Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Varenumre:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Varenumre:"

Transkript

1 Manual Economy 60 ltr. Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af pumpestation 6. Montering af el-styring og følere 7. Påfyldning af glykol / opstart / indregulering 8. Fejlfinding Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 60 l Varenumre: Economy solfanger Brugervejledning / vedligehold & service 10. Solvarmestyring 08: /26

2 Indholdsfortegnelse 1. Stykliste Monteringsoversigt Montering af fanger Generelt Mål Tilslutning Rørføring: Economy 60 l Montering af pumpestation Montering af el, styring og føler Påfyldning af glykol Fejlfinding Brugervejledning, vedligehold & service Solvarmestyring Beskrivelse af system Drift af solpumpe Tvangskøling af solfanger Stop for overkog Beholderbeskyttelse Legionella sikring via varmelegeme Beholder tvangskøl (Recooling) /26

3 1. Stykliste METRO Produkt navn Type Antal Varenummer METRO 60 ltr. 3 kw/400 V, 3,4 0,75 m Solpanel standard 2 m² Luftudskiller manuel Solpumpe Unit 1 Samlekryds 3/ Ekspansionsbeholder 18 l Beslag alm. fanger 15 /65 x Glykol 10 ltr. 10 l 2 Slutmuffer 3/4" 2 Dyklomme til fanger Styring inkl. 4 følere Relæboks m. 1 kontaktor Sikkerhedsgruppe Samledåse, solfangerføler 1 OBS! Transport Undersøg straks ved modtagelsen, at alle komponenterne til solvarme systemet er hele og ubeskadigede. Hvis ikke, skal dette omgående meldes til transportfirmaet. Al forsendelse sker for kundens risiko. 3/26

4 1.1 Monteringsoversigt 4/26

5 2. Montering af fanger Monteringskit til montering på taget Beslagene monteres direkte på taglægterne 5/26

6 6/26

7 3. Montering af beholder Placering Ved placering af beholderen skal der tages hensyn til, at der er plads til vedligeholdelse og service. Beholderen bør desuden opsættes nærmest det mest benyttede tapsted. Vandvarmeren med tilhørende brugsvandsrør skal placeres frostfrit. I øvrigt i henhold til gældende bygningsreglement. Vigtigt Man skal være sikker på, at væggen kan bære beholderen inkl. vand. Svage vægge som f.eks. gips eller letbeton kan nødvendiggøre en anden montering af ophængningsbeslagene. F. eks. med et H-stativ (leveres som tilbehør). Til vandvarmeren kan der som tilbehør leveres et gulvstativ, med justerbare fødder og et tilhørende pladesæt. 5. Udlufteren skal være åben under opstart, for at udlufte anlægget 1. Temperaturføleren og udlufteren monteres i samlekrydset ved varmtvæskeudgangen i toppen af fangeren. Føler T1 skal helt i bund i følerlommen, således at der måles inde i fangeren. 2. Afblænd de to overskydende studser med de medfølgende slutmuffer. 3. Koldtvæske tilgangen monteres i bunden af solfangeren, enten i højre eller venstre side. 4. Varmtvæske afgangen monteres i modsatte side af koldtvæske tilgangen i toppen af fangeren. 5. Udlufteren skal være åben under opstart, for at udlufte anlægget. Når solvæsken er nået en stabil temperatur, skal udlufteren dog lukkes. Dette er meget vigtigt, da der ellers vil mistes solvæske og tryk, når solvæsken kommer over kogepunktet. 7/26

8 2. Generelt Beholderen er forsynet med en bundspiral 3,4 0,75 m 2 og et 400 V 3 kw varmelegeme. Beholderen kan tilføres varme enten fra solfangeren eller varmelegemet. 8/26

9 Beholder med en spiral og et varmelegeme Montering vand (trykbeholder) Vandtilslutning af vandvarmeren må kun udføres af en autoriseret installatør. Sikkerhedsgruppe Sikkerhedsgruppen er specielt tilpasset og består af 10 bar sikkerhedsventil, kontra- og afspærringsventil, aftapning og skoldningssikring. Ved levering med pumpestation indgår sikkerhedsgruppe i denne. Skoldningssikringen fungerer efter termostatblandeprincippet og sikrer mod overtemperaturer i det varme brugsvand, således at skoldningsulykker undgås. Under opvarmning udvider vandet sig (ca. 4% ved opvarmning fra 0 C til 100 C) og vil give overtryk i vandvarmeren, hvorved sikkerhedsventilen vil slippe overtrykket ud. Derfor skal det dryppe fra sikkerhedsventilen under opvarmningen. Overløbet må ikke føres direkte på afløbsledning, og skal udmunde synligt og frit over afløb. Bemærk at sikkerhedsventilen ikke må overmales. Sikkerhedsgruppe k = koldvandstilslutning (til beholder) v = varmtvandstilslutning (til beholder) kb = koldt brugsvand vb = varmt brugsvand kv = kontraventil kv Se diagram i afsnit 4 Rørføring 9/26

10 3. Mål Beholder Economy 60 l A Varmeveksler ind E Udluftningsskrue B Afgang varmt vand H Huller i ophængsbeslag C D Tilgang koldt vand Varmeveksler ud F Bundflange med dykrør til varmelegeme, 3/8 dykrør og anode G 3/8 top dykrør V 3 kw 400 V varmelegeme Mål i cm a a1 b c d e f g h i /26

11 4. Tilslutning Generelt Det tilsikres i opsætningen af styringen, at beholderen ikke kan opvarmes til over 90 C. Tilslutning af solfanger og styring Solfangeren og styringen skal tilsluttes efter de gældende regler og være forsynet med de lovpligtige sikkerhedskomponenter. Solfangeren tilsluttes til spiralen i bunden af beholderen. Rørerne er mærket med henholdsvis»centralvarme frem«og»centralvarme retur«. Se»Mål«for anvisninger. Tilgang bund (A). Afgang bund (D). NB Under opvarmning udvider frostvæsken sig og medfører en trykstigning i solvarmekredsen. Sikkerhedsventilen vil slippe overtrykket ud, og kan derfor dryppe indtil systemet er i ligevægt! Sikkerhedsventiler bør kontrolleres jævnligt. Sikkerhedsventiler må ikke overmales! Afblæst frostvæske må ikke ledes til afløb, men skal opsamles i separat syrefast beholder. Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan findes på vores hjemmeside Vejledning Vandvarmeren skal være monteret med sikkerhedsventil(er). Det skal jævnligt kontrolleres, at den/disse fungerer tilfredsstillende og ikke er groet fast. Fast daglig brug ved solvarmedrift Vandvarmeren indeholder 60 l brugsvand. Temperaturen i beholderen kan blive meget høj pga. den tilførte solenergi (95 C). Der skal derfor være monteret en blandingsventil. Denne indstilles til en passende maksimum temperatur f.eks. ca. 55 C, som antages at være den maksimale nødvendige temperatur til almindelig husholdnings brug. Hvis solvarmekredsen på noget tidspunkt har været udsat for kogning, bør det tilsikres at væsken ikke har ændret karakter. Glykolindholdet bør ikke overstige 40%. Kraftigere glykolblandinger kan være korrosive og dermed være medvirkende til tæring. Kontrol af væskens frostsikring kan gøres ved at hælde en mindre mængde i en pose og lægge den i fryseren. Væsken må da max. få en grødlignende konsistens. Blandingsbatteri og rør kan nå temperaturer på over 60 o C, såfremt skoldningssikringen stilles højere. Daglig brug med suppleringsvarme Ved suppleringsvarme forstås supplerende opvarmning af brugsvandet 11/26

12 Frostrisiko Er Deres vandvarmer monteret et sted, der ikke holdes frostfrit om vinteren, skal vandvarmeren tømmes for vand for at undgå, at den frostsprænges. 5. Rørføring: Economy 60 l Komponenter til pumpestation: 1. Afspærringsventil 2. Påfyldning / aftapning 3. Ekspansionsbeholder 4. Kontraventil 5. Pumpe 6. Snavssamler 7. Sikkerhedsventil 6 bar 8. Manometer 9. Flowkontrol Komponenter til vandsiden: 10. Blandeventil 11. Kontraventil 12. Påfyldning / aftapning 13. Afspærringsventil 14. Sikkerhedsventil 10 bar Styring: stk. temperaturfølere (T1, T2, T3, T4). Beholder: 16. El varmelegeme (16B.) 17. Varmespiral (17A.) 18. Manuel udlufter 19. Manometer 12/26

13 6. Montering af pumpestation Monteringsvejledning vedlagt: 1. Varm og kold væske fra solfangeren tilsluttes på til- og afgangsstudser i toppen af pumpestationen. 2. Varm og kold væske til solbeholderen tilsluttes i bunden af pumpestationen. 3. Ekspansionsbeholderen monteres på tilkoblingen, modsat sikkerhedsventilen med den medfølgende slange. 4. Den syrefaste beholder monteres på udgangen fra sikkerhedsventilen med den syrefaste slange (ikke en del af leveringsomfang). 5. Inden opstart udluftes og afprøves systemet efter foreskrevne regler. 6. Efter trykprøvning påfyldes væske og styringen kan indstilles. OBS: Fangeren skal være kold ved påfyldning af glykol, ellers risikerer man kogning i fangeren. 13/26

14 14/26

15 7. Montering af el, styring og føler El-installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør. Beholder termostat: Termostaten på beholderen sættes på max. Hvilket svarer til 65 o C. Herved sikres, at det er solstyringen, der bestemmer hvornår elvarmen bliver aktiveret. Overkogstermostaten benyttes fortsat og genindkobles manuelt ved at trykke knappen, som er placeret under den lille skrue ind. Må dog kun genkobles af en autoriseret installatør. 8. Påfyldning af glykol Glykolen påfyldes på pumpestationen gennem påfyldningsstudsen og aftapningsstudsen. Dette bør gøres med en ekstern pumpe for at opnå et tryk på 4,5 bar. Systemet udluftes grundigt. Systemet bør efterfyldes til det er helt frit for luft. Vigtigt: Ved påfyldning af glykol skal fangeren være tildækket eller på anden måde være fri for sollys. 9. Fejlfinding Hyppige fejlkilder på anlægget. Samlinger på Pt1000 følere Ingen af de tre PT1000 følere (top, midt, bund) må forlænges eller på anden måde ændres, da dette kan medføre funktionsfejl. Pt1000 solfangerføleren skal dog samles i den medleverede boks. Ledningerne fra denne boks til styringen skal min. være 0,75 mm 2. Placering af Pt1000 følere De fire Pt1000 følere skal placeres rigtigt i anlægget jvf. tegningen på næste side. Det er meget vigtigt, at solfangerføleren placeres i den følerlomme, som skal forefindes på solfangeren. Den målte og for anlægget styrende temperatur, skal svare til den virkelige temperatur i solfangeren. Ved installation af solfangerføleren er det meget vigtigt, at denne ikke beskadiges, og at følerne monteres til de rigtige klemmer på styringsprintet. Placeringen er angivet på vedlagte el-diagram. Solfanger Anlægget er tilpasset en solfanger med en størrelse på ca. 2m². Hvis der vælges flere solfangere, skal det vurderes, om anlæggets komponenter evt. skal udskiftes til en større type. Speciel opmærksomhed på størrelsen af ekspansionsbeholderen er vigtig. Vores solanlæg er som standard forsynet med en 6 bar sikkerhedsventil på solsiden, hvilket resten af anlægget inkl. solfangeren er dimensioneret til. 15/26

16 Flangerør i bunden af beholderen Føler T3 placres 100 mm nede i dykrøret i toppen af beholderen (G). 16/26

17 Ekspansionsbeholderen Ekspansionsbeholderen skal have et fortryk på ca 1/3 af åbningstrykket på sikkerhedsventilen, altså = 2 bar. Hvis fortrykket er for lavt, vil anlægstrykket formindske ekspansionsvolumet så meget, at ekspansionsbeholderens funktion ophører. Samme fejlfunktion vil opstå, hvis ekspansionsbeholderens interne membran bliver utæt. Fortrykket kan kun måles, når der ikke er tryk på anlægssiden. Volumen på ekspansionsbeholderen er afpasset til et normalt anlæg med ca. 2m² solfanger. Hvis flere solfangere benyttes, eller hvis der er tale om unormalt lange rørføringer, skal der anvendes en større ekspansionsbeholder, som kan optage udvidelsen fra denne væskevolumen. Anlægs tryk Det er vigtigt, at anlægget har det nødvendige anlægstryk, der typisk vil svare til ca. 0,8 x åbningstrykket på sikkerhedsventilen, altså 0,8 x 6 = 4,8 bar. Hvis trykket er for, lavt vil solvarmevæsken ikke kunne trykkes op i solfangeren, ligeledes vil det lavere tryk medføre et for lavt kogepunkt. Utæt anlæg For at sikre at anlægget er tæt, og dermed også på sigt vil opretholde det nødvendige anlægstryk, er det nødvendigt med en trykprøvning af det samlede anlæg. Testtrykket bør normalt være på 1,3 x åbningstrykket på sikkerhedsventilen, som derfor ikke må være monteret ved denne test. Man bør også sikre sig, at sikkerhedsventilen ikke åbner eller er utæt, ved et tryk som er lavere end det angivne åbningstryk. Luft i anlæg For at anlægget skal fungerer uden driftsproblemer, er det vigtigt, at det forsynes med tilstrækkelige luftudladere. Luft i solvarmevæsken kommer ind sammen ned vandet når dette påfyldes, og efterfølgende vil denne luft blive udskilt. Hastigheden for luftens udskilning stiger med temperaturen. Luft i anlægget vil give driftsstop af pumpen når luften samler sig. Man udlufter anlægget ved at løsne den store skrue på pumpefronten. Endvidere kan luftlommer andre steder i anlægget også give driftsstop på grund af manglende cirkulation af solvarmevæsken. Snavs i anlæg Der vil typisk være urenheder i anlægget efter det er færdigmonteret. Derfor er der indbygget en snavssamler før pumpen for at beskytte denne mod slitage. Det er vigtigt, at denne snavssamler renses efter de første timers drift, hvor de fleste urenheder i anlægget vil være opsamlet. Snavssamleren er vedlagt løst, og skal placeres på rørføringen mellem beholder og pumpestation på kold tilgang på pumpestation. Tryktab i anlæg For stort tryktab i anlægget vil medføre et reduceret flow af solvarmevæsken. Dette reducerede flow kan medføre overkog af solfangeren, samt manglende overførsel af energi i spiralen i beholderen eller i pladeveksleren. For lange rør, for lille rørdiameter, knæk på rør, for stor solfanger eller tilstopning af snavssamleren er de normale grunde til dette. 17/26

18 Pumpe hastighed Den normale indstilling af pumpehastigheden skal være Trin I. Hvis der er problemer med at køle solfangeren hurtigt nok, vil det dog være en fordel at hæve flowet, ved at sætte pumpen til Trin II eller III. Dette vil dog ikke hjælpe, men gøre problemet større, hvis der samtidigt er problemer med at beholderbeskyttelsen træder i kraft og stopper pumpen, altså når der opstår 95 C i top eller bund af beholderen. 10. Brugervejledning, vedligehold & service Forbrugervejledning Forbrugeren skal ved afleveringen af et solvarmeanlæg, have en grundig gennemgang af anlæggets drift og funktioner. Vedligeholdelse og service Generelt kræver et solvarmeanlæg ikke ret meget vedligeholdelse. Man bør dog mindst én gang om året få udført service af en aut. Solvarmemontør. Derved sikrer man at styringen er rigtigt indstillet, følerne fungerer som de skal og glykolen stadig er virksom. En til to gange om året kan man kontrollere, at fangeren er fri for blade og snavs. Bladene fjernes og man bør rengøre for snavs med rent vand. Udvendig rengøring: Beholderen må kun aftørres med en fugtig klud. Der kan anvendes vindues- og glaspudseprodukter, men ikke skurepulver eller lakopløsende kemikalier. Læs altid brugsvejledningen på rengøringsmidlet! Kalk I områder med kalkholdigt vand vil der udfældes kalk i vandvarmeren. Kalken vil normalt fæstnes på solvarmespiralen. Deres installatør kan rådgive Dem om, hvor ofte det er nødvendigt at afkalke vandvarmeren. Det anbefales for områder med kalkholdigt vand, at afkalke beholderen jævnligt, således at driftsforstyrrelser undgås. Afkalkning (må kun udføres af aut. installatør) Ved afmontering af flangen i bunden (F), er det muligt at afkalke beholderen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemikalier! Det er altid en god ide at have anskaffet sig en ny pakning inden man går i gang. Den eksisterende kan ikke genbruges. Læg derfor mærke til hvordan den eksisterende pakning er monteret før den afmonteres. Således åbnes beholderens kabinet:: A Fjern nederste forplade ved at trække ud i toppen af denne. B Afbryd elektriske forbindelser og tøm beholderen for vand. C Afmontér div. følere og elektriske forbindelser. Skru boltene ud af flangen og træk denne ud. Løse kalkflager fjernes med fingrene. Rens bunden af beholderen. 18/26

19 Kontrol/udskiftning af anode Beholderen er forsynet med en kontrollerbar magnesiumanode. Den er monteret i bundflangen og kontrolleres således: Afmontér stelforbindelsen til beholderen og indsæt et multimeter i stedet for. Såfremt man nu kan måle en anodestrøm større end 0,3 ma, er massen af anoden stor nok til at beskytte beholderen. Er anodestrømmen derimod mindre end 0,3 ma, bør anoden udskiftes. Dette gøres ved at afmontere flangerøret se i øvrigt afkalkningsvejledning. 19/26

20 11. Solvarmestyring 20/26

21 Bruges ikke 21/26

22 Generel beskrivelse af solstyring Indstillingsområder og standardværdier Parameter i styring System Forklaring på parameter Min Standard Max Er altid opfyldt i styringen Vælges for dette solvarmeanlæg. Ekstra Set temp tank 1 Legionella prot. External heat Ext. / solar diff Temp boil Cooling coll. Cool. tank start Cool. tank stop dt Start tank 1 dt Stop tank 1 Fluid Bruges kun i forbindelse med System 7, til at definere, om anlægget skal køre med: Suppleringsvarme ind i beholderen, Overskudsvarme ud af beholderen, Funktion afbrudt Ønsket brugsvands temperatur målt ved beholder bund (T2) Off External heat Cooling 15 ºC 65 ºC 90 ºC Legionella beskyttelse af brugsvand Off OFF On Ønsket brugsvands temperatur opretholdt af supplerings varme (T4) Over-temperatur i solfanger i fht. External heat, som solfanger skal under, før suppleringsvarme kan aktiveres Overkogstempratur i solfanger (T1), hvor solpumpen stoppes for at udgå yderligere afkogning af solvæsken. Temperatur i solfanger (T1), hvor solfangeren begynder at blive tvangskølet. Temperatur i solfanger (T1), som solfangeren skal under i 30 minutter, før tvangskøling af beholderen påbegyndes. Temperatur som beholder bund (T2) skal under, for at stoppe tvangskølingen af beholderen Stigende temperatur forskel der skal opnås før en styringsfunktion aktiveres Faldende temperatur forskel der bevirker at en styringsfunktion stoppes igen. Væske på solvarme kredsen, skal altid sættes til Glycol i DK. 10 ºC 55 ºC 90 ºC Altid minimum dt Start tank 1 < Set temp tank 1 3 ºC 40 ºC 80 ºC 100 C 140 C 180 C 60 ºC 115 ºC 160 ºC Altid minimum 10 C < Temp boil 10 ºC 45 ºC 90 Altid < (Cooling coll. > External heat -10 ºC) 56 ºC 85 ºC Altid > External heat 4 C 7 C 40 C 2 C 3 C 35 C Alltid < (dt Start tank 1 1 C) Glycol Glykol Water 22/26

23 12. Beskrivelse af system Se de vedlagte diagrammer for de fire forskellige anlægstyper. System 7 brugsvandsanlæg Små beholdere max. 110L (extra External Heat = el-supplering, Off = Ingen suppleringsvarme). Styringen måler op til 5 temperaturer på solvarmeanlægget: Solfanger T1 Bund beholder T2 Top beholder T3 Midt beholder T4 Der er 3 udgange på solvarmestyringen er alle med 230V, og alle med samme fase Drift af solpumpe Start Når temperaturen i bunden af beholderen T2 bliver 7 o C lavere end den indstillede værdi på 65 o C Set Temp Tank1, og temperaturen i solfangeren T1 samtidig er mindst 7 C dtstart Tank1 højere end temperaturen i bunden af beholderen T2, så starter solpumpen P1. Stop Når temperaturen i bunden af beholderen T2, når op på den indstillede værdi 65 o C i tanken SetTemp tank1 eller når temperaturen i solfangeren T1 når ned på kun 3 C dtstop Tank1 højere end bunden af beholderen T2. Setpunktet for brugsvandet er som standard 65 C. SetTemp Tank1. Dette kan af brugeren ændres til den maximale beholdertemperatur max 90 C. Såfremt der er fejl på en vilkårlig PT1000-føler stoppes pumpen Tvangskøling af solfanger I tilfælde hvor solfangeren bliver for varm tvangskøles således: Hvis temperaturen i solfangeren T1 overstiger 115 C Cooling collector startes pumpen. Når temperaturen T1 kommer under 10 o C Cooling collector stopper pumpen igen. Som standard er Cooling collector sat til 115 C, men kan indstilles fra o C. Den skal dog altid være minimum 10 C under Temp boil. Tvangskøling prioriteres højere de andre driftsfunktioner, men lavere end beholderbeskyttelse samt stop for overkog Stop for overkog I tilfælde af at solfangeren T1 bliver varmere end Temp boil, stopper pumpen, således at der ikke fortsættes med at pumpes væske til solfangeren. Først når solfangeren igen er kommet ned på Cooling collector må solpumpen starte igen. Normalt sættes Temp boil til 140 C, men kan indstilles fra o C. 23/26

24 Stop for overkog prioriteres højere de andre driftsfunktioner, men lavere end beholderbeskyttelse Beholderbeskyttelse For at beskytte beholderen må solpumpen P1 ikke køre når beholder top T3, beholder bund T2 eller beholder midt T4 overstiger 95 C. Pumpen bliver først frigivet til drift igen når bund T2, midtt4 og top T3 igen kommer under 90 C. Denne funktion har prioritet over alle andre funktioner Legionella sikring via varmelegeme Legionellafunktionen modvirker uønsket vækst af legionellabakterien ved en gang hver 14. dag at hæve brugsvandstemperaturen til 62 C, som er dræbende for legionellabakterien. De 14 dage er regnet fra den dag, hvor temperaturen i bunden af beholderen T2 sidst har været over 60 C. El-varmelegemet P3 (med eksterne kontakter) opvarmer brugsvandet indtil temperaturen har været over 62 C i 15 minutter eller beholdertop kommer op på 95 C. Hvis solfanger temperaturen er under 75 C, bliver solpumpen P1 ikke aktiveret, så længe at legionella funktionen er i gang. Dette er for at undgå opvarmning af solfangeren med el-drift. Tvangskøling af solfanger prioriteres højere end denne funktion. Legionellafunktionen er som standard deaktiveret (OFF) i indstillingsmenuen. Brugeren har selv mulighed for at aktivere funktionen ved at vælge Legio ON i indstillingsmenuen. Specielt for valgte anlægs type: Suppleringsvarme: Drift af elvarme (el-supplering) External Heat P2 Type 0 Benytter samme varmelegeme til el-supplering og legionella. Dette medfører at den eksterne kontaktor til 230V styrespænding fra både suppleringsvarme og legionellasikring. Supplereringsvarmen kan ikke kobles ind før temperaturen i solfangeren T1 er under 55 o C External Heat + 40 o C Ext./Solar-diff. Over-temperaturen i solfangeren i forhold til External heat. Ext/Solar-diff er et setpunkt der i indstillingsmenuen som standard er sat til 40 C, og kan indstilles fra 3 C til 80 C. 24/26

25 Suppleringsvarmen starter, når temperaturen i midten af beholderen T4 er 3 C lavere end External Heat, og Ext./Solar diff. samtidig er opfyldt. Setpunktet External heat ligger altid minimum 7 C dtstart Tank under Set temp tank1 65 C punktet for beholderen. Desuden kontrollerer styringen også at suppleringen ikke aktiveres imens tvangskøling er aktiv Beholder tvangskøl (Recooling) Efter tvangskøling af solfangeren har været aktiv udfører styringen følgende funktion: Start: Når solfangertemperaturen T1 har været under 45 o C Cooling Tank Start og holdes herunder i 30 sammenhængende minutter starter solpumpen P1. Stop: Når beholder bund T2 når under 56 o C Cooling tank stop eller solfangertemperaturen T1 bliver større end bunden af beholderen T2 3 C, så stopper pumpen P1 igen. Hvis bunden af beholderen T2 således ikke er nået ned på Cooling tank stop før solpumpen stoppes, startes pumpen P1 igen efter 30 minutter, og stoppes igen som ovenfor nævnte stop. Denne ekstra funktion køres kun en gang, og skal afhjælpe, at solfangeren har svært ved at komme af med varmen ved lave temperaturer. Beholder tvangskøl funktionen træder efterfølgende ikke i kraft igen, før tvangskøling af solfangeren igen har været aktiv. Cooling tank start er standard er 45 C, men kan indstilles fra 10 C til 90 C (dog altid mindre end Cooling collector -10 C). Cooling tank stop er standard er 56 C, men kan indstilles større end 55 o C External Heat og op til 85 C. Da Cooling tank stop således aldrig kan stilles lavere end External Heat, kan der aldrig opstå tilfælde hvor suppleringsvarmen sendes til afkøling i solfangeren. Da External heat altid er minimum 7 o C dtstart tank 1 lavere end 65 o C Set temp tank 1, er det således muligt at få kølet beholderen længere ned, samtidig med at man aldrig når så langt ned at suppleringsvarmen aktiveres efterfølgende. Denne funktion har samme prioritet som tvangskøling af solfangeren, men lavere end beholderbeskyttelse samt stop for overkog. 25/26

26 GARANTI BESTEMMELSER Til lykke med Deres nye METRO THERM produkt! Vi er sikre på, at De bliver glad for den. Vi har ihvertfald gjort os enhver tænkelig anstrengelse for at levere et godt og gennemkontrolleret dansk produkt. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal De vide: at De indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da skal kontakte fabrikken. at METRO THERM herudover tilsikrer Dem yderligere 3 års holdbarhed på vandvarmerne for den indvendige beholder mod gennemtæring. I tilfælde af tæring foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation af beholder på vor fabrik. at produktet skal være placeret således, at det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frafalder METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift forbundet hermed. Der henvises iøvrigt til DS og 5.2. at produktet iøvrigt skal installeres i forhold til BR stk. 1, hvis garantien skal opretholdes. hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, men dækker ikke selve monteringsomkostningerne. METRO THERM A/S Rundinsvej Helsinge Telefon Fax www. metrotherm. dk Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne kun er gældende, såfremt: 1. METRO THERM er kontaktet inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. Vi dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. 2. Fabrikationsnummer opgives ved henvendelse til os. 3. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør. 4. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. 5. Produktet ikke har været tilsluttet nogen anden temperatur, spænding eller tryk end den på mærkepladen anførte, og at installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. (Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning.) Frost,- lyn,- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som følge af kedelstensafsætninger og overtryk erstattes ikke. OBS! Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Brugervejledningen skal, ifølge Arbejdstilsynet, opbevares ved vandvarmeren. Det udtjente produkt skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Ved uregelmæssig drift tilkald installatøren! Fabrikationsnummer Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes. Godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark

Manual Economy 110 ltr.

Manual Economy 110 ltr. Manual Economy 110 ltr. Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring Manual METRO THERM solvarmeanlæg 5. Montering af pumpestation Model Economy 110 l 6. Montering

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 255 l 08:902 0906 1/29 Manual Economy 255 ltr. Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af pumpestation

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 s. 1/27 Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 255 l Varenumre: 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 Indholdsfortegnelse 1. STYKLISTE... 3 Monteringsoversigt...4

Læs mere

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 s. 1/27 Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 255 l Varenumre: 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 Indholdsfortegnelse 1. STYKLISTE... 3 Monteringsoversigt...4

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Deluxe 255 l 08:904 0906 1/18 Manual Deluxe 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring og

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Fjern-/ centralvarmevandvarmere 180-200-300-450 liter 08:020 0206 Type 2818, 20020, 20030 og 20040 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget.

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 Monterings/bruger vejledning indhold Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 0208 Type 2002, 2003 og 2004 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 55-160 liter 08:011 08.11 Types 655, 622, 644, 605 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING METRO THERM A/S 3200 Helsinge Tlf. 48 77 00 00 Fax 48 79 73 33 info@metrotherm.dk www.metrotherm.dk Indhold

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 1010 Type 2002, 2003 og 2004 Monterings-/brugervejledning TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning Combivandvarmere 60-110 og 160 liter 08:012 0807 Type 622C, 644C, 605C Monterings-/brugervejledning INDHOLD Transport 2 Placering 3 Mål 4 VVS-Montering 5 EL-Montering (Inkl. el-diagram) 7 TRANSPORT Undersøg

Læs mere

Manual METRO THERM. Solstyring 110L Economy 60L Economy

Manual METRO THERM. Solstyring 110L Economy 60L Economy Manual METRO THERM Solstyring 110L Economy 60L Economy 08:910 1105 1/17 Styringsfunktion og oversigt...4 Tekniske oversigt...5 Display oversigt...6 1. Opstart af anlæg (Kom godt i gang)...7 2. Service...8

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjern-/centralvarme 60, 110 og 160 l Type 6220, 6440, 6441, 6050, 6051, 2440, 2443, 2623, 2643, 2653 og 5171 08:010-1209

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjern-/centralvarme 60, 110 og 160 l Type 6220, 6440, 6441, 6050, 6051, 2440, 2443, 2623, 2643, 2653 og 5171 08:010-1209 SPIRALBEHOLDERE 08:010-1209 Manual Fjern-/centralvarme 60, 110 og 160 l Type 6220, 6440, 6441, 6050, 6051, 2440, 2443, 2623, 2643, 2653 og 5171 Centralvarmebeholder 60 l Type 6220 METRO nummer: 126221030

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604 EL-VANDVARMERE 08:008-1604 Manual Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Model 15 rør ned Type 905 METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Model 15 rør op Type 906 METRO nummer: 119061004

Læs mere

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08:

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08: EL-VANDVARMER 08:006-1611 Manual Model 5, type 50E og 55E Type 50E - Model 5 METRO-nummer: 111501009 VVS-nummer: 345152330 Type 55E -Model 5 METRO-nummer: 111551009 VVS-nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212 SOLVARME 08:015-1212 Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 Solvarmebeholdere Type 2242 2 METRO nummer: 122421030 VVS nummer: 348862255 Type 2242 C2 METRO nummer: 142421033 VVS nummer: 348862256

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512 EL-VANDVARMERE 08:013-1512 Manual Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO Model 60 3 kw, Smart Control Type 206 ECO METRO-nummer: 112061003 VVS-nummer: 345181360 Model 110,

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 55, 60, 110 og 160 liter Type 605, 622, 644 og 655 08:011-1211

EL-VANDVARMERE. Manual. 55, 60, 110 og 160 liter Type 605, 622, 644 og 655 08:011-1211 EL-VANDVARMERE 08:011-1211 Manual 55, 60, 110 og 160 liter Type 605, 622, 644 og 655 55 liter 3 kw Type 655 rør op METRO nummer: 116551003 VVS nummer: 345111260 60 liter 3 kw, 5-65 Type 622 METRO nummer:116221003

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Manual COMPACT MULTI.

Manual COMPACT MULTI. Manual COMPACT MULTI www.sonnenkraft.com www.sonnenkraft.com Indholdsfortegnelse Installationsdata 1 Generelt 2 Placering 2 Mål 2 Termostat 2 Cirkulation 2 Vedligeholdelse 2 Kalk 2 Kontrol/udskiftning

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER DK/137617/01/17-11-2009 Side 1 af 9 INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER 750/150 L Funktion: Den indvendige tank, der er emaljeret i henhold til DIN 4753,

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312 SPIRALBEHOLDERE 08:023-1312 Manual Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 Fjernvarmebeholder Type PLUS 70-70 liter METRO nummer: 120701090 VVS nummer: 371970070 Type PLUS 100-100 liter METRO nummer:

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VANDVARMERE COMBI L

VANDVARMERE COMBI L VANDVARMERE COMBI 60 110 160 L Creating hot water STORMTRYK Combi vandvarmere 60 110 160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid Opvarmning af brugsvand med fjernvarme, centralvarme eller gasfyr Disse vandvarmere er specielt beregnet til instalationer, hvor der er et større forbrug. F.eks. -3 familie huse, flere lejligheder, industri,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING BATEC A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 27 50 50 Fax: 56 27 67 87 Side 1 INSTALLATION BESKRIVELSE Varmtvandsbeholderen er færdigmonteret med alle komponenter

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412 EL-VANDVARMERE 08:021-1412 Manual 200, 300 og 450 liter El-vandvarmer Type 200 liter METRO nummer: 112021003 VVS nummer: 345131230 Type 300 liter METRO nummer: 112031003 VVS nummer: 345131330 Type 450

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og :

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og : EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:040-1208

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:040-1208 METROMINI 4 08:040-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1205

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1205 SOLVARME 08:908-1205 Manual Solcellepanel og inverterboks Solcelle startsæt 2 stk. solcellepaneler og 1 stk. inverterboks. Beslag til 2 stk. solcellepaneler (til tag med hældning 15-65 ). 400 mm dykrør

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjern- og centralvarmebeholdere Type 20020, og :

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjern- og centralvarmebeholdere Type 20020, og : SPIRALBEHOLDERE 08:020-1611 Manual Fjern- og centralvarmebeholdere Type 20020, 20030 og 20040 Type 20020 - Model 200 Centralvarmebeholder METRO-nummer: 122021030 VVS-nummer: 371991020 Fjernvarmebeholder

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:012-1206

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:012-1206 SPIRALBEHOLDERE 08:012-1206 Manual Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C Beholdere 60 liter Type 622C til centralvarme Hedeflade 0,75 m 2, 3/4 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:032-1611 Manual METRO ECO SP15 brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO SP15 METRO ECO SP15 uden kabinet METRO-nummer: 127904606 VVS-nummer: 376741310 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1111

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1111 METRONETTE VISION 08:030-1111 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902601 VVS nummer: 376713108 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1305

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1305 SOLVARME 08:908-1305 Manual Solcellepanel og inverterboks Solcelle startsæt 2 stk. sorte solcellepaneler og 1 stk. inverterboks. Beslag til 2 stk. solcellepaneler (til tag med hældning 15-65 ). 400 mm

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302 METROMINI 4 MX 08:046-1302 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 MX METRO nummer: 117041603 VVS nummer: 345141331 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet Wojciech Jurkiewicz 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 17, fax 077/ 485 37

Læs mere

MONTERINGS VEJLEDNING

MONTERINGS VEJLEDNING Elektronisk kalkspalter AQUA 2000, 3000 og 5000 08:091 MONTERINGS VEJLEDNING VEJLEDNING Kalkspalterne findes i 3 størrelser AQUA 2000 beregnet til enfamilieboliger og mindre anlæg med et max flow på 50

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306 METRONETTE VISION 08:030-1306 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902602 VVS nummer: 376713208 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 55, 60, 110 og :

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 55, 60, 110 og : EL-VANDVARMERE 08:011-1607 Manual Model 55, 60, 110 og 160 Model 55 Type 655 rør op 3 kw METRO nummer: 116551003 VVS nummer: 345111260 Model 60 Type 622 3 kw, 5-65 METRO nummer:116221003 VVS nummer: 345121360

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1711 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret kabinet METRO-nummer: 127904601 VVS-nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret kabinet

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combi vandvarmere 200-450 liter Type 2002C, 2003C og 2004C 08:022-1404

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combi vandvarmere 200-450 liter Type 2002C, 2003C og 2004C 08:022-1404 SPIRALBEHOLDERE 08:022-1404 Manual Combi vandvarmere 200-450 liter Type 2002C, 2003C og 2004C Type 2002C - 200 liter Hedeflade 0,75 m 2 3kW varmelegeme METRO nummer: 142021033 VVS nummer: 371322200 Hedeflade

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere