DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere"

Transkript

1 DANSK FÆGTE-FORBUND Talentudviklingsprojektet Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere

2 D A N S K F Æ G T E - F O R B U N D Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere Af: Alexander Normann Jørgensen Dansk Fægte-Forbund 2011 Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Tlf Fax

3 Indhold Indledning 3 Tre hovedformål med fægtemærkerne 4 Materiale 4 Fægtemærker I tre niveauer 5 I hvilken alder kan man tage fægtemærkerne? 5 Fægtemærket og konkurrencefægtning 5 Krav 6 Krav på niveau 1 (bronzemærket) 6 Krav på niveau 2 (sølvmærket) 8 Krav på niveau 3 (guldmærket) 10 Eksamination 13 Bronzemærket 13 Sølvmærket 13 Guldmærket 14 Eksaminator 14 2

4 Indledning I denne håndbog beskrives Dansk Fægte-Forbunds fægtemærkeordning. Håndbogen henvender sig først og fremmest til klubledere og trænere der vil tilbyde børn og unge i deres klub mulighed for at tage fægtemærkerne. I håndbogen beskrives formålet med mærkerne, hvilke krav der stilles til hvert mærke, hvilke aldersgrupper de henvender sig til, og hvordan fægterne skal eksamineres. Håndbogen er ikke en tekst der beskriver forskellige teknikker (hvordan man står en garde, hvordan man laver et udfald, osv.) Det er heller ikke en bog som beskæftiger sig med pædagogiske spørgsmål, eller hvordan en termin for nybegyndere kan tilrettelægges. Det er Dansk Fægte-Forbunds hensigt med fægtemærkeordningen at give trænere og fægtere et målsætnings- og vurderingsredskab til konkurrenceresultater. Fægtemærkerne giver trænere et pædagogisk redskab, der kan flytte et ensidig fokus på konkurrenceresultater som succeskriterium til et fokus på fægtemæssige færdigheder. En kraftig fokusering på konkurrenceresultater kan lede til kortsigtede, men umiddelbart succesfulde strategier på pisten som præmieres, frem for fægtemæssige færdigheder der udvikles gennem en længere læringsproces. Dertil kommer, at de som i deres unge år taber ved konkurrencerne muligvis stopper med at fægte, på trods af de både har talent, lyst og gode forudsætninger for at blive dygtige fægtere på længere sigt. Fægtemærkesystemet oprettes som led i Dansk Fægte-Forbunds talentudviklingsprojekt for at forbedre træningskvaliteten i klubberne og øge chancerne for fastholdelse af B&U-fægtere. Fægtemærkerne sigter mod at stimulere fægternes udvikling af færdigheder og kundskaber inden for fægtesporten, således at der i træningsøjemed og i fægternes bevidsthed kan arbejdes med udviklingsmål for læring og personlig udvikling frem for resultatorienterede mål. Mærkerne kan således både fungere som et supplement og et alternativ til konkurrenceresultater og andre præstationsorienterede bedømmelser, idet mærkerne kan bidrage til, at der arbejdes ud fra et langsigtet udviklingskriterium. Fægtemærkernes fokus på kundskaber og færdigheder gennem mål for holdninger, teori og praktik kan bidrage til at rette fægterens og klubbens orientering mod personlig udvikling af færdigheder, kundskaber og holdninger, som erfaringsmæssigt medvirker til en øget mulighed for fastholdelse af fægteren og på langt sigt forbedrede muligheder for sportslige resultater gennem sportsligt velfunderede fægtere. 3

5 Tre hovedformål med fægtemærkerne Der er tre hovedformål med fægtemærkerne: 1. At opmuntre børn og unge til at fokusere på deres fægtemæssige udvikling ved at give dem fysisk bevis for deres udvikling, at skabe den glæde og forståelse for fægtesporten, der kan gøre dem til gode fægtere samt fastholde dem på længere sigt. 2. At give klubtrænerne og ledere et pædagogisk instrument som kan integreres i undervisningen. Mærkerne kan anvendes i planlægningen af undervisningen og giver et instrument, der også kan bruges til at motivere fægterne. 3. Undervisningskravene i fægtemærkeordningen giver et overblik over, hvad der, ifølge DFF, bør fokuseres på i udviklingen af talenter. Det er derfor også formålet, at fægtemærkeordningen skal være med til at sikre en mere struktureret og ensrettet talentudvikling i dansk fægtning. Materiale Det materiale Dansk Fægte-Forbund har produceret består af: Tøjmærker for de tre niveauer: Et bronzemærke, et sølvmærke og et guldmærke. Diplomer for de respektive niveauer. Håndbog som henvender sig til ledere, trænere og eksaminatorer. Formular som anvendes ved den skriftlige del af eksaminationen. 4

6 Fægtemærker I tre niveauer Fægtemærkesystemet består af tre mærker: et bronzemærke (niveau 1), et sølvmærke (niveau 2) og et guldmærke (niveau 3). Man kan tage mærkerne på henholdsvis kårde, fleuret og sabel. Tøjmærket er det samme uanset våben, men på diplomet fremgår, hvilket våben det drejer sig om. Tøjmærkerne sys fast på fægtejakkens ærme eller på træningsoverdelen. De fægtere der ønsker det, kan selvfølgelig tage mærker på flere våben. Man kan naturligvis arbejde med mærkesystemet på forskellig vis, men DFF giver dog tre generelle råd: Lad eksaminationen ske på en udvalgt dag, for eksempel i slutningen af sæsonen ved juleafslutning eller lignende. Gør noget festligt ud af dagen så fægterne føler, at det er noget specielt at få mulighed for at tage disse mærker. Anvend mærkerne og oversigten over kravene i planlægningen af lektioner og øvelser i løbet af året. Det er vigtigt, at fægterne undervejs får mulighed for at øve sig på eksaminationen. I hvilken alder kan man tage fægtemærkerne? Der er ingen minimumsalder for, hvornår en fægter kan gå i gang med at tage fægtemærkerne. Den anbefalede aldersmålgruppe er 7-13 år. Ældre og yngre fægtere bør dog ikke hindres i at tage mærkerne, såfremt lysten er der. Fægteren bør have trænet regelmæssigt (mindst 1 x om ugen i snit) i cirka ét år for at kunne tage bronzemærket. Sølvmærket kan man tage efter cirka to år, og guldmærket efter cirka tre år. Dette er dog kun retningslinjer. For nogle går det måske hurtigere, og for andre kan det tage længere tid. Dette afhænger af flere faktorer: I hvilken alder fægteren begynder, fægterens ambitioner, og hvordan fægteundervisningen tilrettelægges i klubben. Fægtemærket og konkurrencefægtning Fægtemærkerne sigter mod at belønne fægterens praktiske og teoretiske færdigheder. Mærkerne skal så vidt muligt fungere som supplement til konkurrenceresultater, og som et udviklingskriterium. Det er dog ikke ensbetydende med, 5

7 at DFF anbefaler, at fægterne nedprioriterer konkurrencedeltagelse til fordel for fægtemærkerne. Konkurrencedeltagelse er en vigtig forudsætning for børn og unges fægtemæssige udvikling, og mærkningsordningen skal supplere stævnedeltagelse, ikke erstatte den. Krav Nedenfor viser, hvad der kræves for hvert mærke. På hvert niveau er kravene opdelt i tre dele. Den første del handler om holdninger, herunder værdier, retningslinjer for opførsel og fægtehistorie. Den anden del fokuserer på praktiske og tekniske færdigheder. Nogle af disse er våbenspecifikke. Den tredje del omhandler de teoretiske kundskaber, som fægteren skal have for at tage mærket. Krav på niveau 1 (bronzemærket) Holdninger Fægteren opfører sig ordentligt og viser respekt for fægtetræneren og andre fægtere. hjælper kammeraterne på fægtesalen. optræder ikke forstyrrende på fægtesalen. hilser altid korrekt på fægtetræneren og modstandere i forbindelse med øvelser, kampe og lektion. retter aldrig et våben mod nogen som ikke har udstyr på. er opmærksom. er sportslig og er både en god vinder og en god taber. ønsker at udvikle sig som fægter. deltager i klubbens aktiviteter. følger klubbens regler f.eks. for hvordan udstyret skal håndteres. holder orden på eget udstyr. 6

8 Praktik (færdigheder) Generelt Fægteren kan holde korrekt på våbnet. hilse på sin modstander. stå en-garde i god balance. marchere, rompere, foretage udfald og gå tilbage til en garde, samt foretage fodappel. Fleuret Fægteren kan stå en-garde position i sixt og kvart. foretage direkte angreb fra forskellig afstand, uden marché, med marché, udfald og marché udfald. engagere i sixt og kvart. parere kvart og kontra-sixte. ripostere direkte fra disse to parader. Kårde Fægteren kan stå en-garde i sixte og oktav. foretage direkte angreb på arm og krop fra forskellig afstand, uden marché, med marché, udfald og marché udfald. foretage et direkte angreb efterfulgt af remise. parere kvart, oktav og kontra-sixte. ripostere direkte fra disse tre parader. Sabel Fægteren kan stå en-garde i ters. foretage direkte angreb på maske, flanke og bryst fra forskellig afstand, uden marché, med marché, udfald og marché udfald. parere kvart, ters og kvint. ripostere direkte fra disse tre parader. 7

9 Teori (kundskaber) Fægteren ved, hvad der er vigtigt at tænke på, når man udfører de praktiske og tekniske øvelser nævnt ovenfor, og fægteren kan forklare, hvorfor dette er vigtigt. Fægteren kender til de grundlæggende sikkerhedsregler og ved, hvilken udrustning hun eller han skal have på under fægtningen. Fægteren ved hvordan man vælger en maske som passer. kender til alle tre våben og kan beskrive nogle vigtige forskelle mellem dem. kan beskrive de forskellige dele på det våben han fægter med. kender til de gyldige træffefelter for de tre våben. kender til fægtepisten og de forskellige linjer på pisten. kan beskrive hvad et angreb er, og kender til begrebet angrebsret (prioritet). kan beskrive hvad en parade og en ripost er. Krav på niveau 2 (sølvmærket)) Holdninger Fægteren hilser på dommer og modstander før og efter kampen accepterer altid dommerens kendelse nægter aldrig at dømme sine træningskammeraters kampe accepterer nederlag og viser respekt for sin modstander Praktik (færdigheder) Generelt Fægteren kan marchere og rompere i to forskellige tempi og opretholde en god balance og engarde-stilling. i lektion og øvelser, øge og mindske afstanden med marché og rumpé. 8

10 foretage udfald i forskellig længde og gå tilbage til engarde, alt sammen med god balance. gennemføre og opretholde koncentrationen gennem en ti minutter lang lektion. deltage i et ti minutter langt benarbejde med fuld koncentration. varme op individuelt og strække ud efter træningen. Fleuret Fægteren kan udføre et direkte angreb. udføre et direkte angreb med degagement. udføre et sammensat angreb med une-deux og doublé. angribe med battement og prise de fer. lukke linjen ved modangreb i kvart, sixte og oktav. parere semicirkulært (sixte-oktav, oktav-sixte) med ripost. ripostere sammensat fra alle parader. Kårde Fægteren kan angribe på arm og krop såvel som håndled og ben. udføre et angreb med degagement. udføre et sammansatt angreb, une-deux og doublé. angribe med battement og prise de fer. udføre kontraangreb (modangreb) på arm, håndled og ben. tage septim parade. ripostere sammensat fra alle parader. Sabel Fægteren kan angribe direkte på maske, flanke og bryst fra forskellig afstand og dertil også på hånden. udføre et indirekte angreb (med linjeskift eller degagement). udføre et angreb (marché, udfald og marché udfald) som indledes med battement. 9

11 udføre et sammensat angreb. ripostere indirekte fra ters, kvart og kvint. parere i prim og seconde og ripostere. lægge en linje og angribe direkte og indirekte med spids. Teori (kundskaber) Fægteren ved, hvad der er vigtigt at tænke på når man udfører de praktiske og tekniske øvelser nævnt ovenfor, og fægteren kan forklare hvorfor dette er vigtigt. Fægteren kender til reglerne for konkurrencefægtning kan udfylde og læse et puljeskema kan kontrollere at en kropsledning og et våben fungerer efter kravene, og kender i øvrigt til de regler der gælder for fægterens udstyr til konkurrencer. Krav på niveau 3 (guldmærket)) Praktik (færdigheder) Generelt Fægteren kan dømme kampe under træning med korrekt brug af ord og fagter. analysere en frase og udrede den for fægterne. dømme en kamp til 5 point på et konventionelt våben uden at begå fejl i udredningen af fraserne. udføre balestra, hop tilbage, marche udfald med markant acceleration samt marché og rompé i forskellig længde og tempo. følge fægtetrænerens instruktioner og gennemføre en 15 minutter lang lektion med fuld koncentration. gennemføre et 15 minutter langt benarbejde med fuld koncentration. Fleuret fægteren kan vurdere fægteafstanden og vælge et angreb af passende længde. 10

12 angribe med coupé. angribe højt og lavt. angribe med binding. angribe på modstanderens forberedelse. angribe med opposition. parere kvart og sixte med rompé og ripostere. parere i septim, prim og seconde. udføre serier af parader fra sixt (kvart-sixte, kvart-kontra kvart, kontra sixte-kvart). ripostere fra forskellige afstande. ripostere med opposition fra kvart og sixte. udføre kontraripost (direkte og indirekte) fra kvart og sixte. Udføre en sammensat ripost. Kårde Fægteren kan vurdere fægteafstanden og vælge et angreb af passende længde. angribe på modstanderens fod. angribe med opposition. angribe med binding. modangribe indirekte på håndled og arm. udføre et sammensat angreb fra høj til lav linje. parere i prim og seconde. parere kvart og sixt med rompé og ripostere. udføre serier af parader fra sixte (kvart-sixte, kvart-kontra kvart, kontra sixte-kvart). ripostere fra forskellige afstande. ripostere med opposition fra kvart og sixte. udføre kontraripost (direkte og indirekte) fra kvart og sixte. 11

13 udføre en sammensat ripost. Sabel Fægteren kan vurdere fægteafstanden og vælge et angreb af passende længde. angribe på modstanderens forskellige træffeflader med lette træffere ved at arbejde med fingrene. angribe på modstanderens bryst med banderol. angribe med opposition. udføre et modangreb. angribe på modstanderens forberedelse. parere ters, kvart og kvint med rompé og ripostere. udføre serier af parader fra ters (kvart-ters, kontra ters-kvart, kvint-ters). udføre en sammensat ripost. Teori (kundskaber) Fægteren ved, hvad der er vigtigt at tænke på, når man udfører de praktiske og tekniske øvelser nævnt ovenfor og fægteren kan forklare, hvorfor dette er vigtigt. Fægteren kan definere følgende: Indirekte angreb, sammensat angreb, kontraripost, modangreb, remise og forberedelse. kan forklare begreberne første og anden intention, kan definere begrebet fægtetempo, kan angive forskellen i betydningen af gult, rødt og sort kort og kan give eksempler på forseelser som straffes med brugen af disse kort, kender til de regler der gælder når et angreb rammer efter holdt, Kender til reglerne om angrebsret og kan forklare fraserne: angreb, angreb på forberedelsen, parade-ripost, kontraparade-ripost. 12

14 Eksamination Fægterne kan eksamineres i bronze- og sølvmærket af klubbens egne instruktører. Det kræves dog, at eksaminator som minimum er uddannet DFF-træner niveau 1. Guldmærket skal eksamineres af en instruktør som tilhører klubben, eller på anden måde fungerer som træner i klubben. Instruktøren skal være godkendt af DFF til at eksaminere i guldmærket. Som udgangspunkt skal eksaminator mindst være uddannet DFF træner niveau 2. Det er selvfølgelig også i orden at bruge instruktører udefra til disse eksaminationer, forudsat at de opfylder uddannelsesniveauet. Eksaminationen for hvert af mærkerne skal indeholde de enkeltdele, der er beskrevet nedenfor. Hver del bedømmes som bestået eller ikke bestået. For at kandidaten kan bestå mærkeprøven, skal alle enkeltdelene for det respektive mærke bestås. Såfremt fægteren ikke består prøven, bør hun eller han vente mindst to måneder med at forsøge igen, og alle prøvens enkeltdele skal tages om. Bronzemærket Del 1: Fægterens egen træner foretager en generel vurdering af om fægteren opfylder kravene under punktet holdninger. Del 2: Fægteren demonstrerer, under ledelse af en af de andre trænere i klubben (ikke fægterens egen træner), de tekniske færdigheder som findes under punktet praktik. Del 3: Fægteren gennemfører den skriftlige prøve, der knytter sig til bronzemærket. Prøven indeholder 10 spørgsmål. Fægteren skal svare korrekt på mindst 8 spørgsmål for at bestå. Sølvmærket Del 1: Fægterens egen træner foretager en generel vurdering af om fægteren opfylder kravene under punktet holdninger. Om eksaminatoren finder det nødvendigt, kan han bede fægteren fægte et par kampe under ledelse af en dommer. Del 2: Fægteren demonstrerer, under ledelse af en af de andre trænere i klubben (ikke fægterens egen træner), de tekniske færdigheder som findes under punktet praktik. Foruden dette skal fægteren gennemføre opvarmning og udstrækning samt deltage i fælles benarbejde og modtage en lektion, som angivet i kravene til sølvmærket. Del 3: Fægteren gennemfører den skriftlige prøve, der knytter sig til sølvmærket. Prøven indeholder 15 spørgsmål. Fægteren skal svare korrekt på mindst 12 spørgsmål for at bestå. 13

15 Guldmærket Del 1: Fægteren skal under eksaminationen dømme to kampe, heraf mindst én på et konventionelt våben. Fægteren skal herunder opfylde de krav om dommerfærdigheder der er beskrevet i afsnittet praktik. Del 2: Fægteren demonstrerer, under ledelse af en af de andre trænere i klubben (ikke fægterens egen træner), de tekniske færdigheder som findes under punktet praktik. Foruden dette skal fægteren gennemføre opvarmning og udstrækning samt deltage i fælles benarbejde og modtage en lektion, som angivet i kravene til guldmærket. Del 3: Fægteren gennemfører den skriftlige prøve, der knytter sig til guldmærket. Prøven indeholder 20 spørgsmål. Fægteren skal svare korrekt på mindst 16 spørgsmål for at bestå. Eksaminator Eksaminator foretager den faglige vurdering, der afgører om fægteren kan siges at have klaret de demonstrationer af praktiske færdigheder som anvises. Øvelserne skal kunne gennemføres på korrekt vis, ikke bare én men gentagne gange. Dog skal det ske i en lektionssituation, som ikke stiller højere krav til fægterens præcision og hurtighed end hvad er rimeligt. Jo højere fægtemærkeniveau, jo højere krav skal eksaminator stille til udførelsen. Klubben skal altid rapportere til Dansk Fægte-Forbund, hvilke fægtere der har taget hvilke mærker. Navn, klub og fødselsår skal indgå i rapporten, som derefter publiceres på forbundets hjemmeside. Fægtemærkerne kan bestilles hos forbundet forud før prøven, således at de der består deres prøver, kan få overrakt mærket på dagen. God fornøjelse! Alexander Normann Jørgensen 14

FÆGTNING. En håndbog for begyndere og tilskuere

FÆGTNING. En håndbog for begyndere og tilskuere FÆGTNING En håndbog for begyndere og tilskuere Forord... Fægtning... Våben... Fægtedragten... Pisten... Kampen... Gyldige touché... Konventionerne... Bedømmelsen... Konkurrencen... Begyndertræning... Ordliste...

Læs mere

Årsplan for HFK Børnehold Onsdag kl Kårde.

Årsplan for HFK Børnehold Onsdag kl Kårde. Mål for Børnehold onsdag: - skabe fægteglæde - derfor skal fokus være på at få fægtet fægtekampe. - skabe fægteerfaring - derfor skal der fægtes kampe. - lære at fægte - derfor fokus på at alle lærer noget

Læs mere

Bliv lidt klogere på diverse fægteudtryk: Fægteudtryk. Forklaring. Absence du fer. Fægtning uden klingekontakt. Actions de la lame

Bliv lidt klogere på diverse fægteudtryk: Fægteudtryk. Forklaring. Absence du fer. Fægtning uden klingekontakt. Actions de la lame Bliv lidt klogere på diverse fægteudtryk: Fægteudtryk Forklaring Absence du fer Fægtning uden klingekontakt Actions de la lame Alle bevægelser udført med klingen Adversaire Modstander 1 / 15 Allez Fægt!

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

ursisthæfte Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Navn Forening

ursisthæfte Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Navn Forening D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E ursisthæfte Navn Forening Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Velkommen - som kursist på Dansk Håndbold Forbunds Træneruddannelse For alle trænere

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold

Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold 2 Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold Skader er en uundgåelig del af et aktivt håndboldliv. Skaderne spænder fra lette muskelskader til alvorlige vridskader i knæet, hvor

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK. Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre.

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK. Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. GUIDE til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. Din motivation bestemmer, hvad DU gør. Din attitude bestemmer, hvor godt DU gør

Læs mere

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON KOM I GANG KOM I GANG! Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger U14, Mester >>Spillersamtale 2015

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Tænk som en topatlet!

Tænk som en topatlet! At eliterytteren er en atlet på lige fod med alle andre atleter, og at det kræver benhårdt fysisk arbejde at ride sig i toppen og blive der - det er de fleste hestemennesker klar over. Men at man rent

Læs mere

Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet

Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet Udfordringen Udfordringen var en sammenlægning af to organisationer med 12 kilometers afstand mellem sig: Åparken

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Træningsmateriale - Stafetløb

Træningsmateriale - Stafetløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om stafet... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Træningsøvelser og lege... 5 Konkurrencen... 6 1 Generelt om stafet I atletik løber man typisk 4x100m eller 4x400m, men stafetter

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Holdbeskrivelser. Eventuelle spørgsmål kan rettes til den enkelte instruktør, eller på info- mailen.

Holdbeskrivelser. Eventuelle spørgsmål kan rettes til den enkelte instruktør, eller på info- mailen. Nedenstående holdbeskrivelser (mål og forudsætninger) er vejledende, og den endelige afgørende er op til den enkelte instruktør på det enkelte hold. Eventuelle spørgsmål kan rettes til den enkelte instruktør,

Læs mere

Selvsikkerhed, evaluering efter kamp

Selvsikkerhed, evaluering efter kamp Selvsikkerhed, evaluering efter kamp -5 Spørgsmål Når jeg har vundet et point, tænker jeg at det er mest på grund af mine tekniske og taktiske færdigheder. Når jeg har vundet et point, tænker jeg at det

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Jesper Nielsen Holbæk Træner siden 1977 Trænet det meste Pt U12 træner Diplom-træner (1996) BU-formand Basistrænerkurset - indhold Grundlæggende teknikker Træning af

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

VEJLE TAEKWONDO KLUB

VEJLE TAEKWONDO KLUB VELKOMMEN TIL VEJLE TAEKWONDO KLUB Horsensvej 74A 7100 Vejle T: 75 72 37 74 www.vejle-taekwondo.dk Indhold - Vejle Taekwondo klub - Hvad er Taekwondo? - Fysiske og mentale udfordringer - Hold oversigt

Læs mere

Træningsprogram for kommende elever

Træningsprogram for kommende elever Træningsprogram for kommende elever Maj: - Vi fokuserer på center/core og knætræning, så vi er klar til at give den gas når skoleåret starter til august. I maj måned starter vi stille ud med 2 træninger

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

For de af jer, der aldrig har prøvet det før, kommer her en forklaring på, hvordan man gør:

For de af jer, der aldrig har prøvet det før, kommer her en forklaring på, hvordan man gør: Kære konkurrence-/elite svømmere Vi har i nåleudvalget besluttet, at I fremadrettet selv skal undersøge, om I har opnået en ny nål. De fleste af jer ved godt, hvad jeres tider er, og når I har svømmet

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber Efb for life... EfB for life... Vores forventninger til dig er store Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber 13 teamregler for spillere i EfB EfB er en stor fodboldklub med omkring 700

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters Hvad er EVA? EVA s formål er at udforske og udvikle kvaliteten inden for ungdomsuddannelserne

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

SHIAI KARATE PENSUM SHIAI KARATE PENSUM W.K.F. KUMITE. Udviklet af Allan Kjærsgaard. Udviklet af Allan Kjærsgaard Version August 2014 Side 1 af 35

SHIAI KARATE PENSUM SHIAI KARATE PENSUM W.K.F. KUMITE. Udviklet af Allan Kjærsgaard. Udviklet af Allan Kjærsgaard Version August 2014 Side 1 af 35 SHII KRTE SHII KRTE W.K.F. KUMITE Udviklet af llan Kjærsgaard Udviklet af llan Kjærsgaard Version ugust 2014 Side 1 af 35 SHII KRTE SHII-KRTE æltesystemet (W.K.F. KUMITE) Kids grader ørnegrader Ungdomsgrad

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI

RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI Formål med hanbon kireugi generelt: I et hensigtsmæssigt udviklingsforløb at give eleven indsigt i og opøve denne i, hvordan forskellige teknikker anvendes

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Stammen hos små børn: tidlig indsats

Stammen hos små børn: tidlig indsats Stammen hos små børn: tidlig indsats af Per Fabæch Knudsen Artiklen er skrevet til Psykologisk Set nr. 21, oktober 1996 Indtil for ganske få år siden, var det meget almindeligt, at man som forælder fik

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

TC-Håndbog. Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer.

TC-Håndbog. Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer. TC-Håndbog Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer. Formål: TC fastholder og talentudvikler unge løbere, samt skaber en kontinuerlig udvikling af talentmassen. TC omsætter det beskrevne træningskoncept

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Offensiv forsvarstræning

Offensiv forsvarstræning Offensiv forsvarstræning Fredag d. 31. oktober 2008 JHF kreds 4 Anders Thomsen Ass. Træner - SK Aarhus Elitehåndbold A/S anderslthomsen@tdcadsl.dk - +45 20104014 Forsvarstræning en holdning. En klog mand

Læs mere

Du skal skrive en fortælling med titlen:

Du skal skrive en fortælling med titlen: Du skal skrive en fortælling med titlen: 1 DRENGEN, DER IKKE KUNNE FINDE HJEM Du må selv finde på handlingen i fortællingen, men der er nogle elementer du SKAL forholde dig til. 1) Drengen har et mål nemlig

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Køb dine gode gamle DUKA Svømmemærker her

Køb dine gode gamle DUKA Svømmemærker her Køb dine gode gamle DUKA Svømmemærker her DUKA's kredsinddeling Kontakt: webmaster@duka.dk Kontakt: DUKA - Lundgærdet 7, 6000 Kolding. tlf. 75528022, fax 75508529 Åbent mandag-fredag 9.00-13.00 Senest

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea L Æ R E R V E J L E D N I N G Kom til orde Kørekort til mundtlighed Hanne Brixtofte Petersen medborgerskab i skolen Alinea Medborgerskab og mundtlighed I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm.

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm. Løb dig i form Drømmer du om at komme i gang med at løbe, men har lidt svært ved at komme i gang? Vi har lavet et overskueligt træningsprogram, så du kommer stille og roligt i gang med din løbetræning

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

II. Herefter fortsætter delprøven som en samtale mellem de to prøvedeltagere.

II. Herefter fortsætter delprøven som en samtale mellem de to prøvedeltagere. Opgave A At lære dansk Eksaminatorark Eksaminator skal følge retningslinjer og input nedenfor. Hvis der vælges en friere sproglig formulering, skal instruktioner og spørgsmål indholdsmæssigt og sprogligt

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Didde Munk Andersen Puls/styrke og springgymnastik

Didde Munk Andersen Puls/styrke og springgymnastik Didde Munk Andersen Puls/styrke og springgymnastik Didde underviser i puls, styrke og kondition på mellemtrinnet og i springgymnastik i 6.klasse. Undervisningen er med høj intensitet. Det handler om at

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

amagerjudo Guide til kæmpere og forældre til det første judostævne motion sjov fællesskab Engvej 61 2300 København S www.amagerjudo.

amagerjudo Guide til kæmpere og forældre til det første judostævne motion sjov fællesskab Engvej 61 2300 København S www.amagerjudo. amagerjudo motion sjov fællesskab Engvej 61 2300 København S www.amagerjudo.dk Guide til kæmpere og forældre til det første judostævne Guide til kæmpere og forældre til det første judostævne Når man skal

Læs mere

Læsevejledning til FIE-reglementet med henblik på national (DFF) og international (FIE) Dommereksamen:

Læsevejledning til FIE-reglementet med henblik på national (DFF) og international (FIE) Dommereksamen: Læsevejledning til FIE-reglementet med henblik på national (DFF) og international (FIE) Dommereksamen: Udarbejdet af DFF's Dommerkonsulent Mads Hejrskov, 2012. Kendskab til reglerne: Det forudsættes, at

Læs mere

Nibe håndboldklub. Den røde tråd

Nibe håndboldklub. Den røde tråd Nibe håndboldklub Den røde tråd Klubben: Håndbold er en individuel idrætsgren med en kollektiv tankegang. Klubben er ansvarlig for, at der sker udvikling både for de enkelte spillere, holdet og for klubben

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

4 må man være. Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen.

4 må man være. Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen. 4 må man være Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen. Kurserne vil ikke blive lagt fast, du/i må finde sammen 4 personer

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

Retningslinjer SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse

Retningslinjer SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse Retningslinjer SPORTSKLASSERNE Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE Holstebro Elitesport Talent Sport Uddannelse Indledning Som udøver tilknyttet Holstebro Elitesport indgår du ikke blot i et program,

Læs mere

Nodelæsning. Guitarister

Nodelæsning. Guitarister Nodelæsning for Guitarister Jesper og Morten Nordal Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2012 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Vejledning til Teknikmærker

Vejledning til Teknikmærker Vejledning til Teknikmærker Jeg synes godt nok, at det var svært at loope på hans lange underskruede server! Så skal du prøve DBTU s teknikmærke så bliver du bedre på en sjov måde! Vejledningen er lavet

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere