Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer."

Transkript

1 Kalmargade, 26. sep Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Robert orienterer om dagsordenen. Der gøres opmærksom på, at under eventuelt, kan der ikke besluttes nogen, derfor tag ordet inden. Indkaldelsen til beboermødet er sket i tide. Eva Madsen, nr. 35: Gør opmærksom på fejl i punkt 8, da Helene fra Afdelingsbestyrelsen (i referatet forkortes afdelingsbestyrelsen fremover til AB) er 1. suppleant. Der kommer derfor et ekstra punkt 8a1 på dagsordenen: Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem for et år. Da suppleanter kun sidder indtil næste (dette) beboermøde. Punkt 2: Godkendelse af forretningsordenen: Forretningsordenen godtages (ingen har indvendinger) Punkt 3: Fremlæggelse af beretning /v. formand for AB. Et arbejdskrævende år. Gennemsnitligt et par møder om ugen. Det har fungeret godt i bestyrelsen. Samarbejdet med administrationen har til tider været indviklet, hvem har kompetencer til hvad? Og det har været svært at mødes med administrationen, da de holder fri, når AB er hjemme og har tid. Generelt går samarbejdet rigtig godt. Fester: Juletræsfest, Fastelavnsfest, Djurs sommerland og Sommerfest er blevet holdt planmæssigt. Sjovt at være med til at arrangere, men der er meget arbejde med det, derfor opfordre AB til oprettelse af festudvalg. Køkkener: 4 fra bestyrelsen har arbejdet på dette hele året. Helt fra bunden, hvilken udbyder? Hvilken kvalitet mv.? AB undskylder, at beboerne ikke blev taget med i et udvalg, da arbejdet virkede uoverskueligt. Hvis flere havde været inddraget, ville det nok tage mere tid. Kalmarhuset: Bestyrelsen har undersøgt muligheden for, at Kalmargades beboere kan få gavn af lokalerne, det kommer der mere til under punkt 7. Utryghed & hærværk: Der har været en gruppe af unge, der har lavet hærværk, indbrud i kælderrum & har hængt ud ved et skur. Alle opfordres til at ringe 114, hvis de ser noget mistænkeligt.

2 Udvidelse af Randersvej: Det er til stor gene for dem, der bor tæt på. Vi har kun fået kr. i erstatning fra kommunen. Der planlægges at lave beplantning op af lydmuren. Udendørs: Bænkene er ved at blive renoveret. Birketræerne ved den gamle station skal fældes, så haverne optil kan få mere lys. Repræsentantskabet: Arbejdede med hvilke fordele og ulemper, der er ved fusionen. Der blev stemt for en fusion af 3 boligforeninger. Succes: At det med køkkenerne kom i gang så hurtigt. Der er blevet søgt en del penge, og der er kommet penge ind. Festerne er blevet videreført og godt samarbejde med administrationen. Forsøgt at få flere beboere med til beboermødet, og det er lykkedes. Det der ikke lykkedes i 2012: Det har været svært at engagerer beboerne generelt - at få dem på banen. AB har måske ikke været så gode til at inddrage beboerne, men vil gerne have flere med. AB kunne have kommunikeret bedre i forhold til, hvor langt AB var med køkkenerne. AB har informeret i nyhedsbrevene. Flere beboere kunne samtidig være mødt op på møderne eller have mailet til AB. Referater fra møder findes altid på opslagstavlen i vinduet i beboerhuset. Kommentarer til utryghed: Dina, nr. 58. Lisbeth, nr. 51, Else Vang, nr. 49: Har oplevet grupper af unge (hashsalg & bænke, der væltes rundt). Torben fra Miniinstitution tilføjer: Der har også været vold. Nogle af deres unge har fået et par på hovedet. Karen, nr. 24: Har oplever et voldsomt slagsmål. Nina nr?, har oplevet det samme. Det nævnes at eksisterende gadelamper ikke virker. Tove fra AB: Mere belysning kommer op. Karen, nr. 24: Har oplevet blod på bil og gavlen. Grethe, nr. 24: Der har været indbrud i mange kælderrum, låger er brækket op. Torben fra miniinstitutionen: Der er blevet stjålet 4 computere og en fladskærm, og biler er blevet smadret. Vold. Knap 14 dage siden var politiet på besøg. Sharif, nr. 26: Har oplevet konkrete slagsmål, da en nabo ikke gider mere og tager sagen i egen hånd. Flere oplever, at de unge ikke bor her, og mener, at de ikke skal være her. En opfordre til, at man skal snakke med familierne, men nogle føler sig ikke trygge ved det. Helene fra AB: Hvis man ikke selv tør at snakke med dem, så kan man måske hente en fra sin opgang. Torben fra Miniinstitutionen: Selvtægt er ikke lovligt. ALT skal anmeldes, for at politiet kan få øje på problemet. Ellers kommer politiet ikke. Anne (beboerhuset) fortæller om et tryghedsmøde, som skal afholdes i oktober. Der kommer invitationer ud i alle postkasser. Robert opsummerer: Tryghedsmødet kan ikke komme hurtigt nok, og ejendomsfunktionærerne skal fjerne blod og gøre rent så hurtigt som muligt. Så sådanne ting ikke skaber utryghed. Bente, nr. 26: Spørger hvor natteravnene er henne? Kunne de gå om aftenen? Karen, nr. 24, har ikke oplevet, at politiet eller natteravnene har handlet, når hun ringer. Eva, nr. 35, svarer: Natteravnene må ikke gå ind i konflikter, derfor er det måske ikke de rette. Tove AB: Anne inviterer natteravnene til tryghedsmødet. Eva, nr. 35: Undrer sig over, at AB siger, at de gerne vil inddrage beboere, når der ikke kom noget køkkenudvalg.

3 Tove AB, svarer: Vi vedkender, at vi ikke var gode nok til at inddrage, da der var så meget arbejde. Eva, nr. 35,: Nej, for hun foreslog, at køkkenudvalg skulle nedsættes til beboermødet. Bente, nr. 26, husker det også, der blev sagt, at der skulle opslag op i opgangene. Bente troede, at det egentlig var ulovligt ikke at holde det, der bliver lovet til beboermødet. Lise AB svarer: Vi har siddet og arbejdet et år forinden afdelingsmødet sidste år, så der er gået meget arbejde forude. Sharif, nr. 26,: Mener, at det kunne have hjulpet AB at inkludere beboere. Robert konkluderer: Der er blevet sagt undskyld fra AB side, og der kan ikke rigtig gøres mere. Flemming, nr. 51, synes at det var helt OK, at der ikke var et udvalg, han ønsker at det skulle gå hurtigt med at få de nye køkkener. Helene fra AB: Vi indrømmer, at det ikke er sket og at det ekstraordinære beboermøde ikke er blevet holdt. Carl (boligkontoret): Det er korrekt, at der blev arbejdet eget intensivt inden beboermødet sidste år. Carl mener, at der sidste år blev sagt: Hvis der er beboere, der er interesseret, så er det en udmærket ide med et udvalg. Helene AB: Det skal nævnes, at AB ikke kunne vælge et udvalg på selve beboermødet 2011, da det ikke var på dagsordenen. Lise AB: Det er jo beklageligt, at der ikke er nogle beboere, der har meldt sig eller har fortalt, at de gerne ville være med i et udvalg i løbet af 2011/12. Sara, nr. 28,: Der står mange cykler, kunne man ikke gøre noget ved det. Sætte en seddel på cyklerne, som man kan fjerne, hvis man bruger cyklen. Søren fra AB: Det er blevet gjort èn gang. Og der er blevet opfordret til det igen. Sara vil gerne have det gjort udenfor. Lisbeth, nr. 51, spørger hvor høj beplantningen og lydmuren ved Randersvej kommer til at være? Lise fra AB: 3 meters lydmur, det er 1 ½ etages højde. Bente, nr. 26, ca. 2 ½ - 3 meter, og det kommer op i løbet af halvanden måned. Det bliver poppeltræer, de gror højt. Robert opsummere: Der er stemning for træer, der gror hurtigt. Robert konkluderer, at der indenfor rammen, skal pengene bruges på store træer, der hurtigt er oppe (størst mulig lyddæmpning). Altså højere træer, der allerede er høje, når man køber dem. Samtidig skal der sættes sedler på cykler udenfor jf. Saras ønske. Michael, nr. 63: Der ligger meget affald i weekenden, fordi man ikke gider gå 200 meter til containerne. Pap, møbler, ghettoblaster og andet flyder. Det er en opfordring til alle beboere. Ryd op efter jer! Lisbeth, nr. 51: Fryser om aftenen, er der ikke varme på om aftenen? Annette, nr. 47: Stier er oversvømmede, der er vandhuller ved legepladsen. En anden beboer nævner, at der er hundelorte over det hele. Alle skal tænke over det!! Saml op efter jer! Søren fra AB: Hver gange varmemesteren fylder hunde-poser i holderne, så er de revet ned. Robert: Ta selv poser med. Eva, nr. 35: Hvorfor er referatet fra sidste beboermøde ikke blevet husomdelt?

4 Robert afviser, at der er sket noget ulovligt. Referatet skal være tilgængeligt (som det har været på opslagstavlen v. Beboerhuset). Skal denne procedure ændres, skal det ligge som konkret forslag her på beboermødet, og det gør det ikke. Tove AB: Efterlyser en beboer, der kan sidde med hjemmesiden, hvor al info kan ligge. Micheal, nr. 63, stuen th.: Vil gerne hjælpe en beboer i gang. Punkt 4: Gennemgang af budget. Carl (boligkontoret) gennemgår budgettet. Lisbeth, nr. 51 spørger om de nye udgifter til køkkener er med i budgettet? Carl (boligkontoret): Køkkenerne kommer ikke med herunder. Huslejestigning kan først sættes i kraft, når køkkenerne er der. Bente, nr. 26, spørger om f.eks. saltning af veje, bliver billigere, nu når der er kommet en ny blok. Carl (boligkontoret): Det hører ikke med i driftsbudgettet. Med i vedligeholdelsesplanen. Helene AB: Ja, de kommer til at betale for brug af veje. Budgettet godkendes ingen stemmer imod. Gennemgang af vedligeholdelsesplanen: De ting, der skal laves (bortset fra køkkener), er der penge til. Der skal dog optages et lån i forbindelse med køkkenerne. Der er dog bevilliget 4 millioner. Dvs. 6-6 ½ million skal lånes. Vedligeholdelsesplanen skal godkendes. Ingen imod. Vedligeholdelsesplanen er vedtaget. Punkt 5: Orientering om nye køkkener Køkkenudvalget er Lise, Tove, Søren & Fadumo fra AB. Repræsentant fra boligkontoret & ansat hos Svanekøkkenet har desværre meldt afbud til beboermødet. Derfor vil der evt. være spørgsmål AB ikke kan svare på. AB beretter: De billigste køkkener er valgt og koster 22. millioner. Der er lavet 2 prøvekøkkener, og fra næste uge sidder der folk og viser køkkenerne frem. Beboerne får besked i postkasserne om hvornår de kan komme og se på køkkenerne. Der er mange valgmuligheder, og man kan godt få ekstra oveni, men det skal man så selv betale for. Der er husomdelt en info-folder og en tidsplan for hvert køkken. Tidsrammen går fra dette år og hele næste år. Brian fra Svanekøkkenet kommer på besøg 14 dage inden og aftaler med den enkelte, hvordan køkkenet skal se ud. Spørg endelig! Man underskriver en kontrakt, som er bindende. Else, nr. 49: Jeg har allerede valgt køkken, så jeg kan ikke nå at få gavn af opstilingskøkkenerne. En anden beboer (?) : Synes det går stærkt når man skal vælge. Man når næsten ikke at tænke sig om. Bente, nr. 26: Vi har ingen prøvekøkken, vi kan kigge på (blok 20-26). Har snakket med Finn fra boligkontoret, som vil lave en skitse for disse specielle køkkener.

5 Lise AB: I alle køkkener bliver der lavet et skab, som kan skiftes ud med en opvaskemaskine, som man så selv skal betale for (fratrukket skabet). Lise beklager, at vi ikke kan have 3 prøvekøkkener, da det ikke kunne lade sig gøre jf. administrationen. Tove fra AB: Synes det er en god ide med et blokmøde i Bentes blok. Karen, nr. 24: Hvordan har man valgt, hvor der skal startes? Lise fra AB: Grunden til, at vi starter hvor vi gør, er, fordi der allerede er byggeri andre steder i området. Sharif, nr. 26, hvorfor bruger man ikke en beboers køkken til prøvekøkken i blok 20-26? Eller hvorfor bruger man ikke den lejlighed, der p.t. står tom i vores blok? Robert opsummerer: Der er en ledig lejlighed. Tove har noteret, at der prøves og arbejdes på at få det løst, så der kommer et type 3 køkken op. Som prøvekøkken. Lise AB: Tager det med tilbage til Brian, at det ikke skal gå stærkt, når han er på besøg. Erik, nr. 39: Hvad er det for en type vi har? Hvor mange stikkontakter? (svar: 3 dobbelt) ens egen opvaskemaskine kan sættes ind (svar: Ja). Radiatorer op under loftet? Lise AB: Vi blev nødt til at skære i vores oprindelige plan, derfor kom radiatorerne ikke op under loftet. Else, nr. 49: Kosteskab på altanen er på egen regning, ikke inkluderet. Hvis de skal skifte skabet ud med en opvaskemaskine, så koster det kun 1250 kr., og det er et godt tilbud! Søren fra AB: Det er en aftale at kosteskabet på altanen er gratis. Der tages kontakt til Svanekøkkener. Lisbeth, nr. 51: Hvordan skal man være under perioden? Robert: Kunne man forestille sig, at der blev sat en container op? Else, nr. 49: Kunne man have fælles flyttekasser? Robert, opsummering: Der arbejdes videre med begge dele (container og flyttekasser). Lisbeth, nr. 51: Er gulvet vinyl? Robert opsummerer: Der skal stå i nyhedsbrevet om 14 dage, om det er vinyl eller linoleum. (er er uklarheder i den folder, der er blevet husomdelt). Bente, nr. 26.: Er det muligt, at lave differentieret leje? Eva, nr. 35: Hvorfor skal jeg betale mere end Else, hvis køkkenerne er identiske, så skal de koste det samme, eller? Robert: Der tages hensyn til, at hvis køkkenerne koster det samme, så er huslejestigningen den samme. Carl (boligkontoret): De priser, der blev skrevet sidste år, var prøveberegninger. Nu: I den udstrækning det er muligt, så tager vi højde for, at hvis køkkenerne er ens i prisen så vil vi gøre alt hvad vi kan for at beregne huslejestigningen ens. Administrationen vil altså forsøge at beregneleje forhøjelsen ud fra det konkrete køkkens pris. (Der er desuden fællesudgifter, som alle deles om). Robert opsummering: Er der flere spørgsmål så brug AB s træffetid. Der kommer informationsmateriale ud med svar på spørgsmål, som er blevet spurgt om i aften.

6 Punkt 6: Husdyrsregistrering: AB beretter: 1. Oktober får alle en seddel om, hvordan beboernes husdyr skal registreres. Hunde skal forsikres, chip-mærkes, og race-beskrives. AB vil finde ud af, om der er ulovlige hunde. Når alle husdyr er registreret, kan man gå over til AB og spørge, hvad for en race det er, hvis man ser en underlig hund. Sara, nr. 28: Hvad med kamphunde, der har gjort noget ved andre hunde? AB: Politianmeld eller kom til AB. Grethe, nr. 24: Hvad må gå løst? AB: Katte må gå løst, hvis de ikke generer. Hunde må ikke gå løst. Lisbeth, nr. 51: Hvad er husdyr? Robert: Hund og kat. Marlene, nr. 26: Er der grænse for, hvor mange husdyr man må ha? AB: Det er der ikke, men det kan komme på dagsordenen næste år. Punkt 7a - Kalmarhuset Det er for dyrt at indrette boliger, og vi er i forvejen mange på lille område. Café eller fitnesscenter? AB fik penge fra Den vilde idé kr. Det er penge, vi kan bruge, hvis der bliver enighed om at bruge noget af lokalet. Vi lægger nu et forslag frem om ½ af huset. Carl (boligkontoret): Landsbyggefonden siger, at erhvervslejemål også er dækket af dispensationsfonden. Søren fra AB: Vi har fået forskelligt info, men nu er det sikkert. Bente, nr. 26: Vil gerne bruge pengene udelukkende udenfor ikke indenfor AB: Der er ansøgt samlet: Både til café inde og ude. Carl (boligkontoret): Til Bentes forslag: Risikoen er, at Real Dania så siger, at vi ikke får en krone. Bente, nr. 26: Stiller forslag om, at der kun bruges penge udenfor ( kr.) under forudsætning af, at Real Dania giver penge. Varmemesternes kontor mm. dækkes af henlæggelser. Bentes forslag forkastes, der var ikke flertal. Forslaget som det er givet: Der er afgivet 48 stemmer, 8 var blanke 26 som stemmer ja, 18 stemmer nej = forslaget er vedtaget. Punkt 7b: Forbedringsarbejder Carl (boligkontoret) orienterer. Else, nr. 49: Den næste lejer overtager gælden, så hvis man laver super flot køkken og flytter kort tid efter, så overtager lejeren jo gælden (spekulation). AB: Ja, man kan spekulere i det ligesom man kan spekulere i b-ordningen. Afstemning: Forslaget er vedtaget, ingen går imod.

7 Punkt 7c: Orientering om tilvalgsordningen Afstemning: Forslaget er vedtaget, ingen går imod. Punkt 7d: Orientering om festudvalg Eva, nr. 35: Vil AB gerne have, at festudvalget overtager de traditionelle aktiviteter? Tove fra AB: Ja, vi vil have nogen overtager, vi har meget at se til. Marlene, nr. 26: Foreslår at festudvalget & ideudvalget slås sammen (forudsat, at ideudvalget er med på den). Det er der stemning for. Annette, nr. 47: Melder sig til festudvalget Helene, nr. 26: Melder sig til festudvalget Punkt 7e: Valg af repræsentanter til repræsentantskabet AB orienterer om ny måde at vælge folk på til repræsentantskabet: Afdelingsbestyrelsen udpeger deres repræsentanter. Afstemning: Forslaget er vedtaget. Punkt 8a: Valg til AB Faadumo, Lise Ryde stiller op igen og bliver valgt for 2 år. Punkt 8a1: Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem for et år Helene, nr. 26: Stiller op til en et årig periode, det gør Thomas, nr. 47, også. Helene tager Steens Sunesens plads (der kun ville stille op til genvalg, hvis der ikke var andre interesserede). Thomas, nr. 47, tager 1-års-pladsen. Der er ingen modstand, og det er vedtaget. Malene Bang, nr. 26, stiller op som suppleant. Og bliver valgt.

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere