis, hvor støjen kommer i anden række og derfor skal bekæmpes på anden vis. Brandbeskyttelse For at hindre en eventuel brand i at spredes til resten af bygningen, opdeles bygninger i brandceller og brandsektioner. En selvstændig brandcelle kan f.eks. være en lejlighed eller en boligenhed i et etagebyggeri, mens en selvstændig brandsektion f.eks. kan være et soveafsnit på et hotel. (Se bygningsreglementet). Hvis der opstår brand i enten en sektion eller celle, skal de være opbygget således, at branden ikke spreder sig for hurtigt til andre sektioner eller celler. De forskellige krav til brandmodstandstider for bygnings konstruktioner fremgår af Bygningsreglementet. En brandcelle er et eller flere rum, som er adskilt med mindst BD-bygningsdel 60 fra tilstødende rum eller bygninger, dog med mindste BD-bygningsdel 30 mod uudnyttede tagrum. Brandcellen må højest være i 2 etager. Etagearealet af en brandcelle i 2 etager må højest være 150 m 2. En brandsektion er én eller flere brandceller, som er adskilt med mindst BS-bygningsdel 60 (lodret, skråstillet eller vandret) fra tilstødende brandsektioner eller bygninger. BD-bygningsdel (branddrøj bygningsdel) En bygningsdel, der brandteknisk er klassificeret som branddrøj i henhold til DS En BD-bygningsdel kan helt eller delvis bestå af brandbare materialer. BS-bygningsdel (brandsikker bygningsdel) En bygningsdel, der brandteknisk er klassificeret som brandsikker i henhold til DS eller En BS-bygningsdel må kun indeholde ikke-brandbare materialer. For ikke at nedsætte brandmodstandstiderne for bygningsdelene utilladeligt kræver Bygningsreglementet, at afløbsrør, der gennembryder bygningsdele, som afgrænser en brandcelle eller sektion, skal beskyttes brandteknisk. Dette er et generelt krav, som gælder uanset hvilket rørmateriale, der anvendes. Uponor afløbssystem 411

6 Når brandbare afløbsrør forbinder brandceller, skal rørene generelt brandsikres med traditionel brandisolering, indklædning med gipsplader eller med en godkendt brandmanchet, så den ønskede brandmodstand for den samlede konstruktion opretholdes. Indklædning med især gipsplader giver gode muligheder for at kombinere støj- og brandisolering. En gennemgående ø110 mm plastrørsledning kan isoleres som vist i følgende figurer. Brandbeskyttelse med mineraluld Isolering af ø110 mm rør med mineraluldstokke 1: 50 mm rørskål af mineraluld 2: 6 mm rundjern 3: Forzinket stålbånd 4: Forzinkede kabelbøjler 5: Skruer og plugs Maks Maks. 300 Snit i rør Figur Uponor afløbssystem

7 Brandbeskyttelse med gips Indklædning af plastrør med gipsplader 1: To lag 13 mm gips 2: Stålhjørneprofil 3: Gipspladeskruer 4: Skruer med plugs 5: Hjørnelister /2 etagehøjde. Dog maks. 1,8 m Rør ved væg Fritstående rør Min. 280 Min. 280 Tilslutning ved dækunderside 2 3 Tilslutning ved dækoverside Figur Eksempler på installationer af brandbare, normalt antændelige plastrør i beboelsesbygninger: Enfamilieshus i 1 plan og højst 600 m 2 Ingen brandkrav vedrørende afløbsrør Enfamilieshus i 2 plan og højst 150 m 2 pr. plan Ingen brandkrav vedrørende afløbsrør Enfamilieshus i 3 plan eller 2 plan hver større end 150 m 2 Brandsikring foretages som for beboelsesbygninger. Uponor afløbssystem 413

8 System- og materialedata Egenskaber PP Enhed Standard / Testmetoder Densitet 900 kg/m 3 ISO 1183 Ringstivhed Rør SN 8 kn/m 2 ISO 9969 Formstykker SN 8 kn/m 2 ISO 9969 Slagstyrke - testtemperatur Rør -20 C EN 1411 Formstykker 0 C EN Langtidskrybemodul E MPa ISO Korttidskrybemodul E MPa ISO Længdeudvidelseskoefficient 0,1 mm/m C DIN v. 23 C Varmeledningstal 0,2 W/m C Varmekapacitet 2000 J/kg C Maksimal tilladelig kontinuerlig driftstemperatur 80 C Maksimal tilladelig korttids-temperatur 120 C Tilladelig afvinkling i samlinger 2 Tabel Uponor afløbssystem

9 Kravspecifikationer Følgende oversigt viser en sammenligning mellem krav til opfyldelse af DS/EN samt Nordic Poly Mark. Disse anvendes i forbindelse med den løbende produktionskontrol. På findes de senest opdaterede kravspecifikationer. Kravspecifikationer Egenskaber Reference til DS/EN Nordic Poly Mark NPG PS102 Slagstyrke (trappemetode) tabel 7 10 Tæthed af samlinger med tætningsringe 9 tabel 11. Der kræves 5 % og 10 % deformation af hhv. muffe Der kræves 10 % og 15 % deformation af hhv. muffe og spidsende og spidsende Modstandsevne over for kombineret udvendig last og høj temperatur - DS/EN 1437 Anbefales (Nationalt Anneks NA) DS/EN 1437 Tabel Uponor afløbssystem 415

10 Godkendelser og mærkning Godkendelser Uponor afløbssystem er Nordic Poly Mark-mærket (INSTA- CERT-certificeret). Systemet er således godkendt i de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Finland). Mærkning Uponor afløbssystem mærkes som nedenstående. SOIL & WASTE PP-MD 110 x 3,4 SN8 BD NPG PS Producent SOIL & WASTE Anvendelse: afløb (bygninger) PP-MD 110 x 3,4 SN8 BD NPG PS102 Materiale: Dimension og Stivhedsklasse polypropylen min. godstykkelse (modificeret) Anvendelsesområde BD = Nordisk plast- Produktstandard inden for og rørsgruppe under bygning Nordic Is krystal. Kan Genbrugs- Produktionsenhed Produktionstidspunkt EAN stregkode Poly Mark håndteres betegnelse = Fristad dag/måned/år/time ved lave temp. for PP Figur Uponor afløbssystem

11 Mærkning af formstykker Formstykker til afløbssystem mærkes som følgende: 110/110-88,5 formstyk Støbeform nr. Kavitet nr. Produktionstidspunkt måned/år Figur Genbrug/råvare 05 = polypropylene Produktionsenhed U1 = Nastola Nordic Poly Mark Producent Soil&waste Dimensioner 88,5 0 grenrør Materiale: Godstykkelsesserie Produktstandard polypropylene Anvendelsesområde BD = inden for og under bygning Figur Uponor afløbssystem 417

12 Installation Uponor har gjort det så enkelt som muligt at installere afløbssystemet. Uden specialværktøj kan rørsystemet samles og kombineres via samlemuffer. Samling af rørene med muffer sparer både tid og materialer. Længdeudvidelse for Uponor afløbsrør Uponor afløbsrør kan anvendes sammen med andre afløbssystemer. Ved samling af Uponors rør og dele skal der tages hensyn til længdeudvidelsen. For Uponor afløbsrør er længdeudvidelseskoefficient 0,1 mm/m C. Se diagrammet Længdeudvidelse i mm T ( o C) Rørlængde m Diagram Eksempel: Rørlængde 2 m. Temperaturforhold t = 50 C. Det giver en længdeudvidelse på 10 mm. 418 Uponor afløbssystem

13 Ekspansionen føres til de gummiringsforede muffer. Ekspansionsmuligheden fremgår af figur Ved normal montering betyder den relativt store længdeudvidelseskoefficient i PP-materialet ikke ret meget takket være materialets lave varmeledningsevne. Fiksering af afløbssystemet Det er nødvendigt at fiksere afløbssystemet for at fastgøre, styre og understøtte rørets bevægelse ved længdeudvidelsen. Den fikserende rørbærer fastgør røret til konstruktionen, så røret ikke kan bevæge sig. Den løse rørbærer skal styre røret under bevægelsen til muffen, som skal optage bevægelsen. Rør og formstykker skal fikseres med faste rørbærere, som placeres umiddelbart ved eller omkring muffens bund. Se følgende tabel for maksimal afstand mellem rørbærere. Fiksering af afløbssystem Rørdimension Maks. rørbærerafstand Liggende ledning Stående ledning L1 L2 L1 L2 32 0,5 m 2,0 m 1,0 m 2,0 m 40 0,5 m 2,0 m 1,0 m 2,0 m 50 0,5 m 2,0 m 1,5 m 2,0 m 75 1,0 m 3,0 m 1,5 m 3,0 m 110 1,0 m 3,0 m 1,5 m 3,0 m Tabel L1 L1 L 2 maksimal afstand mellem rørbærere faste rørbærere (fixpunkt) løse rørbærere (glidebærer) Ekspansion Hvis muffen skal være ekspansionsoptagende, markeres rørets placering i bunden af muffen med en afmærkningspen. Træk røret tilbage, således at der opstår en ekspansionsspalte ifølge figur Maksimal tilladelig ekspansion Dimension Ekspansionsudvidelse mm mm Figur Uponor afløbssystem 419

14 Ophængningsafstand Ved ophængning af vandret liggende PP-rør skal man være opmærksom på, at afstanden mellem understøtningerne ikke bliver for stor. Det vil medføre en utilsigtet nedbøjning af røret mellem rørbæringerne, forudsat at røret er vandfyldt, og at der forventes en nedbøjning på 10 mm over 50 år. e = 5 q. L E 50 (t) I hvor e = nedbøjning q = vægt af vandfyldte rør L = afstand mellem understøtninger E 50 (t) = Langtids materiale krybemodul som funktion af temperatur. I = rørets inertimoment 2000 Ophængning af PP-afløbsrør til bygning Afstand mellem understøtninger (mm) A Rørdimension i (mm) 20 C Figur Uponor afløbssystem

15 Monteringsvejledning for formstykker Overgangsmuffe Overgang MA anvendes ved overgang fra MA-rør til system i dimension 75 og 110 mm. Overgangsstykket leveres forsynet med tætningsring til både afløbsrøret og MA-røret. Sammenkobling med afløbsrøret udføres på sædvanlig vis i muffe med isat tætningsring. Tilslutningen til med MA-røret skal udføres som vist på billedet. 1 2 Overgangsmuffe MA. Krympemuffe Krympemuffen er udformet i to muffetrin, hvor den indre del monteres på det tilsluttende rør, og den ydre del understøtter den medfølgende tætningsring. Glidemiddel skal IKKE anvendes ved montering. Varm forsigtigt og jævnt rundt om hele muffen. Når der opnås tæthed omkring tætningsring og rør, skal krympemuffen afkøles med en våd klud eller lignende. For at opnå tilstrækkelig kompression af tætningsringen, er det nødvendigt at opvarme krympemuffen forsigtigt med varmluftspistol eller gasflamme. Krympemuffe. Tilslutningsnippel Anvendes tilslutningsnippel til samling af rør i dimension ø32 og 40 mm til 50 mm muffe, vandlåsbøjning eller vandlåsmuffe, skal denne instruktion følges: 1. Tilslutningsnippel placeres i muffen 2. Glidemiddel påføres det rør, som skal tilsluttes 3. Røret trykkes maks. 50 mm ind i niplen. Tilslutningsnippel. Uponor afløbssystem 421

16 Samling af rør Gælder såvel lodrette som vandrette rørledninger. Rør og formstykker leveres med fabriksmonterede tætningsringe iht. DS/EN Hvis afløbsvandet indeholder olie, eller hvis tætningsringen kan blive udsat for kemikalier, skal den udskiftes med en oliebestandig tætningsring iht. DS/EN PP-materialet må ikke limes. 1. Ved savning af rør for montering i muffe med isat tætningsring anvendes en fintandet sav. For at opnå en vinkel ret afsavning anbefales det evt. at bruge en savekasse. 2. Det afkortede rør renses for spåner og grater før montering med for eksempel en kniv; rejfning er ikke nødvendig. 3. Påfør et tyndt lag glidemiddel på rørets spidsende. 4. Indsæt spidsenden i bunden af muffen med et let vrid. 422 Uponor afløbssystem

17 Dimensionering I henhold til Bygningsreglementerne skal afløbsinstallationer i jord inden for grundgrænsen, under og i bygninger udføres i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Koblingsledninger Koblingsledninger er ledninger, der forbinder en installationsgenstand med en ledning, der fører spildevand fra en eller flere andre installationsgenstande. Dimensionering af spildevandsledninger Spildevandsledninger dimensioneres på grundlag af den dimensionsgivende spildevandsstrøm, q s,d. Denne spildevandsstrøm fastlægges som anført i figur Forudsatte spildevandsstrømme I koblingsledninger sættes den dimensionsgivende spildevandsstrøm lig med den tilsluttede installationsgenstands forudsatte spildevandsstrømme q s,f. Værdien af denne vandstrøm fremgår af figur Installationsgenstand Forudsat spildevandsstrøm q s,r l/s Badekar 0,9 Bidet 0,3 Brusearrangement 0,4 1 Drikkekumme Medregnes ikke Gulvafløb i boliger 0,9 2 Gulvafløb i andet end boliger: 50 mm gulvafløb udløb 0, mm gulvafløb udløb 1, mm gulvafløb udløb 1,5 2 Håndvask 0,3 Køkkenvask i boliger, enkelt eller dobbelt 0,6 Køkkenvask ved erhverv, enkelt eller dobbelt 1,2 Opvaskemaskine i bolig 0,6 Rengøringsvask og udslagsvask 0,6 Udslagskumme, bækkenskyller 1,8 dog højst 1,8 i alt Urinal med skylleventil 0,3 pr. stand dog højst 1,8 i alt Vaskemaskine i bolig 0,6 Vaskerende Enten 0,4 pr. m eller 0,3 pr. tapsted Wc med cisterne eller skylleventil og med 6-9 l skyllevandsmængde 1,8 1. For brusekabiner med pumpeafløb er den forudsatte spildevandsstrøm lig pumpens ydelse, dog mindst 0,4 l/s. 2. De anførte værdier anvendes, hvor de tilførte spildevandsstrømme ikke kan fastlægges med sikkerhed. Figur Uponor afløbssystem 423

18 Sideledninger i bygninger Sideledninger i bygninger er liggende ledninger (< 1000 fald), der er tilsluttet en stående eller liggende samleledning. Ledningerne kan være ikke-udluftede eller udluftede. Ikke-udluftede sideledninger Ikke-udluftede sideledninger dimensioneres efter figur på grundlag af summen af de tilsluttede installationsgenstandes spildevandsstrømme, Σq s,f. For en bolig eller et rum kan den dimensionsgivende spildevandsstrøm q s,d fastsættes på grundlag af figur Det nødvendige minimumsfald ses i figur , idet den dimensionsgivende spildevandsstrøm q s,d bestemmes i figur Det tilrådes at lægge alle ikke-udluftede sideledninger med et fald på mindst 20. Desuden gælder en række begrænsninger, som fremgår af figur , og Uponor afløbssystem

19 Dimensionering af ikke-udluftende spildevandsledninger Sum af forudsatte spildevandsstrømme 1) Mindste indvendige diameter Σq s,f l/s d 1 (mm) 0,3 29 0,6 37 1,2 44 2,4 60 2,9 65 3,9 80 2) 5,4 96 8, ,6 140 Figur ) Ved spildevandsledninger der kun fører afløb fra ét rum, kan den dimensionsgivende spildevandsstrøm q s,d anvendes jf. figur ) Er ledningen tilsluttet et WC, må der ikke tilsluttes andre installationsgenstande. Uponor afløbssystem 425

20 Dimensionsgivende spildevandsstrøm (q s,d ) for q s,f 12 l/s ,0 0,8 0,6 1 hoteller sygehuse skoler kaserner biografer forsamlingsrum omklædningsrum i fabrikker boliger kontorbygninger kollegier alderdomshjem kurve B kurve A Sum af forudsatte spildevandsstrøm q s,f [l/s] Dimensiongivende spildevandsstrøm q s,d [l/s] Figur Uponor afløbssystem

21 Udluftede sideledninger Udluftede sideledninger dimensioneres på grundlag af q s,d for Σq s,f 12 I/s. q s,d findes ved hjælp af Σq s,f i figur Ledningsdimensionen findes i figur For Σq s,f < 12 I/s fastsættes den dimensionsgivende spildevandsstrøm på grundlag af et skøn over antallet af personer, der benytter installationen samt de tilsluttede installationsgenstande og deres placering. For en bolig eller et rum kan q s,d fastsættes på grundlag af figur Ved anden anvendelse af bygningen kan lignende betragtninger anvendes. Herudover gælder en række begrænsninger, som fremgår af figur , og Stående ledninger Stående ledninger er alle ledninger med et fald på mindst 1000 ( 45 i forhold til lodret). Stående ledninger kan være ikke-udluftede og udluftede. Ikke-udluftede stående ledninger Ikke-udluftede stående ledninger dimensioneres efter figur på grundlag af summen af de tilsluttede forudsatte spildevandsstrømme Σq s,f. Oplysninger i figur kan anvendes for ledninger, der fører afløb fra en bolig eller et rum i en bolig. Desuden gælder en række begrænsninger, som fremgår af og Alle ledninger lægges med mindst minimumsfald efter figur Det tilrådes at lægge alle udluftede sideledninger med mindst 20 fald. Uponor afløbssystem 427

22 Diagram til fastlæggelse af ledningers minumimsfald lmin og mindste d l for en given dimensionsgivende spildevandsstørm q s,d Stående ledning, mm Ledningsfald i ,5 1 Dimensionsgivende spildevandsstrøm, l/s Minimumsfald 100 Liggende ledning (mm) , Dimensionsgivende spildevandsstrøm, l/s Summen af forudsatte spildevandsstrømme i l/s for boliger, kontorbygninger, kollegier, alderdomshjem Summen af forudsatte spildevandsstrømme i l/s for hoteller, sygehuse, skoler, kaserner, biografer m.v. Figur Uponor afløbssystem

23 Dimensionsgivende spildevandsstrømme Rum Installationsgenstande i rummet Forudsatte spildevandsstrømme q s,f l/s Dimensionsgivende spildevandsstrømme q s,d l/s Køkken Køkkenvask 0,6 0,6 Toilet og kombineret bad og toilet WC og håndvask. Andre installationsgenstande 1,8 Baderum med badekar Håndvask 0,3 1,5 Bruser 0,4 Badekar 0,9 Vaskemaskine 0,6 Baderum uden badekar Håndvask 0,3 1,0 Bruser 0,4 Vaskemaskine 0,6 Baderum uden badekar Håndvask 0,6 0,4 Bruser 0,4 Hele boligen 1,8 Figur Dimensionsgivende spildevandsstrømme qs,d for ledninger, der fører afløb fra en bolig eller rum i en bolig. Figur anvendes kun for Σq s,f < 12 l/s Maksimal faldhøjde Faldhøjde Mindste indvendige diameter M d i mm Figur Figur Begrænsninger af faldhøjder og be lastninger for ikke-udluftede ledninger. Begrænsninger vedrørende WC er i figur gælder samtidig. Figur Mindre dimensioner end installationsgenstandens kan anvendes i samme rum. Der kan interpoleres i tabel- len. De enkelte faldhøjder kan lægges sammen. Den samlede faldhøjde bør dog ikke overstige 6 m. Faldhøjden udmåles fra vandspejlet i øverst beliggende vandlås til tilslutning i en udluftet ledning. Hvis afløbet fra et WC er udført i en dimension mindre end 96 mm, bør der ikke tilsluttes andre installationsgenstande, der er placeret højere end 1 m over udluftningspunktet. Hvis afløb fra ét WC og andre installationsgenstande med en maksimal sum af forudsatte spildevandsstrømme på 1,2 l/s føres i en ledning med d i 96 mm, bør faldhøjden ikke overstige 4 m. Uponor afløbssystem 429

24 Maks. antal WC-tilslutninger Ledningsplacering Indv. diameter d i [mm] Stående ledning uden liggende del Udluftet Ikke-udluftet Liggende ledning, såvel udluftede som ikkeudluftede ledninger I bygning 75 < d i 80 2 wc'er, placeret på hver sin etage 80 < d i 95 7 wc'er, placeret på hver sin etage i et 7-etages, hus eller 2 wc'er pr. etage i et 5-etages hus 1 WC 1 WC 1 WC 1 WC d i > 95 Ingen begrænsninger, udover de kapacitetsmæssige I jord 75 d i 95 WC-tilslutning ikke tilladt d i > 95 Ingen begrænsninger, udover de kapacitetsmæssige Figur viser begrænsninger af antal af WC-tilslutninger til spildevandsledninger. Begrænsningerne for ikke-udluftede ledninger i og gælder samtidig. Udluftede stående ledninger Udluftede stående ledninger dimensioneres på grundlag af qs,d for q s,f 12 l/s. q s,d ses i figur Nødvendig rørdiameter er vist i figur For q s,f < 12 I/s fastlægges den dimensionsgivende spildevandsstrøm som beskrevet under udluftede sideled ninger ovenfor. Desuden gælder en række begrænsninger, som fremgår af figur , , og Liggende samleledninger i og under bygning Ledningerne dimensioneres og minimumsfaldet findes som angivet for sideledninger. For samleledninger i jord gælder desuden, at mindste dimension for ledning med tilsluttet WC er d i = 96 mm. For ledninger uden WC er mindste dimension d i = 75 mm. Udluftningsledninger Udluftningsledninger er ledninger, hvor der bliver ført luft ind i afløbsledningen. Luften kan tilføres fra det fri gennem en ledning, der udmunder på et sted, hvor eventuel udstrømmende kloakluft ikke giver gener, f.eks. over tag på bygningen. Luften kan også tilføres gennem en VA-godkendt vakuumventil placeret inde i bygningen, f.eks. i en uudnyttet tagetage. Udluftningsledninger, der fører luft ind i afløbsinstallationen, er en nødvendig forudsætning for, at de ledninger, der er tilsluttet, kan regnes som udluftede. Udluftningsledningers dimension kan fastlægges som angivet i figur Det er dog en forudsætning, at ledning s- længden er kort, og at der er få retningsændringer og andre enkeltmodstande. I andre tilfælde bør udluftningsledningen udføres i samme dimension som ledningen, der skal udluftes, eller dimensioneringen bør udføres i henhold til SBI anvisning Uponor afløbssystem

25 Udluftningsledningers dimension Sum af forudsatte spildevandsstrømme Udluftningslednings mindste indvendige diameter qs,f 4 l/s di mm 5 44 Figur > 5 65 Dimensioneringseksempler o.t o.t. A OVM B KV C WC HV VM GA 75 i gulv i badeværelse Eksempel: Tilsluttet ved alle punkter en bolig med gulvafløb med sidetilløb fra håndvask og vaskemaskine, 1 WC og en køkkenvask med tilsluttet opvaskemaskine over vandlåsen. Strækning 0 til -2 er installeret i ingeniørgang. qs,f = 25, WC ga Dimensionering af koblingsledninger Ikke-udluftede ledninger q s,d = q s,f Eksempel på dimensionering af koblingsledninger. 1. Koblingsledninger til VM q s,d = 0,6 l/s af figur d i = 37 mm af figur q s,f findes pr. etage af figur stk. VM : 0,6 l/s 1 stk. HV : 0,3 l/s 1 stk. WC : 1,8 l/s 1 stk. KV : 0,6 l/s 1 stk. OVM : 0,6 l/s 1 stk. GA 75 : 1,2 l/s q s,f : 5,1 l/s Installationsgenstand q s,d d i de mm VM GA 75 0,6 ø37 HV GA 75 0,3 ø29 ø40 OVM KV 0,6 ø37 ø50 KV Pkt. B 1,2 ø44 ø50 GA 100 sideledning 1,5 ø60 ø75 Tabel Uponor afløbssystem 431

26 Dimensionering af ikke-udluftet liggende ledning Eksempel 1 Eksempel 2 Ledning fra GA 75 Ledning fra WC q s,f = 1,2 l/s af figur q s,f = 1,8 l/s af figur q s,d = 1,2 l/s q s,d = 1,8 l/s d i = 44 mm af figur d i = ø60 mm af figur I min = 20 (anbefales ved ikke-udluftede ledninger) Falder dog for reglen om mindste dimension i bygningen, når der er tilsluttet WC på. Dette medfører at d i ø75 mm. I min = 20 (anbefales ved ikke-udluftede ledninger) Efter de 2 eksempler bliver resterende stræk af ikke-udluftede liggende ledninger. Strækning q s,f l/s d i mm de mm l valgt GA 75 pkt. C 1,2 ø WC pkt. C 1,8 ø Pkt. C pkt. B 3,0 ø Pkt. B pkt. A 5,1 ø WC pkt. -1 3,3 ø Tabel Dimensionering af udluftet stående ledning Eksempel 1 q s,f < 12 l/s Fra 7 til 6 q s,f = 5,1 l/s < 12 l/s medfører brug af figur q s,d = 1,8 l/s d i = ø70 mm af figur Eksempel 2 q s,f 12 l/s Fra 5 til 4 7. etage s bidrag: 5,1 l/s 6. etage s bidrag: 5,1 l/s 5. etage s bidrag: 5,1 l/s q s,f = 15,3 l/s q s,d = 1,9 l/s af figur kurve B d i = ø72 mm af figur Eksempel 1 og 2 falder for reglen om mindste tilladte dimension i bygning, når der er tilsluttet WC. Medfører at d i ø75 mm Efter de 2 ovenstående eksempler bliver streng 7 til 0 følgende: Strækning q s,f l/s q s,d l/s d i mm de mm 7-6 5,1 1,8 ø75 ø ,2 1,8 ø75 ø ,3 1,9 ø75 ø ,4 2,2 ø76 ø ,5 2,4 ø78 ø ,0 2,6 ø81 ø ,1 2,8 ø84 ø110 Tabel Uponor afløbssystem

27 Streng 7 1 til 0 1 er analog til ovenstående. Dimensionering af udluftet liggende ledning Eksempel 1 - fra 0 til 0 1 installeret i ingeniørgang q s,f = 36,1 l/s > 12 l/s medfører brug af figur q s,d = 2,8 l/s d i = ø101 mm af figur I min = 9 af figur Af ovenstående eksempel bliver resterende stræk udluftede liggende ledninger: Strækning q s,f l/s q s,d l/s d i mm d e mm I min d e mm ved installation med 20 fald 0 til ,1 2,8 ø101 ø110 9 ø til -1 72,2 3,9 ø118 ø160 8 ø110-1 til -2 75,5 4,0 ø119 ø160 8 ø110-2 til ,0 4,5 ø126 ø160 7,5 Installeret med rør godkendt til jord Tabel Dimensionering af udluftet stående ledning q s,f = 36,1 l/s I henhold til figur bliver di ø65 mm. Dette medfører at d e ø75 mm. En forudsætning for anvendelse af disse dimensioner er, at led ningen er uden eller med få enkeltmodstande (anvendes få 45 - bøjninger) og uden lange liggende strækninger. Dimensionering i andre tilfælde i henhold til SBIanvisning 185. Uponor afløbssystem 433

28 434 Uponor afløbssystem

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

Regn- og. spildevand

Regn- og. spildevand U p o n o r I n f r a s t r u k t u r R e g n - o g s p i l d e va n d 10 2009 51 indhold 5.0 - indhold.............................. 52 5.1 - indledning........................... 54 dimensionering...............................................

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

Norm for afløbsinstallationer

Norm for afløbsinstallationer Dansk standard DS 432 4. udgave 2009-07-03 Norm for afløbsinstallationer Code of Practice for Sanitary Drainage Wastewater Installations DS 432 København DS projekt: M231067 ICS: 91.140.80 Første del af

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

Uponor drænrørssystemer

Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer Brøndsystem Uponor drænrørssystemer 2 . Uponor drænrørssystemer Uponor har udviklet effektive løsninger til alle former for dræning. Et bredt program omfatter drænrør og formstykker

Læs mere

Spildevand. Uponor Spildevandssystem

Spildevand. Uponor Spildevandssystem Uponor ssystem U p o n o r s p i l d e va n d 51 indhold 5.0 - indhold.... 51 5.1 - indledning...54 Dimensionering...56 5.2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2....69 Kravspecifikationer...72 Godkendelser

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

FRIAPHON 2015. Monteringsvejl. - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Monteringsvejl. - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Monteringsvejl. - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA 1 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 - Transport & opbevaring 7-8 8-17 ANDRE MATRIAER 18 19-20 21-22 3 Alment Systemet afløbssystem er fremstillet

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

Afløbsinstallationer. Hans Thorkild Jensen. Undervisningsnotat BYG DTU U-057 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET ISSN 1601-8605

Afløbsinstallationer. Hans Thorkild Jensen. Undervisningsnotat BYG DTU U-057 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET ISSN 1601-8605 nov-06-ainst.doc - 1-17-11-06 Hans Thorkild Jensen Afløbsinstallationer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Undervisningsnotat BYG DTU U-057 2005 ISSN 1601-8605 nov-06-ainst.doc - 2-17-11-06 BYG.DTU/htj AFLØBSINSTALLATIONER

Læs mere

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg NYHED VVS-nr.. SANIACCESS findeler afløbsmassen fra et toilet og pumper det til eksisterende afløb. Vor nye kværn/pumpe med Easy Access har kværnesystem og elektronik adskilt. Enkelt installation uden

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Krav til vandinstallationer Sikring mod Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & klima Center for installation og kalibrering Oversigt Generelle krav til vandinstallation

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Januar 2011. Asto STØJDÆMPENDE AFLØBSSYSTEM TIL BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Asto STØJDÆMPENDE AFLØBSSYSTEM TIL BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Asto STØJDÆMPENDE AFLØBSSYSTEM TIL BYGNING Providing Essentials Hvis ingen hører træet falde i skoven er der så overhovedet nogen lyd? Måske, måske ikke. Med anden generation af Asto-produktprogrammet

Læs mere

Uponor regnvandssystemer

Uponor regnvandssystemer Uponor regnvandssystemer Brøndsystem Uponor regnvandssystem 201 Regnvand indhold 7.0 - indhold... 211 7.0 - indhold... 201 7.1 - indledning...204 7.2 Uponor IQ regnvandsrør...205 Kravspecifikationer...

Læs mere

Norm for afløbsinstallationer

Norm for afløbsinstallationer Dansk standard DS 432 4. udgave 2009-07-03 Norm for afløbsinstallationer Code of Practice for Sanitary Drainage Wastewater Installations DS 432 København DS projekt: M231067 ICS: 91.140.80 Første del af

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer Uponor Brøndsystemer Brøndsystemer 139 Brøndsystemer Brøndsystemer indhold 6.0 Brøndsystemer - indhold... 139 6.1 Brøndsystemer - indledning... 142 6.2 Uponor rense- og inspektionsbrønde ø315 - ø600...

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Opgaver til Pumpeanlæg.

Opgaver til Pumpeanlæg. Opgaver til Pumpeanlæg. 1) Hvad er en Arkimedes snegl? 2) Hvilken pumpetype anvendes normalt til spildevand? 3) Hvad kaldes den særlige pumpetype, hvor trykledningen ved husspildevand kan have en dimension

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Teknisk Installations analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Teknisk Installations analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 AFVANDINGSSYSTEMER... 2 FALD I KONSTRUKTION... 2 AFLØBS SYSTEMER... 3 INDVENDIGE AFLØB... 3 UDVENDIGE AFLØB... 3 UV-AFLØB... 3 DIMENSIONERING AF AFLØB... 4 AFSTAND

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Afløbsteknik. V4 Afløb til toiletter og urinaler

Afløbsteknik. V4 Afløb til toiletter og urinaler Afløbsteknik V4 Afløb ter og urinaler V4 Under løbende kvalitetskontrol iht. DIN 1380. Afvekslende farvevalg, som passer til alle designmæssige trends. Ekstra tilslutningsmuligheder via bøjning og studs.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

AFLØBSINSTALLATIONER INSTALLATIONSGENSTANDE OG UDFØRELSE

AFLØBSINSTALLATIONER INSTALLATIONSGENSTANDE OG UDFØRELSE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN AFLØBSINSTALLATIONER INSTALLATIONSGENSTANDE OG UDFØRELSE SBI-ANVISNING 257 1. UDGAVE 2015 Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg

Vandinstallationer installationsdele og anlæg SBi-anvisning 236 Vandinstallationer installationsdele og anlæg 1. udgave 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236

Læs mere

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

4. Installationsteknik

4. Installationsteknik 4. Installationsteknik 4. Installationsteknik Det er valgt at afgrænse dette projekt til kun at se på bygning B under fagområdet installationsteknik. Endvidere er det antaget at der er lejligheder i hele

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse. Erik Brandt Inge Faldager

Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse. Erik Brandt Inge Faldager Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse Erik Brandt Inge Faldager SBi-anvisning 257 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Afløbsinstallationer installationsgenstande

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Side 2......Tegninger. Side 3.....Skema. Side 4........Slanger. Side 5......Slangeafruller. Side 6......Isolering. Side 7......Manifold / Brønd. Side

Læs mere

Afløbsinstallationer 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997

Afløbsinstallationer 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997 Afløbsinstallationer 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997 INDHOLD AFLØBSINSTALLATIONER INDHOLD KAJ OVESEN INGE FALDAGER VIGGO NIELSEN 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig Genvac Complete Centralstøvsuger Støjfri og allergivenlig Ingen støj under støvsugningen Ingen lugt fra husdyr i boligen 5 årsnti gara ved kort print g brug o r oto nings d l o h på m s alt hu norm Ingen

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Afsluttende prøve - rørmontør opgave A

Afsluttende prøve - rørmontør opgave A Afsluttende prøve - rørmontør opgave A Opgave A Din prøve er opdelt i to faser og har en varighed over 2 dage inkl. nedtagning og oprydning. Dag 1. Fase 1: En praktisk installationsopgave med tilhørende

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang Verdenssensation! Den sikre brandsikringsbarriere Protect Protect DEN FEKSIBE BRANDSIKRINGSBARRIERE brandsikring og på én gang Protect til stål-, rustfri stål- og kobberrør samt brændbare rør med lukkede

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere