Our core business is marketing yours. Inspirator # Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Our core business is marketing yours. www.tsm.dk. Inspirator # 01 2007 Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse"

Transkript

1 Besøg TSMs nye hjemmeside på Inspirator # Analyze this Tag temperaturen Haves: Hypotese Ønskes: Analyse Employer Branding Product placement Timing is everything > Vejen frem Nøglen til succes! Picca medarbejderbog.indd 1 06/09/04 13:45:42 Our core business is marketing yours

2 Analyze this... I dette nummer af Inspirator stiller vi skarpt dér, hvor det hele starter, nemlig på de data og den viden, der ligger til grund for enhver markedsføringsindsats. Det kan lyde tørt, men datakvalitet er en både overset og undervurderet succesfaktor. Alt for mange virksomheder handler i dag ofte på fornemmelser og gammel viden. Men i en skærpet konkurrencesituation er der behov for underbygget og veldokumenteret information til at planlægge markedsføringen ud fra. Analyser kan give dig de svar, du behøver for at handle med velberådet hu. Analyser kan samtidig øge sandsynligheden for, at din markedsføring bærer frugt. Uanset om analyserne foretages i kvantitativ eller kvalitativ form, behøver det ikke resultere i store, komplicerede analyser, der tager tid at designe, udføre og bearbejde. Ofte er mindre analyser med få spørgsmål til afgrænsede segmenter, tilstrækkelige for at skabe et solidt beslutningsgrundlag. TSM tog sin egen medicin Vi har selv foretaget en rundspørge, hvis formål var at kortlægge kundernes oplevelser af vores ydelser. Forud for udarbejdelsen af det kommende års business plan, ville vi gerne have et klart billede af bl.a. forbedringsområder og ønsker for fremtiden. Mere kreativitet og videndeling var to gennemgående ønsker, hvorefter vi lagde hovedet i blød, og som det er de fleste bekendt efterfølgende har søsat en række foredrag og gå-hjem møder med kreativitet, events, PR mv. på menuen. De efterfølgende tilfredshedsanalyser fortæller os, at vi har ramt rigtigt. Så tak for input og inspiration vi ser frem til at kvittere med endnu mere af dét, du har behov for i din markedsføring. Der er nogle forskellige typer af analyser, bl.a. analyse af: Kunder Forhandlere Markeder Konkurrenter Medarbejdertilfredshed De bedste forårshilsner Erik Bjørn Jensen Adm. Direktør Evalueringsskema til TSM Inspirationsmøde Tak for din deltagelse i Inspirationsmødet. Vi håber, at du vil hjælpe os til at blive endnu bedre ved at udfylde nedenstående evalueringsskema. 1. Levede præsentationen op til dine forventninger målt på 1 = meget dårligt 6 = meget godt Emne Foredragsholdere Deltagerantal Faciliteter Forplejning 2. I hvor høj grad var præsentationen relevant for dig/din virksomhed? 1=ikke relevant 6 = meget relevant I forhold til nuværende aktiviteter I forhold til fremtidige aktiviteter 3. Har du andre emner, du kunne tænke dig, at vi holder Inspirationsmøde om: Tekster til web Online markedsføring Analyser Grafisk Design Kommunikation Branding Andet: 4. Kendte du TSM inden dette møde? Ja Nej Nej, men jeg kender en eller flere af de ansatte fra anden sammenhæng 5. Vil du overveje at kontakte TSM næste gang, du skal have Ja Nej. Hvis nej, hvorfor ikke: Måske Udgives af TSM A/S Lyskær 3B 2730 Herlev tlf Ansv. redaktør: Adm. direktør Erik Bjørn Jensen 6. Andet:

3 Tag temperaturen! Analyser er en omfattende disciplin, hvor det vrimler med opfindsomme varianter og nye modeller. Det er dog værd at holde sig målet for øje. Dvs. at du først og fremmest skal være afklaret med, hvad det er, du vil undersøge. Herefter kan du så vælge en passende analysemetode. Du skal så at sige kende diagnosen, før du kan kurere. Alle metoder er forbundet med en række fordele og ulemper. Basalt findes der to analysemetoder: Kvalitative Kvalitative analysemetoder med åbne spørgsmål (spørgsmål der kræver et individuelt, forklarende svar) er bl.a. gode til innovativ nytænkning samt at give en dybdegående dialog og dermed svarmulighed. Det betyder, at de er gode til at fastlægge fremtidssituationer. Ulempen ved denne analysemetode er, at svarene er meget svære at kategorisere, hvilket betyder, at det er tidskrævende at udarbejde statistisk materiale. formålet med enhver analyse er at be- eller afkræfte en tendens eller hypotese, der påvirker ens forretning Kvantitative Kvantitative analysemetoder med lukkede spørgsmål (altså spørgsmål der kræver ja/nej svar) resulterer i et materiale, der kan analyseres ud fra. Fordelen er, at det er muligt at få svar fra et stort udvalg af repræsentative respondenter, og den giver større mulighed for at foretage undersøgelsen anonymt. Det vigtigste er, som sagt, at fastlægge formålet med undersøgelsen, dvs. det du ønsker at få svar på. Ud fra dette kan du se, om det er mest hensigtsmæssigt at bruge den ene, den anden metode eller en kombination af begge. Hurtige analyser via Internet Nils Riske, Marketingleder, TSM siger, formålet med enhver analyse er at be- eller afkræfte en tendens eller hypotese, der påvirker ens forretning. Skyldes en salgsnedgang ændrede kundevaner? Vil produktforbedringer åbne op for et nyt marked? Dette er nogle klassiske hypoteser, de fleste virksomheder stilles overfor. At få svar kræver ikke nødvendigvis en omfattende spørgeramme, blot validiteten af den valgte målgruppe er i orden. I dag kan hele analyseprocessen forenkles ved at benytte Internettet. Du sparer bl.a. porto, indsamling og manuel efterbehandling. I det øjeblik det sidste svar indløber, er hele analysen komplet. Analysen har dog sine begrænsninger blandt andet på grund af sine lukkede spørgsmål, hvilket gør den sårbar, hvis det ikke er de rigtige spørgsmål, der bliver stillet. TSM bruger analyseprogrammet Desktop Survey til at udarbejde analyserne, indsamle data samt til rapportering af analyseresultaterne. Analyse

4 Haves: Hypotese Ønskes: Analyse TSMs kunder har gennem tiden haft mange hypoteser, som har afkrævet en undersøgelse, før det har været muligt at træffe en kvalificeret beslutning. Der er næsten ingen ende på, hvad en god analyse kan fortælle dig om målgruppe, medarbejdere, produkter, konkurrenter og markedsmuligheder. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan typer af analyser kan afdække en given hypotese. Kundetilfredshedsanalyse Hypotese: Kunderne er utilfredse med vores telefonbetjening. Analyse: Inden der investeres i et nyt telefonsystem, er der brug for konkret viden om kundernes behov. Venter kunderne generelt for længe? Bliver de omstillet for mange gange til den forkerte medarbejder? Ønsker kund erne en tast selv service? På baggrund af svarene kan der udarbejdes en kravspecifikation til telefonsystemet, således at fejlkøb forebygges. Kundeanalyse Hypotese: Kunderne mener, at vi ikke er innovative nok. Analyse: I den kommende marketingplan ønsker vi nye aktiviteter, som synliggør firmaets evne til innovative løsninger. Analysen skal klarlægge på hvilke områder, kunderne ønsker innovation. Markedsanalyse Hypotese: Kundegruppen børnefamilier rejser max. 12 timer for at komme til feriemålet. Analyse: Et rejsebureau ønsker at etablere sig på nye destinationer. Et springende punkt er imidlertid, om rejsetiden har afgørende betydning for kunderne. Analysen kan gennemføres både på den nuværende kundegruppe og tilfældigt udvalgte, potentielle kunder. Medarbejderanalyse Hypotese: Stress forårsager faldende produktivitet hos medarbejderne. Analyse: I dialog med personaleafdelingen forsøger ledergruppen at finde løsningsforslag f.eks. stresshåndtering og et større kursusforløb med et eksternt konsulentbureau. Inden der investeres større beløb, ønskes der konkret viden fra medarbejderne i form af en analyse, som måler medarbejdernes tilfredshed med faktorer, der påvirker produktiviteten (herunder stress). Konkurrentanalyse Hypotese: Vi kan opnå en konkurrencemæssig fordel ved at oprette et kundecenter. Analyse: : Inden vi etablerer et kundecenter, skal vi undersøge, om konkurrenterne tilbyder kunderne en lignende service, til hvilken pris etc. På baggrund af denne information kan vi træffe beslutning om, hvorledes kundecentret skal differentiere sig på markedet.

5 Human Resource EMPLOYER BRANDING når HR bliver topledelsens ansvar Af Lise Holt Olesen, administrerende direktør, Unik Human Resources A/S HR er ikke længere alene HR-afdelingens ansvar. Employer branding fordrer en tværfaglig indsatsstyrke, der er forankret i topledelsen, og som arbejder målrettet på at skabe og fastholde virksomhedens image og formåen som arbejdsgiver. Fastholdelse og rekruttering er nemlig en af virksomhedernes allerstørste udfordringer i de kommende år. Læs i artiklen, hvordan du griber det an. Udfordringen Lad os se på udfordringen. Hvad er problemet, som employer branding skal løse? Danske virksomheder står overfor en massiv udfordring i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det gælder alle typer virksomheder både produktions- service- og vidensvirksomheder. Det er velkendt for de fleste, men tænk alligevel over disse resultater fra den Star Peopleundersøgelse, som Unik Human Resources gennemførte for nylig blandt ledere og 500 ansatte i store, danske virksomheder. Undersøgelsen peger på, at det ikke bare handler om at tiltrække og skaffe arbejdskraft, men også om at fastholde den, der allerede er i virksomheden. Næsten alle adspurgte virksomhedsledere i undersøgelsen angiver, at konkurrenters medarbejderhugst er en stor og stigende trussel for deres forretning. Det er forskellige forhold, der gør sig gældende i de medvirkende virksomheder, men overordnet er der en klar tendens til, at medarbejderne er meget mobile netop nu. Direkte adspurgt bekræfter medarbejderne ledelsens trusselsbillede : 61 % er blevet tilbudt stillinger i andre virksomheder under ansættelsen. 68 % - altså over 2/3 af medarbejderne har selv overvejet at søge andre steder hen. 49 % tror ikke, de er ansat i deres nuværende virksomhed om tre år. Undersøgelsen viser desuden, at selv om de fleste virksomheder er klar over truslen og forsøger at ruste sig mod den ved at satse på medarbejderudvikling står indsatsen langt fra mål med opgaven. Indsatsen er generelt for lidt systematisk. Løsningen Det positive ved ovenstående resultater er, at arbejds styrkens mobilitet gør det nemmere at tiltrække medarbejdere til netop DIN virksomhed. Men hvad stiller du så op? 1: Det første, du skal gøre, er at erkende, at ind satsen ikke bare hører til i HR- eller marketing afdelingen, men at employer branding handler om virksomhedens langsigtede overlevelse, hvilket fører rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet direkte ind på topledelsens agenda. Hvis omfanget af manglen på arbejdskraft anerkendes, må det også anerkendes, at det er hele virksomhedens eksistentielle problem, og dermed i sidste ende også ledelsens ansvar. HR skal være repræsenteret der, hvor de afgørende beslutninger bliver truffet, eller som minimum have en direkte linje eller reference til den administrerende direktør. 2: Det næste er at tænke holistisk. Alt for ofte sker indsatsen alene på et operationelt plan, hvor det handler om medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og jobannoncer i avisen. Ikke et ondt ord om de to indsatsområder, hvis de i øvrigt gennemføres professionelt og med værdi for virksomhed og medarbejdere. Det er bare ikke nok at bruge dem som enkeltstående initiativer. I bedste fald flytter det en lille smule i værste fald er det spild af både tid og penge.

6 3: Det tredje er at lægge en både realistisk og visionær fremgangsmåde for opgaven. Det er nok det sværeste punkt, men et groft skitseret forslag kunne se sådan ud: - Kortlæg virksomhedens nuværende og fremtidige behov for medarbejdere. Hvilke profiler er der brug for? Hvor kan flaskehalse opstå? Hvor er udfordringerne størst og mest akutte? - Lav en særlig indsatsstyrke en task force med den administrerende direktør som øverste ansvar lige, den HR-ansvarlige som den daglige projektleder og HR- og kommunikationsansatte som de operationelle (indsatsen er tværfaglig og som minimum både kommunikativ og HR-strategisk). - Informér derpå om initiativet i hele huset og vær åben for bidrag til, hvad der kan forbedres på HRområdet. Det er trods alt medarbejderne, der har den største erfaring med arbejdspladsens styrker og svagheder og indsatsen må ikke alene handle om at kommunikere sig til en forskel, men også om at SKABE den. - Skab et overblik over den samlede kommunikation: Hvem kommunikerer, informerer og handler internt og eksternt, og hvad kommunikeres der? - Vurdér om den eksisterende kommunikation er god nok i forhold til behovet for medarbejdere fremover: a) siges de rigtige ting, b) siges det til de rigtige personer og c) bruges de rette kommunika tionskanaler? Øvelsen skal ske både eksternt og internt. - Lav til sidst en mere detaljeret strategi for, hvordan employer branding-arbejdet skal foregå i de kommende år. Alliér dig med eksterne eksperter inden for HR og kommunikation, som kan hjælpe med at løfte idéhøjden og lægge strategien. Det negative er naturligvis, at du selv risikerer, at de bedste hjerner og hænder forsvinder til grønnere marker. Som nævnt hænger tingene sammen, og det gælder altså også løsningen: det er vigtigt at arbejde med både at fastholde og tiltrække nye medarbejdere, så din HR-kommunikation vendes mod både nuværende og kommende ansatte i en fælles strategi. Det er NU du skal i gang Task force-tankegangen illustrerer, at der skal ske noget nu og her. Det er vigtigt at betragte arbejdet som en hastesag, for mangel på arbejdskraft er ikke en fremtidig udfordring. Den er allerede virkelighed. Men alt tyder samtidig på, at udfordringen ikke forsvinder i de kommende år, men tværtimod er et vilkår, som de fleste virksomheder skal indrette sig på mere eller mindre permanent. Det betyder, at det i længden ikke er holdbart at satse på en særlig indsatsstyrke internt i virksomheden (det svarer til at have en høj puls i mange måneder i træk og ikke bare i en kort, stresset periode temmelig usundt). Derfor er det en god idé at overveje at samle erfaringerne fra indsatsen Løsning og indrette en egentlig afdeling eller et forretningsområde, der tager sig af disse ting. Kommunikation Indsatsstyrke Branding

7 Employer Branding i praksis Medarbejdere Vision for alle Picca Automation A/S har for længst set fordelene i, at knytte medarbejderne mere til virksomheden. Som led i at gøre medarbejderne til en del af den overordnede visionsproces, har Picca udviklet en Pixi-bog, der er med til at give et fælles udgangspunkt og den enkelte et medansvar for den videre proces. Klarhed over vision giver medansvar. > Vejen frem Nøglen til succes! Teknikpartner - det er dig! Picca medarbejderbog.indd 1 06/09/04 13:45:42 Fællesskab af personligheder Mange af Picca Automation A/Sʼ medarbejdere er ofte udstationeret hos kunderne i kortere eller længere perioder. For at etablere bedre fællesskab er Picca ifærd med at oprette en sektion på deres intranet med personlige medarbejder profiler, der sætter fokus på mennesket bag kollegaen. Medarbejderprofiler skaber åbenhed i virksomheden. Medansvar for alle Ledelsen i Hans Følsgård A/S har udarbejdet en strategiplan frem mod år Som led i at gøre planen håndgribelig for alle medarbejdere, er der udviklet en intern brochure, som beskriver medarbejdernes rolle i den fremtidige udvikling. Sammen med plakater på gangene er det med til at skabe en dialog om de fælles fremtidsperspektiver. Strategi i øjenhøjde inddrager medarbejderne i udviklingen.

8 produkter Product placement med DINE produkter For de fleste af os er fænomenet product placement lig med at spendere et årsbudget på at få et produkt med i en stor, dyr Hollywood-produktion. Et af de mest kendte eksempler er vel James Bond, der allerede i de tidlige film kørte Aston Martin og drak champagne af mærket Bollinger. Senere var selv samme Bond pludselig mest til BMW-biler og havde en ubændig hang til Rolex alt kan købes for penge. Effekten af den form for product placement er for det første at blive set og kendt, dernæst at blive forbundet med et bestemt fænomen eller en livsstil, i dette tilfælde James Bond og et jetset liv i luksus. Skaber kendskab til dine produkter Product placement er mere udbredt, end umiddelbart synligt. Product placement kan også have flere formål end blot det at blive set og kendt. Når en IT virksomhed f.eks. forærer eller udlåner pcʼere eller software til skoler og institutioner, har det den positive bieffekt for virksomheden, at eleverne lærer at bruge det bestemte program eller vænner sig til den bestemte computer. Og de vil, forhåbentligt senere i deres karriereforløb foretrække netop dette produkt. Netop denne form for product placement, hvor folk bruger, prøver og vænner sig til et bestemt produkt, har mange anvendelsesmuligheder inden for især BtB markeds føring, hvor produkterne ofte har en så høj værdi, at udlevering af almindelige vareprøver, som det foregår i BtC markedsføringen, ikke er mulig. Product placement kan anvendes som markedsføringsredskab i utallige sammenhænge. Kun fantasien sætter grænser. Måske kan tekniske skoler få stor gavn af at låne netop dine produkter til undervisningsbrug. Eller gæsten på hotellet kan ønske sig det lækre TV eller den indstillelige seng hjemme, som de lige har oplevet på hotellet, hvor de var til konference. B&O-hotellet Det har Grand Park hotel i Korsør sammen med B&O benyttet sig af. Her er B&O på alle værelser og konferencefaciliteter. Desuden har Grand Park et showroom med B&O produkter i receptionen. På denne måde får gæsterne lov at opleve B&O produkter, som var det i deres egen stue. Mulighederne er som sagt mange. Det handler bare om at kigge lidt på egne produkter, deres anvendelsesmuligheder og målgrupper såvel nuværende som fremtidige. Så dukker der nok et nyt og spændende sted op, hvor virksomheden med fordel kan placere et eller flere af sine produkter og på langt sigt få sin umiddelbare udgift dækket ind op til flere gange.

9 Timing is everything! Timing er vigtig. Det ved enhver, der har forsøgt sig i showbizz. Det nytter ikke at være en talentfuld schlager-sanger, hvis publikum i øjeblikket skriger på rap og hiphop. At det er mindst lige så vigtigt at fange og følge strømningerne i medierne, er der ikke så mange, der tænker på. Alle vil gerne i medierne, men de færreste tænker på mediernes forpligtelser overfor deres læsere. Fokus er snarere på nye produkter eller andre tiltag indenfor egne vægge. Måske var det egentlig en bedre idé at relancere et tidligere lidt glemt produkt eller løsning, hvis det netop er den type løsning/produkt, medierne skriver om i øjeblikket. Det er langt nemmere at komme i betragtning på redaktionerne, hvis virksomheden har informationer, der er oppe i tiden, end hvis der presses noget igennem, som ikke lige er interessant. Lige i vinkel En anden mulighed er jo at forsøge at finde en vinkel på sin historie, så den kan tiltrække mediernes opmærksomhed. Det kan f.eks. være en idé at inddrage et andet firma med større PR-værdi end ens eget, eller få en kendt person til at udtale sig. Det er nødvendigt at have fingeren på pulsen og følge med i hvad det er, læserne vil have, snarere end hvad der er en nyhed i ens egen virksomhed. Og rent faktisk er der ofte en rød tråd i det medierne skriver om i bestemte perioder, såvel i fagbladene som i dagspressen. Et eksempel er byggebranchen. Her er der næsten altid fokus på bestemte prestigebyggerier, anderledes byggerier eller byggerier til spændende formål. Hvis du f.eks. er leverandør til byggeindustrien, vil det være en god idé at følge med i, hvilke byggerier medierne har fokus på og hvornår. Har din virksomhed så en finger med i spillet i forbindelse med netop et af disse byggerier, er det meget lettere at få sin historie bragt om leverancen. Det er nemlig, hvad læserne gerne vil høre om i øjeblikket, og medierne har som sagt en forpligtelse overfor sine læsere til at skrive om aktualiteter ikke om hvilket nyt agentur dit firma lige har fået ind i sortimentet.

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere