Our core business is marketing yours. Inspirator # Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Our core business is marketing yours. www.tsm.dk. Inspirator # 01 2007 Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse"

Transkript

1 Besøg TSMs nye hjemmeside på Inspirator # Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse Employer Branding Product placement Timing is everything > Vejen frem Nøglen til succes! Picca medarbejderbog.indd 1 06/09/04 13:45:42 Our core business is marketing yours

2 Analyze this... I dette nummer af Inspirator stiller vi skarpt dér, hvor det hele starter, nemlig på de data og den viden, der ligger til grund for enhver markedsføringsindsats. Det kan lyde tørt, men datakvalitet er en både overset og undervurderet succesfaktor. Alt for mange virksomheder handler i dag ofte på fornemmelser og gammel viden. Men i en skærpet konkurrencesituation er der behov for underbygget og veldokumenteret information til at planlægge markedsføringen ud fra. Analyser kan give dig de svar, du behøver for at handle med velberådet hu. Analyser kan samtidig øge sandsynligheden for, at din markedsføring bærer frugt. Uanset om analyserne foretages i kvantitativ eller kvalitativ form, behøver det ikke resultere i store, komplicerede analyser, der tager tid at designe, udføre og bearbejde. Ofte er mindre analyser med få spørgsmål til afgrænsede segmenter, tilstrækkelige for at skabe et solidt beslutningsgrundlag. TSM tog sin egen medicin Vi har selv foretaget en rundspørge, hvis formål var at kortlægge kundernes oplevelser af vores ydelser. Forud for udarbejdelsen af det kommende års business plan, ville vi gerne have et klart billede af bl.a. forbedringsområder og ønsker for fremtiden. Mere kreativitet og videndeling var to gennemgående ønsker, hvorefter vi lagde hovedet i blød, og som det er de fleste bekendt efterfølgende har søsat en række foredrag og gå-hjem møder med kreativitet, events, PR mv. på menuen. De efterfølgende tilfredshedsanalyser fortæller os, at vi har ramt rigtigt. Så tak for input og inspiration vi ser frem til at kvittere med endnu mere af dét, du har behov for i din markedsføring. Der er nogle forskellige typer af analyser, bl.a. analyse af: Kunder Forhandlere Markeder Konkurrenter Medarbejdertilfredshed De bedste forårshilsner Erik Bjørn Jensen Adm. Direktør Evalueringsskema til TSM Inspirationsmøde Tak for din deltagelse i Inspirationsmødet. Vi håber, at du vil hjælpe os til at blive endnu bedre ved at udfylde nedenstående evalueringsskema. 1. Levede præsentationen op til dine forventninger målt på 1 = meget dårligt 6 = meget godt Emne Foredragsholdere Deltagerantal Faciliteter Forplejning 2. I hvor høj grad var præsentationen relevant for dig/din virksomhed? 1=ikke relevant 6 = meget relevant I forhold til nuværende aktiviteter I forhold til fremtidige aktiviteter 3. Har du andre emner, du kunne tænke dig, at vi holder Inspirationsmøde om: Tekster til web Online markedsføring Analyser Grafisk Design Kommunikation Branding Andet: 4. Kendte du TSM inden dette møde? Ja Nej Nej, men jeg kender en eller flere af de ansatte fra anden sammenhæng 5. Vil du overveje at kontakte TSM næste gang, du skal have Ja Nej. Hvis nej, hvorfor ikke: Måske Udgives af TSM A/S Lyskær 3B 2730 Herlev tlf Ansv. redaktør: Adm. direktør Erik Bjørn Jensen 6. Andet:

3 Tag temperaturen! Analyser er en omfattende disciplin, hvor det vrimler med opfindsomme varianter og nye modeller. Det er dog værd at holde sig målet for øje. Dvs. at du først og fremmest skal være afklaret med, hvad det er, du vil undersøge. Herefter kan du så vælge en passende analysemetode. Du skal så at sige kende diagnosen, før du kan kurere. Alle metoder er forbundet med en række fordele og ulemper. Basalt findes der to analysemetoder: Kvalitative Kvalitative analysemetoder med åbne spørgsmål (spørgsmål der kræver et individuelt, forklarende svar) er bl.a. gode til innovativ nytænkning samt at give en dybdegående dialog og dermed svarmulighed. Det betyder, at de er gode til at fastlægge fremtidssituationer. Ulempen ved denne analysemetode er, at svarene er meget svære at kategorisere, hvilket betyder, at det er tidskrævende at udarbejde statistisk materiale. formålet med enhver analyse er at be- eller afkræfte en tendens eller hypotese, der påvirker ens forretning Kvantitative Kvantitative analysemetoder med lukkede spørgsmål (altså spørgsmål der kræver ja/nej svar) resulterer i et materiale, der kan analyseres ud fra. Fordelen er, at det er muligt at få svar fra et stort udvalg af repræsentative respondenter, og den giver større mulighed for at foretage undersøgelsen anonymt. Det vigtigste er, som sagt, at fastlægge formålet med undersøgelsen, dvs. det du ønsker at få svar på. Ud fra dette kan du se, om det er mest hensigtsmæssigt at bruge den ene, den anden metode eller en kombination af begge. Hurtige analyser via Internet Nils Riske, Marketingleder, TSM siger, formålet med enhver analyse er at be- eller afkræfte en tendens eller hypotese, der påvirker ens forretning. Skyldes en salgsnedgang ændrede kundevaner? Vil produktforbedringer åbne op for et nyt marked? Dette er nogle klassiske hypoteser, de fleste virksomheder stilles overfor. At få svar kræver ikke nødvendigvis en omfattende spørgeramme, blot validiteten af den valgte målgruppe er i orden. I dag kan hele analyseprocessen forenkles ved at benytte Internettet. Du sparer bl.a. porto, indsamling og manuel efterbehandling. I det øjeblik det sidste svar indløber, er hele analysen komplet. Analysen har dog sine begrænsninger blandt andet på grund af sine lukkede spørgsmål, hvilket gør den sårbar, hvis det ikke er de rigtige spørgsmål, der bliver stillet. TSM bruger analyseprogrammet Desktop Survey til at udarbejde analyserne, indsamle data samt til rapportering af analyseresultaterne. Analyse

4 Haves: Hypotese Ønskes: Analyse TSMs kunder har gennem tiden haft mange hypoteser, som har afkrævet en undersøgelse, før det har været muligt at træffe en kvalificeret beslutning. Der er næsten ingen ende på, hvad en god analyse kan fortælle dig om målgruppe, medarbejdere, produkter, konkurrenter og markedsmuligheder. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan typer af analyser kan afdække en given hypotese. Kundetilfredshedsanalyse Hypotese: Kunderne er utilfredse med vores telefonbetjening. Analyse: Inden der investeres i et nyt telefonsystem, er der brug for konkret viden om kundernes behov. Venter kunderne generelt for længe? Bliver de omstillet for mange gange til den forkerte medarbejder? Ønsker kund erne en tast selv service? På baggrund af svarene kan der udarbejdes en kravspecifikation til telefonsystemet, således at fejlkøb forebygges. Kundeanalyse Hypotese: Kunderne mener, at vi ikke er innovative nok. Analyse: I den kommende marketingplan ønsker vi nye aktiviteter, som synliggør firmaets evne til innovative løsninger. Analysen skal klarlægge på hvilke områder, kunderne ønsker innovation. Markedsanalyse Hypotese: Kundegruppen børnefamilier rejser max. 12 timer for at komme til feriemålet. Analyse: Et rejsebureau ønsker at etablere sig på nye destinationer. Et springende punkt er imidlertid, om rejsetiden har afgørende betydning for kunderne. Analysen kan gennemføres både på den nuværende kundegruppe og tilfældigt udvalgte, potentielle kunder. Medarbejderanalyse Hypotese: Stress forårsager faldende produktivitet hos medarbejderne. Analyse: I dialog med personaleafdelingen forsøger ledergruppen at finde løsningsforslag f.eks. stresshåndtering og et større kursusforløb med et eksternt konsulentbureau. Inden der investeres større beløb, ønskes der konkret viden fra medarbejderne i form af en analyse, som måler medarbejdernes tilfredshed med faktorer, der påvirker produktiviteten (herunder stress). Konkurrentanalyse Hypotese: Vi kan opnå en konkurrencemæssig fordel ved at oprette et kundecenter. Analyse: : Inden vi etablerer et kundecenter, skal vi undersøge, om konkurrenterne tilbyder kunderne en lignende service, til hvilken pris etc. På baggrund af denne information kan vi træffe beslutning om, hvorledes kundecentret skal differentiere sig på markedet.

5 Human Resource EMPLOYER BRANDING når HR bliver topledelsens ansvar Af Lise Holt Olesen, administrerende direktør, Unik Human Resources A/S HR er ikke længere alene HR-afdelingens ansvar. Employer branding fordrer en tværfaglig indsatsstyrke, der er forankret i topledelsen, og som arbejder målrettet på at skabe og fastholde virksomhedens image og formåen som arbejdsgiver. Fastholdelse og rekruttering er nemlig en af virksomhedernes allerstørste udfordringer i de kommende år. Læs i artiklen, hvordan du griber det an. Udfordringen Lad os se på udfordringen. Hvad er problemet, som employer branding skal løse? Danske virksomheder står overfor en massiv udfordring i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det gælder alle typer virksomheder både produktions- service- og vidensvirksomheder. Det er velkendt for de fleste, men tænk alligevel over disse resultater fra den Star Peopleundersøgelse, som Unik Human Resources gennemførte for nylig blandt ledere og 500 ansatte i store, danske virksomheder. Undersøgelsen peger på, at det ikke bare handler om at tiltrække og skaffe arbejdskraft, men også om at fastholde den, der allerede er i virksomheden. Næsten alle adspurgte virksomhedsledere i undersøgelsen angiver, at konkurrenters medarbejderhugst er en stor og stigende trussel for deres forretning. Det er forskellige forhold, der gør sig gældende i de medvirkende virksomheder, men overordnet er der en klar tendens til, at medarbejderne er meget mobile netop nu. Direkte adspurgt bekræfter medarbejderne ledelsens trusselsbillede : 61 % er blevet tilbudt stillinger i andre virksomheder under ansættelsen. 68 % - altså over 2/3 af medarbejderne har selv overvejet at søge andre steder hen. 49 % tror ikke, de er ansat i deres nuværende virksomhed om tre år. Undersøgelsen viser desuden, at selv om de fleste virksomheder er klar over truslen og forsøger at ruste sig mod den ved at satse på medarbejderudvikling står indsatsen langt fra mål med opgaven. Indsatsen er generelt for lidt systematisk. Løsningen Det positive ved ovenstående resultater er, at arbejds styrkens mobilitet gør det nemmere at tiltrække medarbejdere til netop DIN virksomhed. Men hvad stiller du så op? 1: Det første, du skal gøre, er at erkende, at ind satsen ikke bare hører til i HR- eller marketing afdelingen, men at employer branding handler om virksomhedens langsigtede overlevelse, hvilket fører rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet direkte ind på topledelsens agenda. Hvis omfanget af manglen på arbejdskraft anerkendes, må det også anerkendes, at det er hele virksomhedens eksistentielle problem, og dermed i sidste ende også ledelsens ansvar. HR skal være repræsenteret der, hvor de afgørende beslutninger bliver truffet, eller som minimum have en direkte linje eller reference til den administrerende direktør. 2: Det næste er at tænke holistisk. Alt for ofte sker indsatsen alene på et operationelt plan, hvor det handler om medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og jobannoncer i avisen. Ikke et ondt ord om de to indsatsområder, hvis de i øvrigt gennemføres professionelt og med værdi for virksomhed og medarbejdere. Det er bare ikke nok at bruge dem som enkeltstående initiativer. I bedste fald flytter det en lille smule i værste fald er det spild af både tid og penge.

6 3: Det tredje er at lægge en både realistisk og visionær fremgangsmåde for opgaven. Det er nok det sværeste punkt, men et groft skitseret forslag kunne se sådan ud: - Kortlæg virksomhedens nuværende og fremtidige behov for medarbejdere. Hvilke profiler er der brug for? Hvor kan flaskehalse opstå? Hvor er udfordringerne størst og mest akutte? - Lav en særlig indsatsstyrke en task force med den administrerende direktør som øverste ansvar lige, den HR-ansvarlige som den daglige projektleder og HR- og kommunikationsansatte som de operationelle (indsatsen er tværfaglig og som minimum både kommunikativ og HR-strategisk). - Informér derpå om initiativet i hele huset og vær åben for bidrag til, hvad der kan forbedres på HRområdet. Det er trods alt medarbejderne, der har den største erfaring med arbejdspladsens styrker og svagheder og indsatsen må ikke alene handle om at kommunikere sig til en forskel, men også om at SKABE den. - Skab et overblik over den samlede kommunikation: Hvem kommunikerer, informerer og handler internt og eksternt, og hvad kommunikeres der? - Vurdér om den eksisterende kommunikation er god nok i forhold til behovet for medarbejdere fremover: a) siges de rigtige ting, b) siges det til de rigtige personer og c) bruges de rette kommunika tionskanaler? Øvelsen skal ske både eksternt og internt. - Lav til sidst en mere detaljeret strategi for, hvordan employer branding-arbejdet skal foregå i de kommende år. Alliér dig med eksterne eksperter inden for HR og kommunikation, som kan hjælpe med at løfte idéhøjden og lægge strategien. Det negative er naturligvis, at du selv risikerer, at de bedste hjerner og hænder forsvinder til grønnere marker. Som nævnt hænger tingene sammen, og det gælder altså også løsningen: det er vigtigt at arbejde med både at fastholde og tiltrække nye medarbejdere, så din HR-kommunikation vendes mod både nuværende og kommende ansatte i en fælles strategi. Det er NU du skal i gang Task force-tankegangen illustrerer, at der skal ske noget nu og her. Det er vigtigt at betragte arbejdet som en hastesag, for mangel på arbejdskraft er ikke en fremtidig udfordring. Den er allerede virkelighed. Men alt tyder samtidig på, at udfordringen ikke forsvinder i de kommende år, men tværtimod er et vilkår, som de fleste virksomheder skal indrette sig på mere eller mindre permanent. Det betyder, at det i længden ikke er holdbart at satse på en særlig indsatsstyrke internt i virksomheden (det svarer til at have en høj puls i mange måneder i træk og ikke bare i en kort, stresset periode temmelig usundt). Derfor er det en god idé at overveje at samle erfaringerne fra indsatsen Løsning og indrette en egentlig afdeling eller et forretningsområde, der tager sig af disse ting. Kommunikation Indsatsstyrke Branding

7 Employer Branding i praksis Medarbejdere Vision for alle Picca Automation A/S har for længst set fordelene i, at knytte medarbejderne mere til virksomheden. Som led i at gøre medarbejderne til en del af den overordnede visionsproces, har Picca udviklet en Pixi-bog, der er med til at give et fælles udgangspunkt og den enkelte et medansvar for den videre proces. Klarhed over vision giver medansvar. > Vejen frem Nøglen til succes! Teknikpartner - det er dig! Picca medarbejderbog.indd 1 06/09/04 13:45:42 Fællesskab af personligheder Mange af Picca Automation A/Sʼ medarbejdere er ofte udstationeret hos kunderne i kortere eller længere perioder. For at etablere bedre fællesskab er Picca ifærd med at oprette en sektion på deres intranet med personlige medarbejder profiler, der sætter fokus på mennesket bag kollegaen. Medarbejderprofiler skaber åbenhed i virksomheden. Medansvar for alle Ledelsen i Hans Følsgård A/S har udarbejdet en strategiplan frem mod år Som led i at gøre planen håndgribelig for alle medarbejdere, er der udviklet en intern brochure, som beskriver medarbejdernes rolle i den fremtidige udvikling. Sammen med plakater på gangene er det med til at skabe en dialog om de fælles fremtidsperspektiver. Strategi i øjenhøjde inddrager medarbejderne i udviklingen.

8 produkter Product placement med DINE produkter For de fleste af os er fænomenet product placement lig med at spendere et årsbudget på at få et produkt med i en stor, dyr Hollywood-produktion. Et af de mest kendte eksempler er vel James Bond, der allerede i de tidlige film kørte Aston Martin og drak champagne af mærket Bollinger. Senere var selv samme Bond pludselig mest til BMW-biler og havde en ubændig hang til Rolex alt kan købes for penge. Effekten af den form for product placement er for det første at blive set og kendt, dernæst at blive forbundet med et bestemt fænomen eller en livsstil, i dette tilfælde James Bond og et jetset liv i luksus. Skaber kendskab til dine produkter Product placement er mere udbredt, end umiddelbart synligt. Product placement kan også have flere formål end blot det at blive set og kendt. Når en IT virksomhed f.eks. forærer eller udlåner pcʼere eller software til skoler og institutioner, har det den positive bieffekt for virksomheden, at eleverne lærer at bruge det bestemte program eller vænner sig til den bestemte computer. Og de vil, forhåbentligt senere i deres karriereforløb foretrække netop dette produkt. Netop denne form for product placement, hvor folk bruger, prøver og vænner sig til et bestemt produkt, har mange anvendelsesmuligheder inden for især BtB markeds føring, hvor produkterne ofte har en så høj værdi, at udlevering af almindelige vareprøver, som det foregår i BtC markedsføringen, ikke er mulig. Product placement kan anvendes som markedsføringsredskab i utallige sammenhænge. Kun fantasien sætter grænser. Måske kan tekniske skoler få stor gavn af at låne netop dine produkter til undervisningsbrug. Eller gæsten på hotellet kan ønske sig det lækre TV eller den indstillelige seng hjemme, som de lige har oplevet på hotellet, hvor de var til konference. B&O-hotellet Det har Grand Park hotel i Korsør sammen med B&O benyttet sig af. Her er B&O på alle værelser og konferencefaciliteter. Desuden har Grand Park et showroom med B&O produkter i receptionen. På denne måde får gæsterne lov at opleve B&O produkter, som var det i deres egen stue. Mulighederne er som sagt mange. Det handler bare om at kigge lidt på egne produkter, deres anvendelsesmuligheder og målgrupper såvel nuværende som fremtidige. Så dukker der nok et nyt og spændende sted op, hvor virksomheden med fordel kan placere et eller flere af sine produkter og på langt sigt få sin umiddelbare udgift dækket ind op til flere gange.

9 Timing is everything! Timing er vigtig. Det ved enhver, der har forsøgt sig i showbizz. Det nytter ikke at være en talentfuld schlager-sanger, hvis publikum i øjeblikket skriger på rap og hiphop. At det er mindst lige så vigtigt at fange og følge strømningerne i medierne, er der ikke så mange, der tænker på. Alle vil gerne i medierne, men de færreste tænker på mediernes forpligtelser overfor deres læsere. Fokus er snarere på nye produkter eller andre tiltag indenfor egne vægge. Måske var det egentlig en bedre idé at relancere et tidligere lidt glemt produkt eller løsning, hvis det netop er den type løsning/produkt, medierne skriver om i øjeblikket. Det er langt nemmere at komme i betragtning på redaktionerne, hvis virksomheden har informationer, der er oppe i tiden, end hvis der presses noget igennem, som ikke lige er interessant. Lige i vinkel En anden mulighed er jo at forsøge at finde en vinkel på sin historie, så den kan tiltrække mediernes opmærksomhed. Det kan f.eks. være en idé at inddrage et andet firma med større PR-værdi end ens eget, eller få en kendt person til at udtale sig. Det er nødvendigt at have fingeren på pulsen og følge med i hvad det er, læserne vil have, snarere end hvad der er en nyhed i ens egen virksomhed. Og rent faktisk er der ofte en rød tråd i det medierne skriver om i bestemte perioder, såvel i fagbladene som i dagspressen. Et eksempel er byggebranchen. Her er der næsten altid fokus på bestemte prestigebyggerier, anderledes byggerier eller byggerier til spændende formål. Hvis du f.eks. er leverandør til byggeindustrien, vil det være en god idé at følge med i, hvilke byggerier medierne har fokus på og hvornår. Har din virksomhed så en finger med i spillet i forbindelse med netop et af disse byggerier, er det meget lettere at få sin historie bragt om leverancen. Det er nemlig, hvad læserne gerne vil høre om i øjeblikket, og medierne har som sagt en forpligtelse overfor sine læsere til at skrive om aktualiteter ikke om hvilket nyt agentur dit firma lige har fået ind i sortimentet.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents EVENTS MED PULS OG FÆLLESSKAB En Quick-guide til foreningsevents KOM I GANG MED FORENINGSEVENTS! Hvad er en foreningsevent? En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement tilpasset én eller flere

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk Interview

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Marts 2009. Vejen til succes er brolagt med mere end teknik

Marts 2009. Vejen til succes er brolagt med mere end teknik Nyhed Marts 2009 Vejen til succes er brolagt med mere end teknik Nyhed 1 / 5 Vejen til succes er brolagt med mere End teknik Ikke et ondt ord om ingeniører tværtimod. Men som markeder og målgrupper ser

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

MARKEDSFØRING PR KOMMUNIKATION. ulrichgorm.dk

MARKEDSFØRING PR KOMMUNIKATION. ulrichgorm.dk MARKEDSFØRING PR KOMMUNIKATION ulrichgorm.dk ulrichgorm.dk er Ulrich Gorm: en erfaren sparringspartner, der på freelancebasis kan hjælpe dig med alt lige fra strategi, planlægning og projektledelse til

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte

INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Regeringen har fremsat

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere