Our core business is marketing yours. Inspirator # Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Our core business is marketing yours. www.tsm.dk. Inspirator # 01 2007 Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse"

Transkript

1 Besøg TSMs nye hjemmeside på Inspirator # Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse Employer Branding Product placement Timing is everything > Vejen frem Nøglen til succes! Picca medarbejderbog.indd 1 06/09/04 13:45:42 Our core business is marketing yours

2 Analyze this... I dette nummer af Inspirator stiller vi skarpt dér, hvor det hele starter, nemlig på de data og den viden, der ligger til grund for enhver markedsføringsindsats. Det kan lyde tørt, men datakvalitet er en både overset og undervurderet succesfaktor. Alt for mange virksomheder handler i dag ofte på fornemmelser og gammel viden. Men i en skærpet konkurrencesituation er der behov for underbygget og veldokumenteret information til at planlægge markedsføringen ud fra. Analyser kan give dig de svar, du behøver for at handle med velberådet hu. Analyser kan samtidig øge sandsynligheden for, at din markedsføring bærer frugt. Uanset om analyserne foretages i kvantitativ eller kvalitativ form, behøver det ikke resultere i store, komplicerede analyser, der tager tid at designe, udføre og bearbejde. Ofte er mindre analyser med få spørgsmål til afgrænsede segmenter, tilstrækkelige for at skabe et solidt beslutningsgrundlag. TSM tog sin egen medicin Vi har selv foretaget en rundspørge, hvis formål var at kortlægge kundernes oplevelser af vores ydelser. Forud for udarbejdelsen af det kommende års business plan, ville vi gerne have et klart billede af bl.a. forbedringsområder og ønsker for fremtiden. Mere kreativitet og videndeling var to gennemgående ønsker, hvorefter vi lagde hovedet i blød, og som det er de fleste bekendt efterfølgende har søsat en række foredrag og gå-hjem møder med kreativitet, events, PR mv. på menuen. De efterfølgende tilfredshedsanalyser fortæller os, at vi har ramt rigtigt. Så tak for input og inspiration vi ser frem til at kvittere med endnu mere af dét, du har behov for i din markedsføring. Der er nogle forskellige typer af analyser, bl.a. analyse af: Kunder Forhandlere Markeder Konkurrenter Medarbejdertilfredshed De bedste forårshilsner Erik Bjørn Jensen Adm. Direktør Evalueringsskema til TSM Inspirationsmøde Tak for din deltagelse i Inspirationsmødet. Vi håber, at du vil hjælpe os til at blive endnu bedre ved at udfylde nedenstående evalueringsskema. 1. Levede præsentationen op til dine forventninger målt på 1 = meget dårligt 6 = meget godt Emne Foredragsholdere Deltagerantal Faciliteter Forplejning 2. I hvor høj grad var præsentationen relevant for dig/din virksomhed? 1=ikke relevant 6 = meget relevant I forhold til nuværende aktiviteter I forhold til fremtidige aktiviteter 3. Har du andre emner, du kunne tænke dig, at vi holder Inspirationsmøde om: Tekster til web Online markedsføring Analyser Grafisk Design Kommunikation Branding Andet: 4. Kendte du TSM inden dette møde? Ja Nej Nej, men jeg kender en eller flere af de ansatte fra anden sammenhæng 5. Vil du overveje at kontakte TSM næste gang, du skal have Ja Nej. Hvis nej, hvorfor ikke: Måske Udgives af TSM A/S Lyskær 3B 2730 Herlev tlf Ansv. redaktør: Adm. direktør Erik Bjørn Jensen 6. Andet:

3 Tag temperaturen! Analyser er en omfattende disciplin, hvor det vrimler med opfindsomme varianter og nye modeller. Det er dog værd at holde sig målet for øje. Dvs. at du først og fremmest skal være afklaret med, hvad det er, du vil undersøge. Herefter kan du så vælge en passende analysemetode. Du skal så at sige kende diagnosen, før du kan kurere. Alle metoder er forbundet med en række fordele og ulemper. Basalt findes der to analysemetoder: Kvalitative Kvalitative analysemetoder med åbne spørgsmål (spørgsmål der kræver et individuelt, forklarende svar) er bl.a. gode til innovativ nytænkning samt at give en dybdegående dialog og dermed svarmulighed. Det betyder, at de er gode til at fastlægge fremtidssituationer. Ulempen ved denne analysemetode er, at svarene er meget svære at kategorisere, hvilket betyder, at det er tidskrævende at udarbejde statistisk materiale. formålet med enhver analyse er at be- eller afkræfte en tendens eller hypotese, der påvirker ens forretning Kvantitative Kvantitative analysemetoder med lukkede spørgsmål (altså spørgsmål der kræver ja/nej svar) resulterer i et materiale, der kan analyseres ud fra. Fordelen er, at det er muligt at få svar fra et stort udvalg af repræsentative respondenter, og den giver større mulighed for at foretage undersøgelsen anonymt. Det vigtigste er, som sagt, at fastlægge formålet med undersøgelsen, dvs. det du ønsker at få svar på. Ud fra dette kan du se, om det er mest hensigtsmæssigt at bruge den ene, den anden metode eller en kombination af begge. Hurtige analyser via Internet Nils Riske, Marketingleder, TSM siger, formålet med enhver analyse er at be- eller afkræfte en tendens eller hypotese, der påvirker ens forretning. Skyldes en salgsnedgang ændrede kundevaner? Vil produktforbedringer åbne op for et nyt marked? Dette er nogle klassiske hypoteser, de fleste virksomheder stilles overfor. At få svar kræver ikke nødvendigvis en omfattende spørgeramme, blot validiteten af den valgte målgruppe er i orden. I dag kan hele analyseprocessen forenkles ved at benytte Internettet. Du sparer bl.a. porto, indsamling og manuel efterbehandling. I det øjeblik det sidste svar indløber, er hele analysen komplet. Analysen har dog sine begrænsninger blandt andet på grund af sine lukkede spørgsmål, hvilket gør den sårbar, hvis det ikke er de rigtige spørgsmål, der bliver stillet. TSM bruger analyseprogrammet Desktop Survey til at udarbejde analyserne, indsamle data samt til rapportering af analyseresultaterne. Analyse

4 Haves: Hypotese Ønskes: Analyse TSMs kunder har gennem tiden haft mange hypoteser, som har afkrævet en undersøgelse, før det har været muligt at træffe en kvalificeret beslutning. Der er næsten ingen ende på, hvad en god analyse kan fortælle dig om målgruppe, medarbejdere, produkter, konkurrenter og markedsmuligheder. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan typer af analyser kan afdække en given hypotese. Kundetilfredshedsanalyse Hypotese: Kunderne er utilfredse med vores telefonbetjening. Analyse: Inden der investeres i et nyt telefonsystem, er der brug for konkret viden om kundernes behov. Venter kunderne generelt for længe? Bliver de omstillet for mange gange til den forkerte medarbejder? Ønsker kund erne en tast selv service? På baggrund af svarene kan der udarbejdes en kravspecifikation til telefonsystemet, således at fejlkøb forebygges. Kundeanalyse Hypotese: Kunderne mener, at vi ikke er innovative nok. Analyse: I den kommende marketingplan ønsker vi nye aktiviteter, som synliggør firmaets evne til innovative løsninger. Analysen skal klarlægge på hvilke områder, kunderne ønsker innovation. Markedsanalyse Hypotese: Kundegruppen børnefamilier rejser max. 12 timer for at komme til feriemålet. Analyse: Et rejsebureau ønsker at etablere sig på nye destinationer. Et springende punkt er imidlertid, om rejsetiden har afgørende betydning for kunderne. Analysen kan gennemføres både på den nuværende kundegruppe og tilfældigt udvalgte, potentielle kunder. Medarbejderanalyse Hypotese: Stress forårsager faldende produktivitet hos medarbejderne. Analyse: I dialog med personaleafdelingen forsøger ledergruppen at finde løsningsforslag f.eks. stresshåndtering og et større kursusforløb med et eksternt konsulentbureau. Inden der investeres større beløb, ønskes der konkret viden fra medarbejderne i form af en analyse, som måler medarbejdernes tilfredshed med faktorer, der påvirker produktiviteten (herunder stress). Konkurrentanalyse Hypotese: Vi kan opnå en konkurrencemæssig fordel ved at oprette et kundecenter. Analyse: : Inden vi etablerer et kundecenter, skal vi undersøge, om konkurrenterne tilbyder kunderne en lignende service, til hvilken pris etc. På baggrund af denne information kan vi træffe beslutning om, hvorledes kundecentret skal differentiere sig på markedet.

5 Human Resource EMPLOYER BRANDING når HR bliver topledelsens ansvar Af Lise Holt Olesen, administrerende direktør, Unik Human Resources A/S HR er ikke længere alene HR-afdelingens ansvar. Employer branding fordrer en tværfaglig indsatsstyrke, der er forankret i topledelsen, og som arbejder målrettet på at skabe og fastholde virksomhedens image og formåen som arbejdsgiver. Fastholdelse og rekruttering er nemlig en af virksomhedernes allerstørste udfordringer i de kommende år. Læs i artiklen, hvordan du griber det an. Udfordringen Lad os se på udfordringen. Hvad er problemet, som employer branding skal løse? Danske virksomheder står overfor en massiv udfordring i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det gælder alle typer virksomheder både produktions- service- og vidensvirksomheder. Det er velkendt for de fleste, men tænk alligevel over disse resultater fra den Star Peopleundersøgelse, som Unik Human Resources gennemførte for nylig blandt ledere og 500 ansatte i store, danske virksomheder. Undersøgelsen peger på, at det ikke bare handler om at tiltrække og skaffe arbejdskraft, men også om at fastholde den, der allerede er i virksomheden. Næsten alle adspurgte virksomhedsledere i undersøgelsen angiver, at konkurrenters medarbejderhugst er en stor og stigende trussel for deres forretning. Det er forskellige forhold, der gør sig gældende i de medvirkende virksomheder, men overordnet er der en klar tendens til, at medarbejderne er meget mobile netop nu. Direkte adspurgt bekræfter medarbejderne ledelsens trusselsbillede : 61 % er blevet tilbudt stillinger i andre virksomheder under ansættelsen. 68 % - altså over 2/3 af medarbejderne har selv overvejet at søge andre steder hen. 49 % tror ikke, de er ansat i deres nuværende virksomhed om tre år. Undersøgelsen viser desuden, at selv om de fleste virksomheder er klar over truslen og forsøger at ruste sig mod den ved at satse på medarbejderudvikling står indsatsen langt fra mål med opgaven. Indsatsen er generelt for lidt systematisk. Løsningen Det positive ved ovenstående resultater er, at arbejds styrkens mobilitet gør det nemmere at tiltrække medarbejdere til netop DIN virksomhed. Men hvad stiller du så op? 1: Det første, du skal gøre, er at erkende, at ind satsen ikke bare hører til i HR- eller marketing afdelingen, men at employer branding handler om virksomhedens langsigtede overlevelse, hvilket fører rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet direkte ind på topledelsens agenda. Hvis omfanget af manglen på arbejdskraft anerkendes, må det også anerkendes, at det er hele virksomhedens eksistentielle problem, og dermed i sidste ende også ledelsens ansvar. HR skal være repræsenteret der, hvor de afgørende beslutninger bliver truffet, eller som minimum have en direkte linje eller reference til den administrerende direktør. 2: Det næste er at tænke holistisk. Alt for ofte sker indsatsen alene på et operationelt plan, hvor det handler om medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og jobannoncer i avisen. Ikke et ondt ord om de to indsatsområder, hvis de i øvrigt gennemføres professionelt og med værdi for virksomhed og medarbejdere. Det er bare ikke nok at bruge dem som enkeltstående initiativer. I bedste fald flytter det en lille smule i værste fald er det spild af både tid og penge.

6 3: Det tredje er at lægge en både realistisk og visionær fremgangsmåde for opgaven. Det er nok det sværeste punkt, men et groft skitseret forslag kunne se sådan ud: - Kortlæg virksomhedens nuværende og fremtidige behov for medarbejdere. Hvilke profiler er der brug for? Hvor kan flaskehalse opstå? Hvor er udfordringerne størst og mest akutte? - Lav en særlig indsatsstyrke en task force med den administrerende direktør som øverste ansvar lige, den HR-ansvarlige som den daglige projektleder og HR- og kommunikationsansatte som de operationelle (indsatsen er tværfaglig og som minimum både kommunikativ og HR-strategisk). - Informér derpå om initiativet i hele huset og vær åben for bidrag til, hvad der kan forbedres på HRområdet. Det er trods alt medarbejderne, der har den største erfaring med arbejdspladsens styrker og svagheder og indsatsen må ikke alene handle om at kommunikere sig til en forskel, men også om at SKABE den. - Skab et overblik over den samlede kommunikation: Hvem kommunikerer, informerer og handler internt og eksternt, og hvad kommunikeres der? - Vurdér om den eksisterende kommunikation er god nok i forhold til behovet for medarbejdere fremover: a) siges de rigtige ting, b) siges det til de rigtige personer og c) bruges de rette kommunika tionskanaler? Øvelsen skal ske både eksternt og internt. - Lav til sidst en mere detaljeret strategi for, hvordan employer branding-arbejdet skal foregå i de kommende år. Alliér dig med eksterne eksperter inden for HR og kommunikation, som kan hjælpe med at løfte idéhøjden og lægge strategien. Det negative er naturligvis, at du selv risikerer, at de bedste hjerner og hænder forsvinder til grønnere marker. Som nævnt hænger tingene sammen, og det gælder altså også løsningen: det er vigtigt at arbejde med både at fastholde og tiltrække nye medarbejdere, så din HR-kommunikation vendes mod både nuværende og kommende ansatte i en fælles strategi. Det er NU du skal i gang Task force-tankegangen illustrerer, at der skal ske noget nu og her. Det er vigtigt at betragte arbejdet som en hastesag, for mangel på arbejdskraft er ikke en fremtidig udfordring. Den er allerede virkelighed. Men alt tyder samtidig på, at udfordringen ikke forsvinder i de kommende år, men tværtimod er et vilkår, som de fleste virksomheder skal indrette sig på mere eller mindre permanent. Det betyder, at det i længden ikke er holdbart at satse på en særlig indsatsstyrke internt i virksomheden (det svarer til at have en høj puls i mange måneder i træk og ikke bare i en kort, stresset periode temmelig usundt). Derfor er det en god idé at overveje at samle erfaringerne fra indsatsen Løsning og indrette en egentlig afdeling eller et forretningsområde, der tager sig af disse ting. Kommunikation Indsatsstyrke Branding

7 Employer Branding i praksis Medarbejdere Vision for alle Picca Automation A/S har for længst set fordelene i, at knytte medarbejderne mere til virksomheden. Som led i at gøre medarbejderne til en del af den overordnede visionsproces, har Picca udviklet en Pixi-bog, der er med til at give et fælles udgangspunkt og den enkelte et medansvar for den videre proces. Klarhed over vision giver medansvar. > Vejen frem Nøglen til succes! Teknikpartner - det er dig! Picca medarbejderbog.indd 1 06/09/04 13:45:42 Fællesskab af personligheder Mange af Picca Automation A/Sʼ medarbejdere er ofte udstationeret hos kunderne i kortere eller længere perioder. For at etablere bedre fællesskab er Picca ifærd med at oprette en sektion på deres intranet med personlige medarbejder profiler, der sætter fokus på mennesket bag kollegaen. Medarbejderprofiler skaber åbenhed i virksomheden. Medansvar for alle Ledelsen i Hans Følsgård A/S har udarbejdet en strategiplan frem mod år Som led i at gøre planen håndgribelig for alle medarbejdere, er der udviklet en intern brochure, som beskriver medarbejdernes rolle i den fremtidige udvikling. Sammen med plakater på gangene er det med til at skabe en dialog om de fælles fremtidsperspektiver. Strategi i øjenhøjde inddrager medarbejderne i udviklingen.

8 produkter Product placement med DINE produkter For de fleste af os er fænomenet product placement lig med at spendere et årsbudget på at få et produkt med i en stor, dyr Hollywood-produktion. Et af de mest kendte eksempler er vel James Bond, der allerede i de tidlige film kørte Aston Martin og drak champagne af mærket Bollinger. Senere var selv samme Bond pludselig mest til BMW-biler og havde en ubændig hang til Rolex alt kan købes for penge. Effekten af den form for product placement er for det første at blive set og kendt, dernæst at blive forbundet med et bestemt fænomen eller en livsstil, i dette tilfælde James Bond og et jetset liv i luksus. Skaber kendskab til dine produkter Product placement er mere udbredt, end umiddelbart synligt. Product placement kan også have flere formål end blot det at blive set og kendt. Når en IT virksomhed f.eks. forærer eller udlåner pcʼere eller software til skoler og institutioner, har det den positive bieffekt for virksomheden, at eleverne lærer at bruge det bestemte program eller vænner sig til den bestemte computer. Og de vil, forhåbentligt senere i deres karriereforløb foretrække netop dette produkt. Netop denne form for product placement, hvor folk bruger, prøver og vænner sig til et bestemt produkt, har mange anvendelsesmuligheder inden for især BtB markeds føring, hvor produkterne ofte har en så høj værdi, at udlevering af almindelige vareprøver, som det foregår i BtC markedsføringen, ikke er mulig. Product placement kan anvendes som markedsføringsredskab i utallige sammenhænge. Kun fantasien sætter grænser. Måske kan tekniske skoler få stor gavn af at låne netop dine produkter til undervisningsbrug. Eller gæsten på hotellet kan ønske sig det lækre TV eller den indstillelige seng hjemme, som de lige har oplevet på hotellet, hvor de var til konference. B&O-hotellet Det har Grand Park hotel i Korsør sammen med B&O benyttet sig af. Her er B&O på alle værelser og konferencefaciliteter. Desuden har Grand Park et showroom med B&O produkter i receptionen. På denne måde får gæsterne lov at opleve B&O produkter, som var det i deres egen stue. Mulighederne er som sagt mange. Det handler bare om at kigge lidt på egne produkter, deres anvendelsesmuligheder og målgrupper såvel nuværende som fremtidige. Så dukker der nok et nyt og spændende sted op, hvor virksomheden med fordel kan placere et eller flere af sine produkter og på langt sigt få sin umiddelbare udgift dækket ind op til flere gange.

9 Timing is everything! Timing er vigtig. Det ved enhver, der har forsøgt sig i showbizz. Det nytter ikke at være en talentfuld schlager-sanger, hvis publikum i øjeblikket skriger på rap og hiphop. At det er mindst lige så vigtigt at fange og følge strømningerne i medierne, er der ikke så mange, der tænker på. Alle vil gerne i medierne, men de færreste tænker på mediernes forpligtelser overfor deres læsere. Fokus er snarere på nye produkter eller andre tiltag indenfor egne vægge. Måske var det egentlig en bedre idé at relancere et tidligere lidt glemt produkt eller løsning, hvis det netop er den type løsning/produkt, medierne skriver om i øjeblikket. Det er langt nemmere at komme i betragtning på redaktionerne, hvis virksomheden har informationer, der er oppe i tiden, end hvis der presses noget igennem, som ikke lige er interessant. Lige i vinkel En anden mulighed er jo at forsøge at finde en vinkel på sin historie, så den kan tiltrække mediernes opmærksomhed. Det kan f.eks. være en idé at inddrage et andet firma med større PR-værdi end ens eget, eller få en kendt person til at udtale sig. Det er nødvendigt at have fingeren på pulsen og følge med i hvad det er, læserne vil have, snarere end hvad der er en nyhed i ens egen virksomhed. Og rent faktisk er der ofte en rød tråd i det medierne skriver om i bestemte perioder, såvel i fagbladene som i dagspressen. Et eksempel er byggebranchen. Her er der næsten altid fokus på bestemte prestigebyggerier, anderledes byggerier eller byggerier til spændende formål. Hvis du f.eks. er leverandør til byggeindustrien, vil det være en god idé at følge med i, hvilke byggerier medierne har fokus på og hvornår. Har din virksomhed så en finger med i spillet i forbindelse med netop et af disse byggerier, er det meget lettere at få sin historie bragt om leverancen. Det er nemlig, hvad læserne gerne vil høre om i øjeblikket, og medierne har som sagt en forpligtelse overfor sine læsere til at skrive om aktualiteter ikke om hvilket nyt agentur dit firma lige har fået ind i sortimentet.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere