Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller."

Transkript

1 Markedsrapport NUMMER 1 APRIL Hold fokus Den bedste måde at håndtere risiko på er at holde hovedet koldt. > 12 Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller. > 19 Centralbankernes afmagt Rentekommentar af Torgeir Høien. >38 Dine penge Kom ud af den danske lavrentefælde tænk globalt. >7 Sæt pengene til at arbejde Mange store selskaber har ikke problemer med for stor gæld. Snarere tværtimod. > 56

2 Leder og kommentar Flot afkast på SKAGENs nye globale ejendomsfond m² Den 31. oktober 2012 lancerede SKAGEN sin nye globale ejendomsfond SKAGEN m 2. Fonden investerer i børsnoterede ejendomsselskaber over hele verden, inden for bl.a. forvaltning og udvikling af indkøbscentre, kontorer, lagerbygninger og lejligheder. I ejendomsmarkedet ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer og dermed også for et godt langsigtet afkast til vores investorer. SKAGEN m 2 er kommet fint fra start og har siden lanceringen givet et afkast på over 11 %. I SKAGEN Fondene gør vi en dyd ud af at være kontrære. Når vi skal finde nye selskaber at investere i, er vi altid på jagt efter selskaber, som er Undervurderede, Underanalyserede og Upopulære. Denne investeringsfilosofiske tilgang til investeringer gælder også, når vi skal vurdere mulighederne for at etablere en ny fond. At dette arbejde kan være meget langtrukkent og kræve mange overvejelser, før en endelig beslutning kan tages, kan ses af, at det er 10 år siden, at vi etablerede vores seneste globale aktiefond SKAGEN Kon-Tiki. At ejendomsinvesteringer generelt har været upopulære i en længere årrække, fremgår klart af den negative prisudvikling, der har været på ejendomsmarkedet. Mange investorer i børsnoterede ejendomsfonde har således opgivet deres investeringer inden for de seneste år. Dette fremgår bl.a. af IFR s (InvesteringsForeningsRådets) statistik over lukkede ejendomsfonde. Alene på det danske investeringsforeningsmarked er der lukket tre ejendomsfonde inden for de seneste 2 ½ år. I forhold til et flertal af investorerne har SKAGEN Fondene et kontrært syn på afkastpotentialet i globale ejendomsaktier. Vi tror på, at der for den langsigtede investor er gode muligheder for at lave et godt langsigtet afkast. Dette er grunden til, at vi nu efter 10 års venten har besluttet at etablere den globale ejendomsfond m 2 og også selv investerer egne midler i fonden. Ud over en attraktiv prisfastsættelse på ejendomsaktier er det vores vurdering, at urbaniseringen, den globale befolkningstilvækst og den samlede velstandsforøgelse vil være drivkræfterne bag de fremadrettede værdistigninger i ejendomsmarkedet. FN forudsiger, at verdens befolkning i 2050 vil være på ni milliarder mennesker. Allerede i dag bor der flere mennesker i byerne end på landet, og om 40 år vil hen mod 70 procent af befolkningerne have bosat sig i byer. Alene i Kina er knap 400 millioner mennesker flyttet fra land til by i perioden Nye byer vil derfor tage form, og nogle af de nuværende tæt bebyggede områder vil vokse meget hurtigere. Jord og ejendom er en begrænset ressource, og efterhånden som købere og lejere er villige til at betale mere for de mest attraktive beliggenheder, vil priserne på ejendomme stige og gøre ejendomsinvesteringer til en fortsat interessant langsigtet investering. Ifølge vores hovedforvalter af SKAGEN m 2 Peter Almström findes der i dag omkring 50 byer i verden, som har forudsætninger for særlig høj vækst. Udsigterne til en langsigtet vækst inden for ejendomssektoren er generelt bedre i verdens hurtigst voksende regioner: BRIC (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og Asean-4 (Malaysia, Thailand, Indonesien og Filippinerne), hvor de demografiske forudsætninger er mere gunstige, og hvor urbaniseringen og indkomststigningen vil fortsætte i de kommende årtier. Ejendomme er lokalt prisfastsat i modsætning til aktier, som typisk er globalt prisfastsat. På lang sigt (mere end 5 år) udvikler ejendomsmarkedet sig anderledes end aktier og obligationer. Derfor kan SKAGEN m 2 være et godt supplement til at skabe et bedre og højere risikojusteret afkast i din portefølje. På side 34 i Markedsrapporten kan du læse mere om SKAGEN m 2. God fornøjelse! Jens Elkjær Adm. direktør i Danmark Risikohåndtering Kære Læser. I denne markedsrapport, der ligesom Årsrapporten er kommet i nye klæder, er det overordnede tema, hvordan vi som forvaltere håndterer risiko. Risiko er et vanskeligt begreb og kan i investeringssammenhæng defineres som faren for, at man ikke når sit opsparingsmål. Et af rådene til at håndtere risikoen, når man investerer, er at holde hovedet koldt og fokusere på den langsigtede værdiskabelse i selskaberne. Oversat til en investor, der sparer op i investeringsforening, betyder det, at man skal trække vejret en ekstra gang, når aktiemarkederne koger over. Hold fast i det mål, du satte dig, da du begyndte at spare op. Udlad at fokusere på kortsigtede udsving, og husk, at det gælder om at have en langsigtet investeringshorisont, når det kommer til aktier. Den reelle værdiudvikling i selskaberne sker som regel ikke i løbet af en enkelt dag, uge eller måned, men over længere tid. Og i vores optik skal man have en investeringshorisont på minimum 3-5 år, når man investerer i aktier. Ved investering i selskaber, hvor der opereres under særligt udfordrende vilkår, kan vi som forvaltere opleve en øget risiko, eksempelvis i form af dårlig ledelse (corporate governance) eller geopolitisk. På siderne 12 til 17 fortæller vi om den risiko, vi oplever ved blandt andet at investere i henholdsvis kinesiske og russiske selskaber. Men også, hvad den eventuelle risiko kan betyde i form af øget afkastpotentiale. I jagten på afkast må vi som investorer, såvel private som professionelle, erkende, at såfremt vi ønsker et højere afkast, end hvad vores obligationsinvesteringer kan tilbyde i det nuværende lavrentemiljø, så er vi nødsaget til at øge allokeringen til mere risikofyldte aktiver som f.eks. aktier. Dette uddyber vi i artiklerne på side 7 og 11. Da ordet chance tolkes som det modsatte af risiko og forbindes med noget positivt, håber vi, at du vil gribe den og ønsker dig god fornøjelse med at læse rapporten. Som altid er du velkommen til at give udtryk for din holdning med en mail til Camilla Grabowski Medredaktør 2

3 Indhold LEDER og kommentar Flot afkast på SKAGENs nye globale ejendomsfond m² > 2 SKAGEN NYHEdER SKAGEN fondenes udvikling > 4 Skatten er blevet nemmere for dig > 5 Kristoffer Stensrud en af verdens bedste investorer > 6 Risikohåndtering Jagten på det sikre afkast > 11 Risikostyring for aktieplukkere > 12 Skønheden og udyret > 14 Russisk omvurdering > 16 Udsigter Centralbankernes afmagt > 38 Sæt pengene i arbejde > 56 Dine penge Kom ud af den danske lavrentefælde > 7 Personlig rådgivning i SKAGEN Fondene > 8 Regnskab og afkast Kvartalsregnskab > 49 Afkast, risiko og bekendtgørelse > 50 Shinzo Abe. Forsøger at sætte farten op i Japan. PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Introduktion The Great Rotation > 19 Første kvartal var en god periode for ejere af globale aktier Aktiefonde SKAGEN Kon-Tiki > 22 Stærk i svagt marked SKAGEN Global > 26 Upopulære vækstmarkeder SKAGEN Vekst > 30 Koncentration og kvalitet SKAGEN m² > 34 Stabil start Obligationsfonde SKAGEN Tellus > 39 Cypriotiske muligheder 14 Kina kan være et krævende marked, med store muligheder og også nogle faldgruber. 16 Der er lovende udsigter for det russiske finansmarked efter åbningen af Moscow Exchange. SKAGEN søger efter bedste evne at sikre at al information givet i denne rapport er korrekt, men tager forbehold for eventuelle fejl og udeladelser. Udtalelserne reflekterer porteføljeforvalternes syn på et givent tidspunkt, og dette syn kan ændres uden varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om at købe eller salg af finansielle instrumenter. SKAGEN påtager sig intet ansvar for direkte eller inddirekte tab eller udgifter, som skyldes brug eller forståelse af rapporten. SKAGEN anbefaler alle, som ønsker at investere i vores fonde, at tage kontakt til en kvalificeret rådgiver på telefon Du kan også sende en til

4 SKAGEN nyheder SKAGEN fondenes udvikling Nedenstående tabeller viser afkast for SKAGENs fonde sammenlignet med deres respektive referenceindeks målt i danske kroner. Tallene på denne side er henholdsvis opgjort siden årsskiftet og siden fondenes start. Tabellerne er opdateret den 27. marts SKAGEN Fondene har altid anvendt udbytte justerede sammenligningsindeks, og fondenes afkast er opgjort efter omkostninger. På side 50 og 51 finder du en udførlig oversigt over samtlige SKAGEN Fondenes nøgletal og begrebs forklaringer. Aktiefond Obligationsfond SKAGEN KON-TIKI Forvalter: Kristoffer Stensrud Start: 5. april 2002 SKAGEN GLOBAL Forvalter: Kristian Falnes Start: 7. august 1997 SKAGEN vekst Forvaltere: Ole Søeberg og Geir Tjetland Start: 1. december 1993 Afkast sidste 12 mdr. Gns. årligt afkast levetid Afkast sidste 12 mdr. Gns. årligt afkast levetid Afkast sidste 12 mdr. Gns. årligt afkast levetid 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 5,5 % 6,0 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 17,1 % 9,1 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 15,1 % 12,8 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 15,9 % 2,6 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 5,1 % 13,9 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 14,9 % 9,7 % -5 % -5 % -5 % -5 % -5 % -5 % -10 % -10 % -10 % -10 % -10 % -10 % SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (NOK) SKAGEN Global MSCI All Country World Index (NOK)* SKAGEN Vekst OSEBX/MSCI All Country World Index (NOK) 50/50* * Før var indeks MSCI World (NOK) * Før var indeks OSEBX SKAGEN m² Forvalter: Peter Almström Start: 31. oktober 2012 Afkast siden start* 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 20 % 12,8 % 14,0 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % SKAGEN m² MSCI ACWI Real Estate IMI (NOK) 12,8 % 14,0 % SKAGEN TELLUS Forvalter: Torgeir Høien Start: 29. september 2006 Afkast sidste 12 mdr. 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 11,92 % 2,20 % Gns. årligt afkast levetid 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 6,69 % 5,16 % SKAGEN Tellus J.P. Morgan GBI Broad Index Unhedged in EUR * Fonden blev startet i løbet af 2012 * Før var indeks Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 år Ovenfor er vist udvalgte fonde, som SKAGEN har tilladelse til at markedsføre i Danmark. Obligationsfonden SKAGEN Avkastning, der overvejende har et norsk fokus, er ikke medtaget i denne rapport, men kan findes på hjemmesiden skagenfondene.dk. Al information om fondene i markedsrapporten er opgjort i danske kroner bortset fra værdipapirer i porteføljerne (side 40-48) samt regnskabet (side 49), der er opgjort i norske kroner. 4

5 SKAGEN nyheder SKAGEN update på 3 minutter Får du ikke altid læst de månedlige statusrapporter? I så fald skal du læse med her. Som noget nyt er vi begyndt at lave korte videoupdates på vores fonde, hvor vi på 3 minutter gennemgår de vigtigste pointer i statusrapporten. Vi giver dig en opdatering på afkast og udvikling i fonden, køb, salg og de vigtigste nøgletal. SKAGEN update bliver indtil videre lavet på SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Global. Hvert kvartal giver porteføljeforvalterne en længere gennemgang af fondene på SKAGEN TV. Her kommenterer de på det foregående kvartal samt fremtidsudsigterne. Her har du mulighed for at indsende spørgsmål til forvalterne. Fakta Hvor finder du statusopdateringerne? Du finder SKAGEN update på vores hjemmeside under menupunktet Nyheder og analyse. Ønsker du at blive automatisk informeret? Hvis du ønsker at få automatisk besked om opdateringerne, når de er klar, kan du abonnere på vores nyheder. Dette gør du enten ved selv at tilmelde dig nyheder på vores hjemmeside under punktet Hold dig opdateret eller ved at sende en mail til Skatten er blevet nemmere for dig Når det gælder investering for frie midler i SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst, er det blevet lettere for dig som investor at opgive minimumsindkomsten til SKAT. SKAGEN har indgået aftale med SKAT om at automatisere den årlige skattepligtige minimumsindkomst på SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst. Minimumsindkomsten er opdelt i to beløb, fx skal der på SKAGEN Kon-Tiki betales aktieindkomst af 31,14 kr. pr. bevis og kapitalindkomst af 0,11 kr. pr. bevis for De forprintede beløb kan findes på selvangivelsen i henholdsvis rubrik 63 og 31. Det er en stor glæde for SKAGEN, at mange års arbejde på at forenkle skatteligningen for vores investorer nu endelig er på plads, siger Jens Elkjær, direktør i Danmark. Kapitalindkomstdelen er indeholdt i Renteindtægter, og aktieindkomstdelen fremgår som Udbytte af udenlandske aktier reguleret marked, DK-depot. Selvom minimumsindkomsten nu forprintes på selvangivelserne, anbefaler vi, at du tjekker, at dette faktisk er sket, når du modtager din selvangivelse. Det skal bemærkes, at der kan være investorer, som i forvejen har indkomst, som af SKAT er defineret som udenlandsk indkomst. Har man det, modtager man et servicebrev fra SKAT, og her skal man blot krydse af, hvis beløbet er korrekt. 5

6 SKAGEN nyheder Kristoffer Stensrud en af verdens bedste investorer En ny bog af den forhenværende hedgefondforvalter Magnus Angenfelt udpeger verdens 99 bedste investorer. Blandt dem tæller legender som Warren Buffett og George Soros og ikke at forglemme Kristoffer Stensrud, som er en af SKAGENs grundlæggere. Er der noget, som går igen hos alle 99 investorer? Jeg har opregnet 12 fællestræk hos investorerne. Den store overraskelse for mig er den lave risiko og fleksibiliteten. Når markedets funktionalitet ændrer sig, drejer investorerne også en smule på kompasset. Magnus Angenfelt har ikke kun søgt i afkastdatabaser, når han har dannet sig et billede af, hvem der er de førende investorer og har præsteret bedst. Han har også udnyttet sit netværk i finanssektoren, som han har opbygget i løbet af sine over 25 år som journalist, analytiker og forvalter. Det hele har nu udmundet i hans bog Världens 99 bästa investerare. Angenfelt har selv haft en succesfuld karriere som hedgefondforvalter, men ville vide, hvordan dem, der er endnu bedre end han selv, har båret sig ad. Han begyndte på arbejdet med bogen i 2008 og anslår, at han har lagt omkring 5000 arbejdstimer i den. Han har desuden haft direkte kontakt i en eller anden form med 75 af de 99 beskrevne investorer. Overvejende amerikanske mænd Investorerne er i mange tilfælde oppe i årene, men de fleste lever stadig, og nogle af dem forvalter stadig penge, selv om de er over 80. Flokken af investorer tæller både forvaltere af offentlige fonde og investorer, som på anden vis har opnået enestående afkast. De investorer, som ifølge Magnus Angenfelt har udmærket sig særligt på deres felt, har især arbejdet med aktivklasser som aktier, valuta og råvarer eller en kombination af dem. De fleste har været meget langsigtede. Fælles for mange af investorerne er, at de har beskæftiget sig med ting, de forstår gerne aktiver, som andre har negligeret, således at de er blevet billige. Alle 99 er mænd. Investorer fra alle verdensdele undtagen Afrika er repræsenteret. Investorer fra USA er dog klart overrepræsenterede, hvilket ifølge Magnus Angenfelt skyldes god investeringsuddannelse og liberal lovgivning for finansmarkedet. Ingen obligationsforvaltere Også et antal berømte forvaltere er blevet frasorteret. Nogle har ikke leveret et tilstrækkeligt konsistent langsigtet resultat, som for eksempel hedgefondforvalteren James Paulson. For andre gælder, at det simpelthen ikke er lykkedes at levere et tilstrækkeligt højt afkast over tid. Det er for eksempel tilfældet for Bill Gross, som forvalter verdens største obligationsfond. Amerikaneren Ralph Wanger er din yndlingsinvestor hvorfor? Han kan fremvise 26 procents årligt gennemsnitligt afkast på 33 år, og hans investeringsstil er den, der minder mest om min egen. Han kan godt lide at holde sig til trends. Det kan jeg også. VIND bogen Vi udlodder 5 eksemplarer af bogen. Send en mail til med emnet Bedste investor og med dit navn og adresse, så deltager du i lodtrækningen. Deltagerne får svar den 3. juni. Er der en bestemt forvaltningsstil, som du mener, gør sig særligt gældende eller er bedre end de andre? Næsten halvdelen af bogens investorer kan karakteriseres som valueinvestorer. I og med at jeg har sat krav om 25 års erfaring, bliver denne kategori trukket frem. Men valueinvestering er uden tvivl en strategi, som er mere udholdende end andre. Hvad mener du, kvalificerede Kristoffer Stensrud til en plads mellem de 99? Jeg har simpelt hen set på det absolutte afkast. Et årligt gennemsnitligt afkast på 23 procent i 19 år er verdensklasse. Som studerende i finansøkonomi på handelsskolen lærte jeg, at det er håbløst at forsøge at slå markedet. Hvad mener du om det? Investorerne i bogen beviser det modsatte. Jeg har læst, at du gik ind i finansbranchen med en skeptisk attitude, men kom frelst ud på den anden side. Hvad mener du med det? Jeg erkendte, hvor vigtig finansbranchen er for markedsøkonomien og demokratiet. Jo bedre investorer allokerer den risikovillige kapital, desto mere effektiv bliver markedsøkonomien, og desto højere velfærd og mindre fattigdom osv. Hvad er dit vigtigste råd til en investor baseret på din viden som forvalter og investeringsekspert? Begynd tidligt. Dette er en profession ligesom alle andre. Øvelse gør mester. Jo tidligere du begynder, desto tidligere kan du begynde at plukke frugterne. Jonas A Eriksson Kommunikationschef Sverige 6

7 Dine penge Kom ud af den danske lavrentefælde tænk globalt Mens boligejerne kan glæde sig over lave lånerenter, må investorerne i danske stats- og realkreditobligationer se i øjnene, at de er fanget i lavrentefælden med udsigt til lave obligationsafkast i de kommende år. Forståeligt at der spejdes efter andre placeringsmuligheder. For investorer med en investerings horisont på mere end 3 år, kan den 5-stjernede obligationsfond SKAGEN Tellus med sin globale tilgang være en interessant mulighed eventuelt suppleret med globale ejendomsinvesteringer og aktier. Renterne er banket længere og længere ned, i takt med centralbankernes renteinterventioner og investorernes flugt mod mere sikre værdipapirer under uroen på de finansielle markeder. Men det, der før var en sikker havn, virkede som en stødpude og gav pæne afkast, er nu med korte og lange renter på 0,3 % og 3,5 % gået hen og blevet en udfordring for mange obligationsinvestorer. Inddrages inflation og skat i regnestykket, er der for de kommende år udsigt til negative eller meget lave realafkast efter skat. Hvis investor ikke aktivt foretager sig noget, vil købekraften af formuen forringes selv med uforandrede renter. Stiger de lange renter, vil danske statsog realkreditobligationer med lang løbetid og stor rentefølsomhed falde i kurs og forringe afkastet på kort sigt. Med andre ord er investorerne fanget i en ubehagelig lavrentefælde, som tvinger dem til at søge andre investeringsalternativer og sandsynligvis må acceptere større udsving i deres formue, hvis de vil sikre realværdien af den. Det er jo også en risiko at få for lidt i afkast og dermed ikke nå sine opsparingsmål og forpligtelser. Tænk globalt tænk globale statsobligationer Har man en investeringshorisont på mere end 3 år og kan tåle lidt større udsving i formuen, end hvis man havde investeret i danske statsog realkreditobligationer, er SKAGEN Tellus en mulighed. Fonden investerer i statsobligationer udstedt i forskellige valutaer i udviklede lande og vækstmarkedslande de såkaldte Emerging Markets-lande. Det globale investeringsmandat giver porteføljeforvalter Torgeir Høien gode muligheder for at investere der, hvor det er mest interessant. I 2012 leverede fonden et afkast på 12,6 % og slog sit referenceindeks med over 13 %. De seneste 5 år har fonden leveret et gennemsnitlig årligt merafkast på mere end 3 % i forhold til referenceindekset, hvilket har været med til at sikre fonden 5 Morningstar-stjerner. Globale aktier og ejendomsinvesteringer også en mulighed Den private langsigtede investor kan, som pensionskasserne gør, vælge at investere i ejendomme. Det kan gøres gennem SKAGEN m 2, som investerer i børs noterede ejendomsaktier over hele verden, hvor ejendomsmarkedet nyder godt af den enorme tilflytning til storbyerne samt den demografiske udvikling og øget velstand i verden. På langt sigt svinger ejendomsmarkedet anderledes end aktier og obligationer. Derfor kan SKAGEN m 2, eventuelt kombineret med vores globale aktiefonde, være et godt supplement til obligationsinvesteringerne. Det kræver, at man er langsigtet og tålmodig. Formueudsving må forventes. Vi giver gerne råd gratis og uforpligtende for dig Brug os få en drøftelse med en af vores formuerådgivere om, hvordan SKAGEN Tellus, SKAGEN m 2 og vores aktiefonde kan gøre en forskel for dine investeringer det er gratis og helt uforpligtende for dig. Henrik Rasmussen Formuerådgiver Fakta SKAGEN Tellus Investerer i statsobligationer udstedt i forskellige valutaer i udviklede lande og vækstmarkedslande. Fonden er en aktivt forvaltet global obligationsfond, som gennem omfattende analytisk dækning af de globale markeder søger at finde obligationer, der er undervurderet, for at give det bedst mulige risikojusterede afkast. Globaliseringen i verden betyder, at lande, økonomier, valutaer og renteniveauer over tid nærmer sig hinanden, hvilket giver en række makroøkonomiske muligheder, som vi kan udnytte i sammensætningen af obligationsinvesteringerne. Væsentlige bidragydere til afkastet er kuponrenter, revurdering af obligationskurser og valutakurser. På langt sigt må du forvente større kursudsving i fonden end ved investering i danske stats- og realkreditobligationer. SKAGEN m 2 SKAGEN m 2 investerer i børsnoterede ejendomsselskaber over hele verden, inden for blandt andet forvaltning og udvikling af indkøbscentre, kontorer, lagerbygninger og lejligheder. Prisudviklingen på ejendomsmarkedet er drevet af urbanisering, befolkningsvækst og velstandsstigning. FN forventer, at 70 % af jordens befolkning vil være bosat i byerne om 40 år i dag er det cirka 50 %. Alene i Kina er knap 400 millioner mennesker flyttet fra land til by i perioden Kursudviklingen på børsnoterede ejendomsaktier afspejler over tid prisudviklingen på ejendomme. Ejendomme er lokalt prisfastsat i modsætning til aktier, som typisk er globalt prisfastsat. På lang sigt (mere end 5 år) svinger ejendomsmarkedet anderledes end aktier og obligationer, hvilket giver mulighed for at reducere risikoen, når du kombinerer disse tre aktivklasser. Global tilgang giver stor fleksibilitet i forhold til at placere sig der, hvor mulighederne ser bedst ud, og styre uden om boligboblerne. Nem adgang til det globale ejendomsmarked, hvilket normalt er dyrt, vanskeligt og kræver indgående lokalt kendskab til markedet, man investerer i. Enkel måde at sprede sine ejendomsinvesteringer på. Læs mere om SKAGEN m 2 og SKAGEN Tellus på side 34 og 39 eller på 7

8 Personlig rådgivning i SKAGEN Fondene Mød pensioneret tandlæge Peter Sørensen fra Holbæk. Han har været investor i SKAGEN Kon-Tiki i otte år og vil gerne slå et slag for, at også andre investorer benytter sig af muligheden for rådgivning i SKAGEN. Hvad enten man er porteføljeforvalter med ansvaret for en hel fond eller som Peter Sørensen privat investor, er de bløde kvaliteter engagement og passion uundværlige for processen. Rådgivning om investering får derfor ofte et markant personligt islæt, der kan føre til en ganske tæt relation mellem formuerådgiver og investor. Det tætte personlige samarbejde afspejler, at investor viser SKAGEN en betydelig tillid ved at placere sine midler i fondene. Siden starten i 1993 har det været en vigtig del af SKAGENs måde at drive forretning på ved at opbygge og styrke tillidsforholdet til investorerne. Og ifølge Peter Sørensen mærker man dette: Som det bør være, er I tilgængelige for alle. Ingen spørgsmål er for små eller for enkle til at få en seriøs behandling. Det synes jeg er vigtigt at få frem. Peter Sørensen har ellers ikke haft det største behov for professionel rådgivning. Siden han blev færdiguddannet som tandlæge, har han selv styret sine pengesager som han siger, nogenlunde fornuftigt. Han tegnede sin første pensionsordning på opfordring som 25-årig, og siden har sund fornuft og matematisk sans været retningsgivende for hans opsparing og investering. En investeringskyndig nær ven bragte Peter Sørensen på sporet af SKAGEN Kon-Tiki. Og da fonden kontinuerligt leverede gode afkast, og han oplevede et højt kommunikationsniveau i SKAGEN, så han snart fonden som et blivende supplement til investering i enkeltaktier. Han har fastholdt sin investering og deltager i øvrigt flittigt i SKAGENs møder og konferencer. Peter Sørensen har desuden tidligt taget stilling til spørgsmålet om aktiv kontra passiv forvaltning. Hans holdning er klar: Jeg vil hellere betale et højere fee, såfremt jeg har tillid til, at forvalteren kan levere et bedre afkast over tid, end investere i passivt forvaltede fonde, som blot følger et indeks. Forholdet til banken i Holbæk er godt han styrer dog helst selv investeringsdelen. Men formuerådgiver Jonas Rasmussen, SKAGEN, har bidraget med råd og sparring. Senest har det været en dialog omkring en evt. omlægning fra kapitalpension til alderspension. Det er jo også godt at have Jonas, når det bliver for broget med braset, siger Peter Sørensen med et lunt smil. Braset er hans ord for investeringer i de statsdominerede brasilianske selskaber Eletrobras og Petrobras, som udviklede sig skidt i SKAGEN Kon-Tiki i 2012, til skade for det samlede afkast i fonden. Jeg er glad for at blive bekræftet i, at I har lært af disse hændelser og tager risikoen ved statsligt medejerskab i selskaberne alvorligt. Han følger med i udviklingen i fondene og har også selv taget ansvar for investering i en række enkeltaktier. Så han ved, at han har fået et godt resultat ud af sin investering i fonden SKAGEN Kon-Tiki. Sammenlignet med mine egne enkeltaktier, så har kun Novo Nordisk gjort det bedre end fonden. Og risikoen ved enkeltaktier er langt større, siger han. Jonas Rasmussen fortæller, at SKAGEN har mange danske private investorer, som har fællestræk med den nu pensionerede 8

9 Dine penge I er tilgængelige for alle. Ingen spørgsmål er for små eller for enkle til at få en seriøs behandling. tandlæge fra Holbæk. Det er engagerede investorer med egen erhvervskarriere og en passioneret interesse for opsparing og investering. De er vant til at have ansvar og foretrækker at træffe selvstændige og informerede valg. Disse investorer har heller ikke ladet sig skræmme af finanskrisen, og den store erfaring med aktier betyder, at de ikke uden videre flygter ud af investeringer med en høj risikoprofil. I den senere tid er der desuden sket en spændende udvikling i behovet for rådgivning, i takt med at flere investorer har fået øje på investeringsforeningerne. Mange er blevet mere opmærksomme på behovet for spredning af risikoen, og det udvider spektret for rådgivningen. Derfor har vi også oplevet en forøget interesse for vores obligationsfond SKAGEN Tellus og ikke mindst for den nye ejendomsfond SKAGEN m 2, slutter Jonas Rasmussen. Peter Sørensen information Pensioneret tandlæge. Bosiddende i Holbæk. Enkemand, to døtre og tre børnebørn. Født SKAGEN Kon-Tiki-investor i 8 år. Begyndte at spare op til sin pension allerede som 25-årig. Jonas Rasmussen information Formuerådgiver i SKAGEN siden Finansøkonom, HD i finansiel rådgivning. Har inden han kom til SKAGEN, arbejdet 6 år som erhvervs- og investeringsrådgiver/private Banker. Bor i Svogerslev med sin gravide kæreste og bonus søn. Elsker at rejse ud og se verdens forskellige steder og kulturer. Har anbragt langt størstedelen af sine egne investeringer i SKAGEN Fondene. Formuerådgiver Jonas Rasmussen og pensioneret tandlæge Peter Sørensen. Gode bekendte gennem flere år. 9

10 Sponsorat Sponsor for dansk ridesport SKAGEN har besluttet fremover at engagere sig i den danske ridesport. Det vil blandt andet ske ved sponsorering af arrangementer og stævner, som er toneangivende i det danske ridemiljø. Senest er SKAGEN gået ind som hovedsponsor for Dansk Varmblods Hingstekåring 2013 i marts og vil senere på året være til stede med sponsorstøtte ved DM i Dressur 2013 på Broholm Slot. Ridning er med sine heste en af Danmarks store sportsgrene. Det er klart, at en sport, der tillige beskæftiger godt fuldtidsansatte og frivillige forgrener sig langt ind i det danske samfund. Dansk Rideforbund tæller ikke mindre end medlemmer fordelt på 400 rideklubber. Ser vi på den økonomiske side af sagen, bidrager sporten til bruttonationalproduktet (BNP) med 21 milliarder kroner. Tallet svarer cirka til omfanget af den danske internethandel. Et særkende ved ridesporten er, at den ser stort på aldersgrænser og kønsopdeling og fungerer i bredden, på tværs af sociale barrierer. Sporten udfolder sig på alle niveauer lige fra den naturbegejstrede skovrytter til eliteridning på internationalt niveau. Konkurrencemomentet inden for ridningen er livligt og bidrager til entusiasmen hos udøverne. Hestefolket drives generelt af en stor passion for deres sport og dyr. Det er mennesker, der som os i SKAGEN er klar over, at man skal arbejde hårdt og flittigt for at opnå gode resultater, og at det tager tid at nå i mål med ambitionerne. Man bliver aldrig færdiguddannet som rytter som i investeringsverdenen er der altid noget at lære. Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning er Nordeuropas største hestemesse og den næststørste danske messe, kun overgået af feriemessen i Herning. En messe af denne størrelsesorden udgør et spektakulært show, der omfatter en lang række aktiviteter fra springkonkurrencer over messeudstilling og hingstekåring til stort gallashow. Det er forvaltningsselskabet SKAGEN, der betaler sponsoratet og vi er meget tilfredse med at kunne bidrage som hovedsponsor gæster besøgte i år Herning Messecenter fordelt på fire dage. Et bredt spektrum af hesteinteresserede fra hele landet og resten af Norden kiggede forbi og skabte en myldrende, levende stemning omkring arrangementet. SKAGEN deltog endvidere med en velbesøgt stand, hvor investeringsinteresserede kunne nyde en Gammel Dansk og en snak om investering. I al beskedenhed gik en af hallerne i messecenteret under navnet SKA- GEN Fondene Arena. DM i dressur på Broholm Slot i juni lever selvfølgelig ikke størrelsesmæssigt op til Hingstekåringen i Herning. Men det traditionsrige DM-stævne med udstillere har sin helt egen sjæl og er henlagt til historiske omgivelser på Broholm. Stævnet afvikles i slotsparken en gammel engelsk inspireret herregårdshave, som med et væld af romantiske indslag føjer sig ind i den sydfynske natur. 10

11 Risikohåndtering Jagten på det sikre afkast Rekordlave renter har givet hårde tider for obligationsforvaltere. Men Torgeir Høien og obligationsfonden SKAGEN Tellus har taget udfordringerne op med succes. Fremgangsmåden består i at investere i undervurderede og nøje udvalgte statsobligationer. De lange obligationsrenter er rekordlave i store dele af den udviklede verden. I lande som USA, Japan, Storbritannien, Tyskland og hele Norden ligger de et sted mellem nul og to procent. Samtidig er der udsigt til relativt svag økonomisk vækst. Investorerne er flygtet fra risikoen Finanskrisens dimensioner gør den til den største økonomiske nedgang siden 30 erne. Den har fået investorer i hobetal over hele verden til at undgå risiko. Sære ting er sket siden krisen. Da for eksempel den amerikanske statsgæld i sommeren 2011 blev nedgraderet fra højeste rating, gik renterne ned i stedet for op, som man måske skulle forvente, og efterspørgslen på amerikanske statsobligationer steg. Et andet eksempel er, at investorer undertiden i stedet for at få rente har været villige til at betale rente for at eje fx tyske statsobligationer. Det er mildest talt blevet svært at være obligationsforvalter. Men Torgeir Høien og hans fond, den globale obligationsfond SKA- GEN Tellus, har klaret sig godt. Fonden steg med 12,5 procent i 2012, dvs. 13,2 procentpoint mere end referenceindekset, der faldt med 0,7 procent. Vi har fået et meget godt afkast fra vores statsobligationer i perifere eurolande som Portugal, men også i EU-lande som Polen og Litauen, siger Torgeir Høien. Fonden har tjent på at undgå statsobligationer i såkaldt sikre havne som Eurozonens kernelande Tyskland, Holland m.fl. Udsend risikovarsel for statsobligationer Obligationer bør forsynes med et advarselsskilt, mente den legendariske amerikanske investor Warren Buffett i et interview med erhvervsmagasinet Forbes i februar Der er jo en høj risiko for, at investorer vil tabe penge på investeringer i obligationer, når lange renter og inflation udhuler investeringens realværdi. Hvad mener du om påstanden om, at man bør undgå statsobligationer? Jeg er enig i, at man bør undgå visse statsobligationer. Men man kan ikke skære alle Vi holder os til undervurderede statsobligationer og valutaer, siger porteføljeforvalter i SKAGEN Tellus Torgeir Høien. over en kam. Vi holder os til undervurderede statsobligationer og valutaer, da vi mener, at de skaber det største risikojusterede afkast over tid, fortsætter Torgeir Høien. I SKAGEN Tellus bestræber Torgeir Høien sig på at undgå højt prisfastsatte statsobligationer, som man i øjeblikket finder i mange udviklede lande, der går for at være sikre. Lande som USA, Tyskland, Schweiz, Storbritannien og de nordiske lande har ekstremt lave renter. Jeg undgår også japanske statsobligationer, da jeg tror, at der er stor risiko for, at inflationen i landet bliver høj. Desuden undgår jeg statsobligationer i vækstlande som Ungarn, Argentina og Venezuela på grund af høj politisk risiko og usikkerhed omkring den økonomiske politik. Vi lever i en globaliseret verden, hvor prisog renteniveauer konvergerer, i takt med at stadig flere lande bliver en del af det økonomiske system. Torgeir Høien udnytter dette i sin jagt på den optimale investering. Det skaber gode forudsætninger for fonden, at man kan vælge, hvor fonden skal investere, og at man ikke er styret af et indeks. I den bedste af alle verdener er der høj kuponrente på den statsobligation, jeg har købt. Den stiger i værdi, mens jeg ejer den, samtidig med at valutaen styrkes. Ser vi på, hvordan fondens afkast hidtil er blevet til, viser det sig, at 67 procent skyldes kuponrente, 26 procent at obligationerne er steget i værdi, dvs. renterne er faldet, og syv procent skyldes, at den valuta, obligationen er udstedt i, er blevet styrket. Hvor ser du investeringsmuligheder i statsobligationer? Først og fremmest i lande, som har relativt høje renter, og hvor man kan regne med, at de vil falde. Jeg mener, at der nu er gode muligheder i for eksempel brasilianske, mexicanske og sydafrikanske statsobligationer, men også tættere på, for eksempel i Polen. I de udviklede lande holder Torgeir Høien sig til den nederste del af rentekurven, når han tror, at valutaen vil blive styrket. Dette er grunden til, at SKAGEN Tellus for eksempel ejer korte amerikanske rentepapirer, treasury bills. Hvad er netop nu den største risiko for en obligationsinvestor? Den største fare er svag økonomisk vækst i de udviklede lande. På kort sigt kan der faktisk komme endnu lavere renter i lande, der opfattes som sikre. Det kan få mange til at tage forkerte beslutninger. Den lave vækst betyder, at statsgælden i mange lande er stærkt voksende. Indimellem kan markederne miste troen på, at det kan lykkes at sanere statsfinanserne, og så risikerer man et run på statsobligationer. Resultatet bliver høje renter og høj inflation. Jonas A Eriksson Kommunikationschef Sverige 11

12 Risikohåndtering Risikostyring: en aktieplukkers tilgang Hvad har faldende boligpriser i USA med den reelle værdi af et byggeri i Kenya at gøre? Ingenting. Den bedste måde at håndtere risiko på, er ved at holde hovedet koldt. Peter L. Bernstein karakteriserer i sit skelsættende værk Against The Gods: The Remarkable Story of Risk (dansk: Fra forsyn til fremsyn) risikostyring således: Det væsentlige i risikostyring er at maksimere de områder, hvor vi selv har en vis kontrol med resultatet, samtidig med at vi minimerer de områder, hvor vi absolut ikke har nogen kontrol med resultatet, og hvor forbindelsen mellem årsag og virkning er skjult for os. Bernsteins synspunkt er centralt for vores holdning til risikostyring i fondene. Volatilt marked = ineffektivt marked I aktiemarkeder er der masser af variable, som man ikke har kontrol over. Kursudsving er en af de vigtigste. Markedsbevægelserne kan få værdien af vores investeringer og fondene selv til at falde betydeligt under, hvad vi anser for den indre værdi af de selskaber, vi investerer i. Volatile kursudsving kan være smertefulde, men har i de fleste tilfælde intet at gøre med, hvad vi betragter som den underliggende risiko dvs. risikoen for permanent tab af kapital eller investeringer, som leverer utilstrækkeligt afkast. Hvis man mener og det gør vi at markeder er ineffektive, må man se i øjnene, at markedsvolatilitet er en ringe målestok for værdifastsættelse af selskaber. Vi har med andre ord svært ved at indse, hvordan den indre værdi af et bryggeri i Kenya kan blive nævneværdigt påvirket af faldende huspriser i USA eller af arbejdsløsheden i Spanien. Bevar roen og fortsæt dagligdagen Det er ikke muligt på kort sigt at afbøde hverken markedets svingninger eller deres virkning på vores fonde og deres investeringer. Om børsen vil falde ti procent i morgen, er både umuligt at forudsige og forhindre. Angående risikostyring er det vigtigste, at vi ikke lader kursudsving lokke os ud i noget, som svækker vores investeringers potentielle langsigtede afkast som fx at sælge beholdninger, blot fordi markedspriserne falder. Markedet synes upåvirkeligt over for kortsigtet værdifastsættelse af selskaber, men Volatilt marked = ineffektivt marked. Det er ikke muligt på kort sigt at undgå risikoen ved markedsudsving. Det vigtigste er, at vi ikke lader udsvingene lokke os ud i noget, som svækker vores investeringers potentielle langsigtede afkast. «Vi lever i en verden, hvor risikostyring bliver mere og mere kompleks.» har til gengæld vist sig ret så effektivt ved fastsættelse af værdi i vores foretrukne 3-5- årige investeringshorisont. Bevar roen og fortsæt dagligdagen med dette motto søgte man at holde tingene gående i London under tyskernes bombardementer under 2. verdenskrig. Det er sandsynligvis også den rigtige indstilling, når markederne sander til. Konkret betyder det, at man ser på selskaberne individuelt og fastsætter deres værdi, som om markedet var lukket for en længere periode. Sikkerhedsmargen Vi kan vælge at betragte markedets depressive adfærd på kort sigt som støj snarere end risiko og koncentrere vores risikostyring omkring vurdering af individuelle investeringer. Anskuet således er den største risiko at betale for meget for en aktie. Når vi køber aktier i et selskab, forsøger vi at vurdere, hvor meget selskabet er værd, enten baseret på værdien af dets materielle aktiver eller evne til fremtidig indtjening (pengestrøm). Hvis vi tager fejl af disse tal, risikerer vi i bedste fald utilstrækkeligt afkast og i værste fald permanent tab af kapital. Vi stræber efter at minimere risikoen for fejlberegning af et selskabs værdi ved at sikre os en passende sikkerhedsmargen. Det betyder, at vi leder efter investeringer med en stor difference på, hvad vi tror selskabet er værd, og den kurs, markedet forsyner det med. Med en betydelig margen kan vi føle os trygge ved, at selvom vores vurderinger rammer procent forbi værdifastsættelse er efter vores mening mere en kunst end en videnskab er der stadig et fornuftigt afkast tilbage. Desværre kan et selskabs udsigter ændre sig over tid. Derfor er en sikkerhedsmargen i sig selv ikke nok. Vi gør to ting for at mindske risikoen forårsaget af ændrede betingelser. For det første prøver vi at fokusere på selskaber, hvis fremtidsudsigter er relativt lette at forstå. Facebook er et godt eksempel på et 12

13 Risikohåndtering selskab vi ikke forstår selskabet er muligvis billigt, men vi har ingen mulighed for at forudsige dets fremtidige pengestrøm og dermed dets fremtidige værdi. For det andet prøver vi at undgå selskaber, som har mangfoldige risici. Normalt er der her tale om selskaber med både høj finansiel og operationel risiko. Et godt eksempel er et højt belånt mineselskab. Det har både risiko for lavere råvarepriser og for høj gældsbyrde, hvis råvarepriserne holder sig lave for længe. Undgå værdifælder Nogle gange kan der gå mere end 3-5 år, før markedet opdager, at et selskab er undervurderet, og kan korrigere værdifastsættelsen dækkende. For at citere Keynes: Markeder kan forblive irrationelle længere, end du kan forblive solvent. Sådanne tilfælde er bedre kendt som værdifælder og kan være meget skadelige for afkastet. Hvis man har investeret i et selskab, der handles til 0,7 x bogført værdi, med ringe afkast på aktien, og selskabet i løbet af 3 år omvurderes til 1 x, er afkastet ganske godt, men går der ti år, er det temmelig kummerligt. Vi forsøger at mindske risikoen for at blive fanget i værdifælder på to måder. For det første leder vi efter selskaber med klare triggere til en omvurdering, altså noget i horisonten, som kan udkrystallisere selskabets værdi. Det kan for eksempel være et selskab, som sandsynligvis vil blive splittet op i to, hvorved konglomeratrabatten vil forsvinde. Netop dette skete sidste år for en af investeringerne i SKAGEN Global, Tyco International, og processen frigjorde en god portion skjult værdi. Stop-loss Stop-loss vil sige, at man automatisk sælger en aktie, hvis den falder under et bestemt forud fastlagt niveau. Nogle investorer anser stop-loss for en fornuftig måde at begrænse tab på individuelle beholdninger. Vores opfattelse er, at kortsigtede fald i aktiekurserne ikke behøver at have noget at gøre med ændringer i selskabers fundamentale værdi. Derfor anvender vi ikke stop-loss. Vi anerkender til gengæld, at markedet kan opfange noget før os, og vi er derfor ganske disciplinerede med at gennemgå investeringer, hvor der har været et fald i aktiekursen. Efter vores mening er stop-loss en måde at lade markedet diktere, om vi skal købe eller sælge, ofte med begrænset hensyntagen til fakta. Og det er det sidste, vi ønsker et kortsigtet fald i aktiekursen kan lige præcis være en købslejlighed for en klog langsigtet investor, og ikke en intelligent måde at styre risiko. For det andet leder vi efter selskaber, som sandsynligvis vil skabe betydelig værdi til deres aktionærer. Det er vigtigt, i tilfælde af at markedets omvurdering kommer senere, end vi har regnet med. Disse selskaber er typisk i stand til at generere tilstrækkelig pengestrøm, udbetale klækkeligt udbytte og potentielt tilbagekøbe et betydeligt antal egne aktier. Ingen sammenhæng. Vi har svært ved at indse, hvordan den indre værdi af et bryggeri i Kenya kan blive påvirket af for eksempel arbejdsløsheden i Spanien. Volatiliteten i markedet er derfor et dårligt mål for markedets værdi. Samsung Electronics, som tre ud af vores fire aktiefonde ligger inde med, er et eksempel på et selskab, hvor vi tog fejl af den centrale trigger til en omvurdering, men alligevel i længden opnåede et meget godt afkast. Samsung Electronics-aktien blev aldrig omvurderet helt på højde med sine amerikanske ligemænd Apple og Intel, men selskabets imponerende indtjeningsvækst på næsten 20 procent årligt har opvejet de manglende stigninger der lå i omvurderingen. Begrænsning af skaden Selv om vi gør vores yderste for at mindske risikoen, går det indimellem galt alligevel. Enten har vi betalt for meget, fordi noget uforudset er hændt selskabet, eller også har det taget længere tid, end vi regnede med, inden værdien blev synliggjort. Men vi tager til enhver tid vores forholdsregler og sikrer, at sådanne udfald ikke påvirker porteføljens samlede afkast afgørende. Vigtigst er, at vi sikrer en fornuftig og mådeholden størrelse på beholdningerne. Individuelle investeringer og sektor-eksponering skal størrelsesmæssigt tilrettelægges således, at en enkelt fejltagelse ikke ødelægger den samlede langsigtede performance. Dette er grunden til, at vi til enhver tid har hen ved 100 beholdninger anbragt i et bredt spektrum på tværs af brancher i vores fonde. Havde vi uendelig tid til rådighed, kunne vi måske tillade os en langt højere koncentration, men vi må besinde os på, at vores investorer forventer et solidt absolut og relativt afkast i en 3-5-årig horisont. En anden sikkerhedsforanstaltning vi foretager, er at sikre rigelig plads til at manøvrere, hvis vi skulle tage fejl af en investering. Det indebærer, at vi har tilstrækkelig likviditet i vores investeringer og kan sælge effektivt fra, hvis vi får behov for det. Indimellem køber vi beholdninger, der til en vis grad er illikvide. Men vi forsøger at begrænse os og køber dem kun, når belønningen er helt overbevisende. Da kan det virke fornuftigt at ofre lidt af friheden til at skifte mening. Foto: Bloomberg Vi står for sund fornuft De ovenfor skitserede tiltag til risikostyring er på ingen måde udtømmende. Men vi forsøger som regel at holde dem enkle og ligetil. Vi lever i en verden, hvor risikostyring bliver mere og mere kompleks og bestemt af modeller, der ligger fjernt fra vores bottom up-tilgang til verden. De bygger på teorier om effektive markeder, som vi ikke tror på. SKAGENs succes som fondsforvalter over tid er blevet til gennem en enkel sund fornuft-tilgang. Vi anvender også vores sund fornuft-principper ved risikostyring og skaber derved både forklarlighed og gennemsigtighed. I lyset af at det globale finansielle system gentagne gange de seneste 20 år er brudt sammen, uden at risikostyring har kunnet forhindre det, er det måske netop sund fornuft og enkelhed, der skal til. Torkell Eide PORTEFØLJEFORVALTER 13

14 Skønheden og udyret Standset investering. SKAGEN købte i 2009 de første aktier i det kinesiske landbrugsselskab Chaoda Modern Agriculture, som eksporterer grøntsager til store dele af Asien. Men kun et år efter solgte vi selskabet helt fra efter mistanke om regnskabsfusk. Handlen med Chaoda-aktier blev stoppet på Hongkong-børsen i Det kan være både udfordrende og indbringende at investere i det kinesiske aktiemarked. Det fik vi to gode eksempler på, da SKAGEN Kon-Tiki gik ind i landbrugsselskabet Chaoda Modern Agriculture og bilproducenten Great Wall Motor. Chaoda Modern Agriculture forførte os med tilsyneladende attraktive nøgletal og en spændende forretningsmodel, som desværre ikke havde hold i virkeligheden. Heldigvis blev tabet meget begrænset. Great Wall Motor har på den anden side været en fantastisk oplevelse. I løbet af tre år er vores investering på 170 millioner kroner vokset til over to milliarder kroner. Præsidenten på forsiden SKAGEN Kon-Tiki købte de første aktier i det kinesiske landbrugsselskab Chaoda Modern Agriculture i Selskabet var på det tidspunkt prisfastsat lavt i forhold til både indtjening og bogførte værdier. Konsolidering i landbrugssektoren havde stort potentiale som trigger for en omvurdering. Og så var den kinesiske præsident oven i købet afbildet på forsiden af selskabets kundemagasin med et af selskabets anlæg i baggrunden. Det virkede jo meget tillidsvækkende. Chaoda Modern Agriculture var desuden en af hovedleverandørerne til OL i Beijing. Desværre gik der ikke længe, før de gule advarselslamper begyndte at blinke. Chaoda kunne referere til solid kontantbeholdning, gode resultater og tilsyneladende øgede bogførte værdier, men alligevel havde selskabet brug for kapitaltilførsel. Det var påfaldende, at regnskabstallene stemte. Vi gik grundigt til værks og talte med alle, som havde forstand på regnskabsfusk i Kina, lige fra industrieksperter til regnskabsfolk. Forretningsmodel, regnskabsføring og økonomisk situation blev taget op på talrige møder med ledelsen i Chaoda Modern Agriculture, men vi blev mødt med meget afvigende og uklare forklaringer. Det var her, de røde lamper begyndte at blinke. Et aftalt møde i Hongkong med selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformand blev desuden aflyst og erstattet med en telefonkonference, hvilket ikke ligefrem øgede tilliden til selskabet. Forud for mødet Børnesygdomme og store svingninger Kina har det seneste årti været motor for væksten i verden, men aktionærerne i de kinesiske selskaber har ikke fået del i opsvinget. Det lokale aktiemarked (A-aktier) er siden toppen i 2007 faldet med 63 procent, mens de aktier, som er tilgængelige for udlandet på Hongkong-børsen, er faldet 43 (i lokal valuta) procent i værdi. Aktiemarkedet i Kina er ungt og ikke gået fri af børnesygdomme. For ikke mere end et par år siden pralede Kinas ledende aktiemæglerfirma med, at dets analytikere i gennemsnit havde hele tre års brancheerfaring. Overgangen fra fattigdom til rigdom har også været svær at tackle for branchen. Mange har ladet sig friste af lette penge, og investorerne er blevet parkeret på bagsædet et problem, som i øvrigt ikke er ukendt i mere modne aktiemarkeder, heller ikke i dag. Grafer: Kurs- og prisudvikling (P/E, P/B) for det kinesiske aktiemarked, lokale A-aktier og Hongkong seneste ti år samt udvikling i BNP. 14

15 Risikohåndtering havde vi inspiceret en række af selskabets anlæg og var ikke særligt imponerede. I forhold til hvad tidligere var blevet kommunikeret, var det nyt for os, at der manglede kontrol over distributionen. Efteråret 2010 solgte vi derfor alle vores aktier i Chaoda Modern Agriculture. Begrænset tab Posten i Chaoda Modern Agriculture var på intet tidspunkt over 0,8 procent af SKAGEN Kon-Tikis forvaltningskapital. Baggrunden er, at vi som regel går gradvis ind i nye selskaber. Det realiserede tab blev begrænset til 13 millioner kroner. I maj 2011 afslørede en vågen journalist, at Chaoda Modern Agriculture formentlig var kommet med urigtige påstande om ejerskab af landområder i Kina. September samme år blev selskabet suspenderet fra Hongkong Stock Exchange blandt andet på grund af mistanke om kursmanipulation. Aktien er fortsat suspenderet, og man afventer forsinkede regnskaber og anden central information. Chaoda Modern Agriculture har været en dårlig investering for SKAGEN Kon-Tiki, men det er så afgjort muligt at lave gode aktieinvesteringer i Kina. Erfaringerne med selskabet bør heller ikke udvides til, at man generelt ikke stoler på kinesiske selskabers ledelse og regnskaber. Men en ting har vi lært en gang for alle af vores tid i Chaoda Modern Agriculture, og det er at være på vagt. Overgået vores drømme SKAGEN Kon-Tiki investerede i slutningen af 2008 de første kroner i den kinesiske bilproducent Great Wall Motor. Det, der lokkede, var hverken prangende design, letpåklædte kvinder på køleren eller løfter om, at selskabet med det prætentiøse navn ville erobre verden. Great Wall Motors forretningsmodel virkede meget solid og tillidsvækkende i et marked i stærk vækst. Selskabet var prisfastsat til under bogførte værdier og i besiddelse af en betydelig kontantbeholdning. De fleste af vores aktier i Great Wall Motor blev købt i efteråret 2009 til kurser, som prisfastsatte selskabet lavere end dets kontantbeholdning. Så vidt stemte vores analyser overens med selskabets regnskaber og fremtidsudsigter. Kortet har med andre ord svaret til landskabet. Bilsalget og de økonomiske resultater for ikke at tale om aktiekurserne har imidlertid overgået vores vildeste forventninger, da vi gik ind i Great Wall Motor. Bilsalget fordoblet på fem år Great Wall Motor solgte biler i Fem år senere lå salget på biler, over fem gange så højt. Selskabet ligger lige midt i det kinesiske smørhul, på en blomstrende hjemmebane med over 1,3 milliarder indbyggere, hvor stadig flere har råd til at købe deres første bil. Det gør på den anden side konkurrencen om bilkunderne endnu hårdere. Siden vi blev aktionær i Great Wall Motor, har selskabet øget sin markedsandel i Kina fra omkring en til over tre procent. Og succesopskriften? Innovation, høj kvalitet til attraktiv pris, høj kundeloyalitet, moderne teknologi og høj eksponering mod landdistrikter med lav biltæthed. Lønsom vækst Great Wall Motor har også mestret kunsten at skabe høj vækst samtidig med god lønsomhed. Nettofortjenesten pr. produceret bil ligger på 1500 amerikanske dollar, hvilket svarer til branchens mest lønsomme aktører. Lønsomt har det også været for investorerne i SKAGEN Kon-Tiki. Aktiekursen er blevet mere end tolvdoblet, siden vi indtrådte. Men succes i det kinesiske hjemmemarked er en ting hvad med resten af verden? Great Wall Motor sælger faktisk biler i 120 lande. Selskabet opfylder EU s krav til bilproduktion og har etableret sig med forhandlere i Storbritannien. Knut Harald Nilsson Porteføljeforvalter Tore Bang Kommunikatør LANGT ENDNU TIL TOPPEN % Forståelse af, hvad selskabet foretager sig CN GDP (RHS) Hang Seng in CNY (LHS) Shanghai A in CNY (LHS) Det lokale aktiemarked i Kina (A-aktier, rød graf) kollapsede under finanskrisen og ligger langt under toppen fra dengang. Kinesiske aktier, der er tilgængelige for udenlandske investorer, har langt igen for at nå gamle højder. Væksten i BNP i Kina er faldet fra 14 til underkanten af otte procent, men det absolutte niveau ligger nu på et højere niveau. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Vil man lykkes som aktieforvalter, er det uanset markedet nødvendigt at forstå, hvad selskabet foretager sig. Hvordan fungerer forretningsmodellen, hvilken strategi benytter selskabet over for fremtidige mål, og hvad skaber værdierne? Vi går som regel gradvis ind i de selskaber, vi køber, og følger omhyggeligt med i, om ledelsen handler på en måde, der svarer til intentionerne. Hvis selskabet skifter kurs, gælder det om at være på vagt. Og præsterer selskabet ikke i overensstemmelse med de præmisser, vi har opstillet, er det nødvendigt at sætte spørgsmålstegn: Hvad er årsagen til de svagere resultater? Har selskabet bevaret den konkurrenceevne, som lå til grund for investeringen? Ville jeg købe aktier i selskabet, hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved nu? Hvis svaret på det sidste spørgsmål er nej, hvorfor skal jeg så beholde aktierne? Svagere pengestrøm, hyppige emissioner, udskiftning af revisor, store transaktioner mellem selskab og hovedejer samt flere interne transaktioner er generelt alvorlige faresignaler. Ikke mindst i det kinesiske aktiemarked. Sund fornuft er vigtig for at lykkes i aktiemarkedet såvel som i livet. Virker noget for godt til at være sandt, er det sikkert heller ikke. 15

16 Russisk omvurdering SKAGEN Global øger eksponeringen mod Rusland, og vi gennemgår her, hvorfor selskaber fra det tidligere Sovjetunionen ofte er indbegrebet af vores tre U er Upopulær, Underanalyseret og Undervurderet. Foto: Bloomberg Anlægsarbejdere på Gazproms nye anlæg Bovanenkovo. Selskabet er en af verdens største energiproducenter. For over ti år siden da begrebet BRIC første gang dukkede op, havde mange investorer særligt høje forventninger til Rusland. USSR var blevet opløst, og landet havde gennemgået en dyb socio-økonomisk og politisk krise i 90 erne, hvor det russiske BNP var faldet med fyrre procent. Men Vladimir Putin var lige kommet til magten med store ambitioner om at genrejse Rusland som økonomisk stormagt i verdensbegivenhedernes centrum. De seneste tolv år er det gået fremad i højt tempo, og Rusland er nu verdens niendestørste økonomi med en voksende middelklasse, som forventes at generere fortsat vækst i BNP. Alligevel har mange investorer tendens til at være forsigtige, når det drejer sig om Rusland. De russiske aktie- og rentefonde havde sidste år en tilgang på ni milliarder dollars, hvilket er meget lavere end de 13 milliarder ind i Brasilien og de 16,5 milliarder, som kinesiske aktiver tiltrak. Russisk rabat Bekymringer over råvareafhængighed, forældet teknologi og infrastruktur, nedslidte uddannelses- og sundhedssystemer samt udbredt kriminalitet og korruption har ikke bedret Ruslands image hos de internationale investorer. Det gælder især i en tid, hvor risikoaversionen generelt er stigende. Men disse problemer hjemsøger også de andre BRIClande i større eller mindre grad. Så hvad er specielt for Rusland? Porteføljeforvalter i SKAGEN Global Søren Milo Christensen peger på en yderligere faktor: Spørger man investorer, hvilket land der har den største risiko for regeringsindblanding, vil de fleste sige Rusland. Dette er grunden til, at den russiske markedsrabat er blevet øget. MSCI Country World Index historiske P/E er 12, og MSCI Emerging Markets tilsvarende 10, men Rusland handles kun til 4 (lavest af samtlige lande i MSCI EM-universet). Rabatten er blevet større på trods af den seneste positive udvikling på det russiske finansmarked. Statsejede selskaber blev sidste år lovgivningsmæssigt pålagt at udbetale DE RUSSISKE AKTIERS P/E-NIVEAU ER HISTORISK LAVT* Indien Brasilien MSCI Emerging Markets Kina Rusland mindst 25 procent af indtjeningen i udbytte, og de to ledende aktiebørser RTS og Micex blev tidligere i år succesfuldt slået sammen til Ruslands største børs Moscow Exchange. Fremtidige initiativer til at oprette central regulering og søsætte statsejede selskaber på den hjemlige børs kan virke yderligere ansporende og give næring til Putins håb om at gøre Moskva til et globalt finanscentrum. Selskabsfokus SKAGENs fokus ligger altid på individuelle selskaber. Men udviklingen i Rusland har været overbevisende, og der er i år lagt op til, at russiske selskaber skal indføre de internationale rapporteringsstandarder (IFRS) i stedet for den ringere russiske udgave. Det *Baseret på årets forventede indtjening Kilde: MSCI pr. 31. marts

17 Risikohåndtering Ny børs. Moscow Exchange kan få positiv effekt og skabe større tillid til det russiske kapitalmarked. har bidraget til, at SKAGEN Global-teamet har øget den russiske eksponering. Over 7 procent af fonden er i øjeblikket investeret i russiske selskaber. Den bedste bidragyder af ovenstående har indtil nu i år været Vimpelcom. Teleselskabet indtager med sine lige over to procent en tiendeplads i porteføljen. Vimpelcom er en stabil forretning, som opererer i vækstmarkeder og derfor genererer god pengestrøm. I takt med at selskabet luger ud i omkostningerne og reducerer og refinansierer sin gæld, vil pengestrømmen blive yderligere øget. Vi tror, markedet vil værdsætte dette. Aktieprisen er på det seneste steget, og muligheden for at udbetale større udbytte øges i takt med pengestrømmen. Alligevel handles Vimpelcom stadig med rabat i forhold til lignende selskaber, og vi har en meget stærk tro på denne investering. SKAGEN Globals største russiske beholdning er Gazprom, som er en af verdens største energiproducenter. Beholdningen fandt vej til porteføljen i 2010 og er formentlig repræsentativ for, hvor udfordrende det er at investere i russiske selskaber. Staten er majoritetsejer, og selskabsledelsen lader en del tilbage at ønske sammenlignet med normen i mere udviklede markeder. Forbedring af selskabets ledelse kan imidlertid blive en vigtig trigger RUSSISKE SELSKABER I SKAGEN GLOBAL (% AF FONDEN) 2,6% 2,1% 0,8% for aktieprisen, enten som følge af interne initiativer eller ved regeringens mellemkomst. Søren Milo Christensen forklarer: Behovet for udenlandsk investering i Rusland vil fortsat bidrage til, at selskabsledelsen forbedres, og gennemsigtigheden øges. Gazprom er et af Ruslands største selskaber og kan drage fordel heraf. Risikopræmie Statsligt ejerskab tilføjer endnu et komplekst led det har vi smerteligt erfaret, da vi i 2012 indkasserede tab på vores beholdning i det statsejede brasilianske selskab Eletrobras. Selvom en virksomhed er ejet og kontrolleret af en familie eller en oligark kan lade deres interesser gå foran andre aktionærers, er det ikke sandsynligt, at de bevidst vil tilføje selskabet skade. Det er ellers en risiko, når man investerer sideløbende med staten, som kan finde på at bruge selskabet til sine egne formål. Eletrobras har lært os at være forsigtige, når store beholdninger har en dobbeltsidet agenda, og en downside ikke bare vil være til skade for aktieprisen, men potentielt kan ødelægge selskabets aktiver. Gazproms ekstremt lave værdifastsættelse giver også en sikkerhedsmargen. P/E en er på 3, og markedet har dermed på 0,6% 0,7% 0,5% forhånd prisfastsat ud fra, at selskabet sandsynligvis vil agere på en måde, så betydelige værdier vil blive ødelagt for aktionærerne. Hvis vi har ret i, at selskabsledelsen vil blive forbedret, og der ikke sker noget ødelæggende, kan aktieprisen sagtens fordobles. Mens vi venter, kan vi så hæve 5 procent (og hen ad vejen sikkert mere) i udbytte. Rusland vil sandsynligvis forblive et udfordrende investeringsklima en tid fremover og sikkert ikke være for sarte sjæle. På den anden side vil klimaet sikkert ikke være så meget russisk roulette, som mange investorer frygter. Søren Milo Christensen forklarer: Markedet gør ofte den fejl at koble usikkerheden på kort sigt med høj risiko for store tab og ignorerer den sikkerhedsmargen, som en lav værdifastsættelse giver. Hvis markedet allerede har indregnet det værst tænkelige scenarie, er nedsiderisikoen ofte begrænset, og den potentielle upside kan være betydelig. Det giver os en markant fordel i spillet om risikopræmien. En sådan indstilling rimer meget godt med den gamle russiske talemåde: Hvor der er mod, er der sejr. SKAGEN Global-teamet tror på, at den tapre søgen efter ukonventionelle ideer i upopulære lande i den sidste ende vil føre til sejr for fonden og dens investorer. Nick Henderson KOMMUNIKATØR Surgutneftegas og de tre U er Det nyeste kreatur i vores russiske stald er Surgutneftegas, som er landets tredjestørste olie- og gasselskab. Selskabet er samtidig en god case story for, hvordan SKAGEN anvender de tre U er. Upopulær: Operationelt er selskabet det bedste olie- og gasselskab i Rusland. Alligevel er der ikke mange investorer, som følger det, eftersom Surgutneftegas (endnu) ikke offentliggør IFRSrapportering. Af samme årsag er selskabet heller ikke at finde i benchmarks, og indeksfondene undgår det. Det kniber også med åbenheden, og den seneste meningsfulde information om reserverne der kan være tale om helt op til 30 milliarder dollar netto kontantbeholdning og om ejerforholdene til 40 procent af selskabets aktier blev offentliggjort i Underanalyseret: Som ejere har vi gjort et betydeligt analysearbejde omkring denne investeringscase. Men på trods af en markedskapacitet på over 30 milliarder dollar bliver selskabet kun fulgt af 14 sell-side analytikere, og internationale analytikere undgår det af de omtalte grunde. Gazprom Vimpelcom Surgutneftegas Sistema CTC Media Sberbank Undervurderet: Selv hvis vi ser bort fra bunken af kontanter og egne aktier er selskabet meget attraktivt værdifastsat og handles til en P/E på 4. Vi ejer også præferenceaktier, som leverer et supplerende udbytte på 9 procent. Stor andel af Rusland. Russiske aktier udgjorde ved kvartalsskiftet 7,3 procent af porteføljen. 17

18 Porteføljeforvalternes beretning Introduktion > Første kvartal startede med et opsving for de fleste aktiemarkeder. New Yorkbørsen noterede All Time High og Tokyobørsen steg kraftigt. Foto: Bloomberg Trykker penge: Den nye statsminister i Japan, Shinzo Abes igangværende pengetrykningsprogram har ført til, at japanske aktier er steget med omkring 50 procent siden slutningen af oktober sidste år. 18 > Gældstunge sydeuropæiske lande slider fortsat med en økonomi i bakgear og rekordhøj arbejdsløshed. Men obligationsrenterne i de fleste lande er kommet ned på håndterbare niveauer. > Prissætningen af vores fonde er fortsat lav i historisk sammenhæng, og korrelationen mellem aktier er kommet ned på et mere normalt niveau. Det er et godt udgangspunkt for aktive forvaltere som os til at give vores investorer gode afkast i tiden fremover.

19 Porteføljeforvalternes beretning The Great Rotation I lighed med de sidste tre år blev første kvartal en god periode for ejere af globale aktier. Solide selskaber med stabil indtjening og høj udbetaling af udbytte var de mest populære. Det skyldtes lave renter i obligationsmarkedet. Prissætningen på sådanne selskaber er efterhånden ved at være for høj, siger porteføljeforvalter i SKAGEN Global, Kristian Falnes: Højeste mode lige nu i de globale kapitalmarkeder er The great Rotation, dvs. investorerne flytter penge fra obligationer til aktier med høj og sikker udbetaling af udbytte. USA s og i det hele taget industrilandenes aktiemarkeder har udviklet sig betydeligt bedre end i de generelle vækstmarkeder. Her har selskaberne ofte en mere volatil udvikling i indtjeningen. Men vores opgave er på ingen måde at følge med i den nyeste mode, men hele tiden finde selskaber, som antagelig vil give godt afkast i forhold til den risiko, vi løber. De fleste aktiemarkeder viste gode afkast i løbet af kvartalet. Virakken omkring Cypern, generelt øget skepsis over for udviklingen i Europa og væksten i verdensøkonomien førte i slutningen af kvartalet til en svagere udvikling for cykliske aktier og de lange obligationsrenter blev endnu engang trukket noget ned. Skubbes over i aktier Amerikanske og førende europæiske tiårige obligationsrenter har holdt sig under to procent. På denne baggrund må flere og flere efterhånden overgive sig og øge andelen af aktier i jagten på afkast. Store mængder af pensionspenge flød under finanskrisen over i sikre statsobligationer. Disse penge står stadig på sidelinjen og er klar til at tage turen tilbage til aktiemarkedet. Risikoniveauet skal nu øges, så pensionsmidlerne ikke mister købekraft i den kommende tid. Eller for at sige det på en anden måde: Ligger man inde med amerikanske statsobligationer til 1,7 procent i rente om året i ti år, løber man faktisk en stor risiko, hvilket det følgende afsnit illustrerer. For stor likviditet skaber bobler Den amerikanske og den europæiske centralbankchef Ben Bernanke og Mario Draghi har anvendt uortodokse virkemidler og gjort kapitaltilførslen betydeligt lettere. Både selskaber og stater har nu adgang til billig finansiering. Sågar det kriseramte Spanien kan nu låne penge i fem år og nøjes med de mere overkommelige 3,5 procent i rente. Denne ekstreme tilførsel af likviditet, som vi har været og fortsat er vidne til, vil sandsynligvis før eller siden give ubehagelige bivirkninger. Inflationen i Europa ligger på 1,7 procent, men det nominelle afkast fra tyske toårige statsobligationer er fortsat negativt! Ekstrem tilførsel af likviditet har historisk set næsten altid genereret bobler i en eller anden form. Bobler er vanskelige at identificere, men lette at få øje på retrospektivt. Tiden vil vise, om vestlige statsobligationer lige nu ligger i boblebadet. Muligheden foreligger. Kinesiske tømmermænd Optimisme og tro på fremtiden pibler frem, men både energi-, metal- og madpriser viser faldende tendens. Det plejer de også, når verdensøkonomien er ved at komme sig. Økonomerne forventer nu kun en marginal stigning i væksten i verdensøkonomien BNP-væksten forventes at stige igen til næste år Udviklede markeder Verden Europa USA BRICS Latinamerika EMEA Asia Kina Vækstmarkeder i år (se graf). Men i 2014 imødeser man et spring fra 2,4 til 3,1 procent. Men er den svage prisudvikling for råvarer tegn på, at den økonomiske vækst egentlig er aftagende? Tidligere var det kobberprisen, som blev anset for indikator for verdens økonomiske udvikling. Indtil nu i år er prisen på kobber faldet med ti procent. Vi hælder til, at de faldende priser på energi og råvarer skyldes overinvesteringer i ny kapacitet. Disse investeringer blev sat i gang i årene inden finanskrisen under den store kinesiske aktierus. En rus, som gav nogle slemme tømmermænd. Det er ikke utænkeligt, at de lavere priser på både energi og råvarer vil bestå et stykke tid endnu. De vil være til glæde for forbrugerne, især i den fattigste del af verden. De fleste af klodens lande er nettoimportører af mad og energi, og prisfald vil generere meget mere bæredygtig økonomisk vækst end alverdens pengepolitiske tiltag. De udviklede markeder i udbrud I første kvartal opstod et fænomen for første gang i mange år: Afkastet for de udviklede markeder var næsten 10 procentpoint Kilde: Bloomberg consensus, 31. mars 2013 Fladt i år: Væksten i verdensøkonomien forventes kun at blive marginalt bedre i år (lysegrøn søjle) sammenlignet med 2012 (mørkeblå søjle), men stiger markant i

20 Porteføljeforvalternes beretning Frygtløse aktieinvestorer VIX Volatilitetsindex for S&P Aktier i udviklede lande tager fra Des 07 Des 08 Des 09 Des 10 Des 11 Des 12 Mars 13 Små kursudsving: Frygtindekset VIX, som måler volatiliteten i aktiemarkedet, er på historisk lavt niveau MSCI Verden Vekstmarkeder (2013=100) Marts 2011 Juli 2011 Nov 2011 Marts 2012 Juli 2012 Nov 2012 Marts 2013 Udviklede markeder Vækstmarkeder Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg, Morgan Stanley Research Populære udbytter: Investorernes jagt på solide selskaber med stabil indtjening og høje udbytter skal have en del af æren for, at aktier i udviklede markeder stiger mere end i vækstmarkederne. højere end for vækstmarkederne. En stor del af forklaringen på den øgede interesse for de udviklede aktiemarkeder, kan findes i en relativ god udvikling for den amerikanske økonomi, en stabilisering af finansiel stress i Europa og store forventninger til det nye regime i Japan. Politiske skuffelser i lande som Kina og Indien, samt lavere energi-og råvarepriser, gjorde også sit til at investorerne var mere lunkne på vækstmarkederne. I marts kunne det brede børsindeks S&P 500 ringe med klokken for en ny all time high. Sidste gang, det skete, var i efteråret Stemningen er vendt i USA, og det har været afgørende, at boligmarkedet nu peger opad igen. Havde man købt S&P s ejendomsindeks for et år siden, ville afkastet være over 80 procent. Dette indeks styrtdykkede fra maks i 2007, men har nu atter indhentet S&P 500 med hensyn til afkast de seneste ti år. Ud af BRIC-landene Det var verdens store vækstlokomotiver, som trak afkastet mest ned i vækstmarkederne, nemlig BRIC-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Værst stod det til med Brasilien, som faldt 10 procent. Det gennemgående tema i disse lande er politiske og økonomiske udfordringer, som har skræmt mange investorer væk. Ser vi på brasilianske aktier, kan de nu købes til en pris, der kun ligger en smule over den bogførte egenkapital (indekset). Det er første gang i ti år. Dengang blev investorerne skræmt over fagforeningslederen Lula da Silvas præsidentembede, inflationen lå på omkring 20 procent, og nabolandet Argentina var gået bankerot. Tidspunktet viste sig siden at være særdeles godt til at købe brasilianske aktier. Det samme mente SKAGEN Kon-Tikis forvalter Kristoffer Stensrud, som fyldte indkøbsposen. Fondens brasilianske aktier har de følgende år leveret et fortrinligt afkast. Men sidste år gik det som bekendt knap så godt med vores brasilianske aktier. Det gjaldt først og fremmest investeringen i Eletrobras, hvor den statslige indgriben førte til genforhandling af selskabets koncessioner på markant dårligere vilkår og deraf forringet indtjening. Vores vægtning i statsdominerede brasilianske selskaber er nu betydeligt lavere. Der kan dog dukke interessante muligheder op senere, den nuværende lave værdifastsættelse taget i betragtning. Vi har fundet flere lavt vurderede selskaber i de øvrige BRIC-lande. Ingen af dem er kontrolleret af staten, bortset fra China Unicom. Japansyndromet Japans nyindsatte præsident Shinzo Abe har med en særdeles aggressiv pengepolitik sat gang i det japanske aktiemarked og sænket den japanske yen. Netop det var hans ambition. Eksportsektorens konkurrenceevne skal bære landets økonomiske vækst i den kommende tid. Abes målsætning er en inflation på to procent i løbet af to år. Den japanske valuta er siden udgangen af sidste år blevet svækket med omkring 20 procent mod amerikanske dollar, og aktiemarkedet er gået op med 50 procent. Eksporterhvervene er gået forrest. Japan har været i hi i 20 år aktiebørsen ligger stadig 70 procent under maksimum i Den nye politik, som nu skal revitalisere Japan, er til gengæld risikabel. Den japanske stat er stærkt forgældet; den samlede gæld andrager 200 procent af BNP. Hvis det går galt for Japan en gang til, kan det få betydelige konsekvenser for verdensøkonomien. Det bliver dog næppe i år. ASEAN blomstrer En del vækstmarkeder uden for BRIC-landene har indtil nu udviklet sig særdeles godt i år. Investorerne i vores aktiefonde kan fortsat glæde sig over en god kursudvikling for vores tyrkiske selskaber. Ingen af dem kan betegnes som dyre, selvom kursen er steget betragteligt, men enkelte er ved at nå kursmålet. 20

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

SKAGEN Fondene Kvinder & Investering

SKAGEN Fondene Kvinder & Investering Kunsten at anvende sund fornuft SKAGEN Fondene Kvinder & Investering Kunsten at anvende sund fornuft Dansk Arkitektur Center 10. november 2010 Kvinder & Investering - Aftenens program Find informationer

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere