VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL"

Transkript

1 Nyhedsorientering juli 2012»Regeringen accepterede princippet om en opdeling [af banker] sidste år, da den støttede konklusionerne af bankkommissionen under ledelse af sir John Vickers. Den argumenterede for en intern opdeling i stedet for en total adskillelse med argumentet om, at mange forskellige typer aktiver indenfor en universel bank kunne give styrke i tider med finansielt pres. Financial Times støttede de konklusioner, men vi er nu beredte til at gå videre. På trods af de fordele som de forskellige aktiviteter måtte indebære, så kan de kulturelle spændinger mellem investeringsbankaktivitet og normale bankaktiviteter kun løses gennem at adskille de to fuldstændigt i henhold til Glass/Steagalllignende principper.«voksende BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL Denne nyhedsorientering er en redigeret udgave af en tale Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet holdt den 5. juli, og som kan ses eller høres på www. schillerinstitut.dk/drupal/node/ 627. Siden talen blev holdt, har der været store begivenheder, der kræver denne ekstra intro duktion:»det dramatiske kup imod Tyskland og den fremtidige europæiske økonomi, som fandt sted på EU-topmødet den juni, kan meget hurtigt vise sig at være en pyrrhussejr. Den tyske forfatningsstol har foreløbig udsat Tysklands tiltræden til EMS og Finanspagten til en gang i august, idet domstolen vurderer, om en eventuel tysk deltagelse skal udsættes yderligere 9-12 måneder, mens man undersøger, om deltagelsen er i strid med forfatningen. I kølvandet på topmødet, og offentliggørelsen af en bøde på 453 mio. dollars til den britiske storbank Barclays for at svindle med fastsættelse af LIBOR-renten, fandt desuden et særdeles unormalt politisk skifte sted i selve centret for det globale imperiale finanssystem. Begyndende med en leder i den førende britiske finansavis Financial Times den 3. juli er der nu prominente dele af det britiske oligarki og den britiske finansverden, der støtter Lyndon LaRouches og Schiller Instituttets krav om en Glass/Steagall-bankopdeling.Lederen i Financial Times, som du kan læse mere om længere fremme i denne nyhedsorientering, blev fulgt op af en række udmeldinger i de følgende dage fra folk, der er vant til at trække i trådene bag den finansielle og politiske scene. Blandt de mange, der udover Financial Times pludseligt har meldt sig som fortalere for et krav om en Glass/Steagallopdeling af bankerne, er blandt andet Peter Hambro fra den gamle britiske handelsbankfamilie, lord Myners, der er tidligere minister for finansielle anliggender i Gordon Browns regering og en Rothschild-forbundet bankmand, samt Terry Smith, en ledende bankmand i City of London, som allerede i forbindelse krisen i Lehmann Brothers og AIG i september 2008 opfordrede til genindførelsen af Glass-Steagall.I Italien var der desuden den 6. juli en kraftig appel for Glass/Steagall i den ledende italienske avis Corriere della Sera, og den 7. juli skrev en anden fortaler for genindførelsen KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 af Glass/Steagall, Clintons tidligere arbejdsminister Robert Reich, i den britiske avis The Guardian, at LIBORskandalen vil brede sig til Wall Street og få kraftige konsekvenser for Glass/Steagall-diskussionen i USA. Der vil være et ramaskrig, når det bliver afsløret, hvor meget de ledende banker har svindlet for egen vindings skyld. Det er allerede kommet frem, at Obamas finansminister Timothy Geithner i sin tidligere rolle som chef for New Yorks Federal Reserve Bank havde møder om at fastsætte LIBOR-renten, og at Barclays holdt mindst 12 møder med Federal Reserve inklusive et mellem Barclayschefen Bob Diamond og Geithner.«Finanskrisen tager ikke på sommerferie Verdens dramatiske begivenheder respekterer ikke det danske skema for en stille og fredelig sommertid, hvor man kan sætte verden på standby, flygte fra trængslerne og slå hjernen i et par uger. Vi står midt i skelsættende begivenheder, der kræver afgørende beslutninger, som ikke bare vil påvirke tingene i de næste par årtier men også vil bestemme, om menneskeheden har en fremtid på lang sigt. Vi befinder os i en økonomisk og finansiel krise, der ikke et resultatet af konjunkturudsving men af et totalt sammenbrud af det transatlantiske økonomiske og finansielle system, der i sin tur er konsekvensen af et kulturelt forfald en ændring i værdinormerne og folks måde at tænke på der har fundet sted i de seneste mange årtier. I dag aner de fleste folk ikke, hvorfor de egentlig er til, og de har intet begreb om, hvad der foregår i verden, og hvordan det univers, som vi er en del af, egentlig fungerer. De har nogen indøvede vaner og en måde at leve livet på, hvor tingene tilsyneladende har fungeret, men som nu i stadig større omfang kollapser. Den nuværende krise er ikke blot økonomisk. Der er længe blevet arbejdet meget hårdt fra britisk side, og fra præsident Obamas, for at få krig i Syrien og en krig imod Iran. En politik som indebærer en direkte strategisk konfrontation med Rusland, hvor man ikke ved, hvordan den vil udfolde sig eller hvordan den vil ende. Som vi har dokumenteret, er det en konfrontation, der let kan ende med 3. verdenskrig. Alle disse ulykker sker ikke, fordi de er nødvendige eller uundgåelige. Tværtimod. Vi har en dyb krise på alle disse områder, fordi det internationale finansoligarki, der bestemmer de finansielle spilleregler, og de ledende kredse i vort samfund, systematisk har fjernet ethvert politisk alternativ. Man har fjernet enhver debat, om hvorvidt vi bevæger os i den rigtige retning, eller i stedet burde overveje et kursskifte, og holdt dem, der har kommet med alternativer, som f.eks. Lyndon LaRouche og vi i Schiller Instituttet, ude af den offentlige diskussion. Man ønskede at skabe den nuværende situation, hvor det hele bryder sammen, og hvor man så kan hævde, at der kun er en mulighed: Vi må opgive national suverænitet og alle de ting, som folk har kæmpet for i århundreder. Med ophævelsen af national suverænitet forsvinder også muligheden for at være medbestemmende om sin fremtid gennem et repræsentativt demokrati, og vi står også til at miste velfærdsstaten, lige adgang til sundheds- og uddannelsessystemerne for alle, og fungerende nationale systemer på mange andre områder. Alt det, siger man, må vi nu opgive og ofre, hvis vi skal redde os ud af den nuværende krise. Det var, hvad der foregik på EU-topmødet den juni. EU kup imod Tyskland og befolkningerne Mødet fandt sted under truslen om, at der kunne opstå bankpanik mandag morgen, hvor millioner af folk ville stå i kø for at hæve deres penge, bankerne ville løbe tør for penge, og at efterfølgende de stater, der skulle bakke bankerne op, også ville komme til kort. Den type begivenheder, som vi tidligere så i Irland og Grækenland, og som var grunden til, at man lavede kæmpe hjælpepakker til de to lande, som man sagde, ville løse krisen. Nu er der så fare for, at det samme ville ske i Spanien og i Italien, og for den sags skyld i Frankrig og en lang række af de andre eurolande. Man trues af en total katastrofe og sagde, at der derfor kun var en ting at gøre: Man må opgive national suverænitet og suspendere den demokratiske proces, hvor man har rådslagning over tid, om hvordan man bedst løser problemerne. Man ønskede, at alle under indtryk af situationens alvor, overgav deres nationale beslutninger og bemyndigelser til EU og et internationalt netværk af bureaukrater. På eurodelen af topmødet, hvor Danmark ikke var med, fordi vi jo heldigvis ikke er med i euroen, blev eurolandene enige om, at ESM, den såkaldte Europæiske Stabilitetsmekanisme, der er en kæmpestor fond man er i gang med at etablere for at kunne give nye store hjælpepakker fremover, skal have mulighed for at låne penge direkte til betrængte banker i eurozonen. Man blev også enige om at lade den Europæiske Centralbank, ECB, fortsætte med at købe op af statsobligationer, der ellers ville nå skyhøje renteniveauer, og derigennem, påstår man, overvinde krisen. Men det løser ingenting. Det er i stedet recepten på at skabe et kæmpestort Weimar-Tyskland. I sin iver efter at løse pengemangelen i finansverdenen, og komme de betrængte banker og andre spekulanter til hjælp, så pumper man astronomiske summer ind, og på et tidspunkt vil det så skabe en grundlæggende mistillid til alle de mange penge, som man har skabt, med hyperinflation til følge. Det så man i Weimar-Tyskland i 1923, hvor reichsmarken i løbet af et halvt år mistede enhver værdi. Gennem at aftvinge Angela Merkel Tysklands accept af disse planer, så har man i virkelighed besluttet, at alle euro-landene kommer til at hæfte for hinandens gæld og det vil i princippet sige, at Tyskland hæfter for de andres gæld. Tyskland er nemlig, sammen med få lande som f.eks. Finland og Holland, de eneste, der har det nødvendige overskud af betydning til at kunne fylde de mange huller. Det er derfor primært Tyskland, der først skal låne alle pengene til Irland, Grækenland, Portugal, Spanien, Italien 2 Schiller Instituttet juli 2012

3 etc. for så efterfølgende at afskrive lånene, når de ikke kan betales tilbage. Helga Zepp-LaRouche, der er grundlægger af Schiller Instituttet og leder vort arbejde i Tyskland som formand for det tyske politiske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität, BüSo, kom efter topmødet med en udtalelse, der nu uddeles over hele Tyskland, hvor hun sagde, at dette er en ny Versailles-traktat. Denne politik vil lægge den tyske økonomi i ruiner, som Versailles-traktaten gjorde det efter 1. Verdenskrig, hvor man for at betale krigsskadeerstatningerne plyndrede den tyske økonomi og levestandard, og dermed skabte grundlaget for den dybe frustration, som senere gjorde det muligt at bringe nazisterne til magten. Tyskerne følte sig svigtet af Europa, og man kunne derfor manipulere en stor del af tyskerne med den form for forkvaklet tysk nationalisme, som nazismen repræsenterede. Merkel skyndte sig hjem fra topmødet den 29. juni, for at hun samme dag kunne få Finanspagten og ESM vedtaget i den tyske forbundsdag. Det er ikke klart, om det som Forbundsdagen stemte om indeholdt de nye ting, som man vedtog på topmødet, men det betyder ikke, at Tyskland ikke bliver forpligtet til at gennemføre det. Den ESM-aftale, som man vedtog, indebærer nemlig, at bureaukraterne, der styrer ESM, får meget frie hænder til at ændre betingelserne og de beløb, som de forskellige lande skal indbetale eller hæfte for, UDEN at det skal godkendes i de respektive parlamenter. Det er i princippet en modsvarighed til den bemyndigelseslov, som Hitler fik det tyske parlament til at vedtage i marts 1933, og som bemyndigede ham til at lovgive uden om parlamentet. Efter vedtagelsen af loven behøvede Hitler ikke længere parlamentets medvirken, og dets rolle var dermed udspillet. Tyskland var blevet et diktatur. Nu er man allerede langt nede af en lignende glidebane. Som på de tidligere tidspunkter i EU-processen, så blev disse skæbnesvangre betydningsfulde beslutninger ikke truffet på baggrund af en grundig og gennemskuelig debat, men vedtaget i lukkede gemakker i en sen nattetime, uden at offentligheden på nogen måde havde indflydelse på processen.»krisen«gør, at man må handle hurtigt og drastisk. Ifølge de tyske medier, så følte Merkel sig også kuppet. Da hun ankom til mødet, havde hun ingen idé om, det man fik hende til at gå med til. Hun troede, at man skulle vedtage en vækstpagt, sammen med Finanspagten og ESMfonden i den form, som man tidligere var blevet enige om. Men på euromødet sent torsdag aften, efter at Helle Thorning-Schmidt og de andre regeringschefer, der ikke er med i euroen, var gået hjem i seng, så nægtede Italien og Spanien, med fransk opbakning, pludselig at skrive under på Vækstpagten. Man krævede, at få direkte støtte til sine banker for at afslutte forhandlingerne. Merkel følte ikke hun kunne komme hjem uden en vedtagelse af Vækstpagten, for det var Socialdemokratiets betingelse for at stemme for ESM og Finanspagten næste dag. Træt og overrumplet gik hun med til de nye ændringer, mens de tyske medier var fulde af historier om»kuppet«imod Merkel og Tyskland. Tysklands statsminister Angela Merkel under debatten i den tyske forbundsdag den 29. juni hvor man vedtog tysk tilslutning til EMS og Finanspagten. Heldigvis er der mulighed for, at den tyske forfatningsdomstol blokerer for den tyske tiltræden, fordi aftalerne er et brud på den tyske forfatning. Den tyske forfatningsdomstol står i vejen Heldigvis er alt håb ikke ude endnu, for da ESM og Finanspagten dagen efter blev vedtaget i den tyske bundesdag, så blev der med det samme en kraftig trafik over til den tyske forfatningsdomstol. Partiet die Linke, Peter Danckert fra SPD, Peter Gauwiler fra CSU, partialliancen Mehr Demokratie og fire professorer, der har kæmpet indædt imod euroen, Hankel, Noelling, Schachtschneider og Starbatty, indgav alle klager imod vedtagelsen. De kræver, at Forfatningsdomstolen afviser lovene som forfatningsstridige og bad også samtidigt om, at lovene blev suspenderet, indtil domstolen har afsagt sin endelige dom. Domstolen bad omgående den tyske præsident om at vente med at underskrive lovene, og dermed forhindre dem i at træde i kraft, indtil domstolen har besluttet, om retssagen skal have opsættende virkning. [Ved en offentlig høring om sagen i Forfatningsdomstolen den 10. juli, hvor domstolen hørte sagsøgernes argumenter imod lovligheden af indførelsen af ESM og Finanspagten og regeringens argumenter for at en udskydelse af loven ville have katastrofale konsekvenser for euroen, så gjorde retspræsident Andreas Vosskuhle det klart, at sagen pga. sin store kompleksitet og betydning vil tage længere tid end normalt. Domstolen vil behøve over tre uger for at beslutte om sagen skal have opsættende virkning, og derefter vil selve retssagen nok vare mere end ni måneder. Han sagde at domstolen forstår, at det vil have store konsekvenser, hvis lovene bliver udskudt på ubestemt tid, men må samtidig tage højde for, at hvis lovene først træder i kraft, så vil det være vanskeligt at omgøre efterfølgende, selv om de skulle vise sig, at være i strid med den tyske forfatning. -tg] Den tyske forfatningsdomstol er tidligere kommet på tværs af EU s og det tyske parlaments planer, når den har underkendt tyske love, hvor parlamentet overgav beføjelser fra de tyske folkevalgte til EU. Domstolen har ved de tilfælde fremhævet, at den form for overdragelse af bemyndigelse kan finde sted, men først EFTER at den tyske befolkning har gået med til at ændre forfatningen ved en folkeafstemning. Noget som EU, de tyske politikere og den tyske regering juli 2012 Schiller Instituttet 3

4 under ingen omstændigheder ønsker finder sted, da den tyske befolkning ikke deler elitens begejstring for at afgive tysk suverænitet og beslutningerne om de tyske statsfinanser til EU s bureaukrater. En sådan afstemning vurderes derfor at ville give et rungende nej fra den tyske befolkning. Den hastighed, hvormed finanskrisen vokser uge for uge, gør udskydelsen af ESM-fonden, selv med blot tre-fire uger, til et problem. En udskydelse i mange måneder eller et år vil effektivt spænde ben for de nuværende panikløsninger. Forfatningsdomstolen i Tyskland holder altså Tyskland og Europas skæbne i sine hænder. Mundell: Eurokrise skal fjerne velfærdsstaten Det er vigtigt endnu en gang at betone, at den nuværende eurokrise, hvor man siger, at man er nødt til at kræve, at alle landene går med til at opgive deres suverænitet, ikke er et uheld. Det er helt efter planen. Allerede ved afstemningen om Maastricht-aftalen i 1992 advarede vi og andre om, at dette var, hvad man planlagde. Man ønskede, at gøre Det europæiske Fællesskab til en politisk union, men det kunne man ikke få befolkningerne til at gå med til. Derfor lavede man i stedet euroen, etablerede en monetær union, men med den bagtanke, at man så efterfølgende kunne få den politiske union gennemtrumfet. Alle, der har studeret blot en lille smule økonomisk historie, ved nemlig, at det ikke kan lade sig gøre at have en valutaunion, hvis man ikke samtidigt har en politisk union, der har en fælles overordnet økonomisk politik. Eurokrisen er derfor helt efter planen. Ideen var netop at indføre euroen, og så, når så den uundgåelige krise indtraf, komme videre med planerne. Alt det, som befolkningerne ikke ville gå med til frivilligt, bliver nu i stedet gennemført i krisens tegn. De, der måtte tvivle om dette, kan bl.a. læse en artikel af den amerikanske journalist Greg Palast i den britiske avis The Guardian den 27. juni med overskriften:»robert Mundell, det onde geni bag euroen«. I artiklen skriver Palast:»Ideen, om at euroen»har slået fejl«, er farligt naiv. Euroen gør præcis, hvad dens ophavsmand og de rigeste 1 % som tog den til sig forudsagde og planlagde, at den skulle gøre«. Den var udformet som»et våben, der kunne sprænge alle statsreguleringer og arbejdsmarkedsregler væk«. Den ophavsmand, som Palast taler om, er Robert Mundell, som Palast for mange år siden stiftede bekendtskab med, da han studerede på Chicago Universitetet. Mundell forklarede ham, at euroen ville udføre sit virkelige arbejde, når krisen slår til. Ved at fjerne regeringers kontrol over deres egen valuta forhindrer man, at små ubehagelige folkevalgte bruger keynesiansk monetært og finansielt benzin til at trække deres nation ud af recessionen.»det bringer den monetære politik uden for politikernes rækkevidde«, sagde han.»uden egen finansiel politik kan nationer kun beholde deres arbejdspladser ved at være konkurrencedygtige gennem at have færre begrænsninger for erhvervslivet.«han nævnte arbejdsmarkedsregler, miljøreguleringer og, selvfølgelig, skatter. Det ville alt sammen blive skyllet væk af euroen. Demokratiet ville ikke få lov til at blande sig på markedspladsen. Mundell forklarede til Palast, at euroen og reaganomics faktisk var to sider af samme sag:»monetær disciplin tvinger politikerne til at udvise finansiel disciplin«. Når krisen så kommer, så har økonomisk afvæbnede nationer intet andet valg end at fjerne offentlige reguleringer i stor stil, massivt privatisere statsindustrier, sænke skatterne kraftigt og sende den europæiske velfærdsstat ned i afløbet.»derfor, skriver Palast, «ser vi Mario Draghi, en ikke-folkevalgt chef for Den europæiske Centralbank, kræve»strukturelle reformer«en eufemisme for programmer for at knuse arbejderne«.»den fælles valuta er klassekamp med andre midler«.»euroen, som var Mundells baby, har aldeles ikke været en fiasko, men har lykkedes langt bedre, end dens ophavsmand i sine vildeste drømme havde forestillet sig«, slutter Palast sin artikel. Selv om Danmark ikke er med i euroen, er der slående ligheder med den politik, som vi har set fra såvel den tidligere regering som den nuværende i løbet af det seneste års tid. Det, vi ser lige nu, er færdiggørelsen af det projekt, der blev vedtaget med euroen i Det der lå i kortene lige fra begyndelsen. Kvantitative lempelser III Denne politik er dog ikke begrænset til eurolandene og andre lande, som f.eks. Danmark, der på bedste sadomasochistiske vis underkaster sig de samme ydmygelser og lidelser som de andre, selv om vi ikke er forpligtet til det. Den samme politik bliver promoveret med hård hånd i USA af Barack Obama og finansminister Geithner, der for øvrigt begge, bl.a. gennem lange samtaler med italienske Mario Monti og franske Francois Hollande, var dybt involverede i at sikre den fatale beslutning på eurotopmødet. Obamaadministrationen deler EU-toppens betragtning, at den eneste vej ud af den nuværende krise er, at lade de banker, spekulanter og»eksperter«, der har skabt den nuværende krise, fastsætte politikken, og få en masse ekstra penge. Politikken går under kælenavnet QEIII,»kvantitative lempelser version III«, som er den samme politik med at oversvømme finansmarkederne med penge, som man praktiserede i Men denne gang skal det ske i endnu større skala. ECB annoncerede i dag [den 5. juli], at man på grund af krisen sænkede diskontoen med 0,25 procentpoint til 0,75 % og renten på indskudsbeviser til 0,2 %. Her i Danmark, hvor kronen, pga. af den faldende tiltro til euroen, presses op i kurs, måtte Nationalbanken sænke diskontoen til 0,2 % og renten på indskudsbeviser til -0,2 %. Bankerne skal altså nu betale penge, for at sætte penge i Den danske Nationalbank. Man har nemlig det problem, at selv om man oversvømmer bankerne med billig kredit, så er de bange for at låne dem ud af frygt for, at de andre banker går bankerot. Derfor vil man hellere sætte pengene i Nationalbanken eller ECB, så de ikke forsvinder over natten. Man låner altså penge af ECB for at være solvent, men sætter så pengene i ECB, for at undgå at miste dem! 4 Schiller Instituttet juli 2012

5 Marcy Kaptur har fremsat H.R i USA s Repræsentanternes Hus, der vil betyde en genindførelse af Roosevelts Glass/ Steagall-bankopdelingslov. Der er nu 70 medunderskrivere af loven i Repræsentanternes Hus, og en voksende opbakning til loven i både befolkningen og Senatet. Når først Glass/Steagall er vedtaget, kan man få gang i den økonomiske genopbygning. Naive personer tror, at når renten er så lav, så må det automatisk komme industri og landbrug til gavn. Men nej, det er ikke der, pengene kommer hen. Bankerne kunne ikke drømme om, at låne flere penge ud til investeringer, og hvis de gør det, er det til en skyhøj rente. Man er nemlig stadig belastet af alle de tab, som man har haft på de alt for rigelige udlån til spekulation under de vilde 00 ere, og man ønsker ikke at svække sin balance yderligere. Hvis man gør noget med pengene, så er det at investere i højtforrentede statsobligationer eller andet, hvor man kan sikre sig et højt afkast, uden at man på papiret involverer sig i risikobetonede affærer. De penge man pumper ud, hjælper altså ikke den produktive økonomi. Finansverdenen har på ingen måde tillid til sig selv eller hinanden. De har ingen interesse i at investere i den fysiske økonomi eller realøkonomien, men forsøger i stedet at vinde noget af det tabte tilbage ved fortsat spekulation. Når vi i Danmark har en negativ rente i Nationalbanken, er det fordi, at vi er blevet en sikker havn med en stærk valuta i lighed med Schweiz, Sverige og Norge. Der er også en stor mulighed for, at den danske krone snart må lade sig opskrive i værdi i forhold til euroen, pga. af euroens indbyggede svagheder. Tilbage står, at alt hvad man gør netop nu i form af såkaldte»kvantitative lempelser«, lige så lidt kan løse problemerne, som den samme politik gjorde det i Alt hvad der kom ud af de mange penge, som man pumpede ind i finansverdenen dengang var, at man fik endnu mere spekulation. I bedste fald kan de mange penge købe lidt tid, men samtidig nærmer man sig punktet, hvor valutaerne og økonomien aflives gennem en dødbringende hyperinflation. Den eneste løsning er, som vi sagde det i 2007/2008, og som vi går ud med det i dag, en Glass/Steagall-banklovgivning. Glass/Steagall fjerner fiktive bobleværdier Gennem en Glass/Steagall-bankopdeling forhindrer man, at banker fremover blander normal bank- og sparekasseaktivitet, normale ind- og udlånsaktiviteter, med spekulation á la Saxo-bank, der hører hjemme i investeringsbanker uden nogen form for statslig hjælp eller beskyttelse. Men samtidig må vi også, som Roosevelt gjorde det, da han blev indsat som præsident i 1933, skille skidt fra kanel i bankverdenen. Hans første handling som præsident var at lave en forlænget bankweekend, hvor man gik ind og sanerede landets banker (reddede 70 % og lukkede 30 %), og i processen gjorde man op med de mange fiktive værdier på bankernes balancer. Tre måneder senere indførte man så Glass/Steagall-loven for at sikre, at man aldrig skulle komme i samme farlige situation igen. Efter ophævelsen af Glass/Steagall-loven i 1999, og lignende liberaliseringer verden rundt, står vi nu med lignende problemer igen, men denne gang i langt større skala. Derfor er der ingen løsninger, hvis vi ikke først med en Glass/Steagall-proces sanerer bankerne og finansverdenen, og får fjernet de enorme finansielle bobleværdier, der, hvis man forsøger at dække værdien af dem, vil forhindre en redning af den fysiske økonomi, der skal sikre vores fremtidige fysiske eksistens. Når det er gjort, kan man så skabe nationale kreditter, der er øremærkede til fysiske investeringer i infrastruktur, sundhed, uddannelse, forskning og lignende aktiviteter, der skaber fysiske forbedringer i økonomien og øger produktiviteten og vores evne til fremtidig værdiskabelse. Dermed øges værdien af økonomien og hæver den levestandard, som vi har mulighed for at have. Vi har sagt dette længe, men finansverdenen har kæmpet ihærdigt imod. De penge, som de ærligt og redeligt har stjålet, giver de ikke frivilligt afkald på. De går heller ikke frivilligt med til at få fjernet deres muligheder for at spekulere. Finansverdenen jagter hurtige penge, som en junkie jagter sit næste fix, og vil derfor aldrig selv være i stand til at sætte grænserne. Det får man faktisk også at vide af mange bankfolk på tomandshånd. De er selv skræmte over, hvor hæmningsløse folk i deres profession er, når der ikke er offentlige reguleringer og kontrolinstanser, der holder dem i skak. Der var en dramatisk stigning i opbakningen til Glass/ Steagall i USA, efter at topchefen Jamie Dimon fra investeringsbanken J.P. Morgan Chase & Co. den 10. maj måtte fortælle, at hans bank havde tabt mindst to mia. dollars på derivathandel i City of London, og nok ville få yderligere tab på sine positioner. Siden er tabene vokset, og der spekuleres i, at banken kan tabe helt op til 20 mia. dollars på problemerne. Indtil da havde J.P. Morgan fået ry som den smarteste og mindst udsatte bank, fordi de, i modsætning til mange andre, ikke kom i klemme ved kollapset af Lehmann Brothers og lignende sager. Nu var selv den mindst udsatte bank i store problemer, og den amerikanske offentlighed begyndte for alvor at kalde på genindførelsen af Glass/Steagall. juli 2012 Schiller Instituttet 5

6 Der er nu over 70 medunderskrivere i USA s Repræsentanternes Hus for Marcy Kapturs lovforslag om en genindførelse af Glass/Steagall, og mange ledende personligheder kræver handling, senest Thomas Hoenig, der gennem 20 år var chef for Federal Reservebanken i Kansas City, inden han blev vicedirektør i USA s bankindskudsgarantiordning, FDIC, i april, der på Blomberg Radio den 26. juni kaldte genindførelsen af Glass/Steagall for»absolut nødvendig«. Barclays og LIBOR-skandalen Denne internationale mobilisering for genindførelsen af Glass/Steagall blev så løftet op på et helt andet niveau efter afsløring over de sidste par dage, at Barclays Bank var blevet idømt en bøde på 453 mio. dollars (ca. 2,7 mia. kr.) for at have svindlet med fastsættelsen af LIBOR-renten. Barclays Bank er en stor og meget velrenommeret bank, der, som en af de få store britiske banker, undgik at måtte bede om penge fra de britiske skatteydere. Det er også en af de banker, der er med til at fastsætte LIBORrenten, den rente der bruges til at fastsætte rentesatserne rundt om i verden på lån for omkring mia. dollars, der ikke har fast rentesats. Det er i den sammenhæng, at Barclays Bank har indrømmet, at de i perioden bevidst opgav den rente, som Barclays kunne låne penge til, lavere end den egentlig var, og fremstod derfor som mere kreditværdige og kunne låne penge lettere og billigere, end de ellers havde kunnet. Manipulationen med LIBOR har også haft stor betydning for kontrakter på derivatmarkedet, hvor selv små forskelle kan betyde gigantiske gevinster eller tab. Barclays er den eneste bank, der indtil nu er blevet dømt, men alle regner med, at mange af de andre store banker i City of London og på Wall Street har lavet samme svindelnummer. Bob Diamond, chefen for Barclays Bank, måtte gå af og i går var han så til afhøring i Det britiske Underhus om sagen. Her efterlod han det indtryk, at både Bank of England og den daværende Labour-regering vidste om, hvad der foregik, og at de var enige i, at svindlen var nødvendig for at undgå et sammenbrud i bankverdenen. Undersøgelserne af sagen har også vist, at der var rigtig mange folk involveret i at lave disse fiksfakserier, og at det derfor er usandsynligt, at der er ledende folk i branchen, der ikke har været vidende, om hvad der foregik. Sagen drejer sig altså ikke om et enkelt råddent æble i kurven, men om et system der har spillet fallit, og som forsøger at undgå regnskabets time, gennem at lave stadig mere sofistikerede svindelnumre. Den viser, at»de frie markedskræfter«og markedets evne til at regulere sig selv og selv fastsætte de nødvendige spilleregler er en total illusion. Den viser, at der ikke er nogen holdbare løsninger, hvis man ikke først gennemfører en Glass/Steagall-bankopdeling, og den forståelse er nu også kommet til ledende kredse i City of London og det britiske etablissement. Financial Times støtter Glass/Steagall Denne dramatiske udvikling blev annonceret med en skelsættende artikel, der blev bragt den 3. juli i den britiske finansavis Financial Times, som er et vigtigt talerør for den britiske finansverden og etablissementet. I artiklen med overskriften»en genetablering af tilliden efter Diamond«står der bl.a.:»hr. Diamonds afgang baner vejen for mere grundigt at tænke om, når det gælder formålet og strukturen af Storbritanniens kæmpestore finansielle system. Som chef for en af de få britiske banker, der undgik at måtte tage et direkte kapitaltilskud fra staten, var han meget stålsat på at forsvare den gamle model med mild regulering og universel bankvirksomhed. Det var hans overbevisning, at bankfolkene skulle holde op med at undskylde og vende tilbage til forretningsgangen inden krisen i bankverden«...»det vil være forkert at konkludere, at Barclays var ene om at opføre sig dårligt. Der er 20 andre banker, der er involveret i sagen om falsk fastsættelse af LIBOR-renten. Det drejer sig ikke om et enkelt råddent æble i en ellers sund frugtplantage.det må være en prioritet at genetablere tilliden til finansverdenen, ikke gennem dyre, tidskrævende undersøgelser men gennem at gennemføre en politik, som regeringen allerede har sagt, at den er tilhænger af. En stor del af svaret er at adskille investeringsaktiviteterne fra de normale bankaktiviteter i disse universelle banker. Det drejer sig ikke kun om finansielle risici og konflikter, men også det dybere kulturelle problem Hr. Diamond er et udtryk for.der har altid været et sammenstød mellem normal bankaktivitet og investeringsbankaktivitet. Det, der Bob Diamond måtte gå af som chef for Barclays, efter at banken blev idømt en bøde på 453 mio. dollars for at svindle med LIBOR-rentesatsen. Hvor mange andre banker og centrale finansielle spillere har deltaget i svindlen? 6 Schiller Instituttet juli 2012

7 nu står klart, er, at den fremfusende profitsøgende investeringsbankkultur tager over, når de to opholder sig samme sted. Den mere planteædende etik ved normal ind- og udlånsaktivitet med dens betoning på tålmodig forvaltning bliver marginaliseret.regeringen accepterede princippet om en opdeling [af banker] sidste år, da den støttede konklusionerne af bankkommissionen under ledelse af sir John Vickers. Den argumenterede for en intern opdeling i stedet for en total adskillelse med argumentet om, at mange forskellige typer aktiver indenfor en universel bank kunne give styrke i tider med finansielt pres. Financial Times støttede de konklusioner, men vi er nu beredte til at gå videre. På trods af de fordele som de forskellige aktiviteter måtte indebære, så kan de kulturelle spændinger mellem investeringsbankaktivitet og normale bankaktiviteter kun løses gennem at adskille de to fuldstændigt i henhold til Glass/Steagall-lignende principper.«denne klare udmelding løser også et voksende problem vi haft, der har forplumret debatten. Man har nemlig i Glass/Steagall-diskussionen rundt omkring henvist til Vickers arbejde i England, som et forbillede for, hvad der bør gøres, på trods af at det på ingen måde drejede sig om en Glass/Steagall-bankopdeling. Nu er der altså ledende kredse i Storbritannien, der, for at redde deres eget skind, nu er blevet til fortalere for Glass/Steagall, noget der vil få afgørende betydning for genindførelsen af Glass/Steagall i USA og sandsynligvis også for muligheden for at hurtigt komme af med Barack Obama. Obama forræder imod USA s befolkning Obama-administrationen har været stopklodsen, der har forhindret en amerikansk genindførelse af Glass/ Steagall. Det er lykkedes os at få stadig større kredse til at erkende, at de finansielle kriser, som vi har haft siden 2007/2008, er den direkte konsekvens af ophævelsen af Glass/Steagall-loven i Når den alligevel ikke er blevet genindført, er det fordi Obama-administrationen har interveneret imod det, og i stedet for har forsat Bushadministrationens hjælpepakker til finansverdenen og har skubbet på for at oversvømme finansverdenen med penge til lave renter. Obama har ikke arbejdet i den amerikanske befolknings interesser, men har været en lakaj for City of London og Wall Street, og har direkte taget imod ordrer fra Det britiske Imperium og hans store idol, den britiske dronning. Højdepunktet i hans tid som præsident var uden tvivl hans besøg hos dronningen, hvor han overnattede i Buckingham Palads ikke just amerikanske værdier! Obamas hjerte banker for Det britiske Imperium. Obama har forhindret Glass/Steagall og de andre tiltag i traditionen fra Franklin Roosevelt, som er nødvendige for at komme ud af den nuværende krise. Allerede i de første uger efter sin indsættelse var Roosevelt i gang med at skabe millioner af nye jobs og forberede en langsigtet genopbygning af infrastruktur, industri og landbrug. Obama har gjort det modsatte, og netop det faldende antal jobs er en af grundene til, at han er ekstremt upopulær. Skal vi ud af krisen (og stoppe kursen mod 3. verdenskrig) må Obama derfor væk. Der er flere forskellige muligheder for at få Obama afsat som præsident allerede inden præsidentvalget i november. Den 28. juni fik Obama en sejr i form af højesterets godkendelse af»obamacare«, Obamas lov om at alle skal tegne en sygeforsikring hos et privat forsikringsselskab. Der er mange danskere, der tror at det betyder, at man nu får en sygeforsikring i USA i lighed med den danske, for med vanlig disrespekt for sandheden har medierne fortalt, at Obamas sundhedsreform er en sejr for de fattige og svage, som nu kunne få sygeforsikring (som de altså selv skal betale for). Men Obamas sundhedsforsikring er ikke særlig god for folkesundheden. Der var, da Obama blev indsat som præsident, et forslag på bordet af demokraten John Conyers om at indføre en»universel sundhedsforsikring«under statslig ledelse, der skulle gælde for alle. Ideen var, at hvis staten administrerede ordningen, så kunne man begrænse administrationsomkostningerne til 1-2 % af prisen. Det afviste Obama og gennemtvang i stedet, at alle skulle tegne en privat sundhedsforsikring, hvor % af udgifterne går til administration og profit for selskabernes aktionærer. Samtidig er det meget begrænset, hvor meget hjælp man er garanteret af de private forsikringer. Obama har samtidigt gennemtrumfet et»uafhængigt Betalingsrådgivningsråd«, kaldet IPAB, bestående af økonomer og eksperter, der ud fra finansielle betragtninger skal beslutte, hvilke typer behandling, som man skal have ret til at få. Det er en genoplivning af de berygtede»dødspaneler«fra Nazi-Tyskland, der ud fra rent finansielle betragtninger, ikke lægelige vurderinger, besluttede, hvilke typer patienter, der skulle have lov til at leve og hvilke som måtte dø. Alle de andre ting, som de fleste forbinder med nazitiden koncentrationslejre og lignende kom så senere som en konsekvens af denne tankegang, og i takt med ønsket om yderligere at reducere både samfundets udgifter og komme af med uønskede medborgere.»fast & Furious«: Obamas Watergate? Men den 28. juni var der også en afstemning i Repræsentanternes Hus, hvor man vedtog, at justitsminister Eric Holder havde udvist foragt for Kongressen og burde straffes efter både den civile og kriminelle straffelov. Grunden til den drastiske handling, der fandt sted for blot den anden gang i USA s historie, var at Holder gennem snart halvandet år har nægtet at udlevere dokumenter til Kongressen om justitsministeriets rolle i»fast & Furious«- sagen (Rasende Hurtigt-sagen), hvor amerikanske agenter var involveret i at sælge våben til mexicanske narkobander. De våben man solgte i»fast & Furious«blev bl.a. brugt til at dræbe mindst en grænsebetjent. Kongressens udvalg, der skal holde øje med regeringens aktiviteter, har derfor, i overensstemmelse med sine beføjelser og sit ansvar ifølge forfatningen, forsøgt at komme til bunds i sagen, men har mødt kraftig modstand fra justitsministeren. Ved hjælp af forskellige»whistle juli 2012 Schiller Instituttet 7

8 blowers«fandt man bl.a. ud af, at justitsministeriet direkte løj om den rolle, som man havde spillet, og hvad man havde kendskab til. Holder måtte senere sende et brev til udvalget, hvor han beklagede, at han havde løjet over for dem. Men han blokerede efterfølgende stadig for, at hele sandheden skulle komme for dagen. Obama har offentligt nægtet ethvert kendskab til sagen, men i et sidste desperat forsøg fra Holders side på at undgå at frigive dokumenterne, så afleverede han et brev til udvalget, som var underskrevet af præsident Obama, der sagde, at man ikke kunne udlevere dokumenterne af hensyn til præsidentens arbejde med at beskytte nationens sikkerhed. Men hvordan skulle det kunne have indflydelse på præsidentens arbejde, når han hævder, at han aldrig har haft noget med sagen at gøre? I pressen snakkede man direkte om, at dette var Obamas Watergate-øjeblik, i en reference til præsident Nixon, der måtte gå af som præsident i forbindelse med Watergate-sagen. Men Nixon blev ikke væltet på grund af selve Watergateindbruddet, men fordi han efterfølgende brød loven i sin iver efter at dække over de skumle affærer. Det samme ser vi nu Obama gentage i»fast & Furious«-sagen. Men hvad er det Holder og Obama er bange for? Hvis sagen blot skyldes, at nogle folk i Justitsministeriet har begået fejl, så ville de måske ende med nogle røde ører og et par anmærkninger. Men opførslen viser, at sagen er langt større, og at der står langt mere på spil. Der er også kommet en række sager frem om, hvordan banker i Texas har været involveret i hvidvaskning af narkopenge, men hvor justitsministeriet har forhindret, at man kom til bunds i sagerne og fik stoppet ulovlighederne. Lyndon LaRouche kommenterede hele sagen gennem at sige, at man må forstå, at der»rasende hurtigt«blev leveret penge i stor skala fra de mexicanske narkokarteller til Obamas folk. De penge var afgørende for, at Obama kunne vinde demokarternes primærvalg i 2008 over Hillary Clinton. Det forklarer, hvorfor at Holder så desperat nægter sandheden at komme for dagen, men viser også, at det er muligt at afsætte Obama allerede inden præsidentvalget, hvis man beslutter sig for det. Obamas brud på forfatningen Obama har i endnu højere grad, end George W. Bush formåede det, trådt USA s forfatning under fode. Listen af krænkelser er lang. Bush var berygtet for»underskrivelsesudtalelser«, hvor han i forbindelse med underskrivelsen af love, som Kongressen havde vedtaget, ville fremsætte sin egen vilkårlige tolkning af det Kongressen havde besluttet. Den praksis har Obama overtaget og har samtidigt gjort det til en vane at bruge midlertidige udnævnelser af folk til sin regering, så han undgår at skulle få udnævnelserne godkendt i Senatet, som forfatningen kræver det. Obama har samtidigt gentagne gange ført USA ind i krige uden at få Kongressens bemyndigelse til det, som forfatningen kræver. Det skete både i Libyen, hvor to tredjedele, af alle de mange flytogter og bombninger NATO foretog, blev foretaget af amerikanerne, og nu også i Yemen, hvor der løbende bliver foretaget bombninger og likvideringer med amerikanske førerløse fly. Under Obama er brugen af sådanne droner til at likvidere»fjender af USA«vokset dramatisk, og der bliver næsten dagligt kastet bomber, der dræber folk på Obamas»hitliste«. Hver gang dræbes selvfølgelig også mange andre, der tilfældigvis opholder sig i nabolaget. Men disse folk der likvideres, har aldrig fået en retssag og har aldrig haft muligheden for at forsvare sig. Obama er både anklager, forsvarer og dommer i sagerne, og træffer beslutningen om, hvem der skal få lov til at leve, og hvem der må dø. Han har bl.a. givet ordre til, at amerikanske statsborgere skulle myrdes, fordi de»udgjorde en trussel imod USA s sikkerhed«uden at de fik den mulighed for en retssag og for at få deres sag for en jury, som den amerikanske forfatning udtrykkeligt kræver. I stedet besluttede Obama, at de skulle dræbes af en drone, og så kunne han så om aftenen sidde og savle over filmoptagelserne fra dronen, der viste, hvorledes hans ofre blev sprængt i småstykker (en passion Obama har, der vækker foruroligelse og afsky blandt mange medarbejdere i Det hvide Hus, som mener, at en præsident ikke bør få sin tilfredsstillelse gennem at se likvideringer blive udført). Der er også undersøgelser i gang af hvem, der lækkede konfidentielle detaljer til den amerikanske presse om, hvordan det lykkedes USA at finde og dræbe Osama bin Laden. Disse historier, der skulle fremstille Obama som en stærk og handlekraftig leder i offentlighedens øjne, har gjort stor skade på USA s efterretningsaktiviteter og de hemmelige amerikanske efterretningsagenter, og der er en stærk mistanke om, at de blev lækket på Obamas ordre. Obamas justitsminister Eric Holder nægter at udlevere dokumenter om»fast & Furious«-sagen, hvor amerikanske agenter solgte våben til mexicanske narkokarteller. Til sidst forsøgte Holder og Obama at bruge præsidentembedet til at skjule informationerne. Dækker man over, at narkopenge i stor skala gik fra Mexico til Obamas valgkampagne i 2008? Sagen har ligesom andre brud på forfatningen klart Watergate-potentiale. 8 Schiller Instituttet juli 2012

9 Der er mange gode grunde til at afsætte præsidenten, men lækagen om operationen for at dræbe Osama bin Laden og»fast & Furious«-sagen kan bruges som løftestang i processen med at få Obama afsat. Lyndon LaRouche er derfor kommet ud og har opfordret til, at man sætter turbo på processen. Han mener, at Obama skal diskrediteres allerede inden Det demokratiske Partikonvent den 3. september, så Det demokratiske Parti har mulighed for at vælge en anden kandidat i stedet. Det ville så sandsynligvis være Hillary Clinton, der uden problemer ville kunne besejre den republikanske præsidentkandidat Mitt Romney, der vil være lige så uegnet som præsident, som Obama har vist sig at være. I forbindelse med fordømmelsen af Holder stemte 17 demokrater sammen med republikanerne, en indikation på det voksende oprør i Det demokratiske Parti imod Obama. Modsat ønsker visse kredse i Det republikanske Parti at vente med det store angreb på Obama til efter demokraternes partikonvent, for at kunne bruge foragten for Obama til at sikre en republikansk valgsejr. Syrien: Rusland forhindrer krig Den skadelige og destruktive rolle Obama har spillet ser man også i forbindelse med den strategiske situation, hvor han sammen med Storbritannien har presset på for konfrontation og krig. Både som vi så det i Libyen, men også efterfølgende i hans forsøg på at fortsætte krigspolitikken med krige imod Syrien og Iran velvidende, at disse krige indebærer en direkte konfrontation med Rusland og Kina, og dermed også faren for atomkrig. Rusland har gentaget flere gange, at man under ingen omstændigheder vil bakke ned, og at hvis Vesten fortsætter den konfrontationssøgende politik, som man også har set det med opsættelsen af et vestligt missilskjold i Østeuropa, så vil det føre til faren for krig inklusive muligheden for atomkrig. Krisen i Syrien er på ingen måde afklaret. Saudi- Arabien, Qatar og sandsynligvis også USA pumper penge ind til køb af våben, der gennem Libanon og Tyrkiet når oprørerne i Syrien. Væbnede oprørere, der for de flestes del slet ikke kommer fra Syrien, men er al-qaida-grupperinger og andre fundamentalister, der ønsker at omdanne Syrien til en religiøs stat. En politik der vil medføre meget mere af den form for blodbad og fordrivelser, som vi allerede har set noget af i Syrien, men som vil vokse i omfang, hvis man først kan få fjernet Assad og den nuværende ledelse i Syrien. I modsætning til de manipulerede rapporter vi modtager i medierne her, som alt sammen er propagandarapporter fra oprørerne, så er det oprørerne, ikke regeringstropperne, der står bag de gentagne likvideringer og selvmordsbomber hvilket da også ses ved, at det er regeringstilhængere, der har været ofrene for disse overgreb. Dertil kommer selvfølgelig de egentlige krigshandlinger, hvor der har været hårde kampe mellem militæret og oprørerne med tab på begge sider. For nylig hoppede så en syrisk pilot af til Jordan i en operation under ledelse af britisk efterretning, og et par dage efter fløj et tyrkisk spionfly ind over Syrien i lav højde, og blev skudt ned af syrisk anti-luftskyts. Det ser ud til at være en bevidst provokation, hvor man ønskede at teste det syriske luftforsvar, og hvor man efterfølgende kom med falske rapporter om, at flyet var blevet nedskudt med missiler over internationalt farvand en historie der tilbagebevises af det nylige fund af flyet i syrisk farvand. Man har uden held forsøgt at bruge begivenheden til at mobilisere imod Syrien, men pga. af den klare russiske afvisning af militær indgriben, har der været en klar tilbageholdenhed med at love Tyrkiet opbakning, hvis det fortsætter med at provokere Syrien. Tyrkiet er indtil nu blevet brugt som en frontfigur i konflikten, og er blevet tilskyndet til at søge konflikt med Syrien af Storbritannien og USA, men forhåbentlig går det tidsnok op for landet, at de kun kan tabe på, at konflikten får lov til at eskalere. Hvis Assad blev afsat netop nu, ville det kaste hele regionen ud i totalt kaos og religionskrige. På trods af et massivt vedholdende pres fra Storbritannien, USA og Frankrig, er det ikke lykkedes at få hele Syrien til at gå op i røg endnu, pga. den stålsatte indsats fra russisk side. Ved samtlige møder i FN s sikkerhedsråd har Rusland nedlagt veto mod udenlandsk indgriben med militærmagt og har krævet, at man tillader det syriske folk selv at bestemme deres skæbne. Og når Rusland har stået så stejlt på princippet om national suverænitet, så har det fået opbakning fra Kina, Indien og mange andre ledende lande rundt om i verden, der også ønsker at gøre op med diktatet fra Vesteuropa og USA. Det gælder også i forbindelse med kampagnen imod Iran, hvor USA og dets allierede har øget presset med yderligere sanktioner og krigsforberedelser. Briternes og mediernes manipulation I den sammenhæng skal man heller ikke stole for meget på, hvad man hører i medierne. Hver gang der har været et internationalt møde med russisk deltagelse, kommer briterne ud og siger, at Rusland nu er klar til at undsige Assad og ofre sine venner i Syrien. Så må Rusland komme ud og kraftigt dementere de britiske løgne, og fremlægge sin politik med, at det er syrerne selv, der skal finde en løsning. Rusland støtter derfor Kofi Annans arbejde med at få politiske diskussioner om Syriens fremtid, og har kraftigt fordømt den aktive kampagne for at forhindre Annans fredsproces gennem våbenleverancer til oprørerne fra Saudi-Arabien, Qatar og tilsyneladende også USA. Det britiske spil er selvfølgelig psykologisk krigsførelse, hvor man forsøger at underminere den syriske nationale alliance for at forsvare nationen, gennem at så tvivl om hvorvidt Assad-regimet overlever. Man ønsker at så usikkerhed, så man kan få ledende generaler, diplomater, politiske og religiøse kredse osv. til at forlade det nationale samarbejde og samarbejde med de udenlandske interesser, der ønsker et regimeskifte i håbet om, at de så ville kunne få en ledende rolle, hvis det nuværende regime kollapser. Indtil nu er det på trods af store anstrengelser ikke rigtigt lykkedes at bryde det syriske sammenhold, fordi alle er klar over, at det britiske spil vil medføre et totalt mareridt juli 2012 Schiller Instituttet 9

10 for Syrien. Det betyder ikke, at man i mange kredse i Syrien ikke ønsker forandringer og en overgang til mere demokrati, men man ønsker en syrisk løsning, der sikrer Syriens fremtid, ikke blot at være kanonføde i udenlandske intriger. Denne kampagne imod Syrien og Iran er, som vi har beskrevet det i de sidste mange nyhedsorienteringer, en kampagne rettet imod Rusland, Kina og Asien, og har som formål at få dem til at underkaste sig en verdensorden dikteret af Storbritannien, USA og EU. Samtidigt er krig en belejlig måde at skifte dagsordenen på, når det finansielle system disintegrerer og truer den kontrol over begivenhederne, man plejer at have. Men når Rusland og Kina tilsyneladende er villige til at gå planken ud, inklusive at tage en atomkrig, hvis det kommer til det, for at forsvare sin suverænitet og indflydelse i verden, så ser det heldigvis ud til, at ledende kredse i Vesten kan komme til fornuft. Det ligger måske også i det skifte til at støtte Glass/Steagall, som vi har set fra ledende kredse i Storbritannien. Mangel på lederskab Når man ser på det EU-topmøde, man netop havde i weekenden, så står det frygteligt klart, at der er en katastrofal mangel på lederskab. Det samme gør sig gældende i USA, hvor præsidentvalget står til at skulle være et valg mellem Barack Obama og Mitt Romney, begge lakajer for City of London og Wall Street og komplet uegnede til at lede verdens mægtigste nation. Der var nogle forhåbninger inden det franske præsidentvalg om, at Francois Hollande ville repræsentere en ny og bedre politik, men de håb er blevet skuffet på det groveste. Indtil nu har han vist sig som en total stik-irend-dreng for finansverdenen. Der er over alt en mangel på lederskab, en mangel på ideer, en mangel på visioner. Kan der stadig ske et skifte i Europa, eller er det bare»game over«for den europæiske civilisation? Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen vil i hvert fald ikke acceptere at det skulle være tilfældet. Det er grunden til at vi har vores kampagne, og at vi netop har udgivet en kampagneavis i eksemplarer med løsninger til den nuværende krise. Når man siger, at der kun er en vej at gå, så er det løgn. Det er den undskyldning, som man har brugt, til at gennemtvinge den nuværende inkompetente og dybt destruktive politik. Det er undskyldningen, som man bruger til at fjerne noget, som folk egentlig ikke ønsker at miste, og erstatte det med noget, som folk ville løbe skrigende væk fra, hvis de kendte dets fulde omfang. Derfor holder vi også et webcast på søndag med Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet og formand for det tyske parti BüSo, og Jacques Cheminade, lederen af vores kampagne i Frankrig, der var en af ti præsidentkandidater i det nylige franske præsidentvalg. Cheminade blev desværre ikke præsident, og fik ikke overvældende mange stemmer, men han lykkedes med, gennem de flere hundreder interviews der blev bragt med ham i de franske medier, at blive et kendt ansigt og få sat Glass/Steagall på dagsordenen. Han fik også skabt en debat om en ny kreditpolitik, hvor staten giver øremærkede kreditter til produktive investeringer. Webcasten vil diskutere vort alternativ til EU s fejlslagne politik, der også indebærer det program for Et Økonomisk Mirakel for Sydeuropa, Middelhavsområdet og Det Afrikanske Kontinent, som vi netop præsenterede en del af i dansk oversættelse (se annonce). Disse EUlande i Middelhavsområdet, der netop nu er centrum for krisen i euroen og finanssystemet, Grækenland, Spanien, Portugal og Italien, skal bringes på fode igen gennem massive investeringer og infrastrukturprojekter. I stedet for nedskæringer skal vi skabe arbejdsplader og en voksende økonomisk aktivitet, der vil kunne give os en vej ud af den nuværende krise, i lighed med den økonomiske politik Franklin Roosevelt gjorde brug af i USA, til at genrejse nationen og trække USA ud af depressionen. Tyskland er nøglen til Europa Denne vej ud af krisen mobiliserer vi for overalt, og ser man på Europa netop nu, så er Tyskland nøglen. De fleste andre europæiske lande er allerede knækket og har mistet deres mulighed for at agere. Der kommer såmænd nok en eller anden form for revolution i Grækenland, men de har ikke ressourcerne og tyngden til at få skiftet den europæiske økonomiske politik. Tyskland er under et enormt pres, og Helga Zepp-LaRouches beskrivelse af de nye aftaler som en ny Versailles-traktat forstår de fleste tyskere kun alt for godt. Folk i de tyske institutioner, som f.eks. i Bundesbank, har længe været i oprør over EU s politik. Flere af dem forlod tidligere ECB i protest mod den inflationsskabende politik, som banken har. Man skal huske, at de fleste tyskere pga. af begivenhederne i 1923 næsten har fået frygten for hyperinflation indbygget i deres DNA. Man prøvede dengang, hvordan man, efter at man havde fået sin løn, skulle skynde sig ud at handle, fordi pengene næste morgen ingenting var værd. De fleste frimærkesamlere har da også en lang række tyske frimærker, der lyder på milliarder af reichsmark. Først tror man, at man er rig, men finder så desværre ud af, at de høje beløb ingen værdi repræsenterer. Hyperinflationen betød, at alle folks opsparinger blev slettet. Det folk havde sparet sammen til hele livet, for at have noget at leve af, når de blev gamle, var pludselig væk. Det er en frygtelig ting for et samfund at gennemleve. Tyskerne er i oprør, for de føler, at det er dem, der på helt urimelig vis, igen skal betale regningen for krisen. Man har i løbet af de seneste mange år haft en kraftig reduktion af lønningerne i Tyskland, for at gøre Tyskland konkurrencedygtigt. Nu kan man så betale igen, gennem at Tyskland skal dække tabene på alle de mange nye hjælpepakker. CSU, Det kristendemokratiske Parti i Bayern, der er en vigtig del af Merkels parlamentariske fundament, har allerede truet med at trække sig fra regeringen, hvis der ikke skiftes kurs. Andre institutioner vil også komme på banen, for den nuværende politik begynder at blive opfattet 10 Schiller Instituttet juli 2012

11 som en eksistentiel trussel imod Tysklands fremtid af stadig flere kredse. Samtidig ser befolkningen i mange andre eurolande, godt hjulpet på vej af medierne, Tyskland som problemet. Det er tyskerne, som forhindrer en hurtig løsning på problemet, gennem at nægte at udskrive de fornødne blankochecks, og samtidig er det Tyskland, der kræver, at man skal have de mange morderiske nedskæringer, som en betingelse for at uddele hjælpen. Tyskerne føler sig som et offer for Europa og Europa som et offer for Tyskland. Det er den klassiske opsætning, som vi så det i 1. verdenskrig, hvor briterne fik forskellige frustrerede lande til at gå i krig med hinanden, og hvor briterne så kunne samle resterne op. Tyskland og Frankrig smadret af 1. verdenskrig, mens Storbritannien fik lagt kontrollen over Mellemøsten til sit i forvejen ganske store imperium. Det samme så man i Den preussiske Syvårskrig fra , der grundlagde Det britiske Imperium. Tyskerne føler, at de har slidt og slæbt og nu bliver straffet gennem denne nye Versailles-traktat. De andre lande siger, at det er Tyskland, som vil være diktator for det hele. Derfor er den nuværende opsætning, hvis ikke vi får den stoppet hurtigst muligt, recepten på kaos og krig for Europa i lang tid fremover. Det er 30 erne om igen, men i en langt værre version. Derfor må vi bryde spillets regler! Har man valget mellem pest og kolera, så skal man hverken vælge det ene eller det andet. Så skal man være kreativ og finde en helt tredje mulighed. Vi mennesker kan skue ind i den fremtid, som endnu ikke er skabt, men som skal blive til en realitet, hvis vi skal undgå undergang og fortsætte vores udvikling. Vi kan så ud fra denne mulige og nødvendige fremtid bevæge os tilbage til nuet, og se de forandringer i vore indgroede vaner og adfærd, som vi må iværksætte her og nu for at realisere denne bedre fremtid. Den fremtid, som vi står til at få netop nu, er i hvert fald ikke acceptabel. Regeringens spildte formandskab Danmark har netop haft formandskabet for EU. Det var en gylden chance for at sætte løsninger på dagsordenen, som blev forspildt på det groveste. Det kan godt være, at Danmark ikke er med i eurogruppen, men vi kunne have sat Glass/Steagall på dagsordenen, når alle de forskellige diskussioner blev sat i gang. Selv om de andre måske ikke havde lyst til at tale om det, så ville have gennemtvunget en diskussion og en refleksion, som havde skabt fundamentet for en vej ud af den nuværende krise. I stedet var det danske formandskab blot en lydig kæledægge for systemet, der trofast fremlagde den håbløse politik, som finansverdenen og EU-bureaukratiet har valgt. Måske håber Helle Thorning-Schmidt på at få en toppost i EU eller et andet godt ben, når hun på et tidspunkt bliver afsat som dansk statsminister. Men i stedet vil jeg sige til den danske regering: De folk, i lefler for lige nu, kommer ikke til at kunne tilbyde Jer noget som helst i fremtiden. Hvis de vinder, så er der ingenting tilbage, heller ikke til Helle Thorning-Schmidt, Margrethe Vestager eller Villy Søvndal. Derfor er det på tide at vågne op til dåd og lave en rigtig vækstpakke, som den vi har fremlagt. Der er masse af projekter, som vi skal have sat i gang også her i Danmark. Vi skal have bygget en Kattegatbro og et dansk magnettognet, en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg, som bør stå klar samtidigt med Femern Bælt-tunnelen i lighed med et moderniseret jernbanenet, for ellers vil man slet ikke kunne klare den godstrafik, der kommer når Femern Bælt-tunnellen åbner. Der er masser af projekter, der skal sættes i gang. Men det vil ikke ske, med mindre man forstår, at der er forskel på driftsudgifter og investeringer. Driftsbudgettet skal der være balance i, mens investeringsbudgettet godt må bruge penge, vi endnu ikke har. Det er i orden at gældsætte sig på grund af investeringer, fordi de øger produktiviteten og værdiskabelsen i økonomien på lang sigt, og dermed gør det muligt at betale de lånte penge tilbage igen, uden at det skader den fremtidige økonomi. Man kan tilmed om nødvendigt trykke de ekstra penge som national kredit, fordi investeringerne øger værdien af den danske økonomi som helhed, og derfor sikrer at der er realøkonomiske værdier til at bakke den ekstra valuta op. Men inden da må vi også forberede og iværksætte en dansk Glass/Steagall-politik. Bank- og finanskriser virker måske langt væk, når hele verden står i kø for at sætte penge i Danmark og købe danske stats- og realkreditobligationer, og når Nationalbanken er tvunget til at have negativ rente for at holde indskyderne væk. Men i samme øjeblik som at de udenlandske banker begynder at vælte som dominobrikker, så ryger de danske banker med, for de er dybt integrerede i det internationale banksystem. Derfor skal vi allerede nu forberede den reorganisering af vort bank- og kreditsystem, som kan sikre, at vi redder de dele af bank- og finansverdenen, der er af afgørende betydning for realøkonomien, og samtidig lader de spekulative og destruktive dele af finansverdenen gå neden om og hjem sammen med de mange fiktive bobleværdier. Der skal et kursskifte til nu, så lyt med i webcasten med Helga Zepp-LaRouche og Jacques Cheminade, tag ekstra eksemplarer af vor seneste kampagneavis og vort program for et økonomisk mirakel med til uddeling blandt venner og bekendte, og vær aktiv med at sprede de ideer, der kan give os en ordentlig fremtid. Husk på, at hvis vi ikke får vendt kursen, så er det ikke kun den nuværende generation, der spiller fallit. Så har vi samtidig ødelagt alle de mange bidrag og ofre, som vore forfædre har ydet i generation efter generation, og det vil også ødelægge fremtidsudsigterne for alle de mange generationer, som skal følge efter os. Lad os derfor tage de bedste dele af den kultur og tankegang, der gik forud, og lad os bygge en renæssance på det fundament. Netop fordi der er så dystre udsigter, så har vi mulighed for, under tyngden af situationens alvor, at bryde de dårlige vaner, der har skabt denne katastrofale situation, og i stedet sprede de visioner og ideer, der kan give os en ny og bedre verden. juli 2012 Schiller Instituttet 11

12 Lisbon Mediterranean Basin Great Infrastructure html Projects Porto ORTUGAL IRELAND STRAIT OF GIBRALTAR Et globalt økonomisk mirakel eller et civilisationskollaps: Glass/Steagall-bankopdeling og en genopbygningsplan for Sydeuropa, Middelhavsområdet og Afrika KEY Eksisterende Existing high-speed højhastighedstoglinjer rail lines Foreslåede Proposed high-speed højhastighedstoglinjer rail lines Nye New jernbanelinjer rail lines Vandprojekter Water projects Rumforskningscentre Space science centers MOROCCO U.K. Paris RHINE-MAIN-DANUBE WATERWAY Tours UKRAINE AUSTRIA SWITZ. Tours DANUBE-PO FRANCE AUSTRIA WATERWAY Budapest SWITZ. DANUBE-PO Budapest Rostov FRANCE WATERWAY Lyon Milan ROMANIA Lyon Milan Venice Odessa Belgrade ROMANIA Venice Belgrade Bucharest Bucharest Læs den Sofia BLACK danske SEArapport Sofia DANUBE-AEGEAN DANUBE-AEGEAN WATERWAY BULGAR WATERWAY BULGARIA der indeholder uddrag: Rome Porto Rome Istanbul Barcelona Bari Barcelona Bari Madrid Madrid Thesaloniki Thesaloniki PORTUGAL sydeuropa_oekonomi.pdf Ankara S P A I N S P A I N GREECE GREECE Gioia Tauro Igoumenitsa Gioia Tauro Igoumenitsa Lisbon T U R K E Y ITALY-TUNISIA Athens ITALY-TUNISIA TUNNEL Hele rapporten på engelsk: Athens MESSINA TUNNEL MESSINA BRIDGE Málaga Tunis BRIDGE Algiers Málaga Tunis Algiers INLANDSTRAIT OF economic_miracle.pdf SYRIA Tangier SEA GIBRALTAR INLAND Tangier SEA LEBANON N T I N O R T H A T L A C O C E Ebro A N Rotterdam DENMARK NETH. BELGIUM A L G E R I A CANARY ISLANDS WEBCAST med Helga Zepp-LaRouche og Jacques Cheminade (fra den 8. juli) Mediterranean Basin Great Infrastructure Projects NORWAY IRELAND Frankfurt GERMANY TUNISIA MOROCCO SWEDEN Copenhagen U.K. Berlin I T A L Y Tripoli CZECH REPUBLIC Ebro Kontakt os! , 12 Schiller Instituttet juli 2012 Zagreb Sarajevo Stockholm POLAND Warsaw BELGIUM SLOVAKIA HUNGARY M E D I T E R R A N E A N S E A LA TVIA LITHUANIA Lviv QATTARA A L G E DEPRESSION R I A L I B Y A Rotterdam ESTONIA BELARUS GERMANY Sidi Barrani AFRICA PASS MOLDOVA St. Petersburg RUSSIAN CopenhagenFEDERATION Kiev ISRAEL TripoliSUEZ JORDAN CANAL Cairo E G Y P T Nile Moscow QATTARA S A U DDEPRESSION I A R A B I A Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Percy Rosell, Janus Kramer. Eget tryk. 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. introduktion: 100 kr., Homebanking: , Giro: Paris DENMARK NETH. NORWAY Frankfurt TUNISIA SWEDEN Berlin I T A L Y CZECH REPUBLIC RHINE-MAIN-DANUBE WATERWAY Zagreb Sarajevo L I B Y A Stockholm POLAND Warsaw SLOVAKIA HUNGARY M E D I T E R R A N E A N S E A LA TVIA LITHUANIA ESTON Lviv Si Bar AF P

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Nyhedsorientering august 2012 GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Libor-skandalen beviser, at hele finansverdenen er baseret på svindel og bedrag, der har været sanktioneret af verdens ledende centralbanker og regeringer

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Gældskrisen og Fremtidens EU

Gældskrisen og Fremtidens EU Gældskrisen og Fremtidens EU Oplæg ved Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Undervisningskonference om EU s fremtid organiseret af Oplysningsforbundet DEO Onsdag den 10. september 2012 Aarhus Universitet,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Senator Bob Graham: Jeg vil gerne takke Walter og Steve kongresmedlemmerne Jones og Lynch for deres

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER?

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Nyhedsorientering december 2011 Det britiske Imperium anno 1886 IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Dette er en redigeret version af en tale, som Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark,

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

ER EUROEN DEN BEDSTE LØSNING?

ER EUROEN DEN BEDSTE LØSNING? ER EUROEN DEN BEDSTE LØSNING? Oplæg ved høring i Fællessalen, Christiansborg, 21. marts 2009 Niels Thygesen* *Professor i økonomi, Københavns Universitet (emeritus), dr. polit., Medlem af Delors-udvalget

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

RED MENNESKEHEDEN FRA UDSLETTELSE

RED MENNESKEHEDEN FRA UDSLETTELSE Nyhedsorientering september 2012 RED MENNESKEHEDEN FRA UDSLETTELSE Ny video fra LaRouche-kampagnen advarer om de uhyggelige konsekvenser af en atomkrig iværksat af præsident Obama. USA s generelstabschef

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Nyhedsorientering januar 2011 GLASS- STEAGALL 1933: Franklin Roosevelt underskriver Glass/Steagall-banklovgivningen AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Ved et

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 jesperj@ruc.dk Jesper Jespersen Professor, dr.scient.adm. Roskilde Universitet Den faste fastkurspolitik, 1982-? Danmark har i hele efterkrigstiden ført

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

AFSÆT OBAMA INDFØR GLASS/STEAGALL BANKOPDELING

AFSÆT OBAMA INDFØR GLASS/STEAGALL BANKOPDELING Nyhedsorientering august 2011 Verdens finans- system kollapser Obamas kup mod forfatningen AFSÆT OBAMA INDFØR GLASS/STEAGALL BANKOPDELING Det transatlantiske finanssystem er nu i en total sammenbrudsproces.

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere