Drev SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning"

Transkript

1 Drev SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 Driftsvejledning

2 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde for denne vejledning: Denne vejledning gælder for drev beregnet til styringsenheder, SA SA 48.1, styringsenheder SAR SAR Vejledningen gælder kun for højredrejende lukning, dvs. den drevne aksel drejer med uret for at lukke armaturet. Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedshenvisninger Anvendelsesområde Kort beskrivelse Idriftsætning (El-tilslutning) Vedligeholdelse Advarsler Øvrige henvisninger Tekniske data Transport og opbevaring Montage på armatur / gear Manuel betjening Elektrotilslutning El-diagram Afbrydelsesmetode Styring AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Mikroswitch Montage af rundstik Indstilling af vejkontakter Indstilling af vejkontakt ZU (lukket) (sort område) Indstilling af vejkontakt AUF (åben) (hvidt område) Indstilling af DUO-mellemstillingskontakt (option) Indstilling af bevægelsesretning ZU (lukket) (sort område) Indstilling af bevægelsesretning AUF (åben) (hvidt område) Indstilling af momentkontakt Testkørsel Indstilling af mekanisk stillingsvisning (Option) Indstilling af potentiometer (Option) Indstilling af elektronisk stillingsgiver RWG (Option) Indstilling 2-leder-system 4-20 ma og 3- / 4-leder-system 0-20 ma Indstilling 3- / 4- leder-system 4-20 ma Vedligeholdelse Eksploderet tegning SA SA 16.1 Reservedelsliste SA SA Konformitetserklæring og fabrikanterklæring Stikordsfortegnelse AUMA bureau- og agenturadresser

3 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Sikkerhedshenvisninger 1.1 Anvendelsesområde AUMA drev er beregnet til betjening af industriarmaturer, f.eks. ventiler, skydere, klapper, og haner. Anden anvendelse kræver fabrikantens tilladelse. Ved anvendelse til ikke godkendte formål og derved eventuelle forårsagede skader fralægger fabrikanten sig ethvert ansvar. Risikoen påhviler alene operatøren. Overholdelse af denne driftsvejledning er del af den korrekte anvendelse. 1.2 Kort beskrivelse AUMA-drev af typerne SA SA 48.1 og SAR SAR 30.1 er opbygget som modulenheder. Vejbegrænsning af reguleringen sker via vejafbrydere i begge grænsestillinger. En afbrydelse via drejningsmomentkontakter kan ligeledes ske i begge grænsestillinger. Afbryderens type bestemmes af armatur-fabrikanten. 1.3 Idriftsætning (Eltilslutning) Ved drift af elektriske apparater står visse dele tvangsmæssigt under farlig spænding. Arbejder på elektriske anlæg eller driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller personer, der har fået tilsvarende undervisning, under vejledning og opsyn af en uddannet elektriker og iht. gældende elektrotekniske forskrifter. 1.4 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesanvisninger (se side 18) skal overholdes, idet drevets pålidelige funktion ellers ikke længere kan garanteres. 1.5 Advarsler Tilsidesættelse af advarselshenvisningerne kan medføre svære personeller tingskader. Fagligt kvalificeret personale skal være fortroligt med alle de advarsler, som findes i denne driftsvejledning. Fagmæssig transport, faglig optimal opbevaring, opstilling, montage samt omhyggelig idriftsætning er forudsætninger for pålidelig og sikker drift. For at fremhæve sikkerhedsrelevante processer i denne driftsvejledning gælder følgende sikkerhedshenvisninger, hvor hver enkelt henvisning er mærket med et passende piktogram. Dette tegn betyder: Henvisning! Henvisning markerer aktiviteter eller fremgangsmåder, som har væsentlig indflydelse på en hensigtsmæssig drift. Ved tilsidesættelse, kan der under visse omstændigheder opstå følgeskader. Dette tegn betyder: Elektrostatisk farlige komponenter! Når dette tegn er anbragt ved platiner, forefindes der komponenter, som ved elektrostatisk afladning kan beskadiges eller ødelægges. Hvis det ved justeringsarbejder, målinger eller udskiftning af print er nødvendigt at berøre komponenterne, skal der umiddelbart før sørges for en afladning ved berøring af en jordet, metallisk overflade (f.eks. ved huset). Dette tegn betyder: Advarsel! Advarsel henviser til aktiviteter eller hændelser, som ved ikke reglementeret gennemførelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko for personer eller værdier. 1.6 Øvrige henvisn. Dette tegn betyder: Arbejder som måske allerede er udført fra armaturfabrikantens side! Når drev udleveres påmonteret armaturet, sker montagen MOV på armaturfabrikken. En test af indstillingen skal foretages ved idriftsætningen! M 3

4 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 2. Drev SA SA 48.1 og SAR SAR 30.1 Driftsformer SA: Standard: Korttidsdrift S2-15 min (Iht. IEC 34-1/ VDE 0530) Option: Korttidsdrift S2-30 min SAR: Standard: Intermitterende drift S4-25 % ED. Tilladelig koblingshyppighed -se tekn. datablad for SAR Endestop: Tællehjul-tørnegear for endestop LUKKET / ÅBEN Momentkontakt: Trinløs justerbar momentkobling for lukke- og åbningsretning Omdrejningstal: Se tekn. datablad for SA og SAR Varmelegeme i kontaktrum: 5-20 W Motorer: Trefaset-motor, enfaset motor-vekselstrømsmotor, eller jævnstrømsmotor Motorværn: Standard: 3 termoafbrydere Option: 3 koldledere El-tilslutning: Standard: Op til udførelse størrelse SA(R) 16.1: AUMA rundstik med skruetilslutning Fra udførelse størrelse SA(R) 25.1: Motortilslutning med tilslutningsklemmer Styring med AUMA rundstik Omgivelsestemperatur: SA: SAR: 25 C op til + 80 C (med RWG eller med AUMA MATIC op til + 70 C) 25 C op til + 60 C Tæthedsgrad: Standard: IP 67 (Iht. EN ) Option: IP 68 Overfladebehandling: Standard: Tokomponentlak med jernglimmer 3. Transport og opbevaring Transport til montagestedet i fast emballage. Løftegrejet må ikke fastgøres på håndhjul. Når drev er påmonteret armaturet, skal løftegrej fæstnes til armaturet og ikke til drevet. Oplagring i godt gennemluftede, tørre lokaler. Beskyttelse mod fugtighed fra gulv ved oplagring i reol eller på trærist.. Der beskyttes mod støv og snavs. Blanke flader beskyttes med egnet korrosionsbeskyttelsesmiddel. Når drev skal opbevares gennem længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter derudover under alle omstændigheder iagttages: Før opbevaring: Blanke flader, i særdeleshed på drivende dele og montageflader beskyttes med langtids korrosionsbeskyttelsesmiddel.. I et interval på 6 måneder kontrolleres for korrosionsdannelse. Hvis der findes tegn på korrosion, skal korrosionsbeskyttelsen fornys. Efter påbygning af drevet skal den elektriske forbindelse straks etableres, så varmelegemet kan forhindre dannelse af kondensvand. 4

5 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Montage på armatur/ gear MOV M. Før montagen skal drevet kontrolleres for skader.. Beskadigede dele skal erstattes med originale reservedele. Montagen er mest enkel, når armaturets aksel/ gearets aksel peger lodret opefter. Montagen kan dog ske i en hvilken som helst position. Drevet udleveres fra fabrikken i stillingen ZU (lukket) ( endestoppet ZU [lukket] er aktiveret).. Check, om tilslutningsflangen passer til armaturet/gearet. Centreringen af flangerne skal udføres som pasning med slør! Tilslutningsformerne B1, B2, B3 eller B4 (Billede A) leveres med boring og not (normalt iht. ISO 5210). Billede A Tilslutningsudform B 1 / B 2 Bøsning Tillslutningsudform B 3 / B 4 Boring med not Ved tilslutningsform A (Billede B) skal gevind og armaturets spindel stemme overens. Medmindre der ikke udtrykkeligt er bestilt med gevind, er gevindbøsningen ved afsendelse fra fabrikken ikke boret eller boret for. Vedr. Færdigbearbejdning af gevindbøsningen: se næste side. Kontroller om boring og not på armaturets eller gearets tilgangsaksel stemmer overens. Tilslutningsflangernes tilslutningsflader på drev og armatur/gear skal affedtes grundigt.. Tilgangsakslen på armatur/gear indfedtes let. Drevet påsættes armatur/gear og fastgøres. Bolte (min. kvalitet 8.8, se Tab. 1) spændes ensartet krydsvis. Tabel T A (Nm) M 8 25 M M M M M M

6 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Færdigbearbejdning af gevindbøsningen (Tilslutningsform A): Billede B Tilslutningsform A Gevindbøsning / Udgangsflangen skal ikke fjernes fra drevet. Centrerringen (80.2, Billede B) drejes ud af tilslutningsflangen vha. en tapnøgle eller lignende. Gevindbøsningen (80.3) tages ud sammen med aksial-nålekransen (80.01) og aksiallejeskiven (80.02). Aksial-nålekransen og aksiallejeskiven tages af gevindbøsningen. Gevindbøsningen bores, drejes ud, og der skæres gevind. Ved opspænding skal rund- og planløb iagttages! Den færdigbearbejdede gevindbøsning renses. Aksial-nålekrans og aksiallejeskiver smøres med kuglelejefedt og sættes på gevindbøsningen. Gevindbøsningen indsættes sammen med aksiallejerne i tilslutningsflangen. Vær opmærksom på, at kløerne griber rigtigt ind i hulakslens not.. Centrerringen skrues i og drejes fast til anslag. Med en fedtpresse presses rigeligt kuglelejefedt ind i smøreniplen. Beskyttelsesrør for stigende armaturspindel Ved beskyttelsesrør, som medleveres løst, omvikles gevind med hamp eller teflonbånd. Beskyttelsesrøret skrues i gevind og spændes. Ved korrosionsbeskyttelse KS/ KX skydes akseltætningsringen ned til kontakt med huset.. Evt. lakskader udbedres. Kontroller om endekappen er til stede og er ubeskadiget. 6

7 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Manuel betjening Manuel drift må kun anvendes, når motoren står stille. Omkobling ved løbende motor kan forårsage skader på drevet (Billede C)!. Omkoblingsarmen løftes i håndhjulets centrum til maksimalt 85, samtidig drejes håndhjulet let frem og tilbage, indtil håndbetjeningen kommer i indgreb (Billede D). Billede C Billede D Håndkraft er tilstrækkelig til betjening af omkoblingsarmen. Anvendelse af en forlænger er hverken nødvendig eller tilladt. For stor kraftanvendelse kan medføre beskadigelse af omkoblingsmekanismen.. Omkoblingsarmen slippes (svinger tilbage til udgangsstillingen ved hjælp af fjederkraft). Hvis omkoblingsarmen ikke svinger tilbage, hjælpes til med hånden, således at omkoblingsarmen kommer i sin udgangsposition. (Billede E). Billede E Billede F. Håndbetjeningen forbliver i indgreb, indtil motoren atter tilkobles. Derefter følger automatisk omskiftning til motordrift.. Håndhjulet drejes i den ønskede retning (Billede F). Manuel drift må kun ske, når omkoblingsarmen er i udgangsposition!. Håndbetjeningen udkobles automatisk, når motoren kobles til. 7

8 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 rundstik NORM Driftsvejledning 6. Elektrotilslutning Arbejder på elektriske anlæg eller driftsmateriel må kun udføres af en faguddannet elektriker eller af personer, der har fået undervisning og er under vejledning og opsyn af en uddannet elektriker samt iht. de til enhver gældende regler i stærkstrømsreglementet. Billede G1 AUMA rundstik (Kundetilslutning XK) Mærkeplade Motor Til beskyttelse af armaturet og drevet må udkoblingsforsinkel- sen, dvs. tiden fra aktivering af vej- eller momentafbry- dere til motoren er spændingsløs, maksimalt udgøre 50 ms. Det anbefales at afbryde det relevante retningsrelæ direkte via tilsvarende vej- eller momentafbrydere. Dæksel Kontaktrum Billede G2: AUMA Rundstik med Skruetilslutning (Standard) Stikdæksel For drevene skal der installeres en elektrisk styring (venderelæ). Den elektriske nettilslutning op til udførelse SA(R) 16.1 tilvejebringes som standard via rundstik med skruetilslutning. Fra udførelse SA(R) 25.1udføres motortilslutning via klemmer i drevets tilslutningskasse. Styringen fortrådes på AUMA rundstik. Kontroller, om strømart, netspænding og frekvens stemmer overens med motordata (se typeskilt på motoren).. Rundstikdæksel (AUMA rundstik) fjernes (Billede G2). Cylinderskruerne løsnes og bøsningsdelen tages ud af rundstikdækslet. Mærkeplade gear. Kabelforskruninger passende til tilslutningslederne monteres. Bøsningsdel. Tæthedsgrad IP 67 eller IP 68 garanteres kun, når der anvendes egnede kabelforskruninger.. Ledningsføringer, som ikke benyttes, forsynes med egnede propper. 6.1 El-diagram. Ledninger tilsluttes iht. ordrerelateret el-diagram KMS TP.... Det tilhørende el-diagram lægges ved leveringen sammen med denne driftsvejledning i en vejrfast taske, som fæstnes til drevets håndhjul. Hvis dette el-diagram ikke længere er tilgængeligt, kan det rekvireres ved angivelse af kommissionsnummeret (se mærkepladen for drevet). Ledningstværsnit: Styreledninger: max. 2,5 mm 2, Motorledning SA SA 16.1: max. 6 mm 2. Motorledning SA SA 48.1: 16 mm 2 til 70 mm 2 afhængig af motor effekt.. Varmelegeme for at undgå kondensdannelse tilsluttes.. Termokontakt tilsluttes. Fuld beskyttelse af motor opnås kun ved korrekt tilslutning af termokontakten. Er termokontakten ikke tilsluttet, bortfalder garantien for motoren.. For tilslutning af stillingsgivere (potentiometer, RWG) skal der anvendes skærmede ledninger. 8

9 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Afbrydelsesmetode MOV. Armaturfabrikanten fastlægger, om stop ved endepositionerne skal ske via vejkontakter eller drejningsmomentkontakter. M 6.3 Styring AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Hvis de nødvendige venderelækontakter ikke skal installeres i eltavlen, kan styringen AUMA MATIC eller AUMA MATIC MC for udførelserne SA(R) SA(R) 16.1 også senere med lethed påbygges drevet. Ved forespørgsler, skal vores ordrenummer (se mærkeplade drev) oplyses. 6.4 Mikrokontakt Over de to koblingskredse i hver mikroswitch (vej- og drejningsmomentkontakt) må der kun kobles samme potentiale. Hvis forskellige potentialer skal kobles samtidig, skal der anvendes tandem-kontakter. Udførelser med guldbelagte mikrokontakter (option) må kun belastes med lavspænding (< 50 V DC / 400 ma). For ekstern signalgivning anvendes tandemkontaktens 1. kontaktsæt. For udkobling anvendes 2. kontaktsæt. I Enkelt kontakt RD BK II Tandemkontakt Signalgivning RD 11 BK 13 RD 21 Udkobling BK 23 NO NC NC NO Mekanisk levetid = 2 x 10 6 kontaktfunktioner Strømart Kontaktevne I max 30 V 125 V 250 V RD BK RD 12 BK 14 DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 RD 22 BK 24 DSR / DÖL WSR / WÖL Vekselstrøm (ind. belastn.) cos phi = 0,8 Jævnstrøm (ohmsk belastning) Med forgyldte kontakter 5 A 5 A 5 A 2 A 0,5 A 0,4 A min. 5 V, max. 50 V Strøm min. 4 ma, max. 400 ma. Tætningsflader på stikkontakten (AUMA rundstik) renses, og det kontrolleres om O-ringen er i orden. Tætningsflader fedtes let ind med syrefri fedt (f.eks. vaseline).. Dækslet påsættes og de 4 skruer spændes jævnt krydsvis.. Kabelforskruninger spændes for at sikre, at tæthedsgrad IP 67 eller IP 68 er garanteret. 6.5 Montage af rundstik. Bøsningsdelen indsættes i rundstikkets dæksel og fæstnes (Billede G2). 9

10 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 7. Indstilling af vejkontakter Billede H1 Følgende beskrivelse gælder kun for højredrejende lukning, dvs. den drevne aksel drejer med uret for at lukke armaturet.. Håndbetjening aktiveres som beskrevet på side 7, punkt 5.. Dækslet til kontraktrummet tages af og viserskiven trækkes af, hvis den forefindes (Billede H1). Der anvendes gaffelnøgle (ca. 10 mm) til fiksering. 7.1 Indstilling af vejkontakt ZU (lukket) (sort område) MOV M. Håndhjulet drejes med uret, indtil armaturet er lukket. Indstillingsspindlen A (Billede H2) drejes i pilens retning, samtidig med at den trykkes ind vha. en skruetrækker (5 mm), viseren B iagttages. Viseren B springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren B 90 foran punkt C, må der kun drejes langsomt videre. Når viseren B springer til punkt C, drejes der ikke længere, og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt C opsøges på ny. Billede H2 T B P E C L* F H * *) Option A G* K* D 10

11 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 MOV M. Håndhjulet drejes mod uret, indtil armaturet er åbnet. Derefter drejes ca. 1/2 omdrejning tilbage.. Indstillingsspindlen D (Billede H2) drejes i pilens retning, samtidig med at den trykkes ind vha. en skruetrækker (5 mm), viseren E iagttages. Viseren E springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren E 90 foran punkt F, må der kun drejes langsomt videre. Når viseren E springer til punkt F, drejes der ikke længere, og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt F opsøges påny. 7.2 Indstilling af vejkontakt AUF (åben) (hvidt område) De røde testknapper T og P (Billede H2) er til betjening af mikrokontakterne for drejningsmoment- og vejkontakt. 8. Indstilling af DUO-mellemstillingskontakt (option) MOV M For indstilling af kontaktpunktet (mellemstilling) skal der køres frem til positionen fra samme retning som senere i elektrisk drift. Via de to mellemstillingskontakter kan en vilkårlig anvendelse tileller frakobles. Til- eller frakoblingsfunktionen etableres ved en dertil svarende implementering af de tilsvarende åbnings- eller lukkekontakter.. Armaturet køres i den ønskede mellemstilling. 8.1 Indstilling for kørselsretning ZU (lukket) (sort område). Indstillingsspindlen G (Billede H2) drejes vha. en skruetrækker (5 mm) i pilens retning, viseren H iagttages. Viseren H springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren H 90 foran punkt C, drejes kun langsomt videre. Når viseren H springer til punkt C, drejes ikke længere og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt C opsøges påny. 8.2 Indstilling for kørselsretning AUF (åben) (hvidt område). Indstillingsspindelen K (Billede H2) drejes vha. en skruetrækker (5 mm) i pilens retning, viseren L iagttages. Viseren L springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren L 90 foran punkt F, drejes kun langsomt videre. Når viseren L springer til punkt F, drejes ikke længere og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt F opsøges påny. 11

12 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 9. Indstilling af momentkontakt MOV M Det indstillede drejningsmoment skal være afstemt efter armaturet! Når drevet er blevet leveret af armaturfirmaet, sker indstillingen ved prøvekørslen.. Ændringer af indstillingen må kun udføres med armaturfabrikantens samtykke! Billede J Indstilling ZU (lukket) Indstilling AUF (åben) O P O P. Begge sikringsskruer O på viserskiven løsnes (Billede J). Skalaskiven P indstilles ved drejning til det nødvendige drejningsmoment (1 da Nm = 10 Nm). Eksempel: I billede J er indstillet: 3,5 da Nm = 35 Nm for retning ZU (lukket) 3,5 da Nm = 35 Nm for retning AUF (åben). Sikringsskruerne O spændes igen..også ved mauel drift kan drejningsmomentkontakten betjenes. Ved efterfølgende elektrisk drift vil momentkontakten fortsat være aktiveret, og derved forhindres elektrisk igangsætning i en bestemt retning.. Momentkontakterne tjener som overbelastningsbeskyttelse for hele indstillingsvejen, også ved vejafhængig frakobling i endepositionerne. Billede K DSR DOL T WSR WOL P WDR WDL 12

13 Driftsvejlening Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Testkørsel Check af styring: Motoren gøres spændingsfri (Motorsikringerne fjernes).. Styrespænding sluttes. Styring checkes vha. de røde testknapper T og P (Billede K). De røde testknapper bruges til at aktivere mikrokontakterne til drejningsmoment- og vejkontakter. Check af omdrejningsretning: Håndbetjening bringes i indgreb, som beskrevet på side 7, punkt 5. Såfremt der forefindes en viserskive, sættes den på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11. Drevet køres manuelt i mellemstilling eller i tilstrækkelig afstand fra grænsestillingen. Motorsikringer indsættes. Netspænding tilsluttes.. Drevet indkobles via stryringen i løberetning ZU (lukket). Drejer viserskiven med uret, stemmer omdrejningsretningen.. Ved forkert omdrejningsretning skal der straks afbrydes, eller gennemføres en øjeblikkelig afbrydelse ved at dreje begge testknapper T og P (Billlede K) i vilkårlig retning.. Faserækkefølgen på motortilslutningen korrigeres.. Testkørslen gentages.. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet påsættes kontaktrummet, og sekskantskruerne spændes ensartet krydsvis. 11. Indstilling af mekanisk stillingsvisning (Option) MOV Viserskiven drejes under gennemkørslen af reguleringsvejen fra AUF (åben) til ZU (lukket) eller omvendt med ca M Et passende reduktionsgear er blevet indbygget på fabrikken. Hvis omdrejninger/vandring senere ændres, skal reduktionsgearet eventuelt udskiftes. Armaturet køres til grænsestilling ZU (lukket). Den bagerste viserskive drejes, indtil symbolet ZU(lukket) stemmer overens med dækslets visermarkering (Billede L).. Drevet køres i grænsestilling AUF (åben). Den bagerste viserskive ZU (lukket) holdes fast, og den forreste skive med symbolet AUF (åben) drejes, indtil den stemmer overens med visermærket på dækslet. Billede L Viserskive Dæksel Visermærke 13

14 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 12. Indstilling af potentiometer (Option) Armaturet køres i endeposition ZU (lukket). Dækslet på kontaktrummet tages af, og viserskiven trækkes af, såfremt den forefindes, som beskrevet under punkt 7, side 10.. Potentiometeret (R2) bringes i endepositionen ved drejning i urets retning. Endepositionen ZU (lukket) svarer til 0 %; endepositionen AUF (åben) til 100 %. Betinget af udvekslingsspring af reduktionsgearet for stillingsgiver gennemkøres ikke altid hele modstandsområdet/vandringen. Derfor skal der installeres en ekstern udligningsmulighed (indstillingspotentiometer). Finindstilling af 0-punktet på det eksterne indstillingspotentiometer gennemføres. Viserskiven, såfremt den forefindes, sættes på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11, side 13. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet påsættes kontaktrummet og spændes. Billede M Afdæknings-plade R2 DSR DOL WSR WOL WDR WDL 14

15 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Indstilling af elektronisk stillingsgiver RWG (Option) For fjernvisning eller ekstern regulering Den elektroniske stillingsgiver indstilles på fabrikken iht. det i ordren nævnte signalområde. Iht. Punkt 13.1 eller 13.2 skal der gennemføres en finjustering. Efter montage af drevet på armaturet checkes indstilingen ved at måle udgangsstrømmen på de dertil bestemte målepunkter (se punkt 13.1 eller 13.2), og der foretages evt. en finjustering. Tabel 2 Tekniske Data El-diagrammer KMS TP.. 4 /... RWG 4020 KMS TP. 4. /... KMS TP. 5. /... 2-leder-system 3-/ 4-leder-system Udgangsstrøm I 0-20 ma, 4-20 ma 4-20 ma U v 24 V DC, ± 15 % 14 V DC + (I x R B ), max. 30 V I 24 ma ved 20 ma udgangsstrøm 20 ma R B 600 Ω (Uv - 14 V) / 20 ma Stillingsgiver-printet (Billede N) findes under afdæknings-pladen (Billede M). Billede N: Stillingsgiver-print max (0/4 ma) (20 ma) N R2 M Forsyningsspænding Max. strømforbrug Max. belastning 3- og 4- Leder system Målepunkt 1 Målepunkt 2 2- Leder system + - 0/4-20 ma Ved omkobling skal fortrådningen ændres. Ved omvendt drift byttes tilslutningerne 7 (rød/rd) og 5 (sort/bk) på stillingsgiver-printet (Billede N). 15

16 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 13.1 Indstilling af 2-leder-system 4-20 ma og 3- / 4-leder-system 0-20 ma Spændingen for stillingsgiver tilsluttes.. Armaturet køres i yderstillingen ZU (lukket). Dækslet på kontaktrummet tages af, og viserskiven trækkes af, såfremt den forefindes, som beskrevet under punkt 7, side 10. Ved drev, hvor målepunkterne ikke er tilgængelige udefra, skrues afdæknings-pladen af (Billede O).. Måleinstrumentet for 0-20 ma tilsluttes målepunkterne (Billede N, side 15, eller billede O). I yderstilling ZU (lukket) ved 3- og 4- leder-system udgør værdien efter indstillingen 0 ma, ved 2-leder-system 4 ma. Strømkredsen (ekstern last) skal være tilsluttet (max. belastning R B skal iagttages), eller de tilsvarende poler på AUMA rundstik (se el-diagram KMS TP...) skal være luset. Ellers kan der ikke måles nogen værdi.. Potentiometeret (R2) bringes med uret i udgangsposition. Potentiometeret (R2) drejes med faldende udgangssignal indtil anslag kan mærkes. Indstillings-potentiometret (N) drejes mod højre, indtil udgangsstrømmen stiger.. Indstillings-potentiometret (N) drejes tilbage, indtil en reststrøm på ca. 0,1 ma (eller 4,1 ma ved 2-leder-system) opnås. Derved sikres, at det elektriske 0-punkt ikke underskrides. Armaturet køres i stilling AUF (åben). Vha. indstillings-potentiometeret (M) indstilles til slutværdi 20 ma. Grænsestillingen ZU (lukket) opsøges påny, og minimalværdien (0 ma eller 4 ma) kontrolleres. Der korrigeres om nødvendigt. Hvis afdæknings-pladen (Billede O) blev fjernet, påskrues denne igen. Viserskiven, såfremt den forefindes, sættes på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11, side 13. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet på kontaktrummet påsættes og skrues fast. Hvis den maksimale værdi ikke opnås, skal valget af reduktionsgearet checkes. Billede O N (0/4 ma) R2 M (20 ma) DSR DOL Afdæknings-plade WSR WOL Målepunkt 1 (+) 0/4-20 ma WDR WDL Målepunkt 2 (-) 0/4-20 ma 16

17 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Indstilling 3- / 4- leder-system 4-20 ma. Spænding for stillingsgiver tilsluttes.. Armaturet køres i yderstilling ZU (lukket).. Dækslet på kontaktrummet tages af, og viserskiven trækkes af, såfremt den forefindes, som beskrevet under punkt 7, side 10. Ved drev, hvor målepunkterne ikke er tilgængelige udefra, skrues afdæknings-pladen af (Billede O).. Måleinstrumentet for 0-20 ma tilsluttes målepunkterne. (Billede N, side 15, eller billede O). Strømkredsen (ekstern last) skal være tilsluttet (max. belastning R B skal iagttages), eller de tilsvarende poler på AUMA rundstik (se el-diagram KMS TP...) skal være luset. Ellers kan der ikke måles nogen værdi.. Potentiometeret (R2) bringes i udgangsposition i urets retning. Potentiometeret (R2) drejes med faldende udgangssignal indtil anslag kan mærkes. Indstillings-potentiometret (N) drejes mod højre, indtil udgangsstrømmen stiger. Indstillings-potentiometret (N) drejes tilbage, indtil en reststrøm på ca. 0,1 ma opnås. Armaturet køres i stilling AUF (åben). Indstillings-potentiometeret (M) indstilles til 16 ma.. Armaturet køres i stilling ZU (lukket) Indstillings-potentiometeret (N) på 0,1 ma indstilles til 4 ma. Derved forskydes slutværdien med 4 ma, således at området 4-20 ma køres igennem. Begge yderstillinger opsøges påny, og indstillingen checkes. Der korrigeres om nødvendigt. Hvis afdæknings-pladen (Billede O) blev fjernet, påskrues denne igen. Viserskiven, såfremt den forefindes, sættes på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11, side 13. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet på kontaktrummet påsættes og skrues fast. Hvis den maksimale værdi ikke opnås, skal valget af reduktionsgearet checkes. 17

18 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 14. Vedligeholdelse Efter idriftsætning kontrolleres drevet for lakskader. For at forhindre korrosion, udbedres omhyggeligt. Originalfarver leveres af AUMA i mindre portioner. AUMA drev kræver kun lidt vedligeholdelse. En forudsætning for pålidelig drift er rigtig idriftsætning. Tætningselementer af elastomerer ældes og skal derfor med regelmæssige intervaller kontrolleres og i givet fald udskiftes. Det er også vigtigt, at O-ringene ilægges rigtigt ved dækslerne, og at kabelforskruningerne spændes godt for at forhindre indtrængen af snavs og fugt. Vi anbefaler: Ved sjælden betjening at gennemføre en prøvekørsel hver 6. måned, for at sikre konstant driftsberedskab.. Ca. 6 måneder efter idriftsætning og derefter en gang årligt kontrolleres spændeskruerne mellem el-drev og armatur/drev for fast tilspænding. Om nødvendigt, efterspændes der med de i tabel 1, side 5 opgivne tilspændingsmomenter.. Ved drev med tilslutningsudførelse A presses der med 6 måneders interval tilstrækkeligt kuglelejefedt ind i smøreniplerne med en fedtpresse.. Vi anbefaler at anvende AUMA smøremidler. Gearrummet er af fabrikken blevet fyldt med smøremiddel. Udskiftning af fedtstof anbefales efter følgende driftstider:. Ved sjælden betjening efter år. Ved hyppig betjening efter 6-8 år. Smøring af armaturspindelen skal ske separat. 18

19 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Eksploderet tegning og reservedelsliste Reservedelsliste SA 07.1 SA 16.1 SAR 07.1 SAR 16.1 Moduler og enkeltdele S2 S S A D B3 / B4 / E S S2 S2 S2 SA SA07.1 SA S2 S2 S1 / S S1 / S S2 27 S1 / S2 S1 / S / S S1 / S S2 S DO D B1 / C 19

20 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Henvisning: Ved alle reservedels-bestillinger skal drevets type og vores ordrenummer opgives (se mærkeplade drev). Nr. Art Betegnelse 012 E Kærvstift 019 E Cylinderskrue 020 E Spændeskive 053 E Undersænket skrue 1.0 B Hus kompl. 2.0 B Lejeflange kompl. 3.0 B Hulaksel kompl. (uden snekkehjul) 5.0 B Snekkeaksel kompl. 5.7 E Motorkobling 5.8 B Håndkobling kompl E Gevindstift 5.32 E Koblingsstift 5.37 B Trækwire kompl. 6 E Snekkehjul 9.0 B Planetdrev kompl. håndhjulside 10.0 B Lejetrykflange kompl. 14 E Omskifterarm 15.0 B Dæksel kompl. for kontaktrum 17.0 B Aftrækkerarm kompl. 18 E Tandsegment 19.0 B Kronehjul kompl B Svingvinge kompl B Kobling II kompl B Drevhjul vejkontakt kompl. 24 E Drevhjul vejkontakt 24.0 B Mellemhjul vejkontakt kompl E Sikringsblik 27 E Gevindprop 30.0 B Håndhjul med håndknap 39 E Lukkeskrue ) B Bøsningsdel kompl. motorrundstik 50.0 B Rundstikdæksel kompl B Bøsningsdel kompl. (Komplet monteret) 52.0 B Rundstik (uden stifter) 53.0 B Bøsningsstik for styring 54.0 B Bøsningsstik for motor 55.0 B Bøsningsstik for PE 56.0 B Stikben for styring 57.0 B Stikben for motor Art B = Modul Art E = Enkeltdel Nr. Art Betegnelse 58.0 B Kabelstreng for PE ) B 60.0 B Stiftkontakt for motor og termokobler i motorrundstik Styreenhed kompl. Uden målehoveder for indstilling og kontakter 61.0 B Målehoved for momentindstilling 70.0 B Motor ) B Motorrundstik stikdel (uden stiftkontakte) ) B Planetdrev kompl. motorside ) B ) E Aksial-nåleleje Tilslutningsform A (Uden gevind i gevindbøsning) ) E Gevindbøsning (uden gevind) ) B Udgangsaksel B ) E Spændering ) B Udgangsaksel D ) E Låsering 100 B B Kontakt for vej- og Drejningsmoment (inklusive stiftkontakte) Blinkkontakt inklusive stiftkontakte (uden impulsskive og isolerplade) B Stagbolt for kontakt 107 E Afstandstykke B Varmeelement ) B Potentiometer (uden glidekobling) ) B Glidekobling potentiometer ) B RWG kompl ) B Potentiometer for RWG (uden glidekobling) ) B Glidekobling RWG ) B Printplade RWG ) B Kabelmodul for RWG ) B Reduktionsgear ) B Mekanisk stillingsviser ) E Beskyttelsesrør (uden beskyttelsekappe) ) E Beskyttelseskappe S1 S Pakningssæt - lille S2 S Pakningssæt - stor Art S = sæt kpl. = komplet 1) SA 16.1 med omdrejningstal 32 til /min uden motorstikforbindelse; motor fortrådet direkte til stiftdel (Nr. 52.0). 2) ikke til stede ved alle omdrejningstal 3) ikke indeholdt i basisudførelsen Eksplosionstegning og reservedelsliste for størrelserne SA SA 48.1 kan rekvireres separat. 20

21 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Konformitetserklæring og fabrikanterklæring 21

22 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Stikordsfortegnelse A Afbrydelsesmetode 9 B Beskyttelsesrør 6 D Driftsart 4 DUO-vejkontakt 11 E Eksploderet tegning (SA 07.1-SA 16.1) 19 Elektrisk tilslutning 8 Elektronisk stillingsgiver RWG 15 2-leder-system 15,16 3-/4-leder-system 16 F Fabrikanterklæring 21 Færdigbearbejdelse af gevindbøsning 6 Fjernvisning 15 H Håndbetjening 7 Håndhjul 7 I Inversibel drift af RWG 15 K Koldleder 4 Konformitetserklæring 21 Korrosionsbeskyttelse 4 Korttidsdrift 4 M Mekanisk stillingsvisning 13 Mikro-kontakt 9 Momentkontakt 12 Montage på armatur/drev 5 Motortilslutning 8 Motorværn 4 O Omgivelsestemperatur 4 Opbevaring 4 Opvarmning 4 P Potentiometer 14 R Reservedelsliste (SA SA 16.1) 20 S Sikkerhedshenvisninger 3 Smøring 18 Stikkontakt rund 4,8 Stillingsgiver RWG 15 Styring AUMA MATIC 9 T Tandem-switch 9 Testkørsel 13 Tekniske data 4 Termoafbryder 4,8 Tilslutningsarter 5 Tilslutningsplan 8 Transport 4 Typeskilt 8 V Vedligeholdelse 3,18 Vejkontakt 4,10,11 Viserskive 10,13 Informationer også på internet: Tilslutningsplan, testprotokol og yderligere informationer vedrørende drevet kan ved at angive ordrenummer eller KOM NR. (Se mærkeplade) downloades direkte fra internettet. Vores hjemmeside: 22

23 Driftsvejledning Tyskland / Germany Werk Müllheim Postfach 1362 DE Müllheim Tel Fax Werk Ostfildern-Nellingen Postfach 1151 DE Ostfildern Tel Fax Service-Center Magdeburg Am Stadtberg 1 DE Niederndodeleben Tel Fax Service-Center Köln Toyota-Allee 44 DE Köln Tel Fax Service-Center Bayern Robert-Bosch-Strasse 14 DE Garching-Hochbrück Tel Fax Büro Nord, Bereich Schiffbau Tempowerkring 1 DE Hamburg Tel Fax Büro Nord, Bereich Industrie Krelingen 150 DE Walsrode Tel Fax Büro Ost Am Stadtberg 1 DE Niederndodeleben Tel Fax Büro West Rathausplatz 7 DE Sprockhövel Tel Fax Büro Süd-West Mozartstraße 4 DE Birkenau Tel Fax Büro Württemberg Postfach 1151 DE Ostfildern Tel Fax Büro Baden Hochstiftstrasse 3 DE Rheinzabern Tel Fax Büro Kraftwerke Postfach 1362 DE Müllheim Tel Fax Büro Bayern Kagerberg 12 DE Teugn/Niederbayern Tel Fax Europa / Europe AUMA Armaturenantriebe GmbH Handelsstraße 14 AT 2512 Tribuswinkel Tel Fax AUMA (Schweiz) AG Chörrenmattstrasse 43 CH 8965 Berikon Tel Fax AUMA Servopohony spol. s.r.o. Kazanská 121 CZ Praha 10 Tel Fax OY AUMATOR AB PI 21 / Hyljekuja 5 FI Espoo 27 Tel Fax AUMA France Z.A.C. Les Châtaigniers III FR Taverny Cédex Tel Fax AUMA ACTUATORS Ltd. Britannia Way GB Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel Fax AUMA ITALIANA S.r.l. Via Don Luigi Sturzo, 29 IT Lainate Milano Tel Fax AUMA BENELUX B.V. Le Pooleweg 9 NL 2314 XT Leiden Tel Fax AUMA Polska Sp. zo. o. UI. Legionów Polskich 17 PL Dabrowa Górnicza Tel Fax AUMA Priwody OOO 7a, Stroitelny proezd, building 28, office 116 RU Moscow Tel Fax GRØNBECH & SØNNER A/S Scandiagade 25 DK 2450 Copenhagen SV Tel Fax IBEROPLAN S.A. Marques de Hoyos, 10 ES Madrid Tel Fax D. G. Bellos & Co. O.E. 86, Konstantinoupoleos St. GR Acharnai Athens Tel Fax SIGURD SØRUM A. S. Postboks 85 Jongsasveien 3 NO 1301 Sandvika Tel Fax INDUSTRA 5 Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3, Estrada de Albarraque - Linhó PT Sintra Tel Fax Drehantriebe SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 SE TR ERICHS ARMATUR AB Box 9144 Travbanegatan Malmö Tel Fax MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. Cetin Emec Bulvari 6.CAD 78.SK. 17/ Övecler Ankara Tel Fax Nordamerika / North America AUMA ACTUATORS INC. 4 Zesta Drive US PA Pittsburgh Tel Fax TROY-ONTOR Inc. 230 Bayview Drive, Unit 1 A CA L4N 5E9 Barrie Ontario Tel Fax IESS DE MEXICO S. A. de C. V. Av. cuitlahuac 1422, Col. Aguilera, Delegacion Atzco. MX C.P Mexico D.F. Tel Fax Sydamerika / South America AUMA Chile Respresentative Office Avenida Larrin 6642, Of. 304 CL La Reina Santiago de Chile Tel Fax LOOP S. A. Piedras 1930 AR C1140ABP Buenos Aires Tel Fax Asvotec Termoindustrial Ltda. Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, km 01 BR Monte Mor/ SP. Tel Fax Ferrostaal de Colombia Ltda. Apartado Aereo 7384 Avenida Eldorado No CO Bogotá D.C. Tel Fax PROCONTIC Procesos y Control Automático Av. América # 567 y Carondelet Edifico Marriot - 3 er Piso - Suite 1 EC Quito Tel Fax Multi-Valve Latin America S. A. Amador Merino Reyna 496, OF 301 PE San Isidro Lima 27 Tel Fax PASSCO Inc. P.O. Box PR San Juan Tel Fax Suplibarca Centro Comercial Carmen, Avenia La Limpia Local 1-2 # VE Maracaibo Edo, Zulia Tel Fax Afrika / Africa AUMA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 1283 ZA 1560 Springs Tel Fax A.T.E.C. 5, Road No. 101 Maadi EG Cairo Tel Fax Asien / Asia AUMA (India) Ltd. Plot No. 39-B, II Phase Peenya Industrial Area IN Bangalore Tel Fax AUMA JAPAN Co., Ltd Kyoumachi JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel Fax AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. 32, Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01-02, Sing Industrial Complex SG Singapore Tel Fax AUMA Middle East Representative Office P.O. Box AE Sharjah Tel Fax AUMA Beijing Representative Office Room 202, Yuanchenxin Building, 12 Yumin Road, Madian Chaoyang District CN Beijing Tel Fax PERFECT CONTROLS Ltd. Suite 202, Block 1, Hofai Commercial Centre 218 Sai Lau Kok Road HK Tsuen Wan, Kowloon Tel Fax DONG WOO Valve Control Co., Ltd. P.O. Box , Youi Do-Dong, Yeong Deung Po-Ku KR Seoul Korea Tel Fax AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. P.O. Box 391 KW Salmiyah Tel Fax BEHZAD Trading P.O. Box 1123 Rayyan Road QA Doha Tel Fax Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. 232/13 Yen-A-Kart Soi 2 TH Yannawa Bangkok Tel Fax Top Advance Enterprises Ltd. 2nd Fl., No. 32, Lane 308, Section 3, Ho-Ping East Road TW Taipei Tel Fax Australien / Australia BARRON GJM Pty. Ltd. P.O. Box Dickson Avenue AU NSW 1570 Artarmon Tel Fax

24 Drev SA 07.1 SA 16.1 / SA 25.1 SA 48.1 Drejningsmoment fra 10 til Nm Omdrejningstal fra 4 til 180 min -1 Styring AUMA MATIC med El-drev SA/ SAR Drejningsmoment fra 10 til Nm Omdrejningstal fra 4 til 180 min -1 Lineærenheder LE med drev SA Diagonaltryk fra 4 kn til 217 kn Vandring til 500 mm Reguleringstider fra 20 til 360 mm/min Drev 90 0 Drev AS 6 AS 50 Drejningsmoment fra 25 til 500 Nm Reguleringstid for 90 fra 4 til 90 s 90 0 Drev SG 05.1 SG 12.1 Drejningsmoment fra 100 til Nm Reguleringstid for 90 fra 4 til 180 s Snekkegear GS 40.3 GS GS 160 GS 500 Drejningsmoment til Nm Keglehjuldrev GK 10.2 GK 40.2 Drejningsmoment til Nm Snekkegear med udgangsarm GF 50.3 GF GF 160 GF 250 Drejningsmoment til Nm Cylindrisk tandhjulsudveksling GST 10.1 GST 40.1 Drejningsmoment til Nm WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P. O. Box 1362 D Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/ WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P. O. Box 1151 D Ostfildern Tel +49 (0)711 / Fax +49 (0)711 / Y /043/1.01/da

Elektriske 90º-aktuatorer

Elektriske 90º-aktuatorer Elektriske 90º-aktuatorer SG051 SG121 SGR 051 SGR 121 Certificate Registration No 12 100/104 4269 Driftsvejledning 90º-aktuatorer SG 051 SG 121 / SGR 051 SGR 121 Driftsvejledning Vejledningens gyldighedsområde:

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

..

.. .. .. . ........ 1 2 a CC AUMA Riester GmbH&Co.KG D-79379 Müllheim SA 07.1-F10 Kom Nr: 1309533 Nr : 3302MD 19302 1 2 3 auma AC 01.1 P:1,5kW Kom Nr: 1309595 Nr: 0902MA97286 KMS: TP180/001 ACP: 11F1-2P0CA-002

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1

El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1 El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1 Driftsvejledning DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 AUMATIC AC 01.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde: Denne vejledning gælder

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

90 -gear. Snekkegear GS 50.3 GS 250.3. Driftsvejledning

90 -gear. Snekkegear GS 50.3 GS 250.3. Driftsvejledning 90 -gear Snekkegear GS 503 GS 2503 Driftsvejledning Snekkegear GS 503 GS 2503 Driftsvejledning Vejledningens gyldighedsområde: Denne vejledning gælder for snekkegear i serien GS 503 GS 1253 med forgear

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Afsaltningsventiler BAE, ZKE

Afsaltningsventiler BAE, ZKE Afsaltningsventiler BAE, ZKE Driftsvejledning 810522-00 GESTRA Afsaltningsventiler Fig. 1 Fig. 2 EF 0,5 EF1, EF 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 * BAE 36-3 Fig. 6 Fig. 7 Til magnetventilen MIN. Alarm Aktuator Hovedrafbryder

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN111A, Nr. B10DKG Bernard el-aktuator Type SQ6, SQ10, SQ15 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1).... Indstilling

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN11, nr. B10DKG Bernard elaktuator Type SQ0, SQ5 SQ60, SQ80, SQ10 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 drejende (fig. 1)....

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN112, nr. B103DKF Bernard el-aktuator Type AS, ASP og BS Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1)... 3

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring)

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring) Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring) Driftsvejledning Montering, betjening, idrifttagning Indholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Læs vejledningen

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Montagevejledning 810170-01 Niveauelektrode,, ,, Dimensioner 1 Udligningsboringen placeres så højt som muligt og så tæt på kedelvægen som muligt. Alle dimensioner i [mm] Kedelsvøb DN 50 1 > 80 20 < 1500

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Full bore kugleventiler JiP (PN 16/25/40)

Full bore kugleventiler JiP (PN 16/25/40) Datablad Full bore kugleventiler JiP (PN 16/25/40) Beskrivelse Danfoss kugleventiler type JiP Full bore er afspærringsventiler. erne er specielt designet til fjernvarmesystemer og andre varmt vandsystemer,

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Kugleventiler JiP (PN 16, 25, 40)

Kugleventiler JiP (PN 16, 25, 40) JiP (PN 16, 25, 40) Beskrivelse Danfoss kugleventiler type JiP er afspærringsventiler. ne er specielt designet til fjernvarmesystemer og andre varmt vandsystemer, hvor vandet er behandlet for at undgå

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Armatec. Type FQ. El-aktuator 90 -drejende "fjederretur" for nødlukning eller åbning

Armatec. Type FQ. El-aktuator 90 -drejende fjederretur for nødlukning eller åbning Armatec El-aktuator 90 -drejende "fjederretur" for nødlukning eller åbning Type FQ L. Bernard 90 - drejende el-aktuator type FQ med "fail-safe" funktion er en kompakt og robust kombination af selvspærrende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 GESTRA GESTRA Steam Systems TRS 5-7 Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 1 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 7 Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisning...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning DP32 DP33 DP34 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 9-2 2.1 Symbolernes betydning...9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.9-2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

Cu-mini. Mindre fordelingstavler

Cu-mini. Mindre fordelingstavler Mindre fordelingstavler Cu-mini Mindre fordelingstavler for indendørs vægmontage. Cu-mini er en serie af mindre fordelingstavler til bl.a. DIN-skinnemateriel. Tavlen er udført i den velkendte CUBIC-kvalitet

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Net Fig. 1 Net Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Fig. 2 U 1-2 neddykket uregel- mæssighed ikke neddykket 2 V eff. 10 µs/cm

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

1. Indhold. No.: 120970

1. Indhold. No.: 120970 1. Indhold 1. Indhold...1 2. Forord...2 3. Inkorporeringserklæring...3 4. Generel beskrivelse...4 5. Sikkerhedsforholdsregler...5 5.1. Montage...5 5.2. Elektrisk forbindelse....5 5.3. Igangsætning og drift...5

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1 NRG 211-1 Driftsvejledning 810559-00 Niveausonde NRG 211-1 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger... 7 Fare... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 7

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

G - SR DORMA DORMA MONTERINGSVEJLEDNING

G - SR DORMA DORMA MONTERINGSVEJLEDNING DORMA DORMA G - SR WN 056832 45532 11/06 MONTERINGSVEJLEDNING Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug: 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W) Indkoblingstid: 100 % ED Frigørelseskraft: ca. 25-65 Nm ved

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Butterfly-ventilmotor SY2-24-SR-T. Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz AC/DC 24 V, 50/60 Hz. Strømforbrug

Butterfly-ventilmotor SY2-24-SR-T. Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz AC/DC 24 V, 50/60 Hz. Strømforbrug S--SR- Butterfly-ventilmotor S--SR- Drejemotor til butterfly-ventiler: DN 5... DN 50 med F07 Moment 90 Nm Nominel spænding AC/DC V Styring: Modulerende DC 0... 0 V Stillingssignal: DC 0... 0 V hjælpekontakter

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Elektrisk aktuator ARI-PREMIO Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 3 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 3 2.1 Symbolernes betydning... 3 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger...

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere