SAND møde d. 23. januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAND møde d. 23. januar 2008"

Transkript

1 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin, Else, Pia Nedergaard, Ega (Fyn), Per Kragh (Vejle), Leif El (Midtvestjylland), Jan Andreasen (Mændenes Hjem), Stig Badentoph (SAND Kbh.), Carsten Sørensen (Lindevang), Steen Søderquist (Lærkehøj), Ole Svendsen (SAND Kbh.), Jane (SAND Århus) Johnna Erichsen (Sydvestjylland), Ask Svejstrup (sekretariatet), Birthe Povlsen (Servicestyrelsen), Sandy Madar (Den Sociale Retshjælp) 1. Valg af dirigent Birthe vælges 2. Præsentation af deltagerne Vi kører en hurtig præsentationsrunde. Der er mange nye ansigter. 4. Nyt fra boformerne Nordjylland: Jørgen fortæller, at Brobyggerselskabet har fået penge til at lave et nyt værested i Nørresundby. Desuden er der et værested i Aalborg, der får udvidet deres åbningstider. Der er også bevilliget penge til at få udvidet natvarmestuens åbningstider, så man allerede åbner kl. 21 og smider folk ud senere om morgenen. Jørgen har lige deltaget i et møde, hvor det blev fortalt, at der kommer til at ske noget aktivering på værestederne. Der kommer til at blive ansat mindst 10 personer rundt omkring, til at varetage aktiveringen. Ellers fortæller Jørgen, at der er nogle af boformerne deroppe, som man har kontakt med, men som ikke pt. har folk, der har lyst eller overskud til, at gå med i SAND arbejdet. Stig, fra det nordsjællandske, beretter, at der er blevet valgt et nyt beboerråd på Skansegården. De har fået et lokale stillet til rådighed og fået lavet nogle vedtægter. Desuden er der et værested tilknyttet boformen, som fungerer godt: De laver en del aktiviteter, såsom fisketure. Beboerrådet sender sine hilsner. Desværre kunne ingen af dem komme. Formentligt tilknyttes Skansegården SAND Storkøbenhavn i den nærmeste fremtid. Ole S, fra SAND Kbh. fortæller, at der holdes generalforsamling i næste uge. Alle er på valg, og man håber, at der kommer en masse nye aktive bestyrelsesmedlemmer. Der har været problemer med frafald og ladhed blandt bestyrelsen. Carsten fra Kbh. har haft sin daglige gang i københavnerudvalget. Han har bl.a. lavet deres regnskab. Han er blevet bevilliget aktivering på hovedstadens kontor i 3 måneder. Så der kommer til at være et bemandet kontor i fremtiden. Steen fra Lærkehøj, har boet der på 4 måneder. Der er beboerråd og der er flere der er interesserede i at lave brugerorganisering. Jan (Mændenes Hjem) taler om at det er vigtigt, når folk skal hjælpe andre, at de har ressourcerne til det. Hvis man ikke har det, så er det svært at finde overskud til at hjælpe andre. Jan syntes det er fint, at man renoverer værelser og bygninger, men det vigtigste er at mødet med personalet er godt. Det er den menneskelige relation der tæller. Jan har lige fået tilbudt en lejlighed og fået etableringsydelse. Han er rigtig glad, men gør opmærksom på, at man også skal følge tildelingen af boligen op med bostøtte. Han rejser også kritikken af de mange psykiatriske patienter, der udskrives til forsorgshjem eller egen bolig. Det er de slet ikke klar til. Det er en problemstilling SAND bør se nærmere på. Johnna har ikke så meget nyt fra Vestjylland eller Bøgely. På Bøgely er folk overhovedet ikke interesserede i SAND. Roskildehjemmet v. Michael fortæller, at der kommer en fuldstændig omstrukturering af stedet rent fysisk. De har fået afslag på at lave skæve boliger. Der må ikke nedlægges pladser, så der bygges en midlertidig bolig ved siden af, så folk kan bo der indtil værelserne er færdigrenoveret. Jørgen supplerer med at brugerrådet i Roskilde har fået stillet et lokale med en computer til rådighed. 1

2 Desuden viser en beboer nye beboere og nyt personale rundt på hjemmet og fortæller dem om stedet. Fyn har svært ved at få lavet deres regnskaber fordi deres kasserer er nede med en depression, så man ved ikke rigtig hvor mange penge der er blevet bevilliget til dem i år. Derfor er man også blevet nødt til at vælge en repræsentant for ham til udsatterådet. Det er Cecillie, der overtager Egons plads. Fyn har igen fået repræsentanter fra Svendborg med. De er begge med i dag. Brugernes Bazar kommer til Odense igen i år. Den 14. juni i Kongens Have. I år sparer man Bazaravisen væk. Den bliver erstattet af to A4 postkort. Et kommer snart og det andet kommer lige før basaren. Igen i år bliver transportudgifterne refunderet. Det praktiske arbejde og logistikken er i fuld gang. I Midvest har Leif fået to gamle bekendte tilbage: Martin Søndergaard er kommet til Møltrup, mens Per, som er her i dag, har bosat sig i Vejle, og vil derfra forsøge at få gang i noget brugerorganiseringsarbejde. Leif skal til møde i udviklingsrådet i morgen, hvor man bl.a. skal diskutere udslusning og udsatteråd. Det glæder Leif sig til. Leif og Jørgen har haft kontakt til Viborg, hvor man har været med til at diskutere udsattepolitik og kvalitetsstandarder på det sociale område. På Møltrup er der fuld gang i ombygningen og forbedringen af værelserne. Det er snart færdigt. Det samme er tilfældet for en ny kostald. Beboerrådet har et højt aktivitetsniveau og laver en masse sjov: fodbold, bowling, EDB kursus, volleyball, gocart og skakturnering. 3. Den Sociale Retshjælp (DSR) Sandy repr. den sociale retshjælp i Århus. Hun har selv været frivillig i 6 år i en social retshjælp, men syntes det var på tide at starte sin egen. Hun er Nørrebro-barn og var dengang noget af en vildbasse, som har prøvet det meste. Derfor brænder hun også for at gøre noget aktivt for at hjælpe de unger hun tidligere hang ud med. Derfor en retshjælp. Det startede med at være kriminelle, hun beskæftigede sig med. Fælles for dem er, at der er problemer med bolig, gæld, fængsel og udlændinge. De har hver deres afdeling. Det er kørt rigtig godt. faktisk så godt, at man ugen efter de startede, måtte lukke ned, fordi de blev bombarderet med henvendelser. Nu syntes hun vi skal udvide kredsen af brugere til også at omfatte hjemløse. Vi vil starte med at lave et webcamprojekt, hvor vi udvælger nogle forsorgshjem, så vi får nogle der ligger i forskellige retskredse. Hvis det går godt, vil vi udvide til forsorgshjem, der ligger langt væk fra de steder retshjælpen fysisk er placeret. Med en computer og et webcam kan man næsten lave et personligt møde. Det personlige møde er vigtigt, hvis man skal tale om de ting, man skal have ryddet op i. Beboerne på forsorgshjemmet skal bruge deres kontaktpersoner til at rydde op og lave en indledende afklaring af de økonomiske forhold. DSR skal ses som et supplement til sagsbehandlernes og kontatkpersonernes arbejde. DSR har udviklet en metode, der kan systematisere arbejdet med gælden og skabe et samarbejde mellem retten, RKI, de private kreditorer og SKAT.. DSR har lavet en fuldmagt, så man på brugerens vegne kan søge om udsættelse af fogedsag osv. Bagefter kan man kontakte politiet, SKAT og retten, for at brugeren ikke hele tiden selv skal møde op. Desuden har DSR et samarbejde med kommunen og med RKI, så de faktisk har en mulighed for at få overblik over gældens omfang. Der er en masse regler om gældssannering, som gør det svært 2

3 at få en sådan igennem. Derfor består DSRs arbejde mest i at få overblik over gælden og få udsættelse for tilbagebetaling. Vi har brug for en masse sager, som viser, at der er noget galt med den eksisterende lovgivning, så vi kan få det lavet om, og få løst de gældsproblemer folk har. Der bliver brugt masser af tid og ressourcer på at indkalde til fogedsager, som folk ikke møder op til; aftaler som ikke bliver overholdt osv., alt imens man glemmer hvad det handler om, nemlig at give de gældsplagede ro i sindet. Det bliver en lang kamp, som ikke løses fra den ene dag til den anden. Der er tre målgrupper indenfor retshjælpen: En gruppe der ikke har en chance for at komme tilbage til arbejdsmarkedet og derfor heller ikke har mulighed for at kunne betale af på sin gæld. En anden målgruppe, som måske kan få et flexjob. Her er det vigtigt at give brugeren et håb om at få en overskuelig gæld og få den systematiseret. Den tredje målgruppe er dem som bare lige skal hjælpes til at få gang i hjulene. Så kan det ikke nytte noget, hvis skat lige pludselig kommer og gør krav gældende, så man ikke har råd til at flytte i lejlighed ell. lign. Når DSR har samlet alt gæld, vurderer man hvilken målgruppe man falder tilhører. Der spørges til om forsorgshjemmene ved noget om det her. Det gør de kun i et sparsomt omfang, men RKI sender en pressemeddelelse i dag. Men vi har ventet lidt med at åbne op for posen fordi vi simpelt hen har nok at lave, fortæller Sandy. For at det lykkedes, skal vi have hjælp flere steder fra, bl.a. forsorgshjemmene, som skal lave noget af det udredende arbejde og finde ud af hvilke frivillige afdragsordninger der er lavet osv. Målet for samarbejdet mellem SAND og DSR er at vise, at der skal gøres noget mere, noget andet og noget bedre for vores gruppe. Hvis systemet kommer til at fungere som det skal, kan Sandy hver 6. måned sende et enkelt brev, hvor man beder om henstand. Når der er tilstrækkelig mange i den gruppe, kan man ikke sidde vores ønsker overhørig. Jo flere sager vi samler, jo større chancer er der for at vi kan få løftet vores sag. Hvor stor gæld skal man have for at man kan sige, at man ikke kan betale sin gæld tilbage, er et af de spørgsmål vi kan forlange at få svar på? DSRs erfaring med brugerne på forsorgshjemmene, er at det er de færreste som har en chance for at få betalt gælden. Det er vigtigt rent mentalt, at få overblik over gælden og få andre (DSR) til at tage ansvar for gælden. Det letter byrden fra brugerens skuldre. Der er tre grunde til at man ikke kan blive gældssaneret. 1. At gælden er opstået v. kriminalitet 2. Gæld opstået fra erstatningspligtigt 3. Hvis man har offentlig gæld Vi diskuterer reglerne om lønindehold. Per har heldigvis haft en positiv oplevelse med SKAT. Han ringede for at få dem til at lade være med at trække i lønnen. Det skete med det samme og han blev tilmed opfordret til at søge om gældssanering, og fik tilsendt et skema. 3

4 Sandy har sin tvivl mht. om han får den. Hun har oplevet masser af gange, at man til møder osv. har lovet guld og grønne skove, men når det kommer til afgørelsens time, får man ikke sin gældssanering. Per skal nok holde hende orienteret om det videre forløb i sin gældssag. Ega kommer med et lille fif om, at man på sin lejekontrakt ikke skal kalde indskuddet depositum, men derimod have kaldt det forudbetalt leje. Det kan der nemlig ikke laves udlæg i, som det ellers er kutyme blandt kreditorerne. Stig B efterlyser en køreplan for gældssanering. Sandy fortæller, at DSR hjælper med at samle oplysninger ind. Det er skifteretten der kører selve sagen. Flere advokater derfra har man et samarbejde med, så man sørger for, at sagen kører som den skal. DSR har beskrevet alle deres arbejdsgange. De findes allerede. Der kan måske laves en miniguide, som vi kan bruge i SAND. Men det er vigtigt, at vi starter med de forsorgshjem vi har udvalgt for at vi kan systematisere det, som vi vil have det. Efter nogle måneder, kan vi måske sprede det ud. Men indtil da skal vi lige klappe hesten. Alle skal nok få mulighed. Vi skal bare have tålmodighed. Projekt udenfor har i forlængelse af vores gældssaneringskursus, lagt en udmærket køreplan for gældssanering på deres hjemmeside: SAND har også et link til den på vores hjemmeside. 5. Opfølgning på sidste møde Next Stop Job: Ask fortæller at man er i fuld gang med et forsøgsprojekt i Odense. Det har kørt et par måneder. Det er et uddannelses og beskæftigelsesprojekt for vores folk. Det laves sammen med AOF, LAP(landsforeningen af psykiatribrugere), DISCUS (konsulentbureau) og De sociale højskoler. Forløbet varer 4 måneder. Fokus er på at få folk i praktik så hurtigt som muligt. De faglige eller sociale kvalifikationer man mangler for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet, forsøger man at lære folk i løbet af de 4 måneder. Det betyder også at det er en vekselvirkning mellem praktik og undervisning. Og at forløbet er meget individuelt udformet. Der arbejdes dog stadig med holdstørrelser af ca. 20. Forsøgsprojektet er snart slut. Herefter skal vi ud til en række andre byer: Åbenrå, Haderslev og København. Jørgen siger, at man skal tage et kig på Aalborg. De er i gang med at lave noget lignende. Det kan måske udnyttes. Socialrådgivere og lign. er positivt stemt deroppe, mener Jørgen. Ole henviser til Forward, som er et projekt på Kofoed skole, der minder om det. Kontakt dem. Velfærdsministeren: Leif mener, at Karen Jespersen er en vendekåbe og at vi ikke længere har noget at bruge hende til. Tidligere var hun et stort aktiv for Møltrup. Jan siger, at Karen har en holdning om, at det bedste i livet er at få et job. Det syntes Jan ikke automatisk. Det er et spørgsmål om at få balance i sit liv. Hendes udtalelser før og nu minder ikke meget om hinanden. Han tror ikke på, at vi kan få meget ud af hende, men at det er organisationer som Kirkens Korshær, Hus Forbi og SAND vi skal sætte vores lid til. Jørgen er spændt på det fokus hun har sat på udslusning på forsorgshjem, dels ved den hjemløsestrategi der er lavet, dels ved at kommunerne skal redegøre for, hvad de gør for at få folk hurtigt igennem. Der er en fare ved at tvinge folk ud i egen bolig. Det kan give bagslag. Flere mener, at der ikke er gjort mange tanker i kommunerne om hvordan man skal gøre det. Det er helt sikkert noget vi skal følge med i, i SAND. 4

5 Michael snakker om skæve boliger. Man har tidligere undersøgt muligheden for at bygge skæve huse i Roskilde, men fået afslag fordi kommunen og borgerne, der skulle være naboer, trak det i langdrag. Derfor blev man nødt til at sende pengene fra Socialministeriet tilbage. Der er brug for, at man laver noget andet end forsorgshjem og almindelige lejligheder. Kommunerne skal gøres bevidste om deres ansvar overfor de udsatte borgere. Der er afsat midler i hjemløsestrategien til at bygge en masse boliger. Spørgsmålet er om det bliver gjort og om der følges op med tilstrækkelig bostøtte. Ega oplyser, at f.eks. Nordfyns kommune ikke vil samle sutterne i skæve huse bebyggelser. De er glade for at have dem spredt lidt ud. Det er også et problem, at der ikke bliver bygget nok almennyttige boliger. Der er også det aspekt i boligdiskussionen, at det koster op mod kr. pr. måned at have folk boende på forsorgshjem. Det er langt billigere at bo i egen lejlighed, og det kan lade sig gøre, hvis man samtidig for bevilget bostøtte. 6. Nyt fra Hus Forbi Hus Forbi har fået ny formand, Dieter Sebelin fra Skjoldbo i Esbjerg. Der har været fokus på Hus Forbis økonomiske forhold på det sidste, dels pga. at der var lidt rod i regnskaberne, dels fordi man har et overskud man skal finde ud af hvad man skal bruge til. Tina, som har været redaktør en overgang og skrevet for avisen siden dens begyndelsen, har sagt op på avisen, hvor hun ellers havde 20 timer om ugen. Der er fundet en mandlig afløser for hende. Der er blevet indkøbt støvler til alle sælgerne. Der var uddelt 200 par ved årsskiftet. Jan er en af dem, der har fået et par støvler. Han syntes de er gode. Jan supplerer med, at Kofoed skole og Kofoed kælder uddeler soveposer. Alene blev der fra sidste års Roskildefestival uddeles ca soveposer. Det er godt, at der er mange, der sponsorerer ting til Hus Forbi. 7. Nyt fra sekretariatet a. Evaluering af året der gik Leif syntes, at der er for meget forvirring om telefonlisterne. Der skal sekretariatet tale lidt sammen om. Ega tilføjer, at udvalgene har en forpligtelse til at sende sekretariatet opdateringer, f.eks. en gang om måneden. Der ønskes forbedringer fra begge parters side. Stig syntes vi skal putte kurserne i kalenderen på hjemmesiden. b. Årets tema: Den hjemløses rettigheder Ligger godt i forlængelse af de kurser vi har sat i søen Er noget man kan forstå som hjemløs. Jens syntes ikke, der er styr på noget i kommunen. Derfor er temaet også relevant. Leif syntes, der bør være en tilføjelse der hedder: og pligter c. Hvad skal der ske i 2008 Ask viser overhead med datoer for kurser og temadage. 8. Solstrålehistorier Leif ser frem til at man i Herning i morgen vedtager at nedsætte et udsatteråd Århus og Esbjerg er ved at arbejde på at få nedsat udsatteråd. Jan fortæller, at han for masser af breve fra SKAT, som han ringer og får udsættelse på, men de bliver ved med at skrive til ham. Men derfor vil han gerne sige, at der også findes masser af solstrålehistorier. Jan hører dem heldigvis hver dag på gaden. Det må vi huske på. En af dem er det 5

6 store arbejde vi gør i SAND. Alle skal kæmpe for at hjælpe mennesker for at de er kommet på fode igen. 9. Mødedatoer D. 8. april, 19. august og 19. november Eventuelt Birthe takker for et godt møde og ønsker folk en god tur hjem. 6

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen Indholdsfortegnelse S. 1 Indholdsfortegnelse S. 2 Indledning Referat af hovedtalere S. 3 Søren Skaarup S. 4 Marianne Sørensen S. 6 Tabita Nyberg Petersen Referat af workshops S. 7 Workshop A S. 8 Workshop

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forvist fra alternativ by

Forvist fra alternativ by h u sfo r bi nr. 8 august 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Forvist fra alternativ by Massive besparelser på bevillinger til hjemløse Interview med Dalai

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere