Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak"

Transkript

1 Danske Bank Opgaven Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak 1

2 Indholdsfortegnelse 1 SWOT- OG TOWS ANALYSE AF DANSKE BANK... 3 STYRKER:... 3 SVAGHEDER:... 4 MULIGHEDER:... 4 TRUSLER:... 4 TOWS-ANALYSE... 4 Svagheder og Trusler:... 4 Styrker og Trusler:... 4 Svagheder og muligheder:... 5 Styrker og muligheder: ANALYSE AF KULTURÆNDRINGEN I DANSKE BANK FØR OG EFTER THOMAS BORGENS TILTRÆDEN VURDERING AF DANSKE BANKS VISION, MISSION OG VÆRDIER REDEGØRELSE AF DANSKE BANKS PRIMÆRE INTERESSENTER... 7 KUNDER:... 7 INVESTORER OG AKTIONÆRER:... 7 MEDARBEJDERE OG FAGFORENINGER:... 7 FORRETNINGSPARTNERE OG LEVERANDØRER:... 2 MYNDIGHEDER OG POLITIKERE:... 2 KONKURRENTER:... 2 MEDIER, INTERESSEORGANISATIONER OG DEN BREDE OFFENTLIGHED: ANALYSE AF DET ER IKKE ET ONE-MAN-SHOW OG ØVRIGE ARTIKLER SAMT REDEGØRELSE AF DANSKE BANKS PRIMÆRE INTERESSENTER, HVILKE BUDSKABER THOMAS BORGEN ADRESSERER TIL HVILKE INTERESSENTER, SAMT REDEGØRELSE AF BUDSKABERNES FORMÅL OG DERES ØNSKEDE EFFEKT STRATEGISKE OG KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE INITIATIVER FOR AT SKABE OG FASTHOLDE KULTURÆNDRINGEN I ORGANISATIONEN OG FORBEDRE BANKENS IMAGE KUNDETAB:... 4 MOBILEPAY:... 4 KONTAKTLØSE MASTERCARDS:

3 1 SWOT- og TOWS analyse af Danske Bank 1 SWOT og TOWS analyse Svagheder: 1. Utilfredse kunder 2. Dårligt Image (New Standards) Trusler: a. Swipp (konkurrent til MobilePay) b. Konkurrence på betalingsområdet fra store virksomheder som Starbucks, Google, Twitter, Apple og Facebook a - 1: Danske Bank skal sørge for, at MobilePay er en mere stabil og sikker app, så kunderne ikke vil foretrække den nye Swipp-app. De skal derigennem sikre flere tilfredse kunder. Muligheder: a. Teknologiske muligheder b. Der er stigning i boligmarkedet igen. Dette betyder, at flere begynder at låne penge af bankerne igen. a+b - 1+2: Der er efterhånden åbnet flere muligheder op bl.a. teknologiske muligheder men også på f.eks. boligmarkedet. Dette gør, at Danske Bank har mulighed for at gøre deres utilfredse kunder mere tilfredse samt forbedre deres image. Styrker: 1. Danmarks største bank 2. Teknologisk First-mover 1. MobilePay 2. Kontaktløse MasterCard 3. Fokus på sociale medier 4. Svarer hurtigt på kritik (Facebook side) 5. Kulturændring pga. ny chef Thomas Borgen 6. Thomas Borgens ledelsesstil a- 2.1: Videreudvikle MobilePay for at modarbejde truslen Swipp. c- 2.2: Gøre det attraktivt at bruge kontaktløse MasterCards for at være på forkant mod truslen fra andre virksomheder. a - 1: Som Danmarks største bank har de midlerne til at være nyskabende og leve op til efterspørgslen. SWOT- og TOWS-analyse Vi startede med hjemmefra at researche om Danske Bank og har derefter arbejdet med blandt andet PESTEL for at lave en grundig SWOT-analyse og herefter TOWS. Styrker: Gennem research fandt vi ud af, at Danske Bank sidder på 30% af markedet, hvilket er den største procentandel kunder i Danmark. Vi kendte også til MobilePay, men fandt ud af, at Danske Bank i øjeblikket arbejder med at udvikle kontaktløse Mastercards. Dette viser tydeligt, at Danske Bank er en first-mover inden for det teknologiske område, og dette er en klar styrke. 1 Alle SWOT og TOWS kilder ses øverst i litteraturlisten. 3

4 Danske Bank er også en flittig bruger af Facebook. Her stiller kunderne spørgsmål, og Danske Bank er effektive og hurtige til at svare på kundernes spørgsmål. Dette viser, at Danske Bank har et klart fokus på de sociale medier, og dette giver dem et klart billede af, hvilke nye tiltag omverdenen efterspørger. Danske Bank gennemgik en omfattende kulturændring, da den nye administrerende direktør Thomas Borgen kom til. Kulturændringen samt hans nye ledelsesstil har medvirket til en stigning i Danske Banks aktier og en voksende kundebase. Svagheder: Danske Bank har været inde i en periode, hvor utilfredse kunder var en fast del af hverdagen. Den nye reklame New Standards har fået Danske Banks kunder til miste tilliden til banken. Mange kunder føler sig ført bag lyset og den massive kritik på de sociale medier førte til, at mange store mediehuse tog historien op. Al denne kritik har ført til, at Danske Banks image har lidt et ordentligt knæk, og tilliden til banken er blevet dårligere. Muligheder: De teknologiske muligheder har de sidste år udviklet sig hurtigt, og omverden(en) efterspørger derfor en nemmere og mere simpel betalingsmåde. Her er udviklingen af kontaktløse Mastercards, hvor man hverken skal sætte kortet i maskinen eller taste pinkode en god løsning. Åbningen i det teknologiske marked skaber en mulighed for at være first-movers på et område. Dette kan Danske Bank benytte sig af. Boligmarkedet har i lang tid været stillestående, men er nu igen på rette kurs. Efterspørgslen på lån er atter attraktive, og dette skaber en mulighed for Danske Bank. Trusler: Selvom Danske Bank har stor succes med app en MobilePay, puster konkurrenten Swipp dem i ryggen. 81 andre banker er gået sammen om app en Swipp for at forsøge at få en del af forbrugskagen. Swipp-app en har netop i et forsøg på at konkurrere med MobilePay hævet deres beløbsgrænse fra 1500 til kr. om dagen. Altså forsøger bankerne bag Swipp-app en langsomt at udkonkurrere MobilePay som den foretrukne betalings-app. Flere og flere store virksomheder forsøger at få foden indenfor på betalingsområdet. Bl.a. Google, Starbucks, Twitter, Apple og Facebook har forsøgt at udvikle nye betalingsmåder, som går udenom banker, og derved mister bankerne deres gebyrer. TOWS-analyse Svagheder og Trusler: Uddybning af a-1: Danske Bank skal sørge for, at MobilePay er en stabil og sikker app at bruge. App en Swipp kan nemt udkonkurrere MobilePay, hvis det høje kundeservice niveau ikke fastholdes. Ved at fastholde den høje standard skaber man også tilfredse kunder. Styrker og Trusler: Uddybning af a-2.1: 4

5 MobilePay skal blive ved med at forny sig og videreudvikle de funktioner som allerede findes i app en. For at modarbejde truslen fra Swipp bliver udvikling og innovation vigtige keywords for MobilePay og Danske Bank, hvis de ikke vil overhales indenom af Swipp. Uddybning af c-2.2: Udviklingen af kontaktløse Mastercards er en mulighed, som Danske Bank har for at være på forkant med truslen fra de store virksomheder. De kontaktløse Mastercards er en nemmere og simplere måde for forbrugeren at handle på. Derved har man skabt et alternativ til de store virksomheders mulige indtog på den mobile betalingsfront. Svagheder og muligheder: Uddybning af a+b-1+2: Den nye teknologiske udvikling kan og bør Danske Bank gøre brug af. Som den største bank i Danmark har Danske Bank både midlerne og mulighederne til at ændre på deres image. Danske Bank har i en periode haft meget utilfredse kunder, det har bl.a. været pga. Danske Banks nye kampagne New standards, men også fordi banken ikke har været villig til at låne penge ud. Nu er boligmarkedet opad gående, og det kan muligvis påvirke de utilfredse kunder. De nye teknologiske muligheder sammenhold med bl.a. opgangen i boligmarkedet, giver Danske Bank mulighed for at ændre deres image og ikke mindst gøre deres kunder tilfredse igen. Styrker og muligheder: Uddybning af a-1: Danske Bank er Danmarks største bank med en procent andel på 30% af alle kunder. Som den største bank i Danmark har Danske Bank midlerne og mulighederne til at være nyskabende og innovative. Udvikling og innovation er vigtige elementer her, da Danske Bank så vidt muligt skal fastholde sin status som first-mover, som de fik blandt andet ved oprettelsen af MobilePay. Udviklingen af kontaktløse Mastercards kan medvirke til at fasteholde Danske Banks status på dette område. 2 Analyse af kulturændringen i Danske Bank før og efter Thomas Borgens tiltræden Med Thomas Borgens tiltræden som administrerende direktør den 16. september 2013 i Danske Bank 2 fulgte der en kulturændring i virksomheden. Dette ses specielt på ledelsesstilen, som er ændret. Thomas Borgen er det man vil kalde en udpræget demokratisk leder, der opfatter sig selv som en del af gruppen. Det ses blandt andet ved hans titel, som er ændret fra at være ordførende direktør til administrerende direktør 3. Den nye titel er mere moderne og påpeger den decentralisering, han ønsker, der skal ske i virksomheden. Før Thomas Borgen kom til magten, var Danske Bank centraliseret, hvor topledelsen bestemte alt. Der kan være fordele og ulemper ved begge former. Fordelen ved centralisering er, at det giver et godt overblik, som blandt andet gør det lettere at koordinere diverse aktiviteter i banken. Denne centralisering gør, at det er de dygtigste ledere, der træffer beslutninger samt, at der hurtigt kan træffes beslutninger i tilfælde af kriser. Decentralisering medfører frihed under ansvar og giver 2 Danske Bank: 16. September 2013 (info) 3 Hyltoft, Vibe: 29. marts 2013 (artikel) 5

6 mulighed for at træffe hurtigere beslutninger 4. Thomas Borgen udtaler, at verden i dag er blevet så kompleks, at man ikke længere kan have en ultimativ leder til at sidde på toppen 5. Med Thomas Borgen er der altså sket en kulturændring, som har været nødvendigt. Det er et faktum, at det er gået dårligt for Danske Bank siden finanskrisen i , og organisationen har derfor haft brug for en ændring af kulturen. Nogle af de parametre der skaber en kultur er blandt andet lederens adfærd, kommunikationen, og hvordan ledelsen udøves. Derfor har det været oplagt, at man skulle skifte lederen i Danske Bank ud for at ændre kulturen radikalt. Man kan herefter undre sig over, at de valgte en person internt fra Danske Bank, som selv har arbejdet i samme kultur i mange år frem for en udefrakommende person, der kommer fra en anden kultur. Ifølge Edgar Scheins isbjerg inden for virksomhedskultur er det kun en lille del af virksomhedskulturen, der er synlig. Nogle af de synlige artefakter som adfærd, kommunikation, ledelsesstil, påklædning og sprog er med til at skabe kulturen. Hvorvidt ovenstående ændringer faktisk er sket er svært at sige ud fra de oplysninger, vi har. Det er dog fremtidsplaner, som Thomas Borgen har givet udtryk for i artiklen Et one-man-show. I forhold til organisationsstrukturen er det svært at finde en bestemt struktur, der passer til organisationen. Vi har derfor valgt at bruge dele fra fagbureaukratiet og maskinbureaukratiet til at beskrive strukturen. Strukturen bærer præg af, at det er fagfolk, der udfører et komplekst arbejde, som arbejder i organisationen. Bankmænd har ofte en homogen uddannelse, der giver adgang til bestemte jobs, som det ses i den fagbureaukratiske form. Der hvor Danske Bank dog skiller sig ud fra denne form, er, at medarbejderne ikke har stor indflydelse på deres arbejde, som eksempelvis læger og advokater har. Det er i høj grad ledelsen, der har magten. Det er på dette område, at Danske Banks struktur også kan karakteriseres ved hjælp af maskinbureaukratiet. En anden ting der er vigtig at fremhæve fra den maskinbureaukratiske form er, at procedurerne ofte er formaliserede, som det ses i Danske Bank. I denne form ses ofte, at organisationerne har en stor produktionskerne, og derved kræver få færdigheder. Dette er ikke tilfældet i Danske Bank, hvor man har brug for fagfolk. Det er derfor en blanding af begge organisationsformer 7. I forlængelse heraf er der formel top-down kommunikation, grundet at ledelsen har magten i Danske Bank, også selvom virksomheden arbejder hen imod en decentralising. Dette kommer af maskinbureaukratiet. Thomas Borgen forsøger at bryde den formelle kommunikation og skabe en mere uformel omgangstone. Dette gør han blandt andet ved at spise i kantinen sammen med de ansatte og dermed have en uformel, horisontal samtale hen over maden. Selv til direktionsmøderne har tonen ændret sig, og der er nu plads til, at alle kan give sin mening til kende 8. 4 Bakka, Jørgen & Fivelsdal, Egil: Organisationsteori 5 Hyltoft, Vibe: 29. marts 2013 (artikel) 6 Nyholm, Peter: 1. August 2013 (artikel) 7 Power-point, Omverdensformer: (pp-slides) 8 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 6

7 3 Vurdering af Danske Banks vision, mission og værdier Visionen: Most trusted financial partner Missionen: Setting new standards in financial services 9 Kerneværdier: Ekspertise, integritet, værdi, agilitet og samarbejde Danske Bank lægger i høj grad vægt på tillid og opbakning fra kunderne. Både i deres vision og i deres værdier. Specielt kundernes tillid har været i fokus. Enkelte undersøgelser viser, at kundernes tillid til banken er vokset 10, men alligevel er der stadig undersøgelser der viser det modsatte. En meningsmåling af Voxmeter 11 viser, at Danske Banks kunder i dag er mere utilfredse, end de var under Eivind Kolding. Det tegner altså på, at Danske Bank ikke har levet op til deres vision. I Danske Banks mission lægges der vægt på at man blandt andet gennem kampagnen New Standards vil være fremadrettede, nyskabende og moderne. Dette kommer til udtryk i Thomas Borgens ledelsesstil. I stedet for at bære titlen ordførende direktør har han titlen administrerende direktør 12, som er væsentligt mere moderne end den traditionelle titel ordførende direktør. Derudover er det de interpersonelle roller, som Thomas Borgen i højere grad påtager sig. Han fremstår naturligvis som topfiguren, men gør også meget ud af at være et bindeled mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere. Dette kommer eksempelvis til udtryk i frokostpausen, hvor han spiser med de øvrige medarbejdere i stedet for ledelsen 13. Kilder: (1)http://www.b.dk/foedselsdag/nordmanden-i-danske-banks-top-runder-50 4 Redegørelse af Danske Banks primære interessenter Kunder: Kunderne i Danske Bank er en essentiel interessent. De hører under de primære økonomiske interessenter. Danske Bank er i høj grad afhængig af sine kunder, hvilket er grunden til, at kundetab er så stort et problem for virksomheden. Både interessen og magten er forholdsvis høj, hvilket gør kunderne til en central interessent. Investorer og aktionærer: Investorer og aktionærer er primære økonomiske interessenter. De er afhængige af virksomheden, har høj interesse i den og en relativt lav magt. Derfor skal de holdes informeret. Man skal anvende en informationsstrategi, når man kommunikerer med denne interessent. Medarbejdere og fagforeninger: Medarbejdere og fagforeninger hører under de primære økonomiske interessenter. De har stor interesse i virksomheden og mellemstor magt. Derfor skal de holdes informeret og kan i nogle tilfælde være centrale interessenter. De er krævende og kan til tider være påtrængende. 9 Danske Bank: Vision & Mission (info) 10 Kjær, Christian: 6. Maj 2014 (artikel) 11 Iversen, C. Brahm K. Sehested C.: 3. September 2014 (artikel) 12 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 13 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 7

8 Forretningspartnere og leverandører: Forretningspartnere og leverandører er primære økonomiske interessenter. De kan karakteriseres som interessenter, der er i dvale. De har forholdsvis lav magt og interesse og kræver derfor kun en minimal indsats. I forhold til kommunikationsstrategi bør man ofte anvende en informationsstrategi, men i forhold til forretningspartnere kan det være nødvendigt at anvende en overbevisningsstrategi, hvor man forsøger at påvirke holdninger og adfærd. Myndigheder og politikere: Disse interessenter hører under de lovgivende og magtbaserede interessenter. Det er en diskret interessent, som har høj legitimitet. De har høj magt men lav interesse. Derfor er det vigtigt for Danske Bank at holde dem tilfredse. Ved kommunikation med denne interessent bør man anvende en dialogsstrategi, som er kendetegnet ved en gensidig udveksling af meninger. Dette skyldes især, at det er et langvarigt samarbejde. Konkurrenter: Konkurrenterne er indirekte interessenter, der potentielt kan være farlige for Danske Bank. Relationen til konkurrenterne varierer. Der kan både være en løbende modstand med forsøg på benspænd, og der kan være en fredelig sameksistens, stiltiende accept eller våbenhvile. Medier, interesseorganisationer og den brede offentlighed: Disse interessenter hører under de moral og normbaserede interessenter. De har lav magt og til tider stor interesse. De skal holdes informeret, hvilket man gør ved en informationsstrategi. 5+6 Analyse af Det er ikke et one-man-show og øvrige artikler samt redegørelse af Danske Banks primære interessenter, hvilke budskaber Thomas Borgen adresserer til hvilke interessenter, samt redegørelse af budskabernes formål og deres ønskede effekt. I artiklen Det er ikke et one-man-show kommer han med en række budskaber, som primært henvender sig til kunderne og medarbejderne, men også til investorer og aktionærer. 14 Et af de vigtigste budskaber han adresserer til kunderne, er, at medarbejderne er kompetente, og at de til hver en tid vil prioritere kunderne højt. Det gør han for at modarbejde det store tab af kunder, som man har set i banken siden Siden 2008 har Danske Bank nemlig mistet kunder 15. Derfor forsøger Thomas Borgen også at sætte sig i øjenhøjde med både medarbejdere og kunderne. Det gør han blandt ved andet at spise i kantinen, besøge de forskellige filialer og generelt portrætterer sig selv som en almindelig dansk familiefar med fritidsinteresser som alle andre. Det hjælper alt sammen med at skabe en mindre distance til kunderne og medarbejderne. Artiklen slutter af med at forsikre investorerne og aktionærerne om, at Danske Bank nok skal komme på rette køl igen med citatet: Men det er jo interessant, at vi allerede i 2013 blev anset som den foretrukne bank for store kunder. Det var en fantastisk turn-around på 18 måneder, siger Thomas Borgen. Det er vigtigt for Danske Bank at holde investorerne og aktionærerne velinformeret, da de 14 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 15 S. Kirk, Sebastian: 13. Januar 2014 (artikel) 2

9 har en høj interesse i banken. Gennem budskabet forsøger Thomas Borgen at fastholde de forskellige investorer og aktionærer, som banken er afhængige af. Da Thomas Borgen indtog direktør stolen i Danske Bank, var hans første kommentar efter forfremmelsen, at han var sikker på at Danske Bank nok skulle nå deres mål om en egenkapitalforrentning på 12% i Et mål som analytikere og eksperter har sagt er urealistisk at nå og selv forhenværende direktør i Danske Bank, Eivind Kolding, har sået tvivl om, hvorvidt målet kan nås. Budskabet bag dette mål er, at Danske Bank skal have kunderne i fokus og tilbyde dem den bedste rådgivning. Thomas Borgen forsøger derved at skabe en forbindelse til aktionærerne, som indtil nu har følt et knæk i tillidsforholdet til Danske Bank såvel som Thomas Borgen Men om de lovende budskaber til interessenterne rent faktisk er blevet realiseret, sætter følgende artikler spørgsmålstegn ved. I artiklen Nedtur for ny chef: Danske Banks kunder er blevet mere utilfredse ses en negativ undren til de lovende budskaber fra Thomas Borgen. Især Christian Stjer, adm. i Voxmeter, mener ikke, at ændringerne er sket i banken: Forventningerne var høje, da Thomas F. Borgen blev ansat, og han sagde også de rigtige ting nemlig, at banken ville sætte fokus på kunderne. Men på kunderne virker det som om, at det er blevet ved snakken. En af de eneste synlige ændringer i Danske Bank er, at de holder åbent en time længere den første og sidste bankdag i måneden. De lovende ord til kunderne er tilsyneladende ikke blevet opfyldt, men i stedet har man lavet nogle småændringer som at holde længere åbent. 17 Som det tydeligt ses i artiklen Det er ikke et one-man-show, forsøger Thomas Borgen at opstille et billede af sig selv som en direktør med fokus på kunderne. Her var Eivind Koldnings fokus i højere grad på investorerne. En artikel fra Finans viser dog, at begge direktører havde nogenlunde samme plan bare med forskellige måder at vise den til folket på. Artiklen fra Finans stiller spørgsmålstegn ved, om Danske Bank egentligt har mere fokus på kunderne og skriver til det: Det er i hvert fald det billede, som banken gerne vil male. Danske Bank er i bedring, dette skyldes ifølge flere eksperter ikke kun Thomas Borgens få ændringer. Eivind Kolding står ifølge eksperter bag langt de fleste beslutninger, som i dag stiller Danske Bank bedre 18. En klumme, Danske Bank: Same Same but different bragt på den 9. oktober 2013, stiller sig ligeledes kritisk overfor Thomas Borgen som en ny kulturændring i Danske Bank. I klummen fremgår det, at Thomas Borgens budskaber og idealer ligger tæt op af forgangsmanden Eivind Kolling. Begge ville de effektivisere banken. Borgen vil effektivisere banken, men det ville Kolding også. Kolding indførte det udskældte kundeprogram, og det vil Borgen holde fast i Sixhøj, Mads: 16. September 2013 (artikel) 17 Iversen, C. Brahm K. Sehested C.: 3. September 2014 (artikel) 18 Iversen, C. Brahm K. Sehested C.: 3. September 2014 (artikel) 19 Jørnvil, Mikkel: 9. Oktober 2013 (artikel) 3

10 7. Strategiske og kommunikationsmæssige initiativer for at skabe og fastholde kulturændringen i organisationen og forbedre bankens image. I følgende afsnit har vi udarbejdet tre forskellige bud på kommunikationsmæssige samt strategiske initiativer. Kundetab: Danske Bank har mistet i alt kunder siden de i 2013 lancerede deres nye kundeprogram (1). Programmet indebar at de mindre kunder skulle begynde at betale et årligt abonnement for at være kunde, mens de store kunder ingen gebyrer skulle betale. Det resulterede i, at mange småkunder forlod banken. Vi mener at banken bør vise et mere solidarisk billede af sig selv for at vinde disse kunder tilbage. Det kunne man gøre med en overbevisningsstrategi, der forklarer hvorfor det var nødvendigt at indføre kundeprogrammet. Danske Bank skal formidle et budskab om at de er ovre finanskrisen og stadig er Danmarks største bank. Kundeprogrammet skal frames som et led i at komme sig efter finanskrisen. Det skal skabe et mere solidarisk omdømme på længere sigt, idet man er gået sammen om at løse krisen. Det solidariske omdømme kunne man opnå gennem en imagekampagne, hvor man tegner et billede af det nye Danske Bank efter finanskrisen. Det er en moderne bank, som har gennemgået en kulturændring og som står stærkt sammen. MobilePay: Som nævnt i vores TOWS-analyse er Danske Banks betalings-app MobilePay den førende inden for området, men den er truet af konkurrenten Swipp. Derfor er Danske Bank nødt til at henvende sig til en bredere målgruppe end hidtil, for hele tiden at være et skridt foran Swipp. Generet i samfundet er det det yngre segment, der er hurtige til at tage nye teknologiske nyskabelser til sig. Derfor kunne Danske Bank med fordel forsøge at nå ud til en ældre målgruppe i aldersgruppen +40 for at udbrede MobilePay. Vi vil henvende os til det violette segment (bilag 1), der er kendetegnet ved at de har en lav uddannelse og indkomst, de tilhører højrefløjen og har en negativ holdning til det fremmede og ukendte. For at kunne overbevise dette segment om at bruge MobilePay, vil vi fokusere på at MobilePay nu har været på markedet i 17 måneder (2) og at det derfor ikke er noget helt ukendt og nyt. Derudover har MobilePay cirka 1,6 mio. brugere, (3) og er derfor brugt af mange. Målgruppens skepsis overfor det ukendte forsøger vi at modarbejde. For at overbevise segmentet om at bruge MobilePay, vil vi bruge en overbevisningsstrategi, der ændrer deres holdninger og adfærd over for app en. Det vil vi gøre gennem en tovejskommunikation, der er asymmetrisk, da det er Danske Banks interesser der vægter højest. Oplysningskampagner og reklamer i radioen på byggepladser og i diverse lagerhaller er derfor oplagte kanaler, til at nå ud til netop dette segment. Budskabet kunne være at MobilePay er enkelt at bruge og gør din hverdag lettere. I kampagner kunne man vise situationer som eksempelvis hvor nemt det er at overføre penge til sine børn, hvis de eksempelvis skal handle ind for dem. Kontaktløse Mastercards: For at komme med et modsvar til Google, Starbucks og Apple vil vi gøre det mere attraktivt at bruge kontaktløse Mastercards. Vi vil henvende os til det blå segment (bilag 1), da de ofte har en høj uddannelse og er i et business erhverv med høj prestige. De er ofte på farten og har brug for en hurtig betalingsform, når de eksempelvis hurtig skal have en kop kaffe eller købe dagens avis. Segmentet har i forvejen et højt forbrug af teknologi og vil måske derfor være mere tilbøjelig til at bruge de kontaktløse Mastercards. Da produktet endnu ikke er kommet på markedet endnu, er de derfor det oplagte segment at henvende sig til som de første brugere. 4

11 For at nå ud til målgruppen vil vi gøre brug af en informationsstrategi. Denne strategi vil vi bruge for at skabe opmærksomhed om det nye produkt. Gennem artikler i eksempelvis Berlingske og Børsen vil vi informere dybdegående omkring produktet, da vi ved at det er netop disse aviser de læser. Artiklerne skal lægge vægt på sikkerheden ved produktet, samt forklare at de sparer rigtig meget tid ved produktet. 5

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

På vej mod nye standarder. Organisationsteori & Kommunikation Afsluttende eksamensopgave

På vej mod nye standarder. Organisationsteori & Kommunikation Afsluttende eksamensopgave På vej mod nye standarder Organisationsteori & Kommunikation Afsluttende eksamensopgave Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 06-06-2014 Indhold Afgrænsning... 2 Samarbejdet... 2 Indledning... 2 1:1

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Horsens HF og VUC Hf/hfe Fag og niveau Erhvervsøkonomi niveau C Lærer(e) Hold

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Tysk forretningskultur

Tysk forretningskultur Tysk forretningskultur Gør dig ligeværdig med din tyske forretningspartner: Tænk som en tysker og sæt dig ind i reglerne Kultur Sprog Gensidig forståelse HØXBROE CONSULTING v. Birgitte Høxbroe www.hoexbroe-consulting.com

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 13.1 Samspillet mellem organisationen, medarbejderne og ledelsen. Fig. 13.2 Pyramidestrukturen i organisationen. Fig. 13.3 Eksempel på en organisationsplan. S T O U Fig. 13.4 Værdikæden i virksomheden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Kommunikation i Danmarks største virksomhed

Kommunikation i Danmarks største virksomhed Kommunikation i Danmarks største virksomhed Afsluttende tværfaglig workshop : Eva Lai Kromann Kristensen, Ida Maria Westermann, Laura Kesby, John Shin Hansen, Nicolaj Hougaard og Sarah Terkelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. Maj & 20. maj 2014 Middelfart & Køge Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS alfred@alfred.as www.alfred.as

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Ledelsesakademi-konference 12.08.13 OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Lektor, AAU rennisonresearch@gmail.com Mobil: 2970-6060

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Mærsk har vind i sejlene Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Udarbejdet af gruppe 9: Daniel Grønne Jensen, Thit Schioldan Lund, Maria Kjærsgaard, Jacob Jensen og Helene Husted

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse... 2 2. Organisationsanalyse... 3 2.1. Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Min passion for ledelse Alfred - ledelse

Min passion for ledelse Alfred - ledelse Min passion for ledelse Alfred - ledelse Ledelse i praksis Vækst via ledelse Køge den 19. november 2013 Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Program Hvorfor har vi behov for

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere