Solidaritet for alle pengene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solidaritet for alle pengene"

Transkript

1 Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf mail: giro KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade Valby

2 Indhold: Solidaritet for alle pengeneside... 3 Solidaritets-tieren i praksisside... 5 Ideer til indsamlingside... 6 Retningslinier for solidaritets-tierenside... 7 Solidaritet for alle pengene er udgivet af KFUM og KFUK i Danmarks Internationale Udvalg Tekst: Illustrationer: Lay-out: Tryk: Katrine Hermansen/Internationalt Udvalg Sanne Skanborg Bente Lind KFUM og KFUKs Landskontor København 2001

3 Solidaritet for alle pengene På Lands- og Delegeretmødet i 2000 besluttede vi i KFUM og KFUK at indføre et nyt begreb: en solidaritets-tier. Med virkning fra 2001 skal alle foreninger indbetale, hvad der svarer til 10 kr. pr. medlem, til internationalt KFUM og KFUK-arbejde. Solidaritet med KFUM og KFUK i andre lande Egentlig er der ikke tale om noget nyt. I KFUM og KFUK har vi altid lagt vægt på at opmuntre til givertjeneste - både til kirkelige organisationer herhjemme, til missionsselskaberne og til det internationale KFUM og KFUK-fællesskab, vi er en del af. Det sidste er især sket igennem Alverdens Børns Dag og den internationale Bede- og Fællesskabsuge (KFUM og KFUKugen). Derudover har vi også en flot tradition for at have nogle store nationale projekter, som vi samler ind til på de store landsarrangementer. Alt det skal vi blive ved med! Det nye er, at Lands- og Delegeretmødet 2000 ved at vedtage solidaritets-tieren gav hele bevægelsen et nyt instrument til at tale om solidaritet med KFUM og KFUKere i hele verden og et instrument til at handle sammen i afdelingen eller klubben. 10 kr. skulle være et overkommeligt beløb at samle ind blandt medlemmerne, og der gives i dette hæfte en række ideer til, hvordan man kan samle solidaritetstieren ind uanset om man er en teenklub, en Ten Sing-gruppe, et børnediskotek eller en unge voksne-afdeling. Støtte til genopbygningen af KFUM og KFUK i Østeuropa Engagementet i internationalt KFUM og KFUK arbejde strækker sig ud over de store nationale projekter. Vi har som KFUM og KFUK i Danmark et langsigtet samarbejde med flere KFUMorganisationer i det tidligere Østeuopa, hvor vi støtter deres 8 1

4 genopbygning efter murens fald. I disse år arbejder vi tæt sammen med KFUM i Ungarn, Tjekkiet/Slovakiet og Ukraine. Her giver vi hvert år et beløb, som den enkelte bevælgelse kan bruge til f.eks. ledertræningskurser, sommerlejre og kontorfaciliteter. En stor del af opbygningen af disse bevægelser ligger i, at de selv er ansvarlige for deres budgetter. Derfor vil vi ikke gå ind og øremærke vore bidrag til noget bestemt. Og derfor vil nogle af pengene fra solidaritets-tieren blive brugt til at kunne indgå forpligtende kontrakter med disse bevægelser. Det giver dem en nødvendig tryghed og arbejdsro i forhold til budgetlægningen. Hjælp til KFUM og KFUK i katastrofesituationer De to verdensbevægelser KFUM og KFUK driver begge et stort udviklingsarbejde i den 3. verden. Også her er der ofte brug for donationer fra de rige dele af KFUM og KFUK-verdenen f.eks. i katastrofesituationer som i Albanien under Kosovo-krigen eller i Honduras under orkanen Mich. Her var det nationale KFUM og KFUK-bevægelser, der tog opgaven på sig med at stille et katastrofeberedskab på benene. Og her bad de om vores støtte. Med solidaritets-tieren betalt af medlemmerne i KFUM og KFUK i Danmark kan vi fremover imødekomme sådanne ansøgning. Hvert år i september vil man kunne læse i HorYsont, hvordan solidaritets-tieren er blevet brugt i det forgangne år. På den måde skulle alle gerne få ansigter på de venner, vi har i KFUM og KFUK på verdensplan. Vi håber, dette hæfte kan give jer svar på konkrete spørgsmål og inspiration til, hvordan I kan sætte solidariteten på jeres KFUM og KFUK-dagsorden. 3.3 Fordeling af midlerne maksimalt 2/3 af solidaritets-ti er-midlerne må været bundet i fler årige aftaler (f.eks. støtte til Øst- og Centraleuropa) ved flerårige aftaler skal tidsbegrænsning og udfasning ligge fast ved aftalens indgåelse der kan ikke ydes støtte til internationale arrangementer i Dan mark der kan ikke ydes støtte til danskers deltagelse i internationale arrangementer der kan ydes støtte til internationale KFUM og/eller KFUKeres uddannelse, både i Danmark og andre steder der kan i tilfælde, hvor KFUM og/eller KFUM organisationer eller verdensbevægelse er involveret, ydes støtte til katastrofe arbejde der kan ydes støtte til drift 4. Indbetaling 4.1 Opkrævning Foreningskassererne i KFUM og KFUK i Danmark modtager i slutningen af april girokort til indbetaling af solidaritets-tierne. Denne opgørelse foretages på baggrund af indberetningen i året før. Alle medlemmer tæller med. Beløbet indbetales senest 1. august samme år. 4.2 Påmindelse Der udsendes påmindelse medio september til indbetaling medio oktober. Denne kombineres med opfordring til at samle solidaritets-tierne ind i Bede- og Fælllesskabsugen. Kristian Ahle Jensen Bente Pedersen Margith Pedersen 1. formand 2. formand generalsekretær 2 7

5 Ideer til indsamling Formålet med solidaritets-tieren er at give hvert enkelt medlem en oplevelse af at give penge til KFUM og KFUKere ude i den store verden. Derfor er det vigtigt, at der bliver samlet ind i hver eneste klub/gruppe/afdeling. Indsamlingen af solidaritets-tieren er en oplagt mulighed for at fortælle om KFUM og KFUKs internationale arbejde og om vores søstre- og brødreorganisationer ud over den ganske verden. Du kan læse mere om KFUM og KFUKs internationale arbejde i hæftet En bevægelse i bevægelse, som er sendt til alle foreninger. Hæftet kan også hentes på KFUM og KFUKs hjemmeside på Ved at gøre indsamlingen til en aktivitet, kan man også få talt om, at det er en naturlig del af det at være kristen at give af sin overflod. Her er nogle ideer til, hvordan I kan samle solidaritets-tieren ind: To kroner pr. gang Har I en ugentlig mødedag eller -aften, kan I opfordre medlemmerne til at give to kroner hver gang. Over et kvartal bliver det hurtigt til en tier pr. medlem. Det er meget motiverende, hvis der et centralt sted i foreningsbygningen eller jeres lokaler laves et indsamlingsbaro-meter, så alle medlemmer kan følge med i indsamlingen. Genbrugsflasker Stil en stor vasketøjskurv op i jeres lokaler og lad medlemmerne lægge tomme flasker deri. Tomme flasker står i høj kurs, så der kan samles mange solidaritets-tiere ind på denne måde. Solidaritets-skat Læg 50 øre eller 1 krone ekstra på kaffe, sodavand og saftevand som solidaritets-skat til foreningens arrangementer. Husk at gøre opmærksom på ved skiltning, at der er pålagt solidaritetsskat - f.eks. Kaffe: 4 kr. + Solidaritets-skat = 1 kr. = 5 kr. 4 Genbrugsbutik Lav en midlertidig genbrugsbutik - eller genbrugshjørne - i forbindelse med et arrangement i foreningen og lad alle komme med noget tøj, som så sælges videre for meget små penge. Påske-eller juleting Til påske eller til jul kan I lave påske- eller julepynt, som I kan sælge f.eks. til kirkekaffen i sognet. Sløsekasse Hvis børnene i børneklubben har en irriterende vane med f.eks. ikke at lukke dørene efter sig eller at glemme at slukke lyset, kan I lave en sløse-kasse, hvor man f.eks. betaler 25 øre i bøde, hver gang man glemmer at lukke døren. Solidaritets-bolcher Lav en bolche-kogedag i klubben og sælg bolcherne som solidaritets-bolcher til f.eks. børnedisko eller et andet børneeller ungdomsarrangement i klubben. Slikpenge for en uge Mange børn får lørdagsslik af forældrene. Måske kunne der samles interesse i klubben for, at børnene beder deres forældre om 10 kr. til solidaritets-tieren og afstår fra én gang lørdagsslik til gengæld? I kan finde flere indsamlingsideer til mappen 117. ideer, der i forbindelse med projektet Salam Aleikum er sendt til alle foreninger. 5

6 Retningslinier for solidaritets-tieren 1 Formål Formålet med solidaritets-tieren i KFUM og KFUK i Danmark er at synliggøre solidariteten mellem KFUM og KFUKs foreninger i Danmark og KFUM og/eller KFUKs arbejde i andre lande. Midlerne fra solidaritets-tieren skal samtidig sikre mulighed for at yde en langsigtet og tidsbegrænset støtte. 2. Modtagere 2.1 Uddeling af midler fra solidaritets-tieren kan kun ske via KFUMs Verdensforbund, KFUKs verdensforbund, Europæisk KFUM, Europæisk KFUK eller nationale KFUM eller KFUKbevægelser. 2.2 Bidrag til enkeltpersoner skal ske via deres nationale bevægelse. 3. Uddeling 3.1 Bevilling KFUM og KFUKs Internationale Udvalg er bevilgende myndighed. Indstilling til uddeling af midler fra solidaritetstieeren skal forelægges skriftligt til Internationalt Udvalg. 3.2 Rapportering Internationalt Udvalg er forpligtet til at rapportere om årets uddelinger én gang årligt til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark. Dette sker via medlemsbladet HorYsont i september måned.

7 Retningslinier for solidaritets-tieren 1 Formål Formålet med solidaritets-tieren i KFUM og KFUK i Danmark er at synliggøre solidariteten mellem KFUM og KFUKs foreninger i Danmark og KFUM og/eller KFUKs arbejde i andre lande. Midlerne fra solidaritets-tieren skal samtidig sikre mulighed for at yde en langsigtet og tidsbegrænset støtte. 2. Modtagere 2.1 Uddeling af midler fra solidaritets-tieren kan kun ske via KFUMs Verdensforbund, KFUKs verdensforbund, Europæisk KFUM, Europæisk KFUK eller nationale KFUM eller KFUKbevægelser. 2.2 Bidrag til enkeltpersoner skal ske via deres nationale bevægelse. 3. Uddeling 3.1 Bevilling KFUM og KFUKs Internationale Udvalg er bevilgende myndighed. Indstilling til uddeling af midler fra solidaritetstieeren skal forelægges skriftligt til Internationalt Udvalg. Solidaritetstieren i praksis Hvert år i april måned modtager formanden/kassereren et girokort fra Landskontoret til indbetaling af alle solidaritets ti-erne fra foreningen. Solidaritets-tierne skal være indbetalt senest d. 1. august. Nedenfor er der en række ideer til, hvordan I kan indsamle solidaritets-tierne i jeres forening. Internationalt Udvalg uddeler løbende over året midler fra solidaritets-tieren efter nogle klare retningslinier. I forbindelse med rapporteringen vil der blive gjort opmærksom på, hvordan pengene er blevet samlet ind. Hvert år i september måned vil der i HorYsont blive bragt en artikel, hvor Internationalt Udvalg fortæller om, hvordan solidaritets-tierne er blevet brugt. 3.2 Rapportering Internationalt Udvalg er forpligtet til at rapportere om årets uddelinger én gang årligt til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark. Dette sker via medlemsbladet HorYsont i september måned. 6 3

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere