GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion

2 Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet GRUNDFOS ALPHA2 som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF). Anvendt standard: EN :2003. EMC-direktivet (2004/08/EF). Anvendte standarder: EN 5504-:2006 og EN :997. Ecodesigndirektivet (2009/25/EF). Cirkulationspumper: Kommissionens forordning nr. 64/2009. Anvendte standarder: EN 6297-:202 og EN :202. Bjerringbro,. september 20 Jan Strandgaard Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Danmark Person som er autoriseret til at samle det tekniske dossier og bemyndiget til at underskrive EF-overensstemmelseserklæringen. 2

3 Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument 3. Advarselssymboler brugt i quickguiden 4.2 Mærkning 4 2. Generel information 5 2. Specifikationer for anlægget Anvendelse Pumpemedier Relativ luftfugtighed Kapslingsklasse Medietemperatur Anlægstryk Omgivelsestemperatur Lydtryksniveau Tilløbstryk 6 3. Identifikation 7 3. Typeskilt Typenøgle 7 4. Mekanisk installation 8 4. Montering Kontrolbokspositioner Placering i varme- og brugsvandsanlæg Placering i aircondition- og koldtvandsanlæg Ændring af kontrolboksposition Isolering af pumpehus Aircondition- og koldtvandsanlæg 9 5. Elektrisk installation 0 6. Betjeningspanel 6. Elementer på betjeningspanelet 6.2 Display 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen 6.4 Lysfelt til visning af status for automatisk natsænkning Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning Knap til valg af pumpeindstilling 2 7. Indstilling af pumpen 3 7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg Pumpeindstilling for enstrengede varmeanlæg Pumpeindstilling for gulvvarmeanlæg Pumpeindstilling for brugsvandsanlæg Ændring fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling Regulering af pumpen 5 8. Automatisk natsænkning 6 8. Brug af automatisk natsænkning Automatisk natsænkning, virkemåde 6 9. Anlæg med bypassventil mellem fremløbs- og returløbsledning (shuntanlæg) 7 9. Formål med bypassventil Manuelt betjent bypassventil Automatisk bypassventil (termostatstyret) 7 0. Idriftsætning 8 0. Før idriftsætning Udluftning af pumpen Udluftning af varmeanlæg 8. Pumpeindstillinger og pumpeydelse 9. Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse 9 2. Fejlfinding 2 3. Tekniske data og installationsmål Tekniske data Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA A, A Ydelseskurver Vejledning til ydelseskurver Kurvebetingelser Ydelseskurve, ALPHA2 XX Ydelseskurve, ALPHA2 XX Ydelseskurve, ALPHA2 XX Ydelseskurve, ALPHA A Ydelseskurve, ALPHA A Tilbehør 3 5. Isoleringsskaller Bortskaffelse 32 Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Brug af dette produkt kræver erfaring med og kendskab til produktet. Produktet må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre disse personer er under opsyn eller oplært i at bruge produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt.. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Bemærk Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Advarsel Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 3

4 . Advarselssymboler brugt i quickguiden.2 Mærkning Symbol Beskrivelse Advarsel Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie og benzin. Advarsel Brug ikke pumpen til aggressive væsker, såsom syre og havvand. Advarsel Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen, før skruerne afmonteres. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Advarsel Placér pumpen så personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme overflader. Advarsel Afbryd strømforsyningen før du foretager tilslutninger. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Pumpen skal forbindes til jord. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm i alle poler. GRUNDFOS ALPHA2 er kendetegnet ved lavt energiforbrug sammenlignet med traditionelle cirkulationspumper. Dette understreges af mærkningen. Mærkning Beskrivelse GRUNDFOS ALPHA2 er energioptimeret og overholder EuP-direktivet som træder i kraft den. januar 203. For ALPHA2-pumper med EEI 0,20 der er kategoriseret som det bedste inden for klassen, se de specifikke EEI-værdier i afsnit 3. Tekniske data. Grundfos blueflux -teknologien repræsenterer det bedste fra Grundfos inden for energieffektive motorer og frekvensomformere. Grundfos blueflux overholder eller overgår de lovmæssige krav, fx EuP-direktivets IE3-standard. 4

5 2. Generel information 2.2 Anvendelse GRUNDFOS ALPHA2-cirkulationspumper er udviklet til cirkulation af vand i varmeanlæg, brugsvandsanlæg samt airconditionog koldtvandsanlæg. Koldtvandsanlæg er defineret som anlæg hvor omgivelsestemperaturen er højere end pumpemediets temperatur. GRUNDFOS ALPHA2 er det bedste valg til følgende anlæg: Indhold: 2. Specifikationer for anlægget 2.2 Anvendelse 2.3 Pumpemedier gulvvarmeanlæg enstrengede anlæg tostrengede anlæg. GRUNDFOS ALPHA2 er velegnet til følgende: 2.4 Relativ luftfugtighed Anlæg med konstant eller variabelt flow hvor man ønsker at kunne indstille pumpens driftspunkt optimalt. 2.6 Medietemperatur Anlæg med variabel fremløbstemperatur. 2.7 Anlægstryk Anlæg hvor man ønsker natsænkning. 2.5 Kapslingsklasse 2.8 Omgivelsestemperatur 2.9 Lydtryksniveau 2.3 Pumpemedier 2.0 Tilløbstryk. Fig., pos.. 2. Specifikationer for anlægget I varmeanlæg bør vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg, fx den tyske VDI 2035-norm. Pumpen er egnet til følgende medier: 2 Rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre. Kølevæsker uden indhold af mineralsk olie. Brugsvand, maks. 4 dh, maks. 65 C, maks. 70 C ved spidsbelastning. Til vand med en højere hårdhedsgrad anbefaler vi at bruge en TPE-tørløberpumpe. Blødgjort vand. Vands kinematiske viskositet er = mm2/s ( cst) ved 20 C. Hvis pumpen bruges til en væske med en højere viskositet, reduceres dens hydrauliske ydelse. Max. 95 % RH IPX4D TM Eksempel: 50 % glykol ved 20 C giver en viskositet på ca. 0 mm 2/s (0 cst) og en reduktion i pumpeydelsen på ca. 5 %. Brug ikke tilsætningsstoffer som på nogen måde kan/vil forstyrre pumpens funktionalitet. Pumpemediets viskositet skal tages i betragtning ved valg af pumpe. Advarsel 4 Min./Max. +2 C / +0 C 5 Max..0 MPa (0 bar) Advarsel 6 Min./Max. 0 C / +40 C Advarsel 7 < 43 db(a) Fig. Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie og benzin. TM Brug ikke pumpen til aggressive væsker, såsom syre og havvand. I brugsvandsanlæg skal medietemperaturen altid være over 50 C på grund af risiko for legionella. Anbefalet kedeltemperatur: 60 C. Pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser 5

6 2.4 Relativ luftfugtighed Fig., pos. 3. Maks. 95 % RH. 2.5 Kapslingsklasse Fig., pos. 3. IPX4D. 2.6 Medietemperatur Fig., pos C til +0 C. 2.7 Anlægstryk Fig., pos. 5. Maks.,0 MPa (0 bar). Se også 3. Tekniske data og installationsmål. 2.8 Omgivelsestemperatur Fig., pos C til +40 C. 2.9 Lydtryksniveau Fig., pos. 7. Pumpens lydtryksniveau er lavere end 43 db(a). 2.0 Tilløbstryk Min. tilløbstryk i forhold til medietemperatur. Medietemperatur Min. tilløbstryk [MPa] [m] [bar] +75 C 0,005 0,5 0, C 0,028 2,8 0,28 +0 C 0,08 0,8,08 6

7 3. Identifikation Indhold: 3. Typeskilt 3.2 Typenøgle. 3. Typeskilt ALPHA AUTO ADAPT 3.2 Typenøgle Eksempel ALPHA N 80 Pumpetype : Standardudførelse L: Udførelse med færre funktioner Nominel diameter (DN) for suge- og trykstuds [mm] Maks. løftehøjde [dm] : Pumpehus i støbejern A: Udlufterpumpehus N: Pumpehus i rustfrit stål Indbygningslængde [mm] Fig. 2 Typeskilt TM Pos. Beskrivelse Pumpetype Mærkestrøm [A]: 2 Min.: Min. strøm [A] Maks.: Maks. strøm [A] 3 CE-mærke og godkendelser EEI: Energieffektivitetsindeks Del: Angiver om pumpen er testet i henhold til følgende: 4 Del 2 - Ikke-integreret produkt eller Del 3 - integreret produkt i henhold til EN 6297-:202 og EN : Spænding [V] 6 Produktnummer 7 Serienummer 8 Model 9 Oprindelsesland Tilført effekt P [W]: 0 Min.: Min. tilført effekt P [W] Maks.: Maks. tilført effekt P [W] Maks. anlægstryk [MPa] 2 Kapslingsklasse 3 Temperaturklasse Produktionskode: 4. og 2. ciffer = år 3. og 4. ciffer = uge 5 Frekvens [Hz] 6 QR-kode 7

8 Fig. 3, pos. A. Pile på pumpehuset viser væskens strømningsretning gennem pumpen. Se 3.2 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60 eller 3.3 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA A, A.. Fig. 3, pos. B. Montér de to medleverede pakninger når pumpen monteres i rørledningen. Indhold: 4. Montering 2. Fig. 3, pos. C. Montér pumpen med vandret motoraksel. Se også 4.2 Kontrolbokspositioner. 4.2 Kontrolbokspositioner 4.5 Ændring af kontrolboksposition 4.6 Isolering af pumpehus. 3. Spænd fittings. 4. Montering 4.2 Kontrolbokspositioner A B C D TM A Fig. 4 Kontrolbokspositioner Montér altid pumpen med vandret motoraksel. Pumpe monteret korrekt i lodret rørledning. Se fig. 4, pos. A. Pumpe monteret korrekt i vandret rørledning. Se fig. 4, pos. B. Montér ikke pumpen med lodret motoraksel. Se fig. 4, pos. C og D. 4.3 Placering i varme- og brugsvandsanlæg C Fig. 3 8 Montering af GRUNDFOS ALPHA2 TM B I varme- og brugsvandsanlæg kan kontrolboksen placeres i position kl. 3, 6 og 9. Se fig. 6. TM Mekanisk installation Fig. 5 Kontrolbokspositioner, varme- og brugsvandsanlæg

9 4.6 Isolering af pumpehus 4.4 Placering i aircondition- og koldtvandsanlæg Fig. 6 TM TM I aircondition- og koldtvandsanlæg skal kontrolboksen placeres med stikket nedad. Se fig. 6. Fig. 8 Bemærk Kontrolbokspositioner, aircondition- og koldtvandsanlæg Isolering af pumpehus Begræns varmetabet fra pumpehus og rørstreng. Varmetabet fra pumpe og rørstreng kan reduceres ved at isolere pumpehuset og rørstrengen med isoleringsskallerne der er leveret sammen med pumpen. Se fig Ændring af kontrolboksposition Forsigtig Isolér ikke kontrolboksen og undlad at tildække betjeningspanelet. 4.7 Aircondition- og koldtvandsanlæg Brug også isoleringsskaller til pumper i aircondition- og koldtvandsanlæg. Isoleringsskaller fremstillet af polystyren kan bestilles hos Grundfos. Se 5. Tilbehør. 2 4 Fig. 7 TM Ændring af kontrolboksposition Kontrolboksens position kan ændres i trin på 90. Advarsel Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen, før skruerne afmonteres. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Forsigtig Når kontrolboksens position er blevet ændret, fyld pumpemedie på anlægget, eller åbn afspærringsventilerne. Fremgangsmåde:. Løsn og aftag de fire skruer med indvendig sekskant, som holder pumpehovedet, med en T-nøgle (M4). 2. Drej pumpehovedet til den ønskede position. 3. Isæt og krydsspænd skruerne. 9

10 Advarsel Pumpen skal forbindes til jord. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm i alle poler. Eltilslutning og beskyttelse skal foretages i henhold til lokale forskrifter. Motoren kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kontrollér at forsyningsspænding og -frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. Se 3. Typeskilt. Tilslut pumpen til strømforsyningen med det medleverede stik. Se fig. 0, trin til 6. Lys i betjeningspanelet viser at strømforsyningen er tilsluttet. Se fig.. Fabriksindstilling: AUTOADAPT CLICK 5 CLICK TM CLIP Fig. 9 Eltilslutning CLICK CLICK CLIP TM Fig. 0 Montering af stik x 230 V ± 0 % 50/60 Hz 0 Fig. Sådan tændes der for pumpen 0 TM Elektrisk installation

11 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen Indhold: 6. Elementer på betjeningspanelet Pumpen har ti mulige indstillinger for ydelsen som kan vælges med knappen. Se fig. 2, pos Display Pumpens indstilling vises med ni lysfelter i displayet. Se fig. 3. TM Lysfelter til visning af pumpeindstillingen 6.4 Lysfelt til visning af status for automatisk natsænkning 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning 6.6 Knap til valg af pumpeindstilling. Fig. 3 Ni lysfelter 6. Elementer på betjeningspanelet Antal tryk 0 2 TM Beskrivelse AUTOADAPT (fabriksindstilling) AUTOADAPT Nederste proportionaltrykkurve, kaldet PP 2 Mellemste proportionaltrykkurve, kaldet PP2 3 Øverste proportionaltrykkurve, kaldet PP3 4 Nederste konstanttrykkurve, kaldet CP 5 Mellemste konstanttrykkurve, kaldet CP2 6 Øverste konstanttrykkurve, kaldet CP3 7 Konstantkurve/konstant hastighed III 8 Konstantkurve/konstant hastighed II 9 Konstantkurve/konstant hastighed I 0 AUTOADAPT 3 4 Aktive lysfelter Fig. 2 Betjeningspanel Betjeningspanelet på pumpen består af følgende: Pos. Beskrivelse Display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt eller det aktuelle flow i m3/t. 2 Ni lysfelter til visning af pumpeindstillingen. Se 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen. 3 Lysfelt til visning af status for automatisk natsænkning. 4 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. 5 Knap til valg af pumpeindstilling. 6 Knap til valg af parameter i displayet, dvs. aktuelt effektforbrug i Watt eller aktuelt flow i m3/t. 6.2 Display Displayet (pos. ) lyser når strømforsyningen er tilsluttet. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt (i hele tal) eller det aktuelle flow i m3/t (i trin på 0, m3/t) under drift. Bemærk Fejl der forhindrer pumpen i at køre optimalt (fx blokeret rotor), vises med fejlkoder i displayet. Se 2. Fejlfinding. Se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse for information om indstillingernes funktion. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil pumpen ved at slå strømforsyningen fra og til. Bemærk Hvis pumpens løber drejes, fx ved påfyldning af vand, kan der genereres tilstrækkelig energi til at der kommer lys i displayet, selvom strømforsyningen er afbrudt. 6. Betjeningspanel

12 6.4 Lysfelt til visning af status for automatisk natsænkning Lys i (fig. 2, pos. 3) viser at automatisk natsænkning er aktiv. Se 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning Knappen (fig. 2, pos. 4) aktiverer/deaktiverer automatisk natsænkning. Automatisk natsænkning er kun relevant for varmeanlæg der er forberedt til denne funktion. Se 8. Automatisk natsænkning. Lysfeltet (fig. 2, pos. 3) lyser når automatisk natsænkning er aktiv. Fabriksindstilling: Automatisk natsænkning = ikke aktiv. Bemærk Hvis pumpen er indstillet til hastighed I, II eller III, er det ikke muligt at vælge automatisk natsænkning. 6.6 Knap til valg af pumpeindstilling Ved hvert tryk på knappen (fig. 2, pos. 5) skifter pumpeindstillingen. En cyklus er ti tryk. Se 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen. 2

13 7. Indstilling af pumpen 7.2 Pumpeindstilling for enstrengede varmeanlæg Indhold: 7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg 7.2 Pumpeindstilling for enstrengede varmeanlæg 7.3 Pumpeindstilling for gulvvarmeanlæg 7.4 Pumpeindstilling for brugsvandsanlæg 7.5 Ændring fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling 7.6 Regulering af pumpen. 7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg H Q TM Fig. 6 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalet og alternativ pumpeindstilling i henhold til fig. 6: Varmeanlæg Anbefalet Pumpeindstilling Alternativ H Fig. 4 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalet og alternativ pumpeindstilling i henhold til fig. 4: Varmeanlæg Tostrenget anlæg Anbefalet AUTO ADAPT * * Se 4. Vejledning til ydelseskurver. Pumpeindstilling Q Alternativ Proportionaltrykkurve (PP, PP2 eller PP3)* TM Enstrenget anlæg AUTO ADAPT * * Se 4. Vejledning til ydelseskurver. Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3)* AUTO ADAPT AUTO ADAPT -funktionen tilpasser pumpeydelsen til det aktuelle varmebehov i anlægget. Da tilpasningen af ydelsen sker gradvist, anbefaler vi at lade pumpen forblive i AUTO ADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Hvis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og vil genoptage den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3) Ved konstanttrykregulering tilpasses pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP, CP2 eller CP3. Se fig. 7 hvor CP er valgt. Se 4. Vejledning til ydelseskurver for yderligere information. AUTO ADAPT AUTO ADAPT -funktionen tilpasser pumpeydelsen til det aktuelle varmebehov i anlægget. Da tilpasningen af ydelsen sker gradvist, anbefaler vi at lade pumpen forblive i AUTO ADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Hvis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og vil genoptage den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Proportionaltrykkurve (PP, PP2 eller PP3) Ved proportionaltrykregulering tilpasses pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, PP, PP2 eller PP3. Se fig. 5 hvor PP2 er valgt. Se 4. Vejledning til ydelseskurver for yderligere information. H CP3 CP2 Fig. 7 Tre konstanttrykkurver/-indstillinger Valget af den rigtige konstanttrykindstilling afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov. Q CP TM H PP3 PP2 Q PP TM Fig. 5 Tre proportionaltrykkurver/-indstillinger Valget af den rigtige proportionaltrykindstilling afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov. 3

14 7.3 Pumpeindstilling for gulvvarmeanlæg 7.4 Pumpeindstilling for brugsvandsanlæg H H Q TM Q TM Fig. 8 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fig. 20 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalet og alternativ pumpeindstilling i henhold til fig. 8: Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalet og alternativ pumpeindstilling i henhold til fig. 20: Anlægstype Anbefalet Pumpeindstilling Alternativ Konstanttrykkurve Gulvvarme AUTO ADAPT * (CP, CP2 eller CP3)* * Se 4. Vejledning til ydelseskurver. AUTO ADAPT AUTO ADAPT -funktionen tilpasser pumpeydelsen til det aktuelle varmebehov i anlægget. Da tilpasningen af ydelsen sker gradvist, anbefaler vi at lade pumpen forblive i AUTO ADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Hvis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og vil genoptage den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3) Ved konstanttrykregulering tilpasses flowet til det aktuelle varmebehov i anlægget og der opretholdes samtidigt et konstant tryk. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP, CP2 eller CP3. Se fig. 9 hvor CP er valgt. Se 4. Vejledning til ydelseskurver for yderligere information. Anlægstype Varmt brugsvand Anbefalet Pumpeindstilling Konstantkurve/konstant hastighed (I, II eller III) * Se 4. Vejledning til ydelseskurver. Konstantkurve/konstant hastighed (I, II eller III) Ved drift på konstantkurve/med konstant hastighed kører pumpen med en konstant hastighed, uafhængigt af det aktuelle flowbehov i anlægget. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, I, II eller III. Se fig. 2 hvor II er valgt. Se 4. Vejledning til ydelseskurver for yderligere information. H Alternativ Fig. 2 Tre indstillinger for konstantkurve/konstant hastighed Q - TM H CP3 CP2 Fig. 9 Tre konstanttrykkurver/-indstillinger Valget af den rigtige konstanttrykindstilling afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov. Q CP TM Valget af den rigtige indstilling for konstantkurve/konstant hastighed afhænger af det pågældende varmeanlæg og det antal tappesteder der forventes at være åbne på samme tid. 7.5 Ændring fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling Varmeanlæg er relativt "træge" anlæg der ikke kan indstilles optimalt i løbet af minutter eller timer. Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede fordeling af varme i husets rum, skift pumpeindstillingen til det viste alternativ. Forklaring til pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 4

15 7.6 Regulering af pumpen Under drift bliver pumpens løftehøjde reguleret efter princippet "proportionaltrykregulering" (PP) eller "konstanttrykregulering" (CP). Ved disse reguleringsformer tilpasses pumpens ydelse og dermed effektforbruget til varmebehovet i anlægget. Proportionaltrykregulering Brug knappen til at vælge proportionaltrykregulering, og vælg derefter proportionaltrykniveau (PP, PP2 eller PP3). Se 6. Elementer på betjeningspanelet, fig. 2, pos. 5. I denne reguleringsform reguleres differenstrykket over pumpen afhængigt af flowet. Proportionaltrykkurverne er markeret med PP, PP2 og PP3 i Q/H-diagrammerne. Se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. Konstanttrykregulering Brug knappen til at vælge konstanttrykregulering, og vælg derefter konstanttrykniveau (CP, CP2 eller CP3). Se 6. Elementer på betjeningspanelet, fig. 2, pos. 5. I denne reguleringsform opretholdes et konstant differenstryk over pumpen, uafhængigt af flowet. Konstanttrykkurverne er markeret med CP, CP2 og CP3 og er de vandrette ydelseskurver i Q/H-diagrammerne. Se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 5

16 8. Automatisk natsænkning Indhold: 8. Brug af automatisk natsænkning 8.2 Automatisk natsænkning, virkemåde. 8. Brug af automatisk natsænkning A B 8.2 Automatisk natsænkning, virkemåde Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning. Se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når der registreres et fald i fremløbstemperaturen på mere end 0 til 5 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst 0, C/min. Skift til normal drift sker uden forsinkelse når fremløbstemperaturen er steget med ca. 0 C. TM Fig. 22 Automatisk natsænkning Advarsel Brug ikke automatisk natsænkning ved pumper der er indbygget i gaskedler med lille vandindhold. Forsigtig Bemærk Bemærk Brug ikke automatisk natsænkning når pumpen er installeret i varmeanlæggets returløbsledning. Hvis hastighed I, II eller III er valgt, er automatisk natsænkning deaktiveret. Det er ikke nødvendigt at aktivere automatisk natsænkning igen hvis strømforsyningen har været afbrudt. Hvis strømforsyningen afbrydes når pumpen kører på kurven for automatisk natsænkning, vil pumpen starte i normal drift. Se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. Pumpen skifter tilbage til kurven for automatisk natsænkning når betingelsen for skift til automatisk natsænkning igen er opfyldt. Se 8.2 Automatisk natsænkning, virkemåde. Bemærk Hvis varmeanlægget er "underforsynet" (varmeydelse for lav), kontrollér om automatisk natsænkning er aktiveret. Hvis ja, deaktivér funktionen. For at sikre at natsænkningsfunktionen fungerer optimalt, skal disse forudsætninger være opfyldt: Pumpen skal være installeret i fremløbsledningen. Se fig. 22, pos. A. Automatisk natsænkning fungerer ikke hvis pumpen er installeret i returløbsledningen. Se fig. 22, pos. B. Anlægget (kedlen) skal have automatisk styring af medietemperaturen. Aktivér automatisk natsænkning ved at trykke på. Se 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Lys i viser at automatisk natsænkning er aktiv. 6

17 9. Anlæg med bypassventil mellem fremløbs- og returløbsledning (shuntanlæg) Indhold: 9. Formål med bypassventil 9.2 Manuelt betjent bypassventil 9.3 Automatisk bypassventil (termostatstyret). 9. Formål med bypassventil A BYPASS 2 Q min. ALP HA2 L 3 3 AUTO TM Fig. 23 Anlæg med bypassventil Bypassventil Formålet med bypassventilen er at sikre at varmen fra kedlen kan fordeles når alle ventiler i gulvvarmekredsene og/eller radiatortermostaterne er lukkede. Elementer i anlægget: bypassventil flowmåler, pos. A. Minimumsflowet skal være til stede når alle ventiler er lukkede. Pumpeindstillingen afhænger af hvilken type ventil der fungerer som bypassventil, dvs. manuelt betjent eller termostatstyret. 9.2 Manuelt betjent bypassventil Følg denne fremgangsmåde:. Indregulér bypassventilen med pumpen i stilling I (hastighed I). Minimumsflowet (Q min. ) for anlægget skal altid være til stede. Se fabrikantens vejledning. 2. Når bypassventilen er indreguleret, indstil pumpen i henhold til 7. Indstilling af pumpen. 9.3 Automatisk bypassventil (termostatstyret) Følg denne fremgangsmåde:. Indregulér bypassventilen med pumpen i stilling I (hastighed I). Minimumsflowet (Q min. ) for anlægget skal altid være til stede. Se fabrikantens vejledning. 2. Når bypassventilen er indreguleret, indstil pumpen til nederste eller øverste konstanttrykkurve. Forklaring til pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 7

18 0.3 Udluftning af varmeanlæg Indhold: 0. Før idriftsætning 0.2 Udluftning af pumpen 0.3 Udluftning af varmeanlæg. 0. Før idriftsætning Start ikke pumpen før anlægget er blevet fyldt med væske og udluftet. Det krævede minimumstilløbstryk skal være til stede ved pumpens indløb Udluftning af pumpen Min. TM A W Se 2. Generel information og 3. Tekniske data og installationsmål. 0 Min. Fig. 25 Udluftning af varmeanlæg Varmeanlægget kan udluftes på følgende måde: via en udluftningsventil der er installeret over pumpen (pos. ) via udlufterpumpehus (pos. 2). I varmeanlæg hvor pumpemediet erfaringsmæssigt indeholder meget luft, anbefaler vi at installere cirkulationspumper med udlufterpumpehus, dvs. ALPHA2 XX-XX A. TM Idriftsætning Fig. 24 Udluftning af pumpen Pumpen er selvudluftende. Den skal derfor ikke udluftes før idriftsætning. Luft i pumpen kan forårsage støj. Støjen hører op efter kort tids drift. Hurtig udluftning af pumpen kan ske ved at indstille pumpen til hastighed III i et kort tidsrum, afhængigt af anlæggets størrelse og udformning. Når pumpen er udluftet, dvs. når støjen ophører, indstil pumpen i henhold til anbefalingerne. Se 7. Indstilling af pumpen. Forsigtig Pumpen må ikke køre tør. Anlægget kan ikke udluftes via pumpen. Se 0.3 Udluftning af varmeanlæg. 8 Når varmeanlægget er fyldt med væske, følg denne fremgangsmåde:. Åbn udluftningsventilen. 2. Indstil pumpen til hastighed III. 3. Lad pumpen køre et kort tidsrum, afhængigt af anlæggets størrelse og udformning. 4. Når anlægget er udluftet, dvs. når eventuel støj ophører, indstil pumpen i henhold til anbefalingerne. Se 7. Indstilling af pumpen. Gentag om nødvendigt proceduren. Forsigtig Pumpen må ikke køre tør.

19 . Pumpeindstillinger og pumpeydelse Indhold:. Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse.. Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse Figur 26 viser sammenhængen mellem pumpeindstilling og pumpeydelse ved hjælp af kurver. Se også 4. Ydelseskurver. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP I II III TM Fig. 26 Pumpeindstilling i forhold til pumpeydelse Indstilling Pumpekurve Funktion AUTO ADAPT (fabriksindstilling) PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II Øverste til nederste proportionaltrykkurve Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Hastighed III Hastighed II AUTO ADAPT -funktionen gør pumpen i stand til at regulere pumpeydelsen automatisk inden for et defineret ydelsesområde. Se fig. 26: Tilpasning af pumpeydelsen til anlæggets størrelse. Tilpasning af pumpeydelsen til de belastningsvariationer som sker over tid. I AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den nederste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 26. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den mellemste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 26. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den øverste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 26. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den nederste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 26. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den mellemste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 26. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den øverste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 26. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed III er pumpen indstillet til at køre på maks.-kurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 26. Hurtig udluftning af pumpen kan ske ved at indstille pumpen til hastighed III i et kort tidsrum. Se 0.2 Udluftning af pumpen. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed II er pumpen indstillet til at køre på den mellemste kurve under alle driftsbetingelser. Se fig

20 Indstilling Pumpekurve Funktion I Hastighed I Automatisk natsænkning Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed I er pumpen indstillet til at køre på min.-kurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 26. Når visse betingelser er opfyldt, skifter pumpen til kurven for automatisk natsænkning, dvs. absolut laveste ydelse og effektforbrug. Se 8. Automatisk natsænkning. 20

21 2. Fejlfinding Advarsel Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Betjeningspanel Årsag Afhjælpning. Pumpen kører ikke. Lyser ikke. a) En sikring i installationen er brændt. Udskift sikringen. b) Fejlstrømsrelæ eller fejlspændingsafbryder Indkobl relæet eller afbryderen. er udkoblet. c) Pumpen er defekt. Udskift pumpen. Skifter mellem "- -" og "E ". a) Rotoren er blokeret. Fjern urenhederne. Skifter mellem "- -" og "E 2". a) Utilstrækkelig forsyningsspænding. Kontrollér om forsyningsspændingen er inden for det specificerede område. Skifter mellem "- -" og "E 3". a) Elektrisk fejl. Udskift pumpen. 2. Støj i anlægget. Viser et tal. a) Luft i anlægget. Udluft anlægget. Se 0.3 Udluftning af varmeanlæg. b) For stort flow. Reducér løftehøjden. Se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 3. Støj i pumpen. Viser et tal. a) Luft i pumpen. Lad pumpen køre. Pumpen udlufter sig selv over tid. Se 0.2 Udluftning af pumpen. b) Tilløbstrykket er for lavt. Forøg tilløbstrykket, eller kontrollér luftvolumen i en eventuel ekspansionsbeholder. 4. Mangel på varme. Viser et tal. a) Pumpeydelsen er for lav. Forøg løftehøjden. Se. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 2

22 3. Tekniske data og installationsmål Indhold: 3. Tekniske data 3.2 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA A, A. 3. Tekniske data Forsyningsspænding x 230 V ± 0 %, 50/60 Hz, PE. Motorbeskyttelse Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse IPX4D. Isolationsklasse F. Relativ luftfugtighed Maks. 95 % RH. Anlægstryk Maks.,0 MPa, 0 bar, 02 mvs. Medietemperatur Min. tilløbstryk Tilløbstryk EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Lydtryksniveau Omgivelsestemperatur +75 C 0,005 MPa, 0,05 bar, 0,5 mvs +90 C 0,028 MPa, 0,28 bar, 2,8 mvs +0 C 0,08 MPa,,08 bar, 0,8 mvs EMC-direktivet (2004/08/EF). Anvendte standarder: EN 5504-:2006 og EN :997. Pumpens lydtryksniveau er lavere end 43 db(a). 0 C til +40 C. Temperaturklasse TF0 i henhold til CEN Overfladetemperatur Pumpens maksimale overfladetemperatur vil ikke overstige +25 C. Medietemperatur +2 C til +0 C. Specifikke EEI-værdier ALPHA2 XX-40: EEI 0,5. ALPHA2 XX-50: EEI 0,6. ALPHA2 XX-60: EEI 0,7. ALPHA2 XX-40 A: EEI 0,8. ALPHA2 XX-60 A: EEI 0,20. For at undgå dannelse af kondensvand i kontrolboks og stator skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Omgivelsestemperatur [ C] Min. [ C] Medietemperatur Maks. [ C] Forsigtig Forsigtig Hvis medietemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen, skal det sikres at pumpen er installeret med pumpehovedet og stikket i position kl. 6. I brugsvandsanlæg anbefaler vi at holde medietemperaturen under +65 C for at undgå kalkudfældning. Medietemperaturen skal altid være over +50 C på grund af risiko for legionella. Anbefalet kedeltemperatur: +60 C. 22

23 3.2 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60 Målskitser og måltabel. TM Fig. 27 ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60 Mål Pumpetype L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, * Til UK /2. 23

24 3.3 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA A, A Målskitser og måltabel. TM Fig. 28 ALPHA A, A Pumpetype Mål L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHA A , /2 ALPHA A , /2 24

25 4. Ydelseskurver Indhold: 4. Vejledning til ydelseskurver 4.2 Kurvebetingelser 4.3 Ydelseskurve, ALPHA2 XX Ydelseskurve, ALPHA2 XX Ydelseskurve, ALPHA2 XX Vejledning til ydelseskurver Hver pumpeindstilling har sin egen ydelseskurve (Q/H-kurve). AUTO ADAPT dækker dog et ydelsesområde. Til hver Q/H-kurve hører en effektkurve (P-kurve). Effektkurven viser pumpens effektforbrug (P) i Watt ved en given Q/H-kurve. P-værdien svarer til den værdi der kan aflæses på pumpens display. Se fig. 29. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP I II III P III II I Q TM Fig. 29 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling Indstilling AUTO ADAPT (fabriksindstilling) PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II I Pumpekurve Sætpunkt inden for det markerede område Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Konstantkurve/konstant hastighed III Konstantkurve/konstant hastighed II Konstantkurve/konstant hastighed I Kurve for automatisk natsænkning 4.2 Kurvebetingelser Retningslinjerne nedenfor gælder for ydelseskurverne på de følgende sider: Prøvemedie: afluftet vand. Kurverne gælder for en massefylde på ρ = 983,2 kg/m 3 og en medietemperatur på +60 C. Alle kurver viser middelværdier og bør ikke bruges som garantikurver. Hvis der er behov for en bestemt minimumsydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder er markeret I, II og III. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på = 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). Omregningen mellem løftehøjde H [m] og tryk p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på ρ = 000 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, fx varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. Kurverne er opnået i henhold til EN For yderligere information om pumpeindstillinger, se 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen 7. Indstilling af pumpen. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 25

26 4.3 Ydelseskurve, ALPHA2 XX-40 H [m] 4 3 PP3 CP3 PP2 CP2 2 PP CP III II I Q [m³/h] P [W] II III Q [m³/h] I TM Fig. 30 ALPHA2 XX-40 Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 til 8 0,04 til 0,8 Min. 3 0,04 Maks. 8 0,8 26

27 4.4 Ydelseskurve, ALPHA2 XX-50 H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 II III I Q [m³/h] P [W] II III 0 5 I Q [m³/h] Fig. 3 ALPHA2 XX-50 TM Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 til 26 0,04 til 0,24 Min. 3 0,04 Maks. 26 0,24 27

28 4.5 Ydelseskurve, ALPHA2 XX-60 H [m] 4 3 PP3 CP3 PP2 CP2 2 PP CP III II I Q [m³/h] P [W] II III Q [m³/h] Fig. 32 ALPHA2 XX-60 I TM Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 til 34 0,04 til 0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 28

29 4.6 Ydelseskurve, ALPHA A H [m] III I II Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP P [W] 20 5 III II Q [m³/h] I TM Fig. 33 ALPHA A Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 til 8 0,04 til 0,8 Min. 3 0,04 Maks. 8 0,8 29

30 4.7 Ydelseskurve, ALPHA A H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 III I II Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] II III TM Fig. 34 ALPHA A Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 til 34 0,04 til 0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 30

31 5. Tilbehør Tilbehøret består af fittings (unioner og ventiler). Se fig. 35. isoleringskits (isoleringsskaller). Se fig. 36. ALPHA-stik. Se fig TM Fig. 35 Fittings Pos. Beskrivelse Pumpetype Mål Produktnummer 2 3 Fittings. Materiale: messing. Fittings inkl. afspærringsventil. Materiale: messing. Fittings inkl. afspærringsventil. Materiale: støbejern. 3/4" ALPHA2 25-XX N " /4" /4" ALPHA2 25-XX N " /4" ALPHA2 25-XX (A) 3/4" ALPHA2 25-XX (A) " ALPHA2 32-XX (A) " ALPHA2 32-XX (A) /4"

32 5. Isoleringsskaller TM Fig. 36 Isoleringsskaller Pos. Beskrivelse Pumpetype Indbygningslængde [mm] Produktnummer Isoleringsskaller til pumper med standardpumpehus. Materiale: udvidet polypropylen (EPP). Isoleringsskaller til pumper med udlufterpumpehus. Materiale: udvidet polypropylen (EPP). ALPHA2 5-XX (N) ALPHA2 25-XX (N) ALPHA2 32-XX (N) ALPHA A ALPHA A TM Fig. 37 ALPHA-stik Pos. Beskrivelse Pumpetype Produktnummer ALPHA-stik, standardkabeltilslutning Alle typer ALPHA-stik, 90 -bøjning, inkl. 4 m kabel Alle typer Bortskaffelse Dette produkt er udviklet med fokus på bortskaffelse og genbrug af materialerne. Følgende gennemsnitsværdier for bortskaffelse gælder for alle varianter af GRUNDFOS ALPHA2-pumperne: 92 % genbrug 3 % forbrænding 5 % deponering. Dette produkt eller dele heraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde i henhold til lokale forskrifter. Ret til ændringer forbeholdes. 32

33 33

34 34

35 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y Mozart AR-69 Garín Pcia. de Buenos Aires Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-83 B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске 22023, Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 05 Тел.: +(3757) , Факс: +(3757) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 6, BiH-7000 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 00 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc. 294 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR-000 Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 45 Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-0730 Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-9002 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 3930 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 2 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-2-5, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-0320 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/25 Glenmarie Industrial Park 4050 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 5 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-0 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-6) Fax: (+48-6) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 24 Apartado 079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 03 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-000 Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-23 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-280 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 0 CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 29 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 0250 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 000 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 700 West 8th Terrace Olathe, Kansas 6606 Phone: Telefax: Uzbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира -й тупик 5 Телефон: (372) Факс: (372) Revised Grundfos-selskaber

36 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence ECM: - The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation 3 2.1 Typeskilt 3 2.2 Typenøgle 4

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere