Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak"

Transkript

1 Danske Bank Opgaven Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak 1

2 Indholdsfortegnelse 1 SWOT- OG TOWS ANALYSE AF DANSKE BANK... 3 STYRKER:... 3 SVAGHEDER:... 4 MULIGHEDER:... 4 TRUSLER:... 4 TOWS-ANALYSE... 4 Svagheder og Trusler:... 4 Styrker og Trusler:... 4 Svagheder og muligheder:... 5 Styrker og muligheder: ANALYSE AF KULTURÆNDRINGEN I DANSKE BANK FØR OG EFTER THOMAS BORGENS TILTRÆDEN VURDERING AF DANSKE BANKS VISION, MISSION OG VÆRDIER REDEGØRELSE AF DANSKE BANKS PRIMÆRE INTERESSENTER... 7 KUNDER:... 7 INVESTORER OG AKTIONÆRER:... 7 MEDARBEJDERE OG FAGFORENINGER:... 7 FORRETNINGSPARTNERE OG LEVERANDØRER:... 2 MYNDIGHEDER OG POLITIKERE:... 2 KONKURRENTER:... 2 MEDIER, INTERESSEORGANISATIONER OG DEN BREDE OFFENTLIGHED: ANALYSE AF DET ER IKKE ET ONE-MAN-SHOW OG ØVRIGE ARTIKLER SAMT REDEGØRELSE AF DANSKE BANKS PRIMÆRE INTERESSENTER, HVILKE BUDSKABER THOMAS BORGEN ADRESSERER TIL HVILKE INTERESSENTER, SAMT REDEGØRELSE AF BUDSKABERNES FORMÅL OG DERES ØNSKEDE EFFEKT STRATEGISKE OG KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE INITIATIVER FOR AT SKABE OG FASTHOLDE KULTURÆNDRINGEN I ORGANISATIONEN OG FORBEDRE BANKENS IMAGE KUNDETAB:... 4 MOBILEPAY:... 4 KONTAKTLØSE MASTERCARDS:

3 1 SWOT- og TOWS analyse af Danske Bank 1 SWOT og TOWS analyse Svagheder: 1. Utilfredse kunder 2. Dårligt Image (New Standards) Trusler: a. Swipp (konkurrent til MobilePay) b. Konkurrence på betalingsområdet fra store virksomheder som Starbucks, Google, Twitter, Apple og Facebook a - 1: Danske Bank skal sørge for, at MobilePay er en mere stabil og sikker app, så kunderne ikke vil foretrække den nye Swipp-app. De skal derigennem sikre flere tilfredse kunder. Muligheder: a. Teknologiske muligheder b. Der er stigning i boligmarkedet igen. Dette betyder, at flere begynder at låne penge af bankerne igen. a+b - 1+2: Der er efterhånden åbnet flere muligheder op bl.a. teknologiske muligheder men også på f.eks. boligmarkedet. Dette gør, at Danske Bank har mulighed for at gøre deres utilfredse kunder mere tilfredse samt forbedre deres image. Styrker: 1. Danmarks største bank 2. Teknologisk First-mover 1. MobilePay 2. Kontaktløse MasterCard 3. Fokus på sociale medier 4. Svarer hurtigt på kritik (Facebook side) 5. Kulturændring pga. ny chef Thomas Borgen 6. Thomas Borgens ledelsesstil a- 2.1: Videreudvikle MobilePay for at modarbejde truslen Swipp. c- 2.2: Gøre det attraktivt at bruge kontaktløse MasterCards for at være på forkant mod truslen fra andre virksomheder. a - 1: Som Danmarks største bank har de midlerne til at være nyskabende og leve op til efterspørgslen. SWOT- og TOWS-analyse Vi startede med hjemmefra at researche om Danske Bank og har derefter arbejdet med blandt andet PESTEL for at lave en grundig SWOT-analyse og herefter TOWS. Styrker: Gennem research fandt vi ud af, at Danske Bank sidder på 30% af markedet, hvilket er den største procentandel kunder i Danmark. Vi kendte også til MobilePay, men fandt ud af, at Danske Bank i øjeblikket arbejder med at udvikle kontaktløse Mastercards. Dette viser tydeligt, at Danske Bank er en first-mover inden for det teknologiske område, og dette er en klar styrke. 1 Alle SWOT og TOWS kilder ses øverst i litteraturlisten. 3

4 Danske Bank er også en flittig bruger af Facebook. Her stiller kunderne spørgsmål, og Danske Bank er effektive og hurtige til at svare på kundernes spørgsmål. Dette viser, at Danske Bank har et klart fokus på de sociale medier, og dette giver dem et klart billede af, hvilke nye tiltag omverdenen efterspørger. Danske Bank gennemgik en omfattende kulturændring, da den nye administrerende direktør Thomas Borgen kom til. Kulturændringen samt hans nye ledelsesstil har medvirket til en stigning i Danske Banks aktier og en voksende kundebase. Svagheder: Danske Bank har været inde i en periode, hvor utilfredse kunder var en fast del af hverdagen. Den nye reklame New Standards har fået Danske Banks kunder til miste tilliden til banken. Mange kunder føler sig ført bag lyset og den massive kritik på de sociale medier førte til, at mange store mediehuse tog historien op. Al denne kritik har ført til, at Danske Banks image har lidt et ordentligt knæk, og tilliden til banken er blevet dårligere. Muligheder: De teknologiske muligheder har de sidste år udviklet sig hurtigt, og omverden(en) efterspørger derfor en nemmere og mere simpel betalingsmåde. Her er udviklingen af kontaktløse Mastercards, hvor man hverken skal sætte kortet i maskinen eller taste pinkode en god løsning. Åbningen i det teknologiske marked skaber en mulighed for at være first-movers på et område. Dette kan Danske Bank benytte sig af. Boligmarkedet har i lang tid været stillestående, men er nu igen på rette kurs. Efterspørgslen på lån er atter attraktive, og dette skaber en mulighed for Danske Bank. Trusler: Selvom Danske Bank har stor succes med app en MobilePay, puster konkurrenten Swipp dem i ryggen. 81 andre banker er gået sammen om app en Swipp for at forsøge at få en del af forbrugskagen. Swipp-app en har netop i et forsøg på at konkurrere med MobilePay hævet deres beløbsgrænse fra 1500 til kr. om dagen. Altså forsøger bankerne bag Swipp-app en langsomt at udkonkurrere MobilePay som den foretrukne betalings-app. Flere og flere store virksomheder forsøger at få foden indenfor på betalingsområdet. Bl.a. Google, Starbucks, Twitter, Apple og Facebook har forsøgt at udvikle nye betalingsmåder, som går udenom banker, og derved mister bankerne deres gebyrer. TOWS-analyse Svagheder og Trusler: Uddybning af a-1: Danske Bank skal sørge for, at MobilePay er en stabil og sikker app at bruge. App en Swipp kan nemt udkonkurrere MobilePay, hvis det høje kundeservice niveau ikke fastholdes. Ved at fastholde den høje standard skaber man også tilfredse kunder. Styrker og Trusler: Uddybning af a-2.1: 4

5 MobilePay skal blive ved med at forny sig og videreudvikle de funktioner som allerede findes i app en. For at modarbejde truslen fra Swipp bliver udvikling og innovation vigtige keywords for MobilePay og Danske Bank, hvis de ikke vil overhales indenom af Swipp. Uddybning af c-2.2: Udviklingen af kontaktløse Mastercards er en mulighed, som Danske Bank har for at være på forkant med truslen fra de store virksomheder. De kontaktløse Mastercards er en nemmere og simplere måde for forbrugeren at handle på. Derved har man skabt et alternativ til de store virksomheders mulige indtog på den mobile betalingsfront. Svagheder og muligheder: Uddybning af a+b-1+2: Den nye teknologiske udvikling kan og bør Danske Bank gøre brug af. Som den største bank i Danmark har Danske Bank både midlerne og mulighederne til at ændre på deres image. Danske Bank har i en periode haft meget utilfredse kunder, det har bl.a. været pga. Danske Banks nye kampagne New standards, men også fordi banken ikke har været villig til at låne penge ud. Nu er boligmarkedet opad gående, og det kan muligvis påvirke de utilfredse kunder. De nye teknologiske muligheder sammenhold med bl.a. opgangen i boligmarkedet, giver Danske Bank mulighed for at ændre deres image og ikke mindst gøre deres kunder tilfredse igen. Styrker og muligheder: Uddybning af a-1: Danske Bank er Danmarks største bank med en procent andel på 30% af alle kunder. Som den største bank i Danmark har Danske Bank midlerne og mulighederne til at være nyskabende og innovative. Udvikling og innovation er vigtige elementer her, da Danske Bank så vidt muligt skal fastholde sin status som first-mover, som de fik blandt andet ved oprettelsen af MobilePay. Udviklingen af kontaktløse Mastercards kan medvirke til at fasteholde Danske Banks status på dette område. 2 Analyse af kulturændringen i Danske Bank før og efter Thomas Borgens tiltræden Med Thomas Borgens tiltræden som administrerende direktør den 16. september 2013 i Danske Bank 2 fulgte der en kulturændring i virksomheden. Dette ses specielt på ledelsesstilen, som er ændret. Thomas Borgen er det man vil kalde en udpræget demokratisk leder, der opfatter sig selv som en del af gruppen. Det ses blandt andet ved hans titel, som er ændret fra at være ordførende direktør til administrerende direktør 3. Den nye titel er mere moderne og påpeger den decentralisering, han ønsker, der skal ske i virksomheden. Før Thomas Borgen kom til magten, var Danske Bank centraliseret, hvor topledelsen bestemte alt. Der kan være fordele og ulemper ved begge former. Fordelen ved centralisering er, at det giver et godt overblik, som blandt andet gør det lettere at koordinere diverse aktiviteter i banken. Denne centralisering gør, at det er de dygtigste ledere, der træffer beslutninger samt, at der hurtigt kan træffes beslutninger i tilfælde af kriser. Decentralisering medfører frihed under ansvar og giver 2 Danske Bank: 16. September 2013 (info) 3 Hyltoft, Vibe: 29. marts 2013 (artikel) 5

6 mulighed for at træffe hurtigere beslutninger 4. Thomas Borgen udtaler, at verden i dag er blevet så kompleks, at man ikke længere kan have en ultimativ leder til at sidde på toppen 5. Med Thomas Borgen er der altså sket en kulturændring, som har været nødvendigt. Det er et faktum, at det er gået dårligt for Danske Bank siden finanskrisen i , og organisationen har derfor haft brug for en ændring af kulturen. Nogle af de parametre der skaber en kultur er blandt andet lederens adfærd, kommunikationen, og hvordan ledelsen udøves. Derfor har det været oplagt, at man skulle skifte lederen i Danske Bank ud for at ændre kulturen radikalt. Man kan herefter undre sig over, at de valgte en person internt fra Danske Bank, som selv har arbejdet i samme kultur i mange år frem for en udefrakommende person, der kommer fra en anden kultur. Ifølge Edgar Scheins isbjerg inden for virksomhedskultur er det kun en lille del af virksomhedskulturen, der er synlig. Nogle af de synlige artefakter som adfærd, kommunikation, ledelsesstil, påklædning og sprog er med til at skabe kulturen. Hvorvidt ovenstående ændringer faktisk er sket er svært at sige ud fra de oplysninger, vi har. Det er dog fremtidsplaner, som Thomas Borgen har givet udtryk for i artiklen Et one-man-show. I forhold til organisationsstrukturen er det svært at finde en bestemt struktur, der passer til organisationen. Vi har derfor valgt at bruge dele fra fagbureaukratiet og maskinbureaukratiet til at beskrive strukturen. Strukturen bærer præg af, at det er fagfolk, der udfører et komplekst arbejde, som arbejder i organisationen. Bankmænd har ofte en homogen uddannelse, der giver adgang til bestemte jobs, som det ses i den fagbureaukratiske form. Der hvor Danske Bank dog skiller sig ud fra denne form, er, at medarbejderne ikke har stor indflydelse på deres arbejde, som eksempelvis læger og advokater har. Det er i høj grad ledelsen, der har magten. Det er på dette område, at Danske Banks struktur også kan karakteriseres ved hjælp af maskinbureaukratiet. En anden ting der er vigtig at fremhæve fra den maskinbureaukratiske form er, at procedurerne ofte er formaliserede, som det ses i Danske Bank. I denne form ses ofte, at organisationerne har en stor produktionskerne, og derved kræver få færdigheder. Dette er ikke tilfældet i Danske Bank, hvor man har brug for fagfolk. Det er derfor en blanding af begge organisationsformer 7. I forlængelse heraf er der formel top-down kommunikation, grundet at ledelsen har magten i Danske Bank, også selvom virksomheden arbejder hen imod en decentralising. Dette kommer af maskinbureaukratiet. Thomas Borgen forsøger at bryde den formelle kommunikation og skabe en mere uformel omgangstone. Dette gør han blandt andet ved at spise i kantinen sammen med de ansatte og dermed have en uformel, horisontal samtale hen over maden. Selv til direktionsmøderne har tonen ændret sig, og der er nu plads til, at alle kan give sin mening til kende 8. 4 Bakka, Jørgen & Fivelsdal, Egil: Organisationsteori 5 Hyltoft, Vibe: 29. marts 2013 (artikel) 6 Nyholm, Peter: 1. August 2013 (artikel) 7 Power-point, Omverdensformer: (pp-slides) 8 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 6

7 3 Vurdering af Danske Banks vision, mission og værdier Visionen: Most trusted financial partner Missionen: Setting new standards in financial services 9 Kerneværdier: Ekspertise, integritet, værdi, agilitet og samarbejde Danske Bank lægger i høj grad vægt på tillid og opbakning fra kunderne. Både i deres vision og i deres værdier. Specielt kundernes tillid har været i fokus. Enkelte undersøgelser viser, at kundernes tillid til banken er vokset 10, men alligevel er der stadig undersøgelser der viser det modsatte. En meningsmåling af Voxmeter 11 viser, at Danske Banks kunder i dag er mere utilfredse, end de var under Eivind Kolding. Det tegner altså på, at Danske Bank ikke har levet op til deres vision. I Danske Banks mission lægges der vægt på at man blandt andet gennem kampagnen New Standards vil være fremadrettede, nyskabende og moderne. Dette kommer til udtryk i Thomas Borgens ledelsesstil. I stedet for at bære titlen ordførende direktør har han titlen administrerende direktør 12, som er væsentligt mere moderne end den traditionelle titel ordførende direktør. Derudover er det de interpersonelle roller, som Thomas Borgen i højere grad påtager sig. Han fremstår naturligvis som topfiguren, men gør også meget ud af at være et bindeled mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere. Dette kommer eksempelvis til udtryk i frokostpausen, hvor han spiser med de øvrige medarbejdere i stedet for ledelsen 13. Kilder: (1)http://www.b.dk/foedselsdag/nordmanden-i-danske-banks-top-runder-50 4 Redegørelse af Danske Banks primære interessenter Kunder: Kunderne i Danske Bank er en essentiel interessent. De hører under de primære økonomiske interessenter. Danske Bank er i høj grad afhængig af sine kunder, hvilket er grunden til, at kundetab er så stort et problem for virksomheden. Både interessen og magten er forholdsvis høj, hvilket gør kunderne til en central interessent. Investorer og aktionærer: Investorer og aktionærer er primære økonomiske interessenter. De er afhængige af virksomheden, har høj interesse i den og en relativt lav magt. Derfor skal de holdes informeret. Man skal anvende en informationsstrategi, når man kommunikerer med denne interessent. Medarbejdere og fagforeninger: Medarbejdere og fagforeninger hører under de primære økonomiske interessenter. De har stor interesse i virksomheden og mellemstor magt. Derfor skal de holdes informeret og kan i nogle tilfælde være centrale interessenter. De er krævende og kan til tider være påtrængende. 9 Danske Bank: Vision & Mission (info) 10 Kjær, Christian: 6. Maj 2014 (artikel) 11 Iversen, C. Brahm K. Sehested C.: 3. September 2014 (artikel) 12 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 13 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 7

8 Forretningspartnere og leverandører: Forretningspartnere og leverandører er primære økonomiske interessenter. De kan karakteriseres som interessenter, der er i dvale. De har forholdsvis lav magt og interesse og kræver derfor kun en minimal indsats. I forhold til kommunikationsstrategi bør man ofte anvende en informationsstrategi, men i forhold til forretningspartnere kan det være nødvendigt at anvende en overbevisningsstrategi, hvor man forsøger at påvirke holdninger og adfærd. Myndigheder og politikere: Disse interessenter hører under de lovgivende og magtbaserede interessenter. Det er en diskret interessent, som har høj legitimitet. De har høj magt men lav interesse. Derfor er det vigtigt for Danske Bank at holde dem tilfredse. Ved kommunikation med denne interessent bør man anvende en dialogsstrategi, som er kendetegnet ved en gensidig udveksling af meninger. Dette skyldes især, at det er et langvarigt samarbejde. Konkurrenter: Konkurrenterne er indirekte interessenter, der potentielt kan være farlige for Danske Bank. Relationen til konkurrenterne varierer. Der kan både være en løbende modstand med forsøg på benspænd, og der kan være en fredelig sameksistens, stiltiende accept eller våbenhvile. Medier, interesseorganisationer og den brede offentlighed: Disse interessenter hører under de moral og normbaserede interessenter. De har lav magt og til tider stor interesse. De skal holdes informeret, hvilket man gør ved en informationsstrategi. 5+6 Analyse af Det er ikke et one-man-show og øvrige artikler samt redegørelse af Danske Banks primære interessenter, hvilke budskaber Thomas Borgen adresserer til hvilke interessenter, samt redegørelse af budskabernes formål og deres ønskede effekt. I artiklen Det er ikke et one-man-show kommer han med en række budskaber, som primært henvender sig til kunderne og medarbejderne, men også til investorer og aktionærer. 14 Et af de vigtigste budskaber han adresserer til kunderne, er, at medarbejderne er kompetente, og at de til hver en tid vil prioritere kunderne højt. Det gør han for at modarbejde det store tab af kunder, som man har set i banken siden Siden 2008 har Danske Bank nemlig mistet kunder 15. Derfor forsøger Thomas Borgen også at sætte sig i øjenhøjde med både medarbejdere og kunderne. Det gør han blandt ved andet at spise i kantinen, besøge de forskellige filialer og generelt portrætterer sig selv som en almindelig dansk familiefar med fritidsinteresser som alle andre. Det hjælper alt sammen med at skabe en mindre distance til kunderne og medarbejderne. Artiklen slutter af med at forsikre investorerne og aktionærerne om, at Danske Bank nok skal komme på rette køl igen med citatet: Men det er jo interessant, at vi allerede i 2013 blev anset som den foretrukne bank for store kunder. Det var en fantastisk turn-around på 18 måneder, siger Thomas Borgen. Det er vigtigt for Danske Bank at holde investorerne og aktionærerne velinformeret, da de 14 Hyltoft, Vibe: 29. Marts 2014 (artikel) 15 S. Kirk, Sebastian: 13. Januar 2014 (artikel) 2

9 har en høj interesse i banken. Gennem budskabet forsøger Thomas Borgen at fastholde de forskellige investorer og aktionærer, som banken er afhængige af. Da Thomas Borgen indtog direktør stolen i Danske Bank, var hans første kommentar efter forfremmelsen, at han var sikker på at Danske Bank nok skulle nå deres mål om en egenkapitalforrentning på 12% i Et mål som analytikere og eksperter har sagt er urealistisk at nå og selv forhenværende direktør i Danske Bank, Eivind Kolding, har sået tvivl om, hvorvidt målet kan nås. Budskabet bag dette mål er, at Danske Bank skal have kunderne i fokus og tilbyde dem den bedste rådgivning. Thomas Borgen forsøger derved at skabe en forbindelse til aktionærerne, som indtil nu har følt et knæk i tillidsforholdet til Danske Bank såvel som Thomas Borgen Men om de lovende budskaber til interessenterne rent faktisk er blevet realiseret, sætter følgende artikler spørgsmålstegn ved. I artiklen Nedtur for ny chef: Danske Banks kunder er blevet mere utilfredse ses en negativ undren til de lovende budskaber fra Thomas Borgen. Især Christian Stjer, adm. i Voxmeter, mener ikke, at ændringerne er sket i banken: Forventningerne var høje, da Thomas F. Borgen blev ansat, og han sagde også de rigtige ting nemlig, at banken ville sætte fokus på kunderne. Men på kunderne virker det som om, at det er blevet ved snakken. En af de eneste synlige ændringer i Danske Bank er, at de holder åbent en time længere den første og sidste bankdag i måneden. De lovende ord til kunderne er tilsyneladende ikke blevet opfyldt, men i stedet har man lavet nogle småændringer som at holde længere åbent. 17 Som det tydeligt ses i artiklen Det er ikke et one-man-show, forsøger Thomas Borgen at opstille et billede af sig selv som en direktør med fokus på kunderne. Her var Eivind Koldnings fokus i højere grad på investorerne. En artikel fra Finans viser dog, at begge direktører havde nogenlunde samme plan bare med forskellige måder at vise den til folket på. Artiklen fra Finans stiller spørgsmålstegn ved, om Danske Bank egentligt har mere fokus på kunderne og skriver til det: Det er i hvert fald det billede, som banken gerne vil male. Danske Bank er i bedring, dette skyldes ifølge flere eksperter ikke kun Thomas Borgens få ændringer. Eivind Kolding står ifølge eksperter bag langt de fleste beslutninger, som i dag stiller Danske Bank bedre 18. En klumme, Danske Bank: Same Same but different bragt på den 9. oktober 2013, stiller sig ligeledes kritisk overfor Thomas Borgen som en ny kulturændring i Danske Bank. I klummen fremgår det, at Thomas Borgens budskaber og idealer ligger tæt op af forgangsmanden Eivind Kolling. Begge ville de effektivisere banken. Borgen vil effektivisere banken, men det ville Kolding også. Kolding indførte det udskældte kundeprogram, og det vil Borgen holde fast i Sixhøj, Mads: 16. September 2013 (artikel) 17 Iversen, C. Brahm K. Sehested C.: 3. September 2014 (artikel) 18 Iversen, C. Brahm K. Sehested C.: 3. September 2014 (artikel) 19 Jørnvil, Mikkel: 9. Oktober 2013 (artikel) 3

10 7. Strategiske og kommunikationsmæssige initiativer for at skabe og fastholde kulturændringen i organisationen og forbedre bankens image. I følgende afsnit har vi udarbejdet tre forskellige bud på kommunikationsmæssige samt strategiske initiativer. Kundetab: Danske Bank har mistet i alt kunder siden de i 2013 lancerede deres nye kundeprogram (1). Programmet indebar at de mindre kunder skulle begynde at betale et årligt abonnement for at være kunde, mens de store kunder ingen gebyrer skulle betale. Det resulterede i, at mange småkunder forlod banken. Vi mener at banken bør vise et mere solidarisk billede af sig selv for at vinde disse kunder tilbage. Det kunne man gøre med en overbevisningsstrategi, der forklarer hvorfor det var nødvendigt at indføre kundeprogrammet. Danske Bank skal formidle et budskab om at de er ovre finanskrisen og stadig er Danmarks største bank. Kundeprogrammet skal frames som et led i at komme sig efter finanskrisen. Det skal skabe et mere solidarisk omdømme på længere sigt, idet man er gået sammen om at løse krisen. Det solidariske omdømme kunne man opnå gennem en imagekampagne, hvor man tegner et billede af det nye Danske Bank efter finanskrisen. Det er en moderne bank, som har gennemgået en kulturændring og som står stærkt sammen. MobilePay: Som nævnt i vores TOWS-analyse er Danske Banks betalings-app MobilePay den førende inden for området, men den er truet af konkurrenten Swipp. Derfor er Danske Bank nødt til at henvende sig til en bredere målgruppe end hidtil, for hele tiden at være et skridt foran Swipp. Generet i samfundet er det det yngre segment, der er hurtige til at tage nye teknologiske nyskabelser til sig. Derfor kunne Danske Bank med fordel forsøge at nå ud til en ældre målgruppe i aldersgruppen +40 for at udbrede MobilePay. Vi vil henvende os til det violette segment (bilag 1), der er kendetegnet ved at de har en lav uddannelse og indkomst, de tilhører højrefløjen og har en negativ holdning til det fremmede og ukendte. For at kunne overbevise dette segment om at bruge MobilePay, vil vi fokusere på at MobilePay nu har været på markedet i 17 måneder (2) og at det derfor ikke er noget helt ukendt og nyt. Derudover har MobilePay cirka 1,6 mio. brugere, (3) og er derfor brugt af mange. Målgruppens skepsis overfor det ukendte forsøger vi at modarbejde. For at overbevise segmentet om at bruge MobilePay, vil vi bruge en overbevisningsstrategi, der ændrer deres holdninger og adfærd over for app en. Det vil vi gøre gennem en tovejskommunikation, der er asymmetrisk, da det er Danske Banks interesser der vægter højest. Oplysningskampagner og reklamer i radioen på byggepladser og i diverse lagerhaller er derfor oplagte kanaler, til at nå ud til netop dette segment. Budskabet kunne være at MobilePay er enkelt at bruge og gør din hverdag lettere. I kampagner kunne man vise situationer som eksempelvis hvor nemt det er at overføre penge til sine børn, hvis de eksempelvis skal handle ind for dem. Kontaktløse Mastercards: For at komme med et modsvar til Google, Starbucks og Apple vil vi gøre det mere attraktivt at bruge kontaktløse Mastercards. Vi vil henvende os til det blå segment (bilag 1), da de ofte har en høj uddannelse og er i et business erhverv med høj prestige. De er ofte på farten og har brug for en hurtig betalingsform, når de eksempelvis hurtig skal have en kop kaffe eller købe dagens avis. Segmentet har i forvejen et højt forbrug af teknologi og vil måske derfor være mere tilbøjelig til at bruge de kontaktløse Mastercards. Da produktet endnu ikke er kommet på markedet endnu, er de derfor det oplagte segment at henvende sig til som de første brugere. 4

11 For at nå ud til målgruppen vil vi gøre brug af en informationsstrategi. Denne strategi vil vi bruge for at skabe opmærksomhed om det nye produkt. Gennem artikler i eksempelvis Berlingske og Børsen vil vi informere dybdegående omkring produktet, da vi ved at det er netop disse aviser de læser. Artiklerne skal lægge vægt på sikkerheden ved produktet, samt forklare at de sparer rigtig meget tid ved produktet. 5